Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека” Hits: 3849
Проект за финансиране на ремонт 2009 Hits: 3685
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008 Hits: 3474
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007 Hits: 3479
Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007 Hits: 3300
Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!" Hits: 3649
Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки Hits: 3117
Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности" Hits: 3642
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006 Hits: 3101
Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006 Hits: 3336
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005 Hits: 3295
Проект "Колко стъпки има до училище?" Hits: 3140
Проект "Помощ за библиотеките 2004" Hits: 3211
Проект за финансиране за компютърна техника 2004 Hits: 2975
Проект ABLE Hits: 4098
Проект "Отворени врати" Hits: 3704

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора