НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/027.53(497.2)(091)/Д 99ЦБ 44022

Дякович, Борис Иванов

   Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението : Първо фототип. изд. по случай 150 г. от рождението на Борис Дякович (1868-1937) / Борис Дякович . - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2018 . - 45 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9546-99-6 

  

Сист. No: 45479

Философия

Религия. Теология

Обществени науки

- 2 -

Ло/372.46/Г 98ЦБ II 3073

Гюламирян, Джулиета Артюнова

   Зангак / Джулиета Артюнова Гюламирян . - Ереван : Зангак-97, 2003 . - 112 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 99930-2-413-9 

  

Сист. No: 45494

- 3 -

Ло/371/М 50ЦБ 44033

Месроб-Танкаранян, Месробухи Кеворк

   История на арменските училища в България / Месробухи Кеворк Месроб-Танкаранян . - София : Даниела Убенова, 2004 . - 360 с. : с табл. ; 23 см

   Текст на арм. ез. - Библиогр. под линия.

   ISBN 954-791-075-2 

  

Сист. No: 45498

Математика. Естествени науки

Медицина

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

- 4 -

РД/796-053.5(035)/Д 54ЦБ 44040

Дикова, Петя и др.

   Забавни и подвижни игри : [Ръководство] / Петя Дикова, Павлина Аверкиаду ; Рец. и [предг.] Кирил Аладжов ; Худож. Емил Миразчийски . - София : Джей Ей Ем Джи, 2018 . - 80 с. : с ил. ; 24 см

   С кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор. - Библиогр. с. 79.

   ISBN 978-619-7321-10-4 (jamgbooks)

  

Сист. No: 45503

Езикознание

- 5 -

Ло/801.323.2=919.81=867/К 89ЦБ I 3460

Кратък арменско-български, българо-арменски речник  /  Състав. Филип Кеворк Месроб . - София : Комо, 2005 . - 407 с. ; 17 см

   Състав. не е отб. на кор.

   ISBN 954-8192-11-X 

  

Сист. No: 45489

Литературознание

Чужда художествена литература

- 6 -

АТ/820(73)-31/А 65ЦБ 44057

Анджелини, Сара Райт

   Влюбени до доказване на противното : [Роман] / Сара Анджелини ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2010 . - 296 с. ; 21 см

   С кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор.

   ISBN 978-954-771-233-1 

  

Сист. No: 45521

- 7 -

Ло/891.981-34/Б 27ЦБ 44028

Басмаджиян, Арманд Степан

   Давид Сасунски : Санасар и Багдасар, Старият Мъхер, Давид Сасунски, Младият Мъхер : Арменски юнашки епос по мотиви от Давид Сасунски на Наири Зарян /  Разказани от Арманд Басмаджиян ; [Ил.] Иван Кочев . - София : Демакс, 2010 . - 288 с. : с ил. ; 22 см

   Кн. e изд. със съдействието на посолството на Р Армения по повод Годината на Армения в България - 2010. - С Речник.

   ISBN 978-954-479-030-1 

  

Сист. No: 45490

- 8 -

АТ/840-1/Б 55ЦБ 44048

Бодлер, Шарл

   Цветя на злото : [Стихосбирка] / Шарл Бодлер ; Прев. от фр. [с предг.] Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 280 с. ; 21 см

   Съдържа и Албатросът / К. Кадийски ; Шарл Бодлер - живот в дати ; Бел.

   ISBN 954-739-839-3 

   ISBN 978-954-739-839-9 

  

Сист. No: 45512

- 9 -

РВ/820(73)-31/Б 60ЦБ 44015

Бокс, Ч. Дж.

   Порочен кръг : От поредицата романи за Джо Пикет / Ч. Дж. Бокс ; Прев. [от англ.] Анна Василева . - София : Art Eternal, 2017 . - 332 с. ; 21см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-191-411-1 (Арт Етърнал)

  

Сист. No: 45472

- 10 -

АТ/820(73)-31/Г 82ЦБ 44051

Грийн, Сам

   Полет 103 : [Роман] / Сам Грийн ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2009 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано в предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-058-3 

  

Сист. No: 45515

- 11 -

АТ/820(73)-31/К 63ЦБ 44052

Кларк, Марша

   Виновен до доказване на противното : Роман / Марша Кларк ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Обсидиан, 2011 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-272-5 

  

Сист. No: 45516

- 12 -

АТ/820(73)-31/К 90ЦБ 44050

Кренц, Джейн Ан

   Опасни тайни : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 320 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1018-1 

   ISBN 978-954-26-1018-2 

  

Сист. No: 45514

- 13 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 44037

Маас, Сара Дж.

   Двор от скреж и звездна светлина : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2018 . - 288 с. ; 21 см . -  ([Поредица Двор от рози и бодли] ; [Кн. 4])

   

   ISBN 978-954-27-2206-9 (твърда кор.)

  

Сист. No: 45500

- 14 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 44038

Маас, Сара Дж.

   Двор от рози и бодли : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2017 . - 495 с. ; 21 см . -  ([Поредица Двор от рози и бодли] ; [Кн. 1])

   

   ISBN 978-954-27-2093-5 (твърда кор.)

  

Сист. No: 45501

- 15 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 44039

Маас, Сара Дж.

   Двор от мъгла и ярост : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2017 . - 719 с. ; 21 см . -  ([Поредица Двор от рози и бодли] ; [Кн. 2])

   

   ISBN 978-954-27-2095-9 (твърда кор.)

  

Сист. No: 45502

- 16 -

Ло/891.981-32/М 39ЦБ 44032

Матевосян, Хрант

   Боже, колко е хубав светът : Повести / Хрант Матевосян ; Прев. от арм. Агоп Орманджиян . - София-Ереван : Фонд. Хрант Матевосян, 2010 . - 247 с. ; 21 см

   Кн. e изд. със съдействието на посолството на Р Армения по повод Годината на Армения в България и 75 г. от рождението на писателя.

   ISBN 978-9939-53-779-5 

  

Сист. No: 45497

- 17 -

РД/820(73)-31/Р 87ЦБ 44036

Рот, Вероника

   Подменена орис : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2018 . - 431 с. ; 21 см . -  ([Поредица Смъртни белези] ; [Кн. 2])

   С Кратък речник.
   #Подменена орис 

   ISBN 978-954-27-2188-8 (твърда кор.)

  

Сист. No: 45499

- 18 -

АТ/891.5-31/С 18ЦБ 44053

Сании, Паринуш

   Моята орис : [Роман] / Паринуш Сании ; Прев. от перс. Людмила Янева . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 532 с. ; 20 см . -  (Поредица Отвъд)

   Съдържа и кратки биогр. бел. за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-043-2 

  

Сист. No: 45517

- 19 -

РВ/820(73)-31/С 62ЦБ 44020

Стайнбек, Джон

   За мишките и хората : [Роман] / Джон Стайнбек ; Прев. от англ. Тодор Вълчев . - София : Колибри, 2006 . - 115 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 954-529-402-7 

   ISBN 978- 954-529-402-0 (Colibri)

  

Сист. No: 45477

- 20 -

АТ/820(73)-31/С 76ЦБ 44056

Стийл, Даниел

   Парижки роман : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Бард, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.daniellesteel.com 

   ISBN 978-954-655-137-5 

  

Сист. No: 45520

- 21 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 44081

Тайлър, Ан

   Макара със син конец : [Роман] / Ан Тайлър ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2018 . - 384 с. ; 20 см

   С кратки биогр. данни за авт. на кор.

   ISBN 978-619-02-0168-7 (Colibri)

  

Сист. No: 45550

- 22 -

АТ/820(73)-31/Т 75ЦБ 44049

Тор, Брад

   Черният списък : [Роман] / Брад Тор ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2013 . - 359 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-236-5 

  

Сист. No: 45513

- 23 -

РВ/820(73)-32/Ч 22ЦБ 44016

Чандлър, Реймънд

   Зъл вятър : Новели / Реймънд Чандлър ; Подб. и прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0199-4 

  

Сист. No: 45473

Българска художествена литература

- 24 -

ДБ/886.7-1/Б 56, РВ/886.7-1/Б 56ЦБ 44017

Божилова, Петя Иванова

   Родина джобен формат : Лирика / Петя Божилова . - София : Сдружение ХуЛите, 2018 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7068-25-2 

  

Сист. No: 45474

- 25 -

РВ/886.7-31/И 29ЦБ 44014

Игов, Ангел Михайлов

   Фини прахови частици : [Роман] . - Пловдив : Жанет-45, 2017 . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-376-1 

  

Сист. No: 45471

- 26 -

РВ/886.7-32/И 95ЦБ 44021

Истории от куфара  : Сборник разкази /  Състав. Марияна Добранова . - София : Smart books, 2015 . - 176 с. ; 21 см

   Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Др. автори : В. Кирицова, Е. Гаджева, Г. Кьорленски, М. Савов, М. Добранова, Х. Апостолова, А. Гюзелева, И. Тенчева, Б. Трифонова, Х. Димова, М. Панчева, Б. Томов, С. Бонев, Е. Минчев, А. Халваджиян, Ф. Попов, М. Заимов, Р. Найденова, М. Георгиева-Савова. - Грешният ISBN отпеч. на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7120-09-7 (Смарт букс)

   ISBN 978-619-7120-08-8 (грешен)

  

Сист. No: 45478

- 27 -

АТ/886.7-31/К 30ЦБ 44054

Караджова, Росица

   Ритъмът на сърцето : [Роман] / Росица Караджова ; С помощта на Добромира Тодорова . - София : Ciela, 2011 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0954-8 (Cиела)

  

Сист. No: 45518

- 28 -

Ло/886.7-1/П 44ЦБ 44031

Петкова, Ваня

   Арменска песен : [Двуез. стихосбирка] / Ваня Петкова . - София : Демакс, 2010 . - 80 с. : с ил., снимки ; 21 см

   Кн. e изд. със съдействието на посолството на Р Армения - С биогр. и библиогр. данни с. 41-43. - Текст на арм. и бълг. ез.

   ISBN 978-954-479-028-8 

  

Сист. No: 45496

- 29 -

АТ/886.7-31/Р 95ЦБ 44055

Русланов, Иван

   Среднощни светлини : Роман / Иван Русланов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 239 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор., пълното му име е Иван Русланов Василев.

   ISBN 954-26-1530-2 

   ISBN 978-954-26-1530-9 

  

Сист. No: 45519

- 30 -

РВ/886.7-31/С 38ЦБ 44019

Сиромахов, Иво Божанов

   Скарлет + Иво = ВНЛ : [Роман] / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2018 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2564-7 (Сиела)

  

Сист. No: 45476

- 31 -

РВ/886.7-31/Т 48ЦБ 44013

Тенев, Георги Тенев

   Български рози : [Роман] / Георги Тенев . - София : Колибри, 2016 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-899-0 (Colibri)

  

Сист. No: 45470

Литература за деца и юноши

- 32 -

РД/886.7-93(079)/Б 65ЦБ II 3072

Борисова, Сълзица

   Приказка за добротата : [Картинна кн. за оцветяване] /  Худож. Сълзица Борисова ; Стихове и предг. Тоня Борисова ; Фотогр. Александър Борисов . - 5 доп. и подобр. изд. . - София : Фонд. Сълзица за вас, 2009 . - 26 с. : с ил. ; 29 см

   
   salzitsazavas.free.bg 

   ISBN 978-954-91283-2-1 

  

Сист. No: 45491

- 33 -

РД/886.7-93-34/К 33ЦБ 44060

Каралийчев, Ангел Иванов

   Приказки / Ангел Каралийчев ; Худож. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Майстори на приказката)

   

   ISBN 954-26-1211-7 

   ISBN 978-954-26-1211-7 

  

Сист. No: 45524

- 34 -

РД/820(73)-93-31/К 45ЦБ 44042

Кас, Кийра

   Сирената : [Роман] / Кийра Кас ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2016 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1828-4 

  

Сист. No: 45505

- 35 -

РД/886.7-93-34/Л 68ЦБ II 3076

Лисицата и таралежът  : [Бълг. нар. приказка] /  Ил. Спас Димитров Спасов . - [Пловдив] : Хермес, 2014 . - [8] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Сер.] Весели приказки)

   Кор. опис.

   ISBN 954-26-0208-1 

   ISBN 978-954-26-0208-8 

  

Сист. No: 45529

- 36 -

РД/820-93-31/М 91ЦБ 44044

Мос, Хелън

   Тайната на зловещия скелет : [Роман за деца] / Хелън Мос ; Ил. Лео Хартас ; Прев. [от англ.] Юлия Спиридонова-Юлка . - [София] : Фют, 2017 . - 191 с. : с ил., 1 л. : к. ; 20 см . -  ([Поредица] Островът на приключенията ; Кн. 6.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на следзагл. с.

   ISBN 978-619-199-267-6 

  

Сист. No: 45507

- 37 -

РД/820-93-34/М 93ЦБ 44061

Моят татко  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Христо Коцев . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - [20] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см

   Кн. е базирана на ТВ-сериите Peppa Pig, създадени от Невил Астли и Марк Бейкър.
   www.peppapig.com 

   ISBN 978-619-193-093-7 (Artline Studios)

  

Сист. No: 45526

- 38 -

РД/886.7-93-34/Н 75ЦБ II 3075

Николова, Радостина

   Моите красиви рога и аз, ВУ(ндаба) / Радостина Николова ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - 2. изд. . - [София] : Мармот, 2016 . - 59 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Приключенията на мотовете)

   Кор. загл. Моите красиви рога ; Кн. е носител на Бисерче вълшебно - Мечтатели за 2017. - Пълното име на авт. е Радостина Николова Пеева-Михова ; С кратки биогр. данни за авт. и ил. - Изд. Мармот е собств. на Мотове ЕООД.
   www.motove.com 

   ISBN 978-619-7241-04-4 

  

Сист. No: 45525

- 39 -

РД/830-93-31/Н 97ЦБ 44041

Ньостлингер, Кристине

   Конрад или Детето от консервената кутия : [Роман за деца] / Кристине Ньостлингер ; Прев. от нем. Василка Ванчева ; Ил. Франц Уиткамп . - София : Емас, 2012 . - 168 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Големите разказвачи на ХХ век ; 19)

   

   ISBN 978-954-357-214-4 

  

Сист. No: 45504

- 40 -

РД/886.7-93-34/О-88ЦБ II 3078

От вар момиче  /  Ил. Борис Николов Стоилов . - [Пловдив] : Хермес, 2015 . - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Сер. Вечните бълг. приказки)

   Кор. опис. - Съдържа и : Вълкът пастир ; Педя човек ; Крадецът сам се издава.

   ISBN 978-954-26-1499-9 

  

Сист. No: 45531

- 41 -

РД/820(73)-93-31/П 27ЦБ 44035

Пастис, Стефан

   Тими Провала: Не пипайте тази книга : [Роман за деца в картинки] / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2018 . - 304 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Тими Провала ; Кн. 5)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-2605-7 (Сиела)

  

Сист. No: 39133

- 42 -

РД/820-93-34/С 20ЦБ 44063

Сара, Линда и др.

   На Неочаквания хълм / Линда Сара ; Ил. Бенджи Дейвис ; Прев. [от англ.] Христо Коцев . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - [32 с.] : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-193-080-7 (Artline Studios)

  

Сист. No: 45528

- 43 -

РД/840-93-32/С 33ЦБ 44062

Сент-Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц : [Фантаст. разказ] / Антоан дьо Сент-Екзюпери ; С акварели на авт.  ; Прев. [от фр.] Константин Константинов . - София : Колибри, 2015 . - 112 с. : с цв. ил. ; 20Х21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-150-544-9 

  

Сист. No: 45527

- 44 -

РД/820-93-31/У 13ЦБ 44045

Уайброу, Иън

   Пирати в Бурното море : [Роман за деца] / Иън Уайброу ; Худож. чичо Коля Воронцов ; Прев. [от англ.] Мария Петкова Асенова . - София : Миранда, 2017 . - 162 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Поредица Малкият вълк ; [6])

   Пълното име на худож. е Николай Воронцов. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7078-87-9 

  

Сист. No: 45508

- 45 -

РД/820-93-31/У 13ЦБ 44046

Уайброу, Иън

   Горски детектив : [Роман за деца] / Иън Уайброу ; Худож. чичо Коля Воронцов ; Прев. [от англ.] Мария Петкова Асенова . - София : Миранда, 2017 . - 121 с. : с цв. ил., к. ; 21 см . -  (Поредица Малкият вълк ; [4])

   Пълното име на худож. е Николай Воронцов. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7078-85-5 

  

Сист. No: 45509

- 46 -

РВ/820-93-34/У 40ЦБ 44073

Уилямс, Марджъри

   Бархетният заек или как играчките стават истински / Марджъри Уилямс ; С ил. от Уилям Никълсън ; Прев. Димо . - [София] : Ес Принт, [2014] . - 32 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Възприетата форма на името на Димо е Димитър Жечев.

   ISBN 978-619-7121-02-5 

  

Сист. No: 45541

- 47 -

РД/820-93-31/Ч 32ЦБ 44043

Чапмън, Линда

   Пекарна Захар & канела : Нови приятели : [Роман за деца] / Линда Чапмън ; Ил. Кейт Хиндли ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Егмонт България, 2018 . - 171 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Пекарна Захар & канела ; [кн. 1])

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-337-6 

  

Сист. No: 45506

Отраслева литература за деца и юноши

- 48 -

РД/087.5:611/Ф 23ЦБ II 3077

Фарндън, Джон и др.

   Какво трябва да знаеш за човешкото тяло / Джон Фарндън, Тим Хъчинсън ; Прев. [от англ.] Нина Стоянова Руева . - [Пловдив] : Хермес, 2017 . - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

   С Речник на термините ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1692-4 

  

Сист. No: 45530

География

История

- 49 -

Кр/К949.72.052/А 37, РВ/К949.72.052/А 37ЦБ 44034

Айер, Луи

   Pro Bulgaria : [Протестен глас срещу клеветническите внушения и недостойната позоряща кампания, направлявани и поддържани от користните врагове на България] / Луи Айер ; Прев. от фр. Димитър Ангелов, Евгени Иванов ; Встъп. думи Янко Гочев . - София : Орбел, 2018 . - Х, 112, [6] с. : със снимки, факс.

   Кн., изд. на фр. ез. преди 105 г., за първи път е прев. на бълг. ез. по идея на адвокат Станислав Станев от възпитаниците на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ адвокат Евгени Иванов и докторантът по „Международно право“ Димитър Ангелов. - С прил. и бел. от прев.

   ISBN 978-954-496-121-3 

  

Сист. No: 17329

- 50 -

Ч1/908/С 58ЦБ 44027

Споменът през поколенията и времето  : Материали за историята на град Варна : [Документалистика] /  Състав. Даниела Илиева и др. ; Ред. Емилия Милкова . - Варна : Славена, 2018 . - 216 с. : със снимки, факс. ; 22Х24 см

   Др. състав. : Е. Демирев, Кр. Димчева, Цв. Войчева. - Съдържа и : Биогр. бел. за авт. ; Авт. подредба на притурките ; Списък на съкращенията ; Списък на редки и остарели думи и изрази ; Списък на променените геогр. имена ; Именен показалец. - Сб. е посветен на 135-год. от създаването на Регионална библ. "П. Славейков" във Варна.

   ISBN 978-619-190-107-4 

   ISBN 978-954-91526-4-7 

  

Сист. No: 45488

- 51 -

РВ/908/B 51ЦБ I 3461

Bertuzzi, Fernando

   Sognare Venezia : [Album] /  Fotogr. di Fernando Bertuzzi ; Present. di Vittorio Sgarbi ; Testi di Ivo Prandin . - Ponzano, Italia : VianelloLibri . - 144 p. : foftogr. ; 15 cm

   [Прев. на загл. на бълг. Да сънуваш Венеция.] - Парал. текст на ит. и англ. ез.

   ISBN 88-7200-071-8 

  

Сист. No: 45493

Краезнание - отраслева литература

- 52 -

Кр/К159.961/Н 75ЦБ 44025

Николова, Иванка и др.

   Дани [-] любов и светлина : [Биогр. и спомени] / Иванка Николова, Иван Паскалев ; Предг. Иван Паскалев . - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 191 с. : със снимки, факс. ; 20 см

   Съдържа: Живот, детство, у-ще ; Контакти с Бог ; Контакти с отвъдното ; Спомени на приятели ; Спомени за Дани в мерена реч ; Непубликувани материали от дневниците на Дани.

   ISBN 978-954-347-117-2 

  

Сист. No: 45485

- 53 -

Кр/К92/С 11, РВ/К92/С 11ЦБ II 3074

С български дух и европейска мисъл  : [Биографии] /  Състав. Евгения И. Иванова и др. ; Фотогр. Цветан Четъшки ; Ред. Петър Драгиев ; [Предисл.] Живко Тодоров . - Ст. Загора : Регионален ист. музей - Ст. Загора, 2018 (Ст. Загора : печ. Акром) . - 118 с. : със снимки, факс. ; 28 см

   Други състав. : Р. Антонова-Тончева, М. Добрев, Г. Караславов, П. Драгиев, отбелязани на гърба на предзагл. с. - На загл. с. отбелязано : Кн. е посветена на Европ. год. на култ. наследство и Бълг. предс. на Съвета на ЕС. - Изд. на РИМ със съдействието на Община Стара Загора. - Библиогр. с. 117-118.

   ISBN 978-619-168-210-2 

  

Сист. No: 45511

- 54 -

Кр/К617/П 76, РВ/К617/П 76ЦБ 44077

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Живот отдаден на пациента : за старозагорския неврохирург д-р Кънчо Попов / Стефан Саранеделчев ; С въвед. от авт.  ; Ред. Палмира Никленова . - Ст. Загора : Палмира, 2017 . - 104 с. : 1 л. портр., снимки ; 21 см

   Съдържа и Родово дърво и родови сх.. - Библиогр. с. 102.

   ISBN 978-954-9376-51-7 

  

Сист. No: 45545

- 55 -

Кр/К808.67/Т 49ЦБ 44024

Теодоров-Балан, Александър Стоянов

   Книга за мене си : [Автобиогр. спомени и бел.] / Александър Теодоров-Балан ; [С предг. от] Петър Пашов . - 2. изд. . - [Ст. Загора] : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов ; Огледало, 2018 . - 234 с. ; 21 см

   Съдържа и Акад. Александър Теодоров-Балана - първият ректор на СУ "Кл. Охридски" / П. Пашов ; Няколко думи за ръкописа / Е. Димитрова ; Бележки / В. Вълчев. - С Кратки биогр. и библиогр. данни и за В. Вълчев.

   ISBN 978-619-7261-41-7 (Огледало)

  

Сист. No: 45481

- 56 -

Кр/К371/С 77ЦБ 44029

[Сто и седемдесет] 170 години светско училище  : Средно общообразователно училище "Иван Вазов" /  Състав. Велина Узунова, Диана Неделчева ; Предг. от Йорданка Тодорова . - Ст. Загора : Литера принт, 2011 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 56 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Съдържа и : Списък на директори на у-щето от 1907 г. до днес ; Списък на най-значимите личности, учили в него ; Факти и събития.

  

Сист. No: 45492

Краезнание - художествена литература

- 57 -

Кр/К886.7-1/Д 15ЦБ 44018

Дамянов, Иван

   Корабът на вечността : Поезия и проза / Иван Дамянов ; С ил. от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2018 . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 45475

- 58 -

Кр/К886.7-1/Д 15ЦБ 44023

Дамянов, Иван

   Дверите на душата : Поезия и проза / Иван Дамянов ; С ил. от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2018 . - 36 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 45480

- 59 -

Кр/К886.7-93-8/З-50, РД/К886.7-93-8/З-50ЦБ 44026

Здрави корени и силни криле  : Творби на учениците от НУ "Димитър Благоев" : [Сб.] . - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2018 (София : печ. М&БМ ООД) . - 70 с. : със снимки ; 21 см

   Творбите са на ученици от III "а" кл. от НУ "Димитър Благоев" в Ст. Загора.

   ISBN 978-619-90893-4-7 

  

Сист. No: 45487

- 60 -

ДБ/К886.7-34/Н 33, Кр/К886.7-34/Н 33, РД/К886.7-34/Н 33ЦБ 44047
 Нац. конкурс за авт. приказка. I. Ст. Загора, 2018 

   Гора вълшебница и нейните сестри - музика и поезия : Приказки : сб. / Sollam и Приятели и др. ; Рец. и [предг.] Светлана Дичева ; Ред. Палмира Никленова ; Техн. ред. Димитър Никленов . - Ст. Загора : Община Стара Загора ; Палмира, 2018 ([Ст. Загора : печ. Палмира]) . - 34 с. : с ил. ; 21 см

   Др. авт. : Р. Пелова, Д. Петров, В. Недялкова, Х. Димитрова. - Организатори : Община Ст. Загора, НЧ " Родина 1860" с домакинството на Къща музей "Гео Милев" ; С кратки биогр. данни за журито на 1. изд. на конкурса : Ана Костадинова, Светлана Дичева, Димитър Никленов. Награждаване 27 май 2018 в Стара Загора.

   ISBN 978-954-9376-56-2 (Палмира)

  

Сист. No: 45510

- 61 -

РД/К886.7-93-34/Р 27ЦБ II 3068

Райков, Никола Руменов

   Голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра / Никола Райков ; Худож. Надежда Йорданова и др. . - [Ст. Загора] : [Изд. авт.], 2013-2018 . - [104] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Др. худож.: И. Илиев, М. Бочева, Д. Янг Ли, М. Коул, А. Данти, А. Зиганшин и др. отбелязани на гърба на загл. с.
   prikazka-igra.com 

   ISBN 978-954-91865-3-6 

  

Сист. No: 45482

- 62 -

РД/К886.7-93-34/Р 27ЦБ II 3069

Райков, Никола Руменов

   Още по-голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра / Никола Райков ; Худож. Надежда Йорданова и др. . - [Ст. Загора] : Сдружение Книги-игри, 2014 . - [120] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Др. худож.: А. Зиганшин, Р. Ю. Крафт, А. Петрук, Ж. Тромю, А. Рутен, Л. Кулик, М. Коул, А. Пушкин, E Швайцер, Д. Санино, В. Меркушев, Н. Райков и др. отбелязани в изд. каре.
   prikazka-igra.com 

   ISBN 987-619-7160-02-4 

  

Сист. No: 45483

- 63 -

РД/К886.7-93-34/Р 27ЦБ II 3070

Райков, Никола Руменов

   Добросъците : Приказка-игра / Никола Райков ; Ил. Мая Бочева . - [Ст. Загора] : [Изд. авт.], 2016 . - [68] с. : с цв. ил. ; 30 см

   С кратки биогр. данни за авт. и ил. на гърба на кор.
   prikazka-igra.com 

   ISBN 978-619-7269-03-1 

  

Сист. No: 45484

- 64 -

РД/К886.7-93-34/Р 27ЦБ II 3071

Райков, Никола Руменов

   Приказка от два свята : [Приказка-игра] / Никола Райков ; Худож. Мая Бочева, Никола Райков . - [Ст. Загора] : [Изд. авт.], 2018 . - [100] с. : с цв. ил. ; 30 см + 1 к. : 43Х67 см ; 29 картички ; 1 изтриваем маркер

   
   prikazka-igra.com 

   ISBN 978-619-7269-04-8 

  

Сист. No: 45486


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 11 
Абаджиева, Красимира Светославова 11 
Аверкиаду, Павлина 4 
Айер, Луи 49 
Айер, Луи-Емил 49 
Аладжов, Кирил 4 
Ангелов, Димитър 49 
Ангелов, Димитър Христов 49 
Анджелини, Сара 6 
Анджелини, Сара Райт 6 
Антонова-Тончева, Райна 53 
Апостолова, Христина 26 
Асенова, Мария Петкова 44 45 
Басмаджиян, Арманд 7 
Басмаджиян, Арманд Степан 7 
Бодлер, Шарл 8 
Божилова, Петя 24 
Божилова, Петя Иванова 24 
Бокс, Ч. Дж. 9 
Бондокова, Мелина-Елина 38 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 38 
Бонев, Стефан 26 
Борисов, Александър 32 
Борисова, Сълзица 32 
Борисова, Тоня 32 
Бочева, Мая 61 63 64 
Ванчева, Василка 39 
Василев, Иван Русланов 29 
Василева, Анна 9 
Войчева, Цветелина 50 
Воронцов, Николай 44 45 
Воронцов, чичо Коля 44 45 
Вълчев, Величко 55 
Вълчев, Тодор 19 
Вълчев, Тодор Тошев 19 
Габровска, Дори 12 
Габровска, Дори Генадиева 12 
Гаджева, Елеонора 26 
Генчева, Цветана 41 
Генчева, Цветана Тодорова 41 
Георгиев, Асен 10 
Георгиев, Асен Георгиев 10 
Георгиева, Кристина 17 
Георгиева, Кристина Стефанова 17 
Георгиева-Савова, Мария 26 
Гочев, Янко 49 
Гочев, Янко Георгиев 49 
Грийн, Сам 10 
Гюзелева, Александра 26 
Гюламирян, Джулиета Артюнова 2 
Дамянов, Иван 57 58 
Данти, Андреа 61 
Дейвис, Бенджи 42 
Демирев, Емил 50 
Демирев, Емил Демирев 50 
Денева-Слав, Ирина 14 
Джин Янг Ли 61 
Дикова, Петя 4 
Димитрова, Елена 55 
Димитрова, Хубавена 60 
Димо 46 
Димова, Христина 26 
Димчева, Кристиана 50 
Дичева, Светлана 60 
Добранова, Марияна 26 
Добранова, Марияна Антонова 26 
Добрев, Марин 53 
Дончева-Стаматова, Антоанета 6 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 6 
Драгиев, Петър 53 
Драгиев, Петър Драгиев 53 
Дякович, Борис 1 
Дякович, Борис Иванов 1 
Жечев, Димитър 46 
Заимов, Михаил 26 
Зарян, Наири Егназарович 7 
Зиганшин, Албърт 61 62 
Иванов, Евгени 49 
Иванов, Евгени Бинев 49 
Иванова, Евгения И. 53 
Иванова, Евгения Иванова 53 
Иванова, Огняна 23 
Иванова, Огняна Начева 23 
Игов, Ангел 25 
Игов, Ангел Михайлов 25 
Илиев, Ивайло 61 
Илиева, Даниела 50 
Йорданова, Надежда 61 62 
Кадийски, Кирил 8 
Караджова, Росица 27 
Каралийчев, Ангел 33 
Каралийчев, Ангел Иванов 33 
Караславов, Галентин 53 
Карастойчева, Емилия 22 
Карастойчева, Емилия Станимирова 22 
Кас, Кийра 34 
Кирицова, Ваня 26 
Кларк, Марша 11 
Константинов, Константин 43 
Константинов, Константин Илиев 43 
Коул, Матю 61 62 
Коцев, Христо 37 42 
Кочев, Иван 7 
Крафт, Ралф Юрген 62 
Кренц, Джейн Ан 12 
Кулик, Лариса 62 
Кьорленски, Георги 26 
Маас, Сара Дж. 13 14 15 
Матевосян, Хрант 16 
Меркушев, Василий 62 
Месроб, Филип Кеворк 5 
Месроб-Танкаранян, Месробухи Кеворк 3 
Милкова, Емилия 50 
Минчев, Евгени 26 
Миразчийски, Емил 4 
Митренцева, Екатерина Христева 47 
Молев, Владимир 21 
Молев, Владимир Георгиев 21 
Мос, Хелън 36 
Найденова, Ралица 26 
Неделчева, Диана 56 
Недялкова, Вера 60 
Никленов, Димитър 60 
Никленова, Палмира 54 60 
Николова, Иванка 52 
Николова, Радостина 38 
Никълсън, Уилям 46 
Ньостлингер, Кристине 39 
Орманджиян, Агоп 16 
Панчева, Мария 26 
Паскалев, Иван 52 
Пастис, Стефан 41 
Пашов, Петър 55 
Пашов, Петър Минков 55 
Пеева-Михова, Радостина Николова 38 
Пелова, Румяна 60 
Петкова, Ваня 28 
Петров, Димитър 60 
Петрук, Александра 62 
Попов, Филип 26 
Пушкин, Алексей 62 
Райков, Никола 61 62 63 64 
Райков, Никола Руменов 61 62 63 64 
Рот, Вероника 17 
Руева, Нина Стоянова 48 
Русланов, Иван 29 
Рутен, Аарон 62 
Савов, Момчил 26 
Сании, Паринуш 18 
Санино, Данило 62 
Сара, Линда 42 
Саранеделчев, Стефан 54 
Саранеделчев, Стефан Дечков 54 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо 43 
Сиромахов, Иво 30 
Сиромахов, Иво Божанов 30 
Спасов, Спас Димитров 35 
Спиридонова, Юлия Симеонова 36 
Спиридонова-Юлка, Юлия 36 
Спиридонова-Юлка, Юлия Симеонова 36 
Стайнбек, Джон 19 
Стийл, Даниел 20 
Стоилов, Борис Николов 33 40 
Тайлър, Ан 21 
Тенев, Георги 31 
Тенев, Георги Тенев 31 
Тенекеджиева, Цветелина 13 15 34 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 13 15 34 
Тенчева, Ирина 26 
Теодоров-Балан, Александър 55 
Теодоров-Балан, Александър Стоянов 55 
Тодоров, Живко 53 
Тодорова, Добромира 27 
Тодорова, Йорданка 56 
Томов, Божидар 26 
Тор, Брад 22 
Трифонова, Богдана 26 
Тромю, Жулиен 62 
Уайброу, Иън 44 45 
Узунова, Велина 56 
Уилямс, Марджъри 46 
Уиткамп, Франц 39 
Фарндън, Джон 48 
Халваджиян, Ахавни 26 
Хартас, Лео 36 
Хартас, Лио 36 
Хиндли, Кейт 47 
Христова, Мариана 20 
Христова, Мариана Тошкова 20 
Хъчинсън, Тим 48 
Чандлър, Реймънд 23 
Чандлър, Реймънд Торнтън 23 
Чапмън, Линда 47 
Четъшки, Цветан 53 
Швайцер, Елена 62 
Янева, Людмила 18 
Янева, Людмила Георгиева 18 
Bertuzzi, Fernando 51 
Prandin, Ivo 51 
Sgarbi, Vittorio 51 
Sollam и Приятели 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Арменска песен 28 
Бархетният заек или как играчките стават истински 46 
Боже, колко е хубав светът 16 
Български рози 31 
Виновен до доказване на противното 11 
Влюбени до доказване на противното 6 
Голямото приключение на малкото таласъмче 61 
Гора вълшебница и нейните сестри - музика и поезия 60 
Горски детектив 45 
Давид Сасунски 7 
Дани [-] любов и светлина 52 
Дверите на душата 58 
Двор от мъгла и ярост 15 
Двор от рози и бодли 14 
Двор от скреж и звездна светлина 13 
Добросъците 63 
Живот отдаден на пациента 54 
За мишките и хората 19 
Забавни и подвижни игри 4 
Зангак 2 
Здрави корени и силни криле 59 
Зъл вятър 23 
Истории от куфара 26 
Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението 1 
История на арменските училища в България 3 
Какво трябва да знаеш за човешкото тяло 48 
Книга за мене си 55 
Конрад или Детето от консервената кутия 39 
Корабът на вечността 57 
Кратък арменско-български, българо-арменски речник 5 
Лисицата и таралежът 35 
Макара със син конец 21 
Малкият принц 43 
Моите красиви рога и аз, ВУ(ндаба) 38 
Моят татко 37 
Моята орис 18 
На Неочаквания хълм 42 
Опасни тайни 12 
От вар момиче 40 
Още по-голямото приключение на малкото таласъмче 62 
Парижки роман 20 
Пекарна Захар & канела : Нови приятели 47 
Пирати в Бурното море 44 
Подменена орис 17 
Полет 103 10 
Порочен кръг 9 
Приказка за добротата 32 
Приказка от два свята 64 
Приказки 33 
Ритъмът на сърцето 27 
Родина джобен формат 24 
С български дух и европейска мисъл 53 
Сирената 34 
Скарлет + Иво = ВНЛ 30 
Споменът през поколенията и времето 50 
Среднощни светлини 29 
Тайната на зловещия скелет 36 
Тими Провала: Не пипайте тази книга 41 
Фини прахови частици 25 
Цветя на злото 8 
Черният списък 22 
[Сто и седемдесет] 170 години светско училище 56 
Pro Bulgaria 49 
Sognare Venezia 51 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Арменски език - речници, арм.-бълг. 5 
Арменски език - учебни помагала 2 
Балканска война, 1912 - 1913 г. - участие на България - спомени 49 
Библиотеки, регионални - България - история 1 
Български език - речници, бълг.-арм. 5 
Градове, италиански - албуми 51 
Езиковеди, български - спомени 55 
Краезнание 52 
Краезнание - България - история 50 
Музеи - България - история 1 
Музейно дело - България - история 1 
Общественици - Стара Загора - биографии 53 
Подвижни игри - наръчници и ръководства 4 
Почетни граждани - Стара Загора - биографии 53 
Психология, религиозна - популярна литература 52 
Родове, български - Стара Загора - история 54 
Стара Загора - история 53 
Туризъм - Италия - албуми 51 
Училища, арменски - България - история 3 
Училища, старозагорски 56 
Хирурзи, български - биографии 54 
Човешко тяло - анатомия - детска и юношеска литература 48 
Човешко тяло - физиология - детска и юношеска литература 48 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Айер, Луи-Емил (17.11.1865 - 2.9.1916) 49 
Александър І Батенберг, княз (5.04.1857-17.11.1893) 50 
Александър, Екзарх (1810-27.09.1891) 56 
Анджелини, Сара Райт (1972) 6 
Антим І, екзарх (1816-1.12.1888) 50 
архимандрит Инокентий Софийски (1.06.1882-27.08.1976) 50 
Бацаров, Никола Иванов (9.03.1818-13.12.1892) 50 
Бодлер, Шарл (1821 - 1867) 8 
Божилова, Петя Иванова (27.10.1959) 24 
Борисова, Сълзица (1986) 32 
Вазов, Иван Минчов (9.07.1850-22.09.1921) 56 
Великов, Величко Вълчев (1914-2003) 55 
Владислав III Ягело (Варненчик), крал на Полша (31.10.1424-10.11.1444) 50 
Деребеев, Стефан Божков (1846-11.05.1903) 50 
Дичева, Светлана 60 
Дондуков-Корсаков, Александър, княз (12.09.1820-15.04.1893) 50 
Иванов, Атанас (даскал) (12.02.1810-5.07.1897) 56 
Игнатиев, Николай Павлович, граф (29.01.1832-3.07.1908) 50 
Иларион Макариополски, епископ (6.09.1812-4.06.1875) 50 
Костадинова, Ана (1988) 60 
Милев, Гео=Георги Милев Касабов (15.01.1895-15.05.1925) 56 
Мирски, Кръстю Иванов (14.11.1852-7.05.1920) 50 
Митов, Антон Стефанов (1/14.04.1862-20.08.1930) 56 
Николова, Йорданка Трифонова (10.07.1963-23.09.2013) 52 
Пастис, Стефан (1968) 41 
Петкова, Ваня (1944-2009) 28 
Попов, Кънчо (19.11.1932-2008) 54 
Русланов, Иван (1991) 29 
Сании, Паринуш (1949) 18 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо (29.06.1900-31.07.1944) 43 
Стайнбек, Джон (1902 - 1968) 19 
Стефан Караджа (11.05.1840-31.07.1868) 50 
Стийл, Даниел (14.08.1947) 20 
Талев, Димитър (1.09.1898-20.10.1966) 56 
Теодоров-Балан, Александър (27.10.1859-12.02.1959) 55 
Томова-Синтова, Анна (22.09.1944) 56 
Фердинанд I, цар (26.02.1861-10.09.1948) 50 
Ханчев, Веселин Симеонов (4.04.1919-4.11.1966) 56 
Цанков, Драган (Димитър) Кирияков (9.11.1828-24.03.1911) 50 
Церов, Иван (26.03.1857-18.01.1938) 50 
Чинтулов, Добри Петров (...9.1822/3-27.03.1886) 50 
Чудомир (25.03.1890-26.12.1967) 56 
Шишков, Тодор Николов (27.05.1833-1896) 56 
Шкорпил, Карел (15.05.1859-9.03.1944) 50 
Янева, Людмила Георгиева (1954) 18 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Армения 2 3 
България 1 3 49 53 54 55 
Варна 50 
Венеция, Италия 51 
Пловдив 1 
Стара Загора 52 53 56 60 
Старозагорска област 54