НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

СФ/006.06:655.2/Б 92ЦБ II 2760
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 10491-72 : Шрифтове печатни. Карта на образците : Офиц. изд. . - [София] : К-т по качеството, стандартизацията и метрологията при Минист. съвет, 1972 . - 4 с. ; 30 см

   600 тир.

  

Сист. No: 41156

- 2 -

СФ/006.72:[025.32:011/016:92]/Б 92ЦБ II 2761
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 15419-82 : Библиографско описание на книгите : Заменя БДС 9735-72. Разд. 2 : Офиц. изд. . - София : Държ. к-т за наука и техн. прогрес ; Стандартизация, 1982 . - 42 с. ; 30 см

   977 тир.

  

Сист. No: 41157

- 3 -

СФ/006.72:[025.32:011/016]/Б 92ЦБ II 2762
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 15934-84 : Библиографско описание на картографски издания Т 62 : Заменя БДС 10670-73 : Офиц. изд. . - София : Държ. к-т за наука и техн. прогрес ; Стандартизация, 1984 . - 42 с. ; 30 см

   700 тир.

  

Сист. No: 41158

- 4 -

СФ/006.72:[025.32:011/016]/Б 92ЦБ II 2763
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 15935-84 : Библиографско описание на нотните издания Т 62 : Заменя БДС 10670-73. Разд. 3 : Офиц. изд. . - София : Държ. к-т за наука и техн. прогрес ; Стандартизация, 1984 . - 38 с. ; 30 см

   600 тир.

  

Сист. No: 41159

- 5 -

СФ/006.72:[025.32:016:01/09]/Б 92ЦБ II 2764
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 16764-88 : Библиографско описание на графични издания Т 52 : Заменя БДС 10670-73. Разд. 1 : Офиц. изд. . - София : К-т по качеството към Минист. съвет ; Стандартизация, 1988 . - 38 с. ; 30 см

   800 тир.

  

Сист. No: 41160

- 6 -

СФ/006.72:017/019/Б 92ЦБ II 2765
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 17086-89 : Каталози библиотечни. Оформяне Т 62 : Офиц. изд. . - София : К-т по качеството ; Стандартизация, 1990 . - 30 с. ; 30 см

   1500 тир.

  

Сист. No: 41161

- 7 -

СФ/006.72:[025.32:016:050]/Б 92ЦБ II 2766
 България. Български държавен стандарт 

   БДС 14569-88 : Библиографски данни в периодичните издания Т 62 : Заменя БДС 14569-78 : Офиц. изд. . - София : К-т по качеството към Минист. съвет ; Стандартизация, 1988 . - 6 с. ; 30 см

   1000 тир.

  

Сист. No: 41162

- 8 -

СФ/006.72:[025.4:681.3.01]/Б 92ЦБ II 2767
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 15836 : Информация и документация. Множество от елементи метаданни Dublin Core : Заменя БДС ISO 15836 : 2008. Идентичен на ISO 15836 : 2009 : Офиц. изд. /  С предг. и въвед.  ; Прев. от англ.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2011 . - 12 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 41163

- 9 -

СФ/006.72:[002:681.3.06]/Б 92ЦБ II 2768
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 16175-1 : Информация и документация. Принципи и функционални изисквания за документи в електронна офис среда : Идентичен на ISO 16175-1 : 2010 : Офиц. изд. : Ч. 1 - /  Прев. от англ.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2012 - . - 30 см

   

   Ч. 1. Общ преглед и изложение на принципите /  С предг. и въвед.   . - 2012 . - 20 с.

   Речник с. 18 - 19.

  

Сист. No: 41164

- 10 -

СФ/006.72:681.3.01/Б 92ЦБ II 2769
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 23081-1 : Информация и документация. Процеси за управление на метаданни. Метаданни за документи / записи : Идентичен на ISO 23081-1 : 2006 : Офиц. изд. : Ч. 1 - /  Прев. от англ.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2012 - . - 30 см

   Библиогр. с. 27.

   Ч. 1. Принципи /  С предг. и въвед.   . - 2012 . - 28 с.

   Библиогр. с. 27.

  

Сист. No: 41166

- 11 -

СФ/006.72:[002:681.3.06]/Б 92ЦБ II 2771
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 2709 : Информация и документация. Формат за обмен на информация : Идентичен на ISO 2709 : 2008 : Офиц. изд. /  С предг.  ; Прев. на бълг.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2011 . - 11 с. : с табл. и сх. ; 30 см

   

  

Сист. No: 41291

- 12 -

СФ/006.72:025.32/Б 92ЦБ II 2772
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 690 : Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси : Идентичен на ISO 690 : 2010 : Офиц. изд. /  С предг.  ; Прев. на бълг.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2011 . - 47 с. : с табл. ; 30 см

   С прил. - Библиогр. с. 47.

  

Сист. No: 41294

- 13 -

СФ/006.72:681.3.01/Б 92ЦБ II 2773
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 15489-2 : 2008/ Поправка 1 : 2014 : Информация и документация. Управление на документи / записи. Ч. 2. : Указания : Офиц. изд. . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2014 . - 4 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 41296

- 14 -

СФ/006.72:025.32/Б 92ЦБ II 2774
 България. Български държавен стандарт 

   БДС ISO 214 : Документация. Реферати на публикации и документация : Идентичен на ISO 214 : 1976 : Офиц. изд. /  С предг.  ; Прев. на бълг.  . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2014 . - 20 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 19.

  

Сист. No: 41301

- 15 -

РВ/001.9/Г 82ЦБ 40290

Григоров, Пламен и др.

   Подземните градове : Мит и истина / Пламен Григоров, Росица Тодорова . - София : Распер, 2015 . - 178 с. : с ил. ; 22 см

   Пълното име на пъвия автор е Пламен Григоров Тодоров.

   ISBN 978-954-345-085-5 

  

Сист. No: 41258

- 16 -

СФ/061.75(497.2)(031)/Е 67ЦБ 40367

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фонд. в България 1878 - 1951 : Т. 1 - /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова ; С предг. от състав.  . - София : Проф. Петко Венедиков ; Бълг. дарителски форум, 2011 . - 24 см

   Загл. на предзагл. с. : Дарителството. - Съдържа и Списък на фондове и фонд. ; Списък на дарителите ; Именен показалец ; Геогр. показалец.

   Т. 1. А - Й /  Под общата ред.  Веска Николова . - 416 с. : с ил., портр.

   Авт. : Р. Стоянова, К. Анчова, М. Тодоракова, Ц. Величкова, В. Николова, Д. Гоцева, И. Шипчанов, Е. Харбова ; Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 22 - 26.

   ISBN 978-954-9870-50-3  (т. 1) (Проф. Петко Венедиков)

  

Сист. No: 41340

- 17 -

СФ/061.75(497.2)(031)/Е 67ЦБ 40371

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фонд. в България 1878 - 1951 : Т. 1 - /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова ; С предг. от състав.  . - София : Проф. Петко Венедиков ; Бълг. дарителски форум, 2011 . - 24 см

   Загл. на предзагл. с. : Дарителството. - Съдържа и Списък на фондове и фонд. ; Списък на дарителите ; Именен показалец ; Геогр. показалец.

   Т. 2. К - Я /  Под общата ред.  Веска Николова, Росица Стоянова . - 404 с. : с ил., портр., факс.

   Авт. : Р. Стоянова, К. Анчова, М. Тодоракова, Ц. Величкова, В. Николова, Д. Гоцева, И. Шипчанов, Е. Харбова, Т. Петров ; Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 13 - 18.

   ISBN 978-954-9870-51-0  (т. 2) (Проф. Петко Венедиков)

  

Сист. No: 41344

- 18 -

СФ/061.75(497.2)(031)/Е 67ЦБ 40372

Енциклопедия Дарителството  : Дарителски фондове и фонд. в България 1878 - 1951 : Т. 1 - /  Състав. Веска Николова, Росица Стоянова ; С предг. от състав.  . - София : Проф. Петко Венедиков ; Бълг. дарителски форум, 2011 . - 24 см

   Загл. на предзагл. с. : Дарителството. - Съдържа и Списък на фондове и фонд. ; Списък на дарителите ; Именен показалец ; Геогр. показалец.

   Т. 3. Институции и организации, управляващи дарения и благотворителни фондове /  Под общата ред.  Веска Николова, Росица Стоянова . - 600 с. : с ил., портр., факс.

   Авт. : Р. Стоянова, В. Николова, М. Тодоракова, Т. Петров, Д. Гоцева, Ц. Величкова, К. Анчова ; Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 14 - 18.

   ISBN 978-954-9870-52-7  (т. 3) (Проф. Петко Венедиков)

  

Сист. No: 41345

- 19 -

РВ/001.9/Е 74ЦБ 40293

Ердман, Щефан

   Тайното досие "Кивот" : Най-голямата тайна на човечеството / Щефан Ердман ; Прев. от нем. Милица Ениманева ; Ред. Георги Кайтазов ; С въвед. и послесл. от авт.  . - София : Дилок, 2015 . - 376 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 369 - 373.

   ISBN 954-2902-26-3 

   ISBN 978-954-2902-26-3 

  

Сист. No: 41261

- 20 -

РВ/001.9/М 55ЦБ 40243

Миланов, Милан А.

   Тайните подземия на България : Ч. 1 - / Милан А. Миланов . - София : Везни-4, 2008 - . - 21 см

   

   Ч. 11. Още за Хитлер. Операция „Кламер“. Градът на белия лъч. Градът на синята луна. Градът на седемте луни. . - [2015] . - 360 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9977-63-9  (ч. 11)

  

Сист. No: 41206

- 21 -

РВ/001.9/П 91ЦБ 40292

Прокопенко, Игор

   Най-големите тайни на Вселената : От древните цивилизации до наши дни / Игор Прокопенко ; С предг. и послесл. от авт.  ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - София : Бард, 2015 . - 432 с. : с ил. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-582-3 

  

Сист. No: 41260

- 22 -

РВ/001.9/С 66ЦБ 40313

Стаменов, Стамен

   Екзополитиката за състоянието на света в последните дни : Екзополитика. Тайни проекти. Извънземни технологии. Глобални проблеми и предизвикателства. Крахът на Новия световен ред / Стамен Стаменов ; С предг. от авт.  . - Б. м. : [Изд. авт.], 2014 . - 364 с. ; 24 см

   Кор. загл. Кой управлява Земята!? Екзополитиката за състоянието на света в последните дни.

  

Сист. No: 41281

Философия

- 23 -

РВ/159.923:681.324/Е 64ЦБ 40314

Енев, Свилен Пламенов

   Зависимост към Интернет и компютърни игри : Науч. изследване : Моногр. / Свилен Енев . - Варна : Стено, 2014 . - 168 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 151 - 166.

   ISBN 978-954-449-718-7 

  

Сист. No: 41282

- 24 -

РВ/159.961/Ж 46ЦБ 40209

Нанев, Христо

   Пророкът на народа Дядо Влайчо : [Биогр.] : Кн. 1 - / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2012 - . - 21 см . -  ([Сер.] Свят на чудеса)

   

   [Кн. 1.] . - 2012 . - 334 с. : със снимки. 

   Библиогр. с. 331.

   ISBN 978-954-411-511-9  (кн. 1)

  

Сист. No: 41172

- 25 -

РВ/159.961/Р 87ЦБ 40342

Ротър, Стийв

   Духовна психология : 12 осн. житейски урока / Стийв Ротър ; С предг.  ; Прев. от англ. Светлана Николова . - София : Аратрон, 2012 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-380-3 

  

Сист. No: 41315

- 26 -

РВ/159.96/С 18ЦБ 40299

Сан Лайт

   Мантрите – словата на силата : Енергията на сакралния звук в съдбата на човека / Сан Лайт ; Прев. [от рус.] Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   Сан Лайт - псевд. на рус. авт. ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-066-3 

  

Сист. No: 41267

- 27 -

РВ/159.923/Ю 24ЦБ I 3832

Юнг, Карл Густав

   Скритият Аз : Дилемата на индивида в съвр. общество / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 128 с. ; 17 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-26-1426-8 

   ISBN 978-954-26-1426-5 

  

Сист. No: 41312

Религия. Теология

- 28 -

РВ/21/В 83ЦБ 40216

Вонави, Лиахим

   Учението на Живота / Лиахим Вонави . - 3. изд. . - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 . - 272 с. : с ил. ; 19 см

   Лиахим Вонави - псевд. на Михаил Тодоров Иванов.

   ISBN 978-954-25-0225-8 

  

Сист. No: 41179

Обществени науки

- 29 -

РВ/327(497.2:470)/И 64ЦБ 40236

Инджев, Иво Любомиров

   Течна дружба 3 : Рус. хибридни войни против България и българите през вековете / Иво Инджев . - София : Ciela, 2015 . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 393 - 398.

   ISBN 978-954-28-1697-3 (Сиела)

  

Сист. No: 41199

- 30 -

РВ/316.32/П 69ЦБ 40307

Политически некоректно  : Неудобни факти и опасни истини, които не трябва да се споменават / Ян Ван Хелсинг & Ко ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; [Предг.] Ян Ван Хелсинг . - София : Дилок, 2015 . - 448 с. : с ил., факс. ; 22 см

   Авт. : Ян ван Хелсинг, М. Морис, А. Поп, Н. Фогт, Й. Холей, Д. Кристенсен, Й. Шнитцлер, Б. Моргенщерн, Х. Алтман, М. Фогт, Б. Мертенс, У. Шултхайс, Щ. Ердман, В. Сипински ; Ян ван Хелсинг е псевдоним на Ян Удо Холей. - Библиогр. с. 429 - 437.

   ISBN 978-954-2902-38-6 

  

Сист. No: 41275

- 31 -

РВ/371.4/Т 56ЦБ 40363

Тимошенко, Елена

   Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания / Елена Тимошенко ; Прев. от рус. Таня Цолова . - [София] : Асеневци, 2015 . - 238 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8898-62-1 

  

Сист. No: 41336

- 32 -

РВ/32/К 13ЦБ 40238

Угърчинска, Румяна Вълчева и др.

   За кожата на Кадафи : Тайната история на терора / Румяна Угърчинска, Розарио Приоре ; Прев. от фр. Гриша Атанасов . - София : Millenium, 2015 . - 320 с. : с ил., факс., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 301 - 311.

   ISBN 978-954-515-275-7 (Милениум)

  

Сист. No: 41201

Математика. Естествени науки

Медицина

- 33 -

РВ/615.322(083.1)/К 53ЦБ 40348

Кестенът - лечителят на тялото и душата  /  Подбор, прев., ред., написал Росица Тодорова, Пламен Григоров . - София : Распер, 2015 . - 72 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-083-1 

  

Сист. No: 41321

- 34 -

РВ/376.4/К 63ЦБ 40309

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс ; Прев. от англ. Светлана Кимпан ; Ред. Милена Попова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 280 с. ; 22 см . -  (Поредица Детето, здравето, света)

   Библиогр. с. 275 - 277.

   ISBN 619-152-603-2 

   ISBN 978-619-152-603-1 

  

Сист. No: 41277

- 35 -

РВ/615.81/.82(035)/Л 80ЦБ 40212

Лой-Со

   Су-джок - изцеляващ самомасаж : Осн. методи / Лой-Со ; Прев. [от рус.] Петя Талева . - София : Паритет, 2014 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-039-7 

  

Сист. No: 41175

- 36 -

РВ/613.2/П 47ЦБ 40337

Петрова, Надя

   В търсене на истината за храната и здравето / Надя Петрова ; С предг. от авт.  . - [София] : Колхида, 2015 . - 204 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-672-207-2 

  

Сист. No: 41309

- 37 -

РВ/614/С 15ЦБ 40365

Салдман, Фредерик

   Най-доброто лекарство сте вие! / Фредерик Салдман ; С предг.  ; Прев. от фр. Радостин Желев, Венелин Пройков . - София : Колибри, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-440-4 (Colibri)

  

Сист. No: 41338

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

- 38 -

АТ/820-31/А 31, РВ/820-31/А 31ЦБ 40305

Адлър, Елизабет

   Ще разбереш последен : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, [2015] . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. където е отбелязана като Марияна Христова.

   ISBN 978-954-17-0299-4 (Калпазанов)

  

Сист. No: 41273

- 39 -

РВ/882-31/А 45ЦБ 40205

Акунин, Борис

   Смърт на брудершафт : Киноромани / Борис Акунин ; Прев. [от рус.] Денис Коробко . - София : Еднорог, 2015 . - 352 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Смърт на брудершафт - киноромани ; Филм 3 - 4)

   Съдържа : Летящият слон : Въздушни приключения / Оператор И. Сакуров ; Муз. съпровод Б. Акунин ; Децата на луната : Декадентски етюд / Оператор И. Сакуров ; Муз. съпровод Б. Акунин. - Борис Акунин псев. на Григорий Шалвович Чхартишвили ; Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-159-7 

  

Сист. No: 41168

- 40 -

АТ/820-31/А 85ЦБ 40324

Арлидж, Матю

   Куршум за двама : Роман / Матю Арлидж ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1437-3 

   ISBN 978-954-26-1437-1 

  

Сист. No: 41293

- 41 -

АТ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 40304

Балдачи, Дейвид

   Мишената : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2015 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-383-8 

  

Сист. No: 41272

- 42 -

АТ/891.62-31/Б 25ЦБ 40327

Банвил, Джон

   Недосегаемият : [Роман] / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2015 . - 525 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-150-592-0 (Colibri)

  

Сист. No: 41298

- 43 -

РВ/820(73)-31/Б 35ЦБ 40338

Белфур, Чарлс

   Парижкият архитект : [Роман] / Чарлс Белфур ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Александра Павлова . - София : Intense, 2015 . - 368 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-783-222-0 (Интенс)

  

Сист. No: 41310

- 44 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 40315

Бушков, Александър Александрович

   Черното слънце : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - София : Персей, 2015 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Пираня ; 7)

   

   ISBN 978-619-161-065-5 

  

Сист. No: 41283

- 45 -

АТ/820(73)-31/В 87ЦБ 40325

Вриланд, Сюзън

   Момичето в хиацинтовосиньо : [Роман] / Сюзън Вриланд ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - София : Кръгозор, 2015 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-338-3 

  

Сист. No: 41295

- 46 -

РВ/820(73)-31/Г 23ЦБ 40353

Гаруд, Джули

   Бърз триумф : Роман / Джули Гаруд ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 304 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1469-1 

   ISBN 978-954-26-1469-2 

  

Сист. No: 41326

- 47 -

РВ/820(73)-31/Г 50ЦБ 40368

Гифин, Емили

   Там, където принадлежим : [Роман] / Емили Гифин ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2015 . - 400 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-596-0 

  

Сист. No: 41341

- 48 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 40257

Грийн, Джон

   Множество Катрини : [Роман] / Джон Грийн ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Егмонт България, 2014 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1157-5 

  

Сист. No: 41219

- 49 -

РВ/820-31/Г 82ЦБ 40228

Грийн, Сали

   Полудив : [Роман] / Сали Грийн ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2015 . - 376 с. ; 20 см

   Кн. 2 от трилогията Полуживот.

   ISBN 978-619-150-526-5 (Colibri)

  

Сист. No: 41190

- 50 -

РВ/820(73)-31/Г 91ЦБ 40300

Гудкайнд, Тери

   Третото кралство : [Роман] / Тери Гудкайнд ; Прев. [от англ.] Деница Каракушева . - [София] : Прозорец, 2014 . - 440 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-827-2 

  

Сист. No: 41268

- 51 -

РВ/820(73)-31/Д 25ЦБ 40223

Дашнър, Джеймс

   Окончателна директива : [Роман] / Джеймс Дашнър ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2015 . - 320 с. ; 21 см

   Предистория на трилогията Лабиринтът. - На пред загл. с. и в библиогр. каре загл. - Лабиринтът: Окончателна директива. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-581-6 

  

Сист. No: 41186

- 52 -

АТ/820(73)-31/Д 51ЦБ 40335

Джефрис, Сабрина

   Желанията на херцога : [Роман] / Сабрина Джефрис ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - София : Kalpazanov, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  (Поредица Хората на херцога)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0296-3 (Калпазанов)

  

Сист. No: 41307

- 53 -

РВ/886.6-31/Д 59ЦБ 40358

Димковска, Лидия

   Резервен живот : [Роман] / Лидия Димковска ; Прев. от макед. Божидар Манов . - София : Колибри, 2015 . - 525 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-150-536-4 (Colibri)

  

Сист. No: 41331

- 54 -

РВ/820(73)-31/Д 70ЦБ 40241

Доер, Антъни

   Светлината, която не виждаме : [Роман] / Антъни Доер ; Прев. от англ. Пламен Кирилов . - София : Ciela, 2015 . - 415 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1652-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41204

- 55 -

РВ/820-31/Д 83ЦБ 40204

Дохърти, Пол К.

   Смърт в манастира : [Роман] / Пол Дохърти ; Прев. от англ. Мариана Димитрова . - София : Еднорог, 2015 . - 256 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Скръбните мистерии на брат Ателстан ; [3])

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-157-3 

  

Сист. No: 41167

- 56 -

РВ/839.6-31/Е 23ЦБ 40297

Егеланд, Том

   Залезът на боговете : Рагнарьок : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Радослав Папазов ; С послесл. от авт.  . - [София] : Персей, 2015 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-063-1 

  

Сист. No: 41265

- 57 -

РВ/820-31/Е 53ЦБ 40206

Елиът, Катрин

   Моят съпруг в съседната къща : [Роман] / Катрин Елиът ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2015 . - 391 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-333-1 

  

Сист. No: 41169

- 58 -

РВ/820(73)-31/К 13ЦБ 40230

Кази, Дейвид

   Джакпот : [Роман] / Дейвид Кази ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - София : Бард, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-578-6 

  

Сист. No: 41193

- 59 -

РВ/820-31/К 44ЦБ 40317

Картър, Крис

   Престъпен ум : [Роман] / Крис Картър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2014 . - 343 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-307-2 

  

Сист. No: 41285

- 60 -

АТ/820(73)-31/К 45, РД/820(73)-31/К 45ЦБ 40262

Кас, Кийра

   Наследницата : [Роман] / Кийра Кас ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 328 с. ; 21 см

   Кн. 4 от поредицата Изборът.

   ISBN 978-954-27-1469-9 

  

Сист. No: 41224

- 61 -

РВ/820(73)-31/К 49ЦБ 40286

Кейт, Лорън

   Водопад : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2015 . - 352 с. ; 22 см . -  ([Поредица Сълза] ; [2])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-216-9 (Интенс)

  

Сист. No: 41253

- 62 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 40231

Кинг, Стивън Едуин

   Кери : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Адриан Лазаровски . - София : Ибис, 2015 . - 219 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-101-7 

  

Сист. No: 41194

- 63 -

РВ/820-31/К 54ЦБ 40289

Кинсела, Софи

   Беки Б. в Холивуд : [Роман] / Софи Кинсела ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2015 . - 368 с. ; 21 см

   Софи Кинсела - псевд. на Маделин Уикам. - Кор. загл. Беки Б. в Холивуд : Сред звездите на червения килим.

   ISBN 978-954-771-340-6 

  

Сист. No: 41257

- 64 -

АТ/820(73)-31/К 63, МС/820(73)-31/К 63, РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 40224

Кларк, Мери Хигинс и др.

   Убийството на Пепеляшка : [Роман] / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2015 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-569-4 

  

Сист. No: 41187

- 65 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 40218

Клейпас, Лайза

   Момичето с кафявите очи : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-036-1 

  

Сист. No: 41181

- 66 -

РВ/820(73)-31/К 77ЦБ 40221

Колдуел, Йън

   Петото евангелие : Роман / Йън Колдуел ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2015 . - 512 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-377-7 

  

Сист. No: 41184

- 67 -

РВ/894.511-31/К 81ЦБ 40271

Кондор, Вилмош

   [Будапест] Budapest noir : Роман / Вилмош Кондор ; Прев. от унг. Юлия Крумова . - Пловдив : Летера, 2014 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-179-033-3 

  

Сист. No: 41234

- 68 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 40208

Корнуел, Патриша Д.

   Легло от кости : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 2015 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-571-7 

  

Сист. No: 41171

- 69 -

РВ/820(73)-31/К 87ЦБ 40219

Коубън, Харлан

   Липсваш ми : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2015 . - 446 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-402-2 (Colibri)

  

Сист. No: 41182

- 70 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 40288

Кристи, Агата

   Седемте циферблата : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Венелин Мечков . - София : Ера, 2015 . - 232 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 62)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-389-348-5 

  

Сист. No: 41255

- 71 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40251

Къслър, Клайв

   Златото на инките : [Роман] / Клайв Каслър ; Прев. [от англ.] Тодор Кенов, Ангел Белорешки . - [Бургас] : Димант, Б. г. . - 552 с. ; 20 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 954-8472-41-4 

   ISBN 978-954-8472-41-48 

  

Сист. No: 41215

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 40242

Къслър, Клайв и др.

   Призрачният кораб : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Емануил Томов . - София : PRO BOOK, 2014 . - 400 с. ; 21 см . -  (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-68-3 (Про бук)

  

Сист. No: 41205

- 73 -

АТ/820(73)-31/Л 18ЦБ 40326

Лам, Дженифър

   Наследницата на империята : [Роман] / Дженифър Лам ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2014 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-333-8 

  

Сист. No: 41297

- 74 -

АТ/839.7-31/Л 41ЦБ 40328

Лекберг, Камила

   Немското дете : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. [от швед.] Надя Баева, Александра Кирякова . - София : Колибри, 2015 . - 551 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-150-549-4 

  

Сист. No: 41299

- 75 -

РВ/820(73)-31/Л 50ЦБ 40355

Лескроарт, Джон Трет

   Фатална жена : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Ciela, 2015 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1734-5 (Сиела)

  

Сист. No: 41328

- 76 -

РВ/894.541-31/Л 66ЦБ 40354

Липсон, Катри

   Продавачът на сладолед : Роман / Катри Липсон ; Прев. от фин. Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2015 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-062-4 

  

Сист. No: 41327

- 77 -

РВ/882-31/Л 70ЦБ 40272

Лиханов, Алберт Анатолиевич

   Непростената : Малък роман / Алберт Лиханов ; Прев. от рус. Румен Шомов . - [София] : Хайни, 2014 . - 124 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7029-21-5 

  

Сист. No: 41235

- 78 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 40213

Лорен, Кристина

   Красива тайна : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2015 . - 376 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика)

   Кристина Лорен - колективен псевд. на Лорен Билингс и Кристина Хобс. - Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1466-8 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41176

- 79 -

АТ/820(73)-31/Л 84, РВ/820(73)-31/Л 84ЦБ 40303

Лоуел, Елизабет

   Нощният гмуркач : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1441-1 

   ISBN 978-954-26-1441-8 

  

Сист. No: 41271

- 80 -

РВ/820-31/Л 85ЦБ 40222

Луис, Сюзън

   Никога не казвай сбогом : Роман / Сюзън Луис ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1408-Х 

   ISBN 978-954-26-1408-1 

  

Сист. No: 41185

- 81 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ I 3828

Макгрегър, Кинли

   Мрачният рицар : [Роман] / Кинли Макгрегър ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2015 . - 432 с. ; 17 см . -  (Поредица Братството на меча ; Кн. 5)

   Кинли Макгрегър е псевд. на Шерилин Кениън.

   ISBN 978-954-2969--39-6 

  

Сист. No: 41207

- 82 -

АТ/820(71)-31/М 19ЦБ 40321

Макинтош, Дороти

   Вавилонската вещица : [Роман] / Дороти Макинтош ; Прев. [от англ.] Елена Панова . - София : ИнфоДАР, 2012 . - 460 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-761-506-9 

  

Сист. No: 41289

- 83 -

РВ/840-31/М 34ЦБ 40287

Мартен-Люган, Анес

   Влюбените в книгите никога не спят сами : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - София : Ера, 2015 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-351-5 

  

Сист. No: 41254

- 84 -

АТ/860-31/М 40ЦБ 40322

Маурел, Мартин

   Изабел. Апогеят на властта : [Роман] / Мартин Маурел ; Прев. от исп. Боряна Дукова, Светослава Славчева . - София : Ера, 2014 . - 608 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С лично послание от авт. към бълг. читател.

   ISBN 978-954-389-322-5 

  

Сист. No: 41290

- 85 -

РД/820(73)-31/М 40ЦБ 40260

Мафи, Тахере

   Разбий ме : [Роман] / Тахере Мафи ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1376-0 

  

Сист. No: 41222

- 86 -

РД/820(73)-31/М 40ЦБ 40261

Мафи, Тахере

   Разнищи ме : [Роман] / Тахере Мафи ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1444-6 

  

Сист. No: 41223

- 87 -

АТ/820(73)-31/М 45ЦБ 40323

Мейс, Франсис

   Красивата Тоскана : [Роман] / Франсис Мейс ; Прев. от англ. Светлозара Лесева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1464-0 

   ISBN 978-954-26-1464-7 

  

Сист. No: 41292

- 88 -

АТ/820(73)-31/М 45ЦБ 40330

Мейс, Франсис

   Под небето на Тоскана : [Роман] / Франсис Мейс ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1335-0 

   ISBN 978-954-26-1335-0 

  

Сист. No: 41302

- 89 -

РВ/820(73)-31/М 61ЦБ 40234

Милър, Хенри

   Под покривите на Париж : [Роман] / Хенри Милър ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Фама+, 2015 . - 303 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-178-025-9 

  

Сист. No: 41197

- 90 -

РВ/882-31/М 62ЦБ 40298

Минаев, Сергей Сергеевич

   Роб : Роман / Сергей Минаев ; Прев. от рус. Ива Николова . - [София] : Персей, 2015 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-161-064-8 

  

Сист. No: 41266

- 91 -

РВ/820-31/М 79ЦБ 40225

Мойс, Джоджо

   Един + един : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1404-7 

   ISBN 978-954-26-1404-3 

  

Сист. No: 41188

- 92 -

АТ/894.35-31/Н 96, МС/894.35-31/Н 96, РВ/894.35-31/Н 96ЦБ 40207

Нури, Решат

   Последното убежище : [Роман] / Решат Нури ; Прев. [от тур.] Хубавинка Филипова . - София : Слънце, 2015 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Магията на Босфора ; [10])

   Пълното име на авт. е Решат Нури Гюнтекин ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-213-1 

  

Сист. No: 41170

- 93 -

РВ/840-31/П 17ЦБ 40226

Панкол, Катрин

   [Мучачас] Muchachas 2 : [Роман] / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2015 . - 415 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-469-5 (Colibri)

  

Сист. No: 41189

- 94 -

АТ/820(71)-31/П 34, РВ/820(71)-31/П 34ЦБ 40217

Пени, Луиз

   Убийството на художника : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от англ. Тодор Стоянов . - София : СофтПрес, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш ; [1])

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-219-5 

  

Сист. No: 41180

- 95 -

РВ/840-31/П 57ЦБ 40215

Плазне, Лоранс

   Любовта единствена : [Роман] / Лоранс Плазне ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Колибри, 2015 . - 259 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-521-0 (Colibri)

  

Сист. No: 41178

- 96 -

РВ/820-31/П 84ЦБ I 3831

Пратчет, Тери

   Смрък : [Роман] / Тери Пратчет ; Прев. [от англ.] Катя Анчева . - София : Архонт-В, 2015 . - 490 с. ; 18 см . -  (Сер. Света на Диска)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с .

   ISBN 978-954-422-104-1 

  

Сист. No: 41256

- 97 -

РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 40310

Престън, Дъглас

   Проектът "Кракен" : [Роман] / Дъглас Престън ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов . - София : Бард, 2015 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-590-8 

  

Сист. No: 41278

- 98 -

РД/820(73)-31/П 97ЦБ 40264

Пъркинс, Стефани

   Рисунка за Айла : [Роман] / Стефъни Пъркинс ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Егмонт България, 2015 . - 344 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1382-1 

  

Сист. No: 41226

- 99 -

АТ/820(73)-31/Р 70, РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40302

Робъртс, Нора

   Да ухажваш Катрин : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - София : Бард, 2015 . - 192 с. ; 20 см . -  (Поредица Сестрите Калхун ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-598-4 

  

Сист. No: 41270

- 100 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40344

Робъртс, Нора

   Родът О'Дуайър : Роман трилогия / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2014 - . - 20 см

   

   Кн. 3. Магията на кръвта . - 2015 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-26-1468-5  (кн. 3)

  

Сист. No: 41317

- 101 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 40352

Робъртс, Нора

   Наташа : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Ана Петкова . - 2. изд. . - София : Ciela, 2015 . - 224 с. ; 21 см . -  (Поредица Станисласки ; 1)

   

   ISBN 978-954-28-1727-7 (Сиела)

  

Сист. No: 41325

- 102 -

РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 40320

Ролинс, Джеймс и др.

   Пъклена кръв : [Роман] / Джеймс Ролинс, Ребека Кантрел ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2015 . - 496 с ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра. Сер. Ордена на сангвинистите ; 3)

   Съдържа и За авт. - Дж. Ролинс и Дж. Клемънс са псевд. на Джим Чайковски.

   ISBN 978-954-655-586-1 

  

Сист. No: 41288

- 103 -

РВ/860-31/С 18ЦБ 40269

Санчес, Клара

   Небето се завърна : [Роман] / Клара Санчес ; Прев. от исп. Венцеслав Николов . - София : Колибри, 2015 . - 419 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-150-567-8 (Colibri)

  

Сист. No: 41232

- 104 -

АТ/820(73)-31/С 33, РВ/820(73)-31/С 33ЦБ 40331

Сентър, Катрин

   Щастие за начинаещи : [Роман] / Катрин Сентър ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2015 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-342-0 

  

Сист. No: 41303

- 105 -

РВ/820-31/С 37ЦБ 40250

Сингтън, Филип

   Момичето Айнщайн : [Роман] / Филип Сингтън ; Прев. от англ. Илия Иванов . - София : Ciela, 2015 . - 488 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1045-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41214

- 106 -

РВ/820-31/С 47ЦБ 40273

Смит, Зейди

   Бели зъби : [Роман] / Зейди Смит ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 632 с. ; 21 см . -  (Поредица Отвъд ; [25])

   Съдържа и кратки биогр. бел. за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-062-3 

  

Сист. No: 41236

- 107 -

АТ/820(73)-31/С 55, ДБ/820(73)-31/С 55, МС/820(73)-31/С 55, РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 40211

Спаркс, Никълъс

   Изборът : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-342-3 

  

Сист. No: 41174

- 108 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 40210

Стийл, Даниел

   Идеален живот : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-574-8 

  

Сист. No: 41173

- 109 -

АТ/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 40329

Стийл, Даниел

   Пегас : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано ва гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-603-5 

  

Сист. No: 41300

- 110 -

РВ/840(493)-31/У 29ЦБ 40214

Уери, Изабел

   Мерилин обезкостена : Въведение във феерията : Роман / Изабел Уери ; Прев. [от фр.] Румен Руменов . - [София] : Персей, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-060-0 

  

Сист. No: 41177

- 111 -

РВ/820(73)-31/У 37ЦБ 40339

Уилиг, Лорън

   Онова лято : [Роман] / Лорън Уилиг ; Прев. от англ. Силвия Големанова . - София : СофтПрес, 2015 . - 368 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-619-151-229-4 

  

Сист. No: 41311

- 112 -

РВ/820-31/У 70ЦБ 40351

Уотсън, Стивън

   Преди да заспя : Роман / Стивън Уотсън ; Прев. от англ. Здравка Славянова . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2014 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-363-0 

  

Сист. No: 41324

- 113 -

РВ/820-31/Ф 55ЦБ 40316

Фиорато, Марина

   Беатриче и Бенедикт : [Роман] / Марина Фиорато ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2014 . - 431 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-335-2 

  

Сист. No: 41284

- 114 -

РВ/820(73)-31/Ф 64ЦБ 40245

Флоран, Лора

   Крадецът на шоколад : [Роман] / Лора Флоран ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : Кръгозор, 2014 . - 308 с. ; 21 см . -  (Поредица Любов и шоколад ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-771-332-1 

  

Сист. No: 41209

- 115 -

РВ/820(73)-31/Ф 64ЦБ 40246

Флоран, Лора

   Шоколадово докосване : [Роман] / Лора Флоран ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : Кръгозор, 2015 . - 284 с. ; 21 см . -  (Поредица Любов и шоколад ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-771-337-6 

  

Сист. No: 41210

- 116 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 40252

Фолет, Кен

   Полетът на стършела : [Роман] / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Артлайн Студиос, 2015 . - 464 с. ; 23 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-023-4 (Atline Studios)

  

Сист. No: 41216

- 117 -

РВ/820(73)-31/Ф 73ЦБ 40220

Фостър, Лори

   Да измамиш смъртта : [Роман] / Лори Фостър ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Уо Егмонт, 2015 . - 463 с. ; 20 см . -  (Поредица Любов под прикритие ; [3])

   Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1384-5 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41183

- 118 -

РВ/820(73)-31/Ф 83ЦБ 40294

Фрийти, Барбара

   Тайната : [Роман] / Барбара Фрийти ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2014 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-345-7 

  

Сист. No: 41262

- 119 -

РВ/820(73)-31/Х 24ЦБ 40350

Хамет, Дашиъл

   Стъкленият ключ : [Роман] / Дашиъл Хамет ; Прев. от англ. Борис Миндов . - 3. изд. . - София : Litus, 2015 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 619-209-002-5 (Литус)

   ISBN 978-619-209-002-9 

  

Сист. No: 41323

- 120 -

РВ/830(436)-2/Х 25ЦБ 40270

Хандке, Петер

   Докато денят ви раздели ; Хубавите дни от Аранхуес : Пиеси / Петер Хандке ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2012 . - 96 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. за пиесите.

   ISBN 978-954-2915-20-1 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 41233

- 121 -

РВ/820(73)-31/Х 38ЦБ 40233

Хейг, Брайън

   Нощната смяна : Роман / Брайън Хейг ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Обсидиан, 2015 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-378-4 

  

Сист. No: 41196

- 122 -

АТ/820(73)-31/Х 48ЦБ 40332

Хийт, Лорейн

   В леглото на дявола : [Роман] / Лорейн Хийт ; Прев. от англ. Ирина Ценкова . - София : Уо Егмонт, 2015 . - 352 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Ист. романтика)

   Лорейн Хийт - псевд. на Jan Nowasky. - Уо Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1378-4 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41304

- 123 -

РВ/820(73)-31/Ш 51ЦБ 40311

Шелдън, Сидни и др.

   Нощта преди разсъмване : [Роман] / Сидни Шелдън, Тили Багшоу ; Прев. [от англ.] Лили Христова . - София : Бард, 2015 . - 400 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-587-8 

  

Сист. No: 41279

Българска художествена литература

- 124 -

РВ/886.7-32/А 66ЦБ 40362

Андреев, Емил

   Боби Блажения и Другия американец : Разкази и повести / Емил Андреев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 255 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1434-9 

   ISBN 978-954-26-1434-0 

  

Сист. No: 41335

- 125 -

РВ/886.7-32/В 53ЦБ 40249

Вешим, Михаил Георгиев

   Текила на разсъмване : [Разкази] / Михаил Вешим . - София : Ciela, 2015 . - 116 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1694-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41213

- 126 -

РВ/886.7-94/Г 38ЦБ 40184

Герджиков, Огнян Стефанов

   Аз не бях политик / Огнян Герджиков ; С предг. от авт.  . - [София] : Изд. ателие Аб, 2015 . - 456 с., 16 л. : снимки ; 23 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-737-926-8 

  

Сист. No: 41136

- 127 -

РВ/886.7-1/Г 38ЦБ 40185

Герджиков, Огнян Стефанов

   Лятна отпуска : Стихотворения / Огнян Герджиков ; Худож. Симеон Спиридонов . - София : Хайни, 2014 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на пред загл. с.

   ISBN 978-619-7029-29-1 

  

Сист. No: 41137

- 128 -

РВ/886.7-31/Г 46ЦБ 40247

Гизгинджиев, Радослав

   Пеперудите : [Роман] / Радослав Гизгинджиев . - [София] : Фабрика за кн., 2015 . - 384 с. ; 21 см

   Hemiceratoides Hieroglyphica - псевд. на Р. Гизгинджиев. - Кн. е Ч. 3. от трилогията Рай. - Изд. Фабрика за кн. е импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-7198-25-6 (БГКнига)

  

Сист. No: 41211

- 129 -

РВ/886.7-31/Г 46ЦБ 40248

Гизгинджиев, Радослав

   Вратите : [Роман] / Радослав Гизгинджиев . - [София] : Фабрика за кн., 2015 . - 440 с. ; 21 см

   Hemiceratoides Hieroglyphica - псевд. на Р. Гизгинджиев. - Кн. е Ч. 2. от трилогията Рай. - Изд. Фабрика за кн. е импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-7198-19-5 (БГКнига)

  

Сист. No: 41212

- 130 -

РВ/886.7-31/Д 29ЦБ 40345

Дворянова, Емилия Валтер

   Госпожа Г. : Роман / Емилия Дворянова . - 2. изд. . - [София] : Парадигма, 2011 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-158-1 

  

Сист. No: 41318

- 131 -

РВ/886.7-31/Д 42ЦБ 40369

Денева, Вероника Младенова

   Живот на паралел : Роман / Вероника Денева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1450-0 

   ISBN 978-954-26-1450-0 

  

Сист. No: 41342

- 132 -

РВ/886.7-31/Д 58ЦБ 40361

Димитров, Емил

   Стълбата на светлината : Роман / Емил Димитров ; Предг. Драгомил Георгиев . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-00-0179-9 

  

Сист. No: 41334

- 133 -

РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 40357

Дончев, Антон Николов и др.

   Хан Тервел / Антон Дончев, Васил Гюзелев ; Худож. Васил Горанов . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 152 с. : с цв. репрод., к., снимки, факс. ; 21 см . -  (Поредица Бълг. върхове ; 1)

   Съдържа : Сказание за Хан Тервел : [Ист. роман] / А. Дончев ; Хан Тервел през погледа на историка / В. Гюзелев.

   ISBN 978-954-09-0958-5 

  

Сист. No: 41329

- 134 -

РВ/886.7-992/И 21ЦБ 40306

Иванов, Светослав

   Там, където загинаха дърветата : 10 пътеписа от най-горещите точки на света / Светослав Иванов ; Предг. Иво Сиромахов, Владимир Чуков, Светослав Иванов . - София : Вакон, 2015 . - 240 с. : с ил., 8 л. : цв. снимки ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-954-9535-87-7 

  

Сист. No: 41274

- 135 -

ДБ/886.7-32/И 77ЦБ 40192

Йовков, Йордан Стефанов

   Песента на колелетата ; Старопланински легенди : [Сб. разкази] / Йордан Йовков ; Състав. Ваня Илиева ; Предг., част от прил., обяснителни бел. Симеон Султанов . - София : Скорпио, 2014 . - 256 с. ; 21 см . -  (Поредица Библ. за ученика)

   Съдържа и За авт. и неговото творчество ; Мисли на Й. Йовков за лит., творчеството и езика ; Спомени и оценки за личността и делото на Й. Йовков от негови съвременници ; Фрагм. от литературна критика и анализи ; Речник ; Избрана библиогр. за ученика.

   ISBN 978-954-792-600-4 (Scorpio)

  

Сист. No: 41144

- 136 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 40178

Йорданов, Недялко Асенов

   Не остарявай, любов : [Стихотворения] / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2014 ([Пловдив] : печ Жанет 45) . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-238-2 (Милениум)

  

Сист. No: 41130

- 137 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 40179

Йорданов, Недялко Асенов

   Сцената е моят дом : [Поетичен дневник] / Недялко Йорданов . - 2. изд. . - София : Millenium, 2015 . - 208 с. ; 20 см

   Съдържа и Откъси от режисьорски бележник.

   ISBN 978-954-515-295-5 (Милениум)

  

Сист. No: 41131

- 138 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 40180

Йорданов, Недялко Асенов

   Безлюбовие : [Стихосбирка] / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2012 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-199-6 (Милениум)

  

Сист. No: 41132

- 139 -

РВ/886.7-1/И 83ЦБ 40181

Йорданов, Недялко Асенов

   Ела, любов : Нови стихотворения / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-171-4 (Милениум)

  

Сист. No: 41133

- 140 -

РВ/886.7-31/К 33ЦБ 40291

Карамфилов, Росен Колев

   Колене : Роман / Росен Карамфилов ; Ред. Елин Рахнев ; Худож. Кольо Карамфилов . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 184 с. : с ил. ; 21 см

   Имената на ред. и худож.отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-075-3 

  

Сист. No: 41259

- 141 -

РВ/886.7-31/К 78ЦБ 40229

Колев, Николай Иванов

   Кубрат : Роман / Николай Иванов Колев (Гутев) . - Б. м. : Колев, 2015 . - VIII, 130 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-3-00-048781-1 

  

Сист. No: 41192

- 142 -

РВ/886.7-31/К 87ЦБ 40346

Коцев, Димитър Константинов

   Скарида : Роман / Димитър Коцев - Шошо ; Худож. Андрей Кулев . - София : Обсидиан, 2015 . - 296 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-380-7 

  

Сист. No: 41319

- 143 -

РВ/886.7-31/Л 97ЦБ 40319

Люцканова, Весела

   Другият в съня ти : Роман / Весела Люцканова . - София : Весела Люцканова, 2014 . - 160 с. ; 20 см . -  (Кол. Автограф)

   Пълното име на авт. е Весела Люцканова Иванова.

   ISBN 978-954-311-135-0 

  

Сист. No: 41287

- 144 -

РВ/886.7-31/М 45ЦБ I 3829

Мей, Василиса

   Утрото на Осмия ден : Роман / Василиса Мей . - София : МОНТ, 2014 . - 448 с. ; 13Х10 см

   Василиса Мей - псевд. на Моника Атанасова. - [Кн. 1 от четирилогия].

   ISBN 978-619-169-027-5 

  

Сист. No: 41230

- 145 -

РВ/886.7-31/М 45ЦБ 40268

Мей, Василиса

   Зачатие в бездната : Фентъзи роман : Кн. II. / Василиса Мей . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 252 с. ; 23 см

   Василиса Мей - псевд. на Моника Атанасова. - Кн. 2 [от четирилогия]. - На задна кор. ISBN 978-619-00-0009-9 грешен.

   ISBN 978-619-00-0216-1 

  

Сист. No: 41231

- 146 -

РВ/886.7-31/М 60ЦБ 40356

Милков, Христо

   Синовете на планината : [Роман] : Кн. 1. / Христо Милков ; Худож. Пламен Монев . - Варна : Фрувег-ПЗП, 2015 . - 480 с. : с ил., к. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Христо Милков Христов. - Кн. 1. от ист. трилогия Заветът на Кана. - Ист. бел. с. 409 - 478 и под линия.

   ISBN 978-954-8245-24-1 

  

Сист. No: 41330

- 147 -

РВ/886.7-94/М 76ЦБ 40295

Мишев, Георги

   Мир на страха ни : Бел. под линия / Георги Мишев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 528 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Георги Мишев Иванов.

   ISBN 954-26-1396-2 

   ISBN 978-954-26-1396-1 

  

Сист. No: 41263

- 148 -

РВ/886.7-31/П 47ЦБ 40308

Петрунова, Донка Николова

   Стълба за двама : [Роман] / Донка Петрунова . - [София] : Атеа Букс, 2015 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8999-87-8 

  

Сист. No: 41276

- 149 -

РВ/886.7-31/П 76ЦБ 40318

Попов, Алек Василев

   Черната кутия: ниско прелитащи кучета : [Роман] / Алек Попов . - София : Ciela, 2014 . - 332 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1636-2 (Сиела)

  

Сист. No: 41286

- 150 -

РВ/886.7-96/Р 95ЦБ 40240

Русков, Милен Костов

   Джобна енциклопедия на мистериите / Милен Русков . - 4. прераб. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 568 с. ; 21 см

   На загл. с. : Ново прераб. изд.

   ISBN 978-954-491-965-8 (твърда кор.)

  

Сист. No: 41203

- 151 -

ДБ/886.7-31/С 38, РВ/886.7-31/С 38ЦБ 40200

Сиромахов, Иво Божанов

   [Седем] 7 жени : [Роман] / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2015 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1688-1 (Сиела)

  

Сист. No: 41153

- 152 -

ДБ/886.7-31/С 38, РВ/886.7-31/С 38ЦБ 40202

Сиромахов, Иво Божанов

   Моят таен любовен живот : [Роман] / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2014 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1584-6 (Сиела)

  

Сист. No: 41155

- 153 -

ДБ/886.7-1/С 42ЦБ 40193

Славейков, Петко Рачов

   Изворът на Белоногата : Поеми, стихотворения, басни, пословици и поговорки / Петко Р. Славейков ; С предг.  . - София : Скорпио, Б. г. . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-792-443-7 (Scorpio)

  

Сист. No: 41145

- 154 -

РВ/886.7-31/С 43ЦБ 40347

Славов, Недялко Славов

   [Четиристотин тридесет и два] 432 херца : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 173 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1466-7 

   ISBN 978-954-26-1466-1 

  

Сист. No: 41320

- 155 -

РВ/886.7-31/С 43ЦБ 40349

Славов, Недялко Славов

   Вертиго : Роман / Недялко Славов . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 158 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1471-3 

   ISBN 978-954-26-1471-5 

  

Сист. No: 41322

- 156 -

РВ/886.7-32/С 65ЦБ 40364

Стамболов, Иван

   Додекамерон : Четиво за рентиери / Иван Стамболов - Sulla . - София : Ciela, 2014 . - 348 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1525-9 (Сиела)

  

Сист. No: 41337

- 157 -

РВ/886.7-32/Т 53ЦБ 40232

Терзийски, Калин Николов

   Разпилени разкази / Калин Терзийски . - София : Ciela, 2015 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1664-5 (Сиела)

  

Сист. No: 41195

- 158 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 40343

Томов, Георги и др.

   Докато дишам : [Роман] / Георги Томов, Дейна Бренченс . - София : Ciela, 2015 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1730-7 (Сиела)

  

Сист. No: 41316

- 159 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 40235

Томова, Ема

   Перверзни игри : [Роман] / Ема Томова ; Фотогр. Дамян Хаджииванов . - София : Фабрика за кн., 2014 . - 314 с. : с фотогр. ; 20 см

   Ема Томова псевд. на бълг. авт. ; Името на фотогр. отбелязано на гърба на пред загл. с. - Фабрика за кн. импринт на БГкнига.

