При изгубване на читателска карта и издаване на нова – 1.00 лв.
Уведомления до читатели нарушили правилата за ползване на библиотечните документи:

  • Писмено предизвестие – 0.60 лв.;
  • Предизвестие с обратна разписка – 3.00 лв.;
  • Телефонно обаждане – 0.50 лв.

За просрочване датата на връщане на библиотечни документи, заети по реда на р. от ІІ, т. 6, т. 8 и т. 9 (при неудължаване срока за ползване чрез презаписване), читателят дължи обезщетение – 10.00 лв. на месец за всеки документ, което се приспада от внесения депозит.
Читателите, регистрирани до 2001 г. включително, заплащат обезщетение за невърнатите библиотечни документи по р. ІІ, т. 5.
Читателят заплаща петкратната стойност на библиотечния документ по неговата пазарна цена, ако не го върне или го върне във вид, негоден за ползване.

Забележка: Пазарната цена на библиотечните документи се определя по действащите в момента на възстановяването им цени на книжния пазар.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2020, Библиотека Родина - Стара Загора