Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта в Централната библиотека – бул. Руски 17 и в Детския отдел – ул. Българско опълчение 69.
Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 часа дневно, първият от които е безплатен.
Повече информация в Правила за обслужване на читателите и Ценоразпис на услугите.

Електронна библиотека

sn yaneva
 

 

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора