НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/002.19:681.324/К 69ЦБ 38084

Книгата във виртуалния свят  : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 4 дек. 2010 г. във Фак. по журналистика и масова комуникация на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" /  Състав. Алберт Бенбасат . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 204 с. : с диагр. ; 20 см

   Авт. на докл. : А. Бенбасат, А. Манчев, А. Гергова, А. Тотоманова, В. Загоров, В. Тодоров, В. Бисерова, Е. Ангелова-Пенкова, И. Калоянова, М. Бодаков, М. Цветкова, П. Филева, П. Стоянова, Р. Сарджева, С. Минева, Т. Дерменджиева, Ю. Йорданова. - Съдържа и За авт. с. 202 - 203. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3387-6 

  

Сист. No: 38683

- 2 -

РВ/008.2/Л 15ЦБ 38044

Лайтман, Михаел Семьонович

   Вавилонската кула : Последният етаж / Михаел Лайтман, Ервин Ласло ; [Предг.] Артър Чарлс Кларк ; Прев. [от англ.] Марио Натан, Дарина Дееничина . - София : Fenix desing, 2009 . -  ([Поредица] Аз вярвам!)

   Изд. на Междунар. академия по Кабалла. - Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-8890-64-9 (Феникс Дизайн)

  

Сист. No: 38637

- 3 -

СФ/008(100)(092)(031)/П 19ЦБ II 2663

Пантеон  : [Енциклопедия] : Кн. 1 - /  Подб. и ред. Евгени Клинчаров . - София : Арс милениум МММ . - 28 см . -  (Поредица Пантеон ; Кн. 3)

   

   Кн. 3. Световният интелектуален елит и България : Творчески портр. . - 2013 . - 432 с. : с 263 цв. и черно-бели ил.

   

   ISBN 978-954-2950-08-0  (кн. 3)

  

Сист. No: 38661

- 4 -

Ч1/00(497.2)(092)/П 36ЦБ 38190

Пенчева, Радка Пенчева

   Страници и странници в българската култура / Радка Пенчева . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 200 с. : със снимки ; 20 см

   С библиогр. и бел. след отд. гл.

   ISBN 978-954-400-831-4 

  

Сист. No: 38792

- 5 -

ДБ/061.23/П 56ЦБ 38238

Пицути, Марко

   Търговия с душите ни : Отвъд офиц. истина / Марко Пицути ; Прев. [от итал.] Христина Лалова . - [София] : Атеа Букс, 2013 . - 464 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. и уебгр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8999-48-9 

  

Сист. No: 38855

- 6 -

Ч1/02(497.2)/Ю 12ЦБ 37949

Юбилеен сборник на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"  : 90 г. преподаване на библ. дисциплини в СУ ; 60 г. от създаването на специализирана катедра ; 20 г. от възстановяването на специалност "Библиотечно-информационни науки" /  Науч. ред. Нина Стоянова Шуманова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 184 с. : със снимки, табл. ; 24 см

   Съдържа статии от : Т. Янакиева, А. Гергова, Ал. Димчев, К. Ангелова, М. Миланова, О. Харизанова ; За авт. - Библиогр. след отд. гл. и под линия.

   ISBN 978-954-07-3524-5 

  

Сист. No: 38528

- 7 -

Ч1/02(497.2)/D 58ЦБ 37947

Dimcev, Aleksandar Georgiev

   To libraries, with love : The library-information policy of Bulgaria 1898 - 2013 : (A coll. of papers, projects and articles) / Alexander Dimchev . - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ., 2013 . - 288 p. : ill. ; 24 cm . -  (Унив. библ. ; 506)

   На гърба на загл. с. авт. отбелязан като състав. - Библиогр. след някои докл., под линия и с. 277 - 280 ; Текст и на бълг.

   ISBN 978-954-07-3501-6 

  

Сист. No: 38526

Философия

- 8 -

РВ/159.96/Г 46ЦБ 38129

Гиберт, Виталий

   Моделиране на бъдещето / Виталий Гиберт ; Прев. от рус. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2013 . - 223 с. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и природата)

   

   ISBN 978-954-9913-35-4 

  

Сист. No: 38732

- 9 -

РВ/159.923/О-25ЦБ I 3676

Обща теория на когиталността  : Кн. на живота или как всяка пешка може да е цар /  [Ред.] Ivomir . - [София] : Fenix desing, 2011 . - 280 с. : с цв. ил. ; 15Х20 см

   Изд. на Междунар. акад. за позитивна трансформация.

   ISBN 978-954-8890-85-4 

  

Сист. No: 38636

- 10 -

Ч1/159.97/П 76ЦБ 37938

Попов, Георги Иванов

   Психопатология, феноменология, методология / Георги Попов ; Ил. Пламен Енев . - Варна : Стено, 2012 . - 264 с. : с ил, портр. ; 25 см

   Библиогр. с. 245 - 257 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-449-628-9 

  

Сист. No: 38515

- 11 -

РВ/159.961/П 88ЦБ 37945

Приор, Жан

   Аурата и безсмъртното тяло / Жан Приор ; Прев. от фр. Весела Бръмбарова . - София : Гуторанов и син, 1992 . - 260 с. ; 20 см . -  (Библ. Вечност ; кн. 3.)

   Библиогр. с. 259.

   ISBN 954-507-007-2 

  

Сист. No: 38524

- 12 -

Ч1/159.925/Т 19ЦБ 38063

Тайните на почерка  : Подробен наръчник за графологичен анализ . - София : Millenium, 2013 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   В библиогр. каре подзагл. е Наръчник по графологичен анализ. - Библиогр. с. 122 - 123.

   ISBN 978-954-515-209-2 (Милениум)

  

Сист. No: 38668

- 13 -

РВ/159.922/У 40ЦБ 38102

Уилямс, Марк и др.

   Осъзнатост : Път за преодоляване на тревожността и стреса / Марк Уилямс, Дани Пенман ; Предг. Джон Кабат-Зин ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Сер. Психология за всеки ден)

   С Азб. показалец. - Библиогр. с. 289 - 294.

   ISBN 978-954-26-1136-3 

  

Сист. No: 38705

Религия. Теология

- 14 -

Ч1/246/247/Д 58ЦБ 38080

Димитров, Димитър Алексеев

   Християнските храмове по българските земи I - IX век / Димитър Алексеев Димитров ; С предг. от авт.  . - София : Фонд. Покров Богородичен ; Омофор, 2013 . - 184 с. : със снимки ; 21 см

   Библиогр. с. 182 - 183 и под линия.

   ISBN 978-954-2972-17-4 (Омофор)

  

Сист. No: 38684

- 15 -

РВ/291.6/М 52ЦБ 38040

Мечкова, Диана

   Светлината на любовта : Послания от Майка Богородица, Твореца, Вселенските Владици на Светлината и Бялото Братство / Диана Мечкова ; С въвед. от авт.  . - София : Хрикер, 2013 . - 421 с. : с 11 л. : цв. снимки ; 21 см . -  (Поредица Кн., които лекуват ; [Кн. 3])

   

   ISBN 978-954-349-075-2 

  

Сист. No: 38632

- 16 -

МС/218/С 26, РВ/218/С 26ЦБ 38048

Свиленов, Дечко Кирилов

   Живот след смъртта : Какво казват науката, религиите и библията / Дечко Свиленов ; Ред. Цветанка Гаврилова ; Рец. Димитър Киров, Петър Цанков . - [6. изд.] . - София : [Образование и наука], 2012 (София : печ. Образование и наука) . - 63 с. ; 20 см

   Съдържа и Авт. ; Отзив-препоръка от Д. Киров и П. Цанков. - Библиогр. с. 56 - 57.

   ISBN 978-954-401-015-7 

  

Сист. No: 35174

Обществени науки

- 17 -

ДБ/396/А 64ЦБ 38150

Анави-Калев, Ивет Елизер

   Озарени еврейски жени : Кратка енциклопедия / Ивет Анави ; С въвед. и заключение от авт.  . - Пловдив : Летера, 2013 . - 528 с. : с ил., снимки, факс. ; 24 см

   С кратки биогр. бел. за дарителите М. Студемунд-Халеви и Ж. Д. Алсаид, спомогнали изд. на кн. - С въвед. от авт. и на англ. - Съдържа и Азб. списък на родените в България еврейки, включени в кн.

   ISBN 978-619-179002-9 

  

Сист. No: 38751

- 18 -

РВ/338(100)/А 86ЦБ 38108

Армстронг, Стивън

   Свръхбогатите ще наследят земята : Как днешните глобални олигарси завземат нашия свят / Стивън Армстронг ; Прев. [от англ.] Владимир Райчинов . - София : Ciela, 2013 . - 271 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 269 - 270.

   ISBN 978-954-28-1317-0 (Сиела)

  

Сист. No: 38711

- 19 -

Ч1/376.3/Б 74ЦБ 38058

Боянова, Виолета Цветкова

   От симптома към диагнозата в логопедичната практика / Виолета Боянова . - София : Унив. изд. на Нов бълг. унив., 2012 . - 255 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   С заключение на англ. - Библиогр. с. 248 - 255.

   ISBN 978-954-353-744-2 

  

Сист. No: 38664

- 20 -

Ч1/352/353.07/Г 37ЦБ 38055

Георгиев, Людмил

   Регионални и ощински несъответствия : [Моногр.] / Людмил Георгиев ; С въвед. от авт.  . - София : Унив. изд. на Нов бълг. унив., 2012 . - 466 с. : с ил., табл., диагр., сх. ; 24 см

   С въвед. и на англ. - Библиогр. с. 458 - 466.

   ISBN 978-954-535-725-1 

  

Сист. No: 38659

- 21 -

Ч1/314/И 21ЦБ 37936

Иванов, Румен

   Българската народност ХIX - XXI век : Българите извън България. Население от бълг. произход - бр. и разположение. Обхват на бълг. етническо пространство / Румен Иванов ; Предг. Пламен Павлов, Живко Войников . - В. Търново : Знак '94, 2013 . - 304 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 298 - 303.

   ISBN 978-954-8305-29-7 

  

Сист. No: 38513

- 22 -

СФ/343.98/К 93ЦБ 38062

Кунчев, Йонко Димитров

   Криминалистика от А до Я : Азб. система на терминологията / Йонко Кунчев ; С предг. от авт.  . - София : Ciela, 2013 . - 368 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 364 - 366.

   ISBN 978-954-28-1290-6 (Сиела)

  

Сист. No: 38667

- 23 -

Ч1/351.74/.75/М 52ЦБ 38088

Мечков, Иван Николаев и др.

   [Двадесет] 20 години частна охранителна дейност в България / Иван Мечков, Димитър Янев . - София : Медия - А. Николова, 2010 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 144.

   ISBN 978-954-92482-3-4 

  

Сист. No: 38691

- 24 -

Ч1/330.101.54(075.8)/М 54ЦБ 38004

Микроикономикс  / Кристалина Георгиева и др ; Предг. Кристалина Георгиева . - 3. изд. . - София : Тракия - М, 1999 . - 247 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   Други авт. : П. Танова, Б. Ницов, Е. Сотирова, П. Илиев.

   ISBN 954-9574-42-3 

  

Сист. No: 38594

- 25 -

Ч1/39/П 21ЦБ 37937

Папучиев, Николай Георгиев

   Фолклор и национална култура / Николай Папучиев ; Ред. Николай Аретов . - [София] : Кралица Маб, 2012 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 265 - 276 и след отд. теми.

   ISBN 978-954-533-118-3 

  

Сист. No: 38514

- 26 -

Ч1/343.3/.7(497.2)/П 84ЦБ 38061

Праматарова, Мариана Ралчева

   Домашното насилие / Мариана Праматарова ; Предг. и ред. Атанас Панчев . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 80 с. ; 21 см

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-8365-72-7 

  

Сист. No: 38666

- 27 -

Ч1/355.40/Р 43ЦБ 38074

Рашков, Бойко Илиев

   Специални разузнавателни средства / Бойко Рашков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 360 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 355 - 358.

   ISBN 978-954-07-3183-4 

  

Сист. No: 38677

- 28 -

Ч1/330.101.54/С 55ЦБ 38003

Спасов, Трайчо Стефанов и др.

   Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика : С тестове и задачи : [Учебник] / Трайчо Стефанов Спасов, Пламен Николов Пашов . - 2. коригирано изд. . - София : Нова Звезда, 2002 . - 302 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-8981-36-Х 

  

Сист. No: 38593

- 29 -

ДБ/323.2/Т 64, РВ/323.2/Т 64ЦБ 38077

Тодоров, Антон

   Българите срещу олигархията / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2013 . - 160 с. : с факс., снимки ; 22 см . -  (Библ. Задкулисието на прехода ; Кн. 2)

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-152-252-1 

  

Сист. No: 38680

- 30 -

Ч1/376.3/Т 64ЦБ 37934

Тодорова, Екатерина Въткова

   Специфични артикулационни нарушения през детството : [Моногр.] / Екатерина Тодорова ; Предг. Живка Винарова ; Науч. ред. Ваня Матанова . - София : Унив. изд. на Нов бълг. унив., 2013 . - 224 с. : с ил., табл. ; 21 см . -  ([Поредица] Психология)

   С Терминологичен речник ; Библиогр. с. 205 - 216.

   ISBN 978-954-535-753-4 

  

Сист. No: 38511

- 31 -

РД/372.41/Ф 69ЦБ 38170

Фолклорен калейдоскоп  : Избрани бълг. нар. песни, приказки, легенди, пословици, поговорки и гатанки : Всички от учебниците и най-доброто извън тях : Сборник : Кн. 1 - /  Събра и отбра Атанас Звездинов . - София : Дамян Яков, 2009 - . - 22 см

   Истинското име на състав. е Атанас Василев Атанасов.

   Кн. 1. За 2. - 4. клас /  С предг. от авт.   ; Худож.  Любка Маринкова, Ивайло Николов, Диляна Кметова . - 2009 . - 216 с. : с ил.

   Худож. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-459-6  (кн. 1)

  

Сист. No: 38772

- 32 -

РД/372.41/Ф 69ЦБ 38171

Фолклорен калейдоскоп  : Избрани бълг. нар. песни, приказки, легенди, пословици, поговорки и гатанки : Всички от учебниците и най-доброто извън тях : Сборник : Кн. 1 - /  Събра и отбра Атанас Звезданов . - София : Дамян Яков, 2009 - . - 22 см

   Истинското име на състав. е Атанас Василев Атанасов.

   Кн. 2. За 5. - 6. клас . - 2009 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-527-461-9  (кн. 2)

  

Сист. No: 38773

- 33 -

Ч1/376.3/Ц 49ЦБ 38082

Ценова, Цветанка Луканова

   Основи на логопедията : [Учебник за ВУЗ] / Цветанка Ценова . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 280 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 277 - 279.

   ISBN 978-954-07-3400-2 

  

Сист. No: 38685

Математика. Естествени науки

- 34 -

РД/52/Г 18ЦБ 37960

Калинков, Марин Петров

   Галилео Галилей : 1564 - 1642 / М. Калинков . - София : Наука и изкуство, 1965 . - 124 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 123.

  

Сист. No: 38540

- 35 -

РВ/53.000.1/К 72ЦБ 38001

Ковачки, Христо Атанасов

   Вселенски ред : Теория на познанието / Христо Ковачки ; Ил. Ивалина Чернева . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 336 с. : с ил., сх., табл., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 331 - 335.

   ISBN 978-954-09-0774-1 

  

Сист. No: 38592

- 36 -

Ч1/551.5/П 17ЦБ 37932

Панайотов, Момчил Панайотов и др.

   Лавинна безопасност : Наръчник за скиори и сноубордисти / Момчил Панайотов, Бенжамен Ментешев ; Снимки Момчил Панайотов, Александър Атанасов, Илиан Петров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Бълг. асоц. по ски свободен и екстремен стил, 2013 . - 80 с. : със снимки, табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 78 - 79.

   ISBN 954-8783-99-1 

  

Сист. No: 38509

- 37 -

Ч1/502.7:592/599(497.2)/Ч 75ЦБ II 2654

Четири лапи - [България]  : 10 години /  Отг. ред. Марко Фламанг . - Виена : Четири лапи, 2011 . - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Парал. текст на англ.

  

Сист. No: 38605

Медицина

- 38 -

СФ/615.89(497.2)(031)/Б 92ЦБ 38052

Българска народна медицина  : Енциклопедия /  Състав. и обща ред. Минчо Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Министерство на образованието, младежта и науката. Фонд науч. изслед., 2013 . - 648 с. ; 24 см + 1 CD . -  (Поредица Ние, българите. Народ, общество, култура)

   Пълното име на състав. е М. Г. Атанасов. - Авт. на статиите : А. Георгиева, А. Лулева, А. Касабова-Динчева, А. Кирилова, В. Васева, В. Шарланова, В. Николова, В. Димов, В. Куртев, Д. Василева, Е. Близнашка, Е. Кръстева, Ж. Големанова, Ж. Стаменова, И. Тодорова, И. Янева-Балабанска, И. Илиев, Й. Пиргов, Й. Манкова, К. Кръстанова, Л. Пейчева, Л. Ботушаров, Л. Димитрова, М. Карамихова, М. Галанова, М. Беновска-Събкова, М. Георгиев, М. Дечева, П. Стоянова, П. Христов, Р. Попов, С. Богданова, С. Папазян-Таниелян, С. Гребенарова, Ц. Манова, Ю. Царева. - Съдържа : Показалец на термините със състав. Н. Шипчанова ; Показалец на лат. наименования на растенията със състав. Н. Шипчанова, И. Филипова ; Показалец на лат. наименования на болестите със състав. В. Николова. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. с. 60 - 64 със състав. М. Георгиев и с. 619 - 646 със състав. Е. Минчева, П. Миладинов.

   ISBN 978-954-322-524-8 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

  

Сист. No: 38656

- 39 -

Ч1/616-071/Д 52ЦБ 38059

Джупанов, Димитър Стоянов

   Класическа ирисова диагностика / Димитър Джупанов ; С предг. от авт.  . - [София] : Огледало, 2012 . - 296 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Холистична медицина ; Т. I)

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-8041-69-0 

  

Сист. No: 38662

- 40 -

Ч1/616-079.2/Д 52ЦБ 38060

Джупанов, Димитър Стоянов

   Диагностика по лицето, езика, ноктите, склерология и други методи / Димитър Джупанов ; С предг. от авт.  . - [София] : Огледало, 2012 . - 200 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Холистична медицина ; Т. II)

   Съдържа и за авт. - Библиогр. с. 193 - 199.

   ISBN 978-954-8041-70-6 

  

Сист. No: 38665

- 41 -

Ч1/614.2/И 67ЦБ 37939

Иновации в общественото здравеопазване  : Реалности и предизвикателства : [Сб.] /  Състав. и ред. Цекомир Воденичаров, Петър Горненски . - София : Наука и общество, 2012 . - 138 с. : с ил., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-619-7000-01-6 

  

Сист. No: 38516

- 42 -

СФ/615.322/К 25ЦБ 38236

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина : В 3 т. / Васил Канисков . - София : Изток-Запад, 2012 - . - 23 см

   

   Т. 1. Фитотерапия на онкологичните заболявания : Опитът на бълг. нар. медицина и лечителско изкуство при диагностика и лечение на ракови заболявания - злокачествени новообразувания по МКБ-10 : Справ. . - 2012 . - 360 с.

   Библиогр. с. 341 - 344.

   ISBN 978-619-152-044-2  (т. 1)

  

Сист. No: 38853

- 43 -

СФ/615.322/К 25ЦБ 38237

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина : В 3 т. / Васил Канисков . - София : Изток-Запад, 2012 - . - 23 см

   

   Т. 2. Съвременна фитотерапия : Опитът на бълг. нар. медицина и лечителско изкуство при лечение на най-разпространените заболявания по МКБ-10 : Справ. . - 2013 . - 880 с.

   Библиогр. от кн. на авт. с. 873.

   ISBN 978-619-152-257-6  (т. 2)

  

Сист. No: 38854

- 44 -

РВ/615.85(035)/К 48ЦБ 37946

Кашлинска, Лиза

   РейкиДо : Практ. ръководство / Лиза Кашлинска ; Прев. [от рус.] Петя Димитрова . - София : Аквариус, 2005 . - 184 с. : с ил., сх. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-8692-23-6 

  

Сист. No: 38525

- 45 -

Ч1/61:159.9/М 89ЦБ II 2651

Морисън, Вал и др.

   Въведение в здравна психология : Принципи, прил. и проблеми / Вал Морисън, Пол Бенет ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - 3. изд. . - София : Изток-Запад, 2013 . - 624 с. : със снимки, табл., сх. ; 30 см

   На загл. с отбелязано 3. изд., в библиогр. каре отбелязано 1. изд., а на предзагл. с. отбелязано прев. е направен по An introduction to health psychology / Val Morrison, Paul Bennett. - 3. ed. - С Речник ; Азб. показалец.
   http://www.pearsoned.co.uk/morrison 

   ISBN 978-619-152-187-6 

  

Сист. No: 38504

- 46 -

РВ/615.874/М 96ЦБ 38093

Мутаров, Владимир

   Седмични програми за здравословно хранене при диабет / Владимир Мутаров ; Ред. и предг. Георги Гайдурков . - София : Санитас КЦЛП, 2013 . - 64 с. ; 24 см . -  (Библ. Стани столетник)

   Кор. загл. : Прогр. за балансирано хранене при диабет : Разработени под контрола на д-р Гайдурков.

   ISBN 978-954-91466-8-4 

  

Сист. No: 38696

- 47 -

РВ/613/Ф 15ЦБ 38131

Фад, Роман Алексеевич

   Магията на здравето / Роман Фад ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - София : Бард, 2013 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 170.

   ISBN 978-954-655-383-6 

  

Сист. No: 38734

Приложни науки. Техника

- 48 -

Ч1/629.114.6/Б 56ЦБ 38064

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили : Неизправности в електрическата уредба на автомобила / Борис Божинов . - 4. прераб. и доп. изд., 2. допеч. . - София : Техника, 2008 . - 184 с. : с табл. и сх. ; 24 см

   Съдържа и Сравнителни табл. на запалителните свещи и нагревателни свещи за дизелови двигатели. - Библиогр. с. 182.

   ISBN 978-954-03-0561-5 

  

Сист. No: 38669

- 49 -

Ч1/629.114.6/Б 56ЦБ 38065

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили : Инжекционни системи за гориво (Системи за впръскване на гориво) / Борис Георгиев Божинов . - 6. допеч. . - София : Техника, 2009 . - 128 с. : с диагр. и сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 126.

   ISBN 978-954-030498-4 

  

Сист. No: 38670

- 50 -

Ч1/621.47/Д 47ЦБ 38076

Дечев, Дечко Недев

   Слънчеви колектори и системи : Опис., технологии и схеми за използване на слънчевата енергия / Дечко Дечев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 2009 . - 124 с. : със сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 138.

   ISBN 978-954-03-0686-5 

  

Сист. No: 38679

- 51 -

Ч1/629.114.6/Д 58ЦБ 38071

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили : Наръчник по карбуратори / Ангел Й. Димитров, Росен Т. Русев . - 3. допеч. . - София : Техника, 2008 . - 128 с. : с табл. и сх. ; 24 см

   Съдържа и Справ. и регулировъчни данни за карбураторите ; Сх. с разположение на регулиращите винтове на някои карбуратори. - Библиогр. с. 252.

   ISBN 978-954-03-0518-9 

  

Сист. No: 38674

- 52 -

Ч1/621.395/П 25ЦБ 38073

Пасарелски, Росен Иванов

   Универсални мобилни телекомуникационни системи : Радиоинтерфейс-изследване на каналите, слоевете и протоколите / Росен Пасарелски . - София : Унив. изд. на Нов бълг. унив., 2013 . - 118 с. : с табл., сх, ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Телекомуникации)

   Библиогр. с. 103 - 106.

   ISBN 978-954-535-770-1 

  

Сист. No: 38675

Селско стопанство

Изкуства

- 53 -

Ч1/77.02/Б 26ЦБ I 3677

Барт, Ролан

   [Камера Лусида] Camera Lucida : Записка за фотогр. / Ролан Барт ; Прев. от фр. Тереза Михайлова ; Под общата ред. на Красимир Мирчев . - София : Агата-А, 2001 . - 144 с. : с ил. ; 18Х20 см . -  (Поредица Punctum)

   Библиогр. с. 137 - 138. - Кн. се публикува в рамките на прогр. за участие в книгоизд. "Витоша".

   ISBN 954-540-021-8 

  

Сист. No: 38639

- 54 -

АТ/746.4/В 50ЦБ 38232

Бол, Дебора

   Модна къща Версаче : [Биогр.] / Дебора Бол ; Прев. [от итал.] Маргарита Терзиева . - София : Ера, 2010 . - 383 с. ; 21 см

   С бел. от с. 371 - 381.

   ISBN 978-954-389-115-3 

  

Сист. No: 38848

- 55 -

Ч1/75.059.5/Б 89ЦБ II 2662

Буторина, Евгения

   Искусство шрифта : Работы московских худож. кн. 1959 - 1974 /  Состав. Евгения Буторина ; Вступ. статья Юрий Герчук ; Пер. на англ. Галина Девятникова, Вера Шуб ; Пер. на фр. Александра Светлова ; Пер. на нем. Марианна Жарова . - Москва : Книга, 1977 . - 187 с. : с цв. ил. ; 34 см

   Съдържа и списък с репрод. ; С рез. на рус., англ. фр. и нем. - Библиогр. с. 184 - 186.

  

Сист. No: 38655

- 56 -

Ч1/721.04/Г 91ЦБ 38054

Гугов, Антон Величков

   За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век / Антон Гугов ; Предг. Евлоги Цветков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 248 с. : с цв. ил., черт. ; 24 см

   Съдържа и За кн. на А. Гугов / Е. Цветков ; Рез. на англ. - Изд. на БАН. Институт за изследване на изкуствата. - Библиогр. с. 207 - 234.

   ISBN 978-954-322-556-9 

  

Сист. No: 38658

- 57 -

Ч1/785.11.036/И 52ЦБ 38053

Илиев, Иван

   Изкуството на оркестровото дирижиране в България : Зараждане и развитие през ХХ в. / Иван Илиев ; Предг. Пламен Джуров . - София : ARS Sofia, 2013 . - 160 с. : със снимки, портр., факс. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 112 - 123.

   ISBN 978-619-90049-1-3 

  

Сист. No: 38657

- 58 -

Ч1/75.059.5/K 20ЦБ II 2661

Kapr, Albert

   Schriftkunst : Geschichte, Anatomie und Schonheit der lateinischen Buchstabe / Albert Kapr ; Mit einem Vorwort des Autors  . - Dresden : Verlag der Kunst, 1976 . - 474 p. : ill. ; 29 cm

   Загл. на бълг. : Калиграфия : История, анатомия и красотата на латинската буква.

  

Сист. No: 38654

Спорт. Игри

Езикознание

- 59 -

СФ/801.323.2=60=867/И 93ЦБ I 3665

Испанско-български, българско-испански речник  : 36 000 думи и изрази, 60 000 значения /  Състав. Венцеслав Николов . - София : Колибри, 1998 . - 736 с. ; 12 см

   Съдържа и Топоними и производни съществителни и прилагателни.

   ISBN 954-529-102-8 

  

Сист. No: 38536

- 60 -

СФ/808.67(038)/Р 56ЦБ 37929

Речник на българския език  : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1977 - . - 24 см

   Изд. на БАН, Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин".

   Т. 14. ПРЕЛЕТ- ПЯСЪЧНОЖЪЛТ /  Авт. колектив  Диана Благоева, и др. ; Глав. ред.  Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева ; Ред. колегия  Диана Благоева, и др. . - 2012 . - 1224 с.

   Други авт. : Ц. Георгиева, Д. Дечева, В. Занев, Ел. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, Св. Манова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова ; Други ред. : М. Божилова, Ст. Калдиева-Захариева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Чоролеева.

   ISBN 978-954-322-543-9 (т. 14)

  

Сист. No: 38506

- 61 -

Ч1/801/Я 67ЦБ 37931

Янсон, Торе

   Кратка история на езиците / Торе Янсон ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Милена Нецова ; Науч. консултант и ред. Борян Янев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 264 с. : с табл., к. ; 22 см

   Библиогр. с. 243 - 250 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-152-205-7 

  

Сист. No: 38508

- 62 -

СФ/801.323.2=867=30/E 54ЦБ 37957

Endler, Dietmar et al.

   Worterbuch Bulgarisch-Deutsch / Dietmar Endler, Hilmar Walter . - 3., unverand. Aufl. . - Leipzig : Verlag Enzyklopadie, 1984 . - 931 p. ; 20 cm

   Съд. около 36000 ключови думи.

  

Сист. No: 38537

Литературознание

- 63 -

РВ/886.7(047.53)(092)/П 19ЦБ 37940

Васевски, Камен Василев

   Димитър Пантелеев : Незавършена литературна анкета / Камен Васевски ; С предисл. и послесл. от авт.  . - София : Бълг. писател, 2012 . - 236 с. : със снимки ; 20 см

   Съдържа и Димитър Пантелеев - Дванадесет стихотворения ; Бел., писма и докум. материали към всеки разговор. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-443-902-6 

  

Сист. No: 38517

- 64 -

Кр/886.7.09/Я 18ЦБ I 3685

Зографова, Катя Цветанова

   Култът "Яворов" / Катя Зографова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 16 с. ; 15 см

   Фототип. изд. на Панихида за Яворов / Г. Милев, 2013 и Култът "Яворов" / К. Зографоваса, 2013 са в комплект.

   ISBN 978-619-7040-10-4 

  

Сист. No: 38808

- 65 -

Ч1/886.7(092)/В 15ЦБ 38205

Кънчев, Атанас

   Иван Вазов в Хисар / Атанас Кънчев ; Ред. Росица Стефанова . - Хисар : в. Хисаря ; Ч-ще Иван Вазов, 2000 . - 31 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 30.

  

Сист. No: 38822

- 66 -

Ч1/886.7.09/П 36ЦБ 38192

Пенчева, Радка Пенчева

   Сюжети на забравата. Реванши на паметта : Литературнокрит. статии и документални изследвания / Радка Пенчева . - Пловдив : Астарта, 2011 . - 248 с. : със снимки и факс. ; 20 см

   С библиогр. и бел. след отд. гл.

   ISBN 978-954-350-113-7 

  

Сист. No: 38794

- 67 -

Ч1/886.7.09/С 75ЦБ 37935

Стефанов, Петър

   Българска детска литература : ХХ век / Петър Стефанов ; [Предг.] Вихрен Чернокожев . - В. Търново : Абагар, 2012 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-999-8 

  

Сист. No: 38512

Чужда художествена литература

- 68 -

МС/894.35-31/А 29ЦБ 38194

Аджу, Неслихан

   Какво красиво нищо беше любовта : [Роман] / Неслихан Аджу ; Прев. от тур. Даниела Трифонова . - [София] : ЖАР - Жанет Аргирова, 2012 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-480-094-9 

  

Сист. No: 38798

- 69 -

МС/820-31/А 31, РВ/820-31/А 31ЦБ 38104

Адлър, Елизабет

   Изплъзващи се образи : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - 2. изд. . - София : Kalpazanov, 2013 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0283-3 (Калпазанов)

  

Сист. No: 38708

- 70 -

РВ/894.35-31/А 58ЦБ 38085

Алтайлъ, Ханде

   Неверни кафяви очи : [Роман] / Ханде Алтайлъ ; Прев. от тур. Диана Николова . - София : Делакорт, 2013 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-690-041-8 

  

Сист. No: 38688

- 71 -

РВ/869.0(81)-31/А 60ЦБ 38081

Амаду, Жоржи

   Тереза Батиста, уморена от битки : Роман / Жоржи Амаду ; Прев. от португ. Снежина Томова . - София : Колибри, 2012 . - 494 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-033-8 

  

Сист. No: 38686

- 72 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ II 2658

Апостолова, Божана Георгиева

   Чудото на сензорите : Нова приказка със стари герои / Божана Апостолова ; Худож. Костадин Костадинов . - [Пловдив] : Жанет-45, 2010 . - 24 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова ; Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-491-610-7 

  

Сист. No: 38650

- 73 -

АТ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 38122

Балдачи, Дейвид

   Забравените : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-331-9 

  

Сист. No: 38725

- 74 -

ДБ/820(73)-31/Б 78, МС/820(73)-31/Б 78, РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 38146

Браун, Дан

   Ад : [Роман] / Дан Браун ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров, Елена Кодинова, Венцислав Божилов . - София : Бард, 2013 . - 544 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-409-3 (меки кор.)

  

Сист. No: 38748

- 75 -

АТ/820(73)-31/Б 78ЦБ 38219

Браун, Сандра

   Сделка за милиони : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 392 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-011-8 

  

Сист. No: 38836

- 76 -

РВ/860(82)-31/Б 85ЦБ 38121

Букай, Хорхе и др.

   Да продължа без теб : [Роман] / Хорхе Букай, Силвия Салинас ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1232-2 

  

Сист. No: 38724

- 77 -

РВ/830(436)-31/Г 16ЦБ 38106

Гайгер, Арно

   Старият крал и неговото изгнание : [Биогр. роман] / Арно Гайгер ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Колибри, 2013 . - 167 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-074-1 

  

Сист. No: 38709

- 78 -

РВ/820(73)-31/Г 47ЦБ 38113

Гилбърт, Елизабет

   Знакът на всички неща : [Роман] / Елизабет Гилбърт ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2013 . - 528 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-779-4 

  

Сист. No: 38716

- 79 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 38161

Грийн, Джон

   Вината в нашите звезди : [Роман] / Джон Грийн ; Прев. [от англ.] Анна Стоева . - София : Егмонт България, 2012 . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Fault In Our Stars.

   ISBN 978-954-27-0826-1 

  

Сист. No: 38764

- 80 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 38111

Гришам, Джон

   Теодор Буун: Активист : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2013 . - 256 с. ; 20 см

   
   http://www.theodoreboone.com 

   ISBN 978-954-769-332-6 

  

Сист. No: 38714

- 81 -

АТ/820-32/Д 23, РВ/820-32/Д 23ЦБ 38105

Даръл, Джералд

   Излетът и други подобни дандании : [Сб. разкази] / Джералд Даръл ; Прев. от англ. Павел Петков . - София : Колибри, 2013 . - 215 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-115-1 

  

Сист. No: 38706

- 82 -

РВ/820(73)-31/Д 30ЦБ 38112

Де Бласи, Марлена

   Хиляда дни в Тоскана : [Роман] / Марлена Де Бласи ; Прев. [от англ.] Мария Михайлова . - София : Слънце, 2013 . - 320 с. ; 20 см . -  (Поредица Пътувай и обичай)

   

   ISBN 978-954-742-197-4 

  

Сист. No: 38715

- 83 -

РВ/820(73)-31/Д 37ЦБ 38067

Делински, Барбара

   Един друг живот : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Даниела Кьорчева . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 448 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1238-9 

  

Сист. No: 37970

- 84 -

РВ/820(73)-31/Д 40ЦБ 38123

Демил, Нелсън

   Пантерата : [Роман] / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2012 . - 623 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-353-9 

  

Сист. No: 38726

- 85 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 38068

Дивър, Джефри Уилдс

   Професионалистите : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. от итал. Надежда Розова . - София : Ера, 2013 . - 424 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   

   ISBN 978-954-389-255-6 

  

Сист. No: 38671

- 86 -

РВ/820(73)-312.6/Д 64ЦБ 38101

Диъри, Уерис и др.

   Пустинно цвете : Разтърсваща история за пътя от номадския живот до модния подиум : [Автобиогр. роман] / Уерис Диъри, Катлийн Милър ; Прев. [от англ.] Красимира Матева . - София : AMG Publishing, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Кн. разказва истинската история на живота на Уерис Диъри.

   ISBN 978-954-9696-58-5 (Eйемджи Пъблишинг)

  

Сист. No: 38704

- 87 -

ДБ/875-1/Д 88ЦБ 37973

Древногръцка поезия  /  Състав. и комент. Ангел Малинов ; Прев. [от старогр.] Борислав Георгиев . - София : Пан, 2009 . - 96 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   

   ISBN 978-954-657-836-5 

  

Сист. No: 38554

- 88 -

РВ/820(73)-31/Е 13ЦБ 38083

Еванс, Ричард Пол

   Обещай ми : [Роман] / Ричард Пол Еванс ; Прев. от англ. Людмил Люцканов . - София : Фама, 2012 . - 287 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-436-6 

  

Сист. No: 38687

- 89 -

ДБ/850-4/Е 43, РВ/850-4/Е 43ЦБ 38126

Еко, Умберто

   Да сътворим врага и други писания по случайни поводи : [Сб. есета] / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Габриела Големанска . - София : Бард, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа : Да сътворим врага ; Абсолютно и относително ; Пламъкът е красив ; Ембрионите извън рая ; Велени и тишина ; Размисли за Уикилийкс ; Защо островът е винаги неоткриваем. - С бел. с. 183 - 207.

   ISBN 978-954-655-407-9 

  

Сист. No: 38729

- 90 -

ДБ/850-31/Е 43ЦБ 38154

Еко, Умберто

   Тайнственият пламък на кралица Лоана : [Роман] / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - София : Бард, 2006 . - 464 с. : с ил. ; 22 см

   На кор. : Ил. изд. - Съдържа и Бел. ; Лат. думи и изрази ; Източници на цитатите и ил.

   ISBN 954-585-668-8 

  

Сист. No: 38756

- 91 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 38115

Касъл, Ричард

   Ледена жега : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Илиана Велчева . - София : PRO BOOK, 2013 . - 384 с. ; 21 см . -  ([Поредица Дерик Сторм])

   

   ISBN 978-954-2928-48-5 (Про бук)

  

Сист. No: 38718

- 92 -

РВ/820-31/К 54ЦБ 38119

Кинсела, Софи

   Сватбена нощ : [Роман] / Софи Кинсела ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2013 . - 363 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-309-3 

  

Сист. No: 38722

- 93 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38130

Клайн, Матю

   Рестарт : [Роман] / Матю Клайн ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 2013 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-391-1 

  

Сист. No: 38733

- 94 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38116

Кланси, Том

   Код "Заплаха" : [Роман] / Том Кланси ; Прев. [от англ.] Венцислав Градинаров . - [София] : Прозорец, 2013 . - 552 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-780-0 

  

Сист. No: 38719

- 95 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38117

Кларк, Мери Джейн

   Ефектът на доминото : [Роман] / Мери Джейн Кларк ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - София : Ера, 2013 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-252-5 

  

Сист. No: 38720

- 96 -

МС/820(73)-31/К 63, РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38127

Клейпас, Лайза

   Любовни писма : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-008-8 

  

Сист. No: 38730

- 97 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38125

Клеър, Касандра

   Принцеса с часовников механизъм : [Роман] / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2013 . - 495 с. ; 21 см . -  (Поредица Адски устройства ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-619-157-050-8 

  

Сист. No: 38728

- 98 -

РВ/839.3-32/К 66ЦБ 38050

Клуун, Рей

   Помощ, забремених жена си! : [Разкази] / Рей Клуун ; Прев. от нидерл. Мария Енчева . - Пловдив : Жанет-45, 2010 . - 160 с. ; 21 см

   Съдържа кратки биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-954-491-657-2 

  

Сист. No: 38649

- 99 -

РВ/893.1/К 69ЦБ 38133

Книга на мъртвите  /  Състав., прев. от древноегипетски и бел. Теодор Леков ; С предисл. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2013 . - 640 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Свещените кн. на Древен Египет)

   Прев. е направен по E. Naville. Das agyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Bd. I-II Berlin, 1886 ; E. A. W. Budge. The Chapters of Coming Forth by day or the Theban recension of the Book of the Dead. vol. I-III, London, 1910. - С комент.

   ISBN 978-619-152-232-3 

  

Сист. No: 38736

- 100 -

РВ/820-31/К 88ЦБ 38089

Крайстър, Сам

   Тайната на Торинската плащиница : [Роман] / Сам Крайстър ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : СофтПрес, 2013 . - 416 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-102-0 

  

Сист. No: 38692

- 101 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 37952

Кунц, Дийн

   Лошо място : [Роман] : [Т. 1 - 2] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Жана Димитрова, Вера Георгиева . - София : Плеяда, 1995 . - 20 см

   

   [Т. 1.] . - 238 с.

   

  

Сист. No: 38531

- 102 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 37953

Кунц, Дийн Р.

   Черен лед : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Плеяда, 2002 . - 311 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 38532

- 103 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 37955

Кунц, Дийн Р.

   Зимна луна : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Петър Нинов . - София : Плеяда, 2001 . - 359 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 38534

- 104 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 38097

Къслър, Клайв

   Цербер : [Роман] / Клайв Къслър ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2013 . - 592 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-655-417-8 

  

Сист. No: 38700

- 105 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 38124

Къслър, Клайв и др.

   Портата на дявола : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Боряна Борисова . - София : PRO BOOK, 2013 . - 432 с. ; 21 см . -  (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

   

   ISBN 978-954-2928-49-2 (Про бук)

  

Сист. No: 38727

- 106 -

МС/830-31/Л 63, РВ/830-31/Л 63ЦБ 38079

Линдстрьом, Инга

   Викърби завинаги : [Роман] / Инга Линдстрьом ; Прев. от нем. Цветелина Лакова . - София : Апостроф, 2012 . - 128 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Любовни истории от Швеция)

   Инга Линдстрьом - псевд. на Christiane Sadlo (Кристиане Садло).

   ISBN 978-954-2962-12-0 

  

Сист. No: 38682

- 107 -

АТ/840-31/М 29ЦБ 38231

Маргерит, Виктор

   Ла Гарсон : Роман / Виктор Маргерит ; Прев. от фр. Димитър Михайлов . - В. Търново : Пегас, 1992 . - 205 с. ; 20 см . -  (Поредица Ретро любовен роман)

   

   ISBN 954-539-006-9 

  

Сист. No: 38847

- 108 -

РВ/882-31/М 31ЦБ 38120

Маринина, Александра

   Живот след живота : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 464 с. ; 20 см . -  (Кол. Александра Маринина)

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 978-954-26-1229-2 

  

Сист. No: 38723

- 109 -

РВ/820-31/М 79ЦБ 38109

Мойс, Джоджо

   Момичето, което бях : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 432 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1235-3 

  

Сист. No: 38712

- 110 -

РВ/830-31/М 97ЦБ 38107

Мьорс, Валтер

   Градът на сънуващите книги : Роман / Валтер Мьорс ; С ил. от авт.  ; Прев. [от нем.], послесл. Светкко О'Славев . - [София] : Orgon, 2013 . - 504 с. : с ил. ; 20 см

   С позагл. на загл. с. : Един роман от Замония на Змей Митоблудни, ил. и точно прев. от оригинала от В. Мьорс.

   ISBN 978-954-92966-3-1 

  

Сист. No: 38710

- 111 -

РВ/882-31/Н 37ЦБ 38049

Нгуен, Кристина

   Облогът : Роман / Кристина Нгуен ; Прев. от рус. Нели Христова . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 216 с. ; 20 см

   Съдържа и биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-954-491-679-4 

  

Сист. No: 38648

- 112 -

ДБ/820-31/О-74ЦБ 38195

Оруел, Джордж

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1984 / Джордж Оруел ; Прев. от англ. Лидия Божилова ; Фермата на животните : [Романи] / Прев. от англ. Албена Димитрова . - София : Фама, 2009 . - 416 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-352-9 

  

Сист. No: 38799

- 113 -

РВ/820-31/П 22ЦБ 38096

Паркър, Уна-Мери

   Родово проклятие : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 272 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1240-7 

  

Сист. No: 38699

- 114 -

АТ/882-31/П 93ЦБ 38220

Пучков, Лев Николаевич

   Опасно разузнаване : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Сер. СПЕЦНАЗ - ГРУ)

   На загл. с. сер. е СПЕЦНАЗ - ОТРЯД N 9.

   ISBN 954-26-1246-Х 

  

Сист. No: 38837

- 115 -

РВ/830-31/Р 51ЦБ 38118

Ремарк, Ерих Мария

   Трима другари : [Роман] / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Недялка Попова . - София : Фама, 2013 . - 420 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-597-463-2 

  

Сист. No: 38721

- 116 -

ДБ/830-31/Р 51ЦБ 38134

Ремарк, Ерих Мария

   Живот назаем : [Роман] / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Венцеслав Константинов . - София : Ciela, 2009 . - 304 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Попул. класика)

   Е. М. Ремарк е псевд. на Ерих Паул Ремарк.

   ISBN 978-954-28-0555-7 (Сиела)

  

Сист. No: 38737

- 117 -

ДБ/830-31/Р 52, РВ/830-31/Р 52ЦБ 38042

Ренц, Силвия и др.

   Царят на Вавилон : Роман : В 3 кн. / Силвия Ренц, Фредерик Пелзенер . - [Ново изд.] . - [София] : Fenix desing, 2008 - . - 20 см

   Вторият авт. известен като Фредерик Пелзер.

   Кн. 2. Епоха на разцвет /  Прев. [от нем.]  Калина Иванова . - [2008] . - 536 с.

   В кн. означено 2. изд. - На гърба на загл. с. : Роман в 3 ч. : Ч. 2.

   ISBN 978-954-8890-31-1  (кн. 2)

  

Сист. No: 38634

- 118 -

РВ/820(73)-31/Р 66ЦБ 38114

Ричман, Алисън

   Изгубената съпруга : Роман / Алисън Ричман ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1237-7 

  

Сист. No: 38717

- 119 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 38092

Робърдс, Карън

   Страх : [Роман] / Карън Робърдс ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - София : Kalpazanov, 2013 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0284-0 (Калпазанов)

  

Сист. No: 38695

- 120 -

МС/820(73)-31/Р 70, РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 38091

Робъртс, Нора

   Предателство в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1234-6 

  

Сист. No: 38694

- 121 -

РВ/820(73)-31/Р 87ЦБ 38098

Рот, Филип Милтън

   Възмущение : [Роман] / Филип Рот ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева . - София : Колибри, 2013 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-050-5 

  

Сист. No: 38701

- 122 -

РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 38128

Силва, Даниъл

   Падналият ангел : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Димитър Добрев . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1241-9 

  

Сист. No: 38731

- 123 -

РВ/820(73)-31/С 47ЦБ 38086

Смит, Кристофър

   Пето авеню : [Роман] / Кристофър Смит ; Прев. [от англ.] Теодора Божилчева, Венцислав Божилов . - София : Бард, 2013 . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-404-8 

  

Сист. No: 38689

- 124 -

РВ/850-31/С 52ЦБ 38100

Сотиле, Салво

   Осъдени на живот : [Роман] / Салво Сотиле ; Прев. от итал. Йонка Дамянова . - София : Ера, 2013 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-254-9 

  

Сист. No: 38703

- 125 -

МС/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 38095

Стийл, Даниел

   Предателство : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Диана Кутева, Стамен Стойчев . - София : Бард, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-655-421-5 

  

Сист. No: 38698

- 126 -

РВ/820(73)-31/Т 95ЦБ 38075

Тъниклиф, Хана

   С дъх на чаени листа : [Роман] / Хана Тъниклиф ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Enthusiast, 2013 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-047-8 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 38678

- 127 -

АТ/820(73)-31/У 13ЦБ 38222

Уайзбъргър, Лорън

   Отмъщението носи Прада : Дяволът се завръща : [Роман] / Лорън Уайзбъргър ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2013 . - 408 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-196-4 (Интенс)

  

Сист. No: 38839

- 128 -

ДБ/820(73)-31/Ф 17, РВ/820(73)-31/Ф 17ЦБ 38094

Файндър, Джоузеф

   Параноя : [Роман] / Джоузеф Файндър ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : PRO BOOK, 2013 . - 544 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2928-50-8 (Про бук)

  

Сист. No: 38697

- 129 -

РВ/840-31/Ф 78ЦБ I 3664

Франс, Анатол

   На белия камък : Роман / Анатол Франс ; Прев. от фр. Мария Георгиева ; [Предг.] Георги Куфов . - Варна : Георги Бакалов, 1983 . - 199 с. ; 16 см

   Съдържа и Диалозите на А. Франс / Г. Куфов.

  

Сист. No: 38523

- 130 -

РВ/820(73)-31/Ф 83ЦБ 38069

Фрийти, Барбара

   Заливът на ангелите : [Роман] / Барбара Фрийти ; Прев. от англ. Росица Златанова . - София : Плеяда, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-334-1 

  

Сист. No: 38672

- 131 -

РВ/820-31/Х 26ЦБ 38090

Харви, Джон

   Плът и кръв : Роман / Джон Харви ; Прев. от англ. Иванка Савова . - Пловдив : Летера, 2012 . - 400 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-516-986-1 

  

Сист. No: 38693

- 132 -

АТ/820-31/Х 60ЦБ 38221

Хол, Таркуин

   Случаят с изчезналата прислужница : [Роман] / Таркуин Хол ; Прев. от англ. Диляна Пчелова . - София : ВАКОН, 2013 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9535-58-7 

  

Сист. No: 38838

- 133 -

РВ/820-31/Х 68ЦБ 38078

Хорнби, Ник

   Джулиет гола : [Роман] / Ник Хорнби ; Прев. от англ. Вергил Немчев . - София : Алтера, 2012 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9757-79-8 

  

Сист. No: 38681

- 134 -

РД/820(73)-31/Ч 48ЦБ 38166

Чбоски, Стивън

   Предимствата да бъдеш аутсайдер : [Роман] / Стивън Чбоски ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2013 . - 216 с. ; 21см

   Ориг. загл. The perks of being a wallflower / Stephen Chbosky.

   ISBN 978-954-27-0935-0 

  

Сист. No: 38769

- 135 -

МС/820(73)-31/Ш 51, РВ/820(73)-31/Ш 51ЦБ 38103

Шелдън, Сидни и др.

   Ангел на мрака : [Роман] / Сидни Шелдън, Тили Багшоу ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2013 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-425-3 

  

Сист. No: 38707

- 136 -

РВ/894.35-31/Ю 14ЦБ 38099

Юджейълмаз, Мухтерем

   Михримах, розата на султанския дворец : Роман / Мухтерем Юджейълмаз ; Прев. от тур. Ивайло Фердинандов . - София : Унискорп, 2013 . - 208 с. ; 22 см . -  (Поредица Избрано за вас)

   

   ISBN 978-954-330-397-7 

  

Сист. No: 38702

Българска художествена литература

- 137 -

РВ/886.7-31/А 64ЦБ 37956

Ангелова, Керана

   Елада Пиньо и времето : [Роман] / Керана Ангелова . - 2. изд. . - Бургас : Знаци, 2009 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9850-21-5 

  

Сист. No: 38535

- 138 -

ДБ/886.7-31/А 92ЦБ 38051

Асиова, Бойка Петрова

   Яловата вдовица : Роман / Бойка Асиова . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2007 . - 299 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-380-9 

  

Сист. No: 38653

- 139 -

РВ/886.7-32/Б 16ЦБ 38046

Бакалов, Тодор Иванов

   Нестинарката : Дъщерята на огъня : [Новела] / Тодор Бакалов ; Худож. Петър Терзиев . - [София] : Булгарика, 1995 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   На предзагл. с. загл. е Дъщерята на огъня.

  

Сист. No: 38640

- 140 -

РВ/886.7-32/Б 27ЦБ 38206

Басарини, Симеон Георгиев

   Слава на забравените : Разкази и новели / Симеон Басарини ; С предисл. от авт.  . - София : Амадеус Принт, 2013 . - 84 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9897-38-8 

  

Сист. No: 38823

- 141 -

РВ/886.7-32/Б 27ЦБ 38207

Басарини, Симеон Георгиев

   Новото време или убиец по необходимост : Разкази и новели / Симеон Басарини . - София : Амадеус Принт, 2013 . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9897-39-5 

  

Сист. No: 38824

- 142 -

РВ/886.7-17/Б 27ЦБ 38214

Басарини, Симеон Георгиев

   Българското безвремие : Сатирични стихове (1980 - 2010) / Симеон Басарини . - София : Амадеус Принт, 2012 . - 40 с. ; 21 см

   Кн. от. авт. на пред задната кор.

   ISBN 978-954-9897-34-0 

  

Сист. No: 38831

- 143 -

РВ/886.7-31/В 15ЦБ 37962

Вазов, Иван Манчов

   Под игото : Роман / Иван Вазов . - 10. изд. . - София : Бълг. писател, 1988 . - 423 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 38543

- 144 -

РВ/886.7-17/Г 22ЦБ I 3689

Ганчев, Борислав Иванов

   Копнежи и бодежи : СклЕротични строфи / Любоф N-ска ; Худож. Борислав Ганчев . - Пловдив : АДГ, 2006 . - 60 с. : с ил. ; 16 см . -  ([Поредица] Сатирична еротика)

   Любоф N-ска е псевд. на Б. Ив. Ганчев.

   ISBN 954-794-048-1 

  

Сист. No: 38813

- 145 -

РВ/886.7-17/Г 22ЦБ I 3690

Ганчев, Борислав Иванов

   Копнежи и бодежи 2 : СклЕротични строфи / Любоф N-ска ; Худож. Борислав Ганчев . - Пловдив : АДГ, 2006 . - 60 с. : с ил. ; 16 см . -  ([Поредица] Сатирична еротика)

   Любоф N-ска е псевд. на Б. Ив. Ганчев.

   ISBN 954-794-051-1 

  

Сист. No: 38815

- 146 -

РВ/886.7-193/Г 22ЦБ I 3691

Ганчев, Борислав Иванов

   Тюрлюгювеч : ЕпиграМанджа за всеки вкус : Солении, пиперлии, киселици, сладостии и пр. вкЪсотии / Борислав Ганчев ; Худож. Борислав Ганчев . - Пловдив : АДГ, [2006] . - 108 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 954-794-054-6 

  

Сист. No: 38820

- 147 -

ДБ/886.7-31/Г 37, РВ/886.7-31/Г 37ЦБ 38043

Георгиев, Людмил

   Мръсна задача : Роман / Людмил Георгиев . - [София] : Fenix desing, 2009 . - 267 с. ; 20 см . -  (Поредица Креалистична лит.)

   

   ISBN 978-954-8890-73-1 (Феникс Дизайн)

  

Сист. No: 38635

- 148 -

РВ/886.7-32/Г 70ЦБ 38132

Господинов, Георги

   И всичко стана луна : Разкази / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 166 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-954-491-945-0 

  

Сист. No: 38735

- 149 -

ДБ/886.7-32/Г 70, РВ/886.7-32/Г 70ЦБ 38179

Господинов, Георги

   И други истории / Георги Господинов ; С предисл. от авт.  . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 136 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-954-491-941-2 (меки кор.)

  

Сист. No: 38781

- 150 -

ДБ/886.7-31/Г 70, РВ/886.7-31/Г 70ЦБ 38182

Господинов, Георги

   Физика на тъгата : Роман / Георги Господинов . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 342 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-954-491-831-6 (меки кор.)

  

Сист. No: 38784

- 151 -

ДБ/886.7-8/Д 14ЦБ 37971

Далчев, Атанас Христов

   Стихотворения. Избрани фрагменти и преводи / Атанас Далчев ; Състав., предг. и библиогр. Радой Ралин . - София : Пан, 2006 . - 224 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и крит. статия Христо Ботев и народната песен ; А. Далчев - живот в дати. - Библиогр. с. 212 - 219.

   ISBN 954-657-426-0 

  

Сист. No: 38305

- 152 -

МС/886.7-1/Д 42, РВ/886.7-1/Д 42ЦБ 37965

Денева, Елена

   Натюрморт с пеперуди : [Стихове] / Елена Денева ; Ред. Виолета Христова, Камелия Кондова ; Худож. Ина Христова . - София : Потайниче, 2013 . - 78 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2965-11-4 

  

Сист. No: 38546

- 153 -

ДБ/886.7-31/Д 76, РВ/886.7-31/Д 76ЦБ 38041

Домнева, Мира Ангелова

   Последното добро на сътворението : [Роман] / Мира Домнева . - [София] : Fenix desing, 2009 . - 128 с. ; 20 см

   На загл. и преззагл. с. загл. е сгрешено. - Пълното име на авт. Мира Ангелова Грозденова-Домнева.

   ISBN 978-954-8890-63-2 (Феникс Дизайн)

  

Сист. No: 38633

- 154 -

РВ/886.7-31/И 13ЦБ 38066

Ибанес, Миранда

   Парола "Любов" : Роман / Миранда Ибанес . - София : Кронос, 2013 . - 192 с. ; 20 см

   Миранда Ибанес е псевд. на авт. Милена Иванова.

   ISBN 978-954-366-068-1 

  

Сист. No: 37958

- 155 -

РВ/886.7-31/К 89ЦБ 38087

Красин, Христо Красимиров

   Коланджа : Сага за свършека на времето / Христо Красин ; Ред. Янко Тодоров Енчев . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-929-0 

  

Сист. No: 38690

- 156 -

РВ/886.7-31/С 31ЦБ 38110

Секулов, Александър Илиев

   Гравьор на сънища : Изящен роман / Александър Секулов ; Худож. Атанас Хранов . - София : Ciela, 2013 . - 344 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1313-2 (Сиела)

  

Сист. No: 38713

- 157 -

ДБ/886.7-1(082.2)/С 88, РВ/886.7-1(082.2)/С 88ЦБ 38189

Стъпки 6  : Стихове от бълг. учени : [Антология] /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [София] : [Сдружение Евроинтеграция и информ.], 2013 . - 108 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Клуб Млади Таланти представя...)

   Други състав. : И. Арсенова, П. Лазарова, Б. Цекова отбелязани на гърба на загл. с. ; На загл. с. : Европ. нощ на учените. - С кратки биогр. бел. за авт. под линия. - Сб. се изд. със съдействието на Съюза на учените в България и се финансира по проект K-TRIO в рамките на подпрогр. Хора на 7 рамкова прогр. на ЕС Researchers night 2013.

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 38801

- 158 -

ГК/886.7-31/Т 25, ДБ/886.7-31/Т 25, Ло/886.7-31/Т 25, Р11/886.7-31/Т 25, РВ/886.7-31/Т 25, РД/886.7-31/Т 25ЦБ 37961

Талев, Димитър

   Железният светилник : Роман / Димитър Талев . - 10. изд. . - София : ОФ, 1979 . - 376 с. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. ист. проза)

   Пълното име на авт. е Димитър Талев Петров. - 1. изд. 1952.

  

Сист. No: 38542

- 159 -

АТ/886.7-32/Т 70ЦБ 38218

Томов, Георги Делчев

   Не беше тук и си отиде : [Разкази] / Георги Томов ; Предг. Христо Блажев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 264 с. ; 22 см . -  (Библ. Гравитация ; [3])

   

   ISBN 619-152-244-4 

  

Сист. No: 38835

- 160 -

РВ/886.7-1/Ф 50ЦБ 38148

Филипов, Крум

   Воден знак : Стихотворения / Крум Филипов ; Худож. Румен Жеков . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-948-1 

  

Сист. No: 38750

Литература за деца и юноши

- 161 -

ДБ/839.8-93-91/А 65ЦБ II 2650

Андерсен, Ханс Кристиан

   Палечка : [Приказка] / Ханс Кристиян Андерсен ; Худож. Георги Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, 2012 . - [8] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Ела с мен в приказния свят!)

   

   ISBN 978-954-431-888-8 

  

Сист. No: 31617

- 162 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 38209

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана и чудовището Тъмп : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - [48] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   

   ISBN 978-954-491-938-2 (меки кор.)

  

Сист. No: 38826

- 163 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 38210

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в нощта на чудесата : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   

   ISBN 978-954-491-775-3 (меки кор.)

  

Сист. No: 38827

- 164 -

РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 38242

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в деня на боклуците : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов . - София : Жанет-45, 2012 . - [70] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-954-491-837-8 (меки кор.)

  

Сист. No: 38859

- 165 -

РД/886.7-93-34/Б 28ЦБ 38185

Батко Златко

   Медената пита : [Приказка] / Батко Златко ; Ил. Вадим Лазаркевич . - София : Световете, 2013 . - [16] с : цв. ил. ; 23 см . -  (Кол. Лазаркевич)

   Батко Златко - псевд. на Марин Петров Батенбергски.

   ISBN 978-954-92872-2-6 

  

Сист. No: 38787

- 166 -

РД/888.3-93-34/Б 34ЦБ 37983

Белият елен  : Латв. нар. приказка /  Ил. Н. Кочергин ; Прев. [от латв.] Веска Маринова . - София : New media group, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое: Вълшебни приказки в картинки ; 64)

   

   ISBN 978-954-340-294-6 (Ню медия груп)

  

Сист. No: 38570

- 167 -

РД/840-93-34/Б 61ЦБ 38159

Бомон, Емили

   Енциклопедия на принцесите /  Текст Емили Бомон ; Състав. Натали Белиню ; Ил. Софи Тусен ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2013 . - 125 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Тоалет на принцеса.

   ISBN 978-954-660-301-2 

  

Сист. No: 38761

- 168 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 38162

Бърчет, Джан и др.

   Корабът призрак : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2013 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   

   ISBN 978-954-625-870-0 

  

Сист. No: 38762

- 169 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 38163

Бърчет, Джан и др.

   Отвличането : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2013 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   

   ISBN 978-954-625-874-8 

  

Сист. No: 38765

- 170 -

РД/886.7-93-1/Г 22ЦБ 38201

Ганчев, Борислав Иванов

   Ха, познай де ; Луда баба ; Какъв съм аз : Три книжки сестрички в една къща всички : Стихчета и гатанки / Борко Бърборко ; Худож. Велина Даскалова . - София : Виденов & син, 2013 (Пловдив : печ. Жанет 45) . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Друго подзагл. : Загадки-отгадки, Заигравки, Грешки-смешки, Разбърканици. - Борко Бърборко е псевд. на Б. Ив. Ганчев.

   ISBN 978-954-8319-63-8 

  

Сист. No: 38816

- 171 -

РД/886.7-93-193.1/Г 22ЦБ 38203

Ганчев, Борислав Иванов

   Черга пъстроцветна : Гатанки всякакви / Борко Бърборко ; Худож. Велина Даскалова . - София : Виденов & син, 2013 (Пловдив : печ. Жанет 45) . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Борко Бърборко е псевд. на Б. Ив. Ганчев.

   ISBN 978-954-8319-62-1 

  

Сист. No: 38818

- 172 -

РД/886.7-93-1/Г 22ЦБ 38204

Ганчев, Борислав Иванов

   Дъхава китка : Стихчета и гатанки за природа, растения и забавления / Борислав Ганчев ; С ил. от изд.  . - В. Търново : Слово, 2013 . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   Борко Бърборко е псевд. на Б. Ив. Ганчев.

   ISBN 978-954-439-975-7 

  

Сист. No: 38819

- 173 -

РД/830-93-31/Г 29ЦБ 38167

Генгер, Елизабет

   Изгубени в чата : [Роман] / Елизабет Генгер ; Прев. [от нем.] Мария Любенова Добревска . - София : Гея-Либрис, 2013 . - 160 с. ; 19 см . -  (Поредица За момичета)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-300-123-1 

  

Сист. No: 38768

- 174 -

РД/886.7-93-32/Д 46ЦБ 38211

Деца дописват "Малката Божана"  : [Разкази от деца] /  Състав. Екатерина Йосифова ; [Предг.] София Несторова . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - [52] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   

   ISBN 978-954-491-932-0 (меки кор.)

  

Сист. No: 38828

- 175 -

ДБ/886.7-93-34/Е 53ЦБ 37919

Елин Пелин

   Дядовата ръкавичка : [Приказка] / Елин Пелин ; Худож. Биляна Господинова . - [София] : Златното пате, [2013] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см . -  ([Поредица] Приказки незабравими в рими : Избрано)

   

   ISBN 978-954-431-476-7 

  

Сист. No: 38496

- 176 -

ДБ/886.7-93-34/Ж 32ЦБ 37926

Жекова, Ангелина Иванова

   Болен здрав носи : [Приказка] / Ангелина Жекова . - София : Посоки, 2012 . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см . -  ([Поредица] Бабо прочети ми приказката в рими ; бр. 3)

   

   ISBN 978-954-361-265-9 

  

Сист. No: 38502

- 177 -

ДБ/886.7-93-1(082.2)/Ж 94ЦБ 37925

Жълтоклюно патенце  : [Стихове за деца] / Чичо Стоян и др ; Ил. Кирил Танев . - [София] : Пан, [2013] . - [16] с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Стихотворения за деца)

   Други авт. : Д. Габе, Е. Багряна, В. Паспалеева, М. Лакатник, Д. Спасов, Л. Милева, Ат. Цанков, М. Ганчев, З. Василева, Ц. Лалев.

   ISBN 978-954-660-307-4 

  

Сист. No: 38501

- 178 -

ДБ/886.7-93-34/З-73ЦБ 37917

Златина, Галина

   Шишарко : [Приказка] / Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев . - [София] : Златното пате, [2013] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см . -  ([Сер.] Приказки незабравими в рими : Избрано)

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-474-3 

  

Сист. No: 38494

- 179 -

РД/886.7-93-2/И 83ЦБ 38175

Йорданов, Недялко Асенов

   Приключения опасни със герои сладкогласни : [Пиеса за деца] / Недялко Йорданов ; Ил. Кремена Пенчева . - София : Милениум, 2012 . - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-202-3 

  

Сист. No: 38777

- 180 -

РД/830-93-32/К 61ЦБ 38187

Кифер, Филип

   Наръчник за детективи : [Разкази за деца] / Филип Кифер ; Ил. Райнер Щолте ; [Прев. на нем.] Ирена Стоянова Патулова . - [София] : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Детективска агенция Книфел & Кнобел)

   Името на прев. е отбелязано на задната кор.

   ISBN 978-954-625-845-8 

  

Сист. No: 38789

- 181 -

РД/860-93-31/Л 63ЦБ 38158

Линдо, Елвира

   Манолито Очилатко : [Роман за деца] / Елвира Линдо ; Прев. от исп. Стефка Кожухарова ; Ил. Илко Грънчаров . - София : Агата-А, 2012 . - 136 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-540-082-7 

  

Сист. No: 38760

- 182 -

РД/886.7-93-1/М 32ЦБ I 3680

Марнополски, Иван

   Африка се смее : [Стихотворения] / Иван Марнополски ; Худож. Вадим Лазаркевич . - София : Световете, 2013 . - [20] с. : с цв. ил. ; 17Х23 см . -  (Кол. Лазаркевич)

   

   ISBN 978-954-92872-5-7 

  

Сист. No: 38791

- 183 -

РД/886.7-93-1/М 42ЦБ II 2659

Машев, Красимир Георгиев

   Кухненски слон : Загадки за умни глави / Красимир Машев ; Худож. Мая Бочева - Уики . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-491-430-1 

  

Сист. No: 38651

- 184 -

ДБ/886.7-93-91/М 45ЦБ 37913

Медената питка  : [Приказка] . - София : Посоки, 2010 . - [10] с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Любимата ми кн. ; бр. 20)

   

   ISBN 978-954-361-141-6 

  

Сист. No: 38490

- 185 -

РД/886.7-93-34/М 66ЦБ 38188

Минков, Светослав Константинов

   Маскираната лисица : [Приказка] / Светослав Минков ; Ил. Вадим Лазаркевич . - София : Световете, 2013 . - [16] с. : цв. ил. ; 23 см . -  (Кол. Лазаркевич)

   

   ISBN 978-954-92872-6-4 

  

Сист. No: 38790

- 186 -

РД/850-93-31/М 95ЦБ 38177

Мур, Юлисес

   Дюкянът на забравените карти : [Роман] / Юлисес Мур ; Ил. Лакопо Бруно ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2013 . - 248 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1028-8 

  

Сист. No: 38779

- 187 -

РД/850-93-31/М 95ЦБ 38183

Мур, Юлисес

   Вратата на времето : [Роман] / Юлисес Мур ; Ил. Лакопо Бруно ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2013 . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-0971-8 

  

Сист. No: 38785

- 188 -

РД/886.7-93-1/Н 32ЦБ I 3692

Наур, Бета

   Криеница : Гатанки за азбуката в стихчета / Бета Наур ; Худож. Нели Бъзева - Neli4kata . - Пловдив : Блаком, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 13Х17 см

   Друго подзагл. : Буквичката оцвети - ти азбуката научи. - Бета Наур е псевд. на Елизабета Дорамбазова.

   ISBN 978-619-7010-18-3 

  

Сист. No: 38821

- 189 -

РД/839.6-93-31/Н 60ЦБ 38176

Несбьо, Ю

   Пръц-прахът на доктор Проктор : [Роман] / Ю Несбьо ; Ил. Пер Дюбвиг ; Прев. от норв. Ева Кънева . - София : Емас, [2013] . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-357-251-9 

  

Сист. No: 38778

- 190 -

РД/820(73)-93-31/П 16ЦБ 38164

Паласио, Ар Джей

   Чудо : [Роман за деца] / Ар Джей Паласио ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : Бард, 2013 . - 400 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-403-1 

  

Сист. No: 38766

- 191 -

РД/886.7-93-1/П 20ЦБ II 2660

Панчев, Панчо Борисов

   Бау-бау, Шаро ; Пис-пис, Писано : Стихотворения от дядо Пънч / Дядо Пънч ; Ил. Капка Кънева . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 20, 19 с. : с цв. ил. ; 65Х22 см, сгъната до 28Х22 см

   Дядо Пънч - псевд. на Панчо Борисов Панчев.

   ISBN 978-954-491-424-0 

  

Сист. No: 38652

- 192 -

ДБ/886.7-93-32/Р 14ЦБ II 2664

Радичков, Йордан Димитров

   Ние, врабчетата : [Разкази за деца] / Йордан Радичков ; С рис. на Йордан Радичков ; Худож. Виктор Вертер Паунов . - София : Нике, 2013 . - 140 с. : с ил. ; 26Х20 см

   

   ISBN 978-619-900771-1-6 

  

Сист. No: 38795

- 193 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 38168

Стивънсън, Стийв

   Бенгалската перла : [Роман] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2013 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 2)

   Ориг. загл. La perla del Bengala / Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-954-625-872-4 

  

Сист. No: 38770

- 194 -

РД/820-93-31/С 88ЦБ 38181

Стюарт, Майкъл

   Крал Гарван : [Роман за тийнейджъри] / Майкъл Стюарт ; Прев. [от англ.] Майре Буюклиева . - София : Артлайн Студиос, 2013 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2908-41-8 

  

Сист. No: 38783

- 195 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 38178

Уеб, Холи

   Роуз и къщата на магьосника : [Роман] / Холи Уеб ; Прев. от англ. Стоянка Илчева . - София : Колибри, 2013 . - 208 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Rose / Holly Webb. - Пълното име на прев. е Стоянка Ачкова Ангелова.

   ISBN 978-954-529-916-2 

  

Сист. No: 38780

- 196 -

РД/886.7-93-34/Ф 69ЦБ II 2665

Фол, Александър Николаев

   Седем приказки за миналото на света / Александър Фол ; Ил. Любен Диманов ; Портр. на А. Фол Светлин Русев ; Предг. Анатолий Кънев ; [С послесл. от авт.]  . - 2. изд. . - [София] : Симолини 94, 2010 . - 104 с. : с цв. ил. ; 26Х20 см

   Ил. и авт. на предг. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Култ.-просв. д-во Родно лудогорие.

   ISBN 978-954-9493-28-3 

  

Сист. No: 38800

- 197 -

РД/830-93-31/Х 33ЦБ 38184

Хаферкамп, Кай

   Черният фантом : Три криминални загадки за находчиви детективи : [Роман за деца] / Кай Хаферкамп ; Худож. Райнер Щолте ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - [София] : Фют, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Детективска агенция Книфел & Кнобел)

   

   ISBN 978-954-625-846-5 

  

Сист. No: 38786

- 198 -

РД/830-93-31/Х 33ЦБ 38186

Хаферкамп, Кай

   Дръзкият подпалвач : Три криминални загадки за находчиви детективи : [Роман за деца] / Кай Хаферкамп ; Худож. Райнер Щолте ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - [София] : Фют, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Детективска агенция Книфел & Кнобел)

   

   ISBN 978-954-625-847-2 

  

Сист. No: 38788

Отраслева литература за деца и юноши

- 199 -

РД/087.5:551.46(031)/Е 67ЦБ 38165

Енциклопедия на морето  /  Текст Елен Гримо, Мари-Рене Гийоре ; Състав. Емили Бомон ; Ил. Бернар Алюни, Мари-Кристин Льомайор ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2012 . - 125 с. : цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица [Енциклопедия на...])

   

   ISBN 978-954-660-221-3 

  

Сист. No: 38767

- 200 -

ДБ/087.5:59/М 27ЦБ 37921

Манолов, Валери

   Животните шампиони / Валери Манолов ; Худож. Кирил Танев . - [София] : Пан, 2013 . - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Да научим най-интересното за... ; [1])

   

   ISBN 978-954-660-272-5 

  

Сист. No: 38498

- 201 -

ДБ/087.5:59/М 27ЦБ 37920

Манолов, Валери

   Животните майстори / Валери Манолов ; Худож. Кирил Танев . - [София] : Пан, 2013 . - [10] с. : с цв. ил. ; 22X24 см . -  (Поредица Да научим най-интересното за... ; [2])

   

   ISBN 978-954-660-271-8 

  

Сист. No: 38499

- 202 -

АТ/087.5:568.1(031)/П 93ЦБ II 2666

Пугаси, Александра

   Динозаврите : Изчезналите гиганти /  Текст Александра Пугаси ; Ил. Александра Чиматорибус и др ; Прев. от итал. Александрина Дженева . - София : Гема, 2000 . - 40 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Енциклопедия на златните знания)

   Авт. отбелязана в библиогр. каре ; Други ил. : Дж. Б. Бертели, Б. Коради, Кр. Фос, Фл. Гирингели, М. Лупатели, Р. Мориджа, У. Пецоли, М. Пиато.

   ISBN 954-8234-53-Х 

  

Сист. No: 38849

- 203 -

РД/087.5:22/Т 45ЦБ I 3666

Тейлър, Кенет Н.

   Моята първа библия в картинки : [Уч. помагало по религия] / Кенет Н. Тейлър ; Ил. Ричард Хук, Франсис Хук ; [Прев. от англ.]  . - 5. изд. . - Herrljunga, Sweden : International BIBLE Society - Europe, 2000 . - 256 с. : с цв. ил. ; 18 см

   Изд. на М-во на образованието и науката на РБългария.

  

Сист. No: 38541

География

История

- 204 -

РВ/949.7/А 97ЦБ 38045

Ачков, Никола Петров

   Изоставените Балкани : Дългият път на търпението. В сянката на пропуснатите столетия / Никола Ачков . - [София] : Fenix desing, 2009 . - 141 с. ; 20 см . -  (Поредица Народополитика)

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-8890-70-0 (Феникс Дизайн)

  

Сист. No: 38638

- 205 -

РВ/931/Б 27ЦБ 38208

Басарини, Симеон Георгиев

   Най-древната история на българите : Ист. моногр. / Симеон Басарини . - София : Амадеус Принт, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 92 - 93 ; Кн. от. авт. с. 94 - 95.

   ISBN 978-954-9897-32-6 

  

Сист. No: 38825

- 206 -

Ч1/949.72.04/М 15ЦБ 37930

Българското възрожденско общество - проблеми, борби и постижения  : Сб. с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова /  Състав. Пламен Божинов, Антоанета Кирилова ; Ред. колегия Илия Тодев и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 528 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Други ред. : О. Тодорова, А. Кирилова, Пл. Божинов ; Пълното име на втория състав. - Антоанета Кирилова Атанасова ; Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 33 - 54 и под линия ; Рез. на англ. - Изд. на БАН, Институт за ист. изследвания.

   ISBN 978-954-322-544-6 

  

Сист. No: 38507

- 207 -

РВ/930.85/З-13ЦБ 38039

Забранената история  /  Състав., [въвед.] Дж. Дъглас Кениън ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2005 . - 373 с. : с ил., 4 л. : цв. ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

  

Сист. No: 38631

- 208 -

РВ/949.72.05(092)/Г 45ЦБ 38072

Илиев, Андрея Илиев

   Никола Гешев срещу Черните ангели / Андрея Илиев . - София : Ciela, 2013 . - 372 с. : със снимки ; 23 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Библиогр. с. 370 - 371 и под линия.

   ISBN 978-954-28-1349-1 (Сиела)

  

Сист. No: 38676

- 209 -

РВ/949.72.05(092)/К 98ЦБ 38070

Кьосева, Цветана Лазарова

   Красивите лица на терора : (Малки истории от полицейските арх.) / Цветана Кьосева . - София : Ciela, 2013 . - 196 с. : със снимки, факс. ; 24 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Библиогр. с. 193 - 195.

   ISBN 978-954-28-1348-4 (Сиела)

  

Сист. No: 38673

- 210 -

Ч1/949.72.05/Р 29ЦБ 38057

Райчевски, Стоян Чилов

   Етническо прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903 - 1913 - 1923) : [Док. хроника] / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 544 с. : с табл., 12 л. : снимки и факс. ; 22 см . -  (Поредица Бежанци)

   Библиогр. с. 535 - 543 и под линия.

   ISBN 978-954-09-0761-1 

  

Сист. No: 38663

- 211 -

Ч1/982/С 12ЦБ 38056

Саборидо, Хорхе и др.

   Кратка история на Аржентина / Хорхе Саборидо, Лусиано Де Привителио ; Прев. от исп. Стефка Кожухарова ; С предг. и въвед.  . - София : Рива, 2013 . - 392 с. : с к. ; 23 см

   Библиогр. с. 381 - 384.

   ISBN 978-954-320-431-1 

  

Сист. No: 38660

Краезнание - отраслева литература

- 212 -

Кр/К78/Х 15, РВ/К78/Х 15ЦБ I 3669

Баларева, Агапия Димитрова

   Димитър Хаджигеоргиев : [Биогр. очерк] / Агапия Баларева ; Ред. Венелин Кръстев . - София : Наука и изкуство, 1962 . - 56 с., 1 л. портр. ; 17 см . -  (Библ. Бълг. композитори ; 6)

   Съдържа и списък на композициите на Д. Хаджигеоргиев. - Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 38559

- 213 -

Кр/К91/Б 60ЦБ II 2655

Бойчев, Г. и др.

   Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти : [Сборник] / Г. Бойчев, Ис. Ненчева, Д. Неделчева ; Рец. Ив. Георгиев, Н. Костадинова . - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 . - 174 с. : със сх., табл. ; 29 см

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с. - Съдържа и Табл. с правилните отговори.

   ISBN 978-954-338-050-3 

  

Сист. No: 38619

- 214 -

Кр/К324/Ж 34ЦБ 38047

Предизборна програма на д-р Евгений Желев, независим кандидат за кмет на община Стара Загора  : Местни избори '2007 / Евгений Желев . - [Ст. Загора], 2007 . - 16 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 38641

- 215 -

Кр/К378.4/И 22ЦБ 38032

Иванова, Тонка Г.

   [Деветдесет] 90 години Ветеринарномедицински факултет (1923 - 2013) : Деканите : [Юбил. сб.] / Тонка Иванова ; Рец. и предг. Иван Божков . - Ст. Загора : Кота, 2013 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 232 с. : със снимки ; 24 см

   Съдържа и Мандатна прогр. на деканското ръководство на ВМФ към ТрУ за периода 2012 - 2015 г. ; Ръководители на ВМФ. - Библиогр. с. 221 - 222 ; Текст и на англ.

   ISBN 978-954-305-350-6 

  

Сист. No: 38624

- 216 -

ДБ/К782.1.071.2/Х 78, Кр/К782.1.071.2/Х 78, МС/К782.1.071.2/Х 78, РВ/К782.1.071.2/Х 78ЦБ 38011

Касабова, Пенка Милева

   Любов и талант : (младостта на Борис Христов) / Пенка Касабова ; Ред. и увод Леда Милева . - Ст. Загора : Литера принт, 2012 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 360 с. : със снимки ; 24 см

   Кн. се изд. със спомоществователството на Община Ст. Загора.

   ISBN 978-954-487-107-9 

  

Сист. No: 38601

- 217 -

Кр/К782.1.071.2/К 48ЦБ 37943

Веселина Кацарова: Пея с тяло и душа  : За изкуството за бъдеш певец : Разговори с М. Целгер-Фогт / Веселина Кацарова, Мариане Целгер-Фогт ; [Предисл.] Мариане Целгер-Фогт ; Прев. от нем. Мария Енчева . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 251 с., 12 л. : снимки ; 26 см

   Съдържа и Спирки на една световна кариера / М. Целгер-Фогт ; Прил. : Дебюти в роли ; Важни дебюти в опери ; Дискография. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-491-873-6 

  

Сист. No: 38521

- 218 -

АТ/К782.1.071.2/К 48, ГК/К782.1.071.2/К 48, ДБ/К782.1.071.2/К 48, МС/К782.1.071.2/К 48, РВ/К782.1.071.2/К 48ЦБ 37944

Веселина Кацарова: Пея с тяло и душа  : За изкуството за бъдеш певец : Разговори с М. Целгер-Фогт / Веселина Кацарова, Мариане Целгер-Фогт ; [Предисл.] Мариане Целгер-Фогт ; Прев. от нем. Мария Енчева . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 251 с., 12 л. : снимки ; 26 см

   Съдържа и Спирки на една световна кариера / М. Целгер-Фогт ; Прил. : Дебюти в роли ; Важни дебюти в опери ; Дискография. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-491-872-9 

  

Сист. No: 38522

- 219 -

Кр/К324/О-25, РВ/К324/О-25ЦБ II 2656
 Община Стара Загора 

   Избори 2011 : Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за общински съветници и кметове : Информ. изд. . - [Ст. Загора], 2011 . - 31 с. ; 20 см

   Съдържа обхват на избирателните секции по адреси и адреси на Адм. бюра.

  

Сист. No: 38642

- 220 -

Кр/796.8/К 79ЦБ 37941

Тодоров, Димо Маринов

   Дан Колов на арената : Спортен дипломат и мускулест гений на България / Димо Тодоров . - 2. доп. и разш. изд. . - София : Пропелер, 2013 . - 192 с. : със снимки, факс., ил. ; 21 см

   Съдържа и Спомени и оценки за Д. Колов ; Библиогр. с. 140 - 143.

   ISBN 978-954-392-176-8 

  

Сист. No: 38519

- 221 -

Кр/К886.7(092)/П 34, РВ/К886.7(092)/П 34ЦБ 38026

Тодоров, Димо Маринов

   С поета Пеньо Пенев на път : От Добромирка, Севлиевската гимназия и Димитровград до безсмъртието : Спомени и оценки на връстници / Димо Тодоров . - София : Пропелер, 2012 . - 188 с. : с ил. и снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-074-7 

  

Сист. No: 38617

Краезнание - художествена литература

- 222 -

Кр/К886.7-8/Б 16ЦБ 38010

Бакалов, Тотьо Иванов

   Сблъсъци / Тотю Бакалов ; Ред. [и предг.] Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2013 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-055-7 

  

Сист. No: 38600

- 223 -

АТ/К886.7-1/Б 78, ДБ/К886.7-1/Б 78, Кр/К886.7-1/Б 78, МС/К886.7-1/Б 78, РВ/К886.7-1/Б 78ЦБ 35053

Брацов, Димитър

   Завещания : Лирика / Димитър Брацов ; Ред. [и предг.] Стойчо Маджарски . - Ст. Загора : Кота, 2011 (Ст. Загара : печ. Кота принт) . - 96 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-305-319-3 

  

Сист. No: 35158

- 224 -

Кр/К886.7-1/Д 42ЦБ 38005

Денев, Румен

   Люлка на вселената : [Лирика] / Румен Денев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 111 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. поезия)

   

   ISBN 978-954-09-0582-2 

  

Сист. No: 38595

- 225 -

Кр/К886.7-4/Д 42ЦБ 38006

Денев, Румен

   Град България : Полит. фантастика / Румен Денев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0696-6 

  

Сист. No: 38596

- 226 -

Кр/К886.7-1/И 83, МС/К886.7-1/И 83, РВ/К886.7-1/И 83ЦБ 38016

Йорданова, Надя

   Направо от сърцето : Стихове / Надя Димитрова ; Ред. Трифон Митев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Ст. Загора : Лаген, 2012 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-049-6 

  

Сист. No: 38607

- 227 -

Кр/К886.7-8/И 83, РВ/К886.7-8/И 83ЦБ 38018

Йорданова, Надя

   Зората в мен : [Сборник] / Надя Йорданова ; Ред. Трифон Митев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Ст. Загора : Лаген, 2012 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 44 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-050-2 

  

Сист. No: 38609

- 228 -

Кр/К886.7-1/М 57ЦБ I 3683

Милев, Гео Касабов

   Панихида за поета П. К. Яворов. 1914 - 1924 / Гео Милев . - Фототип. изд. . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 9 с. : 1 л. портр. ; 15 см

   Със забел. в пред библиогр. каре - Панихидата за поета П. К. Яворов е написана в края на 1914 в Лайпциг, публ. в 1. изд. през 1922. Това 2. изд. е отпеч. в 1200 ну(о)мерирани екз., от които настоящия(т) е № ... - Фототип. изд. на Панихида за Яворов / Г. Милев, 2013 и Култът "Яворов" / К. Зографова, 2013 са в комплект.

   ISBN 978-619-7040-09-8 

  

Сист. No: 38806

- 229 -

Кр/К886.7-1/Р 23ЦБ 37942

Разник, Николай

   Подрумник към България : Стихове / Николай Разник ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, [2013] (Ст. Загора : печ. Литера принт АД) . - 112 с. ; 20 см

   Николай Разник - псевд. на Николай Христов Николов.

   ISBN 978-954-346-053-3 

  

Сист. No: 38520

- 230 -

Кр/К886.7-1/С 51, МС/К886.7-1/С 51, РВ/К886.7-1/С 51ЦБ II 2657

Сомов, Румен

   Поднасям ви премълчаното : [Худож.-поет. албум] / Румен Сомов ; Рец. Благовеста Касабова ; Рец. на фотогр. Бедрос Азинян . - Казанлък : Нар. ч-ще Възродена Искра, 2010 . - [18 с. : с цв. фотогр.] ; 30 см

   Кн. е изд. по проект на клуб UNITED AVANGARD ARTIST с участието на поетите : Е. Евтимов, Р. Мирославова, П. Братинов, Б. Буков, В. Бончева, В. Георгиева, П. Никленова, Р. Денев, Ж. Димова и координатор изд. продуцентска къща Палмира.

   ISBN 978-954-972-708-1 

  

Сист. No: 38643

- 231 -

Кр/К886.7-32/С 77, РВ/К886.7-32/С 77ЦБ 38022

Стоев, Йордан

   Дългата зима на Б. Ж. : Разкази и повести / Йордан Стоев ; Ред. Таньо Клисуров ; Худож. на кор. Злати Златев . - Ст. Загора : Лаген, 2012 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-047-2 

  

Сист. No: 38613

- 232 -

Кр/К886.7-1/Х 79, РВ/К886.7-1/Х 79ЦБ 37964

Христова, Виолета

   ... каза тя. И слезе от небето : Стихове / Виолета Христова ; Худож. Ина Христова ; Ред. Камелия Кондова . - София : Изд. ателие Аб, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-737-863-6 

  

Сист. No: 38545


 Индекс по АВТОРИ

Аджу, Неслихан 68 
Адлър, Елизабет 69 
Азинян, Бедрос 230 
Алексеева, Марина Анатолиевна 108 
Алкей 87 
Алкман 87 
Алтайлъ, Ханде 70 
Алюни, Бернар 199 
Амаду, Жоржи 71 
Анави, Ивет 17 
Анави, Ивет Елизер 17 
Анави-Калев, Ивет Елизер 17 
Анакреон 87 
Ангелова, Керана 137 
Ангелова, Красимира 6 
Ангелова, Стоянка Ачкова 195 
Ангелова-Пенкова, Ефросина Антонова 1 
Андерсен, Ханс Кристиан 161 
Андерсен, Ханс Кристиян 161 
Андреева, Людмила 45 
Апостолова, Божана 72 162 163 164 
Апостолова, Божана Георгиева 72 162 163 164 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 72 162 163 164 
Аретов, Николай 25 
Аретов, Николай Аретов 25 
Армстронг, Стивън 18 
Арсенова, Искра Спасова 157 
Архилох 87 
Асиова, Бойка 138 
Асиова, Бойка Петрова 138 
Атанасов, Александър 36 
Атанасов, Атанас Василев 31 32 
Атанасов, Минчо Георгиев 38 
Атанасова, Антоанета Кирилова 206 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 120 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 120 
Ачков, Никола 204 
Ачков, Никола Петров 204 
Багряна, Елисавета 177 
Багшоу, Тили 135 
Бакалов, Тодор 139 
Бакалов, Тодор Иванов 139 
Бакалов, Тотьо 222 
Бакалов, Тотьо Иванов 222 
Бакалов, Тотю 222 
Бакхилид 87 
Баларева, Агапия 212 
Баларева, Агапия Димитрова 212 
Балдачи, Дейвид 73 
Балова, Татяна 47 
Балова, Татяна Кузманова 47 
Барт, Ролан 53 
Басарини, Симеон 140 141 142 205 
Басарини, Симеон Георгиев 140 141 142 205 
Батенбергски, Марин Петров 165 
Батко Златко 165 
Белиню, Натали 167 
Бенбасат, Алберт 1 
Бенбасат, Алберт Нисим 1 
Бенет, Пол 45 
Бертели, Дж. Б. 202 
Благоева, Диана 60 
Блажев, Христо 159 
Бодаков, Марин Христов 1 
Божилов, Венцислав 74 84 123 
Божилов, Венцислав Божидаров 74 84 123 
Божилова, Лидия 112 
Божилова, Мая 60 
Божилчева, Теодора 123 
Божинов, Борис 48 49 
Божинов, Борис Георгиев 48 49 
Божинов, Пламен 206 
Божинов, Пламен Райчев 206 
Божков, Иван 215 
Бойчев, Г. 213 
Бол, Дебора 54 
Бомон, Емили 167 199 
Бончева, Виолета 230 
Борисова, Боряна 105 
Борко Бърборко 170 171 172 
Бочева - Уики, Мая 183 
Боянова, Виолета 19 
Боянова, Виолета Цветкова 19 
Братинов, Петко 230 
Браун, Греъм 105 
Браун, Дан 74 
Браун, Сандра 75 
Брацов, Димитър 223 
Брос, Питър 207 
Бруно, Лакопо 186 187 
Бръмбарова, Весела 11 
Букай, Хорхе 76 
Буков, Ботьо 230 
Буторина, Евгения 55 
Буюклиева, Майре 194 
Бъзева - Neli4kata, Нели 188 
Бърчет, Джан 168 169 
Бъчваров, Крум 74 
Бъчваров, Крум Ернстов 74 
Вазов, Иван 143 
Вазов, Иван Манчов 143 
Валтер, Хилмар 62 
Васевски, Камен 63 
Васевски, Камен Василев 63 
Василева, Зоя 177 
Велчева, Илиана 91 
Велчева, Илиана Георгиева 91 
Винарова, Живка 30 
Воглър, Сара 168 169 
Воденичаров, Цекомир 41 
Войников, Живко 21 
Габе, Дора Петрова 177 
Гаврилова, Цветанка 16 
Гайгер, Арно 77 
Гайдурков, Георги 46 
Гайдурков, Георги Симеонов 46 
Ганчев, Борислав 144 145 146 172 
Ганчев, Борислав Иванов 144 145 146 170 171 172 
Ганчев, Марко 177 
Генгер, Елизабет 173 
Генчева, Цветана 126 
Генчева, Цветана Тодорова 126 
Георгиев, Асен 104 
Георгиев, Борислав 87 
Георгиев, Галин 178 
Георгиев, Георги 161 
Георгиев, Георги Господинов 148 149 150 
Георгиев, Ив. 213 
Георгиев, Людмил 20 147 
Георгиев, Людмил Любомиров 20 
Георгиев, Минчо 38 
Георгиева, Ваня 230 
Георгиева, Вера 101 
Георгиева, Вера Михайлова 101 
Георгиева, Кристалина 24 
Георгиева, Кристалина Иванова 24 
Георгиева, Мария 129 
Георгиева, Цветелина 60 
Гергова, Ани 6 
Гергова, Ани Атанасова 1 6 
Герчук, Юрий 55 
Гиберт, Виталий 8 
Гийоре, Мари-Рене 199 
Гилбърт, Елизабет 78 
Гирингели, Флавио 202 
Големанска, Габриела 89 
Горненски, Петър 41 
Господинов, Георги 148 149 150 
Господинова, Биляна 175 
Градинаров, Венцислав 94 
Градинаров, Венцислав Тренев 94 
Грийн, Джон 79 
Гримо, Елен 199 
Гришам, Джон 80 
Грозденова-Домнева, Мира Ангелова 153 
Грънчаров, Илко 181 
Гугов, Антон 56 
Гугов, Антон Величков 56 
Далчев, Атанас 151 
Далчев, Атанас Христов 151 
Дамянова, Йонка 124 
Даръл, Джералд 81 
Даскалова, Велина 170 171 
Де Бласи, Марлена 82 
Де Привителио, Лусиано 211 
Девятникова, Галина 55 
Дееничина, Дарина 2 
Делински, Барбара 83 
Демил, Нелсън 84 
Денев, Румен 224 225 230 
Денева, Елена 152 
Дерменджиева, Татяна Христова 1 
Дечев, Дечко 50 
Дечев, Дечко Недев 50 
Дечева, Гергана 190 
Дечева, Даниела 60 
Дженева, Александрина 202 
Джоузеф, Франк 207 
Джупанов, Димитър 39 40 
Джупанов, Димитър Стоянов 39 40 
Джуров, Пламен 57 
Джуров, Пламен Никифоров 57 
Дивър, Джефри 85 
Дивър, Джефри Уилдс 85 
Диманов, Любен 196 
Диманов, Любен Петров 196 
Димитров, Ангел Й. 51 
Димитров, Ангел Йорданов 51 
Димитров, Димитър Алексеев 14 
Димитрова, Албена 112 
Димитрова, Албена Венелинова 112 
Димитрова, Виктория Бисерова 1 
Димитрова, Жана 101 
Димитрова, Надя 226 
Димитрова, Петя 44 
Димова, Женя 230 
Димчев, Александър 6 7 
Димчев, Александър Георгиев 6 7 
Дишлиева-Кръстева, Невена 121 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 121 
Диъри, Уерис 86 
Добрев, Димитър 122 
Добрев, Димитър Димитров 122 
Добревска, Мария 173 
Добревска, Мария Любенова 173 
Дограмаджян, Маргарита 109 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 109 
Домнева, Мира 153 
Домнева, Мира Ангелова 153 
Дончева-Стаматова, Антоанета 92 207 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 92 
Дончева-Стаматова, Антоанета Дончева 207 
Дорамбазова, Елизабета 188 
Драгостинова, Жанина 77 
Драгостинова, Жанина Димитрова 77 
Дън, Кристофър 207 
Дюбвиг, Пер 189 
Дядо Пънч 191 
Еванс, Ричард Пол 88 
Евтимов, Евтим 230 
Ейксън, Ейми 207 
Ейксън, Мел 207 
Еко, Умберто 89 90 
Елин Пелин 175 
Ендлер, Дитмар 62 
Енев, Пламен 10 
Енев, Пламен Димитров 10 
Енчев, Янко Тодоров 155 
Енчева, Мария 98 217 218 
Жарова, Марианна 55 
Жеков, Румен 160 
Жекова, Ангелина 176 
Жекова, Ангелина Иванова 176 
Желев, Евгений 214 
Желева, Силвия 69 119 
Желева, Силвия Вангелова 69 119 
Загоров, Васил Йорданов 1 
Загорчев, Марин 100 102 
Загорчев, Марин Иванов 100 102 
Занев, Валентин 60 
Звезданов, Атанас 32 
Звездинов, Атанас 31 
Златанова, Росица 130 
Златарева, Галина Йорданова 178 
Златарова, Евдокия Светозарова 193 
Златарски, Иван 93 128 
Златарски, Иван Василев 93 128 
Златев, Злати 231 
Златина, Галина 178 
Зографова, Катя 64 
Зографова, Катя Цветанова 64 
Ибанес, Миранда 154 
Ибик 87 
Иванов, Румен 21 
Иванова, Калина 117 
Иванова, Милена 154 
Иванова, Тонка 215 
Иванова, Тонка Г. 215 
Игълс, Уилям П. 207 
Илиев, Андрея 208 
Илиев, Андрея Илиев 208 
Илиев, Иван 57 
Илиев, Петкан Александров 24 
Илчева, Стоянка 195 
Йорданов, Недялко 179 
Йорданов, Недялко Асенов 179 
Йорданова, Надя 226 227 
Йорданова, Юлия Здравкова 1 
Йорданова-Панчева, Юлия Здравкова 1 
Йосифова, Екатерина 174 
Йосифова, Екатерина Петрова 174 
Кабат-Зин, Джон 13 
Калдиева-Захариева, Стефана 60 
Калин 87 
Калинков, М. 34 
Калинков, Марин Петров 34 
Калоянова, Илона Светославова 1 
Канисков, Васил 42 43 
Канисков, Васил Любенов 42 43 
Касабова, Благовеста 230 
Касабова, Пенка 216 
Касабова, Пенка Милева 216 
Кастен, Лен 207 
Касъл, Ричард 91 
Кацарова, Веселина 217 218 
Кацарова, Веселина Иванова 217 218 
Кацкова-Михова, Елена 60 
Кашлинска, Лиза 44 
Кениън, Дж. Дъглас 207 
Кетлър, Джон 207 
Кинсела, Софи 92 
Кирилова, Антоанета 206 
Киров, Димитър 16 
Китипова, Мариана 76 
Китипова, Мариана Георгиева 76 
Кифер, Филип 180 
Клайн, Матю 93 
Кланси, Том 94 
Кларк, Артър Чарлс 2 
Кларк, Мери Джейн 95 
Клейпас, Лайза 96 
Клеър, Касандра 97 
Клинчаров, Евгени 3 
Клисуров, Таньо 231 
Клуун, Рей 98 
Кметова, Диляна 31 
Князева, Светлана 161 
Ковачки, Христо 35 
Ковачки, Христо Атанасов 35 
Кодинова, Елена 74 
Кодинова, Елена Любенова 74 
Кожухарова, Стефка 181 211 
Кожухарова, Стефка Василева 181 211 
Колковска, Сия 60 
Кондова, Камелия 152 232 
Кондова, Камелия Димитрова 152 232 
Константинов, Венцеслав 116 
Константинов, Венцеслав Константинов 116 
Коради, Беатриче 202 
Костадинов, Костадин 72 162 163 164 
Костадинов, Костадин Петров 72 163 
Костадинова, Н. 213 
Костова, Надежда 60 
Кочергин, Н. 166 
Крайстър, Сам 100 
Красин, Христо 155 
Красин, Христо Красимиров 155 
Крумова-Цветкова, Лилия 60 
Кръстев, Венелин 212 
Кунц, Дийн 101 102 103 
Кунц, Дийн Р. 102 103 
Кунчев, Йонко 22 
Кунчев, Йонко Димитров 22 
Кутева, Диана 125 
Кутева, Диана Янакиева 125 
Куфов, Георги 129 
Кънев, Анатолий 196 
Кънев, Анатолий Василев 196 
Кънева, Ева 189 
Кънева, Капка 191 
Кънчев, Атанас 65 
Къслър, Клайв 104 105 
Кьорчева, Даниела 83 
Кьосева, Цветана 209 
Кьосева, Цветана Лазарова 209 
Лазаркевич, Вадим 165 182 185 
Лазаркевич, Вадим Вадимов 165 182 185 
Лазарова, Пенка Георгиева 157 
Лайтман, Михаел 2 
Лайтман, Михаел Семьонович 2 
Лакатник, Михаил 177 
Лакова, Цветелина 106 
Лалев, Цанко 177 
Лалова, Христина 5 
Лаптев, Веселин 73 
Лаптев, Веселин Иванов 73 
Ласло, Ервин 2 
Леков, Теодор 99 
Лилова, Мария 60 
Линдо, Елвира 181 
Линдстрьом, Инга 106 
Лупатели, Матео 202 
Льомайор, Мари-Кристин 199 
Любоф N-ска 144 145 
Люис, Дейвид Самюел 207 
Люцканов, Людмил 88 
Маджарски, Стойчо 223 
Маджарски, Стойчо Митев 223 
Малинов, Ангел 87 
Малинов, Ангел Борисов 87 
Манова, Светломира 60 
Манолов, Валери 200 201 
Манушева, Ирина 78 168 169 
Манушева, Ирина Борисова 78 168 169 
Манчев, Ангел Стефанов 1 
Маргерит, Виктор 107 
Маринина, Александра 108 
Маринкова, Любка 31 
Маринов, Александър 134 
Маринова, Веска 166 
Марнополски, Иван 182 
Матанова, Ваня 30 
Матева, Красимира 86 
Матева, Красимира Иванова 86 
Машев, Красимир 183 
Машев, Красимир Георгиев 183 
Ментешев, Бенжамен 36 
Мечков, Иван 23 
Мечков, Иван Николаев 23 
Мечкова, Диана 15 
Миладинов, Петър 38 
Миланова, Милена 6 
Милев, Гео 228 
Милев, Гео Касабов 228 
Милев, Георги Касабов 228 
Милева, Леда 216 
Милева, Леда Гео 177 216 
Милър, Катлийн 86 
Мимнерм 87 
Минева, Светлана 1 
Минков, Светослав 185 
Минков, Светослав Константинов 185 
Минчева, Елка 38 
Мирославова, Романьола 230 
Мирчев, Красимир 53 
Мирчев, Красимир Василев 53 
Митев, Трифон 222 226 227 229 
Митев, Трифон Димитров 222 226 227 229 
Михайлов, Димитър 107 
Михайлова, Мария 82 
Михайлова, Тереза 53 
Мичев, Ангелин 13 
Мичев, Ангелин Димитров 13 
Мойс, Джоджо 109 
Мориджа, Розалба 202 
Морисън, Вал 45 
Мур, Юлисес 186 187 
Мутаров, Владимир 46 
Мьорс, Валтер 110 
Натан, Марио 2 
Наур, Бета 188 
Нгуен, Кристина 111 
Неделчева, Д. 213 
Немчев, Вергил 133 
Немчев, Вергил Бинков 133 
Ненчева, Ис. 213 
Несбьо, Ю 189 
Несторова, София 174 
Несторова, София Ангелова 174 
Нецова, Милена 61 
Никленова, Палмира 230 
Николов, Венцеслав 59 
Николов, Ивайло 31 
Николов, Ивайло Йорданов 31 
Николов, Николай Христов 229 
Николова, Ваня 38 
Николова, Диана 70 
Николова, Ива 114 
Николова, Ива Митева 114 
Нинов, Петър 103 
Нинов, Петър Младенов 103 
Ницов, Бойко Маринов 24 
О'Славев, Светкко 110 
Оруел, Джордж 112 
Павлов, Пламен 21 
Павлова, Сабина 60 
Паласио, Ар Джей 190 
Панайотов, Момчил 36 
Панайотов, Момчил Панайотов 36 
Панчев, Атанас 26 
Панчев, Панчо 191 
Панчев, Панчо Борисов 191 
Папучиев, Николай 25 
Папучиев, Николай Георгиев 25 
Паркър, Уна-Мери 113 
Парсънс, Стивън 207 
Пасарелски, Росен 52 
Пасарелски, Росен Иванов 52 
Паскуалото, Марио 193 
Паспалеева, Веса 177 
Патулова, Ирена 180 197 198 
Патулова, Ирена Стоянова 180 197 198 
Паунов, Виктор Вертер 192 
Паунова, Вера 97 
Пашов, Пламен Николов 28 
Пейн, Маршал 207 
Пелзенер, Фредерик 117 
Пелзер, Фредерик 117 
Пенман, Дани 13 
Пенчева, Кремена 179 
Пенчева, Радка 4 66 
Пенчева, Радка Пенчева 4 66 
Пернишка, Емилия 157 
Пернишка, Емилия Илиева 60 157 
Петков, Павел 81 
Петров, Димитър Талев 158 
Петров, Илиан 36 
Петрова, Весела 8 
Петрова, Весела Филипова 8 
Петрова, Здравка 108 
Петрова, Здравка Станчева 108 
Пецоли, Умберта 202 
Пиато, Мария 202 
Пицути, Марко 5 
Попов, Георги 10 
Попов, Георги Иванов 10 
Попова, Недялка 115 
Попова, Недялка Стоянова 115 
Праматарова, Мариана 26 
Праматарова, Мариана Ралчева 26 
Приор, Жан 11 
Пугаси, Александра 202 
Пучков, Лев 114 
Пучков, Лев Николаевич 114 
Пчелова, Диляна 132 
Раданова, Нели 90 
Раданова-Кушева, Нели Николова 90 
Радичков, Йордан 192 
Радичков, Йордан Димитров 192 
Разник, Николай 229 
Райкова, Деница 127 
Райкова, Диана 75 96 
Райкова, Диана Христова 75 96 
Райчевски, Стоян 210 
Райчевски, Стоян Чилов 210 
Райчинов, Владимир 18 
Ралин, Радой 151 
Рашков, Бойко 27 
Рашков, Бойко Илиев 27 
Рей, Джоузеф 207 
Ремарк, Ерих Мария 115 116 
Ремарк, Ерих Паул 116 
Ренц, Силвия 117 
Ричман, Алисън 118 
Робърдс, Карън 119 
Робъртс, Нора 120 
Розова, Надежда 80 85 95 
Розова, Надежда Иванова 80 85 95 
Рот, Филип 121 
Рот, Филип Милтън 121 
Русев, Росен Т. 51 
Русев, Росен Тодоров 51 
Русев, Светлин 196 
Саборидо, Хорхе 211 
Савова, Иванка 131 
Савова, Иванка Савова 131 
Садло, Кристиане 106 
Салинас, Силвия 76 
Сарджева, Росица Димитрова 1 
Сафо 87 
Светлова, Александра 55 
Свиленов, Дечко 16 
Свиленов, Дечко Кирилов 16 
Секулов, Александър 156 
Секулов, Александър Илиев 156 
Силва, Даниъл 122 
Симонид 87 
Смит, Кристофър 123 
Сокерова, Кремена Пенчева 179 
Солон 87 
Сомов, Румен 230 
Сотиле, Салво 124 
Сотирова, Екатерина Стефанова 24 
Спасов, Димитър 177 
Спасов, Трайчо Стефанов 28 
Стезихор 87 
Стефанов, Петър 67 
Стефанова, Росица 65 
Стивънсън, Стийв 193 
Стийл, Даниел 125 
Стоев, Йордан 231 
Стоева, Анна 79 
Стоилова, Пепа 113 
Стоилова, Пепа Стоилова 113 
Стойкова, Велислава 60 
Стойчев, Стамен 125 
Стойчев, Стамен Димов 125 
Стоянова, Полина 1 
Стюарт, Майкъл 194 
Сумрова, Ванина 60 
Талев, Димитър 158 
Танев, Кирил 177 200 201 
Танова, Петя Атанасова 24 
Тейлър, Кенет Н. 203 
Теогнид 87 
Терзиев, Петър 139 
Терзиева, Маргарита 54 
Терзиева, Маргарита Александрова 54 
Тимс, Мойра 207 
Тиртей 87 
Тодев, Илия 206 
Тодев, Илия Тосков 206 
Тодоров, Антон 29 
Тодоров, Веселин 1 
Тодоров, Димо 220 221 
Тодоров, Димо Маринов 220 221 
Тодорова, Екатерина 30 
Тодорова, Екатерина Въткова 30 
Томов, Георги 159 
Томов, Георги Делчев 159 
Томова, Снежина 71 
Томова, Снежина Стефанова 71 
Тотоманова, Антоанета Иванова 1 
Трифонова, Даниела 68 
Туркони, Стефано 193 
Тусен, Софи 167 
Тъниклиф, Хана 126 
Уайзбъргър, Лорън 127 
Уеб, Холи 195 
Уилямс, Марк 13 
Фад, Роман 47 
Фад, Роман Алексеевич 47 
Файндър, Джоузеф 128 
Фердинандов, Ивайло 136 
Филева, Петранка Димитрова 1 
Филипов, Крум 160 
Филипова, Ива 38 
Фламанг, Марко 37 
Флем-ат, Ранд 207 
Фол, Александър 196 
Фол, Александър Николаев 196 
Фос, Крис 202 
Франс, Анатол 129 
Фрийти, Барбара 130 
Харви, Джон 131 
Харизанова, Оля 6 
Харт, Уил 207 
Хартас, Лио 168 169 
Хаферкамп, Кай 197 198 
Хипонакт 87 
Хол, Таркуин 132 
Хорнби, Ник 133 
Хранов, Атанас 156 
Христов, Борис 167 199 
Христова, Виолета 152 232 
Христова, Ина 152 232 
Христова, Нели 111 
Хук, Ричард 203 
Хук, Франсис 203 
Цалова, Весела 186 187 
Цалова, Весела Лулова 186 187 
Цанков, Атанас 177 
Цанков, Петър 16 
Цветков, Евлоги 56 
Цветкова, Милена Иванова 1 
Цекова, Божидара Атанасова 157 
Целгер-Фогт, Мариане 217 218 
Ценова, Цветанка 33 
Ценова, Цветанка Луканова 33 
Чбоски, Стивън 134 
Чернева, Ивалина 35 
Чернокожев, Вихрен 67 
Чизмарова, Елена 135 
Чиматорибус, Александра 202 
Чичо Стоян 177 
Чонов, Костадин 162 163 
Чоролеева, Мария 60 
Шелдън, Сидни 135 
Шипчанова, Недялка 38 
Шох, Робърт М. 207 
Шуб, Вера 55 
Шуманова, Нина Стоянова 6 
Щолте, Райнер 180 197 198 
Юджейълмаз, Мухтерем 136 
Янакиева, Татяна 6 
Янакиева, Татяна Ганева 6 
Янев, Борян 61 
Янев, Димитър 23 
Янева-Китанова, Дафина 118 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 118 
Янсон, Торе 61 
Bruno, Lacopo 186 187 
Dimcev, Aleksandar Georgiev 7 
Dimchev, Alexander 7 
Endler, Dietmar 62 
Flammang, Marco 37 
Ivomir 9 
Kapr, Albert 58 
Walter, Hilmar 62 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ад 74 
Ангел на мрака 135 
Аурата и безсмъртното тяло 11 
Африка се смее 182 
Бау-бау, Шаро 191 
Белият елен 166 
Бенгалската перла 193 
Болен здрав носи 176 
Българите срещу олигархията 29 
Българска детска литература 67 
Българска народна медицина 38 
Българската народност ХIX - XXI век 21 
Българското безвремие 142 
Българското възрожденско общество - проблеми, борби и постижения 206 
Вавилонската кула 2 
Веселина Кацарова: Пея с тяло и душа 217 218 
Викърби завинаги 106 
Вината в нашите звезди 79 
Воден знак 160 
Вратата на времето 187 
Вселенски ред 35 
Въведение в здравна психология 45 
Възмущение 121 
Галилео Галилей 34 
Гравьор на сънища 156 
Град България 225 
Градът на сънуващите книги 110 
Да продължа без теб 76 
Да сътворим врага и други писания по случайни поводи 89 
Дан Колов на арената 220 
Деца дописват "Малката Божана" 174 
Джулиет гола 133 
Диагностика по лицето, езика, ноктите, склерология и други методи 40 
Димитър Пантелеев 63 
Димитър Хаджигеоргиев 212 
Динозаврите 202 
Домашното насилие 26 
Древногръцка поезия 87 
Дръзкият подпалвач 198 
Дългата зима на Б. Ж. 231 
Дъхава китка 172 
Дюкянът на забравените карти 186 
Дядовата ръкавичка 175 
Един друг живот 83 
Елада Пиньо и времето 137 
Енциклопедия на морето 199 
Енциклопедия на принцесите 167 
Етническо прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903 - 1913 - 1923) 210 
Ефектът на доминото 95 
Железният светилник 158 
Живот назаем 116 
Живот след живота 108 
Живот след смъртта 16 
Животните майстори 201 
Животните шампиони 200 
Жълтоклюно патенце 177 
За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век 56 
Забравените 73 
Забранената история 207 
Завещания 223 
Заливът на ангелите 130 
Зимна луна 103 
Знакът на всички неща 78 
Зората в мен 227 
И всичко стана луна 148 
И други истории 149 
Иван Вазов в Хисар 65 
Избори 2011 219 
Изгубената съпруга 118 
Изгубени в чата 173 
Изкуството на оркестровото дирижиране в България 57 
Излетът и други подобни дандании 81 
Изоставените Балкани 204 
Изплъзващи се образи 69 
Иновации в общественото здравеопазване 41 
Искусство шрифта 55 
Испанско-български, българско-испански речник 59 
Какво красиво нищо беше любовта 68 
Класическа ирисова диагностика 39 
Книга на мъртвите 99 
Книгата във виртуалния свят 1 
Код "Заплаха" 94 
Коланджа 155 
Копнежи и бодежи 144 
Копнежи и бодежи 2 145 
Корабът призрак 168 
Крал Гарван 194 
Красивите лица на терора 209 
Кратка история на Аржентина 211 
Кратка история на езиците 61 
Криеница 188 
Криминалистика от А до Я 22 
Култът "Яворов" 64 
Кухненски слон 183 
Ла Гарсон 107 
Лавинна безопасност 36 
Ледена жега 91 
Леки автомобили 48 49 51 
Лошо място 101 
Любов и талант 216 
Любовни писма 96 
Люлка на вселената 224 
Магията на здравето 47 
Малката Божана в деня на боклуците 164 
Малката Божана в нощта на чудесата 163 
Малката Божана и чудовището Тъмп 162 
Манолито Очилатко 181 
Маскираната лисица 185 
Медената пита 165 
Медената питка 184 
Микроикономикс 24 
Михримах, розата на султанския дворец 136 
Моделиране на бъдещето 8 
Модна къща Версаче 54 
Момичето, което бях 109 
Моята първа библия в картинки 203 
Мръсна задача 147 
На белия камък 129 
Най-древната история на българите 205 
Направо от сърцето 226 
Наръчник за детективи 180 
Натюрморт с пеперуди 152 
Не беше тук и си отиде 159 
Неверни кафяви очи 70 
Нестинарката 139 
Ние, врабчетата 192 
Никола Гешев срещу Черните ангели 208 
Новото време или убиец по необходимост 141 
Обещай ми 88 
Облогът 111 
Обща теория на когиталността 9 
Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика 28 
Озарени еврейски жени 17 
Опасно разузнаване 114 
Основи на логопедията 33 
Осъдени на живот 124 
Осъзнатост 13 
От симптома към диагнозата в логопедичната практика 19 
Отвличането 169 
Отмъщението носи Прада 127 
Падналият ангел 122 
Палечка 161 
Панихида за поета П. К. Яворов. 1914 - 1924 228 
Пантеон 3 
Пантерата 84 
Параноя 128 
Парола "Любов" 154 
Пето авеню 123 
Плът и кръв 131 
Под игото 143 
Поднасям ви премълчаното 230 
Подрумник към България 229 
Помощ, забремених жена си! 98 
Портата на дявола 105 
Последното добро на сътворението 153 
Предателство 125 
Предателство в смъртта 120 
Предизборна програма на д-р Евгений Желев, независим кандидат за кмет на община Стара Загора 214 
Предимствата да бъдеш аутсайдер 134 
Приключения опасни със герои сладкогласни 179 
Принцеса с часовников механизъм 97 
Професионалистите 85 
Пръц-прахът на доктор Проктор 189 
Психопатология, феноменология, методология 10 
Пустинно цвете 86 
Регионални и общински несъответствия 20 
РейкиДо 44 
Рестарт 93 
Речник на българския език 60 
Родово проклятие 113 
Роуз и къщата на магьосника 195 
С дъх на чаени листа 126 
С поета Пеньо Пенев на път 221 
Сблъсъци 222 
Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти 213 
Сватбена нощ 92 
Светлината на любовта 15 
Свръхбогатите ще наследят земята 18 
Сделка за милиони 75 
Седем приказки за миналото на света 196 
Седмични програми за здравословно хранене при диабет 46 
Слава на забравените 140 
Случаят с изчезналата прислужница 132 
Слънчеви колектори и системи 50 
Специални разузнавателни средства 27 
Специфични артикулационни нарушения през детството 30 
Старият крал и неговото изгнание 77 
Стихотворения. Избрани фрагменти и преводи 151 
Страници и странници в българската култура 4 
Страх 119 
Стъпки 6 157 
Съкровищница на българската народна медицина 42 43 
Сюжети на забравата. Реванши на паметта 66 
Тайната на Торинската плащиница 100 
Тайните на почерка 12 
Тайнственият пламък на кралица Лоана 90 
Теодор Буун: Активист 80 
Тереза Батиста, уморена от битки 71 
Трима другари 115 
Търговия с душите ни 5 
Тюрлюгювеч 146 
Универсални мобилни телекомуникационни системи 52 
Физика на тъгата 150 
Фолклор и национална култура 25 
Фолклорен калейдоскоп 31 32 
Ха, познай де 170 
Хиляда дни в Тоскана 82 
Християнските храмове по българските земи I - IX век 14 
Царят на Вавилон 117 
Цербер 104 
Черга пъстроцветна 171 
Черен лед 102 
Черният фантом 197 
Четири лапи - [България] 37 
Чудо 190 
Чудото на сензорите 72 
Шишарко 178 
Юбилеен сборник на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" 6 
Яловата вдовица 138 
... каза тя. И слезе от небето 232 
[Двадесет] 20 години частна охранителна дейност в България 23 
[Деветдесет] 90 години Ветеринарномедицински факултет (1923 - 2013) 215 
[Камера Лусида] Camera Lucida 53 
[Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1984 112 
Schriftkunst 58 
To libraries, with love 7 
Worterbuch Bulgarisch-Deutsch 62 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили, леки - горивна апаратура и автоматично регулиране - наръчници и ръководства 49 
Автомобили, леки - електрообзавеждане - наръчници и ръководства 48 
Автомобили, леки - карбурация - наръчници и ръководства 51 
Автомобилни двигатели - горивна апаратура и автоматично регулиране - наръчници и ръководства 49 
Автотренинг - популярна литература 13 
Аржентина - история, нова 211 
Археологически находки - популярна литература 207 
Архитектура, българска - история, втората половина на ХХ в. 56 
Астрономи, италиански - биографии 34 
Балкански полуостров - история 204 
Балкански страни - национален въпрос 204 
Библиотечно дело - България - сборници 6 
Библиотечно дело - в България 7 
Библиотечно образование - България - сборници 6 
Библия - детска и юношеска литература 203 
Бизнес, световен - биографии 18 
Биоенерготерапия - наръчници и ръководства 44 
Борба [спорт] - България - биографии 220 
Българи - в Източна и Западна Тракия - история 210 
Българи - в Мала Азия - история 210 
Българи - произход и история - популярна литература 205 
България - вътрешна политика - 1903, 1913, 1923 - история 210 
България - история - биографии 4 
България - история, най-нова - ХIХ - XXI век 21 
България - история, нова - 1878 - 1944 210 
България - история, нова - биографии 208 209 
България - култура - социологични проблеми 25 
България - население - демографски тенденции 21 
България - обществено управление 23 
България - стопанство - обществено управление 20 
Българска литература - теми, образи, сюжети 64 66 
Български език - речници и разговорници 60 
Български език - речници, бълг. -исп. 59 
Български език - речници, бълг. -нем. 62 
Вселена - философски проблеми 35 
Възраждане - България - история 206 
География - тестове - учебни помагала 213 
Глобални проблеми на човечеството - популярна литература 2 5 
Говор - при децата 30 
Говор - разстройства - корекция 30 
Готварство - рецепти - популярна литература 46 
Гражданско общество - България - история 29 
Графология - наръчници и ръководства 12 
Детска и юношеска литература, българска - теми, образи, сюжети 67 
Диабет - лечебно хранене - популярна литература 46 
Дизайнери, модни - Италия - биографии 54 
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 202 
Диригенти, български - биографии 57 
Диригентство, оркестрово - България - произход и развитие 57 
Домашно насилие - България 26 
Домашно насилие - България - законодателни и директивни материали 26 
Древен Египет - религия 99 
Дъновизъм - популярна литература 15 
Евреи - религия - история - биографии - енциклопедии 17 
Езикознание - история - популярна литература 61 
Електронни книги - конференции 1 
Емиграция и имиграция - България - демографски тенденции 21 
Етнография - България 25 
Жени - България - участие в обществено-политическия живот - история - биографии 209 
Жени, прочути - от еврейски произход - история - биографии - енциклопедии 17 
Живот - след смъртта - религиозни аспекти 16 
Животни - България - защита - албуми 37 
Животни - детска и юношеска литература 200 201 
Здраве - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 45 
Здраве - хигиена - популярна литература 47 
Здравеопазване - България 41 
Избори, местни - България - избирателни секции 219 
Избори, местни - България - предизборни програми 214 
Избори, президентски - България - избирателни секции 219 
Извънземни цивилизации - популярна литература 207 
Икономика - теория - учебници за ВУЗ 24 
Икономика - тестове - учебни помагала 213 
Икономическо поведение - в света - биографии 18 
Ирисова диагностика - популярна литература 39 
Испански език - речници, исп. -бълг. 59 
Историци, български - биографии 206 
История - България - биографии 4 
История - България - Възраждане 206 
История, стара - популярна литература 205 
Кабала - популярна литература 2 
Карбуратори, автомобилни - наръчници и ръководства 51 
Класическо латинско писмо - шрифтове - история 58 
Книгоиздаване - конференции 1 
Композитори, български - биографии 212 
Криминалистика - терминология - речници 22 
Култура - България - история - дейци 4 
Култура - история - популярна литература 207 
Култура, световна - биографии - енциклопедии 3 
Лавини - наръчници и ръководства 36 
Литература - христоматии - учебни помагала 31 32 
Личност - духовно усъвършенстване - наръчници и ръководства 8 
Личност - психология - популярна литература 9 
Логопедия - диагностика - методи 19 
Логопедия - теория и практика 30 
Логопедия - учебници за ВУЗ 33 
Математика - тестове - учебни помагала 213 
Медитация - наръчници и ръководства 8 
Медитация - популярна литература 11 
Медицинска психология - учебници за ВУЗ 45 
Международни политически отношения - популярна литература 5 
Местно управление - България 20 
Местно управление - Стара Загора [община] 214 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 24 
Микроикономика - учебници за средни специални училища 28 
Мислене - психология - популярна литература 9 
Митология, египетска 99 
Морска фауна - енциклопедии - детска и юношеска литература 199 
Музиканти, български - биографии 212 
Народна медицина - България - енциклопедии 38 
Народна медицина - рецепти - наръчници и ръководства 42 43 
Научни работници - Стара Загора - биографии 215 
Научно предвиждане и прогнозиране - популярна литература 2 
Национален въпрос и национална политика - Балкански полуостров 204 
Неправителствени организации - България - албуми 37 
Океани и морета, световни - енциклопедии - детска и юношеска литература 199 
Окултизъм - популярна литература 11 
Опазване на природата - енциклопедии - детска и юношеска литература 199 
Оперни артисти, български - биографии 216 
Оперни артисти, български - интервюта 217 218 
Оркестри, симфонични - България - история 57 
Отопление - използване на слънчева енергия 50 
Охрана и сигурност - България - история 23 
Пазарно стопанство - учебници за средни специални училища 28 
Парапсихология - популярна литература 11 
Партии, политически - България - история 29 
Печатане - техники - в Русия - история - биографии 55 
Писатели, български - биографии 4 65 
Подсъзнание - популярна литература 9 
Поети, български - биографии 63 
Поети, български - спомени 221 
Политика - социология 20 
Полицаи, български - история - биографии 208 
Престъпност - противодействие 27 
Природа - България - защита - албуми 37 
Природа и общество - популярна литература 2 
Природолечение - енциклопедии 38 
Природолечение - популярна литература 47 
Пророци - популярна литература 15 
Психология, патологична - учебници за ВУЗ 10 
Първа медицинска помощ - в спорта и туризма - наръчници и ръководства 36 
Радиосъобщения - наръчници и ръководства 52 
Разузнаване 27 
Рак - диагностика и лечение - наръчници и ръководства 42 
Регионално развитие - България - управление и организация 20 
Религиозна литература - популярна 15 
Религия - Древен Египет 99 
Самоусъвършенстване - популярна литература 13 47 
Световно стопанство - популярна литература 5 
Семейство - етични проблеми 26 
Слънчева енергия - приложение 50 
Смърт - религиозни и езотерични проблеми 16 
Социална медицина - България 41 
Спортисти, български - биографии 220 
Стара история - популярна литература 207 
Стрес - психологични проблеми - популярна литература 13 
Съобщителни линии и мрежи - наръчници и ръководства 52 
Тайни общества - влияние върху обществения живот - популярна литература 5 
Телекомуникации - наръчници и ръководства 52 
Телефонни системи - наръчници и ръководства 52 
Теология - философски проблеми 35 
Теория на познанието - философски проблеми 35 
Теософия - популярна литература 11 
Терапия - нетрадиционни методи - популярна литература 39 40 
Тероризъм - България - история - биографии 209 
Топографска диагностика - популярна литература 40 
Тракийски университет - Стара Загора - история - биографии 215 
Фасади, архитектурни - детайли, украшения, орнаменти 56 
Физика - философски проблеми 35 
Фитотерапия - рецепти - наръчници и ръководства 42 43 
Фотография - теория и философия - популярна литература 53 
Храмове, християнски - България - история 14 
Цивилизация - история - популярна литература 205 
Църква, българска - история 14 
Четене - христоматии - учебни помагала 31 32 
Шрифтове - художествено изработване - в Русия - история - биографии 55 
Шрифтове - художествено изработване - история 58 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аврамов, Моис (Мишо) 208 
Агънски, Никола (20.1.1889 - 14.5.1959) 4 
Аджу, Неслихан (1960) 68 
Айнщайн, Алберт (14.3.1879 - 18.4.1955) 3 
Аксаков, Иван Сергеевич (1823 - 1886) 3 
Алабин, Пьотр Вл. (1824 - 1896) 3 
Алпатов, Михаил Вл. (1902 - 1986) 3 
Анави, Ивет Елизер (26.12.1919) 17 
Ангелов, Боян 157 
Ангелов, Стефан (28.2.1878 - 1.10.1964) 215 
Ангелова-Пенкова, Ефросина Антонова (1954) 1 
Аникст, Михаил Александрович (1938) 55 
Антова, Светлана 157 
Арнаудова, Екатерина (Катина) Щерева (1870 - 1958) 209 
Асиова, Бойка Петрова (16.12.1945) 138 
Ато, Жорж (1897 - 1948) 3 
Ачков, Никола Петров (1929) 204 
Баба, Корнелиу (1906 - 1997) 3 
Бажанов, Юрий Константинович (1928) 55 
Бакалов, Тодор Иванов (1937) 139 
Бакалов, Тотьо Иванов (13.4.1927) 222 
Бакърджиева-Андреева, Владка 157 
Балевски, Ангел Тончев (4.3.1910 - 15.9.1997) 157 
Банникова, Галина Андреевна (1901 - 1972) 55 
Банова, Ирена 157 
Барбюс, Анри (1873 - 1935) 3 
Бароний, Цезар (1538 - 1607) 3 
Барт, Ролан (1915 - 1980) 53 
Барт, Хайнрих (1821 - 1865) 3 
Басарини, Симеон Георгиев (31.5.1942) 140 141 142 205 
Баучер, Джеймс (1850 - 1920) 3 
Бахметиев, Порфирий (1860 - 1913) 3 
Безеншек, Антон (1856 - 1915) 3 
Белчева, Лилия (Л. Тодорова) 157 
Белчева, Янита 157 
Бенбасат, Алберт Нисим (1950) 1 
Беринг, Уолтър (1844 - 1915) 3 
Бернар, Роже (1908 - 1997) 3 
Бицилли, Пьотр (Петър) (1879 - 1953) 3 
Бичев, Петър (24.5.1865 - 1.6.1950) 215 
Бланки, Жером (1798 - 1854) 3 
Богданов, Иван Генчев (3.5.1910 - 6.8.1992) 4 
Богомилова, Нонка 157 
Бодаков, Марин Христов (1971) 1 
Бодлер, Шарл (1821 - 1867) 3 
Божинова, Канелия 157 
Большаков, Михаил Варлаамович (1923) 55 
Борисов, Веселин 157 
Боров, Тодор Цветанов (30.1.1901 - 27.5.1993) 66 
Бочев, Славян Петров (Васо) = Славчо Радомирски 208 
Бошкович, Руджер (Руджиеро) Йосип (1711 - 1781) 3 
Боянов, Кирил Любенов (22.2.1935) 157 
Боярский, Юлий Александрович (1924) 55 
Брюкнер, Александър (1856 - 1939) 3 
Буе, Ами (1794 - 1881) 3 
Бунева, Мария (Мара) Николова (1900/1 - 1928) 209 
Бунин, Иван Алексеевич (1870 - 1953) 3 
Буруджиев, Иван Георгиев (Кольо) (1920) 208 
Бъкстон, Ноел (1869 - 1948) 3 
Вагин, Владимир Васильевич (1937) 55 
Вазов, Иван Минчов (1850 - 1921) 65 
Ван Вейк, Николас (1880 - 1942) 3 
Василев, Добрин Тодоров (12.4.1893 - 1957) 66 
Василев, Кирил (14.4.1944) 215 
Василев, Станьо Стоянов (Владо) (1912) 208 
Василева, Ели 157 
Васильев, Юрий Борисович (1911 - 1970) 55 
Васин, Александр Андреевич (1915 - 1971) 55 
Васнецов, Виктор (1848 - 1926) 3 
Величков, Методи Алексов (1921) 208 
Велтман, Александър (1800 - 1860) 3 
Венелин, Юрий (1802 - 1839) 3 
Вентура, Ана Аврам (1925 - 1944) 209 
Верешчагин, Василий Василиевич (1842 - 1904) 3 
Веркович, Стефан (1821 - 1893) 3 
Версаче, Джани (2.12.1946 - 15.7.1997) 54 
Верхарн, Емил (1855 - 1916) 3 
Вешин, Ярослав (1860 - 1915) 3 
Визнер, Хенрих (1864 - 1951) 3 
Вревская, Юлия (1841 - 1878) 3 
Вулпе, Иван Николаевич (1876 - 1929) 3 
Вълев, Матвей (21.10.1902 - 7.11.1944) 4 
Габе, Дора Петрова (1886 - 1983) 66 
Габе, Петър (18.02.1857 - 27.03.1927) 4 
Гайгер, Арно (1968) 77 
Гайдарова, Радка 157 
Галилей, Галилео (1564 - 1642) 34 
Ганнушкин, Евгений Александрович (1925) 55 
Ганнушкина, София Евгеньевна (1947) 55 
Гановски, Христо (11.5.1914 - 16.11.1990) 215 
Ганчев, Борислав Иванов (9.11.1959) 171 172 
Ганчева, Донка Станкова (Малката, Соня) (1922) 208 209 
Ганчева, Донка Цветкова (Милка) (1923) 208 
Гарибалди, Джузепе (1807 - 1882) 3 
Гатева, Павлина 157 
Генгер, Елизабет (1961) 173 
Георгиев, Ламбо (22.3.1939) 215 
Георгиев, Людмил Любомиров (1950) 20 
Георгиев, Съби Дичев = Михаил Строгов (Испанеца) 208 
Гергова, Ани (Анка) Атанасова (10.9.1937) 1 
Гешев, Никола Христов (1896 - 1964) 208 
Гигов, Ценко (29.3.1924 - 3.2.1991) 215 
Гилен, Николас (1902 - 1989) 3 
Гладстон, Уилям Юрт (1809 - 1898) 3 
Горанова, Цветанка 157 
Горки, Максим (1868 - 1936) 3 
Грабар, Андрей (1896 - 1990) 3 
Грабовски, Тадеуш (1871 - 1940) 3 
Григореску, Николае (1838 - 1907) 3 
Григорович, Виктор (1815 - 1876) 3 
Гръбчева, Митка Бочева (Огняна) (1916 - 1993) 208 209 
Грюнангер, Фридрих (1856 - 1929) 3 
Гугов, Антон Величков (1949) 56 
Гусева, Ирина Александровна (1936) 55 
Гутузо, Ренато (1912 - 1987) 3 
Далчев, Атанас Христов (12.6.1904 - 17.1.1978) 151 
Данилов, Сергей Анатольевич (1930) 55 
Данкова, Надка 157 
Данова, Румяна 157 
Даръл, Джералд (1925) 81 
Дебелянов, Димчо (28.3.1887 - 2.10.1916) 4 
Делчев, Борис (1910 - 1987) 66 
Делчев, Костадин (1906 - 1988) 3 
Дембицки, Хенрик (1830 - 1906) 3 
Демиревска, Климентина Николова 157 
Державин, Николай С. (1877 - 1953) 3 
Дерменджиева, Татяна Христова (1952) 1 
Джонев, Сава 157 
Джупанов, Димитър Стоянов (1.1.1961) 39 
Дзивгов, Александър (1895 - 1936) 66 
Дзоки, Арналдо (1862 - 1940) 3 
Диварова, Елена 157 
Диков, Грозю (26.10.1884 - 18.12.1951) 215 
Димитрова, Виктория Бисерова (1970) 1 
Димов, Димитър Тодоров (1909 - 1966) 66 
Димова-Карагьозова, Евгения 157 
Димчев, Александър Георгиев (1952) 7 
Динев, Динко (1.1.1950) 215 
Диъри, Уерис 86 
Дмитриев, Гордиан Васильевич (1929) 55 
Днепров, Яков Григорьевич (1915) 55 
Добер, Владимир Мильевич (1932 - 1977) 55 
Добруски, Вацлав (1858 - 1916) 3 
Дончев, Николай (29.10.1898 - 1.1.1988) 66 
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821 - 1881) 3 
Драганов, Никола Василев (Гуджо, Пощенеца) (1915) 208 
Драгоманов, Михаил (1842 - 1895) 3 
Дуковска, Рада (1907) 209 
Душков, Живодар Иванов 157 
Дьо Вестин, Иван (1834 - 1904) 3 
Дюмон, Албер (1842 - 1884) 3 
Дяков, Любомир (20.1.1928 - 10.10.2009) 215 
Елюар, Пол (1895 - 1952) 3 
Емануилов, Игнат (18.9.1908 - 24.11.1966) 215 
Енчева, Мария (1982) 98 
Ердик, Жан (XIX в.) 3 
Еренбург, Иля (1891 - 1967) 3 
Ефтимов, Петър 157 
Желев, Евгений (1957) 214 
Желева-Мартинс, Добрина 157 
Желязкова - Тея, Таня 157 
Жуков, Максим Георгиевич (1943) 55 
Загоров, Васил Йорданов 1 
Захариев, Цанко (16.12.1919 - 5.8.1991) 215 
Зидарова, Богдана 157 
Змей Горянин (11.01.1905 - 25.08.1958) 66 
Зусман, Леонид Павлович (1906) 55 
Ибанес, Висенте Бласко (29.1.1867 - 28.1.1928) 66 
Ибсен, Хенрих(к) (1828 - 1906) 3 
Иванов, Валери 157 
Иванов, Васил (16.11.1933 - 13.2.2012) 215 
Иванов, Ксенофонт ( 6.9.1898 - 22.1.1967) 215 
Иванов, Румен (2.6.1984) 21 
Иванова, Димана 157 
Игнатиев, Николай (1832 - 1908) 3 
Илиев, Иван (диригент) 57 
Илиев, Константин (9.3.1924 - 6.3.1988) 57 
Илиев, Сергей Димитров 157 
Иречек, Константин (1854 - 1918) 3 
Йовков, Йордан Стефанов (9.11.1880 - 1937) 66 
Йонеско, Йожен (1909/12?) - 1994) 3 
Йорданова, Юлия Здравкова (1972) 1 
Казанджиев, Васил (10.9.1934) 57 
Калайков, Йордан 157 
Калаора, Леон Аврам (1919) 208 
Калинин, Николай Иванович (1937) 55 
Калоянова, Илона Светославова (1954) 1 
Каман, Камелия 157 
Канели, Радул (1868 - 1913) 3 
Каниц, Феликс (1829 - 1904) 3 
Караджич, Вук (1787 - 1864) 3 
Каралийчев, Ангел Иванов (21.8.1902 - 14.12.1972) 4 
Карастоянов, Александър 157 
Кацарова, Веселина Иванова (1965) 217 
Кашчиева, Елена 157 
Кемилева, Здравка Савова (1919 - 2002) 209 
Кирилов, Атанас 157 
Кирилов, Иван (21.5.1876 - 26/7.12.1936) 4 
Кирилов, Милчо=М. К. Цветков 157 
Кисов, Димо 157 
Клайнер, Блазиус (XVIII в.) 3 
Клодт, Георгий Александрович (1923) 55 
Клуун, Рей (1964) 98 
Ковачки, Христо Атанасов (17.12.1962) 35 
Коган, Евгений Исаакович (1906) 55 
Козубов, Георгий Иванович (1939) 55 
Колар, Антонин (1841 - 1905) 3 
Колов, Дан (1892 - 1940) 220 
Константинов, Георги (25.02.1902 - 24.03.1970) 4 
Константинов, Георги Петров 157 
Копитар, Йерней (1780 - 1844) 3 
Корделска, Йонка (Палето) (1906 - 1927) 209 
Короленко, Владимир Г. (1853 - 1921) 3 
Корольков, Виктор Александрович (1933) 55 
Костов, Иван (1913 - 2004) 157 
Костов, Кирил 157 
Костылев, Иван Александрович (1905 - 1973) 55 
Кравцов, Гершон Абрамович (1906) 55 
Кривинская, Елизавета Яковлевна (1907) 55 
Кричевский, Илья Давидович (1907) 55 
Крумов, Александър 157 
Крюков, Андрей Дионисьевич (1923) 55 
Кудряшов, Николай Николаевич (1909) 55 
Кузанян, Павел Михайлович (1901) 55 
Курбатов, Юрий Константинович (1931) 55 
Кънева, Мариана 157 
Кънчева, Весела 157 
Кърничева, Менча (Мелпомена) (1900 - 1964) 209 
Кьосева, Цветана Лазарова 209 
Кямилева, Здравка Савова (Савка) (1919) 208 
Лавеле, Емил дьо (1822 - 1892) 3 
Лазарев, Виктор Н. (1897 - 1976) 3 
Лазаркевич, Вадим (1895 - 1963) 3 
Лазурский, Вадим Владимирович (1909) 55 
Ламартин, Алфонс дьо (1790 - 1869) 3 
Ламуш, Леон (1860 - 1945) 3 
Леже, Луи (1843 - 1923) 3 
Леонтий Рус, монах 3 
Лер-Сплавински, Тадеуш (1891 - 1965) 3 
Литвишко, Иван Андреевич (1904) 55 
Лихачов, Дмитрий Сергеевич (1906 - 1999) 3 
Лонг, Албъ(е)рт (1832 - 1901) 3 
Лудвиг, Петер (1925 - 1996) 3 
Луков, Христо Николов (6.1.1888 - 13.02.1942) 208 
Люцканов, Михни (1.12.1957) 215 
Маврина, Татьяна Алексеевна (1902) 55 
Маждракова-Чавдарова, Огняна Панайотова (1936) 206 
Мазерел, Франс (1889 - 1972) 3 
Мазнев, Петър (13.8.1895 - 22.6.1922) 4 
Макгахан, Дженюариъс (Януарий) Алойшиъс(1844-1878) 3 
Максин, Вячеслав Владимирович (1928) 55 
Манчев, Ангел Стефанов 1 
Маркечич, Борис Анисимович (1925) 55 
Марков, Юрий Алексеевич (1931) 55 
Марчева, Петя 157 
Масалитинов, Николай (1880 - 1961) 3 
Медакович, Данило (1819 - 1881) 3 
Мечков, Иван Николаев (1959) 23 
Мийе, Габриел (1867 - 1953) 3 
Милева, Дора 157 
Милчев, Александър 157 
Минев, Димо (1895-1980) 66 
Минева, Дарина 157 
Минева, Светлана 1 
Митрохин, Дмитрий Исидорович (1883 - 1973) 55 
Михайлов, Панчо Атанасов (20.6.1896/7 - 17.2.1965) 4 
Михалкова, Светлана Лулчева 157 
Мицкевич, Адам Бернард (1798 - 1855) 3 
Модева-Нанкова, Мариела 157 
Моравчик, Гюла (1892 - 1972) 3 
Москов, Моско (13.10.1899 - 1.1.1982) 215 
Мошин, Владимир (1894 - 1987) 3 
Муканова, Поли 157 
Мурко, Матиас (1861 - 1951) 3 
Мърквичка, Иван (1856 - 1938) 3 
Мьорс, Валтер (1957) 110 
Наумов, Александър 157 
Начев, Боян (6.4.1901 - 4.6.1980) 215 
Нгуен, Кристина 111 
Недекова, Лидия 157 
Недялков, Петко 157 
Нейков, Георги Димитров 157 
Нейчев, Онуфри (5.6.1914 - 28.4.1996) 215 
Некрасов, Николай Алексеевич (10.12.1821-8.1.1877) 3 
Неруда, Пабло (1904 - 1973) 3 
Неруда, Ян (1834 - 1891) 3 
Николов, Величко Станев (Баджанака, Михаил) (1917) 208 
Николов, Йордан (15.10.1951) 215 
Николов, Николай 157 
Николова, Милена 157 
Ницов, Марин 208 
Обербауер, Йозеф (1854 - 1926) 3 
Огнянович, Константин (1798 - 1858) 3 
Орбино, Мавро (1563 - 1614) 3 
Павлов, Георги (10.3.1881 - 31.8.1945) 215 
Павлова, Павлина 157 
Панев, Байчо Владимиров (13.4.1928) 157 
Папо, Менахем Леон (Левчо) (14.10.1924) 208 
Пасарелски, Росен Иванов (15.8.1978) 52 
Паскалев, Добрин 157 
Паскалева, Уляна 157 
Паскин, Жул (1885 - 1930) 3 
Паустовски, Константин (1892 - 1968) 3 
Пелисер, Хосе Луис (1842 - 1885) 3 
Пелишек, Панка (1899 - 1990) 3 
Пенев, Иван Г. 157 
Пенев, Пеньо (7.5.1930 - 1959) 221 
Перцов, Владимир Валериевич (1933) 55 
Петков, Асен (11.2.1900 - 10.7.1994) 215 
Петков, Добрин (24.7.1923) 57 
Петков, Орфей Николаев (24.4.1953) 157 
Петричев, Методи (30.4.1913 - 22.2.1990) 215 
Петров, Йордан Маринов (1911) 208 
Петров, Станко (9.4.1881 - 23.3.1952) 215 
Петрова, Мария П. 157 
Пиков, Михаил Иванович (1903 - 1973) 55 
Пиотровски, Антони (1853 - 1924) 3 
Пипин, Александър (1833 - 1904) 3 
Пировски, Любомир Тонев 157 
Пицути, Марко (1971) 5 
Пиърс, Едуин (1835 - 1919) 3 
Пожарский, Сергей Михайлович (1900 - 1970) 55 
Позитано, Вито (1833 - 1886) 3 
Поливка, Иржи (1858 - 1933) 3 
Померанцев, Александър Никанорович (1848 - 1918) 3 
Попов, Панайот (4.11.1897 - 1954) 215 
Попов, Чавдар (24.1.1932) 215 
Попова, Надежда Симеонова (1906 - 1932) 209 
Праматарова, Мариана Ралчева 26 
Пранджев, Иван (5.2.1922 - 30.9.2000) 215 
Прошек, Иржи (1847 - 1905) 3 
Прудкин, Мария Фьодоровна 209 
Пъчев, Пламен 157 
Радева, Виктория 157 
Радичков, Йордан (16.10.1929 - 2004) 66 
Ранева, Бистра=Б. Р. Маркова 157 
Раппопорт, Лазарь Абрамович (1912) 55 
Рачки, Франьо (1828 - 1894) 3 
Рашева, Ганка Стоянова (1921 - 1944) 209 
Рашков, Бойко Илиев (1954) 27 
Ремарк, Ерих Мария (22.6.1898 - 25.9.1970 116 
Ровенский, Михаил Григорьевич (1902) 55 
Розентал, Юлий Цезар фон (14.06.1872 - 12.09.1903) 66 
Ролан, Ромен (1866 - 1944) 3 
Росманов, Венци Бончев 157 
Рот, Филип Милтън (1933) 121 
Ръсел, Одо (1829 - 1906) 3 
Рьорих, Святослав Николаевич (1904 - 1993) 3 
Садовяну, Михай (1880 - 1961) 3 
Сакарева, Иванка 157 
Салвини, Луиджи (1911 - 1957) 3 
Сарджева, Росица Димитрова (1951) 1 
Седельников, Николай Александрович (1905) 55 
Сендова, Евгения 157 
Серебряков, Анатолий Феодосиевич (1922) 55 
Серегин, Михаил Васильевич (1907) 55 
Симов, Тинко (Вакаван) (1887-1935) 209 
Сиракова, Мариола Милкова ( 1904 - 1925) 209 
Сирку, Полихроний А. (1855 - 1905) 3 
Скайлър, Юджийн (1840 - 1890) 3 
Скобелев, Михаил Дмитриевич (1843 - 1882) 3 
Смирнов, Евгений Евгеньевич (1930) 55 
Смрикаров, Ангел С. 157 
Сомов, Румен (1972) 230 
Сотиле, Салво (1973) 124 
Спасов, Румен 157 
Станев, Емилиян (15.2.1907 - 15.3.1979) 66 
Стоев, Антоний 157 
Стоянов, Петър 157 
Стоянова, Полина 1 
Странгфорд, Емили (1826 - 1887) 3 
Сурожон, Султана (1900 - 1961) 3 
Сьор, Жорж (1878 - неизв.) 3 
Табаков, Емил (21.8.1947) 57 
Тагиров, Фаик Шакирджанович (1906) 55 
Тагор, Рабиндранат (1861 - 1941) 3 
Ташева, Стела Борисова 157 
Телингатер, Соломон Бенедиктович (1903 - 1969) 55 
Тодоров, Веселин (1965) 1 
Тодоров, Димо Маринов (12.2.1930) 220 221 
Тодорова, Людмила Павлова 157 
Тодорова-Трифонова, Ангелина 157 
Толстой, Лев Николаевич (1828 - 1910) 3 
Томишек, Антоний (1851 - 1900) 3 
Тотоманова, Антоанета Иванова (1950) 1 
Трофимова, Елена Александровна (1945) 55 
Троянкер, Аркадий Товьевич (1937) 55 
Тургенев, Иван С. (1818 - 1883) 3 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс (1854 - 1900) 3 
Успенски, Фьодор (1845 - 1928) 3 
Фаворский, Владимир Андреевич (1886 - 1964) 3 55 
Файндър, Джоузеф (1958) 128 
Фехер, Геза (1890 - 1955) 3 
Филева, Петранка Димитрова 1 
Филипов, Крум (9.2.1969) 160 
Фишер, Георгий Иванович (1906) 55 
Фол, Александър (3.7.1933 - 1.3.2006) 196 
Фомина, Ираида Ивановна (1906 - 1964) 55 
Хаджигеоргиев, Димитър (1873 - 1932) 212 
Хайлазова, Стефана Костова (1921 - 1943) 209 
Ханка, Вацлав (1791 - 1861) 3 
Харви, Джон (1938) 131 
Хлебаров, Кирил Бончев (Калмика) (1922) 208 
Хорейши, Ото (1857 - 1937) 3 
Христов, Борис Кирилов (18.5.1914 - 28.6.1993) 216 
Христов, Иван Дочев 157 
Христов, Христо 157 
Христова, Нели (1936) 111 
Христова, Росица 157 
Цанев, Румен (1922 - 2007) 157 
Царевич, Иван Викентьевич (1908) 55 
Цветкова, Милена Иванова (1970) 1 
Ценова, Цветанка Луканова 33 
Церетелев, Алексей (1848 - 1893) 3 
Цибранска, Ирен 157 
Чакъров, Емил (29.6.1948) 57 
Ченгелиев, Иван (Коленцето) 208 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881 - 1962) 66 
Читаков, Стефан Борисов (23.8.1952) 157 
Чучелов, Геннадий Васильевич (1925) 55 
Шаляпин, Фьодор И. (13.2.1873 - 12.4.1938) 3 
Шатц, Борис (1866 - 1932) 3 
Шафарик, Павел (1795 - 1861) 3 
Шварц, Борис Владимирович (1906 - 1972) 55 
Шевченко, Тарас (1814 - 1861) 3 
Шейтанов, Георги (14.2.1896 - 26.5.1925) 4 
Шкорпил, Карел (1859 - 1944) 3 
Шлосберг, Максимилиан Зигфридович (1922) 55 
Шмаха, Йозеф (1848 - 1915) 3 
Шопова, Бехрин Ахмедова 157 
Шчепкина, Марта (1894 - 1984) 3 
Щросмайер, Йосип (1815 - 1905) 3 
Щукин, Анатолий Васильевич (1906) 55 
Юго, Виктор (Виктор-Мари Юго) (1802 - 1885) 3 
Юджейълмаз, Мухтерем (1953) 136 
Яворов, Пейо К. (1878 - 1914) 64 228 
Ягич, Ватрослав (1838 - 1923) 3 
Язова, Яна (23.5.1912 - 9.7.1974) 4 
Якова, Виолета Бохор (Иванка) (1923 - 1944) 208 209 
Янев, Димитър 23 
Янева-Хайрабедян, Яна 157 
Янкова, Красимира Димитрова 157 
Янсон, Торе (1936) 61 
Ясинский, Анатолий Матвеевич (1938) 55 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 21 
Аржентина 211 
Балкански страни 204 
Бесарабия 21 
България 3 4 6 7 14 20 21 23 25 26 29 37 38 41 42 43 56 57 206 208 209 212 214 215 216 217 219 220 
Гърция 21 
Древен Египет 99 
Западна Тракия 210 
Източна Тракия 210 
Италия 34 54 
Македония 21 
Мала Азия 210 
Румъния 21 
Русия 55 
с. Синджирлий (кв. Веригово, Хисар) 65 
Стара Загора 214 215 219 
Сърбия 21 
Хисаря 65