1980 г.

Константин Колев, за "Златна пепел"
Димитър Рачев, за "Средноюна литургия"
Таньо Клисуров, за "Най-скъпото"
Иван Мирчев, за "Цигулка под прозореца"
Колектива на радио Стара загора, за активна и качествена програмна работа
Георги Славов, за творбите "Ленин" и "Патрул"
Любомир Цакев, за самостоятелна изложба
Димитър Сотиров, за творбите "Арлекин" и "Портрет"
Емил Иванов, за творбата му "Ленин"
Тодор Арсов, за самостоятелната изложба
Борислав Кожухаров, за цялостно оформление на изложбата по роботика
Тодор Ковачев, за сграфитото на Трета поликлиника
Арх. Режев, арх. Събева, арх. Илчев, арх. Иванов и колектив, за хотелски комплекс "Верея"
Арх. Михаил Витанов, за хотелски комплекс "Казанлък"
Димитър Стоянов, за постановката "Аристократи" от Николай Погодин
Антон Гюков, за цялостно оформление на "Аристократи" от Николай Погодин
З.а. Дора Маркова, за ролята на Майката от постановката "Легенда за майката"
Актьорския колектив за пиесата "Аристократи", от Николай Погодин

1981 г.

Ганчо Проданов, за книгата "Сама в неделя" (посмъртно)
Петър Тонков, за сборника "Литературни светове и проблеми"
Константин Колев, за книгата "Иваново житие"
Колектива на вестник "Септември", за ярки публицистични постижения в отразяването на 1300-годишнината на държавата
Колектива на "Неделно студио" от Радио Стара Загора, за цялостната му дейност
Иван Попчев, за цялостното му представяне
Михаил Косев, за представянето му в самостоятелна изложба "Графика"
Продан Проданов, за цялостното му представяне
Фикри Алиев, за цялостното му представяне в камерна изложба
Илия Петков, за проектирането на витража на Партийния дом в гр. Раднево
Арх. Иван Райнов, за Партийния дом в гр. Раднево
Арх. Гайдаржиев, за сградата на ТПО в гр. Стара Загора
Н.а. Димитър Димитров, за операта "Тракийски идоли" от М. Големинов
Евдокия Здравкова-Хорозова, за високи художествени постижения в оперите "Селска чест", "Манон Леско" и "Аида"
Оркестъра на Народната опера под ръководството на н.а. Димитър Димитров, за високи художествени постижения в операта "Тракийски идоли" от М. Големинов
Колектива на ансамбъл "Загоре", за програмата му, с която се е представил на II национален преглед Стара Загора'81
Васил Апостолов, за постановката на пиесата "Шестте пигвинчета" от Борис Априлов
Димитър Игнатов, за постановката на пиесата "Есента на един следовател" от Г. Данаилов
Любомир Цакев, за сценографията на пиесата "Шестте пигвинчета" от Борис Априлов
Антон Гюков, за сценографията на пиесата "Есента на един следовател" от Г. Данаилов
Петър Антов, за ролята на Келин Абабий от пиеста "Светая светих" и ролята на Топузов от пиесата "Човекоядката"
Михаил Марков, за ролята на Петров от пиесата "Есента на един следовател" от Г. Данаилов и Кънчо от "Човекоядката" от Иван Радоев
Актьорския колектив на Държавен куклен театър, за реализацията пиесата "Шестте пигвинчета" от Борис Априлов
Колектива на Драматичен театър "Гео Милев", за реализацията на пиесата "Светая светих"
Георги Велев, за рецитала "Греховната любов на Зографа Захарий"
Веселин Савов, за рецитала "Поздрав към огъня" по стихове на Л. Левчев

1982 г.

Константин Колев за книгите му "Жерговски разкази" и "Тунджански елегии" (посмъртно)
Христо Кацаров, за книгата му "Преслници"
Таньо Клисуров, за стихосбирката му "Минирано поле"
Стоян Стаев, за литературно-критичната му книга "Литературни вълнения"
Редакцията на в. "Септември", за списване на литературната притурка "Съвремие"
Колектива на радио Стара Загора, за радиопублицистика
Димитър Караджов, за цялостно представяне в юбилейната му изложба
Иван Радев, за цялостно представяне в юбилейната му изложба
Злати Златев, за цикъла "Годишни времена"
Недялко Абаджиев, за цикъла графики от окръжната изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на Г. Димитров
Тодор Тодоров, за цялостно представяне в самостоятелната му изложба
Стоян Николов, за запазените марки и графичните знаци на "Енергоремонт", "Розариум с музей на розата" и др.
Илия Тодоров, за постижения в обастта на плаката и представяне с плакат в Международния конкурс в Москва
Хоровия колектив на Народната опера, за ярки художествени постижения в операта "Набуко" от Дж. Верди
Александър Йосифов, за операта "Чудните приключения на Тошко Африкански", написана специално за Старзагорската опера
Богдана Попова-Манова, за музикалното ръководство на хоровия колектив в операта "Набуко"
Георги Петров, за режисурата на оперите "Набуко" и "Чудните приключения на Тошко Африкански"
Иван Йорданов, за сценографските решения на оперите "Набуко" и "Чудните приключения на Тошко Африкански"
Евдокия Здравкова-Хорозова, за ролята на Абигайл от операта "Набуко"
Тоня Петрова, за ролята на Тошко Африкански от едноименната опера на Александър Йосифов
Димитър Стоянов, за постановката на пиеста "Прокурорът" от Георги Джагаров
Коста Димитров, за постановката на пиесата "Гиньол" от Ян Вилковски
Творчески колектив, реализирал пиесата "Прокурорът" от Г. Джагаров
Творчески колектив, реализирал пиесата "Смешна приказка в сладкарницата" от Н. Стойчева
З.а. Петър Антов, за ролите на Войнов от "Прокурорът" и Бащата от "Котка върху горещ ламаринен покрив" от Т. Уйлямс
Вера Дикова, за ролята на леля Минка от пиесата "Прокурорът"

1983 г.

Стойчо Стойчев, за книгата "До утре има много нощи"
Христо Кацаров, за поетичната му книга "Облакът ми е закрила"
Колектива на вестник "Искра" - гр. Казанлък, за високи резултати от дейността му по отразяване политическия, социално-икономическия и културния живот
Колектива на вестник "Марица изток", за принос в мобилизиране усилията на трудовитв колективи за изпълнение на плана за развитие на общината
Георги Славов, за самостоятелните му изложби в София, Пловдив и Габрово
Ботьо Ботев, за високи постижения в творбите му "Портрет на Митьо Станев" и "След погрома"
Авторския колектив с р-ли доц. арх. Мирянов и арх. Сребрев, за Дома на строителя
Кирил Тодоров, за музиката към спектакъла "Септемврийска балада" и към концерта за 90-годишнината на Старозагорската партийна организация
Колектива на Старозагорската опера, за реализация на операта "Летящият холандец" от Р. Вагнер
З.а. Евдокия Здравкова-Хорозова, за ролята на Сента от операта "Летящият холандец" от Р. Вагнер
Борислав Дойчев, за ролята на Никифор от операта "Хан Крум-ювиги" от Ал. Йосифов
З.а. Юлия Огнянова, за спектакъла "Поема за Септември" в Държавния куклен театър
Георги Велев, за ролите на Харитон от "Разпята събота" от Ст. Цанев и Единния от "Четвърта-пета степен по скалата на Рихтер" от К. Георгиев
Емил Михов, за ролята на Шахматов от "Равна на четири Франции" от Ал. Мишарин и за Шута от "Както ви харесва" от Шекспир
Веселин Савов, за художествено слово
Ботьо Буков, за съставителство и превод на сборника с разкази "Колелото на съдбата" от Онелио Хорхе Кардосо
Йордан Караджов, за превода на романа "Личният живот на директора" от В. Гайдеко
Хоровата школа при образцово народно читалище "Искра" в Казанлък с ръководител з.а. Петя Павлович, художествена самодейност
Пеньо Радев, художествен ръководител на представителния детски кръжок по изобразително изуство "Зографче", художествена самодейност

1984 г.

Найден Рангелов, кореспондент на Българското радио в Стара загора, за принос в популяризирането и отразяванено на обществено-политическия и културен живот в Стара Загора
Филип Папазов, за високи постижения в самостоятелната му изложба в София
Стефанка Стойчева, за високи постижения в самостоятелната и изложба в София
Арх. Веселин Беров, за функционалност на проекта за производствена сграда на ОЗЗУ
Денчо Белев, за ролята на Карлос от операта "Силата на съдбата" от Дж. Верди
Бойо Боев, за ролята на Йорго от постановката "Големият род" от М. Минков и за ролята на Александър Марков от "Черешова градина" от Н. Хайтов
Георги Фурнаджиев, за ролята на Станчо от постановката "Големият род" и за ролята на Панталеймоне от "Слуга на двама господари"
Колектива на Драматичен театър "Гео Милев", за постановката "Големият род"
Творческия колектив на Държавния куклен театър, за "Приказка за храбрия лешникотрошач" от Хофман
Марин Добрев, за художествена оперативна критика на проявите в областта на изобразителното изкуство
Венелин Кръстев, за високи художествени резултати в организационно-творческите процеси на ансамбъл "Загорче"

1985 г.

Жеко Христов, за стихосбирката "Рецитал пред мама"
Петър Тонков, за литературна анкета "Иван Мирчев"
Колектива на вестник "Септември", за списване на рубрики, посветени на XIII конгрес на БКП
Колектива на радио Стара загора, за рубриката "XIII конгрес -Априлски хоризонти"
Групата на художниците, за колективна изложба в София
Колектива на Старозагорската опера, постановката "Борис Годунов" от Мусорски
Ансамбълът за народни песни и танци "Загоре", музикално изкуство
Парашкев Андреков, за ролите на падре Гуардиан от "Силата на съдбата" и Пимен от Борис Годунов
арх. Живка Кирчева, за жилищен блок в кв.20 в кв. трите чучура
арх. Тотьо Тотев, за адаптацията на административна сграда на ОКС - Стара Загора
Драматичен театър "Гео Милев", за спектакъла "Обещай ми светло минало" от П. Атанасов
Ивалин Димитров, за ролята на Алексей Комнин от пиесата Кладата от Р. Божанов
Колектива на Държавен куклен театър, за постановаката "Двубой" от Иван Вазов
Ася Братанова и Румяна Стефанова, за ролята на Амалия от пиесата "Двубой" от Иван Вазов
Любомир Цакев, за сценографията на постановката "Двубой" от Иван Вазов
Борислав Кожухаров, за сценографията на постановката "Службогонци" от Иван Вазов

1986 г.

Христо Кацаров, за стихосбирката "Свирката на пастиря"
Йордан Стоев, за книгата "Пясък за папагалите"
Ганко Славчев, за повастта "Книга за бедните"
Колектива на отдел "Промишлено-стопански" от вестник "Септември", за разработки по проблемите на научно-техническата революция
Бонка Берова, за принос в популяризирането на обществено-политическия и културен живот в Стара Загора
Петър Бонев, за високи постижения в декоративно-монументалните изкуства (дървопластика)
Иво Чехларов, за високи постижения в областта на малката пластика
Арх. Иван Георгиев, за цялостното обемно-пространствено функционално решение и интериор на хотел-ресторант "Загорка"
Симеон Симеонов, за ролите на Каварадоси от операта "Тоска" от Дж. Верди и Надир от "Ловци на бисери" от Дж. Бизе
Петя Балджиева, за ролята на Азучена от операта "Трубадур" от Дж. Верди
Творческия колектив на Държавния куклен театър,за постановката "Патенцето" от Н. Гернет
Злати Златев, за режисурата на спектакъла "Патенцето" от Н. Гернет
Колектива на Драматичен театър "Гео Милев", за постановката за деца "Бързай, бързай" от Р. Алфтън
Светла Рангелова, за ролите на Гена от "Майстори" на Р. Стоянов и Станка от "Една за всички, всички за една" от Н. Йорданов
Георги Христов, за ролите на Маестро Костурко от "Бързай, бързай" от Р. Алфтън и Анчугин от "Хотел "Тайга" от А. Вампилов

1987 г.

Стойчо Стойчев, поезия
Янаки Кавръков, изобразително изкуство
Офелия Христова, актьорско майсторство
Диана Христова, актьорско майсторство
Вера Дикова, актьорско майсторство
Колективът, реализирал постановката "Уважаема Елена Сергеевна", актьорско майсторство
Колективът, реализирал операта "Аида" от Дж. Верди, вокално и актьорско майсторство
Представителният кръжок по изобразително изкуство "Зографче" с ръководител Петко Радев, изобразително изкуство
Колектив в състав: Христо Турлаков, Христо Танев, Борислав Кожухаров, Тодор Ковачев, Емил Иванов, арх. Веселин Беров и консултант проф. Иван Киров, изобразително изкуство

1988 г.

Таньо Клисуров, за книгата "Резервен изход"
Иван Пенев, за превод на книгата "Ленин в Мюнхен" от Фр. Хитцер
Колектива на вестник "Септември", за цялостната му творческа работа
Валентин Дончевски, изобразително изкуство
Старозагорската опера, за  операта "Норма"
Офелия Христова, за ролята на Норма
Веселин Ненов, за композирането на "Триптих за несподелена любов"
Колектива на Държавен куклен театър, за "Мара Пепеляшка" от Любомир Цакев
Томас Имов и Иван Райков, за ролите им в спектакъла "Приказки за теб" от Маргарит Минков
Мартин Пенчев, за цялостно творчество (посмъртно)
Виолета Чакърова, за цялостно творчество
Румяна Апостолова, за книгата "Марин Големинов"

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора