Различни почерци на десетки писатели и стотици послания, но с еднакво топли думи се пазят между кориците на хиляди книги в библиотека „Родина“. Сега читателите имат възможност лесно да се разходят из страниците с автографи и да прочетат посланията на авторите. Сбирката „Почерци и послания във фонда на библиотека „Родина“ е разположена в отдел Заемна за дома в Централна библиотека на бул. „Руски” N 17. Тя ще се обновява постоянно с най-новите книги с автографи, дарени от гостуващи писатели и приятели. В дългия списък на оставилите свои ръкописни послания за читателите на библиотека „Родина“ четем имената на: Милен Русков, Георги Господинов, Силвия Чолева, Силвия Томова, Мария Донева, Христо Карастоянов, Стоян Николов – Торлака, Виктор Пасков, Владо Любенов, Петър Чухов, Емил Минчев и много, много други автори. Освен на място в библиотеката, с част от колекцията „Почерци и послания“ можете да се запознаете и във фейсбук - https://www.facebook.com/LibraryRodina/.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора