● Културен изготвен от Министерството на културата

Подлежи на ежемесечна актуализация.

 

Из сайта на Министерството на културата: http://mc.government.bg/

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора