НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/02.023/П 76ЦБ 43521

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество : Ч. 1 - / Ели Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

   

   Ч. 1. Проучвания 2012-2015 . - 245 с. : с табл., сх., диагр.

   С кратки биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-07-4177-2 (ч. 1)

  

Сист. No: 44894

- 2 -

РВ/001.9/П 91ЦБ 43586

Прокопенко, Игор

   Тайните на човека / Игор Прокопенко ; С предг. и послесл. от авт.  ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - [София] : Бард, 2017 . - 288 с. : с ил. ; 22 см . -  (Сер. Най-шокиращите хипотези ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-795-7 

  

Сист. No: 44960

Философия

- 3 -

Ч1/159.964.2/А 93ЦБ 43548

Атанасов, Никола Христов

   Теории за психичното развитие в психоанализата / Никола Атанасов ; С предг. от авт.  . - [3. изд.] . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 500 с. : с табл. ; 23 см + 1 сгънат л. : 38Х56 см

   Съдържа Хронол. на психичното лазвитие ; Кратки биогр. данни за учени с. 456 - 461 ; Кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор. - Библиогр. с. 462 - 476 и с. 499 - 500 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-978-1 

  

Сист. No: 44921

- 4 -

Ч1/101(1-11)(092)/Б 93ЦБ 43515

Бърнс, Кевин

   Източна философия : Големите мислители и мъдреци на Изтока от древността до наши дни / Кевин Бърнс ; Прев. от англ. Капка Герганова . - София : Прозорец, 2017 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   С Речник.

   ISBN 978-954-733-924-8 

  

Сист. No: 44889

- 5 -

Ч1/316.647.3/К 79ЦБ 43519

Колоросо, Барбара

   Тормоз в училище : Насилникът, жертвата и наблюдателят / Барбара Колоросо ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова . - София : СофтПрес, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   Съдържа и Отговор на кибернасилието ; Термини от интернет и социалните медии ; Реакция срещу порното за отмъщение. - Библиогр. с. 357 -359 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-151-394-9 

  

Сист. No: 44883

- 6 -

МС/133/М 14ЦБ 43597

Маджарова, Галя Колева

   Български царици-амазонки : Деветнадесетият път от дървото на живота : [Езотерика] / Галя Колева Маджарова ; Ред. Христо Маджаров . - Варна : Алфиола, 2010 . - 264 с. : с ил., портр., к., [4] л. : ил., портр. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Галя Колева Николова-Маджарова. - Библиогр.: с. 257-259.

   ISBN 978-954-8139-55-7 

  

Сист. No: 44972

- 7 -

Ч1/159.91/Я 51ЦБ 43509

Янакиева, Снежана Денева

   Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 112 с. : с табл., сх. ; 24 см

   С кратки биогр. данни за авт. отбелязани на гръба на кор. - Библиогр. с. 109 - 111.

   ISBN 978-954-07-3969-4 

  

Сист. No: 44881

Религия. Теология

- 8 -

Ч1/299.5/И 21ЦБ 43506

Иванов, Братислав Йончев

   Митология на Япония / Братислав Иванов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 183 с. : с ил. ; 24 см

   С кратки биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 177 - 182.

   ISBN 978-619-01-0033-1 

  

Сист. No: 44880

- 9 -

Ч1/246/П 13ЦБ 43529

Павлова, Деяна

   Чудотворните икони в България / Деяна Павлова ; Ред. Надежда Делева . - София : Труд, 2017 . - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Снимки и ил. - архив на в. Труд и в. България днес. - Съдържа и молитви към светците.

   ISBN 978-954-398-518-0 

  

Сист. No: 44903

- 10 -

РВ/218/П 25ЦБ 43587

Пасиан, Рудолф

   Най-фаталната заблуда на нашето време : Не всичко свършва със смъртта - точно обратното! / Рудолф Пасиан ; Прев. от нем. Милица Ениманева ; Ред. Георги Кайтазов . - София : Дилок, 2017 . - 256 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 244-255.

   ISBN 978-954-2902-55-3 

  

Сист. No: 44961

Обществени науки

- 11 -

Ч1/325.25/А 20ЦБ 43542

Аврамов, Румен Любенов

   Икономика на "Възродителния процес" / Румен Аврамов . - София : Център за академични изследвания, 2016 . - 760 с. : с табл. ; 24 см . -  (Поредица Изследователски форум)

   С прил. - табл. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-320-582-0 

  

Сист. No: 44914

- 12 -

Ч1/32(560)(092)/Е 74ЦБ 43546

Акьол, Чийдем

   Реджеп Таип Ердоган : Биогр. / Чийдем Акьол ; Прев. от нем. Екатерина Войнова . - София : Ciela, 2017 . - 380 с. ; 23 см

   Съдържа и Бел. по произношението на тур. ез. ; Значими турски партии от 1923 г. до днес ; Правителствата в Турция от 1923 г. насам ; По-важни дати ; Бел. на прев. - Библиогр. 365 -374 ; Речник.

   ISBN 978-954-28-2341-4 (Сиела)

  

Сист. No: 44919

- 13 -

РВ/792.8.071.2/Д 95ЦБ 43580

Андреева, Юлия

   Айседора Дънкан : Модерн на бос крак : [Биогр.] / Юлия Андреева ; Прев. [от рус.] Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2017 . - 353 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-167-7 

  

Сист. No: 44955

- 14 -

Ч1/338.48-4:798.2/А 87ЦБ 43524

Арнаудов, Борис

   Планински конен туризъм в България / Борис Арнаудов . - София : Нова Звезда, 2017 . - 32 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-056-7 

  

Сист. No: 44897

- 15 -

Ч1/327/Б 73ЦБ 43536

Бояджиева, Надя Георгиева

   Международни отношения / Надя Бояджиева ; С предг. от авт.  . - София : Албатрос, 2017 . - 660 с. : с табл. ; 22 см

   Съдържа и За авт.: с. 653-656 ; Библиогр. с. 629-652 ; Рез. и на англ. и рус. ез. ; Бел. под линия.

   ISBN 978-954-751-126-2 

  

Сист. No: 44909

- 16 -

Ч1/929.6/.9(497.2)/В 80ЦБ 43551

Войников, Иван

   История на българските държавни символи : [История на герба, знамето и химна на България] / Иван Войников . - В. Търново : Абагар, 2017 . - 327 с. : [24] л. цв. ил. ; 24 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 309-323

   ISBN 978-619-168-183-9 

  

Сист. No: 44924

- 17 -

Ч1/389(497.2)/Д 70ЦБ 43505

Додова, Мария Павлова

   Метрология : Минало и настояще / Мария Додова ; Предг. Пламен Цветков . - София : Нова Звезда, 2017 . - 349 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 346 - 348.

   ISBN 978-619-198-053-6 

  

Сист. No: 44878

- 18 -

Ч1/371.4/З-17ЦБ 43534

Загвоздкин, Владимир Константинович

   Валдорфската детска градина : В съзвучие с природата на детето / Владимир Загвоздкин ; Прев. [от рус.] Таня Цолова . - [София] : Асеневци, 2017 . - 172 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; С кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор. - С прил.

   ISBN 978-619-7356-21-2 

  

Сист. No: 44907

- 19 -

Ч1/316.77:681.324/Л 93ЦБ 43539

Лъкет, Оливър

   Социалният огранизъм : Как социалните мрежи функционират като жив организъм и променят бизнеса, обществото и бъдещето ни / Оливър Лъкет, Майкъл Дж. Кейси ; Прев. [от англ.] Никола Тодоров . - София : Кръгозор, 2017 . - 303 с.: с ил, сх. ; 21 см

   Бел. с. 285 - 302.

   ISBN 978-954-771-378-9 

  

Сист. No: 44912

- 20 -

Ч1/336.4/М 14ЦБ 43547

Мадански, Цветан Стефанов и др.

   Основи на митническия контрол : [Учебник за ВУЗ] / Цветан Мадански, Ирена Ставрева ; С предг. от авт.  ; Предг. от Мария Видолова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 511 с. ; 24 см

   С бел. под линия. - Библиогр.: с. 507-510.

   ISBN 978-954-07-4263-2 

  

Сист. No: 44920

- 21 -

Ч1/371.4/М 87ЦБ 43531

Монтесори, Мария

   Детето в семейството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Консултант Росица Кунева . - [София] : Асеневци, 2017 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-25-0 

  

Сист. No: 44904

- 22 -

РВ/371.4/М 87ЦБ 43570

Монтесори, Мария

   Тайната на детството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Консултант Диана Манова ; Предг. Кришна Кумар . - [София] : Асеневци, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   Съдържа и Мария Монтесори.

   ISBN 978-954-8898-00-3 

  

Сист. No: 44944

- 23 -

Ч1/316.647.3/П 42ЦБ 43530

Петерман, Франц и др.

   Работа с деца с агресивно поведение : [Сб. от изпитани терапевтични методи] / Франц Петерман, Улрике Петерман ; С предг. от авт.  ; Прев. от нем. Мира Василева ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 528 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

   Съдържа и: Речник на термините ; Азб. показалец ; Библиогр.: с. 515.

   ISBN 978-619-152-993-3 

  

Сист. No: 44902

- 24 -

Ч1/316.7/Ф 32ЦБ 43544

Федърстоун, Майк

   Консумативна култура и постмодернизъм / Майк Федърстоун ; Прев. от англ. Евгения Кръстева-Благоева, Росица Генчева . - 2. изд . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - XXXI, 247 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 230-247

   ISBN 978-954-535969-9 

  

Сист. No: 44918

- 25 -

Ч1/334.784/Ф 60ЦБ 43526

Фламхолц, Ерик Г. и др.

   Корпоративна култура : Основното стратегическо предимство / Ерик Г. Фламхолц, Ивон Рандъл ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Светлана Дичева . - [София] : МаК, 2016 . - 320 с. : с табл., сх., граф. ; 22 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - С кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор. - С бел. 299-319.

   ISBN 978-954-8585-36-1 

  

Сист. No: 44899

- 26 -

Ч1/37.018.1/Ч 12ЦБ 43517

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Възпитанието в структурата на семейните отношения / Сийка Чавдарова-Костова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 192 с. ; 21 см

   С кратки биогр. бел. за авт. отбелязани на гръба на кор. - Библиогр. с. 187 - 190.

   ISBN 978-954-07-4296-0 

  

Сист. No: 44891

- 27 -

Ч1/325.25/Я 54ЦБ 43545

Янева-Деливерска, Мариела, Светославова и др.

   Медико-социални аспекти на бежанската вълна в Европа : Науч. студия / Мариела Деливерска, Светослав Гаров ; Рец. и предг. Ралица Златанова ; Науч. ред. Ангелина Киселова-Янева . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 111 с. : с диагр., табл. ; 23 см

   Името на ред. отбелязано в изд. каре ; Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и Осн. нормативни актове, регламентиращи правото на убежище в Република България и правата на лицата, получили убежище в страната. - Библиогр. с. 105 - 110.

   ISBN 978-619-185-241-3 

  

Сист. No: 44917

Математика. Естествени науки

Медицина

- 28 -

Ч1/616.89/В 88ЦБ 43540
 Втори нац. конгрес по клинична психология с междунар. участие. София. 2016 

   Сборник по клинична психология : Изб. трудове от Втори нац. конгрес по клинична психология с международно участие : [В 2 т.] /  Под науч. ред. на Ваня Матанова, Дроздстой Стоянов . - Варна : Стено, 2017 . - 24 см . -  (Библ. Клин. психология)

   

   Т. 1. Психопатология, невронаука и псично развитие : Актуални проблеми . - 2017 . - 416 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. статии. Рез. на бълг. и англ. език. Текст и на рус. и англ. език.

   ISBN 978-954-449-915-0 (т. 1)

  

Сист. No: 44913

- 29 -

Ч1/615.322(035)/Д 86ЦБ 43523

Драгостинова, Християна

   Целебната сила на маслата / Християна Драгостинова . - София : Распер, 2017 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-118-0 

  

Сист. No: 44896

- 30 -

РВ/613.24/.25/И 22ЦБ 43568

Иванова, Александра Костадинова

   Размерът има значение 2 : Наръчникът / Александра Иванова ; С предг. от ред. Анелия Узунова . - София : Millenium, 2017 . - 176 с. : със снимки, табл. ; 20 см

   [Кн. е част от поредицата Направи като мен! : Как да отслабнем завинаги].

   ISBN 978-954-515-423-2 (Милениум)

  

Сист. No: 44942

- 31 -

СФ/615.322/Л 21ЦБ 43552

Ланджев, Илия Иванов

   Енциклопедия на лечебните растения в България : Билки, болести, рецепти / Илия Ланджев ; Худож. Кремена Пенчева . - 2. изд. . - [София] : Труд, 2010 . - 552 с., [16] л. : цв. ил. ; 21 см

   Съдържа и Народни лековници и Билките в козметиката.

   ISBN 978-954-398-483-1 

  

Сист. No: 44925

- 32 -

РВ/615.2/М 74ЦБ 43584

Михайлов, Атанас

   Какво забравят лекарите : Моята практика II / Атанас Михайлов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 464 с. : с ил. и табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-01-0135-2 

  

Сист. No: 44958

- 33 -

РВ/616.89-008.4/С 13ЦБ 43572

Савова, Захарина Ангелова

   Огледай се в празната чиния : Психология на храненето / Захарина Савова . - София : Найс АН, 2017 . - 311 с. ; 20 см

   Съдържа и: За авт.: с.309 ; Библиогр. с.: 305-307.
   www.z-savova.com 

   ISBN 978-954-8587-20-4 

  

Сист. No: 44945

- 34 -

Ч1/615.322(083.1)/С 56ЦБ I 3954

Спешна помощ с билки  /  Състав. Любомира Дузова . - София : МОНТ, [2017] . - 352 с. ; 17 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-169-126-5 

  

Сист. No: 44888

- 35 -

Ч1/616.89/Т 87ЦБ II 3006

Тръл, Тимоти и др.

   Клинична психология : [Учебник] / Тимоти Тръл, Мичъл Дж. Принстайн ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Предг. Тимоти Тръл . - 8. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 672 с. : с ил. ; 30 см

   Съдържа и За авт. ; За начинаещи в кандидатстването в докторантски програми по клинична психология. - Библиогр. с. 635 - 660 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-152-916-2 

  

Сист. No: 44867

- 36 -

Ч1/616.71/Я 70ЦБ 43525

Янушанец, Никита

   Победете болките в гърба : Гръбнакът - стълб на живота : Мануална терапия и профилактика на заболяванията на гръбначния стълб / Никита Янушанец ; С предг.  ; Науч. консултант Светлана Ангелова ; Прев. [от рус.] Саша Попова . - София : Хомо Футурус, 2004 . - 158 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Здраве XXI)

   Името на прев. отбелязано на гърба загл. с.

   ISBN 978-619-223-020-3 

  

Сист. No: 44898

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

- 37 -

Ч1/639.1/Л 75ЦБ II 3005

Ловът в България  / Ангелина Станчева и др ; Състав. Капка Николова и др ; Фотогр. Стефан Аврамов и др ; Прев. [на англ.] Адриана Момчилова . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2017 . - 328 с. : с ил. ; 29 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Валери Стефанов, Георги Младенов, Ива Петрова, Красимира Йорданова, Лазар Мурджев, Мария Рангелова, Мартин Петров, Мир Богоев, Нино Нинов, Петя Павлова, Ради Радев, Снежина Михайлова, Стилиян Герасков, Христо Матанов, Чавдар Ангелов. - Други състав.: Валери Стефанов, Георги Младенов, Ива Петрова, Красимира Йорданова, Лазар Мурджев, Мария Рангелова, Мартин Петров, Мир Богоев, Нино Нинов, Петя Павлова, Ради Радев, Снежина Михайлова, Стилиян Герасков, Христо Матанов, Чавдар Ангелов ; Други фотогр.: Дойчин Василев, Николай Генов, Дончо Донев, Георги Петрушев, Валентин Почекански. - Съдържа и Особености и организация на ловното стопанство в България (кратък преглед) ; Справка за площта и числения състав на НЛРС - СЛРБ. - Библиогр.: с. 320. Парал. текст на англ. ез

   ISBN 978-954-378-145-4 

  

Сист. No: 44865

Изкуства

- 38 -

РВ/791.44.071.2/Д 17ЦБ 43554

Данаилов, Стефан Ламбов и др.

   Романът на моя живот : [Автобиогр.] / Стефан Данаилов, Георги Тошев ; С предг. от авт.  ; Отг. ред. Наталия Петрова . - София : Книгомания, [2017] . - 240 с. : със снимки ; 24 см

   Снимките в кн. са: Личен арх. Стефан Данаилов, Росица Данаилова, Иван Стоименов, БНФ, НТ "Иван Вазов", ТБА. - Филмогр.: с. 232-235.

   ISBN 978-619-195-166-6 

  

Сист. No: 44928

- 39 -

РВ/792.2.071.2/М 96ЦБ 43581

Мутафова, Стоянка Константинова и др.

   Добър вечер, столетие мое! : [Автобиогр.] / Стоянка Мутафова, Мария Грубешлиева . - 1. изд. . - [София] : Catch a Story, 2017 . - 392 с. : със снимки ; 21 см

   Съдържа и Постановки, в които участва С. Мутафова ; Наградите на С. Мутафова.

   ISBN 978-619-90967-0-3 (Кеч а стори)

  

Сист. No: 44954

- 40 -

Ч1/711.4/Н 69ЦБ 43500

Никифоров, Иван Николов и др.

   Градоустройството в България през ХХ и ХХI век в контекста на европейското / Иван Никифоров, Мила Никифорова ; Рец. Петко Еврев . - София : УАСГ ; Никифоров Студио ; Славена, 2016 . - 504 с. : с ил., к., снимки ; 24 см

   Съдържа и Рец. / П. Еврев. - Библиогр.: с. 499 - 501 ; Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-190-065-7 (Славена)

  

Сист. No: 44873

- 41 -

Ч1/791.43/П 76ЦБ 43549

Попова, Невелина Миткова

   Драматургичното пространство на анимацията / Невелина Попова ; Науч. ред. Надежда Маринчевска . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 320 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Науч. ред. на дис.: Надежда Маринчевска ; Рец.: Анри Кулев, Правда Кирова. - Съдържа и: Библиогр.: с. 289-296 ; Филмогр.: с. 297-303 ; Рез. на англ. ез. ; Индекс на филмите и имената.

   ISBN 978-954-535-948-4 

  

Сист. No: 44922

- 42 -

Ч1/741.5/С 69ЦБ 43497

Станимиров, Петър Георгиев

   Комикс [-] първи десет стъпки /  Текст, ил. Петър Станимиров . - София : Кибеа, 2017 . - 84 с. : с ил. ; 25 см

   Загл. на гърба на загл. с. и в изд. каре: Първи десет стъпки в комикса.

   ISBN 978-954-474-761-9 

  

Сист. No: 44870

- 43 -

Ч1/791.43/Х 79ЦБ 43533

Христова, Светла Йорданова

   За комедията в българското игрално кино / Светла Христова ; С увод от авт.  . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 158 с. : със снимки ; 21 см

   С бел. под линия. - Съдържа и Библиогр. с.:151-153 ; Списък на ил. към кн.: с. 155-158.

   ISBN 978-954-535-946-0 

  

Сист. No: 44906

Спорт. Игри

- 44 -

Ч1/796.5/З-40ЦБ 43464

Захариева, Мария Димитрова

   Върхове на български алпинисти / Мария Димитрова Захариева ; Ред. Николай Атанасов ; С предг. от ред.  . - 2. доп. изд. . - София : Спектър, 2017 . - 164 с. : със снимки, портр. ; 23 см

   Съдържа и: Върховете - предизвикателство, надежда и наслада / Н. Атанасов. - Библиогр. с. 163.

   ISBN 978-954-435-065-9 

  

Сист. No: 42316

- 45 -

МС/796.342.071/Ш 34ЦБ 43592

Шарапова, Мария Юревна и др.

   Неудържима: Моят живот досега : [Автобиогр.] / Мария Шарапова, Рич Коен ; Прев. от англ. Коста Сивов . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 319 с., [4] л. : цв. фотогр. ; 22 см

   
   www.mariasharapova.com 

   ISBN 978-954-26-1756-3 

  

Сист. No: 44966

Езикознание

- 46 -

Ч1/808.67-086/Н 85ЦБ 43511

Нов речник на уличния жаргон  /  Състав. Нели Стоименова . - [София] : Millenium, 2017 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-408-9 (Милениум)

  

Сист. No: 44886

Литературознание

- 47 -

Ч1/886.7.09/А 64ЦБ 43537

Ангелов, Златко Радославов

   Литература на края на света : Критически есета [за] Антони Георгиев, Владимир Зарев, Георги Лозанов, Захари Карабашлиев, Захарий Стоянов, Златко Енев, Красимир Дамянов, Кристин Димитрова, Мила Искренова, Милен Русков, Мирослав Пенков, Юлия Кръстева и др. / Златко Ангелов ; С предг. от авт.  . - София : lexicon, 2017 . - 282 с. : с портр. ; 22 см . -  ([Сер.] Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и: Няколко думи за авт.: с. 8-9. - С бел. под линия.

   ISBN 978-619-220-034-3 (Лексикон)

  

Сист. No: 44910

- 48 -

Ч1/886.7.09/А 93ЦБ 43532

Атанасова, Цветанка Цочева

   Българският модернизъм / Цветанка Атанасова . - [София] : Рива, [2016] . - 479 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-320-583-7 

  

Сист. No: 44905

- 49 -

Ч1/886.7(091)/Ч 85ЦБ 43520

Чистката в Съюза на българските писатели: 1944  : Документи, дневници, статии /  Състав. Пламен Дойнов ; С предг. и бел. от Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб ; Нов бълг. унив. - Департамент Нова българистика, 2017 . - 276 с. ; 21 см . -  (Поредица Червено на бяло: Литературен архив на НРБ ; Кн. 6)

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-533-162-6 (Кралица Маб)

  

Сист. No: 44893

Чужда художествена литература

- 50 -

Ло/820-31/А 15ЦБ 43466

Абът, Рейчъл

   Дъщеря назаем : [Роман] / Рейчъл Абът ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - [София] : Прозорец, 2017 . - 320 с. ; 21 см . -  ([Поредица Том Дъглас])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-939-2 

  

Сист. No: 44836

- 51 -

РВ/885.4-31/Б 18ЦБ 43569

Балаж, Антон

   Лагерът на леките жени : [Роман] / Антон Балаж ; Прев. от словаш. Донка Нейчева . - София : Колибри, 2016 . - 358 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-821-1 (Colibri)

  

Сист. No: 44943

- 52 -

РВ/839.7-31/Б 62ЦБ 43576

Бониер, Юнас

   Обирът с хеликоптер : [Роман] / Юнас Бониер ; Прев. [от швед.] Росица Цветанова . - [София] : Бард, 2017 . - 336 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-798-8 

  

Сист. No: 44950

- 53 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 43560

Браудър, Бил

   Заповед за арест : Как станах враг номер едно на Путин : [Документален трилър] / Бил Браудър ; Прев. [от англ.] Павел Талев . - София : Слънце, 2017 . - 528 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-234-6 

  

Сист. No: 44936

- 54 -

МС/860(82)-32/Б 85ЦБ 43601

Букай, Хорхе

   Приказки за размисъл : [Сб. притчи] / Хорхе Букай ; Прев. от исп. Ева Тофтисова ; Ил. Георги Станков . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 188 с. : с ил. ; 20 см

   
   www.bucay.com 

   ISBN 978-954-26-0726-7 

  

Сист. No: 44975

- 55 -

МС/860(82)-31/Б 85ЦБ 43600

Букай, Хорхе и др.

   Да се обичаме с отворени очи : [Роман] / Хорхе Букай, Силвия Салинас ; Прев. от исп. Върбинка Костадинова ; Предг. Адриана Шнаке Силва (Нана) . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 263 с. ; 20 см

   
   www.bucay.com 

   ISBN 954-26-0885-3 

   ISBN 978-954-26-0885-1 

  

Сист. No: 44973

- 56 -

РВ/820(73)-312.6/В 47ЦБ 43555

Веран, Саманта

   Семейство по френски : [Автобиогр. роман] / Саманта Веран ; Прев. [от англ.] Силвия Големанова . - София : СофтПрес, 2017 . - 336 с. ; 20 см

   Съдържа и рецепти от фр. кухня.

   ISBN 978-619-151-387-1 

  

Сист. No: 44929

- 57 -

МС/840-31/В 56ЦБ 43608

Виган, Делфин дьо

   По действителен случай : [Роман] / Делфин дьо Виган ; Прев. от фр. Росица Ташева . - София : Колибри, 2017 . - 382 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-02-0101-4 (Colibri)

  

Сист. No: 44982

- 58 -

РВ/850-31/Г 18ЦБ 43577

Галдино, Диего

   Сутрешно кафе в Рим : [Роман] / Диего Галдино ; Прев. от итал. Теодора Голиванова . - София : Кръгозор, 2017 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-383-3 

  

Сист. No: 44951

- 59 -

Ч1/820-31/Г 28ЦБ 43535

Геймън, Нийл

   Скандинавска митология / Нийл Геймън ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2281-3 (Сиела)

  

Сист. No: 44908

- 60 -

Ло/820(94)-31/Г 79ЦБ 43468

Грейси, Ан

   Подарък от съдбата : Сестрите Чанс : Кн. 1. / Ан Грейси ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2017 . - 400 с. ; 20 см . -  (Поредица Сестрите Чанс ; Кн. 1.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0315-1 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44837

- 61 -

Ло/820(94)-31/Г 79ЦБ 43469

Грейси, Ан

   Сватба през зимата : Сестрите Чанс : Кн. 2. / Ан Грейси ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2017 . - 420 с. ; 20 см . -  (Поредица Сестрите Чанс ; Кн. 2.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0320-5 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44838

- 62 -

Ло/820-32/Д 14ЦБ 43471

Дал, Роалд

   Още разкази с неочакван край / Роалд Дал ; Прев. от англ. Правда Митева . - София : Унискорп, 2008 . - 152 с. ; 20 см . -  (Поредица Бисери)

   
   www.roalddahl.com 

   ISBN 978-954-330-163-8 

  

Сист. No: 44004

- 63 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 43579

Дейвис, Фиона

   Наследницата от Дакота Билдинг : [Роман] / Фиона Дейвис ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Кръгозор, 2017 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-390-1 

  

Сист. No: 44953

- 64 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43567

Джеймс, Елоиза

   Афера по Коледа : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Отчаяни херцогини ; кн. 2)

   Елоиза Джеймс е псевд. на Мери Блай Ветори.

   ISBN 978-954-17-0318 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44941

- 65 -

РВ/820(73)-31/Е 77ЦБ 43573

Ериксън, Стивън

   Ковачница на мрак : Трилогия за Карканас : Т. 1. : [Фентъзи] / Стивън Ериксън ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2014 . - 832 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Трилогия за Карканас ; Т. 1.)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.stevenerikson.com 

   ISBN 978-954-655-474-1 

  

Сист. No: 44947

- 66 -

РВ/820(73)-31/Е 77ЦБ 43574

Ериксън, Стивън

   Гаснещ зрак : Трилогия за Карканас : Т. 2. : [Фентъзи] / Стивън Ериксън ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2017 . - 944 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Трилогия за Карканас ; Т. 2)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и: За авт.: с. 943.
   www.stevenerikson.com 

   ISBN 978-954-655-734-6 

  

Сист. No: 44948

- 67 -

РВ/820-31/И 30ЦБ 43575

Игълдън, Кон

   Войните на розите: Света троица : Кн. 2. : [Ист. роман] / Кон Игълдън ; Прев. от англ. Анелия Данилова . - Пловдив : Алма, 2017 . - 452 с. ; 21 см . -  ([Поредица Войните на розите] ; Кн. 2)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-214-010-6 

  

Сист. No: 44949

- 68 -

РД/839.3-93-31/К 14ЦБ 43487

Кайер, Хюс

   Харесва ми на този свят : [Роман за деца] / Хюс Кайер ; Прев. от нидерл. Мария Енчева ; Ил. Димитър Стоянов - Димо . - София : Ергон, 2017 . - 136 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Малък свят)

   Съдържа и биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-619-165-073-6 

  

Сист. No: 44857

- 69 -

РВ/820-31/К 39ЦБ 43559

Каре, Джон льо

   Екипът на Смайли : [Роман] / Джон льо Каре ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2017 . - 455 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   Джон льо Каре е псевд. на англ. писател Дейвид Джон Мур Корнуел.

   ISBN 978-619-150-623-1 (Colibri)

  

Сист. No: 44934

- 70 -

Ло/820-32/К 55ЦБ 43472

Киплинг, Ръдиард Джоузеф

   Клеймото на Звяра : [Разкази] / Ръдиард Киплинг ; Подб., прев. Огняна Иванова ; Худож. на кор. Петър Станимиров . - София : Изток-Запад, 2017 . - 200 с. : с ил. ; 25 см . -  (Кол. Върхове ; 35)

   

   ISBN 978-619-01-0070-6 

  

Сист. No: 44839

- 71 -

МС/820(73)-31/К 89ЦБ 43607

Краус, Никол

   История на любовта : [Роман] / Никол Краус ; Прев. от англ. Ралица Кариева . - София : Колибри, 2017 . - 301 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0082-6 (Colibri)

  

Сист. No: 44981

- 72 -

РВ/820(73)-31/М 11ЦБ 43589

Маас, Сара Дж.

   Двор от крила и разруха : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2017 . - 823 с. ; 21 см . -  ([Поредица Двор от рози и бодли] ; Кн. 3.)

   

   ISBN 978-954-27-2094-2 

  

Сист. No: 44963

- 73 -

Ло/820(73)-31/М 34, РВ/820(73)-31/М 34ЦБ 43465

Мартин, Чарлс

   Планината помежду ни : [Роман] / Чарлс Мартин ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - [София] : Бард, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-799-5 

  

Сист. No: 42317

- 74 -

РВ/860-31/М 68ЦБ 43556

Миралес, Франсеск

   Лъч надежда : [Роман] / Франсеск Миралес ; Прев. [от исп.] Боряна Дукова . - София : Gnezdoto, 2017 . - 144 с. ; 20 см

   Пълното име на Франсеск Миралес е Франсеск Миралес Контийох ; С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-7316-18-6 (Гнездото)

  

Сист. No: 44931

- 75 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 43557

Пучков, Лев Николаевич

   Навик да убиваш : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова ; Отг. ред. Даниела Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 464 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. отряд)

   Пълното име на прев. е И. Николова Митева.

   ISBN 954-26-1755-0 

   ISBN 978-954-26-1755-6 

  

Сист. No: 44930

- 76 -

РВ/820(73)-31/Р 87ЦБ 43564

Ротфус, Патрик

   Името на вятъра : [Фентъзи роман] / Патрик Ротфус ; Прев. [от англ.] Ангел Ангелов ; Ред. Невена Дишлиева-Кръстева . - [София] : Прозорец, 2010 . - 800 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-679-7 

  

Сист. No: 44938

- 77 -

РВ/860-31/С 20ЦБ 43571

Сафон, Карлос Руис

   Лабиринтът на духовете : [Роман] / Карлос Руис Сафон ; Прев. от исп. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 736 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Бестселърите на ХХІ век)

   

   ISBN 619-01-0151-8 

   ISBN 978-619-01-0151-2 

  

Сист. No: 44946

- 78 -

МС/820(73)-31/С 76ЦБ 43606

Стийл, Даниел

   Хубави неща : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Евгения Камова . - София : Бард, 2017 . - 432 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ориг. загл. Fine Things / Danielle Steel.

   ISBN 978-954-655-782-7 

  

Сист. No: 44980

- 79 -

РВ/820(73)-31/Т 45ЦБ 43565

Тейлър, Лейни

   Мечтателя странник : [Роман] / Лейни Тейлър ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2017 . - 583 с. ; 20 см

   В кн. отбелязано следва продълж.

   ISBN 978-954-27-2103-1 

  

Сист. No: 44939

- 80 -

РВ/820-31/Т 66ЦБ 43561

Толкин, Дж. Р. Р.

   Берен и Лутиен : [Фентъзи] / Дж. Р. Р. Толкин ; Под ред. на Кристофър Толкин ; Прев. от англ. Любомир Николов - Нарви ; Ил. Алън Лий . - [София] : Бард, 2017 . - 272 с. , [9] л. : цв. ил. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С прил. ; Сп. на имената в ориг. текстове.

   ISBN 978-954-655-804-6 

  

Сист. No: 44933

- 81 -

РВ/850-31/Ф 40ЦБ 43558

Феранте, Елена

   Новото фамилно име : [Роман] / Елена Феранте ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2017 . - 509 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Елена Феранте е псевд. - На кор. отбелязано: Кн. 2. от тетралогията неаполитански романи Гениалната приятелка.

   ISBN 978-619-02-0121-2 (Colibri)

  

Сист. No: 44932

- 82 -

РВ/820(73)-31/Ф 60ЦБ 43563

Флаг, Фани

   Чудеса край малката река : [Роман] / Фани Флаг ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - [София] : Бард, 2017 . - 240 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-801-5 

  

Сист. No: 44935

- 83 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 43585

Фолет, Кен

   Устои в пламъци : [Роман] : В 2 ч. / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - 23 см

   
   www.ken-follett.com 

   Ч. 1 . - 460 с. : с к.

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. е продълж. на "Устоите на земята" и "Свят без край". - Двете части са в общ футляр.

   ISBN 978-619-193-106-4 (ч. 1) (Artline Studios)

  

Сист. No: 44959

- 84 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 43588

Фолет, Кен

   Устои в пламъци : [Роман] : В 2 ч. / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - 23 см

   
   www.ken-follett.com 

   Ч. 2 . - 470 с.

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. е продълж. на "Устоите на земята" и "Свят без край". - Двете части са в общ футляр.

   ISBN 978-619-193-106-4 (ч. 2) (Artline Studios)

  

Сист. No: 44962

- 85 -

РВ/820-31/Х 68ЦБ 43578

Хорнак, Франческа

   Седем дни от нашия живот : [Роман] / Франческа Хорнак ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2017 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-389-5 

  

Сист. No: 44952

- 86 -

МС/885.0-31/Х 93ЦБ 43602

Хулова, Петра

   Помен за баба ми : Роман / Петра Хулова ; Прев. от чеш. Деница Дабижева . - [София] : Персей, 2017 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-152-2 

  

Сист. No: 44976

- 87 -

МС/840-31/Ш 78ЦБ 43604

Шмит, Ерик-Еманюел

   Човекът, който виждаше отвъд лицата : [Роман] / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от фр. Гриша Атанасов . - София : Ера, 2017 . - 303 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.eric-emmanuel-schmitt.com 

   ISBN 978-954-389-446-8 

  

Сист. No: 44978

Българска художествена литература

- 88 -

РВ/886.7-1/А 49ЦБ 43583

Алгафари, Мадлен Николаева

   Пътят на сърцето : [Стихове] / Мадлен Алгафари . - София : Алгафари, 2017 . - 144 с. ; 21 см

   Съдържа и Предговор, разговор и следговор за пътя / М. Алгафари.

   ISBN 978-619-7318-26-5 

  

Сист. No: 44957

- 89 -

РВ/886.7-31/Б 35ЦБ 43582

Белковска, Стефана

   Чаках точно теб : [Роман] / Стефана Белковска . - София : Фабрика за кн., 2016 . - 389 с. ; 21 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-7198-91-1 

  

Сист. No: 44956

- 90 -

Ч1/886.7-1(082.2)/Б 92ЦБ 43516

България в песни  : Най-хубавите стихотворения за родината /  Състав. и ред. Тамара Йорданова . - [София] : Millenium, 2017 . - 208 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-403-4 (Милениум)

  

Сист. No: 44890

- 91 -

Ло/886.7-32/Г 70ЦБ 43470

Господинов, Георги

   И други истории : [Разкази] / Георги Господинов ; С предисл. от авт.  . - 4. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 136 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-619-186-307-5 (меки кор.)

  

Сист. No: 43903

- 92 -

МС/886.7-31/Г 70ЦБ 43594

Господинов, Георги

   Физика на тъгата : Роман / Георги Господинов . - 6. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 342 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Господинов Георгиев. - С кратки биогр. данни за авт.

   ISBN 978-619-186-298-6 

  

Сист. No: 44968

- 93 -

МС/886.7-94/Д 62ЦБ 43599

Динев-Джими, Дино

   Нетаен агент : [Мемоари] / Дино Динев-Джими . - София : Колибри, 2016 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-789-4 (Colibri)

  

Сист. No: 44974

- 94 -

МС/886.7-32/Е 22ЦБ 43603

Евтимова, Здравка Василева

   Юлски разкази / Здравка Евтимова . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-336-5 

  

Сист. No: 44977

- 95 -

МС/886.7-31/И 17ЦБ 43605

Николов-Торлака, Стоян

   Иваил цар : Кн. 1 : [Ист. роман] / Стоян Николов-Торлака . - [В. Търново] : Попов мост, 2017 . - 328 с. ; 21 см . -  ([Поредица Иваил цар] ; 1)

   С бел. под линия.
   www.torlaka.com 

   ISBN 978-619-90730-3-2 

  

Сист. No: 44979

- 96 -

РВ/886.7-31/П 25ЦБ 43562

Пасков, Виктор Маринов

   Германия, мръсна приказка : [Роман] / Виктор Пасков . - София : Ciela, 2017 . - 344 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2405-3 (Сиела)

  

Сист. No: 44937

- 97 -

РВ/886.7-31/П 32ЦБ 43566

Пеева, Мария Петрова и др.

   Писмо до сестра ми : [Роман] / Мария Пеева, Люси Рикспуун . - София : СофтПрес, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   Мария Пеева е известна в социалните мрежи под псевд. Мама Нинджа. Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-151-402-1 

  

Сист. No: 44940

- 98 -

Ло/886.7-1/Р 40, РВ/886.7-1/Р 40ЦБ 43475

Рахнев, Елин Христов

   Зелда : [Поезия] / Елин Рахнев ; Ред. Невена Дишлиева-Кръстева . - София : ICU, 2017 . - 40 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7153-30-9 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 44844

- 99 -

МС/886.7-31/Р 95ЦБ 43593

Русков, Милен Костов

   Възвишение : [Роман] / Милен Русков . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-353-2 

  

Сист. No: 44967

- 100 -

МС/886.7-32/С 69ЦБ 43595

Станков, Иван Герасимов

   Улици и кораби. Gm : [Разкази] / Иван Станков . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 184 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-00-0608-4 

  

Сист. No: 44969

- 101 -

РВ/886.7-31/С 69ЦБ 43590

Станкова, Мария Карагьозова

   Каталог на душите По : Роман / Мария Станкова . - София : lexicon, 2017 . - 154 с. : с портр. ; 22 см . -  ([Сер.] Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и биогр. и библиогр. данни за авт.: с. 6-9.

   ISBN 978-619-220-027-5 (Лексикон)

  

Сист. No: 44964

- 102 -

МС/886.7-32/С 75ЦБ 43598

Стефанов, Валери Стоилов

   Любовни истории от Вавилонската библиотека : [Кратка проза] / Валери Стефанов . - София : Колибри, 2016 . - 197 с. : със снимки ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-150-845-7 (Colibri)

  

Сист. No: 44971

- 103 -

Ло/886.7-31/Ф 50, РВ/886.7-31/Ф 50ЦБ 43473

Филипова, Людмила Орлинова

   Смисълът : Енциклопедия на бъдещето . - София : Enthusiast, 2017 . - 424 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-164-259-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 44840

Литература за деца и юноши

- 104 -

РД/886.7-93-34/А 51ЦБ 43499

Александрова, Петя

   Ламята с белите чорапки : Сб. приказки / Петя Александрова ; Ил. Силвия Калоянова . - В. Търново : Слово, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 23 см

   Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова.

   ISBN 978-619-212-012-2 

  

Сист. No: 44872

- 105 -

РД/820(73)-93-31/Б 44ЦБ 43508

Бийти, Робърт

   Серафина и черният плащ : [Роман] / Робърт Бийти ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2017 . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица Серафина] ; Кн. 1.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-371-0 

  

Сист. No: 44882

- 106 -

РД/820(73)-93-31/Б 48ЦБ 43502

Блек, Холи и др.

   Магистериум : [Роман] : Кн. 1 - / Холи Блек, Касандра Клеър ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2014 - . - 21 см

   

   Кн. 4. Сребърната маска . - 2017 . - 232 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-27-2123-9  (кн. 4)

  

Сист. No: 44875

- 107 -

РД/820(73)-93-31/Б 76ЦБ 43513

Бралиър, Макс и др.

   Последните деца на Земята : [Роман за деца] / Макс Бралиър, Дъглас Холгейт ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева ; Ил. Дъглас Холгейт . - София : PRO BOOK, 2017 . - 238 с. : с ил., 2 портр. ; 21 см

   Съдържа и биогр. данни за авт. и ил. Д. Холгейт. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   www.maxbrallier.com www.skullduggery.com.au 

   ISBN 978-954-2928-92-8 (Про бук)

  

Сист. No: 44887

- 108 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 43492

Бърчъл, Кейти

   Аз съм знаменитост : Отбор загубеняци / Кейти Бърчъл ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2016 . - 304 с. ; 21 см

   Кн. е продължение на Аз съм знаменитост. - Съдържа и За авт.: с. 304.

   ISBN 978-954-27-1798-0 

  

Сист. No: 44862

- 109 -

РД/886.7-93-1/В 65ЦБ 43501

Витанова, Витка

   Слънчева пътека : Стихотворения за деца / Витка Витанова ; Худож. Красимир Коцев . - София : Българска книжница, 2016 . - 68 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-380-380-4 

  

Сист. No: 44874

- 110 -

РД/820-93-31/Д 52ЦБ 43510

Джон, Лорън Сейнт

   Операция “Носорог“ : [Роман] / Лорън Сейнт Джон ; Ил. Дейвид Дийн ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2016 . - 223 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Сер. Африкански приключения] ; Кн. 5.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-185-3 

  

Сист. No: 44884

- 111 -

РД/820(73)-93-31/Е 59ЦБ 43503

Емерсън, Маркъс

   Дневникът на един нинджа 3 : Възходът на червените нинджи : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. Коста Сивов . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 136 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Дневникът на един нинджа ; 3)

   

   ISBN 978-954-26-1750-1 

  

Сист. No: 44876

- 112 -

РД/839.3-31/К 14ЦБ 43483

Кайер, Хюс

   Заедно завинаги, амин : [Роман] / Хюс Кайер ; Прев. от нидерл. Мария Енчева ; Ил. Димитър Стоянов - Димо . - София : Ергон, 2015 . - 120 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Малък свят)

   Съдържа за авт. и за прев.

   ISBN 978-619-165-033-0 

  

Сист. No: 44853

- 113 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 43504

Ленк, Фабиан

   Детективи с машина на времето : [Роман] : Кн. 1 - / Фабиан Ленк ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2007 - ] . - 20 см . -  (Поредица Детективи с машина на времето)

   

   Кн. 21. Тайнствени надписи в Помпей /  Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2014 . - 157 с. : с ил.

   С Речник с. 150 - 157. - На задната кор. : Кн. 21. Криминална история в Древен Рим.

   ISBN 978-954-625-925-7  (кн. 21)

  

Сист. No: 44877

- 114 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 43507

Ленк, Фабиан

   Детективи с машина на времето : [Роман за деца] : Кн. 1 - / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2007 - ] . - 20 см . -  (Поредица Детективи с машина на времето ; Кн. 20.. Криминални загадки)

   

   Кн. 20. Клетвата на самурая /  Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2014 . - 159 с. : с ил.

   С Речник с. 149-159. - На гърба на кор. : Кн. 20. Криминална история в Япония.

   ISBN 978-954-625-849-6 (кн. 20)

  

Сист. No: 44879

- 115 -

РД/820/899-93-34/П 87ЦБ 43498

Приказки на балканските народи  /  Подб. Звезден Златарев ; Прев. Галина Златина, Миглена Златарева ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2017 . - 144 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Избрана класика за ученика ; 21)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Съдържа: Девойката, която надхитрила царя ; Юначният ковач ; Звездоброецът ; Кокошата армия ; Зайко и бръмбарчето ; Разбойникът и графът ; Дъщерята на султана и синът на махараджата ; Девойката войн ; Дяволът с юздата ; Баш Челик ; Петелът и кокошчицата ; Юнашка работа ; Тримата братя умници ; Ръцете на къщовницата ; Как войникът бръснал дявола ; Железният пръстен ; Заднешком напред ; Най-голямото богатство ; Змеят и царският син ; Братята и мъдрецът ; Завист човешка ; Чорбаджията и ратаите ; Юначното петле ; Вълкът и конят ; Лекарят Тодораш.

   ISBN 978-619-181-064-2 

  

Сист. No: 44871

- 116 -

РД/881-93-34/П 87ЦБ 43495

Приказки на славянските народи  /  Подб. Звезден Златарев ; Прев. Ангелина Жекова, Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2017 . - 144 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Избрана класика за ученика ; 22)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Съдържа : Принцесата лебед ; Бащата и децата му ; Хамалинът и търговецът ; Салавей разбойникът ; Пътникът и стопанинът ; Базилискът ; Непочтителният син ; Девойката, по-бърза от кон ; Лисицата съдия ; Знахарят ; Най-трудната гатанка ; Старите хора ; Бедният ковач ; Рибарят и златната рибка ; Защо съскаше по светеца ; Принцесата с дългия нос ; Как войникът станал крал ; Зайците ; Вълшебната гора ; Двама другари ; Вавелският дракон ; Дадената дума ; Мъдрият Андрей ; Как кучето обуло вълка ; Златното момиче ; Василиса Прекрасна ; Вещицата ; Защо сърбите са най-бедни ; Баба Яга ; Дванайсет братя и тяхната сестра.

   ISBN 978-619-181-075-8 

  

Сист. No: 44868

- 117 -

Ло/886.7-93-8/П 87ЦБ 43474

Приказник  : Приказки, песнички и стихчета от класиците на бълг. литература с ориг. ил. от миналия век : [Сб.] / Ангел Каралийчев и др ; Отбрани от Румяна Пенчева, Мирела Костадинова ; Ил. Георги Атанасов и дрГеорги Атанасов и др . - София : lexicon, 2017 . - 360 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Сер.] Кн. за всеки бълг. дом)

   Други авт.: А. Разцветников, В. Павурджиев, В. Паспалеева, Г. Райчев, Г. Угаров, Д. Бабев, Д. Подвързачов, Е. Пелин, Д. Габе, Е. Багряна, Е. Попдимитров, Е. Станев, З. Горянин, Й. Стубел, К. Малина, К. Константинов, Л. Милева, Л. Даскалова, Н. Вапцаров, П. Славейков, Р. Босилек, С. Чилингиров, С. Дринов, Т. Симеонов, Ц. Гинчев, Ц. Церковски, Чичи Стоян, Я. Язова. - С ориг. ил. на: Г. Атанасов, М. Никифоров, Д. Константинова, М. Блек, В. Коренев, К. Буюклийски. - С Речник.

   ISBN 978-619-220-103-6 (Лексикон)

  

Сист. No: 44842

- 118 -

РД/820(73)-93-31/Р 38ЦБ 43493

Расу, Мередит

   Най-ярката звезда на Севера : [Роман за деца] / Мередит Расу ; Прев. [от англ.] Лили Христова . - София : Егмонт България, 2017 . - 239 с. : с ил. ; 19 см . -  ([Поредица Карибски пирати : Отмъщението на Салазар])

   Базиран на Карибски пирати на Уолт Дисни ; Базиран на герои, създадени от Тед Елиът&Тери Росио и Стюарт Бийти и Джей Уолпърт. Написан от Джеф Нейтънсън. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-1959-5 

  

Сист. No: 44863

- 119 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 43496

Риърдън, Рик

   Корабът на мъртвите : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2017 . - 424 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Магнус Чейс и боговете на Асгард ; 3)

   Пълното име на авт. е Ричърд Ръсел Риърдън, младши. - Съдържа и Речник с. 417-424.
   www.rickriordan.com 

   ISBN 978-954-27-1935-9 

  

Сист. No: 44869

- 120 -

РД/830-31/Т 42ЦБ 43480

Ташински, Щефани

   Пуканките : Ти си от друга звезда! : [Роман] / Щефани Ташински ; Прев. [от нем.] Александра Станимирова Попова . - [София] : Фют, 2015 . - 220 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Пуканките ; [Кн. 1])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. Съдържа и за авт.

   ISBN 978-619-199-001-6 

  

Сист. No: 44850

- 121 -

РД/830-31/Т 42ЦБ 43481

Ташински, Щефани

   Пуканките : Не забравяй, че съм до теб! : [Роман] / Щефани Ташински ; Прев. [от нем.] Александра Станимирова Попова . - [София] : Фют, 2015 . - 221 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Пуканките ; [Кн. 2])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-040-5 

  

Сист. No: 44851

- 122 -

РД/830-31/Т 42ЦБ 43482

Ташински, Щефани

   Пуканките : И политаш с облаците... : [Роман] / Щефани Ташински ; Прев. [от нем.] Александра Станимирова Попова . - [София] : Фют, 2015 . - 221 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Пуканките ; [Кн. 3])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-075-7 

  

Сист. No: 44852

- 123 -

Ло/820-93-31/Т 79ЦБ 43467

Травърз, Памела

   Мери Попинз : [Роман] / Памела Травърз ; Ил. Мери Шепард ; Прев. [от англ.] Светлана Стефанова . - София : Пан, 2014 . - 176 с. : с ил ; 21 см

   Съдържа За кн. и авт.

   ISBN 978-954-660-383-8 

  

Сист. No: 43820

- 124 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 43476

Уеб, Холи

   Самичка в снега : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2017 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-226-3 

  

Сист. No: 44846

- 125 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 43477

Уеб, Холи

   Кученце в беда : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Манушева, Ирина Борисова, 2017 . - 95 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-265-2 

  

Сист. No: 44847

- 126 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 43478

Уеб, Холи

   Дом за Моли : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2017 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-223-2 

  

Сист. No: 44849

- 127 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 43486

Уеб, Холи

   Без дом : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2017 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-222-5 

  

Сист. No: 44856

- 128 -

РД/820-93-31/Ф 78ЦБ 43512

Франсис, Сюзън

   Пътешествие до Сиянието : Disney : Замръзналото кралство : Северно сияние : [Роман за деца] / Сюзън Франсис ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2017 . - 168 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см . -  ([Поредица Замръзналото кралство : Северно сияние])

   По филма на Disney. - Името на авт. е отбелязано на кор. ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-1932-8 

  

Сист. No: 44885

Отраслева литература за деца и юноши

- 129 -

Ло/087.5:931/939/Б 84ЦБ II 3001

Бузов, Емил Митков и др.

   Праистория, Месопотамия, Египет : В помощ на ученика / Емил Бузов, Галина Златарева ; Глав. консултант Сергей Игнатов ; Ил. Галин Георгиев . - София : Златното пате, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Историята е интересна! ; Кн. 1.)

   

   ISBN 978-619-181-114-4 

  

Сист. No: 44843

- 130 -

РД/087.5:568.1(031)/Д 62ЦБ 43491

Динозаврите  : Ил. атлас /  Прев. от англ. Мария Ганчева ; Ред. Виолета Георгиева . - София : Пух, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Удивителният свят на животните)

   

   ISBN 978-619-7089-36-3 

  

Сист. No: 44861

- 131 -

РД/087.5:59(031)/З-37ЦБ 43490

Застрашените животни  : Ил. атлас /  Прев. от англ. Мария Ганчева ; Ред. Виолета Георгиева . - София : Пух, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Удивителният свят на животните)

   

   ISBN 978-619-7089-35-6 

  

Сист. No: 44860

- 132 -

РД/087.5:5/К 77ЦБ 43479

Кол, Хилари и др.

   Да управляваме военен самолет / Хилари Кол, Стив Милс ; Ил. Владимир Алексич ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - [София] : Фют, [2016] . - 32 с. : с цв. ил. ; 25Х19 см . -  (Поредица Може ли без математика?)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - С Речник: с. 31-32. - Отпеч. в Китай.

   ISBN 978-619-199-016-0 

  

Сист. No: 44848

- 133 -

РД/087.5:5/К 77ЦБ 43484

Кол, Хилари и др.

   Да полетим в Космоса / Хилари Кол, Стив Милс ; Ил. Владимир Алексич ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - [София] : Фют, [2016] . - 32 с. : с цв. ил. ; 25Х19 см . -  (Поредица Може ли без математика?)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - С Речник: с. 31-32. - Отпеч. в Китай.

   ISBN 978-619-199-015-3 

  

Сист. No: 44854

- 134 -

РД/087.5:398.3/К 78ЦБ II 3004

Коледните обичаи  : Оцветяване, рисуване, любопитни факти /  Състав. Петя Димитрова ; Прев. от бълг. на англ. Албена Агасян ; Худож. Силвия Ганчева . - [София] : БГкниг@, 2015 . - [28] с. : с ил. ; 28 см . -  (Поредица Съкровищата на България)

   Авт. отговорност отбелязана на гърба на загл. с. ; В изд. каре като авт. отбелязан Колектив. - Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-7198-47-8 

  

Сист. No: 44864

- 135 -

РД/087.5:595.7/Н 27ЦБ 43488

Насекомите  : Ил. атлас /  Прев. от англ. Мария Ганчева ; Ред. Виолета Георгиева . - София : Пух, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Удивителният свят на животните)

   

   ISBN 978-619-708-939-4 

  

Сист. No: 44858

- 136 -

РД/087.5:59(031)/О-59ЦБ 43489

Опасните животни  : Ил. атлас /  Прев. от англ. Мария Ганчева ; Ред. Виолета Георгиева . - София : Пух, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Удивителният свят на животните)

   

   ISBN 978-619-7089-38-7 

  

Сист. No: 44859

- 137 -

Ло/087.5:938/Р 11ЦБ II 3002

Рабаджиев, Костадин Костадинов и др.

   Древна Елада, Древна Тракия : В помощ на ученика / Костадин Рабаджиев, Галина Златарева ; Глав. консултант Сергей Игнатов ; Худож. на ил. Галин Георгиев . - София : Златното пате, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Историята е интересна! ; Кн. 2.)

   

   ISBN 978-619-181-127-4 

  

Сист. No: 44841

- 138 -

Ло/087.5:937/Р 11ЦБ II 3003

Рабаджиев, Костадин Костадинов и др.

   Древен Рим : В помощ на ученика / Костадин Рабаджиев, Галина Златарева ; Глав. консултант Сергей Игнатов ; Худож. на ил. Галин Георгиев . - София : Златното пате, 2017 . - 40 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Историята е интересна! ; Кн. 3.)

   

   ISBN 978-619-181-128-1 

  

Сист. No: 44845

- 139 -

РД/087.5:398.3/С 91ЦБ 43494

Сурвакарска книжка на българското дете  : [Сб. с текстове за обичаи и традиции, стихове, приказки и песни] /  Авт. и подб. на текстовете Пламен Абаджиев ; Ил. Силвия Калоянова и др . - В. Търново : Парнас, [2017] . - 36 с. : с цв. ил.

   Други ил.: О. Балканджиев, М. Игнатова - Маша, А. Петков.

   ISBN 978-954-8483-50-6 

  

Сист. No: 44866

География

- 140 -

Ч1/908/Б 32ЦБ 43538

Бейкър, Кристофър П.

   Куба : Пътеводител / Кристофър П. Бейкър ; Прев. Десислава Недялкова ; Снимки Пабло Корал Вега, Кристобал Корал Вега . - София : Егмонт България, 2016 . - 271 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  ([Сер.] National Geographic пътеводител)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. ; Полезна информ. - Азб. показалец ; Авт. на фотографиите.

   ISBN 978-954-27-1795-9 

  

Сист. No: 44911

История

- 141 -

РВ/930.9(092)/К 96ЦБ 43591

Къминс, Джоузеф

   Великите съперници в историята : Когато политиката стане лична : [24 съперничества, променили хода на историята] / Джоузеф Къминс ; Прев. [от англ.] Светломира Гюрова . - [София] : Прозорец, 2017 . - 328 с. : с ил., портр. ; 24 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и: За авт.: с. 327. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-733-909-5 

  

Сист. No: 44965

- 142 -

Ч1/886.7(091)/Ч 85ЦБ 43520

Чистката в Съюза на българските писатели: 1944  : Документи, дневници, статии /  Състав. Пламен Дойнов ; С предг. и бел. от Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб ; Нов бълг. унив. - Департамент Нова българистика, 2017 . - 276 с. ; 21 см . -  (Поредица Червено на бяло: Литературен архив на НРБ ; Кн. 6)

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-533-162-6 (Кралица Маб)

  

Сист. No: 44893

Краезнание - отраслева литература

- 143 -

Кр/К886.7-8/Д 32ЦБ 43609
 Девети нац. конкурс за учители творци. 2017 

   В завоя на залеза : Сб. стихове, разкази, есета /  Състав. Боян Биолчев, Валери Стефанов, Бойко Ламбовски ; Ред. Маргарита Николова ; С предг. от изд.  . - София : Анубис-Булвест, 2017 ([Пловдив] : печ. "Булвест принт") . - 208 с. ; 23 см

   Имената на състав. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7434-01-9 

  

Сист. No: 44983

- 144 -

Кр/К338/К 86ЦБ 43518

Костов, Димитър Иванов

   Световната икономика и новият икономически ред : [Сб. от публ. за състоянието на световната икономика] / Димитър Костов ; С увод от авт.  ; Рецензент Владко Иванов, Асен Конарев . - София : Албатрос, 2017 . - 208 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на зад. кор. - Библиогр.: с. 204-207.

   ISBN 978-954-751-127-9 

  

Сист. No: 44892


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Пламен 139 
Абаджиев, Пламен Георгиев 139 
Абът, Рейчъл 50 
Аврамов, Румен 11 
Аврамов, Румен Любенов 11 
Аврамов, Стефан 37 
Агасян, Албена 134 
Акьол, Чийдем 12 
Алгафари, Мадлен 88 
Алгафари, Мадлен Николаева 88 
Александрова, Петя 104 
Алексич, Владимир 132 133 
Ангелов, Ангел 76 
Ангелов, Ангел Пенчев 76 
Ангелов, Златко 47 
Ангелов, Златко Радославов 47 
Ангелов, Чавдар Славов 37 
Ангелова, Весела 5 
Ангелова, Светлана 36 
Андреева, Людмила 35 
Андреева, Людмила Маринова 35 
Андреева, Юлия 13 
Арнаудов, Борис 14 
Атанасов, Георги 117 
Атанасов, Гриша 87 
Атанасов, Гриша Александров 87 
Атанасов, Никола 3 
Атанасов, Никола Христов 3 
Атанасов, Николай 44 
Атанасова, Даниела 75 
Атанасова, Цветанка 48 
Атанасова, Цветанка Цочева 48 
Бабев, Димитър 117 
Багряна, Елисавета 117 
Балаж, Антон 51 
Балканджиев, Огнян 139 
Балова, Татяна 2 
Балова, Татяна Кузманова 2 
Бахчеванова, Ани 23 
Бейкър, Кристофър П. 140 
Белковска, Стефана 89 
Бийти, Робърт 105 
Биолчев, Боян 143 
Биолчев, Боян Асенов 143 
Блек, Михаил 117 
Блек, Холи 106 
Богоев, Мир 37 
Бониер, Юнас 52 
Бояджиева, Надя 15 
Бояджиева, Надя Георгиева 15 
Бралиър, Макс 107 
Браудър, Бил 53 
Бузов, Емил 129 
Бузов, Емил Митков 129 
Букай, Хорхе 54 55 
Буюклийски, Кирил 117 
Бърнс, Кевин 4 
Бърчъл, Кейти 108 
Вапцаров, Никола 117 
Василев, Дойчин 37 
Василева, Мира 23 
Венков, Венцислав К. 69 
Венков, Венцислав Константинов 69 
Веран, Саманта 56 
Ветори, Мери Блай 64 
Виган, Делфин дьо 57 
Видолова, Мария 20 
Витанова, Витка 109 
Владимирова, Илияна 114 
Войников, Иван 16 
Войнова, Екатерина 12 
Габе, Дора 117 
Галдино, Диего 58 
Ганчева, Мария 130 131 135 136 
Ганчева, Силвия 134 
Гаров, Светослав 27 
Гаров, Светослав Живков 27 
Геймън, Нийл 59 
Генов, Николай Иванов 37 
Генчева, Росица 24 
Генчева, Цветана 63 
Генчева, Цветана Тодорова 63 
Георгиев, Галин 115 116 129 137 138 
Георгиев, Галин Николаев 115 116 129 137 138 
Георгиев, Георги Господинов 91 92 
Георгиева, Виолета 130 131 135 136 
Георгиева, Кристина 79 
Георгиева, Кристина Стефанова 79 
Герасков, Стилиян 37 
Герганова, Капка 4 
Герганова, Капка Милославова 4 
Гинчев, Цани 117 
Големанова, Силвия 56 
Голиванова, Теодора 58 
Голиванова, Теодора Любомирова 58 
Господинов, Георги 91 92 
Грейси, Ан 60 61 
Грубешлиева, Мария 39 
Грубешлиева, Мария Леонидова 39 
Гюрова, Светломира 141 
Дабижева, Деница 86 
Дал, Роалд 62 
Данаилов, Стефан 38 
Данаилов, Стефан Ламбов 38 
Данилова, Анелия 67 
Даракчиева, Боряна 83 84 107 
Даскалова, Лиана 117 
Дейвис, Фиона 63 
Делева, Надежда 9 
Деливерска, Мариела 27 
Денева-Слав, Ирина 108 
Джеймс, Елоиза 64 
Джон, Лорън Сейнт 110 
Дийн, Дейвид 110 
Димитрова, Петя 134 
Динев-Джими, Дино 93 
Дичева, Светлана 25 
Дишлиева-Кръстева, Невена 76 98 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 76 98 
Додова, Мария 17 
Додова, Мария Павлова 17 
Дойнов, Пламен 49 142 
Дойнов, Пламен Иванов 49 142 
Донев, Дончо 37 
Дончева-Стаматова, Антоанета 85 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 85 
Драганов, Александър 106 119 
Драганов, Александър Иванов 106 119 
Драгостинова, Християна 29 
Дринов, Стоян 117 
Дузова, Любомира 34 
Дузова, Любомира Михайлова 34 
Дукова, Боряна 74 
Дукова, Боряна Димитрова 74 
Дънкан, Айседора 13 
Еврев, Петко 40 
Евтимова, Здравка 94 
Евтимова, Здравка Василева 94 
Елин Пелин 117 
Емерсън, Маркъс 111 
Ениманева, Милица 10 
Енчева, Мария 68 112 
Ериксън, Стивън 65 66 
Жекова, Ангелина 116 
Жекова, Ангелина Иванова 116 
Загвоздкин, Владимир 18 
Загвоздкин, Владимир Константинович 18 
Захариева, Мария Димитрова 44 
Златанова, Ралица 27 
Златанова-Великова, Ралица Златанова 27 
Златарев, Звезден 115 116 
Златарев, Звезден Василев 115 116 
Златарева, Галина 129 137 138 
Златарева, Галина Йорданова 129 137 138 
Златарева, Миглена 115 
Златина, Галина 115 116 
Златкова, Надя 59 
Змей Горянин 117 
Иванов, Братислав 8 
Иванов, Братислав Йончев 8 
Иванов, Владко 144 
Иванов, Владко Мичов 144 
Иванова, Александра 30 
Иванова, Александра Костадинова 30 
Иванова, Огняна 70 
Иванова, Огняна Начева 70 
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 104 
Игнатов, Сергей 129 137 138 
Игнатов, Сергей Симеонов 137 138 
Игнатова-Маша, Мариела 139 
Игълдън, Кон 67 
Илиева, Лили Христова 118 
Йорданова, Красимира 37 
Йорданова, Тамара 90 
Кайер, Хюс 68 112 
Кайтазов, Георги 10 
Калина Малина 117 
Калоянова, Силвия 104 139 
Калоянова, Силвия Добринова 104 139 
Камова, Евгения 78 
Камова, Евгения Георгиева 78 
Каралийчев, Ангел 117 
Каре, Джон льо 69 
Кариева, Ралица 71 
Кейси, Майкъл Дж. 19 
Киплинг, Ръдиард 70 
Киплинг, Ръдиард Джоузеф 70 
Киплинг, Ръдиърд 70 
Киселова-Янева, Ангелина 27 
Киселова-Янева, Ангелина Илиева 27 
Клеър, Касандра 106 
Князева, Светлана 115 116 
Князева, Светлана Ангелова 115 116 
Коен, Рич 45 
Кол, Хилари 132 133 
Колоросо, Барбара 5 
Конарев, Асен 144 
Конарев, Асен Иванов 144 
Константинов, Константин 117 
Константинова, Донка 117 
Контийох, Франсеск Миралес 74 
Корал Вега, Кристобал 140 
Корал Вега, Пабло 140 
Коренев, Владимир 117 
Корнуел, Дейвид Джон Мур 69 
Костадинова, Върбинка 55 
Костадинова, Върбинка Василева 55 
Костадинова, Мирела 117 
Костов, Димитър 144 
Костов, Димитър Иванов 144 
Коцев, Красимир 109 
Краус, Никол 71 
Кръстева-Благоева, Евгения 24 
Кумар, Кришна 22 
Кунева, Росица 21 
Кунерт, Алмут 113 114 
Къминс, Джоузеф 141 
Ламбовски, Бойко 143 
Ламбовски, Бойко Панов 143 
Ланджев, Илия 31 
Ланджев, Илия Иванов 31 
Ленк, Фабиан 113 114 
Лий, Алън 80 
Лъкет, Оливър 19 
Маас, Сара Дж. 72 
Мадански, Цветан 20 
Мадански, Цветан Стефанов 20 
Маджаров, Христо 6 
Маджарова, Галя Колева 6 
Макариева-Лесева, Анета 73 
Манова, Диана 22 
Манушева, Ирина Борисова 110 124 125 126 127 
Маринов, Александър 50 
Маринчевска, Надежда 41 
Маринчевска, Надежда Михайлова 41 
Мартин, Чарлс 73 
Матанов, Христо Лука 37 
Матанова, Ваня 28 
Матанова, Ваня Лукова 28 
Милева, Леда 117 
Милс, Стив 132 133 
Миралес, Франсеск 74 
Митева, Ива Николова 75 
Митева, Правда 62 
Митева, Правда Илиева 62 
Михайлов, Атанас 32 
Михайлова, Снежина Йорданова 37 
Мичева, Паулина 105 
Мичева, Паулина Стойчева 105 
Младенов, Георги Иванов 37 
Момчилова, Адриана 37 
Монтесори, Мария 21 22 
Мурджев, Лазар Димитров 37 
Мутафова, Стоянка 39 
Мутафова, Стоянка Константинова 39 
Недялкова, Десислава 140 
Нейчева, Донка 51 
Никифоров, Иван 40 
Никифоров, Иван Николов 40 
Никифоров, Минчо 117 
Никифорова, Мила 40 
Никифорова, Мила Иванова 40 
Николов - Нарви, Любомир 80 
Николов-Торлака, Стоян 95 
Николова, Ива 75 
Николова, Капка 37 
Николова, Капка Освалд 37 
Николова, Маргарита 143 
Николова-Маджарова, Галя Колева 6 
Нинов, Нино Петков 37 
Павлова, Деяна 9 
Павлова, Петя 37 
Павурджиев, Васил 117 
Пасиан, Рудолф 10 
Пасков, Виктор 96 
Пасков, Виктор Маринов 96 
Паспалеева, Веса 117 
Патулова, Ирена 113 114 
Патулова, Ирена Стоянова 113 114 
Пеева, Мария 97 
Пеева, Мария Петрова 97 
Пенчева, Кремена 31 
Пенчева, Румяна 117 
Перчинкова, Катя 82 
Перчинкова, Катя Христова 82 
Петерман, Улрике 23 
Петерман, Франц 23 
Петков, Александър 139 
Петров, Мартин 37 
Петрова, Вера 81 
Петрова, Вера Стойнева 81 
Петрова, Ива 37 
Петрова, Наталия 38 
Петрушев, Георги 37 
Подвързачов, Димитър 117 
Попдимитров, Емануил 117 
Попова, Александра Станимирова 120 121 122 
Попова, Ели 1 
Попова, Ели Драганова 1 
Попова, Невелина 41 
Попова, Невелина Миткова 41 
Попова, Саша 36 
Попова, Саша Руменова 36 
Почекански, Валентин 37 
Принстайн, Мичъл Дж. 35 
Прокопенко, Игор 2 
Пучков, Лев 75 
Пучков, Лев Николаевич 75 
Рабаджиев, Костадин 137 138 
Рабаджиев, Костадин Костадинов 137 138 
Радев, Ради 37 
Разцветников, Асен 117 
Райчев, Георги Михайлов 117 
Ран Босилек 117 
Рангелова, Мария Стефанова 37 
Рандъл, Ивон 25 
Расу, Мередит 118 
Рахнев, Елин 98 
Рахнев, Елин Христов 98 
Рикспуун, Люси 97 
Риърдън, Рик 119 
Ротфус, Патрик 76 
Русинов, Валерий 65 66 
Русинов, Валерий Любенов 65 66 
Русков, Милен 99 
Русков, Милен Костов 99 
Савова, Захарина 33 
Савова, Захарина Ангелова 33 
Салинас, Силвия 55 
Сафон, Карлос Руис 77 
Сивов, Коста 45 111 
Сивов, Коста Атанасов 45 
Силва (Нана), Адриана Шнаке 55 
Симеонов, Трайко 117 
Славейков, Петко 117 
Ставрева, Ирена 20 
Ставрева, Ирена Ламброва 20 
Станев, Емилиян 117 
Станимиров, Петър 42 70 
Станимиров, Петър Георгиев 42 
Станков, Георги 54 
Станков, Георги Атанасов 54 
Станков, Иван 100 
Станков, Иван Герасимов 100 
Станкова, Мария 101 
Станкова, Мария Карагьозова 101 
Станчева, Ангелина 37 
Стефанов, Валери 102 143 
Стефанов, Валери Стоилов 37 102 143 
Стефанова, Светлана 123 
Стефанова, Светлана Петрова 123 
Стийл, Даниел 78 
Стоименова, Нели 46 
Стоянов - Димо, Димитър 68 112 
Стоянов, Дроздстой 28 
Стубел, Йордан 117 
Талев, Павел 53 
Талев, Павел Димитров 53 
Татаров, Антон 132 133 
Татаров, Антон Златаров 132 133 
Ташева, Росица 57 
Ташева, Росица Борисова 57 
Ташински, Щефани 120 121 122 
Тейлър, Лейни 79 
Тенекеджиева, Цветелина 72 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 72 
Тодоров, Никола 19 
Тодоров, Никола Николов 19 
Толкин, Дж. Р. Р. 80 
Толкин, Джон Р. Р. 80 
Толкин, Джон Роналд Руел 80 
Толкин, Кристофър 80 
Тофтисова, Ева 54 
Тофтисова, Ева Младенова 54 
Тошев, Георги 38 
Травърз, Памела 123 
Тръл, Тимоти 35 
Угаров, Григор 117 
Уеб, Холи 124 125 126 127 
Узунова, Анелия 30 
Уилямс, Софи 124 125 126 127 
Федърстоун, Майк 24 
Феранте, Елена 81 
Филипова, Людмила 103 
Филипова, Людмила Орлинова 103 
Флаг, Фани 82 
Фламхолц, Ерик Г. 25 
Фолет, Кен 83 84 
Франсис, Сюзън 128 
Холгейт, Дъглас 107 
Хорнак, Франческа 85 
Христова, Лили 118 
Христова, Мариана 60 61 64 
Христова, Мариана Тошкова 60 61 64 
Христова, Светла 43 77 
Христова, Светла Йорданова 43 
Христова, Светла Костова 77 
Хулова, Петра 86 
Цветанова, Росица 52 
Цветков, Пламен 17 
Цветков, Пламен Маринов 17 
Цветкова, Горанка 13 
Цветкова, Горанка Цветанова 13 
Церковски, Цанко 117 
Цолова, Таня 18 
Чавдарова-Костова, Сийка 26 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 26 
Чернева, Юлия 128 
Чернева, Юлия Недкова 128 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 21 22 
Чилингиров, Стилиян 117 
Чичо Стоян 117 
Шарапова, Мария 45 
Шарапова, Мария Юревна 45 
Шепард, Мери 123 
Шмит, Ерик-Еманюел 87 
Язова, Яна 117 
Янакиева, Снежана 7 
Янакиева, Снежана Денева 7 
Янева-Деливерска, Мариела, Светославова 27 
Янушанец, Никита 36 
Boyadjieva, Nadia 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз съм знаменитост 108 
Айседора Дънкан 13 
Афера по Коледа 64 
Без дом 127 
Берен и Лутиен 80 
България в песни 90 
Български царици-амазонки 6 
Българският модернизъм 48 
В завоя на залеза 143 
Валдорфската детска градина 18 
Великите съперници в историята 141 
Войните на розите: Света троица 67 
Възвишение 99 
Възпитанието в структурата на семейните отношения 26 
Върхове на български алпинисти 44 
Гаснещ зрак 66 
Германия, мръсна приказка 96 
Градоустройството в България през ХХ и ХХI век в контекста на европейското 40 
Да полетим в Космоса 133 
Да се обичаме с отворени очи 55 
Да управляваме военен самолет 132 
Двор от крила и разруха 72 
Детективи с машина на времето 113 114 
Детето в семейството 21 
Динозаврите 130 
Дневникът на един нинджа 3 111 
Добър вечер, столетие мое! 39 
Дом за Моли 126 
Драматургичното пространство на анимацията 41 
Древен Рим 138 
Древна Елада, Древна Тракия 137 
Дъщеря назаем 50 
Екипът на Смайли 69 
Енциклопедия на лечебните растения в България 31 
За комедията в българското игрално кино 43 
Заедно завинаги, амин 112 
Заповед за арест 53 
Застрашените животни 131 
Зелда 98 
И други истории 91 
Иваил цар 95 
Източна философия 4 
Икономика на "Възродителния процес" 11 
Името на вятъра 76 
История на българските държавни символи 16 
История на любовта 71 
Какво забравят лекарите 32 
Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество 1 
Каталог на душите По 101 
Клеймото на Звяра 70 
Клинична психология 35 
Ковачница на мрак 65 
Коледните обичаи 134 
Комикс [-] първи десет стъпки 42 
Консумативна култура и постмодернизъм 24 
Корабът на мъртвите 119 
Корпоративна култура 25 
Куба 140 
Кученце в беда 125 
Лабиринтът на духовете 77 
Лагерът на леките жени 51 
Ламята с белите чорапки 104 
Литература на края на света 47 
Ловът в България 37 
Лъч надежда 74 
Любовни истории от Вавилонската библиотека 102 
Магистериум 106 
Медико-социални аспекти на бежанската вълна в Европа 27 
Международни отношения 15 
Мери Попинз 123 
Метрология 17 
Мечтателя странник 79 
Митология на Япония 8 
Навик да убиваш 75 
Най-фаталната заблуда на нашето време 10 
Най-ярката звезда на Севера 118 
Насекомите 135 
Наследницата от Дакота Билдинг 63 
Нетаен агент 93 
Неудържима: Моят живот досега 45 
Нов речник на уличния жаргон 46 
Новото фамилно име 81 
Обирът с хеликоптер 52 
Огледай се в празната чиния 33 
Опасните животни 136 
Операция “Носорог“ 110 
Основи на митническия контрол 20 
Още разкази с неочакван край 62 
Писмо до сестра ми 97 
Планината помежду ни 73 
Планински конен туризъм в България 14 
По действителен случай 57 
Победете болките в гърба 36 
Подарък от съдбата 60 
Помен за баба ми 86 
Последните деца на Земята 107 
Праистория, Месопотамия, Египет 129 
Превенция и справяне със стреса в помагащите професии 7 
Приказки за размисъл 54 
Приказки на балканските народи 115 
Приказки на славянските народи 116 
Приказник 117 
Пуканките : И политаш с облаците... 122 
Пуканките : Не забравяй, че съм до теб! 121 
Пуканките : Ти си от друга звезда! 120 
Пътешествие до Сиянието 128 
Пътят на сърцето 88 
Работа с деца с агресивно поведение 23 
Размерът има значение 2 30 
Реджеп Таип Ердоган 12 
Романът на моя живот 38 
Самичка в снега 124 
Сборник по клинична психология 28 
Сватба през зимата 61 
Световната икономика и новият икономически ред 144 
Седем дни от нашия живот 85 
Семейство по френски 56 
Серафина и черният плащ 105 
Скандинавска митология 59 
Слънчева пътека 109 
Смисълът 103 
Социалният огранизъм 19 
Спешна помощ с билки 34 
Сурвакарска книжка на българското дете 139 
Сутрешно кафе в Рим 58 
Тайната на детството 22 
Тайните на човека 2 
Теории за психичното развитие в психоанализата 3 
Тормоз в училище 5 
Улици и кораби. Gm 100 
Устои в пламъци 83 84 
Физика на тъгата 92 
Харесва ми на този свят 68 
Хубави неща 78 
Целебната сила на маслата 29 
Чаках точно теб 89 
Чистката в Съюза на българските писатели: 1944 49 142 
Човекът, който виждаше отвъд лицата 87 
Чудеса край малката река 82 
Чудотворните икони в България 9 
Юлски разкази 94 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агресия - при децата - популярна литература 5 23 
Актьори, български - биографии - спомени 38 
Алпинисти, български - биографии 44 
Алтернативен туризъм 14 
Ароматотерапия 29 
Артисти, български - спомени 39 
Астрономия, звездна - детска и юношеска литература 133 
Балетисти, американски - биографии 13 
Бежанци - Европа - здравни грижи 27 
Библиотекари - квалификация 1 
Билколечение - рецепти - наръчници и ръководства 34 
България - история - нова - след 9. IX. 1944 49 142 
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 48 
Българска литература - връзка с обществено-политически и исторически събития 49 142 
Българска литература - история - 1944 - документи 49 142 
Българска литература - критика 47 
Български език - жаргон - лексикологични изследвания 46 
Възпитание - в семейството - популярна литература 26 
Възпитание в семейството - популярна литература 21 
Възпитателна работа - в детската градина 18 
Възродителен процес - България - икономически аспекти 11 
Геополитика, световна - изследвания 144 
Градоустройство - България - ХХ и ХХI век 40 
Градоустройство - Европа - ХХ и ХХI век 40 
Гръбначен стълб - болести - борба и профилактика - наръчници и ръководства 36 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 5 23 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - наръчници и ръководства 18 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 21 22 
Динозаври - атласи, детски 130 
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 130 
Дипломация - история - популярна литература 141 
Древен Рим - история - детска и юношеска литература - учебни помагала 138 
Древна Гърция - история - детска и юношеска литература 137 
Древна Тракия - история - детска и юношеска литература - учебни помагала 137 
Езотеризъм - България - история 6 
Етерични масла - наръчници и ръководства 29 
Животни - в света - детска и юношеска литература 131 136 
Застрашени видове, животински 131 
Извънземни цивилизации - популярна литература 2 
Икони, чудотворни - България - популярна литература 9 
Интернет - социологични и културологични проблеми 19 
Информационно общество - социологични проблеми 1 19 
История - България - нова 11 
История, световна - биографии 141 
Кино, анимационно 41 
Кино, българско 43 
Кино, комедийно - България 43 
Киносценарии - теория и естетика - популярна литература 41 
Комикс - наръчници и ръководства 42 
Конен туризъм - популярна литература 14 
Космология - популярна литература 2 
Куба - пътеводители 140 
Култура - социология 24 
Лов - България - история 37 
Мануална терапия - при болести на гръбначния стълб - наръчници и ръководства 36 
Математика - детска и юношеска литература 132 133 
Медицинска психология - учебници за ВУЗ 35 
Медицински растения - България - енциклопедии 31 
Международни отношения - история 15 
Мениджмънт - управление и организация 25 
Метрология - България 17 
Митници и митнически контрол 20 
Митове, скандинавски 59 
Митология, японска 8 
Модернизъм - в българската литература 48 
Молитви, религиозни - популярна литература 9 
Народна медицина - България - енциклопедии 31 
Народна медицина - България - рецепти 31 
Народни обичаи и обреди, български - детска и юношеска литература 134 139 
Насекоми - детска и юношеска литература 135 
Насилие - срещу деца - борба с него 5 
Невропсихология - популярна литература 28 
Обучение - методи и форми 22 
Организационна култура - популярна литература 25 
Отслабване [тегло] - популярна литература 30 
Парапсихология - популярна литература 10 
Политика, световна 141 
Политици, турски - биографии 12 
Права на човека - Европа 27 
Празници, български - детска и юношеска литература 134 139 
Прераждане - популярна литература 10 
Природолечение - рецепти - наръчници и ръководства 32 
Психоанализа - теория 3 
Психопатология - популярна литература 28 33 
Психотерапия - при хранителни разстройства 33 
Работоспособност 7 
Растителни масла - наръчници и ръководства 29 
Самолети - детска и юношеска литература 132 
Световна литература - критика 47 
Световно стопанство - популярна литература 144 
Семейно възпитание 26 
Семейно възпитание - популярна литература 26 
Символи и знаци - история и съвременност 16 
Социални мрежи - популярна литература 19 
Социология - на цивилизацията 24 
Стара история - детска и юношеска литература - учебни помагала 129 
Стрес, психически - профилактика и лечение 7 
Театър, български - история - спомени 39 
Тенис - Русия - биографии 45 
Управление и организация - теория 25 
Философия, източна - биографии 4 
Фитотерапия - България - енциклопедии 31 
Фитотерапия - наръчници и ръководства 32 
Фитотерапия - рецепти - наръчници и ръководства 34 
Химни, български 16 
Хомеопатия - наръчници и ръководства 32 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 33 
Хранене - хигиена - популярна литература 30 
Хранене, диетично - рецепти 30 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абът, Рейчъл 50 
Авероес (1126 - 1198) 4 
Авицена (980 - 1037) 4 
Аврамов, Румен Любенов (18.04.1953) 11 
Ад-Адауия, Раабия (717-801г. ) 4 
Ал-Ашари, Абу ал Хасан (ок.874-935г. ) 4 
Ал-Бистами, Абу Язид (-874г. ) 4 
Ал-Газали, Абу Хамид Мухаммад (1058-1111) 4 
Ал-Кинди, Абу Юсуф ибн Исхак (801-873г. ) 4 
Ал-Фараби, Абу Насър Мухамад ибн Тархан (870-950) 4 
Ал-Халладж, Хюсеин ибн Мансур (858-922г.) 4 
Александров, Васил (1908-1990) 49 142 
АлександърВелики(Ал. III Македонски)356-323 пр.Хр. 141 
Ангелов, Златко Радославов (1946) 47 
Андреев, Васил (1931-1999) 90 
Андрейков, Тодор Димитров (4.08.1933-19.01.1997) 43 
Арнолд, Бенедикт (14.01.1741-14.06.1801) 141 
Бабев, Димитър (25.10.1880 - 4.2.1945) 117 
Багряна, Елисавета (29.04.1893-23.03.1991) 90 117 
Бадараяна (I в. ) 4 
Балабанов, Ивайло (28.08.1945) 90 
Балаж, Антон (1943) 51 
Бекет, Томас (21.12.1118-29.12.1170) 141 
Белев, Кръстьо Димитров (5.03.1908-25.01.1978) 49 142 
Белчев, Михаил Иванов (13.08.1946) 90 
Бенадов, Хаим (12.07.1908-1991) 49 142 
Биков, Антон 49 142 
Болгар, Боян (15.06.1907-5.09.1984) 49 142 
Ботев, Христо (6.01.1848-20.05.1876) 90 
Боулби, Джон (1907 - 1990) 3 
Бояджиева, Надя Георгиева 15 
Боянов, Дойчин Венциславов (1.06.1976) 44 
Бралиър, Макс (8.09.1983) 107 
Братоева-Даракчиева, Ингеборг 43 
Браудър, Бил 53 
Буда (ок. 560 - 480 г. пр. Хр.) 4 
Букай, Хорхе (30.10.1949) 54 55 
Бър, Аарън, сенатор САЩ (6.02.1756-14.09.1836) 141 
Бърчъл, Кейти 108 
Вазов, Иван Минчов (9.07.1850-22.09.1921) 90 
Вапцаров, Никола Йонков (7.12.1909-23.07.1942) 90 117 
Вардхамана (540-467 г. пр. Хр.) 4 
Василев, Иван Петров (1940-1971) 44 
Вежинов,Павел=НиколаДелчевГугов9.11.1914-2.12.1983 49 142 
Величков, Константин (1.01.1855-3.11.1907) 90 
Веселинов,Георги Владимиров (3.03.1909-22.07.1978) 90 
Вивекананда (1863-1902г. ) 4 
Виган, Делфин дьо (1966) 57 
Виля, Франсиско "Панчо" (5.06.1878-20.07.1923) 141 
Витанова, Витка 109 
Во Нгуен Зиап (25.08.1911-4.10.2013) 141 
Вутимски, Александър (Ал. Коцев Вутов)(1919-1943 90 
Вълчев, Найден Станев (30.08.1927) 90 
Габе, Дора Петрова (28.08.1886-16.11.1983) 90 117 
Ганди, Мохандас Карамчанд (1869 - 1948) 4 
Гарболевски, Евгения 43 
Гаудапада (- ок. 700 г. ) 4 
Гейтс, Хорейшо 141 
Георгиев, Антони Емилов (10.03.1963) 47 
Георгиев, Спас Малинов (21.05.1947) 44 
Геров, Александър Цветков (15.05.1919-22.12.1997) 90 
Гинчев, Цани (1835 - 26.7.1894) 117 
Гиргинов, Александър Такев (20.08.1902-17.07.1985) 49 142 
Гладстон, Уилям Юрт (29.12.1809-19.05.1898) 141 
Годуинсън, Харолд, крал на Англия(1022-14.10.1066) 141 
Господинов, Георги (7.1.1968) 92 
Григоров, Крум (27.06.1909-11.06.1987) 49 142 
Грийнуел, Гарт (1978) 47 
Грозев, Александър Димитров (18.04.1945) 43 
Грубешлиева, Мария Леонидова (1.04.1951) 39 
Гуляшки, Андрей Стоянов (7.05.1914-3.07.1995) 49 142 
Гундов, Димитър Стефанов (26.11.1906-1.11.1978) 90 
Дай Джън (1723-1777) 4 
Далчев, Атанас Христов (12.06.1904-17.01.1978) 90 
Дамянов, Дамян Петров (18.01.1935-6.06.1999) 90 
Дамянов, Красимир (25.03.1948-11.01.2015) 47 
Данаилов, Стефан Ламбов (9.12.1942) 38 
Дарий III (381-330 г. пр. Хр.) 141 
Даскалов, Стоян Цеков (22.08.1909-18.05.1985) 49 142 
Даскалова, Лиана (10.11.1927-22.06.2013) 117 
Де Алмагро, Диего (1475-8.07.1538) 141 
Де Кастри, Кристиан (11.08.1902-29.07.1991) 141 
Дебелянов, Димчо (28.03.1887-2.10.1916) 48 90 
Делчев, Борис (22.01.1910-6.04.1987) 49 142 
Джагаров, Георги Георгиев (14.07.1925-30.11.1995) 90 
Джаймини (ок. 400 в. пр. Хр. ) 4 
Джамбазов, Христо Вълчев (1944-1971) 44 
Джан Дзай (1020-1077) 4 
Джон Безземни, крал на Англия (24.12.1166-10.1216) 141 
Джу Си (1130-1200) 4 
Джуандзъ (369-286 г. пр. Хр. ) 4 
Дизраели, Бенджамин (21.12.1804-19.04.1881) 141 
Димитрова, Блага Николова (2.01.1922-2.05.2003) 90 
Димитрова, Кристин Костадинова (19.05.1963) 47 
Динев-Джими, Дино (19.10.1940) 93 
Доген (1200-1253) 4 
Дойнов, Николай Николов (1927-2006) 6 
Дринов, Стоян Пеев (3.02.1883-7.08.1922) 90 117 
Дубарова, Петя (25.04.1962-4.12.1979) 90 
Душков, Атанас Гаврилов (10.10.1909-3.06.2000) 90 
Дънкан, Мери Айседора Грей (27.5.1877 -14.9.1927 13 
Евтимов, Евтим Михалушев (28.10.1933-8.06.2016) 90 
Ейсай (1141-1215) 4 
Елизабет I (7.09.1533-24.03.1603) 141 
Елин Пелин=ДимитърИвановСтоянов18.7.1877-3.12.1949 117 
Енев, Златко (1961) 47 
Енчева, Мария (21.05.1982) 68 112 
Ериксон, Ерик Хомбургер (1902 - 1994) 3 
Ериксън, Стивън (7.10.1959) 65 66 
Желязков, Станимир 44 
Жотев, Добри Александров (24.01.1921-22.11.1997) 90 
Загвоздкин, Владимир Константинович 18 
Зарев, Владимир Пантелеев (5.10.1947) 47 
Захариев, Атанас Христов (1942-1971) 44 
Захариева, Мария Димитрова 44 
Зидаров, Камен (16.09.1902-10.12.1987) 49 142 
Змей Горянин (11.01.1905 - 25.08.1958) 117 
Ибн Халдун (1332 - 1406) 4 
Ивайло, цар (? - 1281) 95 
Иванов, Братислав Йончев (1945) 8 
Исаев, Младен (7.06.1907-14.05.1991) 90 
Искренова, Мила Йорданова (6.02.1960) 47 
Йорданов, Недялко Асенов (18.01.1940) 90 
Кайер, Хюс (1.08.1942) 68 112 
Калина Малина (Райна Ив. Радева-Митова 1898 - 1979 117 
Канада (III в. пр. Хр. ) 4 
Капила (VII в. пр. Хр. ) 4 
Карабашлиев, Захари (14.04.1968) 47 
Каравелов, Любен Стойчев (1834-21.01.1879) 90 
Каралийчев, Ангел Иванов (21.08.1902-14.12.1972) 117 
Кардиган, граф 141 
Каре, Джон льо=Корнуел, Дейвид Джон Мур (1931) 69 
Карл XII, шведски крал (17.06.1682-30.11.1718) 141 
Кейси, Майкъл Дж. 19 
Кенеди, Джон Фицджералд (29.05.1917- 22.11.1963) 141 
Кернберг, Ото Ф. (1928) 3 
Киплинг, Ръдиард Джоузеф (30.12.1865-18.01.1936) 70 
Клайн, Мелани (1882 - 1960) 3 
Константинов, Георги (20.12.1943) 90 
Константинов,Константин Илиев(20.8.1890-3.01.1970) 49 117 142 
Конфуций (551-479 г. пр. Хр. ) 4 
Костов, Димитър Иванов (31.07.1944) 144 
Кохут, Хайнц (1913-1981) 3 
Красински, Славчо=Кръстев, Венцеслав (1908/9-1984) 90 
Краус, Никол (1974) 71 
Кръстева, Юлия Стоянова (24.06.1941) 47 
Кундера, Милан (1.04.1929) 47 
Къминс, Джоузеф 141 
Кюлявков, Крум Павлов (24.02.1893-18.12.1955) 49 142 
Ламар(Лалю Маринов Пончев)(1.01.1898-21.02.1974) 90 
Ланджев, Илия Иванов (17.6.1922) 31 
Ланков,Никола Лалев (29.02./14.03.1902-27.05.1965) 49 142 
Лао Дзъ (VI в. пр. н. е.) 4 
Левчев, Любомир Спиридонов (29.04.1935) 90 
Лилиев,Николай=Н.М.Попиванов(26.05.1885-6.10.1960) 48 90 
Лозанов, Георги (26.04.1958) 47 
Лукан, граф 141 
Лъкет, Оливър 19 
Магн, Гней Помпей (23-47 г. сл. Хр.) 141 
Мадански, Цветан Стефанов (1965) 20 
Мадхва (1197-1276 г. ) 4 
Макартър, Дъглас (26.01.1880-5.04.1964) 141 
Малер-Шьонбергер, Маргрете (1897-1985) 3 
Мао Дзедун (26.12.1893-9.09.1976) 141 
Мао Дзъдун (1893-1976) 4 
Марчевски, Марко (1.10.1898-10.04.1962) 49 142 
Масларов, Иван Дионисиев (1958) 44 
Масларова, Мариана Проданова (2.04.1961-май 2004) 44 
Матев, Павел Христов (6.12.1924-4.02.2006) 90 
Матеев, Пантелей (22.11.1898-21.06.1957) 49 142 
Милев, Гео=Георги МилевКасабов 15.1.1895-15.5.1925 48 
Милева, Леда (5.2.1920 - 5.2.2013) 117 
Минков, Светослав Константинов17.02.1902-22.11.196 48 
Миралес, Франсеск (1968) 74 
Митов, Д. Б. 49 142 
Михайлов, Божидар 43 
Модзъ (ок.470-391 г. пр. Хр. ) 4 
Монтгомъри, Бърнард Лоу (17.11.1887-24.03.1976) 141 
Монтесори, Мария (31.8.1870 - 6.5.1952) 22 
Мутафов, Чавдар (2.10.1889 - 10.3.1954) 48 
Мутафов,КонстантинДимитров (23.03.1879-19.03.1946) 39 
Мутафова, Стоянка Константинова (2.02.1922) 39 
Мъндзъ (371-289 г. пр. Хр. ) 4 
Навуходоносор I 6 
Навуходоносор ІІ (605-561 г. пр. Хр.) 6 
Нагарджуна (ок. 150 - 250 г. ) 4 
Наполеон I Бонапарт (20.04.1808-5.05.1821) 141 
Николов, Иван (28.02.1937-1991) 90 
Никсън, Ричард Милхауз (9.01.1913-22.04.1994) 141 
Ничирен (1222-1282) 4 
Нишида Китаро (1870-1945) 4 
Павлов, Тодор Димитров (14.02.1890-8.05.1977) 49 142 
Павурджиев, Васил (28.9.1897 - 5.1.1948) 117 
Палм, Йохан Филип (1766-1806) 10 
Пантелеев, Димитър (29.11.1901-16.04.1993) 90 
Папа Бонифаций VIII (1235-11.10.1303) 141 
Пасиан, Рудолф (1924) 10 
Паспалеева, Веса=Веселина Владимирова Караманова 117 
Патанджали (II в. пр. Хр. ) 4 
Патън, Джордж Смит (11.11.1885-21.12.1945) 141 
Паулус, Фридрих Вилхелм Ернст (1890-1957) 141 
Пеева, Мария = Мама Нинджа 97 
Пейчев, Иван Петров (16.12.1916-9.07.1976) 90 
Пенев, Пеньо Митев (7.05.1930-27.04.1959) 90 
Пенков, Мирослав (21.08.1982) 47 
Петков, Димитър Петков (1938-1971) 44 
Петров, Петър Георгиев (1942-1971) 44 
Петър I Велики, цар рус. (9.06.1672-8.02.1725) 141 
Писаро, Франсиско (ок. 1475-26.06.1541) 141 
Подвързачов,Димитър Димитров (6.10.1881-13.11.1937 90 117 
Полянов, Владимир (6.05.1899-4.12.1988) 49 142 
Попдимитров, Емануил (23.10.1885-23.05.1943) 48 90 117 
Попова, Ели Драганова (1959) 1 
Попова, Невелина Миткова (14.08.1955) 41 
Принстайн, Мичъл Дж. 35 
Проданов, Христо (24.02.1943-22.04.1984) 44 
Проев, Николай Апостолов (1961-19.10.2011) 44 
Радевски, Христо Василев (10.10.1903-14.02.1996) 49 90 142 
Радоев, Иван Дашев (30.03.1927-10.07.1994) 90 
Радославов, Цветан (19.04.1863-27.10.1931) 90 
Разцветников, Асен (2.11.1897-30.07.1951) 117 
Райнов, Николай Иванов (01.01.1889-02.05.1954) 6 
Райчев, Георги Михайлов (7.12.1882-18.02.1947) 117 
Ракитин, Никола Василев (6.06.1885-2.05.1934) 90 
Рамануджа (ок.1017-1137 г. ) 4 
Ран Босилек=Генчо Станчев Негенцов (1886-1958) 90 117 
Рандъл, Ивон 25 
Рикспуун, Люси 97 
Ричард I, Лъвското сърце (8.09.1157-6.04.1199) 141 
Ротфус, Патрик (6.06.1973) 76 
Руми, Джалал ад Диин (1207-1273 ) 4 
Русков, Милен Костов (23.06.1966) 47 
Рьом, Ернст Юлиус (28.11.1887-1.07.1934) 141 
Савова, Захарина Ангелова (4.10.1961) 33 
Савската царица 6 
Сапата, Емилиано (8.08.1879-10.04.1919) 141 
Семирамида, митична владетелка на Асирия 6 
Симеонов, Трайко(9.7.1886-18.5.1965) 117 
Скатов, Атанас Георгиев (11.03.1978) 44 
Славейков, Пенчо Петков (27.04.1866-28.05.1912) 48 
Славейков, Петко Рачов (17.11.1827-1.07.1895) 90 117 
Соломон (ок. 970-928 г. пр. Хр.) 6 
Сорентино, Паоло (31.05.1970) 47 
Спространов, Димитър Евтимов(30.11.1897-8.07.1967) 49 142 
Ставрева, Ирена Ламброва (1972) 20 
Сталин (Джугашвили), Йосиф Висарионович(1878-1953) 141 
Станев, Емилиян (28.02.1907-15.03.1979) 117 
Станимиров-Стамбата, Стамен (5.06.1954-17.06.2015) 44 
Станимирова, Неда (15.05.1932) 43 
Станков, Валери (5.03.1956) 90 
Станкова, Мария Карагьозова (14.11.1956) 101 
Стефанов, Валери Стоилов (1958) 102 
Стоянов, Атанас (2.08.1931-24.12.2004) 90 
Стоянов, Захари(й) (1850-2.09.1889) 47 
Стубел, Йордан (19.2.1897 - 30.12.1952) 117 
Стърн, Даниел Н. (1934-2012) 3 
Стюарт, Мария (8.12.1542-8.02.1587) 141 
Сципион,ПублийКорнелий ок. 235 пр.н.е.-183 пр.н.е. 141 
Сюндзъ (ок.320-230 г. пр. Хр. ) 4 
Тайсън, Робърт (1929) 3 
Тайсън, Филис (1941) 3 
Тарже, Мари 3 
Ташински, Щефани (1969) 120 
Темелков, Иван Георгиев (1974) 44 
Тодоров, Ангел 49 142 
Толкин, Джон Роналд Руел (1892-1973) 80 
Тошев, Георги (2.03.1969) 38 
Травърз, Памела (1904 - 1996) 123 
Траянов, Теодор Василев (30.01.1882-15.01.1945) 90 
Троцки, Лев Давидович (7.11.1879-21.08.1940) 141 
Труман, Хари С. (8.05.1884- 26.12.1972) 141 
Тръл, Тимоти 35 
Уан Янмин (1472-1529) 4 
Уанхьо (617-986) 4 
Угаров, Григор(5.8.1911 - 30.9.1983) 117 
Уелбек, Мишел=Мишел Томас (26.02.1956) 47 
Уелсли,Артър,херцогУелингтън(1.05.1769-14.09.1852) 141 
Уилям І Завоевателя 141 
Уиникъ(о)т, Доналд (1986 - 1971) 3 
Фадзан (643-712 г.) 4 
Федърстоун, Майк 24 
Феърбеърн, У. Р.(оналд) Д. (1889-1964) 3 
Филип IV Хубави (04.1268-29.11.1314) 141 
Флаг, Фани (1944) 82 
Фламхолц, Ерик (2.02.1943) 25 
Фолет, Кен (5.06.1949) 83 84 
Фонаги, Питър 3 
Фотев, Христо Константинов (25.03.1934-27.07.2002) 90 
Фройд, Ана (1895 - 1982) 3 
Фройд, Зигмунд (1856 - 1939) 3 
Фурнаджиев,Никола Йорданов (27.05.1903-26.01.1968) 90 
Хамилтън,Александър,осн.наСАЩ11.01.1757-12.07.1804 141 
Ханибал Барка (246-183 г. пр. Хр.) 141 
Ханфейдзъ (ок.280-233 г. пр. Хр. ) 4 
Ханчев, Веселин Симеонов (4.04.1919-4.11.1966) 90 
Хартман, Хайнц (1894-1970) 3 
Хенри II (5.03.1133-6.07.1189) 141 
Хитлер, Адолф (20.04.1889-30.04.1945) 141 
Холгейт, Дъглас 107 
Хонен (1113-1212) 4 
Христов, Кирил Генчев (23.06.1875-7.11.1944) 90 
Христов, Христо (20.10.1977) 44 
Хуйнън (638-713 г.) 4 
Хулова, Петра (12.07.1979) 86 
Цанев, Стефан Неделчев (7.08.1936) 90 
Цанков-Дерижан, Христо (24.03.1888-23.05.1950) 90 
Цезар, Гай Юлий (13.07.100-15.03.44 г. пр. н. е.) 141 
Церковски, Цанко (28.10.1869 - 2.5.1926) 117 
Чавдаров-Челкаш, Димитър (19.03.1912-6.11.1972) 49 142 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 26 
Чан Кайшъ (31.10.1887-5.04.1975) 141 
Чарвака 4 
Чилингиров,СтилиянХаджидобрев26.10.1881-23.11.1962 90 117 
Чичо Стоян (Стоян Михайлов Попов) (1865 - 1939) 117 
Чуйков, Василий Иванович (12.02.1900-18.03.1982) 141 
Шанкара (ок. 700-750 г. ) 4 
Шарапова, Мария Юревна (19.04.1987) 45 
Шинран (1173-1263) 4 
Шмит, Ерик-Еманюел (28.03.1960) 87 
Шопкин, Матей Любенов (29.09.1938) 90 
Шпиц, Рене (1887 - 1975) 3 
Юхма, Мишши (Михаил) Николаевич (10.04.1936) 6 
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 48 90 
Язова, Яна (23.5.1912 - 9.7.1974) 117 
Якобсон, Едит (1897-1978) 3 
Янакиева, Снежана Денева 7 
Янков, Людмил Стойов (11.08.1953-17.04.1988) 44 
Ясенов, Христо (24.12.1889-5.05.1925) 90 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Америка 13 
Архипелаг Лос Канареос 140 
Близък Изток 4 
България 1 6 9 11 14 16 17 20 31 37 38 39 40 43 47 48 49 134 139 142 143 
Древен Рим 138 
Древна Гърция 137 
Древна Тракия 137 
Европа 15 27 40 
Египет 129 
Индия 4 
Китай 4 
Корея 4 
Куба 140 
Месопотамия 129 
Русия 15 45 
САЩ 15 
Скандинавски страни 59 
Турция 12 
Хавана 140 
Япония 4 8