НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/004.75/С 83ЦБ II 3231

Стоянова, Стоянка Пейчева и др.

   Информационни системи и технологии : Учебник за дистанционно обучение / Стоянка Стоянова, Камелия Стефанова, Ваня Лазарова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 230 с. : с фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-494-963-1 

  

Сист. No: 47110

- 2 -

РВ/001.9/С 97ЦБ 45402

Съсълов, Димитър Димитров

   Животът на свръхземите : Как търсенето на извънземни светове и създаването на изкуствени клетки ще промени живота на нашата планета / Димитър Съсълов ; Прев. от англ. Владимир Божилов . - София : Изток-Запад, 2013 . - 216 с. : с ил., сх. ; 22 см

   Бел. и библиогр. с.183 - 207 и под линия ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-152-285-9 

  

Сист. No: 47092

Философия

- 3 -

Ч1/159.9/Б 37ЦБ 45455

Бенсън, Найджъл

   Психология : Графична история / Найджъл Бенсън ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2019 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Азб. показалец: с. 175-176.

   ISBN 978-954-389-540-3 

  

Сист. No: 47200

- 4 -

Ч1/159.942/Б 75ЦБ 45449

Брадбери, Травис и др.

   Емоционална интелигентност 2.0 : С вкл. нова и подобр. версия на най-известния в света тест за емоционална интелигентност / Травис Брадбери, Джийн Грийвс ; Предг. от Патрик Ленсиони ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с.: със сх., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0461-2 

  

Сист. No: 47193

- 5 -

РВ/159.923/Д 40ЦБ 45404

Демартини, Джон

   Лечебната сила на любовта и благодарността / Джон Демартини ; Прев. от англ. Петър Цветанов . - София : СофтПрес, 2008 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Опознай себе си ; [2])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-685-724-8 

  

Сист. No: 47094

- 6 -

РД/159.922.7/Д 95ЦБ 45434

Дънкли, Виктория Л.

   Рестарт на детския ум : [За отражението на електрониката върху детската психика] / Виктория Л. Дънкли ; Прев. от англ. Борис Христов . - София : Пан, 2018 . - 496 с. ; 20 см

   Съдържа и: За авт.: с. 489.
   www.DrDunckley.com www.ResetYourChildsBrain.com 

   ISBN 978-619-240-026-2 

  

Сист. No: 47175

- 7 -

РВ/133/Л 76ЦБ I 4034

Логинова, Елисавета Георгиева и др.

   Колелото на съдбата 1 : Светлина от Акаша / Елисавета Логинова, Владимир Зарев . - 2. изд. . - София : Кибеа, 2012 . - 328 с. : с ил. ; 18 см . -  (Сер. Оракул)

   

   ISBN 978-954-474-577-6 

  

Сист. No: 47091

Религия. Теология

Обществени науки

- 8 -

РВ/338.242/А 51ЦБ II 3221

Александров, Васил Александров

   Административен капацитет и управленски политики за устойчиво развитие : Учебник за дистанционно обучение / Васил Александров . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 306 с. : с табл. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-051-8 

  

Сист. No: 47100

- 9 -

Ч1/373.21/А 64ЦБ 5263

Ангелов, Божидар Михайлов

   Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени / Божидар Ангелов ; Худож. Симона Петрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 215 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 210-214.

   ISBN 978-954-07-4713-2 

  

Сист. No: 47188

- 10 -

РВ/347.77/.78/Б 65ЦБ 45405

Борисов, Борислав Михайлов

   Интелектуалната собственост на индустриалната фирма / Борислав Михайлов Борисов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2006 . - 444 с. : с цв. ил., табл., фиг. ; 24 см

   За авт.: с. 3-4 ; Библиогр. под линия.

   ISBN 954-494-740-Х 

   ISBN 978-954-494-740-8 

  

Сист. No: 47112

- 11 -

РВ/347.78/Б 65ЦБ II 3222

Борисова, Владя Бориславова

   Интелектуална собственост в културата : Учебник за дистанционно обучение / Владя Борисова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 172 с. : с фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Терминологичен речник: с. 11-13 ; Библиогр.: с. 170-171.

   ISBN 978-954-644-094-5 

  

Сист. No: 47101

- 12 -

Ч1/339.13:077/Д 53ЦБ 45452

Дигитален маркетинг  : Т. 1 - . - София : Авангард Прима, 2019 - . - 20 см

   

   Т. 1. Въведение / Невяна Кръстева, Алексей Потебня . - 290 с.: с табл., диагр.

   Библиогр.: с. 286-287.

   ISBN 978-619-239-235-2  (т. 1)

  

Сист. No: 47197

- 13 -

Ч1/339.13:077/Д 53ЦБ 45453

Дигитален маркетинг  : Ч. 1 - . - София : Авангард Прима, 2019 - . - 20 см

   

   Т. 2. Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг / Невяна Кръстева, Лилия Кокарешкова-Пантелеева, Краси Енева . - 334 с. : с табл., диагр.

   Библиогр.: с. 331-332.

   ISBN 978-619-239-234-5  (т. 2)

  

Сист. No: 47198

- 14 -

Ч1/373.3/Д 59ЦБ 45474

Димитрова, Диана Александрова

   Общуването учител - родител : Обучаваме се, за да си решим проблемите! / Диана Александрова Димитрова ; Ред. и предг. от Росица Примовска . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 71 с. : с цв. ил. ; 21 см

   С биогр. данни за авт. на кор. - Снимки: арх. на у-щето и Сашо Сарандалиев. - Сгрешено загл. на кор. "Общуването учител - ученик". - Библиогр.: с. 53.

   ISBN 978-619-196-081-1 

  

Сист. No: 47223

- 15 -

Ч1/376/З-30ЦБ 45447

Замфиров, Милен Замфиров

   Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности : [Монография] / Милен Замфиров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 176 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 166-174.

   ISBN 978-954-07-4696-8 

  

Сист. No: 47192

- 16 -

Ч1/330.8/И 50ЦБ 45445

Икономически теории  : Антология : Т. 1 - /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 - . - 24 см

   Пълното име на Атанас Леонидов е Атанас Леонидов Георгиев.

   Т. 3 /  С предг. от авт.   . - 2019 . - 693 с. : с диагр.

   Съдържа текстове от : Д. М. Кейнс, А. Леонидов, З. Младенова, Д. Робинсън, В. Ойкен, Л. Ерхард, А. Узунов, А. Проданова, М. Але, М. Стоева, М. Фридман, П. Иванова, Й. Ашхейм, Д. Тавлас, Д. Бюкянан, Х. Егберт, Т. Седларски, И. Беев, Д. Димитров, Д. К. Гълбрайт, М. Марков. - Библиогр. с. 686 ; Бел под линия. ; Съдържание Т. 1. и Т. 2.

   ISBN 978-954-07-4664-7  (т. 3.)

  

Сист. No: 47189

- 17 -

РВ/330.1(075.8)/И 85ЦБ II 3232

Йотова, Лилия

   Икономика и публичен сектор : Учебник за дистанционно обучение / Лилия Йотова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 340 с. : с фиг., табл. ; 29 см

   Пълното име на авт. Л. Йотова е Лилия Йотова Борисова. - Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за бакалавърска прогр. по икономика. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-153-9 

  

Сист. No: 47111

- 18 -

РВ/339.13(075.8)/К 32ЦБ II 3225

Каракашева, Лилия Вълчева

   Основи на маркетинга : Учебник за дистанционно обучение / Лилия Каракашева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 399 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, фундаментални уч. дисциплини. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-069-3 

  

Сист. No: 47104

- 19 -

Ч1/372.32/К 96ЦБ 2326

Кънева, Офелия

   Детето на XXI век и предизвикателствата пред професионалистите от XX век : [Студия] / Офелия Кънева ; Ил. Иван Кънев ; Предг. Емилия Алексиева . - 2. доп. изд. . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2019 . - 64 с. : с ил., диагр. ; 24 см

   Бигр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с.: 60-62.

   ISBN 978-954-463-215-1 

  

Сист. No: 47190

- 20 -

Ч1/358.4/Н 46ЦБ II 3253

Недялков, Димитър Илиев

   Белите орли : Възд. мощ на Царство България в Първата световна война : [Документалистика] / Димитър Недялков ; Худож. Пеньо Пенев . - София : Албатрос МДВ, 2019 . - 132 с. : със снимки, факс., сх. ; 28 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-91434-0-7 

  

Сист. No: 47186

- 21 -

РВ/330.105(075.8)/П 13ЦБ II 3216

Павлова, Веселка Христова и др.

   Количествени методи и модели : Учебник за дистанционно обучение / Веселка Павлова, Венелин Бошнаков . - Доп. и прераб. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 276 с. : с табл., фиг., диагр. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по публични финанси. - Библиогр.: с. 274-275.

   ISBN 978-954-494-749-1 

  

Сист. No: 47095

- 22 -

Ч1/343.3/.7/П 50ЦБ 45451

Пешева, Полина

   Домашно насилие : Как да се справим с последиците, когато сме жертва? / Полина Пешева . - София : Пешева, 2019 . - 125 с. ; 21 см

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.
   e-mail: polina.pesheva@gmail.com 

   ISBN 978-619-91392-0-2 

  

Сист. No: 47196

- 23 -

Ч1/340.6/Р 97ЦБ 45470

Ръководство по съдебна психиатрия  /  Под ред. на и [с предг. от] П. Дончев . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 235 с. ; 25 см

   Др. авт.: А. С. Кокошкарова, Б. И. Щърбанов, В. С. Гоцев, В. Т. Велинов, Г. Б. Славкова, З. Д. Трайков, И. К. Рачев, Й. А. Стоименов, К. Г. Киров, М. И. Пенева, П. Ц. Дончев, П. З. Корнажев. ; Библиогр. след отд. гл. ; Предм. указ.: с. 229-231.

  

Сист. No: 47219

- 24 -

Ч1/37(091)/Т 53ЦБ 45450

Терзийска, Милка Николова

   Информационните революции и образованието : Ч. 1 - / Милка Терзийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 - . - 23 см

   

   Ч. 1. От древността до XVIII век . - 318 с.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 302-317 и под линия.

   ISBN 978-954-07-4704-0 (ч. 1)

  

Сист. No: 47195

Математика. Естествени науки

Медицина

- 25 -

Ч1/615.015/И 21ЦБ 45448

Иванов, Мариян и др.

   Хомеопатия за жената : Клинични показания и чувствителни типове / Мариян Иванов, Зорка Угринова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 205 с., [2] л. : цв. ил. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-01-0512-1 

  

Сист. No: 47194

- 26 -

Ч1/615.851/Р 90ЦБ 45446

Рубин, Джудит А.

   Арттерапия : Как да използвате лечителната сила на изкуството в своята практика / Джудит А. Рубин ; Прев. от англ. Вержиния Костова, Елица Великова . - София : Институт за изкуство и терапия, 2019 . - 379 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с.: 355-370.

   ISBN 978-619-7308-05-1 

  

Сист. No: 47191

Приложни науки. Техника

- 27 -

РВ/658(075.8)/А 64ЦБ II 3219

Ангелов, Ангел Георгиев

   Управление на малкия бизнес : Учебник за дистанционно обучение / Ангел Ангелов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2005 . - 362 с. : с табл., фиг., диагр. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-494-664-0 

  

Сист. No: 47098

- 28 -

РВ/65.012.2/А 66ЦБ II 3218

Андронов, Евангелий Димитров и др.

   Управление на проекти : Учебник за дистанционно обучение / Евангелий Андронов, Матилда Александрова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2006 . - 208 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Възприетата форма на името на авт. М. Александрова e Матилда Иванова Александрова-Бошнакова. - Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-494-706-Х 

   ISBN 978-954-494-706-4 

  

Сист. No: 47097

- 29 -

РВ/658.5/А 66ЦБ II 3220

Андронов, Евангелий Димитров и др.

   Управление на операциите в производството и услугите : Учебник за дистанционно обучение / Евангелий Андронов, Матилда Александрова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 364 с. : с фиг., табл., диагр. ; 29 см

   Възприетата форма на името на авт. М. Александрова e Матилда Иванова Александрова-Бошнакова. - Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-012-9 

  

Сист. No: 47099

- 30 -

РВ/657/Б 30ЦБ II 3229

Башева, Снежана Александрова и др.

   Обща теория на счетоводството : Учебник за дистанционно обучение / Снежана Башева, Даниела Фесчиян . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 169 с. : с табл., сх. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за бакалавърска прогр. по икономика. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-157-7 

  

Сист. No: 47108

- 31 -

РВ/65.013/Д 79ЦБ II 3223

Доралийски, Ангел Стоянов

   Евристични методи в управлението : Учебник за дистанционно обучение / Ангел Доралийски . - София : Унив. изд. Стопанство, 2006 . - 268 с. : с фиг., табл. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр.: с. 255-267 и след отд. гл.

   ISBN 954-494-713-2 

   ISBN 978-954-494-713-2 

  

Сист. No: 47102

- 32 -

РВ/658.012(075.8)/Д 79ЦБ II 3224

Доралийски, Ангел Стоянов

   Управленска политика : Учебник за дистанционно обучение / Ангел Доралийски . - София : Унив. изд. Стопанство, 2006 . - 266 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр.: с. 261-264 и след отд. гл.

   ISBN 954-494-755-8 

   ISBN 978-954-494-755-2 

  

Сист. No: 47103

- 33 -

Ч1/659.1(497.2)(091)/И 58ЦБ 45444

Илчев, Иван

   Рекламата през Възраждането : [Монография] / Иван Илчев ; С увод и заключение от авт.  . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 219 с. : с факс., диагр. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Иван Илчев Димитров. - Библиогр. с. 203 - 212 ; Геогр., именен показалец. ; Бел. в страничните полета.

   ISBN 978-954-07-4745-3 

  

Сист. No: 47187

- 34 -

РВ/658.155/Л 18ЦБ II 3228

Ламбовска, Мая Руменова

   Управление на разходите за стопанска дейност : Учебник за дистанционно обучение / Мая Руменова Ламбовска . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 327 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-086-0 

  

Сист. No: 47107

- 35 -

РВ/65.01(075.8)/М 68ЦБ II 3217

Мирчев, Милчо Костадинов

   Основи на управлението : Учебник за дистанционно обучение / Милчо Мирчев . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 276 с. : с фиг., табл., сх. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-494-970-9 

  

Сист. No: 47096

- 36 -

РВ/65.012(075.8)/М 68ЦБ II 3230

Мирчев, Милчо Костадинов

   Икономика, организация и управление на предприятието : Учебник за дистанционно обучение / Милчо Костадинов Мирчев . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 216 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-060-0 

  

Сист. No: 47109

- 37 -

РВ/65.012(075.8)/М 68ЦБ II 3227

Мирчев, Милчо Костадинов и др.

   Стратегическо управление : Учебник за дистанционно обучение / Милчо Мирчев, Георги Шереметов, Цветана Стоянова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 375 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-067-9 

  

Сист. No: 47106

- 38 -

РВ/658.3.01(075.8)/Х 27ЦБ II 3226

Харизанова, Маргарита Цветанова и др.

   [Ейч ар] HR мениджмънт (управление на човешките ресурси) : Учебник за дистанционно обучение / Маргарита Харизанова, Надя Миронова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 292 с. : с фиг., табл. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-011-2 

  

Сист. No: 47105

Селско стопанство

Изкуства

- 39 -

РВ/711.4/С 56ЦБ 45462

Спек, Джеф

   Пешеходен град : [Как сърцето на града може да спаси Америка стъпка по стъпка : Ръководство по градско планиране] / Джеф Спек ; Предг. Галина Тачиева ; Прев. от англ. Елисавета Ничева-Карастойчева, Елка Виденова . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 324 с. ; 21 см

   С кратки биогр. бел. за авт. и прев.: с.1-2. - Библиогр.: с.289-305.

   ISBN 978-619-186-502-4 

  

Сист. No: 47209

- 40 -

РВ/792.07(497.2)(092)/Я 60, Ч1/792.07(497.2)(092)/Я 60ЦБ 45420

Янков, Стефан

   Театрална география, истории, личности : [Автобиография] / Стефан Янков . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 524 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-186-512-3 

  

Сист. No: 47144

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

- 41 -

АТ/820(73)-31/А 47ЦБ 45443

Албъртали, Беки

   С обич, Саймън : [Роман за юноши] / Беки Албъртали ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 . - 240 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   

   ISBN 978-619-157-272-4 

  

Сист. No: 47185

- 42 -

ДБ/820(73)-31/Б 26ЦБ 45411

Баркър, Джонатан

   И пета ще умре : [Роман] / Джонатан Баркър ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Плеяда, 2019 . - 472 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световен трилър)

   Продълж. на Четирите маймуни.

   ISBN 978-954-409-405-8 

  

Сист. No: 47136

- 43 -

ДБ/820-31/В 83ЦБ 45416

Вон, Сара

   Анатомия на един скандал : [Роман] / Сара Вон ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Enthusiast, 2018 . - 384 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. на авт.

   ISBN 978-619-164-281-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 47141

- 44 -

АТ/820(73)-31/К 63ЦБ 45439

Клейборн, Кейт

   Неочаквана печалба : [Роман] / Кейт Клейборн ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2019 . - 292 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   
   www.kateclayborn.com 

   ISBN 978-619-157-306-6 

  

Сист. No: 47181

- 45 -

АТ/820-31/К 90, МС/820-31/К 90ЦБ 45438

Кристи, Агата

   Пътник за Франкфурт : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Надя Златкова . - София : Ера, 2019 . - 268 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-539-7 

  

Сист. No: 47179

- 46 -

АТ/820-31/М 79, ДБ/820-31/М 79, Ло/820-31/М 79, МС/820-31/М 79, РВ/820-31/М 79ЦБ 45409

Мойс, Джоджо

   Повелителката на конете : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1926-Х 

   ISBN 978-954-26-1926-0 

  

Сист. No: 47133

- 47 -

АТ/820(73)-31/Н 85ЦБ 45436

Новак, Али

   Хартиени сърца : [Роман] / Али Новак ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2018 . - 312 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Teen. [Сер. Хрониките на Хартбрейкърс] ; [Кн. 2])

   

   ISBN 978-619-157-256-4 

  

Сист. No: 47177

- 48 -

АТ/820(73)-31/Н 85ЦБ 45437

Новак, Али

   Сърца за разбиване : [Роман] / Али Новак ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2016 . - 278 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Teen. [Сер. Хрониките на Хартбрейкърс] ; [Кн. 1])

   

   ISBN 978-619-157-169-7 

  

Сист. No: 47178

- 49 -

РВ/882-31/С 75ЦБ 45463

Степанова, Мария Михайловна

   В памет на паметта : Романс / Мария Степанова ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 600 с. ; 20 см . -  (Поредица Памет)

   С кратки биогр. бел. за авт. и прев.: с.1-2.

   ISBN 978-619-186-501-7 

  

Сист. No: 47211

- 50 -

ДБ/820(73)-31/С 98ЦБ 45414

Сюзън, Джаклин

   Машина за любов : [Роман] / Джаклин Сюзън ; Прев. [от англ.] Велина Минкова . - София : Бард, 2019 . - 528 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-938-8 

  

Сист. No: 47139

- 51 -

ДБ/820(73)-31/С 98ЦБ 45415

Сюзън, Джаклин

   Долината на куклите : [Роман] / Джаклин Сюзън ; Прев. [от англ.] Весела Прошкова . - София : Бард, 2019 . - 512 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-908-1 

  

Сист. No: 47140

- 52 -

ДБ/840-31/Е 40ЦБ 45413

Троая, Анри

   Екатерина Велика : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Радост Владимирова . - София : Рива, [2014] . - 488 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-451-9 

  

Сист. No: 47138

- 53 -

АТ/820(73)-31/Х 25, РВ/820(73)-31/Х 25ЦБ 45440

Хана, Кристин

   Съдбовен път : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. [от англ.] Тодор Стоянов . - София : Ибис, 2019 . - 428 с. ; 21 см . -  (Кол. Незабравими истории)

   
   www.kristinhannah.com 

   ISBN 978-619-157-319-6 

  

Сист. No: 47182

- 54 -

АТ/820-31/Х 27, ДБ/820-31/Х 27, РВ/820-31/Х 27ЦБ 45408

Харис, Робърт

   Офицер и шпионин : [Роман за аферата Драйфус] / Робърт Харис ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Колибри, 2019 . - 519 см ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0512-8 (Colibri)

  

Сист. No: 47132

- 55 -

АТ/820(73)-31/Х 48ЦБ 45441

Хики, Елизабет

   Нарисуваната целувка : [Роман] / Елизабет Хики ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева . - София : Кръг, 2019 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-158-072-9 

  

Сист. No: 47183

- 56 -

ДБ/820(73)-31/Ш 51ЦБ 45412

Шелдън, Сидни

   Отвъд полунощ : [Роман] / Сидни Шелдън ; Прев. [от англ.] Дафина Китанова . - София : Бард, 2019 . - 448 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-907-6 

  

Сист. No: 47137

- 57 -

АТ/820(73)-31/Ш 55, РВ/820(73)-31/Ш 55ЦБ 45442

Шен, Л. Дж.

   Крадецът на целувки : [Роман] / Л. Дж. Шен ; Прев. от англ. Евелина Пенева . - София : Ciela, 2019 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3003-0 (Сиела)

  

Сист. No: 47184

- 58 -

ДБ/820/899-32/Т 83ЦБ 45410

[Тридесет и пет] 35 разказа, които няма да забравите никога  : Антология /  Прев. Станимир Йотов, Силвия Николаева . - [София] : Пергамент Прес, 2019 . - 304 с. ; 20 см

   Съдържа разкази от Т. Булфинч, О. Уайлд, Х. К. Андерсен, А. Франс, Х. Мънроу, Л. Хърн, Д. Джером, Р. Тагор, Ф. С. Фицджералд, В. Короленко, А. П. Чехов, Д. Х. Лоурънс, К. У. Пери, Х. Е. Нифин, О. Кирога, Е. Нунан, О. Хенри, А. Барбюс, Й. Йовков, Ш. Андерсън, И. Бунин, Г. Рой, Ъ. Бъклър, Л. Рей, С. Невил.

   ISBN 978-954-641-119-8 

  

Сист. No: 47135

Българска художествена литература

- 59 -

Ло/886.7-992/А 75ЦБ 45471

Антонова-Мурата, Юлияна

   Уки уки, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата ; Ред. и предг. Мария Касимова-Моасе . - 4.-5. изд. . - София : TOGETHER Academy, 2019 . - 208 с. : със снимки ; 21 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-619-7341-17-1 

  

Сист. No: 47220

- 60 -

РВ/886.7-1/А 78ЦБ 45465

Апостолова, Божана

   Сама и обща : 75 стихотворения / Божана Апостолова ; Худож. Христо Гочев . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-499-7 

  

Сист. No: 47213

- 61 -

АТ/886.7-1/Д 14, ДБ/886.7-1/Д 14, Ч1/886.7-1/Д 14ЦБ II 3236

Далчев, Атанас Христов

   Молитва : [Стихотворения] / Атанас Далчев ; Послесл. Панко Анчев ; Худож. Бенчо Обрешков и др. . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 86 с. : с ил., портр. ; 28 см

   Др. худож.: З. Бояджиев, Б. Денев, И. Петров, Ж. Папазов, Д. Константинова, Б. Гюрова, И. Ненов, Сирак Скитник, К. Гърнев. - Съдържа и: Драмата на индивидуалистичното съзнание. Поезията на Атанас Далчев / П. Анчев.

   ISBN 978-954-09-1358-2 

  

Сист. No: 47150

- 62 -

Ч1/886.7-94/К 13ЦБ 45473

Казанджиев, Светозар Илиев

   Незабравимите забравени : Христоматия : [В 2 т.] : [33 очерка за значими родопчани] / Светозар Казанджиев ; С предг. от авт.  . - Смолян : Проглед, 2019 - . - 21 см

   

   [Т.] 1 . - 2019 . - 433 с. : с портр.

   С биогр. данни за авт. на кор., библиогр.: с. 432.

   ISBN 978-954-8072-00-7 (том 1)

  

Сист. No: 47222

- 63 -

Ч1/886.7(092)/Б 33ЦБ 45475

Касабова, Благовеста Йорданова

   Ръми в душата ми : Скици от портрета на Мара Белчева / Благовеста Касабова . - 2. доп. изд. . - Севлиево : М-прес, 2009 . - 136 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8455-20-6 

  

Сист. No: 47224

- 64 -

АТ/886.7-1/Ф 94, РД/886.7-1/Ф 94, Ч1/886.7-1/Ф 94ЦБ II 3235

Фурнаджиев, Никола Йорданов

   Пролетен вятър : [Стихотворения] / Никола Фурнаджиев ; Послесл. Панко Анчев ; Худож. Иван Милев . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 80 с. : с ил., портр. ; 28 см

   Съдържа и: Енергията на времето / П. Анчев.

   ISBN 978-954-09-1347-6 

  

Сист. No: 47148

- 65 -

РВ/886.7-32/Ч 97ЦБ 45467

Чухов, Петър Любомиров

   Достатъчно дълго : Кратки и други разкази, пиесказ и разказеса / Петър Чухов ; Худож. Люба Халева . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-484-3 

  

Сист. No: 47215

Литература за деца и юноши

- 66 -

РД/820(73)-93-31/Г 82ЦБ 45427

Грийнуолд, Томи

   Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция : [Роман за деца] / Томи Грийнуолд ; Ил. Дж. П. Кувърт ; Прев. [от англ.] Ана Нанева . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 210 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Чарли Джо Джаксън] ; 3)

   

   ISBN 978-619-193-149-1 

  

Сист. No: 47156

- 67 -

РД/820-93-1/Д 14ЦБ 45423

Дал, Роалд

   Отвратителни рими / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Куентин Блейк . - София : Enthusiast, 2019 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт. и ил.: с. 3.
   www.roalddahl.com 

   ISBN 978-619-164-308-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 47152

- 68 -

РД/820(73)-93-31/Д 30ЦБ 45426

Де ла Круз, Мелиса

   Бягство от Острова на изгубените : История на наследниците : [Роман] / Мелиса Де ла Круз ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2019 . - 222 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Наследниците ; [кн. 4])

   

   ISBN 978-954-27-2342-4 

  

Сист. No: 47155

- 69 -

АТ/820(73)-93-32/Д 52ЦБ II 3252

Джоунс, Кристиан

   Разхвърляната Мими : [За деца от 4 до 7 г.] / Кристиан Джоунс ; Ил. Хуана Мартинез- Нийл ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева . - София : Клевър Бук, 2018 . - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Ставам по-добър. [Сер.] Аз се уча да чета)

   

   ISBN 978-619-7386-21-9 

  

Сист. No: 47180

- 70 -

РД/820-93-1/Д 77ЦБ II 3254

Доналдсън, Джулия Шийлдс и др.

   Къде е мама? : [Приказка в рими] / Джулия Доналдсън ; Ил. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [Пловдив] : Жанет-45, 2019 (Отпеч. в Китай) . - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.
   www.juliadonaldson.co.uk 

   ISBN 978-619-186-503-1 

  

Сист. No: 47205

- 71 -

РД/850-93-32/К 13ЦБ 45430

Казалис, Анна

   Обичам те! : [Разкази за деца] / Анна Казалис ; Ил. Марко Кампанела ; Прев. [от итал.] Катя Иванова . - [София] : Фют, 2019 . - 132 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Имената на авт. и прев. са отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-426-7 

  

Сист. No: 47158

- 72 -

РД/839.3-93-31/К 14ЦБ 45459

Кайер, Хюс

   Черните камъни : [Роман за деца] / Хюс Кайер ; Прев. от нидерл. Мария Енчева ; Ил. Люба Халева . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 252 с. : с ил. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отлбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-186-505-5 

  

Сист. No: 47206

- 73 -

РД/839.3-93-31/К 14ЦБ 45460

Кайер, Хюс

   Книгата на всички неща : [Роман за деца] / Хюс Кайер ; Прев. от нидерл. Мария Енчева ; Ил. Люба Халева . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 120 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-186-506-2 

  

Сист. No: 47207

- 74 -

РД/886.7-93-1/К 93ЦБ 45425

Кузнецова, Пенка Бояджиева

   Сборник стихове по теми, изучавани в детската градина и началното училище : Т. I : За учители, родители и деца / Пенка Бояджиева Кузнецова . - Бургас : Диамант, [2015] . - 120 с. : с ил. ; 21 см

   Използваният ISBN е на др. книга.

   ISBN 978-954-731-455-9 (грешен)

  

Сист. No: 47154

- 75 -

РД/886.7-93-91/К 93ЦБ 45407

Куманова, Лиляна Стоянова

   Най-хубавите приказки : [40 приказки] /  [По] Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Преразк. Лиляна Куманова . - София : Здраве и щастие, 2004 . - 287 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8099-95-0 

  

Сист. No: 47129

- 76 -

РД/839.7-93-32/Л 63ЦБ II 3242

Линдгрен, Астрид

   Пипи обикаля магазините : [Разказ] / Астрид Линдгрен ; Ил. Ингрид Ванг Нюман ; Прев. от швед. Вера Ганчева . - София : Пан, [2019] . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-240-066-8 

  

Сист. No: 47164

- 77 -

АТ/820-93-31/М 97ЦБ 45435

Мъри, Тамсин

   Премеждието на малкото слонче : [Роман за деца] / Тамсин Мъри ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2019 . - 167 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Приключения в зоопарка)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Познавате ли "Дивата гора"? : Тест за начинаещи гледачи ; Знаете ли, че...?.

   ISBN 978-619-199-386-4 

  

Сист. No: 47176

- 78 -

РД/886.7-93-31/Н 75ЦБ 45433

Николова, Радостина

   Приключенията на мотовете : [Роман за деца : В 3 ч.] / Радостина Николова ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - 4. изд. . - [София] : Мармот, 2019 . - 21 см . -  (Поредица Приключенията на мотовете)

   Пълното име на авт. е Радостина Николова Пеева-Михова. - Изд. Мармот е собств. на Мотове ЕООД.
   www.motove.com www.facebook.com/motove 

   Ч. 1. Здравей, ново утре!

   Ч. 1. е носител на наградата Бисерче вълшебно в категория Млади читатели за 2014.

   ISBN 978-619-7241-01-3  (ч. 1)

  

Сист. No: 47174

- 79 -

РД/886.7-93-34/П 27ЦБ 45466

Пастухов, Кръстю и др.

   Лети, лети слон : Приказки / Кръстю Пастухов, Севдалин Генов ; Ил. Андрей Кулев, Ася Кованова . - Пловдив : Жанет-45, 2018 . - 132 с. : с ил. ; 24Х21 см

   

   ISBN 978-619-186-393-8 

  

Сист. No: 47214

- 80 -

РД/820-93-34/П 80ЦБ 45431

Потър, Биатрикс

   Лисичокът Тод и порасналите зайчета Питър и Бенджамин : [Приказки] / Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Нели Стефанова . - [София] : Византия, [2019] . - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Сер. Кн. на Биатрикс Потър ; 21)

   

   ISBN 978-619-7314-23-6 

  

Сист. No: 47159

- 81 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 45424

Риърдън, Рик

   Гробницата на тирана : [Фентъзи роман за деца] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2019 . - 414 с. ; 20 см . -  (Поредица Изпитанията на Аполон ; 4)

   Съдържа и: "Аполонов разговорник": с. 402-414.
   www.rickriordan.com 

   ISBN 978-954-27-2340-0 

  

Сист. No: 47153

- 82 -

ДБ/820-93(079)/С 47, РД/820-93(079)/С 47ЦБ II 3249

Смит, Сам

   Умни лабиринти около света : [Ил. кн.-игра за деца] / Сам Смит ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева ; Ил. Гарет Лукас и др. . - София : Клевър Бук, 2019 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре. Др. ил. : Г. Лукас, Е. Ордас, Р. Саундърс, А. Кастелани, Т. Ули, Ф. Хамънд.

   ISBN 978-619-7386-40-0 

  

Сист. No: 47171

- 83 -

АТ/820-93(079)/С 47, РД/820-93(079)/С 47ЦБ II 3248

Смит, Сандра

   Весели лабиринти около света : [Ил. кн.-игра за деца] / Сам Смит ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева ; Ил. Гарет Лукас и др. . - София : Клевър Бук, 2019 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре. Др. ил. : Г. Лукас, Е. Ордас, Р. Саундърс, А. Кастелани, Т. Ули, Ф. Хамънд.

   ISBN 978-619-7386-41-7 

  

Сист. No: 47170

- 84 -

РД/820-93-32/У 54ЦБ 45429

Улф, Вирджиния

   Пердето на бавачката Лъгтън / Вирджиния Улф ; Прев. [от англ.] Иглика Василева ; Ил. Свобода Цекова . - София : Лист, 2019 . - 46 с.: с цв. ил. ; 22Х22 см . -  (Поредица Дет. шедьоври от велики писатели)

   

   ISBN 978-619-7350-49-4 

  

Сист. No: 47157

- 85 -

РД/820/899-93-91/Х 42ЦБ 45406

Хензел и Гретел  : [Приказка] : [За деца от 0 до 5 г.] /  Прев. [от англ.] Станислава Първанова . - София : ИнфоДАР, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-373-7 

  

Сист. No: 47126

Отраслева литература за деца и юноши

- 86 -

РД/087.5:5/В 55ЦБ II 3251

Вивас, Арасели Фернандес

   Малки гении : [Визуални игри, магически квадрати, логически зад., упражнения за развиване на мисленето] / Арасели Фернандес Вивас ; Прев. [от исп.] Кирил Русанов ; Ред. Корнелия Лозанова . - София : Пан, 2017 . - 60 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-841-3 

  

Сист. No: 47173

- 87 -

РД/087.5:608/Г 50ЦБ II 3246

Гифорд, Клайв

   [Петдесет] 50 неща, които трябва да знаем за откритията : [Енцеклопедия] / Клайв Гифорд ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова ; Ред. Костадин Костадинов . - София : Пан, [2019] . - 80 с. : с цв. ил., портр. диагр., снимки ; 26 см

   Азб. показалец ; Речник.

   ISBN 978-954-660-839-0 

  

Сист. No: 47168

- 88 -

РД/087.5:004/Д 92ЦБ II 3245

Дултремон, Джеймс и др.

   Първа книга за компютърното програмиране : [За деца над 7-8 г.] : Ч. 1 - /  Идея Джеймс Дултремон, Луси Дела Кроа, Селин Кола ; Ил. Хейдлин Спрингюъл ; Оформление Лука Тюнис ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - [София] : Фют, 2018 (Отпеч. в Малайзия) . - 30 см . -  (Сер. Първа книга за)

   

   Ч. 1 . - 32 с. : с цв. ил.

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-370-3 (ч. 1)

  

Сист. No: 47166

- 89 -

РД/087.5:641/Е 60ЦБ 45432

Енциклопедия[:] Храната и храненето  /  Състав. Емили Бомон ; Текст Филип Симон, Мари-Лор Буе ; Ил. Колет Ю-Давид, Изабел Роньони ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2019 . - 125 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-240-095-8 

  

Сист. No: 47161

- 90 -

РД/087.5:579/Ж 49ЦБ II 3239

Животът под микроскоп  : [Интерактивна 3D енциклопедия] /  Състав. Ilona Bagoly ; Прев. от англ. Златозар Боев . - [София] : Фют, 2018 . - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3D очила . -  (Поредица 3D илюстрации, 3D очила)

   Имената на авт., прев. и ил. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-294-2 

  

Сист. No: 47160

- 91 -

РД/087.5:611/К 63ЦБ II 3244

Клейбърн, Анна

   Човешкото тяло : [Интерактивна енциклопедия с прозрачни и разгъващи се с., с капачета и въртящи се дискове] / Анна Клейбърн ; Ил. Марк Рафъл, Галия Бърнстейн ; Прев. [от англ.] Живко Николчев . - София : Фют, 2018 . - 48 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Първи знания)

   Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-199-348-2 

  

Сист. No: 47167

- 92 -

РД/087.5:001/М 61ЦБ II 3247

Милс, Андреа

   Истина или лъжа : [Енциклопедия] / Андреа Милс ; Прев. [от англ.] Христо Димитров ; Консултант Ричард Уокър и др. ; Ил. Адам Бентън и др. . - 3. изд. . - София : Книгомания, 2018 . - 192 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Др. консултанти : Р. Уокър, К. Брайън, Д. Чалънър, К. Стот, С. Кенеди. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-034-8 

  

Сист. No: 47169

- 93 -

РД/087.5:001/М 61ЦБ II 3250

Милс, Андреа

   Невероятно, но факт! : [Енциклопедия] / Андреа Милс ; Прев. [от англ.] Илия Илиев ; Ил. Стюарт Джаксън Картър . - 2. изд. . - София : Книгомания, 2018 . - 192 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-095-9 

  

Сист. No: 47172

- 94 -

РД/087.5:611/О-91ЦБ II 3240

Открий удивителния свят на човешкото тяло  : [С много стикери] . - София : Пух, [2009] . - [16] с. : с цв. ил. ; [4] л. със стикери ; 30 см. . -  (Поредица Открий удивителния свят на ...)

   

   ISBN 978-954-9701-89-0 

  

Сист. No: 47162

- 95 -

РД/087.5:629.7/Р 91ЦБ II 3241

Ружичка, Олдржих

   История на самолетите / Олдржих Ружичка ; Ил. Томаш Перницкий, Надя Мойзесова ; Прев. Антон Татаров . - [София] : Фют, 2019 . - 32 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре на гърба на кор.

   ISBN 978-619-199-446-5 

  

Сист. No: 47163

- 96 -

РД/087.5:629.114.6/Р 91ЦБ II 3243

Ружичка, Олдржих

   История на автомобилите / Олдржих Ружичка ; Ил. Томаш Перницкий, Катержина Макалошова ; Прев. Антон Татаров . - София : Фют, 2019 . - 32 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре на гърба на кор.

   ISBN 978-619-199-447-2 

  

Сист. No: 47165

География

- 97 -

СФ/914.972(03)/М 76ЦБ 45469

Мичев, Николай и др.

   Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987 / Николай Мичев, Петър Коледаров ; Предг.  . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 303 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Николай Мичев Николаев.

  

Сист. No: 47218

История

- 98 -

Ч1/949.72.033/И 99ЦБ 45454

Иширков, Анастас Тодоров

   Западните краища на българската земя : [Изследване и източници за западното бълг. население през XV-XIX в.] : Настоящото изд. вкл.106 ориг. док. и 28 к. / Анастас Иширков . - 3. осъвр. изд. . - София : Шамбала, 2019 . - 320 с. : с ил. , к. ; 21 см . -  (Поредица Съкровищница на бълг. наука)

   1. изд. 1915 на Придворна печ. - Текст и на англ., нем., итал., фр., среднобълг., сръб. ез. ; Текстът е транскрибиран на съвр. книжовен бълг. ез. - Съдържа и За авт. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-319-233-5 

  

Сист. No: 47199

- 99 -

РВ/949.72/М 38ЦБ 45403

Матанов, Христо Лука

   В търсене на средновековното време : Неравният път на българите (VII-XV в.) / Христо Матанов ; С карти от авт.  ; Ил. Любен Диманов . - София : Гутенберг, 2014 . - 516 с. : с цв. ил., [8] л. цв. к. ; 24 см

   Имената на картогр., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и Хронол. табл.

   ISBN 978-619-176-018-3 

  

Сист. No: 47093

- 100 -

РД/949.72.042/П 76ЦБ II 3255

Попов, Сашо

   Реликви на българската национална епопея : [Албум със 16 снимки с текст в папка] / Сашо Попов ; Фотогр. Велислав Николов . - [София] : Никрима, б. г. . - [16] л. : цв. ил. : в папка ; 33 см

   Кор. опис. - На кор.: Знаме на "Хвърковатата чета" на Бенковски.

   ISBN 954-90651-4-6 

   ISBN 978-954-90651-4-5 

  

Сист. No: 47217

Краезнание - отраслева литература

- 101 -

Кр/К792.97/Б 37ЦБ 45422

Бенева, Светла и др.

   Истории за часовник, кукли и липов чай : 60 г. Държ. куклен театър : Кн. 1-2. : [Летописи] / Светла Бенева, Катерина Георгиева ; Ред. Мария Донева ; Снимки Гергана Дамянова и др. . - Ст. Загора : Държ. куклен театър, 2019 . - 168 с.+168 с. : с цв. ил., факс. ; 22Х31 см

   Две кн. с отделни пагинации в една подвързия. - Други фотогр. : И. Дончев, П. Лунгов, Р. Димитров. - Съдържа и Съзидателен дух и любов към театъра : Интервю с Д. Петков и Т. Калчева и статии от С. Маленов, Б. Лунгов, В. Рокоманов, М. Байков, В. Кунчева; Награди и отличия, фестивали и участия ; Всички под часовника : Състав през годините.

   ISBN 978-619-188-312-7 

  

Сист. No: 47149

- 102 -

Кр/К741.9(497.2)/В 92ЦБ 45421

Вълев, Емилян и др.

   Танц с туш : Комикс /  Сценарий, текст, ил., дизайн Емилян Вълев, Станимир Вълев . - София : Изд. авт., 2019 . - 53 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа За авт., За комикс творбите.
   www.eandspresent.blogspot.com 

  

Сист. No: 47147

- 103 -

АТ/К908/С 31, ДБ/К908/С 31, Кр/К908/С 31, Ло/К908/С 31, МС/К908/С 31, РВ/К908/С 31ЦБ 35836

Селата на община Стара Загора  : От Арнаутито до Яворово: 51 живи извора на хляб, вяра, култура : Сб. [с репортажни публ. на в. Нац. бизнес поща от рубриката "НБП в селата от Старозагорски регион" през 2015, 2018 г. и др. публ. през 2019 г.] /  Ред. и предг. Петър Драгиев . - Ст. Загора : Община Стара Загора ; Тракийски свят, 2019 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 288 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и 51 извора на надежда / П. Драгиев. - Проект на Община Стара Загора.

   ISBN 978-954-9848-09-0 (Тракийски свят)

  

Сист. No: 47143

- 104 -

Кр/К159.922:133/С 77ЦБ II 3233

Стоев, Илко Йорданов

   Пристанищата на Каин : Ч. I-II. / Илко Стоев ; Худож. Светлин Стоев . - Ст. Загора : Б. и., 2019 (Ст. Загора) . - 29 см

   
   www.facebook.com/ilko.stoev.1 

   ISBN 978-954-90627-3-1 

   Ч. I-II. Орфико-библейското тайнство и древния българин

   

  

Сист. No: 47113

- 105 -

Кр/К796/Ш 21, РВ/К796/Ш 21ЦБ 45418

Шампионите разказват  : Живи спомени на известни спортни личности на Ст. Загора : [Сборник] : Ч. 1 - / Петър Драгиев и др. ; Предг. от Петър Драгиев . - Ст. Загора : Тракийски свят, 2017 - (Ст. Загора : печ. Кота Принт) . - 24 см

   

   Ч. 2 . - 2018 . - 352 с. : с ил., портр., факс.

   Изд. на Община Ст. Загора. - Съдържа и Дори времето се страхува от постиженията на шампионите / Петър Драгиев : с. 5-8 и интервюта с Вилхелм Кънчев, Георги Петров, Илия Бояджиев, Николай Диков, Стефан Георгиев, Жеко Вътев, Костас Канидис, Асен Асенов, Георги Валентинов, Даниела Чернева, Ивайло Георгиев, Маноил Манев, Петър Мартинов, Тони Русев, Митко Митев, Ваня Дурлова, Васил Господинов, Георги Пенчев, Димитър Запрянов, Христо Лазаров, Ивайло Бонев, Росен Райчев, Живко Петков, Иван Трифонов-Брофа, Петя Петрова, Калин Митранов, Ирина Руняшка, Дария Радулова, Ася Иванова, Петя Петкова, Валентин Панбукчиян, Фабияна Костадинова. - Интервютата взеха: П. Драгиев, Х. Христов, Р. Рашева, П. Василева, Р. Въльовска, В. Асенова, Д. Тонева, М. Райнов, Н. Филипова, Й. Джонджорова, Ж. Динев, С. Стефанов, Е. Благоева, Б. Илиев, Т. Иванова,.

   ISBN 978-954-9848-02-1 (ч. 2)

  

Сист. No: 47145

Краезнание - художествена литература

- 106 -

Кр/К886.7-193/А 93, РВ/К886.7-193/А 93ЦБ 45419

Атанасов, Йордан Цонев

   Срички за врабец : Хайку / Йордан Атанасов ; Худож. Калин Николов . - [София] : Алфатрадо, 2019 . - 136 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7261-61-5 

  

Сист. No: 47146

- 107 -

Кр/К886.7-1/В 92, РВ/К886.7-1/В 92ЦБ 45461

Вълева, Венета Димова

   Завинаги млада : Избрани и събрани стихове / Венета Вълева ; Състав. и ред. Георги Янев . - София : Литературен форум, 2018 . - 148 с : с ил., снимки ; 21 см . -  (Библ. Възкресения)

   Съдържа и Преди и след скока / М. Георгиев ; Спомени от: В. Петров, Г. Янев, Т. Клисуров, М. Георгиев, Г. Кочева, Г. Иванов, А. Велчева, Л. Иванов.

   ISBN 978-954-740-112-9 

  

Сист. No: 47208

- 108 -

ДБ/К886.7-1/Л 58, Кр/К886.7-1/Л 58, РД/К886.7-1/Л 58ЦБ II 3237

Лилиев, Николай

   Птици в нощта : [Стихотворения] / Николай Лилиев ; Послесл. Панко Анчев ; Худож. Владимир Димитров-Майстора и др. . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 76 с. : с ил., портр. ; 28 см

   Други худож. : В. Недкова, В. Лукова, И. ненов, Ч. Мутафов, Д. Перец, Н. Балкански, З. Бояджиев. - Съдържа и: Н. Лилиев - сгъстената енергия на надигащата се тревога / П. Анчев.

   ISBN 978-954-09-1352-0 

  

Сист. No: 47151

- 109 -

Кр/К886.7-1/Т 76, РВ/К886.7-1/Т 76ЦБ 45456

Тотева, Теодора Добринова

   Преди тишината : [Стихотворения] / Теодора Тотева ; Ред. Валентин Дишев . - [София] : Scribens, 2018 . - 56 с. ; 20 см

   С биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-7467-02-04 (Скрибенс)

  

Сист. No: 47201


 Индекс по АВТОРИ

Автанска, Румяна 4 
Албъртали, Беки 41 
Александров, Васил 8 
Александров, Васил Александров 8 
Александрова, Матилда 28 29 
Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова 28 29 
Алексиева, Емилия 19 
Ангелов, Ангел 27 
Ангелов, Ангел Георгиев 27 
Ангелов, Божидар 9 
Ангелов, Божидар Михайлов 9 
Андерсен, Ханс Кристиан 58 
Андерсън, Шъруд 58 
Андронов, Евангелий 28 29 
Андронов, Евангелий Димитров 28 29 
Антонова-Мурата, Юлияна 59 
Анчев, Панко 61 64 108 
Анчев, Панко Кирилов 61 64 108 
Апостолова, Божана 60 
Апостолова, Божана Георгиева 60 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 60 
Асенова, Венета 105 
Атанасов, Йордан 106 
Атанасов, Йордан Цонев 106 
Байков, Михаил 101 
Балкански, Ненко Димитров 108 
Барбюс, Анри 58 
Баркър, Джонатан 42 
Башева, Снежана 30 
Башева, Снежана Александрова 30 
Бенева, Светла 101 
Бенсън, Найджъл 3 
Бентън, Адам 92 
Благоев, Емилия 105 
Благоева, Емилия 105 
Блейк, Куентин 67 
Блейк, Куентин Саксби 67 
Боев, Златозар 90 
Божилов, Владимир 2 
Бомон, Емили 89 
Бондокова, Мелина-Елина 78 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 78 
Борисов, Борислав Михайлов 10 
Борисова, Владя 11 
Борисова, Владя Бориславова 11 
Борисова, Лилия Йотова 17 
Бошнаков, Венелин 21 
Бошнаков, Венелин Николов 21 
Бояджиев, Златю 61 108 
Брадбери, Травис 4 
Брайън, Ким 92 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 75 85 
Буе, Мари-Лор 89 
Булфинч, Томас 58 
Бунин, Иван 58 
Бъклър, Ърнест 58 
Бърнстейн, Галия 91 
Василева, Иглика 84 
Василева, Иглика Илиева 84 
Василева, Павлина 105 
Великова, Елица 26 
Велинов, Владимир Тодоров 23 
Велчева, Анжелина 107 
Вивас, Арасели Фернандес 86 
Виденова, Елка 39 
Виденова, Елка Йорданова 39 
Владимирова, Радост 52 
Вон, Сара 43 
Вълев, Емилян 102 
Вълев, Станимир 102 
Вълева, Венета 107 
Вълева, Венета Димова 107 
Въльовска, Росица 105 
Ганчева, Вера 76 
Ганчева, Вера Лалева 76 
Гарабедян, Илвана 46 
Гарабедян, Илвана Иванова 46 
Генов, Севдалин 79 
Генов, Севдалин Паунов 79 
Генчева, Цветана 43 
Генчева, Цветана Тодорова 43 
Георгиев, Атанас Леонидов 16 
Георгиев, Марин 107 
Георгиева, Катерина 101 
Гифорд, Клайв 87 
Гифорд, Клайф 87 
Гоцев, Васил Стоянов 23 
Гочев, Христо 60 
Грийвс, Джийн 4 
Грийнуолд, Томи 66 
Грим, Вилхелм Карл 75 85 
Грим, Якоб Людвиг 75 85 
Гърнев, Константин 61 
Гюрова, Бронка 61 
Дал, Роалд 67 
Далчев, Атанас 61 
Далчев, Атанас Христов 61 
Дамянова, Гергана 101 
Даракчиева, Боряна 47 48 
Даракчиева, Боряна Неделчева 47 48 
Де ла Круз, Мелиса 68 
Дел Рей, Лестър 58 
Демартини, Джон 5 
Денев, Борис 61 
Джексън, Стюърт Картър 92 
Джером, Джером К. 58 
Джонджорова, Йорданка 105 
Джоунс, Кристиан 69 
Диманов, Любен 99 
Диманов, Любен Петров 99 
Димитров, Иван Илчев 33 
Димитров, Христо 92 
Димитров-Майстора, Владимир 108 
Димитрова, Диана Александрова 14 
Димитрова, Светлана 105 
Димов, Емил 105 
Динев, Желязко 105 
Дишев, Валентин 109 
Дишев, Валентин Диков 109 
Доналдсън, Джулия 70 
Доналдсън, Джулия Шийлдс 70 
Донева, Мария 70 101 
Дончев, П. 23 
Дончев, Петко Цветков 23 
Доралийски, Ангел 31 32 
Доралийски, Ангел Стоянов 31 32 
Драганов, Александър 81 
Драганов, Александър Иванов 81 
Драгиев, Петър 103 105 
Драгиев, Петър Драгиев 103 105 
Дултремон, Джеймс 88 
Дънкли, Виктория Л. 6 
Еленкова-Пешева, Полина Еленкова 22 
Енева, Краси 13 
Енчева, Мария 72 73 
Замфиров, Милен 15 
Замфиров, Милен Замфиров 15 
Зарев, Владимир 7 
Зарев, Владимир Пантелеев 7 
Златкова, Надя 45 
Иванов, Ганчо 107 
Иванов, Любчо Николов 107 
Иванов, Мариян 25 
Иванова, Катя 71 
Иванова, Таня 105 
Илиев, Благовест 105 
Илиев, Илия 93 
Илиева, Виктория 69 82 83 
Илчев, Иван 33 
Иширков, Анастас 98 
Иширков, Анастас Тодоров 98 
Йовков, Йордан 58 
Йотов, Станимир 58 
Йотова, Лилия 17 
Казалис, Анна 71 
Казанджиев, Светозар 62 
Казанджиев, Светозар Илиев 62 
Кайер, Хюс 72 73 
Калчева, Татяна 101 
Кампанела, Марко 71 
Каракашева, Лилия 18 
Каракашева, Лилия Вълчева 18 
Картър, Стюарт Джаксън 93 
Касабова, Благовеста 63 
Касабова, Благовеста Йорданова 63 
Касимова-Моасе, Мария 59 
Кастелани, Андрея 82 83 
Кенеди, Сюзън 92 
Киров, Кирил Георгиев 23 
Кирога, Орасио 58 
Китанова, Дафина 56 
Клейборн, Кейт 44 
Клейбърн, Анна 91 
Клисуров, Таньо Стоянов 107 
Кованова, Ася 79 
Кокарешкова-Пантелеева, Лилия 13 
Кокошкарова, Ана Стоянова 23 
Кола, Селин 88 
Коледаров, Петър 97 
Коледаров, Петър Стоянов 97 
Константинова, Донка 61 
Корнажев, Петър Захариев 23 
Короленко, Владимир 58 
Костадинов, Костадин 87 
Костова, Вержиния 26 
Кочева, Гергана 107 
Кристи, Агата 45 
Кроа, Луси Дела 88 
Кроа, Луси дьо ла 88 
Кръстева, Невяна 12 13 
Кувърт, Дж. П. 66 
Кузнецова, Пенка Бояджиева 74 
Кулев, Андрей 79 
Кулев, Андрей Анри 79 
Куманова, Лиляна 75 
Куманова, Лиляна Стоянова 75 
Кунчева, Веселка 101 
Кънев, Иван 19 
Кънева, Офелия 19 
Лазарова, Ваня 1 
Лазарова, Ваня Тодорова 1 
Ламбовска, Мая Руменова 34 
Ленсиони, Патрик 4 
Леонидов, Атанас 16 
Лилиев, Николай 108 
Линдгрен, Астрид 76 
Логинова, Елисавета 7 
Логинова, Елисавета Георгиева 7 
Лозанова, Корнелия 86 87 
Лоурънс, Д. Х. 58 
Лукас, Гарет 82 83 
Лукова, Вера 108 
Лунгов, Боньо 101 
Макалошова, Катержина 96 
Маленов, Славчо 101 
Манушева, Ирина Борисова 77 
Мартинез- Нийл, Хуана 69 
Матанов, Христо 99 
Матанов, Христо Лука 99 
Матанов, Христо Луков 99 
Милев, Иван 64 
Милс, Андреа 92 93 
Минкова, Велина 50 
Миронова, Надя 38 
Миронова, Надя Димитрова 38 
Мирчев, Милчо 35 37 
Мирчев, Милчо Костадинов 35 36 37 
Мичев, Николай 97 
Мойзесова, Надя 95 
Мойс, Джоджо 46 
Мутафов, Чавдар 108 
Мънроу, Хектор Хю 58 
Мъри, Тамсин 77 
Нанева, Ана 66 
Невил, Стан 58 
Недкова, Вера 108 
Недялков, Димитър 20 
Недялков, Димитър Илиев 20 
Ненов, Иван 61 108 
Николаев, Николай Мичев 97 
Николаева, Силвия 58 
Николов, Велислав 100 
Николов, Калин 106 
Николова, Радостина 78 
Николчев, Живко 91 
Нифин, Хари Енейбъл 58 
Ничева-Карастойчева, Елисавета 39 
Новак, Али 47 48 
Нунан, Едуард Томас 58 
Нюман, Ингрид Ванг 76 
О'Хенри 58 
Обрешков, Бенчо 61 
Ордас, Еми 82 83 
Павлова, Веселка 21 
Павлова, Веселка Христова 21 
Павлова, Елена 42 
Папазов, Жорж 61 
Пастухов, Кръстю 79 
Паунова, Вера 41 
Паунова, Вера Христова 41 
Пеева-Михова, Радостина Николова 78 
Пенев, Пеньо 20 
Пенева, Евелина 57 
Пенева, Евелина Венциславова 57 
Пенева, Мария Иванова 23 
Перец, Давид 108 
Пери, Клеър У. 58 
Перницкий, Томаш 95 96 
Перчинкова, Катя 67 
Перчинкова, Катя Христова 67 
Петков, Дарин 101 
Петров, Валери Нисимов 107 
Петров, Илия 61 
Петрова, Здравка 49 
Петрова, Здравка Станчева 49 
Петрова, Мария Донева 70 101 
Петрова, Симона 9 
Пешева, Полина 22 
Попиванов, Николай Михайлов 108 
Попов, Сашо 100 
Потебня, Алексей 12 
Потър, Биатрикс 80 
Примовска, Росица 14 
Прошкова, Весела 51 
Първанова, Станислава 85 
Първанова, Станислава Горанова 85 
Радев, Стефан 105 
Райнов, Максим 105 
Рафъл, Марк 91 
Рачев, Иван Калчев 23 
Рашева, Радослава 105 
Риърдън, Рик 81 
Рой, Габриел 58 
Рокоманов, Васил Иванов 101 
Роньони, Изабел 89 
Рубин, Джудит А. 26 
Ружичка, Олдржих 95 96 
Русанов, Кирил 86 
Саки 58 
Саундърс, Рейчъл 82 83 
Седларски, Теодор 16 
Седларски, Теодор Венков 16 
Симон, Филип 89 
Сирак Скитник 61 
Славкова, Генка Борисова 23 
Смит, Сам 82 83 
Спек, Джеф 39 
Спрингюъл, Хейдлин 88 
Степанова, Мария 49 
Степанова, Мария Михайловна 49 
Стефанов, Стефан 105 
Стефанова, Камелия 1 
Стефанова, Мирела 54 
Стефанова, Нели 80 
Стоев, Илко 104 
Стоев, Илко Йорданов 104 
Стоев, Светлин 104 
Стоев, Светлин Йорданов 104 
Стоилов, Ваньо 105 
Стоименов, Йордан Александров 23 
Стот, Керъл 92 
Стоянов, Тодор 53 
Стоянов, Тодор Стоянов 53 
Стоянова, Стоянка 1 
Стоянова, Стоянка Пейчева 1 
Стоянова, Цветана 37 
Стоянова, Цветана Александрова 37 
Съселов-син, Димитър Димитров 2 
Съсълов син, Димитър Димитров 2 
Съсълов, Димитър 2 
Съсълов, Димитър Димитров 2 
Сюзън, Джаклин 50 51 
Тагор, Рабиндранат 58 
Татаров, Антон 88 95 96 
Татаров, Антон Златаров 88 95 96 
Тачиева, Галина 39 
Тенекеджиева, Цветелина 68 
Терзиева, Маргарита 55 
Терзийска, Милка 24 
Терзийска, Милка Николова 24 
Тонева, Дима 105 
Тотева, Теодора 109 
Тотева, Теодора Добринова 109 
Трайков, Здравко Димитров 23 
Троая, Анри 52 
Тюнис, Лука 88 
Уайлд, Оскар 58 
Угринова, Зорка 25 
Угринова, Зорка Драгомирова 25 
Ули, Том 82 83 
Улф, Вирджиния 84 
Уокър, Ричард 92 
Фесчиян, Даниела 30 
Фесчиян, Даниела Милчова 30 
Филипова, Недялка 105 
Фицджералд, Ф. Скот 58 
Франс, Анатол 58 
Фурнаджиев, Никола 64 
Фурнаджиев, Никола Йорданов 64 
Халева, Люба 65 72 73 
Хамънд, Фиц 82 83 
Хана, Кристин 53 
Харизанова, Маргарита 38 
Харизанова, Маргарита Цветанова 38 
Харис, Робърт 54 
Хики, Елизабет 55 
Христов, Борис 6 89 
Христов, Борис Николов 6 
Христов, Христо 105 
Хърн, Лафкадио 58 
Цветанов, Петър 5 
Цекова, Свобода 84 
Ценкова, Ирина 44 
Чалънър, Джак 92 
Чернева, Юлия 3 
Чернева, Юлия Недкова 3 
Чехов, Антон П. 58 
Чухов, Петър 65 
Чухов, Петър Любомиров 65 
Шелдън, Сидни 56 
Шен, Л. Дж. 57 
Шереметов, Георги 37 
Шереметов, Георги Владимиров 37 
Шефлър, Аксел 70 
Щърбанов, Борис Иванов 23 
Ю-Давид, Колет 89 
Янев, Георги 107 
Янев, Георги Георгиев 107 
Янков, Стефан 40 
Bagoly, Ilona 90 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен капацитет и управленски политики за устойчиво развитие 8 
Анатомия на един скандал 43 
Арттерапия 26 
Белите орли 20 
Бягство от Острова на изгубените 68 
В памет на паметта 49 
В търсене на средновековното време 99 
Весели лабиринти около света 83 
Гробницата на тирана 81 
Детето на XXI век и предизвикателствата пред професионалистите от XX век 19 
Дигитален маркетинг 12 13 
Долината на куклите 51 
Домашно насилие 22 
Достатъчно дълго 65 
Евристични методи в управлението 31 
Екатерина Велика 52 
Емоционална интелигентност 2.0 4 
Енциклопедия[:] Храната и храненето 89 
Животът на свръхземите 2 
Животът под микроскоп 90 
Завинаги млада 107 
Западните краища на българската земя 98 
И пета ще умре 42 
Икономика и публичен сектор 17 
Икономика, организация и управление на предприятието 36 
Икономически теории 16 
Интелектуална собственост в културата 11 
Интелектуалната собственост на индустриалната фирма 10 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности 15 
Информационни системи и технологии 1 
Информационните революции и образованието 24 
Истина или лъжа 92 
Истории за часовник, кукли и липов чай 101 
История на автомобилите 96 
История на самолетите 95 
Книгата на всички неща 73 
Колелото на съдбата 1 7 
Количествени методи и модели 21 
Крадецът на целувки 57 
Къде е мама? 70 
Лети, лети слон 79 
Лечебната сила на любовта и благодарността 5 
Лисичокът Тод и порасналите зайчета Питър и Бенджамин 80 
Малки гении 86 
Машина за любов 50 
Молитва 61 
Най-хубавите приказки 75 
Нарисуваната целувка 55 
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция 66 
Невероятно, но факт! 93 
Незабравимите забравени 62 
Неочаквана печалба 44 
Обичам те! 71 
Обща теория на счетоводството 30 
Общуването учител - родител 14 
Основи на маркетинга 18 
Основи на управлението 35 
Отвратителни рими 67 
Отвъд полунощ 56 
Открий удивителния свят на човешкото тяло 94 
Офицер и шпионин 54 
Пердето на бавачката Лъгтън 84 
Пешеходен град 39 
Пипи обикаля магазините 76 
Повелителката на конете 46 
Преди тишината 109 
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени 9 
Премеждието на малкото слонче 77 
Приключенията на мотовете 78 
Пристанищата на Каин 104 
Пролетен вятър 64 
Психология 3 
Птици в нощта 108 
Първа книга за компютърното програмиране 88 
Пътник за Франкфурт 45 
Разхвърляната Мими 69 
Рекламата през Възраждането 33 
Реликви на българската национална епопея 100 
Рестарт на детския ум 6 
Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987 97 
Ръководство по съдебна психиатрия 23 
Ръми в душата ми 63 
С обич, Саймън 41 
Сама и обща 60 
Сборник стихове по теми, изучавани в детската градина и началното училище 74 
Селата на община Стара Загора 103 
Срички за врабец 106 
Стратегическо управление 37 
Съдбовен път 53 
Сърца за разбиване 48 
Танц с туш 102 
Театрална география, истории, личности 40 
Уки уки, Япония 59 
Умни лабиринти около света 82 
Управление на малкия бизнес 27 
Управление на операциите в производството и услугите 29 
Управление на проекти 28 
Управление на разходите за стопанска дейност 34 
Управленска политика 32 
Хартиени сърца 47 
Хензел и Гретел 85 
Хомеопатия за жената 25 
Черните камъни 72 
Човешкото тяло 91 
Шампионите разказват 105 
[Ейч ар] HR мениджмънт (управление на човешките ресурси) 38 
[Петдесет] 50 неща, които трябва да знаем за откритията 87 
[Тридесет и пет] 35 разказа, които няма да забравите никога 58 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авиация - енциклопедии - детска и юношеска литература 95 
Автомобили - детска и юношеска литература 96 
Библиотеки - история - учебници за ВУЗ 24 
България - история 99 
Военновъздушни сили - България - история 20 
Възраждане - България 33 
География - България 97 
Градоустройство - екологични проблеми 39 
Градоустройство - териториално планиране 39 
Детска психология 6 
Деца - психология и възпитание 19 
Домашно насилие - България 22 
Езотерика - популярна литература 104 
Екология - учебници за ВУЗ 8 
Електронна търговия - организация и управление 12 13 
Емоции - психология - популярна литература 4 
Етика - на общуване - популярна литература 14 
Етика - психологични проблеми 5 
Живот - произход и еволюция - популярна литература 2 
Животни, домашни 104 
Извънземни цивилизации - популярна литература 2 
Изкуство - психология и психопатология - популярна литература 26 
Изобретения - енциклопедии - детска и юношеска литература 87 
Икономика - теория - учебници за ВУЗ 17 21 
Икономически теории 16 
Икономически учения - история 16 
Интелект - популярна литература 4 
Интелектуална собственост - България - нормативни документи 10 11 
Информационни и комуникационни технологии - приложение в образованието 15 
Информационни системи 1 
Информационни технологии - учебници 1 
История - България - османско владичество 98 
История - Русия - биографии 52 
Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ 38 
Комикс - популярна литература - албуми 102 
Куклен театър - България - история 101 
Култура - история 24 
Литературен живот - България 63 
Личност - психология - популярна литература 5 
Маркетинг - наръчници и ръководства 12 13 
Маркетинг - управление и организация - учебници за ВУЗ 18 
Математика - детска и юношеска литература 86 
Микробиология - популярна литература 90 
Мислене - учебници 31 
Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература 92 93 
Научни открития - история - детска и юношеска литература 87 
Националноосвободително движение - България - история 100 
Образование и просвета - деца със СОП 15 
Образование и просвета - история 24 
Окултни учения - популярна литература 7 
Основно образование 14 
Парапсихология - популярна литература 7 
Периодичен печат - България 33 
Поети, български - биографии 63 
Предучилищно възпитание - методика 9 
Програмиране - детска и юношеска литература 88 
Проекти - управление и организация 28 
Психология - на личността - наръчници и ръководства 3 
Психотерапия - чрез изкуство - популярна литература 26 
Реклама - в периодичния печат 33 
Села - Стара Загора - история 103 
Спортисти, български - биографии 105 
Спортни отбори - Стара Загора - история 105 
Старозагорска област - села 103 
Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ 34 
Стопански предприятия - организация и управление - учебници за ВУЗ 27 29 36 
Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 32 37 
Счетоводство - теория - учебници за ВУЗ 30 
Съдебна психиатрия - ръководства 23 
Театрални деятели, български - биографии 40 
Управление - теория - учебници за ВУЗ 31 
Управление и организация - учебници за ВУЗ 8 35 
Хигиена - на духовния живот - популярна литература 5 
Хомеопатия - наръчници и ръководства 25 
Хранене - хигиена - детска и юношеска литература 89 
Хранене - хигиена - енциклопедии 89 
Човешко тяло - анатомия - детска и юношеска литература 91 94 
Чувства - популярна литература 4 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Албъртали, Беки (1982) 41 
Але, Морис (1911 - 2010) 16 
Ангелов, Божидар Михайлов (1954) 9 
Антонова-Мурата, Юлияна 59 
Асенов, Асен (23.2.1962) 105 
Атанасов, Йордан Цонев (25.01.1943) 106 
Балканска, Валя Младенова (8.01.1942) 62 
Белчева, Мара Иванова (8.09.1868-16.03.1937) 63 
Блейк, Куентин Саксби (16.12.1932) 67 
Бонев, Ивайло (8.1.1981) 105 
Бояджиев, Илия (1.6.1958) 105 
Валентинов, Георги (1.4.1993) 105 
Виденова, Елка Йорданова (1975) 39 
Вълев, Емилиян 102 
Вълев, Станимир 102 
Вълева, Венета (1966 - 1995) 107 
Вътев, Жеко (25.1.1962) 105 
Георгиев, Ивайло (3.6.1988) 105 
Георгиев, Стефан (20.7.1959) 105 
Господинов, Васил (28.1.1936) 105 
Дал, Роалд (13.09.1916-23.11.1990) 67 
Далчев, Атанас Христов (12.06.1904-17.01.1978) 61 
Диков, Николай (8.4.1986) 105 
Доналдсън, Джулия Шийлдс (16.09.1948) 70 
Донева, Мария (3.09.1974) 70 
Дончев, Антон Николов (14.09.1930) 62 
Дурлова, Ваня (10.11.1963) 105 
Екатерина II Велика (21.04.1729-6.11.1796) 52 
Запрянов, Димитър (27.1.1960) 105 
Иванова, Ася (1.10.1999) 105 
Иширков, Анастас Тодоров (1868 - 1937) 98 
Казанджиев, Светозар Илиев (19.10.1952) 62 
Кайер, Хюс (1.08.1942) 72 73 
Канидис, Костас (15.7.1957) 105 
Касабова, Благовеста Йорданова (1934) 63 
Кейнс, Дж. Мейнард (1883 - 1946) 16 
Керим, Усин (1928-1983) 62 
Киров, Бисер Христов (4.09.1942-6.11.2016) 62 
Климт, Густав (1862 - 1918) 55 
Костадинова, Фабияна (29.1.2010) 105 
Кънева, Офелия 19 
Кънчев, Вилхелм (15.12.1970) 105 
Лазаров, Христо (20.3.1960) 105 
Левски=Васил Иванов Кунчев (18.07.1837-18.02.1873) 100 
Лилиев,Николай=Н.М.Попиванов(26.05.1885-6.10.1960) 108 
Лихачов, Дмитрий Сергеевич (28.11.1906-30.09.1999) 62 
Манев, Маноил Минчев (23.06.1969) 105 
Мартинов, Петър (18.5.1986) 105 
Митев, Митко (23.4.1970) 105 
Митранов, Калин (6.8.1971) 105 
Недялков, Димитър Илиев (1959) 20 
Ничева-Карастойчева, Емилия (1971) 39 
Паисий Хилендарски (1722-1773) 100 
Панбукчиян, Валентин (1956) 105 
Пенчев, Георги (14.8.1939) 105 
Петкова, Петя (20.6.1954) 105 
Петров, Георги Денев (1947) 105 
Петров, Живко (25.8.1988) 105 
Петрова, Петя (10.9.1981) 105 
Радулова, Дария (18.1.2003) 105 
Райчев, Росен (9.3.1967) 105 
Раковски, Георги Стойков (1821-21.10.1867) 100 
Риърдън, Рик (5.06.1964) 81 
Руняшка, Ирина (10.1.1964) 105 
Русев, Тони (16.9.1951) 105 
Рюеф, Жак (1896 -1978) 16 
Саръев, Боян Симеонов (5.05.1956) 62 
Спек, Джеф 39 
Степанова, Мария Михайловна (1972) 49 
Стефан I Български, екзарх (1878-1957) 62 
Стоев, Илко Йорданов (1971) 104 
Стоев, Светлин Йорданов (1966) 104 
Терзиева, Милка Николова (1958) 24 
Тотева, Теодора Добринова (1992) 109 
Трифонов-Брофа, Иван (15.1.1954) 105 
Улф, Вирджиния (25.01.1882-28.03.1941) 84 
Фльоге, Емилие 55 
Фурнаджиев,Никола Йорданов (27.05.1903-26.01.1968) 64 
Хайтов, Николай (15.09.1919-30.06.2002) 62 
Харис, Робърт (1957) 54 
Чаушев, Вели Светлинов (11.09.1934-6.01.2018) 62 
Чернева, Данаила (6.7.1989) 105 
Янков, Стефан (1943) 40 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 20 33 62 97 98 100 101 103 105 
Македония = Северна Македония 98 
Родопи 62 
Смолян 14 62 
Стара Загора 101 105 
Старозагорска област 103 
Япония 59