НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/02:006/К 92ЦБ 41935

Кръстева, Росица Добрева

   Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област / Росица Кръстева ; Науч. ред. Румелина Василева . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 168 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 142 - 149.

   ISBN 978-954-8365-87-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43161

Философия

- 2 -

МС/141.33/Д 95ЦБ I 3893

Дънов, Петър Константинов

   За семейството и възпитанието на детето / Петър Дънов ; Състав., [предг.] Светла Балтова . - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт ЕООД) . - 176 с. ; 16.5 см

   Съдържа и Притчи от учителя. - Библиогр. с. 172-174

   ISBN 978-954-26-0525-6 

  

Сист. No: 43078

- 3 -

МС/141.33/Д 95ЦБ I 3894

Дънов, Петър Константинов

   За добродетелите и успеха / Петър Дънов ; Състав. Светла Балтова . - Пловдив : Хермес, 2016 ([IСофия] : Алианс Принт ЕООД) . - 184 с. : с ил. ; 16.5 см

   

   ISBN 978-954-26-0745-8 

  

Сист. No: 43079

- 4 -

МС/141.33/Д 95ЦБ 41864

Дънов, Петър Константинов

   Смисълът на живота : Из Словото на Учителя Петър Дънов / Петър Дънов ; [Състав.] Елеазар Хараш . - 1. изд. . - Варна : Логос Варна, 2007 . - 268 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9734-32-4 

  

Сист. No: 43080

- 5 -

Ч1/159.98/К 85ЦБ II 2884

Кори, Джералд

   Теория и практика на груповото консултиране : [Учебник за ВУЗ] / Джералд Кори ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2016 . - 520 с. ; 30 см

   С Показалец.

   ISBN 978-619-152-779-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43184

- 6 -

АТ/159.923/Л 35ЦБ 41920

Леви, Владимир

   Изкуството да общуваме : [Науч.-попул. очерк] / Владимир Леви ; Прев. от рус. Николай Бузин . - София : Нике, 1994 . - 211 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8700-01-8 

  

Сист. No: 43144

- 7 -

РВ/141.33/М 54ЦБ 41897

Микушина, Татяна

   Слово на мъдростта : Послания на Владиците : Продиктувано на Посланика от Русия Татяна Микушина : [Кн. 1] - / Татяна Микушина ; Прев. от рус. Темелко Темелков и др . - Варна : Данграфик, 2006 . - 23 см

   Авт. отбелязана в библиогр. каре. - Други прев. : Й. Йоргов, Р. Илиева, Д. Василева, Л. Атанасова.

   [Кн. 1.] . - 2006 . - 349 с.

   

   ISBN 954-9418-06-5 (кн. 1)

  

Сист. No: 43119

- 8 -

РВ/141.33/М 54ЦБ 41898

Микушина, Татяна

   Слово на мъдростта : Послания на Владиците : Продиктувано на Посланика Татяна Микушина : [Кн. 1] - / Татяна Микушина ; Прев. от рус. Темелко Темелков и др . - Варна : Данграфик, 2006 - . - 23 см

   Авт. отбелязана в библиогр. каре. - Други прев. : Й. Йоргов, Р. Илиева, Д. Василева.

   Кн. 2 . - 2006 . - 232 с.

   

   ISBN 978-954-9418-09-5 (кн. 2)

  

Сист. No: 43120

- 9 -

Ч1/173/Р 97ЦБ 41934

Ръководство за работа с родители  /  С въвед. от авт.  . - София : Сдружението за пед. и социална помощ за деца ФИЦЕ - България, [2016] . - 148 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Ръководството е създадено по проект Родителите са родители. - Библиогр. с. 140 - 148.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43160

Религия. Теология

- 10 -

ДБ/904(38)/М 29, Ло/904(38)/М 29, РВ/904(38)/М 29, Ч1/904(38)/М 29ЦБ 41877

Маразов, Иван Русев

   Хубавата Елена между Троя и Тракия / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   Кор. загл. Хубавата Елена. - Библиогр. с. 189 - 206.

   ISBN 978-954-09-0167-1 

  

Сист. No: 43096

Обществени науки

- 11 -

РВ/349.22(497.2)/А 51ЦБ 41870

Александров, Андрей

   Правилните решения на 120 казуса пред работодателя : Наръчник / Андрей Александров ; С въвед. от авт.  . - София : Резон-България, 2016 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7236-09-5 

  

Сист. No: 43086

- 12 -

СФ/341/Д 62ЦБ 41939

Дипломатическа енциклопедия  : Т. 1 - /  Състав. Димитър Романов ; Под ред. на Любен Гоцев и др . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 - . - 21 см

   Др. ред. : А. Янков, А. Пантев, Е. Александров, В. Златев, К. Гергинов, Р. Ралчев, К. Цонев, Д. Романов.

   Т. 3. История на международните отношения . - 2016 . - 316 с.

   

   ISBN 978-619-202-134-4  (т. 3)

  

Сист. No: 43165

- 13 -

Ч1/39/И 38ЦБ 41950

Извори за българската етнография  : [Сборник] : Т. 1 - /  Състав. Маргарита Василева и др ; Отг. ред. и предг. Маргарита Василева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1992 - . - 23 см

   Изд. на БАН. Етногр. инст. с музей.

   Т. 2. Из българския следосвобожденски печат 1878 - 1900 . - 1999 . - 452 с.

   Други състав. : М. Василева, Ю. Царева, В. Николова, Д. Василева, Л. Димитрова. - Съдържа и Речник на диалектни, остарели и чужди думи и изрази. - Геогр., именен, предм., тематичен показалец.

   ISBN 954-430-490-8  (т. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43176

- 14 -

Ч1/316.32/М 70ЦБ 41949

Митев, Петър-Емил Иванов

   Българите: социологически погледи / Петър-Емил Митев . - София : Изток-Запад, 2016 . - 704 с. : с табл. и диагр. ; 25 см

   Съдържа и Цитирани социол. изследвания ; Авт. публикации. - С бел. под линия. - Библиогр. с. 676 - 689.

   ISBN 978-619-152-861-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43175

- 15 -

Ч1/342(497.2)/М 74ЦБ 41944

Михайлова, Екатерина Иванова

   Тоталитарната държава и право в България 1944 - 1989 : [Моногр.] / Екатерина Михайлова ; С въвед.  . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 411 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 401 - 411 и под линия.

   ISBN 978-954-535-915-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43170

- 16 -

Ч1/32(497.2)(091)(092)/Н 74ЦБ 41942

Николов, Григор

   Грешките на българските политици / Григор Николов ; С предг.  . - София : Ciela, 2016 . - 376 с. : със снимки, факс. ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   Пълното име на авт. e Григор Николов Илиев.

   ISBN 978-954-28-2033-8 (Сиела)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43168

- 17 -

Ч1/338.48/Р 58ЦБ II 2883

Рибов, Манол

   Съвременни тенденции в развитието на туризма : [Моногр.] / Манол Рибов и др ; С увод  . - София : Тракия - М, 2016 . - 420 с. : с ил., табл., графики ; 26 см

   Др. авт. : Н. Кръстева, С. Маринов, М. Станкова, С. Милева, М. Янева, П. Димитров, Л. Терзиева, Д. Найс, Е. Великова, П. Иванова, И. Емилова, Е. Александрова, Г. Ангелова, Д. Златева. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-7003-17-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43182

- 18 -

Ч1/398.3/.4/С 71ЦБ 41955

Старева, Лилия Петрова

   Български ритуали за късмет : Ритуали и забрани, вярвания, гадания, пословици, благословии, приказки / Лилия Старева ; С предг.  . - София : Труд, 2016 . - 392 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 389 - 390.

   ISBN 978-954-398-462-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43185

- 19 -

ДБ/316.6/Х 15, Ло/316.6/Х 15, РВ/316.6/Х 15, Ч1/316.6/Х 15ЦБ 41873

Хаджийски, Иван Минков

   Моралната карта на България / Иван Хаджийски ; Състав., [увод] Мария Хаджийска . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 691 с. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика ; 117)

   Съдържа и: Думи за Иван Хаджийски / Д. Михалчев, Н. Давидов, Е. Каранфилов, Т. Жечев.

   ISBN 978-954-0062-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43089

- 20 -

Ч1/316.334.2/Ч 12ЦБ 41937

Чавдарова, Таня Бойчева

   Нова икономическа социология : Мрежови анализ и неоинституционализъм / Таня Чавдарова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 211 - 237.

   ISBN 978-619-152-892-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43163

Математика. Естествени науки

- 21 -

Ч1/550.34/Х 84ЦБ 41940

Христосков, Людмил Владимиров

   Сеизмология : [Учебници за ВУЗ] : Ч. 1 - / Людмил Христосков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 - . - 23 см

   

   Ч. 2. Земетръсни източници и вълново поле в Земята . - 2007 . - 363 с. : с диагр., сх., ил.

   Предм. показалец ; Библиогр. с. 451 - 455.

   ISBN 978-954-07-2431-7  (ч. 2)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43166

Медицина

- 22 -

СФ/615.322(035)/С 17ЦБ I 3897

Самолечение с билки  : Нар. рецепти, здравни съвети и мъдрости : Бърз справ. /  Състав. Иван Карамитрев и др ; С предг. от състав.  . - [София] : Атеа Букс, 2016 . - 142 с. : с ил. ; 17 см

   Името на състав. отбелязано на кор. и гърба на загл. с.
   http://www.ateabooks.com/bilki 

   ISBN 978-619-7280-12-8 

  

Сист. No: 43157

Приложни науки. Техника

- 23 -

Ч1/681.324.07/К 78ЦБ 41956

Колисниченко, Денис Николаевич

   През очите на хакера / Денис Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - [София] : Асеневци, 2016 . - 240 с. : с ил., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-82-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43186

- 24 -

СФ/665.5/М 32ЦБ I 3898

Маркова, Полина

   Етерични масла за всеки ден : 101 съвета за употреба : [Справочник] / Поли Маркова . - София : Жануа-98, 2016 . - 284 с. : цв. ил. ; 15 см

   Библиогр. с. 276 - 277.

   ISBN 978-954-376-131-9 

  

Сист. No: 43158

- 25 -

СФ/65.012(038.1)/П 47ЦБ 41936

Петровски, Иван

   Речник по мениджмънт : Указ. на осн. термини, терминологични словосъчетания и изрази, използвани в орг. мениджмънт (ОМ) / Иван Петровски ; Анот. Владимир Христов ; Предг. Матилда Александрова . - София : Славина Петровска, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   С анот. и предг. на англ. ез. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-90480-0-9 

  

Сист. No: 43162

- 26 -

Ч1/681.3.06:7.05/Р 16ЦБ 41953

Радоева, Антоанета Димитрова

   Графичен дизайн : Осн. понятия на визуалния език / Антоанета Радоева . - Варна : Славена, 2012 . - 124 с. : с цв. ил. ; 23Х20 см

   Съдържа и За кн. и авт. / Н. Иванова. - Библиогр. с. 122.

   ISBN 978-954-579-952-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43180

- 27 -

Ч1/64.024.1/.3/С 67ЦБ 41941

Стамов, Стамен Николов и др.

   Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела : [Учебници за средните спец. у-ща] : Ч. 1 - / Стамен Стамов, Кремена Никовска . - София : Матком, 2008 - . - 23 см

   

   Ч. 3. Организация и функциониране на хотела . - 2009 . - 296 с. : с ил., табл., сх.

   

   ISBN 978-954-9930-64-1  (ч. 3)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43167

- 28 -

Ч1/658.382/Х 30ЦБ 41965

Хасъмска, Мария Христова

   Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа / Мария Хасъмска ; Въвед. Румяна Михайлова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2016 . - 720 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-243-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43198

Селско стопанство

Изкуства

- 29 -

Ч1/7.036/А 64ЦБ II 2882

Ангелов, Валентин Ангелов

   Сецесионът в България : [Изследване] / Валентин Ангелов ; Худож. Велико Пенчев ; С увод  . - София : Труд, 2016 . - 228 с. : с ил., факс., 4 л. : цв. ил. ; 27 см

   С бел. след отд. разд.

   ISBN 978-954-398-425-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43181

Спорт. Игри

Езикознание

- 30 -

СФ/808.67-2(038)/О-96ЦБ II 2881

Официален правописен речник на българския език. Глаголи  / Владко Мурдаров и др ; С предг. от авт.  ; Ред. Надежда Янакиева . - София : Просвета, 2016 . - 992 с. ; 26 см

   Други авт. : Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Димитрова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, И. Кунева ; Сведения за авт. отг. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин".

   ISBN 978-954-01-3154-2 

  

Сист. No: 43179

Литературознание

Чужда художествена литература

- 31 -

АТ/894.541-31/Б 82ЦБ 41901

Брун, Стефан

   Struggling Love : Бърт Кобат и тайният запис на "Бийтълс" / Стефан Брун ; Прев. от швед. Росица Цветанова . - София : Колибри, 2012 . - 279 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-089-5 

  

Сист. No: 43123

- 32 -

РВ/820(73)-31/Б 93ЦБ 41889

Бърк, Джеймс Лий

   Тръстиковият път : [Роман] / Джеймс Лий Бърк ; Прев. [от англ.] Любомир Николов . - София : Бард, 2001 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; 111)

   

   ISBN 954-585-295-Х 

  

Сист. No: 43111

- 33 -

РВ/840-31/В 47ЦБ 41891

Вербер, Бернар

   Върховната тайна : [Роман] / Бернар Вербер ; Прев. от фр. Румяна Гецова . - София : Колибри, 2006 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-529-412-4 

  

Сист. No: 43113

- 34 -

АТ/820(73)-31/Г 23ЦБ 41906

Гарднър, Ърл Стенли

   Пери Мейсън предполага : Криминален роман / Ърл Стенли Гарднър ; Прев. от англ. Пламен Матеев . - София : Петекс - Petex, 1993 . - 136 с. ; 20 см . -  (Библ. Черна котка - Сто книги ; 001)

   Прев. отбелязан на гърба на предзагл. с.

  

Сист. No: 43128

- 35 -

РВ/882-32/Г 68ЦБ 41925

Горки, Максим

   Сред хората ; Моите университети : [Повести] / Максим Горки ; Прев. от рус. Катя Койчева, Филип Гинев ; [Предг.] Иван Цветков . - София : Нар. култура, 1978 (Отпеч. в СССР) . - 567 с., 1 л. : портр. ; 21 см . -  (Поредица Рус. и съв. класика)

   

  

Сист. No: 43149

- 36 -

ДБ/820-93-31/Д 46ЦБ 41860

Дефо, Даниел

   Робинзон Крузо : [Роман] / Даниел Дефо ; Прев. Стоян Дринов ; Състав., авт. на обяснителни бел. Ваня Илиева ; Предг. Александър Пешев . - София : Скорпио, 2015 . - 160 с. ; 22 см . -  (Библ. на ученика Световна класика)

   Съдържа и За авт. ; Творч. ; За романа "Робинзон Крузо" ; Фрагменти от лит. критика за "Робинзон Крузо" ; Характерни особености на англ. лит. през века на Просвещението ; Известни цитати от Д. Дефо ; Библиогр. с. 159.

   ISBN 978-954-792-227-3 

  

Сист. No: 43074

- 37 -

АТ/875-2/Е 93ЦБ 41913

Есхил

   Прикованият Прометей : Трагедия / Есхил ; Прев. от старогр., [с послесл.] Александър Ничев . - 5. изд. . - София : Нар. култура, 1967 . - 68 с. ; 20 см . -  (Библ. за ученика)

   

  

Сист. No: 43135

- 38 -

РВ/820(73)-31/К 50ЦБ 41892

Келби, Никол М.

   Бели трюфели през зимата : [Роман] / Никол М. Келби ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2012 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-771-297-3 

  

Сист. No: 43114

- 39 -

АТ/820(73)-31/К 63ЦБ 41900

Кларк, Мери Хигинс

   Престъпен експеримент : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. от англ. Людмила Левкова . - София : Гарант - 21, 2006 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8009-60-9 

  

Сист. No: 43122

- 40 -

АТ/850-31/К 80ЦБ 41921

Комастри Монтанари, Данила

   Обречените да умрат те поздравяват : Разследванията на Публий Аврелий : [Роман] / Данила Комастри Монтанари ; [Прев. от итал.] Весела Лулова-Цалова . - [София] : Труд, 2013 . - 264 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Древноримски загадки)

   Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с., възприета форма на името: Весела Лулова Цалова. - Съдържа и Обичаи, нрави и любопитни факти от Рим на Публий Аврелий Стаций: с. 226 - 242 ; Указател на гръцките и латинските термини, на историческите персонажи и географските места, цитирани в романа: с. 243 - 252.

   ISBN 978-954-398-282-0 

  

Сист. No: 43145

- 41 -

АТ/820(73)-31/К 85ЦБ 41899

Корнуел, Патриша Д.

   Военна морга : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Бард, 2012 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-356-0 

  

Сист. No: 43121

- 42 -

РВ/820-93-31/К 91ЦБ 41888

Кронин, Арчибалд Джоузеф

   Дамата с карамфилите : Роман / Арчибълд Кронин ; Прев. от англ. Радка Крапчева . - 2. изд. . - София : Ведрина, 1991 . - 168 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 43110

- 43 -

РВ/882-1/Л 47ЦБ 41886

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Стихотворения и поеми / Михаил Лермонтов ; Прев. от рус.  ; [Предг.] Сергей Наровчатов . - София : Нар. култура, 1978 (Отпеч. в СССР) . - 200 с. : с репрод., снимки ; 21 см . -  (Поредица Рус. и съв. класика)

   

  

Сист. No: 43108

- 44 -

РВ/860(7/8)-31/М 89ЦБ 41887

Мора, Валдана

   Последна спирка Барселона : Роман / Валдана Мора ; Прев. от исп. Владимир Стоичков . - София : ВАКОН, 2005 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-91843-1-0 

  

Сист. No: 43109

- 45 -

РВ/820-31/М 93ЦБ 41923

Моъм, Уилям Съмърсет

   Цветният воал : Роман / У. Съмърсет Моъм ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Профиздат, 1987 . - 208 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 43147

- 46 -

АТ/820(73)-31/П 84ЦБ 41902

Прат, Скот

   Несправедливост за всички : [Роман] / Скот Прат ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Прев. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-346-1 

  

Сист. No: 43124

- 47 -

ДБ/820(73)-31/Р 70, Ло/820(73)-31/Р 70, РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 41959

Робъртс, Нора

   Илюзии в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1625-2 

   ISBN 978-954-26-1625-2 

  

Сист. No: 43191

- 48 -

РВ/830-31/С 13ЦБ 41893

Саид, Курбан

   Момичето от Златния рог : [Роман] / Курбан Саид ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Ciela, 2012 . - 275 с. ; 21 см . -  ([Поредица] CLIO исторически романи)

   Курбан Саид - псевд. на Лев Абрамович Нусимбаум. - Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с. ; Възприета форма на името: Емилия Станимирова Карастойчева.

   ISBN 978-954-28-1148-0 (Сиела)

  

Сист. No: 43115

- 49 -

РВ/840-31/С 18ЦБ 41883

Санд, Жорж

   Избрани творби : Дяволското блато / Жорж Санд ; Прев. от фр. Пенка Пройкова . - София : Муузон, 2016 . - 152 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Спец. изд. [за сп.] Биограф.

   ISBN 978-619-158-034-7 

  

Сист. No: 43102

- 50 -

АТ/820-31/С 57ЦБ 41903

Спилейн, Мики

   Големите убийства : [Роман] / Мики Спилейн ; Прев. от англ. Боян Попов . - София : Ананда, 1993 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8051-20-6 

  

Сист. No: 43125

- 51 -

АТ/820(73)-31/С 76, ДБ/820(73)-31/С 76, МС/820(73)-31/С 76ЦБ 41958

Стийл, Даниел

   Собственост на благородница : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-696-7 

  

Сист. No: 43190

- 52 -

РВ/820-31/Ф 71ЦБ 41895

Форд, Мина

   Моята фалшива сватба : [Роман] / Мина Форд ; Прев. [от англ.] Маргарита Емилова Спасова . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2011 . - 264 с. ; 20 см . -  (Кол. Cosmopolitan)

   

   ISBN 978-954-8186-59-9 

  

Сист. No: 43117

- 53 -

АТ/820-31/Х 26ЦБ 41904

Харди, Томас

   Любимата : Роман / Томас Харди ; Прев. от англ. Руси Русев . - София : Стрелец, 1993 . - 176 с. ; 20 см . -  (Библ. Сами в нощта ; 2)

   

   ISBN 954-8152-03-7 

  

Сист. No: 43126

- 54 -

АТ/830-31/Х 29ЦБ 41907

Харт, Хенри

   Кариерата на убиеца : [Роман] / Хенри Харт ; Прев. от нем. Мария Лозева . - София : Ей Си Джи, 1992 . - 112 с. ; 20 см

   Прев. отбелязан на гърба на предзагл. с.

  

Сист. No: 43129

- 55 -

АТ/820(73)-31/Ч 22ЦБ 41905

Чандлър, Реймънд

   Високият прозорец : Роман / Реймънд Чандлър ; Прев. от англ. Радка Лавчиева, Жечка Георгиева . - Варна : Компас, 1992 . - 165 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Световна крими панорама ; 1)

   Ориг. загл. The hign window / Raymond Chandler. - Прев. отбелязани на гърба на загл. с.

  

Сист. No: 43127

- 56 -

АТ/820-31/Ч 49ЦБ 41908

Чейс, Джеймс Хадли

   Смърт без отсрочка : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Мариета Василева, Владимир Германов . - София : Фама, 1993 . - 207 с. ; 20 см

   Дж. Х. Чейс - псевд. на Рене Брабейзън Реймънд.

   ISBN 954-597-005-7 

  

Сист. No: 43130

- 57 -

АТ/820-31/Ч 49ЦБ 41909

Чейс, Джеймс Хадли

   Положи я сред лилиите : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. [от англ.] Станислава Миланова . - София : Албор, 1993 . - 232 с. ; 20 см . -  (Библ. Престъпления)

   Ориг. загл. Lay her among the lilies / James Hadley Chase. - Дж. Х. Чейс - псевд. на Рене Брабейзън Реймънд. - Прев. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-82-72-03-2 

  

Сист. No: 43131

- 58 -

АТ/820-31/Ч 49ЦБ 41910

Чейс, Джеймс Хадли

   Повярваш ли на това, ще повярваш на всичко : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Ралица Милева . - София : Ананда, 1993 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Believe this - you'll believe anything / James Hadley Chase . - Дж. Х. Чейс - псевд. на Рене Брабейзън Реймънд.

   ISBN 954-8051-15-Х 

  

Сист. No: 43132

- 59 -

АТ/820-31/Ч 49ЦБ 41911

Чейс, Джеймс Хадли

   Искаш ли да останеш жив : Роман / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Антоанета Миндова . - София : Зебра 2001, 1992 . - 180 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Want to Stay Alive ? / James Hadley Chase. - Дж. Х. Чейс - псевд. на Рене Брабейзън Реймънд.

  

Сист. No: 43133

- 60 -

АТ/820-31/Ч 49ЦБ 41912

Чейс, Джеймс Хадли

   Двойно разбъркване : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Георги Георгиев . - София : Пионер Ананда, 1992 . - 200 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Want to Stay Alive ? / James Hadley Chase. - Дж. Х. Чейс - псевд. на Рене Брабейзън Реймънд.

   ISBN 954-8051-07-9 

  

Сист. No: 43134

- 61 -

РВ/820-31/Ш 88ЦБ 41894

Шоу, Ниъм

   Малка черна рокля : [Роман] / Ниъм Шоу ; Прев. [от англ.] Виолета Ненова . - София : Санома Блясък България, 2010 . - 247 с. ; 20 см . -  (Кол. Cosmopolitan)

   

   ISBN 978-954-8186-34-6 

  

Сист. No: 43116

Българска художествена литература

- 62 -

АТ/886.7-992/В 15, ДБ/886.7-992/В 15, Ло/886.7-992/В 15, РВ/886.7-992/В 15ЦБ 41874

Вазов, Иван Минчов

   Великата Рилска пустиня : [Пътни бел. и впечатления] / Иван Вазов ; Състав. Андрей Андреев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 557 с. ; 21 см . -  (Поредица Бълг. класика ; 103)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и: Думи за Иван Вазов / М. Арнаудов ; Г. Цанев ; С. Гюрова.

   ISBN 978-739-794-Х 

   ISBN 978-954-739-794-1 

  

Сист. No: 43090

- 63 -

АТ/886.7-2/В 80, ДБ/886.7-2/В 80, Ло/886.7-2/В 80, РВ/886.7-2/В 80ЦБ 41875

Войников, Добри Попов

   Криворазбраната цивилизация / Добри Войников ; Състав. и ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 363 с. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика ; 37)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и: Думи за Добри Войников / М. Куманов ; С. Чилингиров ; Д. Леков.

   ISBN 954-739-350-2 

  

Сист. No: 43091

- 64 -

АТ/886.7-31/Г 70ЦБ 41890

Господинов, Георги

   Физика на тъгата : Роман / Георги Господинов . - 4. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 342 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-619-186-050-0 

  

Сист. No: 43112

- 65 -

РВ/886.7-4/Д 77ЦБ 41924

Донков, Калин

   Ранни мемоари / Калин Донков . - 2. доп. изд. . - София : Нар. младеж, 1985 . - 220 с. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 43148

- 66 -

АТ/886.7-31/Д 78, ДБ/886.7-31/Д 78, Ло/886.7-31/Д 78, РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 41871

Дончев, Антон Николов

   Трите живота на Кракра : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. класика)

   

   Кн. 1. Земетръс . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-09-0699-7 (кн. 1)

  

Сист. No: 43087

- 67 -

АТ/886.7-31/Д 78, ДБ/886.7-31/Д 78, Ло/886.7-31/Д 78, РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 41872

Дончев, Антон Николов

   Трите живота на Кракра : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 22 см . -  (Поредица Бълг. класика)

   

   Кн. 2. Сперхей . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-09-0700-0 (кн. 2)

  

Сист. No: 43088

- 68 -

ДБ/886.7-32/М 66ЦБ 41861

Минков, Светослав Константинов

   Дамата с рентгеновите очи : [Фантастични разкази] / Светослав Минков ; Ред. Цанко Лалев ; Прил. Ангел Малинов . - София : Пан, 2015 . - 160 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и С. Минков : Творч. портр. ; Дамата с рентгеновите очи (Текстът на произв.) ; Работа с текста ; Свидетелства ; Да съпоставим ; Дискусионен клуб ; Гледни точки.

   ISBN 978-954-660-545-0 

  

Сист. No: 43075

- 69 -

РВ/886.7-1/П 36ЦБ 41929

Пенчева, Станка Михайлова

   Многоликата : Избрана любовна лирика 1960 - 1984 / Станка Пенчева ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1986 . - 175 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 43153

- 70 -

РВ/886.7-1/П 36ЦБ 41930

Пенчева, Станка Михайлова

   Лирика : [В 2 т.] / Станка Пенчева . - София : Бълг. писател, 1989 . - 21 см

   

   [Т.] 1. Родената на прага . - 183 с.

   

  

Сист. No: 43154

- 71 -

РВ/886.7-1/П 36ЦБ 41931

Пенчева, Станка Михайлова

   Лирика : [В 2 т.] / Станка Пенчева . - София : Бълг. писател, 1989 . - 21 см

   

   [Т.] 2. Гола душа . - 136 с.

   

  

Сист. No: 43155

- 72 -

РВ/886.7-311.6/П 76ЦБ 41954

Попов, Марко Василев

   Подлец : [Военноист. роман] / Марко Попов . - [София] : Воен. изд., 2012 . - 360 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт. / Г. М. Попов. - Библиогр. с. 359.

   ISBN 978-954-509-481-1 

  

Сист. No: 43183

- 73 -

АТ/886.7(082.2)/С 42, ДБ/886.7(082.2)/С 42, Ло/886.7(082.2)/С 42, РВ/886.7(082.2)/С 42ЦБ 41882

Славейков, Пенчо

   На острова на блажените : Антология / Пенчо Славейков ; Ред. Иван Гранитски ; Худож. Никола Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 320 с. : с ил. ; 24 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-0214-2 

  

Сист. No: 43101

- 74 -

ДБ/886.7-1/С 47ЦБ 41858

Смирненски, Христо

   Избрани творби / Христо Смирненски ; Предг. Мария Бейнова . - София : Скорпио, Б. г. . - 128 с. ; 20 см . -  (Библ. на ученика)

   Съдържа и За авт. и неговото творчество ; Бълг. писатели за творчеството на Х. Смирненски ; Фрагм. от статии за творчеството на Х. Смирнески. - Библиогр. с.126.

   ISBN 978-954-792-077-4 

  

Сист. No: 43072

- 75 -

АТ/886.7(081.2)/Ц 16, ДБ/886.7(081.2)/Ц 16, Ло/886.7(081.2)/Ц 16, РВ/886.7(081.2)/Ц 16ЦБ 41878

Цанев, Стефан Неделчев

   Спасете нашите души! : Стихове, есета, драми / Стефан Цанев ; Рис. Димитър Киров, Георги Божилов - Слона . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 602 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика ; 120)

   Съдъража и Думи за Стефан Цанев.

   ISBN 978-954-09-0454-2 

  

Сист. No: 43097

Литература за деца и юноши

- 76 -

АТ/830-93-32/Б 98ЦБ II 2880

Бюргер, Готфрид Аугуст

   Чудните пътешествия по вода и суша, походите и веселите приключения на барон фон Мюнхаузен както е обичал да ги разказва на чашка в кръга на своите приятели /  Представени в по-голямата си част от Готфрид Аугуст Бюргер ; Ил. Еберхард Биндер ; Прев. от нем. Елена Николова-Руж ; [Послесл.] Ерих Зилаф . - София : Нар. младеж, 1977 . - 148 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Кор. загл. : Чудните пътешествия по вода и суша, походите и веселите приключения на барон фон Мюнхаузен.

  

Сист. No: 43137

- 77 -

АТ/840-93-32/Г 70ЦБ 41866

Госини, Рьоне

   Малкият Никола : Балонът и други неиздавани истории / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Прев. [от фр.] Венелин Пройков . - 1. изд. . - София : Колибри, 2016 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. и библиогр. с 153 - 165.

   ISBN 978-619-150-812-9 

  

Сист. No: 43082

- 78 -

ДБ/886.7-93-32/Д 78, Ло/886.7-93-32/Д 78, РВ/886.7-93-32/Д 78, РД/886.7-93-32/Д 78ЦБ II 2877

Дончев, Антон Николов

   Легенди за двете съкровища / Антон Дончев ; Ил. Борислав Стоев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 28 см . -  (Поредица Слово и образ)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-0851-9 

  

Сист. No: 43092

- 79 -

МС/830-93-31/Е 63ЦБ 41865

Енде, Михаел

   Приказка без край : [Роман за юноши] / Михаел Енде ; Прев. [от нем.] Николай Краев . - [4. изд.] . - София : Дамян Яков, 2015 (Велико Търново : Абагар) . - 320 с. ; 21.5 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на пред загл. с.

   ISBN 978-954-527-567-8 

  

Сист. No: 43081

- 80 -

ДБ/886.7-93-34/М 57, Ло/886.7-93-34/М 57, РВ/886.7-93-34/М 57, РД/886.7-93-34/М 57ЦБ 41876

Милева, Леда Гео

   Цветни приказки / Леда Милева ; Граф. дизайн и ил. Маглена Константинова . - София : Гео Милев, 2016 . - 88 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-333-018-8 

  

Сист. No: 43094

- 81 -

ДБ/886.7-93-1/М 74ЦБ 41863

Михайловски, Стоян

   Басни ; Стихотворения / Стоян Михайловски ; Състав. Ваня Илиева . - София : Скорпио, Б. г. . - 112 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библ. на ученика Световна класика за деца и юноши)

   Съдържа и Мъдри мисли от Ст. Михайловски ; Из бълг. крит. за Ст. Михайловски ; Ст. Михайловски в спомените на своите съвременници ; За басните на Ст. Михайловски ; Произход и особености на бастните.

   ISBN 978-954-792-445-1 

  

Сист. No: 43077

- 82 -

ДБ/886.7-93-34/П 47, Ло/886.7-93-34/П 47, РВ/886.7-93-34/П 47, РД/886.7-93-34/П 47ЦБ II 2878

Петров, Валери

   Пет приказки / Валери Петров ; Ил. Иван Димов . - 3. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 184 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-0742-0 

  

Сист. No: 43093

- 83 -

ДБ/886.7-93-34/Р 34, Ло/886.7-93-34/Р 34, РВ/886.7-93-34/Р 34, РД/886.7-93-34/Р 34ЦБ II 2879

Ран Босилек

   Приказки / Ран Босилек ; Ил. Борислав Стоев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 136 с. : с ил. ; 28 см . -  (Поредица Слово и образ)

   Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов.

   ISBN 978-954-09-0952-3 

  

Сист. No: 43095

- 84 -

ДБ/830-93-34/Х 33ЦБ 41862

Хауф, Вилхелм

   Приказки / Вилхелм Хауф ; Прев. [от нем.] Димитър Стоевски ; Ил. Петър Чуклев . - София : Скорпио, Б. г. . - 208 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библ. на ученика Световна класика за деца и юноши)

   Съдържа За авт.

   ISBN 978-954-792-660-8 

  

Сист. No: 43076

- 85 -

ДБ/820(73)-93-94/Х 70ЦБ 41869

Хоторн, Натаниъл

   Книга на чудесата : Старогръцки митове и легенди /  Преразк. Натаниъл Хоторн ; Прев. от англ. Владимир Бояджиев ; Худож. Борислав Кьосев ; [С послес. от Наталия Клисурска . - София : Отечество, 1985 . - 263 с. : с ил. ; 21 см . -  (Фолклор и епос)

   

   ISBN 978-954-419- 

  

Сист. No: 43085

Отраслева литература за деца и юноши

- 86 -

РД/087.5:52/Д 36ЦБ 41884

Делано, Марфи Фергюсън

   Небето / Марфи Фергюсън Делано ; Прев. [от англ.] Андрей Субашки . - София : Егмонт България, 2002 (Отпеч. в Италия) . - 60 с. : с цв. снимки ; 25 см . -  (Поредица Чудесата на природата)

   Авт. не е отбелязан на кор. - Изд. на National Geographic Society. - Съдържа и Речник ; Показалец.

   ISBN 954-446-485-9 

  

Сист. No: 43106

- 87 -

Ло/087.5:646/У 44ЦБ I 3895

[Уич] Witch - Как да създадеш собствен стил  /  Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2007 . - 95 с. : с ил ; 18 см . -  (Поредица Вълшебни идеи)

   Петте приятелки от групата УИЧ - Уил, Ирма, Тарани, Корнелия и Хей Лин ще те научат...Изд. на Disney Enterprises.

   ISBN 978-954-446-901-6 

  

Сист. No: 43105

География

История

- 88 -

Ч1/908(497.2)/Е 64ЦБ 41932

Енев, Свилен Пламенов

   [Двадесет] 20 природни и културни обекта в Тракия и Средна гора : Манастири, старини, музеи, природни феномени... : [Пътеводител] / Свилен Енев ; Фотогр. Свилен Енев и др . - Варна : Стено, 2015 . - 60 с. : с цв. снимки, к. ; 19Х11 см . -  ([Поредица] Пътеводител на пътешественика : 200 забележителности в България ; Кн. 4)

   Имената на фотогр. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други фотогр. : М. Русев, Р. Кехайов, Д. Кехайова. - Съдържа и работно време, входна такса, координати и отстояния в км на поместените обекти, GPS координати.

   ISBN 978-954-449-693-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43156

- 89 -

Ч1/908/П 33ЦБ 41933

Пелова, Анна и др.

   Села и туризъм : Посоки за пътешествия из България : [Пътеводител] / Анна Пелова, Гавраил Гавраилов, Михаил Михов ; Фотогр. Албена Симеонова и др . - София : Ciela, 2016 . - 204 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Др. фотогр. : А. Алексиев, А. Пелова, В. Христова, В. Михова, Г. Гавраилов, Г. Тодорова, Д. Шопов, И. Атанасов, И. Тенева, К. Фентън, М. Стамболийска, М. Михов, М. Чобан, С. Попов, С. Неделчева, С. Митова, Ч. Сербезова. - Съдържа и фотописи от И. Иванова, А. Селесте, В. Христова, Г. Гавраилов, Г. Тодорова, В. Михова.

   ISBN 978-954-28-2100-7 (Сиела)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43159

- 90 -

ДБ/949.72.04(092)/С 83, Ло/949.72.04(092)/С 83, РВ/949.72.04(092)/С 83, Ч1/949.72.04(092)/С 83ЦБ 41879

Стоянов, Захарий

   Исторически трудове : [Биогр., худож. публицистика] / Захарий Стоянов ; Състав. Филип Панайотов ; Бел. и послесл. Тодор Ташев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 952 с. ; 21 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Захарий Стоянов - писател и историк / А. Бурмов; Захарий Стоянов и Христо Ботйов / С. Каракостов ; Захарий Стоянов за Христо Ботьов / Н. Жечев. - С Речник на непознатите думи.

   ISBN 978-954-09-0070-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43098

Краезнание - отраслева литература

- 91 -

Кр/К929.5/Б 62ЦБ 41957

Бондаренко, Вячеслав Васильевич

   Русский некрополь на Шипке / Вячеслав Бондаренко . - Москва : Старая Басманная, 2016 . - 688 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. 680 - 686.

   ISBN 978-5-906470-75-1 

  

Сист. No: 43189

- 92 -

Кр/К64.024.1/.3/С 67ЦБ 41945

Стамов, Стамен Николов и др.

   Хотелиерство : Технология, орг., управление : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2013 . - 512 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 505 - 507.

   ISBN 978-954-305-347-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43171

- 93 -

Кр/К64.024.1/.3/С 67ЦБ 41946

Стамов, Стамен Николов и др.

   Ресторантьорство : Сервиране, барманство, сомелиерство : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2012 . - 550 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 542 - 544.

   ISBN 978-954-305-341-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43172

- 94 -

Кр/К663.2/С 67ЦБ 41947

Стамов, Стамен Николов и др.

   Сомелиерство : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2013 . - 182 с. : с ил., табл., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 180.

   ISBN 978-954-305-363-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43173

- 95 -

Кр/К338.48-44/С 67ЦБ 41948

Стамов, Стамен Николов и др.

   Селски туризъм : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Стамов, Кремена Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2015 . - 152 с. : с табл., сх., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 149 - 150.

   ISBN 978-954-305-414-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43174

- 96 -

Кр/К338.48-6:634.8/С 67ЦБ 41951

Стамов, Стамен Николов и др.

   Винен туризъм : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Н. Стамов, Кремена Н. Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2008 . - 434 с. : с ил., табл., сх., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 427 - 430.

   ISBN 978-954-305-253-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43177

- 97 -

Кр/К641/С 67ЦБ 41952

Стамов, Стамен Николов и др.

   Кулинарна технология : [Учебници за ВУЗ] / Стамен Н. Стамов, Кремена Н. Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2010 . - 612 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 605 - 607.

   ISBN 978-954-305-276-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43178

Краезнание - художествена литература

- 98 -

Кр/К886.7-1/А 66ЦБ 41928

Андреев, Андрей Михайлов

   С полъха на времето : Лирика / Андрей Андреев . - Ст. Загора : Литера принт, 1997 . - 39 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-487-020-2 

  

Сист. No: 43152

- 99 -

Кр/К886.7-1/Б 13, РВ/К886.7-1/Б 13ЦБ 41896

Баева, Радка

   Преди завоя на реката : Лирика / Радка Баева ; Худож. Добрин Стефанов . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2016 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2927-33-4 

  

Сист. No: 43118

- 100 -

АТ/К886.7-1/М 57, ДБ/К886.7-1/М 57ЦБ 41859

Милев, Гео

   Избрани творби / Гео Милев ; Състав. и обяснителни бел. Екип на Скорпио ; Уводна статия Иван Инев . - София : Скорпио, Б. г. . - 176 с. ; 22 см . -  (Библ. на ученика)

   Г. Милев псевд. на Георги Милев Касабов. - Съдържа и За авт. и неговото творчество. - Библиогр. с. 174.

   ISBN 978-954-792-082-8 

  

Сист. No: 43073


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 11 
Александров, Евгени 12 
Александрова, Елена 17 
Александрова, Матилда 25 
Александрова, Татяна 30 
Алексиев, Алекси 89 
Ангелов, Валентин 29 
Ангелов, Валентин Ангелов 29 
Ангелова, Гергана 17 
Андреев, Андрей 62 98 
Андреев, Андрей Михайлов 98 
Андреева, Людмила 5 
Андреева, Людмила Маринова 5 
Арнаудов, Михаил 62 
Атанасов, Ивайло 89 
Атанасова, Валентина 47 
Атанасова, Валентина Стоянова 47 
Атанасова, Лидия 7 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 47 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 47 
Баева, Радка 99 
Балтова, Светла 2 3 
Балтова, Светла Методиева 2 3 
Бейнова, Мария 74 
Бейнова, Мария Колева 74 
Биндер, Еберхард 76 
Божилов - Слона , Георги 75 
Бондаренко, Вячеслав 91 
Бондаренко, Вячеслав Васильевич 91 
Бояджиев, Владимир 85 
Брун, Стефан 31 
Бузин, Николай 6 
Бузин, Николай Сергеев 6 
Бурмов, Александър 90 
Бърк, Джеймс Лий 32 
Бюргер, Готфрид Аугуст 76 
Вазов, Иван 62 
Вазов, Иван Минчов 62 
Василева, Д. 7 8 
Василева, Дария Панова 13 
Василева, Иглика 45 
Василева, Иглика Илиева 45 
Василева, Маргарита 13 
Василева, Маргарита Михайлова 13 
Василева, Мариета 56 
Василева, Румелина 1 
Василева, Румелина Илиева 1 
Великова, Еленита 17 
Вербер, Бернар 33 
Владев, Влади 23 
Владев, Влади Железов 23 
Воденичарова, Здрава 9 
Войников, Добри 63 
Войников, Добри Попов 63 
Гавраилов, Гавраил 89 
Гарднър, Ърл Стенли 34 
Георгиев, Георги 60 
Георгиев, Георги Господинов 64 
Георгиева, Жечка 55 
Георгиева, Жечка Димитрова 55 
Гергинов, Кръстю 12 
Германов, Владимир 56 
Гецова, Румяна 33 
Гинев, Филип 35 
Горки, Максим 35 
Госини & Семпе 77 
Госини, Рьоне 77 
Господинов, Георги 64 
Гоцев, Любен 12 
Гранитски, Иван 62 63 73 78 90 
Гюрова, Светла 62 
Гюртс, Естер 9 
Давидов, Нешо 19 
Данчева, Юра 9 
Делано, Марфе Фъргъсън 86 
Делано, Марфи Фергюсън 86 
Делано, Марфи Фъргъсън 86 
Дефо, Даниел 36 
Димитров, Иван Йорданов 62 63 73 78 90 
Димитров, Преслав 17 
Димитрова, Лиляна Миркова 13 
Димитрова, Маргарита 30 
Димов, Иван 82 
Донков, Калин 65 
Дончев, Антон 66 67 78 
Дончев, Антон Николов 66 67 78 
Дончева-Стаматова, Антоанета 38 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 38 
Дринов, Стоян 36 
Дънов, Петър 2 3 4 
Дънов, Петър Константинов 2 3 4 
Дюпен, Амандин Орор Люсил 49 
Екип на Скорпио 74 100 
Емилова, Ирена 17 
Енде, Михаел 79 
Енев, Свилен 88 
Енев, Свилен Пламенов 88 
Есхил 37 
Жечев, Николай 90 
Жечев, Тончо 19 
Зилаф, Ерих 76 
Златев, Валентин 12 
Златева, Динка 17 
Иванова, Незабравка 26 
Иванова, Незабравка Стоименова 26 
Иванова, Петя 17 
Илиев, Григор Николов 16 
Илиева, Ваня 36 81 
Илиева, Румяна 7 8 
Инев, Иван 100 
Йоргов, Й. 7 8 
Каракостов, Стефан 90 
Карамитрев, Иван 22 
Карамитрев, Иван Еф. 22 
Каранфилов, Ефрем 19 
Карастойчева, Емилия Станимирова 48 
Касабов, Георги Милев 100 
Келби, Никол М. 38 
Кехайов, Румен 88 
Кехайова, Десислава 88 
Киров, Димитър 75 
Кларк, Мери Хигинс 39 
Койчева, Катя 35 
Колисниченко, Денис 23 
Колисниченко, Денис Николаевич 23 
Комастри Монтанари, Данила 40 
Комогорова, Светлана 87 
Комогорова-Кома, Светлана 87 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 87 
Константинова, Маглена 80 
Константинова, Маглена Иванова 80 
Кори, Джералд 5 
Корнуел, Патриша 41 
Корнуел, Патриша Д. 41 
Краев, Николай 79 
Краев, Николай Димитров 79 
Крапчева, Радка 42 
Кронин, Арчибалд 42 
Кронин, Арчибалд Джоузеф 42 
Кронин, Арчибълд 42 
Кръстева, Невяна Стефанова 17 
Кръстева, Росица 1 
Кръстева, Росица Добрева 1 
Куманов, Милен 63 
Кунева, Илиана 30 
Кьосев, Борислав 85 
Лавчиева, Радка 55 
Лалев, Цанко 68 
Лалев, Цанко Дулев 68 
Леви, Владимир 6 
Левкова, Людмила 39 
Левкова, Людмила Спасова 39 
Леков, Дочо 63 
Лермонтов 43 
Лермонтов, М. Ю. 43 
Лермонтов, Михаил 43 
Лермонтов, Михаил Юриевич 43 
Лозева, Мария 54 
Лулова-Цалова, Весела 40 
Малинов, Ангел 68 
Маразов, Иван 10 
Маразов, Иван Русев 10 
Маринов, Стоян 17 
Маркова, Поли 24 
Маркова, Полина 24 
Матеев, Пламен 34 
Микушина, Татяна 7 8 
Миланова, Станислава 57 
Милев, Гео 100 
Милева, Леда 80 
Милева, Леда Гео 80 
Милева, Ралица 58 
Милева, Соня Варадинова 17 
Миндова, Антоанета 59 
Минков, Светослав 68 
Минков, Светослав Константинов 68 
Митев, Петър-Емил 14 
Митев, Петър-Емил Иванов 14 
Митова, Соня 89 
Михайлова, Екатерина 15 
Михайлова, Екатерина Иванова 15 
Михайлова, Румяна 28 
Михайловски, Стоян 81 
Михайловски, Стоян Николов 81 
Михалчев, Димитър 19 
Михов, Михаил 89 
Михов, Михаил Руменов 89 
Михова, Весела 89 
Мора, Валдана 44 
Моъм, У. Съмърсет 45 
Моъм, Уилям Съмърсет 45 
Моъм, Уйлям Съмърсет 45 
Мурдаров, Владко 30 
Мурдаров, Владко Данаилов 30 
Найс, Диане 17 
Наровчатов, Сергей 43 
Наталия Клисурска 85 
Негенцов, Генчо Станчев 83 
Неделчева, Силвия 89 
Ненова, Виолета 61 
Никовска, Кремена 27 92 93 94 95 
Никовска, Кремена Н. 96 97 
Никовска, Кремена Николаева 27 92 93 94 95 96 97 
Николов, Григор 16 
Николов, Любомир 32 
Николова, Ваня Христозова 13 
Николова-Руж, Елена 76 
Ничев, Александър 37 
Ничев, Александър Димитров 37 
Ничева-Карастойчева, Емилия 48 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 48 
Нусимбаум, Лев Абрамович 48 
Панайотов, Филип 90 
Пантев, Андрей Лазаров 12 
Паскалев, Николай 30 
Пелова, Анна 89 
Пенчев, Велико 29 
Пенчева, Станка 69 70 71 
Пенчева, Станка Михайлова 69 70 71 
Петров, Валери 82 
Петров, Валери Нисимов 82 
Петров, Никола 73 
Петровски, Иван 25 
Пешев, Александър 36 
Попов, Боян 50 
Попов, Георги Марков 72 
Попов, Марко 72 
Попов, Марко Василев 72 
Попов, Сашо 89 
Прат, Скот 46 
Пройков, Венелин 77 
Пройков, Венелин Йовков 77 
Пройкова, Пенка 49 
Пройкова, Пенка Стефанова 49 
Радоева, Антоанета 26 
Радоева, Антоанета Димитрова 26 
Райкова, Радослава 9 
Ралчев, Румен 12 
Ран Босилек 83 
Рафи, Елика 41 
Реймънд, Рене Брабейзън 56 57 58 59 60 
Рибов, Манол 17 
Рибов, Манол Николов 17 
Робъртс, Нора 47 
Романов, Димитър 12 
Русев, Момчил 88 
Русев, Руси 53 
Саид, Курбан 48 
Санд, Жорж 49 
Семпе, Жан-Жак 77 
Сербезова, Челестина 89 
Симеонова, Албена 89 
Славейков, Пенчо 73 
Славейков, Пенчо Петков 73 
Смирненски, Христо 74 
Спасова, Маргарита Емилова 52 
Спилейн, Мики 50 
Спилейн, Франк Морисън 50 
Спилейн, Франс Морисън "Мики" 50 
Стамболийска, Милена 89 
Стамов, Стамен 27 92 93 94 95 
Стамов, Стамен Н. 96 97 
Стамов, Стамен Николов 27 92 93 94 95 96 97 
Станкова, Мария 17 
Станчева, Руска 30 
Старева, Лилия 18 
Старева, Лилия Петрова 18 
Стефанов, Добрин 99 
Стийл, Даниел 51 
Стоев, Борислав 78 83 
Стоевски, Димитър 84 
Стоилова, Илиана 30 
Стоичков, Владимир 44 
Стоянов, Захарий 90 
Субашки, Андрей 86 
Ташев, Тодор 90 
Ташкова, Дашенка 9 
Темелков, Темелко 7 8 
Тенева, Илиана 89 
Терзиева, Лилия 17 
Тодорова, Гергана 89 
Томов, Милен 30 
Фентън, Крис 89 
Ферхеер, Мике 9 
Форд, Мина 52 
Хаджийска, Мария 19 
Хаджийска, Мария Иванова 19 
Хаджийски, Иван 19 
Хаджийски, Иван Минков 19 
Хараш, Елеазар 4 
Харди, Томас 53 
Харт, Хенри 54 
Хасъмска, Мария 28 
Хасъмска, Мария Христова 28 
Хауф, Вилхелм 84 
Хоторн, Натаниъл 85 
Христов, Владимир 25 
Христова, Велина 89 
Христова, Наталия 9 
Христосков, Людмил 21 
Христосков, Людмил Владимиров 21 
Цалова, Весела Лулова 40 
Цанев, Георги 62 
Цанев, Стефан 75 
Цанев, Стефан Неделчев 75 
Царева, Юлиана Иванова 13 
Цветанова, Росица 31 
Цветанова, Росица Георгиева 31 
Цветков, Иван 35 
Цонев, Киряк 12 
Чавдарова, Таня 20 
Чавдарова, Таня Бойчева 20 
Чандлър, Реймънд 55 
Чаралозова, Катя 30 
Чейс, Джеймс Хадли 56 57 58 59 60 
Чизмарова, Елена 46 51 
Чилингиров, Стилиян 63 
Чобан, Мона 89 
Чуклев, Петър 84 
Шопов, Димитър 89 
Шоу, Ниъм 61 
Янакиева, Надежда 30 
Янева, Мариана 17 
Янков, Александър 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Басни 81 
Бели трюфели през зимата 38 
Българите: социологически погледи 14 
Български ритуали за късмет 18 
Великата Рилска пустиня 62 
Винен туризъм 96 
Високият прозорец 55 
Военна морга 41 
Върховната тайна 33 
Големите убийства 50 
Графичен дизайн 26 
Грешките на българските политици 16 
Дамата с карамфилите 42 
Дамата с рентгеновите очи 68 
Двойно разбъркване 60 
Дипломатическа енциклопедия 12 
Етерични масла за всеки ден 24 
За добродетелите и успеха 3 
За семейството и възпитанието на детето 2 
Избрани творби 49 74 100 
Извори за българската етнография 13 
Изкуството да общуваме 6 
Илюзии в смъртта 47 
Искаш ли да останеш жив 59 
Исторически трудове 90 
Кариерата на убиеца 54 
Книга на чудесата 85 
Криворазбраната цивилизация 63 
Кулинарна технология 97 
Легенди за двете съкровища 78 
Лирика 70 71 
Любимата 53 
Малка черна рокля 61 
Малкият Никола 77 
Многоликата 69 
Момичето от Златния рог 48 
Моралната карта на България 19 
Моята фалшива сватба 52 
На острова на блажените 73 
Небето 86 
Несправедливост за всички 46 
Нова икономическа социология 20 
Обречените да умрат те поздравяват 40 
Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела 27 
Официален правописен речник на българския език. Глаголи 30 
Пери Мейсън предполага 34 
Пет приказки 82 
Повярваш ли на това, ще повярваш на всичко 58 
Подлец 72 
Положи я сред лилиите 57 
Последна спирка Барселона 44 
Правилните решения на 120 казуса пред работодателя 11 
Преди завоя на реката 99 
През очите на хакера 23 
Престъпен експеримент 39 
Приказка без край 79 
Приказки 83 84 
Прикованият Прометей 37 
Ранни мемоари 65 
Ресторантьорство 93 
Речник по мениджмънт 25 
Робинзон Крузо 36 
Русский некрополь на Шипке 91 
Ръководство за работа с родители 9 
С полъха на времето 98 
Самолечение с билки 22 
Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 28 
Сеизмология 21 
Села и туризъм 89 
Селски туризъм 95 
Сецесионът в България 29 
Слово на мъдростта 7 8 
Смисълът на живота 4 
Смърт без отсрочка 56 
Собственост на благородница 51 
Сомелиерство 94 
Спасете нашите души! 75 
Сред хората 35 
Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област 1 
Стихотворения и поеми 43 
Съвременни тенденции в развитието на туризма 17 
Теория и практика на груповото консултиране 5 
Тоталитарната държава и право в България 1944 - 1989 15 
Трите живота на Кракра 66 67 
Тръстиковият път 32 
Физика на тъгата 64 
Хотелиерство 92 
Хубавата Елена между Троя и Тракия 10 
Цветни приказки 80 
Цветният воал 45 
Чудните пътешествия по вода и суша, походите и веселите приключения на барон фон Мюнхаузен както е обичал да ги разказва на чашка в кръга на своите приятели 76 
[Двадесет] 20 природни и културни обекта в Тракия и Средна гора 88 
[Уич] Witch - Как да създадеш собствен стил 87 
Struggling Love 31 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Администрация - България - история 15 
Архиви - България - стандартизация и нормализация 1 
Архитектура, българска - история, първата четвърт на ХХ в. 29 
Библиотечно дело - България - стандартизация и нормализация 1 
Биографии 90 
Българи - бит и култура 14 
Българи - народопсихология 14 
Българи - народопсихология и бит 19 
Българи - социология 14 
България - винен туризъм - дестинации - учебници за ВУЗ 96 
България - държавно право и държавно устройство - история 15 
България - етнография - популярна литература 18 
България - история - нова - биографии 16 
България - обществено управление - административноправни въпроси 11 
България - селски туризъм - дестинации - учебници за ВУЗ 95 
Български език - части на речта - речници 30 
Винарство - учебници за ВУЗ 94 
Винен туризъм - в света - учебници за ВУЗ 96 
Възпитание в семейството - религиозно-етични проблеми 2 
Готварство - технология - учебници за ВУЗ 97 
Деца в риск - наръчници и ръководства 9 
Дизайн, графичен 26 
Дипломатическо право - енциклопедии 12 
Добродетели [етика] 3 
Дъновизъм 2 3 4 
Държавен апарат - България - история 15 
Държавно право 15 
Емигранти, руски - България - история - 20 век - биографии 91 
Етерични масла - наръчници и ръководства 24 
Етеричномаслени култури - наръчници и ръководства 24 
Етика - на общуване - учебници за ВУЗ 5 
Етнография - България - извори 13 
Живот - философски проблеми 4 
Изобразително и приложно изкуство, българско - история, първата четвърт на ХХ в. 29 
Изобразително изкуство, старогръцко 10 
Икономически науки - социология 20 
Интернет - охрана и сигурност - популярна литература 23 
Информационни и комуникационни технологии - България - стандартизация и нормализация 1 
Информационни мрежи - охрана и сигурност - популярна литература 23 
История - България - нова - биографии 91 
Консултативна психология - учебник за ВУЗ 5 
Космос - детска и юношеска литература 86 
Личност - психология, детска 87 
Маслодайни култури - наръчници и ръководства 24 
Международни политически отношения - история - енциклопедии 12 
Митология, антична 10 
Народна медицина - рецепти - наръчници и ръководства 22 
Народни вярвания, български - популярна литература 18 
Народно творчество, българско - популярна литература 18 
Националноосвободително движение - България 90 
Небе - детска и юношеска литература 86 
Немска литература 79 
Общество - развитие - социологични проблеми 14 
Операционни системи - охрана и сигурност - популярна литература 23 
Охрана на труда - инструктивни и нормативни материали 28 
Пазарджишка, Пловдивска, Сливенска и Старозагорска област - краезнание - организация на свободното 88 
Пазарджишка, Пловдивска, Сливенска и Старозагорска област - пътеводители 88 
Периодичен печат - България - история 13 
Поведение - психология, детска 87 
Политици, български - история - биографии 16 
Приемна грижа - наръчници и ръководства 9 
Психология - на личността - популярна литература 6 
Психология, приложна - учебници за ВУЗ 5 
Растителни масла - наръчници и ръководства 24 
Ресторанти - управление и организация - учебници за ВУЗ 93 
Родове, руски - България - история - 20 век - биографии 91 
Самовнушение - популярна литература 6 
Сеизмология - учебници за ВУЗ 21 
Села - България - пътеводители 89 
Селски туризъм - в света - учебници за ВУЗ 95 
Семейно възпитание - етични проблеми - наръчници и ръководства 9 
Семейство - психологични проблеми - наръчници и ръководства 9 
Сецесион - България - история - биографии 29 
Сецесион - България - теми, образи, сюжети 29 
Социална психология - България 19 
Социална психология - учебници за ВУЗ 5 
Стандарти и нормали - учреждения и организации 1 
Стил - на обличане, моден - детска и юношеска литература 87 
Терапия - нетрадиционни методи - популярна литература 7 8 
Техника на безопасността - инструктивни и нормативни материали 28 
Тоталитаризъм - България 15 
Траки - религия - сравнителни изследвания 10 
Труд - България - законодателни и директивни материали 11 
Трудови отношения - България - правни въпроси 11 
Туризъм - България - пътеводители 89 
Туризъм - Пазарджишка, Пловдивска, Сливенска и Старозагорска област - пътеводители 88 
Туризъм - управление и организация 17 
Управление и организация - терминология - речници 25 
Управленски труд - терминология - речници 25 
Фитотерапия - наръчници и ръководства 22 
Фолклористика - България 10 
Хотели - управление и организация - учебници 27 
Хотели - управление и организация - учебници за ВУЗ 92 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александров, Андрей 11 
Алексиев, Райко Николов (1893 - 1944) 29 
Андрейчин, Иван Ст. (1872 - 1934) 29 
Атанасов, Георги (1904 - 1952) 29 
Баджов, Стефан (1883 - 1953) 29 
Божинов, Александър (1878 - 1968) 29 
Бондаренко, Вячеслав Васильевич (1974) 91 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 90 
Брун, Стефан (1955) 31 
Вазов, Иван Минчов (9.7.1850 - 22.9.1921) 62 
Вербер, Бернар (1961) 33 
Войников, Добри Попвасилев (22.11.1833 - 27.3.1878 63 
Горки, Максим (28.3.1868 - 18.6.1936) 35 
Госини, Рьоне (14.8.1926 - 5.11.1977) 77 
Господинов, Георги (7.1.1968) 64 
Гюдженов, Димитър (26.1.1891 - 25.8.1979) 29 
Дацов, Гошка (1885 - 1917) 29 
Дефо, Даниел (1660 - 1731) 36 
Ескофие, Огюст (1846 - 1935) 38 
Захариев, Васил (1885 - 1971) 29 
Каравелов, Любен Стойчев (1834 - 1879) 90 
Колисниченко, Денис Николаевич 23 
Комастри Монтанари, Данила (1948) 40 
Кори, Джералд 5 
Лавренов, Цанко (24.11.1896 - 16.12.1978) 29 
Лазаркевич, Вадим (1895 - 1963) 29 
Левски, Васил (Дякона) (18.7.1837 - 18.2.1873) 90 
Лермонтов, Михаил Юриевич (1814 - 1841) 43 
Маразов, Иван (1942) 10 
Милев, Гео = Георги Милев Касабов (1895 - 1925) 29 
Милев, Иван (18.2.1897- 25.1.1927) 29 
Минков, Светослав Константинов (1902 - 1966) 68 
Михайловски, Стоян Николов (7.1.1856 - 3.8.1927) 81 
Ошавков, Живко Тръпков (6.7.1913 - 18.2.1982) 14 
Паскин, Жул (1885 - 1930) 29 
Пенков, Иван (1897 - 1957) 29 
Петров, Никола (1881 - 1916) 29 
Петровски, Иван 25 
Попов, Марко Василев (22.3.1898 - 19.2.1962) 72 
Радоева, Антоанета Димитрова 26 
Райнов, Стоян (1894 - 1978) 29 
Ракаров, Емануил (1895 - 1970) 29 
Саид, Курбан=Нусимбаум, Лев Абрамович (1905-1942) 48 
Санд, Жорж (Амандин-Орор-Люсил Дюпен)(1804 - 1876) 49 
Семпе, Жан-Жак (17.8.1932) 77 
Сирак Скитник (1883 - 1943) 29 
Славейков, Пенчо Петков (27.4.1866 - 28.5.1912) 73 
Смирненски, Христо (29.11.1898 - 18.6.1923) 74 
Станчев, Христо (1870 - 1950) 29 
Стефан Караджа (11.5.1840 - 1868) 90 
Стоев, Борислав 83 
Тачев, Харалампи (1875 - 1941) 29 
Филип Тотю (Тодоров) (1830 - 1907) 90 
Хаджи Димитър=Д. Хаджиниколов Асенов (1840 -1868) 90 
Хаджийски, Иван Минков (1907 - 1944) 14 19 
Харди, Томас (1840-1928) 53 
Хауф, Вилхелм (29.11.1802 - 18.11.1827) 84 
Хоторн, Натаниел (1804 - 1864) 85 
Цанев, Стефан (1936) 75 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Античен театър (Пловдив) 88 
България 1 10 11 13 14 15 16 18 19 29 30 88 89 90 91 
Горно-тракийската низина 88 
Долината на тракийските царе (общ. Казанлък) 88 
Древна Гърция 10 
Етногр. музей (Пловдив) 88 
Жаба могила (общ. Стрелча) 88 
Ист. музей (Нова Загора) 88 
Ист. музей Панагюрско златно съкровище (Панагюрище) 88 
Ист. музей Перущица 88 
Ист. музей Стрелча 88 
Казанлък 88 
Карлово 88 
Комплекс Бунтовна (с. Кръстевич) 88 
Къща музей Иван Вазов (Сопот) 88 
Къща музей Пейо Яворов (Чирпан) 88 
Къща музей Хаджи Димитър (Сливен) 88 
Малката базилика (Пловдив) 88 
Могилен некропол (с. Еленово) 88 
Музей Каранова могила (с. Караново) 88 
Музей на розата (Казанлък) 88 
Музей на текстилната индустрия (Сливен) 88 
Музей Неолитни жилища (Ст. Загора) 88 
Музей Райна Княгиня 88 
Музей Чудомир (Казанлък) 88 
Нац. музей Васил Левски (Карлово) 88 
Нац. музей Христо Ботев (Калофер) 88 
Нова Загора 88 
Пазарджишка област 88 
Панагюрище 88 
Перущица 88 
Пловдив 88 
Пловдивска област 88 
Регионален ист. музей (Пловдив) 88 
Регионален ист. музей (Ст. Загора) 88 
Римски стадион (Пловдив) 88 
с. Шипка, Старозагорско 91 
Сливен 88 
Сливенска област 88 
Средна гора 88 
Стара Загора 88 
Старозагорска област 88 
Стрелча 88 
Тракийска гробница (с. Казанлък) 88 
Тракийска гробница (с. Караново) 88 
Тракийска гробница (с. Старосел) 88 
Тракийски архит. комплекс Кози грамади (Хисаря) 88 
Тракийски култов комплекс Хероон (общ. Стрелча) 88 
Тракийско скално светилище Вратата на Богинята (с. Бузовград) 88 
Хисаря 88 
Храм-паметник Рождество Христово (Шипка) 88 
Худож. галерия (Казанлък) 88 
Худож. галерия Никола Манев (Чирпан) 88 
Червената базилика (Перущица) 88 
Чирпан 88