НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/061.23/В 19ЦБ 39354

Ван Хелсинг, Ян

   Тайните общества 3 : Войната между масоните. Разкрития на масон от висша степен! : [Интервю] / Ян Ван Хелсинг ; С въвед. от авт.  ; Прев. от нем. Милица Ениманева ; Ред. Георги Кайтазов . - София : Дилок, 2014 . - 376 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Geheim Gesellschaften 3 / Jan van Helsing. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 364 - 367.

   ISBN 978-954-2902-27-0 

  

Сист. No: 40110

- 2 -

Ч1/001(100)(092)/М 95ЦБ II 2719

Мур, Пийт

   Великите идеи, които промениха света / Пийт Мур ; Прев. от англ. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2012 . - 192 с. : с цв. ил., портр. ; 26 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-8432-43-6 

  

Сист. No: 39997

- 3 -

Ч1/069.02:73/76/Н 45ЦБ 39250

Недков, Симеон Недков

   История на художествените музеи / Симеон Недков ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 256 с. ; 24 см . -  (Унив. библ. ; 487)

   Библиогр. с. 251 - 255 и след отд. гл..

   ISBN 978-954-07-3551-1 

  

Сист. No: 40000

- 4 -

СФ/016:92/Ч 90ЦБ 39244

Чолов, Петър Иванов

   Български историци : Биогр.-библиогр. справ. /  Състав. Петър Чолов ; Предг. Константин Косев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 431 с. ; 24 см

   Авт. на предг. отбелязан на гърба на загл. с. - На гърба на загл. с. погрешно означен ISBN 788-954-322-149-3. - Именен показалец, геогр. показалец, предм.-темат. показалец. - Библиогр. с. 380 - 384.

   ISBN 978-954-322-149-3 

  

Сист. No: 39993

Философия

- 5 -

РВ/159.96/Б 82ЦБ 39356

Брофман, Мартин

   Всичко може да бъде излекувано / Мартин Брофман ; С предг. от авт.  ; Ил. Натали Хюгет ; Прев. от англ. Светлана Николова . - София : Аратрон, 2013 . - 269 с. : с ил. ; 21 см

   Имената на ил., прев. и ред. са отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-626-398-8 

  

Сист. No: 40111

- 6 -

РВ/159.922/Г 37ЦБ 39350

Георгиева, Капка

   Аз съм Дънов / Капка Георгиева . - София : Бумеранг БГ, 2014 . - 216 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9330-16-8 

  

Сист. No: 40104

- 7 -

РВ/159.922.1/К 70ЦБ 39437

Кобилкина, Наталия

   Пътят на щастливата жена / Наталия Кобилкина . - София : Колибри, 2014 . - 247 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 246.

   ISBN 978-619-150-384-1 (Colibri)

  

Сист. No: 40201

- 8 -

Ч1/101:316/П 91ЦБ 39242

Проданов, Васил Костадинов

   Социология на философията / Васил Проданов . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 336 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-09-0792-5 

  

Сист. No: 39991

- 9 -

РВ/159.923/Х 38ЦБ 39351

Хей, Луиз Л. и приятели

   Съвременни чудеса / Луиз Л. Хей и приятели ; С въвед. и послесл. от авт.  ; Прев. [от англ.] Евелина Пенева . - София : МОНТ, [2014] . - 320 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-169-041-1 

  

Сист. No: 40105

Религия. Теология

- 10 -

СФ/2(038)/Н 16ЦБ II 2716

Назърска, Жоржета Димитрова и др.

   Речник на религиозни понятия, термини и имена : Юдаизъм, християнство и ислям : Уч. помагало за студентите от УниБИТ / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова ; [С предг. от авт.]  . - София : За буквите - О писменехь, 2012 . - 182 с. ; 29 см

   Пълното име на втория авт. : Светла Ангелова Шапкалова-Катърска. - Именен и предметен показалци ; Рец. - Библиогр. с. 178.

   ISBN 978-954-2946-38-0 

  

Сист. No: 39975

Обществени науки

- 11 -

Ч1/338.48-6:7/8/А 52ЦБ II 2718

Алексиева, Соня Александрова и др.

   Туризъм и културно наследство / Соня Алексиева, Ирена Бокова ; Прев. на нем. Здравка Евстатиева, Анелия Ламбова ; Прев. на англ. Мира Попова ; Прев. от исп. Станимир Мичев ; Прев. от фр. Милен Шипчанов ; С предг. от авт.  ; Снимки личен архив на авт.  . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 364 с. : с цв. снимки ; 26Х22 см

   С рез. на нем., англ., исп., фр. - Библиогр. и речник след отд. статии ; Бел. под линия.

   ISBN 978-954-535-783-1 

  

Сист. No: 39987

- 12 -

Ч1/351/354/А 80ЦБ 39253

Арабаджийски, Николай Запринов

   Държавно и публично управление : [Учебник за ВУЗ] / Николай Арабаджийски . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 302 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 295 - 302 и под линия.

   ISBN 978-954-535-823-4 

  

Сист. No: 40003

- 13 -

Ч1/308(460)/Б 37ЦБ 39260

Бенет, Ани

   Мадрид / Ани Бенет ; Снимки Тино Сориано ; Прев. [от англ.] Лада Петкова . - София : Егмонт България, 2010 . - 271 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Поредица National Geographic пътеводител)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт. ; Полезна информация ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-27-0515-4 

  

Сист. No: 40011

- 14 -

Ч1/338.48(075.8)/В 39ЦБ 39255

Великов, Велико Добрев и др.

   Туристически ресурси на света : [Учебник за ВУЗ] / Велико Великов, Емил Димитров, Милена Стоянова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005 . - 356 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 352 - 356.

   ISBN 954-577-301-4 

  

Сист. No: 40005

- 15 -

Ч1/327.7/Е 14ЦБ 39256

Евгениев, Евгени Илиев

   Глобални институции : [Учебник за ВУЗ] / Евгени Евгениев ; Ред. кол. Михаил Динев, - глав. ред. и др. ; Предг. Михали Лаки . - София : Изд. на Висше у-ще по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", 2012 . - 296 с. : с ил. ; 23 см

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на гл. ред. : Михаил Динев Петров. - Библиогр. с. 286 - 295.

   ISBN 978-954-8590-19-8 

  

Сист. No: 40006

- 16 -

РВ/321.7(497.2)/Ж 34ЦБ 39460

Желев, Желю Митев

   Митове и легенди за българския преход / Желю Желев . - София : Ciela, 2014 . - 204 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1562-4 (Сиела)

  

Сист. No: 40226

- 17 -

Ч1/308(460)/З-64ЦБ 39259

Зимонис, Деймиън

   Барселона / Деймиън Зимонис ; Прев. [от англ.] Лада Петкова . - София : Егмонт България, 2013 . - 271 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Поредица National Geographic пътеводител)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт. ; Полезна информация ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-27-0403-4 

  

Сист. No: 40010

- 18 -

Ч1/323(497.2)(091)/И 21ЦБ 39246

Иванов, Димитър Христов

   Кратка история на Държавна сигурност 1907 - 2013 / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2013 . - 388 с. : със снимки ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   Загл. в библиогр. каре : Кратка история на ДС. - Библиогр. с. 217 - 224.

   ISBN 978-954-28-1363-7 (Сиела)

  

Сист. No: 39995

- 19 -

РВ/336.76/М 32ЦБ 39442

Маркополос, Хари

   Никой не ме чу : Истински фин. трилър / Хари Маркополос ; Предг. Дейвид Айнхорн ; Прев. от англ. Албена Черелова ; Ред. Людмила Петрова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 408 с., I - VIII с. снимки, к. ; 22 см

   Разследващ екип, съветници и съавт. : Ф. Кейси, Н. Чело, Г. Качру, М. Окрант.

   ISBN 619-152-475-7 

   ISBN 978-619-152-475-4 

  

Сист. No: 40206

- 20 -

Ч1/316.454.4/М 39ЦБ 39249

Матеева, Ваня Иванова

   Културните практики и интеграция на незрящите в България : [Моногр.] / Ваня Матеева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 232 с. : с ил., [8] л. : цв. снимки ; 24 см

   Загл. на англ. : Cultural Practices and Integration of the Blind in Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с с етногр. музей. - София. - С рез. на англ. - Библиогр. с. 218 - 229.

   ISBN 978-954-322-683-2 

  

Сист. No: 39999

- 21 -

Ч1/327/О-25ЦБ 39238

Общите граници на разбирателството  : България и Турция - партньори в XXI век /  Състав. Дарина Петрова ; Предг. Бранимир Младенов ; Прев. на англ. Марко Хайдиняк, Орлин Аврамов . - София : Междунар. център за изследване на малцинствата и култ. взаимодействия, 2009 . - 276 с. ; 25 см

   Съдържа статии от Дж. Хаков, Ив. Станчов, Х. Мевсим, Ев. Калинова, И. Баева, Й. Бибина, Н. Матеева, В. Ганева-Райчева, Г. Краев, Н. Ненов, Н. Рашкова, Х. Йенисой, Б. Иванова-Цоцова ; Съдържа и За авт. ; Лит. на съседа - прев. от тур. на бълг. ез. / Т. Киремичи, Й. Йозтюрк ; Прев. П. Матеева, М. Йорданова, Ж. Желязкова. - Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 978-954-8872-65-2 

  

Сист. No: 39985

- 22 -

Ч1/364.1/С 31ЦБ 39241

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходни общества : Първото десетилетие на посткомунизма / Иван Селени ; Прев. [от англ.] Георги Христов ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Колеж по икономика и администрация ; Жанет-45, 2013 . - 165 с. : с табл. ; 149 р. : tabl. ; 21 см

   Двуез. изд. - Библиогр. с. 153 - 158 ; р. 137 - 142.

   ISBN 978-954-92776-9-2 (Колеж по икономика и администрация)

  

Сист. No: 39990

- 23 -

Ч1/351.9/С 43ЦБ 39248

Славова, Мария Гаврилова

   Българският омбудсман : Административноправни въпроси / Мария Славова ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 160 с. ; 21 см

   Предм. указ. - Библиогр. с. 149 - 155 и под линия.

   ISBN 978-954-07-3690-7 

  

Сист. No: 39998

- 24 -

Ч1/338.48/С 83ЦБ 39257

Стоянова, Милена Петрова и др.

   Туризмът в Балканските страни : [Учебник за ВУЗ] / Милена Стоянова, Ивайло Владев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 396 с. ; 24 см

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Съдържа и Упражнения.

   ISBN 978-954-577-419-5 

  

Сист. No: 40007

- 25 -

Ч1/372.4/Т 79ЦБ 39247

Традиции и иновации в началното образование  : Юбил. сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова /  Състав. Татяна Борисова, Анна Георгиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на първия състав. : Татяна Борисова Ненкова. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3634-1 

  

Сист. No: 39996

- 26 -

Ч1/308(436)/У 88ЦБ 39258

Уудс, Сара

   Виена / Сара Уудс ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2012 . - 271 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Поредица National Geographic пътеводител)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт. ; Полезна информация ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-27-0758-5 

  

Сист. No: 40009

- 27 -

РВ/316.6/Х 15ЦБ 39477

Хаджийски, Иван Минков

   Избрани съчинения : В 3 т. / Иван Хаджийски ; Ред.-състав. Мария Хаджийска . - София : Изток-Запад, 2002 - 2003 (София : печ. ЛИК) . - 22 см

   Изток-Запад - търговска марка на ЛИК Издания ЕООД.

   Т. I. Бит и душевност на нашия народ . - 2002 . - 596 с. : с ил., факс.

   В кн. означено 3. изд. - Съдържа и Актуалността на Хаджийски / П.-Е. Митев ; Как се раждаше "Бит и душевност на нашия народ" / М. Хаджийска ; Материали от личния архив на И. Хаджийски ; И. Хаджийски - живот в дати ; Речник. - Библиогр. с. 155 - 156, 425 - 426.

   ISBN 954-8945-10-Х  (т. 1)

  

Сист. No: 40241

- 28 -

Ч1/342.7(497.2)/Ц 17ЦБ 39262

Цанков, Веселин Христов и др.

   Миграционно и бежанско право : [Учебник за ВУЗ] / Веселин Цанков, Надежда Христова . - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 2011 . - 280 с. ; 24 см

   Съдържа и за авт. - С прил. ; Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-8590-12-9 

  

Сист. No: 40013

- 29 -

Ч1/398.3/Ш 29ЦБ II 2715

Шапкалова, Светла Ангелова

   Празничен календар : Учебник за студентите от УниБит / Светла Шапкалова ; [С предг. от авт.]  ; Рец. Захарий Дечев . - София : За буквите - О писменехь, 2012 . - 136 с. ; 29 см

   Пълното име на авт. : Светла Ангелова Шапкалова-Катърска. - Библиогр. с. 115 - 118 и след отд. теми.

   ISBN 978-954-2946-36-6 

  

Сист. No: 39974

- 30 -

РВ/37.018.1/Ш 49ЦБ 39422

Шейфър, Алисън

   Скъпи, провалих децата : [Когато виковете, крясъците, заплахите, подкупите и поощренията не помагат] / Алисън Шейфър ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-321-6 (Colibri)

  

Сист. No: 40187

- 31 -

АЦ/355.7/T 73ЦБ 39237

Tonev, Stojan Dimitrov et al.

   [One hundred] 100 years military-medical missions / Stojan Tonev, Miroslava Kadurina . - Sofia : Military med. acad., 2003 . - 136 p. : ill. ; 22 cm

   Ориг. загл. : [Сто] 100 години военномедицински мисии.

   ISBN 954-739-381-2 

  

Сист. No: 39984

Математика. Естествени науки

- 32 -

Ч1/551.5/З-40ЦБ 39441

Захариева, Мария Димитрова

   Лавината - феномен / Мария Димитрова Захариева ; Ред. Николай Атанасов . - София : Спектър, 2014 . - 100 с. : със снимки, факс. ; 21 см

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре. - Библиогр. с. 96 - 97.

   ISBN 978-954-435-062-8 (Spektar.bg)

  

Сист. No: 40205

Медицина

- 33 -

РВ/616-02:612.821/А 93ЦБ 39495

Аткинсън, Марк

   Холистични здравни тайни за жени : Открий своята уникална пътека към лечение, здраве, щастие / Марк Аткинсън ; Предг. Андрю Уейл ; Прев. [от англ.] Веселина Паликрушева . - София : Сребърно звънче, 2014 . - 436 с. ; 24 см

   Съдържа и Ясни стъпки по посока на една по-истинска медицита / Д. Пашкулев ; За д-р М. Аткинсън. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8416-15-3 

  

Сист. No: 40260

- 34 -

РВ/615.32/А 98ЦБ 39440

Ашбах, Дина Семьоновна

   Живата и мъртвата вода срещу окисляването и стареенето / Д. С. Ашбах ; Прев. [от рус.] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-050-2 

  

Сист. No: 40204

- 35 -

Ч1/619:616.5/В 53ЦБ 39252

Ветеринарномедицинска дерматология на дребните животни  : [Моногр.] / Йордан Николов и др . - [София] : Еньовче, 2007 . - 218 с. : с табл., ил., [17] л. цв. ил. ; 23 см

   Други авт. : П. Петков, Д. Стойков, Р. Мутафчиева, Д. Георгиева, И. Борисов, Н. Василев, Г. Михайлов ; Пълното име на първия авт. е Йордан Николов Георгиев, на Димитър Стойков - Димитър Стойков Димитров, а на Иван Борисов - Иван Борисов Иванов. - Дерматологичен лист : с. 204 - 206. - Библиогр. : с. 207 - 217.

   ISBN 978-954-9373-30-1 

  

Сист. No: 40002

- 36 -

Ч1/616-056.7:376/Д 71ЦБ 39263

Дойчинов, Александър Григоров и др.

   Основи на медицинската генетика в дефектологията : [Учебник за ВУЗ] / Александър Дойчинов, Дарина Бъчварова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 198 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 195 - 196.

   ISBN 978-954-577-441-6 

  

Сист. No: 40014

- 37 -

Ч1/61(497.2)(091)/И 95ЦБ 39245

История на медицинските науки в България  /  Състав. и ред. Минчо Георгиев, Ваньо Митев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 668 с. : с табл., портр., факс. ; 24 см

   Загл. на англ. : History of Medical Sciences in Bulgaria. - Пълното име на първия състав. Минчо Георгиев Атанасов. - Изд. на Мед. унив. - София. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-322-561-3 

  

Сист. No: 39994

- 38 -

Ч1/61:159.9/М 45ЦБ 39295

Медицинска психология  : Учебник за специалисти по здравни грижи / Румяна Георгиева и др ; Под ред. на Иванка Бончева . - Варна : Мед унив. Проф. д-р П. Стоянов, 2013 . - 168 с. ; 24 см

   Авт. на статии : Р. Георгиева, И. Бончева, Г. Попов, В. Иванова, М. Арнаудова, Р. Шишков, И. Александров, П. Маринов, П. Петров, К. Куков, Д. Русева, Х. Кожухаров, К. Тодорова ; Пълното име на ред. : Иванка Бончева Паунова. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-9685-89-3 

  

Сист. No: 40046

- 39 -

РВ/612.015.6/Т 64ЦБ 39369

Тодорова, Росица и др.

   Витамин В17 - убиецът на рака /  Подб., прев., композирали, ред. и написали Росица Тодорова, Пламен Григоров . - София : Распер, 2014 . - 72 с. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано името само на първия авт. ; Името на др. авт. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-345-059-6 

  

Сист. No: 40126

Приложни науки. Техника

- 40 -

Ч1/655.4/.5/Б 37ЦБ 39254

Бенбасат, Алберт Нисим

   Алиса в дигиталния свят : По въпроса за кн. през XXІ в. / Алберт Бенбасат . - София : Кралица Маб, 2013 . - 124 с. : с ил., снимки ; 20 см

   С бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-533-123-7 

  

Сист. No: 40004

- 41 -

РВ/65.012.2/М 31ЦБ 39483

Маринова, Надя Иванова

   Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 319 с. : със сх., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 317 - 319.

   ISBN 978-954-535-826-5 

  

Сист. No: 40243

Селско стопанство

Изкуства

- 42 -

Ч1/785.1/В 95ЦБ 39243

Вълчинова-Чендова, Елисавета

   Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България : (средата на XIX - края на XX в.) / Елисавета Вълчинова-Чендова . - София : Пони, 2000 . - 248 с. ; 20 см

   Рез. на англ.

   ISBN 954-90585-7-3 

  

Сист. No: 39992

- 43 -

Ч1/725.1:681.11/И 21ЦБ 39498

Иванов, Ивайло

   Часовниковите кули в България и часовници на сгради в началото на ХХI век / Ивайло Иванов ; Със снимки от авт.  . - София : Бико България, 2014 . - 272 с. : с цв. снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90048-2-1 

  

Сист. No: 40263

Спорт. Игри

Езикознание

- 44 -

СФ/801.323.2=956=867/И 21ЦБ I 3775

Иванов, Братислав Йончев

   Японско-български речник /  Състав. Братислав Иванов ; С предг.  . - София : Изток-Запад, 2006 . - 240 с. ; 18 см

   

   ISBN 954-321-217-1 

   ISBN 978-954-321-217-0 

  

Сист. No: 40008

Литературознание

- 45 -

Ч1/82:061.25/И 95ЦБ 39239

История на Съюза на българските писатели  : В 2 ч. . - София : Бълг. писател, 2013 . - 22 см

   

   Ч. I. 1913 - 1944 / Георги Дръндаров, и др. . - 448 с. : с ил., портр., факс.

   Други авт. : Н. Атанасов, Х. Ц. Борина, Г. Караиванов ; Пълното име на Н. Атанасов е Никола Атанасов Радулов, Хр. Борина - псевд. на Христо Цанев Минев.

   ISBN 978-954-443-950-7  (ч. 1)

  

Сист. No: 39988

- 46 -

Ч1/82:061.25/И 95ЦБ 39240

История на Съюза на българските писатели  : В 2 ч. . - София : Бълг. писател, 2013 . - 22 см

   

   Ч. II. 1944 - 2013 / Благовеста Касабова, Иван Есенски, Воймир Асенов . - 615 с.

   Пълното име на третия авт. е Воймир Асенов Лазаров. - Съдържа и Списък на писателите, членували и членуващи в СБП 1913 - 2013.

   ISBN 978-954-443-951-4  (ч. 2)

  

Сист. No: 39989

- 47 -

Ч1/82.01/Л 69ЦБ 39261

Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации  : Двустранен междунар. семинар 2 - 6 декември 2013 [в] Нов бълг. унив. /  Състав. Пламен Дойнов ; С предг. от състав.  ; Прев. [от рус.] Диляна Георгиева ; Прев. [от англ.] Филип Стоилов, Юлиан Жилиев . - София : Кралица Маб ; Нов бълг. унив. - Департамент Нова българистика, 2013 . - 352 с. ; 20 см . -  (Поредица Лит. на НРБ: история и теория ; Кн. 7)

   Авт. на студии : Б. Курташева, Г. Тиханов, Е. Добренко, Й. Ефтимов, М. Неделчев, М. Фадел, П. Дойнов. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-533-132-9 (Кралица Маб)

  

Сист. No: 40012

- 48 -

РВ/820/899.09/Т 76, Ч1/820/899.09/Т 76ЦБ 39251

Тотев, Пламен Стефанов

   Животът на класиката : Литературни епохи и направления, творци, произведения и проблеми / Пламен Тотев ; С предг. от авт.  . - [София] : Персей, 2014 . - 320 с. : с ил., потр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-035-8 

  

Сист. No: 40001

- 49 -

РВ/882.09/Т 86, Ч1/882.09/Т 86ЦБ 39297

Троев, Петко Енчев

   Руска класическа литература : Университетски учебник : Ч. 1 - / Петко Троев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006 - . - 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   Ч. 2 . - 2012 . - 592 с.

   Съдържа и Хронологична табл. за по-важни ист., култ. и литературни събития през втората половина на XIX в. : с. 589 - 591.

   ISBN 978-954-07-3347-0  (ч. 2)

  

Сист. No: 40049

Чужда художествена литература

- 50 -

РВ/820-31/А 31ЦБ 39415

Адлър, Елизабет

   Моля те, не казвай : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0294-9 (Калпазанов)

  

Сист. No: 40180

- 51 -

РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 39335

Айслър, Бари

   Рейн-сан: Гробище за спомени : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2014 . - 368 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-508-3 

  

Сист. No: 40088

- 52 -

РВ/894.35-31/А 58ЦБ 39417

Алтънйелеклиоглу, Джейхан

   Синът на вдовицата : [Роман] / Джейхан Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Елен Кирчева . - София : Ciela, 2014 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-557-0 (Сиела)

  

Сист. No: 40182

- 53 -

РВ/839.7-31/Б 16ЦБ 39308

Бакман, Фредрик

   Човек на име Уве : [Роман] / Фредрик Бакман ; Прев. от англ. Цветана Гечева . - София : Ciela, 2014 . - 296 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-1507-5 (Сиела)

  

Сист. No: 40061

- 54 -

РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 39334

Балдачи, Дейвид

   Перфектният удар : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2014 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-350-0 

  

Сист. No: 40087

- 55 -

РВ/820-31/Б 48ЦБ 39446

Блейк, Фани

   Какви тайни крият жените : [Роман] / Фани Блейк ; Прев. [от англ.] Лиляна Енева . - София : Прес, 2014 . - 416 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-308-393-0 

  

Сист. No: 40210

- 56 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 39317

Браун, Сандра

   До краен предел : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1351-2 

   ISBN 978-954-26-1351-0 

  

Сист. No: 40070

- 57 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 39432

Браун, Сандра

   Здравей, тъма : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Мария Донева . - 2. изд. . - София : Ергон, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-024-8 

  

Сист. No: 40196

- 58 -

РВ/820(73)-31/Б 82ЦБ 39309

Брокмол, Джесика

   Писма от Скай : [Роман] / Джесика Брокмол ; Прев. от англ. Зорница Лечева . - София : Ciela, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1550-1 (Сиела)

  

Сист. No: 40062

- 59 -

РВ/820(73)-992/Б 89ЦБ 39443

Бут, Джанис Холи

   Носи само колкото можеш : Моят път към вътр. сила, увереност и истинско самопознание : [Пътеписи] / Джанис Холи Бут ; Прев. [от англ.] Христо Димитров . - София : Егмонт България, 2014 . - 304 с. ; 21 см

   Изд. на Нешънъл Джиографик.

   ISBN 978-954-27-1286-2 

  

Сист. No: 40207

- 60 -

РВ/860(85)-31/В 22ЦБ 39456

Варгас Льоса, Марио

   Раят зад другия ъгъл : Роман / Марио Варгас Льоса ; Прев. от исп. Екатерина Делева . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 415 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-0349-8 

  

Сист. No: 40220

- 61 -

РВ/850-31/В 82ЦБ 39420

Воло, Фабио

   Още един ден : [Роман] / Фабио Воло ; Прев. от итал. Елица Попова . - София : Колибри, 2014 . - 272 с. ; 20 см

   Ф. Воло е артистичен псевд. на Фабио Бонети.

   ISBN 978-619-150-320-9 (Colibri)

  

Сист. No: 40185

- 62 -

ДБ/820-31/Г 79ЦБ 39390

Грегъри, Филипа

   Другата Болейн : [Роман] / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Владка Гочева . - 2. изд. . - София : Еднорог, 2012 . - 704 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-114-6 

  

Сист. No: 40151

- 63 -

РВ/820-32/Д 23ЦБ 39416

Даръл, Джералд

   Филе от камбала : [Сб. разкази] / Джералд Даръл ; Прев. от англ. Павел Петков . - София : Колибри, 2014 . - 215 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-373-5 

  

Сист. No: 40181

- 64 -

РВ/820(73)-31/Д 25ЦБ 39457

Дашнър, Джеймс

   Лабиринтът : [Роман : Кн. 1 - 3] / Джеймс Дашнър . - София : Бард, 2014 - . - 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   [Кн.] 1. Невъзможно бягство /  Прев. [от англ.]  Юлиян Стойнов . - 2014 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-655-462-8  (кн. 1)

  

Сист. No: 40221

- 65 -

РВ/820(73)-31/Д 45ЦБ 39421

Десен, Сара

   Истината за завинаги : [Роман] / Сара Десен ; Прев. от англ. Мартин Янков . - София : Егмонт България, 2014 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1214-5 

  

Сист. No: 40186

- 66 -

ДБ/820(73)-31/Д 45, РВ/820(73)-31/Д 45ЦБ 39476

Десен, Сара

   Заедно на път : [Роман] / Сара Десен ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1213-8 

  

Сист. No: 40240

- 67 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 39447

Джордан, Никол

   Страст : [Роман] / Никол Джордан ; Прев. [от англ.] Ваня Пенева . - София : Ирис, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 26 десетка 2011-12)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-079-3 

  

Сист. No: 40211

- 68 -

ДБ/820-31/Д 68, РВ/820-31/Д 68ЦБ 39346

Добс, Майкъл

   Къща от карти : [Роман] / Майкъл Добс ; С послесл. от авт.  ; Прев. от англ. Георги Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1559-4 (Сиела)

  

Сист. No: 40099

- 69 -

РВ/820(73)-31/Д 70ЦБ 39310

Дод, Кристина

   Такава, каквато си : Роман / Кристина Дод ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   На с. преди библиогр. каре отбелязано : Край на Кн. 1.

   ISBN 978-619-165-021-7 

  

Сист. No: 40063

- 70 -

РВ/820(73)-31/Д 96ЦБ 39458

Дъфи, Бетси и др.

   Песента на пастира : Истории за втория шанс : [Роман] / Бетси Дъфи, Лори Майърс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2014 . - 216 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с. - Съдържа и За авт. (сестрите Б. Дъфи и Л. Майърс).

   ISBN 978-954-783-209-1 (Интенс)

  

Сист. No: 40222

- 71 -

РВ/840-31/Ж 23ЦБ 39490

Жапризо, Себастиен

   Любимецът на жените : [Роман] / Себастиен Жапризо ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2014 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-127-7 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 40254

- 72 -

РВ/820(73)-31/З-51ЦБ 39459

Зевин, Габриел

   Книжарничката на острова : [Роман] / Габриел Зевин ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2014 . - 207 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-771-326-0 

  

Сист. No: 40223

- 73 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 39333

Кларк, Мери Хигинс

   Под кожата ми : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2014 . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-515-1 

  

Сист. No: 40086

- 74 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 39331

Клейпас, Лайза

   Есенен парфюм : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 328 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   На кор. : Сезони на любовта - 2.

   ISBN 978-619-165-023-1 

  

Сист. No: 40084

- 75 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 39336

Клеър, Касандра

   Град на небесен огън : [Роман] / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2014 . - 640 с. ; 21 см . -  (Поредица Реликвите на смъртните ; Кн. 6)

   

   ISBN 978-619-157-080-5 

  

Сист. No: 40089

- 76 -

РВ/860(7/8)-31/К 73ЦБ 39326

Коелю, Паулу

   Изневяра : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2014 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-359-3 

  

Сист. No: 40079

- 77 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 39436

Корнуел, Патриша

   Прах : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2014 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-516-8 

  

Сист. No: 40200

- 78 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 39329

Корнуел, Патриша Д.

   Червена мъгла : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2014 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-451-2 

  

Сист. No: 40082

- 79 -

РВ/820(73)-31/К 87ЦБ 39338

Коубън, Харлан

   Шест години : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2014 . - 360 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-378-0 

  

Сист. No: 40091

- 80 -

РВ/820(73)-31/К 88ЦБ 39328

Крайтън, Майкъл

   Левакът : [Роман] / Джон Ленг ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Бард, 2014 . - 240 с. ; 20 см

   Дж. Ленг е псевд. на М. Крайтън. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-510-6 

  

Сист. No: 40081

- 81 -

РВ/830-31/К 90ЦБ 39492

Кристен, Габриеле Мари

   Императрица Сиси : Една мечта за любов : [Ист. роман] / Габриеле Мари Кристен ; Прев. от нем. Величка Стефанова ; С предисл. от авт.  . - София : Емас, [2014] . - 400 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   

   ISBN 978-954-357-265-6 

  

Сист. No: 40256

- 82 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 39313

Кристи, Агата

   Тайната на имението : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Иванка Стефанова . - София : Ера, 2014 . - 271 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 49. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-278-5 

  

Сист. No: 40066

- 83 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 39475

Кристи, Агата

   Аферата в Стайлс : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Васил Антонов . - София : Ера, 2014 . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 53. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-389-308-9 

  

Сист. No: 40239

- 84 -

РВ/885.0-31/К 93ЦБ 39410

Кундера, Милан

   Непосилната лекота на битието : [Роман] / Милан Кундера ; Прев. от чеш. Анжелина Пенчева . - София : Колибри, 2014 . - 359 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-395-7 

  

Сист. No: 40172

- 85 -

РВ/820(73)-31/Л 21ЦБ 39318

Ландей, Уилям

   Да защитаваш Джейкъб : [Роман] / Уилям Ландей ; Прев. [от англ.] Владимир Зарков . - София : Бард, 2014 . - 464 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-471-0 

  

Сист. No: 40071

- 86 -

РВ/820(73)-31/Л 60ЦБ 39444

Лин, Джей

   Бъди с мен : [Роман] / Джей Лин ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 407 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Съвр. романтика)

   Джей Лин е псевдоним на Дженифър Армантроут.

   ISBN 978-954-27-1289-3 (Егмонт България)

  

Сист. No: 40208

- 87 -

ДБ/820(931)-31/Л 64ЦБ 39403

Линч, Сара-Кейт

   Сватбени пчели : [Роман] / Сара-Кейт Линч ; Прев. [от англ.] Мария Михайлова . - София : Слънце, 2014 . - 352 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-207-0 

  

Сист. No: 40163

- 88 -

ДБ/820(73)-31/Л 65ЦБ 39396

Липаруло, Робърт

   Тринайстото племе : [Роман] / Робърт Липаруло ; Прев. [от англ.] Ивалина Иванова . - София : Фабула, 2014 . - 496 с. ; 21 см

   Др. изписване на загл. : 13 племе. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9696-63-9 (AMG Publishing)

  

Сист. No: 40157

- 89 -

РВ/820(94)-31/М 19ЦБ 39330

Маккълоу, Колийн

   Време за мечти : [Роман] / Колийн Маккълоу ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Ера, 2014 . - 424 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-301-0 

  

Сист. No: 40083

- 90 -

РВ/840-31/М 34ЦБ 39438

Мартен-Люган, Анес

   Щастливите хора четат и пият кафе : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - София : Ера, 2014 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-272-3 

  

Сист. No: 40202

- 91 -

РВ/820(73)-31/М 46ЦБ 39435

Мелцър, Брад

   Вътрешен кръг : [Роман] / Брад Мелцър ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - София : Ciela, 2014 . - 484 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1546-4 (Сиела)

  

Сист. No: 40199

- 92 -

РВ/820(73)-31/М 89ЦБ 39448

Морей, Ричард

   На един черпак разстояние : [Роман] / Ричард Морей ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - София : Вакон, 2014 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9535-72-3 (Киви)

  

Сист. No: 40212

- 93 -

РВ/820(94)-31/М 89ЦБ 39332

Мориарти, Лиан

   Тайната на моя съпруг : Роман / Лиан Мориарти ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - София : Хермес, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1363-6 

   ISBN 978-954-26-1363-3 

  

Сист. No: 40085

- 94 -

РВ/840-31/П 17ЦБ 39315

Панкол, Катрин

   Тук съм преди теб : [Роман] / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Светла Лекарска . - София : Колибри, 2014 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-396-4 

  

Сист. No: 40068

- 95 -

РВ/820(73)-31/П 22ЦБ 39445

Паркър, Оливия

   Тайнственият пазител : [Роман] / Оливия Паркър ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 328 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Дивайн и приятели ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-2969-28-0 

  

Сист. No: 40209

- 96 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 39342

Патерсън, Джеймс

   Убий Алекс Крос : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 272 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1360-1 

   ISBN 978-954-26-1360-2 

  

Сист. No: 40095

- 97 -

РВ/840-31/П 85ЦБ 39418

Прево, Гийом

   Убиецът и пророкът : [Роман] / Гийом Прево ; Прев. от фр. Георги Цанков ; Ред. Зоя Захариева-Цанкова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 248 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Magica)

   

   ISBN 978-619-152-471-6 

  

Сист. No: 40183

- 98 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 39314

Робъртс, Нора

   Колекционерът : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Диана Кутева, Стамен Стойчев . - София : Бард, 2014 . - 560 с. ; 20 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-506-9 

  

Сист. No: 40067

- 99 -

РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 39487

Ролинс, Джеймс и др.

   Семето на апокалипсиса : [Роман] / Джеймс Ролинс, Грант Блекуд ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - София : Бард, 2014 . - 512 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на съавт. не е отбелязано на загл. с. ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-512-0 

  

Сист. No: 40251

- 100 -

РД/820(73)-31/Р 87ЦБ 39264

Рот, Вероника

   Дивергенти : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица Дивергенти] ; [Кн. 1])

   

   ISBN 978-954-27-0747-9 

  

Сист. No: 40015

- 101 -

РД/820(73)-31/Р 87ЦБ 39268

Рот, Вероника

   Предани : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : Егмонт България, 2014 . - 432 с. ; 20 см . -  (Поредица Дивергенти ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-27-1078-3 

  

Сист. No: 40019

- 102 -

РД/820(73)-31/Р 87ЦБ 39269

Рот, Вероника

   Бунтовници : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2012, '14 . - 439 с. ; 20 см . -  (Поредица Дивергенти ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-27-0852-0 

  

Сист. No: 40020

- 103 -

РВ/820(73)-31/С 18ЦБ 39471

Сандърсън, Брандън

   Спиращият войната : [Роман] / Брандън Сандърсън ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2014 . - 624 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-464-2 

  

Сист. No: 40235

- 104 -

РВ/820(73)-31/С 18ЦБ 39484

Сандърсън, Брандън

   Сияйни слова : [Роман] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Борис Шопов . - София : Артлайн Студиос, 2014 . - 1024 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Летописите на Светлината на Бурята ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-003-6 (твърда кор.)

  

Сист. No: 40248

- 105 -

РВ/860-31/С 18ЦБ 39434

Санчес, Мамен

   Щастието е чаша чай с теб : [Роман] / Мамен Санчес ; Прев. от исп. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1361-9 

  

Сист. No: 40198

- 106 -

РВ/884-31/С 19ЦБ 39311

Сапковски, Анджей

   Вещерът : Кн. 1 - / Анджей Сапковски ; Прев. от пол. Васил Велчев . - София : ИнфоДАР, 2008 - . - 20 см

   

   Кн. 6. Кулата на лястовицата : [Роман] . - 2010 . - 581 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-761-449-9 (кн. 6)

  

Сист. No: 40064

- 107 -

ДБ/820(73)-32/С 22, РВ/820(73)-32/С 22ЦБ 39391

Сблъсък  : [Сб. разкази] /  Ред. и предг. Дейвид Балдачи ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. - Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с. - Лий Чайлд е псевд. на Джим Грант.

   ISBN 978-954-655-520-5 

  

Сист. No: 40152

- 108 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 39339

Стийвотър, Маги

   Момчетата от академия "Алионби" : [Роман] : [В 4 кн.] / Маги Стийвотър . - София : Кръгозор, 2014 - . - 21 см

   

   Кн. 1. Пророчеството на гарвана /  Прев. [от англ.]  Антоанета Дончева-Стаматова . - 2014 . - 312 с.

   

   ISBN 978-954-771-325-3  (кн. 1)

  

Сист. No: 40092

- 109 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 39472

Стийл, Даниел

   Победители : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано ва гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-524-3 

  

Сист. No: 40237

- 110 -

РВ/820(73)-31/Т 45ЦБ 39340

Тейлър, Джанел

   Заради теб : [Роман] / Джанел Тейлър ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2010 . - 280 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-303-7 

  

Сист. No: 40093

- 111 -

РД/820(73)-31/Т 45ЦБ 39270

Тейлър, Лейни

   Дни на кръв и звездна светлина : [Роман] / Лейни Тейлър ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2013 . - 504 с. ; 21 см

   [Кн. е Ч. 2. от трилогията Създадена от дим и кост].

   ISBN 978-954-27-0867-4 

  

Сист. No: 40021

- 112 -

РД/820(73)-31/Т 45ЦБ 39271

Тейлър, Лейни

   Сънища за богове и чудовища : [Роман] / Лейни Тейлър ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2014 . - 616 с. ; 21 см

   [Кн. е Ч. 3. от трилогията Създадена от дим и кост].

   ISBN 978-954-27-1243-5 

  

Сист. No: 40022

- 113 -

РВ/839.7-31/Т 49ЦБ 39323

Теорин, Юхан

   В смутните часове по здрач : [Роман] / Юхан Теорин ; Прев. от швед. Ева Кънева . - София : Колибри, 2014 . - 390 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-346-9 

  

Сист. No: 40076

- 114 -

ДБ/820-31/Ф 19ЦБ 39408

Фалконър, Колин

   Изабела: Смелото сърце на Франция : [Роман] / Колин Фалконър ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - София : Kalpazanov, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0292-5 (Калпазанов)

  

Сист. No: 40170

- 115 -

РВ/820(73)-31/Ф 47ЦБ 39337

Фийст, Реймънд Е.

   Войната на хаоса : [Роман] : Кн. 1 - / Реймънд Фийст . - София : Бард, 2014 - . - 22 см

   

   Кн. 3. Краят на магьосника /  Прев. [от англ.]  Иван Иванов . - 2014 . - 512 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-511-3  (кн. 3)

  

Сист. No: 40090

- 116 -

РВ/820(73)-31/Ф 62, РД/820(73)-31/Ф 62ЦБ 39265

Флин, Алекс

   Чудовищен : [Роман] / Алекс Флин ; Прев. [от англ.] Станимир Йотов . - [София] : Пергамент Прес, 2011 . - 308 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-641-021-4 

  

Сист. No: 40016

- 117 -

РВ/840-31/Ф 66ЦБ 39485

Фоенкинос, Давид

   Деликатност : [Роман] / Давид Фоенкинос ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2014 . - 220 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-398-8 (Colibri)

  

Сист. No: 40249

- 118 -

РВ/820(73)-31/Ф 73ЦБ 39451

Фостър, Лори

   Да повярваш отново : [Роман] / Лори Фостър ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 512 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтичен трилър)

   

   ISBN 978-954-27-1288-6 (Егмонт България)

  

Сист. No: 40215

- 119 -

РВ/820(73)-31/Ф 83ЦБ 39327

Фридман, Даниел

   Не поглеждай назад : [Роман] / Даниел Фридман ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : СофтПрес, 2014 . - 264 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-165-5 

  

Сист. No: 40080

- 120 -

РВ/820(73)-31/Х 27ЦБ 39347

Харисън, А. С. А.

   Мълчаливата съпруга : [Роман] / А. С. А. Харисън ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Ciela, 2014 . - 256 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1549-5 (Сиела)

  

Сист. No: 40100

- 121 -

РВ/820(73)-31/Х 41ЦБ 39423

Хемингс, Кауи Харт

   Шанс : Роман / Кауи Харт Хемингс ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-361-6 

  

Сист. No: 40188

- 122 -

РВ/820(73)-31/Х 95ЦБ 39425

Хуствет, Сири

   Лято без мъже : [Роман] / Сири Хуствет ; Прев. от англ. Милена Попова . - София : Колибри, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-255-4 (Colibri)

  

Сист. No: 40190

- 123 -

РВ/820(73)-31/Ч 16ЦБ 39312

Чайлд, Ричард

   Ръката на пророка : [Роман] / Ричард Чайлд ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2014 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-461-1 

  

Сист. No: 40065

- 124 -

РВ/820(73)-31/Ч 49ЦБ 39431

Чейс, Ема

   Заплетени : [Роман] / Ема Чейс ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 320 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика)

   

   ISBN 978-954-27-1287-9 (Егмонт България)

  

Сист. No: 40195

- 125 -

РВ/894.35-31/Ю 21ЦБ 39486

Юмит, Ахмед

   Патасана : [Роман] / Ахмед Юмит ; Прев. от тур. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Ciela, 2014 . - 416 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1526-6 (Сиела)

  

Сист. No: 40250

Българска художествена литература

- 126 -

РВ/886.7-31/А 49ЦБ 39474

Алгафари, Нидал

   Боже, защо Господ лъже! : [Роман : Ч. 1 -] / Нидал Алгафари ; [С предг. от авт.]  . - София : Джуниър партнърс, 2014 - . - 22 см

   

   [Ч. 1.] . - 2014 . - 432 с.

   

   ISBN 978-619-90158-3-4  (ч. 1)

  

Сист. No: 40238

- 127 -

РВ/886.7-31/А 51ЦБ 39453

Александрова, Елена

   Изкушението на колекционерката : Роман / Елена Александрова . - София : Летера, 2014 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-179-016-6 

  

Сист. No: 40217

- 128 -

Ч1/886.7(082.2)/А 93ЦБ 39298

Атасой, Ахмет Емин

   Антология на българската поезия : От 60-те години на ХIХ в. до днес /  Състав. Ахмет Емин Атасой ; Ред. Иван Есенски ; С въвед. и обзор от състав.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 663 с. : с ил., снимки ; 22 см

   Библиогр. с. 635 - 636.

   ISBN 978-954-07-3670-9 

  

Сист. No: 40050

- 129 -

РВ/886.7-31/Б 34ЦБ 39324

Беленски, Бойко Цветков

   Поличба : Ист. роман / Бойко Беленски . - София : Satori, 2013 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8501-23-1 (Сатори)

  

Сист. No: 40077

- 130 -

РВ/886.7-94/Б 71ЦБ 39357

Бочаров, Петко Димитров

   На 95 през три Българии : Юбил. изд. / Петко Бочаров . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 388 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-996-2 

  

Сист. No: 40113

- 131 -

РВ/886.7-992/Б 92ЦБ I 3781

Българинът по света в началото на ХХ век  : Пътеписи : [Антология] /  Състав. Румяна Пенчева ; С предг. от състав.  . - София : Кибеа, 2014 . - 320 с. : с грав. и снимки ; 18 см

   Съдържа : Хавайските (Сандвическите) острови / Д. С. Руевски, 1900 ; Отиването в Америка и връщанието ми / Х. Н. Соколов, 1904 ; В южните страни. Египет, Южна Арабия, Източна Африка / Р. В. Радев, 1906 ; Пътьом през Япония / А. Бозуков, 1907.

   ISBN 978-954-474-647-6 

  

Сист. No: 40265

- 132 -

ДБ/886.7-32/В 15ЦБ 39404

Вазов, Иван Минчов

   Разкази / Иван Вазов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 256 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   

   ISBN 954-26-0616-8 

   ISBN 978-954-26-0616-1 

  

Сист. No: 40165

- 133 -

РВ/886.7-32/В 53ЦБ 39325

Вешим, Михаил

   Когато бях морски капитан : Моите приключения по света : [Разкази по преживяно] / Михаил Вешим . - София : Ciela, 2014 . - 160 с. ; 21 см

   М. Вешим е псевд. на Михаил Георгиев Мишев.

   ISBN 978-954-28-1459-7 (Сиела)

  

Сист. No: 40078

- 134 -

РВ/886.7-31/В 93ЦБ 39345

Вълков, Илия Георгиев

   Тервел, синът на Аспарух : Ист. роман / Илия Вълков . - Варна : Данграфик, 2013 . - 255 с. ; 21 см + 1 л. к. сгънат : мнцв.

   

   ISBN 978-954-9418-66-8 

  

Сист. No: 40098

- 135 -

РВ/886.7-1/Г 38ЦБ 39234

Гергов, Георги

   Фен-клуб : Поезия / Георги Гергов ; Рис. Мира . - София : Лице, 2008 . - 40 с. : с рис. ; 20 см

   

   ISBN 978-954- 

  

Сист. No: 39981

- 136 -

РВ/886.7-1/Г 38ЦБ I 3774

Гергов, Георги Иванов

   Стихотворението : [Поезия] / Георги Гергов . - София : Лице, 2014 . - 32 с. ; 15 см

   

   ISBN 978-954-9426-47-2 

  

Сист. No: 39978

- 137 -

РВ/886.7-1/Г 38ЦБ 39232

Гергов, Георги Иванов

   Омайник : Поезия / Георги Гергов . - София : Лице, 2004 . - 32 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 954-9426-03-3 

  

Сист. No: 39979

- 138 -

РВ/886.7-1/Г 38ЦБ 39233

Гергов, Георги Иванов

   Футбол : Поезия / Георги Гергов ; Ред. Иван Митев . - 2. изд. . - София : Тип-топ прес, 2008 . - 32 с. : с ил., снимки ; 21 см

   На загл. с. г. на изд. 2004.

   ISBN 978-954-723-027-9 

  

Сист. No: 39980

- 139 -

ДБ/886.7-31/Д 50, МС/886.7-31/Д 50, РВ/886.7-31/Д 50ЦБ 39304

Дженев, Андрей

   Книжният коридор : Роман / Андрей Дженев . - София : Весела Люцканова, 2010 . - 224 с. ; 20 см . -  (Кол. Автограф)

   

   ISBN 978-954-311-090-2 

  

Сист. No: 40057

- 140 -

ДБ/886.7-1/Д 50, МС/886.7-1/Д 50, РВ/886.7-1/Д 50ЦБ 39305

Дженев, Андрей

   От другата страна - Вселена : Стихове / Андрей Дженев ; Ред. [и предг.] Никола Инджов . - София : Бълг. писател, 1997 . - 88 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-268-Х 

  

Сист. No: 40058

- 141 -

РВ/886.7-31/Д 64ЦБ 39478

Дичева, Ангелина

   Малкият лотос : [Роман] / Ангелина Дичева . - София : Книжен тигър, 2014 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-429-022-1 

  

Сист. No: 40242

- 142 -

ДБ/886.7-32/Е 53ЦБ 39406

Елин Пелин

   Разкази ; Гераците : [Повест] / Елин Пелин . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 240 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов.

   ISBN 954-26-0723-7 

   ISBN 978-954-26-0723-6 

  

Сист. No: 40167

- 143 -

РВ/886.7-32/И 21ЦБ 39360

Иванов, Иво

   Кривата на щастието / Иво Иванов ; Предг. Мирослава Иванова . - София : ВАКОН, 2014 . - 516 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9535-66-2 

  

Сист. No: 40116

- 144 -

ДБ/886.7-31/К 36, Кр/886.7-31/К 36, Ло/886.7-31/К 36, МС/886.7-31/К 36, РВ/886.7-31/К 36ЦБ 39506

Карастоянов, Христо Тодоров

   Една и съща нощ : Дневник на един роман / Христо Карастоянов ; Ред. Виктор Самуилов . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 319 с. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-031-9 

  

Сист. No: 40276

- 145 -

РВ/886.7-32/К 73ЦБ 39316

Коен, Леа Пепо

   Търсачи на любов : Три новели / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2014 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-122-2 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 40069

- 146 -

РВ/886.7-992/К 93ЦБ 39467

Куманов, Филип Цонев

   На юг от Екватора : Пътепис в думи и снимки / Филип Куманов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 128 с. : с цв. снимки ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-476-1 

  

Сист. No: 40233

- 147 -

РВ/886.7-31/Л 75ЦБ 39433

Лов, Оура

   Пчелата : Любов извън времето и пространството : [Роман] / Оура Лов . - София : Бард, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   Оура Лов - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-655-429-1 

  

Сист. No: 40197

- 148 -

РВ/886.7-31/П 25ЦБ 39343

Паскалева, Калина

   Дневниците на една курва / Калина Паскалева . - София : Апостроф, 2014 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2962-19-9 

  

Сист. No: 40096

- 149 -

РВ/886.7-31/Р 32ЦБ 39344

Ралчевски, Мартин Атанасов

   Емигрант : [Роман] / Мартин Ралчевски . - София : Ciela, 2014 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1548-8 (Сиела)

  

Сист. No: 40097

- 150 -

ДБ/886.7(081.2)/С 42ЦБ 39400

Славейков, Пенчо Петков

   Избрани творби / Пенчо Славейков ; Ред. Любомир Русанов . - София : Пан, 2004 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и Животопис ; Индивидуализмът на Славейков ; Критиката за П. Славейков ; Крит. библиогр. ; Примерни теми за есе / [Състав.] Б. Пенчев.

   ISBN 954-657-330-2 

   ISBN 978-954-657-330-8 

  

Сист. No: 40161

- 151 -

РВ/886.7-31/Т 34ЦБ 39424

Тарасевич-Дойнова, Анита Николаева

   Сънувани плажове : Роман / Анита Тарасевич . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1369-5 

  

Сист. No: 40189

- 152 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 39319

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 10. Атиле . - 2014 . - 608 с.

   На кор. е отбелязан Т. 10. ; На загл. с. е посочена 7523 бълг. година (2014).

  

Сист. No: 40072

- 153 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 39320

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 9. Айбат . - 2014 . - 628 с.

   На кор. е отбелязан Т. 9. ; На загл. с. е посочена 7523 бълг. година (2014).

  

Сист. No: 40073

- 154 -

РВ/886.7-31/Т 87ЦБ 39321

Трънкова, Димана Младенова

   Усмивката на кучето : Археол. трилър / Димана Трънкова . - София : Колибри, 2014 . - 455 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-360-5 

  

Сист. No: 40074

- 155 -

ДБ/886.7-31/Ф 50, МС/886.7-31/Ф 50, РВ/886.7-31/Ф 50ЦБ 39322

Филипова, Людмила Григорова

   Войната на буквите : [Роман] / Людмила Филипова . - София : Егмонт България, 2014 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1255-8 

  

Сист. No: 40075

- 156 -

ДБ/886.7-1/Я 18ЦБ 39402

Яворов, Пейо Крачолов

   Избрани стихотворения / Пейо К. Яворов ; Ред. Цанко Лалев . - София : Пан, 2004 . - 192 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Пълното име на състав. е Цанко Лалев Дулев. - Съдържа и П. К. Яворов. Кратък животопис ; Поезията на П. К. Яворов. Примерни теми и тезиси ; Поезията и писмата на Яворов / П. Дойнов ; Препоръч. библиогр. ; Бълг. лит. критика за поезията на П. К. Яворов.

   ISBN 954-657-425-2 

   ISBN 978-954-657-425-1 

  

Сист. No: 40162

Литература за деца и юноши

- 157 -

РД/820-93-34/Б 16ЦБ II 2720

Бакстър, Никола

   Драконите : Необикновени приключения с ужасни чудовища : [Приказки] / Никола Бакстър ; Ил. Колинг Кинг ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, [2014] . - 80 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Най-смешните приказки)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625860-1 

  

Сист. No: 40053

- 158 -

РД/886.7-93-32/Б 36ЦБ 39277

Белчева, Цвета

   Аз искам да бъда : 7 истории за приятелството и разни други неща... / Цвета Белчева ; Ил. Радостина Пенева . - София : Балон, 2014 . - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2998-22-8 

  

Сист. No: 40028

- 159 -

РД/820-93-31/Б 70ЦБ II 2721

Боуен, Джеймс и др.

   Преди да стана Боб : [Приказка] / Джеймс Боуен, Гари Дженкинс ; Ил. Джералд Кели ; Послесл. Гари Дженкинс ; Прев. от англ. Анелия Янева . - София : Книгопис, 2014 . - [32] с. : цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7067-26-2 

  

Сист. No: 40101

- 160 -

РД/820-93-34/Б 91ЦБ 39280

Бъкстон, Кристофър

   Седемте палавници и властната принцеса : [Приказка] / Кристофър Бъкстон ; Худож. Ива Николова ; Прев. [от англ.] Живка Иванова . - В. Търново : Абагар, 2014 . - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Имената на прев. и худож. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-168-081-8 

  

Сист. No: 40031

- 161 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 39464

Бърчет, Джан и др.

   Картата на съкровището : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-923-3 

  

Сист. No: 40229

- 162 -

РД/850-93-31/Г 91ЦБ 39461

Гуера, Елиза Пуричели

   Бандата на кукумявките : [Роман за деца] / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Фют, 2014 . - 143 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Приключенията на Минерва Минт ; 1)

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-955-4 

  

Сист. No: 40227

- 163 -

РД/850-93-31/Г 91ЦБ 39465

Гуера, Елиза Пуричели

   Островът на Мерлин : [Роман за деца] / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Фют, 2014 . - 151 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Приключенията на Минерва Минт ; 2)

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-956-1 

  

Сист. No: 40230

- 164 -

РД/850-93-31/Г 91ЦБ 39466

Гуера, Елиза Пуричели

   Легендата за пирата Блек Барт : [Роман за деца] / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Фют, 2014 . - 151 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Приключенията на Минерва Минт ; 3)

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-963-9 

  

Сист. No: 40231

- 165 -

РД/886.7-93-91/И 85ЦБ 39276

Йотова, Христина Ценкова

   Басни. Езоп, Лафонтен, Крилов, Михайловски /  Подб. и литературна обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-151-098-6 

  

Сист. No: 40027

- 166 -

РД/830-93-31/К 69ЦБ 39272

Книстер

   Йоко: Бъркотия в училище : [Роман за деца] / Книстер ; Ил. Мелани Гаранин ; Прев. [от нем.] Десислава Михайлова Лазарова . - София : Фют, 2014 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-946-2 

  

Сист. No: 40023

- 167 -

РД/830-93-31/К 69ЦБ 39287

Книстер

   Лили Чудото и пътешествието до Мандолан : [Роман за деца] / Книстер ; Ил. Биргит Рийгер ; Прев. [от нем.] Марина Михова . - [София] : A&T Publishing, 2014 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   На гърба на кн. означено 21.

   ISBN 978-954-9436-95-2 

  

Сист. No: 40038

- 168 -

РД/830-93-31/К 69ЦБ 39299

Книстер

   Йоко: Кой е този Йоко? : [Роман за деца] / Книстер ; Ил. Мелани Гаранин ; Прев. [от нем.] Десислава Михайлова Лазарова . - София : Фют, 2014 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-897-7 

  

Сист. No: 40051

- 169 -

РД/820-93-31/К 85ЦБ 39289

Кортни, Люси

   Овчицата Хани : [Роман за деца] / Люси Кортни ; Ил. Фил Алдерсън ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2014 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Не се предавай)

   

   ISBN 978-954-625-895-3 

  

Сист. No: 40040

- 170 -

РД/820-93-31/К 85ЦБ 39290

Кортни, Люси

   Китчето Аби : [Роман за деца] / Люси Кортни ; Ил. Фил Алдерсън ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, [2014] . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Не се предавай)

   

   ISBN 978-954-625-896-0 

  

Сист. No: 40041

- 171 -

РД/820(73)-93-31/Л 40ЦБ 39274

Лейн, Андрю

   Младият Шерлок Холмс: Облакът на смъртта : Началото на една легенда : [Роман за деца] / Андрю Лейн ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2014 . - 268 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-157-066-9 

  

Сист. No: 40025

- 172 -

ДБ/820(73)-93-31/Л 82ЦБ 39405

Лондон, Джек

   Белия зъб : [Роман] / Джек Лондон ; Прев. [от англ.] Ангелин Димитров Мичев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 222 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Джек Лондон - псевд. на Джон Грифит.

   ISBN 954-26-0882-9 

   ISBN 978-954-26-0882-0 

  

Сист. No: 40166

- 173 -

РД/820(73)-93-31/М 11ЦБ 39267

Маас, Сара Дж.

   Среднощна корона : [Роман за тийнейджъри] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2013 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1217-6 

  

Сист. No: 40018

- 174 -

Кр/886.7-93-34/М 34, РД/886.7-93-34/М 34ЦБ 39236

Мартин, Мария

   Речното чудовище : [Приказка] / Мария Мартин ; Худож. Ива Груева . - София : Eco Kids, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Поредица Градът на скейтбордовете ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-619-7133-03-5 (Еко Кидс)

  

Сист. No: 39983

- 175 -

РД/839.3-93-31/М 48ЦБ 39275

Ментен, Тоска

   Мумията Думи и Златният скарабей : [Роман за деца] / Тоска Ментен ; Ил. Ели Хейс ; Прев. от нидерл. Ивелина Дундакова . - София : Ciela, 2014 . - 248 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-1540-2 (Сиела)

  

Сист. No: 40026

- 176 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 39291

Морпурго, Майкъл

   Слон в градината : [Роман за деца] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; [Прев. от англ.] Мария Пипева . - [София] : Фют, 2013 . - 191 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-786-4 

  

Сист. No: 40042

- 177 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 39300

Морпурго, Майкъл

   Супер! : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, 2014 . - 78 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-957-8 

  

Сист. No: 40052

- 178 -

РД/886.7-93-31/Н 75ЦБ 39286

Николова, Радостина

   Приключенията на мотовете : [Роман за деца] / Радостина Николова ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - [София] : Мотове, 2013 - . - 21 см . -  (Поредица Приключенията на мотовете)

   Пълното име на авт. е Радостина Николова Пеева-Михова.

   Ч. 2. Мукс отвръща на удара . - 2014 . - 136 с. : с ил.

   

   ISBN 978-619-90131-2-0  (ч. 2)

  

Сист. No: 40037

- 179 -

РД/820(73)-93-31/П 27ЦБ 39273

Пастис, Стефан

   Тими Провала: Стават и грешки : [Роман за деца в картинки] / Стефан Пастис ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Ciela, 2014 . - 304 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Тими Провала ; Кн. 1)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-1480-1 (Сиела)

  

Сист. No: 40024

- 180 -

РД/820(73)-93-31/П 28ЦБ 39266

Патерсън, Джеймс

   Спасяването на света и други екстремни спортове : [Роман] / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 376 с. ; 21 см . -  (Поредица Максимум Райд ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-27-1230-5 

  

Сист. No: 40017

- 181 -

ДБ/886.7-93-34/Р 14ЦБ II 2725

Радичков, Йордан Димитров

   Малки жабешки истории : [Приказки] / Йордан Радичков ; Худож. Виктор Паунов . - София : Нике, 2014 . - 68 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-90077-4-7 

  

Сист. No: 40141

- 182 -

РД/830-93(079)/Р 60ЦБ 39282

Рийкхоф, Сибиле

   Най-прочутият фокусник на всички времена : [Кн.-игра] /  Текст Сибиле Рийкхоф ; Ил. Фолкер Фредрих ; Прев. [от нем.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2014 . - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Страхотните 5 ; 3)

   

   ISBN 978-954-625-898-4 

  

Сист. No: 40033

- 183 -

РД/830-93(079)/Р 60ЦБ 39285

Рийкхоф, Сибиле

   Черният рицар и килията с тринайсетте стъпала : [Кн.-игра] /  Текст Сибиле Рийкхоф ; Ил. Фолкер Фредрих ; Прев. [от нем.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2014 . - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Страхотните 5 ; 4)

   

   ISBN 978-954-625-948-6 

  

Сист. No: 40036

- 184 -

РД/886.7-93-32/С 68ЦБ 39288

Станев, Емилиян

   През води и гори : [Повест] / Емилиян Станев . - София : Скорпио, б. г. . - 96 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Библ. за ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

   Е. Станев псевд. на Никола Стоянов Станев. - Съдържа и за авт.

   ISBN 954-792-552-0 

   ISBN 978-954-792-552-6 

  

Сист. No: 40039

- 185 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 39470

Стивънсън, Стийв

   Изчезналият календар на маите : [Роман за деца] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2014 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 6)

   Ориг. загл. Il Tesoro delle Bermuda / Mario Pasqualotto. - С. Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-954-625-941-7 

  

Сист. No: 40232

- 186 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 39469

Стивънсън, Стийв

   Загадката на фараона : [Роман за деца] / Стийв Стивънсън ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова ; Ил. Стефано Туркони . - [София] : Фют, 2013 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 1)

   Ориг. загл. Il Tesoro delle Bermuda / Mario Pasqualotto. - С. Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-954-625-848-9 

  

Сист. No: 40234

- 187 -

ДБ/820/899-93-91/Ч 66ЦБ 39412

Червената шапчица и други приказки  /  [Адапт.]  ; Худож. Магдалена Добрева . - София : Пан, 2014 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Вече мога да чета)

   Съдържа : Червената шапчица ; Рике с перчема.

   ISBN 978-954-660-421-7 

  

Сист. No: 40175

Отраслева литература за деца и юноши

- 188 -

ДБ/087.5:398.4/Д 93ЦБ 39409

Дунаева, Юлия Александровна

   Дракони и легенди /  Текст Ю. А. Дунаева ; Ил. Т. Канивец ; Прев. [от рус.] А. Качин . - [София] : Златното пате, [2012] . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света : В помощ на ученика)

   Авт. отбелязан в библиогр. каре. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-431-781-2 

  

Сист. No: 40171

География

- 189 -

СФ/91(031)/К 56ЦБ II 2717

Кираджиев, Светлин Стефанов

   География на света : Енциклопедия / Светлин Кираджиев ; Ред. Вера Гьорева . - [София] : Труд, 2012 . - 508 с. : с ил. ; 29 см

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре. - Библиогр. с. 504 - 506.

   ISBN 954-398-079-9 

   ISBN 978-954-398-079-6 

  

Сист. No: 39986

История

- 190 -

РВ/949.72.042.22/К 72, Ч1/949.72.042.22/К 72ЦБ 39235

Ангел Тотев Ковачев (Ангел Тодоров) - Ботев четник  : Сб. статии, спомени, комент., док., снимки /  Състав. Георги Бърдаров, Мирослава Кацарова . - Разград : Регионална библ. Проф. Боян Пенев, 2014 . - 183 с. : със снимки, к., факс. ; 24 см + 1 л. сгънат : мнцв. к.

   Авт. на статии : Г. Бърдаров, М. Кацарова, Г. Марков, К. Янев, Н. Данчев, Е. Грънчарова, С. Зоев, Б. Колев, Х. Хинчев, К. Чутурков. - С прил. - Библиогр. с. 159 - 163, след някои от отд. статии и под линия.

   ISBN 978-619-7132-02-1 

  

Сист. No: 39982

- 191 -

РВ/930.85/Б 80ЦБ 39359

Бренън, Хърби

   Великите загадки : Загадката Атлантида. Древния Египет. Битие от Марс / Хърби Бренън ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев, Иван Иванов . - София : Бард, 2014 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-585-173-5 

  

Сист. No: 40115

- 192 -

Ч1/938/М 40ЦБ 39230

Мафр, Жан-Жак

   Животът в класическа Гърция / Жан-Жак Мафр ; Прев. от фр. Камелия Добрилова . - Враца : Одри, 2004 . - 128 с. : с ил., сх, к. ; 20 см . -  (Библ. Компас ; 37)

   Библиогр. с. 126.

   ISBN 954-9904-35-0 

  

Сист. No: 39976

- 193 -

Ч1/930.85:001.89/П 28ЦБ 38962

Патак-Сачева, Миланка Миланова

   Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Патак . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. : Миланка Миланова Патак-Сачева. - Библиогр. с. 138 - 159.

   ISBN 978-954-8365-75-8 

  

Сист. No: 39688

Краезнание - отраслева литература

Краезнание - художествена литература

- 194 -

Кр/К886.7-92/И 85, РВ/К886.7-92/И 85ЦБ 39502

Йотова, Донка Петрова

   Времената. Следите остават : [Интервюта, проза, публицистика] / Донка Йотова ; Ред. [и предг.] Петър Драгиев . - Ст. Загора : Дъга Плюс, 2014 . - 111 с. : със снимки ; 21 см . -  (Библ. Скрижали. Най-доброто от НБП)

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-9387-95-7 

  

Сист. No: 40269

- 195 -

Кр/К886.7/С 43ЦБ 39231

Славова, Гергана

   Насаме със себе си : [Автобиогр. разкази] / Гергана Славова ; Ред. Мария Пейчева . - [София] : [Тракийски свят], 2003 ([Ст. Загора] : печ. Шибилев) . - 24 с. ; 21 см

   На кор. и загл. с. местоизд. Ст. Загора.

   ISBN 954-9848-13-9 

  

Сист. No: 39977

- 196 -

Кр/К886.7-31/Т 72ЦБ 39462

Тонев, Емил Антонов

   Понякога ангели : Роман / Емил Тонев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1340-4 

  

Сист. No: 40228

- 197 -

Кр/К886.7-1/Ц 30, РВ/К886.7-1/Ц 30ЦБ 39307

Цветански (ekstasis), Михаил

   Петата стихия : Лирика / Михаил Цветански ; Ред. Красимир Тенев ; Предг. Тоня Борисова . - [Ст. Загора] : Кота, 2014 . - 136 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-305-378-0 

  

Сист. No: 40060


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 66 
Абаджиева, Красимира Светославова 66 
Аврамов, Орлин 21 
Адлър, Елизабет 50 
Айнхорн, Дейвид 19 
Айслър, Бари 51 
Алгафари, Нидал 126 
Алдерсън, Фил 169 170 
Александрова, Елена 127 
Алексиева, Соня 11 
Алексиева, Соня Александрова 11 
Алтънйелеклиоглу, Джейхан 52 
Ангелов, Георги 117 
Ангелов, Георги Николаев 117 
Антонов, Васил 83 
Арабаджийски, Николай 12 
Арабаджийски, Николай Запринов 12 
Армантроут, Дженифър 86 
Асенов, Воймир 46 
Атанасов, Гриша 91 
Атанасов, Гриша Александров 91 
Атанасов, Минчо Георгиев 37 
Атанасов, Никола 45 
Атанасов, Николай 32 
Атасой, Ахмет Емин 128 
Аткинсън, Марк 33 
Ашбах, Д. С. 34 
Ашбах, Дина Семьоновна 34 
Баева, Надя 30 
Бакман, Фредрик 53 
Бакстър, Никола 157 
Балдачи, Дейвид 54 107 
Баркли, Линууд 107 
Беленски, Бойко 129 
Беленски, Бойко Цветков 129 
Белчева, Цвета 158 
Бенбасат, Алберт 40 
Бенбасат, Алберт Нисим 40 
Бенет, Ани 13 
Бери, Стив 107 
Бернщайн, Габо Леон 162 163 164 
Блейк, Фани 55 
Блекуд, Грант 99 
Божанова, Ивайла 73 
Божанова, Ивайла Русева 73 
Божилов, Венцислав 107 
Божилов, Венцислав Божидаров 107 
Бозуков, Антон 131 
Бозуков, Антон Славов 131 
Бокова, Ирена 11 
Бокова, Ирена Иванова 11 
Бондокова, Мелина-Елина 178 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 178 
Бонети, Фабио 61 
Бончева, Иванка 38 
Борина, Христо Ц. 45 
Борина, Христо Цанев 45 
Борисов, Иван 35 
Борисова, Татяна 25 
Борисова, Тоня 197 
Боуен, Джеймс 159 
Бочаров, Петко 130 
Бочаров, Петко Димитров 130 
Браун, Сандра 56 57 
Бренън, Хърби 191 
Брокмол, Джесика 58 
Брофман, Мартин 5 
Бут, Джанис Холи 59 
Бъкстон, Кристофър 160 
Бърдаров, Георги 190 
Бърчет, Джан 161 
Бъчваров, Крум 51 123 
Бъчваров, Крум Ернстов 51 123 
Бъчварова, Дарина 36 
Бъчварова, Дарина Христова 36 
Вазов, Иван 132 
Вазов, Иван Минчов 132 
Ван Хелсинг, Ян 1 
Варгас Льоса, Марио 60 
Василев, Наско Йовчев 35 
Великов, Велико 14 
Великов, Велико Добрев 14 
Велчев, Васил 106 
Велчев, Васил Константинов 106 
Венков, Венцислав К. 79 
Венков, Венцислав Константинов 79 
Вешим, Михаил 133 
Владев, Ивайло 24 
Владев, Ивайло Любомиров 24 
Воглър, Сара 161 
Воло, Фабио 61 
Вълков, Илия 134 
Вълков, Илия Георгиев 134 
Вълчинова-Чендова, Елисавета 42 
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова 42 
Гарабедян, Илвана 56 
Гарабедян, Илвана Иванова 56 
Гаранин, Мелани 166 168 
Гарднър, Лиса 107 
Генчева, Цветана 109 179 
Генчева, Цветана Тодорова 109 179 
Георгиев, Асен 191 
Георгиев, Йордан Николов 35 
Георгиев, Минчо 37 
Георгиева, Анна 25 
Георгиева, Анна Савова 25 
Георгиева, Диляна 47 
Георгиева, Димитрина Асенова 35 
Георгиева, Капка 6 
Георгиева, Кристина 118 
Георгиева, Кристина Стефанова 118 
Георгиева, Румяна 38 
Гергов, Георги 135 136 137 138 
Гергов, Георги Иванов 135 136 137 138 
Германов, Владимир 80 
Германов, Владимир Милчев 80 
Гечева, Цветана 53 
Гочева, Владка 62 
Грант, Джим 107 
Грегъри, Филипа 62 
Греъм, Хедър 107 
Григоров, Пламен 39 
Грифит, Джон 172 
Груева, Ива 174 
Груева, Ива Илкова 174 
Гуера, Елиза Пуричели 162 163 164 
Гьорева, Вера 189 
Даръл, Джералд 63 
Дашнър, Джеймс 64 
Делева, Екатерина 60 
Делева, Екатерина Христева 60 
Десен, Сара 65 66 
Дечев, Захарий 29 
Дечева, Гергана 86 101 124 
Джеймс, Питър 107 
Дженев, Андрей 139 140 
Дженкинс, Гари 159 
Джордан, Никол 67 
Дивър, Джефри 107 
Димитров, Димитър Стойков 35 
Димитров, Емил 14 
Димитров, Емил Василев 14 
Димитров, Христо 59 
Димитров, Христо Димитров 59 
Динев, Михаил 15 
Дичева, Ангелина 141 
Добрева, Магдалена 187 
Добренко, Евгений Александрович 47 
Добрилова, Камелия 192 
Добс, Майкъл 68 
Дод, Кристина 69 
Дойнов, Пламен 47 
Дойнов, Пламен Иванов 47 156 
Дойчинов, Александър 36 
Дойчинов, Александър Григоров 36 
Донева, Мария 57 
Донева, Мария Вичева 57 
Дончева-Стаматова, Антоанета 108 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 108 
Драганов, Александър 173 
Драганов, Александър Иванов 173 
Драгиев, Петър 194 
Дръндаров, Георги 45 
Дръндаров, Георги Савов 45 
Дулев, Цанко Лалев 156 
Дунаева, Ю. А. 188 
Дунаева, Юлия Александровна 188 
Дундакова, Ивелина 175 
Дъфи, Бетси 70 
Евгениев, Евгени 15 
Евгениев, Евгени Илиев 15 
Евстатиева, Здравка 11 
Езоп 165 
Елин Пелин 142 
Енева, Лиляна 55 
Енева, Лиляна Борисова 55 
Ениманева, Милица 1 
Есенски, Иван 46 128 
Есенски, Иван Стоянов 46 128 
Ефтимов, Йордан Симеонов 47 
Жапризо, Себастиен 71 
Желев, Желю 16 
Желев, Желю Митев 16 
Жилиев, Юлиан 47 
Жилиев, Юлиан Стефанов 47 
Загорчев, Марин 119 
Загорчев, Марин Иванов 119 
Зарков, Владимир 85 
Зарков, Владимир Владимиров 85 
Захариева, Мария Димитрова 32 
Захариева-Цанкова, Зоя 97 
Зевин, Габриел 72 
Зимонис, Деймиън 17 
Златарова, Евдокия 185 186 
Златарова, Евдокия Светозарова 185 186 
Ибришимова, Капка Георгиева 6 
Иванов, Братислав 44 
Иванов, Братислав Йончев 44 
Иванов, Георги 68 
Иванов, Димитър 18 
Иванов, Димитър Христов 18 
Иванов, Ивайло 43 
Иванов, Иван 115 191 
Иванов, Иван Борисов 35 
Иванов, Иво 143 
Иванова, Живка 160 
Иванова, Ивалина 88 
Иванова, Мирослава 143 
Илиев, Илия 2 
Илиев, Илия Георгиев 2 
Инджов, Никола 140 
Инджов, Никола Иванов 140 
Йотов, Станимир 116 
Йотов, Станимир Ботев 116 
Йотова, Донка 194 
Йотова, Донка Петрова 194 
Йотова, Христина 165 
Йотова, Христина Ценкова 165 
Кадурина, Мирослава Иванова 31 
Кайтазов, Георги 1 
Кайтазов, Георги Стойчев 1 
Канивец, Т. 188 
Караиванов, Георги 45 
Караиванов, Георги Иванов 45 
Караславова, Жечка Ангелова 182 183 
Карастоянов, Христо 144 
Карастоянов, Христо Тодоров 144 
Касабова, Благовеста 46 
Касабова, Благовеста Йорданова 46 
Кацарова, Мирослава 190 
Качин, А. 188 
Качин, Александър 188 
Качру, Гаятри 19 
Кейси, Франк 19 
Кели, Джералд 159 
Кинг, Колинг 157 
Кираджиев, Светлин 189 
Кираджиев, Светлин Стефанов 189 
Киркова, Вера 76 
Киркова-Жекова, Вера 76 
Кирчева, Елен 52 
Кларк, Мери Хигинс 73 
Клейпас, Лайза 74 
Клеър, Касандра 75 
Книстер 166 167 168 
Кобилкина, Наталия 7 
Коелю, Паулу 76 
Коен, Леа 145 
Коен, Леа Пепо 145 
Колева, Силвия 71 
Колева, Силвия Николай 71 
Конъли, Майкъл 107 
Корнуел, Патриша 77 78 
Корнуел, Патриша Д. 78 
Кортни, Люси 169 170 
Косев, Константин 4 
Косев, Константин Димитров 4 
Коубън, Харлан 79 
Крайтън, Майкъл 80 
Крилов, Иван 165 
Кристен, Габриеле Мари 81 
Кристи, Агата 82 83 
Куманов, Филип 146 
Куманов, Филип Цонев 146 
Кундера, Милан 84 
Курташева, Биляна Радославова 47 
Кутева, Диана 98 
Кутева, Диана Янакиева 98 
Кънева, Ева 113 
Лазаров, Воймир Асенов 46 
Лазарова, Десислава Михайлова 166 168 
Лазарова, Калина 93 96 
Лазарова, Калина Иванова 93 96 
Лаки, Михали 15 
Лакова, Цветелина 92 
Лалев, Цанко 156 
Ламбова, Анелия 11 
Ландей, Уилям 85 
Лаптев, Веселин 54 
Лаптев, Веселин Иванов 54 
Лафонтен, Жан дьо 165 
Лейн, Андрю 171 
Лекарска, Светла 94 
Ленг, Джон 80 
Лескроарт, Джон 107 
Лечева, Зорница 58 
Лечева, Зорница Николаева 58 
Лин, Джей 86 
Линч, Сара-Кейт 87 
Липаруло, Робърт 88 
Лихейн, Денис 107 
Лов, Оура 147 
Лондон, Джек 172 
Луиз Л. Хей и приятели 9 
Маас, Сара Дж. 173 
Майърс, Лори 70 
Маккълоу, Колийн 89 
Мандаджиева, Лиляна 34 
Мандаджиева, Лиляна Дамянова 34 
Манушева, Ирина 161 
Манушева, Ирина Борисова 161 
Маринов, Александър 180 
Маринов, Александър Георгиев 180 
Маринова, Надя 41 
Маринова, Надя Иванова 41 
Маркополос, Хари 19 
Мартен-Люган, Анес 90 
Мартин, Мария 174 
Мартини, Стив 107 
Матеева, Ваня 20 
Матеева, Ваня Иванова 20 
Мафр, Жан-Жак 192 
Мелцър, Брад 91 
Ментен, Тоска 175 
Минев, Христо Цанев 45 
Мира 135 
Митев, Ваньо 37 
Митев, Ваньо Иванов 37 
Митев, Иван 138 
Митев, Петър-Емил 27 
Митренцева, Екатерина 157 169 170 177 
Митренцева, Екатерина Христева 157 177 
Митренцева, Екатерина Христова 157 169 170 177 
Михайлов, Гошо Господинов 35 
Михайлова, Мария 87 
Михайловски, Стоян 165 
Михова, Марина 167 
Мичев, Ангелин 172 
Мичев, Ангелин Димитров 172 
Мичев, Станимир 11 
Мичева, Паулина 72 
Мичева, Паулина Стойчева 72 
Мишев, Михаил Георгиев 133 
Младенов, Бранимир 21 
Младенов, Бранимир Младенов 21 
Морей, Ричард 92 
Мориарти, Лиан 93 
Морпурго, Майкъл 176 177 
Мур, Пийт 2 
Мутафчиева, Румяна Георгиева 35 
Назърска, Жоржета 10 
Назърска, Жоржета Димитрова 10 
Неделчев, Михаил Димитров 47 
Недков, Симеон 3 
Недков, Симеон Недков 3 
Ненкова, Татяна Борисова 25 
Николов, Йордан 35 
Николова, Ива 160 
Николова, Радостина 178 
Николова, Светлана 5 
Николова, Светлана Михайлова 5 
Ничева-Карастойчева, Емилия 120 125 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 120 125 
Окрант, Майкъл 19 
Паликрушева, Веселина 33 
Панкол, Катрин 94 
Паркър, Джеферсън 107 
Паркър, Оливия 95 
Паскалева, Калина 148 
Паскуалото, Марио 185 186 
Пастис, Стефан 179 
Патак, Миланка 193 
Патак-Сачева, Миланка Миланова 193 
Патерсън, Джеймс 96 180 
Паунов, Виктор 181 
Паунов, Виктор Вертер 181 
Паунова, Вера 75 171 
Паунова, Иванка Бончева 38 
Пашкулев, Димитър 33 
Пеева-Михова, Радостина Николова 178 
Пейчева, Мария 195 
Пенева, Ваня 67 
Пенева, Ваня Илиева 67 
Пенева, Евелина 9 
Пенева, Евелина Венциславова 9 
Пенева, Радостина 158 
Пенчев, Бойко 150 
Пенчева, Анжелина 84 
Пенчева, Анжелина Христова 84 
Пенчева, Румяна 131 
Пенчева, Румяна Генчева 131 
Петков, Павел 63 
Петков, Петко Иванов 35 
Петкова, Лада 13 17 
Петкова, Лада Иванова 13 17 
Петров, Михаил Динев 15 
Петрова, Дарина 21 
Петрова, Дарина Димитрова 21 
Петрова, Димитрия 95 
Петрова, Людмила 19 
Пипева, Мария 176 
Пипева, Мария Емилова 176 
Попова, Елица 61 
Попова, Милена 122 
Попова, Мира 11 
Прево, Гийом 97 
Престън, Дъглас 107 
Проданов, Васил 8 
Проданов, Васил Костадинов 8 
Раданова, Нели 162 163 164 
Раданова, Нели Николова 162 163 164 
Радев, Ради В. 131 
Радичков, Йордан 181 
Радичков, Йордан Димитров 181 
Радулов, Никола Атанасов 45 
Райкова, Деница 70 
Райкова, Диана 74 
Райкова, Диана Христова 74 
Ралчевски, Мартин 149 
Ралчевски, Мартин Атанасов 149 
Ранкин, Иън 107 
Рашкова, Нина 110 
Рашкова, Нина Николаева 110 
Рийгер, Биргит 167 
Рийкхоф, Сибиле 182 183 
Робъртс, Нора 98 
Розова, Надежда 89 121 
Розова, Надежда Иванова 89 121 
Ролинс, Джеймс 99 107 
Рот, Вероника 100 101 102 
Роуз, М. Дж. 107 
Руевски, Данил С. 131 
Русанов, Любомир 150 
Русанов, Любомир Кирилов 150 
Русинов, Валерий 103 
Русинов, Валерий Любенов 103 
Самуилов, Виктор 144 
Самуилов, Виктор Исак 144 
Самуилова, Ивинела 105 
Самуилова, Ивинела Вескова 105 
Сандерсън, Брандън 104 
Сандфорд, Джон 107 
Сандърсън, Брандън 103 104 
Санчес, Мамен 105 
Сапковски, Анджей 106 
Селени, Иван 22 
Сидерова, Капка 6 
Сидерова, Капка Георгиева 6 
Славейков, Пенчо 150 
Славейков, Пенчо Петков 150 
Славова, Гергана 195 
Славова, Мария 23 
Славова, Мария Гаврилова 23 
Соколов, Христо Н. 131 
Сориано, Тино 13 
Стайн, Р. Л. 107 
Станев, Емилиян 184 
Станев, Никола Стоянов 184 
Стефанова, Величка 81 
Стефанова, Иванка 82 
Стефанова, Мирела 69 
Стивънсън, Стийв 185 186 
Стийвотър, Маги 108 
Стийл, Даниел 109 
Стоилов, Борис 172 
Стоилов, Борис Николов 172 
Стоилов, Филип 47 
Стоименов, Милко 99 114 
Стоименов, Милко Христов 99 114 
Стойков, Димитър 35 
Стойнов, Юлиян 64 
Стойнов, Юлиян Иванов 64 
Стойчев, Стамен 98 
Стойчев, Стамен Димов 98 
Стоянов, Димитър Иванов 142 
Стоянова, Милена 14 24 
Стоянова, Милена Петрова 14 24 
Стоянова-Лечева, Зорница 58 
Тарасевич, Анита 151 
Тарасевич-Дойнова, Анита Николаева 151 
Тейлър, Джанел 110 
Тейлър, Лейни 111 112 
Тенев, Красимир 197 
Теорин, Юхан 113 
Тиханов, Галин Василев 47 
Тодорова, Росица 39 
Токораз Исто 152 153 
Тонев, Емил 196 
Тонев, Емил Антонов 196 
Тонев, Стоян Димитров 31 
Тотев, Пламен 48 
Тотев, Пламен Стефанов 48 
Троев, Петко 49 
Троев, Петко Енчев 49 
Трънкова, Димана 154 
Трънкова, Димана Младенова 154 
Туркони, Стефано 185 186 
Уейл, Андрю 33 
Уилсън, Пол 107 
Уудс, Сара 26 
Фадел, Морис Наме 47 
Файндър, Джоузеф 107 
Фалконър, Колин 114 
Феърстийн, Линда 107 
Фийст, Реймънд 115 
Фийст, Реймънд Е. 115 
Филипова, Людмила 155 
Филипова, Людмила Григорова 155 
Флин, Алекс 116 
Фоенкинос, Давид 117 
Форман, Майкъл 176 177 
Фостър, Лори 118 
Фредрих, Фолкер 182 183 
Фридман, Даниел 119 
Хаджийска, Мария 27 
Хаджийска, Мария Иванова 27 
Хаджийски, Иван 27 
Хаджийски, Иван Минков 27 
Хайдиняк, Марко 21 
Харисън, А. А. 120 
Харисън, А. С. А. 120 
Хартас, Лио 161 
Хей, Луиз 9 
Хей, Луиз Л. 9 
Хейс, Ели 175 
Хемингс, Кауи Харт 121 
Холей, Ян Удо 1 
Христов, Георги 22 
Христова, Мариана 50 
Христова, Мариана Тошкова 50 
Христова, Надежда 28 
Христова, Надежда Христова 28 
Хури, Реймънд 107 
Хуствет, Сири 122 
Хюгет, Натали 5 
Цанков, Веселин 28 
Цанков, Веселин Христов 28 
Цанков, Георги 97 
Цанков, Георги Цанев 97 
Цветански (ekstasis), Михаил 197 
Цветански, Михаил 197 
Цветкашки, Стоян 152 153 
Цветкашки, Стоян Любомиров 152 153 
Чайлд, Лий 107 
Чайлд, Линкълн 107 
Чайлд, Ричард 123 
Чейс, Ема 124 
Чело, Нийл 19 
Черелова, Албена 19 
Черелова-Желева, Албена 19 
Чизмарова, Елена 77 78 
Чолов, Петър 4 
Чолов, Петър Иванов 4 
Шапкалова, Светла 10 29 
Шапкалова, Светла Ангелова 10 29 
Шапкалова-Катърска, Светла Ангелова 10 29 
Шейфър, Алисън 30 
Шипчанов, Милен 11 
Шопов, Борис 104 
Шумакова, Весела 90 
Шумакова, Весела Генова 90 
Юмит, Ахмед 125 
Яворов, Пейо К. 156 
Яворов, Пейо Крачолов 156 
Янева, Анелия 26 100 102 111 112 159 
Янева, Анелия Великова 26 100 102 111 112 159 
Янков, Мартин 65 
- глав. ред. и др. 15 
Kadurina, Miroslava 31 
Kadurina, Miroslava Ivanova 31 
Mladenov, Branimir Mladenov 21 
Pathak, Milanka 193 
Petrova, Darina Dimitrova 21 
Szelenyi, Ivan 22 
Tonev, Stojan 31 
Tonev, Stojan Dimitrov 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз искам да бъда 158 
Аз съм Дънов 6 
Алиса в дигиталния свят 40 
Ангел Тотев Ковачев (Ангел Тодоров) - Ботев четник 190 
Антология на българската поезия 128 
Аферата в Стайлс 83 
Бандата на кукумявките 162 
Барселона 17 
Басни. Езоп, Лафонтен, Крилов, Михайловски 165 
Бедност и социална структура в преходни общества 22 
Белия зъб 172 
Боже, защо Господ лъже! 126 
Бунтовници 102 
Бъди с мен 86 
Българинът по света в началото на ХХ век 131 
Български историци 4 
Българският омбудсман 23 
В смутните часове по здрач 113 
Великите загадки 191 
Великите идеи, които промениха света 2 
Ветеринарномедицинска дерматология на дребните животни 35 
Вещерът 106 
Виена 26 
Витамин В17 - убиецът на рака 39 
Войната на буквите 155 
Войната на хаоса 115 
Време за мечти 89 
Времената. Следите остават 194 
Всичко може да бъде излекувано 5 
Вътрешен кръг 91 
География на света 189 
Глобални институции 15 
Град на небесен огън 75 
Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България 42 
Да защитаваш Джейкъб 85 
Да повярваш отново 118 
Деликатност 117 
Дивергенти 100 
Дневниците на една курва 148 
Дни на кръв и звездна светлина 111 
До краен предел 56 
Дракони и легенди 188 
Драконите 157 
Другата Болейн 62 
Държавно и публично управление 12 
Една и съща нощ 144 
Емигрант 149 
Есенен парфюм 74 
Живата и мъртвата вода срещу окисляването и стареенето 34 
Животът в класическа Гърция 192 
Животът на класиката 48 
Загадката на фараона 186 
Заедно на път 66 
Заплетени 124 
Заради теб 110 
Здравей, тъма 57 
Изабела: Смелото сърце на Франция 114 
Избрани стихотворения 156 
Избрани съчинения 27 
Избрани творби 150 
Изкушението на колекционерката 127 
Изневяра 76 
Изчезналият календар на маите 185 
Императрица Сиси 81 
Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство 193 
Истината за завинаги 65 
История на медицинските науки в България 37 
История на Съюза на българските писатели 45 46 
История на художествените музеи 3 
Йоко: Бъркотия в училище 166 
Йоко: Кой е този Йоко? 168 
Какви тайни крият жените 55 
Картата на съкровището 161 
Китчето Аби 170 
Книжарничката на острова 72 
Книжният коридор 139 
Когато бях морски капитан 133 
Колекционерът 98 
Кратка история на Държавна сигурност 1907 - 2013 18 
Кривата на щастието 143 
Културните практики и интеграция на незрящите в България 20 
Къща от карти 68 
Лабиринтът 64 
Лавината - феномен 32 
Левакът 80 
Легендата за пирата Блек Барт 164 
Лили Чудото и пътешествието до Мандолан 167 
Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации 47 
Любимецът на жените 71 
Лято без мъже 122 
Мадрид 13 
Малки жабешки истории 181 
Малкият лотос 141 
Медицинска психология 38 
Миграционно и бежанско право 28 
Митове и легенди за българския преход 16 
Младият Шерлок Холмс: Облакът на смъртта 171 
Моля те, не казвай 50 
Момчетата от академия "Алионби" 108 
Мумията Думи и Златният скарабей 175 
Мълчаливата съпруга 120 
На 95 през три Българии 130 
На един черпак разстояние 92 
На юг от Екватора 146 
Най-прочутият фокусник на всички времена 182 
Насаме със себе си 195 
Не поглеждай назад 119 
Непосилната лекота на битието 84 
Никой не ме чу 19 
Носи само колкото можеш 59 
Общите граници на разбирателството 21 
Овчицата Хани 169 
Омайник 137 
Основи на медицинската генетика в дефектологията 36 
Островът на Мерлин 163 
От другата страна - Вселена 140 
Още един ден 61 
Патасана 125 
Перфектният удар 54 
Песента на пастира 70 
Петата стихия 197 
Писма от Скай 58 
Победители 109 
Под кожата ми 73 
Поличба 129 
Понякога ангели 196 
Празничен календар 29 
Прах 77 
Предани 101 
Преди да стана Боб 159 
През води и гори 184 
Приключенията на мотовете 178 
Пчелата 147 
Пътят на щастливата жена 7 
Разкази 132 142 
Раят зад другия ъгъл 60 
Рейн-сан: Гробище за спомени 51 
Речник на религиозни понятия, термини и имена 10 
Речното чудовище 174 
Руска класическа литература 49 
Ръката на пророка 123 
Сблъсък 107 
Сватбени пчели 87 
Седемте палавници и властната принцеса 160 
Семето на апокалипсиса 99 
Синът на вдовицата 52 
Сияйни слова 104 
Скъпи, провалих децата 30 
Слон в градината 176 
Социология на философията 8 
Спасяването на света и други екстремни спортове 180 
Спиращият войната 103 
Среднощна корона 173 
Стихотворението 136 
Страст 67 
Супер! 177 
Съвременни чудеса 9 
Сънища за богове и чудовища 112 
Сънувани плажове 151 
Тайната на имението 82 
Тайната на моя съпруг 93 
Тайните общества 3 1 
Тайнственият пазител 95 
Такава, каквато си 69 
Тангра 152 153 
Тервел, синът на Аспарух 134 
Тими Провала: Стават и грешки 179 
Традиции и иновации в началното образование 25 
Тринайстото племе 88 
Тук съм преди теб 94 
Туризмът в Балканските страни 24 
Туризъм и културно наследство 11 
Туристически ресурси на света 14 
Търсачи на любов 145 
Убиецът и пророкът 97 
Убий Алекс Крос 96 
Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие 41 
Усмивката на кучето 154 
Фен-клуб 135 
Филе от камбала 63 
Футбол 138 
Холистични здравни тайни за жени 33 
Часовниковите кули в България и часовници на сгради в началото на ХХI век 43 
Червена мъгла 78 
Червената шапчица и други приказки 187 
Черният рицар и килията с тринайсетте стъпала 183 
Човек на име Уве 53 
Чудовищен 116 
Шанс 121 
Шест години 79 
Щастието е чаша чай с теб 105 
Щастливите хора четат и пият кафе 90 
Японско-български речник 44 
[One hundred] 100 years military-medical missions 31 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрия - социално-икономическо положение - организация на свободното време 26 
Администрация - управление и организация - България - учебници за ВУЗ 12 
Археологични находки - популярна литература 191 
Барселона - пътеводители 17 
Бежанци - България - правни проблеми - учебници за ВУЗ 28 
Болести - причини - психологически проблеми - популярна литература 33 
Ботевата чета 1878 - спомени 190 
Българи - бит и култура 27 
Българи - народопсихология 27 
България - външна политика - история 21 
България - история 190 
България - обществено управление - административноправни въпроси 23 
България - политика - история - спомени 130 
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 48 
Взаимоотношения - психология - популярна литература 9 
Виена - пътеводители 26 
Виртуална реалност - популярна литература 40 
Витамини - влияние върху рака - популярна литература 39 
Вода - лечебно действие - популярна литература 34 
Военномедицинска служба, българска - история 31 
Военномедицинско снабдяване, българско - история 31 
Външна политика - България - история 16 
Вътрешна политика - България - история 16 18 
Генетика, медицинска - в дефектологията - учебници за ВУЗ 36 
География - енциклопедии 189 
Глобализация - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 15 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 30 
Дефектология - учебници за ВУЗ 36 
Древна Гърция - етнография - история 192 
Дъновизъм - популярна литература 6 
Държавна сигурност - България - история 18 
Държавно управление - България - учебници за ВУЗ 12 
Електронни книги - популярна литература 40 
Емиграция и имиграция - България - правни проблеми - учебници за ВУЗ 28 
Етнография - България 21 
Етнография - Турция 21 
Жени - психология и поведение - популярна литература 7 
Жизнено равнище - социално-икономически проблеми 22 
Журналисти, български - спомени 130 
Журналистика - България - история 130 
Здраве - при жените - психологични и психосоматични проблеми - популярна литература 33 
Извънземни цивилизации - популярна литература 191 
Изобразително изкуство - музеи, галерии, колекции и изложби - в света - история 3 
Интегративна медицина - при жените - практики - популярна литература 33 
Испания - социално-икономическо положение - организация на свободното време 13 17 
Историци, български - библиографии 4 
Книгоиздаване - популярна литература 40 
Кожни болести - при животните 35 
Корупция - САЩ - популярна литература 19 
Културен туризъм - България - популярна литература 11 
Културно-историческо наследство - учреждения и организации 193 
Лавини - популярна литература 32 
Литература, българска - на социалистическия реализъм - история, естетика и критика - сборници 47 
Литература, съветска - на социалистическия реализъм - история, естетика и критика - сборници 47 
Личност - духовно усъвършенстване - популярна литература 6 
Личност - психология - популярна литература 5 9 59 
Мадрид - пътеводители 13 
Медитация - популярна литература 5 
Медицина - България - история 37 
Медицинска психология - учебници за ВУЗ 38 
Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ 15 
Международни организации - учебници за ВУЗ 15 
Митология - детска и юношеска литература 188 
Музеи, художествени - на изобразителните изкуства - в света - история 3 
Музика - за оркестри - България - история 42 
Народни вярвания - детска и юношеска литература 188 
Наследствени болести - при децата - учебници за ВУЗ 36 
Научни и културни институти - управление и организация 193 
Националноосвободително движение - България - дейци 190 
Начални училища - ограмотяване - сборници 25 
Обществено устройство и обществени отношения, посткомунистически - социално-икономически проблеми 22 
Омбудсман - България - административноправни въпроси 23 
Оркестри, български - история 42 
Паметници на културата, архитектурни - България - история 43 
Педагози, български - начално образование - юбилеи и чествания - сборници 25 
Писатели, български - учреждения и организации - история 45 46 
Поведение - популярна литература 59 
Поведение - психология - популярна литература 7 30 
Поети и писатели, руски - биографии - учебници за ВУЗ 49 
Право на убежище - България - учебници за ВУЗ 28 
Празници, религиозни - в света - учебници за ВУЗ 29 
Преход от комунизъм към демокрация - социално-икономически проблеми 22 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - история 16 
Проекти - управление и организация - популярна литература 41 
Прочути личности - биографии - популярна литература 2 
Психология - на жените - популярна литература 33 
Психотерапия - популярна литература 9 
Рак - терапия - популярна литература 39 
Религии - термини, понятия, имена - речници 10 
Руска литература - история и критика - учебници за ВУЗ 49 
Руска литература - теми, образи, сюжети - учебници за ВУЗ 49 
Световна литература - теми, образи, сюжети 48 
Сгради - с часовници - България - история 43 
Семейно възпитание - популярна литература 30 
Слепи - България - културни практики - популярна литература 20 
Слепи - България - социална интеграция - популярна литература 20 
Социална психология - България 27 
Стара история - популярна литература 191 
Тайни общества - влияние върху обществения живот - история - интервюта 1 
Туризъм - Австрия - пътеводители 26 
Туризъм - Балкански полуостров - учебници за ВУЗ 24 
Туризъм - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 14 
Туризъм - Испания - пътеводители 13 17 
Туризъм [спорт] - безопасност - популярна литература 32 
Туризъм, международен - Балкански полуостров - учебници за ВУЗ 24 
Туризъм, международен - учебници за ВУЗ 14 
Турция - външна политика - история 21 
Управление и организация - иновационна дейност - на научните и културните институти 193 
Устойчиво развитие - управление и организация - популярна литература 41 
Философия - социални проблеми - популярна литература 8 
Финансови престъпления - САЩ - популярна литература 19 
Щастие - популярна литература 7 
Японски език - речници, япон. -рус. 44 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александрова, Елена 127 
Алексиева, Соня Александрова 11 
Алтънйелеклиоглу, Джейхан (1942) 52 
Балдачи, Дейвид (5.8.1960 ) 107 
Баркли, Линууд (20.3.1955) 107 
Бенет, Ани 13 
Бери, Стив (1955) 107 
Бернщайн, Габо Леон (1982) 162 163 164 
Бозуков, Антон Славов (14.9.1869 - ?) 131 
Бокова, Ирена Иванова 11 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 190 
Бочаров, Петко Димитров (1919) 130 
Ван Хелсинг, Ян (Ян Удо Холей) (1967) 1 
Воло, Фабио (1972) 61 
Гарднър, Лиза 107 
Георгиев, Минчо (1945) 37 
Георгиева, Капка 6 
Гергов, Георги Иванов (1959) 135 137 138 
Гончаров, Иван Александрович(6.6.1812 - 15.9.1891) 49 
Греъм, Хедър 107 
Гуера, Елиза Пуричели 162 163 164 
Даръл, Джералд (1925) 63 
Джеймс, Питър (1948) 107 
Дивър, Джефри Уилдс (6.5.1950) 107 
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821 - 1881) 49 
Здравкова, Стойка Здравкова (1942) 25 
Зевин, Габриел 72 
Зимонис, Деймиън 17 
Иванов, Димитър Христов (1951) 18 
Иванов, Иво 143 
Йотова, Донка Петрова (16.10.1944) 194 
Кобилкина, Наталия 7 
Ковачев, Ангел Тотев (Ангел Тодоров) (1857 - 1876) 190 
Колъли, Майкъл (21.7.1956) 107 
Корнуел, Патриша (9.6.1956) 77 
Лескроарт, Джон (14.1.1948) 107 
Лихейн, Денис 107 
Мартини, Стив (1946) 107 
Митев, Ваньо Иванов (26.3.1954) 37 
Недков, Симеон Недков 3 
Некрасов, Николай Алексеевич (10.12.1821-8.1.1877) 49 
Островски, Николай Алексеевич (1904 - 1936) 49 
Паркър, Джеферсън 107 
Прево, Гийом (1964) 97 
Престън, Дъглас (20.5.1956) 107 
Радев, Ради В. 131 
Ранкин, Иън (28.4.1960) 107 
Ролинс, Джеймс (7.12.1961) 107 
Роуз, М. Дж. 107 
Руевски, Данил С. (1872 - 1925) 131 
Славейков, Пенчо Петков (27.4.1866 - 28.5.1912) 150 
Соколов, Христо Н. 131 
Сориано, Тино 13 
Стайн, Р. Л. (8.10.1943) 107 
Стандфорд, Джон 107 
Станев, Емилиян (15.2.1907 - 15.3.1979) 184 
Тарасевич-Дойнова, Анита Николаева (1965) 151 
Тейлър, Лейни 111 
Толстой, Лев Николаевич (9.9.1828 - 20.11.1910) 49 
Тургенев, Иван С. (1818 - 1883) 49 
Тютчев, Фьодор Иванович (5.12.1803 - 27.7.1873) 49 
Уилсън, Ф. Пол (17.5.1947) 107 
Уудс, Сара 26 
Файндър, Джоузеф (1958) 107 
Фет, Афанасий Афанасиевич (5.12.1820 - 3.12.1892) 49 
Феърстийн, Линда (5.5.1947) 107 
Хаджийски, Иван Минков (1907 - 1944) 27 
Хей, Луиз Л. 9 
Хури, Реймънд (1960) 107 
Хуствет, Сири (1955) 122 
Цветански (ekstasis), Михаил (1970) 197 
Чайлд, Лий (1954) 107 
Чайлд, Линкълн (1957) 107 
Чехов, Антон Павлович (29.1.1860 - 15.7.1904) 49 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 26 
Атлантида 191 
Балкански страни 24 
Барселона 17 
България 4 11 12 16 18 20 21 23 25 27 28 31 37 42 43 45 46 47 130 190 
Виена 26 
Древен Египет 191 
Древна Гърция 192 
Испания 13 17 
Мадрид 13 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 47 
Турция 21