НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

СФ/016:027.53(497.2)/И 22ЦБ 42111

Иванова, Нина и др.

   [Сто петдесет и пет] 155 години Габровска библиотека : Библиография /  Състав. Нина Иванова, Соня Стоянова ; Авт. [на обясн. бел.] и ред. Савина Цонева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2016 . - 292 с. ; 21 см

   Имената състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-490-517-0 

  

Сист. No: 43356

Философия

- 2 -

РВ/159.922/В 93ЦБ 42270

Вълкова, Анна

   Да научим лесно Хюман дизайн / Анна Вълкова . - София : Millenium, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   
   http://www.humandesignforusall.com http://www.jovianarchive.com/get_your_chart 

   ISBN 978-954-515-335-8 (Милениум)

  

Сист. No: 43533

Религия. Теология

- 3 -

РВ/272/273/Т 19ЦБ 42184

Тайни, учения и лечения на богомилите  /  Ред. Анелия Узунова . - София : Millenium, 2016 . - 160 с. ; 20 см

   Съдържа и Богомилското учение / А. Глогов ; [Апокрифите] : Катарски требник ; Детство Иисусово ; Ходене на Богородица по мъките ; Тайна книга на богомилите ; Видение Исаево. - Антон Глогов е псевд. на Антон Илиев Дончев.

   ISBN 978-954-515-372-3 (Милениум)

  

Сист. No: 43443

Обществени науки

- 4 -

Ч1/316.77/Д 19ЦБ 42239

Данов, Данаил Кирилов

   Педагогика на медийната комуникация : Социол., психол., етични и пед. основи на комуникацията в дигиталното общество / Данаил Данов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 200 с. : с ил., сх., диагр. ; 21 см

   Съдържа За авт. - Библиогр. с. 192 - 198 ; С Прил.

   ISBN 978-954-07-4119-2 

  

Сист. No: 43500

- 5 -

Ч1/343.95/М 24ЦБ 42244

Манасиева, Астра Валери

   Киберпсихология : Поведенчески аспекти / Астра Манасиева . - София : Изток-Запад, 2016 . - 212 с. ; 22 см

   Терминологичен речник ; Библиогр. с. 199 - 207.

   ISBN 978-619-152-896-7 (сгрешен)

   ISBN 978-619-152-897-4 

  

Сист. No: 43505

- 6 -

Ч1/323.28:297/Н 21ЦБ 42249

Нанс, Малкълм

   ИДИЛ : Кои са те, как се сражават, в какво вярват / Малкълм Нанс ; Предг. Ричард Енгел ; Прев. [от англ.] Константин Цанков . - София : Millenium, 2016 . - 528 с. : с ил., снимки, табл. ; 23 см

   Съдържа и Често срещани ислямски термини. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С Бел.

   ISBN 978-954-515-349-5 (Милениум)

  

Сист. No: 43511

- 7 -

РВ/398.3(497.2)/С 71ЦБ 42130

Старева, Лилия Петрова

   Митове, творци и време : [Интервюта с 35 бълг. интелектуалци] / Лилия Старева ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 564 с. ; 21 см

   Съдържа интервюта с : Б. Апостолова, Г. Арнаудов, Б. Асиова, Г. Асса, Б. Богданов, К. Бонев, Х. Гочев, И. Гранитски, П. Джуров, Б. Димитров, Т. Дяков, З. Евтимова, В. Икономов, Х. Карастоянов, В. Киров, Г. Константинов, Л. Котев, Г. Краев, Й. Крушев, А. Кулев, Л. Левчев, Г. Лозанов, Н. Майсторов, И. Маразов, Н. Овчаров, А. Пантев, В. Петров, Н. Попова, Н. Робева, М. Русков, М. Стоянов, Л. Халачев, Х. Харалампиев, Д. Христов, С. Цанев.

   ISBN 978-619-186-254-2 

  

Сист. No: 43377

- 8 -

РВ/328.185/С 89, Ч1/328.185/С 89ЦБ 42254

Сугарев, Едвин Стефанов и др.

   Корупционната България : История на бълг. корупция в годините на преход към демокрация : Т. 1 - / Едвин Сугарев, Христо Христов, Петър Бучков . - София : Гражданско сдружение Либертариум, 2016 - . - 23 см

   
   http://www.corruptionbg.com 

   Т. 1. 1989 - 1997 /  Въвед.  Едвин Сугарев . - 640 с., [16] л. : факс.

   Библиогр. под линия ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-90645-0-4 (т. 1)

  

Сист. No: 43516

Математика. Естествени науки

- 9 -

Ч1/582.26/.27/Д 59ЦБ 42245

Димитрова-Конаклиева, Стефка Димитрова

   Флора на морските водорасли в България : Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta / Стефка Димитрова-Конаклиева . - София - Москва : Pensoft, 2000 . - 304 с. : с ил. ; 24 см . -  (Ser. Floristica ; 2)

   Съдържа и Терминол. речник. - Библиогр. с. 291 - 302 ; Рез. на англ. ез. ; Показалец на лат. названия.

   ISBN 954-642-112-X (Пенсофт)

  

Сист. No: 43506

Медицина

- 10 -

Ч1/615.89(497.2)/А 64ЦБ 42257

Ангелова, Лили

   Лечителите на България 3 : Съвети, рецепти, контакти / Лили Ангелова ; С предг. от авт.  . - София : Труд, 2016 . - 192 с. : с портр. ; 21 см . -  (Поредица Лечителите на България ; Ч. 3)

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-398-477-0 

  

Сист. No: 43520

- 11 -

Ч1/614.23/.26.000.34/В 93ЦБ 42265

Вълканова, Мария Атанасова

   Медицинско право : [Учебник за ВУЗ] / Мария Вълканова . - Варна : Стено, 2014 . - 316 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-449-762-0 

  

Сист. No: 43528

- 12 -

РВ/613.24/.25/И 22ЦБ 42264

Иванова, Александра

   Размерът има значение (Размерът на талията) : Или как промених живота си с удоволствие / Александра Иванова . - София : Милениум, 2016 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Думи на д-р О. Пелов.

   ISBN 978-954-515-368-6 

  

Сист. No: 43527

- 13 -

Ч1/616.9/К 65ЦБ 42252

Клинична паразитология и тропическа медицина  : [Ръководство] / Петър Петров и др ; Под ред. на Петър Петров, Росица Курдова ; Рец. Олга Полякова-Кръстева . - София : Изток-Запад, 2016 . - 552 с. : с ил., табл., сх., XXIV с. : цв. ил. ; 25 см

   Други авт. : Р. Курдова-Минчева, И. Ангелов, В. Боева-Бангьозова, Д. Вучев, Ц. Дойчинова, З. Иванова, Д. Йорданова, Т. Кантарджиев, И. Кафтанджиев, А. Кузманов, И. Райнова, Р. Харизанов, Н. Цветкова, Б. Чакърова. - Библиогр. с. 525 - 548.

   ISBN 978-619-152-779-3 

  

Сист. No: 43515

- 14 -

Ч1/612.821/М 38ЦБ 42242

Матанова, Ваня Лукова

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2016 . - 156 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см . -  (Библ. Клин. психология)

   Библиогр.с. 149 - 155.

   ISBN 978-954-449-884-9 

  

Сист. No: 43503

- 15 -

РВ/616.71-08/Ф 15ЦБ 42269

Фадеева, А.

   Болката в гърба : Как да определите причината и да отстраните пристъпа / А. Фадеева ; Прев. от рус. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2016 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-223-003-6 

  

Сист. No: 43531

- 16 -

Ч1/615.322(083.1)/Ч 71ЦБ 42248

Черният бъз и бъзакът лекуват всичко  /  Прев., подб., написала Росица Тодорова . - София : Распер, 2016 . - 88 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-108-1 

  

Сист. No: 43510

- 17 -

РВ/612.821:575/Ч 91ЦБ 42208

Чопра, Дийпак и др.

   Свръхгени : Тайният ключ към цялостно благополучие / Дипак Чопра, Рудолф Е. Танзи ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Litus, 2016 . - 328 с. ; 20 см

   Възприета форма на името на първия авт. Дийпак Чопра.

   ISBN 978-619-209-021-0 (Литус)

  

Сист. No: 43467

Приложни науки. Техника

- 18 -

Ч1/681.324.000.34/К 78ЦБ 42262

Колев, Тенчо и др.

   Право и Интернет : Въвед. в правото и правното регулиране на виртуалното пространство : [Учебник за ВУЗ] / Тенчо Колев, Ирина Цакова ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 189 с. ; 25 см

   Пълното име на авт. е Тенчо Колев Дундов. - Библиогр. с. 185 - 187 и под линия.

   ISBN 978-954-07-3898-7 

  

Сист. No: 43525

- 19 -

Ч1/681.324.07/Н 55ЦБ 42247

Ненов, Александър

   Интернет безопасност / Александър Ненов . - София : Ciela, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-21-74-8 (Сиела)

  

Сист. No: 43508

- 20 -

Ч1/623.45/П 76ЦБ 42243

Попов, Иван

   Химическо оръжие : [Учебници за ВУЗ] / Иван Попов и др . - София : Воен. изд., 2016 . - 264 с. : с ил., сх. ; 24 см

   Други авт. : Г. Попов, Ц. Попов, Д. Попова. - Библиогр. с. 255 - 262.

   ISBN 978-954-509-559-7 

  

Сист. No: 43504

Селско стопанство

Изкуства

- 21 -

РВ/792.2.071.2/А 64ЦБ 42182

Анастасов, Никола Стоянов

   Истории с усмивка : Автобиография / Никола Анастасов ; Записала и обработила Ирина Канушева . - София : Слънце, 2016 . - 240 с. : с ил., [8] л. : снимки ; 20 см

   Съдържа и По-важни роли в театъра и киното ; По-важни филмови роли.

   ISBN 978-954-742-230-8 

  

Сист. No: 43441

- 22 -

Ч1/741/И 41ЦБ II 2906

Изкуството да рисуваш животни  : Голямо помагало по рисуване : [Сб.] практ. съвети /  Прев. от нем. Елза Табакова, Надя Палова . - София : Книгомания, [2016] . - 240 с. : с ил. ; 31 см

   Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-101-7 

  

Сист. No: 43514

- 23 -

Ч1/741/И 41ЦБ II 2905

Изкуството да рисуваш природа  : Голямо помагало по рисуване : [Сб.] практ. съвети /  Прев. от нем. Елза Табакова, Надя Палова . - София : Книгомания, [2015] . - 224 с. : с ил. ; 31 см

   Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-036-2 

  

Сист. No: 43513

- 24 -

Ч1/745/749/И 83ЦБ 42250

Йорданова, Лозинка Симеонова

   Куклата в българската традиционна култура / Лозинка Йорданова ; [С предг. от авт.]  . - София : Pa Ave Vox, 2016 . - 56 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 55 ; Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-619-906-960-8 (Па Аве Вокс)

  

Сист. No: 43509

- 25 -

Ч1/7.033/М 12ЦБ 42253

Мавродинов, Никола Петров

   Старобългарското изкуство XI - XIII в. / Никола Мавродинов ; Послесл. В. Иванова-Мавродинова . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 208 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 197 - 201.

   ISBN 978-619-152-804-2 

  

Сист. No: 43517

Спорт. Игри

Езикознание

- 26 -

СФ/808.67(038)/Р 56ЦБ 42268

Речник на българския език  : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1977 - . - 24 см

   Изд. на БАН, Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин".

   Т. 15. Р /  Авт. колектив  Атанаска Атанасова, и др. ; Глав. ред.  Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева ; Ред. кол.  Диана Благоева, и др. . - 2015 . - 1603 с.

   Други авт. : Д. Благоева, М. Божилова, Е. Георгиева, Ц. Георгиева, Г. Дюлгерова, В. Занев, Е. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, С. Манова, Н. Николова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова ; Други ред. : М. Божилова, С. Калдиева-Захариева, С. Колковска, Л. Крумова-Цветкова, Е. Пернишка, М. Чоролеева.

   ISBN 978-954-322-823-2  (т. 15)

  

Сист. No: 43532

Литературознание

- 27 -

Ч1/886.7.09/А 75ЦБ 42267

Антов, Пламен Петков

   Българският постмодернизъм XXI - XIX в. : Към философията на бълг. лит. / Пламен Антов ; Ред. Миглена Николчина . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-619-186-262-7 

  

Сист. No: 43530

Чужда художествена литература

- 28 -

РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 42179

Айслър, Бари

   Парола за достъп : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2016 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-716-2 

  

Сист. No: 43438

- 29 -

РВ/839.7-31/А 87ЦБ 42196

Арнщед, Симона

   Само една тайна : [Роман] / Симона Арнщед ; Прев. от англ. Стела Джелепова . - София : Уо Егмонт, 2016 . - 648 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтика)

   Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1793-5 (Егмонт България)

  

Сист. No: 43455

- 30 -

РВ/840-31/Б 31ЦБ 42200

Бегбеде, Фредерик

   Романтичният егоист : [Роман] / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2016 . - 288 с. ; 20 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-619-150-920-1 

  

Сист. No: 43459

- 31 -

РВ/820(73)-31/Б 38ЦБ 42198

Бери, Стив

   [Четиринадесетата] XIV колония : Роман / Стив Бери ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2016 . - 464 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-416-3 

  

Сист. No: 43457

- 32 -

РД/820-93-31/Д 46ЦБ 42155

Дефо, Даниел

   Робинзон Крузо : [Роман] / Даниел Дефо ; Прев. [от англ.] Стоян Дринов ; Преразк. за деца Станко Нацев . - София : Труд, 2016 . - 168 с. ; 20 см . -  (Поредица Любими книги за момчета ; [1])

   Авт. отговорност отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-398-443-3 

   ISBN 978-954-398-443-5 

  

Сист. No: 43413

- 33 -

РВ/820(73)-31/Е 25ЦБ 42129

Егърс, Дейв

   Кръгът : [Роман] / Дейв Егърс ; Прев. от англ. Ана Пипева . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 484 с. ; 20 см . -  (Поредица Отвъд)

   С кратки биогр. бел. за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-246-7 

  

Сист. No: 43374

- 34 -

РВ/894.35-31/И 99ЦБ 42199

Йълмаз, Мелтем

   Сорая : [Роман] / Мелтем Йълмаз ; Прев. [от тур.] Елен Кирчева . - София : СофтПрес, 2016 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. - [На задната кор. ISBN : 978-619-151-343-7].

   ISBN 978-619-155-343-7 

  

Сист. No: 43458

- 35 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 42181

Кларк, Мери Хигинс

   Домът, в който стените не помагат : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2016 . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-713-1 

  

Сист. No: 43440

- 36 -

РВ/860(7/8)-31/К 73ЦБ 42192

Коелю, Паулу

   Шпионката : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2016 . - 168 с. ; 21 см . -  (Библ. Паулу Коелю)

   

   ISBN 978-954-769-415-6 

  

Сист. No: 43451

- 37 -

РВ/839.6-31/К 90ЦБ 42191

Кристенсен, Том

   Царството на мъртвите : Роман / Том Кристенсен ; Прев. от норв. Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2016 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-114-0 

  

Сист. No: 43450

- 38 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 42201

Лорънс, Марк

   Принцът на глупците : [Роман] / Марк Лорънс ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - София : Бард, 2016 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Войната на Червената кралица ; Кн. 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-709-4 

  

Сист. No: 43460

- 39 -

РД/820(73)-31/М 45ЦБ 42151

Мейър, Мариса

   Уинтър : [Роман] / Мариса Мейър ; Прев. [от англ.] Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2016 . - 760 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Лунните хроники ; Кн. 4)

   Името на авт. не е отбелязано на загл. с.

   ISBN 978-954-27-1601-3 

  

Сист. No: 43406

- 40 -

РВ/820(73)-31/М 53ЦБ 42195

Мийд, Ришел

   Бляскавият двор : [Роман] / Ришел Мийд ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2016 . - 584 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2153-3 (Сиела)

  

Сист. No: 43454

- 41 -

РВ/860-31/М 68ЦБ 42194

Миралес, Франсеск

   Уаби-саби : [Роман] / Франсеск Миралес ; Прев. от исп. Веселка Ненкова . - София : AMG Publishing, 2016 . - 208 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. - Франсеск Миралес Контийох.

   ISBN 978-954-9696-80-6 (ЕйЕмДжи пъблишинг)

  

Сист. No: 43452

- 42 -

РВ/860-31/М 87ЦБ 42203

Монтеро, Луис

   Масата на цар Соломон : [Роман] / Луис Монтеро ; Прев. от исп. Весела Ангелова . - София : Бард, 2016 . - 512 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра. [Сер.] Търсачите ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-652-3 

  

Сист. No: 43462

- 43 -

РВ/860-31/М 87ЦБ 42204

Монтеро, Луис

   Веригата на пророка : [Роман] / Луис Монтеро ; Прев. от исп. Весела Ангелова . - София : Бард, 2016 . - 544 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра. [Сер.] Търсачите ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-702-5 

  

Сист. No: 43463

- 44 -

РВ/882-31/Н 86ЦБ 42207

Нових, Анастасия

   Сенсей : [Роман] / Анастасия Нових ; Прев. [от рус.] и ред. Вита . - София : Дилок, 2016 . - 640 с. ; 20 см . -  (Поредица Изконният от Шамбала ; [Кн.] 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.
   http://www.shambala.com.ua http://www.allatra.bg 

   ISBN 954-2902-51-4 

   ISBN 978-954-2902-51-5 

  

Сист. No: 43466

- 45 -

РВ/891.62-31/Р 27ЦБ 42206

Райли, Лусинда

   Седемте сестри: Историята на Мая : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2016 . - 504 с. ; 21 см . -  ([Поредица Седемте сестри] ; [1])

   

   ISBN 954-398-474-3 

   ISBN 978-954-398-474-9 

  

Сист. No: 43465

- 46 -

АТ/820(73)-31/Р 82, РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 42180

Ролинс, Джеймс и др.

   Боен ястреб : [Роман за Тъкър Уейн] / Джеймс Ролинс, Грант Блекуд ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Бард, 2016 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Дж. Ролинс и Дж. Клемънс са псевд. на Джим Чайковски ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-710-0 

  

Сист. No: 43439

- 47 -

РВ/820-31/Ф 19ЦБ 42209

Фалконър, Колин

   Източна Индия : [Роман] / Колин Фалконър ; Прев. [от англ.] Тодор Стоянов . - София : Kalpazanov, 2016 . - 384 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0304-5 (Калпазанов)

  

Сист. No: 43468

- 48 -

АТ/820(73)-31/Ф 50, РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 42261

Филипс, Сюзън Елизабет

   Сияйна звезда : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2016 . - 322 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-177-2 

  

Сист. No: 43524

- 49 -

РВ/820-31/Х 20ЦБ 42263

Хайланд, Тара

   Сладка заблуда : [Роман] / Тара Хайланд ; Прев. от англ. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 272 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1618-Х 

   ISBN 978-954-26-1618-4 

  

Сист. No: 43526

- 50 -

РВ/839.7-31/Ю 33ЦБ 42197

Юрт, Майкъл и др.

   Мъртвите, които не липсват на никого : [Роман] / Юрт & Русенфелт ; Прев. от швед. Стела Джелепова . - София : Ера, 2016 . - 440 с. ; 20 см . -  (Сер. Северно сияние)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-399-7 

  

Сист. No: 43456

Българска художествена литература

- 51 -

РВ/886.7-31/А 66ЦБ 42205

Андреев, Емил

   Нашата книга : Роман / Емил Андреев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1641-2 

  

Сист. No: 43464

- 52 -

РВ/886.7-1/А 78ЦБ 42123

Апостолова, Божана Георгиева

   За теб : Поезия / Божана Апостолова . - София : Изд. за поезия Да, 2016 . - 60 с. : с ил. ; 20Х12 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-7082-21-0 

  

Сист. No: 43368

- 53 -

РВ/886.7-1/А 78ЦБ 42146

Апостолова, Стана

   Нещо хубаво : Поезия / Стана Апостолова ; Ред. Грета Коцева . - Б. м. : Дайрект Сървисиз, 2016 . - 66 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7171-35-8 

  

Сист. No: 43400

- 54 -

РВ/886.7-32/А 78ЦБ 42147

Апостолова, Стана

   Между роднини : Разкази / Стана Апостолова ; Ред. Добрина Топалова . - Б. м. : Дайрект Сървисиз, 2016 . - 166 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7171-36-5 

  

Сист. No: 43401

- 55 -

РВ/886.7-1/А 80ЦБ 42145

Арахна

   Усещане за вечност : Стихосбирка / Арахна . - [Бургас] : Звезда, [2004] . - 64 с. ; 20 см

   Арахна - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 954-91260-2-1 

  

Сист. No: 43399

- 56 -

РВ/886.7-1/Б 34ЦБ 42144

Белева, Йорданка Иванова

   Й : Стихотворения / Йорданка Белева ; Ред. Мирела Иванова . - София : Ерго, 2012 . - 56 с. ; 20 см . -  (Поредица Нова бълг. лира / Ред. Мартин Христов)

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-8689-26-7 

  

Сист. No: 43398

- 57 -

РВ/886.7-32/Д 32ЦБ 42114

Девлетян, Йохан Томас

   Експерименти, любови, неопровержимости... разни разкази : [Сборник] / Йохан Девлетян . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-255-9 

  

Сист. No: 43360

- 58 -

РВ/886.7-31/Д 58ЦБ 42119

Димитров, Иван

   Софийски дует : Роман / Иван Димитров . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 316 с. ; 20 см

   Съдържа и Из бележниците на Йордан Константинов ; Думи от състав ; Благодарствена бел.

   ISBN 978-619-186-208-5 

  

Сист. No: 43364

- 59 -

РВ/886.7-31/Е 22ЦБ 42115

Евтимова, Здравка Василева

   Една и съща река : Роман / Здравка Евтимова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-122-4 

  

Сист. No: 43361

- 60 -

РВ/886.7-2/И 52ЦБ 42120

Илиев, Константин Илиев

   Наблюдателите : Три пиеси / Константин Илиев . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 224 с. ; 20 см

   Съдържа пиесите : Наблюдателите ; Златни мостове и секвоя ; Бетовен 21.

   ISBN 978-619-186-227-6 

  

Сист. No: 43365

- 61 -

РВ/886.7-32/И 77ЦБ 42110

Йовков, Йордан Стефанов

   Избрани разкази : [Из цикъла] Женско сърце / Йордан Йовков . - София : Муузон, 2016 . - 160 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Съдържа : Серафим ; Ревност ; Скитникът ; Помпадур ; Вълкът ; Летен дъжд ; Женско сърце ; Платено ; Ройдю ; Свирач на флейта. - Спец. изд. [за сп.] Биограф.

   ISBN 978-619-158-041-5 

  

Сист. No: 43355

- 62 -

РВ/886.7-1/И 84ЦБ 42124

Йосифова, Екатерина Петрова

   Икономична класа : Стари и нови кратки стихотворения / Екатерина Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 160 с. ; 21Х12 см

   

   ISBN 978-619-186-247-4 

  

Сист. No: 43369

- 63 -

Ло/886.7-31/К 32, РВ/886.7-31/К 32ЦБ 42215

Караколева, Петя Георгиева

   Прераждания в Марония : Роман-трилогия / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2016 . - 444 с. ; 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 6)

   Съдържа : Мъжете на Йона ; Избиване на бездомните кучета ; Небе за безбожници. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-309-228-4 

  

Сист. No: 43475

- 64 -

МС/886.7-31/К 32, РВ/886.7-31/К 32ЦБ 42216

Караколева, Петя Георгиева

   Седем живи Марии : Роман / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - 2. изд. . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 176 с. ; 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 5)

   Съдържа и Книгата, която не стигна до книжарниците / Т. Караколева. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-309-217-8 

  

Сист. No: 43476

- 65 -

АТ/886.7-31/К 32, РВ/886.7-31/К 32ЦБ 42217

Караколева, Петя Георгиева

   Детството на спомените : Роман : Дилогия / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2014 . - 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 4)

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   [Ч. 2.]. Свестен човек, ти казвам . - 236 с.

   [В кн. погрешно отбелязано 2. изд.]

   ISBN 978-954-309-175-1 (ч. 2)

  

Сист. No: 43477

- 66 -

АТ/886.7-31/К 32, РВ/886.7-31/К 32ЦБ 42218

Караколева, Петя Георгиева

   Детството на спомените : Роман : Дилогия / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2014 . - 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 3)

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   Ч. 1. Къщата сутрин . - 196 с.

   [В кн. погрешно отбелязано 2. изд.]

   ISBN 978-954-309-162-1 (ч. 1)

  

Сист. No: 43478

- 67 -

МС/886.7-1/К 32, РВ/886.7-1/К 32ЦБ 42219

Караколева, Петя Георгиева

   Стихове / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2014 . - 80 с. ; 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 2)

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-309-158-4 

  

Сист. No: 43479

- 68 -

ДБ/886.7-31/К 32, РВ/886.7-31/К 32ЦБ 42221

Караколева, Петя Георгиева

   Сърцето на солта : Роман / Петя Караколева ; [Състав.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2013 . - 132 с. ; 21 см . -  (Кол. Петя Караколева ; 1)

   Съдържа и Каквото знам за "Сърцето на солта" / Т. Караколева. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-309-151-5 

  

Сист. No: 43481

- 69 -

ДБ/886.7-4/К 48ЦБ 42140

Кацарска, Красимира Щерева

   Стълбата : Есета / Красимира Кацарска ; [Предг.] Валентин Караманчев . - 2. изд. . - Благоевград : БОН, 2015 . - 488 с. ; 20 см

   В библиогр. каре загл. : Стълбата : Есета : Т. I. - Съдържа и Седмоднев / В. Караманчев. - Библиогр. с. с. 487.

   ISBN 954-8118-03-3 

  

Сист. No: 43389

- 70 -

РВ/886.7-31/К 78ЦБ 42128

Колева, Теодора

   Милионер по предназначение : Роман за живота ни през прехода / Теодора Колева ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 472 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Индекс.

   ISBN 978-619-186-234-4 

  

Сист. No: 43373

- 71 -

РВ/886.7-1/Л 18ЦБ 42125

Ламбовски, Бойко Панов

   Аутисо : Стихотворения и поеми / Бойко Ламбовски . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-248-1 

  

Сист. No: 43370

- 72 -

РВ/886.7-32/Л 99ЦБ 42116

Ляхова, Весела Борисова

   Квартал "Зона обиколна" : [Разкази] / Весела Ляхова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-157-6 

  

Сист. No: 43362

- 73 -

РВ/886.7-31/Н 77ЦБ 42122

Николчин, Илия Иванов

   Трусът : Роман / Илия Николчин ; [Предг.] Миглена Николчина, Ива Николчина . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 259 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-256-6 

  

Сист. No: 43367

- 74 -

РВ/886.7-94/Р 12ЦБ 42121

Радев, Никола

   Когато Господ ходеше по земята : [Проза] / Никола Радев ; [Предг.] Никола Иванов . - Доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 400 с. ; 20 см

   Съдържа и Уникална кн. / Н. Иванов.

   ISBN 978-619-186-158-3 

  

Сист. No: 43366

- 75 -

АТ/886.7-31/С 43, ДБ/886.7-31/С 43, Ло/886.7-31/С 43, МС/886.7-31/С 43, РВ/886.7-31/С 43ЦБ 42220

Славов, Недялко Славов

   Камбаната : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1640-5 

  

Сист. No: 43480

- 76 -

РВ/886.7-1/С 69ЦБ 42143

Станков, Валери Петров

   Анализ на залязващото слънце : Стихотворения / Валери Станков . - Варна : [Колор принт], 2016 (Варна : печ. Колор Принт ПАК) . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-760-410-0 

  

Сист. No: 43397

- 77 -

РВ/886.7-31/Т 25ЦБ 42211

Талев, Димитър

   Усилни години : Роман / Димитър Талев ; Ред. Тодор Коруев . - София : Захарий Стоянов ; Фонд. ВМРО, 2016 . - 472 с. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Димитър Талев Петров.

   ISBN 978-954-09-1083-3 (Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 43470

- 78 -

РВ/886.7-32/Т 53ЦБ 42127

Терзиев, Антон Петров

   Живот на половини : [Кратки разкази] / Антон Терзиев . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 100 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Индекс.

   ISBN 978-619-186-188-0 

  

Сист. No: 43372

- 79 -

ДБ/886.7-31/Т 70, РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 42118

Томова, Силвия Томова

   Милост за приятелите : Роман / Силвия Томова . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-263-4 

  

Сист. No: 43363

Литература за деца и юноши

- 80 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 42148

Апостолова, Стана

   Спасяване на принцеса Нели : Приказка / Стана Апостолова ; Ред. Бояна Таргова . - Б. м. : Дайрект Сървисиз, 2016 . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7171-34-1 

  

Сист. No: 43402

- 81 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 42149

Апостолова, Стана

   Приказки за Сладурка : Дет. приказки / Стана Апостолова ; Ред. Добрина Топалова ; Ил. Елена Мазнева, Александра Димитрова . - Б. м. : Дайрект Сървисиз, 2016 . - 26 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7171-31-0 

  

Сист. No: 43403

- 82 -

РД/886.7-93-1/А 78ЦБ 42150

Апостолова, Стана

   В гората : Дет. стихотворения и поеми / Стана Апостолова ; С ил. от авт.  . - Б. м. : Дайрект Сървисиз, 2016 . - 50 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова.

   ISBN 978-619-7171-29-7 

  

Сист. No: 43404

- 83 -

РД/820(73)-93-7/Б 25ЦБ 42160

Банкс, Стивън

   За любовта към балончетата / Стивън Банкс ; Ил. Артифакт Груп  ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Колибри, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  ([Сер.] Спондж Боб Квадратни гащи)

   

   ISBN 978-619-150-563-0 (Colibri)

  

Сист. No: 43419

- 84 -

РД/840-93-31/В 50ЦБ 42156

Верн, Жул

   Капитан Немо : [Роман] / Жул Верн ; Прев. [от фр.] Гергана Соколова . - София : Труд, 2016 . - 372 с. ; 20 см . -  (Поредица Любими книги за момчета ; [2])

   Мето на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-398-455-7 

   ISBN 978-954-398-455-8 

  

Сист. No: 43415

- 85 -

РД/830-93-31/Е 96ЦБ 42167

Ефингер, Мариане

   Лиза и Къпиновата принцеса: Лъвове, които реват, не хапят : [Роман за деца] / Мариане Ефингер ; Ил. Юлия Дюр ; Прев. [от нем.] Станислава Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 158 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Лиза и Къпиновата принцеса ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-130-3 

  

Сист. No: 43426

- 86 -

РД/830-93-31/Е 96ЦБ 42168

Ефингер, Мариане

   Лиза и Къпиновата принцеса: Дни на приятелството : [Роман за деца] / Мариане Ефингер ; Ил. Юлия Дюр ; Прев. [от нем.] Станислава Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 159 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Лиза и Къпиновата принцеса ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и [Речник] Индийски думи.

   ISBN 978-619-199-148-8 

  

Сист. No: 43427

- 87 -

РД/830-93-31/Е 96ЦБ 42170

Ефингер, Мариане

   Лиза и Къпиновата принцеса: Много тортички за едно приключение : [Роман за деца] / Мариане Ефингер ; Ил. Юлия Дюр ; Прев. [от нем.] Станислава Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 159 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Лиза и Къпиновата принцеса ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и [Речник] Индийски думи.

   ISBN 978-619-199-149-5 

  

Сист. No: 43429

- 88 -

РД/886.7-93-8/Ж 32ЦБ 42161

Жекова, Ангелина Иванова

   От морето до небето : Стихотворения, приказки и гатанки / Ангелина Жекова ; Ил. Лиляна Дворянова . - София : Рива, 2015 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22Х22 см

   

   ISBN 978-954-320-506-6 

  

Сист. No: 43420

- 89 -

РВ/886.7-93-25/К 32, РД/886.7-93-25/К 32ЦБ 42214

Караколева, Петя Георгиева

   [Дванадесет] 12 пиеси за деца / Петя Караколева ; [Състав и предг.] Тамара Караколева . - София : Светулка 44 Атеней, 2016 . - 268 с. ; 21 см

   Съдържа и Да направиш доброто още по-добро / Т. Караколева. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-309-232-1 

  

Сист. No: 43474

- 90 -

РД/886.7-93-3/К 81ЦБ 42258

Конрад, Емил

   Изкуството да бъдеш мързелив / Емил Конрад ; Ил. Стоян Атанасов, Моника Писарова . - София : Кубар Егмонт, 2016 . - 96 с. : с цв. ил. ; 22Х22 см

   Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Кубар Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1861-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 43521

- 91 -

РД/886.7-93-34/К 95ЦБ II 2896

Къдрева, Кина Христова

   Морски приказки / Кина Къдрева ; Худож. Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 86 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-233-7 

  

Сист. No: 43376

- 92 -

РД/830-93-34/Л 20ЦБ 42175

Ланген, Анете

   Писма от Феликс за децата по света : Зайчето Феликс гостува на деца по света : [Приказка] /  Текст Анете Ланген ; Ил. Констанца Дроп ; Прев. [от нем.] Мила Петрова . - [София] : Фют, 2015 . - [36] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-199-052-8 

  

Сист. No: 43434

- 93 -

РД/830-93-34/Л 20ЦБ 42177

Ланген, Анете

   Коледни писма от Феликс : Зайчето Феликс обикаля света с Дядо Коледа : [Приказка] /  Текст Анете Ланген ; Ил. Констанца Дроп ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова . - [София] : Фют, 2015 . - [35] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-199-092-4 

  

Сист. No: 43436

- 94 -

РД/839.7-93-34/Л 63ЦБ 42259

Голяма книга на приказките: Астрид Линдгрен  / Астрид Линдгрен ; Състав. Любомир Русанов ; Прев. [от швед.] Мирела Иванова, Светла Стоилова ; Ил. Илун Викланд . - София : Пан, 2016 . - 240 с. : с ил ; 24 см . -  (Поредица Голяма кн. на приказките)

   Авт. отговорност отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-657-739-3 

  

Сист. No: 43522

- 95 -

РД/820(73)-93-7/Л 87ЦБ 42162

Луман, Дейвид

   Пиратите на Бикини Ботъм / Дейвид Луман ; Ил. Хари Мур ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Колибри, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  ([Сер.] Спондж Боб Квадратни гащи)

   

   ISBN 978-619-150-572-2 (Colibri)

  

Сист. No: 43421

- 96 -

РД/886.7-93-34/М 32ЦБ II 2899

Маркова, Дита

   Рая и синигерчето : Приказки / Дита Маркова ; Худож. Ралица Димитрова . - София : Унискорп, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Хлапе)

   Съдържа : Приказка за белия Крем ; Как кукувицата Качулатка пропяла ; Слънцето, Дъждът и Вятърът.

   ISBN 978-954-330-374-8 

  

Сист. No: 43405

- 97 -

РД/820-93-31/М 91ЦБ 42171

Мос, Хелън

   Тайната на среднощния призрак : [Роман за деца] / Хелън Мос ; Ил. Лео Хартас ; Прев. [от англ.] Елмира Великова . - [София] : Фют, 2016 . - 158 с. : с ил., 1 л. : к. ; 20 см . -  ([Поредица] Островът на приключенията ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на следзагл. с.

   ISBN 978-619-199-097-9 

  

Сист. No: 43430

- 98 -

РД/820-93-31/М 91ЦБ 42176

Мос, Хелън

   Тайната на пеещите пещери : [Роман за деца] / Хелън Мос ; Ил. Лео Хартас ; Прев. [от англ.] Елмира Великова . - [София] : Фют, 2016 . - 166 с. : с ил., 1 л. : к. ; 20 см . -  ([Поредица] Островът на приключенията ; Кн. 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на следзагл. с.

   ISBN 978-619-199-096-2 

  

Сист. No: 43435

- 99 -

РД/820-93-31/М 91ЦБ 42178

Мос, Хелън

   Тайната на златното съкровище : [Роман за деца] / Хелън Мос ; Ил. Лео Хартас ; Прев. [от англ.] Елмира Великова . - [София] : Фют, 2016 . - 150 с. : с ил., 1 л. : к. ; 20 см . -  ([Поредица] Островът на приключенията ; Кн. 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на следзагл. с.

   ISBN 978-619-199-167-9 

  

Сист. No: 43437

- 100 -

РД/886.7-93-1/М 92ЦБ II 2895

Москова, Рада Стефанова

   Тигърчето Спас : [Поеми за най-малките] / Рада Москова ; Нарис. Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - [40] с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-186-260-3 

  

Сист. No: 43375

- 101 -

РД/820-93-31(079)/Н 22ЦБ 42136

Напмън, Тимъти

   Приключение в Долината на царете : [Кн.- игра] / Тимъти Напмън ; Ил. Андреа Да Ролд ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   С Речник.

   ISBN 978-619-199-156-3 

  

Сист. No: 43414

- 102 -

РД/820-93-31(079)/Н 22ЦБ 42158

Напмън, Тимъти

   Лабиринтът на Минотавъра : [Кн.- игра] / Тимъти Напмън ; Ил. Матео Пинчели ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   С Речник.

   ISBN 978-619-199-157-0 

  

Сист. No: 43417

- 103 -

РД/820-93-31(079)/Н 22ЦБ 42159

Напмън, Тимъти

   Рицарско приключение : [Кн.- игра] / Тимъти Напмън ; Ил. Андреа Да Ролд ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   С Речник.

   ISBN 978-619-199-158-7 

  

Сист. No: 43418

- 104 -

РД/820-93-31(079)/Н 22ЦБ 42256

Напмън, Тимъти

   Преследване в Рим : [Кн.- игра] / Тимъти Напмън ; Ил. Матео Пинчели ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   С Речник. - Авт. отговорност отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-159-4 

  

Сист. No: 43519

- 105 -

РД/820-93-32/С 13ЦБ 42166

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри отмъщава : [Повест за деца] / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 94 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Ужасния Хенри ; [3])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-639-6 

  

Сист. No: 43425

- 106 -

РД/820-93-32/С 13ЦБ 42185

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри : [Повест за деца] / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Ужасния Хенри ; [1])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-613-6 

  

Сист. No: 43444

- 107 -

РД/820-93-32/С 13ЦБ 42186

Саймън, Франческа

   Ужасния Хенри забогатява бързо : [Повест за деца] / Франческа Саймън ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Юлия Пискулийска . - София : Пан, 2015 . - 95 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Ужасния Хенри ; [2])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-614-3 

  

Сист. No: 43445

- 108 -

РД/820(73)-93-31/С 62ЦБ 42152

Стайн, Робърт Лоурънс

   Морското чудовище : [Роман] / Р. Л. Стайн ; Прев. от англ. Нина Руева . - [Пловдив] : Хермес, 2016 . - 128 с. ; 20 см . -  (Сер. Goosebumps ; 2)

   

   ISBN 978-954-26-1621-4 

  

Сист. No: 43408

- 109 -

РД/820(73)-93-31/С 62ЦБ 42153

Стайн, Робърт Лоурънс

   Нощта, в която куклата оживя : [Роман] / Р. Л. Стайн ; Прев. от англ. Нина Руева . - [Пловдив] : Хермес, 2016 . - 144 с. ; 20 см . -  (Сер. Goosebumps ; 1)

   

   ISBN 978-954-26-1620-7 

  

Сист. No: 43410

- 110 -

РД/839.6-93-31/С 91ЦБ 42187

Суртлан, Бьорн

   Мистерия в Ню Йорк : [Роман за деца] / Бьорн Суртлан ; Ил. Тронд Бредесен ; Прев. [от норв.] Анюта Б. Качева-Барбарова . - [София] : Фют, 2016 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективи по неволя ; 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Името на ил. погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен ; Възприетата форма на името на Анюта Б. Качева-Барбарова е Анюта Бойкова Качева.

   ISBN 978-619-199-098-6 

  

Сист. No: 43446

- 111 -

РД/839.6-93-31/С 91ЦБ 42188

Суртлан, Бьорн

   Мистерия във Венеция : [Роман за деца] / Бьорн Суртлан ; Ил. Тронд Бредесен ; Прев. [от норв.] Анюта Б. Качева-Барбарова . - [София] : Фют, 2015 . - 109 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективи по неволя ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Името на ил. погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен ; Възприетата форма на името на Анюта Б. Качева-Барбарова е Анюта Бойкова Качева.

   ISBN 978-619-199-009-2 

  

Сист. No: 43447

- 112 -

РД/839.6-93-31/С 91ЦБ 42189

Суртлан, Бьорн

   Мистерия в Лондон : [Роман за деца] / Бьорн Суртлан ; Ил. Тронд Бредесен ; Прев. [от норв.] Анюта Б. Качева-Барбарова . - [София] : Фют, 2016 . - 142 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективи по неволя ; 7)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Името на ил. погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен ; Възприетата форма на името на Анюта Б. Качева-Барбарова е Анюта Бойкова Качева.

   ISBN 978-619-199-139-6 

  

Сист. No: 43448

- 113 -

РД/839.6-93-31/С 91ЦБ 42190

Суртлан, Бьорн

   Мистерия в Париж : [Роман за деца] / Бьорн Суртлан ; Ил. Тронд Бредесен ; Прев. [от норв.] Анюта Б. Качева-Барбарова . - [София] : Фют, 2016 . - 127 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективи по неволя ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Името на ил. погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен ; Възприетата форма на името на Анюта Б. Качева-Барбарова е Анюта Бойкова Качева.

   ISBN 978-619-199-140-2 

  

Сист. No: 43449

- 114 -

РД/830-93-31/С 94ЦБ 42154

Сцилат, Антье

   Мая и Моте: Въпрос на чест : [Роман за деца] / Антье Сцилат ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Мила Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Мая & Моте ; [Кн.] 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и биогр. бел. за авт. и худож.

   ISBN 978-619-199-174-7 

  

Сист. No: 43411

- 115 -

РД/830-93-31/С 94ЦБ 42164

Сцилат, Антье

   Мая и Моте: Трима са много : [Роман за деца] / Антье Сцилат ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Мила Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Мая & Моте ; [Кн.] 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и биогр. бел. за авт. и худож.

   ISBN 978-619-199-152-5 

  

Сист. No: 43423

- 116 -

РД/830-93-31/С 94ЦБ 42165

Сцилат, Антье

   Мая и Моте: Опашати истории : [Роман за деца] / Антье Сцилат ; Ил. Нина Дулек ; Прев. [от нем.] Мила Петрова . - [София] : Фют, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Мая & Моте ; [Кн.] 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-150-1 

  

Сист. No: 43424

- 117 -

Ло/820-93-2/Т 75, РД/820-93-2/Т 75ЦБ 42260

Торн, Джак

   Хари Потър и Прокълнатото дете : [Сценарий за пиеса] : Ч. 1 - 2 /  Сценарий Джак Торн ; По оригинална нова история от Дж. К. Роулинг, Джон Тифани, Джак Торн ; Прев. [от англ.] Ралица Ботева ; Прев. на стиховете [от англ.] Весела Уорнър . - София : Егмонт България, 2016 . - 360 с. ; 22 см

   Съдържа и За постановката ; Биогр. на авт. на пиесата. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-1871-0 

  

Сист. No: 43523

- 118 -

РД/820(73)-93-7/У 30ЦБ 42157

Уест, Трейси

   Спондж Боб се прави на клоун / Трейси Уест ; Ил. Грег Шигел ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Колибри, 2015 . - 60 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Сер.] Спондж Боб Квадратни гащи)

   

   ISBN 978-619-150-525-8 (Colibri)

  

Сист. No: 43416

- 119 -

РД/839.7-93-34/Ф 72ЦБ 42172

Форсен Ерлин, Карл-Йохан

   Зайчето, което иска да заспи : Нов метод за приспиване на децата : [Приказка] / Карл-Йохан Форсен Ерлин ; Прев. от англ. Венера Атанасова ; Ill. by Irina Maununen . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. на лат. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 978-954-26-1525-5 

  

Сист. No: 43431

- 120 -

РД/839.7-93-34/Ф 72ЦБ 42174

Форсен Ерлин, Карл-Йохан

   Слончето, което иска да заспи : Една различна приказка за лека нощ / Карл-Йохан Форсен Ерлин ; Прев. от швед. Неда Андреева Димова-Бренстрьом ; Ill. by Sydney Hanson . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. на лат. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 978-954-26-1636-8 

  

Сист. No: 43433

- 121 -

РД/820(73)-93-7/Х 26ЦБ 42169

Харви, Алек

   Да танцуваш със звезда / Алек Харви ; Ил. Стивън Рийд . - [София] : Колибри, 2015 . - 32 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Сер.] Спондж Боб Квадратни гащи)

   На кор. : Ниво за четене - 1.

   ISBN 978-619-150-518-0 (Colibri)

   ISBN 978-619-150-409-1 (Colibri)(сгрешен)

  

Сист. No: 43428

- 122 -

РД/850-93-34/Х 61ЦБ II 2901

Холейноне, Петер

   Малкият динозавър : Приказки от вълшебната гора /  Текст Питър Олейноне ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова . - [София] : Фют, [2014] . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Боско - омайният свят на Тони Улф)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на авт. Петер Холейноне. - На кор. поредицата означена : Боско - вълшебният свят на Т. Улф.

   ISBN 978-619-199-144-0 

  

Сист. No: 43407

- 123 -

РД/850-93-34/Х 61ЦБ II 2902

Холейноне, Петер

   Драконите : Приказки от вълшебната гора /  Текст Питър Олейноне ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Екатерина Иванова Латева . - [София] : Фют, [2012] . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Боско - омайният свят на Тони Улф)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на авт. Петер Холейноне. - На кор. поредицата отбелязана : Боско - вълшебният свят на Т. Улф.

   ISBN 978-954-625-934-9 

  

Сист. No: 43409

- 124 -

РД/850-93-34/Х 61ЦБ II 2903

Холейноне, Петер

   Вълшебниците : Приказки от вълшебната гора /  Текст Питър Олейноне ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Фют, [2012] . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Боско - омайният свят на Тони Улф)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на авт. Петер Холейноне. - На кор. поредицата означена : Боско - вълшебният свят на Т. Улф.

   ISBN 978-619-199-036-8 

  

Сист. No: 43412

Отраслева литература за деца и юноши

- 125 -

РД/087.5:58(031)/Б 60ЦБ II 2900

Бокадор, Сабин

   Растенията : [Дет. енциклопедия] /  Състав. Жак Бомон ; Текст Сабин Бокадор ; Ил. Мари-Кристин Льомайор, Бернар Алюни ; Прев. [от фр.] Георги Жечев . - София : Пан, 2016 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица [Енциклопедия на...])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-660-708-9 

  

Сист. No: 43390

- 126 -

РД/087.5:568.1(031)/В 19ЦБ II 2897

Вандевил, Анес

   Динозаврите : [Дет. енциклопедия] /  Състав. Емили Бомон ; Текст Анес Вандевил ; Ил. Франко Темпеста ; Прев. [от фр.] Георги Жечев . - София : Пан, 2016 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица [Енциклопедия на...])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-660-746-1 

  

Сист. No: 43394

- 127 -

РД/087.5:91(031)/В 19ЦБ II 2898

Вандевил, Анес

   Планината : [Дет. енциклопедия] / Анес Вандевил ; Ил. Мари-Кристин Льомайор, Бернар Алюни ; Състав. Емили Бомон ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2016 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица [Енциклопедия на...])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-660-729-4 

  

Сист. No: 43395

- 128 -

РД/087.5:949.72/В 39ЦБ 42163

Великите българи  : За деца и родители /  Състав. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2016 . - 96 с. : с ил. ; 23 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-329-1 

  

Сист. No: 43422

География

- 129 -

Ч1/916.80/Д 71ЦБ 42251

Дойков, Мартин Викторов

   Южноафриканска република / Мартин Дойков . - София : Еуниката, 2016 . - 128 с., [32] л. : цв. ил. ; 24 см . -  (Геогр. библ.)

   Съдържа и Градове с население над 250 хил. жители през 2011 г. ; Добив на полезни изкопаеми по години ; Туристически региони. - Библиогр. с. 122 - 123 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7080-12-4 

  

Сист. No: 43512

История

- 130 -

РВ/949.72.052.3/М 32ЦБ II 2904

Марков, Георги Георгиев

   Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914 - 1919 : Кн. 1 - / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 27 см

   

   Кн. 2. Разсичането . - 2016 . - 600 с. : с ил., снимки, факс.

   Съдържа и Книгоописание за любознателни четци ; Рез. на англ. ез. : с. 593 - 599.

   ISBN 978-954-09-1084-0 (кн. 2)

  

Сист. No: 43471

- 131 -

РВ/949.72.042(092)/Б 70ЦБ 42202

Тахов, Росен Георгиев

   Убийството на Ботев : Чужд или свой е застрелял поета / Росен Тахов . - София : Труд, 2016 . - 200 с. : със снимки, факс. ; 20 см

   Съдържа и Хроника на четата. - Библиогр. след отд. гл. и с. 185 - 186 ; Показалец на личните имена.

   ISBN 978-954-398-463-3 

  

Сист. No: 43461

Краезнание - отраслева литература

- 132 -

Кр/К028/Д 77ЦБ 42126

Донев, Дончо Стоянов и др.

   Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) / Дончо Донев, Минчо Николов ; Ред. Надежда Груева ; С въвед. от авт.  . - София : Фонд. Глабални библ. - България, 2016 ([Хасково] : печ. Полиграф Юг) . - 56 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Пълното име на съавт. Минчо Николов Минчев. - Наръчникът е създаден в рамките на проект Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск на Регионална библ. З. Княжески - Ст. Загора, в партньорство с Фонд. Институт за съвр. психология и Библ. Родина - Ст. Загора, реализиран с подкрепата на Фонд. Глобални библ. - България. - Библиогр. с. 55.

   ISBN 978-619-7348-00-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43371

- 133 -

Кр/К931/С 64, РВ/К931/С 64ЦБ 42173

Стаматов, Апостол Стоев

   Омфал между Месопотамия и Египет : Прастара, древна и старозаветна история / Апостол Стоев Стаматов ; Ред. Йордан Нанчев . - [Пловдив] : АртНитон, 2016 . - 512 с. : с ил., к., табл. ; 24 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 506 - 512 и под линия.

   ISBN 978-954-347-053-2 ([Нитон Медия])

  

Сист. No: 43432

- 134 -

Кр/К949.72/Т 72ЦБ 42279

Тонев, Иван Искров

   Село Лясково : История, развитие, настояще / Иван Искров Тонев . - Ст. Загора : [Литера принт], 2013 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 188 с. : със снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 187.

   ISBN 978-954-487-116-1 

  

Сист. No: 43543

- 135 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42222

Щайнер, Рудолф

   От изследването на Акаша ; Петото Евангелие : Дванадесет лекции изнесени в Осло, Берлин, Хамбург през 1913 - 1914 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димо Даскалов . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 1997 . - 271 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 23)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творч. ; Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело. - С Бел.

   ISBN 954-495-031-1 

  

Сист. No: 43482

- 136 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42223

Щайнер, Рудолф

   Бхагавад Гита и Посланията на апостол Павел : Цикъл от пет лекции изнесени в Кьолн от 28 дек. 1912 до 1 ян. 1913, изд. по непрегледани от лектора записки / Рудолф Щайнер ; С предг. от Мария Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 1998 . - 184 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 25)

   С Бел.

   ISBN 954-495-034-6 

  

Сист. No: 43483

- 137 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42224

Щайнер, Рудолф

   Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят : Духовното причастие на човечеството : Цикъл от дванадесет лекции изнесени в Дорнах от 26 ноем. 1922 до 31 дек. 1922 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 1997 . - 224 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 22)

   Съдържа и Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело ; Р. Щайнер - биогр. данни и творч. - С Бел.

   ISBN 954-495-030-3 

  

Сист. No: 43484

- 138 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42225

Щайнер, Рудолф

   Евангелието на Марко : Цикъл от десет лекции изнесени в Базел от 15 до 24 септ. 1912 / Рудолф Щайнер ; С предг. от авт.  ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2004 (Ст. Загора : печ. Шибилев) . - 263 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 36)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творч. ; Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело ; Димо Р. Даскалов : Биогр. данни. - С Бел.

   ISBN 954-495-048-6 

  

Сист. No: 43485

- 139 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42230

Щайнер, Рудолф

   Указания за езотерично обучение : От съдърж. на "Езотеричното училище" / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем., с предг. Петко Бояджиев . - 2. изд. . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2015 (Ст. Загора : печ. zape4at.com) . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 35)

   Съдържа и Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело. - Библиогр. с. 229 - 230 ; С Бел. и текст на нем. ез.

   ISBN 978-954-495-047-8 

  

Сист. No: 43490

- 140 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42231

Щайнер, Рудолф

   Изкуството и неговата световна мисия : Геният на езика ; Антропософия и изкуство ; Антропософия и поезия : Осем лекции, изнесени в Дорнах от 27 май до 9 юни 1923 и в Кристиания (Осло) на 18 и 20 май 1923 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2001 . - 200 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 32)

   Съдържа и Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело ; Р. Щайнер - биогр. данни и творч. ; Димо Р. Даскалов : Биогр. данни ; С Бел.

   ISBN 954-495-042-7 

  

Сист. No: 43491

- 141 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42232

Щайнер, Рудолф

   Истина и наука : Увод във "Философия на свободата" / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димо Радев Даскалов ; С предг. от авт.  . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2016 (Ст. Загора : печ. zape4at.com) . - 88 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 58)

   Съдържа и Биогр. данни / Д. Р. Даскалов.

   ISBN 978-954-495-082-8 

  

Сист. No: 43492

- 142 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42235

Щайнер, Рудолф

   Биодинамично земеделие : Духовно-науч. принципи за развитие на селското стопанство : Селскостоп. курс : Осем лекции, Въпроси и отговори, Приветствие в Кобервитц - от 7 до 16 юни 1924 и лекция в Дорнах, изнесена на 20 юни 1924 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Петко Бояджиев . - 2. изд. . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2011 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 328 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 34)

   Прев. според изд. на литературното наследство на Р. Щайнер по непрегледани от авт. записки. - Съдържа и Междунар. адреси на институти Деметер ; Адреси на регионални институти Деметер в Германия ; Р. Щайнер - обзор върху лит. му и худож. дело ; Р. Щайнер - биогр. данни и творч. ; С Бел.

   ISBN 978-954-495-069-9 

  

Сист. No: 43493

- 143 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ I 3902

Щайнер, Рудолф

   Какво върши Ангелът в нашето астрално тяло : Лекция изнесена в Цюрих на 9 окт. 1918 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2009 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 64 с. ; 18Х11 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; [45])

   С Бел.

   ISBN 978-954-495-059-0 

  

Сист. No: 43494

- 144 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42233

Щайнер, Рудолф

   Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки : Т. I - / Рудолф Щайнер . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, [2011 -] (Ст. Загора : печ. zape4at.com) . - 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 57)

   

   Т. V. Шестнадесет лекции, изнесени в Прага и Бреслау между 29 март и 15 юни 1924 /  Прев. от нем.  Димо Радев Даскалов . - 2016 . - 312 с.

   С Бел.

   ISBN 978-954-495-083-5  (т. 5)

  

Сист. No: 43495

- 145 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42234

Щайнер, Рудолф

   Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство : Цикъл от 12 лекции изнесени в Оксфорд, Англия от 16 до 20 авг. 1922 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Теменуга Станева-Кьопке . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2007 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 288 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 39)

   Кор. загл. : Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство. - С Бел.

   ISBN 954-495-053-2 

   ISBN 978-954-495-053-8 

  

Сист. No: 43496

- 146 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42236

Щайнер, Рудолф

   Из Хрониката Акаша / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димо Даскалов . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2009 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 256 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 44)

   Съдържа и Предг. / М. Щайнер. - 1939.

   ISBN 978-954-495-061-3 

  

Сист. No: 43497

- 147 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42237

Щайнер, Рудолф

   Човешката и космическата мисъл : Четири лекции, изнесени в Берлин от 20 до 23 ян. 1914 по време на второто Общо събрание на Антропософското общество / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2009 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 112 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 43)

   

   ISBN 978-954-495-060-6 

  

Сист. No: 43498

- 148 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42238

Щайнер, Рудолф

   Евангелието на Йоан : Дванадесет лекции изнесени в Хамбург от 18 до 31 май 1908 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - 2. изд. . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2010 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 288 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 7)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творч.

   ISBN 978-954-495-067-5 

  

Сист. No: 43499

- 149 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42240

Щайнер, Рудолф

   Тайната на четирите темперамента ; Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Елена Карагьозова, Иглика Цокова . - 2. изд. . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2010 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 144 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 12)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творчество.

   ISBN 978-954-495-066-8 

  

Сист. No: 43501

- 150 -

Кр/К141.33/В 13ЦБ 42241

Щайнер, Рудолф

   Мисията на Рихард Вагнер : Избрани лекции за северно-германската митология, нибелунгите, крал Артур, Зигфрид, Парсифал, Лоенгрин, Летящия холандец, Танхойзер, Тристан и Изолда, изнесени в различни европ. градове / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Нели Спиридонова-Хорински . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2012 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 232 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 48)

   Възприетата форма на името на прев. е Нели Хорински. - Съдържа и Р. Щайнер - обзор върху литературното му и худож. дело. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-495-071-2 

  

Сист. No: 43502

- 151 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42246

Щайнер, Рудолф

   Лечебно-педагогически курс : Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Росица Левашка, Димитър Левашки . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2010 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 46)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творчество.

   ISBN 978-954-495-064-4 

  

Сист. No: 43507

- 152 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42255

Щайнер, Рудолф

   Легендата за Храма и Златната легенда като символичен израз на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека : От съдърж. на Езотеричната школа : Двадесет лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество в Берлин между 23 май 1904 и 2 ян. 1906 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димитър Димчев . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2013 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 408 с. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 50)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творч.

   ISBN 978-954-495-074-3 

  

Сист. No: 43518

- 153 -

Кр/К141.33/Щ 17ЦБ 42266

Щайнер, Рудолф

   Апокалипсисът на Йоан : Цикъл от дванадесет лекции и една встъп. лекция изнесени в Нюрнберг от 17 до 30 юни 1908 / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Димо Даскалов . - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 1996 . - 320 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Събр. съч. на Р. Щайнер ; 17)

   Съдържа и Р. Щайнер - биогр. данни и творч. ; Р. Щайнер - обзор върху литературното му и худож. дело.

   ISBN 954-495-024-9 

  

Сист. No: 43529

Краезнание - художествена литература

- 154 -

Кр/К886.7-193/Г 20ЦБ 42226

Ганев, Неделчо

   Винт в квинтесенцията : Избирано / Неделчо Ганев ; [С предг. от авт.]  . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 64 с. ; 21 см

   Съдържа и Чаша, пълна отвън... / Н. Ганев. - Пълното име на авт. е Неделчо Ганев Георгиев.

   ISBN 978-954-309-224-6 

  

Сист. No: 43486

- 155 -

Кр/К886.7-1/Г 20ЦБ 42227

Ганев, Неделчо

   Подгряваща цигулка : Стихове / Неделчо Ганев . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 112 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Неделчо Ганев Георгиев.

   ISBN 978-954-309-179-9 

  

Сист. No: 43487

- 156 -

Кр/К886.7-32/Г 20ЦБ 42228

Ганев, Неделчо

   Духовна твърд : [Разкази] / Неделчо Ганев . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 144 с. ; 21 см

   Съдържа : Люлчини братя ; Камперов ъгъл ; Нагорни думи ; Психична клетка. - Пълното име на авт. е Неделчо Ганев Георгиев.

   ISBN 978-954-309-211-6 

  

Сист. No: 43488

- 157 -

Кр/К886.7-1/Г 20ЦБ 42229

Ганев, Неделчо

   Восъчен кодекс : Поезия / Неделчо Ганев . - София : Светулка 44 Атеней, 2016 . - 108 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Неделчо Ганев Георгиев.

   ISBN 978-954-309-235-2 

  

Сист. No: 43489

- 158 -

АТ/К886.7-1/Г 70, ДБ/К886.7-1/Г 70, Кр/К886.7-1/Г 70, Ло/К886.7-1/Г 70, МС/К886.7-1/Г 70, РВ/К886.7-1/Г 70ЦБ I 3901

Господинов, Богомил Тодоров

   Книга за Лола : Стихотворения / Богомил Господинов ; Ред. Иван Ланджев . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 83 с. ; 18Х16 см

   Авт. е лауреат на XXХII Нац. младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 2015. Кн. се изд. със съдействието на Община Ст. Загора. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-272-6 

  

Сист. No: 43393

- 159 -

Кр/К886.7-1/Д 15, РВ/К886.7-1/Д 15ЦБ 42109

Дамянов, Иван

   Рисувам музика : Лирика / Иван Дамянов ; С рис. от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2016 . - 72 с. : с рис. и снимки ; 21 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов.

  

Сист. No: 43354

- 160 -

Кр/К886.7-1/Д 15, РВ/К886.7-1/Д 15ЦБ 42183

Дамянов, Иван

   Хилядобой : Поезия и проза / Иван Дамянов ; С ил. и снимки от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2017 . - 64 с. : с ил., снимки ; 21 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов.

  

Сист. No: 43442

- 161 -

Кр/К886.7-1/Д 59ЦБ 42193

Димкоски, Филип

   Дъга от древността : Стихове / Филип Димкоски ; Прев. [от макед.] и ред. Палмира Никленова . - [Ст. Загора] : Палмира, 2016 . - 56 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. за авт. ; Отзиви за авт. ; [Крит. бел. / Т. Клисуров].

   ISBN 978-954-9376-40-1 

  

Сист. No: 43453

- 162 -

АТ/К886.7-93-34/Д 95, Ло/К886.7-93-34/Д 95, МС/К886.7-93-34/Д 95ЦБ II 2894

Дългъчева, Мая Георгиева

   Приказки от оная гора / Мая Дългъчева ; Ил. Петър Станимиров . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28Х26 см

   

   ISBN 978-619-186-245-0 

  

Сист. No: 43359

- 163 -

АТ/К886.7-194/Н 33, ДБ/К886.7-194/Н 33, Кр/К886.7-194/Н 33, Ло/К886.7-194/Н 33, МС/К886.7-194/Н 33, РВ/К886.7-194/Н 33ЦБ I 3900
 Нац. младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", XXXIII. Ст. Загора. 2016 

   Експресен поетичен албум : [Сб. наградени и отличени творби] /  Худож. Ива Груева . - Ст. Загора : [Библ. Родина], 2016 ([Ст. Загора : печ. Библ. Родина]) . - 24 с. : с ил. ; 15 см

   Съдържа стихове от : С. Цацева, Т. Лалова, Н. Иванова, К. Нейков, А. Топлева, В. Спасов, М. Бенов, С. Кичев, Л. Йовнова, Р. Григоров, А. Недкова, Т. Петрова, С. Тодоров, Ц. Кюлюмова, Т. Монева, Н. Тричкова. - Организатори : Община Ст. Загора, Библ. Родина, Къща музей Гео Милев ; Жури на 33. изд. на конкурса : Й. Белева, М. Бодаков, И. Ланджев. - Връчване на наградите 4 ноем. 2016, Ст. Загора.

  

Сист. No: 43379

- 164 -

Кр/К886.7-1/П 32ЦБ 42142

Пеев, Йордан

   Стъклена кожа : Лирика / Йордан Пеев ; Ред. Петър Анастасов . - София : Бълг. писател, 2016 . - 188 с. ; 21 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-204-042-0 

  

Сист. No: 43396


 Индекс по АВТОРИ

Айслър, Бари 28 
Алюни, Бернар 125 127 
Анастасов, Никола 21 
Анастасов, Никола Стоянов 21 
Анастасов, Петър 164 
Ангелов, Ивелин Ангелов 13 
Ангелова, Весела 42 43 
Ангелова, Весела Иванова 42 43 
Ангелова, Лили 10 
Андреев, Емил 51 
Антов, Пламен 27 
Антов, Пламен Петков 27 
Апостолова, Божана 52 
Апостолова, Божана Георгиева 7 52 
Апостолова, Стана 53 54 80 81 82 
Апостолова, Станка Пръвчева 53 54 80 81 82 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 52 
Арахна 55 
Арнаудов, Георги 7 
Арнщед, Симона 29 
Асиова, Бойка Петрова 7 
Асса, Греди 7 
Атанасов, Стоян 90 
Атанасова, Атанаска 26 
Атанасова, Венера 119 
Атанасова, Венера Иванова 119 
Бакалски, Дилян 132 
Банкс, Стивън 83 
Бахчеванова, Ани 17 
Бегбеде, Фредерик 30 
Белева, Дана 56 
Белева, Йорданка 56 
Белева, Йорданка Иванова 56 
Бенов, Момчил 163 
Бери, Стив 31 
Благоева, Диана 26 
Блекуд, Грант 46 
Богданов, Богдан 7 
Боева-Бангьозова, Виолина Генова 13 
Божилова, Мая 26 
Бокадор, Сабин 125 
Бомон, Емили 126 127 
Бомон, Жак 125 
Бонд, Тара 49 
Бонев, Костадин 7 
Ботева, Ралица 117 
Бояджиев, Петко 139 142 
Бояджиев, Петко Иванов 139 142 
Бредесен, Тронд 110 111 112 113 
Бучков, Петър 8 
Бъчваров, Крум 28 
Бъчваров, Крум Ернстов 28 
Вандевил, Анес 126 127 
Василева, Мария 15 
Великова, Елмира 97 98 99 
Великова, Елмира Цветанова 97 98 99 
Верн, Жул 84 
Викланд, Илун 94 
Вита 44 
Вучев, Димитър Иванов 13 
Вълканова, Мария 11 
Вълканова, Мария Атанасова 11 
Вълкова, Анна 2 
Ганев, Неделчо 154 155 156 157 
Генчева, Цветана 35 
Генчева, Цветана Тодорова 35 
Георгиев, Неделчо Ганев 154 155 156 157 
Георгиева, Еми 26 
Георгиева, Кристина 39 
Георгиева, Кристина Стефанова 39 
Георгиева, Цветелина 26 
Германов, Владимир 46 
Германов, Владимир Милчев 46 
Глогов, Антон 3 
Господинов, Богомил 158 
Господинов, Богомил Тодоров 158 
Гочев, Христо 7 
Гранитски, Иван 7 
Григоров, Росен 163 
Груева, Ива 163 
Груева, Ива Илкова 163 
Груева, Надежда 132 
Груева, Надежда Петракиева 132 
Да Ролд, Андреа 101 103 
Дамянов, Боян 31 
Дамянов, Боян Стефанов 31 
Дамянов, Иван 159 160 
Данов, Данаил 4 
Данов, Данаил Кирилов 4 
Даскалов, Димо 135 141 144 146 153 
Даскалов, Димо Р. 135 141 144 146 153 
Даскалов, Димо Радев 135 141 144 146 153 
Дацева, Стамена 163 
Дворянова, Лиляна 88 
Дворянова, Лиляна Орлинова 88 
Девлетян, Йохан 57 
Девлетян, Йохан Томас 57 
Демирева, Мария 49 
Демирева, Мария Петрова 49 
Дефо, Даниел 32 
Джелепова, Стела 29 50 
Джуров, Пламен 7 
Димитров, Божидар 7 
Димитров, Емил 27 
Димитров, Иван 58 
Димитрова, Александра 81 
Димитрова, Елка 27 
Димитрова, Ралица 96 
Димитрова, Стефка Димитрова 9 
Димитрова-Конаклиева, Стефка 9 
Димитрова-Конаклиева, Стефка Димитрова 9 
Димкоски, Филип 161 
Димова-Бренстрьом, Неда 120 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева 120 
Димчев, Димитър 136 137 138 140 143 147 148 152 
Димчев, Димитър Иванов 136 137 138 140 143 147 148 152 
Дойков, Мартин 129 
Дойков, Мартин Викторов 129 
Дойчинова, Цеца Георгиева 13 
Донев, Дончо 132 
Донев, Дончо Стоянов 132 
Дончев, Антон Илиев 3 
Дринов, Стоян 32 
Дринов, Стоян Пеев 32 
Дроп, Констанца 92 93 
Дулек, Нина 114 115 116 
Дундов, Тенчо Колев 18 
Дългъчева, Мая 162 
Дългъчева, Мая Георгиева 162 
Дюлгерова, Гинка 26 
Дюр, Юлия 85 86 87 
Дяков, Томислав 7 
Евтимова, Здравка 7 59 
Евтимова, Здравка Василева 59 
Егърс, Дейв 33 
Енгел, Ричард 6 
Ефингер, Мариане 85 86 87 
Жекова, Ангелина 88 
Жекова, Ангелина Иванова 88 
Жечев, Георги 125 126 
Занев, Валентин 26 
Златарова, Евдокия 122 
Златарова, Евдокия Светозарова 122 
Иванов, Иван 38 
Иванов, Никола 74 
Иванов, Никола Костадинов 74 
Иванова, Александра 12 
Иванова, Зоя Василева 13 
Иванова, Мирела 56 94 
Иванова, Мирела Цветкова 56 94 
Иванова, Наталия 163 
Иванова, Нина 1 
Иванова-Мавродинова, В. 25 
Икономов, Владислав Константинов 7 
Илиев, Константин 60 
Илиев, Константин Илиев 60 
Йовков, Йордан 61 
Йовков, Йордан Стефанов 61 
Йовнова, Лилия 163 
Йорданова, Диана 13 
Йорданова, Лозинка 24 
Йорданова, Лозинка Симеонова 24 
Йосифова, Екатерина 62 
Йосифова, Екатерина Петрова 62 
Йотова, Христина 128 
Йотова, Христина Ценкова 128 
Йълмаз, Мелтем 34 
Калдиева-Захариева, Стефана 26 
Кантарджиев, Тодор Веселов 13 
Канушева, Ирина 21 
Канушева, Ирина Димитрова 21 
Карагьозова, Елена 149 
Караколева, Петя 63 64 65 66 67 68 89 
Караколева, Петя Георгиева 63 64 65 66 67 68 89 
Караколева, Тамара 63 64 65 66 67 68 89 
Караколева, Тамара Георгиева 63 64 65 66 67 68 89 
Караманчев, Валентин 69 
Караманчев, Валентин Стилянов 69 
Карастоянов, Христо Тодоров 7 
Кафтанджиев, Искрен Цветков 13 
Кацарска, Красимира 69 
Кацарска, Красимира Щерева 69 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 69 
Кацкова-Михова, Елена 26 
Качева, Анюта Бойкова 110 111 112 113 
Качева-Барбарова, Анюта Б. 110 111 112 113 
Киркова, Вера 36 
Киркова, Вера Георгиева 36 
Киркова-Жекова, Вера 36 
Киров, Влади 7 
Кирчева, Елен 34 
Кичев, Стефан 163 
Кларк, Мери Хигинс 35 
Клисуров, Таньо 161 
Клисуров, Таньо Стоянов 161 
Коелю, Паулу 36 
Колев, Тенчо 18 
Колева, Теодора 70 
Колковска, Сия 26 
Комогорова-Комата, Светлана 17 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 17 
Конрад, Емил 90 
Константинов, Георги 7 
Контийох, Франсеск Миралес 41 
Коруев, Тодор 77 
Коруев, Тодор Борисов 77 
Костадинов, Костадин 91 100 
Костова, Надежда 26 
Котев, Любомир 7 
Коцева, Грета 53 
Краев, Георг 7 
Кристенсен, Том 37 
Крумова-Цветкова, Лилия 26 
Крушев, Йовчо 7 
Кузманов, Андрей Христов 13 
Кулев, Анри 7 
Курдова, Росица 13 
Курдова-Минчева, Росица Иванова 13 
Кутева, Диана 48 
Кутева, Диана Янакиева 48 
Къдрева, Кина 91 
Къдрева, Кина Христова 91 
Кюлюмова, Цветелина 163 
Лалова, Теодора 163 
Ламбовски, Бойко 71 
Ламбовски, Бойко Панов 71 
Ланген, Анете 92 93 
Ланджев, Иван 158 
Ланджев, Иван Лука 158 
Латева, Екатерина 123 
Латева, Екатерина Иванова 123 
Левашка, Росица 151 
Левашки, Димитър 151 
Левчев, Любомир Спиридонов 7 
Лилова, Мария 26 
Линдгрен, Астрид 94 
Лозанов, Георги 7 
Лорънс, Марк 38 
Луман, Дейвид 95 
Льомайор, Мари-Кристин 125 127 
Ляхова, Весела 72 
Ляхова, Весела Борисова 72 
Мавродиев, Стоил 132 
Мавродинов, Никола 25 
Мавродинов, Никола Петров 25 
Мазнева, Елена 81 
Майсторов, Николай Лазаров 7 
Манасиева, Астра 5 
Манасиева, Астра Валери 5 
Манова, Светломира 26 
Маразов, Иван Русев 7 
Марков, Георги 130 
Марков, Георги Георгиев 130 
Маркова, Дита 96 
Матанова, Ваня 14 
Матанова, Ваня Лукова 14 
Маунюнен, Ирина 119 
Мейър, Мариса 39 
Мийд, Ришел 40 
Минчев, Минчо Николов 132 
Миралес, Франсеск 41 
Монева, Теа 163 
Монтеро, Луис 42 43 
Мос, Хелън 97 98 99 
Москова, Рада 100 
Москова, Рада Стефанова 100 
Мур, Хари 95 
Наив Виан 159 160 
Нанс, Малкълм 6 
Нанчев, Йордан 133 
Нанчев, Йордан Людмилов 133 
Напмън, Тимъти 101 102 103 104 
Нацев, Станко 32 
Нацев, Станко Нацев 32 
Недкова, Александра 163 
Нейков, Красимир 163 
Ненкова, Веселка 41 
Ненкова, Веселка Ангелова 41 
Ненов, Александър 19 
Никленов, Димитър 161 
Никленов, Димитър Йорданов 161 
Никленова, Палмира 161 
Николов, Минчо 132 
Николова, Надежда 26 
Николчин, Илия 73 
Николчин, Илия Иванов 73 
Николчина, Ива 73 
Николчина, Миглена 27 73 
Николчина, Миглена Илиева 27 73 
Нових, Анастасия 44 
Овчаров, Николай Димитров 7 
Олейноне, Питър 122 123 124 
Павлова, Сабина 26 
Палова, Надя 22 23 
Палова, Надя Адрианова 22 23 
Пантев, Андрей Лазаров 7 
Патулова, Ирена 93 
Патулова, Ирена Стоянова 93 
Пеев, Йордан 164 
Пернишка, Емилия 26 
Петров, Валери Нисимов 7 
Петров, Димитър Талев 77 
Петров, Красимир 30 
Петров, Красимир Тодоров 30 
Петров, Петър 13 
Петров, Петър Пенчев 13 
Петров, Ростислав 37 
Петрова, Мила 92 114 115 116 
Петрова, Мила Георгиева 92 114 115 116 
Петрова, Станислава 85 86 87 
Петрова, Станислава Станиславова 85 86 87 
Петрова, Тереза 163 
Пинчели, Матео 102 104 
Пипева, Ана 33 
Пипева, Ана Николаева 33 
Писарова, Моника 90 
Пискулийска, Юлия 105 106 107 
Пискулийска, Юлия Йорданова 105 106 107 
Полякова-Кръстева, Олга 13 
Попов, Георги 20 
Попов, Георги Иванов 20 
Попов, Иван 20 
Попов, Иван Георгиев 20 
Попов, Цветан 20 
Попов, Цветан Иванов 20 
Попова, Десислава 20 
Попова, Десислава Христова 20 
Попова, Невелина 7 
Раданова, Нели 124 
Раданова, Нели Николова 124 
Радев, Никола 74 
Райкова, Деница 40 
Райли, Лусинда 45 
Райнова, Искра Георгиева 13 
Раленкова, Албена 101 102 103 104 
Раленкова, Албена Василева 101 102 103 104 
Рийд, Стивън 121 
Робева, Нешка Стефанова 7 
Ролинс, Джеймс 46 
Рос, Тони 105 106 107 
Роулинг, Дж. К. 117 
Руева, Нина 108 109 
Руева, Нина Стоянова 108 109 
Русанов, Любомир 94 
Русенфелт, Ханс 50 
Русков, Милен Костов 7 
Саймън, Франческа 105 106 107 
Славов, Недялко 75 
Славов, Недялко Славов 75 
Соколова, Гергана 84 
Спасов, Валентин 163 
Спиридонова-Хорински, Нели 150 
Стайн, Р. Л. 108 109 
Стайн, Робърт Лоурънс 108 109 
Стаматов, Апостол Стоев 133 
Стаматова, Мирослава 81 
Станева-Кьопке, Теменуга 145 
Станимиров, Петър 162 
Станимиров, Петър Георгиев 162 
Станков, Валери 76 
Станков, Валери Петров 76 
Старева, Лилия 7 
Старева, Лилия Петрова 7 
Стоилова, Светла 94 
Стойкова, Велислава 26 
Стоянов, Матей 7 
Стоянов, Тодор 47 
Стоянов, Тодор Стоянов 47 
Стоянова, Соня 1 
Сугарев, Едвин 8 
Сугарев, Едвин Стефанов 8 
Сумрова, Ванина 26 
Суртлан, Бьорн 110 111 112 113 
Сцилат, Антье 114 115 116 
Табакова, Елза 22 23 
Талев, Димитър 77 
Танзи, Рудолф Е. 17 
Таргова, Бояна 80 
Тахов, Росен 131 
Тахов, Росен Георгиев 131 
Темпеста, Франко 126 
Тенекеджиева, Цветелина 45 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 45 
Терзиев, Антон 78 
Терзиев, Антон Петров 78 
Тифани, Джон 117 
Тодоров, Светослав 163 
Тодорова, Росица 16 
Тодорова, Росица Митева 16 
Томова, Силвия 79 
Томова, Силвия Томова 79 
Тонев, Иван Искров 134 
Топалова, Добрина 54 81 
Топалова, Добрина Василева 54 81 
Топлева, Айлин 163 
Торн, Джак 117 
Тричкова, Надежда 163 
Уест, Трейси 118 
Узунова, Анелия 3 
Улф, Тони 122 123 124 
Уорнър, Весела 117 
Фадеева, А. 15 
Фалконър, Колин 47 
Филипс, Сюзън Елизабет 48 
Форсен Ерлин, Карл-Йохан 119 120 
Хайланд, Тара 49 
Халачев, Любомир Тодоров 7 
Хансон, Сидни 120 
Харалампиев, Христо 7 
Харви, Алек 121 
Харизанов, Румен Ненков 13 
Хартас, Лео 97 98 99 
Хартас, Лио 97 98 99 
Хасан, Фатме Исмаил 81 
Холейноне, Петер 122 123 124 
Хорински, Нели 150 
Христов, Борис 127 
Христов, Димитър 7 
Христов, Мартин 56 
Христов, Христо 8 
Христов, Христо Ст. 8 
Христов, Христо Станев 8 
Цакова, Ирина 18 
Цакова, Ирина Стефанова 18 
Цанев, Стефан Неделчев 7 
Цанков, Константин 6 
Цанков, Константин Николаев 6 
Цветкова, Нина Димитрова 13 
Цокова, Иглика 149 
Цонева, Савина 1 
Цонева, Савина Христова 1 
Чайковски, Джим 46 
Чакърова, Борислава Георгиева 13 
Чопра, Дийпак 17 
Чопра, Дипак 17 
Чоролеева, Мария 26 
Шигел, Грег 118 
Щайнер, Мария 136 
Щайнер, Рудолф 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
Юрт & Русенфелт 50 
Юрт, Майкъл 50 
Hanson, Sydney 120 
Maununen, Irina 119 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на залязващото слънце 76 
Апокалипсисът на Йоан 153 
Аутисо 71 
Биодинамично земеделие 142 
Бляскавият двор 40 
Боен ястреб 46 
Болката в гърба 15 
Бхагавад Гита и Посланията на апостол Павел 136 
Българският постмодернизъм XXI - XIX в. 27 
В гората 82 
Великите българи 128 
Веригата на пророка 43 
Винт в квинтесенцията 154 
Восъчен кодекс 157 
Вълшебниците 124 
Голяма книга на приказките: Астрид Линдгрен 94 
Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914 - 1919 130 
Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство 145 
Да научим лесно Хюман дизайн 2 
Да танцуваш със звезда 121 
Детска невропсихология 14 
Детството на спомените 65 66 
Динозаврите 126 
Домът, в който стените не помагат 35 
Драконите 123 
Духовна твърд 156 
Дъга от древността 161 
Евангелието на Йоан 148 
Евангелието на Марко 138 
Една и съща река 59 
Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки 144 
Експерименти, любови, неопровержимости... разни разкази 57 
Експресен поетичен албум 163 
Живот на половини 78 
За любовта към балончетата 83 
За теб 52 
Зайчето, което иска да заспи 119 
ИДИЛ 6 
Из Хрониката Акаша 146 
Избрани разкази 61 
Изкуството да бъдеш мързелив 90 
Изкуството да рисуваш животни 22 
Изкуството да рисуваш природа 23 
Изкуството и неговата световна мисия 140 
Източна Индия 47 
Икономична класа 62 
Интернет безопасност 19 
Истина и наука 141 
Истории с усмивка 21 
Й 56 
Какво върши Ангелът в нашето астрално тяло 143 
Камбаната 75 
Капитан Немо 84 
Квартал "Зона обиколна" 72 
Киберпсихология 5 
Клинична паразитология и тропическа медицина 13 
Книга за Лола 158 
Когато Господ ходеше по земята 74 
Коледни писма от Феликс 93 
Корупционната България 8 
Кръгът 33 
Куклата в българската традиционна култура 24 
Лабиринтът на Минотавъра 102 
Легендата за Храма и Златната легенда като символичен израз на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека 152 
Лечебно-педагогически курс 151 
Лечителите на България 3 10 
Лиза и Къпиновата принцеса: Дни на приятелството 86 
Лиза и Къпиновата принцеса: Лъвове, които реват, не хапят 85 
Лиза и Къпиновата принцеса: Много тортички за едно приключение 87 
Малкият динозавър 122 
Масата на цар Соломон 42 
Мая и Моте: Въпрос на чест 114 
Мая и Моте: Опашати истории 116 
Мая и Моте: Трима са много 115 
Медицинско право 11 
Между роднини 54 
Милионер по предназначение 70 
Милост за приятелите 79 
Мисията на Рихард Вагнер 150 
Мистерия в Лондон 112 
Мистерия в Ню Йорк 110 
Мистерия в Париж 113 
Мистерия във Венеция 111 
Митове, творци и време 7 
Морски приказки 91 
Морското чудовище 108 
Мъртвите, които не липсват на никого 50 
Наблюдателите 60 
Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) 132 
Нашата книга 51 
Нещо хубаво 53 
Нощта, в която куклата оживя 109 
Омфал между Месопотамия и Египет 133 
От изследването на Акаша 135 
От морето до небето 88 
Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят 137 
Парола за достъп 28 
Педагогика на медийната комуникация 4 
Пиратите на Бикини Ботъм 95 
Писма от Феликс за децата по света 92 
Планината 127 
Подгряваща цигулка 155 
Право и Интернет 18 
Прераждания в Марония 63 
Преследване в Рим 104 
Приказки за Сладурка 81 
Приказки от оная гора 162 
Приключение в Долината на царете 101 
Принцът на глупците 38 
Размерът има значение (Размерът на талията) 12 
Растенията 125 
Рая и синигерчето 96 
Речник на българския език 26 
Рисувам музика 159 
Рицарско приключение 103 
Робинзон Крузо 32 
Романтичният егоист 30 
Само една тайна 29 
Свръхгени 17 
Седем живи Марии 64 
Седемте сестри: Историята на Мая 45 
Село Лясково 134 
Сенсей 44 
Сияйна звезда 48 
Сладка заблуда 49 
Слончето, което иска да заспи 120 
Сорая 34 
Софийски дует 58 
Спасяване на принцеса Нели 80 
Спондж Боб се прави на клоун 118 
Старобългарското изкуство XI - XIII в. 25 
Стихове 67 
Стъклена кожа 164 
Стълбата 69 
Сърцето на солта 68 
Тайната на златното съкровище 99 
Тайната на пеещите пещери 98 
Тайната на среднощния призрак 97 
Тайната на четирите темперамента 149 
Тайни, учения и лечения на богомилите 3 
Тигърчето Спас 100 
Трусът 73 
Уаби-саби 41 
Убийството на Ботев 131 
Ужасния Хенри 106 
Ужасния Хенри забогатява бързо 107 
Ужасния Хенри отмъщава 105 
Уинтър 39 
Указания за езотерично обучение 139 
Усещане за вечност 55 
Усилни години 77 
Флора на морските водорасли в България 9 
Хари Потър и Прокълнатото дете 117 
Хилядобой 160 
Химическо оръжие 20 
Царството на мъртвите 37 
Черният бъз и бъзакът лекуват всичко 16 
Човешката и космическата мисъл 147 
Шпионката 36 
Южноафриканска република 129 
[Дванадесет] 12 пиеси за деца 89 
[Сто петдесет и пет] 155 години Габровска библиотека 1 
[Четиринадесетата] XIV колония 31 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Актьори, български - биографии 21 
Алтернативна медицина - България - интервюта 10 
Ангели - популярна литература - лекции 143 
Антропософия - философски проблеми 139 141 146 149 
Антропософия - философски проблеми - лекции 135 136 137 138 140 142 143 144 145 147 148 150 151 152 153 
Балкански войни - участие на България 130 
Безсмъртие - философски проблеми - лекции 137 
Библиотеки, регионални - България - библиографии 1 
Библия - философски проблеми - лекции 153 
Биодинамично земеделие - философски проблеми - лекции 142 
Богомилство - България - история 3 
Бъз, черен - лечебно действие - рецепти 16 
България - военна история 130 
България - вътрешна политика - история 8 
България - история - биографии - детска и юношеска литература 128 
България - култура - история - биографии - детска и юношеска литература 128 
Българска литература - XXI - XIX в. - теми, образи, сюжети 27 
Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 27 
Български език - речници и разговорници 26 
Висша нервна дейност - моделиране на генна активност - популярна литература 17 
Водорасли - Черно море - България - систематика 9 
Възпитание - на интелекта и личността - лекции 145 
Възпитание - философски проблеми 149 
Възпитание - философски проблеми - лекции 151 
География, световна - енциклопедии - детска и юношеска литература 127 
Гръбначен стълб - болести - борба и профилактика - наръчници и ръководства 15 
Деца - защита - популярна литература 19 
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 126 
Евангелиe - философски проблеми - лекции 138 148 
Езотеризъм - философски проблеми 139 146 
Езотеризъм - философски проблеми - лекции 135 144 
Живот - философски проблеми - лекции 137 
Изкуство - философски проблеми - лекции 140 
Изкуство, българско - история 25 
Изкуство, византийско - история 25 
Индуизъм - философски проблеми - лекции 136 
Интернет - мерки за сигурност - популярна литература 19 
Интернет - правни проблеми - учебници за ВУЗ 18 
Информационно общество - правни проблеми - учебници за ВУЗ 18 
Ислям - влияние върху обществения живот - Близък изток 6 
История - с. Лясково, Старозагорска обл. 134 
Книга - приложение - в психотерапията - наръчници и ръководства 132 
Композитори, немски - творчество 150 
Компютърни престъпления - психология 5 
Корупция - България - история 8 
Космология - философски проблеми - лекции 147 
Култура - България - етични проблеми 7 
Личност - духовно усъвършенстване - популярна литература 17 
Медицина - правни проблеми - учебници за ВУЗ 11 
Медицинска етика - правни проблеми - учебници за ВУЗ 11 
Народна медицина - България - интервюта 10 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 16 
Народни вярвания, български - етични проблеми 7 
Народни обичаи и обреди, български 24 
Народно творчество, българско 24 
Народопсихология - на българина - етични проблеми 7 
Наука - философия и методология 141 
Националноосвободително движение - България - дейци 131 
Невропсихология - популярна литература 17 
Невропсихология - при децата 14 
Общуване - чрез медиите - при децата 4 
Окултизъм - България - история 3 
Окултизъм - философски проблеми - лекции 150 
Отслабване [тегло] - популярна литература 12 
Паразитология, медицинска - наръчници и ръководства 13 
Поети и писатели, български - биографии 131 
Постмодернизъм - в литературата - философски проблеми 27 
Престъпление и престъпници - поведенчески модели - психология 5 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - история 8 
Приложно и декоративно изкуство, българско 24 
Психически процеси, висши - при децата 14 
Първа световна война - участие на България 130 
Растения - енциклопедии - детска и юношеска литература 125 
Религиозни войни - Близък изток 6 
Рисунка - техника и майсторство - наръчници и ръководства 22 23 
Самоусъвършенстване - популярна литература 2 
Села - България - история 134 
Семейно възпитание - популярна литература 19 
Словесна комуникация - при децата 4 
Смърт - философски проблеми - лекции 137 
Социално-икономическо положение - Южноафриканска република 129 
Средства за масова информация - влияние - при децата 4 
Стар завет - популярна литература 133 
Стар Изток - история - популярна литература 133 
Съдба - философски проблеми - лекции 144 
Тайни общества - философски проблеми - лекции 152 
Теория на поезията - философски проблеми - лекции 140 
Теория на познанието - философски проблеми 141 
Тероризъм, ислямски - Близък изток 6 
Тропически болести - наръчници и ръководства 13 
Фитотерапия - рецепти - популярна литература 16 
Химическо оръжие - учебници за ВУЗ 20 
Хранене - хигиена - популярна литература 12 
Християнство - философски проблеми - лекции 136 
Цивилизация - история - популярна литература 133 
Четене - психологични проблеми - наръчници и ръководства 132 
Човек - философски проблеми - лекции 136 
Южноафриканска република - география 129 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аликовски, Анатоли 10 
Анастасов, Никола Стоянов (22.4.1932) 21 
Ангелов, Ивелин Ангелов 13 
Андреев, Емил (1.9.1956) 51 
Антов, Пламен (1964) 27 
Апостолов, Георги (юни 1853 - май 1876) 128 
Апостолова, Божана (9.5.1945) 7 
Арнаудов, Георги (1957) 7 
Асиова, Бойка Петрова (16.12.1945) 7 
Аспарух, хан (640 - 701) 128 
Асса, Греди Хаим (29.1.1954) 7 
Бегбеде, Фредерик (1965) 30 
Белева, Йорданка (Дана) (1977) 56 
Бенински, Пламен 10 
Бенковски, Георги (1843 - 1876) 128 
Богданов, Богдан (1940) 7 
Боева-Бангьозова, Виолина Генова 13 
Боздукова, Вела 10 
Бонев, Костадин (1951) 7 
Борис I, княз (вероятно 830/832 - 2.5.907) 128 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 128 131 
Вагнер, Вилхелм Рихард (22.5.1813 - 13.2.1883) 150 
Великов, Тодор (1946) 10 
Волов, Панайот (1850 - 1876) 128 
Вучев, Димитър Иванов 13 
Вълканова, Мария Атанасова 11 
Гатева, Божанка (13.11. 1968) 10 
Глогов, Антон=Дончев, Антон Илиев (1883 - 1944) 3 
Гочев, Христо 7 
Гранитски, Иван=Иван Йорданов Димитров (1953) 7 
Дамянов, Васил 10 
Данов, Данаил Кирилов (1960) 4 
Даскалов, Димо Р. (27.11.1907 - 29.4.1989) 138 140 
Дафова, Мария 10 
Девлетян, Йохан Томас (1958) 57 
Джуров, Пламен (1949) 7 
Димитров, Божидар (3.12.1945) 7 
Димитров, Николай 10 
Димитрова, Снежана 10 
Димков, Петър внук 10 
Димкоски, Филип (1995) 161 
Дойчинова, Цеца Георгиева 13 
Драгостинов, Иларион (ок. 1852 - 1876) 128 
Дулек, Нина (1975) 114 115 
Дяков, Томислав (1959) 7 
Евтимова, Здравка (1959) 7 
Егърс, Дейв (1970) 33 
Жеков, Георги (31.12.1980) 10 
Заимов, Стоян (1853 - 1932) 128 
Иванов, Веселин 10 
Иванова, Зоя Василева 13 
Измирлиев, Георги Димитров (1851 - 1876) 128 
Икономов, Владислав Константинов (1938-2014) 7 
Икономов, Георги Поптодоров (1846 - 1876) 128 
Илиева, Веселка 10 
Инджиян, Саркис 10 
Йовков, Йордан Стефанов (9.11.1880 - 1937) 61 
Йорданова, Диана 13 
Йорданова, Лозинка Симеонова 24 
Йълмаз, Мелтем 34 
Кантарджиев, Тодор Веселов 13 
Каравелов, Любен Стойчев (1834 - 1879) 128 
Караколева, Петя (28.5.1944 - 26.12.1997) 64 89 
Караминков, Христо (1846 - 14.4.1892) 128 
Карастоянов, Христо Тодоров (1950) 7 
Кафтанджиев, Искрен Цветков 13 
Киров, Влади (1949) 7 
Кирова, Иванка 10 
Кирчева, Радка 10 
Коджабашев, Петьо 10 
Колев, Деян (1974) 10 
Колева, Теодора 70 
Константин-Кирил Философ (826/7 - 869) 128 
Константинов, Георги (1943) 7 
Константинов, Йордан 58 
Котев, Любомир (1950) 7 
Краев, Георг (1947) 7 
Кришна Прем = Моугъл, Майкъл 10 
Крум, хан (неизв. - 814) 128 
Крушев, Йовчо (1957) 7 
Кузманов, Андрей Христов 13 
Кулев, Анри (1949) 7 
Курдова-Минчева, Росица Иванова 13 
Кюлевчиев, Ружди 10 
Ламбовски, Бойко (13.3.1960) 71 
Левин, Курт З(ц)адек (9.9.1890 - 12.2.1947) 132 
Левски, Васил (Дякона) (18.7.1837 - 18.2.1873) 128 
Левчев, Любомир Спиридонов (29.4.1937) 7 
Линдгрен, Астрид (14.11.1907 - 28.1.2002) 94 
Лозанов, Георги (1958) 7 
Любенов, Косьо (1968) 10 
Ляпко, Николай Григориевич 10 
Ляхова, Весела Борисова (1961) 72 
Мавродинов, Никола Петров (1904 - 1958) 25 
Майсторов, Николай Лазаров (7.8.1943) 7 
Максуд, Айдън 10 
Манасиева, Астра Валери 5 
Мангалджиев, Никола 10 
Маразов, Иван (1942) 7 
Методий, слав. първоучител (ок. 815/20 - 885) 128 
Михайлов, Атанас 10 
Москова, Рада Стефанова (3.5.1933) 100 
Найденов, Владимир (1947) 10 
Найденова, Петя 10 
Нанс, Майкъл (1961) 6 
Никодимова, Десислава 10 
Николчин, Илия (1931 - 2011) 73 
Обретенов, Георги (Тихов) (1849 - 1876) 128 
Обретенов, Никола (1849 - 1939) 128 
Овчаров, Николай Димитров (1957) 7 
Паисий Хилендарски (1722 - 1773) 128 
Пантев, Андрей Лазаров (26.3.1939) 7 
Папазова, Мария 10 
Пашкулев, Димитър 10 
Пеев, Йордан (1968) 164 
Петков, Георги 10 
Петров, Валери (22.4.1920 - 27.8.2014) 7 
Петров, Петър Пенчев 13 
Пипева, Ана (1987) 33 
Поп Богомил (Х век) 3 
Попов, Георги Иванов 20 
Попов, Димитър 10 
Попов, Иван Георгиев 20 
Попов, Цветан Иванов 20 
Попова, Десислава Христова 20 
Попова, Невелина 7 
Радев, Никола (1940) 74 
Райнова, Искра Георгиева 13 
Раковски, Георги Стойков (1821 - 1867) 128 
Робев, Мирослав 10 
Робева, Нешка (1946) 7 
Русков, Милен (23.6.1966) 7 
Самуил, цар (ок. 945 - 6.10.1014) 128 
Семерджиев, Иван (18.11.1854 - 28.5.1876) 128 
Симеон, цар 128 
Славков, Никола (1851 - 1936) 128 
Стаматов, Апостол Стоев (1974) 133 
Стамболов, Стефан Николов (12.2.1854 - 6.7.1894/5) 128 
Стефан Караджа (11.5.1840 - 1868) 128 
Стоев, Венцислав 10 
Стоил войвода (1842/1842 - 1876) 128 
Стоянов, Захари(й) (1850 - 1889) 128 
Стоянов, Матей (1940) 7 
Сцилат, Антье 114 115 
Терзиев, Антон (1977) 78 
Томова, Силвия Томова 79 
Тонев, Иван Искров (15.3.1940) 134 
Тошков, Радослав (1967) 10 
Уотсън, Джон Бродъс (9.1.1878 - 25.9.1958) 132 
Филип Тотю (Тодоров) (1830 - 1907) 128 
Форсен Ерлин, Карл-Йохан 119 120 
Хаджи Димитър=Д. Хаджиниколов Асенов (1840 -1868) 128 
Халачев, Любомир (14.2.1950) 7 
Харалампиев, Христо (1953) 7 
Харизанов, Румен Ненков 13 
Хитов, Панайот 128 
Христов, Димитър (1957) 7 
Христов, Николай 10 
Христова, Дочка 10 
Христова, Таня 10 
Цанев, Стефан (1936) 7 
Цветкова, Нина Димитрова 13 
Чакърова, Борислава Георгиева 13 
Шао Хончи 10 
Щайнер, Рудолф (1861 - 1925) 135 137 138 139 140 141 142 149 150 151 152 153 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Алпи 127 
Андите 127 
Асирия 133 
Близък Изток 6 
България 1 3 7 8 9 10 21 24 25 27 128 130 131 134 
Габрово 1 
Германия 150 
Гърция 130 
Добруджа 130 
Древен Египет 133 
Древен Израел 133 
Ирак 6 
Македония 130 
Месопотамия 133 
Палестина 133 
с. Лясково 134 
Сирия 6 
Скалистите планини, Колорадо 127 
Солун 130 
Стара Загора 163 
Сърбия 130 
Хималаи 127 
Черно море 9 
ЮАР 129 
Южна Африка 129