   ISBN 978-619-7198-10-2 (БГкнига)

  

Сист. No: 41198

- 160 -

ДБ/886.7-31/Ф 50ЦБ 40201

Филипова, Людмила Орлинова

   Стъклени съдби : [Роман] / Людмила Филипова . - [2] прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2010 . - 464 с. ; 21 см

   В библиогр. каре отбелязано 5. прераб. изд.

   ISBN 978-954-28-0775-5 (Сиела)

  

Сист. No: 41154

- 161 -

РВ/886.7-992/Ф 50ЦБ 40239

Филипова, Людмила Орлинова

   Пътуване до края на света : [Пътепис] / Людмила Филипова ; С фотогр. от авт.  ; Предг. Христо Пимпирев . - София : Egmont Bulgaria, 2015 . - 320 с. : с цв. фотогр. ; 24 см

   Двуез. изд. с парал. текст на англ.

   ISBN 978-954-27-1461-3 (Егмонт България)

  

Сист. No: 41202

- 162 -

АТ/886.7(081)/Х 21ЦБ 40336

Хайтов, Николай Александров

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Бълг. писател, 2009 - . - 21 см

   

   Т. 2. Диви разкази . - 2009 -  (Отпеч. в Унив. изд. Св. Климент Охридски) . - 279 с.

   Съдържа и В този свят на хубост и мъжество / И. Цветков ; В контекста на нашите духовни търсения / К. Куюмджиев ; Размисли върху Диви разкази на Н. Хайтов / В. Янев.

   ISBN 978-954-09-0388-0  (т. 2)(Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 41308

- 163 -

АТ/886.7-32/Д 26, ДБ/886.7-32/Д 26, МС/886.7-32/Д 26, РВ/886.7-32/Д 26ЦБ 40190

[Двадесет] 20 съвременни български разказвачи  : [Сб. разкази] / Алек Попов и др ; Състав. Златна Кастова и др ; Ил. Бояна Павлова и др ; Ред. Леда Аврамова . - София : КПМГ България, 2012 . - 280 с. : с ил. ; 24 см

   Други авт. : Б. Русев, В. Георгиев, Г. Господинов, Д. Енев, Е. Алексиева, Е. Андреев, З. Карабашлиев, З. Евтимова, Й. Белева, К. Терзийски, К. Димитрова, М. Станкова, М. Русков, М. Вешим, М. Николов, Р. Парушев, С. Терзийски, Ч. Ценов, Я. Борисова ; Др. ил. : В. Йорданова, Д. Христова, Д. Найденова, С. Николов ; Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-619-90001-1-3 

  

Сист. No: 41142

Литература за деца и юноши

- 164 -

РД/839.8-93-34/А 65ЦБ 40267

Андерсен, Ханс Кристиан

   Вечните приказки / Х. К. Андерсен ; Литературна обраб. Александра Танева ; Ил. Ханс Тейнер ; [Прев. от нем.]  . - София : Скорпио, [2013] . - 128 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Библ. за ученика. Сер. Световна класика за деца и юноши)

   Авт. отг. отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-792-342-0 (Scorpio)

   ISBN 978-954-792-342-3 

  

Сист. No: 41229

- 165 -

РД/820(73)-93-31/Б 26ЦБ 40256

Барнет, Мак и др.

   Майлс и Найлс пакостниците : [Роман за деца] / Мак Барнет, Джори Джон ; Ил. Кевин Корнел ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, [2015] . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл.с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-1686-7 (Сиела)

  

Сист. No: 41218

- 166 -

АТ/820(73)-93-32/Б 29ЦБ 40333

Баум, Лиман Франк

   Вълшебникът от Оз : [Приказна повест] / Лиман Франк Баум ; Ил. Уилям Денслоу ; Прев. [от англ.] Екатерина Димчева . - София : Пан, 2007 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Вечните дет. романи ; 2)

   Съдържа и За кн. и авт. - Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 954-657-072-9 

   ISBN 978-954-657-072-7 

  

Сист. No: 41305

- 167 -

РД/820-93-31/Г 23ЦБ 40258

Гарднър, Сали

   Операция "Зайче" : Първият случай на вълшебната детективска агенция : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; Ил. Дейвид Робъртс ; Прев. [от англ.] Богдан Русев . - София : Рибка, 2014 . - 186 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Криле & Ко ; Кн. 1)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. и в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7131-05-5 

  

Сист. No: 41220

- 168 -

РД/820-93-31/Г 23ЦБ 40259

Гарднър, Сали

   Три мариновани херинги : Вторият случай на вълшебната детективска агенция : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; Ил. Дейвид Робъртс ; Прев. [от англ.] Богдан Русев . - София : Рибка, 2015 . - 189 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Криле & Ко ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7131-09-3 

  

Сист. No: 41221

- 169 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 40263

Госини, Рьоне

   Тупаниците на малкия Никола : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Предг. Ан Госини ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2015 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. и библиогр. с 157 - 165.

   ISBN 978-619-150-316-2 

  

Сист. No: 41225

- 170 -

РД/830-93-34/Г 83ЦБ 40266

Грим, Вилхелм и др.

   Вечните приказки / Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Лит. обраб., адапт. Александра Танева ; [Прев. от нем.]  . - София : Скорпио, [2009] . - 128 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Библ. за ученика. Сер. Световна класика за деца и юноши)

   Авт. отг. отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-792-341-2 (Scorpio)

   ISBN 978-954-792-341-6 

  

Сист. No: 41228

- 171 -

АТ/886.7-93-31/Е 53ЦБ 40334

Елин Пелин

   Ян Бибиян ; Ян Бибиян на Луната : [Романи за деца] / Елин Пелин ; Ил. Минчо Никифоров . - София : Пан, 2005 . - 288 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Вечните дет. романи ; 25)

   Е. Пелин е псевд. на Димитър Иванов Стоянов.

   ISBN 954-657-286-1 

   ISBN 978-954-657-286-8 

  

Сист. No: 41306

- 172 -

РД/820(73)-93-31/Е 71ЦБ 40359

Епщайн, Адам Джей и др.

   Фамилиарите : Тайните на короната : [Роман] / Адам Джей Епщайн, Андрю Джейкъбсън ; Ил. Питър Чан, Кей Аседера ; Прев. [от англ.] Милена Тошева . - София : Артлайн Студиос, 2014 . - 317 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2908-84-5 (Atline Studios)

  

Сист. No: 41332

- 173 -

ДБ/886.7-93-32/И 77ЦБ 40197

Йовков, Йордан Стефанов

   Разкази за деца / Йордан Йовков . - София : Скорпио, Б. г. . - 160 с. ; 22 см . -  (Поредица Библ. за ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-792-545-8 

  

Сист. No: 41149

- 174 -

АТ/830-93-31/К 53, ДБ/830-93-31/К 53ЦБ 40196

Кестнер, Ерих

   Това се случи на 35 май : [Роман за деца] / Ерих Кестнер ; Ил. Хорст Лемке ; Прев. [от нем.] Владимир Мусаков . - София : Пан, 2011 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Вечните дет. романи ; 13)

   Съдържа и Какво казва авт. за кн. - Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 954-657-202-0 

   ISBN 978-954-657-202-8 

  

Сист. No: 41148

- 175 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 40254

Маккейн, Кели

   Боровинкови желания : [Роман за деца] / Кели Маккейн ; Ил. Антония Милър ; Прев. [от англ.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2015 . - 256 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Под дъгата ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-991-2 

  

Сист. No: 40579

- 176 -

РД/820(73)-93-31/П 27ЦБ 40255

Пастис, Стефан

   Тими Провала: Видя ли сега какво направи : [Роман за деца в картинки] / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2014 . - 288 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Тими Провала ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-28-1619-5 (Сиела)

  

Сист. No: 40580

- 177 -

РД/840-93-34/П 37ЦБ 40265

Перо, Шарл

   Вечните приказки / Шарл Перо ; Състав. и предг. Александра Танева ; [Прев. от фр.]  . - София : Скорпио, [2009] . - 160 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Библ. за ученика. Сер. Световна класика за деца и юноши)

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-792-343-9 (Scorpio)

   ISBN 978-954-792-343-0 

  

Сист. No: 41227

- 178 -

ДБ/820/899-93-34/П 87ЦБ 40198

Приказки на балканските народи  /  Състав. Цанко Лалев ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2012 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Имената на състав. и ил. отбелязани на гърба на пред загл. с.

   ISBN 978-954-660-183-4 

  

Сист. No: 41151

- 179 -

ДБ/830-93-31/Р 38ЦБ 40194

Распе, Рудолф Ерих

   Приключенията на барон Мюнхаузен : [Роман за деца] / Рудолф Ерих Распе ; Свободен прев. Ангел Каралийчев ; Ил. Гюстав Доре . - София : Скорпио, Б. г. . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Библ. на ученика. Сер. Световна класика за деца и юноши)

   Съдържа и Кратки биогр. данни ; За авт. и неговото творчество ; Барон Мюнхаузен : Критика от А. Каралийчев. - Името на ил. отбелязано на гърба на пред загл. с.

   ISBN 978-954-792-363-8 

  

Сист. No: 41146

- 180 -

ДБ/830-93-32/Р 38ЦБ 40199

Распе, Рудолф Ерих

   Приключенията на барон Мюнхаузен : [Сб. разкази за деца] / Рудолф Ерих Распе ; Преразк. от Ангел Каралийчев ; Худож. Милен Калъчев . - София : Дамян Яков, 2000 . - 96 с. : с ил. ; 22 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-527-148-5 

   ISBN 978-954-527-148-9 

  

Сист. No: 41152

- 181 -

АТ/886.7-93-31/Ф 60, ДБ/886.7-93-31/Ф 60, Ло/886.7-93-31/Ф 60, МС/886.7-93-31/Ф 60, РД/886.7-93-31/Ф 60ЦБ 40182

Фламбурари, Весела Николова

   Мина, магиите и бялата стъкленица : [Роман за деца] : Кн. 1 - / Весела Фламбурари ; Ил. Питър Ким . - София : MBG Books, 2015 - . - 21 см

   

   Кн. 1 . - 2015

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-2989-70-7  (кн. 1) (Ем Би Джи Тойс)

  

Сист. No: 41134

- 182 -

ДБ/830-93-34/Х 33ЦБ 40195

Хауф, Вилхелм

   Приказки / Вилхелм Хауф ; Прев. [от нем.] Мирела Иванова, Ваня Пенева ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Майстори на приказката ; 7)

   Името на ил. отбелязано на гърба на пред загл. с.

   ISBN 954-657-100-8 

   ISBN 978-954-657-100-7 

  

Сист. No: 41147

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 183 -

РВ/949.72.053(092)/И 52ЦБ 40341

Илиев, Андрея Илиев

   Последните войводи / Андрея Илиев . - София : Ciela, 2015 . - 300 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Библиогр. с. 299 и под линия.

   ISBN 978-954-28-1702-4 (Сиела)

  

Сист. No: 41314

- 184 -

РВ/949.72.022/М 74ЦБ 40244

Михаилов, Георги Иванов

   Траките / Георги Михаилов ; Науч. ред., предисл. Майя Василева ; Науч. ред. Владимир Маринов ; Послесл. Петър Димитров . - 2. доп. и прераб. изд. . - [София] : Нов бълг. унив., 2015 . - 511 с., 38 л. : ил. ; 21 см

   1 изд. 1972. - Библиогр. с. 481 - 493 и под линия. ; Пълна библиогр. на проф. Г. Михайлов с. 494 - 506.

   ISBN 978-954-535-854-8 

  

Сист. No: 41208

- 185 -

РВ/949.72.05(092)/Р 12ЦБ 40312

Радев, Симеон Трайчев

   Лица и събития от моето време : Спомени : Т. 1 - / Симеон Радев ; Състав. и предг. Красимир Каракачанов, Цочо Билярски . - София : Захарий Стоянов ; Фонд. ВМРО, 2014 - . - 24 см

   С бел. под линия.

   Т. 3 . - 2015 . - 584 с.

   

   ISBN 978-954-09-0899-1  (Захарий Стоянов)(т. 3)

  

Сист. No: 41280

- 186 -

РВ/949.72.04(092)/С 13ЦБ 40340

Савов, Румен

   Голяма книга народните будители / Румен Савов ; Предг. Цанко Лалев ; Ил. Венцислав Кръстев, Мирослава Николова, Петър Кръстев . - София : Пан, 2015 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на Ц. Лалев - Цанко Лалев Дулев. - На кор. : портр. на П. Берон, худож. Н. Павлович. - Библиогр. с. 237.

   ISBN 978-954-660-583-2 

  

Сист. No: 41313

Краезнание - отраслева литература

- 187 -

ДБ/К741.9(497.2)/М 95, Кр/К741.9(497.2)/М 95, РВ/К741.9(497.2)/М 95ЦБ 40188

Мури, Елена

   Радост бликаща : Цветолечение : Рис. : [Албум] / Елена Мури ; С ил. от авт.  ; Фотогр. Цветан Четъшки . - [Ст. Загора] : 2М, 2011 ([Ст. Загора] : печ. 2М) . - 112 с. : с цв. ил. ; 21Х29 см

   Елена Мури е псевд. на Елена Трифонова Мурджева.

   ISBN 978-954-9411-29-4 

  

Сист. No: 41140

- 188 -

Кр/К372.4/Р 41ЦБ 40183

Рачева, Соня Георгиева

   Буквар по педагогика / Соня Рачева . - София : Просвета, 2014 . - 208 с. ; 20 см

   С прил.

   ISBN 978-954-01-3053-8 

  

Сист. No: 41135

Краезнание - художествена литература

- 189 -

Кр/К886.7-32/Б 16ЦБ 40189

Бакалова-Русева, Нанка

   Нагоре по етажите : Разкази / Нанка Бакалова-Русева . - София : Satori, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8501-27-9 (Сатори)

  

Сист. No: 41141

- 190 -

РД/К886.7-1/Л 58ЦБ 40253

Лилиев, Николай

   Поезия / Николай Лилиев ; Състав. Кристина Илиева . - [София] : Бриз, [2010] . - 96 с. ; 20 см . -  (Златна библ. ; 31)

   Николай Лилиев - псевд. на Николай Михайлов Попиванов ; Пълното име на състав. е Кристина Илиева Димитракова ; Името на състав. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Николай Лилиев (1885 - 1960) : Биогр. / Ц. Серафимов.

   ISBN 978-954-8241-58-8 

  

Сист. No: 41217

- 191 -

Кр/К886.7-1/М 68ЦБ 40227

Мирчева, Стефанка Владимирова

   Две лица : Лирика, хумор и сатира / Стефанка Мирчева ; [Предг.] Керка Хубенова . - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 88 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-071-7 

  

Сист. No: 41191

- 192 -

ДБ/К886.7-94/М 95, Кр/К886.7-94/М 95, РВ/К886.7-94/М 95ЦБ 40187

Мури, Елена

   В любов : Из дневника на едно пътуване в Сърцето / Елена Мури ; С ил. от авт.  ; Фотогр. Цветан Четъшки . - [Ст. Загора] : 2М, 2012 ([Ст. Загора] : печ. 2М) . - 144 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Елена Мури - псевд. на Елена Трифонова Мурджева.

   ISBN 978-954-9411-27-0 

  

Сист. No: 41139

- 193 -

Кр/К886.7-193/Т 74, МС/К886.7-193/Т 74, РВ/К886.7-193/Т 74ЦБ 40191

Тополов, Стайко

   До Европа и назад : Несериозни стихотворения, епиграми, необасни, римувани вицове и прозаични истории, изровени от близкото минало / Стайко Тополов ; Худож. Дечко Николов . - Ст. Загора : Кота, 2012 (Ст. Загора : печ. Кота Принт) . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   С. Тополов е псевд. на Стайко Илиев Стайков.

   ISBN 978-954-305-346-9 

  

Сист. No: 41143


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Леда 163 
Адлър, Елизабет 38 
Акунин, Борис 39 
Алексиева, Елена 163 
Алтман, Ханс 30 
Андерсен, Х. К. 164 
Андерсен, Ханс Кристиан 164 
Андонова, Евелина 88 
Андонова, Евелина Огнянова 88 
Андреев, Емил 124 163 
Анчева, Катя 96 
Анчева, Катя Драганова 96 
Анчова, Калинка 16 17 18 
Арлидж, Матю 40 
Аседера, Кей 172 
Атанасов, Гриша 32 
Атанасова, Моника 144 145 
Багшоу, Тили 123 
Баева, Надя 74 
Бакалова-Русева, Нанка 189 
Балдачи, Дейвид 41 
Балова, Татяна 21 
Балова, Татяна Кузманова 21 
Банвил, Джон 42 
Барнет, Мак 165 
Баум, Лиман Франк 166 
Белева, Йорданка 163 
Белорешки, Ангел 71 
Белфур, Чарлс 43 
Билингс, Лорен 78 
Билярски, Цочо 185 
Билярски, Цочо Василев 185 
Божанова, Ивайла 64 
Божанова, Ивайла Русева 64 
Божилов, Венцислав 102 
Божилов, Венцислав Божидаров 102 
Борисова, Яна 163 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 170 
Браун, Греъм 72 
Бренченс, Дейна 158 
Бушков, Александър 44 
Бушков, Александър Александрович 44 
Бърк, Алафеър 64 
Ван Хелсинг, Ян 30 
Василева, Иглика 42 
Василева, Майя 184 
Величкова, Цветана 16 17 18 
Венков, Венцислав К. 69 
Венков, Венцислав Константинов 69 
Вешим, Михаил 125 163 
Вешим, Михаил Георгиев 125 
Виденова, Елка 98 
Виденова, Елка Йорданова 98 
Виронова, Татяна 45 99 
Виронова, Татяна Атанасова 45 99 
Вонави, Лиахим 28 
Вриланд, Сюзън 45 
Гарабедян, Илвана 100 
Гарабедян, Илвана Иванова 100 
Гарднър, Сали 167 168 
Гаруд, Джули 46 
Генчева, Цветана 176 
Генчева, Цветана Тодорова 176 
Георгиев, Васил 163 
Георгиев, Драгомил 132 
Георгиева, Кристина 117 
Георгиева, Кристина Стефанова 117 
Герджиков, Огнян 126 127 
Герджиков, Огнян Стефанов 126 127 
Гизгинджиев, Радослав 128 129 
Гифин, Емили 47 
Големанова, Силвия 111 
Горанов, Васил 133 
Госини & Семпе 169 
Госини, Ан 169 
Госини, Рьоне 169 
Господинов, Георги 163 
Гоцева, Дивна 16 17 18 
Григоров, Пламен 15 33 
Грийн, Джон 48 
Грийн, Сали 49 
Грим, Вилхелм 170 
Грим, Якоб 170 
Гудкайнд, Тери 50 
Гюзелев, Васил 133 
Гюзелев, Васил Тодоров 133 
Гюнтекин, Решат Нури 92 
Даракчиева, Боряна 116 
Дашнър, Джеймс 51 
Дворянова, Емилия 130 
Дворянова, Емилия Валтер 130 
Денева, Вероника 131 
Денева, Вероника Младенова 131 
Денслоу, Уилям 166 
Дечева, Гергана 48 78 
Джейкъбсън, Андрю 172 
Джефрис, Сабрина 52 
Джон, Джори 165 
Димитракова, Кристина Илиева 190 
Димитров, Емил 132 
Димитров, Йордан 30 
Димитров, Петър 184 
Димитров, Христо 75 
Димитрова, Кристин 163 
Димитрова, Мариана 55 
Димитрова, Мариана Александрова 55 
Димковска, Лидия 53 
Димчева, Екатерина 166 
Дишлиева-Кръстева, Невена 106 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 106 
Дограмаджян, Маргарита 91 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 91 
Доер, Антъни 54 
Дончев, Антон 133 
Дончев, Антон Николов 133 
Дончева-Стаматова, Антоанета 63 73 104 113 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 63 73 104 113 
Доре, Гюстав 179 
Дохърти, Пол 55 
Дохърти, Пол К. 55 
Драганова, Емилия 27 
Драганова, Емилия Владимирова 27 
Дукова, Боряна 84 
Дукова, Боряна Димитрова 84 
Дулев, Цанко Лалев 186 
Евтимова, Здравка 163 
Егеланд, Том 56 
Елин Пелин 171 
Елиът, Катрин 57 
Енев, Деян 163 
Енев, Свилен 23 
Енев, Свилен Пламенов 23 
Ениманева, Милица 19 
Епщайн, Адам Джей 172 
Ердман, Щефан 19 30 
Желев, Радостин 37 
Желева, Силвия 52 
Желева, Силвия Вангелова 52 
Загорчев, Марин 89 
Загорчев, Марин Иванов 89 
Златарски, Иван 68 
Златарски, Иван Василев 68 
Златкова, Надя 165 
Иванов, Георги Мишев 147 
Иванов, Илия 105 
Иванов, Михаил Тодоров 28 
Иванов, Светослав 134 
Иванова, Весела Люцканова 143 
Иванова, Мирела 182 
Иванова, Мирела Цветкова 182 
Илиев, Андрея 183 
Илиев, Андрея Илиев 183 
Илиева, Ваня 135 
Илиева, Кристина 190 
Инджев, Иво 29 
Инджев, Иво Любомиров 29 
Йовков, Йордан 135 173 
Йовков, Йордан Стефанов 135 173 
Йорданов, Недялко 136 137 138 139 
Йорданов, Недялко Асенов 136 137 138 139 
Йорданова, Величка 163 
Кази, Дейвид 58 
Кайтазов, Георги 19 30 
Кайтазов, Георги Стойчев 30 
Калъчев, Милен 180 
Кантрел, Ребека 102 
Карабашлиев, Захари 163 
Каракачанов, Красимир 185 
Каракачанов, Красимир Дончев 185 
Каракушева, Деница 50 
Каралийчев, Ангел 179 180 
Каралийчев, Ангел Иванов 179 180 
Карамфилов, Кольо 140 
Карамфилов, Кольо Илиев 140 
Карамфилов, Росен 140 
Карамфилов, Росен Колев 140 
Караславова, Жечка 175 
Караславова, Жечка Ангелова 175 
Карастойчева, Емилия 57 107 
Карастойчева, Емилия Станимирова 57 107 
Картър, Крис 59 
Кас, Кийра 60 
Каслър, Клайв 71 72 
Кастова, Златна 163 
Кейт, Лорън 61 
Кениън, Шерилин 81 
Кенов, Тодор 71 
Кенов, Тодор Кенов 71 
Кестнер, Ерих 174 
Ким, Питър 181 
Кимпан, Светлана 34 
Кинг, Стивън 62 
Кинг, Стивън Едуин 62 
Кинсела, Софи 63 
Кирилов, Пламен 54 
Кирякова, Александра 74 
Кларк, Мери Хигинс 64 
Клейпас, Лайза 65 
Клемънтс, Джон 34 
Колдуел, Йън 66 
Колев (Гутев), Николай Иванов 141 
Колев, Николай Иванов 141 
Кондор, Вилмош 67 
Корнел, Кевин 165 
Корнуел, Патриша 68 
Корнуел, Патриша Д. 68 
Коробко, Денис 39 
Коубън, Харлан 69 
Коцев - Шошо, Димитър 142 
Коцев, Димитър 142 
Коцев, Димитър Константинов 142 
Кристенсен, Дейвид 30 
Кристи, Агата 70 
Крумова, Юлия 67 
Крумова, Юлия Георгиева 67 
Кръстев, Венцислав 186 
Кръстев, Петър 186 
Кулев, Андрей 142 
Куюмджиев, Кръстьо 162 
Куюмджиев, Кръстьо Тодоров 162 
Къслър, Клайв 71 72 
Лазарова, Калина 40 
Лазарова, Калина Иванова 40 
Лазаровски, Адриан 62 
Лазаровски, Адриан Николаев 62 
Лалев, Цанко 178 186 
Лалев, Цанко Дулев 178 
Лам, Дженифър 73 
Лаптев, Веселин 41 
Лаптев, Веселин Иванов 41 
Лекберг, Камила 74 
Лемке, Хорст 174 
Лесева, Светлозара 87 
Лесева, Светлозара Илиева 87 
Лескроарт, Джон 75 
Лескроарт, Джон Трет 75 
Лилиев, Николай 190 
Липсон, Катри 76 
Лиханов, Алберт 77 
Лиханов, Алберт Анатолиевич 77 
Лой-Со 35 
Лорен, Кристина 78 
Лоуел, Елизабет 79 
Луис, Сюзън 80 
Люцканова, Весела 143 
Макариева-Лесева, Анета 47 109 
Макгрегър, Кинли 81 
Макинтош, Дороти 82 
Маккейн, Кели 175 
Манов, Божидар 53 
Манов, Божидар Стефанов 53 
Маринов, Владимир 184 
Маркова, Румяна 93 
Маркова, Румяна Димитрова 93 
Мартен-Люган, Анес 83 
Маурел, Мартин 84 
Мафи, Тахере 85 86 
Мей, Василиса 144 145 
Мейс, Франсис 87 88 
Меламед, Галина 95 
Меламед, Галина Нисим 95 
Мертенс, Бруно 30 
Мечков, Венелин 70 
Мечков, Венелин Генчев 70 
Миланов, Милан А. 20 
Милков, Христо 146 
Милър, Антония 175 
Милър, Хенри 89 
Минаев, Сергей 90 
Минаев, Сергей Сергеевич 90 
Миндов, Борис 119 
Миндов, Борис Иванов 119 
Мирчева, Стефанка 191 
Мирчева, Стефанка Владимирова 191 
Михаилов, Георги 184 
Михаилов, Георги Иванов 184 
Мишев, Георги 147 
Мойс, Джоджо 91 
Молев, Владимир 49 
Молев, Владимир Георгиев 49 
Монев, Пламен 146 
Моргенщерн, Бен 30 
Морис, Михаел 30 
Мурдаров, Владко 120 
Мурдаров, Владко Данаилов 120 
Мурджева, Елена Трифонова 187 192 
Мури, Елена 187 192 
Мусаков, Владимир 174 
Мусаков, Владимир Илиев 174 
Найденова, Десислава 163 
Нанев, Христо 24 
Никифоров, Минчо 171 
Никифоров, Минчо Христов 171 
Николов, Венцеслав 103 
Николов, Венцеслав Стефанов 103 
Николов, Дечко 193 
Николов, Момчил 163 
Николов, Симеон 163 
Николова, Веска 16 17 18 
Николова, Веска Георгиева 16 17 18 
Николова, Ива 44 90 
Николова, Ива Митева 44 
Николова, Ива Николова 90 
Николова, Мирослава 178 182 186 
Николова, Мирослава Йорданова 178 182 186 
Николова, Светлана 25 
Николова, Светлана Михайлова 25 
Нури, Решат 92 
Павлова, Александра 43 
Павлова, Бояна 163 
Панкол, Катрин 93 
Панова, Елена 82 
Папазов, Радослав 56 
Парушев, Радослав 163 
Пастис, Стефан 176 
Пенева, Ваня 182 
Пенева, Ваня Илиева 182 
Пени, Луиз 94 
Перо, Шарл 177 
Петкова, Ана 101 
Петров, Тодор 17 18 
Петрова, Димитрия 81 
Петрова, Надя 36 
Петрунова, Донка 148 
Петрунова, Донка Николова 148 
Пимпирев, Христо 161 
Пимпирев, Христо Цанев 161 
Плазне, Лоранс 95 
Поп, Андреас 30 
Попиванов, Николай Михайлов 190 
Попов, Алек 149 163 
Попов, Алек Василев 149 
Попова, Милена 34 
Пратчет, Тери 96 
Престън, Дъглас 97 
Приоре, Розарио 32 
Пройков, Венелин 37 169 
Пройков, Венелин Йовков 37 169 
Прокопенко, Игор 21 
Пъркинс, Стефани 98 
Пъркинс, Стефъни 98 
Радев, Симеон 185 
Радев, Симеон Трайчев 185 
Райкова, Деница 61 
Райкова, Диана 65 
Райкова, Диана Христова 65 
Распе, Рудолф Ерих 179 180 
Рахнев, Елин 140 
Рахнев, Елин Христов 140 
Рачева, Соня 188 
Рачева, Соня Георгиева 188 
Рашкова, Нина 118 
Рашкова, Нина Николаева 118 
Робъртс, Дейвид 167 168 
Робъртс, Нора 99 100 101 
Розова, Надежда 66 
Розова, Надежда Иванова 66 
Ролинс, Джеймс 102 
Ротър, Стийв 25 
Руменов, Румен 110 
Руменов, Румен Иванов 110 
Русев, Богдан 121 163 167 168 
Русев, Богдан Бориславов 121 167 168 
Русков, Милен 150 163 
Русков, Милен Костов 150 
Савов, Румен 186 
Салдман, Фредерик 37 
Сан Лайт 26 
Санчес, Клара 103 
Семпе, Жан-Жак 169 
Сентър, Катрин 104 
Серафимов, Цанко Илиев 190 
Сингтън, Филип 105 
Сипински, Волфганг 30 
Сиромахов, Иво 134 151 152 
Сиромахов, Иво Божанов 134 151 152 
Славейков, Петко Р. 153 
Славейков, Петко Рачов 153 
Славов, Недялко 154 155 
Славов, Недялко Славов 154 155 
Славчева, Светослава 84 
Славянова, Здравка 112 
Славянова, Здравка Атанасова 112 
Смит, Зейди 106 
Спаркс, Никълъс 107 
Спасова, Маргарита 114 115 
Спасова, Маргарита Емилова 114 115 
Спиридонов, Симеон 127 
Спиридонов, Симеон Димитров 127 
Стайков, Стайко Илиев 193 
Стамболов - Sulla, Иван 156 
Стамболов - Сула, Иван 156 
Стамболов, Иван 156 
Стаменов, Стамен 22 
Станкова, Мария 163 
Стийл, Даниел 108 109 
Стоилова, Пепа 46 79 
Стоилова, Пепа Стоилова 46 79 
Стоименов, Милко 58 97 
Стоименов, Милко Христов 58 97 
Стойнов, Юлиян 51 
Стойнов, Юлиян Иванов 51 
Стоянов, Димитър Иванов 171 
Стоянов, Тодор 94 
Стоянов, Тодор Стоянов 94 
Стоянова, Росица 16 17 18 
Стоянова, Росица Георгиева 16 17 18 
Султанов, Симеон 135 
Султанов, Симеон Стефанов 135 
Талева, Петя 35 
Танева, Александра 164 170 177 
Танева, Александра Антонова 164 170 177 
Тейнер, Ханс 164 
Тенекеджиева, Цветелина 60 85 86 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 60 85 86 
Терзийски, Калин 157 163 
Терзийски, Калин Николов 157 
Терзийски, Светослав 163 
Тимошенко, Елена 31 
Тодоракова, Милена 16 17 18 
Тодоров, Пламен Григоров 15 
Тодорова, Росица 15 33 
Тодорова, Росица Митева 15 
Томов, Георги 158 
Томов, Емануил 72 
Томова, Ема 159 
Тополов, Стайко 193 
Тошева, Милена 172 
Угърчинска, Румяна 32 
Угърчинска, Румяна Вълчева 32 
Уери, Изабел 110 
Уикам, Маделин 63 
Уилиг, Лорън 111 
Уотсън, Стивън 112 
Филипова, Людмила 160 161 
Филипова, Людмила Орлинова 160 161 
Филипова, Хубавинка 92 
Филипова, Хубавинка Николова 92 
Фиорато, Марина 113 
Фламбурари, Весела 181 
Фламбурари, Весела Николова 181 
Флоран, Лора 114 115 
Фогт, Михаел 30 
Фогт, Ники 30 
Фолет, Кен 116 
Фостър, Лори 117 
Фрийти, Барбара 118 
Хаджииванов, Дамян 159 
Хайтов, Николай 162 
Хайтов, Николай Александров 162 
Хамет, Дашиъл 119 
Хандке, Петер 120 
Харбова, Елена 16 17 
Хауф, Вилхелм 182 
Хейг, Брайън 121 
Хийт, Лорейн 122 
Хобс, Кристина 78 
Холей, Йоханес 30 
Холей, Ян Удо 30 
Христов, Христо Милков 146 
Христова, Деница 163 
Христова, Лили 123 
Христова, Лили Любенова 123 
Христова, Мариана 38 
Христова, Мариана Тошкова 38 
Христова, Марияна 38 
Хубенова, Керка 191 
Цветанова, Росица 76 
Цветанова, Росица Георгиева 76 
Цветков, Иван 162 
Цветкова, Горанка 26 
Ценкова, Ирина 122 
Ценкова, Ирина Стефанова 122 
Ценов, Чавдар 163 
Цолова, Таня 31 
Чайковски, Джим 102 
Чан, Питър 172 
Чернева, Юлия 59 
Чернева, Юлия Недкова 59 
Четъшки, Цветан 187 192 
Четъшки, Цветан Стефанов 187 192 
Чизмарова, Елена 108 
Чуков, Владимир 134 
Чхартишвили, Григорий 39 
Чхартишвили, Григорий Шалвович 39 
Шелдън, Сидни 123 
Шипчанов, Иван 16 17 
Шнитцлер, Йохан 30 
Шомов, Румен 77 
Шомов, Румен Христов 77 
Шошо 142 
Шултхайс, Удо 30 
Шумакова, Весела 83 
Шумакова, Весела Генова 83 
Юнг, Карл Густав 27 
Ян Ван Хелсинг & Ко 30 
Янев, Владимир Атанасов 162 
Янева-Китанова, Дафина 80 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 80 
Filipova, Ludmila 161 
Hemiceratoides Hieroglyphica 128 129 
Nowasky, Jan 122 
Sulla 156 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз не бях политик 126 
БДС 10491-72 : Шрифтове печатни. Карта на образците 1 
БДС 14569-88 : Библиографски данни в периодичните издания Т 62 7 
БДС 15419-82 : Библиографско описание на книгите 2 
БДС 15934-84 : Библиографско описание на картографски издания Т 62 3 
БДС 15935-84 : Библиографско описание на нотните издания Т 62 4 
БДС 16764-88 : Библиографско описание на графични издания Т 52 5 
БДС 17086-89 : Каталози библиотечни. Оформяне Т 62 6 
БДС ISO 15489-2 : 2008/ Поправка 1 : 2014 : Информация и документация. Управление на документи / записи. Ч. 2. : Указания 13 
БДС ISO 15836 : Информация и документация. Множество от елементи метаданни Dublin Core 8 
БДС ISO 16175-1 : Информация и документация. Принципи и функционални изисквания за документи в електронна офис среда 9 
БДС ISO 214 : Документация. Реферати на публикации и документация 14 
БДС ISO 23081-1 : Информация и документация. Процеси за управление на метаданни. Метаданни за документи / записи 10 
БДС ISO 2709 : Информация и документация. Формат за обмен на информация 11 
