ІХ ОУ „Веселин Ханчев” - „От приказка в приказка” – децата от Іа, Іб клас четат приказките на Андерсен; ІІа и ІІб клас – приказките на Шарл Перо; ІІІа и ІІІб клас – „Сънят на Йони”; ІVа и ІVб клас „Том Сойер” на Марк Твен.

ІХ ОУ „Веселин Ханчев” - Детският отдел на библиотека „Родина” гостува на децата от подготвителната група с приказките на Андерсен

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора