НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ДБ/00(497.2)(092)/М 70ЦБ 43279

Митев, Венелин Иванов

   Прогонените гении на България / Венелин Митев ; Предг. Георги Тошев . - 2. изд. . - София : Книгомания, 2017 . - 328 с. : с ил., портр., снимки ; 21 см

   Библиогр. с. 325 - 326.

   ISBN 978-619-195-105-5 

  

Сист. No: 44641

Философия

- 2 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43238

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - 2. доп. изд. . - София : Житен клас, 2011 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 1 / Галилей Величков, и др. . - 2011 . - 832 с., [72] л. : снимки. 

   1. изд. 1993 отбелязано на загл. с. - Други авт. : М. Тодорова, М. Златева, Б. Николов, Н. Дойнов, Н. Илиев, Е. Андреева, А. Вълков. - Съдържа и Протокол от събрание за създаване на работна група по изучаван и проучване на документацията на Паневритмията ; Космогония и Слово на Всемирния Учител. Студия / В. Кръстев ; Библ. Житен клас ; Песни на Учителя Дънов. - С бел. към сн.

   ISBN 978-954-9915-18-1 (т. 1)

  

Сист. No: 44600

- 3 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43240

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 2 / Борис Николов . - 1995 . - 403 с., [6] л. : снимки. 

   Съдържа: Седемтях разговора с Духа Господен : Записани от Учителя Дънов 25 юни-8 юли 1900 год. ; Избраникът Божий и Вождът на истината : Записани и от Учителя Дънов 20 септември 1898 год. ; Трите неща : Записани от Учителя Дънов 1 октомври 1900 год. . - С бел. към сн.

   ISBN 954-90041-3-9 (т. 2)

  

Сист. No: 44602

- 4 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43241

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 4 / Галилей Величков, и др. . - 1995 . - 656 с., [8] л. : снимки. 

   Други авт. : Н. Илиев, И. Узунов, Др. Михайлова, М. Константинов. - Съдържа и: Бел. към том II, III и IV.

   ISBN 954-90041-4-7 (т. 4)

  

Сист. No: 44603

- 5 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43242

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 3 / Борис Николов . - 1995 . - 400 с. : факс.

   Съдържа: Образи на ученици ; С Учителя по планините. Екскурзиите ; Окованият ангел ; Всемировият Учител, Бялото братство и новата епоха ; Послесловия.

   ISBN 954-90041-2-0 (т. 3)

  

Сист. No: 44604

- 6 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43244

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 5 / Мария Тодорова . - 1996 . - 736 с., [8] л. : снимки. 

   Съдържа: Школата на Великия Учител Беинса Дуно и пътят на една душа.

   ISBN 954-90041-5-5 (т. 5)

  

Сист. No: 44606

- 7 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43245

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 6 . - 1996 . - 752 с., [16] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-90041-6-3 (т. 6)

  

Сист. No: 44607

- 8 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43246

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 7 . - 1997 . - 704 с., [24] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-90041-7-1 (т. 7)

  

Сист. No: 44608

- 9 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43248

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 8 . - 1998 . - 736 с., [24] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-90041-8-Х (т. 8)

  

Сист. No: 44609

- 10 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43250

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 9 . - 1999 . - 864 с., [24] л. : снимки. 

   

   ISBN 954-90041-9-8 (т. 9)

  

Сист. No: 44610

- 11 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43251

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 11 . - 1999 . - 836 с., [26] л. : снимки. 

   

   ISBN 954-9915-02-6 (т. 11)

  

Сист. No: 44611

- 12 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43252

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 10 . - 1999 . - 784 с., [56] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-01-8 (т. 10)

  

Сист. No: 44612

- 13 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43253

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 12 . - 1999 . - 904 с., [20] л. : снимки. 

   

   ISBN 954-9915-03-4 (т. 12)

  

Сист. No: 44613

- 14 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43254

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 13 . - 2000 . - 888 с., [40] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-04-2 (т. 13)

  

Сист. No: 44614

- 15 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43256

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 14 . - 2002 . - 792 с., [32] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-05-0 (т. 14)

  

Сист. No: 44615

- 16 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43257

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 15 . - 2002 . - 996 с., [60] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-06-9 (т. 15)

  

Сист. No: 44616

- 17 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43258

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 16 . - 2002 . - 908 с., [48] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-07 (т. 16)

  

Сист. No: 44617

- 18 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43259

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 17 . - 2002/2003 . - 920 с., [42] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-08-5 (т. 17)

  

Сист. No: 44618

- 19 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43260

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 18 . - 2003 . - 896 с., [42] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-09-3 (т. 18)

  

Сист. No: 44619

- 20 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43261

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 19 . - 2004 . - 988 с., [26] л. : снимки. 

   

   ISBN 954-9915-10-7 (т. 19)

  

Сист. No: 44620

- 21 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43262

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 20 . - 2004 . - 1044 с., [40] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-11-5 (т. 20)

  

Сист. No: 44621

- 22 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43263

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 21 . - 2004-2005 . - 1000 с., [40] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-12-3 (т. 21)

  

Сист. No: 44622

- 23 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43265

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 22 . - 2005 . - 816 с., [72] л. : снимки, к.

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-13-1 (т. 22)

  

Сист. No: 44625

- 24 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43268

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 23 . - 2005-2006 . - 972 с., [56] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-14-Х (т. 23)

  

Сист. No: 44628

- 25 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43269

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 24 . - 2008 . - 924 с., [80] л. : снимки. 

   Съдържа и: Бел. към сн.

   ISBN 954-9915-16-6 (т. 24)

   ISBN 978-954-16-7 (т. 24)

  

Сист. No: 44629

- 26 -

ДБ/141.33/Д 95ЦБ 43271

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее  : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Сборник : Т. 1 - /  Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев . - София : Житен клас, 1993 - . - 24 см . -  (Библ. Житен клас)

   

   Т. 25 . - 2011 . - 968 с., [58] л. : снимки. 

   

   ISBN 978-954-9915-17-4 (т. 25)

  

Сист. No: 44631

Религия. Теология

- 27 -

РВ/272/273/М 48ЦБ 43237

Меонлина

   Богомилите : Есеите на България / Меонлина . - София : Аркаим, 2016 . - 184 с. ; 20 см

   Меонлина - псевд. на Варта Корисян; Името на Варта Корисян погрешно отпеч. на гърба на кор. Варта Коризян. - Библиогр. с. 180-181.

   ISBN 978-619-90224-6-7 

  

Сист. No: 44599

Обществени науки

- 28 -

Ч1/349.22(497.2)/А 51ЦБ 43232

Александров, Андрей

   Трудови процедури и съвети в помощ на работодателя : Наръчник / Андрей Александров ; С въвед. от авт.  . - София : Резон-България, 2017 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7236-19-4 

  

Сист. No: 44596

- 29 -

РВ/22/28:003/А 56ЦБ I 3947

Алмалех, Мони

   Савската царица, Лилит и гарванът / Мони Алмалех . - София : Кибеа, 2015 . - 168 с. ; 18 см

   Съдържа Използвани термини. - Библиогр. с. 155 - 167

   ISBN 978-954-474-710-7 

  

Сист. No: 44593

- 30 -

ИЦХУ/342.7/Е 20ЦБ II 2983
 Европейска коалиция за живот в общността 

   В светлината на прожекторите - член 19 от конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания : Доклад [на Европ. коалиция за живот в общността] 2009 /  Ред. Инес Булич, Камила Паркър ; Прев. [от англ.] Петър Кичашки . - [София] : Център за независим живот ; Европ. коалиция за живот в общността, 2009 . - 44 с. ; 30 см

   Кор. опис. - Кн. е изд. на бълг. от сдружение Център за независим живот. С фин. подкрепа на програма Младежта в действие 2007 - 2013, Дейност 1. Младежта за Европа, 1.1. Младежки обмен.

  

Сист. No: 44632

- 31 -

РВ/32(497.2)(091)(092)/Б 65ЦБ 43214

Кръстева, Кристина

   Бойко[,] който винаги се завръща : Нецензурирана биогр. Само проверени факти / Кристина Кръстева ; Снимки 24 часа, Бойко Борисов ; Ред. Надежда Делева . - София : Труд, 2017 . - 256 с., [20] л. : снимки ; 22 см

   Със снимки на "24 часа", Александър Младенов, личен архив и фейсбук страница на Б. Борисов.

   ISBN 978-954-398-528-9 

  

Сист. No: 44575

- 32 -

РВ/316.324:681.3/П 56ЦБ 43215

Пицути, Марко

   Забранената еволюция : Отвъд офиц. истина / Марко Пицути ; Прев. [от итал.] Таня Цанева-Борси . - [София] : Атеа Букс, 2017 . - 394 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Какво скриха от нас ...)

   Бел. и библиогр. с. 329 - 393.

   ISBN 978-619-7280-39-5 

  

Сист. No: 44576

- 33 -

РВ/32(497.2)(092)(093.3)/С 75ЦБ 43188

Стефанов, Огнян

   Господари на моргата / Огнян Стефанов ; С въвед. от авт.  . - София : Слънце, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-237-7 

  

Сист. No: 35586

- 34 -

РВ/37.018.1/Т 64ЦБ 43234

Тодорова, Соня Калинова

   Кратък и практичен наръчник по оцеляване на семейства с малки деца и други в София : [Практ. съвети и рецепти] / Соня Тодорова . - София : Колибри, 2015 . - 165 с. : с табл. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на кор.

   ISBN 978-619-150-590-6 (Colibri)

  

Сист. No: 44595

Математика. Естествени науки

Медицина

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

- 35 -

АТ/796.325/С 77ЦБ 43153

Стоев, Мартин и др.

   Родени да побеждават : Пътят към Пекин / Мартин Стоев, Иво Тасев . - София : Корпорация Развитие, 2008 . - 288 с., [16] л. : снимки ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   С кратки биогр. бел. за авт. и статистика.

   ISBN 978-954-9612-27-1 

  

Сист. No: 44549

- 36 -

РВ/796.9/Т 64ЦБ 43176

Тодоров, Любомир

   Албена и Максим [:] Любов е алхимията на успеха / Любомир Тодоров ; С предг. от авт.  . - [София] : Корпорация Развитие, 2006 . - 184 с., [32] л. : снимки ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   

  

Сист. No: 44550

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

- 37 -

РВ/882-31/А 12ЦБ 43194

Абгарян, Нарине Юрьевна

   Манюня : [Роман] / Нарине Абгарян ; С предг. от авт.  ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2017 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-37-5 

  

Сист. No: 44555

- 38 -

РВ/886.6-1/А 13ЦБ 43274

Абдулаху, Адем

   Езерен бряг : [Стихотворения] / Адем Абдулаху ; Прев. [от макед.] Виолета Събева . - София : Дъга Плюс, 2006 . - 93 с. ; 20 см

   Съдържа и Любовта - начало на всички начала / В. Събева.

   ISBN 978-9989-2842-5-9 

  

Сист. No: 44636

- 39 -

АТ/820(73)-31/Б 14ЦБ 43139

Байн, Стив

   Дъщерята на меча : [Роман] : Кн. 1 - / Стив Байн ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ciela, 2014 - . - 520 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Съдбовните остриета ; Кн. 1)

   Съдържа и: Кратък речник на япон. думи ; Бел. на авт. и За авт.
   philosofiction.com 

   ISBN 978-954-28-1532-7 (Сиела)

  

Сист. No: 44512

- 40 -

АТ/820(73)-31/Б 21, ДБ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 43195

Балдачи, Дейвид

   Последната миля : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2017 . - 464 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-431-6 

  

Сист. No: 44556

- 41 -

РВ/839.3-31/В 19ЦБ 43287

Ван Дер Флюхт, Симон

   Среднощно синьо : [Роман] / Симон Ван Дер Флюхт ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2017 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-380-2 

  

Сист. No: 44649

- 42 -

РВ/820(73)-31/Г 77ЦБ 43218

Гран, Дейвид

   Изгубеният град Z : [Роман] / Дейвид Гран ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2017 . - 334 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-020-070-3 (Colibri)

  

Сист. No: 44580

- 43 -

РВ/820(71)-31/Г 92ЦБ 43198

Гуланд, Сандра

   Кралицата в сянка : [Роман] / Сандра Гуланд ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2017 . - 413 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-506-7 (Colibri)

  

Сист. No: 44559

- 44 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 43196

Дивър, Джефри

   Композитора : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Ера, 2017 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-433-8 

  

Сист. No: 44557

- 45 -

АТ/839.6-31/Е 41, РВ/839.6-31/Е 41ЦБ 43189

Екеберг, Ян Уве

   Кралеубийците : Роман / Ян Уве Екеберг ; Прев. от норв. Калина Димитрова . - [София] : Персей, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Времето на меча ; 2)

   Кн. 1. Времето на меча.

   ISBN 978-619-161-141-6 

  

Сист. No: 35670

- 46 -

РВ/830-31/З-58ЦБ 43206

Зендкер, Ян-Филип

   Игри на дракони : Роман / Ян-Филип Зендкер ; Прев. от нем. Милена Петкова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 328 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър. Сер. Полетът на дракона ; Кн. 2)

   

   ISBN 954-26-1722-4 

   ISBN 978-954-26-1722-8 

  

Сист. No: 44567

- 47 -

РВ/850-31/К 23ЦБ 43235

Камилери, Андреа

   Ароматът на нощта : Комисарят Монталбано в изкушение : [Кримин. роман] / Андреа Камилери ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Книгопис, 2014 . - 183 с. ; 20 см . -  (Криминална колекция ; 6)

   

   ISBN 978-619-7067-41-5 

  

Сист. No: 44597

- 48 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 43201

Кинг, Стивън и др.

   Кутията на Гуенди : [Новела] / Стивън Кинг, Ричард Чизмар ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2017 . - 176 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-777-3 

  

Сист. No: 44562

- 49 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 43183

Клейпас, Лайза

   Дявол през пролетта : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2017 . - 312 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба. [Сер.] Рейвънел ; 3)

   Кн. 1. Изкушение ; Кн. 2. Докато свят светува.

   ISBN 978-619-165-085-9 

  

Сист. No: 35575

- 50 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 43222

Клеър, Касандра

   Тъмни съзаклятия : [Роман] : Кн. 1 - / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2017 . - 21 см

   

   Кн. 2. Повелител на сенките . - 671 с.

   

   ISBN 978-619-157-208-3 (кн. 2)

  

Сист. No: 44584

- 51 -

РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 43193

Конъли, Майкъл

   Ъгъл на разследване : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-779-7 

  

Сист. No: 44554

- 52 -

РВ/830-31/К 87ЦБ 43217

Кох, Джесика

   Толкова близо до хоризонта : [Роман] / Джесика Кох ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Емас, 2017 . - 440 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-357-355-4 

  

Сист. No: 44579

- 53 -

ДБ/820(73)-31/К 90, РВ/820(73)-31/К 90ЦБ 43209

Кренц, Джейн Ан

   Жена с тайни : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2017 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   На кор.: Дж. Ан Кренц с псевд. Аманда Куик.

   ISBN 978-954-409-377-8 

  

Сист. No: 44570

- 54 -

РВ/820(73)-31/Л 50ЦБ 43191

Лескроарт, Джон

   Фатална изневяра : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Ciela, 2017 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2368-1 (Сиела)

  

Сист. No: 42424

- 55 -

РВ/820(73)-32/Л 83ЦБ 43192

Лорен, Кристина

   Красиво момче : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Уо Егмонт, 2017 . - 368 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика ; [5])

   Кристина Лорен - колективен псевд. на Лорен Билингс и Кристина Хобс. - Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2079-9 

  

Сист. No: 44553

- 56 -

РВ/820(73)-31/Л 85ЦБ 43286

Лу, Мари

   Легендата : [Роман] / Мари Лу ; Прев. от англ. Иван Костурков . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   Ч. 1. на едноим. трилогия. Ч. 2.Феноменът.

   ISBN 978-954-26-1280-3 

  

Сист. No: 44648

- 57 -

РВ/859.0-31/Л 88ЦБ 43212

Лунгу, Дан

   Момиченцето, което си играеше на Бог : [Роман] / Дан Лунгу ; Прев. от рум. Лора Ненковска . - София : Колибри, 2016 . - 374 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-888-4 (Colibri)

  

Сист. No: 44573

- 58 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 43182

Макгий, Катрин

   Хилядният етаж : [Роман] / Катрин Макгий ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2017 . - 416 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-766-7 

  

Сист. No: 35567

- 59 -

Ло/882-31/М 31, РВ/882-31/М 31ЦБ 43211

Маринина, Александра

   Сибирски тайни : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 954-26-1710-0 

   ISBN 978-954-26-1710-5 

  

Сист. No: 44572

- 60 -

ДБ/882-31/М 45ЦБ 43172

Медведев, Антон Николаевич

   Враг на Империята : [Роман] / Антон Медведев ; Прев. [от рус.] Анелия Божкова . - София : Литера Прима, 2007 . - 432 с. ; 20 см . -  (Избрана руска фантастика)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-738-140-7 

  

Сист. No: 44545

- 61 -

АТ/820-31/М 79, Ло/820-32/К 55, РВ/820-31/М 79ЦБ 43226

Могак, Дебора

   Треска за лалета : [Роман] / Дебора Могак ; Прев. от англ. Ана Лулчева . - София : Ciela, 2017 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2388-9 (Сиела)

  

Сист. No: 44588

- 62 -

АТ/820(73)-31/М 89, РВ/820(73)-31/М 89ЦБ 43229

Морган, Алисън

   Може ли да се срещнем отново? : [Роман] / Алисън Морган ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2017 . - 343 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-204-5 

  

Сист. No: 44591

- 63 -

РВ/840-992/Н 59ЦБ 43289

Нервал, Жерар дьо

   Пътешествие из Ориента / Жерар дьо Нервал ; Прев. от фр. Рени Йотова, Весела Антонова . - София : Алтера, 2010 . - 724 с. ; 21 см . -  (Поредица Европейски романтизъм)

   Жерар дьо Нервал - псевд. на Жерар Лабрюни. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9757-58-3 

  

Сист. No: 44651

- 64 -

РВ/820-31/О-45ЦБ 43288

Озмънд, Хейзъл

   Искам да ти вярвам : [Роман] / Хейзъл Озмънд ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : СББ Медиа, 2017 . - 296 с. ; 20 см . -  (Кол. Страст и изкушение)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-288-7 

  

Сист. No: 44650

- 65 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 43210

Патерсън, Джеймс

   Справедливостта на Крос : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 320 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1709-7 

   ISBN 978-954-26-1709-9 

  

Сист. No: 44571

- 66 -

РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 43186

Престън, Дъглас и др.

   Аленият бряг : [Роман] / Престън & Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-769-8 

  

Сист. No: 35581

- 67 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 43207

Робъртс, Нора

   Завръщане към залеза : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова . - [София] : Бард, 2017 . - 528 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-768-1 

  

Сист. No: 44568

- 68 -

Ло/820(73)-31/С 36, РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 43190

Силва, Даниъл

   Черната вдовица : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Елена Кодинова . - Пловдив : Хермес ; Хермес, 2017 . - 464 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър. Сер. Габриел Алон ; 16)

   

   ISBN 954-26-1703-8 

   ISBN 978-954-26-1703-7 

  

Сист. No: 35677

- 69 -

АТ/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 43228

Стийл, Даниел

   Опасни игри : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2017 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-776-6 

  

Сист. No: 44590

- 70 -

РВ/886.2/Т 69ЦБ 43231

Томич, Анте

   Чудото в Поскокова Драга : [Роман] / Анте Томич ; Прев. от хърв. Русанка Ляпова . - София : Колибри, 2015 . - 222 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на кор.

   ISBN 978-619-150-611-8 (Colibri)

  

Сист. No: 44594

- 71 -

АТ/820(94)-31/Т 75, РВ/820(94)-31/Т 75ЦБ 43205

Торн, Сали

   Игра на омраза : [Роман] / Сали Торн ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Ибис, 2017 . - 344 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157206-9 

  

Сист. No: 44566

- 72 -

АТ/820(73)-31/У 41ЦБ 43227

Уингейт, Лиса

   Преди да станем твои : [Роман] / Лиса Уингейт ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2017 . - 432 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-774-2 

  

Сист. No: 44589

- 73 -

ДБ/820(73)-31/У 68ЦБ 43280

Уолс, Джанет

   Стъкленият замък : [Автобиогр. роман] / Джанет Уолс ; Прев. от англ. Светлозара Лесева . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1053-3 

  

Сист. No: 44642

- 74 -

РВ/820(73)-31/Ф 57ЦБ 43204

Фицджералд, Френсис Скот

   Червенокосата вещица : [Роман] / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Александра Микова . - София : Фама, 2017 . - 64 с. ; 21 см . -  ([Библ.] Класика)

   

   ISBN 978-619-178-063-1 

  

Сист. No: 44565

- 75 -

АТ/820(73)-31/Ф 82ЦБ 43142

Фрей, Джеймс и др.

   Последната игра : Поканата : [Роман] : Кн. 1 - / Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 598 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Последната игра ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-27-1327-2 

  

Сист. No: 44514

- 76 -

РВ/820(94)-31/Х 96ЦБ 43219

Хърн, Лиан

   Властелинът на тъмната гора : Сага за Шиканоко : Кн. 2 : [Роман] / Лиан Хърн ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Труд, 2017 . - 352 с. ; 21 см . -  (Сер. Сага за Шиканоко ; Кн. 2)

   Лиан Хърн - псевд. на Джилиън Маргарет Рубинщайн ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-398-527-8 

   ISBN 978-954-398-527-2 

  

Сист. No: 44581

- 77 -

РВ/895.1-31/Ц 18ЦБ 43163

Цао, Сюецин

   Сън в алени покои : [Роман : В 2 т.] / Цао Сюецин ; Прев. от кит. Петко Т. Хинов ; Консултант Сяо Ли, Ма Шаобо . - София : Изток-Запад, 2015 - . - 22 см . -  (Библ. Тезаурус ; 13)

   

   Т. 1 . - 600 с. : с ил., [1] л. сх.

   Ориг. загл. на кит. ез.

   ISBN 978-619-152-609-3 (т. 1)

  

Сист. No: 44536

- 78 -

РВ/820-32/Ч 16ЦБ 43197

Чайлд, Лий

   [Джак Ричър]: Без второ име : Разкази / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2017 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица Джак Ричър])

   Лий Чайлд е псевд. на Джим Грант.

   ISBN 978-954-769-434-7 

  

Сист. No: 44558

- 79 -

РВ/894.35-31/Ш 41ЦБ 43180

Шафак, Елиф

   Трите дъщери на Ева : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2017 . - 415 с. ; 22 см

   В кн. отбелязано : Прев. е от англ. по изричното желание на авт.

   ISBN 978-954-27-2070-6 

  

Сист. No: 33460

- 80 -

АЦ/820-31/B 80ЦБ 43290

Botting, Antony

   Pebble in the dark : [A novel] /  Author Antony Botting . - [London] : Amazon, [2017] . - 237 p. ; 22 cm

   [Прев. на загл. на бълг. ез.: Камък в мрака. - Авт. е от бълг. произход.]

   ISBN 978-099-559-421-0 

  

Сист. No: 44653

Българска художествена литература

- 81 -

РВ/886.7-311.6/Л 36ЦБ 43213

Антонова, Неда Монова

   Първия след Бога : Любовта и смъртта на Васил Левски : [Ист.] роман / Неда Антонова . - София : Факел, 2017 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-411-239-4 

  

Сист. No: 44574

- 82 -

РВ/886.7-31/Б 94ЦБ 43270

Бъчварова, Свобода Тодорова

   Опасен чар : Роман / Свобода Бъчварова . - София : БЗНС, 1987 . - 160 с., [4] л.: снимки ; 19 см . -  (Поредица Кн. от екрана)

   

  

Сист. No: 44630

- 83 -

ДБ/886.7-32/В 15ЦБ 43281

Вазов, Иван Минчов

   Немили-недраги : Повест / Иван Вазов ; Худож. оформление и ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 125 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   

   ISBN 954-26-1504-3 

   ISBN 978-954-26-1504-0 

  

Сист. No: 44643

- 84 -

Ло/886.7-31/В 23, РВ/886.7-31/В 23ЦБ 43179

Васевски, Камен Василев

   Сърце, говори, говори! : Роман в писма / Камен Васевски . - 2. прераб. изд. . - София : Бълг. писател, 2016 . - 356 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа: Ч.1. и Ч. 2. ; Лична карта ; Кн. от К. Васевски с.329-334 ; Видяно от зрящи очи.

   ISBN 978-619-204-075-8 

  

Сист. No: 35398

- 85 -

РВ/886.7-31/В 95ЦБ 43175

Вълчанова, Ина

   Остров Крах : [Роман] / Ина Вълчанова . - 2. изд. . - София : [Корпорация Развитие], 2017 . - 184 с. ; 20 см

   Романът има награда от Лит. конкурс Развитие и Европ. награда за лит. 2017

   ISBN 978-954-9612-32-5 

  

Сист. No: 44548

- 86 -

АТ/886.7-31/Г 70ЦБ 43174

Господинов, Георги

   Естествен роман / Георги Господинов ; [Послесл.] Бойко Пенчев . - 10. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 216 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев. - Съдържа и Естествен роман - семена и корени на 90-те / Б. Пенчев ; Из естествената история на романа. - В изд. каре отбелязано 10. спец. изд. - Библиогр. с. 212-213.

   ISBN 978-619-186-092-0 

  

Сист. No: 44547

- 87 -

РВ/886.7-1/Д 64ЦБ 43158

Дишев, Валентин Диков

   Тиха книга : [Поезия] / Валентин Дишев . - 2. изд. . - [София] : Изток-Запад, 2014 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-152-503-4 

  

Сист. No: 44531

- 88 -

РВ/886.7-1/Д 64ЦБ 43159

Дишев, Валентин Диков

   Маргьорит (и други регистри) : [Поезия] / Валентин Дишев . - 2. прераб. изд. . - [София] : Арс, 2014 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   2. прераб. изд., специално за трилогията Тезей.

   ISBN 978-954-9857-52-8 

  

Сист. No: 44532

- 89 -

РВ/886.7-1/Д 64ЦБ 43160

Дишев, Валентин Диков

   Ортелий : [Поезия] / Валентин Дишев . - 3. изд. . - [София] : Арс, 2017 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-9857-58-0 

   

   

  

Сист. No: 44533

- 90 -

ДБ/886.7-32/Е 64ЦБ 43282

Енев, Деян

   Клането на петела : Разкази / Деян Енев ; Послесл. Митко Новков . - 2. изд. . - София : Рива, 2017 . - 164 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Съдържа и Наместо послесл. / М. Новков ; За авт.

   ISBN 978-954-320-599-8 

  

Сист. No: 44644

- 91 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 43199

Йорданов, Недялко Асенов

   Мрън-мрън : Нови стихотворения / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2017 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-414-0 (Милениум)

  

Сист. No: 44560

- 92 -

АТ/886.7-31/К 28, РВ/886.7-31/К 28ЦБ 43220

Карабашлиев, Захари Тодоров

   Хавра : Роман / Захари Карабашлиев ; Ред. Веселина Седларска . - София : Ciela, 2017 . - 704 с. ; 21 см

   Авт. бел. ; Библиогр. с. 701.

   ISBN 978-954-28-2398-8 (Сиела)

  

Сист. No: 44582

- 93 -

РВ/886.7-31/К 90ЦБ I 3946

Кристъл, Силвия

   Сърца от пепел : [Роман] / Силвия Кристъл . - София : МОНТ, 2017 . - 336 с. ; 17 см

   Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-169-138-8 

  

Сист. No: 44577

- 94 -

РВ/886.7-1/М 72ЦБ 43291

Митов, Иван Спасов

   Любов, любов : Поеми, стихотворения, песни : Т. 1. / Иван Митов ; Ред. Красимира Кацарска . - Благоевград : Изд. авт., 2017 . - 176 с. ; 21 см . -  (Поредица Влюбените птици летят по две ; т. 1)

   Ив Ван Смит - псевд. на Иван Спасов Митов.

   ISBN 978-619-90403-4-8 

  

Сист. No: 44655

- 95 -

РВ/886.7-3/П 93ЦБ 43178

Пунчев, Петър

   Вие сте тук : [Проза и публицистика] / Петър Пунчев ; [Предг.] Василий Димов . - [София] : Захарий Стоянов, 2017 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-09-1169-4 

  

Сист. No: 44552

- 96 -

ДБ/886.7-31/Р 27, РВ/886.7-31/Р 27ЦБ 43216

Райкова, Венета

   Вендета : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2017 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-251-9 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 44578

- 97 -

РВ/886.7-1/Л 36, РД/886.7-1/Л 36ЦБ 43144

Стефанов, Красимир

   Моят Левски : Патриотични строфи / Красимир Стефанов . - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2017 . - 64 с. ; 20 см

   Кн. се изд. с помощта на Искрен Красимиров и ДЗЗД "Незабравимата България".

   ISBN 978-954-2920-35-9 

  

Сист. No: 44513

- 98 -

РВ/886.7-31/Т 64ЦБ 43208

Тодоров, Владислав

   Пумпал : Брутална приказка / Владислав Тодоров ; Ил. на кор. Тео Ушев . - София : Колибри, 2017 . - 168 с. ; 20 см

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-619-02-0027-7 (Colibri)

  

Сист. No: 44569

- 99 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 43202

Томов, Александър

   Византийският лабиринт : Исторически роман / Александър Томов . - София : lexicon, 2017 . - 274 с. ; 21 см . -  (Съвременна българска проза)

   Съдържа и Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-025-1 (Лексикон)

  

Сист. No: 44563

- 100 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 43177

Томов, Александър Александров

   [Никнейм] Nickname тийнейджър : [Роман] / Александър Томов . - София : Корпорация Развитие, 2016 . - 63 с. ; 21 см

   Кн. е номинирана от Лит. конкурс Развитие. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-9612-30-1 

  

Сист. No: 44551

- 101 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 43181

Томов, Георги Делчев

   Розариум : [Роман] / Георги Томов . - София : Ciela, 2017 . - 319 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2346-9 (Сиела)

  

Сист. No: 35401

- 102 -

РВ/886.7-8/Ч 67ЦБ 43224

Черга пъстроцветна  : 100 творби на 66 български автори от 3 континента /  Ред. Мариана Христова ; Худож. Катя Донкова ; [Предг.] Симеон Стоилов . - София : Симолини, 2016

   Изд. с подкрепата на базирания в Чикаго бълг. инф. портал www.EuroChicago.com.
   www.EuroChicago.com 

   ISBN 978-619-7265-06-4 

  

Сист. No: 44586

Литература за деца и юноши

- 103 -

АТ/886.7-93-34/Б 25ЦБ 43230

Банков, Банко П.

   Преди да пораснеш : Приказки и басни за деца и родители / Банко П. Банков ; Худож. Мария Златанова . - [София] : Фют, 2011 . - 64 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-625-706-2 

  

Сист. No: 44592

- 104 -

ДБ/820-93-31/Д 14ЦБ 43283

Дал, Роалд

   Вещиците : [Роман за деца] / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Куентин Блейк . - София : Enthusiast, 2016 . - 224 с. : с ил., снимки ; 20 см

   Съдържа и: За авт. и худ. - В изд. каре отбелязано Ново изд.
   roalddahl.com 

   ISBN 978-954-8657-69-3 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 44645

Отраслева литература за деца и юноши

- 105 -

РД/087.5:949.72/Б 85ЦБ 43152

Букварино  : 60 личности в бълг. история : Ист. лабиринт на познанието : Образователна игра /  Творчески екип Цвета Кирилова и др . - София : Сдружение Азбукари, 2017 . - 108 с. : с цв. ил. ; 24 см + 62 к., 2 тетрадки

   Образователен комплект вкл. кн. 60 личности в бълг. история : Исторически лабиринт на познанието, 62 карти за игра и 2 тетрадки. - Др. авт.: М. Абаджиев, Ч. Каменаров, П. Серафимов, М. Златкова, М. Димитрова, Д. Захариева, А. Кирилов, Я. Трендафилова, В. Петров, С. Йовчева, Н. Георгиев. - Библиогр. с. 105-106.
   www.bukvarino.bg 

  

Сист. No: 44523

- 106 -

Ло/087.5:949.72/С 34, РД/087.5:949.72/С 34ЦБ II 2980

Серафимов, Павел и др.

   История на славните българи : [Помагало за деца и възрастни] / Павел Серафимов, Сдружение Азбукари и съмишленици ; Фотогр. Асен Великов . - София : Сдружение Азбукари, 2017 . - 152 с. : с цв. ил. ; 28Х22 см

   Библиогр. с. 149-151.

  

Сист. No: 44524

География

История

- 107 -

Ч1/949.7/В 44ЦБ 43161

Велчев, Йордан Николов

   Балканският човек XIV - XVII век : Истории в 7 книги : [В 3 т.] / Йордан Велчев ; Худож. Яна Левиева . - Пловдив : Жанет-45, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 1. Кн. 1-3. . - 792 с. : с ил.

   Съдържа: Кн. 1. Промененият човек ; Кн. 2. Непромененият човек ; Кн. 3. Балканският човек през XVI и XVII в. - Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-186-009-8 (т. 1)

  

Сист. No: 44534

- 108 -

Ч1/949.7/В 44ЦБ 43162

Велчев, Йордан Николов

   Балканският човек XIV - XVII век : Истории в 7 книги : [В 3 т.] / Йордан Велчев ; Худож. Яна Левиева . - Пловдив : Жанет-45, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 2. Кн. 4-5. . - 2015 . - 672 с. : с ил.

   Съдържа: Кн. 4. Странстващите народи ; Кн. 5. Православният човек. - Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-186-011-1 (т. 2)

  

Сист. No: 44535

- 109 -

Ч1/94/Д 47ЦБ 43151

Дечева, Даниела Николаева и др.

   Княжество Лихтенщайн : История. Култура. Идентичност / Даниела Дечева, Мария Ендрева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 248 с. : с фиг. ; 21 см

   Съдържа и Прил. Хронология на владетелите. - Кор. ISBN е 978-954-4252-65. - Библиогр. с. 239-247.

   ISBN 978-954-4252-6 (грешен)

  

Сист. No: 44522

- 110 -

РВ/949.72.042(092)/Т 72ЦБ 43203

Касабова, Благовеста Йорданова

   Баба Тонка : Животописание / Благовеста Касабова . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 200 с.: с ил., портр. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест)

   Библиогр. с. 197-198.

   ISBN 978-954-09-1115-1 

  

Сист. No: 44564

- 111 -

ДБ/791.44.071.2(497.2)(092)/М 70ЦБ 43285

Митев, Венелин Иванов

   Големите любови на български артисти, музиканти и художници : Тайният живот на звездите / Венелин Митев ; С предг. от авт.  . - София : Ciela, 2014 . - 372 с., [8] л. : снимки ; 21 см

   Сн. личен арх. на Петър Величков.

   ISBN 978-954-28-1460-3 (Сиела)

  

Сист. No: 44647

- 112 -

РВ/949.72.032.2(092)/И 18ЦБ 43200

Овчаров, Николай Димитров

   Цар Иван Александър Асен : Миротворецът / Николай Овчаров ; [Предг.] Пламен Павлов ; Ред. Мария Донева . - София : Фабер, 2017 . - 172 с. : с цв. ил., снимки, факс. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест)

   Съдържа и Нов и оригинален погледкъм личността на цар Иван Александър и неговата епоха / П. Павлов ; - Библиогр. с. 135-136.

   ISBN 978-619-00-0627-5 

  

Сист. No: 44561

- 113 -

Ч1/949.7/О-66ЦБ II 2977

Орбини, Мавро

   Царството на славяните : История от Дон Мавро Орбини от Рагуза Абат от Млетския орден / Мавро Орбини ; Прев. от староитал. Симеон Тодоров, Елица Попова ; Отг. ред. Пенка Ватова . - София : Дамян Яков ; ОКИ Столична библ., 2012 . - 528 с. : с ил., факс. ; 30 см

   Съдържа и Историкът / Надежда Драгова: с. 5-16 ; Паисий Хилендарски и руската версия на "Царството на славяните" от Мавро Орбини / Джузепе Дел'Агата: с. 17-24. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-527-521-0 (Дамян Яков)

  

Сист. No: 44526

Краезнание - отраслева литература

- 114 -

Кр/К796.5/В 95ЦБ 43277

Вълчев, Георги Александров

   [Сто] 100 години Туристическо дружество "Сърнена гора" : Историческо развитие / Георги Вълчев ; С предг. от Алексей Стоев ; Оформление Златан Дрянов . - Ст. Загора : Бълг. турист. д-во Сърнена гора, 2003 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 136 с. : със снимки ; 20 см

   Съдържа и: Сърнена гора : Марш / Васил Гюлеметов ; Песни ; Учредителен протокол от 1922 г. ; Писма ; Публицистика и офиц. док. ; Рез. на англ. ез. с. 133-134.

   ISBN 954-305-080-5 (грешен)

  

Сист. No: 44639

- 115 -

Кр/К615.8/Д 59, РВ/К615.8/Д 59ЦБ 43225

Димитрова, Светла Бориславова

   Старозагорските минерални бани, история в осем хилядолетия / Светла Димитрова ; Науч. ред., [предг.] Вера Бонева ; Ред. Снежана Маринова . - Ст. Загора : Дъга Плюс, 2017 (Ст. Загора : печ. Дъга Плюс) . - 144 с. : със снимки, табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 135 -142 и под линия.

   ISBN 978-619-7251-11-1 

  

Сист. No: 44587

- 116 -

Кр/К949.72СЗ/Д 59, РВ/К949.72СЗ/Д 59ЦБ 43221

Димитрова, Светла Бориславова и др.

   Музеят помни и разказва : Сб. с науч. статии и студии / Светла Димитрова и др ; Състав., [предг.] Вера Бонева, Ваня Донева ; Библиогр. Снежана Маринова ; Науч. ред. София Василева . - Ст. Загора : Етногр. музей на открито Етър ; Институт за приложна музеология ; Фабер, 2017 . - 290 с. , XVI с. : снимки ; 24 см

   Други съавт.: В. Бонева, В. Донева, Д. Янков, С. Василева, Б. Хараланова. - Юбилейно изд. по повод 60 г. на С. Димитрова. - Библиогр. с. 280 - 289, след отд. статии и под линия.

   ISBN 978-619-00-0620-6 (Фабер)

  

Сист. No: 44583

- 117 -

Кр/К551.44/О-82ЦБ 43276
 Осма нац. конф. по спелеология. Ст. Загора. 11-13 окт. 2002 

   Спелео 2002 : Сб. с доклади от Осмата нац. конф. по спелеология посветена на 100-год. юбилей на ТД "Сърнена гора" /  Ред. Алексей Стоев, Пенка Мъглова ; Прев. на англ. Пенка Мъглова . - Ст. Загора : Бълг. турист. д-во Сърнена гора, 2004 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 192 с. : с ил., к. ; 20 см

   Изд. Бълг. федерация по спелеология. - Библиогр. след отд. доклади ; Именен показалец ; Парал. текст на ангтл. ез.

   ISBN 954-305-094-5 

  

Сист. No: 44638

- 118 -

ИЦХУ/К271/У 33ЦБ II 2978

Узунов, Димо Николов

   Път към зографските светии : Сборна книжица : В 2 брайлови т. / Димо Узунов ; Адапт. на брайл Румяна Каменска-Донкова . - Света Гора, Атон ; София : Зографска св. обител ; БГАСИСТ, 2017 . - 30 см

   Кор. опис. - Брайловото изд. е дарение от БГАСИСТ ООД.

   Т. 1 . - [116 с.]. 

   

  

Сист. No: 44529

- 119 -

ИЦХУ/К271/У 33ЦБ II 2979

Узунов, Димо Николов

   Път към зографските светии : Сборна книжица : В 2 брайлови т. / Димо Узунов ; Адапт. на брайл Румяна Каменска-Донкова . - Света Гора, Атон ; София : Зографска св. обител ; БГАСИСТ, 2017 . - 30 см

   Кор. опис. - Брайловото изд. е дарение от БГАСИСТ ООД.

   Т. 2 . - [116 с.]. 

   

  

Сист. No: 44530

Краезнание - художествена литература

- 120 -

Кр/К886.7-1/В 72ЦБ 43275

Власакиев, Станимир Атанасов

   Безпредметни думи : [Стихосбирка] / Станимир Власакиев . - Ст. Загора : Изд. авт., 2008 (Ст. Загора : печ. Design Studio IN 12) . - 66 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 44637

- 121 -

Кр/К886.7-1/П 50ЦБ I 3948

Пещеров, Никодим

   Весели празници! : [Стихове] / Никодим Пещеров . - Ст. Загора : Изд. авт., 2000 . - 38 с. ; 16 см

   

  

Сист. No: 44634

- 122 -

Кр/К886.7-1/П 50ЦБ 43273

Пещеров, Никодим

   Самота : [Стихове] / Никодим Пещеров . - [Ст. Загора] : Изд. авт., [1998] . - 30 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 44635

- 123 -

Кр/К886.7-1/С 79ЦБ 43223

Стоилов, Минчо

   Зимна суша : Стихове и проза / Минчо Стоилов ; Подб., подредба и предг. Георги Янев ; Послесл. Марин Георгиев . - София : Литературен форум, 2016 . - 144 с. ; 21 см

   Съдържа и Думи за Минчо Стоилов / Г. Янев ; Полет в себе си, срещу себе си / М. Георгиев.

   ISBN 978-954-740-098-6 

  

Сист. No: 44585

- 124 -

Кр/К886.7-8/П 41ЦБ 43278

[Петдесет] 50 години СОУ Максим Горки  : Юбилеен алманах 2012 /  [Встъп. думи] Мариана Пенчева, Живко Тодоров . - Ст. Загора : Литера принт, 2012 . - 56 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Химн на СОУ М. Горки / Текст Мира Дочева, Живка Барова, Музика Михаил Янакиев.

  

Сист. No: 44640


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Маргарит 105 
Абаджиева, Красимира 79 
Абаджиева, Красимира Светославова 79 
Абгарян, Нарине 37 
Абгарян, Нарине Юрьевна 37 
Абдулаху, Адем 38 
Александров, Андрей 28 
Алексеева, Марина Анатолиевна 59 
Алмалех, Мони 29 
Ангелова, Весела 67 
Андреева, Елена 2 
Антонова, Весела 63 
Антонова, Весела Антонова 63 
Антонова, Неда 81 
Антонова, Неда Монова 81 
Баева, Надя 42 71 
Баева, Надя Димитрова 42 71 
Байн, Стив 39 
Балдачи, Дейвид 40 
Банков, Банко П. 103 
Блейк, Куентин 104 
Блейк, Куентин Саксби 104 
Божилов, Венцислав 51 
Божилов, Венцислав Божидаров 51 
Божкова, Анелия 60 
Бонева, Вера 115 116 
Бонева, Вера Петрова 115 116 
Борисов, Бойко 31 
Борси, Таня 32 
Булич, Инес 30 
Бъчваров, Крум 48 
Бъчваров, Крум Ернстов 48 
Бъчварова, Свобода 82 
Бъчварова, Свобода Тодорова 82 
Вазов, Иван 83 
Вазов, Иван Минчов 83 
Ван Дер Флюхт, Симон 41 
Васевски, Камен 84 
Васевски, Камен Василев 84 
Василева, София 116 
Ватова, Пенка 113 
Ватова, Пенка Трифонова 113 
Великов, Асен 106 
Величков, Галилей 2 4 
Велчев, Йордан 107 108 
Велчев, Йордан Николов 107 108 
Венков, Венцислав К. 43 
Венков, Венцислав Константинов 43 
Власакиев, Станимир 120 
Власакиев, Станимир Атанасов 120 
Вълков, Ангел 2 
Вълчанова, Ина 85 
Вълчев, Георги 114 
Вълчев, Георги Александров 114 
Генчева, Цветана 58 72 
Генчева, Цветана Тодорова 58 72 
Георгиев, Асен 66 
Георгиев, Георги Господинов 86 
Георгиев, Марин 123 
Георгиев, Николай 105 
Георгиева, Кристина 55 
Георгиева, Кристина Стефанова 55 
Господинов, Георги 86 
Гран, Дейвид 42 
Грант, Джим 78 
Гуланд, Сандра 43 
Дал, Роалд 104 
Дел'Агата, Джузепе 113 
Делева, Надежда 31 
Дечева, Даниела 109 
Дечева, Даниела Николаева 109 
Джонсън-Шелтън, Нилс 75 
Дивър, Джефри 44 
Дивър, Джефри Уилдс 44 
Димитрова, Калина 45 
Димитрова, Марияна 105 
Димитрова, Светла 115 116 
Димитрова, Светла Бориславова 115 116 
Димов, Василий 95 
Дишев, Валентин 87 88 89 
Дишев, Валентин Диков 87 88 89 
Дойнов, Николай 2 
Донева, Ваня 116 
Донева, Мария 112 
Донкова, Катя 102 
Дончева-Стаматова, Антоанета 41 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 41 
Драгова, Надежда Николова 113 
Дрянов, Златан 114 
Екеберг, Ян Уве 45 
Ендрева, Мария 109 
Ендрева, Мария Илиева 109 
Енев, Деян 90 
Загорчев, Марин 44 
Загорчев, Марин Иванов 44 
Захариева, Донка 105 
Зендкер, Ян-Филип 46 
Златанова, Мария 103 
Златева, Мария 2 
Златкова, Мария 105 
Ив Ван Смит 94 
Илиев, Нестор 2 4 
Йовчева, София 105 
Йорданов, Недялко 91 
Йорданов, Недялко Асенов 91 
Йотова, Рени 63 
Йотова, Рени Рачева 63 
Каменаров, Чавдар 105 
Каменска-Донкова, Румяна 118 119 
Камилери, Андреа 47 
Карабашлиев, Захари 92 
Карабашлиев, Захари Тодоров 92 
Касабова, Благовеста 110 
Касабова, Благовеста Йорданова 110 
Кацарска, Красимира 94 
Кацарска, Красимира Щерева 94 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 94 
Кинг, Стивън 48 
Кинг, Стивън Едуин 48 
Кирилов, Антон 105 
Кирилова, Цвета 105 
Кичашки, Петър 30 
Клейпас, Лайза 49 
Клеър, Касандра 50 
Кодинова, Елена 68 
Кодинова, Елена Любенова 68 
Константинов, Методи 4 
Конъли, Майкъл 51 
Корисян, Варта Торком 27 
Корисян, Вартануш Торком 27 
Костурков, Иван 56 
Костурков, Иван Йорданов 56 
Кох, Джесика 52 
Кренц, Джейн Ан 53 
Кристъл, Силвия 93 
Кръстев, Вергилий 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Кръстев, Вергилий Николов 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Кръстева, Кристина 31 
Куик, Аманда 53 
Кутева, Диана 62 
Кутева, Диана Янакиева 62 
Лабрюни, Жерар 63 
Лазарова, Калина 65 
Лазарова, Калина Иванова 65 
Левиева, Яна 107 108 
Лесева, Светлозара 73 
Лесева, Светлозара Илиева 73 
Лескроарт, Джон 54 
Лескроарт, Джон Трет 54 
Лорен, Кристина 55 
Лу, Мари 56 
Лулчева, Ана 61 
Лунгу, Дан 57 
Ляпова, Русанка 70 
Ляпова, Русанка Костова 70 
Ма Шаобо 77 
Макгий, Катрин 58 
Маринина, Александра 59 
Маринов, Александър 75 
Маринов, Александър Валентинов 75 
Маринова, Снежана 115 116 
Масларова, Емилия Л. 37 
Масларова, Емилия Любенова 37 
Медведев, Антон 60 
Медведев, Антон Николаевич 60 
Меонлина 27 
Микова, Александра 74 
Митев, Венелин 1 111 
Митев, Венелин Иванов 1 111 
Митов, Иван 94 
Митов, Иван Спасов 94 
Михайлова, Драга 4 
Могак, Дебора 61 
Морган, Алисън 62 
Мъглова, Пенка 117 
Ненковска, Лора 57 
Нервал, Жерар дьо 63 
Николов, Борис 2 3 5 
Новков, Митко 90 
Новков, Митко Георгиев 90 
Овчаров, Николай 112 
Овчаров, Николай Димитров 112 
Озмънд, Хейзъл 64 
Орбини, Мавро 113 
Павлов, Пламен 112 
Паркър, Камила 30 
Патерсън, Джеймс 65 
Паунова, Вера 50 
Пенева, Ваня 52 
Пенева, Ваня Илиева 52 
Пенчев, Бойко 86 
Пенчев, Бойко Пенчев 86 
Пенчева, Мариана 124 
Перчинкова, Катя 104 
Перчинкова, Катя Христова 104 
Петкова, Милена 46 
Петров, Велислав 105 
Петрова, Здравка 59 
Петрова, Здравка Станчева 59 
Пещеров, Никодим 121 122 
Пицути, Марко 32 
Попов, Деян Енчев 90 
Попова, Елица 113 
Престън & Чайлд 66 
Престън, Дъглас 66 
Пунчев, Петър 95 
Райкова, Венета 96 
Райкова-Георгиева, Венета Руменова 96 
Рашкова, Нина 53 
Рашкова, Нина Николаева 53 
Робъртс, Нора 67 
Рубинщайн, Джилиън Маргарет 76 
Сдружение Азбукари и съмишленици 106 
Седларска, Веселина 92 
Седларска-Анастасиу, Веселина Стоянова 92 
Серафимов, Павел 105 106 
Сивов, Коста 54 
Сивов, Коста Атанасов 54 
Силва, Даниъл 68 
Спасова, Маргарита 64 
Спасова, Маргарита Емилова 64 
Стефанов, Красимир 97 
Стефанов, Огнян 33 
Стефанова, Мирела 39 49 
Стефанова, Мирела Стефанова 39 49 
Стийл, Даниел 69 
Стоев, Алексей 114 117 
Стоев, Мартин 35 
Стоилов, Борис Николов 83 
Стоилов, Минчо 123 
Стоилов, Симеон 102 
Стоименов, Милко 40 78 
Стоименов, Милко Христов 40 78 
Събева, Виолета 38 
Сяо Ли 77 
Тасев, Иво 35 
Тодоров, Владислав 98 
Тодоров, Живко 124 
Тодоров, Любомир 36 
Тодоров, Симеон 113 
Тодоров, Симеон Георгиев 113 
Тодорова, Мария 2 6 
Тодорова, Соня 34 
Тодорова, Соня Калинова 34 
Томич, Анте 70 
Томов, Александър 99 100 
Томов, Александър Александров 99 100 
Томов, Георги 101 
Томов, Георги Делчев 101 
Торн, Сали 71 
Тотева, Жана 76 
Тотева, Жана Василева 76 
Тошев, Георги 1 
Трендафилова, Яна 105 
Узунов, Димо 118 119 
Узунов, Димо Николов 118 119 
Узунов, Илия 4 
Уингейт, Лиса 72 
Уолс, Джанет 73 
Ушев, Тео 98 
Фицджералд, Ф. Скот 74 
Фицджералд, Френсис Скот 74 
Фрей, Джеймс 75 
Хараланова, Бета 116 
Хинов, Петко Т. 77 
Хинов, Петко Тодоров 77 
Христова, Мариана 102 
Хърн, Лиан 76 
Цалова, Весела Лулова 47 
Цанева-Борси, Таня 32 
Цао Сюецин 77 
Цао, Сюецин 77 
Чайлд, Лий 78 
Чайлд, Линкълн 66 
Чизмар, Ричард 48 
Чизмарова, Елена 69 
Шафак, Елиф 79 
Янев, Георги 123 
Янев, Георги Георгиев 123 
Янков, Димитър 116 
24 часа 31 
Botting, Antony 80 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Албена и Максим [:] Любов е алхимията на успеха 36 
Аленият бряг 66 
Ароматът на нощта 47 
Баба Тонка 110 
Балканският човек XIV - XVII век 107 108 
Безпредметни думи 120 
Богомилите 27 
Бойко[,] който винаги се завръща 31 
Букварино 105 
В светлината на прожекторите - член 19 от конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 30 
Вендета 96 
Весели празници! 121 
Вещиците 104 
Вие сте тук 95 
Византийският лабиринт 99 
Властелинът на тъмната гора 76 
Враг на Империята 60 
Големите любови на български артисти, музиканти и художници 111 
Господари на моргата 33 
Дъщерята на меча 39 
Дявол през пролетта 49 
Езерен бряг 38 
Естествен роман 86 
Жена с тайни 53 
Забранената еволюция 32 
Завръщане към залеза 67 
Зимна суша 123 
Игра на омраза 71 
Игри на дракони 46 
Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Изгубеният град Z 42 
Искам да ти вярвам 64 
История на славните българи 106 
Клането на петела 90 
Княжество Лихтенщайн 109 
Композитора 44 
Кралеубийците 45 
Кралицата в сянка 43 
Красиво момче 55 
Кратък и практичен наръчник по оцеляване на семейства с малки деца и други в София 34 
Кутията на Гуенди 48 
Легендата 56 
Любов, любов 94 
Манюня 37 
Маргьорит (и други регистри) 88 
Може ли да се срещнем отново? 62 
Момиченцето, което си играеше на Бог 57 
Моят Левски 97 
Мрън-мрън 91 
Музеят помни и разказва 116 
Немили-недраги 83 
Опасен чар 82 
Опасни игри 69 
Ортелий 89 
Остров Крах 85 
Последната игра : Поканата 75 
Последната миля 40 
Преди да пораснеш 103 
Преди да станем твои 72 
Прогонените гении на България 1 
Пумпал 98 
Първия след Бога 81 
Път към зографските светии 118 119 
Пътешествие из Ориента 63 
Родени да побеждават 35 
Розариум 101 
Савската царица, Лилит и гарванът 29 
Самота 122 
Сибирски тайни 59 
Спелео 2002 117 
Справедливостта на Крос 65 
Среднощно синьо 41 
Старозагорските минерални бани, история в осем хилядолетия 115 
Стъкленият замък 73 
Сън в алени покои 77 
Сърца от пепел 93 
Сърце, говори, говори! 84 
Тиха книга 87 
Толкова близо до хоризонта 52 
Треска за лалета 61 
Трите дъщери на Ева 79 
Трудови процедури и съвети в помощ на работодателя 28 
Тъмни съзаклятия 50 
Фатална изневяра 54 
Хавра 92 
Хилядният етаж 58 
Цар Иван Александър Асен 112 
Царството на славяните 113 
Червенокосата вещица 74 
Черга пъстроцветна 102 
Черната вдовица 68 
Чудото в Поскокова Драга 70 
Ъгъл на разследване 51 
[Джак Ричър]: Без второ име 78 
[Никнейм] Nickname тийнейджър 100 
[Петдесет] 50 години СОУ Максим Горки 124 
[Сто] 100 години Туристическо дружество "Сърнена гора" 114 
Pebble in the dark 80 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Артисти, български 111 
Балкански полуостров - история 107 108 113 
Богомилство - България 27 
Богомилство - популярна литература 27 
Българи в чужбина - биографии - популярна литература 1 
България - вътрешна политика - популярна литература 33 
България - история, средни векове 113 
България - култура - история - наука - биографии - популярна литература 1 
България - обществено управление - административноправни въпроси 28 
Владетели, български - популярна литература 112 
Волейбол, български - спомени 35 
Глобализация - тенденции и перспективи 32 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 34 
Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 34 
Дъновизъм - България - спомени 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Дъновизъм - популярна литература 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Държави - в Европа - история 109 
Журналисти, български - спомени 33 
Икономическо развитие, световно - популярна литература 32 
Информационни технологии - роля в общественото развитие 32 
Исторически музеи - Ст. Загора - история 116 
История - Балкански страни 107 108 
История - България - дейци - детска и юношеска литература 105 106 
История - България - средни векове - Втора българска държава 112 
Кибернетика - популярна литература 32 
Курорти, лечебни - България 115 
Манастири - Атон - история 118 119 
Минерални бани - Стара Загора - история 115 
Музиканти, български - биографии 111 
Националноосвободително движение - България 110 
Пещери - България - конференции 117 
Политика - България 31 
Политици, български - биографии 31 
Политици, български - биографии - спомени 33 
Права на човека - Европа - международни конвенции 30 
Права на човека - нормативни документи 30 
Православна църква - история 118 119 
Прочути личности, български - биографии - популярна литература 1 111 
Семейно възпитание - наръчници и ръководства 34 
Семиотика - в Библията 29 
Славяни - бит и култура - история 113 
Спелеология - България 117 
Стар завет - символика и тълкуване 29 
Стара Загора - исторически паметници - на културата 116 
Стара Загора - история 115 
Стара Загора - физическа култура и спорт - история 114 
Труд - България - законодателни и директивни материали 28 
Трудови отношения - България - правни въпроси 28 
Туризъм - Стара Загора - учреждения и организации 114 
Фигурно пързаляне - България - биографии 36 
Хора с увреждания - социални проблеми 30 
Художници, български - биографии 111 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абаджиев, Васко (14.1.1926 - 14.12.1978) 1 
Абдулаху, Адем 38 
Александров, Андрей 28 
Александров, Сашко 102 
Александрова, Татяна (1956) 102 
Алипиева, Любов(1960) 102 
Алмалех, Мони 29 
Ангелова, Радостина Ангелова (1969) 102 
Андреева, Елена (1899-1990) 2 
Антим І, екзарх (1816 - 1888) 105 
Антонов, Румен - автомобилен изобр. (21.1.1944) 1 
Априлов, Васил (21.07.1789-2.10.1847) 105 
Асен I, цар (12в.-1196) 105 
Аспарух, хан (640 - 701) 105 
Атанасов, Джон Винсънт (4.10.1903 - 15.6.1995) 1 
Атанасов-Джамджията, Велчо (около 1778 - 1835) 105 
Баба Илийца (1820-сл.1878) 105 
Байн, Стив (03.08.1973) 39 
Балканска, Мими Михайлова (22.07.1902-22.05.1984) 111 
Банков, Банко П (1936) 103 
Банчева, Анна (1978) 102 
Батенберг, Александър I, княз (1857-1893) 105 
Бачков, Красимир(1958) 102 
Бенковски, Георги (1843 - 1876) 105 
Берон, Петър (1799-21.03.1871) 105 
Билярска, Людмила 102 
Блейк, Куентин Саксби (16.12.1932) 104 
Божилова, Петя (1959) 102 
Божкова, Петрана 102 
Бойчев-Кастеел, Боби(1953) 102 
Борис I, княз (вероятно 830/832 - 2.5.907) 105 
Борис III, цар (18/30.1.1894 - 28.8.1943) 105 
Борисов, Бойко Методиев (13. 6. 1959) 31 33 
Ботев, Христо (6.01.1848-20.05.1876) 105 
Бочев, Людмил 102 
Бояджиев, Хачо Кирилов (20.01.1932-23.04.2012) 111 
Браун, Юл=Илия Георгиев Вълков (1922 - 1998) 1 
Будевска, Адриана (13.12.1878-9.12.1955) 111 
Вазов, Владимир (14.5.1868 - 20.5.1945) - ген. 105 
Вазов, Иван Минчов (9.07.1850-22.09.1921) 105 
Вакрилов, Иван(1953) 102 
Вартан, Силви (15.8.1944) 1 
Василев, Цветан 33 
Василева, Валя(1962) 102 
Василева, Дочка 102 
Велич, Люба (10.07.1913-1.09.1996) 111 
Величков, Галилей (1911-1985) 2 
Венчева, Стефка (1968) 102 
Веселинов, Ангел(1959-11.08.2015) 102 
Винарова, Бистра (6.11.1890-15.04.1977) 111 
Владигеров, Любен Хараланов (12.03.1899-1992) 111 
Владигеров, Панчо Хараланов (13.03.1899-8.09.1978) 111 
Владимир Расате, княз (ок.850-ок.893) 105 
Влахов, Миролюб(1956) 102 
Волов, Панайот (1850 - 1876) 105 
Гаспаров, Симеон (1965) 102 
Генков, Генко (1.02.1923-3.03.2006) 111 
Георгиев, Борис (1.11.1888-9.04.1962) 111 
Георгиев, Владимир(1967) 102 
Георгиев, Евлоги (3.10.1819-5.07.1897) 105 
Георгиев, Христо (1824-6.03.1872) 105 
Георгиева, Ирена 102 
Герганова, Петя Георгиева (20.01.1905-13.04.1985) 111 
Григоров, Светослав (1969) 102 
Дал, Роалд (13.09.1916-23.11.1990) 104 
Далчев, Любомир (27.12.1902 - 11.7.2002) 1 
Данаилова, Росица (26.11.1933) 111 
Даскалов, Видин Борисов (8.03.1929-28.08.2001) 111 
Делчев, Гоце (Георги) Николов(4.02.1872-4.05.1903) 105 
Демирова, Анахид 102 
Денкова, Албена 36 
Димитров, Емил (23.12.1940-30.03.2005) 111 
Димитров-Майстора, Владимир (1882 - 1960) 105 
Димитрова, Анастасия (1815-1898) 105 
Димитрова, Диана 102 
Димитрова, Кристина Димитрова (31.07.1960) 111 
Димитрова, Светла Бориславова 115 116 
Димитрова,МарианаПенчева,актриса28.5.1954-1.6.2005 111 
Дишев, Валентин (7.5.1962) 87 
Доган, Ахмед Демир 33 
Дойнов, Николай (1904 - 1990) 2 
Дончев, Светослав 102 
Дончева, Венета(1955) 102 
Дупаринова,Маргарита Спасова (1.07.1921-3.11.2005) 111 
Дънов, Петър Константинов (11.07.1864-27.12.1944) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Евтимий, патриарх Търновски (ок. 1327 - 1402/4) 105 
Евтимова, Здравка (1959) 102 
Елена Николай=Стоянка Николова24.1.1905-23.10.1993 111 
Елена Снежина=Е. Янкова Кирчева14.3.1881-6.12.1944 111 
Енев, Деян (11.8.1960) 90 
Желев, Ник(1953) 102 
Захарий Зограф = Захарий Христович Димитров 105 
Злата Мъгленска, св. (18 в., ок.1775-1795) 105 
Златева, Мария (1905-1996) 2 
Ива Ваня=Иванка Янакиева (11.10.1905-1991) 111 
Иван Александър, цар (нач. XIV в. - 17.2.1371) 112 
Иван Асен I, цар (12 в. - 1196) 105 
Иван Рилски, св. (ок. 876 - 18.8.946) 105 
Иван Шишман, цар (1350 - 3.6.1395) 105 
Иванова, Леа (13.08.1923-28.05.1986) 111 
Иванова, Лили (24.04.1939) 111 
Иванова, Цвета (1970) 102 
Илиев, Дико (15.02.1898-30.11.1984) 111 
Илиев, Илко 102 
Илиев, Нестор (1915-1996) 2 
Йорданов, Асен (2.9.1896 - 19.10.1967) 1 
Каблешков, Тодор (1.1.1851 - 1876) 105 
Казандзакис, Никос (18.02.1883-26.10.1957) 111 
Калоян, цар (ок.1168 - 1207) 105 
Калчев, Александър(1945) 102 
Каменаров, Чавдар 105 
кап.Петко войвода=Калоянов, Петко Кирков(1844-1900 105 
Каравелов, Любен Стойчев (1834-21.01.1879) 105 
Караколева, Светлана 102 
Каракочева, Иляна(1966) 102 
Карамитев, Апостол Милев (17.10.23-09.11.1973) 111 
Касабова, Пенка Милева (12.08.1901-12.09.2000) 111 
Касабова, Райна (1897 - 1969) 105 
Каспарян, Агоп(1960) 102 
Керелов, Трендафил Тошев, св. (1800-1876) 105 
Кирил, св.=Константин (ок. 826 - 14.2.869) 105 
Кисимов,Константин Василев (16.04.1897-16.08.1965) 111 
Коев, Симеон 102 
Коканова, Невена Богданова (12.12.1938-3.06.2000) 111 
Колев, Върбан(1960) 102 
Колев, Тодор (26.08.1939-15.02.2013) 111 
Колю Фичето=Никола Иванов Фичев (1800 - 1881) 105 
Комедвенска, Ники 102 
Кондов, Иван Стоянов (18.07.1925-8.09.2004) 111 
Кондова, Камелия(1969) 102 
Константин II Асен, цар (1397 - 1422) 105 
Костадинова, Магдалена 102 
Кох, Джесика(1982) 52 
Кривошиева, Ирен Владимирова (8.08.1956) 111 
Крум, хан (755 - 814) 105 
Кръстев, Кръстьо - откр. ЕМП (12.7.1900-16.9.1969) 1 
Кубрат, хан (605-665) 105 
Кънчев, Ангел (1850 - 1872) 105 
Левиев, Милчо (1937) 1 
Левски, Васил (Дякона) (18.07.1837-18.02.1873) 81 105 
Лешников, Аспарух (16.06.1897-31.07.1978) 111 
Лунгу, Дан(1969) 57 
Мазаров, Тодор Русев (2.01.1905-13.09.1975) 1 111 
Мантаров, Йордан (18.3.1936) 1 
Маркович, Раде (14.10.1921-10.09.2010) 111 
Масалитинова,Таня Николаевна(2.09.1921-31.05.2014) 111 
Матей Преображенски=Миткалото (1828 - 1875) 105 
Медведев, Антон Николаевич 60 
Меразчиев, Даниел(1975) 102 
Методий, слав. първоучител (ок. 815/20 - 885) 105 
Милев, Иван (19.02.1897-25.01.1927) 111 
Минчев, Георги (9.04.1943-18.02.2001) 111 
Митев, Венелин Иванов (2.12.1944) 111 
Митева, Гълъбина(1966) 102 
Михайлов, Ангел Вълков (1899-1986) 2 
Михайловски, Стоян Николов (7.01.1856-3.08.1927) 105 
Михова, Жанет Октавиан 102 
Могак, Дебора (28.06.1948) 61 
Мутафова, Стоянка Константинова (2.02.1922) 111 
Недялков, Николай 102 
Недялкова-Качулкова, Райна(1961) 102 
Никифоров, Димитър(1968) 102 
Николаев, Веселин 102 
Николай, Елена (24.1.1905 - 23.10.1993) 1 
Николов, Андрей (29.04.1878-17.12.1959) 111 
Николов, Борис (1901-1991) 2 
Ноай, Ана дьо (15.11.1876 - 30.4.1933) 1 
Ножарова, Надя Матеева (21.11.1916-18.04.2014) 111 
Нонинска-Миятева,Мара Петрова13.12.1883-25.12.1926 111 
Нора Нова=Ахинора Куманова (8.05.1928) 111 
Ночев, Иван (23.9.1916 - 13.3.1991) 1 
Обретенова, Тонка=Баба Тонка(18.12.1812-27.3.1893) 105 110 
Овчаров, Николай Димитров (1957) 112 
Огнянов, Сава Петров (24.05.1876-22.03.1933) 111 
Омуртаг, хан (8 в. - 831) 105 
Орбини, Мавро (1563 - 1614) 113 
Паисий Хилендарски (1722-1773) 105 
Папазов, Жорж (Георги) (2.2.1894 - 23.4.1972) 1 
Параскевова, Стилияна (1863-1932) 105 
Парцалев, Георги Иванов (16.06.1925-31.10.1989) 111 
Паскалева, Катя Кирилова (18.09.1945-23.07.2002) 111 
Паскова, Даниела(1974) 102 
Пацев, Петър (1949) 102 
Пеева-Никифоридис, Елена 102 
Пеевски, Делян 33 
Пейков, Асен (28.6.1908 - 25.9.1973) 1 
Перец, Давид (19.2.1906 - 28.5.1982) 1 
Петров, Илия Николаев (6.07.1903-18.05.1975) 111 
Петров, Петър-изобр. на ел. часовник (1919 - 2003) 1 
Петрова, Рада 102 
Петър II, цар (12 в.-1197) 105 
Пицути, Марко (1971) 32 
Поп Богомил (Х век) 27 
Поп Йеремия 27 
Попов, Нейчо Николов (13.07.1924-20.03.1974) 111 
Попова, Илка Стефанова (1.08.1905-30.05.1979) 111 
Пунчев, Петър (1956) 95 
Радомирова, Христина (11.12.1974) 102 
Радославов, Цветан (19.04.1863-1931) 105 
Райна Княгиня (1856 - 1917) 105 
Райнов, Боян (1921 - 2005) 1 
Райчев, Петър (9.03.1887-30.08.1960) 111 
Райчева, Силвия (1966) 102 
Раковски, Георги Стойков (1821-9.10.1867) 105 
Рашева, Катя 102 
Рефетов, Самуил (1937) 1 
Ронсар, Пиер дьо (11.9.1524 - 27.12.1585) 1 
Русалиева, Мария Владимирова(21.07.1928-5.08.2015) 111 
Самуил, цар (ок. 945 - 6.10.1014) 105 
Сарафов, Кръстьо Петров (6.04.1876-27.08.1952) 111 
Серафимов, Павел 105 
Симеон I, цар (864 - 927) 105 
Симеонова,Недялка Димитрова(2.12.1901-14.03.1959) 111 
Симова, Румяна 102 
Славейков, Пенчо Петков (27.04.1866-28.05.1912) 111 
Стависки, Максим 36 
Стаматов,Георги Александров (1.01.1893-10.08.1965) 111 
Стамболов, Стефан Николов (12.2.1854 - 6.7.1894/5) 105 
Стамова, Даниела(1951) 102 
Станев, Емилиян (28.02.1907-15.03.1979) 111 
Станков, Валери(5.05.1956) 102 
Стефан Караджа (11.5.1840 - 1868) 105 
Стефанов, Огнян 33 
Стоев, Мартин (3.12.1971) 35 
Стоилов, Минчо (1938-1989) 123 
Стоянов, Захари(й) (1850-2.09.1889) 105 
Стоянова, Елица 102 
Странски, Иван (2.1.1897 - 19.6.1979) 1 
Сърчаджиев, Стефан Николов (25.12.1912-20.04.1965) 111 
Съселов, Димитър Димитров - проф. (1961) 1 
Танев, Никола (5.12.1890-23.07.1962) 111 
Тасев, Иво (10.4.1969) 35 
Тасева, Леда (Виолета) (22.08.1926-4.07.1989) 111 
Тепешанов, Чавдар(1946) 102 
Тервел, хан (695 - 714) 105 
Тодоров, Владислав (1956) 98 
Тодорова, Мария (1898 - 1976) 2 
Тодорова, Соня Калинова (1979) 34 
Томич, Анте (22.04.1970) 70 
Томов, Александър Александров (3.7.1944) 99 100 
Торн, Сали 71 
Тотина, Албена 102 
Трендафилов, Владимир Атанасов (1897-1972) 111 
Увалиев, Петър Христов (12.1.1915 - 11.12.1998) 1 
Узунов, Дечко Христов (22.02.1899-26.04.1986) 111 
Урумов, Марин(1967) 102 
Фердинанд I, цар (26.02.1861-10.09.1948) 105 
Филиповска, Ганка 102 
Фицджералд, Скот (1896 - 1940) 74 
Фружин (14 в.-1460) 105 
Хаджи Димитър=Д. Хаджиниколов Асенов (1840 -1868) 105 
Хаджиев, Парашкев (14.04.1912-28.04.1992) 111 
Хашъмов, Сава Кирилов (4.03.1940-11.01.2012) 111 
Хинков, Виктор(1967) 102 
Хитов, Панайот (11.11.1830-22.3.1918) 105 
Христов, Борис Кирилов (18.05.1914-28.06.1993) 1 111 
Христова, Мариана(1963) 102 
Цанков, Йосиф-Йожи (7.11.1911-21.10.1971) 111 
Цацаров, Сотир 33 
Цветански, Михаил (1970) 102 
Чападжиев, Шефкет (24.4.1939) 1 
Чардафон Велики=Продан Тишков Проданов (1860-1906) 105 
Черкелов, Георги Иванов (25.06.1930-19.02.2012) 111 
Чернев, Валентин(16.01.1947) 102 
Чернев, Димитър (избр. слънчев хладилник) (1930) 1 
Чернев, Красимир(1960) 102 
Чуканов, Кирил (20.5.1944) 1 
Шилева-Чардафонова, Недялка (1867-1959) 105 
Щъркелов, Константин (20.03.1889-29.04.1961) 111 
Юнг, Карл Густав (1875 - 1961) 101 
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 105 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Атон 118 119 
Балкански страни 107 108 113 
България 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 33 35 36 105 106 107 108 110 111 112 113 114 117 
Лихтенщайн 109 
Пловдив 107 108 
Стара Загора 114 115 116 
Старозагорски минерални бани 115