Заглавията в Информационните бюлетини са разпределени по отрасли на знанието, а вътре в разделите – по азбучен ред. Отбелязани са и сигнатурите на книгите, като първите две букви указват отдела или филиала, в който може да бъде намерен библиотечният документ.

РВ – Заемна за дома – Централна библиотека, бул. Руски 17 novi knigi
Ч1 – Читалня – Централна библиотека, бул. Руски 17
СФ – Читалня – Централна библиотека, бул. Руски 17
Кр – Краезнание – Централна библиотека, бул. Руски 17
РД – Детски отдел – ул. Българско опълчение 69
ДБ – филиал – бул. Патриарх Евтимий 176
АТ – филиал – бул. Августа Траяна 1
МС – филиал – бул. Христо Ботев 4
Ло – филиал – кв. Лозенец

Тук можете да прочетете анотациите на новите книги

Библиографска информация за нови книги по месеци: