Използвани източници:

150 години Община Стара Загора. Документален летопис 1849 – 1999.
Състав.: Нейчо Кънев, Лилия Филипова, Светла Димитрова, София Василева. 2. изд. Ст. Загора, 1999. 288 с. (Библиотека Нашето минало. 11).
Кой кой е в Стара Загора и региона.Справочник. Ст. Загора, 1999. 176 с.

 

Публикуваните снимки до 2007 г. са собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора
Фотограф: Цветан Четъшки
Снимките са предоставени от Община Стара Загора


 

Петко Рачов Славейков 
1
12 юли – 19 юли 1877
След освобождението на Стара Загора е избран за председател на Временния административен съвет.
Хаджи Господин Славов
2
април 1878 – май 1879

Роден през 1811 г. в Стара Загора. Търговец, училищен и църковен настоятел, представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос. Умира през 1893 г.
Стефан Стойков Салабашев
3
юни 1879 – февруари 1883
април 1886-октомври 1887 (Председател на Временна комисия, която управлява града до изборите през октомври 1887)
октомври 1887 – септември 1890

Роден в Стара Загора през 1847 г. Търговец, общественик, избиран в почти всички състави на Общинския съвет. В летописа на новата история на града остава като кмета възстановител. Умира през 1913 г.
Димитър Начев Косев  
4
март 1883 – януари 1885
февруари 1900 – април 1901

Роден в Стара Загора през 1847 г. Завършва средно и висше юридическо образование в Болград. До 1878 г. е учител в Трявна и първи кмет на града след освобождението му. Съдия в Нова Загора и родния си град, народен представител в ІІІ ВНС (1886) и в ХІІ ОНС (1902), окръжен и общински съветник. Умира в Стара Загора през 1923 г.
Стефан Сливков​
5
март 1885 – март 1886

Роден в Стара Загора през 1837 г. Бележит деец на националноосвободителното движение, един от създателите и подпредседател на местния революционен комитет, съратник на Левски. Заточен в Диарбекир от1873 до 1878 г. Всеотдаен строител на свободна България – кмет, помощник-кмет, член на Окръжния съвет и народен представител от Народната партия. Умира през 1917 г.
Мирчо Мирчев Стоянов
6
октомври 1890 – април 1893

Роден в Стара Загора през 1857 г. Завършва Класното гръцко училище в Одрин. Учител в Лозенград и Стара Загора, секретар на Дирекцията (министерството) на правосъдието, адвокат и съдебен следовател. Дългогодишен общински съветник. Публицист.Издава първия Старозагорски общински вестник. Баща на поета Иван Мирчев. Умира през 1933 г.
Георги Иванов Кюмюрев
7
април 1893 – септември 1893
/временно изпълняващ длъжността кмет/

Роден в Стара Загора през1855 г. Член на Революционния комитет в града, съратник на Левски. Участва в Старозагорското въстание 1875 г. и в Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. Депутат във ВНС 1879 г., околийски началник, няколко пъти помощник-кмет. Член на Народната партия и ярък русофил. Умира в Стара Загора през 1921 г.
Пенчо Славов  
8
септември 1893 – август 1894
ноември 1903 – април 1908

Роден в Стара Загора през 1855 г. Завършва местното класно училище. Търговец, деец на националноосвободителното революционно движение, член на местния комитет. След освобождението е в Окръжния съвет, съдебен изпълнител и следовател в Окръжния съд. Избиран многократно за общински съветник и помощник-кмет. Умира в Стара Загора през 1917 г.
Иван Черепов
9
август 1894 – декември 1894

Роден в Стара Загора през 1853 г. Завършва местното класно училище и Земеделското училище в гр. Табор, Чехия. Земеделец и търговец. Участник в революционното движение. След Освобождението работи за административното укрепване на Стара Загора и окръга. Член е на Главния съвет на департамента (окръга) и помощник-прокурор в Окръжния съд. Умира още през първата година на кметския си мандат – 12 декември 1894 г.
Сава Колев Казмуков  
10
декември 1894 – март 1899
септември 1909 – януари 1912

Роден в Стара Загора на 24 ноември 1858 г. Завършва местното класно училище. Работи като мирови съдия в Харманли и Бургас и като адвокат в Стара Загора. Член на Народната партия и ярък русофил. Деец на БЧК. Умира в Стара Загора на 3 юли 1936 г.
Христо Иванов Кожухаров
11
май 1899 – януари 1900

Роден в гр. Стрелча, Панагюрско през 1860 г. Завършва основно образование в Панагюрище, а средно и висше юридическо в Одеса. Участва като доброволец в Освободителната война 1877-1878 г. Работи като съдия в Радомир, Плевен и Чирпан и като адвокат в Стара Загора. Народен представител във ВНС през 1886 г., общински съветник, училищен настоятел. Като кмет на Стара Загора продължава дейността по възстановяването и благоустройството на града. Деец на Националлибералната партия. Умира през 1933 г.
Петър Кабакоев  
12
април 1901 – октомври1903

Роден в Стара Загора през 1850 г. Завършва местното класно училище. Учител в Мъглиж и родния си град. След Освобождението е секретар на Окръжния съд и главен съветник на Окръжния съвет в Стара Загора, съдия и председател на Окръжния съд в Бургас. Адвокат и общински съветник в Стара Загора, където умира през 1932 г.
Гочо Бонев  
13
5 (18)октомври 1903 – 25 октомври (7 ноември) 1903

Роден в Стара Загора през 1866 г. Завършва класното училище и се занимава с търговия. Доброволец в Сръбско-българската война 1885 г. Като кмет заема поста си един ден и подава оставка. Умира през 1920 г.
Иван Праматаров
14
ноември 1903 – ноември 1903

Роден в Стара Загора през 1865 г. Финансист. Умира през 1934 г.
Йовчо Хитров
15
май 1908 – август 1909

Роден в с. Кортен, Сливенско, през 1862 г. Завършва военното училище в София. Служи като офицер в Сливен, Бургас, Казанлък, Харманли и Стара Загора. Участва в балканските и в Първата световна война; полковник. Член на Демократическата партия и председател на старозагорската организация. От 1919 г. е директор на Популярната банка в Стара Загора. Умира в София през 1921 г.
Минко Минев
16
април 1912 – април 1915

Роден в Стара Загора през 1848 г. Учител, търговец, адвокат, общественик. Член на местния революционен комитет. Един от ръководителите на Старозагорското въстание през 1875 г. Народен представител на Стара Загора в ІV ОНС. Член на Народната партия, политически емигрант в Русия и Турция по време на Стамболовия режим. Бил е околийски финансов началник и член на Общинския съвет. Умира в Стара Загора на 7 януари 1932 г.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора