Общ отдел

Философия

- 1 -

РВ/159.923/Д 13ЦБ 36412

Дайър, Уейн У.

   Бъдете господари на живота си : [Психология на динамичния свят] / Уейн Дайер ; Прев. [от англ.] Сирма Пеева . - София : Гармонд, б. г. . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-452-785-3 

  

Сист. No: 36756

- 2 -

РВ/101(091)/К 26ЦБ 36382

Каприев, Георги Теологов

   Византийската философия : Четири центъра на синтеза / Георги Каприев . - София : ЛИК, 2001 . - 344 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 332 - 343 и под линия ; Именен показалец.

   ISBN 954-607-417-2 

  

Сист. No: 36725

- 3 -

РВ/159.961/У 28ЦБ 36413

Уейт, Артър Едуард

   Картинен ключ към Таро / Артър Едуард Уейт ; Прев. от англ. Ваня Игнатова . - София : Аратрон, 1995 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 181 - 200.

   ISBN 954-626-010-Х 

  

Сист. No: 36757

Религия. Теология

- 4 -

ДБ/291.2/В 64ЦБ 36380

Висарион Зографски, йеромонах

   Суеверия сред днешните християни / йеромонах Висарион Зографски, йеромонах Йоан Филипов . - Света Гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, 2012 . - 173 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 171 - 173.

   ISBN 978-954-770-385-8 

  

Сист. No: 36723

- 5 -

ДБ/235:281.9/Д 57ЦБ 36381

Димитрий, митроп. Ростовски

   Жития на светиите : С жития на бълг. светии : [Т. 1. -] /  Състав. св. Димитрий митроп. Ростовски ; Прев. от рус.  . - Света Гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф . - 24 см

   Прев. е по изд. на Московската синодална типография 1902.

   [Т. 5.]. Май . - 2008 . - 845 с. : с ил.

   Съдържа и Учители, писатели, историци и повествователи, от които е състав. тази кн. ; Именен показалец на светиите и мъчениците, чиито жития и памет са поместени в кн. ; Показалец на празници и възпоменания.

   ISBN 978-954-770-287-5 (т. 5)

  

Сист. No: 36724

- 6 -

ДБ/22/Н 72ЦБ 36379

Николай, Макариополски епископ и др.

   Вяра, Надежда, Любов : Свещена история на Стария и Новия завет ; Православен катехизис и Православно богослужение : [Сб.] / Макариополски епископ Николай, архимандрит Серафим ; Предг. Сливенски митрополит Йоаникий . - София : [Диагнозис прес], 2009 . - 1072 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 1055.

   ISBN 978-954-8436-22-9 

  

Сист. No: 14675

- 7 -

АТ/218/С 34ЦБ 36389

Серафим, архимандрит

   Душата след смъртта / йеромонах Серафим (Роуз) ; Прев. Н. Иванов, Р. Русев, Ел. Куюмджиев . - [2. изд.] . - В. Търново : Православен кошер, 1996 . - 264 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 36733

- 8 -

РВ/264.019/Т 81ЦБ I 3523

Требник  . - [4. изд.] . - София : Св. Синод на Бълг. църква, 1994 . - 568 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 36726

- 9 -

Ч1/264.019/Ч 43ЦБ 36383

Часослов  . - [3. изд.] . - София : Синодално изд., 1982 . - 287 с. ; 24 см

   Текст и на старобълг.

  

Сист. No: 36727

Обществени науки

- 10 -

РВ/316.334.3/Е 43ЦБ 36434

Еко, Умберто

   Връща ли се часовникът назад : Горещи войни и медиен популизъм / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Велимира Костова-Върлакова . - София : Ciela, 2010 . - 450 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-28-0841-1 (Сиела)

  

Сист. No: 36781

- 11 -

РВ/336.71/З-38ЦБ 36371

Заутер, Вернер

   Основи на банковото дело : Т. 1 - 2 / Вернер Заутер ; Прев. от нем. Ивайло Славов . - Бургас : Делфин прес, 1994 . - 24 см

   На загл. с. : Изд. на Банкова академия Франкфурт на Майн, произведено по поръчка на Първа частна банка.

   Т. 1 . - 550 с. : със сх., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 36717

- 12 -

РВ/336.71/З-38ЦБ 36372

Заутер, Вернер

   Основи на банковото дело : Т. 1 - 2 / Вернер Заутер ; Прев. от нем. Ивайло Славов . - Бургас : Делфин прес, 1994 . - 24 см

   На загл. с. : Изд. на Банкова академия Франкфурт на Майн, произведено по поръчка на Първа частна банка.

   Т. 2 . - 204 с., CCCXV с. : със сх., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 36718

- 13 -

Ч1/347.4/К 16ЦБ 36388

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Облигационно право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 2. изд. . - София : Сиби, 2002 . - 644 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 633 - 643 и под линия.

   ISBN 954-730-120-9 

  

Сист. No: 36732

- 14 -

Ч1/351.82:347.7(497.2)(094.9)/К 48ЦБ 36376

Кацарски, Александър Николов и др.

   Закон за търговския регистър : Тематичен коментар / Александър Кацарски, Гергана Тушева . - София : Ciela, 2007 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0178-8 (Сиела)

  

Сист. No: 36722

- 15 -

Ч1/340.1/К 60ЦБ 36385

Кискинов, Вихър Николов

   Правната система : Ч. 1 - / Вихър Кискинов . - София, 2006 - . - 24 см . -  (Унив. библ. ; 461)

   

   Ч. 1. Онтология и методология . - 2006 . - 608 с.

   На гърба на загл. с. ISBN 978-954-2425-6 е сгрешен. - Рез. на англ. ; Библиогр. с. 599 - 607.

   ISBN 954-07-2425-2 (ч. 1)

   ISBN 978-954-07-2425-6 (ч. 1)

  

Сист. No: 36729

- 16 -

Ч1/342.9/К 96ЦБ 36387

Къндева-Спиридонова, Емилия Василева

   Съвременно административно правосъдие : [Моногр.] / Емилия Къндева . - София : Ciela, 2003 . - 412 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 405 - 410.

   ISBN 954-649-646-4 (Сиела)

   ISBN 978-954-649-646-1 (Сиела)

  

Сист. No: 36731

- 17 -

РВ/347.91/.95/К 99ЦБ 36369

Кюркчиев, Стефан Недялков

   Заповедното производство : Производството по новия ГПК /  Авт. и състав. Стефан Кюркчиев . - София : Ciela, 2008 . - 162 с. ; 21 см

   Съдържа и Наредба N 6/20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

   ISBN 978-954-28-0350-8 (Сиела)

  

Сист. No: 36715

- 18 -

РВ/347.45/.47/М 24ЦБ 36370

Мангачев, Иван Петков

   Договорите за финансово обезпечение /  Авт. и състав. Иван Мангачев . - София : Ciela, 2008 . - 252 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 171 - 179.

   ISBN 978-954-28-0380-5 (Сиела)

  

Сист. No: 36716

- 19 -

Ч1/347.6(497.2)/М 32ЦБ 36374

Марков, Методи Марков

   Семейно и наследствено право : Помагало / Методи Марков ; С предг. от авт.  . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2009 . - 264 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-614-1 

  

Сист. No: 36720

- 20 -

РВ/347.6(497.2)/М 32ЦБ 36428

Марков, Методи Марков

   Семейно и наследствено право : Помагало / Методи Марков ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2005 . - 216 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-730-261-2 

  

Сист. No: 36774

- 21 -

Ч1/341.17/М 96ЦБ 36378

Мутон, Жан-Дени

   Юридически размисли върху бъдещето на Европейския съюз : [Моногр.] / Жан-Дени Мутон ; Прев. [от фр.] Христо Христев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 115 с. ; 21 см . -  (Библ. Студии по Европ. право)

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3025-7 

  

Сист. No: 12957

- 22 -

Ч1/347(497.2)(094.9)/О-18ЦБ 36386

Обретенова, Мариана и др.

   Изпълнителното производство : Производството по новия ГПК /  Авт. и състав. Мариана Обретенова, Диана Митева . - София : Ciela, 2008 . - 358 с. ; 20 см

   Съдържа и Граждански процесуален кодекс : Ч. 5. Изпълнително производство ; Закон за частните съдебни изпълнители ; Наредба N 6/20.02.2008 за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство ; Наредба N 7/22.02.2008 за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс ; Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство ; Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс ; Тарифи за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

   ISBN 978-954-28-0295-2 

  

Сист. No: 36730

- 23 -

РВ/328.185/П 36ЦБ 36439

Пенчев, Пенчо Дeнчев

   Как се наливаха основите : Към ранната история на бълг. корупция (1879 - 1912) / Пенчо Пенчев . - София : Рива, 2011 . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 263 - 278 и под линия.

   ISBN 978-954-320-354-3 

  

Сист. No: 36788

- 24 -

Ч1/347.22(497.2)/П 47ЦБ 36373

Петров, Владимир Богданов и др.

   Вещно право : Помагало / Владимир Петров, Методи Марков . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2009 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-627-1 

  

Сист. No: 36719

- 25 -

РВ/339.13/С 84ЦБ 36410

Страховиц, Михаел

   Мрежов маркетинг : Основи / Михаел Страховиц ; Прев. от нем. Таня Стаева, Стефан Стаев . - София : ДНК - Николай Данков, 2007 . - 136 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-90239-6-1 

  

Сист. No: 36754

- 26 -

РВ/347.1/Т 36ЦБ 36426

Тасев, Симеон Христов и др.

   Гражданско право : Обща част : Помагало / Симеон Тасев, Методи Марков ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - София : Сиби, 2006 . - 280 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-730-316-3 

  

Сист. No: 36772

- 27 -

РВ/347.1/Т 36ЦБ 36427

Тасев, Симеон Христов и др.

   Гражданско право : Обща част : Помагало / Симеон Тасев, Методи Марков ; С предг. от авт.  . - 4. [прераб. и доп.] изд. . - София : Сиби, 2008 . - 288 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   На задната кор. ISBN : 978-954-730-534-2. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-532-2 

  

Сист. No: 36773

- 28 -

РВ/347.6(497.2)/Т 36ЦБ 36368

Тасев, Христо

   Българско наследствено право : [Учебник за ВУЗ] / Христо Тасев ; Нова ред. Георги Петканов, Симеон Тасев . - 8. доп. и прераб. изд. . - София : Ciela, 2006 . - 200 с. : със сх. ; 23 см

   1. изд. 1953 със загл. Наследствено право на НРБ на изд. Наука и изкуство в сер. Университетска лит. - Пълното име на авт. е Христо Тасев Божилов. - Библиогр. с. 198 - 199.

   ISBN 954-649-903-Х (Сиела)

   ISBN 978-954-649-903-5 (Сиела)

  

Сист. No: 36714

- 29 -

Ч1/341.9/Т 64ЦБ 36375

Тодоров, Тодор Енчев

   Международно частно право : Европ. съюз и Република България / Тодор Тодоров . - София : Сиби, 2007 . - 368 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 367.

   ISBN 978-954-730-423-9 

  

Сист. No: 36721

- 30 -

Ч1/347.7(497.2)/Т 75ЦБ 36377

Торманов, Захари Емилов

   Едноличен търговец : Практ. комент. : Над 80 примерни обр. / Захари Торманов . - София : Сиби, 2006 . - 544 с. ; 22 см

   Съдържа : Регистриране ; Вписване и промени в търговския регистър ; Договори ; Трудови правоотношения и трудови договори.

   ISBN 954-730-308-2 

  

Сист. No: 4283

- 31 -

РВ/330.16/У 70ЦБ 36409

Уотълс, Уолъс Дилойс

   Науката да станеш богат : Тайната на успеха / Уолас Д. Уотълс ; Прев. от англ. Ангелина Василева . - София : Шамбала, 2008 . - 125 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Мистични техники за успех)

   Пълното име на прев. е Ангелина Николова Муховска-Василева.

   ISBN 978-954-319-087-4 

  

Сист. No: 36753

- 32 -

РВ/336.6/Ч 95ЦБ 36430

Чуков, Кръстьо Петров

   Финансово-стопански анализ на предприятието : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Кръстьо Чуков . - София : Тракия - М, 2003 . - 263 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 261 - 263.

   ISBN 954-8401-24-Х 

  

Сист. No: 36777

- 33 -

РВ/339.13/Ш 95ЦБ 36411

Шрайтер, Том

   Най-лесният начин за спонсориране: специални предложения & системи за бърз старт / Том (Big Al) Шрайтер ; Прев. [от англ.] Красимира Матева . - София : Анхира, 2000 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-9882-10-1 

  

Сист. No: 36755

Математика. Естествени науки

- 34 -

РВ/524/Г 82ЦБ 36441

Грийн, Брайън

   Скритата реалност : Паралелни вселени и фундаменталните закони на космоса / Брайън Грийн ; Прев. от англ. Милена Боринова ; Ред. Михаил Бушев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 512 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Древна мъдрост. Нова наука)

   Библиогр. с. 496 - 498 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-321-919-3 

  

Сист. No: 36794

Медицина

Приложни науки. Техника

- 35 -

РВ/620.9/Ч 20ЦБ 36429

Чалъков, Иван и др.

   Черните дупки на българската енергетика : Трансформацията на електроенерг. комплекс в България след 1989 и отражението и в икон. и полит. практики днес / Ив. Чалъков, И. Христов, Т. Митев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 353 - 358.

   ISBN 954-321-801-3 

  

Сист. No: 36776

Селско стопанство

Изкуства

- 36 -

Кр/К75/П 78ЦБ 36423

Попчев, Иван Тодоров   

   И. Попчев  : [Албум с репрод.] / Иван Тодоров Попчев . - Ст. Загора : [Изд. авт.], б. г. . - 8 с. : с цв. ил. ; 20 см

   С биогр. бел. за авт. на англ.

  

Сист. No: 36767

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 37 -

Ч1/830.09/А 66ЦБ 36390

Андреева-Попова, Надежда Петрова

   Покръстването на българите в немски пиеси от XVIII-XIX в. / Надежда Андреева ; Прев. [от нем.] авт.  . - В. Търново : ПИК, 2004 . - 380 с. : с ил., факс., IV с. : цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. под линия ; С рез. на нем.

   ISBN 954-736-118-Х 

  

Сист. No: 36734

- 38 -

РВ/886.7(091)/Б 70ЦБ 36393

Цонев, Светозар Ст.

   Христо Ботев. Поезия и правда / Светозар Цонев . - 2. изд. . - София : Нар. просв., 1976 . - 188 с. : с портр., ил. и факс. ; 21 см

   Авт. не е отбелязан на кор.

  

Сист. No: 36737

Чужда художествена литература

- 39 -

РВ/820-31/Б 32ЦБ 36399

Бекет, Саймън

   Опасни пътища : [Роман] / Саймън Бекет ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Албор, 1995 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Кръв и маски)

   

   ISBN 954-8272-35-0 

  

Сист. No: 36743

- 40 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 36402

Кланси, Том

   Без пощада : [Роман] / Том Кланси ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 2000 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 82)

   

   ISBN 954-585-089-2 

  

Сист. No: 36746

- 41 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 36401

Кларксън, Джон

   Хавайска жега : [Роман] / Джон Кларксън ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Бард, 1997 . - 320 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 36)

   

  

Сист. No: 36745

- 42 -

РВ/820(73)-31/К 81ЦБ 36404

Кониц, Уилям

   Пигтаун : [Роман] / Уилям Кониц ; Прев. от англ. Теодора Илиева-Радева . - София : Плеяда, 2003 . - 344 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световен трилър)

   

  

Сист. No: 36748

- 43 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 36408

Корнуел, Патриша

   Аутопсия : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Милена Дайнова . - София : Бард, 2001 . - 320 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 100)

   

   ISBN 954-585-125-3 

  

Сист. No: 36752

- 44 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 36405

Корнуел, Патриша Д.

   Необикновена зараза : [Роман] /  Прев. [от англ.] Патриша Корнуел, Юлия Чернева . - [София] : Бард, 2000 . - 272 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 85)

   

   ISBN 954-585-095-7 

  

Сист. No: 36749

- 45 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 36407

Корнуел, Патриша Д.

   Ферма за трупове : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. от англ. Елена Чизмарова . - София : Атика, 1996 . - 286 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 36751

- 46 -

РВ/820(73)-31/Л 63ЦБ 36400

Линдзи, Дейвид

   Хладен разум : [Роман] / Дейвид Линдзи ; Прев. [от англ.] Росица Германова . - София : Епсилон, 1994 . - 272 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 36744

- 47 -

РВ/820(73)-31/Х 26ЦБ 36403

Харви, Клей

   Идеален ден за убиване : [Роман] / Клей Харви ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Бард, 1999 . - 272 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 72)

   

   ISBN 954-585-013-2 

  

Сист. No: 36747

- 48 -

РВ/820(73)-31/Х 26ЦБ 36406

Харви, Клей

   Черен шепот : [Роман] / Клей Харви ; Прев. [от англ.] Диана Кутева, Стамен Стойчев . - София : Бард, 1999 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 75)

   

   ISBN 954-585-053-1 

  

Сист. No: 36750

Българска художествена литература

- 49 -

Кр/К886.7-1/М 14ЦБ 36425

Маджарски, Стойчо Митев

   Бяла магия : [Поезия] / Стойчо Маджарски ; Ред. Жеко Христов . - Ст. Загора : Точно време за всички, 1992 (Ст. Загора : печ при НТС) . - 32 с. ; 20 см

   Кн. е със сгрешена паг.

  

Сист. No: 36769

- 50 -

Кр/К886.7-1/М 14ЦБ I 3525

Маджарски, Стойчо Митев

   Смях без мито : [Сб. хумористични разкази и стихове] / Стойчо Маджарски ; Худож. Пенчо Дешев, В. Токарев . - Сыктывкар : Коми книжное изд., 1990 . - 64 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 5-7555-0224-2 

  

Сист. No: 36771

Литература за деца и юноши

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 51 -

АТ/949.72.04/К 63ЦБ 36391

Кларк, Джеймс Франклин

   Библията и Българското Възраждане / Джеймс Ф. Кларк ; Прев. [от англ.] Христо Данев ; Послесл. Румен Генов . - София : МаК, 2007 . - 286 с. ; 21 см

   Анотирана библиогр. с. 245 - 275 и след отд. глави.

   ISBN 954-8585-02-2 

  

Сист. No: 36735

- 52 -

Ч1/930.24/С 13ЦБ 36384

Савелиева, Ирина Максимовна и др.

   История и време : В търсене на изгубеното : [Моногр.] / И. М. Савелиева, А. В. Полетаев ; Прев. от рус. Бойко Пенчев, Христо Карастоянов . - [София] : Стигмати, 2006 . - 716 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 664 - 714 и под линия.

   ISBN 954-9521-75-3 

  

Сист. No: 36728

- 53 -

РВ/949.72.03/С 75ЦБ 36436

Степанов, Цветелин Йорданов

   История vs псевдонаука : Древнобълг. етюди : [Сб.] / Цветелин Степанов . - София : Ciela, 2008 . - 156 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Войни и власт)

   Библиогр. с. 121 - 127.

   ISBN 978-954-28-0322-5 (Сиела)

  

Сист. No: 36785

Краезнание - отраслева литература

- 54 -

Кр/К61/А 64ЦБ 36418

Анастасов, Васил Георгиев

   Съюзници в бяло : [Изследване] / Васил Анастасов ; Ред. Веселина Димитрова . - Пловдив : [Хермес], 1992 . - 232 с. ; 20 см

   Пълното име на ред. Веселина Димитрова Анастасова.

  

Сист. No: 36762

- 55 -

Кр/К616.2/А 64ЦБ 36419

Анастасов, Васил Георгиев

   За болницата в края на града / Васил Анастасов ; Ред. Веселина Димитрова ; С предг. от авт.  . - Пловдив : [Изд. авт.], 1996/8 (Пловдив : печ. Полиграфия) . - 151 с. : с ил. , портр. , табл. ; 20 см

   Пълното име на ред. Веселина Димитрова Анастасова.

  

Сист. No: 36763

- 56 -

Кр/К886.7-31/А 64ЦБ 36420

Анастасов, Васил Георгиев

   Мъжки сълзи : [Роман] / Васил Анастасов ; Ред. Веселина Димитрова . - Пловдив : [Изд. авт.], 1995 . - 196 с. ; 20 см

   Пълното име на ред. Веселина Димитрова Анастасова. - На гърба на загл. с. г. на изд. е 1994.

  

Сист. No: 36764

- 57 -

Кр/К886.7-32/А 64ЦБ 36422

Анастасов, Васил Георгиев

   Повикване : Разкази / Васил Анастасов ; Ред. Веселина Димитрова . - Пловдив : [Полиграф], 1999 (Пловдив : печ. Полиграфия) . - 136 с. ; 20 см

   Пълното име на ред. Веселина Димитрова Анастасова.

   ISBN 954-9529-28-2 

  

Сист. No: 36766

- 58 -

Кр/К75/П 78ЦБ 36423

Попчев, Иван Тодоров

    И. Попчев  : [Албум с репрод.] / Иван Тодоров Попчев . - Ст. Загора : [Изд. авт.], б. г. . - 8 с. : с цв. ил. ; 20 см

   С биогр. бел. за авт. на англ.

 
  

Сист. No: 36767


 Индекс по АВТОРИ

Анастасов, Васил 54 55 56 57 
Анастасов, Васил Георгиев 54 55 56 57 
Анастасова, Веселина Димитрова 54 55 56 57 
Андреева, Надежда 37 
Андреева-Попова, Надежда Петрова 37 
Архимандрит Серафим 6 
Бакалов, Георги 6 
Бекет, Саймън 39 
Божилов, Христо Тасев 28 
Боринова, Милена 34 
Бушев, Михаил 34 
Бушев, Михаил Константинов 34 
Василева, Ангелина 31 
Василева, Ангелина Николова 31 
Висарион Зографски, йеромонах 4 
Генов, Румен 51 
Генов, Румен Луизов 51 
Германова, Росица 46 
Грийн, Брайън 34 
Дайер, Уейн 1 
Дайнова, Милена 43 
Дайър, Уейн У. 1 
Данев, Христо 51 
Дешев, Пенчо 50 
Димитрий, митроп. Ростовски 5 
Димитрова, Веселина 54 55 56 57 
Еко, Умберто 10 
Епископ Николай Макариополски 6 
Заутер, Вернер 11 12 
Златарски, Иван 40 
Златарски, Иван Василев 40 
Иванов, Н. 7 
Игнатова, Ваня 3 
Игнатова, Ваня Славова 3 
Илиева-Радева, Теодора 42 
Йоан Филипов, йеромонах 4 
Йоаникий, Сливенски митрополит 6 
Калайджиев, Ангел 13 
Калайджиев, Ангел Симеонов 13 
Каприев, Георги 2 
Каприев, Георги Теологов 2 
Карастоянов, Христо 52 
Карастоянов, Христо Тодоров 52 
Кацарски, Александър 14 
Кацарски, Александър Николов 14 
Кискинов, Вихър 15 
Кискинов, Вихър Николов 15 
Кланси, Том 40 
Кларк, Джеймс Ф. 51 
Кларк, Джеймс Франклин 51 
Кларксън, Джон 41 
Кониц, Уилям 42 
Корнуел, Патриша 43 44 45 
Корнуел, Патриша Д. 43 44 45 
Костова-Върлакова, Велимира 10 
Кутева, Диана 48 
Кутева, Диана Янакиева 48 
Куюмджиев, Ел. 7 
Къндева, Емилия 16 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 16 
Кюркчиев, Стефан 17 
Кюркчиев, Стефан Недялков 17 
Линдзи, Дейвид 46 
Маджарски, Стойчо 49 50 
Маджарски, Стойчо Митев 49 50 
Мангачев, Иван 18 
Мангачев, Иван Петков 18 
Марков, Методи 19 20 24 26 27 
Марков, Методи Марков 19 20 24 26 27 
Матева, Красимира 33 
Матева, Красимира Иванова 33 
Миланова, Станислава 39 
Миланова, Станислава Александрова 39 
Митев, Т. 35 
Митев, Тихомир 35 
Митева, Диана 22 
митроп. Ростовски, св. Димитрий 5 
Митрополит Йоаникий Сливенски 6 
Мутон, Жан-Дени 21 
Муховска-Василева, Ангелина Николова 31 
Николай, Макариополски епископ 6 
Обретенова, Мариана 22 
Пеева, Сирма 1 
Пенчев, Бойко 52 
Пенчев, Пенчо 23 
Пенчев, Пенчо Дeнчев 23 
Петканов, Георги 28 
Петканов, Георги Петров 28 
Петров, Владимир 24 
Петров, Владимир Богданов 24 
Полетаев, А. В. 52 
Полетаев, Андрей Владимирович 52 
Попчев, И. 36 58 
Попчев, Иван Тодоров 36 58 
Русев, Р. 7 
Савелиева, И. М. 52 
Савелиева, Ирина Максимовна 52 
Серафим (Роуз), йеромонах 7 
Серафим, архимандрит 6 7 
Славов, Ивайло 11 12 
Стаев, Стефан 25 
Стаева, Таня 25 
Степанов, Цветелин 53 
Степанов, Цветелин Йорданов 53 
Стойчев, Стамен 48 
Стойчев, Стамен Димов 48 
Стойчев, Стойчо Митев 50 
Страховиц, Михаел 25 
Тасев, Симеон 26 27 28 
Тасев, Симеон Владимиров 28 
Тасев, Симеон Христов 26 27 
Тасев, Христо 28 
Тодоров, Тодор 29 
Тодоров, Тодор Енчев 29 
Токарев, В. 50 
Торманов, Захари 30 
Торманов, Захари Емилов 30 
Тушева, Гергана 14 
Тушева, Гергана Христова 14 
Уейт, Артър Едуард 3 
Уотълс, Уолас Д. 31 
Уотълс, Уолъс Дилойс 31 
Харви, Клей 47 48 
Христев, Христо 21 
Христев, Христо Илков 21 
Христов, Жеко 49 
Христов, Жеко Костадинов 49 
Христов, И. 35 
Христов, Иво 35 
Цонев, Светозар 38 
Цонев, Светозар Ст. 38 
Чалъков, Ив. 35 
Чалъков, Иван 35 
Чернева, Юлия 41 44 47 
Чернева, Юлия Недкова 41 44 47 
Чизмарова, Елена 45 
Чуков, Кръстьо 32 
Чуков, Кръстьо Петров 32 
Шрайтер, Том 33 
Шрайтер, Том (Big Al) 33 
Шрайтер, Том (Големият Ал) 33 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аутопсия 43 
Без пощада 40 
Библията и Българското Възраждане 51 
Бъдете господари на живота си 1 
Българско наследствено право 28 
Бяла магия 49 
Вещно право 24 
Византийската философия 2 
Връща ли се часовникът назад 10 
Вяра, Надежда, Любов 6 
Гражданско право 26 27 
Договорите за финансово обезпечение 18 
Душата след смъртта 7 
Едноличен търговец 30 
Жития на светиите 5 
За болницата в края на града 55 
Закон за търговския регистър 14 
Заповедното производство 17 
И. Попчев 36 58 
Идеален ден за убиване 47 
Изпълнителното производство 22 
История vs псевдонаука 53 
История и време 52 
Как се наливаха основите 23 
Картинен ключ към Таро 3 
Международно частно право 29 
Мрежов маркетинг 25 
Мъжки сълзи 56 
Най-лесният начин за спонсориране: специални предложения & системи за бърз старт 33 
Науката да станеш богат 31 
Необикновена зараза 44 
Облигационно право 13 
Опасни пътища 39 
Основи на банковото дело 11 12 
Пигтаун 42 
Повикване 57 
Покръстването на българите в немски пиеси от XVIII-XIX в. 37 
Правната система 15 
Семейно и наследствено право 19 20 
Скритата реалност 34 
Смях без мито 50 
Суеверия сред днешните християни 4 
Съвременно административно правосъдие 16 
Съюзници в бяло 54 
Требник 8 
Ферма за трупове 45 
Финансово-стопански анализ на предприятието 32 
Хавайска жега 41 
Хладен разум 46 
Христо Ботев. Поезия и правда 38 
Часослов 9 
Черен шепот 48 
Черните дупки на българската енергетика 35 
Юридически размисли върху бъдещето на Европейския съюз 21 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право - България 16 
Банково дело - учебници за ВУЗ 11 12 
Безсмъртие - религиозни и езотерични проблеми 7 
Библия - тълкуване 6 
Бизнес - етични и социалнопсихологични проблеми 31 
Богосложение и философия - история 2 
Богослужение - в православната църква 6 8 9 
Болести на дихателните пътища - популярна литература 55 
Болници, белодробни - България - история 55 
България - история - Възраждане 51 
България - история - средни векове 53 
България - обществено устройство и обществени отношения - история 35 
България - търговия - законодателни и директивни материали 14 
Българска литература - Възраждане - история - биографии 38 
Българска литература - теми, образи, сюжети 38 
Вещно право - България - учебници за ВУЗ 24 
Граждански процес - България 17 
Граждански процесуален кодекс - България 17 
Гражданско право - България 22 
Гражданско право - България - учебници за ВУЗ 26 27 
Договори - България - законодателни и директивни материали 18 
Драма, немска - теми, образи, сюжети 37 
Древен Изток - история - средни векове 53 
Европа - история - средни векове 53 
Европейска общност - договори 21 
Европейски съюз - правни проблеми 21 
Енергетика - България - история 35 
Живопис, българска - албуми 36 58 
Залог - България - правни проблеми 18 
Игри - наръчници и ръководства 3 
Изпълнително производство - България 22 
Икономическо поведение - наръчници и ръководства 33 
Икономическо поведение - популярна литература 31 
История - теория и философия 52 
Катехизис, православен 6 
Корупция - България - история 23 
Космология - популярна литература 34 
Литургия, православна 8 9 
Лично и семейно право - България - учебници за ВУЗ 19 20 
Личност - психология - популярна литература 1 
Маркетинг - наръчници и ръководства 25 33 
Медицински работници - участие в партизанското движение - Пловдивски край 54 
Международно частно право - учебници за ВУЗ 29 
Мисионерство, американско - в България 51 
Народни вярвания - символика 4 
Наследствено право - България - учебници за ВУЗ 19 20 28 
Облигационно право 13 
Обществено устройство и обществени отношения - социално-икономически и политически проблеми 10 
Поведение - в обществото - популярна литература 1 
Поети, български - биографии 38 
Покръстване на българите 865 г. - в литературата 37 
Право - България 18 
Право - теория 15 
Предсказания - наръчници и ръководства 3 
Религиозна философия, византийска - история 2 
Религиозни обреди и тайнства - в християнството 4 
Светци - в християнската религия 5 
Смърт - религиозни и езотерични проблеми 7 
Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ 32 
Стопански престъпления - България - при социализма 35 
Суеверия - религиозни проблеми 4 
Трудово право - България - наръчници и ръководства 30 
Търговски договори и спогодби - България - правни проблеми - наръчници и ръководства 30 
Търговски дружества - България - правни проблеми - наръчници и ръководства 30 
Търговско право - България - законодателни и директивни материали 14 
Успех - в бизнеса - популярна литература 31 
Фирми - финанси - управление - учебници за ВУЗ 32 
Хронология, историческа - популярна литература 52 
Художници, български - албуми 36 58 
Църква, българска - история 51 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Анастасов, Васил Георгиев (1924 - ?) 55 56 57 
Ботев, Христо (1848 - 20. 5. 1876) 38 
Висарион Зографски, йеромонах 4 
Грийн, Брайън 34 
Йоан Филипов, йеромонах 4 
Каприев, Георги Теологов (1960 - ) 2 
Кларк, Джеймс Франклин (1906 - 1982) 51 
Мутон, Жан-Дени (1949) 21 
Степанов, Цветелин Йорданов 53 
Уейт, Артър Едуард (1857 - ?) 3 
Уотълс, Уолъс Дилойс (1860 - 1911) 31 
Шрайтер, Том (Big Al) 33 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Асирия 53 
България 8 12 14 16 17 18 19 20 23 24 26 27 28 30 35 36 37 51 53 54 55 58 
Вавилон 53 
Византия 2 
Европа 21 53 
Персия 53 
Пловдив 54 55 
Стара Загора 36 58