Програма Глобални библиотеки - БългарияПрограма "Глоб@лни библиотеки – България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.
Библиотека "Родина" е целева библиотека и обучителен център по програмата.


От 2012 г. библиотеката е утвърдена от Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки – България" за учебна база за библиотекари и за потребители от местната общност. Обученията се провеждат в новообзаведената зала на Детския отдел на библиотеката (ул. Българско опълчение 69). Залата разполага с лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт и 2 компютъра и е фунционална за творчески групи от по 10 – 12 човека.

За 2012 г. Обучителният център на библиотека "Родина" организира по две обучения, свързани с организацията и управлението на работата в обществената библиотека; общуването и работата с потребители и общности; застъпничеството, набирането на средства и разработването на проекти. В обучителния център беше ситуирано пилотно обучение по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за хора със зрителни увреждания.

Фотогалерия

За 2013 г. в обучителния център на библиотека "Родина" ще се проведат две обучения за хора със ментални и две обучения за хора със зрителни увреждания, както и по едно обучение по Направление 4 (Общуване и работа с потребители и общности) и Направление 5 (Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти). 

Повече информация на сайта на програмата.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора