НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ло/008/Н 53ЦБ 40512

Немешкюрти, Ищван

   Унгарската култура през вековете : Кратък очерк / Ищван Немешкюрти ; Предг. Вера Мутафчиева ; Прев. от унг. Елисавета Марковска . - София : Гутенберг, 2002 . - 228 с., 17 л. : ил., к. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Геогр. показалец.

   ISBN 954-9943-29-1 

  

Сист. No: 41501

Философия

- 2 -

РВ/159.922/А 66ЦБ 40568

Андрюз, Колин и др.

   На ръба на реалността : Тайни технологии, квантови ефекти, паранормални феномени и силата на съзнанието / Колин Андрюз ; С участието на Синтия Андрюз ; Прев. от англ. Владимир Зарков . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 300 с. : със снимки ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и Вселената)

   

   ISBN 978-954-9913-54-5 

  

Сист. No: 41562

- 3 -

Ло/141.4/.7/Х 25ЦБ 40532

Елемер Ханкиш в разговори за живота и смъртта  / Елемер Ханкиш ; Участници Илдико Пушкаш и др ; Прев. [от унг.] Снежинка Иванова . - София : Гутенберг ; Унг. култ. институт, 2004 . - 287 с. ; 20 см

   Др. участници : М. Бланкенщайн, Р. Фрьолих, И. Сабо...

   ISBN 954-9943-71-2 (Гутенберг)

  

Сист. No: 41522

- 4 -

Ч1/159.922.4/Х 78ЦБ 40467

Христов, Ивайло Христов

   Българският национален характер : 19 - 20 век : Еволюция и трансформации / Ивайло Христов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 384 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 372 - 383.

   ISBN 978-619-152-494-5 

  

Сист. No: 41448

Религия. Теология

Обществени науки

- 5 -

Ч1/338.48-44/Г 14ЦБ 40488

Гавраилов, Гавраил и др.

   Селата в България : Посоки за туризъм и култура / Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Михаил Михов . - София : Ciela, 2015 . - 188 с. : с цв. снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1665-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41475

- 6 -

Ло/321.7/Д 29ЦБ 40513

Двуликият Янус  : Предизвикателствата на прехода към демокрация в Унгария / Андраш Гергей и др ; Прев. [от унг.] Стефка Хрусанова и др . - София : Отечество-София, 2000 . - 248 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Др. авт. : З. Иллеш, Б. Медеши, Я. Мартони, Д. Матолчи, Т. Меллар, А. К. Молнар, М. Шмит, Д. Теллер, Л. Тьокецки, отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Др. прев. : М. Христов, А. Стефанова, Л. Петрова-Узунова, Цв. Ганева отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-9878-08-2 

  

Сист. No: 41502

- 7 -

Ч1/327:911.3/Д 60ЦБ 40487

Димов, Ангел Георгиев

   Българска геополитика / Ангел Димов ; С предг.  . - 3. доп. изд. . - София : Христо Ботев, 2015 . - 434 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 429 - 432.

   ISBN 954-445-766-6 

  

Сист. No: 41474

- 8 -

Ло/325.25/Д 78ЦБ 40533

Дончев, Тошо Ангелов

   Българи от ново време : Студии и есета / Тошо Дончев ; [Встъп. статия] Марин Георгиев . - [София] : Литературен форум, 2000 . - 116 с. ; 20 см

   Съдържа и Новото предизвикателство : Тошо Дончев, председател на Управлението за нац. и етнически малцинства в Унгария / Интервю с Т. Дончев ; Светла Кьосева. - Библиогр. с. 28, 45 - 47.

   ISBN 954-740-011-8 

  

Сист. No: 41525

- 9 -

Ч1/339.923(4-6)/Е 20ЦБ 40466

Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век  : [Сборник] /  Състав. Искра Баева ; С увод  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 311 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

   Авт. на статии : И. Баева, В. Проданов, Е. Калинова, Б. Стоянов, Й. Баев, Д. Иванова, И. Якимова, Б. Камбушев, Л. Чаушева, Р. Маринова-Христиди, С. Груева, П. Цокова, Т. Костадинова, К. Златков, Б. Митева, П. Коева, Д. Тодорова, А. Николов, Я. Станчев. - Кор. загл. : Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ в. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3876-5 

  

Сист. No: 41447

- 10 -

Ч1/378(497.2)/З-34ЦБ 40468

Зарева, Ирена Кирилова и др.

   Висшето образование и науката в България : Икономически, социални и джендър измерения / Ирена Зарева, Матю Матев, Алла Кирова ; С въвед. от авт.  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 327 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Рез. на англ. - Библиогр. с. 319 - 323.

   ISBN 978-954-322-748-8 

  

Сист. No: 41449

- 11 -

Ч1/336.76/И 25ЦБ 40481

Иванчев, Боян Христов

   История на българския капиталов пазар : Т. 1 - / Боян Иванчев . - София : Изток-Запад, 2014 - . - 22 см

   

   Т. 1. 1862 - 1948 . - 2014 . - 200 с. : с факс., ил., табл.

   Библиогр. с. 189 - 195.

   ISBN 978-619-152-553-9  (т. 1)

  

Сист. No: 41468

- 12 -

Ч1/338.24/М 39ЦБ 40482

Матеев, Георги Иванов

   Съвременна пазарна икономика / Георги Матеев ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2015 . - 544 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. ; Рез. на бълг. и англ. - Библиогр. с. 519 - 531.

   ISBN 619-152-597-4 

   ISBN 978-619-152-597-3 

  

Сист. No: 41469

- 13 -

Ч1/330.101/М 70ЦБ 40494

Митев, Петър Стефанов

   Радикални реформи в публичния сектор през ХХI век : [Моногр.] / Петър Митев . - София : Ciela, 2014 . - 368 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 363 - 366.

   ISBN 978-954-28-1638-6 (Сиела)

  

Сист. No: 41481

- 14 -

Ч1/351.74/Н 35ЦБ 40486

Начев, Николай Велков

   Българската полиция 1878 - 1944 : Факти и събития / Николай Начев ; [С предг. от авт.]  . - София : Иврай, 2002 . - 408 с. : с портр., ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-90684-9-8 

  

Сист. No: 41473

- 15 -

Ч1/37.01/Н 72ЦБ 40465

Николаева, Силвия

   Неформално образование : Философии. Теории. Практики / Силвия Николаева ; С въвед.  . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 263 с. : с табл. и сх. ; 23 см

   Пълното име на авт. Силвия Николаева Николова. - С библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3739-3 

  

Сист. No: 41446

- 16 -

Ч1/327/Р 58ЦБ 40496

Риардън, Шон

   Новата дипломация / Шон Риардън ; Прев. от англ. Петър Герасимов-Константинов . - София : Труд, 2015 . - 203 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Темите на XXI в. ; 006)

   Бел. с. 195 - 199.

   ISBN 954-398-328-3 

   ISBN 978-954-398-328-5 

  

Сист. No: 41483

- 17 -

Ч1/349.22(497.2)/Т 64ЦБ 40462

Тодорова, Лариса

   Наръчник защита на работодателя от назначението до уволнението / Лариса Тодорова ; С въвед. от авт.  . - София : Резон-България, 2015 . - 288 с. ; 21 см + 1 CD

   

   ISBN 978-619-7236-02-6 

  

Сист. No: 41441

Математика. Естествени науки

- 18 -

РВ/524/Т 60ЦБ 40450

Тихоплав, Виталий Юриевич и др.

   Научно-езотеричните основи на мирозданието / Виталий Тихоплав, Татяна Тихоплав ; С предг.  ; Прев. [от рус.] Георги Рачев . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 382 с. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и Вселената. На прага на финия свят)

   С бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9913-49-1 

  

Сист. No: 41429

Медицина

- 19 -

Ч1/615.89(497.2)(083.1)/Д 88ЦБ 40493

Древни лечебни рецепти  : Лекове от векове /  Състав. Галина Каменова . - София : Бард, 2015 . - 352 с. ; 20 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-600-4 

  

Сист. No: 41480

- 20 -

РВ/615.85(035)/К 15ЦБ 40571

Как да възстановим увредените си органи  : По оздравителните практики на Б. Болотов, А. Левшинов и Ю. Гущо /  Подб., прев., ред., подредили и написали Росица Тодорова, Пламен Драгостинов . - София : Распер, 2015 . - 88 с. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-345-089-3 

  

Сист. No: 41565

- 21 -

РВ/615.85/М 95ЦБ 40441

Муранов, Владимир

   Ти можеш да бъдеш излекуван / Владимир Муранов ; Прев. от рус. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 254 с. : с табл. и ил. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и Вселената)

   

   ISBN 978-954-9913-53-8 

  

Сист. No: 41419

- 22 -

РВ/613.26/.27/Т 64ЦБ 40570

Тодорова, Росица Митева

   Чудото на алкалното хранене : Най-верният път към здравето и дълголетието / Росица Тодорова . - София : Распер, 2015 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-090-9 

  

Сист. No: 41564

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

- 23 -

Ч1/75.036/А 20ЦБ II 2776

Аврамов, Димитър Григоров

   Български художници / Димитър Аврамов . - София : Стефан Добрев, 2014 . - 692 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-7050-10-3 

  

Сист. No: 41443

- 24 -

РВ/791.43/Г 85ЦБ II 2781

Грозев, Александър Димитров

   Киното в България : Ч. 1 - / Александър Грозев . - В. Търново : Фабер, 2011 - . - 26Х21 см

   

   Ч. 2. 1956 - 1969 /  С увод от авт.   . - 2015 . - 496 с. : със снимки. 

   С рез. на англ. ; Именен показалец и показалец на филмите и сценариите.

   ISBN 978-619-00-0199-7  (ч. 2)

  

Сист. No: 41574

- 25 -

РВ/791.44.071.2(45)(092)/Л 83ЦБ 40539

Лорен, София

   Вчера, днес и утре : Моят живот : Автобиогр. / София Лорен ; Прев. [от итал.] Соня Александрова . - София : Рива, 2015 . - 252 с., [22] л. : снимки и факс. ; 21 см

   Съдържа и Моето ковчеже със спомени : Снимки и факс..

   ISBN 978-954-320-513-4 

  

Сист. No: 41532

- 26 -

РВ/782.1.071.2/Д 59ЦБ II 2780

Манолова, Магдалена

   Гена Димитрова / Магдалена Манолова ; Худож. Буян Филчев . - София : Бълг. художник, 2001 . - 136 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Дискография ; Репертоар.

   ISBN 954-406-105-3 

  

Сист. No: 41539

Спорт. Игри

- 27 -

РВ/796.323.071/Б 83ЦБ 40547

Брънзова, Гергана

   Отвисоко на живота : [Автобиогр.] / Гергана Брънзова ; Въвед. Елена Трифонова . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Тип-топ прес, 2015 . - 144 с. : със снимки ; 24 см

   Съдържа и Протоколът на Гергана. - Г. Брънзова е диагностицирана с множествена склероза през 2013.

   ISBN 978-954-723-159-7 

  

Сист. No: 41542

- 28 -

РВ/796.332.071(469)(092)/Р 84ЦБ 40562

Кайоли, Лука

   Роналдо: Мания за съвършенство : [Биогр.] / Лука Кайоли ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2015 . - 304 с., [2] л. : цв. снимки ; 21 см

   Съдържа и Факти и цифри. - Библиогр. с. 297 - 300.

   ISBN 978-954-783-229-9 (Интенс)

  

Сист. No: 41556

- 29 -

РВ/796.012.6/Х 43ЦБ I 3835

Херкерт, Ролф

   90 секунди само за мен : Малък наръчник за физ. и духовно благополучие / Ролф Херкерт ; Предг. Гизо Веяна ; Прев. [от нем.] Калина Стефанова . - София : Кибеа, 2006 . - 144 с. : с ил. ; 17 см . -  (Сер. Здраве)

   Съдържа и За авт. и кн. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-474-405-3 

   ISBN 978-954-474-405-2 

  

Сист. No: 41424

Езикознание

- 30 -

Ло/809.451.1/У 58ЦБ 40524

Унгаристични изследвания  : Юбил. сб. по повод 30 г. от създаването на спец. "Унгарска филология", СУ "Св. Климент Охридски" /  Състав. и ред. Йонка Найденова, Лиляна Лесничкова, Индра Маркова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 304 с. ; 21 см

   Съдържа и Бълг. авт. за Унгария : Библиогр. 2000 - 2014. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-152-483-9 

  

Сист. No: 41513

- 31 -

Ло/808.4/A 90ЦБ 40605

Atkinson, Victoria

   Polish - Conversations for beginner and intermediate students : Audio Course / Victoria Atkinson ; Introd.  . - Warszawa : Edgard, 2010 . - 86 p. ; 19 cm + 2 CD в кутия

   Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст на англ. и пол.

   ISBN 978-83-61828-37-2 

  

Сист. No: 41609

- 32 -

Ло/808.4(038.1)/S 67ЦБ 40589

Slownik jezyka polskiego  : PWN /  Opracowanie Lidia Drabik et al ; Przedmowa Elzbieta Sobol . - 3. wyd. . - Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 2009 . - 1360 p. ; 21 cm + 1 CD . -  ([Ser.] Korpus Jezyka Polskiego PWN)

   

   ISBN 987-83-01-14626-9 

  

Сист. No: 41589

Литературознание

- 33 -

Ло/894.511.09/Л 69ЦБ 40577

Литературната критика в Унгария през XX век  /  Състав. Ласло Бедеч ; Прев. от унг. Стефка Хрусанова . - София : Гутенберг, 2011 . - 216 с. ; 22 см

   Авт. на статии : А. Хелер, А. Вереш, Г. Шейн, Д. Боднар, Д. Послер, Д. Твердота, М. Сегеди-Масак, П. Балаша., Ш. Олас, Я. Саваи. - Библиогр. с. 215.

   ISBN 978-954-617-113-9 

  

Сист. No: 41567

Чужда художествена литература

- 34 -

Ло/894.511-1/А 30ЦБ 40525

Ади, Ендре

   Начело на мъртвите : Поезия / Ендре Ади ; Състав., увод, бел., прев. от унг. Чавдар Добрев ; Худож. Петър Добрев . - София : Христо Ботев, 1998 . - 280 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-596-5 

  

Сист. No: 41514

- 35 -

Ло/894.511-94/Б 14ЦБ II 2778

Байер, Жолт

   [Хиляда деветстотин петдесет и шеста] 1956 "...За да остане следа" / Жолт Байер ; Прев. [от унг.] Георги Крумов . - София : Гутенберг, 2001 . - 90 с. : със снимки ; 32 см

   

   ISBN 954-9943-24-0 

  

Сист. No: 41490

- 36 -

РВ/830-31/Б 26ЦБ 40442

Баро, Никола

   Париж винаги си заслужава : Роман / Никола Баро ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2015 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-168-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 41420

- 37 -

АТ/820-31/Б 93ЦБ 40419

Бъртън, Джеси

   Миниатюристът : [Роман] / Джеси Бъртън ; Прев. от англ. Ана Лулчева . - София : Ciela, 2014 . - 436 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1620-1 (Сиела)

  

Сист. No: 41396

- 38 -

РВ/820-31/В 60ЦБ 40551

Винченци, Пени

   Наследниците : [Роман] / Пени Винченци ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2015 . - 687 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1876-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41545

- 39 -

МС/839.8-31/Г 28, РВ/839.8-31/Г 28ЦБ 40428

Гелеруп, Карл Адолф

   Мелницата : Роман / Карл Гелеруп ; Прев. от дат. Неда Димова-Бренстрьом . - [София] : Персей, 2015 . - 384 с. ; 21 см . -  (Поредица Световна класика)

   С кратка биогр. бел. за прев.

   ISBN 978-619-161-068-6 

  

Сист. No: 41405

- 40 -

АТ/820(73)-31/Г 84ЦБ 40418

Гришам, Джон

   Теодор Буун: Беглецът : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2015 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-384-5 

  

Сист. No: 41395

- 41 -

РВ/820-31/Г 92ЦБ 40435

Гулд, Саша

   Ледено сърце : [Роман] / Саша Гулд ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Enthusiast, 2014 . - 328 с. ; 21 см

   Кн. е продълж. на романа Градът на тайните от същия авт.

   ISBN 978-619-164-074-4 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 41412

- 42 -

РВ/820-31/Г 92ЦБ 40567

Гулд, Саша

   Градът на тайните : [Роман] / Саша Гулд ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Enthusiast, 2012 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-022-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 41561

- 43 -

АТ/820(73)-31/Д 34, РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 40416

Дей, Силвия

   Седем години копнеж : [Роман] / Силвия Дей ; Прев. [от англ.] Милена Радева . - София : СофтПрес, 2015 . - 336 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-241-6 

  

Сист. No: 41393

- 44 -

РВ/820-31/Д 50ЦБ 40425

Джеймс, Е. Л.

   Грей : [Роман] / Е. Л. Джеймс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2015 . - 544 с. ; 21 см

   На кор. : Петдесет нюанса сиво през очите на Крисчън Грей. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-617-2 

  

Сист. No: 41402

- 45 -

РВ/820(73)-31/Д 51ЦБ 40540

Джефрис, Сабрина

   Завръщането на негодника : [Роман] / Сабрина Джефрис ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Поредица Хората на херцога ; [Кн. 2])

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0300-7 (Калпазанов)

  

Сист. No: 41533

- 46 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 40572

Дийл, Уилям и др.

   Седем начина да умреш : [Роман] / Уилям Дийл, Кен Атчити ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 2015 . - 352 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-618-9 

  

Сист. No: 41568

- 47 -

Ло/894.511-1/Д 70ЦБ 40586

Доземи  : Съвр. унг. поезия : [Антология] /  Състав., ред. и [заключителна статия] Дьорд Сонди ; Прев. [от унг.] Биньо Иванов и др . - София : Лице, 1999 . - 176 с. ; 21 см

   Съдържа стихове от Д. Такач, Д. Хатар, Ш. Ракош, П. Вашади, Л. Латор, Ф. Юхас, А. Фодор, Ш. Каняди, Ш. Чори, Л. Маршал, М. Калас, Л. Берток, О. Орбан, М. Секей, Ф. Буда, А. Ласлофи, Л. Челени, Д. Тандори, А. Киш, О. Толнаи, И. Белла, И. Домонкош, Й. Уташи, Е. Рожа, Б. Киш, Д. Петри, А. Фаркаш, К. Дьобрентеи, И. Бака, Г. Над, Ж. Раковски, Л. В. Фабиан, Е. Кукорели, К. Бари, Л. Парти Над, Т. Залан, А. Ф. Ковач ; Др. прев. : Б. Димитрова, В. Петров, Г. Господинов, Г. Пашов, Е. Йосифова, И. Теофилов, И. Цанев, К. Кадийски, К. Мерджански, К. Димитрова, М. Томова, М. Георгиев, М. Николчина, Н. Николов, П. Дойнов, Р. Александрова, Р. Панчовска, Р. Леонидов, С. Кьосева, С. Хрусанова ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-8317-55-9 

  

Сист. No: 41584

- 48 -

РВ/884-31/Д 75ЦБ 40447

Доленга-Мостович, Тадеуш

   Морал : [Роман] / Тадеуш Доленга-Мостович ; Прев. от пол. Иван Вълев . - 3. изд. . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 352 с. ; 21 см . -  (Сер. Клуб класика)

   

   ISBN 954-26-1477-2 

   ISBN 978-954-26-1477-7 

  

Сист. No: 41426

- 49 -

Ло/894.511-32/Е 37ЦБ 40527

Езически апокалипсис  : 18 съвр. унг. разказвачи /  Състав. Дьордь Арато ; Прев. [от унг.] Весела Игнатова и др ; Ред., послесл., бел. за авт. Пламен Анакиев . - София : Огледало ; Унг. култ. институт, 1999 . - 276 с. ; 20 см

   Съдържа разкази от А. Бодор, А. Полц, Е. Лазар, Ж. Вати, И. Бехер, И. Тари, И. Чурка, Л. Грендел, Л. Гараци, Л. Дарваши, Л. Чики, М. Месьой, Н. Гион, Т. Балинт, Ф. Контра, Ф. Темеши, Ш. Гал, Ш. Тар ; Други прев. : Л. Лесничкова, М. Христов, Н. Димова, С. Кьосева, С. Хрусанова, Цв. Ганева, Ю. Крумова. - Съдържа и Бел. за писателите и творбите.

   ISBN 954-90553-2-9 (Огледало)

  

Сист. No: 41516

- 50 -

Ло/894.511-32/И 83ЦБ 40504

Йоркен, Ищван

   Едноминутни новели : Разкази / Ищван Йоркен ; Предг. Жужа Радноти ; Прев. от унг. Николай Павлов Бойков . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 388 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Kратки разкази завинаги ; 7)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-491-884-2 

  

Сист. No: 41493

- 51 -

РВ/850-31/К 12ЦБ 40439

Кабони, Кристина

   Пътят на парфюма : [Роман] / Кристина Кабони ; С послесл. от авт.  ; Прев. [от итал.] Ани Томова . - София : Бард, 2015 . - 432 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-577-9 

  

Сист. No: 41417

- 52 -

РВ/820-31/К 44ЦБ 40569

Картър, Крис

   Отмъстителят : [Роман] / Крис Картър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2015 . - 303 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-357-7 

  

Сист. No: 41563

- 53 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 40556

Касъл, Ричард

   Буря иде : Мисиите на агент Дерик Сторм : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Илиана Велчева . - София : PRO BOOK, 2015 . - 368 с. ; 21 см . -  ([Поредица Дерик Сторм])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-74-4 (Про бук)

  

Сист. No: 41550

- 54 -

РВ/820(73)-31/К 52ЦБ 40432

Кери, Бет

   Защото си моя : [Роман] / Бет Кери ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2015 . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. означена на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-848-7 

  

Сист. No: 41409

- 55 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 40549

Кинг, Стивън

   Възкресяване : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Даня Доганова, Павел Боянов, Весела Прошкова . - София : Плеяда, 2015 . - 424 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-351-8 

  

Сист. No: 41543

- 56 -

ДБ/820(73)-32/К 63, РВ/820(73)-32/К 63ЦБ 40565

Кларк, Мери Хигинс

   Смъртта носи маска за красота : [Сб. разкази и новела] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2015 . - 304 с. ; 20 см

   На предзагл. с. и в библиогр. каре загл. : Смъртта носи маска за красота и др. разкази. - Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-610-3 

  

Сист. No: 41558

- 57 -

АТ/820(73)-31/К 63, РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 40541

Клейпас, Лайза

   Магия : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 304 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба. [Сер.] Фрайдей Харбър ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-165-043-9 

  

Сист. No: 41534

- 58 -

РВ/820(73)-31/К 90ЦБ 40576

Кренц, Джейн Ан

   Не се доверявай на никого : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 304 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1470-5 

   ISBN 978-954-26-1470-8 

  

Сист. No: 41572

- 59 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40545

Къслър, Клайв и др.

   Изгубената империя : Приключенията на семейство Фарго : [Роман] / Клайв Къслър, Грант Блекууд ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - София : PRO BOOK, 2012 . - 464 с. ; 21 см . -  (Поредица Приключенията на семейство Фарго ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2928-26-3 (Про бук)

  

Сист. No: 41538

- 60 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40550

Къслър, Клайв и др.

   Тайните на маите : [Роман] / Клайв Къслър, Томас Пери ; Прев. [от англ.] Стефан Георгиев . - София : PRO BOOK, 2015 . - 352 с. ; 21 см . -  (Поредица Приключенията на семейство Фарго ; Кн. 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-78-2 (Про бук)

  

Сист. No: 41544

- 61 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40574

Къслър, Клайв и др.

   Смяна на полюсите : [Роман] / Клайв Къслър, Пол Кемпрекос ; Прев. [от англ.] Емануил Томов . - София : PRO BOOK, 2015 . - 448 с. ; 21 см . -  (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-75-1 (Про бук)

  

Сист. No: 41570

- 62 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40575

Къслър, Клайв и др.

   Буря в Хавана : [Роман] / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Бард, 2015 . - 368 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-606-6 

  

Сист. No: 41571

- 63 -

АТ/840-31/Л 35, РВ/840-31/Л 35ЦБ 40559

Леви, Марк

   Чувство, по-силно от страха : [Роман] / Марк Леви ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Колибри, 2015 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-600-2 (Colibri)

  

Сист. No: 41553

- 64 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40449

Мак, Карън и др.

   Любовницата на Фройд : Роман / Карън Мак, Дженифър Кауфман ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2015 . - 350 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-652-1 

  

Сист. No: 41428

- 65 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40440

Макгуайър, Джейми

   Красива сватба : [Роман] / Джейми Макгуайър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2015 . - 128 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-847-0 

  

Сист. No: 41418

- 66 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40444

Макейг, Доналд

   Рут : Историята на Мами от Отнесени от вихъра : [Роман] / Доналд Макейг ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   Пълното име на прев. Цветана Тодорова Генчева ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-591-5 

  

Сист. No: 41422

- 67 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40563

Маклейн, Пола

   Лейди Африка : Роман / Пола Маклейн ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2015 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-389-0 

  

Сист. No: 41557

- 68 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40433

Макниър, Мери

   Лято в сърцето : [Роман] / Мери Макниър ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2015 . - 295 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-353-9 

  

Сист. No: 41410

- 69 -

РВ/882-31/М 31ЦБ 40431

Маринина, Александра

   Последно разсъмване : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 376 с. ; 21 см

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 978-954-26-1483-8 

  

Сист. No: 41408

- 70 -

РВ/840-31/М 33ЦБ 40437

Марс, Ема

   Хотели : [Роман] : [Кн.] 1 - 3 / Ема Марс . - София : Колибри, 2015 - . - 21 см

   

   [Кн.] II. Втора стая /  Прев. от фр.  Красимир Петров . - 2015 . - 406 с.

   

   ISBN 978-619-150-522-7  (кн. 2) (Colibri)

  

Сист. No: 41415

- 71 -

АТ/850-31/М 41, РВ/850-31/М 41ЦБ 40414

Мацантини, Маргарет

   Никой не се спасява сам : [Роман] / Маргарет Мацантини ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2015 . - 213 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-569-2 (Colibri)

  

Сист. No: 41391

- 72 -

РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 40552

Мейсън, Кони

   Господарят на Дяволския остров : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2015 . - 240 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 27 десетка 2014-15:3)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-082-5 

  

Сист. No: 41546

- 73 -

РВ/820(73)-31/М 89ЦБ 40438

Морисън, Тони

   Бог да бди над детето : Роман / Тони Морисън ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Обсидиан, 2015 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-381-4 

  

Сист. No: 41416

- 74 -

Ло/894.511-1/Н 13ЦБ I 3841

Наги, Ласло

   С лице към морето / Ласло Наги ; Състав. и ред. Дьорд Сонди ; Прев. [от унг.] Нино Николов, Светла Кьосева, Юлия Крумова ; Худож. Бела Кондор . - София : Изд. център Боян Пенев ; Унг. култ. институт, 2000 . - 59 с. : с ил. ; 16Х16 см

   Текст и на унг. - Съдържа и Ласло Наги и поемата му "Сватба" / Г. Ваши. - Авт. отговорности отбелязани на гърба на предзагл. с. и в библиогр. каре.

   ISBN 954-8712-07-5 (Изд. център Боян Пенев)

  

Сист. No: 41517

- 75 -

Ло/894.511-1/Н 13ЦБ 40578

Наги, Ласло

   Не обяснявай чудесата - чудодействай : [Поезия] / Ласло Наги ; Състав. Павел Славянски, Тошо Дончев ; Прев. [от унг.] Александър Миланов и др ; С ил. от авт.  . - София : Лице Прес, 2014 . - 160 с., 1 л. : портр. : с ил. ; 24 см

   Др. прев. : А. Муратов, А. Далчев, А. Звездинов, Г. Ленков, Д. Боляров, Д. Нейчева, И. Радоев, Й. Милев, К. Кадийски, М. Георгиев, М. Берберов, Н. Николов, П. Велчев, П. Петров, Т. Кръстева ; Пълното име на прев. е Александър Миланов Александров ; Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9426-50-2 

  

Сист. No: 41573

- 76 -

Ло/894.511-8/Н 13ЦБ 40582

Наги, Ласло и др.

   Южен обред / Ласло Наги, Маргит Сечи ; Състав., послесл. Дьорд Сонди ; Ил. Ласло Наги, Невена Стефанова ; Прев. [от унг.] Александър Миланов и др . - София : Гутенберг, 2005 . - 272 с. : с ил. ; снимки ; факс. ; 23 см + 1 CD

   Др. прев. : А. Муратов, А. Далчев, А. Звездинов, В. Маринов, В. Раковски, Г. Крумов, Г. Ленков, Д. Боляров, Д. Нейчева, Е. Йосифова, И. Вишоградска, Й. Милев, К. Котев, М. Берберов, Н. Вълчев, Н. Николов, П. Велчев, П. Петров, П. Дойнов, Р. Ралин, С. Кьосева, Т. Кръстева ; Имената на прев. отбелязани на гърба загл. с. - Съдържа и Съзвездие Риби / Н. Стефанова ; Черти : Послесл. / Д. Сонди ; С Списък на ил. с. 268 - 269 ; Съдържание на CD прил. към кн. с. 270 - 271.

   ISBN 954-9943-90-9 

  

Сист. No: 41579

- 77 -

Ло/894.511-3/Н 14ЦБ 40502

Надаш, Петер

   Собствена смърт : [Проза] / Петер Надаш ; Прев. от унг. Николай П. Бойков . - София : Алтера, 2011 . - 180 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9757-66-8 

  

Сист. No: 41491

- 78 -

РВ/860(720)-31/Н 62ЦБ 40451

Нетел, Гуадалупе

   Тялото, в което се родих : [Роман] / Гуадалупе Нетел ; Прев. от исп. Тамара Такова . - [София] : Тонипрес, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7002-05-8 

  

Сист. No: 41430

- 79 -

РВ/839.7-31/О-51ЦБ 40446

Олсон, Фредрик Т.

   Краят на веригата : [Роман] / Фредрик Т. Олсон ; Прев. [от швед.] Милко Стоименов . - София : Бард, 2015 . - 560 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-575-5 

  

Сист. No: 41425

- 80 -

Ло/894.511-94/О-88ЦБ 40503

От Карпатите до Балкана  : Дневници и мемоари за България от унг. емигранти 1849 - 1850 : [Сборник] /  Състав., предг., бел. Дьорд Арато ; Прев. [от унг.] Ержи Марковска и др . - София : Огледало ; Унг. култ. институт, 2002 . - 680 с., 10 л. : ил. ; 20 см

   Други прев. : И. Маркова, Л. Лесничкова, Л. Петрова, М. Христов, С. Хрусанова, Т. Кръстева, Ц. Ганева, Ю. Крумова ; Пълното име на прев. И. Маркова е Индра Петрова Николова-Маркова. - Изд. на Унг. култ. институт, Нац. култ. фонд - Унгария, Фонд. Унг. хилядолетие. - Съдържа и Биогр. сведения за авт. ; Хронология ; Списък на личните имена ; Речник на чужди и остарели думи и изрази ; Списък на геогр. имена / Състав. Н. Димова. - Съдържа : От Оршова до Кютахия / Й. Хуттер ; Прев. Л. Лесничкова ; Унгарската емиграция в Ориента / Ш. Вереш ; Прев. Е. Марковска, Л. Петрова, Цв. Ганева ; Кошут и унгарците в Турция / Ф. Корн ; Прев. Л. Лесничкова ; Емигрантски дневник / М. Перцел ; Прев. Т. Кръстева ; Дневник от Турция / Г. Егреши ; Прев. М. Христов, Ст. Хрусанова ; Унгарските бежанци в Турция : Непознати данни за емиграцията от 1849 г. / Имрефи (Имре Вахот) ; Прев. И. Маркова ; Бягството ми от Шумен / С. Блана ; Прев. Ю. Крумова.

   ISBN 954-90553-1-0 (Огледало)

  

Сист. No: 41492

- 81 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 40573

Патерсън, Джеймс

   Смърт по сценарий : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 288 с. ; 21 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1481-0 

   ISBN 978-954-26-1481-4 

  

Сист. No: 41569

- 82 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 40566

Патерсън, Джеймс и др.

   Невидим : [Роман] / Джеймс Патерсън, Дейвид Елис ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2015 . - 375 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-448-0 (Colibri)

  

Сист. No: 41560

- 83 -

Ло/894.511-1/П 52ЦБ 40518

Пилински, Янош

   Апокриф : Подбрани стихове, есета и беседи / Янош Пилински ; Прев. [от унг.] Иван Цанев, Дьорд Сонди, Таня Кръстева . - София : Стигмати, 2000 . - 96 с. ; 21 см

   Съдържа и Две приписки към "Апостроф" : Камък, дърво / Д. Сонди ; Моят, нашият Пилински / И. Цанев. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-9521- 19-2 

  

Сист. No: 41507

- 84 -

Ло/894.511-31/Р 31ЦБ 40594

Раковски, Жужа

   Сянката на змията : Роман / Жужа Раковски ; Прев. от унг. Светла Кьосева . - София : Сонм, 2012 . - 454 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8523-23-3 

  

Сист. No: 41595

- 85 -

АТ/820(73)-31/Р 70, РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40422

Робъртс, Нора

   Съпруг за Аманда : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Иво Тутев . - София : Бард, 2015 . - 176 с. ; 20 см . -  (Поредица Сестрите Калхун ; [2])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-608-0 

  

Сист. No: 41399

- 86 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40543

Робъртс, Нора

   Слава в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1486-1 

   ISBN 978-954-26-1486-9 

  

Сист. No: 41536

- 87 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40544

Робъртс, Нора

   Лъжецът : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от [англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2015 . - 528 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-615-8 

  

Сист. No: 41537

- 88 -

РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 40448

Ролинс, Джеймс

   Шестото измиране : [Роман] / Джеймс Ролинс ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2015 . - 496 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-609-7 

  

Сист. No: 41427

- 89 -

РВ/820(73)-31/Р 87ЦБ 40560

Роуланд, Лора Джо

   Айрис : Криминалните разследвания на самурая Сано Ичиро : [Роман] / Лора Джо Роуланд ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Труд, 2015 . - 464 с. ; 20 см . -  (Поредица Япон. загадки)

   Речник на използваните япон. думи с. 461 - 462.

   ISBN 954-398-394-1 

   ISBN 978-954-398-394-0 

  

Сист. No: 41554

- 90 -

Ло/894.511-1/С 12ЦБ 40511

Сабо, Льоринц

   Фортисимото на щуреца : Избрани стихове, прев. и пътеписи / Льоринц Сабо ; Състав. Дьорд Сонди ; Прев. [от унг.] Александър Миланов и др . - София : Стигмати ; Унг. култ. институт, 2000 . - 186 с. ; 20 см

   Съдържа и Льоринц Сабо в България / Л. Кабдебо ; Прев. Ю. Крумова. - Др. прев. : А. Миланов, В. Раковски, Г. Крумов, Г. Пашов, Д. Боляров, Е. Йосифова, И. Павлова, К. Кадийски, М. Томова, Н. Стефанова, Н. П. Бойков, Н. Николов, П. Спасов, П. Стефанов ; Името на състав. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 954-9521-32-Х (Стигмати)

  

Сист. No: 41500

- 91 -

РВ/820(73)-31/С 20ЦБ 40434

Сароян, Уилям

   Човешка комедия : [Роман] / Уилям Сароян ; Прев. [от англ.] Никола Милев . - София : Бард, 2015 . - 240 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-597-7 

  

Сист. No: 41411

- 92 -

Ло/894.511-31/С 34ЦБ 40593

Сечи, Ноеми

   Комунистът Монте Кристо : Роман / Ноеми Сечи ; Прев. от унг. Юлия Крумова . - София : Ерго, 2013 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Модерна европ. проза)

   Съдържа и Показалец на имената с. 415 - 426 ; Хронология с. 427 - 428.

   ISBN 978-954-8689-46-6 

  

Сист. No: 41594

- 93 -

РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 40558

Силва, Даниъл

   Крадецът : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Венера Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 448 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1484-5 

   ISBN 978-954-26-1484-5 

  

Сист. No: 41552

- 94 -

РВ/820-31/С 40ЦБ 40443

Скот, Пол

   Денят на скорпиона : [Роман] / Пол Скот ; Прев. от англ. Иванка Томова . - София : Апостроф, 2015 . - 664 с. ; 20 см

   Кн. е продълж. на романа Перла в короната от същия авт.

   ISBN 978-954-2962-23-6 

  

Сист. No: 41421

- 95 -

АТ/820(73)-31/С 62ЦБ 40415

Стайнбек, Джон

   Благодатният четвъртък : [Роман] / Джон Стайнбек ; Прев. от англ. Кръстан Дянков . - София : Колибри, 2015 . - 280 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-547-0 (Colibri)

  

Сист. No: 41392

- 96 -

РВ/820(73)-31/Т 61ЦБ 40460

Тиърнан, Кейт

   Безсмъртна любима : [Трилогия : Роман] / Кейт Тиърнан . - София, 2011 - . - 21 см

   Кейт Тиърнан - псевд. на Габриел Шарбоне.

   [Кн. 1.]. Вечен живот /  Прев. [от англ.]  Паулина Мичева . - 2011 . - 296 с.

   

   ISBN 978-954-771-248-5  (кн. 1)

  

Сист. No: 41439

- 97 -

Ло/894.511-32/Т 76ЦБ 40528

Тот, Кристина

   Баркод : Петнадесет истории / Кристина Тот ; Прев. от унг. Нели Димова . - София : Ерго, 2012 . - 192 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна европейска проза)

   Пълното име на прев. : Нели Димова Недялкова.

   ISBN 978-954-8689-28-1 

  

Сист. No: 41518

- 98 -

Ло/894.511-1/У 87ЦБ 40529

Уташи, Йожеф

   Сирак на звезди : Избрани стихотворения / Йожеф Уташи ; Прев. [от унг.] Александър Миланов и др ; Предг. Александър Миланов . - София : Литературен форум, 2000 . - 88 с. ; 20 см

   Др. прев. : Д. Тошмакова, И. Бориславов, М. Георгиев, Н. Николов, С. Кьосева ; Пълното име на прев. Александър Миланов е Александър Миланов Александров, а на Иван Бориславов - Иван Бориславов Попов.

   ISBN 954-740-013-4 

  

Сист. No: 41519

- 99 -

Ло/894.511-3/Ф 40ЦБ 40590

Фердинанди, Дьорд

   Самотна гургулица : Прози / Дьорд Фердинанди ; Прев. от унг. Мартин Христов . - София : Ерго, 2013 . - 210 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Модерна европ. проза)

   

   ISBN 978-954-8689-42-7 

  

Сист. No: 41590

- 100 -

РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 40429

Филипс, Сюзън Елизабет

   По-кротко, лейди! : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2015 . - 343 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-125-3 

  

Сист. No: 41406

- 101 -

РВ/820(73)-31/Ф 64ЦБ 40546

Флоран, Лора

   Шоколадова магия : [Роман] / Лора Флоран ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2015 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-346-8 

  

Сист. No: 41541

- 102 -

РВ/850-31/Ф 66ЦБ 40555

Фо, Дарио

   Лукреция Борджия : [Роман] / Дарио Фо ; Прев. [от итал.] Весела Лулова Цалова . - София : Бард, 2015 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 287

   ISBN 978-954-655-613-4 

  

Сист. No: 41549

- 103 -

РВ/820-31/Ф 82ЦБ 40553

Френч, Ники

   Черен понеделник : [Роман] / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева . - София : AMG Publishing, 2015 . - 464 с. ; 20 см

   Ники Френч псевд. на Ники Джерард и Шон Френч.

   ISBN 978-954-9696-73-8 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 41547

- 104 -

Ло/894.511-1/Ф 99ЦБ 40508

Фющ, Милан

   Сбогуване с времето : Избрани стихотворения / Милан Фющ ; Ил. Ендре Сас ; Подб. и прев. [от унг.] Георги Крумов . - София : Гутенберг ; Унг. култ. институт, 2004 . - 52 с., 6 л. : цв. ил. ; 22 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. е Георги Крумов Иванов

   ISBN 954-9943-66-6 (Гутенберг)

  

Сист. No: 41497

- 105 -

РВ/820(73)-31/Х 26ЦБ 40561

Харви, Майкъл

   Съпругата на губернатора : Роман / Майкъл Харви ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-388-3 

  

Сист. No: 41555

- 106 -

РВ/820(73)-31/Х 27ЦБ 40459

Харкнес, Дебора

   Аз, вещицата : [Роман : Кн. 1 -] / Дебора Харкнес . - София : Бард, 2011 - . - 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   [Кн. 1.] /  Прев. [от англ.]  Елена Кодинова . - 2011 . - 656 с.

   

   ISBN 978-954-655-204-4  ([кн. 1])

  

Сист. No: 41438

- 107 -

РВ/830-31/Х 29ЦБ 40430

Хартлиб, Петра

   Моята прекрасна книжарничка : [Роман] / Петра Хартлиб ; Прев. от нем. Алеко Дянков . - София : Ciela, 2015 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1773-4 

  

Сист. No: 41407

- 108 -

РВ/820(73)-31/Х 48ЦБ 40452

Хийт, Лорейн

   Между дявола и желанието : [Роман] / Лорейн Хийт ; Прев. от англ. Ирина Ценкова . - София : Уо Егмонт, 2015 . - 384 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Ист. романтика)

   Лорейн Хийт - псевд. на Jan Nowasky. - Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1541-2 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41431

- 109 -

АТ/820-31/Х 48ЦБ 40420

Хикман, Кейти

   Диамантът на Венеция : [Роман] / Кейти Хикман ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2015 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-344-4 

  

Сист. No: 41397

- 110 -

АТ/820-31/Х 48ЦБ 40421

Хикман, Кейти

   Тайната порта : [Роман] / Кейти Хикман ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2014 . - 388 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-330-7 

  

Сист. No: 41398

- 111 -

РВ/820(73)-84/Х 49ЦБ I 3834

Хил, Наполеон и др.

   Витамини на успеха за позитивен ум : Над 700 вдъхновяващи фрази за настройване на ума / Наполеон Хил, Джудит Уилямсън ; Въвед. Джудит Уилямсън ; Предг. Наполеон Хил ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2012 . - 176 с. ; 14Х14 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа За кн. и авт. Н. Хил

   ISBN 978-954-474-573-8 

  

Сист. No: 41413

- 112 -

АТ/820-31/Ч 14ЦБ 40417

Чадуик, Елизабет

   Розата на Уиндзор : [Роман] / Елизабет Чадуик ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2014 . - 520 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - С бел. на авт.

   ISBN 978-954-17-0293-2 (Калпазанов)

  

Сист. No: 41394

- 113 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40599

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 1.]. Ostatnie zyczenie . - 631 p.

   

  

Сист. No: 41602

- 114 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40600

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 2.]. Krew elfow . - 295 p.

   

  

Сист. No: 41603

- 115 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40601

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 3.]. Czas pogardy . - 319 p.

   

  

Сист. No: 41604

- 116 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40602

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 4.]. Chrzest ognia . - 333 p.

   

  

Сист. No: 41605

- 117 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40603

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 5.]. Wieza jaskolki . - 428 p.

   

  

Сист. No: 41607

- 118 -

Ло/884-31/S 21ЦБ 40604

Sapkovski, Andrzej

   [Wiedzmin] : [Powiesc : T. 1 - 6] / Andrzej Sapkovski . - Warszawa : Supernova, 2012 . - 20 cm

   

   ISBN 978-83-7054-150-7 (t. 1 - 6)

   [T. 6.]. Pani jeziora . - 520 p.

   

  

Сист. No: 41608

Българска художествена литература

- 119 -

РВ/886.7-31/Д 59ЦБ 40445

Димитрова, Петя

   Алилуя за Втората Земя : [Роман] / Артър Ленгли ; [Предг.] Генка Маркова . - София : Асоц. Ирина, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Петя Димитрова Петрова ; Артър Ленгли - псевд. на Петя Димитрова.

   ISBN 978-954-919225-4-4 

  

Сист. No: 41423

- 120 -

РВ/886.7-31/К 78ЦБ 40427

Колев, Николай Иванов

   Мими : [Роман] / Николай Иванов Колев (Гутев) . - Б. м. : Колев, 2015 . - 132 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-3-00-049847-3 

  

Сист. No: 41404

- 121 -

ДБ/886.7-1/Л 95, РВ/886.7-1/Л 95ЦБ 40461

Любенова, Надежда

   Жития на светии, църковни празници, поучения на св. отци : [Стихосбирка] / Надежда Любенова ; Ред. Петко Огойски . - [Пловдив] : Макрос, 2012 . - 312 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Надежда Любенова Петрова.

   ISBN 978-954-561-289-3 

  

Сист. No: 41440

- 122 -

РВ/886.7-31/Н 74ЦБ 40426

Николов, Тони Георгиев

   Пропуканата България : Записки по суматохата : [Публицистичен роман] / Тони Николов ; Предг. Деян Енев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1418-0 

  

Сист. No: 41403

- 123 -

ДБ/886.7-7/С 38ЦБ 40413

Сиромахов, Иво Божанов

   Още дневници и нощници : Сензационната история на най-големите науч. открития и шедьоври на изкуството, разказана от самите им създатели / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2009 . - 151 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0522-9 (Сиела)

  

Сист. No: 41390

- 124 -

РВ/886.7-1(082.2)/С 88ЦБ 40457

Стъпки 3  : Стихове от бълг. учени : [Антология] /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [София] : [Сдружение Евроинтеграция и информ.], 2010 . - 94 с. ; 21 см

   Други състав. : И. Арсенова, П. Лазарова, Б. Цекова отбелязани на гърба на загл. с. - С кратки биогр. бел. за авт. под линия. - Сб. се изд. със съдействието на Съюза на учените в България и се финансира по проект REACT в рамките на подпрогр. Хора на 7 рамкова прогр. на ЕС.

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 41436

- 125 -

ДБ/886.7-31/Ф 50ЦБ 40424

Филипова, Людмила Орлинова

   Антихтонът на Данте : [Роман] / Людмила Филипова . - 3. изд. . - София : Ciela, 2013 . - 608 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0698-1 (Сиела)

  

Сист. No: 41401

- 126 -

РВ/886.7-31/Х 25ЦБ 40492

Хапсали, Катерина

   Гръцко кафе : [Роман] / Катерина Хапсали . - София : Колибри, 2015 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-502-9 

  

Сист. No: 41479

Литература за деца и юноши

- 127 -

ДБ/820-93-34/Б 45ЦБ 40408

Бисет, Доналд

   [Четиридесет и три] 43 небивалици : [Приказки] / Доналд Бисет ; Прев. [от англ.] Вера Георгиева Стоименова ; Ил. Борис Стоилов . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 954-459-756-5 

   ISBN 978-954-459-756-6 

  

Сист. No: 41385

- 128 -

ДБ/886.7-93-1/Г 13ЦБ 40405

Габе, Дора Петрова

   Чудно нещо : Избрани стихотворения и разкази / Дора Габе ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 136 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-26-0147-6 

   ISBN 978-954-26-0147-0 

  

Сист. No: 41381

- 129 -

Кр/886.7-93-34/М 34ЦБ 40458

Мартин, Мария

   Годишното състезание : [Приказка] / Мария Мартин ; Худож. Ива Груева . - София : Eco Kids, 2015 . - [44] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Поредица Градът на скейтбордовете)

   

   ISBN 978-619-7133-07-3 (Еко Кидс)

  

Сист. No: 41437

- 130 -

ДБ/882-93-31/Н 92ЦБ 40409

Носов, Николай Николаевич

   Приключенията на Незнайко : [Роман за деца] / Н. Носов ; Прев. [от рус.] София Атанасова Яневска-Георгиева ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Възприета форма на името на прев. е София Атанасова Яневска ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 954-26-0060-7 

   ISBN 978-954-26-0060-2 

  

Сист. No: 41386

- 131 -

РД/886.7-93-34/П 47ЦБ II 2779

Петрова, Диана Гочева

   Двойната планета : Приказки за осиновени и осиновители / Диана Петрова ; [Предг.] Кристин Димитрова . - Пловдив : Летера, 2012 . - 100 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-516-989-2 

  

Сист. No: 41531

- 132 -

ДБ/840-93-32/С 33ЦБ 40423

Сент-Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц : [Фантаст. разказ] / Антоан дьо Сент-Екзюпери ; Прев. [от фр.] Любомир Николов ; С акварели на авт.  . - София : СофтПрес, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20X13 см

   Съдържа и За авт. и прев.

   ISBN 978-619-151-230-0 

  

Сист. No: 41400

- 133 -

ДБ/820(73)-93-31/Т 43ЦБ 40410

Твен, Марк

   Принцът и просякът : [Роман за юноши] / Марк Твен ; Прев. [от англ.] Маргарита Месроб Дограмаджян ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Марк Твен е псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс. - С бел.

   ISBN 954-459-806-5 

   ISBN 978-954-459-806-8 

  

Сист. No: 41387

- 134 -

ДБ/820(73)-93-31/Т 43ЦБ 40412

Твен, Марк

   Приключенията на Том Сойер : [Роман] / Марк Твен ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Маргарита Месроб Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 191 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-459-673-9 

   ISBN 978-954-459-673-6 

  

Сист. No: 41389

- 135 -

ДБ/886.7-93-91/Т 76, Ло/886.7-93-91/Т 76, РД/886.7-93-91/Т 76ЦБ 40406

Тотев, Пламен Стефанов и др.

   Легенди и митове : [53 старогр., сканд., библейски, бълг., слав., арм., индийски, егип., герм., келт., ромски и др. митове] /  Събрани и преразк. за деца Пламен Тотев, Светлана Янчева ; Състав. и адапт. от авт.  . - 3. изд. . - [София] : Персей, 2014 . - 256 с. : с ил. и репрод. ; 20 см

   Съдържа репрод. на : Г. Доре, Л. Мо, В. Файъл, Ф. Лийтън, Дж. Уотърхаус, П. П. Рубенс, Я. Кампен, Н. Пусен, Рафаело.

   ISBN 978-954-8308-48-9 

  

Сист. No: 41382

- 136 -

Ло/884-93-31/M 21ЦБ I 3844

Maleszka, Andrzej

   Magiczne drzewo : Czerwone krzeslo / Andrzej Maleszka ; Ill. Igor Morski . - Krakow : Wydawnictwo Znak, 2009 . - 238 p. : ill. ; 18 cm

   
   http://facebook.com/seriamagicznedrzewo 

   ISBN 978-83-240-1165-0 

  

Сист. No: 41587

- 137 -

Ло/884-93-34/P 78ЦБ 40592

Poczytaj mi, mamo  : Ksiega pierwsza /  Red. Joanna Wajs . - Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 2013 . - 280 p. : ill. ; 22 cm . -  (Kol. Poczytaj mi, mamo ; 1)

   Съдържа : Daktyle / D. Wawilow ; Noc kota Flemona / S. Grabowski, M. Nejman ; Niebieska dziewczynka / J. Porazinska ; Kolczatek / H. Bechlerova ; Wilczy apetyt / S. Grabowski, M. Nejman ; Chce miec przyjaciela / D. Wawilow ; Cien pradziadka / S. Grabowski, M. Nejman ; Przygoda na balkonie / H. Bechlerova ; Agnieszka opowiada bajke / J. Papuzinska ; Zaczarowana fontanna / H. Bechlerova. - Biogr. tworcow.

   ISBN 978-83-10-11914-8 

  

Сист. No: 41593

- 138 -

Ло/884-93-34/P 78ЦБ 40595

Poczytaj mi, mamo  : Ksiega druga /  Red. Joanna Wajs . - Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 2013 . - 280 p. : ill. ; 22 cm . -  (Kol. Poczytaj mi, mamo ; 2)

   Съдържа : Zarozumiala lyzeczka / E. Szeptynska ; Kiedy bylam mala / D. Wawilow ; Moj piekny, zloty kon / W. Chotomska ; Kto kiedy zasypia / M. Lastowieska ; Kacik ze smokiem / H. Bechlerova ; W aeroplanie / J. Tuwim ; Co mam / M. Musierowicz ; Ptasie ulice / T. Kubiak ; Trzymaj sie, Kamil / W. Chotomska ; Co w rurach piszczy / S. Grabowski, M. Nejman. - Biogr. tworcow.

   ISBN 978-83-10-12107-3 

  

Сист. No: 41597

- 139 -

Ло/884-93-34/P 78ЦБ 40597

Poczytaj mi, mamo  : Ksiega trzecia /  Red. Joanna Wajs . - Warszawa : Wydawn. Nasza Ksiegarnia, 2013 . - 280 p. : ill. ; 22 cm . -  (Kol. Poczytaj mi, mamo ; 3)

   Съдържа : Sasiedzi / M. Kowalewska ; Boje sie / M. Musierowicz ; Warszawskim statkiem / T. Kubiak ; Wyladunek z przeszkodami / H. Lochocka ; Muzyka na krzywej wiezy / W. Badalska ; Kapec / S. Domagalska ; O gadajacym zegarze i maszynie do pisania wierszy / S. Grabowski, M. Nejman ; Katar zyrafy / R. Gronski ; Kameleon / R. Gronski ; Przepraszam, smoku / W. Badalska. - Biogr. tworcow.

   ISBN 978-83-10-12269-8 

  

Сист. No: 41599

Отраслева литература за деца и юноши

- 140 -

Ло/087.5:372.46/K 56ЦБ II 2783

Klimkiewicz, Danuta

   Czytanie ze Skrzatem / Danuta Klimkiewicz ; Ill. Sylwia Zajaczkowska, Bartlomiej Filous . - Krakow : Skrzat, 2013 . - 56 p. : ill. ; 29 cm

   Съдържа и стикери. - [Загл. на бълг. : Читанка].

   ISBN 978-83-7437-950-2 

  

Сист. No: 41580

- 141 -

Ло/087.5:372.46/P 74ЦБ II 2782

Plec, Aleksandra et al.

   Elementarz : Teksty do czytania metoda sylabowa / Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas . - Inowroclaw : Pasja, 2008 . - 160 p. : ill. ; 29 cm

   [Загл. на бълг. : Елементарни текстове за четене по метода на сричкуването].

   ISBN 978-83-87313-586 

  

Сист. No: 41578

- 142 -

Ло/087.5:943.8/W 96ЦБ II 2784

Wygonik-Barzyk, Edyta

   Polska : Podroz przez historie / Edyta Wygonik-Barzyk . - Krakow : Bialy Kot, 2010 . - 48 p. : ill. ; 30 cm . -  (Kol. Atlas)

   [Загл. на бълг. : Полша. Пътуване през историята].

   ISBN 978-83-7652-028-5 

  

Сист. No: 41586

География

- 143 -

Ло/91/К 25ЦБ 40591

Фехер, Геза

   Феликс Ф. Каницъ : Живот, пътувания и науч. дело / Геза Фехеръ ; Под ред. на и [с предг. от] Ст. Романски . - Фототип. изд. . - София : Литературен форум, [2000] . - I - XIX, 172 с. ; 20 см

   Кор. загл. : Колумб на Балканите - Феликс Ф. Каницъ : Живот, пътувания и науч. дело. - Съдържа и Писма на Ф. Каниц. - Библиогр. под линия и с. 139 - 141. - 1. изд. 1936, изд. на БАН - фонд Напредък в сер. Бълг. библ. Библиогр. под линия

   ISBN 954-740-003-7 

  

Сист. No: 41591

История

- 144 -

Ч1/949.72.042.22/К 72ЦБ 40453

Ангел Тотев Ковачев (Ангел Тодоров) - Ботев четник  : Сб. статии, док., снимки : Кн. 2. /  Състав. Георги Бърдаров, Мирослава Кацарова ; С уводни бел. от състав.  . - Разград : Регионална библ. Проф. Боян Пенев, 2015 . - 128 с. : със снимки, портр. ; 23 см

   Авт. на статии : Г. Бърдаров, М. Кацарова, Г. Марков, К. Янев, Б. Ботйов, Е. Грънчарова, К. Къдринова, Д. П. Петров, Г. Г. Золева. -Библиогр. с. 114 - 116 и след някои от отд. статии.

   ISBN 978-619-7132-04-5 

  

Сист. No: 41432

- 145 -

РВ/985/Д 36ЦБ 40436

Делгадо, Хорхе Луис и др.

   Пробуждане в Андите : Пътешествие с един инка в мистично Перу / Хорхе Луис Делгадо, Мериан Мейл ; Предг. Дейвид Морхауз ; Въвед. Хорхе Луис Делгадо ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2012 . - 224 с. : с ил, [8] л. : цв. ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт. Х. Л. Делгадо и кн. - Речник на термините.

   ISBN 978-954-474-589-9 

  

Сист. No: 41414

- 146 -

РВ/949.72.051/С 65ЦБ 40455

Иванов, Димитър Христов

   Лидерът Стамболов / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 176 с., [94] с. : ил., факс, портр. ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   Съдържа и Стефан Стамболов : Албум / Състав. Д. Иванов, М. Куманов. - Именен показалец. - Библиогр. с. 165 - 169.

   ISBN 978-954-28-1441-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41434

- 147 -

Ло/943.9/К 87ЦБ 40588

Кошут, Лайош

   Свободата - тази земна благодат : Избрано / Лайош Кошут ; Състав. Жигмонд Тевели ; Предг. Дьордь Арато ; Прев. [от унг.] Татяна Кръстева . - [София] : Бълг. сбирка, [2004] . - 191 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Бел. под линия от прев. - Съдържа и Изявление (Отговор на откритото писмо на Л. Кошут) / Ф. Деак. - Библиогр. с. 190 - 191.

   ISBN 954-9502-41-4 

  

Сист. No: 41588

- 148 -

Ло/943.9/Д 93ЦБ 40520

Личност, народ, история  : Националноосвободителните борби през периода XV - XIX в. : Сб. студии и статии [от Нац. науч. конф. с междунар. участие, организирана по повод откриването на бюст-паметник на полк. Стефан Дуньов на 7 септ. 2013 г. в гр. Чипровци] / Елмира Василева и др ; Състав. Анюта П. Каменова-Борин, Тошо Дончев ; Предг. Анюта П. Каменова-Борин ; Прев. Юлия Крумова, Жужанна Франк Великова . - София : Гера-Арт, 2014 . - 208 с. : с ил., портр., табл. ; 23 см

   Загл. в изд. каре : Сб. студии и статии от Нац. науч. конф. с междунар. участие Личност, народ, история : Националноосвободителните борби през периода XV - XIX в. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. и в библиогр. каре. - Текст и на унг., сръб. - Изд. на Унг. култ. институт - София. Институт "Балаши", Ист. музей - Чипровци. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-9496-19-2 

  

Сист. No: 41509

- 149 -

Ло/943.9/М 19ЦБ 40505

Макай, Янош

   Българският модел : Бълг. модел на унг. завоюване на родината. Дунавски българи и славянобългари в Карпатския басейн / Янош Макай ; Предг. Дьордь Арато ; Прев. [от унг.] Лиляна Лесничкова . - София : Огледало, 2008 . - 159 с. : с ил., к. ; 21 см . -  ([Поредица] Bulgaro-hungarica ; 6)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Съответствия на някои лични имена и геогр. названия. - Библиогр. с. 137 - 142.

   ISBN 978-954-8041-37-9 

  

Сист. No: 41494

- 150 -

Ч1/908(497.2)/Р 29ЦБ 40607

Райчевски, Стоян Чилов

   Старият Бургас : Етноложки изследвания / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 488 с., [8] л. : снимки ; 22 см . -  (Поредица Отечество любезно)

   Библиогр. с. 473 - 487.

   ISBN 978-954-09-0266-1 

  

Сист. No: 41612

- 151 -

Ч1/908(497.11-21=867)/Р 29ЦБ 40609

Райчевски, Стоян Чилов

   Царибродските българи / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 384 с., [12] л. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Отечество любезно)

   Библиогр. след отд. раздели.

   ISBN 978-954-09-0115-2 

  

Сист. No: 41614

- 152 -

Ч1/949.72.051/Р 29ЦБ 40610

Райчевски, Стоян Чилов

   Разорения на македонските българи : 1878 - 1903 / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 536 с. : с табл., [4] л. : ил., факс., портр. ; 22 см . -  (Поредица Бежанци)

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-09-0837-3 

  

Сист. No: 41615

- 153 -

Ч1/949.72.052/.053/Р 29ЦБ 40612

Райчевски, Стоян Чилов

   Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи : 1933 - 1944 / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 664 с. : с табл., [8] л. : ил. ; 22 см . -  (Поредица Бежанци)

   Библиогр. под линия и с. 651.

   ISBN 978-954-09-0984-4 

  

Сист. No: 41617

- 154 -

Ло/949.72/У 58ЦБ 40596

Унгарски учени за България  : XIX в. - средата на XX в. : [Сборник] /  Състав., ред., предг. Пенка Пейковска ; Прев. [от унг.] Здравко Хубенов и др . - София : Отечество-София ; Унг. култ. институт, 2003 . - 456 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Авт. на статии : Г. Фехер, Д. Моравчик, Л. Талоци, З. Гомбоц, Я. Мелих, О. Ашбот, Г. Цирбус, И. Ечеди, Б. Барток, И. Фривалдски, В. Янка, Я. Вагнер ; Други прев. : И. Маркова, М. Лесничкова, М. Христов, Н. Димова, П. Пейковска, С. Лекова, С. Хрусанова, Ю. Крумова ; Имената на прев. отбелязанина гърба на предзагл. с. - Бел. под линия от състав. - Прил. : Списък на съкр. с. 416 ; Именен показалец с. 436 - 455. - Библиогр. с. 417 - 435.

   ISBN 954-9878-14-7 (Отечество-София)

  

Сист. No: 41598

- 155 -

РВ/949.72.042(092)/L 62ЦБ 40456

Genchev, Nikolai

   Vassil Levski / Nikolai Genchev ; [Pref.] Doino Doinov . - Sofia ; София : GorexPress, 2002 . - 108 с. : с ил. ; 19 см

   Пълното име на авт. е Николай Генчев Николов. - Двуез. изд.

   ISBN 954-616-110-8 (ГорексПрес)

  

Сист. No: 41435

Краезнание - отраслева литература

- 156 -

ДБ/К75.071.1(497.2)(092)/М 57, Кр/К75.071.1(497.2)(092)/М 57, Ло/К75.071.1(497.2)(092)/М 57, РВ/К75.071.1(497.2)(092)/М 57ЦБ II 2775

Маринска, Ружа Лазарова

   Гео Милев и изкуството / Ружа Маринска ; Състав. Ружа Маринска ; Фотогр. Цветан Четъшки ; Прев. [на англ.] Никола Георгиев и др . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 296 с. : с цв. ил., фотогр., факс. ; 28 см

   Други прев. : С. Кметова, А. Маркова, М. Цанкова, В. Цонева ; Имената на състав., фотогр., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - С парал. текст на англ.

   ISBN 978-954-09-0910-3 

  

Сист. No: 41442

- 157 -

Кр/К338.48-6:2/С 67ЦБ 40463

Стамов, Стамен Николов и др.

   Религиозен туризъм : [Уч. помагало] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2015 . - 186 с. : с табл., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 183 - 184.

   ISBN 978-954-305-399-5 

  

Сист. No: 41444

- 158 -

Кр/К338.48-6:615.838/С 67ЦБ 40464

Стамов, Стамен Николов и др.

   Балнеолечебен и СПА туризъм : [Уч. помагало] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2015 . - 144 с. : с табл., к., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 141 - 142.

   ISBN 978-954-305-392-6 

  

Сист. No: 41445

- 159 -

Кр/К504/Т 24ЦБ 40484

Такучев, Николай Петров

   Обгазяванията на Стара Загора - факти и хипотези / Николай Такучев ; С предг. от авт.  . - Ст. Загора : Унив. изд. на Тракийски унив., 2014 (Ст. Загора : печ. Контраст) . - VI, 449 с. : с графики и снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 433 - 448.

   ISBN 978-954-338-079-4 

  

Сист. No: 41471

Краезнание - художествена литература

- 160 -

Кр/К886.7-94/Х 15, Ло/К886.7-94/Х 15, РВ/К886.7-94/Х 15ЦБ 40454

Хаджиев, Иван Георгиев

   Неизбледняващи спомени : [Мемоари] / Иван Хаджиев . - Ст. Загора : Изд. авт., 2015 . - 316 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 41433


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Димитър 23 
Аврамов, Димитър Григоров 23 
Ади, Ендре 34 
Александров, Александър Миланов 75 98 
Александрова, Рада 47 
Александрова, Радка 47 
Александрова, Соня 25 
Александрова, Соня Александрова 25 
Алексеева, Марина Анатолиевна 69 
Анакиев, Пламен 49 
Андрюз, Колин 2 
Андрюз, Синтия 2 
Арато, Дьорд 80 149 
Арато, Дьордь 49 147 149 
Арсенова, Искра Спасова 124 
Атанасова, Валентина 86 
Атанасова, Валентина Стоянова 86 
Атанасова, Венера 93 
Атанасова, Венера Иванова 93 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 86 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 86 
Атчити, Кен 46 
Ашбот, Оскар 154 
Баева, Искра 9 
Баева, Искра Василева 9 
Баева, Мария Кирилова 82 
Баева, Надя 64 82 
Байер, Жолт 35 
Бака, Ищван 47 
Балаша, Петер 33 
Балинт, Тибор 49 
Бари, Карой 47 
Баро, Никола 36 
Барток, Бела 154 
Бедеч, Ласло 33 
Белла, Ищван 47 
Берберов, Михаил 75 76 
Берток, Ласло 47 
Бехер, Иван 49 
Бисет, Доналд 127 
Блана, Силард 80 
Бланкенщайн, Миклош 3 
Блекууд, Грант 59 
Боднар, Дьорд 33 
Бодор, Адам 49 
Божилов, Венцислав 88 
Божилов, Венцислав Божидаров 88 
Бойков, Николай П. 50 77 90 
Бойков, Николай Павлов 50 77 
Боляров, Димо 75 76 90 
Бориславов, Иван 98 
Борони, Джесика 102 
Боянов, Павел 55 
Боянов, Павел Валериев 55 
Брънзова, Гергана 27 
Буда, Ференц 47 
Бърдаров, Георги 144 
Бърдаров, Георги Йорданов 144 
Бъртън, Джеси 37 
Вагнер, Янош 154 
Василева, Елмира 148 
Вати, Жужа 49 
Вахот, Имре 80 
Вашади, Петер 47 
Ваши, Геза 74 
Великова, Жужанна Франк 148 
Велчев, Петър 75 76 
Велчев, Петър Велчев 76 
Велчева, Илиана 53 
Велчева, Илиана Георгиева 53 
Вереш, Андраш 33 
Вереш, Шандор 80 
Веяна, Гизо 29 
Винченци, Пени 38 
Вишоградска, Ина 76 
Вълев, Иван 48 
Вълев, Иван Христов 48 
Вълчев, Найден 76 
Вълчев, Найден Станев 76 
Габе, Дора 128 
Габе, Дора Петрова 128 
Габровска, Дори 58 
Габровска, Дори Генадиева 58 
Гавраилов, Гавраил 5 
Гал, Шандор 49 
Ганева, Цветана 6 49 80 
Гараци, Ласло 49 
Гелеруп, Карл 39 
Гелеруп, Карл Адолф 39 
Генчев, Николай 155 
Генчева, Цветана 38 44 66 87 
Генчева, Цветана Тодорова 38 44 66 87 
Георгиев, Любомир 148 
Георгиев, Марин 8 47 75 98 
Георгиев, Никола 156 
Георгиев, Стефан 60 
Герасимов-Константинов, Петър 16 
Герасимов-Константинов, Петър Миронов 16 
Гергей, Андраш 6 
Германов, Владимир 62 
Германов, Владимир Милчев 62 
Гешева, Йорданка 148 
Гион, Шандор 49 
Гомбоц, Золтан 154 
Господинов, Георги 47 
Грендел, Лайош 49 
Гришам, Джон 40 
Грозев, Александър 24 
Грозев, Александър Димитров 24 
Груева, Ива 129 
Груева, Ива Илкова 129 
Гулд, Саша 41 42 
Далчев, Атанас 75 76 
Далчев, Атанас Христов 76 
Дамянов, Боян 67 105 
Дамянов, Боян Стефанов 67 105 
Дарваши, Ласло 49 
Деак, Ференц 147 
Дей, Силвия 43 
Делгадо, Хорхе Луис 145 
Джеймс, Е. Л. 44 
Джерард, Ники 103 
Джефрис, Сабрина 45 
Дийл, Уилям 46 
Дийл, Уйлям 46 
Димитрова, Блага 47 
Димитрова, Блага Николова 47 
Димитрова, Кристин 47 131 
Димитрова, Кристин Костадинова 47 131 
Димитрова, Петя 119 
Димов, Ангел 7 
Димов, Ангел Георгиев 7 
Димова, Нели 49 97 154 
Димова-Бренстрьом, Неда 39 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева 39 
Добрев, Петър 34 
Добрев, Петър Кръстев 34 
Добрев, Чавдар 34 
Добрев, Чавдар Атанасов 34 
Доганова, Даня 55 
Доганова, Даня Борисова 55 
Дограмаджян, Маргарита 133 134 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 133 134 
Дойнов, Дойно 155 
Дойнов, Дойно Христосков 155 
Дойнов, Пламен 47 76 
Дойнов, Пламен Иванов 47 76 
Доленга-Мостович, Тадеуш 48 
Домонкош, Ищван 47 
Дончев, Андраш 148 
Дончев, Тошо 8 75 148 
Дончев, Тошо Ангелов 8 75 148 
Дончева-Стаматова, Антоанета 101 109 110 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 101 109 110 
Драгостинов, Пламен 20 
Дьобрентеи, Корнел 47 
Дянков, Алеко 107 
Дянков, Алеко Кръстанов 107 
Дянков, Кръстан 95 
Дянков, Кръстан Димитров 95 
Егреши, Габор 80 
Елис, Дейвид 82 
Енев, Деян 122 
Ечеди, Ищван 154 
Залан, Тибор 47 
Зарева, Ирена 10 
Зарева, Ирена Кирилова 10 
Зарков, Владимир 2 
Зарков, Владимир Владимиров 2 
Звездинов, Атанас 75 76 
Златарски, Иван 46 
Златарски, Иван Василев 46 
Иванов, Биньо 47 
Иванов, Георги Крумов 104 
Иванов, Димитър 146 
Иванов, Димитър Христов 146 
Иванова, Снежинка 3 
Иванчев, Боян 11 
Иванчев, Боян Христов 11 
Игнатова, Весела 49 
Иллеш, Золтан 6 
Имрефи 80 
Йоркен, Ищван 50 
Йосифова, Екатерина 47 76 90 
Йосифова, Екатерина Петрова 47 76 
Кабдебо, Лорант 90 
Кабони, Кристина 51 
Кадийски, Кирил 47 75 90 
Кадийски, Кирил Крумов 47 
Казиере, Микела 102 
Кайоли, Лука 28 
Калас, Мартон 47 
Каменова, Галина 19 
Каменова-Борин, Анюта П. 148 
Каняди, Шандор 47 
Карастойчева, Емилия 68 
Карастойчева, Емилия Станимирова 68 
Карачанова, Стоянка 81 
Карачанова, Стоянка Христова 81 
Картър, Крис 52 
Касъл, Ричард 53 
Кауфман, Дженифър 64 
Кацарова, Мирослава 144 
Кацарова, Мирослава Стойчева 144 
Кемпрекос, Пол 61 
Кери, Бет 54 
Кинг, Стивън 55 
Кинг, Стивън Едуин 55 
Кирин, Диана 159 
Кирова, Алла 10 
Кирова, Алла Валентинова 10 
Киш, Анна 47 
Киш, Бенедек 47 
Кларк, Мери Хигинс 56 
Клейпас, Лайза 57 
Клемънз, Самюъл Лангхорн 134 
Клемънс, Самюъл Лангхорн 133 134 
Кметова, Стефанка 156 
Ковач, Андраш Ференц 47 
Кодинова, Елена 106 
Кодинова, Елена Любенова 106 
Колев (Гутев), Николай Иванов 120 
Колев, Николай Иванов 120 
Кондор, Бела 74 
Контра, Ференц 49 
Корн, Филип Антал 80 
Костова, Людмила 36 
Костова, Людмила Константинова 36 
Котев, Костадин 76 
Кошут, Лайош 147 
Кренц, Джейн Ан 58 
Крумов, Георги 35 76 90 104 
Крумова, Юлия 49 74 80 90 92 148 154 
Крумова, Юлия Георгиева 80 92 154 
Кръстева, Таня 83 
Кръстева, Татяна 75 76 80 147 
Кукорели, Ендре 47 
Куманов, Милен 146 
Куманов, Милен Костадинов 146 
Къслър, Дърк 62 
Къслър, Клайв 59 60 61 62 
Кьосева, Светла 8 47 49 74 76 84 98 
Кьосева, Светла Стефанова 84 
Лазар, Ервин 49 
Лазарова, Пенка Георгиева 124 
Ласлофи, Аладар 47 
Латор, Ласло 47 
Леви, Марк 63 
Лекова, Светлана 154 
Ленгли, Артър 119 
Ленков, Григор 75 76 
Ленков, Григор Кръстанов 76 
Леонидов, Румен 47 
Леонидов, Румен Александров 47 
Лесничкова, Лиляна 30 49 149 154 
Лесничкова, Лиляна Димитрова 30 80 149 154 
Лорен, София 25 
Лулчева, Ана 37 
Любенова, Надежда 121 
Мак, Карън 64 
Макай, Янош 149 
Макгуайър, Джейми 65 
Макейг, Доналд 66 
Маклейн, Пола 67 
Макниър, Мери 68 
Мангачев, Петко 148 
Манолова, Магдалена 26 
Манушева, Ирина 54 59 65 
Манушева, Ирина Борисова 54 59 65 
Маринина, Александра 69 
Маринов, Веселин 76 
Маринска, Ружа 156 
Маринска, Ружа Лазарова 156 
Маркова, Аглика 156 
Маркова, Аглика Йосифова 156 
Маркова, Генка 119 
Маркова, Индра 30 80 154 
Маркова, Индра Петрова 30 80 154 
Марковска, Елисавета 1 
Марковска, Ержи 80 
Марошине, Юлиана Пандур 148 
Марс, Ема 70 
Мартин, Мария 129 
Мартони, Янош 6 
Маршал, Ласло 47 
Матев, Матю 10 
Матев, Матю Вълчев 10 
Матеев, Георги 12 
Матеев, Георги Иванов 12 
Матолчи, Дьорд 6 
Мацантини, Маргарет 71 
Медеши, Балаж 6 
Мейл, Мериан 145 
Мейсън, Кони 72 
Меламед, Галина 63 
Меламед, Галина Нисим 63 
Мелих, Янош 154 
Меллар, Тамаш 6 
Мерджански, Кирил 47 
Месьой, Миклош 49 
Миланов, Александър 75 76 90 98 
Миланова, Станислава 111 145 
Миланова, Станислава Александрова 111 145 
Милев, Йордан 75 76 
Милев, Йордан Тошев 76 
Милев, Никола 91 
Милев, Никола Климентов 91 
Митев, Петър 13 
Митев, Петър Стефанов 13 
Михов, Михаил 5 
Михов, Михаил Руменов 5 
Мичева, Паулина 96 
Мичева, Паулина Стойчева 96 
Молнар, Атила Карой 6 
Моравчик, Дюла 154 
Морисън, Тони 73 
Морхауз, Дейвид 145 
Мундрова, Славянка 72 
Мундрова, Славянка Димитрова 72 
Мундрова-Неделчева, Славянка 72 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 72 
Муранов, Владимир 21 
Муратов, Александър 75 76 
Мутафчиева, Вера 1 
Мутафчиева, Вера Петрова 1 
Наги, Ласло 74 75 76 
Над, Гашпар 47 
Над, Лайош Парти 47 
Надаш, Петер 77 
Найденова, Йонка 30 
Найденова, Йонка Маринова 30 
Начев, Николай 14 
Начев, Николай Велков 14 
Недялкова, Нели Димова 97 
Нейчева, Донка 75 76 
Немешкюрти, Ищван 1 
Нетел, Гуадалупе 78 
Никовска, Кремена 157 158 
Никовска, Кремена Николаева 157 158 
Николаева, Силвия 15 
Николов, Любомир 73 132 
Николов, Любомир Гергов 132 
Николов, Любомир Славов 73 
Николов, Николай Генчев 155 
Николов, Нино 47 74 75 76 90 98 
Николов, Тони 122 
Николов, Тони Георгиев 122 
Николова, Силвия Николаева 15 
Николова-Маркова, Индра Петрова 80 
Николчина, Миглена 47 
Носов, Н. 130 
Носов, Николай Николаевич 130 
Огойски, Петко 121 
Олас, Шандор 33 
Олсон, Фредрик Т. 79 
Орбан, Отто 47 
Павич, Хървое 148 
Павлова, Иванка 90 
Панчовска, Рада 47 
Патерсън, Джеймс 81 82 
Пашов, Георги 47 90 
Пейковска, Пенка 148 154 
Пелова, Анна 5 
Пери, Томас 60 
Пернишка, Емилия 124 
Пернишка, Емилия Илиева 124 
Перцел, Миклош 80 
Петков, Георги Стефанов 159 
Петри, Дьорд 47 
Петров, Валери 47 
Петров, Валери Нисимов 47 
Петров, Красимир 70 
Петров, Красимир Тодоров 70 
Петров, Петър 75 76 
Петрова, Вера 71 
Петрова, Вера Стойнева 71 
Петрова, Весела 21 
Петрова, Весела Филипова 21 
Петрова, Диана 131 
Петрова, Диана Гочева 131 
Петрова, Здравка 69 
Петрова, Здравка Станчева 69 
Петрова, Лиана 80 
Петрова, Надежда Любенова 121 
Петрова, Петя Димитрова 119 
Петрова-Узунова, Лиана 6 
Пилински, Янош 83 
Полц, Ален 49 
Попов, Деян Енчев 122 
Попов, Иван Бориславов 98 
Попова, Маргарита 148 
Послер, Дьорд 33 
Прошкова, Весела 55 
Прошкова, Весела Богомилова 55 
Пушкаш, Илдико 3 
Първанов, Анатоли 148 
Радева, Милена 43 
Радноти, Жужа 50 
Радоев, Иван 75 
Райкова, Деница 28 
Райкова, Диана 57 
Райкова, Диана Христова 57 
Райчевски, Стоян 150 151 152 153 
Райчевски, Стоян Чилов 150 151 152 153 
Раковски, Вътьо 76 90 
Раковски, Жужа 47 84 
Ракош, Шандор 47 
Ралин, Радой 76 
Ранков, Иван 148 
Рачев, Георги 18 
Риардън, Шон 16 
Робъртс, Нора 85 86 87 
Рожа, Ендре 47 
Розова, Надежда 40 
Розова, Надежда Иванова 40 
Ролинс, Джеймс 88 
Романски, Ст. 143 
Романски, Ст. М. 143 
Романски, Стоян Маринов 143 
Роуланд, Лора Джо 89 
Сабо, Ищван 3 
Сабо, Льоринц 90 
Саваи, Янош 33 
Сароян, Уилям 91 
Сас, Ендре 104 
Сегеди-Масак, Михай 33 
Секей, Магда 47 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо 132 
Сечи, Маргит 76 
Сечи, Ноеми 92 
Силва, Даниъл 93 
Сиромахов, Иво 123 
Сиромахов, Иво Божанов 123 
Скот, Пол 94 
Славянски, Павел 75 
Славянски, Павел Стоименов 75 
Сонди, Дьорд 47 74 76 83 90 
Спасов, Павел 90 
Стайнбек, Джон 95 
Стамов, Стамен 157 158 
Стамов, Стамен Николов 157 158 
Стефанов, Първан 90 
Стефанова, Анета 6 
Стефанова, Калина 29 
Стефанова, Невена 76 90 
Стилиянова, Маргарита 148 
Стоилов, Борис 127 128 130 133 
Стоилов, Борис Николов 127 128 130 133 
Стоименов, Милко 79 
Стоименов, Милко Христов 79 
Стоименова, Вера 127 
Стоименова, Вера Георгиева 127 
Стойков, Марио 148 
Стойчев, Стамен 100 
Стойчев, Стамен Димов 100 
Стоянов, Димитър Стефанов 76 
Стоянова, Креса 148 
Събев, Съби 148 
Такач, Дюла 47 
Такова, Тамара 78 
Такова, Тамара Йорданова 78 
Такучев, Николай 159 
Такучев, Николай Петров 159 
Талоци, Лайош 154 
Тандори, Дежо 47 
Тар, Шандор 49 
Тари, Ищван 49 
Твен, Марк 133 134 
Твердота, Дьорд 33 
Тевели, Жигмонд 147 
Теллер, Дюла 6 
Темеши, Ференц 49 
Теофилов, Иван 47 
Теофилов, Иван Николов 47 
Тихоплав, Виталий 18 
Тихоплав, Виталий Юриевич 18 
Тихоплав, Татяна 18 
Тихоплав, Татяна Серафимовна 18 
Тиърнан, Кейт 96 
Тодоров, Борислав Николов 159 
Тодорова, Лариса 17 
Тодорова, Олга 148 
Тодорова, Росица 20 22 
Тодорова, Росица Митева 20 22 
Толнаи, Отто 47 
Томов, Емануил 61 
Томова, Ани 51 
Томова, Иванка 94 
Томова, Иванка Василева 94 
Томова, Малина 47 90 
Тот, Кристина 97 
Тотев, Пламен 135 
Тотев, Пламен Стефанов 135 
Тотева, Жана 89 
Тотева, Жана Василева 89 
Тофлон, Лука Виторио 102 
Тошева, Антоанета 103 
Тошева, Антоанета Й. 103 
Тошмакова, Даниела 98 
Трифонова, Елена 27 
Тутев, Иво 85 
Тьокецки, Ласло 6 
Уилямсън, Джудит 111 
Уташи, Йожеф 47 98 
Фабиан, Ласло Вари 47 
Фаркаш, Арпад 47 
Фердинанди, Дьорд 99 
Фехер, Геза 143 154 
Фехеръ, Геза 143 
Филипова, Людмила 125 
Филипова, Людмила Орлинова 125 
Филипс, Сюзън Елизабет 100 
Филчев, Буян 26 
Филчев, Буян Йорданов 26 
Флоран, Лора 101 
Фо, Дарио 102 
Фодор, Андраш 47 
Френч, Ники 103 
Френч, Шон 103 
Фривалдски, Имре 154 
Фрьолих, Роберт 3 
Фющ, Милан 104 
Хаджиев, Иван 160 
Хаджиев, Иван Георгиев 160 
Ханкиш, Елемер 3 
Хапсали, Катерина 126 
Харви, Майкъл 105 
Харкнес, Дебора 106 
Хартлиб, Петра 107 
Хатар, Дьоздьо 47 
Хелер, Агнеш 33 
Херкерт, Ролф 29 
Хийт, Лорейн 108 
Хикман, Кейти 109 110 
Хил, Наполеон 111 
Христов, Ивайло 4 
Христов, Ивайло Христов 4 
Христов, Мартин 6 49 80 99 154 
Христов, Мартин Василев 80 154 
Христова, Мариана 45 112 
Христова, Мариана Тошкова 45 112 
Хрусанова, Стефка 6 33 47 49 80 154 
Хрусанова, Стефка Рускова 33 47 80 154 
Хубенов, Здравко 154 
Хуттер, Йозеф 80 
Цалова, Весела 102 
Цалова, Весела Лулова 102 
Цанев, Иван 47 83 
Цанкова, Мила 156 
Цекова, Божидара Атанасова 124 
Ценкова, Ирина 108 
Ценкова, Ирина Стефанова 108 
Ценова, Траяна 148 
Цирбус, Геза 154 
Цонева, Виолета 156 
Чадуик, Елизабет 112 
Чайлд, Мария 41 42 
Челени, Ласло 47 
Чернева, Юлия 52 
Чернева, Юлия Недкова 52 
Четъшки, Цветан 156 
Четъшки, Цветан Стефанов 156 
Чизмарова, Елена 56 
Чики, Ласло 49 
Чорба, Ласло 148 
Чори, Шандор 47 
Чурка, Ищван 49 
Шарбоне, Габриел 96 
Шейн, Габор 33 
Шмит, Мария 6 
Юхас, Ференц 47 
Яневска, София 130 
Яневска, София Атанасова 130 
Яневска-Георгиева, София Атанасова 130 
Янка, Виктор 154 
Янчева, Светлана 135 
Atkinson, Victoria 31 
Doinov, Doino 155 
Drabik, Lidia 32 
Filous, Bartlomiej 140 
Genchev, Nikolai 155 
Klimkiewicz, Danuta 140 
Kubiak-Sokol,Aleksandra 32 
Maleszka, Andrzej 136 
Morski, Igor 136 
Nowasky, Jan 108 
Plec, Aleksandra 141 
Sapkovski, Andrzej 113 114 115 116 117 118 
Skoczylas, Marzenna 141 
Sobol, Elzbieta 32 
Wajs, Joanna 137 138 139 
Wisniakowska, Lidia 32 
Wygonik-Barzyk, Edyta 142 
Zajaczkowska, Sylwia 140 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз, вещицата 106 
Айрис 89 
Алилуя за Втората Земя 119 
Ангел Тотев Ковачев (Ангел Тодоров) - Ботев четник 144 
Антихтонът на Данте 125 
Апокриф 83 
Балнеолечебен и СПА туризъм 158 
Баркод 97 
Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи 153 
Безсмъртна любима 96 
Благодатният четвъртък 95 
Бог да бди над детето 73 
Буря в Хавана 62 
Буря иде 53 
Българи от ново време 8 
Българска геополитика 7 
Българската полиция 1878 - 1944 14 
Български художници 23 
Българският модел 149 
Българският национален характер 4 
Висшето образование и науката в България 10 
Витамини на успеха за позитивен ум 111 
Вчера, днес и утре 25 
Възкресяване 55 
Гена Димитрова 26 
Гео Милев и изкуството 156 
Годишното състезание 129 
Господарят на Дяволския остров 72 
Градът на тайните 42 
Грей 44 
Гръцко кафе 126 
Двойната планета 131 
Двуликият Янус 6 
Денят на скорпиона 94 
Диамантът на Венеция 109 
Доземи 47 
Древни лечебни рецепти 19 
Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век 9 
Едноминутни новели 50 
Езически апокалипсис 49 
Елемер Ханкиш в разговори за живота и смъртта 3 
Жития на светии, църковни празници, поучения на св. отци 121 
Завръщането на негодника 45 
Защото си моя 54 
Изгубената империя 59 
История на българския капиталов пазар 11 
Как да възстановим увредените си органи 20 
Киното в България 24 
Комунистът Монте Кристо 92 
Крадецът 93 
Красива сватба 65 
Краят на веригата 79 
Легенди и митове 135 
Ледено сърце 41 
Лейди Африка 67 
Лидерът Стамболов 146 
Литературната критика в Унгария през XX век 33 
Личност, народ, история 148 
Лукреция Борджия 102 
Лъжецът 87 
Любовницата на Фройд 64 
Лято в сърцето 68 
Магия 57 
Малкият принц 132 
Между дявола и желанието 108 
Мелницата 39 
Мими 120 
Миниатюристът 37 
Морал 48 
Моята прекрасна книжарничка 107 
На ръба на реалността 2 
Наръчник защита на работодателя от назначението до уволнението 17 
Наследниците 38 
Научно-езотеричните основи на мирозданието 18 
Начело на мъртвите 34 
Не обяснявай чудесата - чудодействай 75 
Не се доверявай на никого 58 
Невидим 82 
Неизбледняващи спомени 160 
Неформално образование 15 
Никой не се спасява сам 71 
Новата дипломация 16 
Обгазяванията на Стара Загора - факти и хипотези 159 
От Карпатите до Балкана 80 
Отвисоко на живота 27 
Отмъстителят 52 
Още дневници и нощници 123 
Париж винаги си заслужава 36 
По-кротко, лейди! 100 
Последно разсъмване 69 
Приключенията на Незнайко 130 
Приключенията на Том Сойер 134 
Принцът и просякът 133 
Пробуждане в Андите 145 
Пропуканата България 122 
Пътят на парфюма 51 
Радикални реформи в публичния сектор през ХХI век 13 
Разорения на македонските българи 152 
Религиозен туризъм 157 
Розата на Уиндзор 112 
Роналдо: Мания за съвършенство 28 
Рут 66 
С лице към морето 74 
Самотна гургулица 99 
Сбогуване с времето 104 
Свободата - тази земна благодат 147 
Седем години копнеж 43 
Седем начина да умреш 46 
Селата в България 5 
Сирак на звезди 98 
Слава в смъртта 86 
Смърт по сценарий 81 
Смъртта носи маска за красота 56 
Смяна на полюсите 61 
Собствена смърт 77 
Старият Бургас 150 
Стъпки 3 124 
Съвременна пазарна икономика 12 
Съпруг за Аманда 85 
Съпругата на губернатора 105 
Сянката на змията 84 
Тайната порта 110 
Тайните на маите 60 
Теодор Буун: Беглецът 40 
Ти можеш да бъдеш излекуван 21 
Тялото, в което се родих 78 
Унгаристични изследвания 30 
Унгарската култура през вековете 1 
Унгарски учени за България 154 
Феликс Ф. Каницъ 143 
Фортисимото на щуреца 90 
Хотели 70 
Царибродските българи 151 
Черен понеделник 103 
Човешка комедия 91 
Чувство, по-силно от страха 63 
Чудно нещо 128 
Чудото на алкалното хранене 22 
Шестото измиране 88 
Шоколадова магия 101 
Южен обред 76 
90 секунди само за мен 29 
[Wiedzmin] 113 114 115 116 117 118 
[Хиляда деветстотин петдесет и шеста] 1956 "...За да остане следа" 35 
[Четиридесет и три] 43 небивалици 127 
Czytanie ze Skrzatem 140 
Elementarz 141 
Magiczne drzewo 136 
Poczytaj mi, mamo 137 138 139 
Polish - Conversations for beginner and intermediate students 31 
Polska 142 
Slownik jezyka polskiego 32 
Vassil Levski 155 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Актьори, български - биографии 24 
Алтернативен туризъм - учебни помагала 157 158 
Алтернативна медицина - наръчници и ръководства 20 
Английски език - учебници за самообразование 31 
Балнеотерапия - учебни помагала 158 
Банатски българи - биографии - сборници 148 
Баскетболисти, български - биографии 27 
Бежанци, български - в Сърбия - учреждения и организации - история 151 
Бежанци, български - история 152 
Бежанци, български - Румъния и Молдова - история 153 
Биоенерготерапия - популярна литература 21 
Ботевата чета 1878 - спомени 144 
Бургас - история - популярна литература 150 
Бургас - краезнание - популярна литература 150 
Българи - народопсихология 4 
България - история 143 144 154 
България - история - биографии 155 
България - история - нова 153 
България - история - нова - 1878 - 1944 14 
България - история - нова - биографии 146 
България - история - популярна литература 149 
България - миграция - история 151 
България - обществено управление 17 
България - обществено управление - история 14 
България - физическа култура и спорт 27 
България и Унгария - история - популярна литература 149 
Българска литература - в Унгария 8 
Български език - в Унгария 8 
Висше образование - България 10 
Въздух - замърсяване - здравно-екологични проблеми 159 
Възраждане - България - история 80 
Външна политика - популярна литература 16 
Вътрешна политика - Унгария 6 
Географи, унгарски - биографии 143 
Геополитика - България 7 
Градове, сръбски - история 151 
Дипломация - популярна литература 16 
Европейска общност - история - 20 век 9 
Експресионизъм - в живописта - България 156 
Емиграция, българска - в Унгария 8 
Естествени науки - Унгария 154 
Етнографи, унгарски - биографии 143 
Живопис, българска - история 23 
Западни покрайнини - история 151 
Изкуство, унгарско - история 1 
Икономически науки - в света - история 13 
Инки - история 145 
Капиталов пазар - България - история 11 
Кино, българско - история 24 
Киноактьори, италиански - биографии 25 
Космология - популярна литература 18 
Култура - Унгария - история 1 
Културен туризъм - България 5 
Лечебно хранене - популярна литература 22 
Литературна критика, унгарска - ХХ век 33 
Личност и общество - философски проблеми 3 
Македонски въпрос и България - извори 152 
Медитация - наръчници и ръководства 29 
Медитация - популярна литература 21 
Международни политически отношения - популярна литература 16 
Минерални води - в България и света - учебни помагала 158 
Народна медицина - България - рецепти 19 
Наука - България 10 
Националноосвободително движение - България - дейци 144 
Обмяна на веществата - болести - популярна литература 22 
Образование и просвета - философски проблеми 15 
Оперни артисти, български - биографии 26 
Пазарна икономика - управление 12 
Парапсихология - популярна литература 2 18 
Педагогика - теория 15 
Поети, български - биографии 156 
Политици, български - биографии 122 
Политици, български - история - биографии 146 
Полиция - България - история 14 
Полски език - граматика - учебни помагала - детска и юношеска литература 140 141 
Полски език - речници 32 
Полски език - учебници за самообразоване 31 
Полша - история - детска и юношеска литература 142 
Португалия - физическа култура и спорт 28 
Преход от комунизъм към демокрация - Унгария 6 
Революционери, български - биографии 155 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история 155 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - Европа - история - сборници 148 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - Унгария - извори 147 
Режисьори, български - биографии 24 
Религия - философски проблеми 3 
Селски туризъм - България 5 
Социална педагогика - теория 15 
Социално-икономическо положение - Унгария 6 
Стопанство - управление 12 
Сценаристи, български - биографии 24 
Съзнание - взаимодействие с околната среда - популярна литература 2 
Труд - България - законодателни и директивни материали 17 
Трудови отношения - България - правни въпроси 17 
Унгария - вътрешна политика - албуми 35 
Унгария - история 154 
Унгария - история - извори 147 
Унгария - история - популярна литература 149 
Унгарска литература - теми, образи, сюжети 33 74 
Унгарска литература - теми, образи, сюжети - сборници 30 
Унгарска филология - България - юбилеи и чествания - сборници 30 
Унгарски език - историческа лексикология 154 
Унгарски събития 1956 - художествена литература 35 
Унгарци - в България - история 80 
Управление - стопанство 12 
Физически упражнения - наръчници и ръководства 29 
Финанси - в света - управление - история 13 
Фитотерапия - България - рецепти 19 
Фондова борса - България - история 11 
Фотография - Унгария - албуми 35 
Футболисти, португалски - биографии 28 
Хигиена - наръчници и ръководства 20 29 
Хигиена - популярна литература 21 
Химически вредни вещества - връзка с околната среда 159 
Хранене - хигиена - популярна литература 22 
Художници, български - биографии 23 156 
Цариброд [Сърбия] - история 151 
Четене - на полски език - учебни помагала - детска и юношеска литература 140 141 
Човек - връзка с околната среда 159 
Човек - философски проблеми 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аврамов, Димитър Григоров (1929 - 2008) 23 
Акташева, Ирина Алексеевна (6.10.1931) 24 
Ангелов, Боян 124 
Андонов, Методи (16.3.1932 - 1974) 24 
Арсенова, Искра 124 
Ашбот, Оскар (1852 - 1920) 154 
Баев, Георги Димитров (9.11.1924 - 18.2.2007) 23 
Бакърджиева-Андреева, Владка 124 
Балевски, Ангел Тончев (4.3.1910 - 15.9.1997) 124 
Балинт, Тибор (12.6.1932) 49 
Банова, Ирена 124 
Бараков, Васил Христов (4.9.1902 - 27.11.1991) 23 
Барток, Бела (25.3.1881 - 26.9.1945) 154 
Белчева, Лилия=Л. Тодорова 124 
Бехер, Иван (25.3.1957) 49 
Богданов, Кирил 124 
Богомилова, Нонка 124 
Бодор, Адам (22.2.1936) 49 
Божилов, Георги Йорданов (13.6.1935 - 30.5.2001) 23 
Бойков, Николай Павлов (1968) 50 
Бончев, Боян 124 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 144 
Бояджиев, Златю (1903 - 1976) 23 
Боянов, Кирил Любенов (22.2.1935) 124 
Брънзова, Гергана (25.7.1976) 27 
Вагенщайн, Анжел Раймонд (1922) 24 
Вагнер, Янош (1837 - 1890) 154 
Василева, Ели 124 
Вати, Жужа (15.4.1940) 49 
Вежинов, Павел (Никола Делчев Гугов)(1914 - 1983) 24 
Венев, Стоян (21.9.1904 - 20.3.1989) 23 
Веселинова, Любина Запрянова 124 
Вукадинов, Иван (19.3.1932) 23 
Вълчанов, Рангел Петров (12.10.1928 - 30.9.2013) 24 
Гавраилов, Гавраил 5 
Гайдаров, Любен Тодоров (12.7.1906 - 2004 ) 23 
Гал, Шандор (29.11.1937) 49 
Ганев, Христо (2.8.1924) 24 
Гараци, Ласло (17.7.1956) 49 
Геза, Фехер (1890 - 1955) 154 
Генков, Генко (1924 - 2007) 23 
Георгиев, Пенчо (1.2.1900 - 2.4.1940) 23 
Гергей, Андраш (1946) 6 
Гион, Шандор (1.2.1941) 49 
Гомбоц, Золтан (1877 - 1935) 154 
Грендел, Лайош (6.4.1948) 49 
Грозев, Александър Димитров (18.4.1945) 24 
Гюдженов, Димитър (26.1.1891 - 25.8.1979) 23 
Дакова-Величкова, Мариана 124 
Данова, Румяна 124 
Дарваши, Ласло (17.10.1962) 49 
Демиревска, Климентина Николова 124 
Джонев, Сава 124 
Диварова, Елена 124 
Димитров-Майстора, Владимир (1882 - 1960) 23 
Димитрова, Гена Мачева (6.5.1941 - 11.6.2005) 26 
Димитрова, Светлана 124 
Димитрова, Тодорка 124 
Димов, Ангел Георгиев (9.12.1940) 7 
Димова, Весела=Весела Димчева Томова 124 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева (9.10.1983) 39 
Димова-Карагьозова, Евгения 124 
Динов, Тодор (24.7.1919 - 16.6.2004) 24 
Доленга-Мостович, Тадеуш (1898 - 1939) 48 
Дончев, Тошо Ангелов (1944) 8 
Доспевски, Станислав (1823 - 1878) 23 
Дочев, Петър (П.Д.Стоев) (6.10.1934 - 9.9.2005) 23 
Дуньов, Стефан (1815 - 1889) 148 
Душков, Живодар Иванов 124 
Ечеди, Ищван (1885 - 1936) 154 
Желязкова - Тея, Таня 124 
Желязкова, Бинка (15.7.1923 - 31.7.2011) 24 
Жендов, Александър Стефанов (1901 - 1953) 23 
Захарий Зограф = Захарий Христович Димитров 23 
Зидарова, Богдана 124 
Иванов, Валери 124 
Иванов, Димитър Христов (1951) 146 
Иванов, Михаил 124 
Иллеш, Золтан (1961) 6 
Йоркен, Ищван (1912 - 1979) 50 
Казаков - Нерон, Димитър (22.6.1933 - 16.1.1992) 23 
Калайков, Йордан 124 
Калоянчев, Георги (13.1.1925 - 18.12.2012) 24 
Каневска-Николова, Елена 124 
Каниц, Феликс Ф. (2.8.1829 - 1904) 143 
Карамитев, Апостол (17.10.23 - 09.11.1973) 24 
Карастоянов, Александър 124 
Кашчиева, Елена 124 
Кирилов, Атанас 124 
Кирилов, Милчо=М. К. Цветков 124 
Кирков, Иван Николов (1.1.1932 - 19.9.2010) 23 
Кирякова, Виржиния=диОГЕНка 124 
Кисов, Димо 124 
Кованджийска, Евелина 124 
Ковачев, Ангел Тотев (Ангел Тодоров) (1857 - 1876) 144 
Коканова, Невена Богданова (12.12.1938 - 3.6.2000) 24 
Коларов, Димо Димитров (1924 - 1997) 24 
Колев, Николай Иванов 120 
Колева, Канелия Георгиева 124 
Константинов, Георги Петров 124 
Контра, Ференц (18.6.1958) 49 
Корабов, Никола (7.12.1928) 24 
Кънев, Димитър 124 
Къслър, Клайв (15.7.1931) 59 60 
Лавренов, Цанко (24.11.1896 - 16.12.1978) 23 
Лазар, Ервин (5.5.1936) 49 
Леви, Марк (1963) 63 
Левски, Васил (Дякона) (18.7.1837 - 18.2.1873) 155 
Лорен, София (20.9.1934) 25 
Макай, Янош (1933) 149 
Марков, Пламен 124 
Маркова, Бистра=Бистра Ранева 124 
Мартони, Янош (1944) 6 
Матеев, Георги Иванов (1946) 12 
Матолчи, Дьорд (1955) 6 
Медеши, Балаж (1972) 6 
Мелих, Янош (1872 - 1963) 154 
Меллар, Тамаш (1954) 6 
Месьой, Миклош (19.1.1921) 49 
Милев, Гео = Георги Милев Касабов (1895 - 1925) 156 
Милев, Иван (18.2.1897- 25.1.1927) 23 
Милева, Дора 124 
Милчев, Александър 124 
Минков, Колю 124 
Митев, Петър Стефанов 13 
Митов, Антон Стефанов (1/14.4.1862 - 20.8.1930) 23 
Михов, Михаил Руменов 5 
Модева-Нанкова, Мариела 124 
Молнар, Атила Карой (1961) 6 
Моравчик, Дюла (1892 - 1972) 154 
Мутафова-Заберска, Юлия 124 
Мърквичка, Иван (Ян) (24.4.1856 - 16.6.1938) 23 
Наги, Ласло (1925 - 1978/9) 74 75 76 
Недекова, Лидия 124 
Недкова, Вера (1907 - 1974) 23 
Немешкюрти, Ищван (1925) 1 
Ненов, Иван Василев (1902 - 1997) 23 
Николаева, Силвия 15 
Николов, Любомир Гергов (10.1.1950) 132 
Николов, Николай 124 
Николова, Милена 124 
Обрешков, Бенчо (27.4.1899 - 8.4.1970) 23 
Павлова, Павлина (1949) 124 
Павлович, Николай (1835 - 1894) 23 
Панев, Байчо Владимиров (13.4.1928) 124 
Папазов, Жорж (Георги) (2.2.1894 - 23.4.1972) 23 
Паскин, Жул (1885 - 1930) 23 
Патерсън, Джеймс (1947) 82 
Пеев, Георги 124 
Пелова, Анна 5 
Пенев, Иван Г. 124 
Перец, Давид (1906 - 1982) 23 
Петков, Найден Стефанов (16.5.1918 - 2.12.1989) 23 
Петков, Орфей Николаев (24.4.1953) 124 
Петров, Валери (22.4.1920 - 27.8.2014) 24 
Петров, Кирил (6.1.1897 - 1979) 23 
Петров, Никола (художник) 23 
Петрова, Десислава 124 
Писков, Христо Киров (27.4.1927 - 10.12.2009) 24 
Полц, Ален (7.10.1922) 49 
Попова, Анелия 124 
Пъчев, Пламен 124 
Радев, Въло (1.1.1923 - 28.3.2001) 24 
Райнов, Богомил Николаев (19.6.1919 - 8.6.2007) 24 
Райнов, Николай (1889 - 1954) 23 
Раковски, Жужа (1951) 84 
Рилски, Владимир (1905 - 1969) 23 
Роналдо, Кристиано (5.2.1985) 28 
Русев, Светлин (Св. Р. Вълчев)(14.6.1933) 23 
Сендова, Евгения=Жен-И-Сен 124 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо (29.6.1900 - 31.7.1944) 132 
Сечи, Маргит (1928 - 1990) 76 
Сечи, Ноеми (1976) 92 
Сирак Скитник (1883 - 1943) 23 
Стайков, Анастас Петров (21.5.1905 - 10.9.1988) 23 
Стайнбек, Джон (1902 - 1968) 95 
Стамболов, Стефан Николов (12.2.1854 - 6.7.1894/5) 146 
Станкова, Татяна 124 
Стойчев, Емил Аспарухов (26.6.1935) 23 
Стоянов, Петър 124 
Такучев, Николай Петров 159 
Талоци, Лайош (1856 - 1916) 154 
Танев, Никола (5.12.1890 - 23.7.1962) 23 
Тар, Шандор (5.4.1941) 49 
Тари, Ищван (15.5.1953) 49 
Тасев, Атанас Иванов (1931 - 2009) 24 
Ташева, Стела Борисова 124 
Теллер, Дюла (1934) 6 
Темеши, Ференц (30.11.1949) 49 
Тодорова, Лариса 17 
Тодорова, Людмила Павлова 124 
Топузанов, Христо (11.06.1930 - 2006) 24 
Тот, Кристина (1967) 97 
Тьокецки, Ласло (1951) 6 
Узунов, Дечко Христов (22.2.1899 - 25.4.1986) 23 
Фердинанди, Дьорд (1935) 99 
Филипов, Филип Василев 124 
Флоран, Лора 101 
Фривалски, Имре (1799 - 1870) 154 
Фющ, Милан (1888 - 1967) 104 
Ханджиева-Дърленска, Теодора Светославова 124 
Христов, Ивайло Христов (1970) 4 
Христова, Росица 124 
Цанев, Румен (1922 - 2007) 124 
Цанкова, Стефания 124 
Цибранска, Ирен 124 
Цирбус, Геза (1853 - 1920) 154 
Цонев, Кирил 23 
Чики, Ласло (5.10.1944) 49 
Читаков, Стефан Борисов (23.8.1952) 124 
Чурка, Ищван (27.3.1934) 49 
Шаралиев, Борислав (22.8.1922 - 9.5.2002) 24 
Шмит, Мария (1953) 6 
Янев, Николай М. 124 
Янева, Жана 124 
Янка, Виктор (1837 - 1890) 154 
Янко, Лика (19.3.1928 - 22.6.2001) 23 
Яранов, Атанас Димитров (13.7.1940 - 14.8.1988) 23 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австро-Унгария 147 
Битоля 152 
Бургас 150 
България 4 5 7 8 10 11 14 17 19 23 24 26 27 30 80 122 143 144 146 148 149 150 151 152 153 155 156 
Добруджа 153 
Европа 9 148 
Италия 25 
Македония 152 
Молдова 153 
Перу 145 
Полша 142 
Португалия 28 
Румъния 153 
с. Змейово 159 
Скопие (макед. Скопје, сръб. Скопље, алб. Shkup, тур. Uskub, Юскюб 152 
Солун 152 
Стара Загора 156 159 
Сърбия 151 
Сяр 152 
Унгария 1 6 8 30 33 35 80 143 147 148 149 154 
Цариброд 151