НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/003:061.4/З-35ЦБ 40668

Зарков, Стоян Петров

   Украсни шрифтове : [Графични материали от] 1 самостоятелна изложба / Стоян Зарков ; С предг. от авт.  . - [София], Б. г. . - [160] с. ; 24 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 41684

Философия

- 2 -

РВ/159.96/Б 78ЦБ 40712

Браун, Силвия и др.

   Живот от другата страна / Силвия Браун, Линдзи Харисън ; Прев. от англ. Райна Димова . - Пловдив : Хермес, 2004 . - 288 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Феникс)

   

   ISBN 954-26-0145-Х 

   ISBN 978-954-26-0145-6 

  

Сист. No: 41737

- 3 -

РВ/101(091)(430)/К 25, Ч1/101(091)(430)/К 25ЦБ 40780

Кант, Имануел

   Критика на практическия разум : [Филос. очерк] / Имануел Кант ; С предг. от авт.  ; Прев. [от нем.] и предг. Цеко Торбов . - 2. фототип. изд. . - София : БАН, 1993 . - VIII, 242 с. : с портр. ; 21 см

   Именен и предм. показалци.

   ISBN 954-430-207-7 

  

Сист. No: 41811

- 4 -

РВ/159.922.7/Л 55ЦБ 40652

Лидлоф, Джийн

   В търсене на изгубеното щастие : Концепцията за приемствеността / Джийн Лидлоф ; Прев. от англ. Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2011 . - 168 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-321-943-5 

   ISBN 978-954-321-943-8 

  

Сист. No: 41668

- 5 -

Ч1/17.02:57/Т 64ЦБ 40643

Тодорова, Богдана Йорданова

   Биоетика в Иран / Богдана Йорданова Тодорова . - София : Посолство на Ислямска република Иран, 2007 . - 48 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 41656

- 6 -

РВ/101(091)(430)/Т 75ЦБ 40778

Торбов, Цеко Николчов

   Изследвания върху критическата философия / Цеко Торбов ; [Предг.] Валентина Топузова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993 . - 263 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   Съдържа и Мигове от един богат живот / В. Топузова. - Библиогр. под линия и с. 249 - 253.

   ISBN 954-07-0119-8 

  

Сист. No: 41809

- 7 -

Ло/141.31/Ш 36, РВ/141.31/Ш 36ЦБ 40648

Шариати, Али

   Свободният човек и човешката свобода / Али Шариати ; С предг.  ; Прев. [от перс.] Галин Панайотов . - София : Медбук, 2003 . - 104 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София.

   ISBN 954-9751-21-Х 

  

Сист. No: 41663

Религия. Теология

- 8 -

РВ/251/А 65ЦБ 40799

Андонов, Божидар Борисов

   Теория на църковното красноречие / Божидар Андонов ; Рец. Николай Маджуров, Лилия Методиева . - София : Изток-Запад, 2011 . - 288 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия и с. 277 - 286.

   ISBN 954-321-870-6 

   ISBN 978-954-321-870-7 

  

Сист. No: 41830

- 9 -

РВ/297/Б 42ЦБ 40655

Бехешти, М. Х.

   Какво е намаз? / Мъченик Аятоллах М. Х. Бехешти ; [Прев. от араб.]  . - [София] : [Медбук], [1998] . - 163 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Текст и на тур. и араб. - Изд. на Култ. представителство на Ислямска република Иран - София.

   ISBN 954-9751-02-3 

  

Сист. No: 41671

- 10 -

РВ/223.2/Б 55ЦБ I 3855

Богородичен псалтир  : Християнски песнопения към Пресвета Богородица, съставени по подобие на псалмите /  Прев. от църковнослав.  . - Света Гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, 2006 . - 224 с. ; 17 см

   

   ISBN 954-770-195-9 

   ISBN 978-954-770-195-3 

  

Сист. No: 41777

- 11 -

РД/244/Д 91ЦБ 40806

Друмева, Валентина

   Православно вероучение за младежи : [Уч. помагало] / Монахиня Валентина Друмева . - Света Гора, Атон : Манастир "Св. Вмчк Георги Зограф", 2007 . - 295 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-770-241-7 

  

Сист. No: 41837

- 12 -

РВ/243:281.9/Е 97ЦБ 40807

Ефрем, архим.

   Слова за Иисусовата молитва : Бисери от подвижническата мъдрост / Архимандрит Ефрем Светогорец ; Прев. от рус.  . - Света Гора, Атон : Манастир "Св. вмчк Георги Зограф", 2003 . - 135 с. : с портр. ; 21 см

   На кор. името на авт. Архим. Ефрем проигумен на Светогорския манастир Филотей.

   ISBN 978-954-770-080-4 

  

Сист. No: 41839

- 13 -

РВ/281.962(092)/Е 22ЦБ 40809
 Зографски манастир. Света гора. Атон 

   Архимандрит Евтимий [-] Игумен на Зографската света обител : Животоописание /  Състав. Братството на Зографския манастир . - Света Гора, Атон : Манастир "Св. вмчк Георги Зограф", 2011 . - 88 с. : със снимки ; 21 см

   Светското име на архим. Евтимий е Б. Цанев.

   ISBN 954-770-338-4 

  

Сист. No: 41840

- 14 -

РВ/281.9/И 33ЦБ 40792

Йеротей, митроп. Навпактски и Светивласийски

   Православна психотерапия : Светоотечески терапевтичен курс / Йеротей митроп. на Навпакт и Св. Власий ; С предг. от авт.  ; Прев. [от гр.] Тодор Енчев . - В. Търново : Праксис, 2009 . - 375 с. : с ил. ; 24 см

   На кор. авт. отбелязан митроп. Йеротей Влахос ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-493-014-1 

  

Сист. No: 41823

- 15 -

Ч1/297/К 15ЦБ 40654

Какво е ислямът  /  Прев. [от араб.] Галин Панайотов . - София : Медбук, 2001 . - 90 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София.

   ISBN 954-9751-08-2 

  

Сист. No: 41670

- 16 -

РВ/23/28(035)/К 73ЦБ 40795

Коев, Тотю Пенчев и др.

   Християнството в миналото и днес / Тотю Коев, Георги Бакалов ; С предг. от авт.  . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2006 . - 244 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Енцикл. поредица Виж България ; 1)

   Съдържа и Пасхален календар ; Администрация и юрисдикция на бълг. православна църква ; Титулуване и обръщение към духовните лица в православната църква ; Библейски личности, събития и места ; Често употребявани термини в християнската лит. и практика. - Библиогр. с. 244.

   ISBN 954-463-010-4 

  

Сист. No: 41826

- 17 -

РВ/297/Л 25ЦБ 40656

Лари, Саид Муджатаба Мусави

   Бог и неговите атрибути : Лекции по мюсюлманска догматика / Саид Муджатаба Мусави Лари ; Прев. [от араб.] Анелия Чучукова . - [София] : [Медбук], 1998 . - 176 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София.

   ISBN 954-9751-02-5 

  

Сист. No: 41672

- 18 -

РВ/297/Л 25ЦБ 40666

Лари, Саид Муджатаба Мусави

   Младежта и нравствеността / Сайид Муджтаба Мусави Лари ; Прев. [от араб.] Анелия Чучукова . - София : [Медбук], 1998 . - 144 с. ; 21 см

   На предната кор. името на авт. отбелязано Мусави Лари ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Култ. представителство на Ислямска република Иран - София.

   ISBN 954-9751-04-Х 

  

Сист. No: 41682

- 19 -

Ло/297/М 96, РВ/297/М 96ЦБ 40641

Мутахари, Мортеза

   Човекът и неговата съдба : В името на Алаха, Благодетелния, Милостивия / Мортеза Мутахари ; С увод от авт.  . - [София] : Посолство на Ислямска Република Иран, Б. г. . - 100 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 41654

- 20 -

РВ/297.18/М 96ЦБ 40653

Мутахари, Мортеза

   Човекът от гледна точка на Корана : В името на Алаха, Благодетелния, Милостивия / Мортеза Мотахари ; С увод от авт.  ; Прев. от перс. Мазлум Алиов Хорозов . - София : Медбук, 2001 . - 72 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София. - Съдържа и Изд. кн. на бълг. ез. за иран. култура. - Библиогр. под линия.

   ISBN 954-9751-14-7 

  

Сист. No: 41669

- 21 -

РВ/272/273/Н 54ЦБ I 3856

Ненароков, Николай свещеник

   Благословено е войнството на Небесния цар : Мъченичеството в живота на Църквата / Свещеник Николай Ненароков ; Прев. от рус. Иконом Павел Гърбов ; Предг. митроп. Сливенски Йоаникий . - София : Синодално изд., 2011 . - 172 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8398-64-0 

  

Сист. No: 41842

- 22 -

РВ/261/Н 74ЦБ 40725

Николов, Иван

   Как да стоим и се държим в църква : [Църковни правила] / Иван Николов ; С предг.  . - [Костенец] : Витезда, Б. г. . - 52 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Благочестие)

   

  

Сист. No: 41778

- 23 -

РВ/265/Н 74ЦБ 40727

Николов, Иван

   Защо се кръщаваме и какви са задълженията на кръщелник и кръстник : [Църковни правила] / Иван Николов . - Костенец : Витезда, [1997] . - 24 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Благочестие)

   

  

Сист. No: 41780

- 24 -

РВ/218/Н 74ЦБ 40738

Николов, Иван

   Какво можем да сторим за нашите покойници : [Църковни правила] / Иван Николов . - Костенец : Витезда, [1997] . - 40 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Благочестие ; 4)

   

  

Сист. No: 41783

- 25 -

РВ/265/Н 74ЦБ 40730

Николов, Иван

   Как да се изповядваме пред свещеника : [Църковни правила] / Иван Николов ; С предг.  . - Костенец : Витезда, Б. г. . - 51 с. ; 20 см . -  (Библ. Благочестие)

   

  

Сист. No: 41784

- 26 -

РВ/225/Н 86ЦБ 40773

Новий завет  ; Псалтир /  . - София : Синодално изд., 1990 . - 666 с. ; 21 см

   Изд. Св. Синод на Бълг. православна църква.

  

Сист. No: 41806

- 27 -

РВ/226/С 53ЦБ 40790

Софроний Врачански

   Поучително евангелие : За всички недели през годината, за Господските и Богородични празници и за големите светии /  Събрал от слав. и от гр. Софроний епископ Врачански родом от Котел и съчинил на бълг. ез. през 1806 г. ; С предисл. от авт.  . - Света Гора, Атон : Манастир "Св. Вмчк Георги Зограф", 2007 . - 504 с., 1 л. : портр. ; 24 см

   Кор. загл. : Неделник или поучително Евангелие за всички недели от годината, събрано от Софроний, Епископ Врачански.

   ISBN 978-954-770-256-1 

  

Сист. No: 41821

- 28 -

РВ/297.1/Т 25ЦБ 40660

Мъдростта на Имам Али Ибн Аби Талиб  : Избрано от "Пътят на красноречието" [и] "Нахдж Ал Беляга" / Али Ибн Аби Талиб ; Прев. [от араб.] и предисл. Мая Ценова . - [София] : [Камея], 2008 . - 108 с. ; 22 см

   С парал. текст на араб.

   ISBN 978-954-8340-76-2 

  

Сист. No: 41676

- 29 -

РВ/23/28:008/Ф 64ЦБ 40787

Флоровски, Георги Василиевич протойерей

   Християнство и култура / Протойерей Георги Флоровски ; Прев. [от англ.], предг.,богословска ред. и бел. Павел Павлов ; Прев. [от англ.] и бел. Борис Маринов, Магдалена Паскова-Павлова . - София, 2006 . - 280 с. ; 20 см . -  (Библ. Православен калейдоскоп)

   Съдържа и В памет на отец. Г. Флоровски / о. А. Шмеман. - Кн. се изд. със спомоществувателството на храм Св. Георги Победоносец, кв. Горубляне, София. - Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 41818

- 30 -

РВ/297/Ф 26ЦБ 40646

Шариати, Али

   Фатима е Фатима / Али Шариати ; С предг. от авт.  ; Прев. от фарси Диана Братоева . - София : Медбук, 2002 . - 140 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София.

   ISBN 954-9751-18-Х 

  

Сист. No: 41661

- 31 -

РВ/297/М 93ЦБ 40649

Шариати, Али

   Жените в очите и сърцето на Мохаммад / Али Шариати ; Прев. [от араб.] Галин Панайотов . - София : Медбук, 2001 . - 60 с. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София. - Библиогр. под линия.

   ISBN 954-9751-12-0 

  

Сист. No: 41664

- 32 -

РВ/221/Ш 61ЦБ 40794

Шиваров, Николай Стефанов

   Херменевтика на Стария завет / Николай Шиваров ; С предг. от авт.  . - София : Нов бълг. унив., 2005 . - 414 с., 8 л. : цв. ил. ; 23 см

   Съдържа и Речник ; Схеми. - Библиогр. с. 350 - 364 ; Рез. на рус., англ., фр., нем. ез.

   ISBN 954-649-299-X 

   ISBN 978-954-535-299-7 

  

Сист. No: 41825

Обществени науки

- 33 -

Ло/32(55)(091)(092)/Х 64, РВ/32(55)(091)(092)/Х 64ЦБ 40647

Ансари, Хамид

   Разказ за пробуждането : Поглед върху идеалите на Имам Хомейни и неговата науч. и полит. биогр. (от раждането до възнесението му) / Хамид Ансари ; С предг. от авт.  ; Прев. [от перс.] Илия Мартинов . - София : Медбук, 2001 . - 242 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София. - Съдържа и Изд. кн. на бълг. ез. за иран. култура с. 240 - 241.

   ISBN 954-9751-16-3 

  

Сист. No: 41662

- 34 -

РВ/347.7(497.2)/Г 38ЦБ 40772

Герджиков, Огнян Стефанов

   Търговски сделки : Кн. по ч. 3 на Търговския закон / Огнян Герджиков ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2000 . - 288 с. ; 20 см

   Библиогр. преди отд. гл.

   ISBN 954-608-047-0 

  

Сист. No: 41805

- 35 -

РВ/347.7(497.2)/Г 63ЦБ 40749

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : В 2 кн. / Поля Голева . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Фенея . - 20 см

   

   Кн. 2. Търговски сделки . - 2008 . - 492 с.

   Библиогр. под линия.

   ISBN 954-8214-48-4 (кн. 2)

  

Сист. No: 41803

- 36 -

РВ/342/Д 91ЦБ 40658

Друмева, Емилия Алексадрова

   Конституционно право : [Учебници за ВУЗ] / Емилия Друмева ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998 . - 654 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. и кн. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-07-1289-0 

  

Сист. No: 41674

- 37 -

Ч1/39(497.2+55)/И 52ЦБ 40645

Илиев, Веселин Томов

   Българо-иранци или ирано-българи / Веселин Илиев ; [Встъп. думи] Сейед Хосейн Мусави ; Предг. Андрей Пантев . - София : Бълг. писател, 2005 . - 96 с. : с ил., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

   Парал. загл. на перс. ез. - Изд. на Културно представителство на ИР Иран - София. - Съдържа и В името на бог / Сейед Хосейн Мусави. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-443-491-7 

  

Сист. No: 41659

- 38 -

РВ/32(55)(091)(092)/Х 64ЦБ 40644

Имам Хомейни и ислямската революция в Иран  . - 2. изд. . - София : Медбук, 2007 . - 61 с. ; 21 см

   Изд. на Култ. представителство на посолството на Ислямска република Иран.

  

Сист. No: 41658

- 39 -

РВ/321/К 50ЦБ 40776

Кенън, Патрик

   Залезът на демокрацията / Патрик Кенън ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Кольо Коев . - София : Обсидиан, 1995 . - 400 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 383 - 399.

   ISBN 954-8240-31-9 

  

Сист. No: 41808

- 40 -

Ч1/347.91/.95/К 85ЦБ 40746

Корнажев, Петър Захариев

   Съдебна реторика / Петър Корнажев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994 . - 56 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 954-07-0440-5 

  

Сист. No: 41799

- 41 -

РВ/347.91/.95/К 85ЦБ 40771

Корнезов, Любен Андонов

   Въззивно производство : [Моногр.] / Любен Корнезов ; С уводна бел.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Демакс, 1998 . - 101 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 41804

- 42 -

РВ/336.6/К 85ЦБ 40797

Корпоративни финанси  : Кратък курс / Георги Атанасов Петров и др ; С увод  . - 2. доп. изд. . - София : Тракия - М, 2010 . - 333 с. : с табл., графики ; 21 см

   Други авт. : Е. Райков, Е. Цанкова, Г. Маринков, И. Костов, М. Главева, Р. Маринова, Р. Борисова, Р. Радев, Т. Петкова, К. Шутилова-Йочколовска.

   ISBN 978-954-8401-49-4 

  

Сист. No: 41828

- 43 -

Ч1/342.9(497.2)/Л 14ЦБ 40718

Лазаров, Кино Давидов и др.

   Административен процес / Кино Лазаров, Иван Тодоров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2012 . - 504 с. : с портр. ; 21 см + 1 CD

   Съдържа и За авт. ; Списък на цитираните европ. и бълг. нормативни актове. - Предм. показалец, показалец на цитираните дела в бълг. и европ. съдилища ; Библиогр. с. 452 - 461.

   ISBN 978-954-28-0573-1 (Сиела)

  

Сист. No: 41745

- 44 -

РВ/343.97/М 39ЦБ 40801

Матеева, Юлиана Младенова

   Правен режим на непълнолетни правонарушители / Юлиана Матеева ; Науч. ред. Румен Владимиров . - София : Ciela, 2008 . - 196 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-28-0262-4 (Сиела)

  

Сист. No: 41832

- 45 -

РВ/316.24/Н 75ЦБ 40775

Николова, Нина Василева

   Политанатомия на модерния човек : Живото тяло като предизвикателство пред социологията / Нина Николова . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2001 . - 160 с. ; 21 см . -  ([Сер.] Нова хуманитаристика)

   Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 151 - 154.

   ISBN 954-587-062-1 

  

Сист. No: 41807

- 46 -

РВ/343.1/П 18ЦБ 40804

Панова, Павлина

   Европейска заповед за арест / Павлина Панова . - София : Ciela, 2009 . - 202 с. ; 21 см

   Кор. загл. : Европейската заповед за арест. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-28-0415-4 (Сиела)

  

Сист. No: 41835

- 47 -

РВ/341.17/П 76ЦБ 40721

Попова, Жасмин Николова

   Право на Европейския съюз / Жасмин Попова . - София : Ciela, 2009 . - 624 с. ; 21 см

   Съдържа и Хронология на изграждането на Европа ; Ключови дати на отношенията на България с ЕС. - Библиогр. под линия и с. 617 - 619.

   ISBN 978-954-28-0574-8 (Сиела)

  

Сист. No: 41749

- 48 -

Ч1/347.9/Р 27ЦБ 40661

Раймундов, Петър Илиев

   Особени наказателни производства / Петър Раймундов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Фенея, 2010 . - 460 с. ; 22 см

   Рез. на англ., фр., рус. ез. - Библиогр. с. 439 - 444.

   ISBN 978-954-9499-46-9 

  

Сист. No: 41743

- 49 -

РВ/316.323.6/Р 35ЦБ 40735

Ранд, Айн

   Капитализмът : Непознатият идеал : [Есета] / Айн Ранд ; С увод от авт.  ; Прев. от [англ.] Асенка Христова и др . - София : МаК ; Изток-Запад, 2006 . - 414 с. ; 22 см . -  (Кол. Айн Ранд)

   Други прев. : В. Василева, Г. Караиванова, Г. Недялкова, Д. Стоев, И. Бойкикева, И. Петрова, М. Попова, М. Цонева ; Айн Ранд - псевд. на Алиса Розенбаум ; Ирен Бойкикева е известна като Ирена Бойкикева. - Съдържа и Антимонополно право ; Златото и икон. свобода ; Атака срещу почтеността / А. Грийнспан ; Ширещи се заблуди по отношение на капитализма ; Отчуждението / Н. Брандън ; Отражението на индустр. революция върху жените и децата / Р. Хесен. - Азб. показалец ; Библиогр. под линия.

   ISBN 954-91541-9-Х (МаК)

   ISBN 978-954-91541-9-1 (МаК)

   ISBN 954-321-278-3 (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-321-278-1 (Изток-Запад)

  

Сист. No: 41790

- 50 -

РВ/347.73/С 44ЦБ 40798

Славчев, Здравко Ванчев

   Доказване по данъчни дела / Здравко Славчев ; С предг.  . - София : Нова Звезда, 2011 . - 132 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. раздели и с.123 -129.

   ISBN 978-954-8933-45-2 

  

Сист. No: 41829

- 51 -

РВ/330.8/С 47ЦБ 40818

Смит, Адам

   Богатството на народите / Адам Смит ; Прев. от [англ.] Георги Георгиев . - София : Рата, 2010 . - 904 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9608-23-6 

  

Сист. No: 41850

- 52 -

Ч1/347.91/.95/С 63ЦБ 40669

Сталев, Живко Стоянов

   Българско гражданско процесуално право : [Учебник за ВУЗ] / Живко Сталев ; С предг. от авт.  . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994 . - 855 с. ; 20 см

   Съдържа и Указ. на нормат. актове. - Библиогр. с. 823 - 842.

   ISBN 954-07-0563-0 

  

Сист. No: 41685

- 53 -

Ч1/347.96/Т 48ЦБ 40747

Тенева, Людмила Юри

   Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна / Людмила Тенева . - София : Ciela, 2009 . - 192 с. ; 21 см

   Текст и на рус. ез. - Съдържа и Образци на док. ; Тарифи за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

   ISBN 978-954-28-0579-3 (Сиела)

  

Сист. No: 41800

- 54 -

Ч1/347.96/Т 48ЦБ 40717

Тенева, Людмила Юри и др.

   Наръчник по нотариална дейност : Вписвания, имотен регистър, кадастър / Людмила Тенева, Нина Николова . - София : Фенея, 2006 . - 452 с. ; 22 см

   Пълното име на втората авт. е Нина Николова Иванова-Грънчева. - Библиогр. с. 15 - 17.

   ISBN 954-8214-85-7 

   ISBN 978-954-8214-85-8 

  

Сист. No: 41744

- 55 -

РВ/336.74(091)/У 28ЦБ 40803

Уедърфорд, Джак

   История на парите : От пясъчника до киберпространството / Джак Уедърфорд ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2001 . - 352 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 341 - 349.

   ISBN 954-769-003-5 

  

Сист. No: 41834

- 56 -

Ч1/343.1/Ч 83ЦБ 40748

Чинова, Маргарита Иванова

   Новите положения на досъдебното производство по НПК [Наказателно-процесуален кодекс] / Маргарита Чинова . - София : Ciela, 2007 . - 296 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-28-0034-7 (Сиела)

  

Сист. No: 41801

- 57 -

Ч1/374.28(497.2)/Ю 12ЦБ 40628

Юбилеен сборник на българското народно читалище "Зора" в Сливен 1860 - 1910 г.  /  Уводна статия Иван Русев . - Фототип. изд. . - Сливен : Нар. ч-ще Зора-1860 - Сливен, 2015 . - ХIХ, 313 с. : със снимки ; 25 см

   Фототипно изд. : София : Придворна печ., 1910.

   ISBN 978-619-168-122-8 

  

Сист. No: 41639

Математика. Естествени науки

- 58 -

РВ/530.1/А 37ЦБ 40742

Айнщайн, Алберт

   Специална и обща теория на относителността : Попул. изложение / Алберт Айнщайн ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Михаил Бушев . - 2. изд. . - София : Прометей - И. Л., 2005 . - 176 с. : с ил., 1 л. : портр. ; 20 см

   Азб. показалец ; Библиогр. с. 163.

  

Сист. No: 41795

- 59 -

СФ/502/Ч 66ЦБ II 2794

Червена книга на Република България  : В 3 т. /  Отг. ред. Васил Големански и др ; Предг. Васил Големански, Димитър Пеев . - София : БАН ; МОСВ, 2015 . - 30 см

   Други отг. ред. : Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков.

   Т. 1. Растения и гъби /  Ред. кол.  Димитър Пеев, и др. ; Предг.  Димитър Пеев, Владимир Владимиров, Валери Георгиев ; Худож.  Димитър Влаев . - 887 с. : с цв. ил., к.

   Други ред. : А. Петрова, М. Анчев, Д. Темнискова, Ц. М. Денчев, А. Ганева, Ч. Гусев, В. Владимиров. - Съдържа и Обща характеристика на бълг. флора и флористично райониране на страната / Минчо Анчев ; Обща характеристика и опазване на бълг. микота / Ц. М. Денчев ; Защитени природни територии, Европ. екологична мрежа НАТУРА 2000. Важни места за растенията и нормативни актове / Ч. Гусев, А. Петрова ; Категории и критерии в Червена кн. на РБ / В. Попов, Т. Мичев. - Показалци на бълг. и лат. назв. на видовете. - Библиогр. с. 24 - 26.

   ISBN 978-954-9746-18-1 (БАН) (т. 1)

   ISBN 978-954-8497-11-4 (МОСВ) (т. 1)

  

Сист. No: 41715

- 60 -

СФ/502/Ч 66ЦБ II 2795

Червена книга на Република България  : В 3 т. /  Отг. ред. Васил Големански и др ; Предг. Васил Големански, Димитър Пеев . - София : БАН ; МОСВ, 2015 . - 30 см

   Други отг. ред. : Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков.

   Т. 2. Животни /  Ред. кол.  Васил Големански, и др. ; Предг.  Васил Големански . - 383 с. : с цв. ил., к.

   Други ред. : П. Берон, А. Попов, В. Попов, В. Бешков, М. Живков, Н. Спасов, Т. Мичев, Х. Делчев, П. Стоев, Д. Добрев. - Съдържа и Списък на консервационно значимите видове от категориите "почти застрашен", "слабо засегнат", "с недостатъчно данни" и на безгръбначните животни от категориите "застрашен" и "уязвим", за които не са представени статии в настоящата Червена кн. на РБ ; Списък на худож. - Показалци на бълг. и лат. назв. на животните. - Библиогр. с. 323 - 362.

   ISBN 978-954-9746-19-8 (БАН) (т. 2)

   ISBN 978-954-8497-13-8 (МОСВ) (т. 2)

  

Сист. No: 41717

- 61 -

СФ/502/Ч 66ЦБ II 2796

Червена книга на Република България  : В 3 т. /  Отг. ред. Васил Големански и др ; Предг. Васил Големански, Димитър Пеев . - София : БАН ; МОСВ, 2015 . - 30 см

   Други отг. ред. : Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков.

   Т. 3. Природни местообитания /  Ред. кол.  Вълко Бисерков, и др. ; Предг.  Вълко Бисерков, Чавдар Гусев . - 458 с. : с цв. ил., к.

   Други ред. : Ч. Гусев, В. Попов, Г. Хибаум, В. Русакова, И. Пандурски, Й. Узунов, М. Димитров, Р. Цонев, С. Цонева. - Съдържа и Списък на авт. ; Списък на авт. на фотогр. ; Речник на използваните термини ; Лат. и бълг. наименования на споровите и семенните растения. - Азб. указ. на природните местообитания ; Азб. указ. на кодовете на природните местообитания. - Библиогр. с. 397 - 410.

   ISBN 978-954-9746-20-4 (БАН) (т. 3)

   ISBN 978-954-8497-15-2 (МОСВ) (т. 3)

  

Сист. No: 41718

Медицина

- 62 -

РВ/613.2/Р 22ЦБ 40733

Разделно хранене  /  Състав. Невяна Кънчева . - 2. изд. . - София : Колхида, 2015 . - 216 с. : с табл. ; 20 см . -  ([Сер.] Здравословен живот)

   

   ISBN 978-954-672-213-3 

  

Сист. No: 41788

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

Езикознание

- 63 -

СФ/801.323.2=867=915/Б 92ЦБ 40636

Българско-персийски речник  : Над 55 000 думи : В 2 т. /  Състав. Е. Пешева и др ; Под науч. ред. на Иво Панов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 24 см

   Други състав. : А. Махдави, Х. Фиюзи, Р. Мехраз ; Пълното име на авт. Х. Фиюзи е Хаджар Фиюзи Юсефи. - Парал. загл. и текст на перс. ез.

   Т. 1. От А до Н /  Уводни думи  Мохаммад Али Киани . - 674 с.

   

   ISBN 978-619-160-223-0  (т. 1)

  

Сист. No: 41649

- 64 -

СФ/801.323.2=867=915/Б 92ЦБ 40637

Българско-персийски речник  : Над 55 000 думи : В 2 т. /  Състав. Евче Пешева и др ; Под науч. ред. на Иво Панов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 24 см

   Други състав. : А. Махдави, Х. Фиюзи, Р. Мехраз ; Пълното име на авт. Х. Фиюзи е Хаджар Фиюзи Юсефи. - Парал. загл. и текст на перс. ез.

   Т. 2. От О до Я . - 732 с.

   

   ISBN 978-619-160-233-9  (т. 2)

  

Сист. No: 41650

- 65 -

СФ/801.323.2=915=867/П 37ЦБ 40635

Персийско-български речник  : Над 45 000 думи / Е. Пешева и др ; Под науч. ред. на Иво Панов ; Уводни думи Али Аганури . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009 . - 1373 с. ; 24 см

   Други авт. : А. Махдави, Х. Фиюзи, Р. Мехраз ; Пълното име на авт. Х. Фиюзи е Хаджар Фиюзи Юсефи. - Парал. загл. и текст на перс. ез. - Съдържа и Перс. азбука и др. писмени знаци : [Наименование и транскрипция на кирилица].

   ISBN 978-954-322-334-3 

  

Сист. No: 41646

- 66 -

РВ/801.73/Р 38ЦБ 40722

Растие, Франсоа

   Изкуства и науки за текста / Франсоа Растие ; Прев. от фр. Галина Меламед ; Ред. Боян Манчев . - София : ЛИК, 2003 . - 392 с. ; 20 см

   Предм. показалец ; Библиогр. с. 365 - 382.

   ISBN 954-607-612-0 

  

Сист. No: 41750

- 67 -

Ч1/808.67-316.3(038)/Ф 59ЦБ 40632

Фиюзи, Хаджар

   Персийски думи в българския език / Хаджар Фиюзи ; С увод от авт.  ; Ред. Иво Панов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Гутенберг, 2015 . - 89 с., [20] с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Хаджар Фиюзи Юсефи. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на перс. ез. - Библиогр. с. 87 - 88.

   ISBN 978-619-176-036-7 

  

Сист. No: 41644

Литературознание

- 68 -

РВ/891.55.09/П 93ЦБ 40650

Пурмохаммад, Алиреза

   За приятелството / Алиреза Пурмохаммад ; Прев. от перс. Иво Панов ; С предг. от прев.  . - София : Авангард Прима, 2013 . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 109 - 111.

   ISBN 978-619-160-240-7 

  

Сист. No: 41666

Чужда художествена литература

- 69 -

РВ/820-31/Б 89ЦБ 40671

Бут, Стивън

   Ужасът да живееш : Роман / Стивън Бут ; Прев. от англ. Валентин Кръстев . - София : Ciela, 2009 . - 468 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-0525-0 (Сиела)

  

Сист. No: 41687

- 70 -

РВ/820(73)-31/Д 32ЦБ 40651

Девро, Джуд

   Сладък лъжец : Роман / Джуд Девро ; Прев. от англ. Бранимир Минчев . - София : Flamingo, 1993 . - 429 с. ; 20 см . -  (Библ. Амур)

   

   ISBN  (Фламинго)

  

Сист. No: 41667

- 71 -

Ло/891.55-32/И 87, РВ/891.55-32/И 87ЦБ 40640

Ирански разкази  : [Сборник] /  Прев. [от перс.] Хадиджа Бербер . - София : Медбук, 2003 . - 100 с. ; 20 см

   С разкази на : Ф. Агаи, А. Елахи, Ш. Парсипур, А. Чехелтан, А. Ходаи, А. А. Дервишиян, Н. Саляри, Х. Ашурзаде, М. Сафадри, С. Тахерш. - Изд. на Култ. представителство към посолството на ИР Иран - София. - Съдържа и Изд. кн. на бълг. ез. за иран. култура.

   ISBN 954-9751-22-8 

  

Сист. No: 41653

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 53ЦБ I 3851

Кийс, Даниел

   Пророчества от лудницата : Психол. трилър / Даниел Кийс ; Прев. от англ. Пейчо Кънев . - София : Кибеа, 2012 . - 504 с. ; 18 см

   Съдържа и За авт. и кн.

   ISBN 978-954-474-605-6 

  

Сист. No: 41736

- 73 -

РВ/820(73)-31/Л 84ЦБ 40715

Лоуел, Елизабет

   Никога не е късно да умреш : [Роман] / Елизабет Лоуел ; Прев. [от англ.] Дори Габровска . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Кралиците на трилъра ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8186-89-6 

  

Сист. No: 41741

- 74 -

РВ/830-94/П 18ЦБ 40670

Панова-Шафай, Тереза

   Живот като едно прекрасно шоу : Кн. 1 - / Тереза Панова-Шафай . - София : Делакорт, 2015 - . - 21 см

   

   Кн. 1 /  Прев. от нем.  Диана Диманова . - 2015 . - 143 с. : със снимки. 

   

   ISBN 978-954-690-064-7 (кн. 1)

  

Сист. No: 41726

- 75 -

Ло/891.5-1/Р 92, РВ/891.5-1/Р 92ЦБ 40682

Руми, Джалал ал-Дин

   Пророкът Мухаммад в "Маснави" / Маулана Джалалуддин Руми ; Прев. от перс. [с предг.] Александър Веселинов-Шамсуддин . - София : Медбук, 2007 . - 172 с. ; 21 см . -  (Библ. Симург)

   Възприета форма на името на авт. Джалал ал-Дин Руми. - Съдържа и Изд. кн. на бълг. ез. за иран. култура.

   ISBN 978-954-9751-23-9 

  

Сист. No: 41699

- 76 -

РВ/882-32/Т 67ЦБ 40716

Толстой, Алексей

   Гобленът на Мария Антоанета : Повести и разкази / Алексей Толстой ; [Предг.] Вадим Баранов ; Прев. от рус. Елка Георгиева и др . - Москва ; София : Радуга ; Нар. култура, 1987 . - 504 с. : с портр. ; 21 см

   Прев. е направен по Собрание сочинений : В 10 т. / А. Н. Толстой. - Москва, 1982 - 1983. - Други прев. : Б. Чешмеджиева, М. Златанова, С. Василева.

   ISBN 5-05-0001234-1 (Радуга)

  

Сист. No: 41742

Българска художествена литература

- 77 -

Ло/886.7(081.2)/А 78, РВ/886.7(081.2)/А 78ЦБ 40620

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 21 см

   Пълното име на авт. : Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   Т. 1. Стихотворения /  Ил.  Христо Гочев . - 192 с. : с ил.

   

   ISBN 954-26-1457-8  (т. 1)

   ISBN 978-954-26-1457-9  (т. 1)

  

Сист. No: 41630

- 78 -

Ло/886.7(081.2)/А 78, РВ/886.7(081.2)/А 78ЦБ 40621

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 21 см

   Пълното име на авт. : Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   Т. 2. Делнична Библия . - 288 с.

   С прил.

   ISBN 954-26-1458-6  (т. 2)

   ISBN 978-954-26-1458-6  (т. 2)

  

Сист. No: 41631

- 79 -

Ло/886.7(081.2)/А 78, РВ/886.7(081.2)/А 78ЦБ 40622

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 21 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   Т. 3. Делнична Библия /  С послесл. от авт.   . - 447 с.

   

   ISBN 954-26-1459-4  (т. 3)

   ISBN 978-954-26-1459-3  (т. 3)

  

Сист. No: 41633

- 80 -

Ло/886.7(081.2)/А 78, РВ/886.7(081.2)/А 78ЦБ 40623

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 21 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   Т. 4. Малката Божана : Съвр. приказки /  Ил.  Костадин Костадинов . - 204 с. : с ил.

   

   ISBN 954-26-1460-8  (т. 4)

   ISBN 978-954-26-1460-9  (т. 4)

  

Сист. No: 41634

- 81 -

Ло/886.7(081.2)/А 78, РВ/886.7(081.2)/А 78ЦБ 40624

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 21 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   Т. 5. Сама и обща : Думи от и за Б. Апостолова . - 352 с. : със снимки. 

   Био-библиогр. с. 239 - 349.

   ISBN 954-26-1461-6  (т. 5)

   ISBN 978-954-26-1461-6  (т. 5)

  

Сист. No: 41635

- 82 -

РВ/886.7-31/А 93ЦБ 40741

Атанасова, Антония

   Наследството на Йохана : Роман / Антония Атанасова . - София : Пропелер, 2015 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-313-7 

  

Сист. No: 41794

- 83 -

АТ/886.7(081.2)/В 42, ДБ/886.7(081.2)/В 42, Ло/886.7(081.2)/В 42, МС/886.7(081.2)/В 42, РВ/886.7(081.2)/В 42ЦБ 40625

Величков, Константин

   Избрано / Константин Величков . - София : Литературен форум, 2014 . - 438 с. ; 22 см . -  (Библ. Бълг. сбирка)

   Пълното име на авт. е Константин Величков Петров. - Съдържа : Писма от Рим (1895) ; В тъмница (1899) ; Цариградски сонети (1899) ; Други стихотворения (1886 - 1905) ; Преводи.

   ISBN 978-954-740-079-5 

  

Сист. No: 41637

- 84 -

РВ/886.7-4/Е 64ЦБ 40627

Енев, Деян

   По закона на писателя : [Есета] / Деян Енев ; С предг. от авт.  . - София : Ciela, 2015 . - 184 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Есетата са публ. в портал Култура.

   ISBN 978-954-28-1693-5 (Сиела)

  

Сист. No: 41638

- 85 -

РВ/886.7-32/К 86ЦБ I 3852

Костова, Владислава Василева

   Фалшивата сврака : Разкази / Владислава Костова ; Ил. Иво Стоименов . - София : ВИК Инвест, 2005 . - 98 с. : с ил ; 17 см

   

   ISBN 954-91582-2-5 

  

Сист. No: 41739

- 86 -

ДБ/886.7-1(082.2)/С 88, Ло/886.7-1(082.2)/С 88, РВ/886.7-1(082.2)/С 88ЦБ 40630

Стъпки 8  : Стихове от бълг. учени : [Антология] /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [София] : [Сдружение Евроинтеграция и информ.], 2015 . - 128 с. ; 21 см

   Други състав. : И. Арсенова, П. Лазарова, Б. Цекова отбелязани на след загл. с. ; На загл. с. : Европ. нощ на учените. - С кратки биогр. бел. за авт. под линия. - Сб. се изд. със съдействието на Съюза на учените в България и се финансира по проект K-TRIO за европ. нощ на учените, финансиран от Европ. комисия по дейностите Мария Складовска-Кюри на прогр. Хоризонт 2020.

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 41641

Литература за деца и юноши

- 87 -

РД/820(73)-93-31/А 37ЦБ 40763

Айвярд, Виктория

   Алена кралица : [Роман] / Виктория Айвярд ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2015 . - 504 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1752-9 (Сиела)

  

Сист. No: 41767

- 88 -

РД/820(73)-93-31/Б 48ЦБ 40764

Блек, Холи и др.

   Магистериум : [Роман] : Кн. 1 - / Холи Блек, Касандра Клеър ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2014 - . - 21 см

   

   Кн. 1. Железният изпит . - 2014 . - 327 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-27-1296-1  (кн. 1)

  

Сист. No: 41759

- 89 -

РД/820(73)-93-31/Б 48ЦБ 40765

Блек, Холи и др.

   Магистериум : [Роман] : Кн. 1 - / Холи Блек, Касандра Клеър ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2014 - . - 21 см

   

   Кн. 2. Медната ръкавица . - 2015 . - 280 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-27-1561-0  (кн. 2)

  

Сист. No: 41760

- 90 -

РД/830-93-31/Б 66ЦБ 40777

Борнщед, Матиас фон

   Лабиринтът на тайните : [Роман] : Кн. - / Матиас фон Борнщед . - [София] : Фют, 2015 - . - 20 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   Кн. 2. Стаята на ужасите /  Ил.  Силвия Кристоф ; Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2015 . - 104 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-625-945-5  (кн. 2)

  

Сист. No: 41773

- 91 -

РД/830-93-31/Б 66ЦБ 40781

Борнщед, Матиас фон

   Лабиринтът на тайните : [Роман] : Кн. - / Матиас фон Борнщед . - [София] : Фют, 2015 - . - 20 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   Кн. 1. Влакче на ужасите /  Ил.  Силвия Кристоф ; Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2015 . - 102 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-625-944-8  (кн. 1)

  

Сист. No: 41812

- 92 -

РД/820(73)-93-91/Б 78ЦБ 40674

Братът на мечката  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Десислава Борисова . - 3. допеч. . - София : Егмонт България, 2010 . - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-446-778-4 

  

Сист. No: 41690

- 93 -

РД/820(73)-93-94/В 19ЦБ 40762

Ван Уейгънън, Мая

   Как да бъдеш популярна : Ретро мъдрост за съвр. чудаци : Мемоар / Мая Ван Уейгънън ; Увод Бети Корнел, Мая Ван Уейгънън ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela teen, 2015 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1726-0 (Сиела тийн)

  

Сист. No: 41765

- 94 -

РД/820(73)-93-31/Д 78ЦБ 40751

Донъли, Дженифър

   В морските дълбини : [Роман] / Дженифър Донъли ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2015 . - 312 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Сага за вода и огън ; Кн. 1)

   
   http://www.jenniferdonnelly.com 

   ISBN 978-954-27-1361-6 

  

Сист. No: 41753

- 95 -

РД/820(73)-93-31/Д 78ЦБ 40753

Донъли, Дженифър

   Гибелна вълна : [Роман] / Дженифър Донъли ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2015 . - 296 с. ; [Поредица] Сага за вода и огън . -  ([Поредица] Сага за вода и огън ; Кн. 2)

   С Речник.
   http://www.jenniferdonnelly.com 

   ISBN 978-954-27-1385-2 

  

Сист. No: 41754

- 96 -

РД/820-93-31/К 45ЦБ 40761

Касиди, Кати

   Маршмелоу Скай : [Роман] / Кати Касиди ; Прев. [от англ.] Жени Петкова . - София : Артлайн Студиос, 2015 . - 236 с. ; 21 см . -  (Поредица Момичетата от Шоколадовата кутийка ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-029-6 

  

Сист. No: 41762

- 97 -

РД/820(73)-93-31/К 66ЦБ 40752

Клиъри, Бевърли

   Хенри Хъгинс : [Роман] / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-222-1 (Милениум)

  

Сист. No: 41774

- 98 -

РД/886.7-93-4/К 81ЦБ 40774

Конрад, Емил

   Нещата, на които не ни учат в училище : [НЕ] Продължението : [Есета] / Емил Конрад ; Ил. Стоян Атанасов . - 2. доп. изд. . - София : Кубар Егмонт, 2015 . - 112 с. : с ил. ; 19 см

   Съдържа и Любов : [Есе] / Д. Кръстева. - Кубар Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1603-7 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41771

- 99 -

РД/820(73)-93-31/М 36ЦБ 40768

Марш, Карол

   Загадката на Биг Бен : [Роман] / Карол Марш ; Прев. [от англ.] Венера Русолова . - София : МОНТ, [2015] . - 191 с. : с ил. ; 20 см . -  (Световна криминална сер. : Истории с истински деца на реални места ; 4)

   Съдържа и За авт. - Речник.

   ISBN 978-619-169-058-9 

  

Сист. No: 41772

- 100 -

РД/820(73)-93-31/М 36ЦБ 40779

Марш, Карол

   Загадката в Ню Йорк Сити : [Роман] / Карол Марш ; Прев. [от англ.] Венера Русолова . - София : МОНТ, [2015] . - 191 с. : с ил. ; 20 см . -  (Световна криминална сер. : Истории с истински деца на реални места ; 3)

   Речник.

   ISBN 978-619-169-057-2 

  

Сист. No: 41810

- 101 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 40756

Морпурго, Майкъл

   Невероятната история на Адолфус Типс : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; Прев. от [англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 174 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-002-3 

  

Сист. No: 41755

- 102 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 40783

Морпурго, Майкъл

   Царството на Кенсуке : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; Прев. от [англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 173 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Речник.

   ISBN 978-619-199-037-5 

  

Сист. No: 41814

- 103 -

РД/886.7-93-31/Н 75ЦБ 40760

Николова, Радостина

   Приключенията на мотовете : [Роман за деца : В 3 ч.] / Радостина Николова ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - [София] : Мотове, 2013 - . - 21 см . -  (Поредица Приключенията на мотовете)

   Пълното име на авт. е Радостина Николова Пеева-Михова.

   Ч. 3. Спасяването на хълцащата принцеса / Радостина Николова, Андрей Михайлов . - 144 с. : с ил.

   Пълното име на съавт. е Андрей Михайлов Михов.

   ISBN 978-619-7241-03-7  (ч. 3)

  

Сист. No: 41756

- 104 -

РД/820(73)-93-31/П 27ЦБ 40758

Пастис, Стефан

   Тими Провала: Ето че се срещаме отново : [Роман за деца в картинки] / Стефан Пастис ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Ciela, 2015 . - 376 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Тими Провала ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-28-1725-3 (Сиела)

  

Сист. No: 41764

- 105 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 40769

Риърдън, Рик

   Гръцките герои на Пърси Джаксън : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2015 . - 496 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-27-1555-9 

  

Сист. No: 41766

- 106 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 40767

Риърдън, Рик

   Гръцките богове на Пърси Джаксън : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2015 . - 400 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-27-1471-2 

  

Сист. No: 41768

- 107 -

РД/820-93-31/Р 87ЦБ 40766

Роулинг, Джоан К.

   Фантастични животни и къде да ги намерим : [Роман] / Дж. К. Роулинг ; С ил. от авт.  ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - XXXV, 92 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица Хари Потър)

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. на англ. ез.

   ISBN 978-954-27-1467-5 

  

Сист. No: 41769

- 108 -

РД/820-93-31/Р 87ЦБ 40770

Роулинг, Джоан К.

   Куидичът през вековете : [Роман] / Дж. К. Роулинг ; С ил. от авт.  ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - XVIII, 110 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица Хари Потър)

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. на англ. ез.

   ISBN 978-954-27-1468-2 

  

Сист. No: 41770

- 109 -

РД/820(73)-93-31/Р 87ЦБ 40757

Роуъл, Рейнбоу

   Фенка : [Роман] / Рейнбоу Роуъл ; Прев. от англ. Ирена Алексиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1504-7 

  

Сист. No: 41761

- 110 -

РД/820(73)-93-31/Р 98ЦБ 40754

Ръсел, Рейчъл Рене

   Дневниците на загубенячката : Истории от едно не толкова щастливо сърцераздирателно събитие / Рейчъл Рене Ръсел ; Прев. [от англ.] Надя Златкова . - София : Артлайн Студиос, 2015 . - 344 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Дневниците на загубенячката] ; Кн. 6)

   На предзагл. с. : Този дневник е собственост на Ники Дж. Максуел : Лично и поверително. - На загл. с. : Дневниците на загубенячката / Р. Р. Ръсел ; В сътрудничество с Н. Ръсел и Е. Ръсел.

   ISBN 978-619-193-022-7 

  

Сист. No: 41757

- 111 -

РД/820(73)-93-31/Р 98ЦБ 40755

Ръсел, Рейчъл Рене

   Дневниците на загубенячката : Истории от една не толкова умна Госпожица Всезнайка / Рейчъл Рене Ръсел ; Прев. [от англ.] Надя Златкова . - София : Артлайн Студиос, 2014 . - 326 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Дневниците на загубенячката] ; Кн. 5)

   На предзагл. с. : Този дневник е собственост на Ники Дж. Максуел : Лично и поверително.

   ISBN 978-954-2908-96-8 

  

Сист. No: 41758

- 112 -

РД/820(73)-93-31/Ф 50ЦБ 40750

Филипс, Ребека

   Да имитираш съвършенство : [Роман] / Ребека Филипс ; Прев. от англ. Яна Грозева . - София : Пан, 2015 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Мега исТИЙНско / Ред. Юлия Спиридонова)

   

   ISBN 978-954-660-596-2 

  

Сист. No: 41752

- 113 -

РД/820(73)-93-31/Х 48ЦБ 40759

Хийли, Кристофър

   Ръководство на героя за спасяване на Кралството : [Роман] / Кристофър Хийли ; Прев. от англ. Надя Златкова ; Ил. Тод Харис . - София : Ciela, 2015 . - 407 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Лигата на принцовете ; 1)

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-1885-4 (Сиела)

  

Сист. No: 41763

- 114 -

РД/840-93-31/R 68ЦБ 40675

Rocard, Ann

   Le Secret du Mont-Saint-Michel : [Roman] /  Texte de Ann Rocard ; Ил. Patsh . - Condе-sur-Noireau : Charles Corlet, 2006 . - 96 p. : ill ; 19 cm

   

   ISBN 2-84706-207-6 

   ISBN 978-2-84706-207-6 

  

Сист. No: 41691

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 115 -

РВ/949.72.02/.03/З-71ЦБ 40811

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове : Т. 1 - / Васил Златарски . - 3. фототип. изд. . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. ист. наследство / Ред. Георги Бакалов)

   

   Т. 1. Първо българско царство /  Предг.  Георги Бакалов . - I - XI, 486 с.

   Съдържа и Хронологичен родов списък на бълг. господари от 679 до 852 г. ; Именен показалец. - Библиогр. с. 461 - 468.

   ISBN 954-739-928-4  (т. 1 ; ч. 1)(Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-739-928-4  (т. 1 ; ч. 1)(Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2444-9  (т. 1 ; ч. 1)(Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 978-954-07-2444-7  (т. 1 ; ч. 1)(Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 41844

- 116 -

РВ/949.72.02/.03/З-71ЦБ 40814

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове : Т. 1 - / Васил Златарски . - 3. фототип. изд. . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. ист. наследство / Ред. Георги Бакалов)

   

   Т. 1. Първо българско царство . - I - XVI, 894 с.

   Съдържа и Хронологичен родов списък на бълг. господари от 861 до 863 г. ; Именен показалец. - Библиогр. с. 855 - 878.

   ISBN 954-739-929-2  (т. 1 ; ч. 2) (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-739-929-7  (т. 1 ; ч. 2) (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2445-7  (т. 1 ; ч. 2) (Унив. изд. Св. Климент Охридс

   ISBN 978-954-07-2445-4  (т. 1 ; ч. 2) (Унив. изд. Св. Климент Охридс

  

Сист. No: 41846

- 117 -

РВ/949.72.02/.03/З-71ЦБ 40815

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове : Т. 1 - / Васил Златарски . - 3. фототип. изд. . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. ист. наследство / Ред. Георги Бакалов)

   

   Т. 3. Второ българско царство : България при Асеневци (1187 - 1280) . - I - XVI, 639 с.

   Съдържа и Родословието на Асеневци ; Именен показалец. - Библиогр. с. 609 - 616.

   ISBN 954-739-931-4  (т. 3) (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-739-931-0  (т. 3) (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2447-3  (т. 3) (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 978-954-07-2447-8  (т. 3) (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 41847

- 118 -

РВ/949.72.02/.03/З-71ЦБ 40817

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове : Т. 1 - / Васил Златарски . - 3. фототип. изд. . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. ист. наследство / Ред. Георги Бакалов)

   

   Т. 2. България под византийско владичество (1018 - 1187) . - I - XX, 567 с.

   Съдържа и Списък на визант. императори, на охридските архиепископи и на известните бълг. наместници-управители през разглежданата в кн. епоха ; Родът на цар Иван-Владислав ; Именен показалец. - Библиогр. с. 537 - 547.

   ISBN 954-739-930-6  (т. 2) (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-739-930-3  (т. 2) (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2446-5  (т. 2) (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 978-954-07-2446-1  (т. 2) (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 41849

- 119 -

Ло/930.85:297/О-94, РВ/930.85:297/О-94ЦБ 40638

Отов, Любен

   Ислямската култура през погледа на един европеец / Любен Отов ; Предг. Сейед Хосейн Мусави ; С увод от авт.  . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2004 . - 796 с. : с ил., сх., к. ; 22 см

   Изд. на Посолство на Ислямска Република Иран. Култ. представителство. - Съдържа и Изд. кн. на бълг. ез. за иран. култура. - Паралелно загл. на перс. - Библиогр. с. 729 - 740.

   ISBN 954-9308-92-8 

  

Сист. No: 41652

- 120 -

РВ/949.72.03/П 13ЦБ 40786

Павлов, Пламен Христов

   Бунтари и авантюристи в средновековна България / Пламен Павлов ; С предисл. от авт.  . - В. Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски ; Абагар, 2000 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 193 - 200.

   ISBN 954-427-423-5 (Абагар)

  

Сист. No: 41817

Краезнание - отраслева литература

- 121 -

АТ/К352/Ж 47, Кр/К352/Ж 47, Ло/К352/Ж 47, РВ/К352/Ж 47ЦБ 40685

Живи спомени  : Документирани разговори с девет старозагорски кметове преди и след 1989 г. за града, управлението и бъдещето на общината : [Сборник] /  Творчески екип Петър Драгиев, - ръководител и др. ; Снимки Жейна Желева и др . - Ст. Загора : Гео Милев, 2015 . - 320 с. : със снимки ; 24 см

   На загл. с. Община Ст. Загора е отбелязана като изд. ; На гърба на загл. с. отбелязано : Този проект се реализира по идея на Ж. Тодоров, кмет на Община Ст. Загора. - Други авт. от творческия екип : М. Пеева, Т. Митев, Р. Рашева, Т. Иванова, П. Василева ; Други фотогр. : А. Жеков, В. Викторов, З. Златев, В. Рашков. - Използвани са и снимки от арх. на Община Ст. Загора, РИМ, в. Нац. бизнес поща. - Прил. : Списък на кметовете на Община Ст. Загора от Освобождението до днес (с кратки биогр. бел.) ; Музей Неолитни жилища ; Лубор Байер ; Митрополит Методий Кусев ; Бранителите на Ст. Загора ; Надграждането на Ст. Загора във фотоил.

   ISBN 978-954-333-017-1 

  

Сист. No: 41702

- 122 -

Кр/К351/354/О-25ЦБ I 3846

Акценти [от дейността на Община Стара Загора]

   Акценти [от дейността на Община Стара Загора] : Мандат 2011 - 2015 /  Встъп. думи Живко Тодоров . - [Ст. Загора] : Община Стара Загора, [2015] . - 42 с. : с цв. снимки ; 16Х24 см

   Кор. опис.
   http://www.starazagora.bg 

  

Сист. No: 41625

- 123 -

Кр/К329.7ГЕРБ/П 69ЦБ 40702
 Полит. партия Граждани за европ. развитие на България. Ст. Загора. 2015 

   Видими резултати за Стара Загора : Да продължим заедно напред : [Предизборна брош.] /  Встъп. думи Живко Тодоров . - Ст. Загора : ПП ГЕРБ, [2015] . - 32 с. : с цв. снимки ; 20 см

   Кор. опис. - [Съдържа информ. от отчета на Община Ст. Загора за мандат 2011 - 2015.]

  

Сист. No: 41724

- 124 -

Кр/К929.5/С 20ЦБ 40743

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Да съхраним зелените клонки : Хроника на рода Саранеделчеви от гр. Казанлък / Стефан Саранеделчев ; Ред. Палмира Никленова . - Ст. Загора : Палмира, 2015 . - 224 с. : със снимки ; 21 см

   Съдържа и Сх. на рода Саранеделчеви от Казанлък. - Библиогр. с. 218 - 219.

   ISBN 978-954-9376-29-6 

  

Сист. No: 41796

- 125 -

Кр/К769.9/С 71, Ло/К769.9/С 71, РВ/К769.9/С 71ЦБ II 2797

Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки  : От края на XIX в. до средата на XX в. : Частна кол. /  Състав. и авт. на текст Снежана Маринова ; Прев. на англ. Нина Василева ; Граф. дизайн Илко Груев . - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2015 . - 128 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Показалец на изд. и фотогр. ; Библиогр. с. 125.

   ISBN 978-619-90489-0-0 

  

Сист. No: 41727

- 126 -

Кр/К241/Т 48ЦБ I 3853

Тенев, Илия протоиерей

   Целувката на Иуда / Протойерей Илия Тенев . - В. Търново : Праксис, 2006 . - 72 с. ; 17 см

   Пълното име на авт. Илия Тенев Илиев. - Библиогр. под линия.

   ISBN 954-493-011-6 

   ISBN 978-954-493-011-0 

  

Сист. No: 41748

- 127 -

Кр/К241/Т 48ЦБ I 3854

Тенев, Илия протоиерей

   Беседа за живата вода / Протойерей Илия Тенев . - В. Търново : Праксис, 2007 . - 96 с. ; 16 см

   Пълното име на авт. Илия Тенев Илиев. - Библиогр. с. 94 - 95.

   ISBN 978-954-493-013-4 

  

Сист. No: 41775

- 128 -

Кр/К355.48(497.2)/Т 77ЦБ 40633

Тошев, Стефан Тошев

   България над всичко : Недовършените и неиздадени спомени и записки на генерал Стефан Тошев - освободителя на Добруджа / Стефан Тошев ; Ред. [и увод] Тодор Костадинов ; С предг. от авт.  . - София : АТЛ-50, 2015 . - 213 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7194-04-3 

  

Сист. No: 41645

Краезнание - художествена литература

- 129 -

Кр/К886.7-1/Б 16ЦБ 40684

Бакалова, Елица Калинова

   Първи стъпки : Стихове / Елица Бакалова . - [Ст. Загора] : [Ариел], [1996] . - 39 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-703-015-9 

  

Сист. No: 41701

- 130 -

Кр/К886.7-1/Б 56ЦБ 40618

Божанова, Кристина

   Във ъгълчето на усмивката : Стихотворения : Двуезично изд. / Кристина Божанова ; Худож. Лидия Георгиева ; Прев. [на англ.] Мария Стоянова . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2015 . - 60 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2927-31-0 

  

Сист. No: 41624

- 131 -

Кр/К886.7-7/Г 69ЦБ I 3850

Горова, Николина

   Приказки под липовия цвят : (за подвизите на героите от Земята на липовия цвят) / Николина Горова . - [Ст. Загора] : Кота, 2015 . - 32 с. : с ил. ; 16Х23 см

   

   ISBN 978-954-305-404-6 

  

Сист. No: 41686

- 132 -

Кр/К886.7-1/Д 15, РВ/К886.7-1/Д 15ЦБ 40737

Дамянов, Иван

   Мравча песен : Проза и лирика / Иван Дамянов ; С рис. от авт.  ; Ред. Красимира Божанова . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2016 . - 68 с. : с ил. ; 20 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов ; Имената на худож. и ред. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2927-32-7 

  

Сист. No: 41791

- 133 -

Кр/К886.7-7/Д 15, РВ/К886.7-7/Д 15ЦБ 40739

Дамянов, Иван

   Крадецът на шамот : Фейлетони и житейски истории / Иван Дамянов ; С рис. от авт.  ; Ред. Мария Пейчева . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2014 . - 52 с. : с рис. и снимки ; 20 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов ; Имената на худож. и ред. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2927-23-5 

  

Сист. No: 41792

- 134 -

Кр/К886.7-3/Д 15, РВ/К886.7-3/Д 15ЦБ 40740

Дамянов, Иван

   Любовен експрес : Проза и лирика / Иван Дамянов ; С рис. от авт.  ; Ред. Кристина Божанова . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2015 . - 100 с. : с рис. и снимки ; 21 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов ; Имената на худож. и ред. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2927-30-3 

  

Сист. No: 41793

- 135 -

Кр/К886.7-1/Д 57ЦБ 40683

Димиев, Христо Танев

   Ноктюрно в сиво и бяло : Стихове / Христо Димиев ; Ред. Палмира Димник . - [Ст. Загора] : Палмира, 2001 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8864-78-9 

  

Сист. No: 41700

- 136 -

Кр/К886.7-32/Д 59ЦБ 40745

Димитрова, Катерина

   Читателска поща : [Сб. разкази] / Катерина Димитрова ; Състав. Милан Енчев ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 84 с. : със снимки ; 20 см

   Катерина Димитрова е псевд. на Кичка Димитрова Енчева.

   ISBN 978-954-346-086-1 

  

Сист. No: 41798

- 137 -

Кр/К886.7-31/Д 62ЦБ 40614

Динев, Стойчо Иванов

   Далече от земята : [Роман] : Ч. 1 - / Стойчо Динев . - Ст. Загора : Авангард Дизайн - М. М., 2012 - . - 20 см

   

   Ч. 1 . - 2012 -  ([Богомилово] : печ. Контраст) . - 293 с.

   

  

Сист. No: 41619

- 138 -

Кр/К886.7-31/Д 62ЦБ 40615

Динев, Стойчо Иванов

   Далече от земята : [Роман] : Ч. 1 - / Стойчо Динев . - Ст. Загора : Авангард Дизайн - М. М., 2012 - . - 20 см

   

   Ч. 2 . - 2014 -  ([Варна] : печ. MAX creative) . - 384 с.

   

   ISBN 978-619-90258-1-9  (ч. 2)

  

Сист. No: 41620

- 139 -

Кр/К886.7-7/И 35, Ло/К886.7-7/И 35, РВ/К886.7-7/И 35ЦБ I 3849

Избрани мъдри мисли, афоризми, вицове и шегички за адвокати  /  Състав. Георги Туртуриков ; С предг. от състав.  . - Ст. Загора : Стилует, 2015 (Ст. Загора : печ. Стилует) . - 80 с. ; 17 см

   Библиогр. с. 78 - 79.

   ISBN 978-619-194-014-1 

  

Сист. No: 41696

- 140 -

Кр/К886.7-31/К 26ЦБ 40700

Капинчева, Таня

   Мрежата на живота : Роман / Таня Капинчева . - София : Делакорт, 2015 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-690-050-0 

  

Сист. No: 41722

- 141 -

Кр/К886.7-32/К 26ЦБ 40701

Капинчева, Таня

   Слънце на нашата уличка : Тъжни смехорийки : Разкази / Таня Капинчева . - София : Делакорт, 2015 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-690-061-6 

  

Сист. No: 41723

- 142 -

Кр/К886.7-3/Р 23, Ло/К886.7-3/Р 23, РВ/К886.7-3/Р 23ЦБ 40785

Разник, Николай

   Островът на... лудориите и добротворчеството : Градословие / Николай Разник ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : печ. Литера принт АД) . - 68 с. : с ил. ; 20 см

   Николай Разник - псевд. на Николай Христов Николов.

   ISBN 978-954-346-081-6 

  

Сист. No: 41816

- 143 -

Кр/К886.7-1/С 83ЦБ 40714

Стоянова, Стела и др.

   Жаравата : Поет. творчество на три поколения / Стела Стоянова, Таня Стоянова, Нейко Пейков ; Худож. Никола Москов ; Предг. Иван Аяров . - Ст. Загора : Кота, 2007 . - 120 с. ; 20 см

   Пълно име на първия авт. е Стела Стоянова Стефанова.

   ISBN 978-954-305-203-5 

  

Сист. No: 41740


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 107 108 
Абаджиева, Красимира Светославова 107 108 
Аганури, Али 65 
Айвярд, Виктория 87 
Айнщайн, Алберт 58 
Алексиева, Ирена 109 
Алексиева, Ирена Ангелова 109 
Андонов, Божидар 8 
Андонов, Божидар Борисов 8 
Ансари, Хамид 33 
Анчев, Минчо 59 
Апостолова, Божана 77 78 79 80 81 
Апостолова, Божана Георгиева 77 78 79 80 81 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 77 78 79 80 81 
Арсенова, Искра Спасова 86 
Архимандрит Ефрем Светогорец 12 
Атанасов, Стоян 98 
Атанасова, Антония 82 
Аяров, Иван 143 
Аяров, Иван Нанев 143 
Бакалов, Георги 16 115 116 117 118 
Бакалов, Георги Петров 16 
Бакалова, Елица 129 
Бакалова, Елица Калинова 129 
Баранов, Вадим 76 
Бербер, Хадиджа 71 
Берон, Петър 59 60 61 
Берон, Петър Кирилов 59 60 61 
Бехешти, М. Х. 9 
Бешков, Владимир 60 
Бисерков, Вълко 59 60 61 
Блек, Холи 88 89 
Божанова, Красимира 132 
Божанова, Кристина 130 134 
Бойкикева, Ирен 49 
Бойкикева, Ирена 49 
Бондокова, Мелина-Елина 103 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 103 
Борисова, Десислава 92 
Борисова, Росица 42 
Борнщед, Матиас фон 90 91 
Брандън, Натаниъл 49 
Братоева, Диана 30 
Братството на Зографския манастир 13 
Браун, Силвия 2 
Бут, Стивън 69 
Бушев, Михаил 58 
Бушев, Михаил Константинов 58 
Ван Уейгънън, Мая 93 
Василева, Весела 49 
Василева, Весела Д. 49 
Василева, Нина 125 
Василева, Павлина 121 
Василева, Стефка Хр. 76 
Величков, Константин 83 
Веселинов-Шамсуддин, Александър 75 
Викторов, Виктор 121 
Владимиров, Владимир 59 
Владимиров, Румен 44 
Владимиров, Румен Петров 44 
Влаев, Димитър 59 
Влахос, Йеротей С. 14 
Габровска, Дори 73 
Габровска, Дори Генадиева 73 
Ганева, Анна 59 
Генчева, Цветана 104 
Генчева, Цветана Тодорова 104 
Георгиев, Валери 59 
Георгиев, Георги 51 
Георгиева, Елка 76 
Георгиева, Лидия 130 
Герджиков, Огнян 34 
Герджиков, Огнян Стефанов 34 
Главева, Маргарита 42 
Голева, Поля 35 
Голева, Поля Неделчева 35 
Големански, Васил 59 60 61 
Горова, Николина 131 
Гочев, Христо 77 
Грийнспан, Алан 49 
Грозева, Яна 112 
Груев, Илко 125 
Груев, Илко Иванов 125 
Гусев, Чавдар 59 61 
Гърбов, Павел протойерейиконом 21 
Дамянов, Боян 55 
Дамянов, Иван 132 133 134 
Девро, Джуд 70 
Делчев, Христо 60 
Денева-Слав, Ирина 94 95 
Денчев, Цветомир М. 59 
Диманова, Диана 74 
Димиев, Христо 135 
Димиев, Христо Танев 135 
Димитров, Мариус 61 
Димитрова, Катерина 136 
Димник, Палмира 135 
Димова, Райна 2 
Димова, Райна Димова 2 
Динев, Стойчо 137 138 
Динев, Стойчо Иванов 137 138 
Добрев, Добрин 60 
Докрей, Трейси 97 
Донъли, Дженифър 94 95 
Драганов, Александър 88 89 105 106 
Драганов, Александър Иванов 88 89 105 106 
Драгиев, Петър 121 
Друмева, Валентина 11 
Друмева, Емилия 36 
Друмева, Емилия Алексадрова 36 
Дъмбълдор, Албус 107 108 
Енев, Деян 84 
Енчев, Милан 136 
Енчев, Тодор 14 
Енчев, Тодор Тодоров 14 
Енчева, Кичка Димитрова 136 
Ефрем, архим. 12 
Жеков, Атанас 121 
Желева, Жейна 121 
Живков, Младен 60 
Зарков, Стоян 1 
Зарков, Стоян Петров 1 
Златанова, Минка 76 
Златарски, Васил 115 116 117 118 
Златарски, Васил Н. 115 116 117 118 
Златарски, Васил Николов 115 116 117 118 
Златев, Златко 121 
Златкова, Надя 93 110 111 113 
Иванова, Таня 121 
Иванова-Грънчева, Нина Николова 54 
Иконом Павел Гърбов 21 
Илиев, Веселин 37 
Илиев, Веселин Томов 37 
Илиев, Илия Тенев 126 127 
Йеротей митроп. на Навпакт и Св. Власий 14 
Йеротей, митроп. Навпактски и Светивласийски 14 
Йоаникий, митроп. Сливенски 21 
Кант, Имануел 3 
Капинчева, Таня 140 141 
Караиванова, Гинка 49 
Касиди, Кати 96 
Кенън, Патрик 39 
Киани, Мохаммад Али 63 
Кийс, Даниел 72 
Клеър, Касандра 88 89 
Клиъри, Бевърли 97 
Коев, Кольо 39 
Коев, Тотю 16 
Коев, Тотю Пенчев 16 
Конрад, Емил 98 
Корнажев, Петър 40 
Корнажев, Петър Захариев 40 
Корнезов, Любен 41 
Корнезов, Любен Андонов 41 
Корнел, Бети 93 
Костадинов, Костадин 80 
Костадинов, Костадин Петров 80 
Костадинов, Тодор 128 
Костов, Иван 42 
Костова, Владислава 85 
Костова, Владислава Василева 85 
Кристоф, Силвия 90 91 
Кръстев, Валентин 69 
Кръстева, Дебора 98 
Кънев, Пейчо 72 
Кънчева, Невяна 62 
Кънчева, Невяна Денчева 62 
Лазаров, Кино 43 
Лазаров, Кино Давидов 43 
Лазарова, Пенка Георгиева 86 
Лари, Мусави 17 18 
Лари, Саид Муджатаба Мусави 17 18 
Лари, Сайид Муджтаба Мусави 17 18 
Лидлоф, Джийн 4 
Лоуел, Елизабет 73 
Маджуров, Николай 8 
Манчев, Боян 66 
Маринков, Георги 42 
Маринов, Борис 29 
Маринова, Ралица 42 
Маринова, Снежана 125 
Маринова, Снежана Тодорова 125 
Мартинов, Илия 33 
Марш, Карол 99 100 
Матеева, Юлиана 44 
Матеева, Юлиана Младенова 44 
Махдави, Аббас 63 64 65 
Меламед, Галина 66 
Меламед, Галина Нисим 66 
Методиева, Лилия 8 
Мехраз, Реза 63 64 65 
Минасян, Гаяне 4 
Минасян, Гаяне Гарабед 4 
Минчев, Бранимир 70 
Митев, Трифон 121 136 142 
Митев, Трифон Димитров 121 136 142 
Митренцева, Екатерина 101 102 
Митренцева, Екатерина Христева 101 102 
Митренцева, Екатерина Христова 101 102 
Михайлов, Андрей 103 
Михов, Андрей Михайлов 103 
Мичев, Таню 60 
Монахиня Валентина Друмева 11 
Морпурго, Майкъл 101 102 
Москов, Никола 143 
Мотахари, Мортеза 19 20 
Мусави, Сейед Хосейн 37 119 
Мутахари, Мортеза 19 20 
Мъченик Аятоллах М. Х. Бехешти 9 
Наив Виан 132 133 134 
Недялкова, Грета 49 
Ненароков, Николай свещеник 21 
Никленова, Палмира 124 
Николов, Иван 22 23 24 25 
Николов, Николай Христов 142 
Николова, Нина 45 54 
Николова, Нина Василева 45 
Николова, Радостина 103 
Отов, Любен 119 
Павлов, Павел 29 
Павлов, Пламен 120 
Павлов, Пламен Христов 120 
Панайотов, Галин 7 15 31 
Пандурски, Иван 61 
Панов, Иво 63 64 65 67 68 
Панов, Иво Кирилов 63 64 65 67 68 
Панова, Павлина 46 
Панова-Шафай, Тереза 74 
Пантев, Андрей 37 
Пантев, Андрей Лазаров 37 
Паскова-Павлова, Магдалена 29 
Пастис, Стефан 104 
Патулова, Ирена 90 91 
Патулова, Ирена Стоянова 90 91 
Пеев, Димитър 59 60 61 
Пеева, Мадлен 121 
Пеева-Михова, Радостина Николова 103 
Пейков, Нейко 143 
Пейков, Нейко Стоянов 143 
Пейчева, Мария 133 
Пернишка, Емилия 86 
Пернишка, Емилия Илиева 86 
Петков, Константин Величков 83 
Петкова, Жени 96 
Петкова, Теодора 42 
Петров, Георги Атанасов 42 
Петрова, Антоанета 59 
Петрова, Ирена 49 
Петрова, София 97 
Петрова, София Ивайлова 97 
Пешева, Е. 63 65 
Пешева, Евче 63 64 65 
Попов, Алекси 60 
Попов, Васил 60 61 
Попов, Деян Енчев 84 
Попова, Жасмин 47 
Попова, Жасмин Николова 47 
Попова, Милена 49 
Протойерей Георги Флоровски 29 
Протойерей Илия Тенев 126 127 
Пурмохаммад, Алиреза 68 
Радев, Румен 42 
Разник, Николай 142 
Райков, Евгени 42 
Райкова, Деница 87 
Раймундов, Петър 48 
Раймундов, Петър Илиев 48 
Ранд, Айн 49 
Растие, Франсоа 66 
Рашева, Радослава 121 
Рашков, Владимир 121 
Риърдън, Рик 105 106 
Розенбаум, Алиса 49 
Роулинг, Дж. К. 107 108 
Роулинг, Джоан К. 107 108 
Роуъл, Рейнбоу 109 
Руми, Джалал ал-Дин 75 
Руми, Маулана Джалалуддин 75 
Русакова, Веска 61 
Русев, Иван 57 
Русолова, Венера 99 100 
Ръсел, Ерин 110 
Ръсел, Ники 110 
Ръсел, Рейчъл Рене 110 111 
Саранеделчев, Стефан 124 
Саранеделчев, Стефан Дечков 124 
Свещеник Николай Ненароков 21 
Скамандър, Нют 107 
Славчев, Здравко 50 
Славчев, Здравко Ванчев 50 
Смит, Адам 51 
Софроний Врачански 27 
Софроний епископ Врачански родом от Котел и съчинил на бълг. ез. през 1806 г. 27 
Спасов, Николай 60 
Спиридонова, Юлия 112 
Спиридонова, Юлия Симеонова 112 
Сталев, Живко 52 
Сталев, Живко Стоянов 52 
Стефанова, Стела Стоянова 143 
Стоев, Димитър 49 
Стоев, Павел 60 
Стоименов, Иво 85 
Стоянова, Мария 130 
Стоянова, Стела 143 
Стоянова, Таня 143 
Талиб, Али Ибн Аби 28 
Темнискова, Добрина 59 
Тенев, Илия 126 127 
Тенев, Илия протоиерей 126 127 
Тенева, Людмила 53 54 
Тенева, Людмила Юри 53 54 
Тодоров, Живко 122 123 
Тодоров, Живко Веселинов 122 123 
Тодоров, Иван 43 
Тодоров, Иван Тодоров 43 
Тодорова, Богдана Йорданова 5 
Толстой, А. Н. 76 
Толстой, Алексей 76 
Топузова, Валентина 6 
Топузова, Валентина Илиева 6 
Торбов, Цеко 3 6 
Торбов, Цеко Николчов 3 6 
Тошев, Стефан 128 
Тошев, Стефан Тошев 128 
Туртуриков, Георги 139 
Туртуриков, Георги Гаврилов 139 
Уедърфорд, Джак 55 
Узунов, Йордан 61 
Уисп, Кенилуърти 108 
Филипс, Ребека 112 
Фиюзи, Хаджар 63 64 65 67 
Флоровски, Георги Василиевич протойерей 29 
Флоровски, Георги протойерей 29 
Форман, Майкъл 101 102 
Харис, Тод 113 
Харисън, Линдзи 2 
Хесен, Робърт 49 
Хибаум, Георги 61 
Хийли, Кристофър 113 
Хорозов, Мазлум Алиов 20 
Христова, Асенка 49 
Цанкова, Емилия 42 
Цекова, Божидара Атанасова 86 
Ценова, Мая 28 
Ценова, Мая Йорданова 28 
Цонев, Росен 61 
Цонева, Мина 49 
Цонева, Соня 61 
Чешмеджиева, Белчин 76 
Чинова, Маргарита 56 
Чинова, Маргарита Иванова 56 
Чипев, Нешо 59 60 61 
Чучукова, Анелия 17 18 
Шариати, Али 7 30 31 
Шиваров, Николай 32 
Шиваров, Николай Стефанов 32 
Шмеман, Александър 29 
Шутилова-Йочколовска, Кремена 42 
Юсефи, Хаджар Фиюзи 63 64 65 67 
- ръководител и др. 121 
Bozhanova, Kristina 130 
Patsh 114 
Rocard, Ann 114 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес 43 
Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна 53 
Акценти [от дейността на Община Стара Загора] 122 
Алена кралица 87 
Архимандрит Евтимий [-] Игумен на Зографската света обител 13 
Беседа за живата вода 127 
Биоетика в Иран 5 
Благословено е войнството на Небесния цар 21 
Бог и неговите атрибути 17 
Богатството на народите 51 
Богородичен псалтир 10 
Братът на мечката 92 
Бунтари и авантюристи в средновековна България 120 
България над всичко 128 
Българо-иранци или ирано-българи 37 
Българско гражданско процесуално право 52 
Българско-персийски речник 63 64 
В морските дълбини 94 
В търсене на изгубеното щастие 4 
Видими резултати за Стара Загора 123 
Във ъгълчето на усмивката 130 
Въззивно производство 41 
Гибелна вълна 95 
Гобленът на Мария Антоанета 76 
Гръцките богове на Пърси Джаксън 106 
Гръцките герои на Пърси Джаксън 105 
Да имитираш съвършенство 112 
Да съхраним зелените клонки 124 
Далече от земята 137 138 
Дневниците на загубенячката 110 111 
Доказване по данъчни дела 50 
Европейска заповед за арест 46 
Жаравата 143 
Жените в очите и сърцето на Мохаммад 31 
Живи спомени 121 
Живот като едно прекрасно шоу 74 
Живот от другата страна 2 
За приятелството 68 
Загадката в Ню Йорк Сити 100 
Загадката на Биг Бен 99 
Залезът на демокрацията 39 
Защо се кръщаваме и какви са задълженията на кръщелник и кръстник 23 
Избрани мъдри мисли, афоризми, вицове и шегички за адвокати 139 
Избрано 77 78 79 80 81 83 
Изкуства и науки за текста 66 
Изследвания върху критическата философия 6 
Имам Хомейни и ислямската революция в Иран 38 
Ирански разкази 71 
Ислямската култура през погледа на един европеец 119 
История на българската държава през средните векове 115 116 117 118 
История на парите 55 
Как да бъдеш популярна 93 
Как да се изповядваме пред свещеника 25 
Как да стоим и се държим в църква 22 
Какво е ислямът 15 
Какво е намаз? 9 
Какво можем да сторим за нашите покойници 24 
Капитализмът 49 
Конституционно право 36 
Корпоративни финанси 42 
Крадецът на шамот 133 
Критика на практическия разум 3 
Куидичът през вековете 108 
Лабиринтът на тайните 90 91 
Любовен експрес 134 
Магистериум 88 89 
Маршмелоу Скай 96 
Младежта и нравствеността 18 
Мравча песен 132 
Мрежата на живота 140 
Мъдростта на Имам Али Ибн Аби Талиб 28 
Наръчник по нотариална дейност 54 
Наследството на Йохана 82 
Невероятната история на Адолфус Типс 101 
Нещата, на които не ни учат в училище 98 
Никога не е късно да умреш 73 
Новий завет 26 
Новите положения на досъдебното производство по НПК [Наказателно-процесуален кодекс] 56 
Ноктюрно в сиво и бяло 135 
Особени наказателни производства 48 
Островът на... лудориите и добротворчеството 142 
Персийски думи в българския език 67 
Персийско-български речник 65 
По закона на писателя 84 
Политанатомия на модерния човек 45 
Поучително евангелие 27 
Правен режим на непълнолетни правонарушители 44 
Право на Европейския съюз 47 
Православна психотерапия 14 
Православно вероучение за младежи 11 
Приказки под липовия цвят 131 
Приключенията на мотовете 103 
Пророкът Мухаммад в "Маснави" 75 
Пророчества от лудницата 72 
Първи стъпки 129 
Разделно хранене 62 
Разказ за пробуждането 33 
Ръководство на героя за спасяване на Кралството 113 
Свободният човек и човешката свобода 7 
Сладък лъжец 70 
Слова за Иисусовата молитва 12 
Слънце на нашата уличка 141 
Специална и обща теория на относителността 58 
Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 125 
Стъпки 8 86 
Съдебна реторика 40 
Теория на църковното красноречие 8 
Тими Провала: Ето че се срещаме отново 104 
Търговски сделки 34 
Търговско право 35 
Ужасът да живееш 69 
Украсни шрифтове 1 
Фалшивата сврака 85 
Фантастични животни и къде да ги намерим 107 
Фатима е Фатима 30 
Фенка 109 
Хенри Хъгинс 97 
Херменевтика на Стария завет 32 
Християнство и култура 29 
Християнството в миналото и днес 16 
Царството на Кенсуке 102 
Целувката на Иуда 126 
Червена книга на Република България 59 60 61 
Читателска поща 136 
Човекът и неговата съдба 19 
Човекът от гледна точка на Корана 20 
Юбилеен сборник на българското народно читалище "Зора" в Сливен 1860 - 1910 г. 57 
Le Secret du Mont-Saint-Michel 114 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право - България - учебници за ВУЗ 43 
Антропология, социална 45 
Безсмъртие - популярна литература 2 
Библия - тълкуване - популярна литература 126 127 
Биоетика - Иран - религиозни проблеми 5 
Бог - популярна литература 17 
Богословие, приложно - теория 8 
България - история - средни векове 115 116 
България - история, нова - 1878 - 1944 - биографии 128 
България - история, средни векове 117 118 
България и Иран - етнография - популярна литература 37 
Българска православна църква - дейци 13 
Български език - речници, бълг. -перс. 63 64 
Български език - чужди думи - речници 67 
Вероучение - учебници 11 
Вещно право - България 53 
Военна история - България - биографии 128 
Генерали, български - от пехотата - биографии 128 
Готварство - рецепти - наръчници и ръководства 62 
Граждански процес - България - учебници за ВУЗ 52 
Данъчно право - България 50 
Демокрация - в света - популярна литература 39 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 4 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 4 
Договори - България - правни въпроси 34 
Евангелия, християнски - тълкуване и поучение 27 
Европейски съюз - правни проблеми 46 
Европейски съюз - право 47 
Етика - философски проблеми 3 
Жени - история и обществено положение - в исляма - популярна литература 30 31 
Животни - опазване - България - справочници 60 
Жизнено равнище - популярна литература 51 
Задгробен живот - в християнството - наръчници и ръководства 24 
Задържане [право] - Европа 46 
Източноправославна църква - богослужебни практики 12 
Източноправославна църква - учебници 11 
Иран - история 119 
Ислям - морални проблеми 18 28 
Ислям - морално-етични аспекти 19 20 
Ислям - популярна литература 15 17 30 31 119 
История - България - средни векове 120 
История - Иран - нова 33 38 
История - Казанлък, Старозагорска обл. 124 
Капитализъм - социологически проблеми - есета 49 
Кметове, старозагорски - спомени 121 
Конституционно право - учебници за ВУЗ 36 
Коран - тълкуване - философски и религиозно-философски проблеми 20 
Култура - история - популярна литература 29 
Култура, иранска - популярна литература 119 
Личност и общество - философски проблеми 7 
Малолетни правонарушители - България 44 
Медицинска етика - Иран - религиозни проблеми 5 
Местно управление - Стара Загора [община] 122 123 
Местно управление - Стара Загора [община] - спомени 121 
Молитви - в исляма 9 
Мохамед, пророк - семейство - популярна литература 30 31 
Мъченичество - в Православната църква - история 21 
Мюсюлмани - морално-етични проблеми 19 
Наказания [право] - България 44 
Наказателен процес - България 48 56 
Народни обичаи и обреди, български - популярна литература 37 
Нов завет - псалми - популярна литература 10 26 
Нотариално право - България 53 
Нотариат - България - наръчници и ръководства 54 
Облигационно право - България - учебници за ВУЗ 34 
Обществено устройство и обществени отношения - есета 49 
Околна среда - България - опазване - справочници 59 60 61 
Омилетика - теория 8 
Ораторско изкуство - в съдебната практика 40 
Пазарно стопанство - популярна литература 51 
Паметници на културата - България - популярна литература 37 
Парапсихология - популярна литература 2 
Пари и парично обръщение - история 55 
Персийска литература - теми, образи, сюжети 68 
Поведение - в църквата - наръчници и ръководства 22 
Политика - Иран - история 33 38 
Политици, ирански - биографии 33 38 
Политическа икономия - на капитализма - теория 51 
Политическа организация на обществото - в света - популярна литература 39 
Политически партии - България 123 
Пощенски картички - Стара Загора - история - албуми 125 
Православие - психотерапевтично въздействие 14 
Православна църква - мъченици - история 21 
Предварително производство - България 56 
Предварително разследване - България 56 
Прераждане - популярна литература 2 
Пресийски език - речници, перс. -бълг. 65 
Психотерапия - религиозни проблеми 14 
Растителни ресурси - опазване - България - справочници 59 
Резервати - България - опазване - справочници 61 
Религиозен морал 18 
Религиозна етика - Иран - медицински проблеми 5 
Религиозни обреди и тайнства - в православната църква - наръчници и ръководства 23 24 25 
Религия - философски проблеми 7 
Реторика, църковна - теория 8 
Родове, български - Казанлък, Старозагорска обл. 124 
Семиотика - в литературата 66 
Смърт - популярна литература 2 
Стар завет - символика и тълкуване - лекции 32 
Стара Загора - история, най-нова - албуми 125 
Стара Загора - култура - история - популярна литература 142 
Стара Загора [община] - дейци - спомени 121 
Стара Загора [община] - обществено управление 122 123 
Стопански предприятия - финанси - управление 42 
Съдебна практика 40 
Съдопроизводство - България 41 48 
Текст [лингвистика] - популярна литература 66 
Теория на относителността - популярна литература 58 
Търговско право - България 35 
Търговско право - България - учебници за ВУЗ 34 
Физика - популярна литература 58 
Философия, немска класическа - история 6 
Философия, немска класическа - школи и направления 3 
Финанси, корпоративни - управление 42 
Херменевтика - лекции 32 
Херменевтика - популярна литература 66 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 62 
Християнска етика - наръчници и ръководства 25 
Християнска етика - религиозно-морални проблеми - популярна литература 126 127 
Християнски песнопения - популярна литература 10 
Християнство - в България и света - справочници 16 
Християнство - влияние върху културата - популярна литература 29 
Християнство - история 21 
Християнство - молитви 12 
Хуманизъм - философски проблеми 7 
Цивилизация - история - популярна литература 29 
Циркови артисти, български - спомени 74 
Църква - организация и управление - наръчници и ръководства 22 
Читалища - България - история 57 
Човек - социобиологични проблеми 45 
Човек - социологични проблеми 45 
Човек - философски и религиозно-философски проблеми 20 
Човек - философски проблеми 7 
Шрифтове, български - художествено изработване - изложби 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алекова, Елена 86 
Александрова, Розалия 86 
Ангелов, Боян 86 
Андронов, Антон - кмет (1961) 121 
Апостолова, Божана (9.5.1945) 81 
Арабаджиев, Златослав 86 
Арнаудов, Христо - кмет (1928) 121 
Асен I, цар бълг. 118 
Атанасова, Антония 82 
Баирков, Господин - кмет (1885 - 1939) 121 
Бакалов, Георги Петров 16 
Бакалова, Елица Калинова (27.9.1985) 17 129 
Бакърджиева-Андреева, Владка 86 
Балабанов, Вичо Генов 86 
Балевски, Ангел Тончев (4.3.1910 - 15.9.1997) 86 
Банова, Ирена 86 
Баров, Никола Стойчев - кмет (1920) 121 
Белчева, Лилия=Л. Тодорова 86 
Белчева, Янита Иванова 86 
Блек, Холи 88 
Богомилова, Нонка 86 
Божинова, Канелия 86 
Бонев, Гочо - кмет (1866 - 1920) 121 
Борил, цар бълг. (втората половина 12 в. - 1218) 117 
Борис I, хан и княз бълг. (816 - 2.5.907) 116 
Босаков, Веселин Петков 86 
Бояджиев, Стефан Димитров - кмет (1879 -1949 ) 121 
Боянов, Кирил Любенов (22.2.1935) 86 
Боянова, Стоянка 86 
Бут, Стивън 69 
Василев, Георги - кмет (1904 - ?) 121 
Василева, Ели 86 
Василий ІІ Българоубиец, имп. визант. (957/8-1025) 116 118 
Вачев, Бойко 86 
Величков, Константин (1855 - 1907) 83 
Велковска, Гена Цветкова 86 
Вълевски, Петър - кмет (1907 - 1991) 121 
Гайдарова, Радка 86 
Гатева, Павлина 86 
Генов, Антон 86 
Генов, Румен 86 
Георгиев, Кольо - кмет (1940) 121 
Георгиев, Никола Генчев - кмет (1896 - 1968) 121 
Георгиев, Панайот Атанасов - кмет (1915 - 1954) 121 
Георгиева, Марияна 86 
Горанова, Цветанка 86 
Данова, Румяна 86 
Даскалов, Тачо Колев - кмет (1898 - 1964) 121 
Демиревска, Климентина Николова 86 
Денев, Пейчо - кмет (1940) 121 
Денева, Иванка 86 
Джонев, Сава 86 
Диварова, Елена 86 
Димиев, Христо (1937) 135 
Димитриевич, Милан С. 86 
Димитрова, Катерина =Кичка Д. Енчева (1929 - 2014) 136 
Димова, Весела=Весела Димчева Томова 86 
Димчева, Анжела 86 
Динев, Руси Тенев- кмет (1927 - 2005) 121 
Дончев, Михаил Тенев - кмет (1889 - 1941) 121 
Донъли, Дженифър 94 
Друмева, Емилия (21.2.1947) 36 
Душков, Живодар Иванов 86 
Евтимий, архим. = Богомил Цанев (1926 - 1994) 13 
Енев, Деян (11.8.1960) 84 
Желев, Евгений (1957) 121 
Желева-Мартинс, Добрина 86 
Желязкова - Тея, Таня 86 
Зарков, Стоян Петров (1945) 1 
Зидарова, Богдана 86 
Ивайло, цар бълг. (? - 1280) 117 
Иван Асен I, цар бълг. (12 в. - 1196) 117 
Иван Асен II, цар бълг. (ок.1195 - 1241)=Йоан Асен 117 
Иван Владислав, цар бълг. 116 118 
Иванко, цар-узурпатор бълг. 117 
Иванов, Валери 86 
Иванов, Михаил 86 
Иванова, Димана 86 
Игнатов, Таньо - кмет (1927) 121 
Илиев, Сергей Димитров 86 
Исперих, хан 115 
Йорданов, Венцислав 86 
Кабакоев, Петър - кмет (1850 -1932) 121 
Казмуков, Сава Колев - кмет (1858 - 1936) 121 
Калайков, Йордан 86 
Калоян, цар бълг. (ок.1168 - 1207) 117 
Каман, Камелия 86 
Кант, Имануел (22.4.1724 - 12.2.1804) 3 6 
Капинчева, Таня 140 
Капсамунов, Йордан Христов - кмет (1907 - 1991) 121 
Карагьозов, Васил Николов - кмет (1890 - 1962) 121 
Караиванова-Павлова, Антоанета 86 
Карастоянов, Александър 86 
Кашчиева, Елена 86 
Кендерова, Юлия 86 
Керин, Тодор 86 
Кийс, Даниел (1928 - 2014) 72 
Кирилов, Атанас 86 
Кирилов, Милчо=М. К. Цветков 86 
Кисьова, Мая 86 
Клеър, Касандра 88 
Коев, Тотю Пенчев 16 
Кожухаров, Христо Иванов - кмет (1860 - 1933) 121 
Константин Асен, цар бълг. (13 в. - 1277) 117 
Константинов, Георги Петров 86 
Копукова, Росица 86 
Кормисош, хан (737 - 754) 115 
Косев, Димитър Начев - кмет (1847 - 1923) 121 
Крум, хан (неизв. - 814) 115 
Крумов, Александър 86 
Кубрат, хан (605 - 665) 115 
Купенов, Купен - кмет (1941) 121 
Куцарова, Денка 86 
Кънева, Мариана 86 
Кънчева, Весела 86 
Кюмюрев, Георги Иванов - кмет (1855 - 1921) 121 
Кюмюрев, Стефан Георгиев - кмет (1882-1956 ) 121 
Лазаров, Кино Давидов (1933) 43 
Лидлоф, Джийн (26.11.1926 - 15.3.2011) 4 
Луканова, Надя 86 
Луков, Аспарух - кмет 121 
Лучев, Детелин 86 
Любенова, Марияна 86 
Маламир, хан 115 
Манева, Светла 86 
Марчева, Петя 86 
Марш, Карол 99 
Машонов, Ненко 86 
Милева, Дора 86 
Милчев, Александър 86 
Минев, Минко - кмет (1848 - 1932) 121 
Минева, Дарина 86 
Мирчев, Тодор Бонев - кмет (1890 - 1934) 121 
Михайлова, Миряна 86 
Михалкова, Станка Лулчева 86 
Мохамед (ок. 570 - 632) 30 31 
Муканова, Поли 86 
Мутафова-Заберска, Юлия 86 
Мутафчиев, Константин 86 
Нанев, Тотьо - кмет (1938) 121 
Начев, Начо Димитров - кмет (1882 - 1960) 121 
Недекова, Лидия 86 
Нешев, Гео (Георги) 86 
Николов, Николай 86 
Николова, Марина 86 
Николова, Милена М. 86 
Нонов, Иван - кмет (1869 - 1922) 121 
Омуртаг, хан 115 
Осенова, Петя 86 
Отов, Любен (1936) 119 
Павлов, Пламен 120 
Панайотова, Люба 86 
Панова-Шафай, Тереза (1944) 74 
Панчовска-Мочева, Мария 86 
Паскалев, Добрин 86 
Паскалева, Уляна 86 
Пастис, Стефан (1968) 104 
Пачауров, Настьо - кмет (1886 - 1969) 121 
Пеев, Георги 86 
Пенев, Иван Г. 86 
Петков, Орфей Николаев (24.4.1953) 86 
Петрова, Мария 86 
Петър I, цар бълг. (ок. 900 - 969) 116 118 
Петър IV, цар бълг. (Теодор) (12 в. - 1197) 117 
Петър Делян 118 
Пировски, Любомир Тонев (20.8.1950) 86 
Праматаров, Иван - кмет (1865 - 1934) 121 
Пресиан, хан 115 
Радева, Виктория 86 
Райчева, Лиляна 86 
Ранд, Айн=Алиса Розенбаум (1905 - 1982) 49 
Ранева, Бистра=Б. Р. Маркова 86 
Рашев, Желязко - кмет (1890 - 1954) 121 
Росманов, Венци Бончев 86 
Русев, Руси 86 
Ръсел, Рейчъл Рене 110 111 
Салабашев, Стефан Стойков - кмет (1847 - 1913) 121 
Самуил, цар бълг. (ок. 945 - 1014) 116 
Саранеделчев, Стефан Дечков (3.8.1947) 124 
Свещеноиконом Илия Тенев (10.2.1951) 126 127 
Сейреков, Васил Янакиев - кмет (1875 - 1944) 121 
Сендова, Евгения=Жен-И-Сен 86 
Симеон I, цар бълг. (864 - 927) 116 
Симеонова, Катя Маринова 86 
Славейков, Петко Р. (17.11.1827 - 1.7.1895) 121 
Славов, Господин (Хаджи) - кмет (1811-1893) 121 
Славов, Пенчо - кмет (1842 - 1917) 121 
Славчев, Здравко 50 
Сливков, Михаил Русев - кмет (1868 - 1937) 121 
Сливков, Стефан - кмет (1837 - 1917) 121 
Смит, Адам (5.6.1723 - 17.7.1790) 51 
Софроний Врачански (1739 - 1813) 27 
Стайков, Христо Нанев - кмет (1915 - ?) 121 
Стефанова, Минка - кмет (1919 - ?) 121 
Стоев, Антоний 86 
Стоенчев, Стефан - кмет (1851 - 1921) 121 
Стоянов, Мирчо Мирчев - кмет (1857 - 1933) 121 
Стоянов, Петър 86 
Стоянов, Стоян - кмет (1948) 121 
Талиб, Али Ибн Аби (600 - 661) 28 
Танев, Минко 86 
Танчев, Светлин Генов (31.5.1953) 121 
Ташева, Стела Борисова 86 
Телериг, хан 115 
Тодоров, Живко - кмет (21.9.1981) 121 
Тодоров, Иван Тодоров (1958) 43 
Тодорова, Людмила Павлова 86 
Тодорова-Трифонова, Ангелина 86 
Томов, Емил 86 
Топалов, Йовчо Боянов (15.6.1931) 86 
Торбов, Цеко Николчов (1899 - 1987 ) 6 
Тотев, Бончо Койчев - юрист, кмет (1897 - 1972) 121 
Тошев, Стефан Тошев (18.12.1859 - 27.11.1924) 128 
Фатима (605/ 615 - 632) 30 
Фетваджиев, Христо Спасов - кмет (1899 - 1977) 121 
Фиюзи, Хаджар 67 
Флоровски, Георги протойерей (1893 - 1979) 29 
Хитова, Латинка 86 
Хитров, Йовчо К. - кмет (1862 - 1921) 121 
Хомейни, Сейид Рухолла Мусави (11.10.1902 - 1989) 33 38 
Христов, Христо 86 
Христова, Росица 86 
Цанев, Румен (1922 - 2007) 86 
Цокев, Коста - кмет (1867 - 1933) 121 
Черепов, Иван - кмет (1853 - 1894) 121 
Шариати, Али (1933 - 1977) 7 
Юстиниан, имп. визант. (1.4.527 - 11.11.565) 115 
Яблански, Цанко Василев - кмет (9.9.1944) 121 
Янев, Николай М. 86 
Янева-Хайрабедян, Яна 86 
Янкова, Красимира Димитрова 86 
Patsh 114 
Rocard, Ann (23.2.1954) 114 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Атон 13 
България 1 13 16 34 35 37 41 43 44 48 50 52 53 54 56 57 59 60 61 74 115 116 117 118 120 121 122 123 128 
Византия 116 118 
Германия 3 6 74 
Европа 46 47 
Иран 5 33 37 38 119 
Казанлък 124 
Сливен 57 
Стара Загора 121 122 123 125 128 142 
Старозагорска област 124