БДС ISO 690 : Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси 12 
Беатриче и Бенедикт 113 
Безлюбовие 138 
Беки Б. в Холивуд 63 
Бели зъби 106 
Боби Блажения и Другия американец 124 
Боровинкови желания 175 
Буквар по педагогика 188 
Бърз триумф 46 
В леглото на дявола 122 
В любов 192 
В търсене на истината за храната и здравето 36 
Вавилонската вещица 82 
Вертиго 155 
Вечните приказки 164 170 177 
Влюбените в книгите никога не спят сами 83 
Водопад 61 
Вратите 129 
Вълшебникът от Оз 166 
Голяма книга народните будители 186 
Госпожа Г. 130 
Да измамиш смъртта 117 
Да ухажваш Катрин 99 
Две лица 191 
Джакпот 58 
Джобна енциклопедия на мистериите 150 
До Европа и назад 193 
Додекамерон 156 
Докато денят ви раздели 120 
Докато дишам 158 
Другият в съня ти 143 
Духовна психология 25 
Един + един 91 
Екзополитиката за състоянието на света в последните дни 22 
Ела, любов 139 
Енциклопедия Дарителството 16 17 18 
Желанията на херцога 52 
Живот на паралел 131 
За кожата на Кадафи 32 
Зависимост към Интернет и компютърни игри 23 
Залезът на боговете 56 
Зачатие в бездната 145 
Златото на инките 71 
Идеален живот 108 
Изабел. Апогеят на властта 84 
Изборът 107 
Изворът на Белоногата 153 
Кери 62 
Кестенът - лечителят на тялото и душата 33 
Колене 140 
Крадецът на шоколад 114 
Красива тайна 78 
Красивата Тоскана 87 
Кубрат 141 
Куршум за двама 40 
Легло от кости 68 
Липсваш ми 69 
Лица и събития от моето време 185 
Любовта единствена 95 
Лятна отпуска 127 
Майлс и Найлс пакостниците 165 
Мантрите – словата на силата 26 
Мерилин обезкостена 110 
Мина, магиите и бялата стъкленица 181 
Мир на страха ни 147 
Мишената 41 
Множество Катрини 48 
Момичето Айнщайн 105 
Момичето в хиацинтовосиньо 45 
Момичето с кафявите очи 65 
Моят съпруг в съседната къща 57 
Моят таен любовен живот 152 
Мрачният рицар 81 
Нагоре по етажите 189 
Най-големите тайни на Вселената 21 
Най-доброто лекарство сте вие! 37 
Наследницата 60 
Наследницата на империята 73 
Наташа 101 
Не остарявай, любов 136 
Небето се завърна 103 
Недосегаемият 42 
Немското дете 74 
Непростената 77 
Никога не казвай сбогом 80 
Нощната смяна 121 
Нощният гмуркач 79 
Нощта преди разсъмване 123 
Окончателна директива 51 
Онова лято 111 
Операция "Зайче" 167 
Парижкият архитект 43 
Пегас 109 
Пеперудите 128 
Перверзни игри 159 
Песента на колелетата 135 
Петото евангелие 66 
Поведенчески проблеми при аутизма 34 
Под небето на Тоскана 88 
Под покривите на Париж 89 
Подземните градове 15 
Поезия 190 
Полетът на стършела 116 
Политически некоректно 30 
Полудив 49 
Последните войводи 183 
Последното убежище 92 
Преди да заспя 112 
Престъпен ум 59 
Призрачният кораб 72 
Приказки 182 
Приказки на балканските народи 178 
Приключенията на барон Мюнхаузен 179 180 
Продавачът на сладолед 76 
Проектът "Кракен" 97 
Пророкът на народа Дядо Влайчо 24 
Пъклена кръв 102 
Пътуване до края на света 161 
Радост бликаща 187 
Разбий ме 85 
Разкази за деца 173 
Разнищи ме 86 
Разпилени разкази 157 
Резервен живот 53 
Рисунка за Айла 98 
Роб 90 
Родът О'Дуайър 100 
Светлината, която не виждаме 54 
Седемте циферблата 70 
Синовете на планината 146 
Скарида 142 
Скритият Аз 27 
Смрък 96 
Смърт в манастира 55 
Смърт на брудершафт 39 
Стъклени съдби 160 
Стъкленият ключ 119 
Стълба за двама 148 
Стълбата на светлината 132 
Су-джок - изцеляващ самомасаж 35 
Сцената е моят дом 137 
Съчинения 162 
Тайната 118 
Тайните подземия на България 20 
Тайното досие "Кивот" 19 
Там, където загинаха дърветата 134 
Там, където принадлежим 47 
Текила на разсъмване 125 
Течна дружба 3 29 
Тими Провала: Видя ли сега какво направи 176 
Това се случи на 35 май 174 
Траките 184 
Третото кралство 50 
Три мариновани херинги 168 
Тупаниците на малкия Никола 169 
Убийството на Пепеляшка 64 
Убийството на художника 94 
Утрото на Осмия ден 144 
Учението на Живота 28 
Фамилиарите 172 
Фатална жена 75 
Хан Тервел 133 
Черната кутия: ниско прелитащи кучета 149 
Черното слънце 44 
Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания 31 
Шоколадово докосване 115 
Щастие за начинаещи 104 
Ще разбереш последен 38 
Ян Бибиян 171 
[Будапест] Budapest noir 67 
[Двадесет] 20 съвременни български разказвачи 163 
[Мучачас] Muchachas 2 93 
[Седем] 7 жени 151 
[Четиристотин тридесет и два] 432 херца 154 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Акупунктура и акупресура - наръчници и ръководства 35 
Антарктически експедиции, български - пътеписи 161 
Аутизъм - при децата - популярна литература 34 
Бази данни - управление и организация - България - стандартизация и нормализация 10 13 
Библиографско описание - библиографии - България - стандартизация и нормализация 3 4 
Библиографско описание - библиографии и биобиблиографии - България - стандартизация и нормализация 2 
Библиографско описание - библиографии на периодични изд. - България - стандартизация и нормализация 7 
Библиографско описание - специални библиографии - България - стандартизация и нормализация 5 
Библиографско описание - стандартизация и нормализация 12 14 
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - България - стандартизация и нормализая 8 
Библиотечни каталози - България - стандарти 6 
Биоенерготерапия - популярна литература 24 
Благотворителни организации - България - енциклопедии 16 17 18 
Бог - популярна литература 28 
България - външна политика - популярна литература 29 
България - история, нова - дейци - спомени 185 
България и Русия - история 29 
Българско Възраждане - биографии 186 
Владетели, български - история - средни векове - биографии 133 
Вътрешна политика, световна - популярна литература 15 
Географски пътешествия - Антарктида - пътеписи 161 
Глобални проблеми на човечеството - популярна литература 22 30 
Дарителство - България - енциклопедии 16 17 18 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - популярна литература 31 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 31 
Дидактика - в началното училище 188 
Документация, дигитална - програмно осигуряване - България - стандартизация и нормализация 9 11 
Екстрасенси, български - дейност - популярна литература 24 
Здраве - хигиена - популярна литература 36 37 
Извънземни цивилизации - популярна литература 20 21 22 
История - България - биографии 186 
История - България - нова - биографии 183 
История - на цивилизацията - популярна литература 19 
Кестен - лечебно действие - рецепти 33 
Космология - популярна литература 21 
Личност - духовно усъвършенстване - популярна литература 25 
Личност - психология и социално поведение - в Интернет - популярна литература 23 
Личност - психология и социално поведение - популярна литература 25 
Масаж, лечебен - наръчници и ръководства 35 
Медитация - популярна литература 26 
Международни политически отношения - България и Русия - популярна литература 29 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 33 
Наука и окултизъм - популярна литература 15 19 20 30 
Начални училища - учебно-възпитателна работа 188 
Обработка на данни, електронна - България - стандартизация и нормализация 8 10 13 
Общество - развитие - популярна литература 30 
Окултизъм - популярна литература 26 
Онтология - популярна литература 28 
Парапсихология - популярна литература 20 
Педагогическа психология - в началното училище 188 
Поведение - на децата - отклонения - популярна литература 34 
Политици, български - спомени 126 
Политици, либийски - биографии 32 
Прависти, български - спомени 126 
Предучилищно възпитание - методика - популярна литература 31 
Психология - на личността - популярна литература 27 
Режисура, театрална 137 
Религии - Индия - популярна литература 26 
Рисунка, българска - албуми 187 
Русия - външна политика - популярна литература 29 
Самоусъвършенстване - популярна литература 27 28 
Световно стопанство - популярна литература 30 
Системи за търсене на информация - България - стандартизация и нормализация 8 
Социология на комуникацията - в Интернет - популярна литература 23 
Стара история - популярна литература 15 
Тайни общества - история - популярна литература 19 
Театрална критика, българска 137 
Тероризъм, политически - Либия - история 32 
Траки - история и култура - популярна литература 184 
Фитотерапия - рецепти - популярна литература 33 
Хранене - хигиена - популярна литература 36 37 
Шрифтове, печатни - България - стандартизация и нормализация 1 
Ясновидци, български - биографии 24 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алексиева, Елена Алексиева (1975) 163 
Алтман, Ханс (1940) 30 
Андерсен, Ханс Кристиан (1805 - 1875) 164 
Андреев, Емил (1.9.1956) 124 163 
Антим І, екзарх (1816 - 1888) 186 
Багшоу, Тили 123 
Бакалова-Русева, Нанка (4.3.1937) 189 
Банвил, Джон (1945) 42 
Баум, Франк Лиман (1856 - 1919) 166 
Бачо Киро=Киро Петров Занев (1835 - 1876) 186 
Белева, Йорданка (Дана) (1977) 163 
Белфур, Чарлс 43 
Берон, Петър (между 1791/ 1800 - 1871) 186 
Богориди, Стефан (1779/ 1780 - 1859) 186 
Богоров, Иван Андреев (1820 - 1892) 186 
Борисова, Яна (1972) 163 
Ван Хелсинг, Ян (Ян Удо Холей) (1967) 30 
Вешим, Михаил Георгиев (17.9.1960) 163 
Войников, Добри Попвасилев (22.11.1833 - 27.3.1878 186 
Ганев, Митю (1900 - 1925) 183 
Георгиев, Васил (5.7.1975) 163 
Георгиев, Евлогий (3.10.1819 - 1897) 186 
Георгиев, Христо (1824 - 1872) 186 
Герджиков, Огнян Стефанов (19.3.1946) 126 
Геров, Найден (1823 - 1900) 186 
Госини, Рьоне (14.8.1926 - 5.11.1977) 169 
Господинов, Георги (7.1.1968) 163 
Грийн, Сали 49 
Грим, Вилхелм (1786 - 1859) 170 
Грим, Якоб (1785 - 1863) 170 
Данов, Христо Г. (27.8.1828 - 11.12.1911) 186 
Денева, Вероника Младенова (1984) 131 
Димитров, Емил (1954) 132 
Димитрова, Кристин (1963) 163 
Димитър Зограф(Димитър Христов Доспевски)1796-1860 186 
Димковска, Лидия (1971) 53 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова (1971) 106 
Доброплодни, Сава Хаджиилиев (1820 - 1894) 186 
Дринов, Марин (1838 - 1906) 186 
Евтимова, Здравка (1959) 163 
Елин Пелин=Димитър Иванов (18.7.1877 - 3.12.1949) 171 
Енев, Деян (11.8.1960) 163 
Ердман, Щефан (1966) 19 30 
Жечев, Влайо - дядо Влайчо 24 
Захари Зограф (1810 - 14.6.1853) 186 
Иванов, Светослав (1983) 134 
Иларион Макариополски (1812 - 1878) 186 
Йовков, Йордан Стефанов (9.11.1880 - 1937) 135 
Йосиф I, екзарх (5.5.1840 - 20.6.1915) 186 
Кадафи, Муамар (7.6.1942 - 20.10. 2011) 32 
Кантрел, Ребека 102 
Карабашлиев, Захари (14.4.1968) 163 
Каравелов, Любен Стойчев (1834 - 1879) 186 
Каслър, Клайв (1931) 71 
Кестнер, Ерих (1899 - 1974) 174 
Колев, Николай Иванов 141 
Колю Фичето=Никола Иванов Фичев (1800 - 1881) 186 
Кондор, Вилмош (1954) 67 
Коубън, Харлан (1962) 69 
Кристенсен, Дейвид (1966) 30 
Курдоолу, Апостол (? - 1925) 183 
Лекберг, Камила (1974) 74 
Лилиев, Николай=Н. М. Попиванов (1885 - 1960) 190 
Липсон, Катри (1965) 76 
Маламед, Галина 95 
Манов, Божидар (1947) 53 
Матей Преображенски=Миткалото (1828 - 1875) 186 
Мертенс, Бруно 30 
Миладинов, Димитър Христов (1810 - 1862) 186 
Миладинов, Константин Христов (1830 - 1862) 186 
Милър, Хенри (1891 - 1980) 89 
Минчоолу, Николи Хаджидимов( Хаджи Николи)(1826) 186 
Мирчева, Стефанка Владимирова (12.8.1961) 191 
Михайлов, Георги Иванов (19.10.1915 - 1991) 184 
Мишев, Георги (3.11.1935) 147 
Монтесори, Мария (31.8.1870 - 6.5.1952) 31 
Морис, Михаел (1966) 30 
Неофит Рилски (1793 - 4.1.1881) 186 
Неофит Хилендарски-Бозвели (1785 - 1848) 186 
Николов, Венцеслав Стефанов (1941) 103 
Николов, Момчил (16.9.1970) 163 
Паисий Хилендарски (1722 - 1773) 186 
Панкол, Катрин (1954) 93 
Парушев, Радослав (29.1.1975) 163 
Перо, Шарл (12.1.1628 - 16.5.1703) 177 
Петков, Ботьо (1815 - 1869) 186 
Плазне, Лоран (1968) 95 
Поп, Андреас 30 
Попов, Алек Василев (1966) 163 
Попович, Райно(Райно Събев Стоянов)(1773-1858) 186 
Пърличев, Григор (1830 - 1893) 186 
Радев, Симеон Трайчев (1879 - 1967) 185 
Распе, Рудолф Ерих (1737 - 1794) 179 
Рилец, Алекси (1760 - 1850) 186 
Ролинс, Джеймс (7.12.1961) 102 
Ротър, Стийв 25 
Русев, Богдан (1957) 163 
Русков, Милен (23.6.1966) 163 
Санчес, Клара (1955) 103 
Селимински, Иван=Йордан Георгиев Христов(1799-1866 186 
Семпе, Жан-Жак (17.8.1932) 169 
Сипински, Волфганг (1957) 30 
Славейков, Петко Р. (17.11.1827 - 1.7.1895) 153 186 
Смит, Зейди (1975) 106 
Софроний Врачански (1739 - 1813) 186 
Станкова, Мария (14.11.1956) 163 
Тервел, хан (695 - 714) 133 
Терзийски, Калин Николов (22.3.1970) 163 
Терзийски, Светослав Николов (14.6.1963) 163 
Тимошенко, Елена 31 
Уери, Изабел 110 
Филипова, Людмила (10.4.1977) 160 
Фогт, Михаел Фридрих (1953) 30 
Фогт, Ники (1957) 30 
Фотинов, Константин (1790 - 1858) 186 
Хаджиконстантинов-Джинот, Йордан (1818 - 1882) 186 
Хандке, Петер (6.12.1942) 120 
Хауф, Вилхелм (29.11.1802 - 18.11.1827) 182 
Хитлер, Адолф (1889 - 1945) 20 
Холей, Йоханес (1935) 30 
Цанков, Драган (Димитър) Кирияков (1828 - 1911) 186 
Цветанова, Росица Георгиева (29.10.1985) 76 
Ценов, Чавдар (24.3.1956) 163 
Чинтулов, Добри Петров (...9.1822/3 - 27.3.1886) 186 
Шнитцлер, Йохан (1930) 30 
Шултхайс, Удо (1958) 30 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Антарктида 161 
България 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 24 29 126 133 137 183 185 186 187 
Древна Тракия 184 
Либия 32 
Русия 29