Стара Загора 2015

Стара Загора - декември 2013

 • 150 г. от рождението на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З. – 22.05.1893, София), писател, драматург, театрален деец; пръв директор и един от първите режисьори на трупата "Сълза и смях" в София.
 • 90 г. от бр. 1 на сп. "Нов път". Пролетарско литературно-обществено списание. Ред. Г. Бакалов. Стара Загора, 1923.
 • 75 г. от бр. 1 на  в. "Устрем". Вестник на ученическото културно-просветно дружество "Устрем" при Търговската гимназия. Стара Загора, 1938. (Излиза до м. май 1939)

 01.12.

 • 120 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (01.12.1893, Ст.З. – 09.02.1985, София), философ, ректор на университета в Скопие, Македония; професор в Софийския университет; автор на книги по философия, психология, етика, естетика, изкуство, образование, култура и др.; есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.
 • 20 г. от смъртта на Симеон Христов Фетфаджиев (08.02.1910, Ст.З. – 1993, София), юрист; учи музика при Клара Шнайдерман и специализира в Унгария; диригент и главен диригент на Старозагорската опера до 1958 г., музикален педагог в София.

06.12.

 • 70 г. от рождението на Видьо Стоянов Видев (1943, с. Оризово), научен работник, доктор на селскостопанските науки.

07.12.

 • 90 г. от смъртта на Марко Иванов Кожухаря (1851, Ст.З. – 1923), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.
 • 55 г. от рождението на Румяна Георгиева Лечева (1958, Ст.З.), журналистка.

08.12.

 • 75 г. от рождението на Красимира Асенова Колдамова (1938), балерина, балетен педагог.

09.12.     

 • 170 г. от рождението на Георги Бенев (09.12.1843, Ст.З. – 25.09.1909, Пловдив), възрожденски учител, полиглот и общественик, член на БКД; член на Старозагорския таен революционен комитет и председател на читалището в Стара Загора; участва в Руско-турската освободителна война; народен представител в Областното събрание на Източна Румелия; участва в Съединението 1885 г. и е член на Временното правителство; автор на стихове, преводач и публицист.
 • 90 г. от бр. 1 на "Музикален преглед". Издание на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България. Ред. А. П. Берсенев. Стара Загора, 1923 – 1929. (Излиза в 20 бр.)

14.12.  

 • 110 г. от бр. 1 на в. "Средна гора". Независим вестник за политика, стопанство и реклами. Отг. ред. Г. Панайотов. Стара Загора, 1903. (Излиза в 24 бр.)

19.12.

 • 115 г. от рождението на Николай Евгениевич Ростовцев (1898, Харков, Украйна – 19.06.1988, София), художник живописец, изографисва в Стара Загора църквите "Св. Теодор Тирон" (заедно с художника Владимир Егер) и "Св. Троица".

23.12.

 • 85 г. от смъртта на Желязко Николов – Джамджията (1850 Ст.З. – 1928), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.

24.12.

 • 110 г. от рождението на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З. – 24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.
 • 75 г. от рождението на Снежана Дескова (1938), балерина, балетен педагог – художествен ръководител на балетната школа при НЧ „Родина".

28.12.     

 • 85 г. от бр. 1 на в. "Земеделски народен глас". Местен орган на БЗНС – Врабча 1. Стара Загора, 1928. (Излиза в 34 бр.)

31.12.  

 • 110 г. от създаването на 8-а пехотна Тунджанска дивизия с щаб в Стара Загора (1903). Първи командир – полк. Сарафов.

Стара Загора - ноември 2013

 • 155 г. от откриването на първата книжарница в Стара Загора (1858).
 • 85 г. от създаването на Градска филхармония на Българския музикален съюз – клон Стара Загора (1928).
 • 85 г. от създаването на Околийско научно-просветно пчеларско дружество "Пчела" (1928).

 02.11.       

 • 80 г. от смъртта на Васил Костакев (01.08.1885 – 1933), художник портретист и пейзажист.
 • 85 г. от рождението на Иван Крумов Бакалов (1928), диригент.
 • 70 г. от освещаване сградата на Съдебната палата (1943).

 05.11.

 • 90 г. от смъртта на Георги Евстатиев Иванов (15.04.1875, Ст.З. – 1923, София), художник и педагог; автор на битови композиции, пейзажи, портрети и др.

