НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/061.23/Б 32ЦБ 45387

Бейджънт, Майкъл и др.

   Светата кръв и Свещеният Граал : Световният бестселър, доп. с експлозивни разкрития. / Майкъл Бейджънт, Ричард Лий, Хенри Линкълн ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 575 с. ; XXIV л. : ил. , табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 524 - 534 ; Бел. ; Азб. показалец.

   ISBN 954-26-0350-9 

   ISBN 978-954-26-0350-4 

  

Сист. No: 47072

- 2 -

КО/024/025/В 11ЦБ 45394

В помощ на библиотекаря  : (За библиотечни специалисти, работещи в общин. и читалищни библ.) /  Състав. и ред. Савина Цонева ; Състав. Йолина Христова, Светла Лазарова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2019 . - 92 с. : с табл. ; 21 см

   Съдържа: Закон за общ. библ. ; Стандарт за библиотечно-информ. обслужване ; Наредба № 3 от 18 ноем. 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с док. от библиотечния фонд ; Политика по организация на механизма на обработване на личните данни и тяхната защита ; Етичен кодекс на библиотекарите в България ; Методика за провеждане на частична инвентаризация на основание Наредба № 3 от 18 ноем. 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с док. от библиотечния фонд ; Предаване и приемане на библ., в която работи само един библиотекар : Метод. указание ; Политика на комплектуване при непоискани дарения в общ. библ. ; Препоръка за ревалоризация и деноминация на стойността на библиотечните док. ; План/отчет на библ. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Регионална библ. Априлов-Палаузов - Габрово.

   ISBN 978-954-490-631-3 

  

Сист. No: 47081

- 3 -

Ч1/316.3:2/В 34ЦБ 45388

Вебер, Макс

   Социология на религията / Макс Вебер ; Прев. [от нем.] и предг. Румен Даскалов . - 2. прераб. изд. . - София : Рива, 2018 . - 360 с. . -  ( ; 2)

   Пълното име на авт. е Карл Емил Максимилиан Вебер. - Бел. с.329-358 и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-320-635-3 

  

Сист. No: 47074

- 4 -

РВ/001.9/М 55ЦБ 45372

Миланов, Милан Асенов

   Тайните подземия на България : Ч. 1 - / Милан А. Миланов . - София : Везни-4, 2008 - . - 21 см

   

   Ч. 15. Катастрофиралите НЛО в България. Библиотеката. Марсианските пръстени. Маската на дявола. Тайните еврейски документи. Лечителката. . - [2019] . - 380 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9977-78-3 (т.15)

  

Сист. No: 47057

- 5 -

СФ/012/Д 71ЦБ 45253

[Сто и двадесет] 120 години Артър Конан Дойл в България  : Библиогр. : Кн. Публ. в период. печат. Електронни изд. Публ. в Интернет. Проектирани изд. Издатели. Прев. : 1986-2016 /  Издири, обраб. и представи Един Старинар . - София : Авангард Прима, 2017 . - XL, 43-724 : с ил., факс., портр. ; 24 см

   Един Старинар - псевд. на Чавдар Ст. Чернев. - Кор. загл. 120 години Конан Дойл в България. - Източници с. 397 ; Показалци ; Прил.

   ISBN 978-619-160-895-9 

  

Сист. No: 46931

Философия

- 6 -

Ч1/133.52/К 82ЦБ 45259

Константинов, Методи Константинов

   Световна астросоциология / Методи Константинов ; [Биогр. статия] Соня Джеджева . - София : Бяло братство София, 2019 . - 222 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и Методи Константинов - биографични бележки / С. Джеджева. - В изд. каре отбелязано Отпеч. по изд. от 1992 на УИ "Св. Кл. Охридски" и архиви.

   ISBN 978-954-744-369-3 

  

Сист. No: 46939

- 7 -

РВ/159.923/Л 84ЦБ 45276

Лоундз, Лейл

   Как да общуваме на работното си място : 72 хитрости за успешна делова комуникация / Лейл Лоундз ; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Психология за всеки ден)

   Библиогр. с. 281 - 286. Съдържа и За авт.

   ISBN 954-26-1918-9 

   ISBN 978-954-26-1918-5 

  

Сист. No: 46954

- 8 -

РВ/141.33/Л 87ЦБ 45351

Нанев, Христо

   Пророкът на короната Любомир Лулчев : [Биогр.] : Кн. 1 - / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2016 - . - 21 см . -  ([Сер.] Свят на чудеса)

   Пълното име на авт. е Христо Нанев Иванов.

   Кн. III . - 2019 . - 236с. : със снимки. 

   Библиогр. с. 231-233.

   ISBN 978-954-411-271-4 (т. 3)

  

Сист. No: 47035

- 9 -

Ло/159.923/С 15ЦБ 45249

Салинас, Джоел

   Огледално докосване : [Записките на един лекар, който чувства болката ви] / Джоел Салинас ; Прев. от англ. Петър Тушков . - София : Ciela, 2018 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2579-1 (Сиела)

  

Сист. No: 46927

- 10 -

РВ/159.961/С 25, Ч1/159.961/С 25ЦБ 45295

Светците на народа  : Чудесата и рецептите на дядо Добри, Ванга, Петър Дънов, Преп. Стойна, Любомир Лулчев, Св Серфим Софийски, дядо Влайчо, Петър Димков, Слава Севрюкова, Вера Кочовска, отец Георги от Жегларци /  Състав. Яна Борисова . - София : Millenium, 2019 . - 240 с. : с портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 237 - 238.

   ISBN 978-954-515-488-1 (Милениум)

  

Сист. No: 46976

- 11 -

Ч1/17/Т 70ЦБ 45379

Томпсън, Мел

   Етика : Малка енциклопедия / Мел Томпсън ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 342 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-223-033-3 

  

Сист. No: 47065

- 12 -

Ч1/159.96/Х 60ЦБ 45392

Хол, Дориел

   Медитацията : Стъпка по стъпка : Открийте себе си, придобийте фокус и спокойствие с тези лесни за следване техники, ил. с над 250 фотогр. / Дориел Хол ; Прев. от англ. Иван Тренев - младши . - София : Световна библ., 2016 . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   С Речник.

   ISBN 978-954-574-221-7 

  

Сист. No: 47079

- 13 -

РВ/113/119/Ч 91ЦБ 45298

Чопра, Дийпак

   Ти си вселената / Дийпак Чопра, Менас Кафатос ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Ера, 2018 . - 280 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-487-1 

  

Сист. No: 46980

Религия. Теология

Обществени науки

- 14 -

Ч1/327/А 37ЦБ 45261

Айкелман, Дейл Ф.

   Близкият изток и Централна Азия : Антропологически подход / Дейл Ф. Айкелман ; С предг. от авт.  ; Предисл. Симеон Евстатиев ; Прев. от англ. Стоян Доклев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 496 с. : със сн. и карт. ; 24 см

   Съдъжа и Дейл Айкелман, ислямът и антропологията на Близкия изток / С. Евстатиев : с. 9-23. - Библиогр. след отд. гл. ; Азб. и тематичен показалец.

   ISBN 619-01-0367-7 

   ISBN 978-619-01-0367-7 

  

Сист. No: 46941

- 15 -

Ч1/339.923:061.1 ЕС/Б 92ЦБ 45390

България в Еврозоната  : Нов етап и нови предизвикателства 2 : [Сб.] / Александър Томов и др. ; Състав., предг. Александър Томов . - София : Институт за ново икон. мислене, 2019 . - 208 с. : с диагр., табл. ; 22 см . -  (Поредица Българската икономика в променящия се свят ; 2)

   Библиогр. след отд. студии.

   ISBN 978-954-8885-35-5 

  

Сист. No: 47076

- 16 -

Ч1/316.3:2/В 34ЦБ 45388

Вебер, Макс

   Социология на религията / Макс Вебер ; Прев. [от нем.] и предг. Румен Даскалов . - 2. прераб. изд. . - София : Рива, 2018 . - 360 с. . -  ( ; 2)

   Пълното име на авт. е Карл Емил Максимилиан Вебер. - Бел. с.329-358 и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-320-635-3 

  

Сист. No: 47074

- 17 -

Ч1/329.15/Л 51ЦБ 45294

Лефтеров, Живко Ангелов

   Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство : [Монография] / Живко Лефтеров ; Науч. ред. Лъчезар Стоянов . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 312 с., [4] л. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Библиогр.: с. 286-302 и под линия ; Прил.

   ISBN 978-619-233-024-8 

  

Сист. No: 46975

- 18 -

Ч1/347.7/С 90ЦБ 45386

Сукарева, Златка Георгиева

   Потребителско право : [Учебник за ВУЗ] / Златка Сукарева . - София : Нова Звезда, 2015 . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240-243 и под линия.

   ISBN 978-619-198-015-4 

  

Сист. No: 47073

Математика. Естествени науки

Медицина

- 19 -

Ч1/616.992/Г 95ЦБ 45381

Гъбичните заболявания  : Всичко, което трябва да знаем за [тях] /  Състав. Александра Танева . - София : Скорпио, 2019 . - 144 с. ; 24 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   

   ISBN 978-954-792-837-4 

  

Сист. No: 47067

- 20 -

РВ/616.4-08/К 86ЦБ I 4032

Костадинова, Татяна Георгиева

   Пътят на лимфата - ключ към живота : Метод за пряко въздействие върху лимфата и прочистване на лимфната система / Татяна Костадинова ; Състав. Любен Найденов . - София : Най адвент, 2014 . - 128 с., [4] л. : с ил. ; 18 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с.117 ; Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-619-90255-1-2 

  

Сист. No: 46989

- 21 -

РВ/616.7-08/Л 18ЦБ 45301

Ламикин, Олег Дмитриевич

   Укрепване на ставите и костите по системата Жим Лам / Олег Ламикин ; Прев. от рус. Таня Цолова . - 2. изд. . - [В. Търново] : Асеневци, 2019 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт.: с.6.

   ISBN 978-619-7356-74-8 

  

Сист. No: 46983

- 22 -

РВ/615.89(083.1)/С 69ЦБ I 4031

Стануей, Пени

   Чудото на оцета / Пени Стануей ; Прев. [от англ.] Красимир Вълков . - [София] : Бард, 2019 . - 144 с. : с ил. ; 16Х11 см

   

   ISBN 978-954-655-923-4 

  

Сист. No: 46987

- 23 -

РВ/613.4(083.1)/Ч 79ЦБ 45305

Чизу Саеки

   Японската революция в грижата за кожата : Как да имате най-красивата кожа на всяка възраст / Чизу Саеки ; Прев. от англ. Надя Баева ; Консултант японист Маргарита Укегава . - София : Колибри, 2019 . - 127 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0454-1 

  

Сист. No: 46988

Приложни науки. Техника

- 24 -

РВ/65.013/А 64ЦБ II 3215

Ангелов, Ангел Георгиев

   Организационно, групово и индивидуално поведение : Учебник за дистанционно обучение / Ангел Ангелов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 354 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Изд. на УНСС, Център за дистанционно обучение, за магистърска прогр. по бизнес администрация. - Библиогр.: с. 353.

   ISBN 978-954-494-971-6 

  

Сист. No: 47087

Селско стопанство

Изкуства

- 25 -

Ч1/73/76.036:321.64/П 76ЦБ 45389

Попов, Чавдар Иванов

   Тоталитарното изкуство : Идеология, орг., практика / Чавдар Попов . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 384 с., [20] л. : цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 368-382 ; Рез. на англ., рус. ез

   ISBN 978-954-07-4669-2 

  

Сист. No: 47075

- 26 -

Кр/К712/Т 64ЦБ 45250

Тодоров, Димо Маринов

   Озеленяването на Димитровград 1951-1971 : Дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев : [Очерк] / Димо Тодоров . - София : Дизайн имидж, 2019 . - 78 с. : с ил., портр., 12 с. с цв. ил.

   Съдържа и : Публикации от П. Кочев: с. 67-76. - С биогр. и библиогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-7443-02-8 

  

Сист. No: 46928

Спорт. Игри

- 27 -

ДБ/796.332.09/Р 84ЦБ 45312

Бърнс, Джими

   Роналдо срещу Меси : Надпреварата за най-велик футболист / Джими Бърнс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - [София] : Locus, 2018 . - 535 с. ; 21 см . -  ([Библ.] Via Sine Fine ; 2)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Locus е запазена търговска марка на Locus Publishing. - Библиогр. с. 532-534 и под линия.
   www.jimmy-burns.com @jimmy_burns 

   ISBN 978-954-783-275-6 (Локус)

  

Сист. No: 46995

Езикознание

- 28 -

Ч1/801/Е 37ЦБ 45380

Език и професионална комуникация 3  : Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение : [Сб.] /  Състав. Галина Павлова ; Редкол. Лучия Кирилова-Барч и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 262 с. ; 24 см

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: М. Маркова, П. Христова. - Съдържа докл. от: А. Маркова, А. Обрешкова, Ani Koleva, Бисерка Велева, Galina Pavlova, Г. Боянова, В. Младенова, Daniela Vitanova, Д. Цацова, И. Амер, Katerina Hristozova, Lucia Kirilova-Bartsch, М. Маркова, М. Ненов, П. Христова, Plamen Tsvetkov, Zornitsa Lachezarova. - Текст и на нем., исп., англ., ез. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-4699-9 

  

Сист. No: 47066

- 29 -

Ч1/808/С 69ЦБ 45385

Станков, Ростислав Александров и др.

   История на славянските езици : Очерци с текстове : В 3 т. / Ростислав Станков, Албена Стаменова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018

   

   Т. II. Източни славяни . - 2018 . - 224 с.

   Текст и на укр. ез. - Библиогр. след отд. раздели и под линия.

   ISBN 978-954-07-4395-0 (т. 2)

  

Сист. No: 47071

Литературознание

- 30 -

РВ/886.7(092)(093.3)/М 96ЦБ 45355

Апостолова, Божана Георгиева

   Душа в душата : Спомени за Вера Мутафчиева / Божана Апостолова ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 134 с. : със снимки, факс. ; 20 см

   Съдържа и : Учен и писател от световна величина Вера Мутафчиева / Г. Борисов ; Българското нещастие е в леснотията. Без зор прокопсия няма / М. Новков ; Как съм останала жива, не знам / В. Мутафчиева.

   ISBN 978-619-186-518-5 

  

Сист. No: 47039

- 31 -

ДБ/886.7(092)(093.3)/Я 18ЦБ 45311

Дора, Мина и Лора - трите музи на П. К. Яворов  : Любов и поезия /  Състав., предг., бел. Василена Билярска, Донка Билярска, Цочо Билярски ; Под ред. на Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 648 с. ; 21 см

   И. Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Документи и материали. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-09-1264-6 

  

Сист. No: 46996

Чужда художествена литература

- 32 -

РВ/882-31/А 12ЦБ 45280

Абгарян, Нарине Юрьевна

   Манюня пише фантЪстичен роман : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2019 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-59-7 

  

Сист. No: 46958

- 33 -

РВ/850-31/А 63ЦБ 45335

Амури, Лоренцо

   Спиране на дишането : Роман / Лоренцо Амури ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - [София] : Персей, 2017 . - 274 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-151-5 

  

Сист. No: 47019

- 34 -

РВ/820-31/А 98ЦБ 45400

Ашли, Дженифър

   Ловецът на пирати : [Роман] / Дженифър Ашли ; Прев. [от англ.] Ваня Пенева . - София : Ирис, 2012 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. посочено в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-074-7 

  

Сист. No: 47090

- 35 -

РВ/820(73)-31/Б 14ЦБ 45362

Байби, Катрин

   Не точно среща : [Роман] / Катрин Байби ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2019 . - 296 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-096-5 

  

Сист. No: 47046

- 36 -

РВ/859.0-31/Б 19ЦБ 45329

Балан, К. Г.

   Мошеник ЕООД : Роман / К. Г. Балан ; Прев. от рум. Христо Боев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 576 с. ; 20 см

   Съдържа и Роман за един сантиментален мошеник / Х. Боев ; Бел. за прев.

   ISBN 978-619-235-050-5 

  

Сист. No: 47013

- 37 -

РВ/839.7-31/Б 25ЦБ 45322

Банерхед, Тумас

   Гарваните : Роман / Тумас Банерхед ; Прев. от швед. Галина Узунова . - [София] : Персей, 2019 . - 314 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-199-7 

  

Сист. No: 47006

- 38 -

РВ/840-31/Б 31ЦБ 45273

Бегбеде, Фредерик

   Живот без край : [Роман] / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2018 . - 296 с. ; 20 см

   С бел. под линия. - С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-02-0302-5 

  

Сист. No: 46951

- 39 -

РВ/885.0-31/Б 35ЦБ 45326

Белова, Бианка

   Езерото : Роман / Бианка Белова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 192 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-235-026-0 

  

Сист. No: 47010

- 40 -

РВ/820(73)-31/Б 41ЦБ 45366

Бесон, Мери

   Художничката : [Роман] / Мери Бесон ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - [София] : Емас, [2019] . - 368 с. ; 20 см . -  ([Кол.] Музи)

   

   ISBN 978-954-357-417-9 

  

Сист. No: 47050

- 41 -

РВ/885.0-31/Б 70ЦБ 45324

Боучкова, Тереза

   Годината на петела : Роман / Тереза Боучкова ; Прев. [от чеш.] Красимир Проданов . - [София] : Персей, 2019 . - 392 с. ; 20 см

   С Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-209-3 

  

Сист. No: 47008

- 42 -

АТ/820(73)-31/Б 78, ДБ/820(73)-31/Б 78, РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 45347

Браун, Сандра

   Ярост : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 399 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1902-2 

   ISBN 978-954-26-1902-4 

  

Сист. No: 47031

- 43 -

РВ/820(73)-31/Б 80ЦБ 45396

Бредбъри, Рей

   От прахта родени : [Роман] / Рей Бредбъри ; С послесл. от авт.  ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2019 . - 192 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-910-4 

  

Сист. No: 47085

- 44 -

РВ/840-31/Б 89ЦБ 45356

Буфле, Жоаким

   Лукреция Борджия : [Роман] / Жоаким Буфле ; Прев. от фр. Веселина Илиева . - София : Емас, [2019] . - 415 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   Съдържа и Ист. личности. - В изд. каре кн. грешно отбелязана като нем.

   ISBN 978-954-357-394-3 

  

Сист. No: 47040

- 45 -

РВ/820-31/В 60ЦБ 45395

Винченци, Пени

   Другата жена : [Роман] / Пени Винченци ; Прев. [от англ.] Полина Тодорова Тодорова . - София : Мойри, 2000 . - 472 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Мойри е търг. марка на ИК Сиела.

   ISBN 954-735-027-7 

  

Сист. No: 47084

- 46 -

РВ/820(73)-31/Г 47ЦБ 45350

Гилбърт, Елизабет

   Град на момичета : [Роман] / Елизабет Гилбърт ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2019 . - 472 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-029-0 

  

Сист. No: 47034

- 47 -

РД/820(73)-93-31/Г 74ЦБ 45260

Грабенстайн, Крис

   Бяство от библиотеката на господин Лимончело / Крис Грабенстайн ; Прев. от англ. Борислав Стефанов . - София : Ciela, 2019 . - 280 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   ChrisGrabenstein.com author@ChristGrabenstein.com 

   ISBN 978-954-28-2370-4 (Сиела)

  

Сист. No: 46940

- 48 -

МС/882-93-31/Г 86ЦБ 45374

Громова, Олга

   Захарното дете : Историята на едно момиченце от миналия век : [Роман] / Олга Громова ; Прев. [от рус.] Здравка Петрова . - [София] : Точица, 2019 . - 198 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7172-22-5 

  

Сист. No: 47059

- 49 -

РВ/839.6-31/Д 15ЦБ 45333

Дамхауг, Торкил

   Подпалвачът : Роман / Торкил Дамхауг ; Прев. от норв. Ангел Митов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 512 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-043-7 

  

Сист. No: 47017

- 50 -

РВ/860-31/Д 30ЦБ 45325

Де Писон, Игнасио Мартинес

   Добрата репутация : Роман / Игнасио Мартинес Де Писон ; Прев. от исп. Румен Руменов . - [София] : Персей, 2019 . - 626 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-200-0 

  

Сист. No: 47009

- 51 -

РВ/839.7-31/Д 49ЦБ 45297

Джаксън, Стина

   Сребърният път : [Роман] / Стина Джаксън ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Ciela, 2019 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2909-6 (Сиела)

  

Сист. No: 46979

- 52 -

РВ/820-31/Д 50ЦБ 45266

Джеймс, Е. Л.

   Господинът : [Роман] / Е. Л. Джеймс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2019 . - 464 с. ; 21 см

   Е. Л. Джеймс е псевд. на Ерика Ленард ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-936-4 

  

Сист. No: 46945

- 53 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 45357

Джонс, Ана

   Жената в бялото кимоно : [Роман] / Ана Джонс ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Ciela, 2019 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2832-7 (Сиела)

  

Сист. No: 47041

- 54 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 45341

Дивър, Джефри Уилдс

   Избягай, ако можеш : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2019 . - 343 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-531-1 

  

Сист. No: 47025

- 55 -

РВ/894.35-31/Е 83ЦБ 45287

Ерсин, Сайгън

   Падишахът на подправките : Роман / Сайгън Ерсин ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - [София] : Прозорец, 2019 . - 368 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-004-7 

  

Сист. No: 46968

- 56 -

РВ/839.6-31/Е 91ЦБ 45334

Еспедал, Томас

   Срещу изкуството : Роман / Томас Еспедал ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Персей, 2016 . - 160 с. ; 20 см

   С Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-112-6 

  

Сист. No: 47018

- 57 -

РВ/820(94)-31/З-98ЦБ 45368

Зюсак, Маркъс

   Мостът на Клей : [Роман] / Маркъс Зюсак ; Прев. [от англ.] Светлозара Лесева . - [София] : Пергамент Прес, 2019 . - 528 с. ; 21 см

   
   www.zusakbooks.com f, t, I : MarkusZusak 

   ISBN 978-954-641-117-4 

  

Сист. No: 47052

- 58 -

РВ/839.8-32/И 32ЦБ 45323

Йенсен, Педер Фредерик

   Датските железници : Разкази / Педер Фредерик Йенсен ; Прев. от дат. Росица Цветанова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 110 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-235-039-0 

  

Сист. No: 47007

- 59 -

РВ/892.4-31/И 34ЦБ 45272

Йехошуа, А. Б.

   Жената от Йерусалим : [Роман] / А. Б. Йехошуа ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2019 . - 240 с. ; 20 см

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-02-0489-3 

  

Сист. No: 46950

- 60 -

РВ/886.6-32/И 79ЦБ 45321

Йолдески, Ненад

   Всеки със своето езеро : Разкази / Ненад Йолдески ; Прев. [от макед.] Таня Попова . - [София] : Персей, 2019 . - 86 с. ; 20 см

   Съдържа и: Бел. за прев.: с. 84.

   ISBN 978-619-161-197-3 

  

Сист. No: 47005

- 61 -

РВ/820(73)-31/И 85ЦБ 45371

Йохансен, Айрис

   Ела в съня ми : [Роман] / Айрис Йохансен ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - София : Плеяда, 2019 . - 344 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световен трилър)

   

   ISBN 978-954-409-403-4 

  

Сист. No: 47055

- 62 -

РВ/820-31/К 44ЦБ 45288

Картър, Крис

   По следите на злото : [Роман] / Крис Картър ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2019 . - 408 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър. [Сер. Робърт Хънтър] ; Кн. 10.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-518-2 

  

Сист. No: 46969

- 63 -

РВ/839.7-31/К 51ЦБ 45367

Кеплер, Ларш

   Пясъчния човек : [Роман] / Ларш Кеплер ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Enthusiast, 2019 . - 412 с. ; 21 см . -  ([Сер. Разследвания на Юна Лина] ; [4])

   Л. Кеплер - общ псевд. на швед. писатели и съпрузи Александра Коельо Андорил и Александър Андорил.
   www.larskepler.com 

   ISBN 978-619-164-299-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 47051

- 64 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 45270

Кливланд, Карън

   В безопасност : Роман / Карън Кливланд ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2019 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-476-7 

  

Сист. No: 46942

- 65 -

РВ/820-31/К 77ЦБ 45283

Колган, Джени

   Най-прекрасното магазинче за шоколад в Париж : [Роман] / Джени Колган ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2019 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2973-7 (Сиела)

  

Сист. No: 46962

- 66 -

РВ/820(73)-31/К 81ЦБ 45363

Конран, Шърли

   Пурпур : [Роман] / Шърли Конран ; Прев. [от англ.] Мария Ракъджиева . - София : Плеяда, 2019 . - 512 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-404-1 

  

Сист. No: 47047

- 67 -

ДБ/820(73)-31/К 84ЦБ 45308

Конъли, Майкъл

   Завръщането на поета : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [2. изд.] . - [София] : Бард, 2019 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-549-8 

  

Сист. No: 46992

- 68 -

ДБ/820(73)-31/К 84ЦБ 45309

Конъли, Майкъл

   Рисковете на професията : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - [2. изд.] . - [София] : Бард, 2019 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-409-5 

  

Сист. No: 46993

- 69 -

ДБ/820(73)-31/К 84ЦБ 45310

Конъли, Майкъл

   Ченгета : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [2. изд.] . - [София] : Бард, 2019 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-584-089-0 

  

Сист. No: 46994

- 70 -

ДБ/820(73)-31/К 84ЦБ 45313

Конъли, Майкъл

   Законът на Бош : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - [София] : Бард, 2018 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-459-0 

  

Сист. No: 46997

- 71 -

Ло/820-32/К 90, РВ/820-32/К 90ЦБ 45257

Кристи, Агата

   [Тринадесет] 13 за късмет : [Разкази] / Агата Кристи ; Ред. Лилия Анастасова ; [Прев. от англ.]  . - София : Ера, 2019 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-538-0 

  

Сист. No: 46937

- 72 -

АТ/820(73)-31/К 93, РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 45281

Куан, Кевин

   Момиче за милиарди : [Роман] / Кевин Куан ; Прев. от англ. Йоана Гацова . - София : Анишър, 2019 . - 512 с. ; 21 см

   Анишър - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2315-8 

  

Сист. No: 46960

- 73 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 45369

Куин, Кейт

   Мрежата на Алис : [Роман] / Кейт Куин ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Анишър, 2019 . - 544 с. ; 21 см

   Анишър е лого, запазена марка на ЕГМОНТ.

   ISBN 978-954-27-2317-2 

  

Сист. No: 47053

- 74 -

РВ/830-31/К 93ЦБ 45359

Кунаг, Кристина

   Щастието е любимият ми цвят : [Роман] / Кристина Кунаг ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева . - София : Ера, 2019 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-534-2 

  

Сист. No: 47043

- 75 -

РВ/820-31/К 94ЦБ 45299

Купър, Рокси

   Това, което имаме : [Роман] / Рокси Купър ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Кръгозор, 2019 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-416-8 

  

Сист. No: 46981

- 76 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 45342

Къслър, Клайв и др.

   Келтска империя : [Роман] / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - [София] : Бард, 2019 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.clive-cussler-books.com 

   ISBN 978-954-655-946-3 

  

Сист. No: 47026

- 77 -

РВ/839.7-31/Л 13ЦБ 45352

Лагеркранс, Давид

   Тя, която трябваше да умре : [Роман] / Давид Лагеркранс ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Колибри, 2019 . - 352 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Милениум ; Кн. 6.)

   На кор. отбелязано : Трето продълж. на трилогията на Стиг Ларшон.

   ISBN 978-619-02-0501-2 (Сolibri)

  

Сист. No: 47036

- 78 -

РВ/830-31/Л 35ЦБ 45269

Левин, Валдтраут

   Доня Грасия Наси : Еврейката от Цариград : [Роман] / Валдтраут Левин ; Прев. от нем. Борис Парашкевов . - София : Емас, [2018] . - 536 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   

   ISBN 978-954-357-373-8 

  

Сист. No: 46948

- 79 -

РВ/820(73)-32/Л 83ЦБ 45279

Лорен, Кристина

   Любов и други думи : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева, Красимира Светославова Абаджиева . - София : Уо Егмонт, 2019 . - 240 с. ; 20 см

   Кристина Лорен - колективен псевд. на Лорен Билингс и Кристина Хобс. - Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2304-2 

  

Сист. No: 46957

- 80 -

РВ/820-31/М 32ЦБ 45339

Маркс, Надя

   Отвъд портокаловата горичка : [Роман] / Надя Маркс ; Прев. [от англ.] Камен Велчев . - София : Кръгозор, 2019 . - 272 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. . - С кратки биогр. бел. за авт. на кор.

   ISBN 978-954-771-419-9 

  

Сист. No: 47023

- 81 -

РВ/830-31/М 32ЦБ 45354

Марли, Мишел

   Мадмоазел Коко и ароматът на любовта : [Роман] / Мишел Марли ; Послесл. от авт.  ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - [София] : Емас, [2019] . - 384 с. ; 20 см . -  ([Кол.] Музи)

   Съдържа и Послесл. от авт. Мишел Марли е псевдоним на Микаела Яри. С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-954-357-395-0 

  

Сист. No: 47038

- 82 -

РВ/820(73)-31/М 36ЦБ 45265

Марч, Мегън

   Виновни като греха : Кн. 2 от поредицата Грях / Мегън Марч ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2019 . - 271 с. ; 20 см . -  (Поредица Грях ; 2)

   Уо - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2276-2 

  

Сист. No: 46944

- 83 -

РВ/820(73)-31/М 36ЦБ 45286

Марч, Мегън

   Отдадени на греха : Кн. 3. от поредицата Грях / Мегън Марч ; Прев. от англ. Николина Тенекеджиева . - София : Уо Егмонт, 2019 . - 255 с. ; 20 см . -  (Поредица Грях ; 3)

   Уо - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2277-9 

  

Сист. No: 46967

- 84 -

ДБ/820(73)-31/М 46ЦБ 45315

Мелвил, Херман

   Моби Дик : Капитан Ахав преследва белия кит [Роман] / Херман Мелвил ; Прев. със съкращения Ваня Пенева . - София : Емас, 2009 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Вечните приключенски романи)

   Съдържа и За авт. и неговите кн.

   ISBN 978-954-357-180-2 

  

Сист. No: 46999

- 85 -

ДБ/820(94)-31/М 89, РВ/820(94)-31/М 89ЦБ 45348

Морис, Хедър

   Татуировчикът на Аушвиц : [Роман] / Хедър Морис ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - София : Рива, [2019] . - 244 с. ; 21 см

   На загл. с. името на прев. е изписано погрешно.

   ISBN 978-954-320-660-5 

  

Сист. No: 47032

- 86 -

РВ/820-31/М 95ЦБ 45361

Муркрофт, Сю

   Италианско лято : [Роман] / Сю Муркрофт ; Прев. от англ. Габриела Каменова . - София : Ciela, 2019 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2947-8 (Сиела)

  

Сист. No: 47045

- 87 -

РВ/882-31/Н 46ЦБ 45393

Незнански, Фридрих Евсеевич

   Днес ти, а утре... : [Роман] / Фридрих Незнански ; Прев. от рус. Венета Георгиева . - София : Атика, 2003 . - 318 с. ; 20 см . -  (Сер. Ченге)

   

   ISBN 954-729-172-6 

   ISBN 978-954-729-172-0 

  

Сист. No: 47082

- 88 -

АТ/839.6-31/Н 60, МС/839.6-31/Н 60, РВ/839.6-31/Н 60ЦБ 45289

Несбьо, Ю

   Нож : [Роман] / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2019] . - 612 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале ; 41)

   

   ISBN 978-954-357-419-3 

  

Сист. No: 46970

- 89 -

РВ/840(493)-31/Н 92ЦБ 45291

Нотомб, Амели

   Попитай сърцето : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска . - София : Колибри, 2019 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0343-8 

  

Сист. No: 46972

- 90 -

АТ/820(73)-31/О-96, РВ/820(73)-31/О-96ЦБ 45277

Оуенс, Дилия

   Където пеят раците : [Роман] / Дилия Оуенс ; Прев. от англ. Лидия Шведова . - София : Лабиринт, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7055-54-2 

  

Сист. No: 46955

- 91 -

РВ/820(73)-32/П 20ЦБ 45373

Паолини, Кристофър

   Виелицата, Вещицата и Драконът : Истории от Алагезия: Ерагон : [Разкази] / Кристофър Паолини ; Прев. [от англ.] Александър Иванов Драганов . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 216 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - С Речник.

   ISBN 978-954-26-1931-4 

  

Сист. No: 47058

- 92 -

АТ/820(73)-31/П 28, РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 45344

Патерсън, Джеймс

   Грабеж по сценарий : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 272 с. ; 20 с. . -  ([Поредица Отдел Специални клиенти])

   

   ISBN 954-26-1919-7 

   ISBN 978-954-26-1919-2 

  

Сист. No: 47028

- 93 -

РВ/820(73)-31/П 37ЦБ 45267

Пери, Девни

   Неуверена : Кн. 1. от поредицата Ларк Коув : [Роман] / Девни Пери ; Прев. от англ. Лили Илиева . - София : Уо Егмонт, 2019 . - 431 с. ; 20 см . -  (Поредица Ларк Коув)

   Съдържа и За авт.
   www.devneyperry.com 

   ISBN 978-954-27-2265-6 

  

Сист. No: 46946

- 94 -

РВ/820(73)-31/П 37ЦБ 45285

Пери, Девни

   Незабележима : Кн. 2. от поредицата Ларк Коув : [Роман] / Девни Пери ; Прев. от англ. Лили Илиева . - София : Уо Егмонт, 2019 . - 479 с. ; 20 см . -  (Поредица Ларк Коув ; 2)

   Съдържа и За авт.
   www.devneyperry.com 

   ISBN 978-954-27-2278-6 

  

Сист. No: 46966

- 95 -

РВ/820-31/П 84ЦБ 45365

Пратчет, Тери

   Ерик : [Роман] / Тери Пратчет ; Ил. Джош Кърби ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 . - [5] л.,161 с. : с ил. ; 23 см . -  (Сер. Светът на Диска)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-2895-2 (Сиела)

  

Сист. No: 47049

- 96 -

ДБ/882-1/П 94ЦБ 45314

Пушкин, Александър Сергеевич

   Евгений Онегин : [Роман в стихове] / А. С. Пушкин ; Прев. от рус. Младен Исаев . - София : Пан, 2016 . - 256 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и Бележки на Пушкин към "Евгений Онегин" ; Обясн. бел. към бълг. превод ; За романа "Евгений Онегин".

   ISBN 978-954-657-694-5 

  

Сист. No: 46998

- 97 -

АТ/820(73)-31/Р 27, РВ/820(73)-31/Р 27ЦБ 45353

Райли, Матю

   Тайните бегачи на Ню Йорк : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-949-4 

  

Сист. No: 47037

- 98 -

РВ/839.8-31/Р 38ЦБ 45327

Расмусен, Бьорн

   Кожата е еластичната обвивка, обгърнала цялото тяло : Роман / Бьорн Расмусен ; Прев. от дат. Неда Димова-Бренстрьом . - [София] : Персей, 2019 . - 96 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-204-8 

  

Сист. No: 47011

- 99 -

РВ/820-31/Р 60ЦБ 45358

Рийв, Филип

   Мрачна равнина : [Роман] / Филип Рийв ; Прев. от англ. Десислава Недялкова . - София : Егмонт, 2019 . - 559 с. ; 21 см . -  ([Поредица Смъртоносни машини] ; [4])

   

   ISBN 978-954-27-2294-6 

  

Сист. No: 47042

- 100 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 45243

Робърдс, Карън

   Преследване : [Роман] / Карън Робърдс ; Прев. от англ. Силвия Ненкова . - София : СББ Медиа, 2019 . - 264 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-299-7 

  

Сист. No: 46920

- 101 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 45349

Робъртс, Нора

   Неблагодарност в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 383 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1914-6 

   ISBN 978-954-26-1914-7 

  

Сист. No: 47033

- 102 -

РВ/882-31/Р 79ЦБ 45302

Рой, Олег

   Фантомна болка : [Роман] / Олег Рой ; Прев. от рус. Татяна Балова . - София : Gnezdoto, 2019 . - 304 с. ; 21 см

   С кратки биогр. бел. за авт. на кор.

   ISBN 978-619-7316-32-2 (Гнездото)

  

Сист. No: 46984

- 103 -

РВ/820(73)-31/С 45ЦБ 45360

Слотър, Карин

   Добрата дъщеря : [Роман] / Карин Слотър ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2019 . - 552 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-02-0472-5 (Colibri)

  

Сист. No: 47044

- 104 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76, Ло/820(73)-31/С 76, МС/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 45307

Стийл, Даниел

   Всеки път води към теб : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Иво Лесев . - [София] : Бард, 2019 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-655-948-7 

  

Сист. No: 46991

- 105 -

РВ/839.7-31/С 86ЦБ 45318

Стридсберг, Сара

   Бекомберя : Ода за моето семейство : Роман / Сара Стридсберг ; Прев. от швед. Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2018 . - 202 с. ; 20 см

   С Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-185-0 

  

Сист. No: 47002

- 106 -

РВ/820(94)-31/С 96ЦБ 45284

Съдърланд, Кристъл

   Нашите мастилени сърца : [Роман] / Кристъл Съдърланд ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Enthusiast, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-164-306-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 46963

- 107 -

РВ/860-32/Т 75ЦБ 45328

Торенте, Маркос Хиралт

   Краят на любовта : Новели / Маркос Хиралт Торенте ; Прев. от исп. Румен Руменов . - [София] : Персей, 2019 . - 176 с. ; 20 см

   С Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-203-1 

  

Сист. No: 47012

- 108 -

РВ/820-31/У 13ЦБ 45336

Уайлд, Иви

   След огъня - тих и нежен глас : Роман / Иви Уайлд ; Прев. от англ. Емил Минчев . - [София] : Персей, 2018 . - 346 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев. - С кратки биогр. бел. за авт. на кор.

   ISBN 978-619-161-178-2 

  

Сист. No: 47020

- 109 -

РВ/820(73)-31/У 28ЦБ 45343

Уейли, Джон Кори

   Крайно нелогично поведение : [Роман] / Джон Кори Уейли ; Прев. [от англ.] Илияна Бенова-Бени . - София : Orange books, 2017 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-171-037-9 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 47027

- 110 -

РВ/820(73)-31/У 30ЦБ 45293

Уест, Кейси

   Разстоянието помежду ни : [Роман] / Кейси Уест ; Прев. от англ. Илияна Бенова-Бени . - София : Емас, [2019] . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-357-415-5 

  

Сист. No: 46974

- 111 -

РД/820(73)-31/У 70ЦБ 45271

Уот, Ерин

   Едно малко нещо : [Тийн роман] / Ерин Уот ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт, 2019 . - 303 с. ; 21 см

   Ерин Уот е творчески псевд. на Ел Кенеди и Джен Фредрик.

   ISBN 978-954-27-2289-2 

  

Сист. No: 46949

- 112 -

РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 45340

Филипс, Сюзън Елизабет

   Дива роза : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 . - 330 с. ; 21 см . -  (Кол. Златни ист. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-316-5 

  

Сист. No: 47024

- 113 -

РВ/839.6-31/Ф 60ЦБ 45320

Флатлан, Хелга

   Всеки иска у дома. Никой не желае да се върне : Роман / Хелга Флатлан ; Прев. от норв. Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2019 . - 230 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-198-0 

  

Сист. No: 47004

- 114 -

РВ/820(73)-31/Х 25ЦБ 45258

Хан, Джени

   [ПиЕс] P.S. Все още те обичам : [Роман] / Джени Хан ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2017 . - 271 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   Кн. е продълж. на До всички момчета, които съм обичала.

   ISBN 978-619-157-212-0 

  

Сист. No: 46938

- 115 -

РВ/820(73)-31/Х 25ЦБ 45268

Хан, Джени

   До всички момчета, които съм обичала : [Роман] / Джени Хан ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2017 . - 294 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   

   ISBN 978-619-157-202-1 

  

Сист. No: 46947

- 116 -

РВ/820(73)-31/Х 38ЦБ 45346

Хейл, Джени

   Лятната къща : Роман / Джени Хейл ; Прев. от англ. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1930-7 

  

Сист. No: 47030

- 117 -

РВ/839.3-31/Х 43ЦБ 45319

Хертманс, Стефан

   Вечно чужда : Роман / Стефан Хертманс ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова . - [София] : Персей, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-212-3 

  

Сист. No: 47003

- 118 -

МС/820(73)-34/Х 69ЦБ 45375

Хосейни, Халед

   Молитва към морето / Халед Хосейни ; Ил. Дан Уилямс ; Прев. [от англ.] Любомир Николов . - София : Обсидиан, 2018 . - [48] с. : с цв. ил. ; 24 см

   С кратки биогр. данни за авт. и ил.: с.47.

   ISBN 978-954-769-458-3 

  

Сист. No: 47060

- 119 -

РВ/877.4-31/Ц 68ЦБ 45331

Цитас, Макис

   Облечи си жилетката : Разкази / Макис Цитас ; Прев. [от гр.] Здравка Михайлова . - [София] : Персей, 2019 . - 110 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-202-4 

  

Сист. No: 47015

- 120 -

РВ/820(73)-31/Ш 56ЦБ 45282

Шепърд, Меган

   Мрачните красавци : [Роман] / Меган Шепърд ; Прев. от англ. Лили Илиева . - София : Егмонт, 2019 . - 399 с. ; 21 см . -  ([Поредица Мрачните красавци] ; [1])

   

   ISBN 978-954-27-2253-3 

  

Сист. No: 46961

- 121 -

РВ/820(73)-31/Ш 57ЦБ 45364

Шеридан, Мия

   Колекционерът на желания : [Роман] / Мия Шеридан ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Ибис, 2019 . - 359 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   Съдържа и: За авт.: с. 358.
   MiaSheridan.com t, I, f : MiaSheridanAuthor 

   ISBN 978-619-157-312-7 

  

Сист. No: 47048

- 122 -

РВ/830(436)-31/Ш 97ЦБ 45330

Шути, Каролина

   Някога навярно съм вървяла по мека трева : Роман / Каролина Шути ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - [София] : Персей, 2018 . - 112 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-188-1 

  

Сист. No: 47014

- 123 -

РД/820(73)-31/Ю 23ЦБ 45296

Юн, Никола

   Слънцето също е звезда : [Роман] / Никола Юн ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2017 . - 291 с. ; 21 см. . -  ([Поредица] Teen)

   

   ISBN 978-619-157-199-4 

  

Сист. No: 46978

Българска художествена литература

- 124 -

РВ/886.7-31/Б 55ЦБ 45337

Боев, Боян

   Сайбиевата невеста : Роман / Боян Боев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 192 с. ; 20 см

   С кратки бел. за авт. на кор.

   ISBN 978-619-235-045-1 

  

Сист. No: 47021

- 125 -

Ло/886.7-31/Б 56ЦБ 45377

Божилов, Добри

   Задругата : [Роман] / Добри Божилов . - София : Лексикон, 2019 . - 448 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и: Няколко думи от авт и за авт.: с. 5-7.
   www.facebook.com/dobri.bozhilov.fans 

   ISBN 978-619-220-199-9 

  

Сист. No: 47062

- 126 -

РВ/886.7-31/Г 82ЦБ 45399

Григ, Мария

   Листо на вятъра : [Роман] / Мария Григ . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 676 с. ; 24 см

   Мария Григ псевд. на Мария Григорова.

   ISBN 978-619-00-0483-7 

  

Сист. No: 47089

- 127 -

РВ/886.7-31/Д 60ЦБ 45345

Димова, Теодора Димитрова

   Поразените : [Роман] / Теодора Димова . - София : Ciela, 2019 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2957-7 (Сиела)

  

Сист. No: 47029

- 128 -

РД/886.7-1/П 47ЦБ 45304

Петров, Валери

   Хвърчащите хора : Стихотворения и поеми / Валери Петров ; Състав. Ангел Малинов . - София : Пан, 2018 . - 128 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и Майсторът на стиха / А. Малинов ; За поета е важно да бъде искрен / В. Петров пред А. Малинов.

   ISBN 978-619-240-016-3 

  

Сист. No: 46986

- 129 -

РВ/886.7-34/П 74ЦБ 45290

Попитай мъдреца  : 150 притчи за великата тайна на живота : [Сб.] /  Състав. Калина Петрова . - София : Gnezdoto, 2019 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7316-33-9 (Гнездото)

  

Сист. No: 46971

- 130 -

РВ/886.7-31/Р 32ЦБ 45370

Ралчевски, Мартин Атанасов

   Смисълът в живота : Роман / Мартин Ралчевски . - София : Еделвайс, 2019 . - 296 с. ; 21 см

   
   www.ralchevski.blogspot.com 

   ISBN 978-619-7186-10-9 

  

Сист. No: 47054

- 131 -

РВ/886.7-94/Т 70ЦБ 45300

Томова, Веселина

   Този живот е за смелите / Веселина Томова ; Ред. Румен Леонидов . - София : Факел, 2019 . - 512 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-411-274-5 

  

Сист. No: 46982

- 132 -

РВ/886.7-1/Ф 50ЦБ 45332

Филипов, Костадин

   На дъх от лятото : Стихове / Костадин Филипов ; Худож. Мирослава Захариева . - [София] : Персей, 2019 . - 64 с. ; 20 см

   С кратки бел. за авт. на кор.

   ISBN 978-619-161-196-6 

  

Сист. No: 47016

- 133 -

РВ/886.7-31/Ч 21ЦБ 45274

Чамуркова, Елена Светославова

   Изнудвачът : Роман / Елена Чамуркова . - [В. Търново] : Фабер, 2019 . - 312 с. ; 21 см

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-00-0941-2 

  

Сист. No: 46952

Литература за деца и юноши

- 134 -

РД/886.7-93-31/А 75ЦБ 45303

Антонова, Катя

   Феята от захарницата : [Роман за деца] / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова . - София : Рибка, 2017 . - 128 с. : с ил. ; 23 см

   Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова. - Съдържа и За авт. и ил.

   ISBN 978-619-7131-32-1 

  

Сист. No: 46985

- 135 -

АТ/820(73)-93-31/Б 37ЦБ 45306

Бентън, Джим

   Панталонът ми е обсебен от духове! : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" /  От Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 144 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Скъпо тъпо дневниче ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън.

   ISBN 978-954-26-1488-3 

  

Сист. No: 46990

- 136 -

РД/820-93-34/Д 52ЦБ 45292

Джойс, Мелани

   Приказки за Мечо, Лъвчо, Прасчо, Бухи и други малки животни / Мелани Джойс ; Ил. Ела Джарзабек ; Прев. [от англ.] Екатерина Иванова . - [София] : Фют, 2019 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23Х20 см

   Авт. отговорност отбелазана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-387-1 

  

Сист. No: 46973

- 137 -

МС/820-93-1/Д 77, РД/820-93-1/Д 77ЦБ II 3212

Доналдсън, Джулия Шийлдс

   Съчко : [Приказка в рими] /  Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [Пловдив] : Жанет-45, 2019 (Отпеч. в Сингапур) . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.
   www.juliadonaldson.co.uk 

   ISBN 978-619-186-497-3 

  

Сист. No: 47056

- 138 -

РД/839.6-93-31/Л 54ЦБ 45317

Лиан, Турюн

   Алис Андершен : Роман за деца / Турюн Лиан ; Прев. Росица Цветанова ; Худож. на ил. Йойвин Туршетер . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   С бел. за авт.

   ISBN 978-619-235-007-9 

  

Сист. No: 47001

- 139 -

РД/886.7-93-34/Р 34ЦБ II 3211

Ран Босилек

   Сестрите на Макс и Мориц / Ран Босилек ; Ил. Илия Бешков . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 40 с. : с ил. ; 29 см . -  (Поредица Слово и образ)

   Ран Босилек е псевд. на Генчо Станчев Негенцов.

   ISBN 978-954-09-1325-4 

  

Сист. No: 46977

- 140 -

РД/820(73)-93-32/Ф 13ЦБ 45275

Фавили, Елена и др.

   Истории за лека нощ за момичета бунтарки : 100 приказки за невероятни жени / Елена Фавили, Франческа Кавало ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Диляна Георгиева Георгиева ; Ил. Т. С. Ейб и др. . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 224 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - на с. 221. - Съдържа и За авт: с. 223-224 ; Зала на славата на бунтарките: с. 216-220 ; Съдържа разкази за А. Линдгрен, В. Улф, Д. Остин, Е. Перон, Е. Велика, Елизабет I, Клеопатра, К. Шанел, А. Еърхарт, Р. Паркс, Н. Симон, А. Политковска, М. Тачър, М. Калас, М. Кюри, М. Монтесори, М. Обама, Ш. Бронте, Е. Бронте, А. Бронте, С. Уилямс, В. Уилямс, Ф. Кало, Х. Клинтън, Хипатия и др. ; Други ил.: Кристина Амодео, Елизабет Бадели, Алис Барберини, Еления Берета, Сара Бонди, Марайка Бурлаха, Клаудия Кариери, Едит Карон, Мишел Кристенсън, Джесика Купър, Елинор Дейвис, Барбара Джадош, Зося Дзержавска, Паола Ескобар, Джулия Фламини, Ана Галван, Моника Гаруд, Дебора Гуиди, Самидха Гунджал, Аманда Хол, Леа Хайнрих, Катрин Онеста, Ана Хуан, Елени Калоркоти, Биджу Карман, Прия Куриян, Жустин Лекуф, Кики Люнг, Марта Лоренцон, София Мартинек, Сара Мацети, Карабо Молецане, Елена Морайш Соарес, Сали Никсън, Мартина Паукова, Камила Пъркинс, Рита Петручоли, Зара Пикен, Кристина Портолано, Кейт Прайър, Паола Роло, Малин Розенквист, Далила Ровацани, Каролин Шнор, Марта Синьори, Ноа Снир, Рийка Сормунен, Кристина Спано, Гая Стела, Лизи Стюарт, Елизабета Стойнич, Джералдин Си, Тандиве Чабалала, Елин вам Дам, Кери Вандер Яхт, Лийке ван дер Ворст, Еманюел Уокър, Сара Уилкинс, Пин Джу.
   www.rebelgirls.co 

   ISBN 978-954-26-1737-2 

  

Сист. No: 46953

- 141 -

МС/885.0-93-31/Ш 95, РД/885.0-93-31/Ш 95ЦБ 45338

Шрут, Павел

   Чифтоядците / Павел Шрут ; Ил. Галина Миклинова ; Прев. от чеш. Красимир Проданов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 192 с. : с. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-235-049-9 

  

Сист. No: 47022

Отраслева литература за деца и юноши

- 142 -

РД/087.5:03/Е 67ЦБ II 3213

Енциклопедия за гении  : [Факти и тестове за раздвижване на мозъка] /  С помощта на Питър Крисп и др. ; Прев. [от англ.] Камен Велчев . - София : Книгомания, 2019 . - 192 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Др. съавт. : К. Гифърд, Д. Харви, А. Милс, Д. Удуорд. - Азб. показалец ; Отговори.

   ISBN 978-619-195-224-3 

  

Сист. No: 47064

- 143 -

РД/087.5:001/К 76ЦБ II 3209

Койчев, Станислав

   Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията / Стан ; Ил. Валея Стоянова и др. . - София : Кубар Егмонт, 2019 . - 128 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Други ил.: Т. Минчева, С. Атанасов, М. Писарова ; Valeia - псевд. на Валея Стоянова. - Кубар - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2293-9 

  

Сист. No: 46964

- 144 -

РД/087.5:795/М 17ЦБ II 3208

[Майнкрафт] Minecraft за начинаещи  : [Mojang Стъпка по стъпка - наръчник за оцеляване] /  Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт, 2019 . - 64 с.: с цв. ил. ; 29 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - С Речник: с. 58-61. - Отпеч. в Италия.

   ISBN 978-954-27-1974-8 

  

Сист. No: 46959

География

История

- 145 -

Ч1/940.53/Б 89ЦБ II 3214

Буут, Оуен и др.

   Илюстрована история на Втората световна война : [Енцикл. изд.] / Оуен Буут, Джон Уолтън ; Прев. от англ. Пламен Кирилов . - София : Ciela, 2019 . - 252 с. : с цв. ил., факс., снимки, к. ; 29 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-2975-1 (Сиела)

  

Сист. No: 47077

- 146 -

Ч1/949.72.02/Б 92ЦБ 45382

Българите през V - VII век  . - [София] : Булга Медиа, 2019 . - 172 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. и бел. след отд. глави.

   ISBN 978-954-9670-44-8 

  

Сист. No: 47068

- 147 -

РВ/949.72.053(092)/П 50ЦБ 45391

Нисим, Габриеле

   Човекът, който спря Хитлер : Историята на Димитър Пешев, който спаси евреите на цяла една нация / Габриеле Нисим ; Прев. от итал. Емилия Даскалова . - 2. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 376 с. ; 4 л. ил : ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Възприетата форма на името на прев. Емилия Даскалова е Емилия Павлова-Даскалова. - Бел. и библиогр. с.331-376.

   ISBN 978-619-233-009-5 

  

Сист. No: 47078

- 148 -

ДБ/949.72.05(092)/И 99ЦБ 45316

Сикарди, Кристина

   Йоанна Савойска : От блясъка на двореца до горчивината на изгнанието : [Биогр.] / Кристина Сикарди ; Предисл. от цар Симеон II . - София : Montecchi Editore, 2003 . - 272 с., [24] л. : снимки ; 21 см

   Бел. под линия ; Именен показалец.

   ISBN 954-91121-3-6 (Монтеки Едиторе)

  

Сист. No: 47000

- 149 -

Ч1/949.72.05/.06/Ф 52ЦБ 45383

Филчев, Иван Георгиев

   Тракийският въпрос и тракийското движение в България / Иван Филчев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 431 с., [8] л. : ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 411-414 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-09-1257-8 

  

Сист. No: 47069

Краезнание - отраслева литература

- 150 -

Кр/К712/Т 64ЦБ 45250

Тодоров, Димо Маринов

   Озеленяването на Димитровград 1951-1971 : Дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев : [Очерк] / Димо Тодоров . - София : Дизайн имидж, 2019 . - 78 с. : с ил., портр., 12 с. с цв. ил.

   Съдържа и : Публикации от П. Кочев: с. 67-76. - С биогр. и библиогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-7443-02-8 

  

Сист. No: 46928

- 151 -

Кр/К908/Т 64ЦБ 45251

Тодоров, Димо Маринов

   Седем димитровградски години 1955-1962 : Преживяното, видяното и чутото, когато градът беше във възход / Димо Тодоров . - [Димитровград] : Изд. авт., 2018 . - 88 с. : с ил., факс. ; 22 см

   С биогр. и библиогр. данни за авт. на кор.

  

Сист. No: 46929

- 152 -

Кр/К908/Т 64ЦБ 45252

Тодоров, Димо Маринов

   [Петдесет] 50 години Плачковци - град : История / Димо Тодоров . - [Плачковци] : Изд. авт., 2019 . - 208 с. : с ил., факс., портр., к. ; 25 см

   С биогр. данни за авт.: с. 208.

  

Сист. No: 46930

- 153 -

Кр/К(0)2/4/Т 70ЦБ II 3207

Томов, Димитър Георгиев

   Град на светлината : 50 години Раднево : [Юбил. албум] /  Авт. и състав. Димитър Томов ; С обръщение от Юлиан Илчев ; Прев. [на англ.] Йордан Йорданов ; Снимки Динко Абрашев . - [София] : Бълг. бестселър, [2014] (София : печ. Мултипринт) . - 112 с. : със снимки ; 30 см

   Изд. с подкрепата на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. - Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 36010

Краезнание - художествена литература

- 154 -

Кр/К886.7-1/Д 77ЦБ 45239

Донева, Мария

   Животните : Стихотворения и разкази / Мария Донева . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 104 с. : с портр. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Мария Донева Петрова.

   ISBN 978-619-186-517-8 

  

Сист. No: 36016


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 79 
Абаджиева, Красимира Светославова 79 
Абгарян, Нарине 32 
Абгарян, Нарине Юрьевна 32 
Абрашев, Динко 153 
Айкелман, Дейл Ф. 14 
Алтънчев, Огнян 1 
Алтънчев, Огнян Иванов 1 
Амер, Илина 28 
Амури, Лоренцо 33 
Анастасова, Лилия 71 
Ангелов, Ангел 24 
Ангелов, Ангел Георгиев 24 
Ангелов, Георги 38 
Антонова, Катя 134 
Апостолова, Божана 30 
Апостолова, Божана Георгиева 30 
Ашли, Дженифър 34 
Баева, Надя 23 53 59 103 
Баева, Надя Димитрова 59 103 
Байби, Катрин 35 
Балан, К. Г. 36 
Балова, Татяна 102 
Балова, Татяна Кузманова 102 
Банерхед, Тумас 37 
Бегбеде, Фредерик 38 
Бейджънт, Майкъл 1 
Белова, Бианка 39 
Бенова-Бени, Илияна 109 110 
Бентън, Джим 135 
Бесон, Мери 40 
Бесон, Мери "Пийти" 40 
Бешков, Илия 139 
Билингс, Лорен 79 
Билярска, Василена 31 
Билярска, Василена Цочева 31 
Билярска, Донка 31 
Билярски, Цочо 31 
Билярски, Цочо Василев 31 
Боев, Боян 124 
Боев, Христо 36 
Боев, Христо Тончев 36 
Божилов, Венцислав 97 
Божилов, Венцислав Божидаров 97 
Божилов, Добри 125 
Борисов, Георги 30 
Борисова, Екатерина Николова 134 
Борисова, Яна 10 
Боучкова, Тереза 41 
Боянова, Гергана 28 
Браун, Сандра 42 
Бредбъри, Рей 43 
Бредбъри, Реймънд Дъглас 43 
Буут, Оуен 145 
Буфле, Жоаким 44 
Бърнс, Джими 27 
Бъчваров, Крум 43 67 69 
Бъчваров, Крум Ернстов 43 69 
Василева, Мария 11 
Вебер, Карл Емил Максимилиан 3 16 
Вебер, Макс 3 16 
Велева, Бисерка 28 
Велчев, Камен 80 142 
Велчев, Камен Петков 80 
Видолова, Мария 15 
Винченци, Пени 45 
Виронова, Таня 75 
Виронова, Таня Атанасова 75 
Витанова, Даниела 28 
Вълков, Красимир 22 
Ганчев, Ганчо 15 
Гацова, Йоана 72 
Генчева, Цветана 52 65 
Генчева, Цветана Тодорова 52 65 
Георгиев, Петър 146 
Георгиева, Венета 87 
Георгиева, Диляна 7 
Георгиева, Диляна Георгиева 7 140 
Георгиева, Кристина 73 
Георгиева, Кристина Стефанова 73 
Гиздов, Любомир 51 77 
Гиздов, Любомир Василев 51 77 
Гилбърт, Елизабет 46 
Гифърд, Клайв 142 
Грабенстайн, Крис 47 
Гранитски, Иван 31 
Григ, Мария 126 
Григорова, Мария 126 
Громова, Олга 48 
Дамхауг, Торкил 49 
Дамянов, Боян 64 
Дамянов, Боян Стефанов 64 
Данчева-Манолова, Анета 117 
Даракчиева, Боряна 114 115 
Даракчиева, Боряна Неделчева 114 115 
Даскалов, Румен 3 16 
Даскалов, Румен Дончев 3 16 
Даскалова, Емилия 147 
Де Писон, Игнасио Мартинес 50 
Демирева, Мария 101 116 
Демирева, Мария Петрова 101 116 135 
Дечева, Гергана 82 
Джаксън, Стина 51 
Джарзабек, Ела 136 
Джеджева, Соня 6 
Джеймс, Е. Л. 52 
Джойс, Мелани 136 
Джонс, Ана 53 
Дивър, Джефри 54 
Дивър, Джефри Уилдс 54 
Димитров, Иван Йорданов 31 
Димова, Теодора 127 
Димова, Теодора Димитрова 127 
Димова-Бренстрьом, Неда 98 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева 98 
Динков, Динко 15 
Дограмаджиян, Маргарита 85 
Дограмаджян, Маргарита 85 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 85 
Доклев, Стоян 14 
Доналдсън, Джулия 137 
Доналдсън, Джулия Шийлдс 137 
Донева, Мария 137 154 
Дончева-Стаматова, Антоанета 13 63 
Драганов, Александър Иванов 91 
Евстатиев, Симеон 14 
Евстатиев, Симеон Евстатиев 14 
Един Старинар 5 
Ейб, Т. С. 140 
Ерсин, Сайгън 55 
Еспедал, Томас 56 
Желева, Силвия 61 
Желева, Силвия Вангелова 61 
Захариева, Мирослава 132 
Зюсак, Маркъс 57 
Иванов, Иван 76 
Иванов, Христо Нанев 8 
Иванова, Екатерина 136 
Илиева, Веселина 44 
Илиева, Лили 93 94 120 
Илиева, Лили Христова 120 
Илчев, Юлиан 153 
Исаев, Младен 96 
Йенсен, Педер Фредерик 58 
Йехошуа, А. Б. 59 
Йолдески, Ненад 60 
Йорданов, Йордан 153 
Йохансен, Айрис 61 
Кавало, Франческа 140 
Каменова, Габриела 86 
Каменова, Габриела Цветанова 86 
Карачанова, Стоянка 92 
Карачанова, Стоянка Христова 92 
Картър, Крис 62 
Кафатос, Менас 13 
Кели, Джейми 135 
Кендже, Севджан 55 
Кеплер, Ларш 63 
Кирилов, Пламен 145 
Кирилова-Барч, Лучия 28 
Кливланд, Карън 64 
Койчев, Станислав 143 
Колган, Джени 65 
Колева, Ани 28 
Комогорова-Комата, Светлана 95 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 95 
Конран, Шърли 66 
Константинов, Методи 6 
Константинов, Методи Константинов 6 
Конъли, Майкъл 67 68 69 70 
Костадинова, Татяна 20 
Костадинова, Татяна Георгиева 20 
Крисп, Питър 142 
Кристи, Агата 71 
Куан, Кевин 72 
Куин, Кейт 73 
Кунаг, Кристина 74 
Купър, Рокси 75 
Кутева, Диана 112 
Кутева, Диана Янакиева 112 
Кънева, Ева 88 
Кънева, Ева Димитрова 88 
Кърби, Джош 95 
Къслър, Дърк 76 
Къслър, Клайв 76 
Лагеркранс, Давид 77 
Лазарова, Светла 2 
Лазарова, Светла Христова 2 
Ламикин, Олег 21 
Ламикин, Олег Дмитриевич 21 
Левин, Валдтраут 78 
Лекарска, Светла 89 
Ленард, Ерика Митчъл 52 
Леонидов, Румен 131 
Леонидов, Румен Александров 131 
Лесев, Иво 104 
Лесева, Светлозара 57 
Лесева, Светлозара Илиева 57 
Лефтеров, Живко 17 
Лефтеров, Живко Ангелов 17 
Лиан, Турюн 138 
Лий, Ричард 1 
Линкълн, Хенри 1 
Лозанова, Мила 134 
Лорен, Кристина 79 
Лоундз, Лейл 7 
Лъчезарова, Зорница 28 
Малинов, Ангел 128 
Манова, Вихра 121 
Манова, Вихра Иванова 121 
Манушева, Ирина 46 
Манушева, Ирина Борисова 46 
Маркова, Анна 28 
Маркова, Магдалена 28 
Маркс, Надя 80 
Марли, Мишел 81 
Марч, Мегън 82 83 
Масларова, Емилия Л. 32 
Масларова, Емилия Любенова 32 
Мелвил, Херман 84 
Методиев, Веселин 147 
Миклинова, Галина 141 
Миланов, Милан А. 4 
Миланов, Милан Асенов 4 
Милс, Андреа 142 
Минасян, Гарабед 15 
Минчев, Емил 108 
Минчев, Емил Георгиев 108 
Митов, Ангел 49 
Михайлова, Здравка 119 
Михайлова, Здравка Евгениева 119 
Младенова, Венче 28 
Морис, Хедър 85 
Муркрофт, Сю 86 
Мутафчиева, Вера Петрова 30 
Найденов, Любен 20 
Найденов, Любен Кирилов 20 
Нанев, Христо 8 
Негенцов, Генчо Станчев 139 
Недялкова, Десислава 99 
Незнански, Фридрих 87 
Незнански, Фридрих Евсеевич 87 
Ненкова, Силвия 100 
Ненкова, Силвия Вангелова 100 
Ненов, Мартин 28 
Несбьо, Ю 88 
Николов, Любомир 118 
Нисим, Габриеле 147 
Ничева-Карастойчева, Емилия 40 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 40 
Новков, Митко Георгиев 30 
Нотомб, Амели 89 
Обрешкова, Аксиния 28 
Оуенс, Дилия 90 
Павлова, Галина 28 
Павлова, Галина Тодорова 28 
Павлова-Даскалова, Емилия 147 
Паолини, Кристофър 91 
Парашкевов, Борис 78 
Парашкевов, Борис Димитров 78 
Патерсън, Джеймс 92 
Паунова, Вера 123 
Пенева, Ваня 34 74 81 84 122 
Пенева, Ваня Илиева 34 122 
Пери, Девни 93 94 
Петров, Валери 128 
Петров, Валери Нисимов 128 
Петров, Ростислав 113 
Петрова, Здравка 48 
Петрова, Калина 129 
Петрова, Мария Донева 137 154 
Попов, Чавдар 25 
Попов, Чавдар Иванов 25 
Попова, Таня 60 
Попова, Таня Никифорова 60 
Пратчет, Тери 95 
Проданов, Красимир 41 141 
Проданов, Красимир Йорданов 41 141 
Пушкин, А. С. 96 
Пушкин, Александър Сергеевич 96 
Райкова, Деница 27 
Райкова, Деница Иванова 27 
Райли, Матю 97 
Ракъджиева, Мария 66 
Ралчевски, Мартин 130 
Ралчевски, Мартин Атанасов 130 
Ран Босилек 139 
Расмусен, Бьорн 98 
Рийв, Филип 99 
Робърдс, Карън 100 
Робъртс, Нора 101 
Рой, Олег 102 
Рой, Олег Юриевич 102 
Руменов, Румен 50 107 
Руменов, Румен Иванов 50 107 
Салинас, Джоел 9 
Самоковлиев, Васил 39 
Самоковлиев, Васил Димитров 39 
Сикарди, Кристина 148 
Симеон II, цар 148 
Слотър, Карин 103 
Стаменова, Албена 29 
Стаменова, Албена Проданова 29 
Стан 143 
Станков, Ростислав 29 
Станков, Ростислав Александров 29 
Стануей, Пени 22 
Старирадева, Василена 56 
Стефанов, Борислав 47 
Стефанова, Мирела 35 
Стефанова, Мирела Стефанова 35 
Стийл, Даниел 104 
Стоилова, Пепа 42 
Стоилова, Пепа Стоилова 42 
Стоянов, Лъчезар 17 
Стоянова, Валея 143 
Стридсберг, Сара 105 
Сукарева, Златка 18 
Сукарева, Златка Георгиева 18 
Съдърланд, Кристъл 106 
Танева, Александра 19 
Танева, Александра Антонова 19 
Тенекеджиева, Николина 83 
Тодоров, Димо 26 150 151 152 
Тодоров, Димо Маринов 26 150 151 152 
Тодорова, Полина Тодорова 45 
Томов, Александър 15 
Томов, Александър Трифонов 15 
Томов, Димитър 153 
Томов, Димитър Георгиев 153 
Томова, Веселина 131 
Томова, Веселина Тодорова 131 
Томпсън, Мел 11 
Торенте, Маркос Хиралт 107 
Тренев - младши, Иван 12 
Туршетер, Йойвин 138 
Тушков, Петър 9 
Тушков, Петър Валентинов 9 
Уайлд, Иви 108 
Удуорд, Джон 142 
Уейли, Джон Кори 109 
Уест, Кейси 110 
Узунова, Галина 37 
Уилямс, Дан 118 
Укегава, Маргарита 23 
Уолтън, Джон 145 
Уот, Ерин 111 
Фавили, Елена 140 
Филипов, Костадин 132 
Филипс, Сюзън Елизабет 112 
Филчев, Иван 149 
Филчев, Иван Георгиев 149 
Флатлан, Хелга 113 
Хан, Джени 114 115 
Харви, Дерек 142 
Хейл, Джени 116 
Хертманс, Стефан 117 
Хобс, Кристина 79 
Хол, Дориел 12 
Хосейни, Халед 118 
Христова, Йолина 2 
Христова, Йолина Димитрова 2 
Христова, Пенка 28 
Христозова, Катерина 28 
Цалова, Весела Лулова 33 
Цацова, Доротея 28 
Цветанова, Росица 58 105 138 
Цветанова, Росица Георгиева 58 105 138 
Цветков, Пламен 28 
Цветков, Цветомир 15 
Цитас, Макис 119 
Цолова, Таня 21 
Цонева, Савина 2 
Цонева, Савина Христова 2 
Чайлд, Мария 106 
Чамуркова, Елена 133 
Чамуркова, Елена Светославова 133 
Чернев, Чавдар 5 
Чернев, Чавдар Стоянов 5 
Чернева, Юлия 54 62 68 70 111 144 
Чернева, Юлия Недкова 54 62 70 111 144 
Чизу Саеки 23 
Чопра, Дийпак 13 
Шведова, Лидия 90 
Шведова, Лидия Михайлова 90 
Шепърд, Меган 120 
Шеридан, Мия 121 
Шефлър, Аксел 137 
Шрут, Павел 141 
Шути, Каролина 122 
Юн, Никола 123 
Яри, Микаела 81 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алис Андершен 138 
Бекомберя 105 
Близкият изток и Централна Азия 14 
Българите през V - VII век 146 
България в Еврозоната 15 
Бяство от библиотеката на господин Лимончело 47 
В безопасност 64 
В помощ на библиотекаря 2 
Вечно чужда 117 
Виелицата, Вещицата и Драконът 91 
Виновни като греха 82 
Всеки иска у дома. Никой не желае да се върне 113 
Всеки път води към теб 104 
Всеки със своето езеро 60 
Гарваните 37 
Годината на петела 41 
Господинът 52 
Грабеж по сценарий 92 
Град на момичета 46 
Град на светлината 153 
Гъбичните заболявания 19 
Датските железници 58 
Дива роза 112 
Днес ти, а утре... 87 
До всички момчета, които съм обичала 115 
Добрата дъщеря 103 
Добрата репутация 50 
Доня Грасия Наси 78 
Дора, Мина и Лора - трите музи на П. К. Яворов 31 
Другата жена 45 
Душа в душата 30 
Евгений Онегин 96 
Едно малко нещо 111 
Езерото 39 
Език и професионална комуникация 3 28 
Ела в съня ми 61 
Енциклопедия за гении 142 
Ерик 95 
Етика 11 
Жената в бялото кимоно 53 
Жената от Йерусалим 59 
Живот без край 38 
Животните 154 
Завръщането на поета 67 
Задругата 125 
Законът на Бош 70 
Захарното дете 48 
Избягай, ако можеш 54 
Изнудвачът 133 
Илюстрована история на Втората световна война 145 
Истории за лека нощ за момичета бунтарки 140 
История на славянските езици 29 
Италианско лято 86 
Йоанна Савойска 148 
Как да общуваме на работното си място 7 
Келтска империя 76 
Кожата е еластичната обвивка, обгърнала цялото тяло 98 
Колекционерът на желания 121 
Крайно нелогично поведение 109 
Краят на любовта 107 
Където пеят раците 90 
Листо на вятъра 126 
Ловецът на пирати 34 
Лукреция Борджия 44 
Любов и други думи 79 
Лятната къща 116 
Мадмоазел Коко и ароматът на любовта 81 
Манюня пише фантЪстичен роман 32 
Медитацията 12 
Моби Дик 84 
Молитва към морето 118 
Момиче за милиарди 72 
Мостът на Клей 57 
Мошеник ЕООД 36 
Мрачна равнина 99 
Мрачните красавци 120 
Мрежата на Алис 73 
На дъх от лятото 132 
Най-прекрасното магазинче за шоколад в Париж 65 
Нашите мастилени сърца 106 
Не точно среща 35 
Неблагодарност в смъртта 101 
Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията 143 
Незабележима 94 
Неуверена 93 
Нож 88 
Някога навярно съм вървяла по мека трева 122 
Облечи си жилетката 119 
Огледално докосване 9 
Озеленяването на Димитровград 1951-1971 26 150 
Организационно, групово и индивидуално поведение 24 
От прахта родени 43 
Отвъд портокаловата горичка 80 
Отдадени на греха 83 
Падишахът на подправките 55 
Панталонът ми е обсебен от духове! 135 
По следите на злото 62 
Подпалвачът 49 
Попитай мъдреца 129 
Попитай сърцето 89 
Поразените 127 
Потребителско право 18 
Преследване 100 
Приказки за Мечо, Лъвчо, Прасчо, Бухи и други малки животни 136 
Пророкът на короната Любомир Лулчев 8 
Пурпур 66 
Пътят на лимфата - ключ към живота 20 
Пясъчния човек 63 
Разстоянието помежду ни 110 
Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство 17 
Рисковете на професията 68 
Роналдо срещу Меси 27 
Сайбиевата невеста 124 
Светата кръв и Свещеният Граал 1 
Световна астросоциология 6 
Светците на народа 10 
Седем димитровградски години 1955-1962 151 
Сестрите на Макс и Мориц 139 
След огъня - тих и нежен глас 108 
Слънцето също е звезда 123 
Смисълът в живота 130 
Социология на религията 3 16 
Спиране на дишането 33 
Сребърният път 51 
Срещу изкуството 56 
Съчко 137 
Тайните бегачи на Ню Йорк 97 
Тайните подземия на България 4 
Татуировчикът на Аушвиц 85 
Ти си вселената 13 
Това, което имаме 75 
Този живот е за смелите 131 
Тоталитарното изкуство 25 
Тракийският въпрос и тракийското движение в България 149 
Тя, която трябваше да умре 77 
Укрепване на ставите и костите по системата Жим Лам 21 
Фантомна болка 102 
Феята от захарницата 134 
Хвърчащите хора 128 
Художничката 40 
Ченгета 69 
Чифтоядците 141 
Човекът, който спря Хитлер 147 
Чудото на оцета 22 
Щастието е любимият ми цвят 74 
Японската революция в грижата за кожата 23 
Ярост 42 
[Майнкрафт] Minecraft за начинаещи 144 
[Петдесет] 50 години Плачковци - град 152 
[ПиЕс] P.S. Все още те обичам 114 
[Сто и двадесет] 120 години Артър Конан Дойл в България 5 
[Тринадесет] 13 за късмет 71 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алтернативна медицина - популярна литература 20 
Архитектура, съвременна - популярна литература 25 
Астрология - популярна литература 6 
Библиографии на книги 5 
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - България - стандартизация и нормализац 2 
БКП - вътрешна политика - история 17 
България - история - нова - 1878-1944 147 
България - история, нова - 1878 - 1944 8 
България - стопанска политика 15 
България - философия - история - биографии 8 
Втора световна война, 1939 - 1945 г. - история 145 
Вътрешна политика - България - спомени 131 
Геополитика - Близък Изток 14 
Геополитика - Централна Азия 14 
Градове - България - история 153 
Гъбични заболявания - рецепти 19 
Дъновизъм - България 17 
Евреи - в България - геноцид - история 147 
Европейски съюз - стопанска политика 15 
Езикознание - методика на преподаването 28 
Езикознание - учебни помагала 28 
Енциклопедии, детски 142 
Енциклопедии, общи 142 
Етика - философски проблеми 11 
Извънземни цивилизации - популярна литература 4 
Изобразително изкуство, съвременно 25 
История - България - ранен феодализъм 146 
Кожа - грижи и хигиена - рецепти 23 
Козметика - рецепти 23 
Компютърни игри - наръчници и ръководства 144 
Космология - популярна литература 13 
Краезнание - България - история 151 152 
Лечители, народни, български 10 
Лимфатична система - болести - терапия 20 
Личност - духовно усъвършенстване 13 
Личност - духовно усъвършенстване - наръчници и ръководства 12 
Личност - психология - популярна литература 9 
Медитация - наръчници и ръководства 12 
Международни политически отношения - Близък Изток - Централна Азия - история 14 
Наука - детска и юношеска литература 143 
Наука и окултизъм - популярна литература 4 
Общуване - психология - популярна литература 7 
Озеленяване - Димитровград 26 150 
Опити - в науката 143 
Опорно-двигателен апарат - болести - лечение - популярна литература 21 
Организации със специални цели - масони, тамплиери и др. 1 
Организационно поведение - учебници за ВУЗ 24 
Оцет - лечебно действие - популярна литература 22 
Парапсихология - популярна литература 4 
Писатели, български - биографии 30 31 
Писатели, български - спомени 30 
Поведение - психология - популярна литература 7 
Потребителско право 18 
Прочути личности, световни - енциклопедии - детска и юношеска литература 140 
Психология, приложна - популярна литература 9 
Религия - етични проблеми 11 
Руска литература - теми, образи, сюжети 96 
Славянски езици - история - учебници за ВУЗ 29 
Социология - съвременни теории 3 16 
Социология на религията - теории 3 16 
Съзнание 13 
Тоталитаризъм - в изкуството 25 
Тракийски въпрос - история 149 
Търговия - България - закони 18 
Урина - лечебни свойства и приложение - в медицината - наръчници и ръководства 20 
Физически упражнения - популярна литература 21 
Футболисти, световни - биографии - популярна литература 27 
Християнство - популярна литература 1 
Царици, български - биографии 148 
Ясновидци, български - биографии 10 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ал-Хадад, Амна (21.10.1989) 140 
Ал-Шариф, Манал (25.04.1979) 140 
Алиенде, Исабел (2.08.1942) 140 
Ализаде, Сонита (1996) 140 
Алонсо, Алисия (21.12.1921) 140 
Анджелоу, Мая (04.04.1928-28.05.2014) 140 
Андорил, Александра Коельо (2.03.1966) 63 
Андорил, Александър (20.01.1967) 63 
Анинг, Мери (21.05.1799-09.03.1847) 140 
Антонова, Катя=Екатерина Николова Борисова (1982) 134 
Асантеуа, Яа (ок. 1840-17.10.1921) 140 
Аун Сан Су Чи (19.06.1945) 140 
Бай, Лакшми (19.11.1828-18.06.1858) 140 
Байлс, Симон (14.03.1997) 140 
Балан, К. Г. (1972) 36 
Бегбеде, Фредерик (1965) 38 
Белова, Бианка 39 
Бешков, Илия (24.7.1901 - 23.1.1958) 139 
Блай, Нели (05.05.1864-27.01.1922) 140 
Бо, Ернест (1881 - 1961) 81 
Боев, Христо (10.07.1973) 36 
Божилов, Добри (1975) 125 
Борис III, цар (18/30.01.1894-28.08.1943) 8 
Бредбъри, Рей Дъглас (22.08.1920-05.06.2012) 43 
Бронте, Ан (псевд. Актън Бел) 140 
Бронте, Емили (псевд. Елис Бел) 140 
Бронте, Шарлот (псевд. Кърър Бел) 140 
Ванга=Вангелия Пандева Гущерова (31.01.1911-11.08. 10 
Вебер, Макс (21.4.1864 - 14.6.1920) 3 16 
Габе, Дора Петрова (28.08.1886-16.11.1983) 31 
Габейра, Мая (10.04.1987) 140 
Гинсбърг, Рут Бейдър (15.03.1933) 140 
Громова, Олга (1956) 48 
Гудол, Джейн (03.04.1934) 140 
Гуриб-Факим, Амина (17.10.1959) 140 
Даиб, Фадумо (1973) 140 
Дамхауг, Торкил (01.01.1958) 49 
Де Лемпицка, Тамара (16.05.1898-18.03.1980) 140 
Де Писон, Игнасио Мартинес (1960) 50 
Делайе, Жакот (ок. 1640-1660) 140 
Депринс, Микаела (06.01.1995) 140 
Джеймисън, Мей К. (17.10.1956) 140 
Джеймс, Е. Л.=Ерика Митчъл Ленард (1963) 52 
Джентилески, Артемизия (08.07.1953-14.06.1653) 140 
Джет, Джоан (22.09.1958) 140 
Джингу (ок. 169-269) 140 
Димитрова, Стойна=Преподобна Стойна (1883 - 1933) 10 
Димков, Петър Иванов (18.12.1886-4.10.1981) 10 
Димова, Теодора (1960) 127 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева (9.10.1983) 98 
Добрев, Добри (Дядо Добри)(20.07.1914-13.02.2018) 10 
Дойл, Артър Конан (22.05.1859-7.07.1930) 5 
Доналдсън, Джулия Шийлдс (16.09.1948) 137 
Донева, Мария (3.09.1974) 137 
Драгойчева, Цола (18.08.1898-25.05.1993) 8 
Дънов, Петър Константинов (11.07.1864-27.12.1944) 10 
Дьо Гол,Шарл Андре Жозеф-Мари 22.11.1890-9.11.1970 145 
Дягилев, Сергей Павлович (31.3.1872 - 19.8.1929) 81 
Екатерина II Велика (21.04.1729-6.11.1796) 140 
Елизабет I (7.09.1533-24.03.1603) 140 
Ерсин, Сайгън (1975) 55 
Еърхарт, Амелия (24.07.1897-07.1937) 140 
Жечев, Влайчо (Дядо Влайчо)(15.08.1894-1981) 10 
Живков, Владимир 8 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 8 
Живкова, Людмила Тодорова (26.07.1942-21.07.1981) 8 
Зюсак, Маркъс (1975) 57 
Йехошуа, А. Б. (1936) 59 
Йоан(н)а Савойска, царица (13.11.1907-26.02.2000) 148 
Йолдески, Ненад (1986) 60 
Кавало, Франческа 140 
Калас, Мария (2.12.1923 - 16.9.1977) 140 
Кало, Фрида (06.07.1907-13.07.1954) 140 
Каравелова, Лора Петкова (8.11.1886 - 29/30.11.191 31 
Кафатос, Менас (1945) 13 
Келър, Хелън (27.06.1880-01.06.1968) 140 
Клеопатра (69-30 г. пр. Хр.) 140 
Клинтън, Хилъри Родам (26.10.1947) 140 
Кокто, Жан (1889 - 1963) 81 
Ком, Мери (01.03.1983) 140 
Константинов, Методи Константинов (1902 - 1979) 6 
Коралина, Кора (20.08.1889-10.04.1985) 140 
Коти, Франсоа (1874 - 1934) 81 
Коупланд, Мисти (10.09.1982) 140 
Кочев, Петър Георгиев (19.07.1924-2004) 26 150 
Кочовска, Вера (27.07.1945-11.02.2011) 10 
Крус, Еуфросина (01.01.1979) 140 
Кунаг, Кристина (1977) 74 
Кюри, Мария (7.11.1867 - 4.7.1934) 140 
Ламикин, Олег 21 
Леви-Монталчини, Рита (22.04.1909-30.12.2012) 140 
Лиан, Турюн (15.01.1956) 138 
Лингред, Астрид (14.11.1907-28.01.2002) 140 
Листън, Мелба (13.01.1926-23.04.1999) 140 
Лозен (40 г на 19 в - 1886) 140 
Ломбарди, Лела (26.03.1941-03.03.1992) 140 
Лулчев, Любомир Христов (18.10.1986-1.02.1945) 8 10 
Лъвлейс, Ада (10.12.1815-27.11.1852) 140 
Маатай, Уангари (01.04.1940-25.09.2011) 140 
Макеба, Мириам (04.03.1932-09.11.2008) 140 
Макосини, Ан (03.10.1997) 140 
Мардини, Юсра (05.03.1998) 140 
Матис, Кой (ок. 2007) 140 
Мелвил, Херман (1819 - 1891) 84 
Мериан, Мария Сибила (02.04.1647-13.01.1717) 140 
Меси, Лионел Андрес (24.06.1987) 27 
Минчев, Емил (26.10.1984) 108 
Мирабал, Деде (01.03.1925-01.02.2014) 140 
Мирабал, Мария Тереса (15.10.1935-25.11.1960) 140 
Мирабал, Минерва (12.03.1926-25.11.1960) 140 
Мирабал, Патрия (27.02.1924-25.11.1960) 140 
Монтесори, Мария (31.08.1870-6.05.1952) 140 
Монтоя, Матилде (14.03.1859-26.01.1939) 140 
Мусолини, Бенито (29.07.1883-28.04.1945) 145 
Мутафчиева, Вера Петрова (28.03.1929-9.06.2009) 30 
Найтингейл, Флорънс (12.05.1820-13.08.1910) 140 
Нисим, Габриеле (1950) 147 
Нотомб, Амели (1967) 89 
О'Мали, Грейс (ок. 1530-1603) 140 
Обама, Мишел (17.01.1964) 140 
Остин, Джейн (16.12.1775-18.07.1817) 140 
Паркс, Роза (04.02.1913-24.10.2005) 140 
Пенев, Пеньо Митев (7.05.1930-27.04.1959) 151 
Пенева, Ваня Илиева(1957) 122 
Перон, Ева=Мария Ева Дуарте (07.05.1919-26.07.1952 140 
Пешев, Димитър Йосифов (25.6.1894 - 20.2.1973) 147 
Пикасо, Пабло (25.10.1881-8.04.1973) 81 
Политковская, Анна (30.08.1958-07.10.2006) 140 
Проданов, Красимир 41 
Пушкин, Александър Сергеевич (6.06.1799-10.02.1837 96 
Райхе, Мария (15.05.1903-08.06.1998) 140 
Ралчевски, Мартин Атанасов (4.03.1974) 130 
Ран Босилек=Генчо Станчев Негенцов (1886-1958) 139 
Романов, Дмитрий Павлович (1891 - 1942) 81 
Романова, Мария Павловна (1890 - 1958) 81 
Роналдо, Кристиано (05.02.1985) 27 
Руджерини, Клаудия (02.1922-04.07.2016) 140 
Рудолф, Уилма (23.06.1940-12.11.1994) 140 
Руменов, Румен (11.1.1949) 107 
Салавариета, Поликарпа (26.01.1795-14.11.1817) 140 
Салдариага, Мило Кастро (ок. 1922) 140 
Самоковлиев, Васил Димитров (22.7.1946) 39 
Севрюкова, Слава Р. (1903 - 1991) 10 
Сендлерова, Ирена (15.02.1910-12.05.2008) 140 
Серафим, архиепископ 10 
Серт, Мися (1872 - 1950) 81 
Сикарди, Кристина (2.5.1966) 148 
Симон, Нина (21.02.1933-21.04.2003) 140 
Сталин, Йосиф Висарионович (6.12.1878-5.03.1953) 145 
Старирадева, Василена (19.03.1989) 56 
Стивънс, Нети (07.07.1861-04.05.1912) 140 
Стравински, Игор Фьодорович (17.6.1882 - 6.4.1971) 81 
Страда, Алфонсина (16.03.1891-13.09.1959) 140 
Тартър, Джил (16.01.1944) 140 
Тачър, Маргарет (13.10.1925-8.04.2013) 140 
Тодоров, Димо Маринов (12.02.1930-5.08.2018) 26 150 151 152 
Тодорова, Мина Юрданова (4.07.1890-14.07.1910) 31 
Томова, Веселина Тодорова (5.12.1961) 131 
Тубман, Хариет (ок. 1822-10.03.1913) 140 
Уагнър, Мод Стивънс (02.1877-30.01.1961) 140 
Уайлд, Иви (1980) 108 
Уейк, Нанси (30.08.1912-07.08.2011) 140 
Уек, Алек (16.04.1977) 140 
Уилямс, Винъс (17.06.1982) 140 
Уилямс, Серина (26.09.1981) 140 
Улф, Вирджиния (25.01.1882-28.03.1941) 140 
Уокър, Мери Едуардс (26.11.1832-21.02.1919) 140 
Уотсън, Джесика (18.05.1993) 140 
Фавили, Елена 140 
Фердинанд I, цар (26.02.1861-10.09.1948) 8 
Филипов, Костадин 132 
Филчев, Иван Георгиев (5.3.1923) 149 
Фиолек, Ашли (22.10.1990) 140 
Флатлан, Хелга (1984) 113 
Хадид, Заха (31.10.1950-31.03.2016) 140 
Хак, Маргерита (12.06.1922-29.06.2013) 140 
Хамилтън, Маргарет (17.08.1936) 140 
Харкнес, Рут (21.09.1900-20.07.1947) 140 
Хатшепсут (ок. 1508-1458 пр. Хр.) 140 
Хипатия (ок. 370-08.03.415) 140 
Хитлер, Адолф (20.04.1889-30.04.1945) 145 
Хопър, Грейс (09.12.1906-01.01.1992) 140 
Цалова, Весела Лулова (1966) 33 
Цветанова, Росица Георгиева (29.10.1985) 58 105 
Чайлд, Джулия (15.08.1912-13.08.2004) 140 
Чапман, Бренда (01.11.1962) 140 
Чизу Саеки (1943) 23 
Чопра, Дийпак (1946) 13 
Чърчил, Уинстън (30.11.1874-24.01.1965) 145 
Шанел, Габриел (Коко) (19.08.1883-10.01.1971) 81 140 
Шебу, Балкиса (1995) 140 
Шепърд, Кейт (10.03.1847-13.07.1934) 140 
Шути, Каролина (1976) 122 
Ърл, Силвия (30.08.1935) 140 
Юсафзаи, Малала (12.07.1997) 140 
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 31 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Близък Изток 14 
България 2 4 10 17 131 146 147 148 149 153 
Великобритания 5 
Димитровград 26 150 151 
Плачковци 152 
Раднево 153 
Централна Азия 14