НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/001.9/Н 78ЦБ 43417

Никълс, Престън Б. и др.

   Проектът Монтоук : Експерименти във времето / Престън Б. Никълс, Питър Муун ; С предг. от изд.  ; Ил. Нина Хелмс ; Прев. [от англ.] Емилия Манолова . - 2. доп. изд. . - [Пловдив] : Паралелна реалност, 2017 . - 308 с. : с ил., факс ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - С Речник ; Прил.

   ISBN 978-954-92354-7-0 

  

Сист. No: 44801

Философия

- 2 -

ДБ/133.52/А 52ЦБ 43455

Алена

   Астрологичен хороскоп 2018 / Светлана Тилкова - Алена ; С предг. от авт.  . - София : Арос, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   Алена - псевд. на Светлана Тодорова Тилкова.

   ISBN 978-619-7337-06-8 

  

Сист. No: 35592

- 3 -

РВ/159.923/А 66ЦБ 43405

Андрюс, Анди

   Малките неща : [Кн. за самопомощ и себеусъвършенстване] / Анди Андрюс ; Прев. [от англ.] Весела Прошкова . - [София] : Skyprint, 2017 . - 158 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-390-133-3 (Скайпринт)

  

Сист. No: 44789

- 4 -

Ло/177.6/К 88ЦБ 43295

Крайдър, Майкъл Р.

   Пътеводител за мъже за срещи, женитба и преодоляване на първата година от брака : [Хроника на интимните връзки от мъжка гледна точка] / Майкъл Р. Крайдър ; С предг. от Артър Маркс ; Прев. [от англ.] Анастас Недялков . - [София] : МОНТ, [2009] . - 144 с. ; 20 см

   Съдържа и: За авт.

   ISBN 978-954-8055-07-9 

  

Сист. No: 44661

- 5 -

Ло/159.98:173/М 76, РД/159.98:173/М 76ЦБ 43442

Мишева-Алексова, Цвета Димитрова и др.

   Защо все аз? : Терапевтични приказки за деца и родители / Цвета Мишева-Алексова, Милена Манова ; Ил. Анелия Костова-Бозгунова . - 2. изд. . - София : Институт по позитивна психотерапия, 2015 . - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. Милена Манова е Милена Иванова Панайотова-Манова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-92629-3-3 

  

Сист. No: 44826

Религия. Теология

Обществени науки

- 6 -

Ло/37.04/И 72ЦБ 43364

Интеркултурно образование и образователна интеграция  . - [В. Търново] : ЦМЕДТ Амалипе, [2014] . - 40 с. : с табл., сх., диагр., снимки ; 21 см

   
   www.amalipe.com www.romaeducation.com 

  

Сист. No: 44743

- 7 -

Ло/372.839/К 78ЦБ II 2993

Колев, Деян Димитров и др.

   Разказани пътища : Уч. тетрадка [СИП Фолклор на етносите - ромски фолклор] за ученици от 5 до 7 клас / Деян Колев, Теодора Крумова ; Худож. Теодора Сивкова Крумова . - Пловдив : Астарта, 2004 . - 80 с. : с ил. ; 29 см

   Изд. на ЦМЕДТ Амалипе. - Библиогр. на с. 79.

   ISBN 954-8324-33-4 

  

Сист. No: 44735

- 8 -

Ло/372.839/К 78ЦБ II 2995

Колев, Деян Димитров и др.

   Истории край огнището : Уч. тетрадка [СИП Фолклор на етносите - ромски фолклор] за ученици от 2 до 4 клас / Деян Колев, Антония Кръстева, Теодора Крумова ; Худож. Теодора Сивкова Крумова . - В. Търново : Астарта, 2004 . - 96 с. : с ил. ; 29 см

   Изд. на ЦМЕДТ Амалипе. - Библиогр. на с. 95.

   ISBN 954-8324-32-6 

  

Сист. No: 44737

- 9 -

Ло/316.347.2/К 78ЦБ 43359

Колев, Деян и др.

   Европейските фондове и ромската интеграция в България : 2010-2011 г. / Деян Колев, Юлия Григорова . - Пловдив : Астарта, 2013 . - 128 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-350-157-1 

  

Сист. No: 44731

- 10 -

Ло/316.347.2/К 80ЦБ 43361

Компендиум на добри практики в ромската интеграция  / Хорст-Фридрих Роли и др . - София : Игъл пъблишинг, 2013 . - 215 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Други авт.: Х.-Фр. Роли, А.-Н. Ведър, Д. Колев, Т. Крумова, Д. Авилейс, В. Георгиев, Дж.-Андр. Каско, Л. Ковачева, С. Кръстев, Св. Новополская, Бр. С. Олдебратен, Л. Оливейра, Д. Омерска, Б. Филипсен, С. Рибеиро, А. Розанова, К. Стех, Р.-К. Шикшай, С. Велинова. - Изд. на фонд. АДРА България по проект "Принос към ролята на образованието - образовани педагози (CORE). - Библиогр. на англ. ез.: с. 207-215.

   ISBN 978-954-8007-58-0 

  

Сист. No: 44733

- 11 -

Ло/372.839/К 91ЦБ II 2992

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Разказани пътища : Уч. помагало [СИП Фолклор на етносите - ромски фолклор] за ученици от 5 до 7 клас / Теодора Крумова, Йосиф Нунев, Деян Колев ; Худож. Калоян Светославов Бациков, Теодора Крумова, Илина Илиева Пандева . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 240 с. : с ил. ; 29 см

   Изд. на ЦМЕДТ Амалипе със съдействието на фонд. Америка за България. - Библиогр. на с. 238-239.

   ISBN 978-954-350-142-7 

  

Сист. No: 44734

- 12 -

Ло/372.839/К 91ЦБ II 2994

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Истории край огнището : Уч. помагало [СИП Фолклор на етносите - ромски фолклор] за ученици от 2 до 4 клас / Теодора Крумова, Йосиф Нунев, Деян Колев ; Худож. Калоян Светославов Бациков, Теодора Крумова, Илина Илиева Пандева . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 208 с. : с ил. ; 29 см

   Изд. на ЦМЕДТ Амалипе. - Библиогр. на с. 204-205.

   ISBN 978-954-350-128-1 

  

Сист. No: 44736

- 13 -

Ло/316.347.2/К 91ЦБ II 2997

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Сборник материали "Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи" / Теодора Крумова, Деян Колев, Гергана Даскалова-Цветкова . - В. Търново : Астарта, 2011 . - 101 с. : с ил., сх. табл. ; 29 см

   Изд. е по проект Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи, финансиран от ЕК по Програма "Основни човешки права и гражданско участие. - Библиогр. с. 97-100.

   ISBN 978-954-350-123-7 

  

Сист. No: 44739

- 14 -

Ло/316.347.2/Н 26ЦБ 43360

Наръчник за ромска история и култура  : Създаден по проект CORE Ref № 357373-1-LLP-1-2011-BG-KA1-KA1NWR / Деян Колев и др . - V. Tarnovo ; Sofia : Игъл пъблишинг, 2013 . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   Други авт.: Д. Колев, Т. Крумова, Д. Авилейс, В. Георгиев, С. Кръстев, Св. Новополская, Бр. С. Олдебратен, Л. Оливейра, Д. Омерска, Б. Филипсен, С. Рибеиро, Х.-Фр. Роли, А. Розанова, К. Стех, Р.-К. Шикшай, А. Ведър, С. Велинова. - Изд. на Фонд. АДРА България, Център АМАЛИПЕ по проект "Принос към ролята на образованието - образовани педагози (CORE). - Библиогр. на англ. ез: с. 142-144.
   www.adra.bg 

   ISBN 978-954-8007-58-0 

  

Сист. No: 44732

- 15 -

Ло/316.347.2/Н 26ЦБ II 2996

Наръчник по толерантност  : Младежта е толерантност - преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора . - В. Търново : Астарта, 2013 . - 120 с. : с ил., сх. табл. ; 29 см

   Изд. на ЦМДТ Амалипе по проект "Младежта е толерантност - преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора", финансиран от ЕК по Програма "Основни човешки права и гражданско участие" JUST/2011-2012-FRC/2867 - European Commission, DG Justice. - Библиогр. с. 142-144.

   ISBN 978-954-350-179-2 

  

Сист. No: 44738

- 16 -

Ло/37.04/Н 33ЦБ 43363
 Нац. науч.-практ. конф. Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. В. Търново. 2013 

   Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище : Сб. доклади /  Състав. Теодора Крумова и др . - София : Арс Магна, 2014 . - 338 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

   Други състав.:Т. Ванова, В. Димова, Н. Николова, Р. Йорданова, Й. Данова. - Изд. на ЦМДЕТ Амалипе В. Търново. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92632-7-5 

  

Сист. No: 44742

- 17 -

Ч1/323.28/Р 29ЦБ 43369

Райчевски, Стоян Чилов и др.

   България 1944 - 1989 : Забранена истина : Каталог на изложбата / Стоян Райчевски, Фанна Коларова . - 2. изд. . - Berlin : Gedenkbibl. zu Ehren der Opfer des Kommunismus, 2013 . - 115 с. : с ил. ; 21Х11 см

   Загл. на нем. ез.: Bulgarien 1944-1989: Verbotene Wahrheit. - Библиогр.: с. 106-113.
   www.bulgaria1944-1989.eu 

   ISBN 978-3-00-039849-0 

  

Сист. No: 44748

- 18 -

Ло/397/Т 79ЦБ 43358

Традиции и памет  : Т. 1 - . - В. Търново : Астарта, 2003 - . - 21 см

   

   Т. 1. Ромската сватба във Великотърновско /  Състав.  Деян Колев, Теодора Крумова, Борис Сапунов, и др. . - 2003 . - 168 с. : със снимки. 

   Други авт. Б. Сапунов, В. Стойчева, Д. Колев, К. Котларска, Л. Каменова, М. Христова, Р. Асенов, С. Янакиева, С. Колева, Т. Крумова, Т. Петровски. - Библиогр. след отд. материали и под линия.

   ISBN 954-8324-01-6 (т. 1)

  

Сист. No: 44730

- 19 -

Ло/397/Т 79ЦБ 43362

Традиции и памет  : Т. 1 - . - В. Търново : Астарта, 2003 - . - 21 см

   

   Т. 2. Между Сцила и Харибда : За идентичността на миллета / Деян Колев, Теодора Крумова . - 2005 . - 216 с. : с табл., диагр., факс. 

   Изд. на ЦМЕДТ Амалипе по проект Да докоснем недосегаемите: преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи, финансиран от ЕК в рамките на програма Осн. човешки права и гражданство. - Библиогр. с. 214 - 215 и под линия ; С прил. документи и архивни материали.

   ISBN 954-8324-88-1 (т. 2)

  

Сист. No: 44741

- 20 -

Ло/364.465/B 55ЦБ 43367

Beyond anti-Roma Stereotypes: the World is not Just White and Black  /  Ed. and author Deyan Kolev et al . - Plovdiv : Astarta, 2013 . - 168 p. : ill. ; 21 cm

   Co-authors: T. Krumova, A. Pamporov, D. Radulescuv, S. van der Zwaan, T. Balcik. - [Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. Изд. на] Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance.

   ISBN 978-954-350-167-9 

  

Сист. No: 44746

- 21 -

Ло/37.04/I 69ЦБ 43365

Intercultural education and educational integration  . - [V. Tarnovo] : Center Amalipe, [2014] . - 40 p. : ill. ; 21 cm

   .
   www.amalipe.com www.romaeducation.com 

  

Сист. No: 44744

- 22 -

Ло/316.347.2/K 85ЦБ 43366

Krumova, Teodora et al.

   Manual on roma history and culture : Project "Contribution to the Role of Education" CORE Ref № 357373-1-LLP-1-2011-BG-KA1-KA1NWR / Teodora Krumova, Deyan Kolev . - Sofia, 2013 . - 144 с. : ill. ; 22 cm

   Co-authors: D. Avileis, S. Enache, V. Georgiev, J. Kacso, L. Kovacheva, S. Novopolskaja, B. Oldebraten, L. Oliveira, D. Omerska, B. Philipsen, S. Ribeira, K. Szikszal, A. Veder, S. Velinova. - [Кор. опис. Прев. на загл. на бълг. Наръчник за ромска история и култура. - Изд. на Фонд. АДРА България, Център АМАЛИПЕ по проект "Принос към ролята на образованието - образовани педагози (CORE)]. -Literature p. 142-144.

  

Сист. No: 44745

- 23 -

Ло/316.356.2/M 74ЦБ II 2998

Mircheva, Violetka et al.

   Preventing early marriages /  Ed. Violetka Mircheva, Dimitar Stoyanov . - Plovdiv : Astarta, 2011 . - 172 с. : ill. ; 29 сm

   Изд. на ЦМДТ Амалипе по проект Превенция на ранните / насилствени бракове, финансиран по програма Дафне III на ЕК.

   ISBN 978-954-350-118-2 (Астарта)

  

Сист. No: 44740

- 24 -

Ло/316.347.2/R 75ЦБ 43368

Roma social exclusion in the rural areas: a barrier before the incusive and sustainable growth  . - V. Tarnovo : Center Amalipe, [2013] . - 17 p. : ill. ; 21 cm

   This document is prepared within the project Promoting social inclusion of young people in marginalized rural Roma communities carried out by Amalipe Center.
   www.amalipe.com www.romaprogres.org 

  

Сист. No: 44747

Математика. Естествени науки

Медицина

- 25 -

РВ/615.85(035)/Ч 91ЦБ 43383

Чопра, Дийпак

   Съвършеното здраве : [Практ. ръководство] / Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Надя Гаврилова . - [София] : Бард, 2017 . - 400 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гръба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-783-4 

  

Сист. No: 44766

- 26 -

РВ/613:612.17/Т 83ЦБ II 2986

[Тридесет] 30 минути на ден за здраво сърце  /  Консултант Стивън Дженкинс и др ; Прев. от англ. Златка Величкова . - [София] : Рийдърс Дайджест, 2007 . - 320 с. ; 26 см

   Други консултанти: Ф. Ванини, Ш. Мередит, Ф. Хънтър, П. Мейсън.

   ISBN 978-954-9935-06-6 

  

Сист. No: 44662

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

- 27 -

РВ/75.071.1(497.2)/Б 56ЦБ II 2987

Данева, Анжела Славчева

   Георги Божилов - Слона : Портрети на духа / Анжела Данева ; [Науч. ред.] Ружа Маринска ; Фотогр. Цветан Четъшки ; Прев. Елена Алексиева . - София : Арс милениум МММ, 2012 . - 252 с. : с портр., цв. ил. ; 26Х26 см

   Загл. на гърба на предзагл. с.: Георги Божилов - Слона: 1935-2001. - Имената на фотогр. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а името на науч. ред. - в изд. каре. - Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-2950-05-9 

  

Сист. No: 44664

- 28 -

РВ/791.44.071.2(497.2)(092)/Р 12ЦБ 43399

Радева, Емилия Евтимова

   Ние, артистите : Хроника на един живот с най-големите имена от киното и театъра в България / Емилия Радева ; Ред. и предг. от Георги Тошев . - София : Книгомания, 2017 . - 220 с. : със снимки ; 21 см . -  (Поредица Любимци на публиката)

   Снимки личен арх. на авт. и БНФ.

   ISBN 978-619-195-161-1 

  

Сист. No: 44783

Спорт. Игри

Езикознание

- 29 -

АЦ/802.0(038.1)/W 37ЦБ II 2999

Webster's New Encyclopedic Dictionary  . - 2-nd print. . - Cologne, Germany : Konemann, 1994 . - 1787 p. : ill., maps, fig. ; 29 cm.

   

   ISBN 0-9637056-0-1 

  

Сист. No: 44759

Литературознание

Чужда художествена литература

- 30 -

Ло/891.4-31/Б 27ЦБ 43296

Баруча, Рузбех

   Факирът : [Роман] / Рузбех Баруча ; Прев. [от англ.] Евелина Пенева . - София : Intense, 2012 . - 254 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-161-2 (Интенс)

  

Сист. No: 44663

- 31 -

РВ/820(73)-31/Б 38ЦБ 43398

Бери, Стив

   Изчезналият орден : Роман / Стив Бери ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2017 . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-437-8 

  

Сист. No: 44782

- 32 -

АТ/820(73)-31/Б 78, ДБ/820(73)-31/Б 78, Ло/820(73)-31/Б 78ЦБ 43460

Браун, Дан

   Произход : [Роман] / Дан Браун ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2017 . - 528 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.danbrown.com 

   ISBN 978-954-655-800-8 

  

Сист. No: 35690

- 33 -

РВ/860(85)-31/В 22ЦБ 43400

Варгас Льоса, Марио

   Квартал Петте кьошета / Марио Варгас Льоса ; Прев. от исп. Емилия Юлзари . - София : Колибри, 2017 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0105-2 (Colibri)

  

Сист. No: 44784

- 34 -

РВ/860(7/8)-31/Г 23ЦБ 43391

Гарсия Маркес, Габриел

   Спомен за моите тъжни проститутки : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари . - София : Лъчезар Минчев, 2017 . - 109 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-412-077-1 

  

Сист. No: 44774

- 35 -

РВ/830-31/Г 36ЦБ 43388

Георге, Нина

   Любов в Бретан : [Роман] / Нина Георге ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева . - София : Слънце, 2017 . - 352 с. ; 20 см . -  (Поредица Пътувай и обичай)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-233-9 

  

Сист. No: 44771

- 36 -

РВ/820(73)-31/Д 40ЦБ 43413

Демил, Нелсън

   Кубинската афера : [Роман] / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2017 . - 464 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-790-2 

  

Сист. No: 44797

- 37 -

АТ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43463

Джеймс, Джули

   Любов под прикритие : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2017 . - 352 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-210-6 

  

Сист. No: 36030

- 38 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43064

Джеймс, Елоиза

   Моята американска херцогиня : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0308-3 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44416

- 39 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43390

Джеймс, Елоиза

   Седем минути в рая : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2017 . - 388 с. ; 20 см . -  (Поредица Отчаяни херцогини с числа ; [3])

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0313-7 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44773

- 40 -

АТ/820(73)-31/Д 50, РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43414

Джеймс, Елоиза

   Отчаяни херцогини : [Роман] : Кн. 1. / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Отчаяни херцогини)

   Елоиза Джеймс е псевд. на Мери Блай Ветори. - Съдържа и биогр. данни за авт.
   www.eloisajames.com 

   ISBN 978-954-17-0316-8 (Калпазанов)

  

Сист. No: 44798

- 41 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 43382

Кинг, Стивън

   Търси се - който го намери, за него си е : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Даня Доганова . - София : Плеяда, 2015 . - 472 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-356-3 

  

Сист. No: 44765

- 42 -

РВ/820-31/К 63ЦБ 43404

Кларк, Луси

   Морски сестри : [Роман] / Луси Кларк ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2017 . - 328 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-086-6 

  

Сист. No: 44788

- 43 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 43387

Кларк, Мери Хигинс

   Никога повече сама : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - [София] : Бард, 2017 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-793-3 

  

Сист. No: 44770

- 44 -

РВ/820(73)-31/К 86ЦБ 43416

Костова, Елизабет

   Земя на сенки : [Роман] / Елизабет Костова ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Колибри, 2017 . - 494 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0080-2 (Colibri)

  

Сист. No: 44800

- 45 -

РВ/860-31/Л 82ЦБ 43407

Лопес Рубио, Сусана

   Ел Енканто : [Роман] / Сусана Лопес Рубио ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1726-6 

   ISBN 978-954-26-1726-7 

  

Сист. No: 44791

- 46 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 43394

Макгуайър, Джейми

   Красиво изкупление : [Роман] / Джейми Макгуайър ; Прев. [от англ.] Даниела Гамова . - [София] : Прозорец, 2017 . - 328 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.jamiemcquire.com 

   ISBN 978-954-733-920-0 

  

Сист. No: 44777

- 47 -

РВ/820(73)-31/М 21ЦБ 43409

Малерман, Джош

   Червеното пиано : [Роман] / Джош Малерман ; Прев. от англ. Паулина Мичева . - София : Deja Book, 2017 . - 348 с. ; 21 см

   Deja Book е марка на изд. Сиела.

   ISBN 978-954-28-24-31 (Дежа Бук)

  

Сист. No: 44793

- 48 -

РВ/850-31/М 41ЦБ 43380

Мацантини, Маргарет

   Прелест : [Роман] / Маргарет Мацантини ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2017 . - 358 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-02-0086-4 

  

Сист. No: 44763

- 49 -

РВ/820(73)-31/М 53ЦБ 43389

Мийд, Ришел

   Среднощният диамант : [Роман] / Ришел Мийд ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2017 . - 520 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2425-1 (Сиела)

  

Сист. No: 44772

- 50 -

РВ/820(94)-31/М 89ЦБ 43401

Мориарти, Лиан

   Виновни до доказване на противното : Роман / Лиан Мориарти ; Прев. от англ. Вихра Манова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 416 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1714-3 

  

Сист. No: 44785

- 51 -

РВ/839.6-31/Н 60ЦБ 43381

Несбьо, Ю

   Жажда : [Роман] / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, 2017 . - 608 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале ; 31)

   

   ISBN 978-954-357-356-1 

  

Сист. No: 44764

- 52 -

РВ/839.6-31/Н 60ЦБ 43385

Несбьо, Ю

   Снежния човек : [Роман] / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2013] . - 504 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале ; 14)

   

   ISBN 978-954-357-257-1 

  

Сист. No: 44768

- 53 -

Ло/820(73)-31/П 61ЦБ 43293

Плъм, Ейми

   Ревенант : Обречени на безсмъртие : [Фентъзи-екшън] / Ейми Плъм ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Ера, 2011 . - 255 с. ; 20 см

   Загл. на предзагл. с.: Обречени на безсмъртие ; Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Кн. 1 от трилогията Ревенант.

   ISBN 978-954-389-140-5 

  

Сист. No: 44659

- 54 -

Ло/820(73)-31/П 61ЦБ 43294

Плъм, Ейми

   Ревенант : Саможертвата : [Кн. 2. от фентъзи-екшън трилогия] / Ейми Плъм ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Ера, 2012 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Кн. 2 от трилогията Ревенант.

   ISBN 978-954-389-216-7 

  

Сист. No: 44660

- 55 -

АТ/820(417)-31/Р 27ЦБ 43462

Райли, Лусинда

   Орхидеената къща : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2014 . - 548 с. ; 21 см

   
   www.lucindariley.com 

   ISBN 978-954-398-383-4 

  

Сист. No: 35692

- 56 -

РВ/820(417)-31/Р 27ЦБ 43415

Райли, Лусинда

   Сестра на сенките : Историята на Ася : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова . - София : Труд, 2017 . - 568 с. ; 21 см . -  (Поредица Седемте сестри ; [3])

   

   ISBN 978-954-398-522-7 

  

Сист. No: 44799

- 57 -

РВ/820(94)-31/Р 70ЦБ 43408

Робъртс, Грегъри Дейвид

   Сянката на планината : [Роман] / Грегъри Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - София : Zамония, 2017 . - 912 с. ; 21 см

   В библиогр. каре отбелязано американска ; на кор. Кн. е продължение на Шантарам.

   ISBN 978-619-877-01 (Замония)

  

Сист. No: 44792

- 58 -

Ло/869.0-31/С 18, РВ/869.0-31/С 18ЦБ 43410

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Милионерът в Лисабон : Роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. от португ. Дарина Миланова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 480 с. ; 21 см

   Кн. е за живота на арменския мултимилионер Калуст Саркис Гулбенкян и е продълж. на Мъжът от Константинопол.

   ISBN 954-26-1747-Х 

   ISBN 978-954-26-1747-1 

  

Сист. No: 44795

- 59 -

РВ/884-31/С 19ЦБ 43379

Сапковски, Анджей

   Вещерът : [Кн. 1 -] / Анджей Сапковски ; Прев. от пол. Васил Велчев . - София : Колибри, [2008 -] . - 20 см . -  (Поредица Галактики ; 24)

   

   ISBN 978-619-02-0066-6 

   [Кн. 7.]. Сезонът на бурите : [Роман] . - 2017 . - 399 с.

   [Нов роман за Вещера, своеобразно продължение на поредицата след 13 г. прекъсване.]

  

Сист. No: 44762

- 60 -

РВ/869.0-31/С 20ЦБ 43402

Сарамагу, Жузе

   Двойникът : [Роман] / Жозе Сарамаго ; Прев. от португ. Илияна Чалъкова . - София : Колибри, 2017 . - 366 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. европ. проза)

   Възприетата форма на името на авт. е Жузе Сарамагу. - Кн. има Нобелова награда за лит.

   ISBN 978-619-02-0092-5 (Colibri)

  

Сист. No: 44786

- 61 -

РВ/820(73)-31/С 47ЦБ 43371

Смит, Л. Дж.

   Дневниците на вампира : Дневниците на Стефан : [Роман : Кн. 1 -] /  По кн. на Л. Дж. Смит ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2011 - . - 20 см . -  (Поредица Дневниците на Стефан ; 1)

   

   Кн. 1. Началото . - 2011 . - 228 с.

   На загл. с. По кн. на Л. Дж. Смит и ТВ сериала, създаден от Кевин Уилямсън и Джули Плек.

   ISBN 978-954-9321-61-6 (кн. 1)

  

Сист. No: 44750

- 62 -

РВ/820(73)-31/С 47ЦБ 43372

Смит, Л. Дж.

   Дневниците на вампира : Дневниците на Стефан : [Роман : Кн. 1 -] /  По кн. на Л. Дж. Смит ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2011 - . - 20 см . -  (Поредица Дневниците на Стефан ; 2)

   

   Кн. 2. Кръвожадност . - 2011 . - 224 с.

   На загл. с. По кн. на Л. Дж. Смит и ТВ сериала, създаден от Кевин Уилямсън и Джули Плек.

   ISBN 978-954-9321-62-3 (кн. 2)

  

Сист. No: 44752

- 63 -

АТ/820(73)-31/С 55, Ло/820(73)-31/С 55ЦБ 43461

Спаркс, Никълъс

   Спасителят : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2017 . - 319 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-452-9 

  

Сист. No: 35691

- 64 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 43397

Стийл, Даниел

   Херцогинята : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2017 . - 288 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-789-6 

  

Сист. No: 44781

- 65 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 43403

Стийл, Даниел

   Въпреки всичко : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова . - [София] : Бард, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-796-4 

  

Сист. No: 44787

- 66 -

РД/820-31/С 88ЦБ 43333

Стърлинг, Джос

   Самър : [Роман] / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Егмонт България, 2017 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Сер. Саванти] ; [кн. 6])

   Джос Стърлинг е псевд. на Джулия Голдинг.

   ISBN 978-954-27-1862-8 

  

Сист. No: 44704

- 67 -

РВ/830-31/Т 45ЦБ 43384

Тейлър, Катрин

   Имението Дарингам [:] Завръщането : [Роман] : Кн. 3. / Катрин Тейлър ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 272 с. ; 20 см

   Кн. 1. Наследството, кн. 2. Решението.

   ISBN 954-26-1749-6 

   ISBN 978-954-26-1749-5 

  

Сист. No: 44767

- 68 -

ДБ/820(73)-31/Х 21, МС/820(73)-31/Х 21, РВ/820(73)-31/Х 21ЦБ 43373

Хайсмит, Патриша

   Намерена на улицата или кой уби Елси Тайлър? : [Кримин.] роман / Патриша Хайсмит ; Прев. от англ. Алена Ликова, Емил Орманов . - София : Scorpion, 1993 . - 383 с. ; 20 см . -  (Поредица [Патриша Хайсмит] ; [1])

   Пълното име на авт. е Мери Патриша Хайсмит.

   ISBN 954-8210-06-1 (Скорпион)

  

Сист. No: 44751

- 69 -

АТ/820(73)-31/Х 21ЦБ 43374

Хайсмит, Патриша

   Без милост : [Кримин.] роман / Патриша Хайсмит ; Прев. от англ. Бисера Георгиева . - София : Scorpion, 1993 . - 255 с. ; 20 см . -  (Поредица [Патриша Хайсмит] ; [2])

   Пълното име на авт. е Мери Патриша Хайсмит.

   ISBN 954-8210-06-3 (Скорпион)

  

Сист. No: 44753

- 70 -

РВ/820-31/Х 38ЦБ 43393

Хейл, Джени

   Обичай ме заради мен : Роман / Джени Хейл ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1718-6 

   ISBN 978-954-26-1718-1 

  

Сист. No: 44776

- 71 -

РВ/820(73)-31/Х 96ЦБ 43392

Хънтли, Суон

   Можехме да бъдем красиви : Роман / Суон Хънтли ; Прев. от англ. Евгения Колева . - София : Quantum Publishers, 2017 . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90908-00 (Куантум)

  

Сист. No: 44775

- 72 -

ДБ/820-31/Ч 16, Ло/820-31/Ч 16ЦБ 43457

Чайлд, Лий

   Точно в полунощ : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2017 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица Джак Ричър])

   Лий Чайлд е псевд. на Джим Грант.
   www.leechild.us 

   ISBN 978-954-769-439-2 

  

Сист. No: 35684

- 73 -

ДБ/820(73)-31/Ч 16, РВ/820(73)-31/Ч 16ЦБ 43396

Чайлд, Линкълн

   Вълче пълнолуние : [Роман] / Линкълн Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2017 . - 272 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-787-2 

  

Сист. No: 44779

Българска художествена литература

- 74 -

МС/886.7-193/А 64ЦБ 43301

Ангелов, Ангел Димитров

   Свят като цвят : [Сб. с поезия, епиграми и проза] / Ангел Ангелов ; С предг. от авт.  . - Б. м. : Изд. авт., 2014 . - 88 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на зад. кор.

  

Сист. No: 44670

- 75 -

Ло/886.7-1/А 64ЦБ 43302

Ангелов, Ангел Димитров

   Към небесата стихове от земята : [Поезия] / Ангел Ангелов ; С предг. от авт.  . - Б. м. : Изд. авт., 2014 . - 64 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на зад. кор.

  

Сист. No: 44671

- 76 -

РВ/886.7-193/А 64ЦБ 43303

Ангелов, Ангел Димитров

   Дрянова тояга : [Сб. с поезия и епиграми] / Ангел Ангелов ; С предг. от авт.  . - Б. м. : Изд. авт., 2017 . - 64 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на зад. кор.

  

Сист. No: 44672

- 77 -

РВ/886.7-32/Б 56ЦБ 43386

Божинов, Венцислав

   С аромат на тютюн : Разкази / Венцислав Божинов ; Ред. Деян Енев . - [София] : Рива, 2017 . - 268 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-596-7 

  

Сист. No: 44769

- 78 -

РД/886.7-1/В 15ЦБ 43356

Вазов, Иван

   Стихотворения / Иван Вазов ; Състав., обясн. бел. Екип на Скорпио . - София : Скорпио, Б. г. . - 240 с. ; 21 см . -  (Библ. на ученика)

   Съдържа и И. Вазов за поезията ; "Вазов - човекът" в спомените на Иван Шишманов ; Биогр.-творч. портр. ; Биогр. бел. ; Стихосб. на Вазов ; "Млади поети, бъдете българи, синове на своя народ" (И. Вазов за българския писател и за своето творчество) ; Външност на Вазов ; За характера на Вазов ; Фрагменти от българската литературна критика за поезията на И. Вазов ; За мястото на Вазов в бълг. култ. история ; Литература върху лириката на Иван Вазов. - Библиогр. с.239 ; Бел. под линия.

   ISBN 954-792-084-7 

   ISBN 978-954-792-084-2 (Scorpio)

  

Сист. No: 44727

- 79 -

ДБ/886.7-1/Г 72ЦБ 43320

Гочева, Радка и др.

   Жажда за обич : Лирика / Радка Гочева, Мико Дончев . - Казанлък : Изд. авт., 2015 . - 64 с. ; 21 см

   С биогр. данни и библиогр. за авт. на зад. кор.

   ISBN 978-619-90185 (грешен)

  

Сист. No: 44691

- 80 -

РВ/886.7-8/З-84ЦБ 43456

Зографова, Катя

   Словозографии : [Сб.] / Катя Зографова . - София : Богианна, 2017 . - 182 с. ; 21 см

   Съдържа и Завръщането на една панагюрка / Боян Ангелов: с. 113-115 ; Великите българки / Юлия Йорданова: с. 116-122 ; "Орчо войвода или преображенията на българското юначество" / Румен Бориславов Спасов: с. 123-125 ; Homo Archivarius: Многоликата Катя Зографова / Елена Гетова: с. 126-131 ; Книга-равносметка ("Любовен архив") / Светлозар Игов: с. 132-134 ; Хомо архивариус, хомо натуралис / Митко Новков: с. 135-137 ; Катя Зографова и нейното дуенде / Стоян Радулов: с. 138-140 ; Катя Зографова и нейното време / Георги Гемиджиев: с. 141-150 ; Преоткриване или за многото лица на огняроинтелигента / Антония Велкова-Гайдарджиева: с. 151-159 ; Да възкресиш погребалната истина... да създадеш легенда / Мина Карагьозова: с. 160-165 ; играещата със стихиите, играещата със словото или игрите на времето / Елка Трайкова: с. 166-169 ; Знаменити, забравени, забранени - нова среща с Катя Зографова / Добрина Топалова: с. 170-173 ; Неделна светлина сред житейски сенки / Елка Няголова: с. 174-179

   ISBN 978-954-676-138-5 

  

Сист. No: 35657

- 81 -

РВ/07:654.197/И 21ЦБ I 3953

Иванов, Светослав

   Чудовища и будители : 75 коментара за 120 минути / Светослав Иванов ; Предг. Иво Иванов, Светослав Иванов . - София : Вакон, 2017 . - 280 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7300-19-2 

  

Сист. No: 44780

- 82 -

АТ/886.7-1/И 85ЦБ 43304

Йотова, Татяна Савова

   Съм : Стихотворения / Татяна Йотова ; Графики Жечка Чаушева ; Худож. на кор. Виолета Илиева . - София : Изд. ателие Аб, 2002 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа биогр. данни за авт. и библиогр.

   ISBN 954-737-282-3 

  

Сист. No: 44673

- 83 -

АТ/886.7-1/И 85ЦБ 43305

Йотова, Татяна Савова

   Между ада и рая : Лирическа новела / Татяна Йотова ; Худож. Дечко Тодоров . - София : Бълг. писател, 2005 . - 142 с. : с ил., портр. ; 23 см

   

   ISBN 954-443-475-5 

  

Сист. No: 44674

- 84 -

ДБ/886.7-31/К 73, Ло/886.7-31/К 73ЦБ 43459

Коен, Леа Пепо

   Рафаел : Роман / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2017 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-260-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 35689

- 85 -

РВ/886.7-1/М 72ЦБ 43306

Митов, Иван Спасов

   Къде си, моя любов : Кн. 1. : Поеми, стихотворения, песни : Т. 2. / Иван Митов ; Ред. Красимира Кацарска . - Благоевград : Изд. авт., 2017 . - 161 с. ; 21 см . -  (Поредица Влюбените птици летят по две ; т. 2, кн. 1)

   Ив Ван Смит - псевд. на Иван Спасов Митов.

   ISBN 978-619-90403--3-1 

  

Сист. No: 44675

- 86 -

РВ/886.7-1/М 72ЦБ 43307

Митов, Иван Спасов

   Къде си, моя любов : Кн. 2. : Поеми, стихотворения, песни : Т. 3. / Иван Митов ; Ред. Красимира Кацарска . - Благоевград : Изд. авт., 2017 . - 145 с. ; 21 см . -  (Поредица Влюбените птици летят по две ; т. 3, кн. 2)

   Ив Ван Смит - псевд. на Иван Спасов Митов.

   ISBN 978-619-90403-5-5 

  

Сист. No: 44676

- 87 -

РВ/886.7-32/П 44ЦБ 43444

Петков, Пламен

   Престъпни мисли : [Сб. разкази и роман] / Пламен Петков ; [Предг.] Крум Гергицов . - Русе : Лени Ан, 2017 . - 179 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7058-48-2 

  

Сист. No: 44828

- 88 -

РВ/886.7-992/П 47ЦБ 43406

Петров, Валери Нисимов

   Книга за Китай : [Пътепис] / Валери Петров . - 2. изд. . - София : Вакон, 2017 . - 656 с. : със снимки ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   Валери Нисимов Петров - псевд. на Валери Нисим Меворах.

   ISBN 978-619-7300-24-6 

  

Сист. No: 44790

- 89 -

РВ/886.7-1/П 47ЦБ 43378

Петров, Никола

   Бяс/Бяло : [Стихотворения] / Никола Петров . - София : Лит. вестник, 2017 . - 40 с. ; 21 см . -  (Поредица Нова българска)

   Авт. е спечелил първа награда на XXVІ Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 2011.

   ISBN 978-954-9602-47-0 

  

Сист. No: 44761

- 90 -

РВ/886.7-31/Р 95ЦБ 43377

Русков, Милен Костов

   Възвишение : [Роман] / Милен Русков . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-301-3 

  

Сист. No: 44758

- 91 -

РВ/886.7-32/С 83ЦБ 43375

Стоянова, Оля

   Висока облачност : Разкази / Оля Стоянова ; Ред. Надежда Радулова . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 168 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Оля Стоянова Джакова.

   ISBN 978-619-186-335-8 

  

Сист. No: 44754

- 92 -

РВ/886.7-2/С 83ЦБ 43376

Стоянова, Оля

   Малки ритуали за сбогуване : Пиеси / Оля Стоянова . - София : Black Flamingo Publishing, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Оля Стоянова Джакова. - Съдържа и: Бел. за пиесите ; Биогр. данни за авт. на кор. - Изд. е спечелило конкурс на МК.

   ISBN 978-954-2915-82-9 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 44756

- 93 -

РВ/886.7-32/Ц 34ЦБ 43395

Цветкова, Анна

   Сърце от камък : По следите на отминали събития : Новела / Анна Цветкова . - Сливен : Жажда, 2017 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-795-485-4 

  

Сист. No: 44778

- 94 -

Кр/К886.7-1/Ц 44ЦБ 43297

Цекова, Теменуга

   Духовни Хималаи : [Стихотворения] / Теменуга Цекова ; Ред. Клавдия Йорданова . - Ст. Загора : Форум, 2003 . - 68 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-9794-34-2 

  

Сист. No: 44665

Литература за деца и юноши

- 95 -

РД/886.7-93-91/Б 12ЦБ 43355

Баба Яга  : [Приказка] . - София : Посоки, 2016 . - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Любимата ми кн. ; 48)

   

   ISBN 978-954-361-291-8 

  

Сист. No: 44726

- 96 -

РД/886.7-93-94/Б 70ЦБ 43332

Генов, Райчин и др.

   Разкажи ми за Ботев : [За най-малките] / Райчин Генов, Ивайло Кючуков ; Ил. Николета Карайончева ; Прев. [на англ.] Анна Босева . - София : БИ 93, 2017 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-90711-2-0 

  

Сист. No: 44702

- 97 -

РД/886.7-93-32/Л 36ЦБ 43335

Генов, Райчин и др.

   Разкажи ми за Левски : [За най-малките] / Райчин Генов, Ивайло Кючуков ; Ил. Здравка Брайкова-Николова ; Прев. [на англ.] Анна Босева . - София : Booktrading, 2016 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-7106-30-5 (Буктрейдинг)

  

Сист. No: 44705

- 98 -

РД/820-93-31/Д 14ЦБ 43352

Дал, Роалд

   Момче : [Роман за деца] / Роалд Дал ; Ил. Куентин Блейк ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2017 . - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   
   www.roalddahl.com 

   ISBN 978-619-164-238-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 44723

- 99 -

РД/820-93-31/Д 14ЦБ 43354

Дал, Роалд

   Били и минпините : [Роман за деца] / Роалд Дал ; Ил. Куентин Блейк ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2017 . - 111 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. и библиогр. данни за авт. и ил. на кор.
   www.roalddahl.com 

   ISBN 978-619-164-255-7 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 44725

- 100 -

РД/820(73)-93-31/Д 30ЦБ 43339

Де ла Круз, Мелиса

   Възходът на Острова на изгубените : История на наследниците : [Роман] / Мелиса Де ла Круз ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2017 . - 284 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Наследниците ; кн. 3)

   

   ISBN 978-954-27-1997-7 

  

Сист. No: 44709

- 101 -

РД/840-93-31/Д 40ЦБ 43337

Демерс, Доминик

   [Ес.О.Ес] S.O.S. Нова учителка : [Роман] / Доминик Демерс ; Ил. Тони Рос ; Прев. от [фр.] Анета Пантелеева . - [София] : Прозорец, 2017 . - 72 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Приключенията на госпожица Шарлот ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-910-1 

  

Сист. No: 44706

- 102 -

РД/840-93-31/Д 40ЦБ 43350

Демерс, Доминик

   Загадъчната библиотекарка : [Роман за деца] / Доминик Демерс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от фр.] Анета Пантелеева . - [София] : Прозорец, 2017 . - 72 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Приключенията на госпожица Шарлот ; Кн. 2)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - На предзагл. с. изд. е Прозорче.

   ISBN 978-954-733-915-6 

  

Сист. No: 44719

- 103 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 43336

Ленк, Фабиан

   Змийска клопка : [Роман] / Фабиан Ленк ; Ил. Цапф . - [София] : Фют, 2017 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Газ до дупка ; кн. 1)

   

   ISBN 978-619-199-189-1 

  

Сист. No: 44707

- 104 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 43338

Ленк, Фабиан

   Червеният лотус : [Роман] / Фабиан Ленк ; Ил. Цапф . - [София] : Фют, 2017 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Газ до дупка ; кн. 2)

   

   ISBN 978-619-199-190-7 

  

Сист. No: 44708

- 105 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 43340

Ленк, Фабиан

   Двубой без правила : [Роман] / Фабиан Ленк ; Ил. Цапф . - [София] : Фют, 2017 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Газ до дупка ; кн. 3)

   

   ISBN 978-619-199-240-9 

  

Сист. No: 44710

- 106 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 43331

Маас, Сара Дж.

   Острието на асасина : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2017 . - 456 с. ; 21 см . -  ([Поредица Стъкленият трон])

   

   ISBN 978-954-27-2064-5 

  

Сист. No: 44703

- 107 -

РД/820-93-34/П 19ЦБ 43347

Пантър, Ръсел

   Приказки за снежни човеци : [Приказки] + забавни игри : [Книжка с картинки] /  Текст Ръсел Пантър ; Ил. Филип Уеб ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2012 . - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Библ. Славейче)

   Съдържа и: Моят първи читателски дневник ; Речник.

   ISBN 978-954-625-766-6 

  

Сист. No: 44716

- 108 -

РД/820(73)-93-31/П 27ЦБ 43344

Пастис, Стефан

   Тими Провала: Светът е полудял : [Роман за деца в картинки] / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2016 . - 288 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Тими Провала ; Кн. 4)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-2156-4 (Сиела)

  

Сист. No: 44715

- 109 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 43330

Риърдън, Рик

   Скритият оракул : [Фентъзи роман за деца] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2016 . - 368 с. ; 19 см . -  (Поредица Изпитанията на Аполон ; 1)

   Съдържа и: "Аполонов разговорник" с. 355-368. - Сл. кн. от поредицата е със загл. "Тъмното пророчество".
   www.rickriordan.com 

   ISBN 978-954-27-1738-6 

  

Сист. No: 35594

- 110 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 43334

Риърдън, Рик

   Тъмното пророчество : [Фентъзи роман за деца] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2017 . - 413 с. ; 19 см . -  (Поредица Изпитанията на Аполон ; 2)

   Съдържа и: "Аполонов разговорник" с. 393-404 ; За авт. с. 413. - Сл. кн. от поредицата е със загл. "Пламтящият лабиринт".
   www.rickriordan.com 

   ISBN 978-954-27-2010-2 

  

Сист. No: 35599

- 111 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 43348

Риърдън, Рик

   Чукът на Тор : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. [от англ.] Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2016 . - 510 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Магнус Чейс и боговете на Асгард ; 2)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Сл. кн. от поредицата е със загл. "Корабът на мъртвите".

   ISBN 978-954-27-1860-4 

  

Сист. No: 44717

- 112 -

РД/820-93-34/Р 87ЦБ 43351

Роусън, Кристофър

   Приказки за принцове и принцеси : [Приказки] + забавни игри /  Текст Кристофър Роусън ; Адапт. Лесли Симс ; Ил. Стивън Картрайт ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, 2017 . - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Библ. Славейче)

   Съдържа и: Моят първи читателски дневник ; Речник.

   ISBN 978-619-199-250-8 

  

Сист. No: 44721

- 113 -

РД/820-93-31/У 13ЦБ 43349

Уайброу, Иън

   Академия за привидения / Иън Уайброу ; Худож. чичо Коля Воронцов ; Прев. [от англ.] Мария Петкова Асенова . - София : Миранда, 2017 . - 114 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Малкият вълк ; [3])

   Пълното име на худож. е Николай Воронцов. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - С кратки биогр. бел. за авт. и худож.

   ISBN 978-619-7078-69-5 

  

Сист. No: 44718

- 114 -

РД/820(73)-93-34/Д 63ЦБ 43341

[Дисни] Disney Pixar Колите 2  /  Прев. [от англ.] Венета Янкова ; Ред. Боряна Стоянова . - София : Егмонт България, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства ; [22])

   По филма на Disney Pixar "Колите 2".

   ISBN 978-954-27-0642-7 

  

Сист. No: 44711

- 115 -

РД/820(73)-93-34/Д 63ЦБ 43343

[Дисни] Disney Pixar Колите 3  /  Прев. [от англ.] Ваня Ангелова . - София : Егмонт България, 2017 . - [64] с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства ; [30])

   По филма на Disney Pixar "Колите 3".

   ISBN 978-954-27-1975-5 

  

Сист. No: 44713

Отраслева литература за деца и юноши

- 116 -

РД/087.5:949.72/Г 63ЦБ 43345

Голяма книга [.] Героите на България  / Цанко Лалев ; и др.  ; Ил. Венцислав Кръстев, Мирослава Николова . - София : Пан, 2014 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на Ц. Лалев - Цанко Лалев Дулев. ; Други авт. : Р. Савов, С. Пенчев ; Л. Русанов - Библиогр. с. 251.

   ISBN 978-954-660-510-8 

  

Сист. No: 44714

- 117 -

РД/087.5:599/Д 52ЦБ 43353

Джонсън, Джини

   Бозайниците / Джини Джонсън ; Прев. [от англ.] Златозар Боев . - София : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица 100 интересни неща за...)

   С Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-625-744-4 

  

Сист. No: 44724

- 118 -

РД/087.5:568.1/Д 62ЦБ II 2989

Динозаври  : [Забавни приключения] : [Кн. -игра] /  Ил. Джон Пейшънс ; Прев. [от англ.] Венера Иванова Атанасова . - [Пловдив] : Хермес, 2008 (Китай) . - 21 с. : цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-26-0623-9 

  

Сист. No: 44720

- 119 -

РД/087.5:949.72/Л 36ЦБ 43342

Левски  : [Кн. за всеки бълг. дом] /  Състав. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2017 . - 64 с. : с ил. ; 23 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-379-6 

  

Сист. No: 44712

- 120 -

РД/087.5:949.72/С 13ЦБ 43346

Савов, Румен

   Голяма книга [.] Великите победи на България / Румен Савов ; Худож. Христо Хаджитанев ; Ред. Цанко Лалев . - София : Пан, 2017 . - 240 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Пълното име на ред. Ц. Лалев е Цанко Лалев Дулев.

   ISBN 978-954-660-851-2 

  

Сист. No: 36043

- 121 -

РД/087.5:94/С 76ЦБ II 2990

Стийл, Филип

   Как да станеш рицар : Наръчник за рицари от сър Джефри де Ланс / Дугълд Стиър ; Оформление Анди Мансфийлд ; Ил. Миливой Черан, Нийл Чапмън ; Конструкции Алистър Греъм ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2010 (Тайланд) . - 28 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-625-619-5 

  

Сист. No: 44722

География

История

- 122 -

РВ/949.72/Б 65ЦБ 43411

Борисов, Теодор Иванов и др.

   [Петдесет] 50 места от българската история отвъд България : [Пътеводител за родолюбци] / Теодор Борисов, Светослав Марков ; С предг. от Милен Врабевски ; Ил. на кор. Николета Карайончева . - София : Бълг. история, 2017 . - 216 с. : с ил., к. ; 21 см

   Библиогр.: с. 212-215.

   ISBN 978-619-90711-3-7 

  

Сист. No: 44794

- 123 -

РВ/949.72.022/Г 63ЦБ II 2984

Големанов, Николай

   Траките : Кн. 2. /  Разказал Николай Големанов ; Науч. консултант Петър Делев ; Ил. Дея Вълчева . - [София] : Труд, 2012 . - 192 с. : ил. ; 29 см . -  (Поредица Родина ; кн. 2)

   Именен показалец ; Източници.

   ISBN 978-954-528-965-1 

  

Сист. No: 44657

- 124 -

РВ/949.72/К 93ЦБ 43412

Кудин, Андрей

   Неразгаданите мистерии на България : Т. 2. / Андрей Кудин . - София : Unicart, 2017 . - 23 см

   

   Т. 2 /  Ред.  Марин Делчев Маринов . - 2017 . - 256 с. : с цв. ил.

   Съдържа и кор. анот. от Божидар Димитров.

   ISBN 978-954-2953-77-7 (Уникарт) (т. 2)

  

Сист. No: 44796

- 125 -

Ч1/936/Т 29ЦБ I 3951

Танев, Тачо Тачев

   Прабългари или хунобългари : [За името на древните българи] / Тачо Танев . - [София] : Слово и знак, 2007 . - 120 с. : със сх., табл. ; 18 см + сх. (3 л. : 18Х47 см, сгънати до 18Х12 см)

   

   ISBN 978-954-92072-1-7 

  

Сист. No: 44755

Краезнание - отраслева литература

- 126 -

АТ/К371/В 88, ДБ/К371/В 88, Кр/К371/В 88, Ло/К371/В 88, РВ/К371/В 88, РД/К371/В 88ЦБ 43454

Като Второ няма второ

   Като Второ няма второ : Кн., посветена на 60-годишнината на Второ осн. у-ще "Петко Рачов Славейков" - Ст. Загора /  Ред.-състав. Недялка Филипова ; Ред. съвет Милена Желязкова и др ; Ред.-консултант Петър Драгиев . - Ст. Загора : Гео Милев, 2017 ([София] : печ. Миг Принт) . - 335 с. : със снимки ; 23 см

   Др. в ред. съвет: Т. Конарска, М. Банова, С. Рачева. - Сн. Фото Дукс, училищен арх., лични арх.
   www.ou2sz.com 

   ISBN 978-954-333-022-5 

  

Сист. No: 35563

- 127 -

ДБ/К886.7(092)/М 57, Кр/К886.7(092)/М 57, РВ/К886.7(092)/М 57ЦБ 43299

Гео Милев. За театъра  ; Абонатите на списание "Везни" : Нови изследвания 7 : [Сб.] / Камелия Николова и др ; Състав. Ружа Маринска ; Ред., прев. Виолета Цонева . - София : Гео Милев, 2017 . - 176 с.. : със снимки, факс. ; 20 см

   Др. авт.: А. Шурбанов, А. Цандер, М. Влашки, Р. Маринска, Д. Касабов, Р. Еванс-Касабова. - Изд. на Междунар. фонд. Гео Милев, в изд. каре отбелязано и изд. Захарий Стоянов. - Сб. съдържа докладите от науч. конф., проведена на 25 септ. 2015 в рамките на традиционните Гео-Милеви дни ; Тетрадка с абонатите на сп. "Везни". - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-333-020-1 

  

Сист. No: 44668

- 128 -

Кр/К929.5/С 20, РВ/К929.5/С 20ЦБ 43446

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Да преодолеем забравата : Летопис на стар казанлъшки [Кьорнедялковия] род / Стефан Саранеделчев ; С въвед. от авт.  ; Техн. ред. Димитър Никленов . - Ст. Загора : Палмира, 2017 (Ст. Загора : печ. Палмира) . - 220 с. : със снимки ; 21 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 208-211. - Сх. на рода на ослепения Недялко от Казанлък.
   e-mail: stef.kk@abv.bg 

   ISBN 978-954-9376-37-1 

  

Сист. No: 44830

- 129 -

Кр/К929.5/С 20, РВ/К929.5/С 20ЦБ 43448

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Да възродим задружността : Потомците на Пенчо Калайджиев от Казанлък - 1815 г. - 2015 г. / Стефан Саранеделчев ; С предг. от авт.  ; Ред. Палмира Никленова ; Техн. ред. Димитър Никленов . - Ст. Загора : Палмира, 2016 ([София] : печ. [Булгед]) . - 204 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и: Сх. на рода на Пенчо Калайджиев от Казанлък ; Библиогр. с. 196-197. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

   ISBN 978-954-9376-37-1 

  

Сист. No: 44832

- 130 -

Кр/К914.972/Ч 92ЦБ 43298

Чорчопов, Георги Нанев

   Сърнена гора : Пътеводител / Георги Чорчопов . - [2. прераб. и доп. изд.] . - Ст. Загора : Кота, 2006 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 144 с. : със снимки, к. ; 20 см

   Библиогр.: с. 125.

   ISBN 954-305-170-4 

   ISBN 978-954-305-170-0 

  

Сист. No: 44666

Краезнание - художествена литература

- 131 -

Кр/К886.7-1/А 51ЦБ 43314

Александров, Даниел Момчилов

   Черно на бяло : От Библията на един скитник : [Поезия] / Даниел Александров ; С ил. от авт.  ; Ред. Иван Аяров . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, [2013] . - 56 с. : с ил. ; 21 см

   Кор. опис. - Авт. отговорност отбелязана на зад. кор.

   ISBN 978-954-2927-11-2 

  

Сист. No: 44683

- 132 -

Кр/К886.7-193/А 93ЦБ 43312

Атанасов, Йордан Цонев и др.

   ... Думи за разпалки /  Тристишия Йордан Атанасов ; Реплики Атанас Щерев ; Дизайн на кор. Камелия Мирчева . - Ст. Загора : Изд. авт., 2008 . - 26 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и: Думи за Йордан Атанасов и за Атанас Щерев / К. Мирчева ; Биогр. данни за авт. - На загл. с. отбелязано изд. на 26 май 2008 г.

  

Сист. No: 44681

- 133 -

Кр/К886.7-1/Б 62, РВ/К886.7-1/Б 62ЦБ 43313

Бонева, Борислава

   Късчета време : Стихове / Борислава Бонева ; Худож. на кор. Тошо Стефанов ; Ред. Георги Янев . - Ст. Загора : Кота, 2017 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 88 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-305-445-9 

  

Сист. No: 44682

- 134 -

Кр/К886.7-1/Г 37ЦБ 43309

Георгиев, Божан Симеонов

   Задъхани спомени : Лирика / Божан Георгиев ; Музика Върбан Илиев . - Ст. Загора : Кота, 2004 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 32 с. : с ноти ; 21 см

   Съдържа и: Химн на СОУ Бачо Киро ; Песен за гр. Павликени ; Марш на пенсионерите. - Биогр. данни за авт. на зад. кор.

   ISBN 954-305-092-6 

  

Сист. No: 44678

- 135 -

Кр/К886.7-93-1/Г 98, РД/К886.7-93-1/Г 98ЦБ II 2991

Гюмлиева, Росица

   Вече сме големи... : Стихове и куклени пиеси за деца / Росица Гюмлиева ; Худож. Росица Гюмлиева ; Ред. Палмира Димник ; Композитор Тодор Герджиков . - [Ст. Загора] : Палмира, 2000 . - 24 с. : с ил., ноти ; 29 см

   

   ISBN 954-8884-73-9 (грешен)

  

Сист. No: 44729

- 136 -

Кр/К886.7-1/Д 59ЦБ 43315

Димитрова, Цветелина

   Стихове / Цветелина Димитрова . - Ст. Загора : Изд. авт., 2015 . - 15 с. : с ил. ; 21 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 44684

- 137 -

Кр/К886.7-1/Д 62ЦБ 43300

Динков, Динко Маринов

   Хубава Яна : Стихове / Динко Динков ; Худож. Васил Горанов . - Бургас : Libra Scorp, 2016 . - 42 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Биогр. данни на авт. са отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-471-327-0 (Либра Скорп)

  

Сист. No: 44669

- 138 -

Кр/К886.7-31/З-72, РВ/К886.7-31/З-72ЦБ 43450

Златев, Злати Кирев

   Кръстопътна летопис : [Автобиогр. роман] : В 2 ч. / Злати Златев . - [с. Богомилово] : Изд. авт., [2017] ([с. Богомилово] : печ. [СД Контраст]) . - 24 см

   Кор. загл. Кръстопътни времена.

   Ч. 1. Години от понеделници . - 344 с. : с портр.

   

  

Сист. No: 44834

- 139 -

Кр/К886.7-31/З-72, РВ/К886.7-31/З-72ЦБ 43451

Златев, Злати Кирев

   Кръстопътна летопис : [Автобиогр. роман] : В 2 ч. / Злати Златев . - [с. Богомилово] : Изд. авт., [2017] ([с. Богомилово] : печ. [СД Контраст]) . - 24 см

   Кор. загл. Кръстопътни времена.

   Ч. 2. Селски университети . - 352 с. : с портр.

   

  

Сист. No: 44835

- 140 -

Кр/К886.7-1/И 29ЦБ 43317

Игнатов, Симеон

   Пътеки към незримото : Стихове / Симеон Игнатов ; Ред. Иван Аяров ; Худож. Иван Арабаджиев . - Ст. Загора : Изд. авт., 1998 (Ст. Загора : печ. Инфоспектър) . - 40 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 44688

- 141 -

Кр/К886.7-1/И 29ЦБ 43318

Игнатов, Симеон

   Затворен кръг : Стихове / Симеон Игнатов ; Ред. Иван Аяров ; Худож. Иван Арабаджиев . - Ст. Загора : Тракийски свят, 1999 (Ст. Загора : печ. Шибилев) . - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 945-9848-03-9 (грешен)

  

Сист. No: 44689

- 142 -

Кр/К886.7-1/М 97ЦБ 43311

Мънкова-Касабова, Капка Николова

   Светлини от залеза : Стихотворения, хайку, епиграми / Капка Мънкова-Касабова . - Ст. Загора : Кота, 2004 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 32 с. ; 21 см

   С биогр. данни за авт. и библиогр. на зад. кор.

   ISBN 954-305-092-7 

  

Сист. No: 44679

- 143 -

Кр/К886.7-193/М 97ЦБ I 3949

Мънкова-Касабова, Капка Николова

   Букет : От стихове, афоризми, хайку, епиграми и омоними / Капка Мънкова-Касабова . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2005 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 32 с. : с ил. ; 14 см

   

   ISBN 954-91190-8-4 

  

Сист. No: 44685

- 144 -

АТ/К886.7-194/Н 33, ДБ/К886.7-194/Н 33, Кр/К886.7-194/Н 33, Ло/К886.7-194/Н 33, МС/К886.7-194/Н 33, РВ/К886.7-194/Н 33ЦБ I 3952
 Нац. младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", XXXIV. Ст. Загора. 2017 

   Експресен поетичен албум : [Сб. наградени и отличени творби] /  Худож. Ива Груева . - Ст. Загора : [Библ. Родина], 2017 ([Ст. Загора : печ. Библ. Родина]) . - 25 с. : с ил. ; 15 см

   Името на авт. Ек. Стоянова да се чете Ек. Калоянова. - Съдържа стихове от : Н. Тричкова, Ст. Дацева, Г. Манова, А. Топлева, Ал. Устамитева, Андж. Наку, Ек. Калоянова, Й. Георгиева, Й. Нейкова, Л. Трифонова, М.-Й. Донкова, М. Нанева, Р. Йовчев, Р. Григоров, Т. Монева, Фр. Земярска. - Организатори : Община Ст. Загора, Библ. Родина, Къща музей Гео Милев ; Жури на 34. изд. на конкурса : М. Бодаков, М. Донева, Н. Петров. - Връчване на наградите 3 ноем. 2017, Ст. Загора.

  

Сист. No: 44757

- 145 -

Кр/К886.7-1/П 76ЦБ 43452

Попова, Николина Вълева

   Поглед към времето : Стихове / Николина Попова ; Ред. Палмира Никленова ; Предг. от Маргарита Саранеделчева . - [Ст. Загора] : Палмира, 2016 ([София] : печ. [Булгед]) . - 56 с. : с ил. ; 21 см

   Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

   ISBN 978-954-9376-39-5 

  

Сист. No: 38841

- 146 -

Кр/К886.7-1/С 13ЦБ 43308

Савова, Татяна

   Душа и тяло : Поезия / Татяна Савова ; Ред. и предг. от Донка Йотова ; Худож. Хасан Смирнов . - Ст. Загора : Изд. авт., 1998 (Ст. Загора : печ. Тих труд) . - 32 с., [4] л. : карт. ; 20 см

   Кн. е изд. през месец авг. 1998 г.

  

Сист. No: 44677

- 147 -

ДБ/К886.7-32/С 20, Кр/К886.7-32/С 20, РВ/К886.7-32/С 20ЦБ 43447

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Зад превръзката Темида закачливо ни намига : [История на правораздаването в Старозагорска обл.] / Стефан Саранеделчев ; С въвед. от авт.  . - Ст. Загора : Кота, 2017 (Ст. Загора : печ. КОТА Принт) . - 128 с. : със снимки, ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-305-451-0 

  

Сист. No: 44831

- 148 -

Кр/К886.7-1/Ш 69ЦБ 43453

Шишкова, Румяна

   Да уловиш стрела : Лирика / Румяна НиколаЕва ; Ред. Стефанка Мирчева . - [Ст. Загора] : Палмира, 2017 ([София] : печ. [Булгед]) . - 86 с. ; 21 см

   Р. НиколаЕва е псевд. на Р. Шишкова.

   ISBN 978-954-9376-46-3 

  

Сист. No: 43799


 Индекс по АВТОРИ

Авилейс, Данило 10 14 
Александров, Даниел 131 
Александров, Даниел Момчилов 131 
Алексиева, Елена 27 
Алексиева, Елена Алексиева 27 
Алена 2 
Ангелов, Ангел 74 75 76 
Ангелов, Ангел Димитров 74 75 76 
Ангелов, Боян 80 
Ангелова, Ваня 115 
Ангелова, Весела 65 
Андрюс, Анди 3 
Арабаджиев, Иван 140 141 
Асенов, Росен 18 
Асенова, Мария Петкова 113 
Атанасов, Йордан 132 
Атанасов, Йордан Цонев 132 
Атанасова, Венера Иванова 118 
Аяров, Иван 131 140 141 
Аяров, Иван Нанев 131 140 141 
Баруча, Рузбех 30 
Бахчеванова, Калина 56 
Бациков, Калоян Светославов 11 12 
Бери, Стив 31 
Блейк, Куентин 98 99 
Блейк, Куентин Саксби 98 99 
Боев, Златозар 117 
Боев, Златозар Николаев 117 
Божанова, Ивайла 43 
Божанова, Ивайла Русева 43 
Божинов, Венцислав 77 
Бонева, Борислава 133 
Борисов, Теодор 122 
Борисов, Теодор Иванов 122 
Босева, Анна 96 97 
Брайкова-Николова, Здравка 97 
Браун, Дан 32 
Бъчваров, Крум 32 36 
Бъчваров, Крум Ернстов 32 36 
Вазов, Иван 78 
Ванова, Таня 16 
Варгас Льоса, Марио 33 
Ведър, Аля 14 
Ведър, Аля-Недялка 10 
Велинова, Саша 10 14 
Величкова, Златка 26 
Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова 80 
Велчев, Васил 59 
Велчев, Васил Константинов 59 
Виденова, Елка 66 
Виденова, Елка Йорданова 66 
Влашки, Младен 127 
Влашки, Младен Цветанов 127 
Воронцов, Николай 113 
Воронцов, чичо Коля 113 
Врабевски, Милен 122 
Вълчева, Дея 123 
Гаврилова, Надя 25 
Гамова, Даниела 46 
Гарсия Маркес, Габриел 34 
Гемиджиев, Георги Иванов 80 
Генов, Райчин 96 97 
Генчева, Цветана 53 54 108 
Генчева, Цветана Тодорова 53 54 108 
Георге, Нина 35 
Георгиев, Асен 73 
Георгиев, Божан 134 
Георгиев, Божан Симеонов 134 
Георгиев, Ведър 10 14 
Георгиева, Бисера 69 
Георгиева, Йоана 144 
Гергицов, Крум 87 
Герджиков, Тодор 135 
Гетова, Елена Славова 80 
Големанов, Николай 123 
Горанов, Васил 137 
Горанов, Васил Иванов 137 
Гочева, Радка 79 
Грант, Джим 72 
Греъм, Алистър 121 
Григоров, Росен 144 
Григорова, Юлия 9 
Груева, Ива 144 
Груева, Ива Илкова 144 
Гюмлиева, Росица 135 
Дал, Роалд 98 99 
Дамянов, Боян 31 
Дамянов, Боян Стефанов 31 
Данева, Анжела 27 
Данева, Анжела Славчева 27 
Данова, Йонка 16 
Даскалова-Цветкова, Гергана 13 
Дацева, Стамена 144 
Де ла Круз, Мелиса 100 
Делев, Петър 123 
Делев, Петър Неделчев 123 
Демерс, Доминик 101 102 
Демил, Нелсън 36 
Денева-Слав, Ирина 100 
Джакова, Оля Стоянова 91 92 
Джеймс, Джули 37 
Джеймс, Елоиза 38 39 40 
Дженкинс, Стивън 26 
Джонсън, Джини 117 
Димитров, Божидар 124 
Димитрова, Цветелина 136 
Димник, Палмира 135 
Димова, Ваня 16 
Динков, Динко 137 
Динков, Динко Маринов 137 
Доганова, Даня 41 
Доганова, Даня Борисова 41 
Донкова, Мария-Йоана 144 
Дончев, Мико 79 
Драганов, Александър 109 110 111 
Драганов, Александър Иванов 109 110 111 
Драганова, Емилия 67 
Драганова, Емилия Владимирова 67 
Драгиев, Петър 126 
Дулев, Цанко Лалев 116 
Еванс-Касабова, Рейчъл Бриджет 127 
Екип на Скорпио 78 
Енев, Деян 77 
Желязкова, Милена 126 
Земярска, Франческа 144 
Златев, Злати 138 139 
Златев, Злати Кирев 138 139 
Зографова, Катя 80 
Зографова, Катя Цветанова 80 
Ив Ван Смит 85 86 
Иванов, Иво 81 
Иванов, Светослав 81 
Игнатов, Симеон 140 141 
Игов, Светлозар Атанасов 80 
Илиев, Върбан 134 
Илиева, Виолета 82 
Йовчев, Ради 144 
Йорданова, Клавдия 94 
Йорданова, Румяна 16 
Йорданова, Юлия Здравкова 80 
Йотова, Донка 146 
Йотова, Татяна 82 83 
Йотова, Татяна Савова 82 83 
Йотова, Христина 119 
Йотова, Христина Ценкова 119 
Калоянова, Екатерина 144 
Каменова, Лилия 18 
Карагьозова, Мина Борисова 80 
Карайончева, Николета 96 122 
Караславова, Жечка 107 
Караславова, Жечка Ангелова 107 
Карастойчева, Емилия 63 
Карастойчева, Емилия Станимирова 63 
Карачанова, Стоянка 70 
Карачанова, Стоянка Христова 70 
Картрайт, Стивън 112 
Касабов, Джордж 127 
Каско, Джудит-Андреа 10 14 
Кацарска, Красимира 85 86 
Кацарска, Красимира Щерева 85 86 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 85 86 
Кинг, Стивън 41 
Кинг, Стивън Едуин 41 
Китипова, Мариана 45 
Китипова, Мариана Георгиева 45 
Кларк, Луси 42 
Кларк, Мери Хигинс 43 
Ковачева, Лиляна 10 14 
Коен, Леа 84 
Коен, Леа Пепо 84 
Коларова, Фанна 17 
Колев, Деян 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 
Колев, Деян Димитров 7 8 9 13 14 18 19 
Колева, Евгения 71 
Колева, Сребрина 18 
Комогорова-Комата, Светлана 57 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 57 
Костова, Елизабет 44 
Костова-Бозгунова, Анелия 5 
Котларска, Кина 18 
Крайдър, Майкъл Р. 4 
Крумова, Теодора 7 8 10 11 12 13 14 16 18 19 
Крумова, Теодора Сивкова 7 8 11 12 13 16 18 19 
Кръстев, Венцислав 116 
Кръстев, Сашо 10 14 
Кръстева, Антония 8 
Кръстева, Антония Тонева 8 
Кудин, Андрей 124 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 80 
Кутева, Диана 61 62 
Кутева, Диана Янакиева 61 62 
Кънева, Ева 51 52 
Кънева, Ева Димитрова 52 
Кючуков, Ивайло 96 97 
Лалев, Цанко 116 120 
Лалев, Цанко Дулев 120 
Латева, Екатерина 112 
Латева, Екатерина Иванова 112 
Ленк, Фабиан 103 104 105 
Ликова, Алена 68 
Лопес Рубио, Сусана 45 
Маас, Сара Дж. 106 
Макгуайър, Джейми 46 
Малерман, Джош 47 
Манова, Вихра 50 
Манова, Вихра Иванова 50 
Манова, Габриела 144 
Манова, Милена 5 
Манолова, Емилия 1 
Мансфийлд, Анди 121 
Маринов, Марин Делчев 124 
Маринска, Ружа 27 127 
Маринска, Ружа Лазарова 27 
Марков, Светослав 122 
Марков, Светослав Стефанов 122 
Маркс, Артър 4 
Мацантини, Маргарет 48 
Меворах, Валери Нисим 88 
Мийд, Ришел 49 
Миланова, Дарина 58 
Миланова, Дарина Бойкова 58 
Мирчева, Камелия 132 
Мирчева, Камелия Филипова 132 
Мирчева, Стефанка 148 
Мирчева, Стефанка Владимирова 148 
Митов, Иван 85 86 
Митов, Иван Спасов 85 86 
Митренцева, Екатерина 121 
Митренцева, Екатерина Христева 121 
Мичева, Паулина 47 
Мичева, Паулина Стойчева 47 
Мишева, Цвета Димитрова 5 
Мишева-Алексова, Цвета 5 
Мишева-Алексова, Цвета Димитрова 5 
Монева, Теа 144 
Мориарти, Лиан 50 
Муун, Питър 1 
Мънкова-Касабова, Капка 142 143 
Мънкова-Касабова, Капка Николова 142 143 
Наку, Анджела 144 
Нанева, Михаела 144 
Недялков, Анастас 4 
Нейкова, Йоанна 144 
Несбьо, Ю 51 52 
Никленов, Димитър 128 129 
Никленов, Димитър Йорданов 128 129 
Никленова, Палмира 129 145 
НиколаЕва, Румяна 148 
Николова, Камелия 127 
Николова, Камелия Николова 127 
Николова, Мирослава 116 
Николова, Мирослава Йорданова 116 
Николова, Нели 16 
Никълс, Престън Б. 1 
Новков, Митко Георгиев 80 
Новополская, Светлана 10 14 
Нунев, Йосиф 11 12 
Нунев, Йосиф Ясенов 11 12 
Няголова, Елка 80 
Олдебратен, Брит Селин 10 14 
Оливейра, Луиза 10 14 
Омерска, Детелина 10 14 
Орманов, Емил 68 
Панайотова-Манова, Милена Иванова 5 
Пандева, Илина Илиева 11 12 
Пантелеева, Анета 101 102 
Пантър, Ръсел 107 
Пастис, Стефан 108 
Паунова, Вера 37 
Пейшънс, Джон 118 
Пенева, Ваня 35 
Пенева, Евелина 30 
Пенева, Евелина Венциславова 30 
Пенчев, Станчо 116 
Перчинкова, Катя 98 99 
Перчинкова, Катя Христова 98 99 
Петков, Пламен 87 
Петров, Валери 88 
Петров, Валери Нисимов 88 
Петров, Никола 89 
Петрова, Вера 48 
Петрова, Вера Стойнева 48 
Петрова, Мила 103 104 105 
Петрова, Мила Георгиева 103 104 105 
Петровски, Трайко 18 
Плъм, Ейми 53 54 
Попова, Николина 145 
Попова, Николина Вълева 145 
Прошкова, Весела 3 41 
Прошкова, Весела Богомилова 3 41 
Радева, Емилия 28 
Радева, Емилия Евтимова 28 
Радулов, Стоян Иванов 80 
Радулова, Надежда 91 
Райкова, Деница 49 
Райкова, Диана 42 
Райкова, Диана Христова 42 
Райли, Лусинда 55 56 
Райли, Лусинда Едмънс 55 
Райчевски, Стоян 17 
Райчевски, Стоян Чилов 17 
Рибеиро, Сузана 10 14 
Риърдън, Рик 109 110 111 
Робъртс, Грегъри Дейвид 57 
Розанова, Анна 10 14 
Розова, Надежда 44 
Розова, Надежда Иванова 44 
Роли, Хорст-Фридрих 10 14 
Рос, Тони 101 102 
Роусън, Кристофър 112 
Русанов, Любомир 116 
Русков, Милен 90 
Русков, Милен Костов 90 
Савов, Румен 116 120 
Савова, Татяна 146 
Сантуш, Жозе Родригеш душ 58 
Сапковски, Анджей 59 
Сапунов, Борис 18 
Сарамаго, Жозе 60 
Сарамагу, Жузе 60 
Саранеделчев, Стефан 128 129 147 
Саранеделчев, Стефан Дечков 128 129 147 
Саранеделчева, Маргарита 145 
Саранеделчева, Маргарита Костадинова 145 
Симс, Лесли 112 
Смирнов, Хасан 146 
Смит, Л. Дж. 61 62 
Спаркс, Никълъс 63 
Спасов, Румен Бориславов 80 
Стефанов, Тошо 133 
Стех, Константин 10 14 
Стийл, Даниел 64 65 
Стиър, Дугълд 121 
Стоименов, Милко 72 
Стоименов, Милко Христов 72 
Стойчева, Виолета 18 
Стоянова, Боряна 114 
Стоянова, Оля 91 92 
Стърлинг, Джос 66 
Танев, Тачо 125 
Танев, Тачо Тачев 125 
Тейлър, Катрин 67 
Тенекеджиева, Цветелина 55 106 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 55 106 
Тилкова - Алена, Светлана 2 
Тилкова, Светлана Тодорова 2 
Тодоров, Дечко 83 
Топалова, Добрина Василева 80 
Топлева, Айлин 144 
Тошев, Георги 28 
Трайкова, Елка Савова 80 
Трифонова, Лилия 144 
Тричкова, Надежда 144 
Уайброу, Иън 113 
Уеб, Филип 107 
Устамитева, Александра 144 
Филипова, Недялка 126 
Филипсен, Биргит 10 14 
Хаджитанев, Христо 120 
Хайсмит, Патриша 68 69 
Хейл, Джени 70 
Хелмс, Нина 1 
Христова, Мариана 38 39 40 
Христова, Мариана Тошкова 40 
Христова, Мита 18 
Хънтли, Суон 71 
Цандер, Анастасия 127 
Цапф 103 104 105 
Цветкова, Анна 93 
Цекова, Теменуга 94 
Цонева, Виолета 127 
Чайлд, Лий 72 
Чайлд, Линкълн 73 
Чалъкова, Илияна 60 
Чапмън, Нийл 121 
Чаушева, Жечка 82 
Черан, Миливой 121 
Четъшки, Цветан 27 
Четъшки, Цветан Стефанов 27 
Чизмарова, Елена 64 
Чопра, Дийпак 25 
Чопра, Дипак 25 
Чорчопов, Георги 130 
Чорчопов, Георги Нанев 130 
Шикшай, Роза-Каталин 10 14 
Шишкова, Румяна 148 
Шурбанов, Александър 127 
Шурбанов, Александър Владимиров 127 
Щерев, Атанас 132 
Щерев, Атанас Димитров 132 
Юлзари, Емилия 33 34 
Юлзари, Емилия Матеева 33 34 
Янакиева, Славка 18 
Янев, Георги 133 
Янев, Георги Георгиев 133 
Янкова, Венета 114 
Янкова, Венета Стоева 114 
Avileis, Danilo 22 
Balcik, Tayfun 20 
Enache. Samaranda 22 
Georgiev, Vedar 22 
Kacso, Judit-Andrea 22 
Kolev, Deyan 20 22 
Kovacheva, Lilyana 22 
Krumova, Teodora 20 22 
Mircheva, Violetka 23 
Novopolskaja, Svetlana 22 
Oldebraten, Britt-Celine 22 
Oliveira, Luisa 22 
Omerska, Detelina 22 
Pamporov, Alexey 20 
Philipsen, Brigit 22 
Radulescuv, Daniel 20 
Ribeiro, Susana 22 
Stoyanov, Dimitar 23 
Szikszai, Katalin 22 
Van der Zwaan, Sebastiaan 20 
Veder, Alya-Nedyalka 22 
Velinova, Sasha 22 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академия за привидения 113 
Астрологичен хороскоп 2018 2 
Баба Яга 95 
Без милост 69 
Били и минпините 99 
Бозайниците 117 
Букет 143 
България 1944 - 1989 : Забранена истина 17 
Бяс/Бяло 89 
Вече сме големи... 135 
Вещерът 59 
Виновни до доказване на противното 50 
Висока облачност 91 
Възвишение 90 
Възходът на Острова на изгубените 100 
Вълче пълнолуние 73 
Въпреки всичко 65 
Гео Милев. За театъра 127 
Георги Божилов - Слона 27 
Голяма книга [.] Великите победи на България 120 
Голяма книга [.] Героите на България 116 
Да възродим задружността 129 
Да преодолеем забравата 128 
Да уловиш стрела 148 
Двойникът 60 
Двубой без правила 105 
Динозаври 118 
Дневниците на вампира : Дневниците на Стефан 61 62 
Дрянова тояга 76 
Духовни Хималаи 94 
Душа и тяло 146 
Европейските фондове и ромската интеграция в България 9 
Експресен поетичен албум 144 
Ел Енканто 45 
Жажда 51 
Жажда за обич 79 
Загадъчната библиотекарка 102 
Зад превръзката Темида закачливо ни намига 147 
Задъхани спомени 134 
Затворен кръг 141 
Защо все аз? 5 
Земя на сенки 44 
Змийска клопка 103 
Изчезналият орден 31 
Имението Дарингам [:] Завръщането 67 
Интеркултурно образование и образователна интеграция 6 
Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище 16 
Истории край огнището 8 12 
Как да станеш рицар 121 
Като Второ няма второ 126 
Квартал Петте кьошета 33 
Книга за Китай 88 
Компендиум на добри практики в ромската интеграция 10 
Красиво изкупление 46 
Кръстопътна летопис 138 139 
Кубинската афера 36 
Къде си, моя любов : Кн. 1. 85 
Къде си, моя любов : Кн. 2. 86 
Към небесата стихове от земята 75 
Късчета време 133 
Левски 119 
Любов в Бретан 35 
Любов под прикритие 37 
Малки ритуали за сбогуване 92 
Малките неща 3 
Между ада и рая 83 
Милионерът в Лисабон 58 
Можехме да бъдем красиви 71 
Момче 98 
Морски сестри 42 
Моята американска херцогиня 38 
Намерена на улицата или кой уби Елси Тайлър? 68 
Наръчник за ромска история и култура 14 
Наръчник по толерантност 15 
Неразгаданите мистерии на България 124 
Ние, артистите 28 
Никога повече сама 43 
Обичай ме заради мен 70 
Орхидеената къща 55 
Острието на асасина 106 
Отчаяни херцогини 40 
Поглед към времето 145 
Прабългари или хунобългари 125 
Прелест 48 
Престъпни мисли 87 
Приказки за принцове и принцеси 112 
Приказки за снежни човеци 107 
Проектът Монтоук 1 
Произход 32 
Пътеводител за мъже за срещи, женитба и преодоляване на първата година от брака 4 
Пътеки към незримото 140 
Разкажи ми за Ботев 96 
Разкажи ми за Левски 97 
Разказани пътища 7 11 
Рафаел 84 
Ревенант : Обречени на безсмъртие 53 
Ревенант : Саможертвата 54 
С аромат на тютюн 77 
Самър 66 
Сборник материали "Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи" 13 
Светлини от залеза 142 
Свят като цвят 74 
Седем минути в рая 39 
Сестра на сенките 56 
Скритият оракул 109 
Словозографии 80 
Снежния човек 52 
Спасителят 63 
Спомен за моите тъжни проститутки 34 
Среднощният диамант 49 
Стихове 136 
Стихотворения 78 
Съвършеното здраве 25 
Съм 82 
Сърнена гора 130 
Сърце от камък 93 
Сянката на планината 57 
Тими Провала: Светът е полудял 108 
Точно в полунощ 72 
Традиции и памет 18 19 
Траките 123 
Тъмното пророчество 110 
Търси се - който го намери, за него си е 41 
Факирът 30 
Херцогинята 64 
Хубава Яна 137 
Червеният лотус 104 
Червеното пиано 47 
Черно на бяло 131 
Чудовища и будители 81 
Чукът на Тор 111 
... Думи за разпалки 132 
[Дисни] Disney Pixar Колите 2 114 
[Дисни] Disney Pixar Колите 3 115 
[Ес.О.Ес] S.O.S. Нова учителка 101 
[Петдесет] 50 места от българската история отвъд България 122 
[Тридесет] 30 минути на ден за здраво сърце 26 
Beyond anti-Roma Stereotypes: the World is not Just White and Black 20 
Intercultural education and educational integration 21 
Manual on roma history and culture 22 
Preventing early marriages 23 
Roma social exclusion in the rural areas: a barrier before the incusive and sustainable growth 24 
Webster's New Encyclopedic Dictionary 29 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Актьори, български - биографии - спомени 28 
Английски език - речници и разговорници 29 
Артисти, български - спомени 28 
Астрология - популярна литература 2 
Аюрведа - наръчници и ръководства 25 
Бозайници - детска и юношеска литератуа 117 
България - вътрешна политика - история 17 
България - история - биографии - детска и юношеска литература 116 119 120 
България - история - популярна литература 122 124 
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 78 
Българска литература - теми, образи, сюжети 80 
Българска литература, 1878 - 1944 г. - теми и образи 127 
Българско Възраждане - биографии 116 
Динозаври - детска и юношеска литература 118 
Европейски съюз - финанси 9 
Жени - психология и поведение - популярна литература 4 
Журналистика, телевизионна - България 81 
Здраве - хигиена - наръчници и ръководства 25 
Извънземни цивилизации - популярна литература 1 
Литературни историци и критици, български 127 
Личност - психология - популярна литература 3 
Любов - популярна литература 4 
Мъже - психология и поведение - популярна литература 4 
Народни обичаи и обреди, ромски - България 19 
Народни обичаи и обреди, ромски - Великотърновски край 18 
Образование и просвета - България - история - в края 126 
Обучение - специални групи 16 21 
Парапсихология - популярна литература 1 
Писатели, български - биографии 80 
Поети, български - творчество 127 
Политически репресии - България - изложби 17 
Прабългари - произход и история - популярна литература 125 
Права на детето - ромско малцинство - защита 23 
Предсказания - популярна литература 2 
Психотерапия - на семейните отношения - популярна литература 5 
Рицарство - детска и юношеска литература 121 
Родове, български - Казанлък, Старозагорска обл. 128 129 
Роми - България - бит и култура 9 19 23 
Роми - България - образование и просвета 6 7 8 11 12 16 21 23 24 
Роми - България - социална работа 20 24 
Роми - Европа - бит и култура 14 22 
Роми - Европа - история 13 14 15 22 
Роми - Европа - социални проблеми 10 13 15 
Роми - Румъния - социална работа 20 
Самоусъвършенстване - популярна литература 3 
Семейни отношения - психология - популярна литература 5 
Семейство - психология - популярна литература 4 
Средна гора - пътеводител 130 
Средновековна история - детска и юношеска литература 121 
Съд и съдоустройство - България 147 
Сърдечно-съдови болести - борба и профилактика - популярна литература 26 
Траки - история и култура - популярна литература 123 
Туризъм - България - пътеводители 130 
Фолклор, ромски - учебни помагала 7 8 11 12 
Хигиена - популярна литература 26 
Хранене - хигиена - популярна литература 26 
Художници, български - биографии - албуми 27 
Цигани - България - етносоциология 18 19 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александров, Даниел Момчилов (9.10.1952) 131 
Александров, Коста (1907-1996) 147 
Александров, Христо (1922-1989) 147 
Алцеко, Алцек, хан (VІІ в.) 122 
Ангел войвода=Кариотов, Ангел Стоянов (19в.) 116 
Ангелов, Ангел Димитров (Тошков) (14.02.1932) 74 75 76 
Ангелова, Ваня 126 
Андреев, Господин 126 
Андреева, Ренета 126 
Андрюс, Анди (22.05.1959) 3 
Арабаджиев, Иван (21.11.1966) 140 141 
Ардити, Леонтина Самуилова (03.12.1929) 28 
Асенов, Росен (13.04.1984) 18 
Аспарух, хан (640 - 701) 120 
Атанасов, Йордан Цонев (25.01.1943) 132 
Атанасова, Илияна 126 
Аяров, Иван Нанев (27.12.1939) 140 141 
Баба Новак (17 в.) 116 
Баджаков, Атанас 126 
Баев, Дамян (1988) 126 
Балева, Цветана Стоянова (1934) 126 
Бачо Киро=Киро Петров Занев (1835 - 1876) 116 
Белчева, Мара Иванова (8.9.1868 - 16.3.1937) 80 
Бенковски, Георги (1843 - 1876) 116 
Блейк, Куентин Саксби (16.12.1932) 99 
Бобеков, Павел (1852 - 1877) 116 
Богдан, Петър (1601 - 1674) 116 
Божилов, Георги Йорданов (13.6.1935 - 30.5.2001) 27 
Бонев, Петко (1921-1986) 147 
Бонева, Борислава (1977) 133 
Бончева, Румяна 126 
Ботев, Добромир 126 
Ботев, Христо (6.01.1848-20.05.1876) 96 116 122 
Бочар, Марко (Марко Боцарис) (1790-21.8.1823 116 
Браун, Дан (22.06.1964) 32 
Вазов, Иван Минчов (9.07.1850-22.09.1921) 78 122 
Вангелова, Мария 126 
Варгас Льоса, Марио (1936) 33 
Василева, Димка 126 
Велко, хайдут (19 в.) 116 
Владиславов, Яни (1896-1969) 147 
Волов, Панайот (1850 - 1876) 116 
Воронцов, чичо Коля 113 
Вълканова, Василена 126 
Вълкова, Гергана 126 
Вълчев, Георги Иванов (7.02.1945) 126 
Гагова, Мита (1923) 18 
Гайдаров, Пейчо 126 
Гарвалов, Никола 126 
Гарсия Маркес, Габриел (1927-2014) 34 
Генов, Александър 126 
Генов, Димо (9.07.1947) 126 
Генчева, Ралица Димитрова (1959-2009) 147 
Георге, Нина (1973) 35 
Георги Софийски Нови, светия, 1497-1515 116 
Георгиев, Божан Симеонов (26.11.1927) 134 
Георгиев, Веселин (1984) 126 
Георгиев, Евлоги (3.10.1819-5.07.1897) 122 
Георгиев, Слави 126 
Георгиев, Христо (1824-6.03.1872) 122 
Георгиева, Грети 126 
Гецов, Стефан Йорданов (3.07.1932-10.09.1996) 28 
Гочева, Радка (29.05.1965) 79 
Граматикова, Дора (Тодорка) (17.03.1934-2016) 126 
Граматикова, Елисавета 126 
Груева, Ива Илкова 126 
Гуров, Славчо (1941) 18 
Гъмов, Станимир (1.08.1974) 126 
Гънчев, Горан 126 
Гюмлиева, Росица (6.12.1951) 135 
Дал, Роалд (13.09.1916-23.11.1990) 98 99 
Далакчиева, Стефанка 126 
Далчев, Атанас Христов (12.06.1904-17.01.1978) 122 
Данчев, Тодор Василев (26.04.1924-1997) 147 
Даскалова, Илиана 126 
Делчев, Гоце (Георги) Николов(4.02.1872-4.05.1903) 122 
Делчев, Сашо (7.3.1954) 126 
Дерменджиев, Иван (28.01.1920-1993) 147 
Дечева, Надежда (1930) 126 
Джакова, Оля Стоянова (14.09.1977) 91 92 
Джеймс, Елоиза (26.01.1962) 40 
Джиновска, Росица 126 
Димитров, Илия 126 
Димитров, Любомир (1917-2009) 147 
Димитров, Любомир Асенов (4.08.1930-5.02.2001) 28 
Димитров, Тодор (12.10.1945) 126 
Димитрова, Даниела 126 
Димитрова, Стефка 126 
Димов, Димитър Тодоров (25.06.1909-01.04.1966) 122 
Динков, Динко Маринов (9.05.1977) 137 
Дишев, Илия - проф. в САЩ (8.06.1965) 126 
Дишлиев, Радко Борисов (15.06.1951-12.06.2009) 28 
Добрев,Кирил,д-р,депутат ГЕРБ 42-ро НС(15.10.1960) 126 
Донева, Мария (3.09.1974) 126 
Дончев, Мико (19.11.1932) 79 
Дончевски, Валентин (1958) 126 
Драгиев, Петър (1.11.1954) 126 
Драгиева, Леда 126 
Драгостинов, Иларион (ок. 1852 - 1876) 116 
Дуков, Божидар 126 
Дуньов, Стефан (1815 - 1889) 116 
Дюстабанов, Цанко Христов (1844 - 1876) 116 
Еванс-Касабова, Рейчъл Бриджит(13.5.1900-14.1.1992 127 
Желев, Димитър (14.08.1986) 126 
Желязков, Живко - д-р 126 
Желязкова, Милена 126 
Златев, Злати Кирев 138 139 
Зографова, Катя (11. 5. 1957) 80 
Ивайло, цар (? - 1280) 120 
Иван Александър, цар (нач. XIV в. - 17.2.1371) 116 120 
Иван Асен I, цар (12 в. - 1196) 120 
Иван Асен II, цар (ок.1189/95 - 1241) = Йоан Асен 120 
Иван Асен IV, цар 116 
Иван Асен V, цар (ок.1388) 116 
Иван Шишман, цар (1350 - 3.6.1395) 116 120 
Иванов, Злати 126 
Иванов, Светослав 126 
Иванов, Светослав (1983) 81 
Иванова, Анна 126 
Иванова, Ася (1.10.1999) 126 
Иванова, Иванка 126 
Иванова, Калинка 126 
Иванова, Милка (1955) 126 
Игнатов, Симеон (25.08.1962) 140 141 
Илиев, Атанас Трифонов (2.02.1852-12.02.1927) 126 
Илиев, Благовест 126 
Илиева, Маргарита 126 
Илчева, Радостина 126 
Ильо войвода (1805 - 1898) 116 
Индже войвода (ок.1755) 116 
Йоана, царица (13.11.1907-26.02.2000) 122 
Йорданов, Пламен - депутат ГЕРБ в 42-ро и 43-то НС 126 
Йотов, Станил 126 
Йотова, Татяна Савова (2.02.1961) 82 83 
Калейчев, Благой 126 
Калоян, цар (ок.1168 - 1207) 120 
Калоянчев, Георги Тодоров (13.01.1925-18.12.2012) 28 
Калчев, Петър 126 
Каменова, Лилия (14.04.1968) 18 
Канети, Елиас (25.07.1905-14.08.1994) 80 122 
кап.Петко войвода=Калоянов, Петко Кирков(1844-1900 116 
Капсамунова, Златка (13.05.1910-1.03.1979) 126 
Карамитев, Апостол Милев (17.10.23-09.11.1973) 28 
Карапетров, Коста 126 
Кардам, хан (735 - 802/803) 120 
Карпош (Петър), крал (17 в.) 116 
Катеров, Тодор Стефанов (15.11.1919-2013) 147 
Кинков, Трифон 126 
Кирилов, Пламен 126 
Киселов, Христо 126 
Коева, Антония 126 
Коен, Леа Пепо (29.6.1942) 84 
Кожухаров, Атанас 126 
Коканова, Невена Богданова (12.12.1938-3.06.2000) 28 
Колев, Бойчо 126 
Колев, Деян (18.04.1975) 18 
Колев, Стоян 126 
Колева, Маруся 126 
Колева, Сребрина (28.04.1964) 18 
Конарска, Таня 126 
Кондов, Иван Стоянов (18.07.1925-8.09.2004) 28 
Константин II Асен, цар (1397 - 1422) 116 
Костов, Митко Петков (4.09.1925-2001) 147 
Костова, Велка 126 
Костова, Елизабет (26.12.1964) 44 
Котларска, Кина (1964) 18 
Кочева, Стефка 126 
Крайдър, Майкъл Р. 4 
Крачанов, Крум Райнов (9.09.1931-2015) 147 
Крум, хан (755 - 814) 120 
Крумова, Теодора (24.04.1976) 18 
Кубрат, хан (605-665) 120 122 
Кудин, Андрей 124 
Куюмджиев, Иван 126 
Кънчев, Ангел (1850 - 1872) 116 
Лалуш (Лало) байрактар (16 в.) 116 
Левски, Васил (Дякона) (18.07.1837-18.02.1873) 97 116 119 122 
Лобутова, Райна 126 
Макгуайър, Джейми 46 
Мамарчев, Георги (1786 - 1846) 116 
Манасиева, Елка 126 
Маринов, Борис (1927-2009) 147 
Маринов, Енчо (1930-2009) 126 
Маринова, Яница 126 
Маркова, Екатерина 126 
Мацантини, Маргарет 48 
Методиев, Янко (1947) 18 
Методиева, Йована (1955) 18 
Миланов, Иван - акад., д-р невролог, (13.10.1954) 126 
Миланов, Милен Атанасов (15.09.1950) 28 
Милев, Гео=Георги МилевКасабов 15.1.1895-15.5.1925 127 
Милчева, Мария 126 
Минева, Петя - доц., д-р невролог 126 
Минков, Стефан 126 
Мирчева, Камелия Филипова (7.05.1966-9.03.2015) 132 
Михаил Асен, цар (ок.1323-1355) 116 
Михайлов, Ванче (Иван) (26.08.1896-5.09.1990) 122 
Михайлов, Димчо 126 
Момчил войвода (ок.1305) 116 
Мутафова, Стоянка Константинова (2.02.1922) 28 
Мънкова-Касабова,КапкаНиколова12.02.1920-5.01.2012 142 143 
Недкова, Ирена 126 
Ненова, Лиляна Димитрова (11.05.1921-1996) 147 
Ножчев, Марин 126 
Нонова, Вера (3.06.1937) 126 
Огнянова, Нели - проф. в СУ, медиен експерт 126 
Омуртаг, хан (8 в. - 831) 120 
Панайотов, Ивайло 126 
Парчевич, Петър (1612 - 1674) 116 
Паскалева, Катя Кирилова (18.09.1945-23.07.2002) 28 
Пастис, Стефан (1968) 108 
Пенчев, Костадин 126 
Петков, Венелин (1972) 126 
Петков, Пламен 87 
Петлешков, Васил Ангелов (1845 - 1876) 116 
Петров, Валери Нисимов (22.04.1920-27.08.2014) 88 
Петрова, Руска 126 
Петровски, Трайко 18 
Петър IV, цар (Теодор) (12 в. - 1197) 120 
Пеячевич, Георги (1655-18.3.1725) 116 
Пиперов, Христо - д-р 126 
Поп Харитон=Харитон Станчев Халачев) (1835 - 1873) 116 
Попова, Мария 126 
Попова, Николина Вълева (22.09.1932) 145 
Пресиан, хан (9 в. - 852) 120 
Радев, Иван (1929-1986) 147 
Радева, Емилия Евтимова (23.05.1932) 28 
Радева, Марийка (1932) 18 
Райков, Никола Руменов (21.06.1981) 126 
Раковски, Георги Стойков (1821-9.10.1867) 116 122 
Рачев, Димитър (1.04.1910-6.11.2013) 147 
Рачева, Соня Георгиева 126 
Риърдън, Рик (5.06.1964) 110 
Робъртс, Грегъри Дейвид (1952) 57 
Русева, Неда 126 
Савова, Димитрина Симеонова(12.04.1926-25.04.2011) 28 
Самуил, цар (ок. 945 - 6.10.1014) 120 122 
Сапковски, Анджей (1948) 59 
Сапунов, Борис (1.03.1951) 18 
Сарамагу, Жузе (1922 - 2010) 60 
Саранеделчев, Стефан Дечков (3.08.1947) 128 129 147 
Сивенова, Таня 126 
Симеон I, цар (864 - 927) 120 
Симеонов, Богомил Първанов (27.09.1922-15.08.1991) 28 
Славейков, Пенчо Петков (27.04.1866-28.05.1912) 80 
Славейков, Петко Рачов (17.11.1827-1.07.1895) 126 
Славов, Жоро (1923-2006) 147 
Славов, Слави Енев (17.07.1933) 126 
Славова, Жанета 126 
Сливкова, Снежана 126 
Спасов, Васил (1951) 18 
Станилов, Нойко Стоянов (2.06.1913-1983) 147 
Станчева, Гинка Константинова (15.06.1932) 28 
Стефан Караджа (11.5.1840 - 1868) 116 
Стефанов, Станимир 126 
Стефанова, Десислава (1975) 126 
Стефанова, Рая 126 
Стефанова, Фиданка (1931) 18 
Стоил войвода (1842/1842 - 1876) 116 
Стойнов, Панайот 126 
Стойчева, Виолета (14.01.1960) 18 
Стоянов, Валентин - д-р, проф. 126 
Стоянов, Станимир, издател на в-к НБП (12.07.1959) 126 
Стоянова, Виктория 126 
Страхил войвода (17 в.) 116 
Сугарев, Атанас 80 
Сяров, Момчил 126 
Танев, Тачо Тачев 125 
Татарчев, Христо (16.12.1869-5.01.1952) 122 
Телбизова-Янчева, Даниела 126 
Темникова, Мария 126 
Тенев, Тодор 126 
Теодор Светослав, цар (неизв. - 1322) 120 
Тервел, хан (695 - 714) 120 
Тодор Балина, болярин (16 в.) 116 
Тодоров, Живко Веселинов - кмет (21.09.1981) 126 
Тодорова, Данка 126 
Тодорова, Минка 126 
Томова-Синтова, Анна (22.09.1944) 126 
Тотев, Пламен 126 
Тошева, Анастасия (18.01.1837-8.02.1919) 126 
Турлакова, Бистра 126 
Уайброу, Иън 113 
Узунова, Ваня 126 
Узунова, Венета 126 
Ушев, Цвятко Иванов (1930-1983) 147 
Фердинанд I, цар (26.02.1861-10.09.1948) 122 
Филип Тотю (Тодоров) (1830 - 1907) 116 
Фружин (14 в.-1460) 116 
Хаджи Димитър=Д. Хаджиниколов Асенов (1840 -1868) 116 
Хаджи Христо (1783-1853) 116 
Хадживълков, Васил (1792-16.12.1882) 116 
Хаджикосев, Симеон Дoнчев (7.03.1941) 126 
Хайгърова, Дора 126 
Хайсмит, Патриша (19.01.1921-4.02.1995) 68 69 
Хитов, Панайот (11.11.1830-22.3.1918) 116 
Христакиева, Мариана 126 
Христов, Цанко Динев (18.08.1923-2003) 147 
Христова, Златка (Русева) 126 
Христова, Мита (14.06.1966) 18 
Христова, Яна 126 
Христова, Янка Панева (3.03.1935-2009) 147 
Цанков, Вълчо (1929) 147 
Цанков, Слънчезар 126 
Цветкова, Анна 93 
Цекова, Теменуга 94 
Цонев, Коста Димитров (3.06.1929-25.01.2012) 28 
Цонева, Вилиана 126 
Цонева, Мара 126 
Чавдар войвода (16 в.) 116 
Чайлд, Лий (29.10.1954) 72 
Чапразов, Георги Бонев (16.11.1934-1995) 147 
Чернева, Снежанка 126 
Чистеменски, Кочо (1840 - 1876) 116 
Чорчопов, Георги Нанев 130 
Шабаркова, Златка 126 
Шишков, Владимир 126 
Шишман IV, цар (16 в.) 116 
Шопов, Наум Христов (27.07.1930-18.04.2012) 28 
Щерев, Атанас Димитров (3.04.1945) 132 
Юсеинова, Назмие (1932) 18 
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 80 
Яков, Георги (1932) 18 
Ялъмова, Пенка 126 
Янакиева, Славка (8.03.1984) 18 
Яшаров, Юсеин (1936) 18 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 28 80 81 116 119 120 122 124 127 
Древна Тракия 123 
Европа 13 14 15 22 
Казанлък 128 129 
Панагюрище 80 
Румъния 20 
Средна гора 130 
Стара Загора 126 127 144 147