 07.11.

 • 40 г. от смъртта на Христо Господинов Райков (07.03.1889 – 1973, Ст.З.), учител, член на Археологическото дружество "Августа Траяна" и уредник на старозагорския музей до 1951 г.

 08.11.           

 • 135 г. от рождението на Васил Димов Василев (08.11.1878, Ст.З. – 10.11.1941, София), художник живописец, изкуствовед, педагог, публицист и издател; автор на практически ръководства по рисуване.

 18.11.

 • 70 г. от откриването на Държавното средно техническо училище "Георги Бенковски" (1943) – Професионална гимназия по САГ „Любор Байер".

19.11.

 • 145 г. от рождението на Михаил Стоилов Харитонов (1868, Ст.З. – 1941, Ст.З.), открива машинна фабрика в Стара Загора през 1898 г.; читалищен деятел и общественик.
 • 50 г. от рождението на Росица Въльовска (1958, Враца), журналистка.

22.11.

 • 70 г. от рождението на Владимир Иванов Рашков (1943 – 12.02.2011), фотограф-художник.

26.11.     

 • 85 г. от смъртта на Михаил Пенчев Елмазов (1859, Ст.З. – 26.11.1928, София), първият дипломиран зъболекар в България; основател и пръв председател на първото ондотологично дружество в София, един от основоположниците на научната стоматология у нас; съпруг на поетесата Евгения Марс и баща на оперния певец Павел Елмазов.

 27.11.           

 • 140 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (27.11.1873, Ст. З. – 14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

 28.11.

 • 35 г. от смъртта на Господин Георгиев (06.08.1909, Ст.З. – 28.11.1978, София), художник живописец.

Стара Загора - октомври 2013

 • 115 г. от излизането на бр. 2, год. ІІІ на "Работнически вестник" в Стара Загора. Стара Загора, 1898. (В Стара Загора излиза до бр. 50, год.ІІІ)

03.10.  

 • 155 г. от рождението на Георги Славов (03.10.1858 – неизв.), опълченец, общественик; дядо на летец-изтребителя Георги Кюмюрджиев.
 • 105 г. от рождението на Олга Стоева Брадистилова (1908, Ст.З. – 21.09.1981, София), художничка и поетеса; член на Международната академия "Тиберина", Рим.

 04.10.

 • 55 г. от рождението на Георги Танев Чернев (1958), архитект, автор /в колектив/ на проектите на сградите на ОББ и Регионалния исторически музей в Стара Загора и др.

 05.10.

 • Празник на Стара Загора.   

 07.10.

 • 40 г. от смъртта на Христо Господинов Райнов (07.03.1889 – 1973), учител и общественик; изследовател на археологията и възрожденската история на Стара Загора.

 11.10.

 • 65 г. от рождението на Любчо Иванов (1948, с. Градница, Севлиевско), журналист, отговорен редактор на в. "Тракия Труд".

 12.10.

 • 125 г. от бр. 1 на в. "Защита". Ред.-стопанин Н. Г. Басларев. Стара Загора, 1888. (Единствен брой)
 • 20 г. от създаването на фирма Газоснабдяване Стара Загора ООД и от началото на изграждането на градската газоразпределителна мрежа (1993).

 16.10.

 • 115 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст.З. – 03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор; автор на морски и планински пейзажи, на пейзажи от стари български градове; участва в художествени изложби в Румъния, Унгария и Франция; директор на театрите в Пловдив, Варна и София.

 18.10.

 • 90 г. от рождението на Веселин Димитров Ненов (1923, Варна), диригент в Старозагорската опера, композитор.
 • 65 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов (1948, с. Ивайлово, Великотърновско), артист в Държавния куклен театър, Стара Загора.
 • 60 г. от рождението на Никола Динев (1953, Нова Загора), спортист, трикратен световен и пет пъти европейски шампион по борба; избиран два пъти за спортист номер 2 на България.

 22.10.

 • 75 г. от смъртта на Митрополит Борис Охридски (със светско име Константин Георгиев) (30.01.1875 – 1938), висш духовник, книжовен и просветен деец.

 27.10.

 • 90 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско – 10.03.1994, Ст.З.), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

Стара Загора - септември 2013

03.09.  

 • 90 г. от бр. 1 на в. "Ехо". Местен обществено-политически вестник на деветоюнски позиции. Стара Загора, 1923. (Излиза в 6 бр.)
 • 60 г. от рождението на Пламен Диков Михнев (1953, Полски Тръмбеш), музикант, артист-оркестрант в Старозагорската опера; композитор.

 09.09.

 • 10 г. от смъртта на Жеко Костадинов Христов (18.10.1936, с. Тракия, Старозагорско – 2003, Ст.З.), поет.

 11.09.

 • 50 г. от посрещането на космонавтите Валентина Терешкова и Валери Биковски в Стара Загора (1963).

 12.09.

 • 120 г. от рождението на Васил Тодоров (1893, Казанлък – 08.10.1977, Ст.З.), художник пейзажист.

13.09.  

 • 165 г. от рождението на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З. – 28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

 14.09.

 • 145 г. от рождението на Никола Стефанов Попов (1868, Ст.З. – 27.08.1954, София), художник график, автор на портрети и композиции; през 1900 г. на изложба в Париж получава отличието "Академични палми".

15.09.     

 • 90 г. от прерастването на Търговското училище в Търговска гимназия (1923).

 16.09.

 • 115 г. от рождението на Марин Тодоров Желев (16.09.1898, Ст.З. – 03.08.1955, София), художник.
 • 70 г. от рождението на Мария Цветкова Клинчева (1943, Панагюрище), оперна певица, артист – солист в Старозагорската опера.

 17.09.

 • 105 г. от рождението на Петър Славов (17.09.1908, с. Трънково, Старозагорско – 1988, София), художник.

 19 срещу 20.09.    

 • 90 г. от избухването на Септемврийското въстание (1923) в Стара Загора.

 20.09.           

 • 110 г. от рождението на Николай Сотиров Евров (1903, Ст.З. – 24.12.1973, София), художник живописец.

 21.09.

 • 70 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943), художник.

22.09.     

 • 90 г. от бр. 1 на в. "Старозагорски вести". Безплатен ежедневник за Мострената изложба в Стара Загора. Стара Загора, 1923. (Излиза в 5 бр.)

23.09.

 • 50 г. от смъртта на Стефан Митов (31.12.1895, Казанлък – 1963, София), правист; син на учителя биолог Борис Митов и брат на Д. Б. Митов. Консултант на Националната художествена галерия, художествен редактор на в. Литературни новини и на в. Знаме; автор е на монографии, публикува над 600 статии, рецензии и отзиви за изложби.

24.09.

 • 130 г. от смъртта на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко – 1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на "Граматика гръко-българска"; открил първото българско училище в Одрин (1852).

25.09.

 • 150 г. от рождението на Иван П. Стоянович (25.09.1863 – 15.02.1947), телеграфо-пощенец, обществен и държавен деец.

27.09.     

 • 60 г. от откриването на къща музей "Гео Милев" (1953).

28.09.     

 • 90 г. от гибелта на Неделчо Николов (15.02.1897, Чирпан – 28.09.1923, Ст.З.), секретар на ОК на БКП, участник в Септемврийското въстание 1923 г.

 29.09.

 • 110 г. от рождението на Димитър Стефанов Кузманов (1903, Ст.З. – 1981), художник, учител по рисуване; участник в екипа, изографисал църквата "Св. Богородица" в Стара Загора.

Стара Загора - август 2013

02.08.

 • 70 г. от смъртта на Васил Маринов (12.12.1879, Ст.З. – 1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.

 07.08.

 • 90 г. от смъртта на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З. – 1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна войни; политически и обществен деец.

10.08.     

 • 80 г. от бр. 1 на в. "Устрем". Орган на Младежкия национален легион "Кольо Ганчев". Стара загора, 1933. (Излиза в 6 бр.)
 • 80 г. от смъртта на Александър Тодоров Козаров (01.11.1856, Ст.З. – 10.08.1933, София), преподавател по естествени и точни науки; един от основателите на Книжовно дружество "Знание" и на Културно-просветно дружество "Театър" в Стара Загора; редактор на сп. "Знание" и в. "Балкан"; директор на Народната библиотека в София, търговски консул в Гърция, началник на канцеларията на Народното събрание.

11.08.

 • 135 г. от рождението на иконом Теодор Пенков (1878, с. Кокорево, Ямболско – 20.02.1959, Ст.З.), учител и духовник; основател на читалищата в селата Преславен и Тулово, открива земеделско училище в Тулово, основател и председател на християнското братство "Св. Иван Рилски", един от основателите на Свещеническия съюз в България.

 12.08.

 • 130 г. от рождението на Щерион Бъчваров (1883, Айтос – 07.11.1965, Ст.З.), доктор по финанси, един от основателите на дружество "Васил Налбуров" (1823); секретар на дружество "Театър" и съветник на настоятелството на читалище "Родина".

 16.08.

 • 160 г. от рождението на Начо Атанасов Начев (16.08.1853 – 15.03.1916), книжовник и културно-просветен деец, изследовател на старата българска литература; общественик и народен представител в ХІV Обикновено народно събрание; действителен член на БКД, член на Руския археологически институт в Цариград, секретар на Българската екзархия.
 • 110 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст.З. – 1979), художник пейзажист; участва в изложби в Лондон и Хамбург.

19.08.  

 • 120 г. от рождението на Асен Тодоров Азманов (19.08.1893, Ст.З. – 12.04.1971, София), инженер химик, проф. по неорганична химия, основател на катедрата по металургия в Държавната политехника.
 • 80 г. от откриването на паметника на подполк. Калитин и ІІ Опълченска дружина (1928).

 23.08.

 • 60 г. от смъртта на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З. – 23.08.1953, Бургас), лекар хирург; преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", София.

 30.08.

 • 70 г. от рождението на Станчо Кънчев Червенков (1943), научен работник, доктор по химия; член на Съюза на учените в България
 • 55 г. от рождението на Николай Стойчев Гаджев (1953), бизнесмен, президент на фирма "Контракт"; член на Ротари клуб в Стара Загора.

 31.08.

 • 60 г. от рождението на Венелин Стефанов Кръстев (1953), хореограф, ръководител на ДЮА "Загорче".

Стара Загора - юли 2013

 • 95 г. от бр. 1 на в. "Обществена агрономия", народен лист за земеделско-стопанска просвета. Стара Загора, 1928. (Излиза в 6 бр.)

02.07.  

 • 155 г. от рождението на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З. – 07.08.1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна война; политически и обществен деец.

04.07.

 • 90 г. от рождението на Георги Славов (04.07.1923, Ст.З. – 27.07.2006, София), художник живописец; четири пъти носител на наградата "Стара Загора".

05.07.

 • 50 г. от смъртта на Димитър Куцаров (04.05.1885, Ст.З. – 1963, Берковица), художник портретист и илюстратор, педагог.

06.07.

 • 65 г. от рождението на Ботьо Николов Буков (1948, Твърдица), преводач, поет, журналист.
 • 60 г. от рождението на Ренета Иванова Инджова (1953), икономист, политик и държавник.

09.07.  

 • 120 г. от бр. 1 на в. "Истина". Местен орган на Народнолибералната партия на Ст. Стамболов. Отг. ред. Н. Славов. Стара загора, 1893.

11.07.  

 • 115 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст.З. – 18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество, основател на станция за наблюдение на изкуствени спътници; член е на комисията "Луна" при Международната академия по астронавтика в Париж, подпредседател е на Международната федерация по астронавтика в Париж от 1961 до 1963 г. Автор на десетки научни публикации от областта на космогонията, сферичната астрономия, висшата геодезия и математическата география; почетен гражданин на Стара Загора.

14.07.   

 • 120 г. от бр. 1 на в. "Правда". Отг. ред. Т. Димов. Стара Загора, 1893.
 • 15 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий (Пенчо Николов Дончев) (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско – 1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора (1995).

20.07.  

 • 160 г. от рождението на Георги Байданов (20.07.1853, Ст.З. – 30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

23.07.

 • 105 г. от откриването на междуградската телефонна линия Стара Загора – Ямбол – Бургас (1908).

25.07.  

 • 110 г. от бр. 1 на в. "Глашатай". Отг. ред. Онуфри Седмаков. Стара Загора, 1903. (Излиза в 8 бр.)

26.07.

 • 65 г. от рождението на Емил Иванов Иванов (26.07.1948, Ст.З. – 25.11.2002, Ст.З.), скулптор и сценограф; два пъти носител на наградата "Стара Загора" – за скулптура и за декоративно-монументално изкуство.

27.07.

 • 145 г. от рождението на Стефан Тодоров Азманов (1868, Ст.З. – 1938, София), военен деец, преподавател, общественик. 

29.07.

 • 45 г. от рождението на Мила Атанасова Маринова (1958), журналистка в Радио Стара Загора.

 

 

Стара Загора - юни 2013

 • 160 г. от рождението на Георги Апостолов (юни 1853 – 03.06.1876), участник в Старозагорското въстание 1875 г. и в Ботевата чета, деец на националноосвободителното движение.
 • 120 г. от основаването на БРСДП в Стара Загора (1893).

02.06.

 • 150 г. от откриването на първото девическо класно училище в Стара Загора (1863), с първа директорка Анастасия Тошева. Учебните занятия са започнали на 24.08.1863 г.

03.06.  

 • 130 г. от откриването на Градска болница с главен лекар д-р Т. Стоянович (1883).

14.06.     

 • 105 г. от излизането на ръкописния лист "Ура", изцяло написан от Гео Милев по случай края на учебната година (1908).
 • 65 г. от основаването на кооперация "Иван Алексиев" (1948).

18.06.  

 • 80 г. от рождението на Ласкар Емилов Възвъзов (1933, Ст.З.), художник.

19.06.  

 • 145 г. от обесването на Сава Силов (ок.1840, Ст.З. – 1868), участник в четата на Хаджи Димитър.

22.06.

 • 110 г. от смъртта на Васил Пръвов Золотов (Иванов) (ок. 1855, Ст.З. – 1903), учител; директор на Софийската девическа гимназия.

23.06.     

 • 50 г. от тържественото откриване на Азотноторовия завод край Стара Загора (1963).

24.06.

 • 80 г. от създаването на читалище "Александър Екзарх" (1933) от Културно-благотворителния комитет "Съгласие", преименувано през 1964 г. на НЧ "Георги Бакалов".

25.06.

 • 150 г. от смъртта на Иванчо Стоянович (ок.1813 – 1863), просветител, общественик и дарител.

26.06.  

 • 45 г. от рождението на Велизар Атанасов Лазаров (1968 – 2007), актьор.

27.06.

 • 75 г. от рождението на Христо Николов Чучков (1938, Горна Оряховица), професор, доктор на медицинските науки; декан на Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора, член на Съюза на учените в България.

30.06.  

 • 140 г. от рождението на Димитър Хаджигеоргиев (30.06.1873, Ст.З. – 19.03.1932, София), композитор, музикален публицист, професор педагог; един от основателите на дружество "Кавал" в Стара Загора, на Държавното музикално училище, на българската оперна дружба, на Българския музикален съюз в София; директор на Музикалната академия, редактор на в. "Музикален преглед".

Стара Загора - май 2013

 • 90 г. от кн. 1 на "Оранжева земя". Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. (Единствен брой.)

02.05.

 • 70 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество "Театър" се преименува в Народно читалище "Родина".

10.05.

 • 120 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З. – 1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия – от април 1878 до май 1879 г.
 • 35 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З. – 1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

11.05.  

 • 155 г. от първото тържествено честване на празника "Св. Св. Кирил и Методий" в Стара Загора (1858).

13.05.

 • 45 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З. – 1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

20.05

 • 75 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996 – 1999 г.

21.05.

 • 130 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З. – 06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество – клон Стара Загора.

22 05.

 • 120 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З. – 1893, София), писател, драматург, театрален деец; първият български режисьор.

25.05.

 • 105 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора – Русе (1908).

31.05.

 • 60 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от 2007 до 2011 г.

Стара Загора - април 2013

01.04.  

 • 100 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (01.04.1913, Ст.З. – 10.09.1984, Ст.З.), художник пейзажист; открива първата в страната частна галерия през 1969 г.
 • 75 г. от бр.1 на в. " Сноп". Местен орган на Български народен съюз "Кубрат". Ред. Иван Филипов. Стара Загора, 1933. (Излиза в 29 бр.)

04.04.

 • 70 г. от рождението на Славка Иванова Драгнева (1943, Ямбол), икономист и финансист, одитор на Народна опера, Стара Загора; общественичка.

06.04.

