НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/097/В 42ЦБ 45186

Величков, Петър

   Сто български екслибриса : [Изобразителен материал] : Албум / Петър Величков ; Прев. от рус. Татяна Нанчева ; Прев. от англ. Маргарита Алексиева ; Прев. от фр. Стоян Цонев ; Прев. от нем. Кете Папазова . - София : Бълг. художник, 1985 . - (164) с. : с ил. ; 25 см

   Пълното име на авт. е Петър Величков Петров. - Съдържа и: Парал. текст на рус., англ., фр. и нем. ез. ; кратки биогр. данни за худож.

  

Сист. No: 46864

- 2 -

Ч1/021/Д 78ЦБ 45110

Дончева, Анета Дончева

   Развитие на библиотечната инфраструктура в България : [Учебник за ВУЗ] / Анета Дончева ; Науч. ред. Оля Харизанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   Списък на цитираните източници за статистическите данни: с. 164-165 ; Библиогр.: с. 166-173 и под линия.

   ISBN 978-954-07-4577-0 

  

Сист. No: 46756

- 3 -

Ч1/024/П 76ЦБ 45094

Попова, Ели Драганова

   Потребители и ползване на библиотеките / Ели Попова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 255-260 под линия и след отд. теми ; Терминол. речник.

   ISBN 978-954-07-4576-3 

  

Сист. No: 46740

Философия

- 4 -

РВ/159.964.2/Б 80ЦБ 45200

Бренър, Чарлс

   Увод в психоанализата : Осн. курс [за студенти] / Чарлс Бренър ; Предг. към бълг. изд. Чарлс Бренър ; Прев. [от англ.] и предг. Джордж Кеймън ; Дизайн Кремена Филчева . - [2. доп. изд.] . - София : Планета-3, 1999 . - 216 с. ; 22 см . -  (Поредица Artes liberales : Осн. кн. по общо образование)

   Съдържа и: Библиогр.: с. 204-207 ; Трудовете на Зигмунд Фройд на бълг. ез.: с. 208 ; Азб. показалец: с. 209-215. - Кн. е изд. на Нов бълг. унив.

   ISBN 954-90455-1-X 

  

Сист. No: 46878

- 5 -

РВ/159.92/В 19ЦБ 45142

Ван Хелсинг, Ян

   Преди да се гръмнеш, прочети тази книга! / Ян Ван Хелсинг ; Прев. от нем. Георги Кайтазов . - София : Дилок, 2018 . - 376 с. : със сн. ; 22 см

   Ян ван Хелсинг е псевд. на Ян Удо Холей. За автора: с. 373-374.

   ISBN 978-954-2902-58-4 

  

Сист. No: 46801

- 6 -

РВ/159.97/Г 43ЦБ 45229

Гецфелд, Андрю Р.

   Анормална психология : Сб. случаи : Една нова перспектива / Андрю Р. Гецфелд ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2011 . - 344 с. ; 24 см

   Загл. в изд. каре: Сб. случаи по анормална психология. - Библиогр.: с. 336-342.

   ISBN 954-321-794-7 

   ISBN 978-954-321-794-6 

  

Сист. No: 46907

- 7 -

РВ/159.925/К 99ЦБ 45236

Кюнке, Елизабет

   Езикът на тялото For Dummies : [Ръководство] / Елизабет Кюнке ; Прев. [от англ.] Николета Габровска . - [София] : Алекс Софт, [2009] . - 320 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица ...For Dummies)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-656-167-3 

  

Сист. No: 46915

- 8 -

РВ/159.96/Н 84ЦБ 45232

Ничева, Нина Иванова

   Подкрепа от небето : [Нумерология, зодии и мантри] / Нина Ничева . - София : Аливго, 2003 . - 335 с. ; 20 см

   
   e-mail: nina_nicheva@yahoo.com 

   ISBN 954-8454-07-6 

  

Сист. No: 46910

- 9 -

Ч1/130.2/О-83ЦБ 45099

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : [Сборник] : Кн. 2. /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 160 с. : с ил. ; 22 см . -  ([Сер.] България среща Китай. Поредица Основни понятия в китайската мисъл и култура ; 2)

   Текст и на кит. ез. ; Бел. под линия.

   ISBN 978-619-01-0291-5 

  

Сист. No: 46745

- 10 -

Ч1/130.2/О-83ЦБ 45100

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : [Сборник] : Кн. 3. /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 152 с. : с ил. ; 22 см . -  ([Сер.] България среща Китай. Поредица Основни понятия в китайската мисъл и култура ; 3)

   Текст и на кит. ез. ; Бел. под линия.

   ISBN 978-619-01-0368-4 

  

Сист. No: 46746

- 11 -

РВ/159.961/Ш 79ЦБ 45233

Шнайдер, Петра и др.

   Висши енерговибрационни есенции : Път към усъвършенстването на живота : Сист. наръчник за енергията на Възнесените учители / Петра Шнайдер, Герхард К. Пиерот ; Прев. от англ. Снежана Милева . - София : Шамбала, 2008 . - 334 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: За авт.: с. 332-333.

   ISBN 978-954-319-120-8 

  

Сист. No: 46911

Религия. Теология

- 12 -

РВ/244/М 52ЦБ 45231

Мечкова, Диана Христова

   Светият Дух - лечител и спасител / Диана Мечкова . - София : Бъдеще БН, 2019 . - 280 с., 8 л. : цв. снимки ; 21 см . -  (Поредица Кн., които лекуват)

   Библиогр.: с. 279.
   e-mail: mechkova.d@abv.bg 

   ISBN 978-619-7305-09-8 

  

Сист. No: 46909

- 13 -

Ч1/297/Х 98ЦБ 45220

Хюсеин, Ед

   Ислямът : Световна история / Ед Хюсеин ; Прев. от англ. Борислав Стефанов . - София : Ciela, 2019 . - 344 с. ; 23 см

   Съдържа и Прил.: Призивите на мислители от Близкия изток за рег. съюз ; Бел. за авт. - Бел.: с.338-343.
   @Ed_Husain 

   ISBN 978-954-28-2942-3 (Сиела)

  

Сист. No: 46898

Обществени науки

- 14 -

Ч1/32(497.2)/Б 44ЦБ 45090

Биков, Тома Любомиров

   Политически кризи и служебни правителства / Тома Биков . - София : Мултипринт, 2019 . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 201 - 214.

   ISBN 978-619-7430-26-4 

  

Сист. No: 46736

- 15 -

Ч1/338.48/В 24ЦБ 45226

Василева, Ваня Атанасова

   Природни туристически ресурси на България / Ваня Василева ; Рецензент Иван Марков, Димитър Владев ; Науч. ред. Дора Кабакчиева . - Шумен : Химера, 2018 . - 336 с. : с табл., снимки ; 21 см

   Съдържа и: Рез. на рус. и англ. ез.: с. 310-311 ; Библиогр.: с. 312-324. - Грешно изписана думата "туристически" в загл. на загл. с.
   e-mail: vvpost@abv.bg 

   ISBN 978-619-7218-44-2 

  

Сист. No: 46903

- 16 -

Ч1/371.4/Д 35ЦБ 45089

Деклеб, Силви и др.

   [Сто и петдесет] 150 упражнения по метода "Монтесори" у дома : От 0 до 6 години : [Ръководство] / Силви Деклеб, Ноеми Деклеб ; Прев. от фр. Стефания Ранкова ; С увод  . - София : Ciela, 2018 . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2714-6 (Сиела)

  

Сист. No: 46735

- 17 -

Ч1/372.41/И 22ЦБ 45097

Иванова, Нели Стоянова

   Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст / Нели Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 20 см

   

   Ч. 2 . - 280 с.

   Библиогр. с. 270-276.

   ISBN 978- 954-07-4575-6 (ч. 2)

  

Сист. No: 46743

- 18 -

Ч1/339.13:077/К 87ЦБ 45223

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 4.0 : От традиционното към дигиталното / Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиауан ; Прев. [от англ.] Людмила Андреева . - София : Locus, 2019 . - 223 с. : със сх. ; 21 см . -  ([Сер.] Carpe diem ; 11)

   Locus е запазена търговска марка на Locus Publishing. - Азб. показалец: с. 217-222.

   ISBN 978-954-783-289-3 (Локус)

  

Сист. No: 46901

- 19 -

Ч1/371.4/Л 58ЦБ 45095

Лилард, Пола Полк и др.

   Монтесори от самото начало : Детето у дома от раждането до тригодишна възраст / Пола Полк Лилард, Лин Лилард Джесън ; Прев. от англ. Евгения Димитрова-Минева ; Консултант Росица Кунева . - [София] : Асеневци, 2019 . - 312 с. : със снимки ; [1] л. : сгънат сх. ; 21 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-619-7356-62-5 

  

Сист. No: 46741

- 20 -

ДБ/323.28/Л 58ЦБ 45204

Лилков, Вили и др.

   Погубената България : За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 / Вили Лилков, Христо Христов ; Предг. Любомир Канов . - София : Ciela, 2019 . - 472 с. ; 23 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 463 - 471.

   ISBN 978-954-28-2905-8 (Сиела)

  

Сист. No: 46882

- 21 -

Ч1/374.28(497.2)/Д 26ЦБ 45173
 Нац. форум 25 год. от възстановителния конгрес на СНЧ. Сливен. 28 - 29 май 2015 

   [Двадесет и пет] 25 години читалища в развитие : Сб. [с докл.] /  Встъп. думи Николай Дойнов . - София : WINI - 1837, 2016 . - 78 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Други авт. на докл.: С. Байракова, Х. Гиневски, К. Вачкова. - Съдръжа и Сп. на участниците в Нац. съвещание за възстановяване на Съюза на нар. ч-ща, 12 януари 1990 г., ч-ще "Валентин Андреев" - София: с. 63-76 ; Библиогр.: с. 59-60.

   ISBN 978-954-9437-61-4 (Уини)

  

Сист. No: 46837

- 22 -

Ч1/374/Н 62ЦБ 45109

Неформално образование  : Антология /  Състав. Силвия Николаева ; С предг. от състав.  ; Науч. ред. Вяра Гюрова и др. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 863 с. : с ил.. ; 23 см

   Загл. и на англ. ез.: Non-formal education. - Други ред.: С. Николаева, В. Божилова, А. Асенова, К. Мълкахи, К. Теодосиев. - Пълната форма на името на състав. Силвия Николаева е Силвия Николаева Николова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4375-2 

  

Сист. No: 46755

- 23 -

РВ/327(497.2)/Н 74ЦБ 45132

Николов, Райко

   Живот в два свята : [Мемоари] / Райко Николов . - София : Труд, 2014 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-198-338-0 

   ISBN 978-954-398-338-4 

  

Сист. No: 46791

- 24 -

Ч1/342.4(497.2)/П 16ЦБ 45103

Палангурски, Милко Стоянов

   Бащите на българската конституция : Мрежата на национална тъкан / Милко Палангурски ; Рец. Веселин Янчев, Йорданка Гешева . - В. Търново : Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев ; Фабер, 2019 . - 236 с. : с портр. ; 24 см

   Съдържа : Списък на депутатите в учредителното събрание. ; Фототип. изд. на Търновската конституция. - Библиогр. с. 202-222 ; Рецз. на фр. и англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0937-5 

  

Сист. No: 46749

- 25 -

Ч1/352/С 43ЦБ 45106

Славова, Мария Гаврилова

   Местното самоуправление и местната администрация : [Учебник за ВУЗ] / Мария Славова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 303 с. ; 24 см . -  (Университетска библ. ; 520)

   Библиогр. с. 283-294 ; Предм. показалец ; Рез. на англ., рус., нем., фр. ез.

   ISBN 978-954-07-4612-8 

  

Сист. No: 46752

- 26 -

Ч1/316.347.2/Щ 40ЦБ 45101

Щигер, Цирил

   Забравените малцинства на Балканите : Вече не знаем кои сме / Цирил Щигер ; С предг. от авт.  ; Прев. от нем. Екатерина Попова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 256 с. : с карта ; 22 см

   Изд. с подкрепата на лит. мрежа ТРАДУКИ. - Библиогр. 251-253.

   ISBN 978-619-01-0433-9 

  

Сист. No: 46747

Математика. Естествени науки

- 27 -

Ч1/574.9(497.2)/А 92ЦБ 45104

Асенов, Асен Иванов

   Биогеография : [Учебник за ВУЗ] / Асен Асенов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 430 с. : с ил. ; 24 см . -  (Университетска библ. ; 521)

   Библиогр. с. 365-382.; Азб. показалци ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4655-5 

  

Сист. No: 46750

- 28 -

РВ/524/Х 59ЦБ 45159

Хокинг, Стивън

   Кратки отговори на големите въпроси / Стивън Хокинг ; Предг. от Еди Редмейн ; Въвед. Кип С. Торн ; Послесл. Луси Хокинг ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 . - 248 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-893-0 

  

Сист. No: 46818

Медицина

- 29 -

Ч1/615.851/А 89ЦБ 45221

Арт терапия по мярка  : [Сборник] / Александра Иванова и др. ; Ред. и състав. Александра Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 175 с. : с ил. ; 24 см

   Др. автори : А. Богословова, В. Герова, Е. Маринчева, Й. Порязова, К. Петков, Н. Денева, Р. Гаджанова. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-619-233-073-6 

  

Сист. No: 46899

- 30 -

Ч1/615.851/И 21ЦБ 45091

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на фобии и мании : Практическо ръководство / Петър Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 112 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 108.

   ISBN 978-954-9664-88-1 (грешен)

   ISBN 978-954-9664-89-8 

  

Сист. No: 46737

- 31 -

Ч1/615.851/И 21ЦБ 45093

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на вредни привички и зависимости : Практическо ръководство / Петър Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 171-172.

   ISBN 978-954-9664-88-1 

  

Сист. No: 46739

- 32 -

РВ/613.2(035)/О-45ЦБ 45155

Оз, Мехмед Дж.

   Храната може да ви излекува : Суперхрани за здраве, младост и отлична форма / Мехмед Дж. Оз ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 344 с. ; 20 см

   Азб. показалец ; За авт.: с.329.

   ISBN 954-26-1883-2 

   ISBN 978-954-26-1883-6 

  

Сист. No: 46814

Приложни науки. Техника

- 33 -

СФ/629.113/П 20ЦБ 45224

Панчев, Красимир Добрев

   Създатели на автомобили : Автомобилни конструктори, дизайнери и мениджъри : [Сб. биогр.] / Красимир Панчев . - София : Еър груп 2000, 2018 . - 205 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Съдържа и: Библиогр.: с. 197-198 ; За авт.: с. 199-201.
   www.avtosalon.bg 

   ISBN 978-954-752-187-2 

  

Сист. No: 46902

- 34 -

Ч1/657/С 27ЦБ 45102

Свраков, Антон

   Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни / Антон Свраков ; Рец. Стоян Дурин, Иван Русев . - София : Труд и право, 2019 . - 560 с. ; 22 с.

   Съдържа и За кн. и нейния авт. / С. Дурин. - Библиогр. с. 546-559 и бел. под линия.

   ISBN 978-954-608-265-7 

  

Сист. No: 46748

Селско стопанство

Изкуства

- 35 -

РВ/741/Г 45ЦБ 45235

Геър, Анджела

   Наръчник на художника : Въведение в рисуването с моливи, акварел и маслени бои : [Ръководство] / Анджела Геър ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Лили Илиева . - София : Книгомания, 2016 . - 256 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Авт. е посоч. на с. 7. - Азб. показалец: с. 254-256.

   ISBN 978-954-9817-10-2 

  

Сист. No: 46913

- 36 -

РВ/75.052/Г 72ЦБ II 3206

Гочев, Олег Николаев

   Стенописта : Проблеми и предизвикателства / Олег Гочев ; Науч. рецензент Ружко Челебиев, Свилен Стефанов, Елисавета Мусакова . - София : Нац. худож. академия, 2009 . - 326 с. ; 29 см

   С биогр. данни за авт. на кор. - Съдържа и: Рез. на англ. и на яп. ез.: с. 305-309 ; Бел.: с. 310 ; Списък на ил.: с. 311-322 ; Библиогр.: с. 323-325.
   e-mail: oleggotchev@gmail.com 

  

Сист. No: 46914

- 37 -

Кр/К78:061/Х 78ЦБ 45073

Луканов, Нино

   [Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" : 19 март 1994 - 19 март 2019 / Нино Луканов . - Ст. Загора, 2019 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 20 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см + 1 л. прогр.

   С кратка биогр. справка за авт.
   www.boris_christoff.net 

  

Сист. No: 46716

Спорт. Игри

Езикознание

- 38 -

СФ/808.67-313(035)/Б 73ЦБ 45088

Бояджиев, Валентин

   Азбука на имената в България : [Справочник] / Валентин Бояджиев, Галина Иванова . - София : Millenium, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-481-2 (Милениум)

  

Сист. No: 46734

Литературознание

- 39 -

Ч1/886.7:61/И 98ЦБ 45096

Ичевска, Татяна

   Медицината в българската литература : [Изследване] / Татяна Ичевска ; Науч. ред. Валери Стефанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 568 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 541-567 и под линия.

   ISBN 978-954-07-4633-3 

  

Сист. No: 46742

- 40 -

СФ/82/К 69ЦБ 45108

Книгата за литературата  /  Ред. Джеймс Кантън и др. ; Прев. Анна Орешкова, Мария Йоцова . - Словакия : Книгомания, 2018 . - 352 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Големите идеи, обяснени просто)

   Други ред.: Х. Клиъри, А. Креймър, Р. Лаксби, Д. Локсли, Е. Рипли, М. Тод, Х. Шачар, А. Валенте, Б. Винсънт, Н. Уолтън, М. Уийкс, П. Улард.

   ISBN 978-619-195-184-0 

  

Сист. No: 46754

- 41 -

СФ/820/899(092)/Т 15ЦБ 45105

Тагарт, Каралайн и др.

   Великите съвременни писатели : [A до Z : Наръчник] /  Предг. и ил. Анди Туи ; С текст на Каралайн Тагарт ; Прев. [от англ.] Майре Буюклиева ; Ред. Мария Йорданова . - [София] : Orange books, 2018 . - 224 с. : със снимки ; 22 см

   Текст и на англ. ез. - С Речник, Именен показалец.

   ISBN 978-619-171-057-7 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 46751

Чужда художествена литература

- 42 -

РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 45160

Айслър, Бари

   Рейн-сан: Клубът на убийците : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. [от англ.] Радослав Христов . - [София] : Бард, 2019 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.barryeisler.com 

   ISBN 978-954-655-931-9 

  

Сист. No: 46819

- 43 -

РВ/820-31/А 98ЦБ 45215

Ашър, Джей

   [Тринадесет] 13 причини защо : [Роман за юноши] / Джей Ашър ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Enthusiast, 2018 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8657-68-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 46893

- 44 -

РВ/820(73)-31/Б 14ЦБ 45162

Байби, Катрин

   Съпруга до сряда : [Роман] / Катрин Байби ; Прев. [от англ.] Диана Райкова . - София : Ергон, 2019 . - 240 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-095-8 

  

Сист. No: 46821

- 45 -

ДБ/820-1/Б 15ЦБ 45116

Байрон, Джордж Гордън

   Дон Жуан : [Роман в стихове] / Джордж Гордън Байрон ; Прев. от англ. Любен Любенов ; Подб. и ред. Ангел Малинов . - София : Пан, 2018 . - 184 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   

   ISBN 978-619-240-012-5 

  

Сист. No: 46776

- 46 -

АТ/820(73)-31/Б 21, ДБ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 45203

Балдачи, Дейвид

   Жертвите : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2019 . - 432 с. ; 20 см

   Роман от поредицата за Еймъс Декър.
   www.davidbaldacci.com 

   ISBN 978-954-769-478-1 

  

Сист. No: 46881

- 47 -

АТ/830-31/Б 39ЦБ 45138

Бернард, Каролине

   Музата на Виена : [Роман] / Каролине Бернард ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - [София] : Емас, [2019] . - 487 с. ; 20 см . -  ([Кол.] Музи)

   Каролине Бернард е псевдоним на Таня Шли.

   ISBN 978-954-357-405-6 

  

Сист. No: 46797

- 48 -

РВ/820-31/Б 48ЦБ 45161

Блекуел, Джулиет

   Писма от Париж : [Роман] / Джулиет Блекуел ; Прев. [от англ.] Габриела Кожухарова . - София : СофтПрес, 2019 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-155-479-3 

  

Сист. No: 46820

- 49 -

АТ/820(73)-31/Б 78ЦБ 45135

Браун, Сандра

   Само спомен : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Милена Кацарска . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 287 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1900-6 

   ISBN 978-954-26-1900-0 

  

Сист. No: 46794

- 50 -

АТ/820(73)-31/Б 80, РВ/820(73)-31/Б 80ЦБ 45139

Бредфорд, Барбара Тейлър

   Изключителна жена : [Роман] / Барбара Тейлър Бредфорд ; Прев. [от англ.] М. Германов . - София : Бард, 2019 . - 592 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-932-6 

  

Сист. No: 46798

- 51 -

РВ/820(73)-31/Б 82ЦБ 45148

Бруст, Стивън

   Влад Талтош : Убиец на свободна практика : [Т. 1 -] / Стивън Бруст ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - София : Бард, 2003 - . - 21 см

   

   Т. 5. Тиаса - Ястреб - Валиста . - 2019 . - 768 с.

   

   ISBN 978-954-655-914-2  (т. 5)

  

Сист. No: 46807

- 52 -

РВ/820(73)-31/Б 91ЦБ 45216

Бъксбаум, Джули

   Кажи ми три неща : [Роман за юноши] / Джули Бъксбаум ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Егмонт, 2019 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1799-7 

  

Сист. No: 46894

- 53 -

Ч1/820/899/Б 92ЦБ 45092

Българското слово на литературния глобус  : [Сборник] /  Състав. Георги Н. Николов . - [София] : Сатори Ко, [2018] . - 402 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8501-44-6 

  

Сист. No: 46738

- 54 -

РВ/840-31/Б 95ЦБ 45212

Бьогле, Никола

   Пациент 488 : [Роман] / Никола Бьогле ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2019 . - 392 с. ; 20 см

   Изд. Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-297-7 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 46890

- 55 -

ДБ/850-31/Г 18, РВ/850-31/Г 18ЦБ 45172

Галдино, Диего

   В любовта винаги става така : [Роман] / Диего Галдино ; Прев. от итал. Теодора Голиванова . - София : Кръгозор, 2019 . - 216 с. ; 21 см

   С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-771-420-5 

  

Сист. No: 46833

- 56 -

РВ/882-31/Г 56ЦБ 45070

Глуховски, Дмитрий Алексеевич

   Метро 2034 : [Роман] / Дмитрий Глуховски ; Прев. от рус. Васил Велчев . - София : Ciela, 2012 . - 355 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0714-8 (Сиела)

  

Сист. No: 46712

- 57 -

ДБ/820(73)-31/Д 37, РВ/820(73)-31/Д 37ЦБ 45209

Делински, Барбара

   Преди и отново : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1915-4 

  

Сист. No: 46887

- 58 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 45146

Джеймс, Джули

   Сватбена лудост : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - София : Ибис, 2019 . - 284 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-302-8 

  

Сист. No: 46805

- 59 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 45157

Кларк, Мери Хигинс и др.

   Много лошо момиче : [Роман] / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - [София] : Бард, 2019 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.maryhigginsclark.com 

   ISBN 978-954-655-930-2 

  

Сист. No: 46816

- 60 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 45190

Клейпас, Лайза

   Непризнати грехове : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. [от англ.] Емилия Ничева-Карастойчева . - София : СББ Медиа, 2018 . - 232 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри)

   Името на прев. e отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-257-7 

  

Сист. No: 46868

- 61 -

ДБ/820(73)-31/К 90, РВ/820(73)-31/К 90ЦБ 45207

Кренц, Джейн Ан

   Обет за мълчание : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дафина Янкова Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1909-Х 

   ISBN 978-954-26-1909-3 

  

Сист. No: 46885

- 62 -

РВ/820-31/К 93ЦБ 45191

Кумсън, Дороти

   Вкусовете на любовта : [Роман] / Дороти Кумсън ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : СББ Медиа, 2017 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-225-6 

  

Сист. No: 46869

- 63 -

ДБ/875-394/К 93ЦБ 45118

Кун, Николай

   Старогръцки митове и легенди / Николай Кун ; Прев. [от рус.] Наталия Василева Христова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   

   ISBN 978-954-26-1879-9 

  

Сист. No: 46778

- 64 -

РВ/820(73)-31/Л 65, РД/820(73)-31/Л 65ЦБ 45218

Липинкот, Рейчъл и др.

   На пет стъпки от теб : [Роман] / Рейчъл Липинкот, Мики Доутри, Тобаяс Яконис ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2018 . - 215 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   

   ISBN 978-619-157-277-9 

  

Сист. No: 46896

- 65 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 45211

Маклейн, Сара

   Маската на любовта : [Роман] / Сара Маклейн ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 . - 406 с. ; 21 см . -  (Кол. Златни ист. любовни романи)

   
   www.sarahmaclean.net 

   ISBN 978-619-157-313-4 

  

Сист. No: 46889

- 66 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 45217

Макменъс, Карън

   Двама могат да пазят тайна : [Роман] / Карън Макменъс ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Егмонт, 2019 . - 335 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2128-4 

  

Сист. No: 46895

- 67 -

РВ/840-31/М 34ЦБ 45201

Мартен-Люган, Анес

   Не брой целувките за сбогом : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; Прев. [от фр.] Радка Митова . - София : Ера, 2019 . - 379 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.agnesmartinlugand.fr/en/ 

   ISBN 978-954-389-529-8 

  

Сист. No: 46879

- 68 -

РВ/820(73)-31/М 53ЦБ 45154

Мийд, Ришел

   Смарагдово море : [Роман] / Ришел Мийд ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2019 . - 668 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2888-4 (Сиела)

  

Сист. No: 46813

- 69 -

МС/886.1-31/Н 97ЦБ 45165

Нушич, Бранислав

   Автобиография / Бранислав Нушич ; С предг. от авт.  ; Прев. от сърбохърв. Боян Ничев ; Худож. Киро Мавров . - София : Scorpio, б. г. . - 224 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библ. на ученика Световна класика за деца и юноши)

   Съдържа и За авт. ; Творч. ; Чародей на смеха / Б. Ничев.

   ISBN 978-954-792-662-2 (Скорпио)

  

Сист. No: 46825

- 70 -

РВ/820-31/О-50ЦБ 45141

О'Лиъри, Бет

   Споделеният апартамент : [Роман] / Бет О'Лиъри ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Ибис, 2019 . - 387 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-304-2 

  

Сист. No: 46800

- 71 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 45170

Патерсън, Джеймс

   Завръщането на паяка : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 376 с. ; 20 см

   Роман от поредицата за детектив Алекс Крос.

   ISBN 954-26-1907-3 

   ISBN 978-954-26-1907-9 

  

Сист. No: 46830

- 72 -

АТ/820(71)-31/П 34, РВ/820(71)-31/П 34ЦБ 45153

Пени, Луиз

   Светлина в пукнатините : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. [от англ.] Нели Лозанова . - София : СофтПрес, 2019 . - 512 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-155-483-0 

  

Сист. No: 46812

- 73 -

РВ/820-4/П 84ЦБ 45144

Пратчет, Тери

   Клавиатурна грешка : [Сб. нехудожествени произведения] / Тери Пратчет ; С предг. от Нийл Геймън ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - София : Ciela, 2019 . - 304 с. ; 22 см

   
   www.terrypratchettbooks.com 

   ISBN 978-954-28-2876-1 (Сиела)

  

Сист. No: 46803

- 74 -

ДБ/820(73)-31/Р 70, РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 45202

Робърдс, Карън

   Последната жертва : [Роман] / Карън Робърдс ; Прев. от англ. Силвия Желева . - София : Плеяда, 2019 . - 312 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световен трилър)

   

   ISBN 978-954-409-401-0 

  

Сист. No: 46880

- 75 -

РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 45156

Силва, Даниъл

   Другата жена : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Елена Кодинова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър. Сер. Габриел Алон)

   

   ISBN 954-26-1896-4 

   ISBN 978-954-26-1896-6 

  

Сист. No: 46815

- 76 -

АТ/820(73)-31/С 55, РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 45210

Спаркс, Никълъс

   Най-доброто в мен : (Моят път към теб) : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Теодора Давидова . - София : Ера, 2019 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-221-1 

  

Сист. No: 46888

- 77 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76, МС/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 45206

Стийл, Даниел

   Скрита благословия : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2019 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-655-941-8 

  

Сист. No: 46884

- 78 -

РВ/830-31/Т 45ЦБ 45169

Тейлър, Катрин

   Лятото на дивите цветя : Роман / Катрин Тейлър ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-261-913-0 

  

Сист. No: 46829

- 79 -

РВ/820-32/У 26ЦБ 45208

Удхаус, Пелъм Гренвил

   Питайте Джийвс : Разкази за Бърти Устър и други търтеи / П. Г. Удхаус ; Състав. и прев. [от англ.] Жечка Георгиева ; Ил. Тодор Ангелиев . - София : Колибри, 2019 . - 599 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0474-9 

  

Сист. No: 46886

- 80 -

РВ/840-31/У 29ЦБ 45069

Уелбек, Мишел

   По-широко поле за борбата : [Роман] / Мишел Уелбек ; Прев. от фр. Красимир Кавалджиев . - София : Колибри, 2013 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-134-2 (Colibri)

  

Сист. No: 46711

- 81 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 45151

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : [Роман] : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 15)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 15. Избраницата /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2019 . - 454 с.

   С Речник на термините.

   ISBN 978-619-157-311-0 (кн. 15)

  

Сист. No: 46810

- 82 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 45219

Уот, Ерин

   Когато е наистина : [Роман] / Ерин Уот ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт, 2019 . - 400 с. ; 21 см

   Ерин Уот творчески псевд. на Ел Кенеди и Джен Фредрик.

   ISBN 978-954-27-2280-9 

  

Сист. No: 46897

- 83 -

РВ/820-31/Ф 19ЦБ 45145

Фалконър, Колин

   Невероятната съдба на Кити О'Кейн : [Роман] / Колин Фалконър ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - [София] : Бард, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   Колин Фалконър и Марк Дърбанвил са псевд. на Колин Боулс. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-911-1 

  

Сист. No: 46804

- 84 -

РВ/820-31/Ф 19ЦБ 45192

Фалън, Джейн

   Да си остане между нас : [Роман] / Джейн Фалън ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : СББ Медиа, 2017 . - 272 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри. Кол. Страст и изкушение)

   Името на прев. e отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-232-4 

  

Сист. No: 46870

- 85 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 45213

Фолет, Кен

   Третият близнак : [Роман] / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Огнян Алтънчев . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 460 с. ; 23 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.
   www.ken-follett.com 

   ISBN 978-619-193-148-4 

  

Сист. No: 46891

- 86 -

РВ/820(73)-31/Ф 72ЦБ 45158

Форсайт, Фредерик

   Лисицата : [Роман] / Фредерик Форсайт ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2019 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-929-6 

  

Сист. No: 46817

- 87 -

РВ/820-31/Ф 72ЦБ 45205

Форсайт, Фредерик

   Измамника : [Роман] / Фредерик Форсайт ; Прев. [от англ.] Валентин Вълков . - [София] : Бард, 2019 . - 560 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.penguin.co.uk/authors/100/1000661/frederick-forsyth.html 

   ISBN 978-954-655-939-5 

  

Сист. No: 46883

- 88 -

АТ/820(73)-31/Х 93, РВ/820(73)-31/Х 93ЦБ 45147

Хувър, Колийн

   Може би някой ден : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Мария Димитрова . - София : Ибис, 2019 . - 368 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-310-3 

  

Сист. No: 46806

- 89 -

РВ/820(73)-31/Х 96ЦБ 45189

Хънтър, Ивън

   Изневярата : [Роман] / Ивън Хънтър ; Прев. [от англ.] Александра Главанакова . - 2. изд. . - София : СББ Медиа, 2017 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 3)

   Името на и прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-226-3 

  

Сист. No: 46867

- 90 -

МС/820(73)-31/ЪЦБ 45129

Ъпдайк, Джон

   Заеко, бягай : [Роман] / Джон Ъпдайк ; Прев. [от англ.] Юлиана Касабова . - 2. изд. . - София : Анимар, 2003 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-91332-5-7 

   ISBN 978-954-133-25-7 

  

Сист. No: 46788

- 91 -

РВ/820(73)-31/Ю 23ЦБ 45214

Юн, Николо

   Всичко, всичко : [Роман] / Никола Юн ; Прев. [от англ.] Вера Паунова, Дейвид Юн . - София : Ибис, 2017 . - 319 с. : с ил., табл. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-157-173-4 

  

Сист. No: 46892

Българска художествена литература

- 92 -

РВ/886.7-31/А 52ЦБ 45152

Алексиева, Елена Алексиева

   Свети Вълк : Роман / Елена Алексиева . - София : Факел експрес, 2018 . - 408 с. ; 21 см

   Роман на 2019 - награда на НДФ "13 века България".

   ISBN 978-619-7279-20-7 

  

Сист. No: 46811

- 93 -

РВ/886.7-32/А 75ЦБ 45195

Антонова, Катя

   Десет женски изневери : [10 разказа] / Катя Антонова ; Ил. Йорданка Мишева . - София : Будлея, 2018 . - 176 с. : с цв. ил. ; 20 см

   К. Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова. - Будлея - импринт на изд. Рибка.

   ISBN 978-619-7131-30-7 (Рибка)

  

Сист. No: 46873

- 94 -

Ч1/886.7-1/Б 13ЦБ II 3195

Багряна, Елисавета

   Вечната и святата : [Стихотворения] / Елисавета Багряна ; Крит. студия Панко Анчев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 96 с. : с портр., цв. ил. ; 28 см

   Е. Багряна е псевд. на Елисавета Любомирова Белчева ; И. Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и: Безпокойство и наслада от живота / П. Анчев.

   ISBN 978-954-09-1324-7 

  

Сист. No: 46843

- 95 -

РВ/886.7-31/Б 34ЦБ 45150

Беленски, Бойко Цветков

   Възмездието на Телериг : [Ист. роман] / Бойко Беленски . - София : Атеа Букс, 2019 . - 232 с. ; 21 см

   С Речник.

   ISBN 978-619-7280-647 

  

Сист. No: 46809

- 96 -

РВ/886.7-32/Б 45ЦБ 45234

Биолчев, Боян Асенов

   Книга за художника : [Разкази] / Боян Биолчев . - София : Ciela, 2014 . - 140 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1522-8 (Сиела)

  

Сист. No: 46912

- 97 -

Ч1/820/899/Б 92ЦБ 45092

Българското слово на литературния глобус  : [Сборник] /  Състав. Георги Н. Николов . - [София] : Сатори Ко, [2018] . - 402 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8501-44-6 

  

Сист. No: 46738

- 98 -

Ло/886.7-94/Д 11ЦБ 45168

Да оцелееш като родител  : (По действителен случай) : Майко мила! 41 ужасно смешни, вълнуващи и поучителни истории, от които ще разберете, че не е чак толкова страшно! / Елисавета Белобрадова и др. ; Състав. Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова . - София : Ciela, 2017 . - 320 с. ; 21 см

   Др. авт.: К. Хаджииванова, Д. Стаменова, Б. Петкова, И. Нешкова, Ф. Давидова, Х. Янева, Д. Георгиев, О. Антонова, Я. Костов, В. Христова, Р. Татон, В. Савчева, Д. Дончев, А. Хаджииванов, Л. Чернева-Краус, Д. Рангелова, Е. Стоянова.

   ISBN 978-954-28-2273-8 (Сиела)

  

Сист. No: 46828

- 99 -

Ч1/886.7-1(082.2)/Д 31ЦБ II 3191

Дебелянов, Димчо Вельов

   Черна песен : Антология / Димчо Дебелянов ; Ред., послесл., бел. за авт. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 104 с. : с портр., цв. ил. ; 28 см

   Съдържа и: Поезия и национална съдба / И. Гранитски. - И. Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-1287-5 

  

Сист. No: 46839

- 100 -

Ло/886.7-1/Д 92ЦБ 45167

Дубарова, Петя Стойкова

   И светла, и истинна : Избрани стихотворения и импресии / Петя Дубарова ; Състав. Мария Дубарова . - 2. изд. . - Бургас : Нефтохимик, 1996 . - 167 с., 8 л. : портр., ил., факс. ; 20 см

   
   www.dubarovamuseum.com/Museum/Default.aspx 

  

Сист. No: 46827

- 101 -

РВ/886.7-31/З-34ЦБ 45124

Зарев, Владимир Пантелеев

   Чудовището : Роман / Владимир Зарев . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1916-1 

  

Сист. No: 46787

- 102 -

РВ/886.7-8/З-40ЦБ 45196

Захариева, Виргиния

   Милостта на малките огледала : Сб. с есета, разговори, проекти и др. : [60 текста] / Виргиния Захариева . - София : Ciela, 2009 . - 406 с. ; 20 см

   Загл. е отпеч. огледално.

   ISBN 978-954-28-0588-5 (Сиела)

  

Сист. No: 46874

- 103 -

РВ/886.7.09/М 32ЦБ 45230

Иванова, Цветелина Димитрова

   Георги Марков. Поетика на прозата и на драматургията : [Моногр. изследване] / Цветелина Димитрова Иванова ; Рецензент Антония Велкова-Гайдаржиева . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 414 с. : с ил., портр. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. на кор. - Библиогр.: с. 400-413.

   ISBN 978-619-00-0921-4 

  

Сист. No: 46908

- 104 -

РВ/886.7-31/И 22ЦБ 45134

Иванова-Радко Стоянчова, Анета

   ГЛАС : Роман-есе / Анета Иванова-Радко Стоянчова . - София : Дамян Яков, 2011 . - 920 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-527-510-3 

   ISBN 978-954-527-510-4 

  

Сист. No: 46793

- 105 -

РВ/886.7-31/М 70ЦБ 45198

Митев, Ивайло

   Звукът на самотата : Благотворителна мисия : [Роман] / Ивайло Митев . - [София] : Изд. авт., 2019 . - 180 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90969-3-2 

  

Сист. No: 46876

- 106 -

РВ/886.7-4/Р 27ЦБ 45194

Райков, Димо Петков

   [Петдесет и пет] 55 тайни на Париж : Весел и практичен пътеводител : 55 безценни тайни и съвети как и къде да се усетят душата и сърцето на града на светлината / Димо Райков . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 254 с., 12 л. цв. снимки ; 21 см

   Съдържа и Париж - модерният град, който уважава миналото си / Пол Рол ; За авт.
   dimoraikov.skyrock.com dimoraikov@yahoo.fr 

   ISBN 954-26-0751-2 

   ISBN 978-954-26-0751-9 

  

Сист. No: 46872

- 107 -

ДБ/886.7-1/С 42ЦБ II 3193

Славейков, Пенчо Петков

   Сън за щастие : [Стихосбирка] / Пенчо Славейков ; Крит. студия Панко Анчев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 128 с. : с портр., цв. ил. ; 28 см

   Съдържа и: Живот и смърт, хармония и дисхармония, начало и край в природата и човека / П. Анчев. - И. Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-1301-8 

  

Сист. No: 46841

- 108 -

АТ/886.7-1/С 47ЦБ II 3196

Смирненски, Христо

   Да бъде ден! : [Стихотворения] / Христо Смирненски ; Крит. студия Панко Анчев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 100 с. : с портр., ил. ; 28 см

   Х. Смирненски - псевд. на Христо Димитров Измирлиев ; И. Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и: В очакване на деня / П. Анчев.

   ISBN 978-954-09-1337-7 

  

Сист. No: 46845

Литература за деца и юноши

- 109 -

ДБ/886.7-93-1/Б 13ЦБ 45117

Багряна, Елисавета

   За вас, деца любими : [Стихове за деца] / Елисавета Багряна ; Състав. Цанко Лалев, Любомир Русанов ; Ил. Георги Атанасов, Никола Мирчев . - София : Пан, 2018 . - 112 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика за деца)

   Е. Багряна - псевд. на Елисавета Любомирова Белчева ; Пълното име на състав. Ц. Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Съдържа и: Е. Багряна за себе си: с. 107-108.

   ISBN 954-657-304-3 

   ISBN 978-954-657-304-9 

  

Сист. No: 46777

- 110 -

Кр/К087.5/В 95ЦБ II 3171

Вълшебникът от Оз  : Кн. за оцветяване : Ч. 1 - . - [Ст. Загора], б. г. ([Ст. Загора]) . - [14 с.] : с ил., някои цв. ; 29 см

   Кор. опис. - Изд. на Държавен куклен театър - Ст. Загора.
   www.pierrot-bg.com 

  

Сист. No: 46713

- 111 -

АТ/886.7-93-1/Ж 32ЦБ 45136

Жекова, Ангелина Иванова

   Весело календарче : Стихове за деца / Ангелина Жекова . - В. Търново : Слово, 2009 . - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-439-907-8 

  

Сист. No: 46795

- 112 -

РД/886.7-93-34/К 78ЦБ 45115

Колев, Ивомир

   Самуил / Ивомир Колев ; Граф. оформл., ил. и корица Александра Младенова, Николета Карайончева . - София : Българска история, 2019 . - 72 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  ([Поредица] Исторически приказки ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-7496-23-9 

  

Сист. No: 46775

- 113 -

Ло/820(73)-93-32/К 96, МС/820(73)-93-32/К 96ЦБ 45163

Къмингс, Трой

   Може ли да бъда твоето куче? / Трой Къмингс ; Прев. [от англ.] Тодор Кенов . - София : Еуниката, 2019 . - [36] с. : с цв. ил. ; 22X22 см

   

   ISBN 978-619-7080-22-3 

  

Сист. No: 46823

- 114 -

РД/886.7-93-8/М 27ЦБ II 3180

Манолов, Валери

   Празници любими в картинки, гатанки и рими / Валери Манолов ; Ил. Спас Спасов и др. . - София : Пан, 2019 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Други ил.: К. Танев, С. Донева, Л. Тодорова ; Авт. и ил. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-619-240-100-9 

  

Сист. No: 46768

- 115 -

РД/882-93-34/М 46ЦБ I 4030

Меламед, Генадий Мойсеевич

   Отиваме на лекар : [Приказка в стихове] / Г. М. Меламед ; Прев. [от рус.] Г. Златина ; Ил. Н. В. Стешенко-Дядечко . - София : Златното пате, 2019 . - [8] с. : с цв. ил. ; 13Х13 см . -  (Поредица Толкова е лесно!)

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Кор. опис.

   ISBN 978-619-181-224-0 

  

Сист. No: 46853

- 116 -

ДБ/886.7-93-1/М 57ЦБ 45119

Милева, Леда

   Карнавал в гората : Избрани стихотворения, гатанки, приказки и поеми за деца / Леда Милева ; Худож. Маглена Константинова . - 2 прераб. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 96 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1042-0 

  

Сист. No: 46779

- 117 -

РД/886.7-93-1/М 57ЦБ 45178

Милева, Леда Гео

   Зайченцето бяло : [Стихотворения и гатанки] / Леда Милева ; Ил. Ирина Кавалова, Стелияна Донева, Кирил Танев . - София : Пан, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Имената на ил. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-433-0 

  

Сист. No: 46852

- 118 -

РД/820/899-93-3/М 97ЦБ 45176

Мъроуни, Трейси

   Когато се чувствам самотен /  Написа и илюстрира Трейси Мъроуни ; Прев. [от англ.] Ирена Витанова . - София : Аделфи, 2007 . - 17 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Сер. Чувствата)

   Съдържа и В помощ на родителя.
   www.tracemoroney.com 

   ISBN 978-954-9970-02-9 

  

Сист. No: 46844

- 119 -

РД/820/899-93-3/М 97ЦБ 45177

Мъроуни, Трейси

   Когато се чувствам уплашен /  Написа и илюстрира Трейси Мъроуни ; Прев. [от англ.] Ирена Витанова . - София : Аделфи, 2007 . - [18] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Сер. Чувствата)

   Съдържа и: В помощ на родителите.
   www.tracemoroney.com 

   ISBN 978-954-9970-04-3 

  

Сист. No: 46847

- 120 -

РД/886.7-93-34/Н 74ЦБ 45113

Николов, Любомир

   Български исторически приказки и легенди : Кн. 1. / Любомир Николов ; Ил. Фиделия Косева . - София : СофтПрес, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа : Черноморското злато, Снопът и мартеницата, Покорителят на Константинопол.

   ISBN 978-619-151-446-5 

  

Сист. No: 46772

- 121 -

РД/886.7-93-34/Н 74ЦБ 45114

Николов, Любомир

   Български исторически приказки и легенди : Кн. 2. / Любомир Николов ; Ил. Фиделия Косева, Калоян Стоянов . - София : СофтПрес, 2019 . - 32 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа : Спасителят на Европа, Пътят на сълзите, Рицарите на свободата.

   ISBN 978-619-151-465-6 

  

Сист. No: 46773

- 122 -

РД/820(73)-93-32/П 42ЦБ II 3174

Пети, Дев

   Не искам да бъда голям / Дев Пети ; Ил. Майк Болд . - [София] : A&T Publishing Ltd., 2018 . - [25] с. : цв. ил. ; 30 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-619-7430-16-5 (ЕйендТи Пъблишинг)

  

Сист. No: 46761

- 123 -

АТ/886.7-93-94/П 44, РД/886.7-93-94/П 44ЦБ 45137

Петкова, Стефани

   Тайните на Стефи : [Лични истории, спомени, модни трикове, вкусни рецепти, съвети за тийнейджърите...] / Стефани Петкова ; Със снимки от авт.  . - София : Кубар Егмонт, 2018 . - 120 с. : с цв. ил., портр., [2] л. цв. лепенки ; 24 см

   Изд. Кубар - импринт на Егмонт България. За авт.: с. 119.

   ISBN 978-954-27-2250-2 

  

Сист. No: 46796

- 124 -

РД/820-93-34/П 80ЦБ 45179

Потър, Биатрикс

   Приключенията на прасенцето Робинсън : [Приказки] / Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Нели Стефанова ; Ред. Артур Стефан Аракелян . - [София] : Византия, [2019] . - 72 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Сер. Кн. на Биатрикс Потър ; 20)

   

   ISBN 978-619-7314-18-2 

  

Сист. No: 46854

- 125 -

РД/820(73)-93-32/С 36ЦБ II 3177

Силвестро, Ани

   Читателският клуб на Зайко /  Текст Ани Силвестро ; Ил. Татяна Мей-Уис ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, 2018 . - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре. - С кратки биогр. данни за авт. и ил.

  

Сист. No: 46764

- 126 -

МС/820-93-31/С 76ЦБ 45130

Стивънсън, Робърт Луис

   Островът на съкровищата : Роман / Робърт Луис Стивънсън ; Прев. от англ. Весела Несторова ; Прев. на стиховете [от англ.] Надя Кехлибарева . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 223 с. ; 24 см

   Името на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-09-03-5-7 

  

Сист. No: 46789

- 127 -

МС/820(73)-93-31/Т 43ЦБ 45128

Твен, Марк

   Приключенията на Том Сойер : [Роман] / Марк Твен ; Прев. [от англ.] Нели Доспевска ; Ил. Любен Зидаров . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 256 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Световна класика за деца)

   М. Твен е псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс. - С кратка биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-09-1000-0 

  

Сист. No: 46786

- 128 -

МС/820(73)-93-31/Т 43ЦБ 45131

Твен, Марк

   Принцът и просякът : [Роман] / Марк Твен ; Прев. Невяна Розева ; Ил. Любен Зидаров . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 264 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Световна класика за деца)

   М. Твен е псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс.

   ISBN 978-954-09-1272-1 

  

Сист. No: 46790

- 129 -

АТ/820-93-34/У 13ЦБ 45133

Уайлд, Оскар

   Щастливият принц : [Сб.] приказки / Оскар Уайлд ; Прев. [от англ.] Сидер Флорин . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 160 с. ; 20 см . -  (Поредица Шедьовър. Малка серия)

   Съдържа : Щастливия принц ; Славеят и розата ; Себелюбивият великан ; Преданият приятел ; Забележителната ракета ; Къщата на наровете ; Младият крал ; Рожденият ден на инфантата ; Рибарят и неговата душа ; Звездното дете.

   ISBN 978-954-09-1118-2 

  

Сист. No: 46792

- 130 -

АТ/820-93-31/У 69ЦБ 45140

Уолямс, Дейвид

   Голямото бягство на дядо : [Роман за деца] / Дейвид Уолямс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - [София] : Дуо Дизайн, [2018] . - 463 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8396-91-2 

  

Сист. No: 46799

- 131 -

АТ/886.7-93-34/Ф 60ЦБ 45171

Фламбурари, Весела Николова

   Коледни приказчици /  Измисли и написа Весела Фламбурари ; Нарис. Радостина Нейкова . - София : Проф. Петко Венедиков, 2010 . - 40 с. : с цв. ил. ; 20Х20 см

   

   ISBN 978-954-9870-47-3 

  

Сист. No: 46831

- 132 -

МС/820(73)-93-31/Х 25ЦБ 45166

Ханлон, Аби

   Дори и истинският верен приятел : [Кн. 2.] / Аби Ханлон ; Прев. [от англ.] Тодор Кенов . - София : Еуниката, 2019 . - 154 с. : с ил.

   С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-619-7080-24-7 (Eunicata)

  

Сист. No: 46826

- 133 -

РД/830-93-32/Х 44ЦБ II 3173

Херцог, Ана

   Бебето в корема на мама : [Образователна кн.] / Ана Херцог ; Ил. Жоел Турлониас ; Прев. [от нем.] Мила Петрова . - [София] : Фют, [2019] . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

  

Сист. No: 46760

- 134 -

Ло/877.4-93-32/Ц 68, МС/877.4-93-32/Ц 68ЦБ 45164

Цитас, Макис

   Бездомният Костас / Макис Цитас ; Прев. [от гр.] Здравка Михайлова ; Худож. на ил. Емилия Контеу . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21X14 см

   Бел. за авт. и прев.

   ISBN 978-619-235-040-6 

  

Сист. No: 46824

- 135 -

МС/886.7-93-32/Ц 92ЦБ II 3186

Цуракова, Фани

   Бебетата на Писана / Фани Цуракова ; Ил. Зора Янчева . - [София] : Гея-Либрис, [2019] . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-940-300-183-5 

  

Сист. No: 46822

Отраслева литература за деца и юноши

- 136 -

АТ/372.4/В 43, РД/372.4/В 43ЦБ II 3187

Велкова, Стоянка Стоянова и др.

   Ваканционно пътешествие : След 1. клас / Стоянка Стоянова Велкова, Христина Ангелова Сергеева ; Худож. на ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000, 2013 . - 51 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 л. к. : 39Х51 см

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на кор. и на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-18-0851-1 

  

Сист. No: 46832

- 137 -

АТ/372.4/В 43, Ло/372.4/В 43, РД/372.4/В 43ЦБ II 3188

Велкова, Стоянка Стоянова и др.

   Ваканционно пътешествие : След 2. клас / Стоянка Стоянова Велкова, Христина Ангелова Сергеева ; Худож. на ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000, 2013 . - 51 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 л. к. : 39Х51 см

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на кор. и на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-18-0886-3 

  

Сист. No: 46834

- 138 -

АТ/372.4/В 43, Ло/372.4/В 43, РД/372.4/В 43ЦБ II 3189

Велкова, Стоянка Стоянова и др.

   Ваканционно пътешествие : След 3. клас / Стоянка Стоянова Велкова, Христина Ангелова Сергеева ; Худож. на ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000 ; Клет България, 2014, '19 . - 55 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 л. к. : 39Х51 см

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на кор. и на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-18-0908-2 (Булвест)

  

Сист. No: 46835

- 139 -

Ло/372.4/В 43, РД/372.4/В 43ЦБ II 3192

Велкова, Стоянка Стоянова и др.

   Ваканционно пътешествие : След 4. клас / Стоянка Стоянова Велкова, Христина Ангелова Сергеева ; Худож. на ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000, 2015 . - 55 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 л. к. : 39Х51 см

   Сведения за авт. отговорност са отбелязани на кор. и на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-18-0957-0 

  

Сист. No: 46840

- 140 -

Кр/К087.5/В 95ЦБ II 3171

Вълшебникът от Оз  : Кн. за оцветяване : Ч. 1 - . - [Ст. Загора], б. г. ([Ст. Загора]) . - [14 с.] : с ил., някои цв. ; 29 см

   Кор. опис. - Изд. на Държавен куклен театър - Ст. Загора.
   www.pierrot-bg.com 

  

Сист. No: 46713

- 141 -

РД/087.5:52/Г 82ЦБ II 3184

Грийн, Джен

   Космосът : [Интерактивна енциклопедия] / Джен Грийн ; Ил. Марк Рафъл, Галия Бърнстейн ; Прев. Живко Николчев . - [София] : Фют, 2018 . - 48 с. : с цв. ил. и над 20 подвижни капачета ; 27 см . -  ([Поредица] Първи знания)

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. отпеч. на ламиниран картон в Шънджън, Китай. Съдържа и Азб. показалец, Азб. речник и Тест.

   ISBN 978-619-199-350-5 

  

Сист. No: 46765

- 142 -

РД/087.5:502/Д 75ЦБ II 3202

Д'олтремон, Джеймс и др.

   Светът около нас : По метода Монтесори : Развиващи игри : [Със стикери] / Джеймс Д'олтремон, Луси дьо ла Кроа ; Ил. Роджър дьо Клерк . - София : СофтПрес, 2019 . - 24 с.: с ил. и стикери ; 27 см . -  ([Поредица] Учене чрез правене)

   

   ISBN 978-619-151-478-6 

  

Сист. No: 46855

- 143 -

РД/087.5:930.9/Д 75ЦБ II 3205

Д'олтремон, Джеймс и др.

   История на света : По метода Монтесори : Развиващи игри : [Със стикери] / Джеймс Д'олтремон, Луси дьо ла Кроа ; Ил. Роджър дьо Клерк . - София : СофтПрес, 2019 . - 24 с.: с ил. и стикери ; 27 см . -  ([Поредица] Учене чрез правене)

   

   ISBN 978-619-151-476-2 

  

Сист. No: 46858

- 144 -

РД/087.5:59/Д 30ЦБ II 3179

Де ла Бедойре, Камила

   Животните : [Интерактивна енциклопедия] / Камила Де ла Бедойре ; Ил. Марк Рафъл, Галия Бърнстейн ; Прев. и науч. ред. Златозар Боев . - [София] : Фют, 2018 . - 48 с. : с цв. ил. и над 20 подвижни капачета ; 27 см . -  ([Поредица] Първи знания)

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. отпеч. на ламиниран картон в Шънджън, Китай. Съдържа и Азб. показалец, Азб. речник и Тест.

   ISBN 978-619-199-347-5 

  

Сист. No: 46767

- 145 -

РД/087.5:914/Д 77ЦБ II 3175

Донева, Гергана и др.

   Детски атлас на Европа /  Ил. Гергана Донева ; Текст Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2019 . - [18] с. : с цв. ил., к. ; 30 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-151-475-5 

  

Сист. No: 46762

- 146 -

РД/087.5:72/Е 20ЦБ II 3176

Европейски архитектурни забележителности  : Научи и оцвети /  Ил. Гергана Донева ; Дизайн и предпечат Радослав Донев ; Ред. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2019 . - [32] с. : цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Научи и оцвети)

   

   ISBN 978-619-151-482-3 

  

Сист. No: 46763

- 147 -

РД/372.3/Ж 32ЦБ II 3182

Жекова, Ангелина

   В света на буквите, цифрите и животните с Питанка : [Задачи, стихотворения, упражнения, гатанки... за 5-6 год.] / Ангелина Жекова . - [София] : Пан, [2019] . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Весело училище!)

   

   ISBN 978-619-240-057-6 

  

Сист. No: 46770

- 148 -

РД/087.5:372/З-47ЦБ II 3199

Зверкова, Юлия

   [Петдесет] 50 развиващи задачи : [Кн. игра за деца на 3-4 г.] / Юлия Зверкова ; Худож. И. Н. Приходкин ; Прев. [от рус.]  . - [София] : Пан, [2019] . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица 50 развиващи задачи)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-084-2 

  

Сист. No: 46849

- 149 -

РД/087.5:372/З-47ЦБ II 3200

Зверкова, Юлия

   [Петдесет] 50 развиващи задачи : [Кн. игра за деца на 4-5 г.] / Юлия Зверкова ; Худож. И. Н. Приходкин ; Прев. [от рус.]  . - [София] : Пан, [2019] . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица 50 развиващи задачи)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-085-9 

  

Сист. No: 46850

- 150 -

РД/087.5:372/З-47ЦБ II 3201

Зверкова, Юлия

   [Петдесет] 50 развиващи задачи : [Кн. игра за деца на 6 г.] / Юлия Зверкова ; Худож. И. Н. Приходкин ; Прев. [от рус.]  . - [София] : Пан, [2019] . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица 50 развиващи задачи)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-086-6 

  

Сист. No: 46851

- 151 -

РД/087.5:39/К 96ЦБ II 3183

Кънчева, Невяна

   Традициите [:] Празници, обичаи, фолклор : Мини енциклопедия : Над 100 факта за България : Носии, накити, шевици ; Занаяти ; Музика, песни, танци ; Приказки ; Традиции, празници, обичаи ; Бележити бълг. дати ; Бълг. кухня / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Над 100 факта за България)

   Авт. отбелязан на кор. - С минитест.

   ISBN 978-954-672-256-0 

  

Сист. No: 46771

- 152 -

РД/087.5:914.972/Л 17ЦБ II 3178

Лалев, Цанко Дулев

   България [:] Атлас по родолюбие / Цанко Лалев ; Ил. Христо Хаджитанев ; Портр. Васил Горанов . - [София] : Пан, 2019 . - [18] с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

   Кор. опис. - В. Горанов е авт. на портр. на Петър Богдан и Ангел Кънчев.

   ISBN 978-619-240-104-7 

  

Сист. No: 46766

- 153 -

РД/087.5:159.942/Л 20ЦБ II 3203

Лангоне, Сесил

   Емоциите : Вълнения... и аз във всички мои състояния! / Сесил Лангоне ; Ил. Суфи Регани ; Прев. от фр. Ваня Войнова . - [София] : Прозорче, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-733-989-7 

  

Сист. No: 46856

- 154 -

РД/886.7-93-8/М 27ЦБ II 3180

Манолов, Валери

   Празници любими в картинки, гатанки и рими / Валери Манолов ; Ил. Спас Спасов и др. . - София : Пан, 2019 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Други ил.: К. Танев, С. Донева, Л. Тодорова ; Авт. и ил. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-619-240-100-9 

  

Сист. No: 46768

- 155 -

РД/087.5:568.1/П 16ЦБ II 3181

Палмър, Дъглас

   Динозаврите : [Интерактивна енциклопедия] / Дъглас Палмър ; Ил. Марк Рафъл и др. ; Прев. и науч. ред. Златозар Боев . - [София] : Фют, 2018 . - 48 с. : с цв. ил. и над 20 подвижни капачета ; 27 см . -  ([Поредица] Първи знания)

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. Други ил. : Г. Бърнстейн, К. Грийн. - Кн. отпеч. на ламиниран картон в Шънджън, Китай. Съдържа и Азб. показалец, Азб. речник и Тест.

   ISBN 978-619-199-349-9 

  

Сист. No: 46769

- 156 -

РД/087.5:599/Р 28ЦБ II 3204

Райхенщетер, Фридерун

   Животът на малкото прилепче : Разказ за удивителния свят на прилепите : [Над 4 г.] / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Мила Петрова Георгиева . - София : Фют, 2019 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-434-2 

  

Сист. No: 46857

- 157 -

РД/087.5:51(076)/Ч 45ЦБ II 3198

Чатърджи, Анджейна

   Математиката [-] достъпна, лесна и интересна : Как да помогнем на децата да разбират математиката : Нач. мат. знания с използване на сингапурската методика : [За деца в 1 кл.] / Анджейна Чатърджи ; Ил. Джоу Самуейс ; Консултант Рут Бул ; Прев. [от англ.] Антон Златаров Татаров . - [София] : Фют, 2018 (Отпеч. в Китай) . - 124 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-199-358-1 

  

Сист. No: 46848

География

- 158 -

Ч1/914.69/Д 95ЦБ 45227

Дънлоп, Фиона

   Португалия : Пътеводител / Фиона Дънлоп ; Фотогр. Тино Сориано ; Прев. [от англ.] Лилия Илиева . - 2. доп. изд. . - София : Егмонт България, 2019 . - 271 с. : с цв. ил., к. ; 22 см . -  ([Сер.] National Geographic пътеводител)

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: За авт. и фотогр.: с. 7 ; Азб. показалец: с. 265-270.

   ISBN 978-954-27-1218-3 

  

Сист. No: 46905

- 159 -

Ч1/914.94/Ф 59ЦБ 45225

Фишер, Тереза

   Швейцария : Пътеводител / Тереза Фишер ; Прев. [от англ.] Лилия Илиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 320 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  ([Сер.] National Geographic пътеводител)

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. ; Полезна информация ; Показалец ; Авт.и на фотогр.

   ISBN 978-954-27-1429-3 

  

Сист. No: 46904

- 160 -

РВ/914/919/Ш 96ЦБ 45197

Шулц, Патриша

   [Хиляда] 1000 места, които е добре да видите, преди да умрете : Най-отбраните пътешествия за целия ви живот / Патриша Шулц ; Прев. от англ. Данчо Господинов . - София : Изток-Запад, 2007 . - 1280 с. : с ил. ; 22 см

   Азб. показалци: с. 1225-1273.

   ISBN 978-954-321-400-6 

  

Сист. No: 46875

История

- 161 -

РВ/949.72.05/Д 96ЦБ 45149

Дърева, Велислава Иванова

   Атентатът `1925 : Денят, в който се отвориха портите Адови : (Синопсис) / Велислава Дърева ; С предг. от авт.  . - София : Синева, 2019 . - 212 с. ; 21 см

   Кор. загл.: Атентатът '25-а. - Библиогр. с. 207 - 210.

   ISBN 954-619-7086-31-7 

  

Сист. No: 46808

- 162 -

Ч1/930.9/М 87ЦБ 45087

Монтефиоре, Саймън Себаг

   Титаните на историята : Великаните, създали днешния свят / Саймън Монтефиоре ; Въвед. от авт.  ; С участието на Джон Бю и др. ; Прев. от англ. Венцислав Венков . - [София] : Прозорец, 2019 . - 712 с. ; 20 см

   С участието на: М. Фрамптън, Д. Джоунс, К. Рентън. - Съдържа и: За авт.: с. 4-5.
   www.simonsebagmontefiore.com 

   ISBN 978-619-243-003-0 

  

Сист. No: 46733

- 163 -

Ч1/908(497.2)/П 20ЦБ 45107

Панчева, Цветанка Христова

   Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес : [Учебник за ВУЗ] / Цветанка Панчева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 352 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 315-332 ; Именен. показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4585-5 

  

Сист. No: 46753

- 164 -

РВ/904:271/П 84, СФ/904:271/П 84ЦБ 45222

Праматарова, Мариана Ралчева

   Сакрално: чудесата близо до нас : [Пътеводител] / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2019 . - 128 с. : с цв. снимки ; 21 см

   С биогр. и библиогр. данни за авт. на кор. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-619-7470-08-6 

  

Сист. No: 46900

Краезнание - отраслева литература

- 165 -

Кр/К159.96/Б 37ЦБ 45181

Бенедети, Таня Гочева

   Самозадвижване на жизнената енергия : Практическо помагало : Ч. 1 / Таня Бенедети ; С предг. от авт.  . - Ст. Загора : Дъга Плюс, 2018 (Ст. Загора : печ. Дъга плюс) . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7251-17-3 

  

Сист. No: 46860

- 166 -

АТ/К904/Д 58, ДБ/К904/Д 58, Кр/К904/Д 58, РВ/К904/Д 58ЦБ 45183

Димитров, Димитър Денев

   Берое, Пизос, Тиле - венецът на Тракия : Пътешествия на ист. следотърсач / Димитър Димитров ; С въвед. и послесл. от авт.  ; Ред. Петър Драгиев . - [София] : Тракийски свят, 2019 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 120 с. : с ил., к. (някои цв.) ; 24 см

   Съдържа и: Данни за авт.: с. 118 ; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9848-04-5 

  

Сист. No: 46861

- 167 -

Кр/К904/К 93ЦБ II 3194

Културно[-]историческо наследство на Стара Загора  : [Албум] / Петър Калчев и др. ; Състав. Петър Калчев, Марин Добрев ; Прев. [на англ.] Катя Колева ; Снимки Цветан Четъшки ; Ред. Петър Драгиев . - Ст. Загора : Дъга Плюс ; Регионален ист. музей - Ст. Загора, 2019 (Ст. Загора : печ. Дъга Плюс) . - 127 с. : с ил. ; 20 см

   Други авт.: М. Добрев, Е. Иванова, М. Минкова, М. Камишева. - Албумът се изд. с финансовата подкрепа на Община Стара Загора и Ротари клуб, Стара Загора. - Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-7251-20-3 (Дъга Плюс)

  

Сист. No: 46842

- 168 -

Кр/К78:061/Х 78ЦБ 45073

Луканов, Нино

   [Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" : 19 март 1994 - 19 март 2019 / Нино Луканов . - Ст. Загора, 2019 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 20 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см + 1 л. прогр.

   С кратка биогр. справка за авт.
   www.boris_christoff.net 

  

Сист. No: 46716

Краезнание - художествена литература

- 169 -

АТ/К886.7-93-2/Г 98, ДБ/К886.7-93-2/Г 98, Кр/К886.7-93-2/Г 98, Ло/К886.7-93-2/Г 98, МС/К886.7-93-2/Г 98, РД/К886.7-93-2/Г 98ЦБ II 3190

Гюмлиева, Росица Андонова

   Приказки за всички / Росица Андонова Гюмлиева ; Увод от авт.  ; Снимки Милен Гюмлиев ; Ред. Слава Станкова Драганова ; Статия за авт. от Дарина Дееничина ; Бел. Дойчина Синигерска . - Ст. Загора : Библ. Родина, 2019 . - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Името на авт. и биогр. данни отбелязани на кор.
   www.kuklenteatarsianiebg.com 

   ISBN 978-954-91768-8-9 

  

Сист. No: 46836

- 170 -

Кр/К886.7-1/Д 15ЦБ 45193

Дамянов, Иван

   Сърце доброчовечност : Прозаична лиричност / Иван Дамянов ; С ил. от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2019 . - 36 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 46871

- 171 -

Кр/К886.7-31/Д 24ЦБ 45066

Даскалов, Васил Ю.

   Момчета на стоп : Роман / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   
   www.vasil.club/ @suspensevasil 

   ISBN 978-619-154-242-0 

  

Сист. No: 46708

- 172 -

Кр/К886.7-31/Д 24ЦБ 45067

Даскалов, Васил Ю.

   Мария на сутринта : [Роман] / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2018 . - 172 с. ; 20 см . -  (Библ. Съвр. любовни романи)

   
   www.vasil.club/ @suspensevasil 

   ISBN 978-619-154-308-3 

  

Сист. No: 46709

- 173 -

Кр/К886.7-31/Д 24, РВ/К886.7-31/Д 24ЦБ 45068

Даскалов, Васил Ю.

   Лагер на смъртта : Роман : Кн. 1 - / Васил Ю. Даскалов ; С предг. от авт.  . - София : Фонд. Буквите, 2019 - . - 20 см

   

   Кн. 1. Предизвестие за Ловеч . - 260 с.

   

   ISBN 978-619-154-338-0 (кн. 1)

  

Сист. No: 46710

- 174 -

Кр/К886.7-31/Д 68, РВ/К886.7-31/Д 68ЦБ 45184

Добромирова, Радост

   Линията на живота : [Роман] : Кн. 1 - / Радост Добромирова . - [Ст. Загора] : [Палмира], 2019 . - 120 с. : с ил. ; 21 см.

   Пълното име на авт. е Радост Добромирова Стоянова. - Съдържа и На добър път, Радост! / Ю. Пискулийска ; За авт.

   ISBN 978-954-9376-65-4 

  

Сист. No: 46862

- 175 -

Кр/К886.7-31/М 39ЦБ 45071

Матева, Михаела

   Аз съм... : Роман / Михаела Матева . - София : Фонд. Буквите, 2018 . - 200 с. ; 20 см . -  (Библ. Съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-154-311-3 

  

Сист. No: 46714


 Индекс по АВТОРИ

Айслър, Бари 42 
Алексиева, Елена 92 
Алексиева, Елена Алексиева 92 
Алексиева, Маргарита 1 
Алексиева, Маргарита Панчова 1 
Алтънчев, Огнян 85 
Алтънчев, Огнян Иванов 85 
Ангелиев, Тодор 79 
Ангелиев, Тодор Иванов 79 
Андреева, Людмила 6 18 
Андреева, Людмила Маринова 6 
Антонова, Катя 93 
Антонова, Оля 98 
Анчев, Панко 94 107 108 
Анчев, Панко Кирилов 94 107 108 
Аракелян, Артур Стефан 124 
Асенов, Асен 27 
Асенов, Асен Иванов 27 
Асенова, Ася 22 
Атанасов, Георги 109 
Атанасов, Гриша 71 
Атанасов, Гриша Александров 71 
Ашър, Джей 43 
Багряна, Елисавета 94 109 
Байби, Катрин 44 
Байракова, Силвена 21 
Байрон, Джордж Гордън 45 
Балабанов, Михаил 130 
Балдачи, Дейвид 46 
Беленски, Бойко 95 
Беленски, Бойко Цветков 95 
Белобрадова, Елисавета 98 
Белчева, Елисавета Любомирова 94 109 
Бенедети, Таня 165 
Бенедети, Таня Гочева 165 
Бернард, Каролине 47 
Биков, Тома 14 
Биков, Тома Любомиров 14 
Биолчев, Боян 96 
Биолчев, Боян Асенов 96 
Блекуел, Джулиет 48 
Богословова, Анита 29 
Боев, Златозар 144 155 
Божанова, Ивайла 59 
Божанова, Ивайла Русева 59 
Божилов, Венцислав 28 
Божилов, Венцислав Божидаров 28 
Божилова, Ваня 22 
Болд, Майк 122 
Борисова, Екатерина Николова 93 
Боулс, Колин 83 
Бояджиев, Валентин 38 
Браун, Сандра 49 
Бредфорд, Барбара Тейлър 50 
Бренър, Чарлс 4 
Бруст, Стивън 51 
Бул, Рут 157 
Буюклиева, Майре 41 
Бъксбаум, Джули 52 
Бърд, Джесика 81 
Бърк, Алафеър 59 
Бърнстейн, Галия 141 144 155 
Бъчваров, Крум 86 
Бъчваров, Крум Ернстов 86 
Бьогле, Никола 54 
Бю, Джон 162 
Валенте, Алекс 40 
Ван Хелсинг, Ян 5 
Василева, Ваня 15 
Василева, Ваня Атанасова 15 
Вачкова, Кина 21 
Величков, Петър 1 
Велкова, Стоянка Стоянова 136 137 138 139 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 103 
Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова 103 
Велчев, Васил 56 
Венков, Венцислав 162 
Венков, Венцислав Константинов 162 
Виденова, Елка 52 
Виденова, Елка Йорданова 52 
Винсънт, Бруно 40 
Виронова, Татяна 58 
Виронова, Татяна Атанасова 58 
Витанова, Ирена 118 119 
Витанова, Ирена Тодорова 118 119 
Владев, Димитър 15 
Войнова, Ваня 153 
Вълков, Валентин 87 
Габровска, Николета 7 
Гаджанова, Русана 29 
Галдино, Диего 55 
Гарабедян, Илвана 57 
Гарабедян, Илвана Иванова 57 
Геймън, Нийл 73 
Георгиев, Димитър 98 
Георгиева, Жечка 79 
Георгиева, Жечка Димитрова 79 
Георгиева, Мила Петрова 156 
Герджиков, Анастас 21 
Германов, М. 50 
Герова, Валерия 29 
Гецфелд, Андрю Р. 6 
Гешева, Йорданка 24 
Геър, Анджела 35 
Гиневски, Христо 21 
Главанакова, Александра 89 
Глуховски, Дмитрий 56 
Глуховски, Дмитрий Алексеевич 56 
Голиванова, Теодора 55 
Голиванова, Теодора Любомирова 55 
Горанов, Васил 152 
Горанов, Васил Иванов 152 
Господинов, Данчо 160 
Господинов, Данчо Господинов 160 
Гочев, Олег 36 
Гочев, Олег Николаев 36 
Гранитски, Иван 94 99 107 108 
Грийн, Джен 141 
Грийн, Кери 155 
Гюмлиев, Милен 169 
Гюмлиева, Росица Андонова 169 
Гюрова, Вяра 22 
Д'олтремон, Джеймс 142 143 
Давидова, Теодора 76 
Давидова, Теодора Иванова 76 
Давидова, Фани 98 
Дамянов, Иван 170 
Даракчиева, Боряна 62 
Даскалов, Васил Ю. 171 172 173 
Де ла Бедойре, Камила 144 
Дебелянов, Димчо 99 
Дебелянов, Димчо Велев 99 
Дебелянов, Димчо Вельов 99 
Дееничина, Дарина 169 
Деклеб, Ноеми 16 
Деклеб, Силви 16 
Делински, Барбара 57 
Денева, Надежда 29 
Джеймс, Джули 58 
Джесън, Лин Лилард 19 
Джоунс, Дан 162 
Димитров, Димитър 166 
Димитров, Димитър Денев 166 
Димитров, Иван Йорданов 94 99 107 108 
Димитрова, Боряна 122 
Димитрова, Мария 88 
Димитрова-Минева, Евгения 19 
Димитрова-Минева, Евгения Стефанова 19 
Добрев, Марин 167 
Добрев, Марин Дончев 167 
Добромирова, Радост 174 
Дойнов, Николай 21 
Донев, Радослав 146 
Донева, Гергана 145 146 
Донева, Стелияна 117 
Донева, Стелияна Христова 114 117 154 
Дончев, Дончо 98 
Дончева, Анета 2 
Дончева, Анета Дончева 2 
Доспевска, Нели 127 
Доспевска-Димова, Нели Станиславова 127 
Доутри, Мики 64 
Драганова, Емилия 78 
Драганова, Емилия Владимирова 78 
Драганова, Слава Станкова 169 
Драгиев, Петър 166 167 
Драгиев, Петър Драгиев 166 
Дубарова, Мария 100 
Дубарова, Петя 100 
Дубарова, Петя Стойкова 100 
Дурин, Стоян 34 
Дънлоп, Фиона 158 
Дърбанвил, Марк 83 
Дърева, Велислава 161 
Дърева, Велислава Иванова 161 
Дьоринг, Ханс-Гюнтер 156 
Жекова, Ангелина 111 147 
Жекова, Ангелина Иванова 111 147 
Желева, Силвия 74 
Желева, Силвия Вангелова 74 
Зарев, Владимир 101 
Зарев, Владимир Пантелеев 101 
Захариева, Виргиния 102 
Зверкова, Юлия 148 149 150 
Зидаров, Любен 127 128 
Зидаров, Любен Христов 127 
Златарева, Галина Йорданова 115 
Златина, Г. 115 
Златина, Галина 115 
Златкова, Надя 66 
Иванов, Иван 51 
Иванов, Петър 30 31 
Иванов, Петър Иванов 30 31 
Иванова, Александра 29 
Иванова, Виктория 145 146 
Иванова, Галина 38 
Иванова, Евгения 167 
Иванова, Нели 17 
Иванова, Нели Стоянова 17 
Иванова, Цветелина Димитрова 103 
Иванова-Радко Стоянчова, Анета 104 
Измирлиев, Христо Димитров 108 
Илиева, Лили 35 
Илиева, Лили Христова 35 
Илиева, Лилия 158 159 
Илиева, Лилия Христова 158 159 
Ичевска, Татяна 39 
Йорданова, Мария 41 
Йоцова, Мария 40 
Кабакчиева, Дора 15 
Кабакчиева, Дора Сашкова 15 
Кавалджиев, Красимир 80 
Кавалова, Ирина 117 
Кайтазов, Георги 5 
Кайтазов, Георги Стойчев 5 
Калчев, Петър 167 
Камишева, Мария Маркова 167 
Канов, Любомир 20 
Кантън, Джеймс 40 
Карайончева, Николета 112 
Картаджая, Хермауан 18 
Касабова, Юлиана 90 
Кацарска, Милена 49 
Кацарска, Милена Ангелова 49 
Кеймън, Джордж 4 
Кенов, Тодор 113 132 
Кенов, Тодор Кенов 132 
Кехлибарева, Надя 126 
Кларк, Мери Хигинс 59 
Клейпас, Лайза 60 
Клемънс, Самюъл Лангхорн 127 
Клерк, Роджър дьо 142 143 
Клиъри, Хелън 40 
Кодинова, Елена 75 
Кодинова, Елена Любенова 75 
Кожухарова, Габриела 48 
Колев, Ивомир 112 
Колева, Катя 167 
Колева, Силвия 54 
Колева, Силвия Николай 54 
Комогорова-Комата, Светлана 73 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 73 
Константинова, Маглена 116 
Константинова, Маглена Иванова 116 
Контеу, Емилия 134 
Косева, Фиделия 120 121 
Костов, Явор 98 
Котлър, Филип 18 
Креймър, Ан 40 
Кренц, Джейн Ан 61 
Кроа, Луси дьо ла 142 143 
Куик, Аманда 61 
Кумсън, Дороти 62 
Кун, Николай 63 
Кунева, Росица 19 
Кутева, Диана 65 
Кутева, Диана Янакиева 65 
Къмингс, Трой 113 
Кънчева, Невяна 151 
Кюнке, Елизабет 7 
Лакова, Цветелина 32 
Лакова, Цветелина Лакова 32 
Лаксби, Робин 40 
Лалев, Цанко 109 152 
Лалев, Цанко Дулев 109 152 
Лангоне, Сесил 153 
Латева, Екатерина 125 
Латева, Екатерина Иванова 125 
Лилард, Пола Полк 19 
Лилков, Вили 20 
Лилков, Вили Младенов 20 
Липинкот, Рейчъл 64 
Лозанова, Нели 72 
Лозанова, Нели Иванова 72 
Локсли, Даяна 40 
Луканов, Нино 37 168 
Любенов, Любен 45 
Мавров, Киро 69 
Маклейн, Сара 65 
Макменъс, Карън 66 
Малинов, Ангел 45 
Манова, Вихра 70 
Манова, Вихра Иванова 70 
Манолов, Валери 114 154 
Маринчева, Евгения 29 
Марков, Иван 15 
Мартен-Люган, Анес 67 
Матева, Михаела 175 
Мей-Уис, Татяна 125 
Меламед, Г. М. 115 
Меламед, Генадий Мойсеевич 115 
Мечкова, Диана 12 
Мечкова, Диана Христова 12 
Мийд, Ришел 68 
Милева, Леда 116 117 
Милева, Леда Гео 116 117 
Милева, Снежана 11 
Милева, Снежана Цветанова 11 
Минкова, Мариана 167 
Мирчев, Никола 109 
Мирчев, Никола Стоилов 109 
Митев, Ивайло 105 
Митев, Ивайло Владимиров 105 
Митова, Радка 67 
Митова, Радка Димитрова 67 
Михайлова, Здравка 134 
Мишева, Йорданка 93 
Младенова, Александра 112 
Монтефиоре, Саймън 162 
Монтефиоре, Саймън Себаг 162 
Монтефиоре, Симон Себаг 162 
Мусакова, Елисавета 36 
Мълкахи, Кармел 22 
Мъроуни, Трейси 118 119 
Нанчева, Татяна 1 
Нейкова, Радостина 131 
Несторова, Весела 126 
Нешкова, Илона 98 
Николаева, Силвия 22 
Николов, Георги Н. 53 97 
Николов, Георги Николов 53 97 
Николов, Любомир 120 121 
Николов, Райко 23 
Николова, Силвия Николаева 22 
Николчев, Живко 141 
Ничев, Боян 69 
Ничева, Нина 8 
Ничева, Нина Иванова 8 
Ничева-Карастойчева, Емилия 60 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 60 
Нушич, Бранислав 69 
О'Лиъри, Бет 70 
Оз, Мехмед Дж. 32 
Орешкова, Анна 40 
Палангурски, Милко 24 
Палангурски, Милко Стоянов 24 
Палмър, Дъглас 155 
Панчев, Красимир 33 
Панчев, Красимир Добрев 33 
Панчева, Цветанка 163 
Панчева, Цветанка Христова 163 
Папазова, Кете 1 
Патерсън, Джеймс 71 
Паунова, Вера 81 91 
Пени, Луиз 72 
Перчинкова, Катя 83 
Перчинкова, Катя Христова 83 
Пети, Дев 122 
Петков, Калин 29 
Петкова, Бояна 98 
Петкова, Стефани 123 
Петров, Петър Величков 1 
Петрова, Мила 133 
Пиерот, Герхард К. 11 
Плевнелиев, Росен 21 
Попова, Екатерина 26 
Попова, Ели 3 
Попова, Ели Драганова 3 
Порязова, Йорданка 29 
Потър, Биатрикс 124 
Праматарова, Мариана 164 
Праматарова, Мариана Ралчева 164 
Пратчет, Тери 73 
Приходкин, И. Н. 148 149 150 
Райков, Димо 106 
Райков, Димо Петков 106 
Райкова, Деница 68 
Райкова, Диана 44 
Райкова, Диана Христова 44 
Райхенщетер, Фридерун 156 
Рангелов, Златан Панчев 136 137 138 139 
Рангелова, Дарина 98 
Ранкова, Стефания 16 
Рафъл, Марк 141 144 155 
Регани, Суфи 153 
Редмейн, Еди 28 
Рентън, Клодия 162 
Рипли, Естер 40 
Робърдс, Карън 74 
Розева, Невяна 128 
Рос, Тони 130 
Русанов, Любомир 109 
Русанов, Любомир Кирилов 109 
Русев, Иван 34 
Савчева, Вяра 98 
Самуейс, Джоу 157 
Свраков, Антон 34 
Сергеева, Христина Ангелова 136 137 138 139 
Сетиауан, Иуан 18 
Силва, Даниъл 75 
Силвестро, Ани 125 
Синигерска, Дойчина 169 
Славейков, Пенчо 107 
Славейков, Пенчо Петков 107 
Славова, Мария 25 
Славова, Мария Гаврилова 25 
Смирненски, Христо 108 
Сориано, Тино 158 
Спаркс, Никълъс 76 
Спасов, Спас 114 154 
Спасов, Спас Димитров 114 154 
Спасова, Маргарита 84 
Стаменова, Детелина 98 
Стефанов, Борислав 13 
Стефанов, Валери 39 
Стефанов, Валери Стоилов 39 
Стефанов, Свилен 36 
Стефанова, Величка 47 
Стефанова, Нели 124 
Стефи 123 
Стешенко-Дядечко, Н. В. 115 
Стивънсън, Робърт Луис 126 
Стийл, Даниел 77 
Стоименов, Милко 46 
Стоименов, Милко Христов 46 
Стоянов, Калоян 121 
Стоянова, Елка 98 
Стоянова, Радост Добромирова 174 
Тагарт, Каралайн 41 
Танев, Кирил 117 
Танев, Кирил Танев 114 117 154 
Татаров, Антон Златаров 157 
Татон, Ралица 98 
Твен, Марк 127 128 
Тейлър, Катрин 78 
Теодосиев, Константин 22 
Тод, Меган 40 
Тодорова, Лилия Димитрова 114 154 
Торн, Кип С. 28 
Туи, Анди 41 
Турлониас, Жоел 133 
Уайлд, Оскар 129 
Удхаус, П. Г. 79 
Удхаус, Пелъм Гренвил 79 
Уелбек, Мишел 80 
Уийкс, Маркъс 40 
Улард, Пени 40 
Уолтън, Ник 40 
Уолямс, Дейвид 130 
Уорд, Дж. Р. 81 
Уот, Ерин 82 
Фалконър, Колин 83 
Фалън, Джейн 84 
Филчева, Кремена 4 
Фишер, Тереза 159 
Фламбурари, Весела 131 
Фламбурари, Весела Николова 131 
Флорин, Сидер 129 
Флорин, Сидер Петров 129 
Фолет, Кен 85 
Форсайт, Фредерик 86 87 
Форсайт, Фредрик 87 
Фрамптън, Мартин 162 
Хаджииванов, Александър 98 
Хаджииванова, Красимира 98 
Хаджитанев, Христо 152 
Ханлон, Аби 132 
Харизанова, Оля 2 
Харизанова, Оля Борисова 2 
Хелсинг, Ян ван 5 
Херцог, Ана 133 
Хинов, Петко Т. 9 10 
Хинов, Петко Тодоров 9 10 
Хокинг, Луси 28 
Хокинг, Стивън 28 
Христов, Радослав 42 
Христов, Христо 20 
Христов, Христо Станев 20 
Христова, Валентина 98 
Христова, Наталия Василева 63 
Хувър, Колийн 88 
Хънтър, Ивън 89 
Хюсеин, Ед 13 
Ценкова, Ирина 64 
Ценкова, Ирина Стефанова 64 
Цитас, Макис 134 
Цонев, Стоян 1 
Цонев, Стоян Цонев 1 
Цуракова, Фани 135 
Чайлд, Мария 43 
Чатърджи, Анджейна 157 
Челебиев, Ружко 36 
Челебиев, Ружко Асенов 36 
Чернева, Юлия 82 
Чернева, Юлия Недкова 82 
Чернева-Краус, Лилия 98 
Четъшки, Цветан 167 
Чизмарова, Елена 77 
Шачар, Хила 40 
Шнайдер, Петра 11 
Шулц, Патриша 160 
Щигер, Цирил 26 
Ъпдайк, Джон 90 
Юн, Дейвид 91 
Юн, Никола 91 
Яконис, Тобаяс 64 
Янева, Христина 98 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 61 
Янчев, Веселин 24 
Янчева, Зора 135 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автобиография 69 
Аз съм... 175 
Азбука на имената в България 38 
Анормална психология 6 
Арт терапия по мярка 29 
Атентатът `1925 161 
Бащите на българската конституция 24 
Бебетата на Писана 135 
Бебето в корема на мама 133 
Бездомният Костас 134 
Берое, Пизос, Тиле - венецът на Тракия 166 
Биогеография 27 
Братството на черния кинжал 81 
България [:] Атлас по родолюбие 152 
Български исторически приказки и легенди 120 121 
Българското слово на литературния глобус 53 97 
В любовта винаги става така 55 
В света на буквите, цифрите и животните с Питанка 147 
Ваканционно пътешествие 136 137 138 139 
Великите съвременни писатели 41 
Весело календарче 111 
Вечната и святата 94 
Висши енерговибрационни есенции 11 
Вкусовете на любовта 62 
Влад Талтош 51 
Всичко, всичко 91 
Възмездието на Телериг 95 
Вълшебникът от Оз 110 140 
Георги Марков. Поетика на прозата и на драматургията 103 
ГЛАС 104 
Голямото бягство на дядо 130 
Да бъде ден! 108 
Да оцелееш като родител 98 
Да си остане между нас 84 
Двама могат да пазят тайна 66 
Десет женски изневери 93 
Детски атлас на Европа 145 
Динозаврите 155 
Дон Жуан 45 
Дори и истинският верен приятел 132 
Другата жена 75 
Европейски архитектурни забележителности 146 
Езикът на тялото For Dummies 7 
Емоциите 153 
Жертвите 46 
Живот в два свята 23 
Животните 144 
Животът на малкото прилепче 156 
За вас, деца любими 109 
Забравените малцинства на Балканите 26 
Завръщането на паяка 71 
Заеко, бягай 90 
Зайченцето бяло 117 
Звукът на самотата 105 
И светла, и истинна 100 
Изключителна жена 50 
Измамника 87 
Изневярата 89 
Ислямът 13 
История на света 143 
Кажи ми три неща 52 
Карнавал в гората 116 
Клавиатурна грешка 73 
Книга за художника 96 
Книгата за литературата 40 
Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес 163 
Когато е наистина 82 
Когато се чувствам самотен 118 
Когато се чувствам уплашен 119 
Коледни приказчици 131 
Космосът 141 
Кратки отговори на големите въпроси 28 
Културно[-]историческо наследство на Стара Загора 167 
Лагер на смъртта 173 
Линията на живота 174 
Лисицата 86 
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст 17 
Лятото на дивите цветя 78 
Мария на сутринта 172 
Маркетинг 4.0 18 
Маската на любовта 65 
Математиката [-] достъпна, лесна и интересна 157 
Медицината в българската литература 39 
Местното самоуправление и местната администрация 25 
Метро 2034 56 
Милостта на малките огледала 102 
Много лошо момиче 59 
Може би някой ден 88 
Може ли да бъда твоето куче? 113 
Момчета на стоп 171 
Монтесори от самото начало 19 
Музата на Виена 47 
На пет стъпки от теб 64 
Най-доброто в мен 76 
Наръчник на художника 35 
Не брой целувките за сбогом 67 
Не искам да бъда голям 122 
Невероятната съдба на Кити О'Кейн 83 
Непризнати грехове 60 
Неформално образование 22 
Обет за мълчание 61 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 9 10 
Островът на съкровищата 126 
Отиваме на лекар 115 
Пациент 488 54 
Писма от Париж 48 
Питайте Джийвс 79 
По-широко поле за борбата 80 
Погубената България 20 
Подкрепа от небето 8 
Политически кризи и служебни правителства 14 
Португалия 158 
Последната жертва 74 
Потребители и ползване на библиотеките 3 
Празници любими в картинки, гатанки и рими 114 154 
Преди да се гръмнеш, прочети тази книга! 5 
Преди и отново 57 
Приказки за всички 169 
Приключенията на прасенцето Робинсън 124 
Приключенията на Том Сойер 127 
Принцът и просякът 128 
Природни туристически ресурси на България 15 
Психотерапия на вредни привички и зависимости 31 
Психотерапия на фобии и мании 30 
Развитие на библиотечната инфраструктура в България 2 
Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни 34 
Рейн-сан: Клубът на убийците 42 
Сакрално: чудесата близо до нас 164 
Само спомен 49 
Самозадвижване на жизнената енергия 165 
Самуил 112 
Сватбена лудост 58 
Свети Вълк 92 
Светият Дух - лечител и спасител 12 
Светлина в пукнатините 72 
Светът около нас 142 
Скрита благословия 77 
Смарагдово море 68 
Споделеният апартамент 70 
Старогръцки митове и легенди 63 
Стенописта 36 
Сто български екслибриса 1 
Създатели на автомобили 33 
Сън за щастие 107 
Съпруга до сряда 44 
Сърце доброчовечност 170 
Тайните на Стефи 123 
Титаните на историята 162 
Традициите [:] Празници, обичаи, фолклор 151 
Третият близнак 85 
Увод в психоанализата 4 
Храната може да ви излекува 32 
Черна песен 99 
Читателският клуб на Зайко 125 
Чудовището 101 
Швейцария 159 
Щастливият принц 129 
[Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" 37 168 
[Двадесет и пет] 25 години читалища в развитие 21 
[Петдесет и пет] 55 тайни на Париж : Весел и практичен пътеводител 106 
[Петдесет] 50 развиващи задачи 148 149 150 
[Сто и петдесет] 150 упражнения по метода "Монтесори" у дома 16 
[Тринадесет] 13 причини защо 43 
[Хиляда] 1000 места, които е добре да видите, преди да умрете 160 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилостроене - в света - биографии 33 
Администрация - България 25 
Архитектура - в света - история - детска и юношеска литература 146 
Библиотеки - обслужване на читатели 3 
Библиотеки - ползване - наръчници и ръководства 3 
Библиотечно дело - България - история 2 
Биогеография - учебници за ВУЗ 27 
Биоенерготерапия - популярна литература 11 
Бозайници - детска и юношеска литература 156 
България - вътрешна политика - 1903 - 1913 - 1923 - история 161 
България - история - нова - 1923-1925 161 
Българска литература - теми, образи, сюжети 39 103 
Вселена - произход и развитие 28 
Възпитание - на интелекта и личността - популярна литература 19 
География - България - детска и юношеска литература - атласи 152 
География - Европа - детска и юношеска литература 145 
Графика, българска - албуми 1 
Детска и юношеска литература, световна - теми, образи, сюжети 17 
Диетотерапия - наръчници и ръководства 32 
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 155 
Дипломати, български - спомени 23 
Държавна сигурност - България - история 20 
Екслибриси - България - история 1 
Емоции - психология - детска и юношеска литература 153 
Етнография - България - детска и юношеска литература 151 
Жест - психологични проблеми 7 
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 144 
Извънкласна и извънучилищна работа - в основното образование - детска и юношеска литература 136 137 138 139 
Извънучилищно образование - теория и история 22 
Изкуство - психология и психопатология - популярна литература 29 
Изобразително изкуство - методика на преподаването 35 
Изобретатели - биографии 33 
Имена, лични - в българския език - речници и справочници 38 
Ислям - история и култура 13 
Ислямска цивилизация - история 13 
История - детска и юношеска литература 143 
История - на цивилизацията - популярна литература 162 
Конституции - България - история 24 
Космология - философски проблеми 28 
Космос - енциклопедии - детска и юношеска литература 141 
Краезнание - България - история 163 
Култура - Китай - теория и философия 9 10 
Културно-историческо наследство - Балкански страни - пътеводители 164 
Културно-историческо наследство - Стара Загора - албуми 167 
Литература - естетика и философия 40 
Литература - история 40 
Литература - методика на преподаването 17 
Личност - психология - популярна литература 5 
Личност - психология и социално поведение 7 
Малцинства - Балкански полуостров - етноисторически изследвания 26 
Маркетинг - наръчници и ръководства 18 
Математика - детска и юношеска литература 147 
Математика - задачи - решение - учебни помагала 157 
Медитация - наръчници и ръководства 165 
Медитация - популярна литература 11 
Медицина - популярна литература 39 
Местно самоуправление - България 25 
Молитви, религиозни - популярна литература 8 
Музикални дружества - Стара Загора - история 37 168 
Народни обичаи и обреди, български - детска и юношеска литература 114 154 
Народни представители - България - биографии 24 
Наука и религия - популярна литература 28 
Образование и просвета - философски проблеми 22 
Общуване - психология 7 
Околна среда - опазване - детска и юношеска литература 142 
Основно образование 148 149 150 
Парапсихология - популярна литература 5 8 
Писатели, световни - биографии 41 
Писатели, световни - справочници 41 
Поведение - психология - популярна литература 7 
Политически партии и движения - България 14 
Политически репресии - България - история 20 173 
Политически убийства - България - история 161 
Португалия - пътеводители 158 
Правителства - България 14 
Празници, български - детска и юношеска литература 114 154 
Предучилищно възпитание - методика - наръчници и ръководства 16 
Природа - защита - детска и юношеска литература 142 
Природни забележителности - България 15 
Психоанализа - теория и практика - учебници за ВУЗ 4 
Психология - на личността - популярна литература 165 
Психопатология - популярна литература 6 
Психотерапевтична практика - методи - справочници 30 31 
Психотерапия - наръчници и ръководства 30 31 
Психотерапия - чрез изкуство - популярна литература 29 
Пътешествия, откривателски - наръчници и ръководства 160 
Религиозен туризъм - Балкански страни - пътеводители 164 
Рисуване - методика на обучение 35 
Семейно възпитание - наръчници и ръководства 16 19 
Стара Загора - история 166 167 
Стенописи - техника и технология 36 
Страните в света - справочници 160 
Счетоводство - България - законодателни и директивни материали 34 
Счетоводство - България - история 34 
Традиции, български - енциклопедии 151 
Тракия - история - популярна литература 166 
Туризъм - България - организация и управление 15 
Търновска конституция 24 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 32 
Християнство - популярна литература 12 
Четене - детска и юношеска литература 147 
Читалища - България - история 21 
Чувства - психология - детска и юношеска литература 153 
Швейцария - пътеводители 159 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абас Велики, ирански шах (1571-1629) 162 
Абдел Насър, Гамал (15.01.1918-28.09.1970) 13 
Абду, Мохамед (1849-1905) 13 
Август, Гай Октавиан (63 г. пр. Хр.-19.08.14 г. сл 162 
Аврелий, Марк (121 - 180 г.) 162 
Азури, Негиб (1870-1916) 13 
Айнщайн, Алберт (14.03.1879-18.04.1955) 162 
Айранов, Димитър Василев (1893-1950) 20 
Акбар Велики (1542-1605) 162 
Ал-Асали, Шукри (1868-1916) 13 
Ал-Дин ал Афгани, Джамал (1838/9-1897) 13 
Ал-Рахман ал Базаз, Абд (20.02.1913-28.06.1973) 13 
Ал-Рахман ал Кавакиби, Абд (1849-1902) 13 
Ал-Рашид, Харун, арабски халиф (763/6-809 г.) 162 
Ал-Хамид II, Абд (1842-1918) 13 
Александър VI, папа=Родриго Борджия (1431-1503) 162 
Александър Велики (цар Александър III Македонски) 162 
Али, Мохамед (Касиус Марселъс Клей) (17.01.1942-3. 162 
Алкивиад, атински политик и военачалник (ок. 450-4 162 
Амундсен, Руал (16.07.1872-18.06.1928) 162 
Ангелов, Златко Радославов (1946) 53 97 
Ангелова, Соня Калева (1952) 53 97 
Андерсен, Ханс Кристиан (2.04.1805-4.08.1875) 17 
Анджелоу, Мая (04.04.1928-28.05.2014) 41 
Антониъс, Джордж (19.10.1891-21.05.1942) 13 
Антонова, Катя=Екатерина Николова Борисова (1982) 93 
Аристотел (384 - 322 г. пр. Хр.) 162 
Ататюрк, Мустафа Кемал (19.05.1881-10.11.1938) 162 
Атила, вожд на хуните (406 - 453 г.) 162 
Атууд, Маргарет (1939) 41 
Аурангзеб (Аламгир), шести имп. на Моголската импе 162 
Афлак, Мишел (1910-23.06.1989) 13 
Ачебе, Чинуа (1930-2013) 41 
Бабел, Исак Емануилович (30.06.1894-27.01.1940) 162 
Бабур, Захиредин Мохамед, чагатайски и индийски вл 162 
Багряна, Елисавета=Ел. Любомирова Белчева (29.04.1 94 109 
Байрон, Джордж Гордън (22.01.1788-19.04.1824) 162 
Байчев, Петър (1907 - 1991) 20 
Балдачи, Дейвид (5.08.1960) 46 
Балев, Иван 20 
Балзак, Оноре дьо (20.05.1799-18.08.1850) 162 
Балтаджиева, Живка (23.09.1947) 53 97 
Барбароса (ок. 1478-1546) 162 
Баум, Лиман Франк (15.05.1856-06.05.1919) 17 
Беда Достопочтени (673-735 г.) 162 
Бекет, Самюъл (1906-1989) 41 
Белчева, Цвета Бойкова (1978) 17 
Бен-Гурион, Давид (16.10.1886-1.12.1973) 162 
Бенедети, Таня Гочева (1955) 165 
Берия, Лаврентий Павлович (29.03.1899-23.12.1953) 162 
Бернар, Сара (1844-1923) 162 
Бернард, Каролине(1961) 47 
Бетховен, Лудвиг ван (Бетовен) (16.12.1770-26.03.1 162 
Биков, Тома Любомиров (1980) 14 
Билярска, Людмила (1952) 53 97 
Бин Абдул Азиз ал Сауд,Абдула 1.08.1924-23.01.2015 13 
Бин Абдула ал Сауд, Мутаиб (1952) 13 
Бин Ладен, Осама (10.03.1957-2.05.2011) 162 
Бин Рашид ал Мактум, Мохамед (1949) 13 
Бин Салман ал Халифа, Халифа (1935) 13 
Бин Султан ал Нахаян, Зайед (1918-2004) 13 
Бинев, Андрей Петрович (11.08.1956) 53 97 
Биолчев, Боян Асенов (11.12.1942) 96 
Бисет, Доналд (3.08.1910-18.08.1995) 17 
Бисмарк, Ото Едуард Леополд фон (1.04.1815-30.07.1 162 
Близнашки, Георги Петков (4.10.1956) 14 
Бовоар, Симон дьо (1908 - 1986) 41 
Богат, Георги Витанов (5.05.1948) 53 97 
Болдуин, Джеймс (1924 - 1987) 41 
Боливар, Симон (24.07.1783-17.12.1830) 162 
Борджия, Лукреция (1480-1519) 162 
Борджия, Чезаре (1475-1507) 162 
Борхес Хорсе Луис (1899-1986) 41 
Ботева, Румяна 53 97 
Бочев, Стефан (1910 - 2002) 20 
Бошев, Цветан = Цветан Борисов Цветанов (18.07.194 53 97 
Бронзов, Никола (1896 - 1952) 20 
Брунелески, Филипо, италиански архитект (1377-15.0 162 
Буда (ок. 560 - 480 г. пр. Хр.) 162 
Бързева, Диана Йорданова 53 97 
Валенщайн, Албрехт фон (1583-1634) 162 
Ван Хелсинг, Ян (Ян Удо Холей) (1967) 5 
Ванчев дьо Траси, Атанас (3.01.1940) 53 97 
Васевски, Василен (1969) 53 97 
Василева, Ваня Атанасова (1979) 15 
Василева, Росица = Rossi VAS (18.04.1973) 53 97 
Вашингтон, Джордж (22.02.1732-14.12.1799) 162 
Величков, Петър=Петър Величков Петров (27.08.1954) 1 
Вилхелм II=Фридрих Вилхелм Виктор Алберт Пруски (2 162 
Владова-Момчева, Здравка (3.10.1967) 53 97 
Волтер, Франсоа-Мари Аруе дьо (21.11.1694-30.05.17 162 
Вонегът, Кърт (11.11.1922 - 11.4.2007) 41 
Ву Жао, императрица на Китай (625-705 г.) 162 
Вълев, Стефан (1935-2009) 20 
Вълева, Теодора Янкова (11.01.1981) 17 
Галилей, Галилео (1564-1642) 162 
Галчева, Снежана 53 97 
Гамал Абдел Насър (15.01.1918-28.09.1970) 162 
Ганди, Махатма (Мохандас Карамчанд) (2.10.1869-30. 162 
Гарибалди, Джузепе (4.07.1807-2.06.1882) 162 
Гаспаров, Симеон (1965) 53 97 
Герджиков, Огнян Стефанов (19.3.1946) 14 
Голдинг, Уилям Джерълд (1911 - 1993) 41 
Горбачов, Михаил Сергеевич (2.03.1931) 162 
Гордимър, Надин (1923-2014) 41 
Господинов, Георги (7.1.1968) 17 
Гочев, Запрян 20 
Гочев, Олег Николаев (8.05.1954) 36 
Грас, Гюнтер (1927-2015) 41 
Грийн, Греъм (1904-1991) 41 
Грим, Вилхелм Карл (1786-1859) 17 
Грим, Якоб Лудвиг Карл (1785-1863) 17 
Грозданов, Никола Иванов (3.7.1894 - 24.10.1976) 20 
Гълъбов, Георги (20.05.1946) 53 97 
Гюл, Абдуллах (29.10.1950) 13 
Гюмлиева, Росица Андонова (6.12.1951) 169 
Д'Арк, Жана (6.01.1412-30.05.1431) 162 
Давид, библейски цар на Израил и Юдея (ок. 1040-97 162 
Дал, Роалд (13.09.1916-23.11.1990) 17 
Данов, Слави 20 
Дарвин, Чарлз Робърт (12.02.1809-19.04.1882) 162 
Даскалов, Васил Ю. 173 
Дачева-Филипова, Свежа 53 97 
Дебелянов, Димчо Велев (Вельов) (28.03.1887-2.10.1 99 
Джеферсън, Томас (1743-1826) 19 162 
Джойс, Джеймс (1882 - 1941) 41 
Джон Безземни, крал на Англия (24.12.1166-10.1216) 162 
Джонсън, Самюъл (1709-1784) 162 
Джордж, Дейвид Лойд (17.01.1863-26.03.1945) 162 
Джоунс, Джон Пол, амер. адмирал (1747-1792) 162 
Дизраели, Бенджамин (21.12.1804-19.04.1881) 162 
Дик, Филип К. (1928-1982) 41 
Дикенс, Чарлс (7.02.1812-9.06.1870) 162 
Димитров, Димитър Денев (1953) 166 
Динев, Димитър (1968) 53 97 
Добриянова, Рада (20.10.1948) 53 97 
Добромирова, Радост (2004) 174 
Драгиев, Дечко (1924 - 2013) 20 
Дракула, Влад III (Цепеш), румънски принц (1431 - 162 
Дубарова, Мария (1930-20.04.2014 ) 100 
Дубарова, Петя (25.04.1962-4.12.1979) 100 
Дългъчева, Мая Георгиева (05.05.1967) 17 
Дън Сяопин (22.08.1904-19.02.1997) 162 
Дърева, Велислава Иванова (1953) 161 
Дюма, Александър баща (24.07.1802-5.12.1870) 162 
Дюма, Александър син (27.07.1824-27.11.1895) 162 
Еберт, Румяна (1943) 53 97 
Егова-Динева, Гергана (Галя) (26.09.19??) 53 97 
Едуард III, англ. крал (1312-1377) 162 
Ежов, Николай Иванович (19.04.1895-5.02.1940) 162 
Езоп (ок. 6 в. пр. Хр.) 17 
Екатерина II Велика (21.04.1729-6.11.1796) 162 
Елизабет I (7.09.1533-24.03.1603) 162 
Елиът, Томас Стърнс (1888-1965) 41 
Елцин, Борис Николаевич (1.02.1931-23.04.2007) 162 
Енвер, Исмаил=Енвер паша (22.11.1881-4.08.1922) 162 
Ердоган, Реджеп Тайип (26.02.1954) 13 
Ескобар, Пабло (1.12.1949-2.12.1993) 162 
Жекова, Ангелина (28.05.1944) 17 
Жуков, Георгий Константинович (1.12.1896-18.06.197 162 
Забуковец, Виктория (17.11.1930) 53 97 
Зарев, Владимир Пантелеев (5.10.1947) 101 
Захариева, Виргиния (2.09.1959) 102 
Захариева, Румяна (1950) 53 97 
Захарчук, Юрий Порфириевич (1890-1944) 20 
Златев, Бойко (24.08.1975) 53 97 
Зурейк, Константин (1909-2000) 13 
Иван IV Грозни, цар рус. (25.08.1530-18.03.1584) 162 
Иванов, Иван Цанев (30.11.1941) 17 
Иванова, Диана 53 97 
Иванова, Милена = Miranda Ibanez (1964) 53 97 
Иисус Христос (ок. 4 г. пр. Хр. - ок. 30 г.) 162 
Инджова, Ренета Иванова (1953) 14 
Ирод Велики (ок. 73 - 4 г. пр. Хр.) 162 
Исабела Кастилска, испанска кралица (1451-1504) 162 
Ишигуро Казуо (1954) 41 
Йекер, Евелина Ламбрева (9.5.1963) 53 97 
Йехунала, императрицата на Китай Цъси Тайхоу (29.1 162 
Казанова, Джовани Джакомо (1725-1798) 162 
Калвино, Итало (1923-1985) 41 
Калигула, римски император (12 - 41 г.) 162 
Камбарев, Кирил (1970) 53 97 
Камю, Албер (7.11.1913 - 4.1.1960) 41 
Капинчева, Таня 53 97 
Капоне, Алфонс Габриел=Ал Капоне (17.01.1899-25.01 162 
Карабонев, Добри (3.04.1947) 53 97 
Карамихайлова,ЕлисаветаИванова3.09.1897-24.04.1968 20 
Караславов, Христо (28.09.1968) 53 97 
Карл Велики (768 или 742 - 28.01.814 г.) 162 
Карол, Луис=Чарлз Латуидж Доджсън (27.01.1832-14.0 17 
Картър, Анджела (1940-1992) 41 
Касимова-Моасе, Мария (5.10.1969) 53 97 
Кафка, Франц (1883 - 1924) 41 
Кенеди, Джон Фицджералд (29.05.1917- 22.11.1963) 162 
Кери, Питър (1943) 41 
Кестнер, Ерих (1899 - 1974) 17 
Ким Ир Сен (15.04.1912-8.07.1994) 162 
Ким Чен Ир (16.02.1941-17.12.2011) 162 
Ким Чен Ун (8.01.1984) 162 
Киплинг, Ръдиард Джоузеф (30.12.1865-18.01.1936) 17 
Кир Велики, персийски цар (590/580-530 г. пр. Хр.) 162 
Клемансо, Жорж, премиер на Франция (28.09.1841-24. 162 
Клеопатра (69-30 г. пр. Хр.) 162 
Кокудева, Петя (1982) 17 
Колоди, Карло=Карло Лоренцини (1826 - 1890) 17 
Колумб, Христофор (окт.1451-20.05.1506) 162 
Константин Велики (ок. 285-337 г.) 162 
Константинов, Славе (1884 - 1958) 20 
Конфуций (551-479 г. пр. Хр. ) 162 
Кортес, Ернан (1485-1547) 162 
Кремзер, Катя 53 97 
Кромуел, Оливър (25.04.1599-3.09.1658) 162 
Кръстанов, Михаил 53 97 
Крюс, Джеймс (1926 - 1997) 17 
Кук, Джеймс (7.11.1728-14.02.1779) 162 
Кьосева, Светла 53 97 
Кюмюрев, Стефан Георгиев - кмет (1882-1956 ) 20 
Лафонтен, Жан дьо (1621 - 1695) 17 
Ленин, Владимир Илич (22.04.1870-21(4).01.1924) 162 
Леонид I, цар на Спарта (? - ок. 480 г. пр. Хр.) 162 
Леополд II, белгийски крал (1835-1909) 162 
Лесинг, Дорис (1919-2013) 41 
Ливия, императрица (58 г. пр. Хр. - 29 г. сл. Хр.) 162 
Лилард, Пола Полк 19 
Лилков, Вили Младенов (1955) 20 
Линдгрен, Астрид Анна Емилия 14.11.1907-28.01.2002 17 
Линкълн, Ейбрахам (12.02.1809-15.04.1865) 162 
Лиспектор, Кларис (1920-1977) 41 
Лорка, Федерико Гарсия (5.6.1898 - 19.8.1936) 41 
Лорънс, Дейвид Хърбърт (1885 - 1930) 41 
Лу Сюн (25.9.1881 - 19.10.1936) 41 
Лувертюр, Тусен, основател на Хаити (ок. 1743-1803 162 
Луи XIV (1638-1715) 162 
Магелан, Фернандо (1480-27.04.1521) 162 
Макменъс, Карън 66 
Малинова-Антони, Марсия (Здравка) 53 97 
Ман, Томас (6.06.1875-12.08.1955) 41 
Мандела, Нелсън (18.07.1918-5.12.2013) 162 
Мао Дзедун (26.12.1893-9.09.1976) 162 
Маркес, Габриел Гарсия (1927-2014) 41 
Марков, Георги Иванов (1.03.1929-11.09.1978) 103 
Марозия, римска сенаторка (ок. 890-932 г.) 162 
Мартен-Люган, Анес (1979) 67 
Махфуз, Нагиб (1911-2006) 41 
Мелисенда, кралица на Йерусалим (1105-1161) 162 
Мехмед ІІ Фатих Завоевателя, осм. султан (30.03.14 162 
Микеланджело Буонароти (6.03.1475-18.02.1564) 162 
Милева, Леда Гео (5.02.1920-5.02.2013) 117 
Милн, Алън Александър (1882 - 1956) 17 
Минев, Илко (1946) 53 97 
Минкова, Велина (1974) 53 97 
Миткофф, Ана Мария (18.09.1948) 53 97 
Михайлов, Михаил (Мишо) (15.07.1955) 53 97 
Михайлова, Здравка 134 
Мишима Юкио (1925 - 1970) 41 
Младенов, Борис (1939) 53 97 
Монтесори, Мария (31.08.1870-6.05.1952) 16 
Монтефиоре, Симон (Саймън) Себаг (27.06.1965) 162 
Мопасан, Ги дьо (05.08.1850-06.07.1893) 162 
Морисън, Тони (1931) 41 
Мохамед (ок. 570 - 632 г.) 162 
Мохамед Реза Пахлави, ирански шах (26.10.1919-27.0 162 
Моцарт, Волфганг Амадеус (27.01.1756-5.12.1791) 162 
Мошанов, Стойчо Стефанов (1892 - 1975) 20 
Муравиев, Константин (1893 - 1965) 20 
Мусолини, Бенито (29.07.1883-28.04.1945) 162 
Мърдок, Джийн Айрис (15.07.1919-08.02.1999) 41 
Набоков, Владимир(22.4.1899-2.7.1977) 41 
Навуходоносор ІІ (ок. 605 или ок. 630-561/562 г. п 162 
Надир, ирански шах (1688-1747) 162 
Найтингейл, Флорънс (12.05.1820-13.08.1910) 162 
Наполеон I Бонапарт, имп. френски (15.08.1769-5.05 162 
Наполеон III=Шарл Луи Наполеон Бонапарт (20.04.180 162 
Нарян, Р. К. (1906-2001) 41 
Недев, Никола (1886 - 1970) 20 
Недялкова-Качулкова, Райна (1961) 53 97 
Нелсън, Хорацио (29.09.1758-21.10.1805) 162 
Нерон, римски император (37 - 68 г.) 162 
Неру, Джавахарлал (14.11.1889-27.05.1964) 162 
Несторов, Марио (21.08.1936) 53 97 
Ников, Софроний (Христо Стоянов Ников) (1874-1953) 20 
Николаева, Силвия 22 
Николас, Бойка = Бойка Николова (13.12.1968) 53 97 
Николов, Райко Маринов (1925) 23 
Николова, Радостина (19.01.1986) 17 
Николова, Станка (28.03.1944) 53 97 
Нушич, Бранислав (8.10.1864 - 19.1.1938) 69 
Нютон, Исак (4.01.1643-31.03.1727) 162 
Овчаров, Асен (1906 - 1972) 20 
Огнянов, Бойчо (1930 - 2008) 20 
Оз, Мехмет Дж. 32 
Оруел, Джордж (25.06.1903-21.01.1950) 41 162 
Остин, Джейн (16.12.1775-18.07.1817) 162 
Панайотова-Детре, Мая (1.05.1951) 53 97 
Панджаридис, Христина (12.04.1963) 53 97 
Панчев, Красимир Добрев (1953) 33 
Парашчук, Михайло Иванович (1878 - 1963) 20 
Пастьор, Луи Жан (27.12.1822-28.09.1895) 162 
Пеева-Никифоридис, Елена 53 97 
Пенков, Мирослав (21.08.1982) 53 97 
Перо, Шарл (12.1.1628 - 16.5.1703) 17 
Петкова, Стефани (Стефи) - (1992) 123 
Петрова-Гюзелева (Анабел), Анна Мария (4.08.1959) 53 97 
Петрова-Хаджипапа, Василка (5.08.1946) 53 97 
Петър I Велики, цар рус. (9.06.1672-8.02.1725) 162 
Пиерот, Герхард К. (1956) 11 
Пийпс, Самюъл (1633-1703) 162 
Пикасо, Пабло (25.10.1881-8.04.1973) 162 
Писаро, Франсиско (ок. 1475-26.06.1541) 162 
Платон (ок. 428/7 - 348/7 г. пр. Хр.) 162 
Пол Пот (Салот Сар) (19.05.1925-15.04.1998) 162 
Портарски, Весо 53 97 
Потьомкин, Григорий Александрович (13.09.1739-5.10 162 
Праматарова, Мариана Ралчева (1963) 164 
Пратчет, Тери (28.04.1948-12.03.2015) 73 
Пресли, Елвис Аарън (08.01.1935-16.08.1977) 162 
Проданова, Силвия (27.12.1979) 53 97 
Пруст, Марсел (10.07.1871-18.11.1922) 41 162 
Пушкин, Александър Сергеевич (6.06.1799-10.02.1837 17 162 
Радославов, Васил 20 
Райков, Марин Николов (17.12.1960) 14 
Рали, Уолтър (ок. 1554-1618) 162 
Ралчевски, Мартин Атанасов (4.03.1974) 53 97 
Рамзес ІІ (1279 или ок. 1302 - 1213 г. пр. Хр.) 162 
Распе, Рудолф Ерих (1737 - 1794) 17 
Рауд, Ено (1928-1996) 17 
Рачева-Стратиева, Лилия 17 
Рашид Рида, Мохамед (1865-1935) 13 
Риков, Васил (21.06.1958) 53 97 
Ричард I, Лъвското сърце (8.09.1157-6.04.1199) 162 
Ричард ІІІ, англ. крал (1452 - 1485) 162 
Робеспиер, Максимилиан дьо (6.05.1758-28.07.1794) 162 
Родари, Джани (23.10.1920-14.04.1980) 17 
Рузвелт, Франклин Делано (30.01.1882-12.04.1945) 162 
Рушди, Салман (19.06.1947) 41 
Савонарола, Джироламо, итал. екзекутор (1452-1498) 162 
Саладин, султан на сарацините в Сирия и Египет (ок 162 
Самсонов, Иван 20 
Сартр, Жан-Пол (1905 - 1980) 41 
Сафо (625 пр. Хр. - 570 пр. Хр.) 162 
Свраков, Антон 34 
Селим І Явуз (Страшни), турски султан (1470-1520) 162 
Селинджър, Джеръм Дейвид (1.01.1919-27.01.2010) 41 
Силяновски, Трифон (1923 - 2005) 20 
Сираков, Иван (1928) 20 
Скот, Робърт Фалкън (6.06.1868-29.03.1912) 162 
Славейков, Пенчо Петков (27.04.1866-28.05.1912) 107 
Славов, Георги 20 
Смирненски, Христо (29.11.1898-18.06.1923) 108 
Солженицин, Александър (1918 - 2008) 41 
Соломон (ок. 970 или ок. 1000-928 г. пр. Хр.) 162 
Софиянски, Стефан (7.11.1951) 14 
Софрониева, Цвета (1963) 53 97 
Спиридонова, Юлия Симеонова (1972) 17 
Сребърната ръка (ок. 1474-1518) 162 
Стайкова, Мария (19.10.1946) 53 97 
Стайнбек, Джон (27.02.1902-20.12.1968) 41 
Сталин, Йосиф Висарионович (6.12.1878-5.03.1953) 162 
Станимиров, Никола Рачев (1876 - 1962) 20 
Стефано, Надя 53 97 
Стоянов-Бари, Иван (15.10.1958) 53 97 
Сула (138 - 78 г. пр. Хр.) 162 
Сун Дзъ (ок. 544-496 г. пр. Хр.) 162 
Сюлейман І Великолепни (1494-1566) 162 
Талат, Мехмед=Мехмед паша (1.09.1874-15.03.1921) 162 
Талейран, Шарл Морис дьо (1754-1838) 162 
Тамерлан=Тимур Ланг,влад. в Изт.,Южна и Центр. Ази 162 
Тачър, Маргарет (13.10.1925-8.04.2013) 162 
Твен, Марк (30.11.1835-21.04.1910) 17 127 
Телериг, хан (706-777) 95 
Теодора, императрица (ок. 497 - 548 г.) 162 
Терзийски, Ивайло (11.07.1970) 53 97 
Тименова-Вълчева, Златка (29.05.1949) 53 97 
Тодорова, Соня Калинова (1979) 53 97 
Токугава Иеасу, японски шогун (1543-1616) 162 
Толстой, Лев Николаевич (9.09.1828-20.11.1910) 17 162 
Томас, Дилън (1914-1953) 41 
Томова, Калина (1956) 53 97 
Торквемада, Томас (1420-1498) 162 
Тулуз-Лотрек, Анри (24.11.1864-9.09.1901) 162 
Турлониас, Жоел (1985) 133 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс (16.10.1854-30. 17 162 
Удхаус,П.Г.=ПелъмГренвилУдхаус15.10.1881-14.2.1975 79 
Уелбек, Мишел=Мишел Томас (26.02.1956) 80 
Уелсли, Артър, херцог Уелингтън (1.05.1769-14.09.1 162 
Улф, Вирджиния (25.01.1882-28.03.1941) 41 
Фалк-Шидерска, Радка (4.03.1951) 53 97 
Фердинанд, крал на Арагон (1452-1516) 162 
Фицджералд, Франсис Скот Кий (1896-1940) 41 
Фишер, Тереза 159 
Фламбурари, Весела Николова (17.01.1967) 17 
Фокнър, Уилям(25.9.1897-17.6.1962) 41 
Фолет, Кен (5.06.1949) 85 
Форд, Форд Мадокс (1873-1939) 41 
Форсайт, Фредерик (25.08.1938) 87 
Франк, Ане (12.06.1929-31.03.1945) 162 
Франко, Франсиско (4.12.1892-20.11.1975) 162 
Фридрих II Велики (Пруски) (24.01.1712-17.08.1786) 162 
Фридрих II Хохенщауфен (1194 - 1250) 162 
Хайдрих, Райнхард (7.03.1904-4.06.1942) 162 
Хайнрих, Петя (4.10.1973) 53 97 
Ханибал Барка (246-183 г. пр. Хр.) 162 
Ханлон, Аби 132 
Хемингуей, Ърнест (21.07.1899-2.07.1961) 41 162 
Хенри V, англ. крал (1387-31.08.1422) 162 
Хенри VІІІ, англ. крал (1491-1547) 162 
Херодот (ок. 484-430/420 г. пр. Хр.) 162 
Херцог, Ана 133 
Хесе, Херман (1877 - 1962) 41 
Хидеки Тоджо, ген., премиер на Япония (30.12.1884- 162 
Химлер, Хайнрих Луитполд (7.10.1900-23.05.1945) 162 
Хитлер, Адолф (20.04.1889-30.04.1945) 162 
Хомейни, Сейид Рухолла Мусави (11.10.1902 - 1989) 162 
Христов, Борис Кирилов (18.05.1914-28.06.1993) 37 168 
Христов, Христо Станев (1967) 20 
Хусейн, Таха (14.11.1889-28.10.1973) 13 
Хъксли, Олдъс Леонард (26.07.1894-22.11.1963) 41 
Хърстън, Зора Нийл (1891-1960) 41 
Хюсеин, Саддам (28.04.1937-30.12.2006) 162 
Цаков, Неофит 20 
Цвайг, Стефан (1881 - 1942) 41 
Цветански, Михаил (ekstasis) (1970) 53 97 
Цезар, Гай Юлий (13.07.100-15.03.44 г. пр. Хр.) 162 
Ценофф, Омар Хектор (19.12.1950) 53 97 
Цин Шъхуанди (ок. 259 - 210 г. пр. Хр.) 162 
Цитас, Макис 134 
Цицерон, Марк Тулий (106/7 - 43/4 г. пр. Хр.) 162 
Чайковски, Пьотр Илич (7.05.1840-6.11.1893) 162 
Чалбуров, Георги (1896 - 1960) 20 
Чингиз хан (ок. 1163 - 1227) 162 
Чобан, Мона (13.10.1968) 53 97 
Чтвъртек, Вацлав (1911-1976) 17 
Чухов, Петър (1961) 17 
Чърчил, Джон, първи херцог на Марлборо (1650-1722) 162 
Чърчил, Уинстън (30.11.1874-24.01.1965) 162 
Шака Зулу (ок. 1787-1828) 162 
Шакълтън, Ърнест (15.02.1874-5.01.1922) 162 
Шекспир, Уилям (26.04.1564-23.04.1616) 162 
Шелхорн, Таня (3.02.1951) 53 97 
Шиндлер, Оскар (28.04.1908-9.10.1974) 162 
Шнайдер, Дарина (1980) 53 97 
Шнайдер, Петра (1960) 11 
Шопова, Изабела (1971) 53 97 
Щигер, Цирил (1950) 26 
Ъпдайк, Джон (18.3.1932-27.1.2009) 41 
Юда Макавей, юдейски борец за свобода (II век пр. 162 
Юстиниан, източноримски, визант. император (482-56 162 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Базел 159 
Балкански страни 26 
Берн 159 
Бургас 20 
България 1 2 14 15 20 21 24 34 37 114 136 137 138 139 151 152 154 161 163 168 173 
Варна 20 
Велико Търново 20 24 
Габрово 20 
Горна Оряховица 20 
Добрич 20 
Европа 145 
Елена 20 
Женева 159 
Китай 9 10 
Ловеч 173 
Николаево 166 
Плевен 20 
Пловдив 20 
Португалия 158 
Русе 20 
с. Златна ливада 166 
Сливен 20 
Стара Загора 20 37 166 168 
Старозагорски минерални бани 164 
Цюрих 159 
Черно море 15 
Швейцария 159