Дарителство

Библиотека "Родина" изразява своята благодарност и признание към всички дарители за човешката им щедрост и подкрепа – писатели и издателства, книжарници, обществени организации, посолства, институти, фондации, фирми, граждани, приятели и читатели на библиотеката.

Съществувало столетия, дарителството, чиито корени се крият далеч във времето преди нас, е най-голямото достойнство на българина. То е състояние на духа, потребност и начин на мислене. Дарителите са хора съпричастни, щедри, притежаващи завиден морал и човечност. На тях – духовно богатите старозагорци, дължим съхранената сбирка от възрожденски книги, голяма част от краеведската колекция, както и множество редки и ценни издания на български и чужди езици от края на ХІХ до средата на ХХ век.
Тази благородна традиция – дарителството, заемаща особено място в историята на библиотека "Родина" е жива и днес.

Дарители на библиотеката през 2012 г.

1 164 тома книги за  11 648.12 лв. 

Евтим Евтимов
Романьола Мирославов    
Цвета Делчева            
Мария Димитрова Захариева    
Ива Илкова Груева       
Петър Жеков             
Николай Емилов Вапир    
Йорданка (Дана) Белева   
Александър Гелеменов    
Илия Кънев Карагонов    
Иванка Кирилова         
Мария Георгиева Търпоманова     
Анна Алаксандрова Попова    
Йордан Филипов Попов    
Диана Колева            
Румен Милков Христов    
Елена Георгиева Янкова   
Николай Тодоров         
Митка Кирова            
Живко Русев             
Луизина Савкова         
Бистра Джонсън           
Станка Бонева           
Пенка Манолова Иванова    
Дора Господинова        
Юлия Савова             
Любчо Иванов            
Тодор Пиличев           
Тонка Иванова (ст.н.с.)    
Мария Донева            
Митко Стефанов Митев    
Елена Христова Динева    
Росица Иванова Русева    
Стефан Иванов Иванов    
Стефка Нейкова Кунев    
Неа Станд (псевд.)      
Марина Иванова          
Нана Стойкова Крачева    
Тодор Павлов            
Татяна Симеонова        
Тихомир Томов            
Иван Хаджиев            
д-р Красимир Костов     
Петър Христозов         
Николай Емилов Вапир    
Петър Бакърджиев        
Христина Радомирова     
Йордан Атанасов         
Злати Златев - художник    
Вежди Летиф Рашидов     
Проф. Любомир Костов     
Н. Ангелов              
Николина Горова         
Надя Тончева (Кота)     
Иван Груев              
Катя Зографова
Цветана Иванова         
Стойчо Маджарски        
Нанка Бакалова-Русев    
Пейко Стоянов Димитров    
Стела Камбурска    
Таня Велчева            
Валентин Траянов        

Посолство на САЩ в България
Българска библиотечно-информационна асоциация
Съюз на народните читалища    
Общоамерикански Благотворителен комитет    
Историческо дружество    
РБ „Любен Каравелов”, Русе    
ТД Държавен архив, Стара Загора  
Книжарница „Пингвините”              
Книжарница „Хеликон”                 
Изд. Хермес             
Изд. Персей            
Изд. Пан                
Изд. Сиела              
Ню Медия груп           
Букборд ООД
Файер Консулт БГ ЕООД    
Община Стара Загора             
Къща музей „Гео Милев”   
НСИ. Териториално статистическо бюро, Стара Загора    

-----------------

Част от обзавеждането на новата зала в Детския отдел на библиотеката и в отделите Комплектуване и обработка на библиотечните фондове и Читалня дължим на:   

Светослав Танев, Стара Загора
Антоанета Димитрова, София
Радка и Даниел Калчеви, Варна
Книжарница "Мистрал", Стара Загора
ПроКредит Банк България АД

Благодарим Ви, приятели!

 

-----------------------------------

Библиотека „Родина” разчита на дарителите да подпомогнат обогатяването и развитието на библиотечния фонд, тъй като много от нейните специални сбирки и ценни ресурси са придобити чрез дарения. Ако решите да дарите, запознайте се с Политиката за приемане на непоискани дарения на библиотеката.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2017, Библиотека Родина - Стара Загора