НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/002.19(497.2)/Г 38ЦБ 44575

Гергова, Ани Атанасова

   Книжовността на Българското Възраждане / Ани Гергова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 896 с. : с ил., диагр. ; 24 см . -  ([Поредица] Университетска библ. ; 515)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Бел. и библиогр. под линия ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-07-4378-3 

  

Сист. No: 46123

- 2 -

Ч1/070.4/Е 97ЦБ 44565

Ефремов, Ефрем

   Журналистическото редактиране / Ефрем Ефремов . - 3. доп. и прераб. изд. . - [В. Търново] : Фабер, 2017 . - 152 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Ефрем Ефремов Каранфилов. - Библиогр.: с. 142-151.

   ISBN 978-619-00-0675-6 

  

Сист. No: 46113

- 3 -

РВ/001.9/М 55ЦБ 44651

Миланов, Милан А.

   Тайните подземия на България : Ч. 1 - / Милан А. Миланов . - София : Везни-4, 2008 - . - 21 см

   

   Ч. 10. Най-голямата съкровищница в България. Извънземен, открит в гробницата в Лехун. Потънал атлантски град до Куба. . - [2013] . - 336 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9977-59-2 (ч. 10)

  

Сист. No: 46218

Философия

- 4 -

Ч1/141.33/Д 95ЦБ I 4011

Дънов, Петър Константинов

   За житото и житния режим : Статии за житния режим от ученици и подбрани тематични извадки от словото на Учителя / Петър Дънов Учителя ; Състав. Галина Герасимова . - София : Бяло братство, 2018 . - 136 с. ; 15 см

   Съдържа и За историята на житния режим / Георги Петков: с. 10-24 ; За житния режим : из статия на Светла Балтова: с. 25-28.

   ISBN 978-954-744-335-8 

  

Сист. No: 46221

- 5 -

РВ/159.922/Л 25ЦБ 44590

Ларсен, Ерик Бертран

   Адската седмица : 7 дни, които ще променят живота ти : [Ръководство за успех, вдъхновено от тренировките на военноморските тюлени] / Ерик Бертран Ларсен ; [С предг. от авт.]  ; Прев. от норв. Галина Узунова . - [София] : Персей, 2018 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-172-0 

  

Сист. No: 46139

Религия. Теология

- 6 -

Ч1/283/Л 51ЦБ 44610

Лефтеров, Живко Ангелов

   Англиканската църква, Източното православие и България / Живко Лефтеров . - София : Ашур, 2017 . - 300 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр.: с. 278-293 и под линия ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-7357-06-6 

  

Сист. No: 46159

Обществени науки

- 7 -

Ч1/342.7/Б 65ЦБ 44574

Борисов, Орлин Николов

   Мигранти и бежанци : [Изследване] / Орлин Борисов ; С въвед. от авт.  . - София : Нова Звезда, 2018 . - 370 с. ; 21 см

   Списък на използваните съкр.: с. 7-8 ; Библиогр.: с. 283-286.

   ISBN 978-619-198-084-0 

  

Сист. No: 46122

- 8 -

Ч1/39/Г 33ЦБ 44646

Българската етнология в началото на XXI век - теория и практика  : Сб. с материали от конф. в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80-годишнината от рождението му, 24-25 март 2016 г., София, ИЕФЕМ - БАН /  Състав., увод Валентина Васева ; Рец. Ана Лулева, Анелия Касабова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 343 с. : с ил., 1 л. : портр. ; 25 см

   Съдържа докл. от: А. Генчева, В. Васева, В. Шарланова, В. Тончева, В. Коцева, Г. Георгиев, Г. Лозанова, Д. Тодорова, Е. Троева, Е. Цанева, Ж. Пимпирева, И. Марков, И. Петрова, Й. Манкова, К. Дончев, К. Рангочев, Л. Петрова, М. Маркова, М. Василева, М. Маева, М. Георгиев, М. Маринова, П. Христов, Р. Попов, Р. Малчев, Р. Нейкова, С. Средкова, С. Петрова, Т. Марева, Т. Цанкова, Ц. Радулов, Ц. Манова, Я. Янчева. - Библиогр. след отд. докл. и Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-910-9 

  

Сист. No: 46211

- 9 -

РВ/338/М 97ЦБ 44658

Ванс, Ашли

   Илън Мъск : PayPal, Tesla, SpaseX и походът към невероятното бъдеще : с нов епилог / Ашли Ванс ; Прев. от англ. Никола Тодоров . - София : Кръгозор, 2017 . - 416 с. ; 22 см

   С прил. и бел.

   ISBN 978-954-771-361-1 

  

Сист. No: 46228

- 10 -

Ч1/351.85/Д 66ЦБ 44576

Добрева, Невена Николаева

   Културното предприемачество : Актуални концепции и техните приложения в България / Невена Добрева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 327 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 301-325 и под линия ; Сп. на интервюираните респонденти.

   ISBN 978-954-07-4361-5 

  

Сист. No: 46124

- 11 -

Ч1/339.13(075.8)/М 31ЦБ 44657

Маринова, Надя Иванова

   Международен маркетинг : [Учебник за ВУЗ] / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 377 с. : с табл. ; 21 см

   Съдържа и Примерни тестови задачи. - Справочен речник: с. 347-373 ; Библиогр.: с. 373-377 ; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-535-966-8 

  

Сист. No: 46227

- 12 -

Ч1/316.347.2(497.2)/М 98ЦБ 44611

Мюсюлманите в България  : Динамика на нагласите : [Изследване] /  Състав. Евгения Иванова ; Рецензент Ирена Иванова Бокова, Анелия Касабова ; Ред. Антоний Найденов Гълъбов . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 221 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Съдържа студии от: М. И. Иванов, В. Величков, Е. Иванова, А. Желязкова, А. К. Абдуллах, М. Малинова. - С бел. под линия, Библиогр. след всяка гл., ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-003-3 

  

Сист. No: 46160

- 13 -

РВ/316.32/П 37ЦБ 44544

Перети, Жак

   Уговорено : Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети ; Прев. от англ. Димитър Събев, Сергей Глинков . - София : Книгомания, 2018 . - 448 с. ; 21 см

   С биогр. данни за авт. на кор. - Библиогр.: с. 431-447.

   ISBN 978-619-195-169-7 

  

Сист. No: 46088

- 14 -

Ч1/355.40/С 70ЦБ 44537

Станчев, Станчо Стоянов и др.

   История на българското военно разузнаване : [В 2 т.] / Станчо Станчев, Румен Николов, Йордан Баев . - София : Изток-Запад, 2017 - . - 25 см

   

   Т. 1. (1878 - 1955) /  [С предг.]  Светослав Даскалов, Йордан Баев . - 304 с. : с ил., портр., факс.

   Съдържа и Прил. : Началници на бълг. военно разузнаване (1908-1955) ; Военни аташета през периода 1981 - 1944 ; Документи. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-01-0150-5 (т. 1)

  

Сист. No: 46082

- 15 -

Ч1/323.15/С 83ЦБ 44550

Стоянова, Пламена Славова

   Циганите в годините на социализма : Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944-1989) / Пламена Славова Стоянова ; Рец. Рачко Попов, Мария Илиева Серафимова-Карапеткова . - София : Парадигма, 2017 . - 408 с. ; 23 см . -  (Библ. Academica Balkanica ; 8)

   Библиогр.: с. 377-385 и под линия.

   ISBN 978-954-326-298-4 

  

Сист. No: 46098

- 16 -

Ч1/336.7/Ф 97ЦБ 44558

Фъргюсън, Нийл

   Пари и власт в модерния свят (1700 - 2000) : Паричната връзка / Нийл Фъргюсън ; Прев. [от англ.] Борислав Гаврилов . - [София] : Рива, [2018] . - 608 с. : табл., сх., диагр. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - С азб. показалец: с. 583-607.

   ISBN 978-954-320-624-7 

  

Сист. No: 46106

- 17 -

Ч1/37.018/Ч 12ЦБ 44581

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Възпитанието : Съдържателни и процесуални измерения /  Състав. Сийка Чавдарова-Костова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 336 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Съдържа докл. от: Сийка Чавдарова-Костова, Любен Димитров, Емилия Рангелова, Емилия Василева, Нели Бояджиева, Клавдия Сапунджиева, Вяра Гюрова, Снежана Янакиева, Гинка Димитрова, Тони Манасиева, Берджухи Лефтерова, Албена Чавдарова, Надежда Витанова, Владислав Господинов, Георги Петров, Божидара Кривирадева, Йонка Първанова. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3966-3 

  

Сист. No: 46130

Математика. Естествени науки

- 18 -

Ч1/575.1/Д 36ЦБ 44607

Делев, Евгени

   Въведение в генетичната генеалогия : [Научно-популярна студия] / Евгени Делев ; С послесл. от авт.  ; [Предг.] Недка Иванова Шиварова, Йордан Петров Детев . - София : Бълг. о-во за мултимедийно изкуство, 2016 . - 192 с. : с цв. ил., фиг., табл., к. ; 24 см

   Различни ISBN в изд. каре и на кор. - Съдържа и: Терминологичен речник: с.187-190.

   ISBN 978-954-91222-8-6 

   ISBN 978-619-901-906-1 

  

Сист. No: 46156

- 19 -

СФ/58/Л 27ЦБ 44652

Латинско-български ботанически речник  / Александър Ташев, Илияна Илиева ; С предг. от авт.  . - [София] : Матком, 2017 . - 392 с. : с табл. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 388-391.

   ISBN 978-619-7423-00-6 

  

Сист. No: 46219

- 20 -

РВ/52/Г 18ЦБ 44589

Нес, Атле

   Галилео Галилей : Когато Земята стоеше неподвижно / Атле Нес ; С послепис от авт.  ; Прев. от норв. Ростислав Петров . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 336 с. : с ил. ; 20 см

   С бел. под линия ; Библиогр. с. 330 - 333.

   ISBN 978-619-235-001-7 

  

Сист. No: 46138

- 21 -

СФ/549/Х 60ЦБ I 4008

Хол, Джуди

   Енциклопедия на кристалите 2 / Джуди Хол ; Прев. [от англ.] Камен Велчев . - София : Книгомания, [2018] . - 400 с. : с ил. ; 17 см

   С Кратък справ. ; Показалец на кристалите ; Общ показалец ; Речник.

   ISBN 978-619-195-153-6 

  

Сист. No: 46090

Медицина

- 22 -

РВ/615.8/А 81ЦБ 44660

Арвай, Клеменс

   Природата лекува : [Екопсихосоматика] / Клеменс Арвай ; С въвед. от авт.  ; Предг. Томас Хасе ; Прев. [от нем.] Добромила Парушева, Ваня Пенева . - София : Ера, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   Имената на прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с. - С бел.: с. 241-252.

   ISBN 978-954-389-479-6 

  

Сист. No: 46229

- 23 -

СФ/615.82(035)/В 27ЦБ 44655

Васичкин, Владимир Иванович

   Енциклопедия на масажа : Ил. енциклопедия / Владимир Васичкин ; Прев. от рус. Мария Василева ; Под науч. ред. на Димитър Пашкулев . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 584 с. : с фиг., табл. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; Съдържа и: За авт.: с. 3.

   ISBN 978-619-223-021-0 

  

Сист. No: 46220

- 24 -

РВ/615.85/Г 23ЦБ 44654

Гарбузов, Генадий Алексеевич

   Водородните йони лекуват рак : Лъч надежда / Генадий Гарбузов ; Прев. от рус. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 190 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-223-022-7 

  

Сист. No: 46223

- 25 -

РВ/615.851.1/Д 63ЦБ 44542

Диспенза, Джо

   Човекът е своето плацебо : Важната роля на ума, която не винаги осъзнаваме / Джо Диспенза ; Прев. от англ. Капка Герганова . - [София] : Кибеа, 2017 . - 360 с. : с ил., сх., диагр., [24] с. : цв. ил. ; 22 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. с. 2

   ISBN 978-954-474-768-8 

  

Сист. No: 46087

- 26 -

СФ/615.015/К 65ЦБ 44573

Клинична хомеопатия  : Приложна материя медика : [Справочник] / Драгомир Грудев и др. ; С предг. от авт.  . - [София] : Европ. школа по клинична хомеопатия ; Изток-Запад ; Изток-Запад, 2017 . - 432 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Др. авт.: Зорка Угринова, Иван Енев, Слави Филчев. - На загл. с. изд. отбелязана Европ. школа по клинична хомеопатия. - Библиогр.: с. 379 ; Индекс на нозологични единици и патологични симптоми, описани в текста: с. 380-422 ; Индекс на хомеопатичните източници: с. 423-429.

   ISBN 978-619-90987-0-7 

   ISBN 978-619-90987-0-7 

  

Сист. No: 46121

- 27 -

Ч1/616-07/К 77ЦБ I 4010

Коларов, Златимир Господинов

   Клинични, лабораторни и инструментални изследвания / Златимир Коларов . - София : КЛМН, 2008 . - 152 с. ; 16 см

   Съдържа и Нормални стойности на лабораторните изследвания. - Речник на медицинските термини ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-92140-2-4 

  

Сист. No: 46212

- 28 -

Ч1/615.322/Л 44ЦБ 44659

Лембо, Маргарет Ан

   Ароматерапия и вибрационно лечение : [Справ. за етеричните масла и вибрационното лечение] / Маргарет Ан Лембо ; Прев. от англ. Цветан Убенов . - София : Аратрон, 2018 . - 408 с. : с табл. ; 22 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; Съдържа и: За авт.: с. 408.
   www.margaretannlembo.com 

   ISBN 978-954-626-478-7 

  

Сист. No: 46225

- 29 -

Ч1/616-006/М 45ЦБ 44548

Медицинска онкология  : [Учебник за ВУЗ] /  Състав. и науч. ред. Константа Велинова Тимчева ; С предг. от състав.  . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Парадигма, 2018 . - 24 см

   Името на състав. е отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Авт. кол.: Р. Антонов, М. Атанасова, Д. Бобев, Е. Белева, И. Бонев, В. Бонева, Б. Борисов, А.-М. Борисова, Н. Великова, С. Велчова, С. Вълев, И. Гаврилов, И. Гаврилова, Д. Георгиев, И. Георгиев, Ж. Грудева, В. Добрев, Н. Димитрова, Н. Добрев, Н. Йорданов, Т. Караниколова, К. Киров, К. Койнов, Б. Кръстев, Е. Кръстева, М. Колева, Р. Кънева, Ц. Миленкова, Н. Митева, А. Миткова, И. Михайлова, К. Недев, И. Ненова, Н. Гешева, М. Николов, Е. Петкова, М. Перухова, Д. Петров, М. Петрова, В. Попов, В. Първанова, Ю. Райнов, С. Сергиева, Г. Стаменов, Ц. Танкова, М. Таушанова, К. Тимчева, С. Ханджиев, С. Христова, И. Христозова, А. Шинков, Н. Цонев, М. Чолакова ; Възприетата форма на името на Е. Кръстева е Елисавета Кръстева Миленкова.

   Т. 1. Обща част . - 412 с. : с ил., табл., сх.

   Имената на авт. колектив са отбелязани на с. 393-395. - Списък на използваните съкращения: с. 387-392. - С библиогр. след всяка глава.

   ISBN 978-954-326-334-9 (т. 1)

  

Сист. No: 46096

- 30 -

Ч1/616-006/М 45ЦБ 44549

Медицинска онкология  : [Учебник за ВУЗ] /  Състав. и науч. ред. Константа Велинова Тимчева ; С предг. от състав.  . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Парадигма, 2018 . - 24 см

   Името на състав. е отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Авт. кол.: Р. Антонов, М. Атанасова, Д. Бобев, Е. Белева, И. Бонев, В. Бонева, Б. Борисов, А.-М. Борисова, Н. Великова, С. Велчова, С. Вълев, И. Гаврилов, И. Гаврилова, Д. Георгиев, И. Георгиев, Ж. Грудева, В. Добрев, Н. Димитрова, Н. Добрев, Н. Йорданов, Т. Караниколова, К. Киров, К. Койнов, Б. Кръстев, Е. Кръстева, М. Колева, Р. Кънева, Ц. Миленкова, Н. Митева, А. Миткова, И. Михайлова, К. Недев, И. Ненова, Н. Гешева, М. Николов, Е. Петкова, М. Перухова, Д. Петров, М. Петрова, В. Попов, В. Първанова, Ю. Райнов, С. Сергиева, Г. Стаменов, Ц. Танкова, М. Таушанова, К. Тимчева, С. Ханджиев, С. Христова, И. Христозова, А. Шинков, Н. Цонев, М. Чолакова ; Възприетата форма на името на Е. Кръстева е Елисавета Кръстева Миленкова.

   Т. 2. Специална част . - 602 с. : с ил., табл., сх.

   Имената на авт. колектив са отбелязани на с. 583-585. - Списък на използваните съкращения: с. 577-582. - С библиогр. след всяка глава.

   ISBN 978-954-326-335-6 (т. 2)

  

Сист. No: 46097

- 31 -

РВ/616.8-08/М 46ЦБ 44543

Мелило, Робърт

   Откъснати деца : Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и др. неврологични разстройства / Робърт Мелило ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - Ново, прераб. и осъвременено изд. . - [София] : Кибеа, 2018 . - 456 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Здраве)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; За кн. - Библиогр. с. 436 - 440 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-474-800-5 

  

Сист. No: 46089

- 32 -

РВ/615.322(083.1)/Т 64ЦБ 44556

Тодорова, Росица

   Джинджифилът : Универсалното лекарство / Росица Тодорова . - София : Распер, 2017 . - 84 с ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-122-7 

  

Сист. No: 46104

Приложни науки. Техника

- 33 -

Ч1/658.512.23/Д 66ЦБ II 3140

Добрева-Драгостинова, Иванка Димитрова

   АБ на устойчивия дизайн : [Учебник за ВУЗ] / Иванка Добрева-Драгостинова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 212 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2. - Библиогр.: с. 183-186 ; Азб. показалец, темат. показалец.

   ISBN 978-954-535-950-7 

  

Сист. No: 46215

- 34 -

СФ/641.55/Д 98ЦБ 44675

Дюма - баща, Александър

   Голям кулинарен речник / Александър Дюма ; Прев. [от фр.] Офелия Петрова, Марта Иванова ; Прев. на стиховете Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2017 . - 640 с. ; 23 см

   Съдържа и Предсл. от фр. издател, 1873. - Бел. под линия.

   ISBN 978-954-515-400-3 (Милениум)

  

Сист. No: 46244

- 35 -

СФ/681.3(031)/М 98ЦБ 44601

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия / Скот М. Мюлер ; Прев. [от англ.] Теофана Петкова . - 22. изд. . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 24 см

   
   upgradeandrepairingpcs.com 

   Т. 1 . - 568 с. : с ил. + 1 оптичен диск (DVD-ROM)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 954-656-339-0 (т. 1)

   ISBN 978-954-656-339-2 (т. 1)

  

Сист. No: 46150

- 36 -

СФ/681.3(031)/М 98ЦБ 44602

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия / Скот М. Мюлер ; Прев. [от англ.] Теофана Петкова . - 22. изд. . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 24 см

   
   upgradeandrepairingpcs.com 

   Т. 2 . - 552 с. : с ил. + 1 оптичен диск (DVD-ROM)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 954-656-344-7 (т. 2)

   ISBN 978-954-656-344-6 (т. 2)

  

Сист. No: 46152

- 37 -

СФ/681.3(031)/М 98ЦБ 44605

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия / Скот М. Мюлер ; Прев. [от англ.] Теофана Петкова . - 22. изд. . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 24 см

   

   Т. 3 . - 448 с. : с ил. + 1 оптичен диск (DVD-ROM)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 954-656-345- (т. 3)

   ISBN 978-954-656-345-3 (т. 3)

  

Сист. No: 46154

- 38 -

РВ/664:614.3/П 56ЦБ 44609

Пицути, Марко

   Забраненият избор на храни : Отвъд официалната истина / Марко Пицути ; Прев. [от итал.] Таня Цанева-Борси ; Ред. Людмила Варийска . - [София] : Атеа Букс, 2018 . - 414 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см . -  ([Поредица] Какво скриха от нас ...)

   Имената на прев. и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Бел. с. 334-414 ; За авт. с. 414.

   ISBN 978-619-7280-56-2 

  

Сист. No: 46158

Селско стопанство

Изкуства

- 39 -

РВ/791.44.071.2(73)(092)/Н 78ЦБ 44640

Елиът, Марк

   Джак Никълсън : [Биогр.] / Марк Елиът ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - [София] : Бард, 2017 . - 320 с. : с 1 л. портр., [16] с. : снимки ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на с. 1.

   ISBN 978-954-655-809-1 

  

Сист. No: 46201

- 40 -

РД/784.7.071.2(519.5)(092)/С 76ЦБ 44616

Стивънс, Кара Дж.

   [БиТиЕс] BTS [Bangtan Sonyeondan] : Възходът на Бангтан : [Биография] / Кара Дж. Стивънс ; Прев. [от англ.] Габриела Каменова . - София : Егмонт България, 2018 . - 94 с. : с цв. снимки ; 23 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-2228-1 

  

Сист. No: 46166

- 41 -

АТ/784.7.071.2(497.2)(092)/К 90ЦБ 44608

Талев-Криско, Кристиан Радославов

   Пътят нагоре : [Автобиогр.] / Криско ; Фотогр. Иван Ерменков, Кристиан Белчев, Андрей Деновски . - София : БГкниг@, 2017 . - 160 с. : със снимки ; 23 см

   
   www.krisko.bg 

   ISBN 978-619-229-003-0 

  

Сист. No: 46157

- 42 -

Ч1/791.43/Ф 46ЦБ 44629

Фиданова-Коларова, Валентина Ангелова

   Кинообразованието в България / Валентина Фиданова-Коларова ; Рецензент Иван Ничев . - София : КЛМН, 2008 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92140-1-7 

  

Сист. No: 46193

Спорт. Игри

- 43 -

РВ/796.5/Х 26ЦБ 44702

Харер, Хайнрих

   [Седем] 7 години в Тибет : Моят живот в двора на Далай Лама / Хайнрих Харер ; Прев. от нем. Екатерина Войнова ; С предг. и послесл. от авт.  . - 2. изд. . - София : Вакон, 2018 . - 404 с. : със снимки ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7300-45-1 

  

Сист. No: 46272

- 44 -

Ч1/796.332/Ц 16ЦБ 44648

Цанев, Димитър

   Председателите/ Президентите на българския футбол / Димитър Цанев ; С предг. от авт.  . - [София] : Тип-топ прес, 2017 . - 440 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-194-8 

  

Сист. No: 46214

Езикознание

Литературознание

- 45 -

Ч1/886.7.09/Р 12ЦБ 44562

Радев, Радослав Димитров

   Смехотворецът в българската литература и култура : [В 2 т.] / Радослав Радев ; Рецензент Сава Василев . - Варна : Славена, 2016 - . - 20 см

   

   Т. 1 . - 376 с. : с ил. (някои цв.). 

   Библиогр.: с. 365-371 и бел. след всяка гл.

   ISBN 978-619-190-068-8 (т. 1)

  

Сист. No: 46110

- 46 -

Ч1/886.7.09/Р 12ЦБ 44566

Радев, Радослав Димитров

   Български смехотворци : [В 2 т.] / Радослав Радев ; Рец. Сава Василев . - Варна : Славена, 2016 - . - 20 см

   

   Т. 2. Реални личности и художествени образи . - 2017 . - 168 с. : с ил.

   С библиогр.: с. 161-163 и бел. след всяка гл.

   ISBN 978-619-190-099-2 (т. 2)

  

Сист. No: 46114

- 47 -

РВ/820/899(092)/У 95ЦБ I 4009

Учкунова, Инна Василева

   Докато сърцето се надява : Любовните истории и писма на велики писатели /  [Състав.] Инна Учкунова ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - [София] : Хеликон, [2017] . - 176 с. ; 17 см

   Библиогр.: с. 165-170

   ISBN 978-954-2984-26-9 

  

Сист. No: 46119

Чужда художествена литература

- 48 -

РВ/894.35-31/А 58ЦБ 44546

Алтънйелеклиоглу, Демет

   Кьосем [-] Черната кралица : [Роман] / Демет Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Марин Загорчев . - Пловдив : Летера, 2018 . - 640 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-179-088-3 

  

Сист. No: 46094

- 49 -

РВ/820-32/А 91ЦБ 44643

Арчър, Джефри

   Рогоносецът : Разкази / Джефри Арчър ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-836-7 

  

Сист. No: 46207

- 50 -

РВ/820-31/А 91ЦБ 44691

Арчър, Джефри

   Ези печели : [Роман] / Джефри Арчър ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 . - 496 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.jeffreyarcher.co.uk 

   ISBN 978-954-655-887-9 

  

Сист. No: 46262

- 51 -

РВ/839.6-31/А 93ЦБ 44594

Ауст, Курт

   Денят на Страшния съд : Роман / Курт Ауст ; Прев. от норв. Калина Димитрова . - [София] : Персей, 2018 . - 384 с. : с к. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-161-177-5 

  

Сист. No: 46143

- 52 -

РВ/820-31/Б 16ЦБ 44636

Бакстър, Стивън

   Война на световете : Изтреблението : [Роман] / Стивън Бакстър ; Прев. [от англ.] Милена Илиева . - [София] : Бард, 2018 . - 480 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-811-4 

  

Сист. No: 46200

- 53 -

РВ/820(73)-31/Б 26ЦБ 44554

Баркър, Джонатан

   Четвъртата маймуна : [Роман] / Джонатан Баркър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Плеяда, 2017 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-380-8 

  

Сист. No: 46102

- 54 -

РВ/820-31/Б 26ЦБ 44670

Барнс, Джулиан Патрик

   Единствената история : Роман / Джулиан Барнс ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2018 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-447-7 

  

Сист. No: 46239

- 55 -

РВ/886.2-31/Б 32ЦБ 44587

Бекавац, Лука

   Вилево : Роман / Лука Бекавац ; С предг. от авт.  ; Прев. от хърв. Таня Попова . - [София] : Персей, 2018 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-166-9 

  

Сист. No: 46135

- 56 -

РВ/891.983-31/Б 50ЦБ 44591

Блуши, Бен

   Отело, мавърът от Верона : Роман / Бен Блуши ; Прев. от алб. Екатерина Търпоманова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235016-1 

  

Сист. No: 46140

- 57 -

РВ/860-31/В 18ЦБ 44663

Валера, Хуан

   Хуанита Дългата : Роман / Хуан Валера ; Прев. от исп. Стефка Петрова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 274 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-009-3 

  

Сист. No: 46232

- 58 -

РВ/820(73)-31/В 49ЦБ 44680

Вердън, Джон

   Запали реката : [Роман] / Джон Вердън ; Прев. [от англ.] Елена Павлова . - София : СофтПрес, 2019 . - 512 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   С биогр. данни за авт. на кор. ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   www.johnverdon.net/pages/index.php 

   ISBN 978-619-151-458-8 

  

Сист. No: 46250

- 59 -

РВ/820(73)-31/Г 13ЦБ 44634

Габриел, Мариус

   Дизайнерът : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - [София] : Бард, 2018 . - 352 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт. ; От авт.

   ISBN 978-954-655-824-4 

  

Сист. No: 46199

- 60 -

ДБ/820(73)-31/Г 84, РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 44682

Гришам, Джон

   Разплата : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2018 . - 480 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The reckoning / John Grisham.

   ISBN 978-954-769-463-7 

  

Сист. No: 46252

- 61 -

АТ/820/899-32/Д 29, РВ/820/899-32/Д 29ЦБ 44631

Двубои  : [Сб. разкази] /  Състав., ред. и предг. Лий Чайлд ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2018 . - 496 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Лий Чайлд - псевд. на Джим Грант ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Онър & / С. Браун, Ч. Дж. Бокс ; Вълшебните крачета / В. Макдърмит, П. Джеймс ; Да подправиш убиец / К. Райкс, Л. Чайлд ; Миналото е пролог / Д. Габалдон, С. Бери ; С Рамбо наум / Г. Линдс, Д. Морел ; Кратка случка / К. Слотър, М. Корита ; Копайте тук / Ш. Харис, А. Грос ; Заслужава да умре / Л. Джаксън, Д. Сандфорд ; Нощен пламък / Л. Ейдриън, К. Райс ; Бягство сред природата / Л. Скотолини, Н. Демил ; В търсене на платното / Дж. А. Джанс, Е. ван Лустбадер ; За авт.

   ISBN 978-954-655-839-8 

  

Сист. No: 46195

- 62 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 44686

Дейвис, Фиона

   Галерия на шепота : [Роман] / Фиона Дейвис ; Прев. [от англ.] Даниела Гамова . - София : Кръгозор, 2018 . - 376 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на гърба на кор.
   www.fionadavis.net 

   ISBN 978-954-771-408-3 

  

Сист. No: 46256

- 63 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 44693

Джеймс, Елоиза

   Брак по неволя : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - [София] : Kalpazanov, 2018 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Отчаяни херцогини ; кн. 4)

   Елоиза Джеймс е псевд. на Мери Блай Ветори ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: За авт.: с. 383 с.
   www.eloisajames.com 

   ISBN 978-954-17-0328-1 (Калпазанов)

  

Сист. No: 46263

- 64 -

РВ/820(73)-31/Е 34ЦБ 44547

Едуардс, Ким

   Езерото на мечтите : [Роман] / Ким Едуардс ; Прев. от англ. Ирина Васева . - Пловдив : Летера, 2017 . - 364 с. ; 21 см . -  (Поредица Избрани романи)

   

   ISBN 978-619-179-086-9 

  

Сист. No: 46095

- 65 -

РВ/839.6-31/Е 62ЦБ 44596

Енгер, Томас

   Тайните на герба : Роман / Томас Енгер ; Прев. от норв. Илия Точев . - [София] : Персей, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-155-3 

  

Сист. No: 46145

- 66 -

ДБ/839.6-31/Е 62, РВ/839.6-31/Е 62ЦБ 44597

Енгер, Томас

   Смъртоносно ранен : Роман / Томас Енгер ; Прев. от норв. Галина Узунова . - [София] : Персей, 2018 . - 352 с. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-161-169-0 

  

Сист. No: 46146

- 67 -

РВ/820(73)-31/И 30ЦБ 44688

Игълдън, Кон

   Синовете на Спарта : [Ист. роман] / Кон Игълдън ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 . - 384 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.penguin.co.uk/authors/739/73947/conn-iggulden.html 

   ISBN 978-954-655-877-0 

  

Сист. No: 46258

- 68 -

РВ/820-31/И 99ЦБ 44545

Ишигуро, Казуо

   Художник на променливия свят : [Роман] / Казуо Ишигуро ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Лабиринт, 2018 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-41-2 

  

Сист. No: 46093

- 69 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 44555

Касъл, Ричард

   Буря назрява : Мисиите на агент Дерик Сторм : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Илиана Велчева . - София : PRO BOOK, 2018 . - 384 с. ; 21 см . -  ([Поредица Дерик Сторм])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-94-2 (Про бук)

  

Сист. No: 46103

- 70 -

РВ/894.541-31/К 53ЦБ 44541

Кету, Катя

   Нощна пеперуда : [Роман] / Катя Кету ; Прев. от фин. Росица Цветанова . - София : ICU, 2018 . - 384 с. ; 21 см . -  (Поредица По пътя ; 1)

   

   ISBN 978-619-7153-36-1 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 46086

- 71 -

РВ/820-31/К 53ЦБ 44644

Кийс, Мариан

   Ваканция от брака : [Роман] / Мариан Кийс ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 . - 560 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-861-9 

  

Сист. No: 46208

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 44553

Кинг, Стивън

   Мъглата : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - 2. изд. . - София : Ciela, 2017 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2494-7 (Сиела)

  

Сист. No: 46101

- 73 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 44637

Кинг, Стивън и др.

   Спящите красавици : [Роман] / Стивън Кинг, Оуен Кинг ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 . - 736 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-823-7 

  

Сист. No: 46202

- 74 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 44703

Кларк, Мери Хигинс

   Някой дебне в нощта : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - [София] : Бард, 2018 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.maryhigginsclark.com 

   ISBN 978-954-655-882-4 

  

Сист. No: 46273

- 75 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 44669

Кливланд, Карън

   Трябва да знам : Роман / Карън Кливланд ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Обсидиан, 2018 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-446-0 

  

Сист. No: 46238

- 76 -

РВ/820(73)-31/К 87ЦБ 44681

Коубън, Харлан

   Дом : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Колибри, 2018 . - 390 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-02-0327-8 

  

Сист. No: 46251

- 77 -

РВ/820(73)-31/Л 25ЦБ 44642

Ларсън, Б. В.

   Изтребление : [Роман] / Б. В. Ларсън ; Прев. [от англ.] Милена Илиева . - [София] : Бард, 2017 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Избрана световна фантастика ; 190. Сер. Звездна армада ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-760-5 

  

Сист. No: 46206

- 78 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 44632

Макгий, Катрин

   Сияйни висини : [Роман] / Катрин Макгий ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2017 . - 384 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. е продълж. на "Хилядният етаж".

   ISBN 978-954-655-792-6 

  

Сист. No: 46196

- 79 -

РВ/860-31/М 28ЦБ 44588

Мануел, Дон Хуан

   Граф Луканор : Роман / Дон Хуан Мануел ; Прев. от исп. Стефка Петрова ; С предг. от прев.  ; [Послесл.] Енрике Морено Баес . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   Съдържа и: За авт. и кн. / Е. М. Баес.

   ISBN 978-619-235-024-6 

  

Сист. No: 46136

- 80 -

РВ/820-31/М 32ЦБ 44650

Маркс, Надя

   Сред лимоновите дръвчета : [Роман] / Надя Маркс ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2018 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-392-5 

  

Сист. No: 46217

- 81 -

РВ/820(73)-32/М 34ЦБ 44635

Мартин, Джордж Реймънд Ричард

   Нощен летец : [Фантаст.] разкази и новели / Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов, Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2018 . - 304 с. ; 21 см

   Имената на прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.
   www.georgerrmartin.com 

   ISBN 978-954-655-866-4 

  

Сист. No: 46198

- 82 -

РВ/886.6-31/М 74ЦБ 44582

Михайловски, Драги

   Баязид и Оливера : Роман / Драги Михайловски ; Прев. от макед. Таня Попова . - [София] : Персей, 2018 . - 150 с. ; 20 см

   Този прев. е изд. с фин. подкрепа на МК на РМакедония.

   ISBN 978-619-161-186-7 

  

Сист. No: 46129

- 83 -

РВ/820-31/М 93ЦБ 44563

Мохамади, Камин

   [Бела] Bella Figura : Как да живеем, да се храним и обичаме по италиански / Камин Мохамади ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Слънце, 2018 . - 352 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с. - Съдържа и За авт.
   www.kamin.co.uk 

   ISBN 978-954-742-253-7 

  

Сист. No: 46111

- 84 -

РВ/820(73)-31/Н 37ЦБ 44534

Наш, София

   Лято по френски : [Роман] / София Наш ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 312 с. ; 21 см . -  (Сер. Красноглед)

   Съдържа и За авт. ; Историята в основата на кн. с. 310-311

   ISBN 619-01-0177-1 

   ISBN 978-619-01-0177-2 

  

Сист. No: 46080

- 85 -

РВ/894.541-31/О-47ЦБ 44664

Оксанен, Софи

   Кравите на Сталин : Роман / Софи Оксанен ; Прев. от фин. Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-144-7 

  

Сист. No: 46233

- 86 -

РВ/820(73)-31/О-87ЦБ 44661

Остър, Пол

   [Четири] 4, 3, 2, 1 : [Роман] / Пол Остър ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2018 . - 784 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-02-0206-6 (Colibri)

  

Сист. No: 46230

- 87 -

РВ/840-31/П 32ЦБ 44535

Певел, Пиер

   Париж на чудесата : [Роман] : Т. 1 - / Пиер Певел ; Прев. от фр. Недка Капралова . - София : Изток-Запад, 2017 - . - 22 см

   

   Т. 1. Вълшебствата на Амбремер . - 336 с.

   

   ISBN 619-01-0157-7 (т. 1)

   ISBN 978-619-01-0157-4 (т. 1)

  

Сист. No: 46081

- 88 -

РВ/839.8-31/П 73ЦБ 44599

Понтопидан, Хенрик

   Щастливеца Пер : Роман / Хенрик Понтопидан ; Прев. от дат. Ростислав Петров ; С предг. от Симеон Хаджикосев . - [София] : Персей, 2018 . - 822 с. : 1 л. : с портр. ; 20 см . -  (Поредица Световна класика)

   Съдържа и: Бел. за прев.: с. 4 ; Х. Понтопидан и романът му Щастливеца Пер / С. Хаджикосев: с. 5-8.

   ISBN 978-619-161-184-3 

  

Сист. No: 46148

- 89 -

РВ/820-31/П 84ЦБ I 4012

Пратчет, Тери и др.

   Дългата Война : [Фентъзи] / Тери Пратчет, Стивън Бакстър ; Прев. [от англ.] Петър Нинов . - [София] : Архонт-В, 2017 . - 548 с. ; 18 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. втора от фантаст. поредица след Дългата Земя.

   ISBN 978-954-422-100-6 

  

Сист. No: 46224

- 90 -

РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 44638

Престън, Дъглас и др.

   Обсидиановата стая : [Роман] / Престън & Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2018 . - 400 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-827-5 

  

Сист. No: 46203

- 91 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 44694

Пучков, Лев Николаевич

   Бойна порода : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 399 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. отряд)

   

   ISBN 954-26-1866-2 

   ISBN 978-954-26-1866-9 

  

Сист. No: 46264

- 92 -

АТ/820(73)-31/Р 27ЦБ 44641

Райли, Матю

   Обект 7 : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2014 . - 496 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-333-3 

  

Сист. No: 46205

- 93 -

РВ/820(73)-31/Р 27ЦБ 44687

Райли, Матю

   Трите тайни града : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2018 . - 448 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на ил. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - [Кн. 5 от поредицата за Джак Уест.]

   ISBN 978-954-655-884-8 

  

Сист. No: 46257

- 94 -

РВ/885.0-31/Б 48ЦБ 44666

Райнер, Мартин

   Поетът : Роман за Иван Блатни / Мартин Райнер ; Прев. от чеш. Красимир Проданов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 588 с. :

   С Бел. за прев. ; Авт. бел.

   ISBN 978-619-235-018-5 

  

Сист. No: 46235

- 95 -

РВ/820-31/Р 60ЦБ 44699

Рийв, Филип

   Хищническо злато : [Роман] / Филип Рийв ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Егмонт, 2018 . - 335 с. ; 21 см . -  ([Поредица Смъртоносни машини] ; [2])

   Съдържа За авт.

   ISBN 978-954-27-2249-6 

  

Сист. No: 46269

- 96 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 44698

Робъртс, Нора

   Единствена моя любов : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Галина Лозанова . - 2. изд. . - София : Ciela, 2018 . - 208 с. ; 21 см . -  (Поредица Станисласки ; 5)

   

   ISBN 978-954-28-2593-7 (Сиела)

  

Сист. No: 46268

- 97 -

РВ/820(73)-31/С 18ЦБ 44604

Сандерсън, Брандън

   Заклеващия : [Роман] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Йоана Гацова, Вихра Манова . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - 1032 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Летописите на Светлината на Бурята ; Кн. 3)

   Имената на прев. са отбелязани на гърба на загл. с.
   www.brandonsanderson.com 

   ISBN 978-619-193-110-1 

  

Сист. No: 46153

- 98 -

РВ/820(73)-31/С 30ЦБ 44536

Сейки, Маркъс

   Брилянтните : [Роман] / Маркъс Сейки ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 . - 447 с ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-157-218-2 

  

Сист. No: 46079

- 99 -

РВ/894.541-31/С 37ЦБ 44662

Синисало, Йохана

   Кръвта на ангелите : Роман / Йохана Синисало ; Прев. от фин. Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2018 . - 226 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-160-7 

  

Сист. No: 46231

- 100 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 44696

Спаркс, Никълъс

   Всеки мой дъх : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Ера, 2018 . - 224 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-495-6 

  

Сист. No: 46266

- 101 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 44684

Стийл, Даниел

   Пепел от диаманти : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-897-8 

  

Сист. No: 46254

- 102 -

ДБ/820-312.6/С 85ЦБ 44603

Стрейчи, Литън Джайлс

   Кралица Виктория : [Биогр. роман] / Литън Стрейчи ; Прев. [от англ.] Радка Крапчева . - 3. изд. . - София : Апостроф, 2018 . - 280 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2962-55-7 

  

Сист. No: 46151

- 103 -

РВ/894.35-31/Т 93ЦБ 44674

Туфан, Тарък

   Сватбен салон "Шанз Елизе" : [Роман] / Тарък Туфан ; Прев. от тур. Надежда Иванова . - [София] : Кралица Маб, 2017 . - 262 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-533-164-0 

  

Сист. No: 46243

- 104 -

РВ/820(73)-31/Т 94ЦБ 44692

Тъкър, К. А.

   Погребани тайни : [Роман] / К. А. Тъкър ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2018 . - 448 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-266-3 

  

Сист. No: 46261

- 105 -

РВ/820(73)-31/У 14ЦБ 44701

Уайтхед, Колсън

   Подземната железница : [Роман] / Колсън Уайтхед ; Прев. от англ. Ангел Игов . - [София] : Лист, 2018 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7350-26-5 

  

Сист. No: 46271

- 106 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 44532

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : [Роман] : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 14. Звярът /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2018 . - 488 с.

   С Речник на термините.

   ISBN 978-619-157-220-5 (кн. 14)

  

Сист. No: 46077

- 107 -

Ло/820(73)-31/У 88ЦБ 44639

Ууд, Дейвид

   Шибалба : [Роман] / Дейвид Ууд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2018 . - 336 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-856-5 

  

Сист. No: 46204

- 108 -

РВ/820(73)-31/Ф 66ЦБ 44672

Фоер, Джонатан Сафран

   Ето ме : [Роман] / Джонатан Сафран Фоер ; Прев. от англ. Петя Петкова . - София : Лист, 2018 . - 576 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7350-25-8 

  

Сист. No: 46241

- 109 -

РВ/820-31/Ф 82ЦБ 44656

Френч, Ники

   Безкраен четвъртък : [Роман] / Ники Френч ; Прев. от англ. Росица Тодорова . - София : AMG Publishing, 2018 . - 464 с. ; 20 см

   Ники Френч псевд. на Ники Джерард и Шон Френч.

   ISBN 978-954-9696-99-8 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 46226

- 110 -

РВ/839.6-31/Х 19ЦБ 44571

Хайвол, Гауте

   Преди да изгоря : Роман / Гауте Хайвол ; Прев. от норв. Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 266 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-021-5 

  

Сист. No: 46137

- 111 -

РВ/820(73)-31/Х 24ЦБ 44533

Хамет, Дашиъл

   Алена жътва : [Роман] / Дашиъл Хамет ; Прев. от англ. Павлина Жулева, Иван Янков . - София : Изток-Запад, 2018 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 619-01-0236-0 

   ISBN 978-619-01-0236-6 

  

Сист. No: 46078

- 112 -

РВ/820-31/Х 27ЦБ 44668

Харис, Робърт

   Мюнхен : Роман / Робърт Харис ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-442-2 

  

Сист. No: 46237

- 113 -

РВ/860-31/Х 49ЦБ 44595

Хил-и-Караско, Енрике

   Господарят на Бембибре : Роман / Енрике Хил-и-Караско ; Прев. от исп. Румен Руменов ; Ил. Еусебио Сарса, Феликс Батанеро . - [София] : Персей, 2018 . - 416 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Световна класика)

   Съдържа и: За авт.: с.415.

   ISBN 978-619-161-179-9 

  

Сист. No: 46144

- 114 -

РВ/859.0-31/Х 60ЦБ 44592

Холбан, Антон

   Една напразна смърт ; Йоана : [Романи] / Антон Холбан ; Прев. от рум., [предг.] Христо Боев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 372 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-027-7 

  

Сист. No: 46141

- 115 -

РВ/820(73)-31/Х 93ЦБ 44683

Хувър, Колийн

   Без Мерит : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 . - 276 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-281-6 

  

Сист. No: 46253

- 116 -

РВ/820(73)-31/Х 93ЦБ 44690

Хувър, Колийн

   Никога повече : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Ибис, 2018 . - 336 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-268-7 

  

Сист. No: 46260

- 117 -

РВ/894.35-93-34/Ч 13ЦБ 44676

Чаглароглу, Нурефшан

   Истанбулски приказки / Нурефшан Чаглароглу ; Ил. Илкнур Салман ; Прев. от тур. Надежда Иванова . - София : Кралица Маб, 2016 . - 96 с. : с цв. ил. ; 22Х22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-533-155-8 

  

Сист. No: 46246

- 118 -

ДБ/820-31/Ч 16, Ло/820-31/Ч 16, РВ/820-31/Ч 16ЦБ 44667

Чайлд, Лий

   Минало време : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2018 . - 431 с. ; 20 см . -  ([Поредица Джак Ричър])

   Лий Чайлд е псевд. на Джим Грант.

   ISBN 978-954-769-462-0 

  

Сист. No: 46236

- 119 -

РВ/894.35-31/Ш 41ЦБ 44695

Шафак, Елиф

   Огледалата на града : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - София : Анишър, 2018 . - 350 с. ; 23 см

   Анишър е лого, запазена марка на ЕГМОНТ.
   www.elifsafak.com.tr 

   ISBN 978-954-27-2244-1 

  

Сист. No: 46265

- 120 -

РВ/886.2-31/Ш 91ЦБ 44665

Шоят-Кучи, Ивана

   Унтерщат : Роман / Ивана Шоят-Кучи ; Прев. [от хърв.] Таня Попова . - [София] : Персей, 2018 . - 384 с. ; 20 см

   С Бел. за прев. с. 4.

   ISBN 978-619-161-170-6 

  

Сист. No: 46234

- 121 -

РВ/820(73)-31/Ш 96ЦБ 44678

Шуаб, В. Е.

   Заклинание за светлина : [Фентъзи] : Кн. 3. / В. Е. Шуаб ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Емас, [2018] . - 672 с. ; 21 см

   Кн. е ч.3. от трилогията за магьосникът Кел.

   ISBN 978-954-357-393-6 

  

Сист. No: 46248

Българска художествена литература

- 122 -

РВ/886.7-31/А 49ЦБ 44600

Алгафари, Нидал

   Орисани да избираме! : [Роман] : Т. 4. / Нидал Алгафари ; С послесл. от авт.  . - София : Алгафари, 2017 . - 636 с. ; 22 см

   Продълж. на кн. Боже, защо Господ лъже?, Аллах, милост нямаш ли?, Любиш ли, ти Бог си!
   http:/algafaribooks.com, nalgafari@abv.bg 

   ISBN 978-619-7318-30-2 

  

Сист. No: 46149

- 123 -

РВ/886.7-311.6/А 75ЦБ 44569

Антонова, Неда Монова

   Войната свърши в четвъртък : Роман / Неда Антонова ; Ред. Румен Леонидов . - София : Факел, 2018 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-411-249-3 

  

Сист. No: 46117

- 124 -

РВ/886.7-31/К 18ЦБ 44606

Беленски, Бойко Цветков

   Цар Калоян : Ист. роман / Бойко Беленски . - [София] : Атеа Букс, 2017 . - 190 с. ; 21 см

   Съдържа и Речник на непознатите думи.

   ISBN 978-619-7280-54-8 

  

Сист. No: 46155

- 125 -

РВ/886.7-31/Б 35ЦБ 44564

Белковска, Стефана

   Завинаги ти : [Роман] / Стефана Белковска . - София : Фабрика за кн., 2017 . - 320 с. : с портр. ; 21 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига. - Съдържа и За авт.
   www.stefanabelkovska.blogspot.bg 

   ISBN 978-619-230-001-2 (БГкнига)

  

Сист. No: 46112

- 126 -

РВ/886.7-31/Г 46ЦБ 44567

Гизгинджиев, Радослав

   Повече от любов : [Роман] / Радослав Гизгинджиев . - [София] : Фабрика за кн., 2018 . - 344 с. ; 21 см

   Hemiceratoides Hieroglyphica - псевд. на Р. Гизгинджиев. Изд. Фабрика за кн. е импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-230-027-2 (БГкнига)

  

Сист. No: 46115

- 127 -

РВ/886.7-31/Д 62ЦБ 44577

Динева, Илияна

   Мус с аромат на цветя : Роман / Илияна Динева . - София : МОНТ, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор.
   f: Iliana Dineva iliana.v.dineva@abv.bg 

   ISBN 978-619-169-147-0 

  

Сист. No: 46125

- 128 -

РВ/886.7-31/Е 14ЦБ 44572

Евгениева, Стефани

   Вербувана : [Роман] / Стефани Евгениева ; Предг. Николай Слатински . - София : Фабрика за кн., 2017 . - 192 с. ; 21 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига. - С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-230-025-8 (БГкнига)

  

Сист. No: 46120

- 129 -

ДБ/886.7-32/Е 64ЦБ 44559

Енев, Деян

   Дърводелецът : Нови разкази / Деян Енев ; С послесл. от Венцислав Божинов . - [София] : Рива, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Съдържа и За големия къс разказ на Деян Енев и за новия му сборник "Дърводелецът" / Венцислав Божинов: с. 139-145 ; За авт. с. 146-148.

   ISBN 978-954-320-618-6 

  

Сист. No: 46107

- 130 -

ДБ/886.7-32/Е 64ЦБ 44560

Енев, Деян

   Мария : 55 разказа и 2 новели / Деян Енев ; Подб. и послесл. Светлозар Игов . - [София] : Рива, 2016 . - 300 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Съдържа и Майстор на разказа / Светослав Игов : с. 287-298

   ISBN 978-954-320-549-3 

  

Сист. No: 46108

- 131 -

РВ/886.7-31/И 22ЦБ 44673

Иванова, Евгения Любомирова

   Проклет роман : Продължение на "Фото Стоянович" / Евгения Иванова . - [София] : Кралица Маб, 2017 . - 344 с. : със снимки ; 20 см

   Съдържа и Родословно дърво ; Бел. под линия.

   ISBN 978-954-533-167-1 

  

Сист. No: 46242

- 132 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 44671

Йорданов, Недялко Асенов

   [Шестдесет и седем] 67 сутрини : [Стихотворения] / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2018 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-432-4 (Милениум)

  

Сист. No: 46240

- 133 -

РВ/886.7-32/К 28ЦБ 44685

Карабашлиев, Захари Тодоров

   Жажда : Повест / Захари Карабашлиев ; Кор. и ил. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2018 . - 112 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Името на ил. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.zaro.blog.bg 

   ISBN 978-954-28-2765-8 (Сиела)

  

Сист. No: 46255

- 134 -

РВ/886.7-31/К 96ЦБ 44568

Кънев, Радан

   [Първи] 1 April 2034 : [Роман] / Радан Кънев . - София : Фабрика за кн., 2018 . - 260 с. ; 21 см

   Съдържа и Автобиогр. бел. с елемент на живяна история (от 2017). - Изд. Фабрика за кн. е импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-230-035-7 (БГкнига)

  

Сист. No: 46116

- 135 -

РВ/886.7-31/Л 17ЦБ 44700

Лалева, Мария

   Живот в скалите : [Роман] / Мария Лалева . - 3. изд. . - София : Книгомания, 2018 . - 344 с. ; 20 см

   С биогр. и библиогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-195-195-6 

  

Сист. No: 46270

- 136 -

Кр/К886.7-32/М 17ЦБ 44540

Майналовски, Сибин

   Симфония на мъртвите : [Сб. с 33 хорър разказа] / Сибин Майналовски ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 248 с. ; 20 см

   С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-619-01-0185-7 

  

Сист. No: 46085

- 137 -

РВ/886.7-1/П 44ЦБ 44586

Петкова, Маргарита

   Тъй рече Виктор : Стихотворения / Маргарита Петкова . - [София] : Персей, 2018 . - 64 с. ; 23 см

   Пълното име на авт. е Маргарита Петкова Мачева.

   ISBN 978-619-161-176-8 

  

Сист. No: 46134

- 138 -

Ч1/886.7.09/Р 12ЦБ 44562

Радев, Радослав Димитров

   Смехотворецът в българската литература и култура : [В 2 т.] / Радослав Радев ; Рецензент Сава Василев . - Варна : Славена, 2016 - . - 20 см

   

   Т. 1 . - 376 с. : с ил. (някои цв.). 

   Библиогр.: с. 365-371 и бел. след всяка гл.

   ISBN 978-619-190-068-8 (т. 1)

  

Сист. No: 46110

- 139 -

РВ/886.7-94/С 30ЦБ 44697

Седларска, Веселина

   Депресията ме обича / Веселина Седларска . - София : Ciela, 2018 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2740-5 (Сиела)

  

Сист. No: 46267

- 140 -

АТ/784.7.071.2(497.2)(092)/С 38ЦБ 44614

Сиромахов, Иво Божанов

   Ку-ку бенд : Ад и рай / Иво Сиромахов ; Снимки личен архив на авт.  ; Фотогр. Жоро Манолов, Милена Стойкова . - София : Егмонт България, 2018 . - 303 с., [32] с. : с цв. снимки ; 23 см

   
   www.ivosiromahov.com 

   ISBN 978-954-27-2202-1 

  

Сист. No: 46164

- 141 -

РВ/886.6-31/С 69ЦБ 44585

Станойоски, Игор

   Гаргара : Роман / Игор Станойоски ; Прев. от макед. Деница Проданова . - [София] : Персей, 2018 . - 170 с. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор. - Този прев. е изд. с фин. подкрепа на МК на РМакедония.

   ISBN 978-619-161-167-6 

  

Сист. No: 46133

- 142 -

РВ/886.7-31/С 91ЦБ 44579

Султанова, Красимира

   Принцесата на Перперикон : Роман / Красимира Султанова ; Худож. Антонина Бабукчиева ; [Предг.] Константин Каранов . - [София] : Персей, 2018 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор. ; Името на худож. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и: Магическият реализъм на К. Султанова / К. Каранов.

   ISBN 978-619-161-156-0 

  

Сист. No: 46127

- 143 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 44704

Томов, Александър Александров

   Императрица Теофано : [Ист. роман] / Александър Томов . - [София] : Лексикон, 2018 . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   1. изд. през 2003 г.

   ISBN 978-619-220-164-7 

  

Сист. No: 46274

- 144 -

РВ/886.7-31/Т 77ЦБ 44689

Тошев, Тошо

   Власт : Роман / Тошо Тошев . - София : Enthusiast, 2018 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-286-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 46259

Литература за деца и юноши

- 145 -

МС/886.7-93-1/А 36, РД/886.7-93-1/А 36ЦБ II 3139

Аз съм българче  : [Стихотворения] /  Худож. Стелияна Донева . - [София] : Пан, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Сер.] Златни страници на бълг. поезия за деца)

   Името на худож. е отбелязано в изд. каре. - Съдържа стихотворения от: П. Р. Славейков, В. Попович, С. Чилингиров, И. Вазов, К. Величков, Т. Симеонов, Ц. Церковски, В. И. Стоянов, С. Дринов, Е. Попдимитров, Е. Багряна, С. Михайловски.

   ISBN 978-954-660-714-0 

  

Сист. No: 46209

- 146 -

Ло/850-93-31/Д 30, РД/850-93-31/Д 30ЦБ 44561

Де Амичис, Едмондо

   Сърце : [Роман за деца] / Едмондо Де Амичис ; Прев. [от итал.] Петър Драгоев ; Ил. А. Ферагути и др. . - София : Scorpio, [2018] . - 288 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Библ. на ученика. Поредица Световна класика за деца и юноши)

   Други ил.: Е. Нарди, А. Г. Саторио ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. ; Бел. от авт.

   ISBN 954-792-655-1 (Скорпио)

   ISBN 978-954-792-655-4 (Скорпио)

  

Сист. No: 46109

- 147 -

РД/886.7-93-34/К 33ЦБ 44623

Каралийчев, Ангел и др.

   Хан Кубрат. Хан Аспарух. Хан Тервел : [Приказки и легенди] /  По текстове на Ангел Каралийчев, Чичо Стоян ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : Заветът на Кубрат ; Орелът на Аспарух ; Триумфът на Тервел.

   ISBN 978-954-660-311-1 

  

Сист. No: 46179

- 148 -

РД/886.7-93-34/К 33ЦБ 44624

Каралийчев, Ангел и др.

   Хан Крум. Хан Омуртаг : [Приказки и легенди] /  По текстове на Ангел Каралийчев, П. Карапетров ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : Победата на хан Крум ; Пред стените на Константинопол ; Хан Омуртаг - строителят.

   ISBN 978-954-660-932-8 

  

Сист. No: 46180

- 149 -

РД/886.7-93-34/К 35ЦБ 44621

Карапетров, П. и др.

   Цар Симеон Велики : [Приказки и легенди] /  По текстове на П. Карапетров, Фани Попова-Мутафова, Цанко Лалев ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : В Константинопол ; Царската корона ; Битката при Ахелой ; Дървото със златните плодове.

   ISBN 978-954-660-933-5 

  

Сист. No: 46176

- 150 -

АТ/886.7-93-31/С 68, РД/886.7-93-31/С 68ЦБ 44613

Койчев, Станислав

   Измамен : [Роман] / Стан ; Дизайн и ил. Стоян Атанасов, Силвия Иванова . - София : Кубар Егмонт, 2018 . - 400 с. : с ил. ; 20 см

   С кратки биогр. бел. за авт. - Кн. е продълж. на романа Невидим.
   f, t, i, у : inStanT 

   ISBN 978-954-27-2198-7 

  

Сист. No: 46163

- 151 -

РД/886.7-93(079)/С 68ЦБ 44617

Койчев, Станислав

   ОрганайзерЪт 2.0 / Стан ; Дизайн и оформление Моника Писарова и др. . - София : Кубар Егмонт, 2018 . - [176] с. : с ил., [4] л. цв. стикери ; 21 см

   Дизайн и оформление : Ст. Атанасов ; Т. Минчева
   f, t, i, у : inStanT 

   ISBN 978-954-27-2201-4 

  

Сист. No: 46167

- 152 -

РД/886.7-93-34/Л 17ЦБ 44626

Лалев, Цанко

   Крали Марко : [Приказки и легенди] / Цанко Лалев ; Худож. Олег Топалов . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : Крали Марко се сдобива със сила ; Триглавата ламя ; Крали Марко си намира крилат кон ; Самодивският проход ; Крали Марко изгубва силата си.

   ISBN 978-954-660-958-8 

  

Сист. No: 46182

- 153 -

РД/886.7-93-34/Л 17ЦБ 44622

Лалев, Цанко Дулев

   Орфей : [Приказки и легенди] / Цанко Лалев ; Худож. Олег Топалов . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : Самодивското дете ; Вълшебната лира ; Походът на аргонавтите ; Златното руно ; Надиграване ; Подземното царство.

   ISBN 978-954-660-934-2 

  

Сист. No: 46178

- 154 -

АТ/820-93-34/Л 73ЦБ II 3126

Личфийлд, Дейвид

   Мечокът и пианото / Дейвид Личфийлд ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, 2017 . - [39] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Отпеч. в Китай. - ISBN не е отбелязан в кн.

   ISBN 978-619-199-375-8 

  

Сист. No: 46169

- 155 -

РД/839.6-93-31/П 22ЦБ 44583

Пар, Мария

   Вратарката и морето : Роман за деца / Мария Пар ; Прев. от норв. Росица Цветанова ; Худож. на ил. Яна Попова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   На загл. с. е отбелязано прев. от новонорвежки.

   ISBN 978-619-235-020-8 

  

Сист. No: 46131

- 156 -

РД/886.7-93-34/П 43ЦБ 44625

Петканов, Константин и др.

   Княз Борис I : [Приказки и легенди] /  По текстове на Константин Петканов, Денчо Марчевски ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Съдържа : Пещерният храм ; Покръстването ; Последната битка на княз Борис-Михаил.

   ISBN 978-954-660-959-5 

  

Сист. No: 46181

- 157 -

Ло/886.7-93-1/Р 34, РД/886.7-93-1/Р 34ЦБ II 3134

Ран Босилек

   Родна стряха : [Стихотворения] / Ран Босилек ; Худож. Спас Спасов . - [София] : Пан, 2016 . - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Сер.] Златни страници на бълг. поезия за деца)

   Ран Босилек е псевд. на Генчо Станчев Негенцов.

   ISBN 978-954-660-717-1 

  

Сист. No: 46186

- 158 -

РД/850-93-31/С 28ЦБ 44649

Сгардоли, Гуидо

   Загадъчната ръка : [Роман] / Гуидо Сгардоли ; Ил. Едуин Ремрев ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова . - [София] : Фют, 2017 . - 72 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Мистерии от Замъка на страха)

   Съдържа и: За авт.: с. 72 ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   www.guidosgardoli.it 

   ISBN 978-619-199-288-1 

  

Сист. No: 46216

- 159 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 44612

Стивънсън, Стийв

   Двойна измама в Оксфорд : [Роман за деца] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2017 . - 110 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 19)

   Ориг. загл. Doppio inganno a Oxford / Mario Pasqualotto. - С. Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-619-199-248-5 

  

Сист. No: 46161

- 160 -

РВ/820(73)-31/У 14ЦБ 44615

Уайт, Кирстен

   Влизам в мрака : [Роман] / Кирстен Уайт ; Прев. [от англ.] Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2018 . - 456 с. : с ил., генеалог. табл. ; 21 см

   Съдържа и: Действащи лица: с. 450-451 ; Речник: с. 452-453.
   www.kierstenwrites.blogspot.com 

   ISBN 978-954-27-2134-5 

  

Сист. No: 46165

- 161 -

АТ/850-93-31/Ф 41ЦБ 44618

Феста, Джузепе

   Сянката : [Роман] / Джузепе Феста ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Фют, 2017 . - 239 с. ; 20 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.
   www.giuseppefesta.com 

   ISBN 978-619-199-232-4 

  

Сист. No: 46170

Отраслева литература за деца и юноши

- 162 -

РД/087.5:79/Б 70ЦБ 44619

Боун, Емили

   Екстремни спортове / Емили Боун ; Ил. Крис Кинг, Пол Паркър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2018 . - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Авт. не е отбелязан на кор. - Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-199-280-5 

  

Сист. No: 46171

- 163 -

РД/087.5:796.5/Б 82ЦБ 44620

Брук, Хенри

   Оцеляване в екстремни условия / Хенри Брук ; Ил. Стаз Джонсън и др. ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2018 . - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Други ил.: А. Руутс, И. Макний. - Речник с. 77 - 79.

   ISBN 978-619-199-281-2 

  

Сист. No: 46173

- 164 -

РД/087.5:904/К 86ЦБ II 3130

Костадинов, Костадин Василев

   Моята първа книга за Българските съкровища / Костадин Костадинов ; Ил. Олег Топалов, Славян Стоянов . - София : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   Имената на ил. са отбелязани на кор.

   ISBN 978-954-660-927-4 

  

Сист. No: 46175

- 165 -

РД/087.5:59/К 86ЦБ 44627

Костадинов, Костадин Василев

   Воден свят : [Енциклопедия за деца] / Костадин Костадинов ; Худож. Таня Колева . - [София] : Пан, 2017 . - [8] с. : с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Поредица Опознай животните в България)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-660-920-5 

  

Сист. No: 46191

- 166 -

РД/087.5:59/К 86ЦБ 44630

Костадинов, Костадин Василев

   Горските обитатели : [Енциклопедия за деца] / Костадин Костадинов ; Худож. Таня Колева . - [София] : Пан, 2017 . - [8] с. : с цв. ил. ; 24х22 см . -  (Поредица Опознай животните в България)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-660-919-9 

  

Сист. No: 46194

- 167 -

РД/087.5:599/Р 28ЦБ II 3124

Райхенщетер, Фридерун

   Малката къртица и други животни под земята : Разказ за удивителния свят на животните под земята / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Мила Георгиева Петрова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-314-7 

  

Сист. No: 46162

- 168 -

РД/087.5:599/Р 28ЦБ II 3125

Райхенщетер, Фридерун

   Как порастват малките катерици : Разказ за катериците и други горски животни / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-307-9 

  

Сист. No: 46168

- 169 -

РД/087.5:598.2/.9/Р 28ЦБ II 3129

Райхенщетер, Фридерун

   Малката сова и други нощни животни : Разказ за удивителния свят на нощните животни / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-310-9 

  

Сист. No: 46177

- 170 -

РД/087.5:598.2/.9/Р 28ЦБ II 3131

Райхенщетер, Фридерун

   Как порастват малките синигери : [Разказ за удивителния свят на птиците] / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-311-6 

  

Сист. No: 46183

- 171 -

РД/087.5:599.74/Р 28ЦБ II 3132

Райхенщетер, Фридерун

   Как порастват малките лисичета : Разказ за лисиците и други горски животни / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-312-3 

  

Сист. No: 46184

- 172 -

РД/087.5:398.3/Р 35ЦБ II 3133

Рангочев, Константин Звездомиров

   Българските празници и обичаи : [Ил. енциклопедия] / Константин Рангочев ; Ил. Венцислав Кръстев и др. . - София : Пан, 2017 . - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Имената на ил. са отбелязани в изд. каре ; Др. ил.: В. Горанов, Л. Тодорова, И. Пенчев. - Съдържа и: Календар на най-важните бълг. празници: с. 48.

   ISBN 978-954-660-911-3 

  

Сист. No: 46185

- 173 -

РД/087.5:949.72/Р 93ЦБ II 3128

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за Освобождението на България / Любомир Русанов . - София : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   

   ISBN 978-954-660-926-7 

  

Сист. No: 46174

- 174 -

Ло/087.5:904/С 18, РД/087.5:904/С 18ЦБ II 3135

Сание, Кристин

   Съкровищата : Ил. енциклопедия [за деца] / Кристин Сание ; Концепция Жак Бомон ; Прев. [от фр.] Павлина Рибарова . - София : Пан, 2018 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Загадките на историята)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-945-8 

  

Сист. No: 46187

- 175 -

РД/087.5:94/С 18ЦБ II 3136

Сание, Кристин

   Средновековието : Ил. енциклопедия [за деца] / Кристин Сание ; Концепция Емили Бомон ; Прев. [от фр.] Райна Ковачева ; Ил. Жан-Ноел Рошю, Ив Бужар ; Карти Жан-Батист Нени . - София : Пан, 2018 . - 24 с. : с цв. ил., к. ; 29 см . -  (Поредица Загадките на историята)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-949-6 

  

Сист. No: 46188

- 176 -

РД/087.5:001.9/С 18ЦБ II 3137

Сание, Кристин

   Загадките : Ил. енциклопедия [за деца] / Кристин Сание ; Концепция Жак Бомон ; Прев. [от фр.] Вълчан Вълчанов . - София : Пан, 2018 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Загадките на историята)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-948-9 

  

Сист. No: 46189

- 177 -

РД/087.5:903/С 18ЦБ II 3138

Сание, Кристин

   Праисторията : Ил. енциклопедия [за деца] /  Текст Кристин Сание ; Концепция Емили Бомон ; Ил. Жан-Ноел Рошю, Жак Дейан ; Прев. [от фр.] Боряна Цанева . - София : Пан, 2018 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Загадките на историята)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-660-951-9 

  

Сист. No: 46190

География

- 178 -

СФ/911.3:312(497.2)/М 31ЦБ II 3122

Маринов, Петър

   Геодемографско състояние и селищна структура : В селските райони на Южен Централен район / Петър Маринов ; С въвед. от авт.  ; Рецензент Камен Петров . - Пловдив : Коала прес, 2018 . - 135 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см

   Библиогр. с. 131 - 134.

   ISBN 978-619-7134-68-1 

  

Сист. No: 46091

История

- 179 -

Ч1/949.72/И 29ЦБ II 3141

Игнатов, Веселин

   [Сто и един] 101 мита от българската история : От Авитохол до Опълчението / Веселин Игнатов . - София : Millenium, 2018 . - 368 с. ; 26 см

   Пълното име на авт. е Веселин Игнатов Василев. - Библиогр. с. 349-364 и бел. под линия.

   ISBN 978-954-515-437-9 (Милениум)

  

Сист. No: 46245

- 180 -

СФ/908/Н 17ЦБ 44539

Най-великите градове  : Пътешествие през най-пленителните градове на света : [Енцикл. пътеводител] /  Идея Джоун Рикарт ; Прев. [от англ.] Мария Йоцова . - София : Книгомания, [2017] . - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - С Индекс на снимките: с. 256.

   ISBN 978-619-195-164-2 

  

Сист. No: 46083

- 181 -

Ч1/904/Н 32ЦБ 44647
 Науч. конф. Нови моменти в концепциите за опазване на култ. наследство. София. 2016 

   Опазване на културното наследство. Идеи и практики : По случай 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО : [сб. статии от науч. конф. "Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения", София, 30 септември - 2 октомври 2016 г.] /  Ред. кол. Мила Сантова и др. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 235 с. ; 24 см + 1 оптичен диск (12 см)

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ред.: Г. Пировска, Д. Фокас, И. Станоева, М. Иванова. - Изд. на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: М. Донска, Е. Бакалова, М. Сантова, С. Белишки, К. Вачева, Т. Конах, М. Иванова, И. Велинов, В. Панджарова, В. Едрева, М. Модева, Д. Иванов, Г. Цекова, М. Андреева, М. Любенова, П. Заячка, Д. Фокас, О. Микитенко, Р. Братанова, М. Витанова, К. Мичева-Пейчева, В. Матеева, В. Златев, Е. Стоилова, Л. Антонова-Василева, Р. Стюърт. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-322-908-6 

  

Сист. No: 46213

- 182 -

ДБ/949.72.042(092)/П 74ЦБ 44593

Попгеоргиева, Райна

   Автобиография / Райна княгиня . - София : БИ 93, 2018 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91076-1-4 

  

Сист. No: 46142

- 183 -

СФ/931/П 76ЦБ 44628

Попов, Владимир Пенчев

   История на Стария свят : Т. 1 - / Владимир Попов . - В. Търново : Абагар, 2012 - . - 24 см

   

   Т. 1. Имена и термини : [А-Г] . - 448 с.

   С биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-168-001-6 (т. 1)

  

Сист. No: 46192

- 184 -

СФ/931/П 76ЦБ 44645

Попов, Владимир Пенчев

   История на Стария свят : Т. 1 - / Владимир Попов . - В. Търново : Абагар, 2012 - . - 24 см

   

   Т. 2. Имена и термини : [Д-М] . - 2014 . - 544 с.

   

   ISBN 978-619-168-100-6 (т. 2)

  

Сист. No: 46210

- 185 -

СФ/904(497.2)/П 97ЦБ 44677

Първанов, Иван

   Българските паметници : [Историята на над 300 паметника у нас и по света] / Иван Първанов . - София : Millenium, 2018 . - 528 с. : с цв. снимки ; 24 см

   Съдържа и: Бел.: с. 512 ; Библиогр.: с. 515 ; Фотокредити: с. 521 ; Интернет източници на използваните снимки: с. 522.

   ISBN 978-954-515-433-1 (Милениум)

  

Сист. No: 46247

- 186 -

СФ/949.72.06/П 98ЦБ 44578

Пътеводител за комунистическа България  : [В 3 т.] / Димана Трънкова и др. ; Фотогр. Антони Георгиев ; Прев. на англ. Иван Соколов . - София : Фонд. Фрий спийч интернешънъл, 2018 . - 22Х22 см

   Други авт.: Антони Георгиев, Георги Лозанов, Михаил Груев. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Парал. текст на англ. ез.

   T. 1. Основите = Vol. 1. The Basics . - 204 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-90319-5-7 (т. 1)

  

Сист. No: 46126

- 187 -

СФ/949.72.06/П 98ЦБ 44580

Пътеводител за комунистическа България  : [В 3 т.] / Димана Трънкова и др. ; Фотогр. Антони Георгиев ; Прев. на англ. Иван Соколов . - София : Фонд. Фрий спийч интернешънъл, 2018 . - 22Х22 см

   Други авт.: Антони Георгиев, Георги Лозанов, Михаил Груев. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Парал. текст на англ. ез.

   Т. 2. Монументални страсти = Vol. 2. Monumental passions . - 270 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-90319-6-4 (т. 2)

  

Сист. No: 46128

- 188 -

СФ/949.72.06/П 98ЦБ 44584

Пътеводител за комунистическа България  : [В 3 т.] / Димана Трънкова и др. ; Фотогр. Антони Георгиев ; Прев. на англ. Иван Соколов . - София : Фонд. Фрий спийч интернешънъл, 2018 . - 22Х22 см

   Други авт.: Антони Георгиев, Георги Лозанов, Михаил Груев. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Терминол. показалец ; Парал. текст на англ. ез.

   Т. 3. Знаци на времето = Vol. 3. Signs of the times . - 222 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-90319-7-1 (т. 3)

  

Сист. No: 46132

- 189 -

Ч1/96/Ш 64ЦБ 44557

Шилингтън, Кевин

   История на Африка : [Научнопопул. изследване] / Кевин Шилингтън ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Елика Рафи . - [София] : Рива, [2014] . - 504 с. : с к., ил. ; 23 см

   С биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-954-320-467-0 

  

Сист. No: 46105

Краезнание - отраслева литература

Краезнание - художествена литература

- 190 -

Кр/К886.7-32/М 17ЦБ 44540

Майналовски, Сибин

   Симфония на мъртвите : [Сб. с 33 хорър разказа] / Сибин Майналовски ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 248 с. ; 20 см

   С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-619-01-0185-7 

  

Сист. No: 46085


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 100 
Абаджиева, Красимира Светославова 100 
Алгафари, Нидал 122 
Алтънйелеклиоглу, Демет 48 
Антонова, Неда 123 
Антонова, Неда Монова 123 
Арвай, Клеменс 22 
Арчър, Джефри 49 50 
Атанасов, Стоян 150 151 
Ауст, Курт 51 
Бабукчиева, Антонина 142 
Бабукчиева, Антонина Светославова 142 
Баев, Йордан 14 
Баев, Йордан Ангелов 14 
Баева, Надя 116 
Баес, Енрике Морено 79 
Бакстър, Стивън 52 89 
Балтова, Светла Методиева 4 
Баркър, Джонатан 53 
Барнс, Джулиан 54 
Барнс, Джулиан Патрик 54 
Батанеро, Феликс 113 
Бекавац, Лука 55 
Беленски, Бойко 124 
Беленски, Бойко Цветков 124 
Белковска, Стефана 125 
Белчев, Кристиан 41 
Бери, Стив 61 
Блуши, Бен 56 
Боев, Христо 114 
Боев, Христо Тончев 114 
Божанова, Ивайла 74 
Божанова, Ивайла Русева 74 
Божилов, Венцислав 50 67 73 93 
Божилов, Венцислав Божидаров 50 67 73 93 
Божинов, Венцислав 129 
Божинов, Венцислав Славчев 129 
Бокова, Ирена Иванова 12 
Бокс, Ч. Дж. 61 
Бомон, Емили 175 177 
Бомон, Жак 174 176 
Борисов, Орлин 7 
Борисов, Орлин Николов 7 
Борси, Таня 38 
Боун, Емили 162 
Браун, Сандра 61 
Брук, Хенри 163 
Бужар, Ив 175 
Бърд, Джесика 106 
Бъчваров, Крум 61 
Валера, Хуан 57 
Ванс, Ашли 9 
Варийска, Людмила 38 
Васева, Валентина 8 
Васева, Валентина Иванова 8 
Васева, Ирина 64 
Васева, Ирина Ненчева 64 
Василев, Веселин Игнатов 179 
Василев, Сава 45 46 138 
Василев, Сава Йорданов 45 46 138 
Василева, Иглика 86 
Василева, Иглика Илиева 86 
Василева, Мария 23 24 
Васичкин, Владимир 23 
Васичкин, Владимир Иванович 23 
Велчев, Камен 21 
Велчева, Илиана 69 
Велчева, Илиана Георгиева 69 
Вердън, Джон 58 
Ветори, Мери Блай 63 
Виденова, Елка 75 
Виденова, Елка Йорданова 75 
Войнова, Екатерина 43 
Вълчанов, Вълчан 176 
Габалдон, Диана 61 
Габриел, Мариус 59 
Гаврилов, Борислав 16 
Гаврилов, Борислав Гаврилов 16 
Гамова, Даниела 62 
Гамова, Даниела Ненкова 62 
Гарбузов, Генадий 24 
Гарбузов, Генадий Алексеевич 24 
Гацова, Йоана 97 
Генчева, Цветана 78 
Генчева, Цветана Тодорова 78 
Георгиев, Антони 186 187 188 
Георгиев, Антони Емилов 186 187 188 
Георгиев, Асен 90 107 
Георгиев, Асен Георгиев 90 107 
Герасимова, Галина 4 
Герганова, Капка 25 
Герганова, Капка Милославова 25 
Гергова, Ани 1 
Гергова, Ани Атанасова 1 
Германов, Владимир 39 
Германов, Владимир Милчев 39 
Гизгинджиев, Радослав 126 
Глинков, Сергей 13 
Горанов, Васил Иванов 172 
Грант, Джим 118 
Гришам, Джон 60 
Грос, Андрю 61 
Грудев, Драгомир 26 
Грудев, Драгомир Грудев 26 
Груев, Михаил Иванов 186 187 188 
Гълъбов, Антоний Найденов 12 
Дамянов, Боян 112 
Дамянов, Дамян 133 
Дамянов, Дамян Красимиров 133 
Даскалов, Светослав 14 
Де Амичис, Едмондо 146 
Дейан, Жак 177 
Дейвис, Фиона 62 
Делев, Евгени 18 
Демил, Нелсън 61 
Денева-Слав, Ирина 160 
Деновски, Андрей 41 
Детев, Йордан Петров 18 
Дечева, Гергана 59 
Джаксън, Лиза 61 
Джанс, Дж. А. 61 
Джеймс, Елоиза 63 
Джеймс, Питър 61 
Джерард, Ники 109 
Джонсън, Стаз 163 
Димитрова, Калина 51 
Димитрова, Калина Василева 51 
Динева, Илияна 127 
Диспенза, Джо 25 
Добрева, Невена 10 
Добрева, Невена Николаева 10 
Добрева-Драгостинова, Иванка 33 
Добрева-Драгостинова, Иванка Димитрова 33 
Донева, Стелияна 145 
Донева, Стелияна Христова 145 
Дончев, Антон 144 
Дончева-Стаматова, Антоанета 80 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 80 
Драгоев, Петър 146 
Драгоев, Петър Драгоев 146 
Дънов Учителя, Петър 4 
Дънов, Петър Константинов 4 
Дьоринг, Ханс-Гюнтер 167 168 169 170 171 
Дюма - баща, Александър 34 
Дюма, Александър 34 
Евгениева, Стефани 128 
Едуардс, Ким 64 
Ейдриън, Лара 61 
Елиът, Марк 39 
Енгер, Томас 65 66 
Енев, Деян 129 130 
Енев, Иван Георгиев 26 
Ерменков, Иван 41 
Ефремов, Ефрем 2 
Жулева, Павлина 111 
Загорчев, Марин 48 
Загорчев, Марин Иванов 48 
Златарова, Евдокия 158 159 
Златарова, Евдокия Светозарова 158 159 
Иванова, Евгения 12 131 
Иванова, Евгения Любомирова 12 131 
Иванова, Марта 34 
Иванова, Миглена 181 
Иванова, Надежда 103 117 
Иванова, Надежда Иванова 103 117 
Иванова, Силвия 150 
Игнатов, Веселин 179 
Игов, Ангел 105 
Игов, Светлозар 130 
Игов, Светлозар Атанасов 130 
Игълдън, Кон 67 
Илиева, Илияна 19 
Илиева, Илияна Александрова 19 
Илиева, Милена 52 77 
Ишигуро, Кадзуо 68 
Ишигуро, Казуо 68 
Йорданов, Недялко 34 132 
Йорданов, Недялко Асенов 34 132 
Йоцова, Мария 180 
Йоцова, Мария Андонова 180 
Каменова, Габриела 40 
Капралова, Недка 87 
Капралова, Недка Неделчева 87 
Карабашлиев, Захари 133 
Карабашлиев, Захари Тодоров 133 
Каралийчев, Ангел 147 148 
Каранов, Константин 142 
Каранфилов, Ефрем 2 
Каранфилов, Ефрем Ефремов 2 
Карапетров, П. 148 149 
Касабова, Анелия 8 12 
Касъл, Ричард 69 
Кендже, Севджан 119 
Кету, Катя 70 
Кийс, Мариан 71 
Кинг, Крис 162 
Кинг, Оуен 73 
Кинг, Стивън 72 73 
Кларк, Мери Хигинс 74 
Кливланд, Карън 75 
Ковачева, Райна 175 
Койчев, Станислав 150 151 
Коларов, Златимир 27 
Коларов, Златимир Господинов 27 
Колева, Таня 165 166 
Корита, Майкъл 61 
Костадинов, Костадин 164 165 166 
Костадинов, Костадин Василев 164 165 166 
Коубън, Харлан 76 
Крапчева, Радка 102 
Криско 41 
Кръстев, Венцислав 147 148 149 156 172 
Кънев, Радан 134 
Кючуков, Деян 72 
Лалев, Цанко 149 152 153 
Лалев, Цанко Дулев 149 152 153 
Лалева, Мария 135 
Ларсен, Ерик Бертран 5 
Ларсън, Б. В. 77 
Латева, Екатерина 154 
Латева, Екатерина Иванова 154 
Лембо, Маргарет Ан 28 
Леонидов, Румен 123 
Леонидов, Румен Александров 123 
Лефтеров, Живко 6 
Лефтеров, Живко Ангелов 6 
Линдс, Гейл 61 
Личфийлд, Дейвид 154 
Лозанов, Георги 186 187 188 
Лозанова, Галина 96 
Лозанова, Галина Каменова 96 
Лулева, Ана 8 
Лулева, Ана Георгиева 8 
Лустбадер, Ерик Ван 61 
Майналовски, Сибин 136 190 
Макгий, Катрин 78 
Макдърмид, Вал 61 
Макний, Иън 163 
Манова, Вихра 97 
Манова, Вихра Иванова 97 
Манолов, Жоро 140 
Мануел, Дон Хуан 79 
Манушева, Ирина 31 162 163 
Манушева, Ирина Борисова 31 162 163 
Маринов, Петър 178 
Маринова, Надя 11 
Маринова, Надя Иванова 11 
Маркс, Надя 80 
Мартин, Джордж Р. Р. 81 
Мартин, Джордж Реймънд Ричард 81 
Марчевски, Денчо 156 
Мачева, Маргарита Петкова 137 
Мелило, Робърт 31 
Миланов, Милан А. 3 
Минчева, Таня 151 
Михайловски, Драги 82 
Молев, Владимир 68 
Молев, Владимир Георгиев 68 
Морел, Дейвид 61 
Мохамади, Камин 83 
Мюлер, Скот М. 35 36 37 
Нарди, Е. 146 
Наш, София 84 
Негенцов, Генчо Станчев 157 
Нени, Жан-Батист 175 
Нес, Атле 20 
Николов, Румен 14 
Николов, Румен Стефанов 14 
Николова, Ива 91 
Николова, Ива Николова 91 
Нинов, Петър 89 
Ничев, Иван 42 
Оксанен, Софи 85 
Остър, Пол 86 
Павлова, Елена 58 84 121 
Павлова, Елена Павлова 58 84 121 
Пар, Мария 155 
Паркър, Пол 162 
Парушева, Добромила 22 
Паскуалото, Марио 159 
Патулова, Ирена Стоянова 168 169 170 171 
Паунова, Вера 98 106 115 
Пашкулев, Димитър 23 
Пашкулев, Димитър Любенов 23 
Певел, Пиер 87 
Пенева, Ваня 22 
Пенчев, Исай 172 
Перети, Жак 13 
Петканов, Константин 156 
Петкова, Маргарита 137 
Петкова, Петя 108 
Петкова, Теофана 35 36 37 
Петров, Камен 178 
Петров, Ростислав 20 88 
Петрова, Мила Георгиева 167 
Петрова, Офелия 34 
Петрова, Стефка 57 79 
Пировска, Галина Тонева 181 
Писарова, Моника 151 
Пицути, Марко 38 
Понтопидан, Хенрик 88 
Попгеоргиева, Райна 182 
Попов, Владимир 183 184 
Попов, Владимир Пенчев 183 184 
Попов, Деян Енчев 129 130 
Попов, Рачко 15 
Попова, Таня 55 82 120 
Попова, Яна 155 
Попова, Яна Емилова 155 
Попова-Мутафова, Фани 149 
Пратчет, Тери 89 
Престън & Чайлд 90 
Престън, Дъглас 90 
Проданов, Красимир 94 
Проданова, Деница 141 
Пучков, Лев 91 
Пучков, Лев Николаевич 91 
Първанов, Иван 185 
Раданова, Нели 161 
Раданова, Нели Николова 161 
Радев, Радослав 45 46 138 
Радев, Радослав Димитров 45 46 138 
Райкс, Кати 61 
Райли, Матю 92 93 
Райна княгиня 182 
Райнер, Мартин 94 
Райс, Кристофър 61 
Райхенщетер, Фридерун 167 168 169 170 171 
Ран Босилек 157 
Рангочев, Константин 172 
Рангочев, Константин Звездомиров 172 
Рафи, Елика 189 
Рафи, Елика Рафаилова 189 
Ремрев, Едуин 158 
Рибарова, Павлина 174 
Рийв, Филип 95 
Рикарт, Джоун 180 
Робъртс, Нора 96 
Розова, Надежда 54 60 
Розова, Надежда Иванова 54 60 
Рошю, Жан-Ноел 175 177 
Руменов, Румен 113 
Русанов, Любомир 173 
Русанов, Любомир Кирилов 173 
Русев, Богдан 76 
Русев, Богдан Бориславов 76 
Руутс, Адриан 163 
Салман, Илкнур 117 
Сандерсън, Брандън 97 
Сандфорд, Джон 61 
Сандърсън, Брандън 97 
Сание, Кристин 174 175 176 177 
Сантова, Мила 181 
Сантова, Мила Христова 181 
Сарса, Еусебио 113 
Сарторио, А. Г. 146 
Сгардоли, Гуидо 158 
Седларска, Веселина 139 
Седларска-Анастасиу, Веселина Стоянова 139 
Сейки, Маркъс 98 
Серафимова-Карапеткова, Мария Илиева 15 
Сивов, Коста 95 
Синисало, Йохана 99 
Сиромахов, Иво 140 
Сиромахов, Иво Божанов 140 
Скотолини, Лиза 61 
Слатински, Николай 128 
Слотър, Карин 61 
Соколов, Иван 186 187 188 
Спаркс, Никълъс 100 
Спасов, Спас 157 
Стан 150 151 
Станоева, Ива 181 
Станойоски, Игор 141 
Станчев, Станчо 14 
Станчев, Станчо Стоянов 14 
Старирадева, Василена 110 
Стивънс, Кара Дж. 40 
Стивънсън, Стийв 159 
Стийл, Даниел 101 
Стоименов, Милко 49 81 92 118 
Стоименов, Милко Христов 49 81 92 118 
Стойкова, Милена 140 
Стойнов, Юлиян 81 
Стойнов, Юлиян Иванов 81 
Стоянов, Славян 164 
Стоянова, Пламена Славова 15 
Стрейчи, Литън 102 
Стрейчи, Литън Джайлс 102 
Султанова, Красимира 142 
Събев, Димитър 13 
Талев-Криско, Кристиан 41 
Талев-Криско, Кристиан Радославов 41 
Ташев, Александър 19 
Ташев, Александър Николов 19 
Тимчева, Константа Велинова 29 30 
Тодоров, Никола 9 
Тодоров, Никола Николов 9 
Тодорова, Лилия Димитрова 172 
Тодорова, Росица 32 109 
Тодорова, Росица Митева 32 
Томов, Александър 143 
Томов, Александър Александров 143 
Топалов, Олег 152 153 164 
Точев, Илия 65 
Тошев, Тошо 144 
Трънкова, Димана 186 187 188 
Трънкова, Димана Младенова 186 187 188 
Туркони, Стефано 159 
Туфан, Тарък 103 
Тъкър, К. А. 104 
Търпоманова, Екатерина 56 
Уайт, Кирстен 160 
Уайтхед, Колсън 105 
Убенов, Цветан 28 
Убенов, Цветан Ангелов 28 
Угринова, Зорка Драгомирова 26 
Узунова, Галина 5 66 
Уорд, Дж. Р. 106 
Ууд, Дейвид 107 
Учкунова, Инна 47 
Учкунова, Инна Василева 47 
Ферагути, А. 146 
Феста, Джузепе 161 
Фиданова-Коларова, Валентина 42 
Фиданова-Коларова, Валентина Ангелова 42 
Филчев, Слави Иванов 26 
Фоер, Джонатан Сафран 108 
Фокас, Даниел 181 
Френч, Ники 109 
Френч, Шон 109 
Футекова-Дипчева, Райна Попгеоргиева 182 
Фъргюсън, Нийл 16 
Хаджикосев, Симеон 88 
Хайвол, Гауте 110 
Хамет, Дашиъл 111 
Харер, Хайнрих 43 
Харис, Робърт 112 
Харис, Шарлейн 61 
Хасе, Томас 22 
Хил-и-Караско, Енрике 113 
Хол, Джуди 21 
Холбан, Антон 114 
Христова, Мариана 63 
Христова, Мариана Тошкова 63 
Хувър, Колийн 115 116 
Цанев, Димитър 44 
Цанева, Боряна 177 
Цанева-Борси, Таня 38 
Цветанова, Росица 70 85 99 155 
Цветанова, Росица Георгиева 70 85 99 155 
Ценкова, Ирина 104 
Ценкова, Ирина Стефанова 104 
Чавдарова-Костова, Сийка 17 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 17 
Чаглароглу, Нурефшан 117 
Чайлд, Лий 61 118 
Чайлд, Линкълн 90 
Чернева, Юлия 53 
Чернева, Юлия Недкова 53 
Чизмарова, Елена 71 101 
Чичо Стоян 147 
Шафак, Елиф 119 
Шиварова, Недка Иванова 18 
Шилингтън, Кевин 189 
Шоят-Кучи, Ивана 120 
Шуаб, В. Е. 121 
Шуаб, Виктория Е. 121 
Янева, Анелия 83 
Янков, Иван 111 
Hemiceratoides Hieroglyphica 126 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

АБ на устойчивия дизайн 33 
Автобиография 182 
Адската седмица 5 
Аз съм българче 145 
Алена жътва 111 
Англиканската църква, Източното православие и България 6 
Ароматерапия и вибрационно лечение 28 
Баязид и Оливера 82 
Без Мерит 115 
Безкраен четвъртък 109 
Бойна порода 91 
Брак по неволя 63 
Братството на черния кинжал 106 
Брилянтните 98 
Буря назрява 69 
Българската етнология в началото на XXI век - теория и практика 8 
Български смехотворци 46 
Българските паметници 185 
Българските празници и обичаи 172 
Ваканция от брака 71 
Вербувана 128 
Вилево 55 
Власт 144 
Влизам в мрака 160 
Воден свят 165 
Водородните йони лекуват рак 24 
Война на световете 52 
Войната свърши в четвъртък 123 
Вратарката и морето 155 
Всеки мой дъх 100 
Въведение в генетичната генеалогия 18 
Възпитанието 17 
Галерия на шепота 62 
Галилео Галилей 20 
Гаргара 141 
Геодемографско състояние и селищна структура 178 
Голям кулинарен речник 34 
Горските обитатели 166 
Господарят на Бембибре 113 
Граф Луканор 79 
Двойна измама в Оксфорд 159 
Двубои 61 
Денят на Страшния съд 51 
Депресията ме обича 139 
Джак Никълсън 39 
Джинджифилът 32 
Дизайнерът 59 
Докато сърцето се надява 47 
Дом 76 
Дългата Война 89 
Дърводелецът 129 
Единствена моя любов 96 
Единствената история 54 
Една напразна смърт 114 
Езерото на мечтите 64 
Ези печели 50 
Екстремни спортове 162 
Енциклопедия на кристалите 2 21 
Енциклопедия на масажа 23 
Ето ме 108 
Жажда 133 
Живот в скалите 135 
Журналистическото редактиране 2 
За житото и житния режим 4 
Забраненият избор на храни 38 
Завинаги ти 125 
Загадките 176 
Загадъчната ръка 158 
Заклеващия 97 
Заклинание за светлина 121 
Запали реката 58 
Измамен 150 
Изтребление 77 
Илън Мъск 9 
Императрица Теофано 143 
Истанбулски приказки 117 
История на Африка 189 
История на българското военно разузнаване 14 
История на Стария свят 183 184 
Как порастват малките катерици 168 
Как порастват малките лисичета 171 
Как порастват малките синигери 170 
Кинообразованието в България 42 
Клинична хомеопатия 26 
Клинични, лабораторни и инструментални изследвания 27 
Книжовността на Българското Възраждане 1 
Княз Борис I 156 
Компютърна енциклопедия 35 36 37 
Кравите на Сталин 85 
Крали Марко 152 
Кралица Виктория 102 
Кръвта на ангелите 99 
Ку-ку бенд 140 
Културното предприемачество 10 
Кьосем [-] Черната кралица 48 
Латинско-български ботанически речник 19 
Лято по френски 84 
Малката къртица и други животни под земята 167 
Малката сова и други нощни животни 169 
Мария 130 
Медицинска онкология 29 30 
Международен маркетинг 11 
Мечокът и пианото 154 
Мигранти и бежанци 7 
Минало време 118 
Моята първа книга за Българските съкровища 164 
Моята първа книга за Освобождението на България 173 
Мус с аромат на цветя 127 
Мъглата 72 
Мюнхен 112 
Мюсюлманите в България 12 
Най-великите градове 180 
Никога повече 116 
Нощен летец 81 
Нощна пеперуда 70 
Някой дебне в нощта 74 
Обект 7 92 
Обсидиановата стая 90 
Огледалата на града 119 
Опазване на културното наследство. Идеи и практики 181 
ОрганайзерЪт 2.0 151 
Орисани да избираме! 122 
Орфей 153 
Отело, мавърът от Верона 56 
Откъснати деца 31 
Оцеляване в екстремни условия 163 
Пари и власт в модерния свят (1700 - 2000) 16 
Париж на чудесата 87 
Пепел от диаманти 101 
Повече от любов 126 
Погребани тайни 104 
Подземната железница 105 
Поетът 94 
Праисторията 177 
Преди да изгоря 110 
Председателите/ Президентите на българския футбол 44 
Принцесата на Перперикон 142 
Природата лекува 22 
Проклет роман 131 
Пътеводител за комунистическа България 186 187 188 
Пътят нагоре 41 
Разплата 60 
Рогоносецът 49 
Родна стряха 157 
Сватбен салон "Шанз Елизе" 103 
Симфония на мъртвите 136 190 
Синовете на Спарта 67 
Сияйни висини 78 
Смехотворецът в българската литература и култура 45 138 
Смъртоносно ранен 66 
Спящите красавици 73 
Сред лимоновите дръвчета 80 
Средновековието 175 
Съкровищата 174 
Сърце 146 
Сянката 161 
Тайните на герба 65 
Тайните подземия на България 3 
Трите тайни града 93 
Трябва да знам 75 
Тъй рече Виктор 137 
Уговорено 13 
Унтерщат 120 
Хан Крум. Хан Омуртаг 148 
Хан Кубрат. Хан Аспарух. Хан Тервел 147 
Хищническо злато 95 
Хуанита Дългата 57 
Художник на променливия свят 68 
Цар Калоян 124 
Цар Симеон Велики 149 
Циганите в годините на социализма 15 
Четвъртата маймуна 53 
Човекът е своето плацебо 25 
Шибалба 107 
Щастливеца Пер 88 
[Бела] Bella Figura 83 
[БиТиЕс] BTS [Bangtan Sonyeondan] 40 
[Първи] 1 April 2034 134 
[Седем] 7 години в Тибет 43 
[Сто и един] 101 мита от българската история 179 
[Четири] 4, 3, 2, 1 86 
[Шестдесет и седем] 67 сутрини 132 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автотренинг - популярна литература 25 
Алпинисти, австрийски - спомени 43 
Антиоксиданти - влияние върху туморите - популярна литература 24 
Ароматотерапия - наръчници и ръководства 28 
Архитектура, съвременна - популярна литература 180 
Астрономи, италиански - биографии 20 
Африка - история 189 
Бежанци - правни проблеми 7 
Биохимия - наръчници и ръководства 27 
Бозайници - детска и юношеска литература 167 168 
Ботаника - речници, латинско-български 19 
България - история 179 
България - история - детска и юношеска литература 173 
Българска литература - теми, образи, сюжети 45 46 138 
Българска православна църква - история 6 
Вестници - редакция и оформление 2 
Висши учебни заведения - България - история 42 
Водни животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 165 
Военно разузнаване - България - история 14 
Възпитание - на интелекта и личността - лекции 17 
Възпитание - теория 17 
Възраждане - България 1 
Външна търговия - учебници за ВУЗ 11 
Генетика - теоретична 18 
Глобални проблеми на човечеството - популярна литература 13 
Готварство - рецепти - популярна литература 32 
Градове, съвременни - в света - история 180 
Деца - психология и поведение 31 
Джинджифил - лечебно действие - рецепти 32 
Диагностика - методи - наръчници и ръководства 27 
Дизайн, интериорен - учебници за ВУЗ 33 
Дъновизъм - популярна литература 4 
Екстремни спортове - детска и юношеска литература 162 
Етнография - конференции 8 
Етнология - изследвания 8 
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 166 
Журналистика - език и стил 2 
Извънземни цивилизации - енциклопедии - детска и юношеска литература 176 
Извънземни цивилизации - популярна литература 3 
Издателско дело - България - история 1 
Изобретатели, американски - биографии 9 
Икономика, световна - история 16 
История, антична - речници 183 184 
История, средни векове - енциклопедии - детска и юношеска литература 175 
Кино, българско - история 42 
Киноактьори, американски - биографии 39 
Книгознание - България 1 
Компютри - хардуер - енциклопедии 35 36 37 
Комунистическо строителство - България - пътеводители 186 187 188 
Конспирация, световна 13 
Кристали - енциклопедии 21 
Кулинария - рецепти - речници 34 
Култура - България - управление и организация 10 
Културно-историческо наследство - конференции 181 
Лабораторна диагностика - наръчници и ръководства 27 
Личност - психология - популярна литература 5 
Малцинства - България - социологични изследвания 12 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 11 
Масаж, лечебен - наръчници и ръководства 23 
Медитация - популярна литература 25 
Миграция - на населението 7 
Минерали - енциклопедии 21 
Мистерии - енциклопедии - детска и юношеска литература 176 
Музикални изпълнители - певци - българска естрада - биографии 41 
Музиканти, български - биографии 140 
Музиканти, световни - биографии 40 
Мюсюлмани - България - религиозни проблеми 12 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 24 32 
Население - България 178 
Население - география 178 
Наследственост и изменчивост - популярна литература 18 
Наука и окултизъм - популярна литература 3 
Национален въпрос и национална политика - България 15 
Националноосвободително движение - България - дейци 182 
Нервни болести - терапия - популярна литература 31 
Окултизъм - България - история 4 
Онкология 30 
Онкология - учебници за ВУЗ 29 
Оцеляване - сред природата - детска и юношеска литература 163 
Паметници на културата - България - справочници 185 
Паметници, войнишки - България - справочници 185 
Паметници, надгробни - България - справочници 185 
Парапсихология - популярна литература 3 
Пари и парично обръщение - история 16 
Периодичен печат - България - история 1 
Писатели, световни - биографии 47 
Популярна музика, световна - певци - биографии - справочници 40 
Празници, български - енциклопедии - детска и юношеска литература 172 
Предприемачество - в културната сфера 10 
Предприемачество - САЩ - биографии 9 
Природолечение - енциклопедии 21 
Природолечение - популярна литература 22 
Промишлен дизайн - учебници за ВУЗ 33 
Протестантска църква - Англия 6 
Психотерапия - популярна литература 25 
Птици - детска и юношеска литература 169 170 
Първобитно общество - енциклопедии - детска и юношеска литература 177 
Рак - профилактика и лечение - популярна литература 24 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история 179 
Роми - България - социални проблеми 15 
Самоусъвършенстване - популярна литература 5 
Смях - естетика 45 46 138 
Социализъм - България - пътеводители 186 187 188 
Стара история - популярна литература 3 
Съкровища - България - детска и юношеска литература 164 
Съкровища - енциклопедии - детска и юношеска литература 174 
Тибет - пътешествия и експедиции - спомени 43 
Тумори, злокачествени - популярна литература 24 
Туризъм [спорт] - безопасност - популярна литература 163 
Фитотерапия - наръчници и ръководства 28 32 
Футбол - България - история 44 
Хищници - детска и юношеска литература 169 171 
Хомеопатия - справочници 26 
Хранене - хигиена - популярна литература 38 
Храни - рецепти - енциклопедии 34 
Хранителна промишленост - контрол - популярна литература 38 
Хранителни продукти - токсични вещества - влияние върху организма 38 
Човек и околна среда - популярна литература 22 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аврамов, Лъчезар (1922 - 2003) 44 
Алигиери, Данте (1265 - 1321) 47 
Алтънйелеклиоглу, Демет (13.2.1955) 48 
Антонов, Стат (Евстати)(1844-1926) 1 
Априлов, Васил (21.07.1789-2.10.1847) 1 
Арчър, Джефри (15.04.1940) 50 
Аспарух, хан (640 - 701) 147 179 
Атанасов - Джамджията, Велчо (1778 - 1835) 1 
Атанасович, Георги (1821 - 1892) 1 
Атанасович, Михаил (1850-1877) 1 
Атанасович, Николай (?-1877) 1 
Атила (406 - 453) 179 
Ауст, Курт (6.12.1955) 51 
Байрон, Джордж Гордън (22.1.1788 - 19.4.1824) 47 
Балабанов, Марко Димитров (1837/42? - 1921) 1 
Балзак, Оноре дьо (20.5.1799 - 18.8.1850) 47 
Барет-Браунинг, Елизабет 47 
Батембергски, Иван (19.09.1904 - ?) 44 
Баязид I Йълдъръм, султан, (1354-8.03.1403) 82 
Белковска, Стефана 125 
Беляев, Атанас Д. (1805-1872) 1 
Бенев, Георги (1843-25.09.1909) 1 
Бенковски, Георги=Гаврил Хлътев (21.09.1843-12.05.1876) 179 
Бери, Стив (1955) 61 
Берон, Петър (1799-21.03.1871) 1 
Бисеров, Паскал (1844-1921) 1 
Благоев, Димитър (14.6.1856 - 7.5.1924) 186 
Блатни, Иван (21.12.1919-1991) 94 
Блъсков, Димитър Рашков (1842 - 1873) 1 
Блъсков, Илия Рашков (1839 - 1913) 1 
Блъсков, Рашко Илиев (1819 - 1884) 1 
Бовоар, Симон дьо (1908 - 1986) 47 
Богоров, Иван Андреев (1818-1.11.1892) 1 
Богороди, Атанас Цонков (внук на С. Врачански) 1 
Бозвели, Неофит (1785 - 1848) 1 
Бокс, Чарлз Джеймс 61 
Бонев, Константин (1837-1882) 1 
Бончев, Нешо (1839 - 1878) 1 
Борис I, княз (вероятно 830/832 - 2.5.907) 156 
Боснев, Иван (1850-?) 1 
Ботев, Христо (Петков) (6.01.1848-20.05.1876) 1 179 
Бояров, Христо (1845-1871) 1 
Браун, Сандра (1948) 61 
Бронте, Шарлот (псевд. Кърър Бел) 47 
Бруно, Джордано (1548 - 1600) 20 
Бърнс, Робърт 47 
Ваклидов, Христо 1 
Валера, Хуан (1824 - 1905) 57 
Ванга=Вангелия Пандева Гущерова (31.01.1911-11.08.1996) 188 
Ванков, Лука Иванов (1857 - 1931) 1 
Вардев, Никола 1 
Василиади, Никола (1822-1882) 1 
Василчев, Крум (14.08.1937 - ?) 44 
Василчев, Крум Стоянов (1937) 44 
Васичкин, Владимир Иванович 23 
Везенков, Константин (1848 - 1878) 1 
Великсин, Димитър (ок. 1840 - 1896) 1 
Венелин, Юрий (22.04.1802-26.03.1839) 1 
Вербев, Евтим (Верби)(1847-1921) 1 
Вердън, Джон (1.01.1942) 58 
Виктория, кралица на Великобритания и Ирландия (24.05.1819-22.01.1901) 102 
Войников, Добри Попвасилев (22.11.1833-27.03.1878) 1 
Волов, Панайот (23.01.1850-26.05.1876) 179 
Вълкович, Георги 1 
Габалдон, Диана=Диана Джийн Габалдон Уоткинс (1952) 61 
Габриел, Мариус (1954) 59 
Галилей, Галилео (1564 - 1642) 20 
Генчев, Стоян Георгиев (1936-1990) 8 
Георгиев, Антони Емилов (10.03.1963) 186 
Георгиев, Евлоги (3.10.1819-5.07.1897) 1 
Георгиев, Христо (1824-6.03.1872) 1 
Гергова, Ани (Анка) Атанасова (10.9.1937) 1 
Гранитски, Анастас Поппетров (1825-1879) 1 
Григоров, Георги (ок.1850 - ?) 1 
Григорович, Виктор (1815 - 1876) 1 
Грос, Андрю (1952) 61 
Груев, Йоаким (1828 - 1915) 1 
Груев, Михаил Иванов (1971) 188 
Гръмников, Венко (1846-1874) 1 
Гърдов, Георги Дончов (1815-1881) 1 
Гьоте, Йохан Волфганг фон (28.8.1749 - 22.3.1832) 47 
Дагоров, Лазар (Павлов)(1845-1920) 1 
Далай Лама (Гятсо Тенцин) XIV (1935) 43 
Данов, Христо (1954) 44 
Данов, Христо Груев 1 
Даскалов, Христо Кънчев (1821 - 1863) 1 
Де Амичис, Едмондо (21.10.1846 - 11.3.1908) 146 
Делев, Евгени (18.06.1970) 18 
Демил, Нелсън (23.08.1943) 61 
Джаксън, Лиза (1952) 61 
Джамджиев, Петър (1816 - 1878) 1 
Джанс, Джудит Ан (1944) 61 
Джеймс, Елоиза (26.01.1962) 63 
Джеймс, Питър (1948) 61 
Джинот, Йордан Хаджиконстантинов (1818 - 1882) 1 
Джон Джонг-гук (Джонгук) (1.09.1997) 40 
Джонг Хо-сок (Джей-Хоуп) (18.02.1994) 40 
Джубран, Халил Джубран (06.01.1883-10.04.1931) 47 
Дикенс, Чарлс (7.2.1812 - 9.6.1870) 47 
Дикинсън, Емили (1830 - 1886) 47 
Димитров, Георги (18.6.1882 - 2.7.1949) 186 
Димитров, Георги Георгиев (1838-1906) 1 
Димитров, Петко 1 
Димитров, Тодор (ок. 1850-?) 1 
Димитрова, Анастасия (12.05.1815-1898) 1 
Диспенза, Джо 25 
Добровски, Иван 1 
Доброплодни, Сава Хаджиилиев (3.12.1820-19.04.1894) 1 
Доганов, Стоян (1848-1910) 1 
Донски, Недялко (1927 - 1912) 44 
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821 - 1881) 47 
Драганов, Димитър (1815-1899) 1 
Драганов, Желяз (Захари)(1846-1910) 1 
Драгоев, Иван (1939-1875) 1 
Дринов, Марин Стоянов (1838 - 1906) 1 
Друмев, Васил Н. (Митроп. Климент) (1840/1 - 1901) 1 
Дънов, Петър Константинов (11.07.1864-27.12.1944) 4 
Евтимий, патриарх Търновски (ок. 1327 - 1402/4) 179 
Ейдриън, Лара (1966) 61 
Елиът, Джордж (1819 - 1880) 47 
Елиът, Марк (1946) 39 
Енгер, Томас (21.11.1973) 66 
Енев, Деян (11.8.1960) 129 
Енчев, Иван (25.3.1942) 1 
Етърски, Христо (?-1885) 1 
Жечев, Панайот (1853-1903) 1 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 186 
Живкова, Людмила Тодорова (26.07.1942-21.07.1981) 188 
Загорски, Стойчо (1848-1902) 1 
Зафиров, Спас (?-1885) 1 
Ивайло, цар (? - 1281) 179 
Иван Александър, цар (нач. XIV в. - 17.2.1371) 179 
Иван Асен II, цар (ок.1189/95 - 1241) = Йоан Асен 179 
Иванов, Димитър А. (01.04.1887 - 1935) 44 
Иванов, Христо (Големия) (1838 - 1898) 1 
Икономов, Тодор (1838 - 1892) 1 
Илиева, Илияна Александрова (1963) 19 
Индже войвода (ок.1755) 179 
Иречек, Константин (24.07.1854-10.01.1918) 1 
Йейтс, Уилям Бътлър (13.06.1865-28.01.1939) 47 
Йоанович, Найден (1805 - 1862) 1 
Казаски, Параскева (1833 - 1903) 1 
Калоян, цар (ок.1168 - 1207) 124 179 
Калугеров, Марин Софрониев (1837 - 1883) 1 
Калчов, Иван (1844-1886) 1 
Карабашлиев, Захари (14.04.1968) 133 
Каравелов, Любен Стойчев (1834-21.01.1879) 1 179 
Караконовски, Васил (1840-1905) 1 
Карастоянов, Никола 1 
Карол, Луис=Чарлз Доджсон (27.01.1832-14.01.1898) 47 
Катранов, Николай (1829 - 1853) 1 
Кафка, Франц (1883 - 1924) 47 
Кеплер, Йоханес (1571 - 1630) 20 
Кету, Катя (1978) 70 
Кийтс, Джон (1795 - 1821) 47 
Ким Нам-джун (Ар Ем) (12.09.1994) 40 
Ким Сок-джин (Джин) (4.12.1992) 40 
Ким Те-хьонг (Ви) (30.12.1995) 40 
Кирович, Димитър (1824-1905) 1 
Кисимов, Пантелей Хаджигеоргиев (1832 - 1905) 1 
Кларк, Мери Хигинс (24.12.1929) 74 
Княжески, Захарий (Жеко Петров Русев)(1810 - 1877) 1 
Кожухаров, Тодор (23.07.1891 - 1945) 44 
Козаров, Друми (1844-1877) 1 
Койчев, Станислав (Стан) - (1993) 150 
Коларов, Златимир Господинов 27 
Коларов, Петър Василев (30.06.1906 - 1966) 44 
Константин-Кирил Философ (826/7 - 869) 179 
Коперник, Николай (1473 - 1543 г.) 20 
Корита, Майкъл (1982) 61 
Кормисош, хан (737 - 754) 179 
Коубън, Харлан (1962) 76 
Кошников, Тодор (1848-1887) 1 
Крали Марко 152 179 
Крум, хан (755 - 814) 148 179 
Крушкин - Чолака, Никола Стефанов (1846 - 1877) 1 
Кубрат, хан (605-665) 147 179 
Кънчев, Ангел (1850 - 1872) 179 
Кърчовски, Йоаким (ок. 1750 - ок. 1820) 1 
Лалева, Мария (17.07.1969) 135 
Ларгов, Димитър Симеонов (1936) 44 
Левски, Васил (Дякона) (18.07.1837-18.02.1873) 1 179 
Ленин, Владимир Илич (22.4.1870 - 21(4).1.1924) 187 
Линдс, Гейл (1945) 61 
Лозанов, Георги (26.04.1958) 187 
Лондон, Джек (12.1.1876 - 22.11.1916) 47 
Лустбадер, Ерик Ван (1946) 61 
Любенов, Йосиф (1847/1849-1909) 1 
Макдърмид, Вал (1955) 61 
Мансфийлд, Катрин 47 
Мануел, Дон Хуан (1282-1349) 79 
Манчев, Драган (1834 - 1908) 1 
Марков, Васил (1844-1896) 1 
Маркс, Надя 80 
Мартин, Джордж Реймънд Ричард (20.09.1948) 81 
Мелило, Робърт 31 
Методий, слав. първоучител (ок. 815/20 - 885) 179 
Мин Юн-ги (Шуга) (9.03.1993) 40 
Михаил III Шишман Асен, цар 179 
Михайлов - Папата, Константин (1837 - ) 1 
Михайловски, Драги (16.10.1951) 82 
Михайловски, Никола (1818-1892) 1 
Михов, Валентин Пенчев (18.1.1954) 44 
Мишайков, Константин Ив. (1807-1880) 1 
Моллов, Димитър Петров (1845 - 1914) 1 
Морел, Дейвид (1943) 61 
Мохамади, Камин (1969) 83 
Мутев, Димитър 1 
Мъск, Илън Рийв (28.06.1971) 9 
Мюлер, Скот 35 
Набоков, Владимир(22.4.1899-2.7.1977) 47 
Найденов, Иван (1834 - 1910) 1 
Наш, Огдън (1902 - 1971) 47 
Наш, София 84 
Недялков, Христо 1 
Неруда, Пабло (1904 - 1973) 47 
Несторов, Кирил (1912 - 1991) 44 
Николов, Данаил (1931 - 2013) 44 
Николов, Иван (14.07.1920-) 44 
Николов, Младен (1921 - 1966) 44 
Никълсън, Джак (22.04.1937) 39 
Нури, Гаази Осман, паша (1832 - 1900) 123 
Обретенов, Никола Тихов (28.05.1849-10.10.1939) 179 
Обретенова, Тонка=Баба Тонка 18.12.1812-27.03.1893 179 
Огнянович, Константин (1798 - 1858) 1 
Оксанен, Софи 85 
Омуртаг, хан (8 в. - 831) 148 
Орфей 153 
Остин, Джейн (1775 - 1817) 47 
Остър, Пол (3.02.1947) 86 
Охридски, Натанаил (1820 -1906) 1 
Павлов, Христо (1841-1914) 1 
Павлович, Николай (1835 - 1894) 1 
Павлович, Христаки (Хрисант) (1804 - 1848) 1 
Пандурски, Недялко (1843 - 1874) 1 
Паничков, Димитър 1 
Панов, Вичо (1827-1916) 1 
Панов, Иван (Карапанчев)(1834-1894) 1 
Парк Джи-мин (Джимин) (13.10.1995) 40 
Паров, Борис (17.09.1896 - ?) 44 
Парушев, Андрей (1847-1897) 1 
Певел, Пиер (1968) 87 
Пенев, Пеньо Митев (7.05.1930-27.04.1959) 186 
Пенчев, Стефан (1847-1913) 1 
Перети, Жак (1967) 13 
Петкова, Неделя (1826 -1894) 1 
Петкович, Константин (? -1898) 1 
Петров, Ростислав 88 
Петров, Сотир (?-1871) 1 
Петров, Стефан (1919 - ?) 44 
Петър II Делян, цар 179 
Петър IV, цар (Теодор) (12 в. - 1197) 179 
Пиколо, Никола Савов (1792 - 1865/ 71) 1 
Пицути, Марко (1971) 38 
Пишурка, Кръстьо Стоянов (1823-6.01.1875) 1 
Планински, Начо (1847 - 1895) 1 
Понтопидан, Хенрик (24.07.1857-21.08.1943) 88 
Попов, Владимир Пенчев (21.04.1940) 183 184 
Попов, Лазар (10.11.1904 - ?) 44 
Попова, Таня 55 120 
Попович, Райно(Райно Събев Стоянов)(1773-1858) 1 
Преображенски - Миткалото, Матей (1828 - 1875) 1 
Проданов, Красимир 94 
Пройчев, Йоаким Груев (1828 -1912) 1 
Протич, Петър (1822-1881) 1 
Пучков, Лев Николаевич (1965) 91 
Пърличев, Григор (1830 - 1893) 1 
Радев, Желяз (Жельо)(1850-1908) 1 
Радев, Радослав Димитров (5.10.1954) 45 46 138 
Радов, Пенчо (? -1865/1875) 1 
Радулов, Сава 1 
Райкс, Кати (1950) 61 
Райна Княгиня=Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева(18.1.1856-29.6.1917) 182 
Райс, Кристофър (1978) 61 
Раковски, Георги Стойков (1821-21.10.1867) 1 
Рангочев, Константин Звездомиров (1959) 172 
Рачев, Андрей (1848-1894) 1 
Рийв, Филип (1966) 95 
Рилски, Неофит (1793 - 1881) 1 
Робев, Константин (1818-1900) 1 
Санд, Жорж (Амандин-Орор-Люсил Дюпен)(1804 - 1876) 47 
Санде(ъ)рсън, Брандън (19.12.1975) 97 
Сандфорд, Джон (1944) 61 
Сапунов, Петър (1800-1872) 1 
Сапунов, Петър Константинов (1800 - 1872) 1 
Саранов, Никола (1854-1915) 1 
Сарафов, Георги (1848 - 1913) 1 
Сартр, Жан-Пол (1905 - 1980) 47 
Сгардоли, Гуидо (1965) 158 
Седларска, Веселина Стоянова (1954) 139 
Секстън, Ан 47 
Селимински, Иван=Йордан Георгиев Христов (1799-1866) 1 
Симеон I, цар (864 - 927) 149 179 
Синаитски, Теодосий (кр. на 18 в. - 1843) 1 
Синисало, Йохана (1958) 99 
Сиромахов, Иво Божанов (29.12.1971) 140 
Сичан-Николов, Христодул Костович (1808 - 1889) 1 
Скобелев, Михаил Дмитриевич (1843 - 1882) 123 
Скотолини, Лиза 61 
Славейков, Петко Рачов (17.11.1827-1.07.1895) 1 
Славков, Иван (ок. 1848 -?) 1 
Славков, Иван Борисов (11.5.1940 - 1.5.2011) 44 
Славов, Янко 1 
Слотър, Карин 61 
Сокеров, Любомир (1903 - ) 44 
Соколски, Васил (1844-1876) 1 
Софроний Врачански (1739-1813) 1 
Спасо-Еленина, Станка Николица (1835 - 1920/1) 1 
Стайнбек, Джон (1902 - 1968) 47 
Стамболски, Христо Танев (1842/ 43 - 1932) 1 
Станойоски, Игор (1979) 141 
Стендал=Анри Мари Бейл (23.1.1783 - 23.3.1842) 47 
Стефан Караджа (11.05.1840-31.07.1868) 179 
Стоицев, Георги (- 1877) 1 
Стойков, Иван (1852-1910) 1 
Стойчев, Владимир Димитров (07.04.1892-1990) 44 
Стоянов, Никола (1842-1878) 1 
Стоянов, Станчо (1853-1875) 1 
Странски, Георги (1847/48-1904) 1 
Странски, Никола (1850-1910) 1 
Стрейчи, Литън Джайлс (1.03.1880-21.01.1932) 102 
Струмски, Захари (ок. 1820-1869) 1 
Султанов, Димо (?-1890) 1 
Султанова, Красимира (1947-2016) 142 
Табаков, Стоян Недялков (- 1877) 1 
Талев-Криско, Кристиан Радославов (11.05.1988) 41 
Ташев, Александър Николов (1956) 19 
Твен, Марк (30.11.1835-21.04.1910) 47 
Тепавичаров, Славчо (31.05.1933 - 2013) 44 
Тервел, хан (695 - 714) 147 179 
Тодоров, Иван 1 
Томов, Александър Александров (3.07.1944) 143 
Томпсън, Франк 187 
Тотлебен, Едуард Иванович (1818 - 1884) 123 
Тошев, Тодор (23.12.1899) 44 
Трайков, Андон (1951) 44 
Трънкова, Димана Младенова (1980) 186 
Туфан, Тарък (1973) 103 
Търпоманова, Екатерина Николова 56 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс (1854 - 1900) 47 
Уайт, Кирстен (1983) 160 
Уортън, Едит 47 
Урбан VIII, папа (1568 - 1664) 20 
Фиданова-Коларова, Валентина Ангелова 42 
Филаретов, Сава Вълчев (29.10.1825 - 1863) 1 
Филип Тотю=Тодор Тодоров Станчев (10.04.1830-23.03 179 
Фицджералд, Джон Франсис 47 
Флобер, Гюстав (1821 - 1880) 47 
Фотинов, Константин Георгиев (ок. 1800-29.11.1858) 1 
Хаканов, Георги Константинов (Мешинков)(1851-1898) 1 
Хамет, Самюъл Дашиъл (27.5.1894-10.1.1961) 111 
Харер, Хайнрих (1912 - 2006) 43 
Харис, Шарлейн (1951) 61 
Хемингуей, Ърнест (21.7.1898 - 2.7.1961) 47 
Хил-и-Караско, Енрике (15.07.1815-22.02.1846) 113 
Холбан, Антон (10.02.1902-15.01.1937) 114 
Хоторн, Натаниъл (1804-1864) 47 
Хранов, Димо В. (1846-1915) 1 
Христов, Дочо Николов (18.11.1895 - 1945) 44 
Цанев, Минчо (1847-1919) 1 
Цанков, Драган (Димитър) Кирияков (9.11.1828-24.03.1911) 1 
Цариградски, Георги (1845-1918) 1 
Цветанова, Росица Георгиева (29.10.1985) 70 85 155 
Чайлд, Лий (29.10.1954) 118 
Чайлд, Лий=Джим Грант (1954) 61 
Чалъков, Марин (1841-1883) 1 
Чамурджиев, Жеко Петров (1841-1901) 1 
Черноризец Храбър (IX - X в.) 179 
Чехов, Антон Павлович (29.1.1860 - 15.7.1904) 47 
Чобанов, Христо (1849-1910) 1 
Чолаков, Динко 1 
Чомаков, Стоян Иванов (1816 - 1893) 1 
Шапкарев, Кузман 1 
Шели, Пърси Биш (1792 - 1822) 47 
Шилингтън, Кевин 189 
Шишков, Тодор Николов (27.05.1833-1896) 1 
Шишманов, Димитър 1 
Шоу, Джордж Бърнард (1856 - 1950) 47 
Шоят-Кучи, Ивана (1971) 120 
Шпатов, Иван Петров (1933) 44 
Юго, Виктор (26.2.1802 - 22.5.1885) 47 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 187 
Африка 189 
Белене 188 
Берлин 187 
Будапеща 187 
Бузлуджа 185 186 
Букурещ 187 
България 1 3 6 8 12 14 15 41 42 44 140 164 165 166 172 178 179 182 185 186 187 188 
Варна 188 
Виена 187 
Димитровград 186 
Италия 20 
Кърджали 178 
Лас Вегас 187 
Ловеч 188 
Лондон 187 
Лос Анджелис 187 
Ню Йорк 187 
Пазарджик 178 
Пловдив 178 
Правец 186 
Прага 187 
с. Ковачевци 186 
САЩ 9 39 
Смолян 178 186 
София 186 188 
Тибет 43 
Хасково 178 
Шипка 185 
Шумен 186 
Югославия 187 
Южна Корея 40