Наредба
за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Стара Загора

(приета от Общински съвет с Решение No 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение No 203 от 26.04.2012 г.; Решение № 695 от 16.05.2013 г.; Решение No 91 от 30.01.2020 г.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл.53
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 
/изм. - Решение No 91 от 30.01.2020 г./

ІІ. Библиотека “Родина”
1. Издаване на читателска карта за 12 месеца в централна библиотека “Родина”:
1.1. За граждани над 16 години – 5.00 лв.
1.2. За пенсионери и инвалиди – 4.00 лв.
1.3. Целева група по проект “Отворени врати” – 2.00 лв.
1.4. /Изм. – Решение № 695 от 16.05.2013 г./ За читатели ползващи старите фондове на библиотеката в читалня “Редки и ценни БД” – 10.00 лв.
1.5. Месечна читателска карта в читалня – 1.00 лв.
2. Издаване на читателска карта за 12 месеца във филиалите “Георги Кирков”,”Димитър Благоев” и Детски отдел:
2.1. За граждани над 16 години – 5.00 лв.
2.2. За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди – 3.00 лв.
3. Издаване на читателска карта за 12 месеца във филиалите “Августа Траяна”, ”Митьо Станев” и “Лозенец”
3.1. За граждани над 16 години – 4.00 лв.
3.2. За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди – 2.00 лв.
3.3. Читатели на филиалите, при ползване на Читалня или Заемна за дома, доплащат до пълния размер на абонаментната читателска карта в Централната библиотека.
4. За еднодневно ползване на документи в читалните:
4.1. Ползване на библиотечни документи – 0.50 лв.
4.2. Тематична справка – 1.00 лв.
4.3. За еднодневно ползване на читалнята за редки и ценни БД – 1.00 лв.
5. Граждани с адресна регистрация извън Старозагорска община се записват за читатели само в Централната библиотека срещу депозит 30.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват само ЦБ и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията. Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.
6. Преференции:
6.1. Деца и ученици, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, ползват 50% намаление от цената на абонаментната си карта.
6.2. Освобождават се от абонамент:
6.2.1. Щатните и хоноровани служители на НЧ “Родина”. 
6.2.2. Библиотечните специалисти от Общинската библиотечна системата, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”.
6.2.3. Специалистите от отдел “Култура”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия и литературните музеи в града – за служебно ползване. 
6.2.4. Дарители и доброволци на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги.
7. За учебни и научни цели, учебници за студенти и често търсени библиотечни документи от отраслите на знанието могат да се презаписват до 3 пъти, срещу:
7.1. първо презаписване – безплатно. 
7.2. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ второ презаписване – 1.00 лв. на том. 
7.3. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ трето презаписване – 2.00 лв. на том. 
8. За всички останали случаи, когато читателят не спази срока за връщане на заетите документи, дължи обезщетение по 0.02 лв. на том за ден.
8.1. за просрочване датата на връщане на библиотечните документи повече от 12 месеца – 10.00 лв.
9. Библиотечен документ от Читалня и от справочните фондове на Заемна за дома и филиалите може да се ползва извън библиотеката срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.
10. Библиотечните документи могат да се ползват извън Централната библиотека и Детския отдел за определен срок срещу заплащане или депозит и заплащане:
10.1. Грамофонни плочи, аудиокасети и диафилми – 1 брой за 10 дни – 0.50 лв.
10.2. Компактдискове, CD ROM и DVD – 1 брой за 10 дни – 1.00 лв. и депозит – 10.00 лв.
11. Изготвяне на писмени библиографски справки с обем:
11.1. до 20 библиографски описания – 2.00 лв.
11.2. до 40 библиографски описания – за 1 брой описание – 0.20 лв.
11.3. над 40 библиографски описания – по договаряне. 
12. Изготвяне на писмена тематична справка – 1.00 лв. на страница.
13. Съобщение по телефона за върнати в библиотеката, заявени библиотечни документи – 0.20 лв.
14. Услуги, предлагани в Обществения информационен център:
14.1 Интернет достъп (до 2 часа)
14.1.1. за читатели на библиотеката (с платена читателска карта):
14.1.1.1. до 1 час на ден – безплатен. 
14.1.1.2. над 1 час – 0.60 лв./30 мин. с вкл. ДДС.
14.1.2. за еднократни потребители. 
14.1.2.1. до 30 мин. – 1.20 лв. с вкл. ДДС.
14.1.2.2. след 30 мин. – 0.60 лв. до 30 мин. с вкл. ДДС.
14.2. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4
14.2.1. на текст – 0.24 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.2.2. на текст с илюстрация – 0.48 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.2.3. на илюстрация – 0.60 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.3. Използване на компютър за текстообработка – 1.20 лв./час с вкл. ДДС.
14.4. Набор на текст от библиотечен сътрудник
14.4.1. текст на български език – 0.72 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.4.2. текст на руски език и латиница – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.4.3. текст с формули и таблици – 1.44 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.5. Запис на информация върху DVD, CD или дискета - 0.96 лв. с вкл. ДДС.
14.6. Сканиране на документ А4
14.6.1. на текст до 10 страници – 0.60 лв. с вкл. ДДС/стр. + запис  
14.6.2. на текст над 10 страници (до 1/3 от източника) – 0.48 лв./стр. с вкл. ДДС + запис
14.6.3. на текст с илюстрация – 0.84 лв./стр. с вкл. ДДС. 
14.7. Копиране на документи от фонда на библиотеката
14.7.1. едностранно – 0.10 лв. с вкл. ДДС.
14.7.2. двустранно – 0.15 лв. с вкл. ДДС.
14.7.3. копиране на текст с илюстрация, снимка и др. – 0.20 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.8. Заснемане на документи от фондовете Редки и ценни издания и Краезнание до 1950 г. с техника на потребителя:
14.8.1. от непериодичен източник – 1.20 лв./кадър с вкл. ДДС.
14.8.2. от периодичен източник – 2.40 лв./кадър с вкл. ДДС.
14.9. Изпращане и получаване на факс
14.9.1. изпращане в страната – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.9.2. изпращане извън страната – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС + 1.08 лв./мин. с вкл. ДДС.
14.9.3. получаване – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.10. Ламиниране А8 – 0.36 лв. с вкл. ДДС.
15. Издаване на дубликат на читателска карта – 1.00 лв.
16. Уведомления до читатели нарушили правилата за ползване на библиотечните документи:
16.1. Писмено предизвестие – 0.60 лв.
16.2. Предизвестие с обратна разписка – 3.00 лв.
16.3. Телефонно обаждане – 0.50 лв.
17. При загубване или повреждане на библиотечен документ читателят заплаща петкратната стойност на библиотечния документ по неговата пазарна цена.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2020, Библиотека Родина - Стара Загора