 • 75 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст.З.), актьор.
 • 65 г. от рождението на Иван Борисов Иванов (1948), научен работник, доктор на ветеринарномедицинските науки; член на Съюза на учените в България.

07.04.

 • 145 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна – 15.02.1954, София), ученик на Иречек и Кирхов, преподавател във Военното училище в София; автор на "Принос към историята на град Стара Загора" (1908), на географски карти.

09.04.

 • 130 г. от рождението на Богдан Димитров Филов (1883, Ст.З. – 01.02.1945, София), български археолог, изкуствовед и политик; член и председател на БАН, член на археологически институти и академии в Германия, Австрия, Унгария, Чехия и САЩ; участва в научни експедиции в Европа, Азия и Африка; автор на книги в областта на историята, религията, изкуството, археологията и др.; виден обществен и държавен деец – министър-председател на България в 57-то и 58-то правителство (1940 – 1943) и регент на малолетния цар Симеон ІІ (1943 – 1944); член на Масонска Ложа "Светлина".

21.04.  

 • 130 г. от основаването на Учителско дружество в Стара Загора (1883).

23.04.  

 • 70 г. от смъртта на Стефан Киров Абаджиев (12.08.1861, Ст.З. – 23.04.1943, София), юрист; вуйчо на поета Кирил Христов.

Стара Загора - март 2013

 • 145 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан – 27.01.1937, Ст.З.), учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество "Просвета"; баща на поета Гео Милев.
 • 80 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).

03.03.

 • 115 г. от рождението на Данчо Делчев (Йордан Делчев Митев) (1898, Хасково – 30.11.1965, Ст.З.), артист и член на театралната комисия на дружество "Театър"; брат на актрисата Мара Шопова.
 • 70 г. от бр. 1 на бранническия лист "3 март". Стара Загора, 1943.
 • 10 г. от смъртта на Генчо Узунов (28.10.1919, Ст.З. – 2003, София), писател, член на СБП.

04.03.

 • 80 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857 – 04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора; баща на поета Иван Мирчев.
 • 65 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (1948), журналистка.

05.03.

 • 75 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (1938), оперна певица, музикален педагог и общественик.

08.03.

 • 115 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов (Димитър Борисов Митов) (1898, Казанлък – 30.06.1926, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов").

10.03.

 • 65 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948), скулптор.

14.03.

 • 105 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (1908 – 29.12.1976), физик, професор в СУ "Св. Кл. Охридски", в ПУ "Паисий Хилендарски" и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.
 • 75 г. от смъртта на о.з. генерал-майор Иван Пашинов (1862, Свищов – 1938, Пловдив), военен и обществен деец, прославил българското оръжие като командир на 23-ти пехотен Шипченски полк и на Втора бригада на 8-а Тунджанска дивизия; герой при превземането на Одринската крепост; погребан е в Стара Загора.

15.03.     

 • 105 г. от бр. 1 на в. "Демократически вестник". Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908.  /Излиза в 8 бр./

17.03.

 • 90 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско – 22.11.1985, Ст.З.), художник живописец.

19.03.   

 • 105 г. от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908, Ст.З. – 08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски", директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

20.03.  

 • 135 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст.З. – 22.04.1946, София), учител, музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене, сборници и др.; основател и диригент на първия детски хор – Детска музикална китка "Родни звуци".

24.03.

 • 80 г. от рождението на Марин Халачев (1933, Ст.З.), писател, публицист, драматург; живее в гр. Пловдив.
 • 70 г. от смъртта на Димитър Драгиев (1869, Раднево – 1943, София), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество "Просвета", автор и публицист, редактор и издател на в. Справедливост, в. Земеделско знаме и в. Земеделска правда; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

25.03.

 • 150 г. от рождението на Петър Савов Чолаков (с псевдоним Светослав Зарин) (1863, Ст.З. – 01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.
 • 135 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич – 03.03.1949, Ст.З.), учител, музикален педагог, хоров диригент, композитор на маршови песни; организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело...; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество "Театър", на смесен църковен хор при църквата "Св. Богородица"; един от основателите на Старозагорската опера.

28 (16 стар стил).03.

 • 205 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет" е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии" (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни".

28.03.  

 • 65 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948). 

30.03.           

 • 45 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст.З. – 1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

В момента има 42 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора