НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ДБ/00(497.2)(092)/М 70ЦБ 44186

Митев, Венелин Иванов

   Българи, за които говори светът : [Биогр. очерци] / Венелин Митев ; [Предг.] Ирина Дойчева . - София : Книгомания, 2017 . - 272 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Възстановяване на паметта / Ирина Дойчева. - Библиогр.: с. 269-270

   ISBN 978-619-195-158-1 

  

Сист. No: 45683

Философия

- 2 -

РВ/001.9/Д 43ЦБ 44187

Деникен, Ерих фон

   Боговете още са тук / Ерих фон Деникен ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2018 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа За авт.

   ISBN 978-954-655-870-1 

  

Сист. No: 45684

- 3 -

Ч1/159.94/М 50ЦБ 44155

Месенже, Жозеф

   Илюстрован речник на жестовете : Как да разгадаем езика на тялото / Жозеф Месенже ; Прев. от фр. Весела Илиева . - София : Книгомания, 2018 . - 736 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-195-180-2 

  

Сист. No: 45652

- 4 -

СФ/133.5:51/М 95ЦБ I 3992

Мури, Тереза

   Енциклопедия на нумерологията : Изчерпателен наръчник за силата на числата / Тереза Мури ; Прев. [от англ.] Красимира Матева . - София : Книгомания, 2018 . - 400 с. : с ил., табл. ; 17х14 см . -  (Сер. Световни бестселъри Ум, тяло и дух)

   Речник на използваните термини ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-156-7 

  

Сист. No: 45656

- 5 -

Ч1/130.2/О-83ЦБ 44147

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : [Сборник] : Кн. 1. /  Прев. от кит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 144 с. : с ил. ; 22 см . -  ([Поредица] България среща Китай. Поредица Основни понятия в китайската мисъл и култура)

   Ориг. загл. и име на авт. са на кит. ез.

   ISBN 978-619-01-0156-7 

  

Сист. No: 45643

Религия. Теология

- 6 -

АТ/299.5/Т 88, ГК/299.5/Т 88, ДБ/299.5/Т 88, Ло/299.5/Т 88, РВ/299.5/Т 88, Ч1/299.5/Т 88ЦБ I 3990

Тубелевич, Йоланта

   Митология на Япония / Йоланта Тубелевич ; Прев. от пол. Милена Милева . - София : Бълг. художник, 1986 . - 319 с. : с ил. ; 17 см . -  (Световни митологии)

   Библиогр. с. 315-316.

  

Сист. No: 45621

Обществени науки

- 7 -

Ч1/349.22(497.2)/А 51ЦБ 44165

Александров, Андрей Сашов

   Работодателят - неуязвим във всяка ситуация : Трудови процедури, примери и съвети : Наръчник / Андрей Александров ; С въвед. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Резон-България, август 2018 . - 376 с. ; 21 см

   Съдържа списък на използвани съкр.: с.373-375.

   ISBN 978-619-7236-30-9 

  

Сист. No: 45662

- 8 -

Ч1/329(497.2)БКП/А 58ЦБ 44156

Алтънков, Никола Георгиев

   История на БКП 1919-1989 / Никола Г. Алтънков ; С предг. от авт.  ; Отг. ред. Румен Леонидов . - София : Факел, 2018 . - 864 с. : с табл. ; 25 см

   Съдържа и: Списък на съкр.: с. 825-829 ; Библиогр.: с. 831- 861.

   ISBN 978-954-411-254-7 

  

Сист. No: 45653

- 9 -

Ч1/338/В 31ЦБ 44151

Вачков, Даниел Христов

   Аварии и катастрофи : Хроника на соц. индустриализация / Даниел Вачков ; С предг. от  . - София : Институт за изследване на близкото минало ; Ciela, 2018 . - 216 с. : с табл. ; 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-28-2486-2 (Сиела)

  

Сист. No: 45648

- 10 -

Ч1/372.3.035.46/В 92ЦБ 44154

Вълева, Теодора Янкова

   Сценарии за детската градина 1 - 4 група / Теодора Вълева . - София : Архимед, 2018 . - 124 с. ; 24 см

   Съдържа сценарии за междунар. и световни дни, празници на знанието и изкуството, традиционни и приказни празници.

   ISBN 978-954-779-240-1 

  

Сист. No: 45651

- 11 -

Ч1/338.48/Е 60ЦБ 44160

Емилова, Ирена

   Мениджмънт на развлекателната индустрия / Ирена Емилова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 400 с. ; 21 см

   Съдържа и Фестивали, събори и празници в България 2017. - Библиогр. с. 310 - 318.

   ISBN 978-619-233-016-3 

  

Сист. No: 45658

- 12 -

РД/372.41/Ж 32ЦБ 44106

Жекова, Ангелина Иванова и др.

   Читанка - 1. клас : [Учебник] / Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, Мария Герджикова ; Худож. Кирил Танев Танев . - София : Даниела Убенова, 2012 . - 60 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Авт. не са отбелязани на кор. - Одобрен със заповед N РД-09-573/02.08.2002 г. на МОН.

   ISBN 954-791-021-3 

  

Сист. No: 45591

- 13 -

Ч1/396/Н 33ЦБ 44148
 Нац. интердисциплинарна науч. конф. Жените в бълг. лит. и култура. София. 20-21 окт. 2016 

   Жените в българската литература и култура : [Сб. докл.] /  Състав. и науч. ред. Людмила Хр. Малинова, Кристина Йорданова, Маринели Димитрова ; С предг. от състав.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 528 с. ; 24 см

   Съдържа докл. от: К. Славова, К. Даскалова, М. Димитрова, П. Антов, А. Вачева, С. Петрова, Л. Балабанова, М. Недялкова, Е. Ковачева, Р. Станкова, К. Станева, Н. П. Александрова, А. Алексиева, М. Антонова, А. Хинкова, Н. Капралова, М. Кръстева, Х. Милков, Л. Х. Малинова, Е. Алексиева, Ж. Симова, М. Кирова, Р. Шивачев, Ю. Жилиев, К. Зографова, К. Йорданова, М. Карабелова, А. Ангелова, Ц. Атанасова, П. Велчев, Т. Казанджиева, Б. Атанасова, Е. Азманова, Р. Пенчева, П. Михайлов, М. Горчева, М. Гиргинова, Е. Рускова, К. Лукова, М. Георгиева, М. Балчева-Божкова, Ж. Назърска, К. Николов, М. Митева, В. Димов, Е. Борисова, Д. Колева, Н. Кирилов, К. Николова, Н. Александрова, Е. Григорова, Й. Павлова, А. Иванова. - Библиогр. след отд. докл. и под линия. - Грешният ISBN е отпеч. на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-07-4363-9 (грешен)

   ISBN 978-954-07-4428-5 

  

Сист. No: 45644

- 14 -

Ч1/37.01/Ч 12ЦБ 44144

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева и др.

   Педагогика : [Учебник за ВУЗ] / Сийка Чавдарова-Костова, Вася Делибалтова, Бончо Господинов . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 415 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-4328-8 

  

Сист. No: 45639

Математика. Естествени науки

- 15 -

Ч1/579.67/Г 37ЦБ 44145

Георгиева, Мариета Петрова

   Пробиотиците - лекарство и храна : [Монография] / Мариета Георгиева ; Рец. Иван Ламбев, Никола Александров . - Варна : Стено, 2018 . - 168 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Библиогр.: с. 155-167.

   ISBN 978-954-449-971-6 

   ISBN 978-619-221-147-9 

  

Сист. No: 45640

- 16 -

СФ/581.6/И 21ЦБ II 3094

Иванов, Иван Петров

   Лечебните свойства на растенията : [Прил. фитотерапия] / Иван Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2018 . - 520 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

   Съдържа и: Речник: с. 477-496 ; Азб. указ. на бълг. имена на растенията: с. 497-506 ; Азб. указ. на науч. (лат.) наименования на растенията: с. 507-515 ; Забранени за събиране видове през 2006 г.: с. 516 ; Видове в ограничителен режим на ползване: с. 517 ; Библиогр.: с. 518-519.

   ISBN 978-954-378-154-6 

  

Сист. No: 45647

- 17 -

СФ/51(035)/К 23ЦБ 44114

Каменаров, Георги Николов

   Справочник [по] висша математика / Георги Н. Каменаров . - София : Техника, 1994 . - 440 с. : с черт., табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. с. 430-431 ; Предм. показалец.

   ISBN 954-03-0352-4 

  

Сист. No: 45602

Медицина

- 18 -

РВ/616.833-085/Б 32ЦБ 44094

Бейрийска, Таня

   Методът : [За живот и хранене с множествена склероза] / Таня Бейрийска . - Пловдив : Жанет-45, 2018 . - 116 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Стоянка Николаева Бейрийска.

   ISBN 978-619-186-408-9 

  

Сист. No: 45565

- 19 -

СФ/615.9/Е 67ЦБ 44157

Енциклопедия на отровите  /  Състав. Гергана Ингилизова, Евгения Талева, Теменуга Пенчева . - София : Millenium, 2018 . - 224 с. ; 20 см

   Съдържа и Първа помощ при натравяния ; Антидоти ; Прочути отровители. - Библиогр. с. 216 - 220.

   ISBN 978-954-515-439-3 (Милениум)

  

Сист. No: 45654

- 20 -

Ч1/611/Н 24ЦБ 44143

Нарлиева, Нана Василева и др.

   Анатомията и анатомите през вековете / Н. Нарлиева, Д. Дарданов ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 368 с. : с портр., ил. ; 25 см

   Библиогр.: с. 357-365.

   ISBN 978-619-01-0180-2 

  

Сист. No: 45638

- 21 -

Ч1/615.83/П 58ЦБ 44149

Платен, М.

   Енциклопедия по природно лекуване : [Съкр. системно изложение на прир. физ.-диетичния лечебен метод] / М. Платен ; Прев. от нем.  ; Ред. Нели Влахова-Шаламанова . - 2. изд. . - [София] : Асеневци, 2018 . - 448 с. : с табл. ; 24 см

   1. изд. на кн. на бълг. ез. е с прев. от нем. на А. Н. Ангелов и е от [1924-1925] г.

   ISBN 978-619-7356-41-0 

  

Сист. No: 45645

Приложни науки. Техника

- 22 -

Ч1/681.324:316.7/М 32ЦБ 44159

Марковски, Вени Миланов

   Уловени в мрежата : Чушкопек в компютъра, трол зад клавиатурата и др. истории от света на интернет, разказани от Вени Марковски, съосновател на "Интернет общество - България" / Вени Марковски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 296 с. : със снимки, сх. ; 20 см

   Съдържа и Живков и икономиката на днешна България / К. Станчев ; "Нямам какво да крия" и други погрешни разбирания за неприкосновеността на личния живот / Д. Дж. Солов. - Библиогр. под линия и след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-4488-9 

  

Сист. No: 45657

- 23 -

Ч1/681.322.06(035)/П 34ЦБ 44150

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева ; Науч. ред. Станислав Асенов Иванов ; Рецензент Аврам Ескенази, Георги Тупаров . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 427 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Терминологичен англо-бълг. речник по бази от данни: с. 397-417 ; Библиогр.: с. 418-422 ; Инд. на дефинираните термини: с. 423-427 ; Рез. на бълг. ез. след всяка гл.
   jpeneva @nbu.bg 

   ISBN 978-954-535-999-6 

  

Сист. No: 45646

- 24 -

СФ/621.382(035)/Т 66ЦБ 44109

Толев, Георги Тодоров и др.

   Цифрови интегрални схеми : Справочник / Георги Толев, Димитър Хаджийски . - София : Толев инженеринг, 1995 . - 607 с. раздр. паг. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 954-90035-1-5 

  

Сист. No: 45597

Селско стопанство

Изкуства

- 25 -

РД/784.7.071.2(410)(092)/У 15ЦБ 44142

[Уан Дайрекшън] 1D [-] Осмели се да мечтаеш  : 100% искрено / Хари Стайл и др. ; Прев. [от англ.] Елка Виденова . - София : Егмонт България, 2013 . - 288 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

   Ориг. загл.: Dare to dream life as One direction. - Имената на авт. отбелязани в текста, а на прев. - в изд. каре. - Други авт.: Лиам Пейн, Луис Томлинсън, Найъл Хорън, Зейн Малик. - Биогр. сведения за авт., отбелязани в текста.

   ISBN 978-954-27-0909-1 

  

Сист. No: 45637

Спорт. Игри

Езикознание

- 26 -

СФ/801.323.2=867=50/Б 92ЦБ 44120

Българско-италиански речник  / М. Кавалето-Петрова ; [С предг. от авт.]  . - София : Наука и изкуство, 1996 . - 597 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 7.

   ISBN 954-02-0079-2 

  

Сист. No: 45609

- 27 -

СФ/801.323.2=50=867/К 12ЦБ 44119

Кавалето-Петрова, Маргарита Умберто и др.

   Италианско-български речник / М. Кавалето-Петрова, М. Бертоли-Симеонова, Н. Иванов ; [С предг. от авт.]  . - Ново доп. и осъвр. изд. . - София : Публитранс, 1995 . - 606 с. ; 24 см

   Съдържа и Указател на най-често срещаните съкр. и сигли в кореспонденцията, период. и спец. изд. ; Указател с наименованията на жители на населени места и области в Италия. - Библиогр. с. 8.

   ISBN 954-90080-1-0 

  

Сист. No: 45608

- 28 -

СФ/808.67:39/Р 56ЦБ 44163

Речник на народната духовна култура на българите  / Зоя Барболова и др. . - София : Наука и изкуство, 2018 . - 504 с. ; 21 см

   Др. авт.: М. Симеонова, М. Китанова, Н. Мутафчиева, П. Легурска. - Изд. на БАН. Инст. за бълг. език. - Библиогр. с. 489 - 494 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-02-0337-9 

  

Сист. No: 45660

- 29 -

СФ/801.323.2=850=867/Ч 78ЦБ 44146

Чешко-български речник  : В 2 т. / Янко Бъчваров и др. ; Под ред. на, [с предг.] Светомир Иванчев . - София : Труд ; Прозорец, 2002 . - 24 см . -  (Справочници 21 век)

   Други авт. : М. Караангова, Л. Кроужилова, В. Милева, М. Минчева, В. Мицева, М. Младенова, С. Стойчев, Й. Трифонова, Л. Янев.

   Т. I. А - О : 26 000 думи . - 2005 . - 824 с.

   Съдържа и За речника и ползването му. - Библиогр. с. 15.

   ISBN 954-528-287-8 (т. 1, Труд)

   ISBN 954-733-241-4 (т. 1, Прозорец)

  

Сист. No: 45641

- 30 -

СФ/801.323.2=850=867/Ч 78ЦБ 44152

Чешко-български речник  : В 2 т. / Янко Бъчваров и др. ; Под ред. на, [с предг.] Светомир Иванчев . - София : Труд ; Прозорец, 2002 . - 24 см . -  (Справочници 21 век)

   Други авт. : М. Караангова, Л. Кроужилова, В. Милева, М. Минчева, В. Мицева, М. Младенова, С. Стойчев, Й. Трифонова, Л. Янев.

   Т. II. P - Z : 35 400 думи . - 2002 . - 1439 с.

   Съдържа и Геогр. и нар. назв.

   ISBN 954-528-343-2 (т. 2, Труд)

   ISBN 954-733-285-6 (т. 2, Прозорец)

  

Сист. No: 45649

Литературознание

Чужда художествена литература

- 31 -

ДБ/860(83)-31/А 54ЦБ 44178

Алиенде, Исабел

   Отвъд зимата : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Маня Костова . - София : Колибри, 2018 . - 328 с. ; 20 см

   
   www.isabelallende.com 

   ISBN 978-619-02-0244-8 (Colibri)

  

Сист. No: 45675

- 32 -

АТ/820-31/Б 70, ДБ/820-31/Б 70ЦБ 44169

Боуен, Рис

   Писмо до Тоскана : [Роман] / Рис Боуен ; Прев. [от англ.] Даниела Гамова . - София : Кръгозор, 2018 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-400-7 

  

Сист. No: 45666

- 33 -

ДБ/820(73)-31/Д 34ЦБ 44174

Дей, Силвия

   Защитен свидетел ; По ръба : [Романи] / Силвия Дей ; Прев. [от англ.] Георги Георгиев . - [София] : Skyprint, 2018 . - 175 с. ; 20 см . -  (Поредица Shadow stalkers ; Кн. 1 - 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-390-141-8 (Скайпринт)

  

Сист. No: 45671

- 34 -

ДБ/830-31/Д 96ЦБ 44173

Дьонерт, Родика

   Хотел "Захер" : Историята на едно изкушение : [Ист. роман] / Родика Дьонерт ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - [София] : Емас, [2018] . - 352 с. ; 20 см . -  ([Поредица Колекция "Музи"] ; [6])

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-954-357-384-4 

  

Сист. No: 45670

- 35 -

ДБ/820(73)-31/К 84, РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 44167

Конъли, Джон

   Той : Роман / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - София : Прозорец, 2018 . - 360 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-974-3 

  

Сист. No: 45664

- 36 -

ДБ/820(73)-31/К 90ЦБ 44175

Кренц, Джейн Ан

   Изчезналите момичета : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Иван Костурков . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 327 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 954-26-1838-7 

   ISBN 978-954-26-1838-6 

  

Сист. No: 45672

- 37 -

ДБ/820(73)-1/Л 54ЦБ 44177

Ливайн, Пол

   Кофти късмет : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 . - 352 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-862-6 

  

Сист. No: 45674

- 38 -

АТ/886.6-31/М 74, ДБ/886.6-31/М 74, РВ/886.6-31/М 74ЦБ 44164

Михайловска-Георгиева, Ягода

   Индиговият Бомбай : Роман / Ягода Михайловска-Георгиева ; Прев. [от макед.] Мариян Петров ; С предг. от авт.  . - [София] : Персей, 2018 . - 416 с. ; 20 см

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-619-161-163-8 

  

Сист. No: 45661

- 39 -

Ло/886.6-31/М 74, МС/886.6-31/М 74, РВ/886.6-31/М 74ЦБ 44166

Михайловска-Георгиева, Ягода

   Камъкът на твоя ден : Хималайска приказка : Роман / Ягода Михайловска-Георгиева ; Прев. [от макед.] Таня Попова ; С предг. от авт.  . - [София] : Персей, 2018 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-164-5 

  

Сист. No: 45663

- 40 -

ДБ/820-31/М 79, РВ/820-31/М 79ЦБ 44180

Мойс, Джоджо

   Все още аз : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 447 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1835-2 

   ISBN 978-954-26-1835-5 

  

Сист. No: 45677

- 41 -

ДБ/820-31/М 91ЦБ 44176

Мосави, Антъни

   Операция "Орфей" : [Роман] / Антъни Мосави ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2018 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-869-5 

  

Сист. No: 45673

- 42 -

ДБ/840-31/М 98, РВ/840-31/М 98ЦБ 44179

Мюсо, Гийом

   Парижката квартира : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Венера Атанасова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 320 с. ; 21 см . -  (Сер. Красноглед ; [11])

   

   ISBN 978-619-01-0312-7 

  

Сист. No: 45676

- 43 -

ДБ/820(73)-31/Р 70ЦБ 44181

Робъртс, Нора

   Горчиво небе : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Диана Кутева . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 414 с. ; 20 см

   
   www.noraroberts.com 

   ISBN 978-954-26-1832-4 

  

Сист. No: 45678

- 44 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76ЦБ 44182

Стийл, Даниел

   Сериалът : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-655-864-0 

  

Сист. No: 45679

- 45 -

ДБ/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 44183

Стийл, Даниел

   Обикновени хора : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 . - 224 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-655-857-2 

  

Сист. No: 45680

- 46 -

ДБ/840-31/Ф 63ЦБ 44185

Флобер, Гюстав

   Мадам Бовари : Провинциални нрави : [Роман] / Гюстав Флобер ; Прев. от фр. Константин Константинов . - София : Пан, 2018 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   

   ISBN 978-954-660-983-0 

  

Сист. No: 45682

- 47 -

ДБ/820(73)-31/Х 96ЦБ 44171

Хънтър, Маделин

   Перлено сияние : [Роман] / Маделин Хънтър ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - София : Kalpazanov, 2018 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Най-редките цветя ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0319-9 (Калпазанов)

  

Сист. No: 45668

- 48 -

ДБ/820(73)-31/Х 96ЦБ 44172

Хънтър, Маделин

   Греховна в сатен : [Роман] / Маделин Хънтър ; Прев. [от англ.] Милена Иванова . - София : Kalpazanov, 2018 . - 340 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Най-редките цветя ; Кн. 3)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   www.madelinehunter.com 

   ISBN 978-954-17-0326-7 (Калпазанов)

  

Сист. No: 45669

Българска художествена литература

- 49 -

АТ/886.7-31/Р 27, ДБ/886.7-31/Р 27, РВ/886.7-31/Р 27ЦБ 44170

Райкова, Венета

   Скандал : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2018 . - 376 с. ; 21 см

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

   ISBN 978-619-164-282-3 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 45667

- 50 -

РВ/886.7-32/Р 36ЦБ 44095

Ранчев, Палми Стоянов

   Тази вечер нищо не е случайно : Разкази / Палми Ранчев . - Пловдив : Жанет-45, 2018 . - 320 с. ; 20 см

   
   www.palmiranchev.wordpress.com 

   ISBN 978-619-186-442-3 

  

Сист. No: 45566

- 51 -

РВ/886.7-8/Ц 34ЦБ 44092

Цветков, Светослав Цветанов

   Хроники за възхождението българско : [Историческа проза] / Светослав Цветков . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 451 с. : със снимки ; 21 см

   Съдържа и : Нещо за себе си... : с. 449.

   ISBN 978-619-186-313-6 

  

Сист. No: 45564

Литература за деца и юноши

- 52 -

РД/882-93-91/А 52ЦБ 44097

Аленото цвете  : По мотиви от приказката на Сергей Аксаков : [За деца над 18 м.] /  По Сергей Аксаков ; Прев. [от рус.]  . - София : Посоки, 2010 . - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Любимата ми книжка ; 21)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-361-166-9 

  

Сист. No: 45575

- 53 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 44096

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и кентавърът Хирон : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - [24] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   

   ISBN 978-619-186-339-6 

  

Сист. No: 45570

- 54 -

РД/820-93-34/Б 93ЦБ II 3093

Бътлър, Кристина М. и др.

   Тъмна, тъмна нощ : [Приказка] / Кристина М. Бътлър, Джейн Чапман ; Прев. [от англ.] Станислава Първанова . - [София] : ИнфоДАР, 2009 . - 28 с. : с цв. ил. ; 28Х27 см

   

   ISBN 978-954-761-405-5 

  

Сист. No: 45634

- 55 -

РД/820/899-93-31/В 50ЦБ 44140

Верни приятели  : [Роман] /  Прев. Евелина Банева . - София : Прес, 2012 . - 212 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Winx Club)

   На кор. : Сер. създадена от И. Страфи.

   ISBN 978-954-308-329-9 

  

Сист. No: 45633

- 56 -

РД/820-93-34/Д 77ЦБ II 3084

Доналдсън, Джулия

   Патилата на метлата : [Стихотворна приказка] /  Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [Пловдив] : Жанет-45, 2017 . - [28] с. : с цв. ил. ; 26Х29 см

   

   ISBN 978-619-186-316-7 

  

Сист. No: 45571

- 57 -

РД/820/899-93-34/З-21ЦБ II 3085

Заекът и костенурката и други приказки  /  Ред. Костадин Костадинов . - [София] : Пан, б. г. (Отпеч. в Малайзия) . - 16 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Приказки с поука)

   Кор. опис. - Съдържа : Заекът и костенурката ; Лъвът и мишката ; Слънцето и вятърът ; Полският и градският мишок ; Двамата приятели и мечката ; Пчелите и стършелите ; Гълъбицата и мравката ; Бълг. нар. пословици.

   ISBN 954-657-554-2 

   ISBN 978-954-657-554-8 

  

Сист. No: 45576

- 58 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ I 3983

Златни зрънца  : Бълг. нар. приказки /  Преразк. от Ангел Каралийчев и др. ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2006 . - 66 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  ([Сер.] Моята първа колекция ; Кн. 1.)

   Преразк. от : А. Каралийчев, Е. Пелин, Г. Златина, Е. Огнянова ; Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов, а Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Съдържа : Лявото око на царя ; Безценното камъче ; Златното момиче ; Тримата братя и златната ябълка ; Вълчата глава.

   ISBN 954-431-307-9 

   ISBN 978-954-431-307-4 

  

Сист. No: 45572

- 59 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ I 3985

Златни зрънца  : Бълг. нар. приказки /  Преразк. от Ангел Каралийчев и др. ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2007 . - 66 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  ([Сер.] Моята първа колекция ; Кн. 4.)

   Преразк. от : А. Каралийчев, Е. Пелин, Г. Златина, Е. Огнянова ; Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов, а Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Съдържа : Жива вода ; Според мястото и мярката ; Юнакът, що бозал двайсет и пет години ; Който не работи, не трябва да яде ; Заровеното имане.

   ISBN 954-431-310-9 

   ISBN 978-954-431-310-4 

  

Сист. No: 45574

- 60 -

РД/886.7-93-34/К 81ЦБ II 3087

Кон за кокошка  : 6 смешни приказки /  Худож. Кирил Танев . - [София] : Пан, 2010 . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Смешни приказки)

   Кор. опис. - Съдържа : Гостенчето ; Глупчо на пазар ; Патила ; Кон за кокошка ; Три умни глави ; Смелчага.

   ISBN 978-954-657-927-0 

  

Сист. No: 45578

- 61 -

РД/087.5:22/Л 27ЦБ II 3091

Латева, Катя

   Библията : Животът на Иисус : [Със забавни задачи и ил. за оцветяване] / Катя Латева, Албена Раленкова ; Худож. Ивайло Иванчев, Мария Златанова, Антонина Бабукчиева . - София : Фют, б. г. . - 48 с. : с ил. ; 29 см . -  (Сер. Докато играеш, можеш всичко да узнаеш)

   Кор. опис. - Пълното име на авт. К. Латева е Екатерина Иванова Латева.

  

Сист. No: 45590

- 62 -

РД/820-93-34/М 19ЦБ II 3082

Маккий, Дейвид

   Елмър и дъгата : [Приказка за деца от 2 до 5 г.] / Дейвид Маккий ; С ил. от авт.  ; Прев. [от англ.] Манол Пейков . - [Пловдив] : Жанет-45, 2018 . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Елмър)

   Имената на авт., ил. и прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-404-1 

  

Сист. No: 45568

- 63 -

РД/820-93-34/М 19ЦБ II 3083

Маккий, Дейвид

   Елмър и чудовището : [Приказка за деца от 2 до 5 г.] / Дейвид Маккий ; С ил. от авт.  ; Прев. [от англ.] Манол Пейков . - [Пловдив] : Жанет-45, 2018 . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Елмър)

   Имената на авт., ил. и прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-403-4 

  

Сист. No: 45569

- 64 -

РД/839.8-93-34/М 23ЦБ II 3086

Малката кибритопродавачка и други приказки  /  Ил. Олег Топалов . - [София] : Пан, 2011 . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Златни приказки)

   Съдържа : Петел и лисица ; Палечка ; Малката кибритопродавачка.

   ISBN 978-954-657-704-7 

  

Сист. No: 45577

- 65 -

РД/886.7-93-34/М 66ЦБ II 3081

Минков, Маргарит Иванов

   Весел, гъделичкащ смях : Приказки за деца : Ч. 2. / Маргарит Минков ; Худож. Люба Халева . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 128 с. : с цв. ил. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-186-323-5 

  

Сист. No: 45567

- 66 -

РД/820(71)-93-91/М 95ЦБ 44104

Мур, Ева

   Франклин и каската за велосипед : [По кн. от поредицата на Полет Буржоа и Бренда Кларк] /  Адапт. Ева Мур ; По Полет Буржоа ; Прев. Екатерина Иванова Латева ; Ил. Сийн Джефри и др. . - [София] : Фют, [2000] . - [32] с. : цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Франклин и неговите приятели)

   Имената на адапт. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-625-534-1 

  

Сист. No: 45587

- 67 -

РД/820(71)-93-91/С 40ЦБ 44101

Скот, Кати

   Франклин и чудесата на нощта : [По кн. от поредицата на Полет Буржоа и Бренда Кларк] /  Адапт. Кати Скот ; По Полет Буржоа ; Прев. Екатерина Иванова Латева . - [София] : Фют, 2015 . - [24] с. : цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Франклин и неговите приятели)

   Имената на адапт. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-199-059-7 

  

Сист. No: 45583

Отраслева литература за деца и юноши

- 68 -

РД/087.5:656.11/В 16ЦБ II 3080

Вайнхолд, Анжела

   Внимавай на улицата : [Кн.-игра за деца на 3-4 г.] / Анжела Вайнхолд ; Ил. Анжела Вайнхолд ; Прев. от нем. Теменужка Петрова . - [София] : Унискорп, 2002 (Отпеч. в Италия) . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Защо? Защо? Защо?)

   Кор. опис. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 954-8456-41-9 

  

Сист. No: 45561

- 69 -

РД/372.41/П 92ЦБ II 3088

Прочети ме!  : Кн. за четене с разбиране [за] 1. клас /  Състав. Станка Вълкова ; Ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000, 2000 . - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Името на ил. е отбелязано на гърба на загл. с. - С речник, задачи, въпроси и загадки. - Библиогр.: с. 60.

   ISBN 978-954-18-0844-3 

  

Сист. No: 45579

География

История

- 70 -

ДБ/949.72.053(092)/Б 65ЦБ 44168

Илиев, Ненчо

   Борис ІІІ : Биогр. бел. / Ненчо Илиев . - София : БИ 93, 2018 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7496-01-7 (Бълг. история)

  

Сист. No: 45665

- 71 -

ДБ/949.72.05(092)/Н 74ЦБ 44184

Николов, Григор и др.

   Забравени страници за незабравени българи : Факти и истории, подбрани от старите вестници преди 1944 година / Григор Николов, Антонио Станоев ; С предг. от Антонио Станоев . - София : Книгомания, 2018 . - 360 с. : със снимки, факс. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Григор Николов Илиев. - Снимки: личен арх. на Антонио Станоев.

   ISBN 978-619-195-186-4 

  

Сист. No: 45681

- 72 -

СФ/908(497.2)/Т 72ЦБ 44158

Тонин, Димитър

   Мистичната Странджа : Енциклопедичен пътеводител на свещените места / Димитър Тонин . - [София] : Шамбала, 2018 . - 612 с. : със снимки, ск. ; 21 см . -  ([Поредица] 1001 светилища)

   Димитър Тонин - псевд. на Димитър Христов Илиев. - Съдържа и: Библиогр.: с. 602-603 ; Указ. по населени места и обекти: с. 604-609.
   http://dimitartonin.blog.bg/ 

   ISBN 978-954-319-204-5 

  

Сист. No: 45655


 Индекс по АВТОРИ

Аксаков, Сергей 52 
Александров, Андрей 7 
Александров, Андрей Сашов 7 
Александров, Никола 15 
Алиенде, Исабел 31 
Алтънков, Никола Г. 8 
Алтънков, Никола Георгиев 8 
Апостолова, Божана 53 
Апостолова, Божана Георгиева 53 
Атанасова, Венера 42 
Атанасова, Венера Иванова 42 
Бабукчиева, Антонина 61 
Бабукчиева, Антонина Светославова 61 
Банева, Евелина 55 
Банева, Евелина Борисова 55 
Барболова, Зоя 28 
Барболова, Зоя Тодорова 28 
Бейрийска, Стоянка Николаева 18 
Бейрийска, Таня 18 
Бертоли-Симеонова, М. 26 27 
Бертоли-Симеонова, Мария 26 27 
Бертоли-Симеонова, Мария Алфиери 26 27 
Божилов, Венцислав 37 
Божилов, Венцислав Божидаров 37 
Боуен, Рис 32 
Буржоа, Полет 66 67 
Бътлър, Кристина М. 54 
Бъчваров, Крум 41 
Бъчваров, Крум Ернстов 41 
Бъчваров, Янко 29 30 
Бъчваров, Янко Константинов 29 30 
Вайнхолд, Анжела 68 
Вачков, Даниел 9 
Вачков, Даниел Христов 9 
Вегис, Лаура 67 
Виденова, Елка 25 
Виронова, Татяна 47 
Виронова, Татяна Атанасова 47 
Влахова-Шаламанова, Нели 21 
Вълева, Теодора 10 
Вълева, Теодора Янкова 10 
Вълкова, Станка 69 
Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова 69 
Гамова, Даниела 32 
Гамова, Даниела Ненкова 32 
Гарабедян, Илвана 40 
Гарабедян, Илвана Иванова 40 
Георгиев, Галин 58 59 
Георгиев, Галин Николаев 58 59 
Георгиев, Георги 33 
Георгиева, Мариета 15 
Георгиева, Мариета Петрова 15 
Герджикова, Мария 12 
Герджикова, Мария Димитрова 12 
Господинов, Бончо 14 
Господинов, Бончо Вълков 14 
Дарданов, Д. 20 
Дарданов, Драгомир Данаилов 20 
Дей, Силвия 33 
Делибалтова, Вася 14 
Делибалтова, Вася Крумова 14 
Деникен, Ерих фон 2 
Джефри, Сийн 66 
Димитрова, Маринели 13 
Дойчева, Ирина 1 
Доналдсън, Джулия 56 
Донева, Мария 56 
Дьонерт, Родика 34 
Елин Пелин 58 59 
Емилова, Ирена 11 
Емилова, Ирена Кирилова 11 
Ескенази, Аврам 23 
Жекова, Ангелина 12 
Жекова, Ангелина Иванова 12 
Златанова, Мария 61 
Златанова, Мария Надеждова 61 
Златарева, Галина Йорданова 58 59 
Златина, Галина 58 59 
Иванов, Иван 16 
Иванов, Иван Петров 16 
Иванов, Н. 27 
Иванов, Никола Стойков 27 
Иванов, Станислав Асенов 23 
Иванова, Милена 48 
Иванчев, Ивайло 61 
Иванчев, Ивайло Борисов 61 
Иванчев, Светомир 29 30 
Иванчев, Светомир Тодоров 29 30 
Илиев, Григор Николов 71 
Илиев, Димитър Христов 72 
Илиев, Ненчо 70 
Илиев-Сириус, Ненчо 70 
Илиева, Весела 3 
Ингилизова, Гергана 19 
Йорданова, Кристина 13 
Кавалето-Петрова, М. 26 27 
Кавалето-Петрова, Маргарита 26 27 
Кавалето-Петрова, Маргарита Умберто 26 27 
Каменаров, Георги Н. 17 
Каменаров, Георги Николов 17 
Караангова, Маргарита Михайлова 29 30 
Каралийчев, Ангел 58 59 
Каралийчев, Ангел Иванов 58 59 
Китанова, Мария 28 
Китанова-Маркова, Мария Кирилова 28 
Кларк, Бренда 66 67 
Князева, Светлана 58 59 
Князева, Светлана Ангелова 58 59 
Константинов, Константин 46 
Конъли, Джон 35 
Костадинов, Костадин 53 57 
Костова, Маня 31 
Костова, Маня Асенова 31 
Костурков, Иван 36 
Костурков, Иван Йорданов 36 
Кренц, Джейн Ан 36 
Кроужилова, Людмила 29 30 
Кутева, Диана 43 
Кутева, Диана Янакиева 43 
Ламбев, Иван 15 
Латева, Екатерина Иванова 61 66 67 
Латева, Катя 61 
Легурска, Палмира 28 
Легурска-Златанова, Палмира Радославова 28 
Леонидов, Румен 8 
Леонидов, Румен Александров 8 
Ливайн, Пол 37 
Лий, Джон 67 
Макинтайър, Саша 67 
Маккий, Дейвид 62 63 
Малик, Зейн 25 
Малинова, Людмила Хр. 13 
Марковски, Вени 22 
Марковски, Вени Миланов 22 
Матева, Красимира 4 
Матева, Красимира Иванова 4 
Месенже, Жозеф 3 
Миланова, Йолина 35 
Милева, Виолета Лозанова 29 30 
Милева, Милена 6 
Минков, Маргарит 65 
Минков, Маргарит Иванов 65 
Минчева, Милада Карлова 29 30 
Митев, Венелин 1 
Митев, Венелин Иванов 1 
Михайловска-Георгиева, Ягода 38 39 
Мицева, Виолета Благоева 29 30 
Младенова, Маргарита Захариева 29 30 
Мойс, Джоджо 40 
Мосави, Антъни 41 
Мур, Ева 66 
Мури, Тереза 4 
Мутафчиева, Неда 28 
Мутафчиева, Неда Димитрова 28 
Мюсо, Гийом 42 
Нарлиева, Н. 20 
Нарлиева, Нана Василева 20 
Николов, Григор 71 
Огнянова, Евгения 58 59 
Огнянова, Наталия 12 
Огнянова, Наталия Димитрова 12 
Пейков, Манол 62 63 
Пейков, Манол Костадинов 62 63 
Пейн, Лиам 25 
Пенева, Юлиана 23 
Пенчева, Теменуга 19 
Петров, Мариян 38 
Петрова, Теменужка 68 
Платен, М. 21 
Попова, Таня 39 
Първанова, Станислава 54 
Райкова, Венета 49 
Райкова, Венета Руменова 49 
Райкова-Георгиева, Венета Руменова 49 
Раленкова, Албена 61 
Раленкова, Албена Василева 61 
Рангелов, Златан Панчев 69 
Ранчев, Палми 50 
Ранчев, Палми Стоянов 50 
Робъртс, Нора 43 
Симеонова, Маргарита 28 
Симеонова, Маргарита Василева 28 
Скот, Кати 67 
Солов, Даниел Дж. 22 
Стайл, Хари 25 
Станоев, Антонио 71 
Станоев, Антонио Илиев 71 
Станчев, Красен 22 
Стефанова, Величка 34 
Стийл, Даниел 44 45 
Стоименов, Милко 2 
Стоименов, Милко Христов 2 
Стойчев, Стилиян Иванов 29 30 
Стоянов, Димитър Иванов 58 59 
Страфи, Иджинио 55 
Талева, Евгения 19 
Танев, Кирил 60 
Танев, Кирил Танев 12 
Тодоров, Симеон Георгиев 26 
Толев, Георги 24 
Толев, Георги Тодоров 24 
Томлинсън, Луис 25 
Тонин, Димитър 72 
Тонкин, Иван 26 
Тонкин, Иван Серафимов 26 
Топалов, Олег 64 
Трифонова, Йорданка Атанасова 29 30 
Тубелевич, Йоланта 6 
Тупаров, Георги 23 
Флобер, Гюстав 46 
Хаджийски, Димитър 24 
Хаджийски, Димитър Атанасов 24 
Халева, Люба 65 
Халева, Люба Илиева 65 
Хинов, Петко Т. 5 
Хинов, Петко Тодоров 5 
Хорън, Найъл 25 
Хънтър, Маделин 47 48 
Цветков, Светослав 51 
Цветков, Светослав Цветанов 51 
Чавдарова-Костова, Сийка 14 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 14 
Чапман, Джейн 54 
Чизмарова, Елена 44 45 
Шефлър, Аксел 56 
Янев, Людмил Николов 29 30 
One direction 25 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аварии и катастрофи 9 
Аленото цвете 52 
Анатомията и анатомите през вековете 20 
Библията 61 
Боговете още са тук 2 
Борис ІІІ 70 
Българи, за които говори светът 1 
Българско-италиански речник 26 
Верни приятели 55 
Весел, гъделичкащ смях 65 
Внимавай на улицата 68 
Все още аз 40 
Горчиво небе 43 
Греховна в сатен 48 
Елмър и дъгата 62 
Елмър и чудовището 63 
Енциклопедия на нумерологията 4 
Енциклопедия на отровите 19 
Енциклопедия по природно лекуване 21 
Жените в българската литература и култура 13 
Забравени страници за незабравени българи 71 
Заекът и костенурката и други приказки 57 
Защитен свидетел 33 
Златни зрънца 58 59 
Изчезналите момичета 36 
Илюстрован речник на жестовете 3 
Индиговият Бомбай 38 
История на БКП 1919-1989 8 
Италианско-български речник 27 
Камъкът на твоя ден 39 
Кон за кокошка 60 
Кофти късмет 37 
Лечебните свойства на растенията 16 
Мадам Бовари 46 
Малката Голяма Божана и кентавърът Хирон 53 
Малката кибритопродавачка и други приказки 64 
Мениджмънт на развлекателната индустрия 11 
Методът 18 
Мистичната Странджа 72 
Митология на Япония 6 
Обикновени хора 45 
Операция "Орфей" 41 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 5 
Отвъд зимата 31 
Парижката квартира 42 
Патилата на метлата 56 
Педагогика 14 
Перлено сияние 47 
Писмо до Тоскана 32 
Принципи на базите от данни 23 
Пробиотиците - лекарство и храна 15 
Прочети ме! 69 
Работодателят - неуязвим във всяка ситуация 7 
Речник на народната духовна култура на българите 28 
Сериалът 44 
Скандал 49 
Справочник [по] висша математика 17 
Сценарии за детската градина 1 - 4 група 10 
Тази вечер нищо не е случайно 50 
Той 35 
Тъмна, тъмна нощ 54 
Уловени в мрежата 22 
Франклин и каската за велосипед 66 
Франклин и чудесата на нощта 67 
Хотел "Захер" 34 
Хроники за възхождението българско 51 
Цифрови интегрални схеми 24 
Чешко-български речник 29 30 
Читанка - 1. клас 12 
[Уан Дайрекшън] 1D [-] Осмели се да мечтаеш 25 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аварии - история - популярна литература 9 
Анатомия - история - биографии 20 
Астрология - популярна литература 2 
Бази данни - наръчници и ръководства 23 
Библия - за деца 61 
БКП - история 8 
Българи в чужбина - биографии - популярна литература 1 
Български език - речници и разговорници 26 27 
Дейци на културата - история - биографии 71 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - наръчници и ръководства 10 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - популярна литература 68 
Етикет - в електронната комуникация - правила и норми - наръчници и ръководства 22 
Етнолингвистика, българска - речници 28 
Жени - България - участие в обществено-политическия живот - история - биографии 13 
Извънземни цивилизации - популярна литература 2 
Индустриализация - България 9 
Интегрални схеми - справочници 24 
Интегрални схеми, цифрови 24 
Интернет - мерки за сигурност - популярна литература 22 
История - България - нова 8 
История - България - нова - биографии 70 
Италиански език - речници и разговорници 26 27 
Краезнание - България - пътеводители 72 
Култура - Китай - теория и философия 5 
Културен туризъм - България 11 
Легенди, японски 6 
Лечебно хранене - при болести на нервната система 18 
Лечебно хранене - рецепти - популярна литература 18 
Личност - психология и социално поведение 3 
Математика, висша - справочници 17 
Медицински растения - приложение - рецепти - справочници 16 
Мениджмънт - в туризма - учебници 11 
Микробиология, приложна 15 
Митология, японска 6 
Народна медицина - рецепти - наръчници и ръководства 16 
Нумерология - популярна литература 4 
Общуване - психология - популярна литература 3 
Отрови 19 
Отрови - енциклопедии 19 
Педагогика - учебници за ВУЗ 14 
Поведение - в интернет - популярна литература 22 
Поп музика, английска - биографии 25 
Природни науки - енциклопедии 21 
Прочути личности, български - биографии - популярна литература 1 
Прочути личности, български - история - биографии 71 
Социално поведение - популярна литература 3 
Токсикология - енциклопедии 19 
Труд - България - законодателни и директивни материали 7 
Трудови отношения и договори - правни проблеми - наръчници и ръководства 7 
Туристически обекти - България - справочници 72 
Улично движение - правила - учебни помагала 68 
Фитотерапия - приложение - справочници 16 
Фолклористика - България 28 
Царе, български - биографии 70 
Четене - учебници за основни училища 12 69 
Чешки език - речници и разговорници 29 30 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Акилини, Алесандро (1463-1512) 20 
Александров, Александър (1932 - 1999) 1 
Александров, Андрей Сашов (5.09.1979) 7 
Алиенде, Исабел (2.08.1942) 31 
Алтънков, Никола (Николай) Георгиев (17.08.1932) 8 
Антомарки, Франсоа Карло (1780-1838) 20 
Апостолова, Божана Георгиева (9.05.1945) 53 
Балкански, Минко (24.07.1927) 1 
Баси, Лаура Мария Катерина (1711-1778) 20 
Бачокирова, Ирина 13 
Бейрийска, Таня (Стоянка) Николаева (1981) 18 
Белчева, Мара Иванова (8.9.1868 - 16.3.1937) 13 
Бенедети, Алесандро (1450-1512) 20 
Бенковски,Георги=ГаврилХлътев21.09.1843-12.05.1876 51 
Бидлоо, Говард (1649-1713) 20 
Биерон, Мари-Маргьорит (1719-1795) 20 
Борис III, цар (18/30.01.1894-28.08.1943) 70 71 
Ботев, Христо (Петков) (6.01.1848-20.05.1876) 51 71 
Боуен, Рис 32 
Боянова, Ана 13 
Бързаков, Иван (13.12.1942) 1 
Вазов, Иван Минчов (9.07.1850-22.09.1921) 51 
Вачков, Даниел Христов (4.09.1964) 9 
Величков, Константин (1.01.1855-3.11.1907) 71 
Георгиев, Георги (06.03.1942) 1 
Георгиев, Евлоги (3.10.1819-5.07.1897) 51 
Георгиев, Христо (1824-6.03.1872) 51 
Груев, Стефан (22.05.1922 - 02.05.2006) 1 
Да Карпи, Якопо Беренгарио (1460-1530) 20 
Данов, Христо Г. (27.08.1828-11.12.1911) 51 
Данчакова, Вера Михайловна (1879-?) 20 
Дарданов, Драгомир Данаилов (1978) 20 
Де Луци, Мондино (1270-1326) 20 
Де Мондевил, Анри (1260-1320) 20 
Дел Полайоло, Антонио (1433-1498) 20 
Дела Торе, Маркантонио (1481-1511) 20 
Дели Алдероти, Тадео (1210-1295) 20 
Деникен, Ерих фон (14.04.1935) 2 
Джилиани, Алесандра (1307-1326) 20 
Димитрова, Блага Николова (2.01.1922-2.05.2003) 13 
Доналдсън, Джулия (16.09.1948) 56 
Донева, Мария (3.09.1974) 56 
Дреников, Иван (21.05.1935) 1 
Дриандер, Йохан (1500-1560) 20 
Дуайт, Томас (1843-1911) 20 
Дьонерт, Родика (1960) 34 
Дюбоа-Силвиус, Жак (1478-1555) 20 
Дяков, Антон Борисов (9.12.1934 - 24.06.2016) 1 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 8 
Зайков, Рашко (10.12.1901 - 25.11.1982) 1 
Иванов, Атанас (24.04.1959) 1 
Иванов, Иван Петров (3.08.1935) 16 
Илиев, Ненчо (Сириус) (1881-1944) 70 
Инграсиа, Джовани Филипо (1510-1580) 20 
Йосифова, Екатерина 13 
Казалийска, Рада 13 
Кайус, Джон (1510-1573) 20 
Камиларов, Емил (1928 - 2007) 1 
Канев, Игнат (6.10.1926) 1 
Каравелова, Екатерина Великова (21.10.1860-1.04.1947) 71 
Карима, Ана=Ана Тодорова Велкова (1871-6.03.1949) 13 71 
Касерио, Джулио (1552-1616) 20 
Кацарова, Райна 13 
Киров, Стефан (3.01.1883-30.09.1941) 71 
Коломбо, Матео Реалдо (1516-1559) 20 
Константинов, Алеко Иваницов (1.01.1863-11.05.1897) 71 
Кръстев, Кръстьо (31.05.1866-5.04.1919) 71 
Кулмус, Йохан Адам (1689-1745) 20 
Лазаров, Георги (1931) 1 
Левски, Васил (Дякона) (18.07.1837-18.02.1873) 51 
Лозанов, Георги Кирилов (22.07.1926-6.05.2012) 1 
Лузитано, Амато (1511-1568) 20 
Ляпчев, Андрей Тасев (12.12.1866-6.11.1933) 71 
Макгахан, Дженюариъс (Януарий) Алойшиъс (1844-1878) 51 
Маккий, Дейвид (2.01.1935) 62 63 
Малик, Зейн (1993) 25 
Манцолини, Анна Моранди (1714-1774) 20 
Марс, Евгения (1877 - 1945) 13 
Маса, Николо (1485-1569) 20 
Маскани, Паоло (1752-1815) 20 
Миладинов, Димитър Христов (1810-11.01.1862) 71 
Миладинов, Константин Христов (1830-7.01.1862) 71 
Миладинов, Наум Христов (1817-24.04.1897) 71 
Милев, Иван (19.02.1897-25.01.1927) 71 
Милетич, Любомир (1.01.1863-1.06.1937) 71 
Михайловска-Георгиева, Ягода (3.3.1953) 38 39 
Младенова, Маргарита 13 
Морфова, Христина Василева (24.04.(1887)1889-1.06.1936) 71 
Мосави, Антъни 41 
Мутафчиева, Вера (1929 - 2009) 13 
Найденов, Стефан (6.10.1932 - 10.05.2009) 1 
Нарлиева, Нана Василева (1943) 20 
Омарчевски, Стоян (23.12.1885-10.03.1941) 71 
Парчевич, Петър (1612 -23.07.1674) 71 
Пейн, Лиам (1993) 25 
Петков, Димитър Николов (2.11.1858-26.02.1907) 71 
Петрачини, Мария Магдалена (1759-1791) 20 
Попов, Стефан (24.01.1906 - 20.10.1989) 1 
Протогеров, Александър Николов (23.02.1867-7.07.1928) 71 
Рабле, Франсоа (4.02.1494-9.04.1553) 20 
Раденски, Атанас Атанасов (1950) 1 
Райкин, Спас Т. (26.10.1922 - 18.02.2014) 1 
Райкова, Венета Руменова (2.05.1974) 49 
Райнов, Николай Иванов (01.01.1889-02.05.1954) 71 
Райчев, Петър (9.03.1887-30.08.1960) 71 
Ракарова, Райна 13 
Ранчев, Палми Стоянов (9.02.1950) 50 
Ридли, Хъмфри (1653-1708) 20 
Робъртс, Нора (10.10.1950) 43 
Рондьоле, Гийом (1507-1566) 20 
Руменов, Борис Николов (27.12.1884-10.10.1944) 71 
Сакъзов, Янко (24.09.1860-2.02.1941) 71 
Св. Петка Търновска = Св. преподобна Параскева-Петка Епиватска X-XIв. 13 
Северино, Марко Аурелио (1580-1656) 20 
Сервето, Мигел (1511-1553) 20 
Силянов, Евгений Христов (1907 - 17.04.1997) 1 
Симов-Куруто, Никола (около 1845-30.05.1876) 71 
Славейков, Петко Рачов (17.11.1827-1.07.1895) 51 
Стайл, Хари (1994) 25 
Стоянов,Захарий=ДжендоСтояновДжедев 1850-2.09.1889 71 
Страшимирова-Танева, Весела 13 
Сю-старши, Жан-Жозеф (1710-1792) 20 
Табаков, Виден (1920 - 30.6.2015) 1 
Такев, Михаил (10.03.1864-24.01.1920) 71 
Талякоци, Гаспаре (1545-1599) 20 
Томлинсън, Луис (1991) 25 
Фарабьоф, Луи-Юбер (1841-1910) 20 
Флобер, Гюстав (1821 - 1880) 46 
Фон Андернах, Йохан Гюнтер (1505-1574) 20 
Фон Ла Валет-Сент Джордж, Адолф (1831-1911) 20 
Фрагонар, Оноре (1732-1799) 20 
Хорън, Найъл (1993) 25 
Христов, Добри - комп. (14.12.1875-23.01.1941) 71 
Христов, Продан (3.12.1923 - 2016) 1 
Цанков, Асен (1899-1938) 71 
Цветков, Светослав Цветанов (1940) 51 
Ценов, Ганчо (06.06.1870 - 25.08.1949) 1 
Цилка, Катерина 13 
Чизълдън, Уилям (1688-1752) 20 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (26(28).10.1881-23.11.1962) 71 
Чинтулов, Добри Петров (...9.1822/3-27.03.1886) 71 
Шивачев, Борис (11.03.1902-30.01.1932) 71 
Шолиак, Ги дьо (1300-1368) 20 
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 71 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Англия 25 
Болярово 72 
България 1 7 8 9 11 13 28 29 30 70 71 72 
Китай 5 
Малко Търново 72 
Приморско 72 
Созопол 72 
Средец - община 72 
Странджа 72 
Царево 72 
Чехия 29 30 
Япония 6