Общ отдел

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 48468

СЛАВИ от The Clashers

[Петдесет] 50 невероятни загадки / Слави Панайотов The Clashers ; С предг. от авт. - София : О3 books, 2021. - 320 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авт. е влогър, по-известен като Слави от The Clashers. - Библиогр.: с. 319.

ISBN 978-619-7511-23-9 (Озон букс)

Сист. N: 160915

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ 48482

ИЛИЕВ, Веселин Милчев

Изгряващи изобретения и иновации / Веселин Илиев. - Б. м. : [Изд. авт.], б. г. - 131 с., [60] с. цв. снимки ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор.

Сист. N: 160964

Корица   Съдържание   

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 48526

КНИГА, книжовност, книгоиздаване : [Сб.] / Състав. и предг. Васил Загоров, Алберт Бенбасат. - 2. изд.- София : За буквите - О писменехь, 2017. - 292 с. : с ил., табл., портр., факс. ; 23 см

Библиогр. под линия и след осн. раздели.

ISBN 978-619-185-282-6

Сист. N: 161145

- 4 -

Тъмбнейл

ЦБ 48529

КЕРЕВ, Стойчо Иванов

Въпрос на гледна точка / Стойчо Керев. - [София] : Бард, 2022. - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-619-03-0136-3

Сист. N: 161151

Философия. Психология

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 48457

ТУАЙМАН, Джеймс

Пратеник на любовта : Необикновените деца говорят на света / Джеймс Туайман ; Предисл. Нийл Доналд Уолш ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2017. - 216 с. ; 20 см. - (Сер. Познай себе си)

Съдържа и: За авт. и кн.: с. 2-3.

ISBN 978-954-474-776-3

Сист. N: 160843

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 48458

ТУАЙМАН, Джеймс

Посланията на новите деца : Как да се грижим за удивителните им психични дарби / Джеймс Туайман ; С въвед. от авт. ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2017. - 280 с. ; 20 см. - (Сер. Познай себе си)

Съдържа и: За авт. и кн.: с. 2-3.

ISBN 978-954-474-777-0

Сист. N: 160846

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 48531

РОБИНС, Антъни

Неограничена власт или изкуството да владеем себе си : Нова наука за върхови постижения / Антъни Робинс ; Прев. от англ. Мария Крумова, Бистра Христова. - София : Кибеа, 2021. - 568 с. : с портр., ил. ; 20 см. - (Сер. Познай себе си)

За авт.: с. 2 ; За кн.: 3 ; Речник: с. 564-567.

ISBN 978-954-474-194-1

Сист. N: 161146

Религия. Теология

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4192

НОВИЯТ Завет [-] нов превод от оригиналните езици = New Living Translation : English-Bulgarian New Testament. - София : Бълг. библейско дружество, 2019. - 540 с. ; 18 см

С парал. текст на англ. ез.

Сист. N: 160812

Обществени науки

- 9 -

Тъмбнейл

ЦБ 48480

КАРАДЖОВА, Катерина Каролова и др.

Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности / Катерина Караджова, Данка Щерева. - 3. прераб. и доп. изд.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 212 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. след отд. части

ISBN 978-954-07-5390-4

Сист. N: 160958

Корица   Съдържание   

- 10 -

Тъмбнейл

ЦБ 48485

НАЙДЕНОВ, Димитър

Фейк нюз / Димитър Найденов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 165 с. : със сх. ; 23 см

С кратки биогр. данни за авт. на кор. - Библиогр.: с. 154-162 и под линия.

ISBN 978-954-07-5334-8

Сист. N: 161000

Корица   Съдържание   

- 11 -

Тъмбнейл

ЦБ 48486

ПОЛИХРОНОВ, Даниел Петров

Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда / Даниел Полихронов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 320 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 291-319.

ISBN 978-954-07-5248-8

Сист. N: 161001

Корица   Съдържание   

- 12 -

Тъмбнейл

ЦБ 48488

МАРИНОВА, Цветелина Иванова

Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : Ист. развитие, съвр. идеи, институции и политики : [Моногр.] / Цветелина Маринова ; Рец. Николай Неновски, Иван Боевски ; Науч. ред. Татяна Хубенова-Делисивкова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 272 с. : с табл., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. на кор. - Библиогр.: с. 253-271 и под линия.

ISBN 978-954-07-5310-2

Сист. N: 161015

Корица   Съдържание   

- 13 -

Тъмбнейл

ЦБ 48489

КИРИЛОВА, Людмила

Тенденции в развитието на онлайн обучението / Людмила Кирилова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 135 с.: с табл. ; 21 см

Съдържа и : Емпирични изследвания: с. 69-129. - Пълната форма на името на авт. Людмила Кирилова е Людмила Кирилова Илиева ; Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Библиогр.: с. 130-132 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5309-6

Сист. N: 161016

Корица   Съдържание   

- 14 -

Тъмбнейл

ЦБ 48513

КУРЧАБ-РЕДЛИХ, Кристина

Вова, Володя, Владимир Путин : Тайната биогр. на властелина на Кремъл / Кристина Курчаб-Редлих ; Увод от авт. ; Прев. от пол. Васил Велчев. - София : Ciela, 2019. - 708 с. : със снимки ; 23 см

Библиогр: с. 657-658 ; Бел.: с. 659-707.

ISBN 978-954-28-2913-3 (Сиела)

Сист. N: 161094

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 48558

БЯЛА книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г. / Ангел Гроздин и др. - Пловдив : Атлас Финанс, 2014. - 116 с. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 4. - Др. авт.: А. Конарев, А. Шопова, В. Рибаров, В. Йорданов, Г. Лафчиев, Г. Милушева-Калайджиева, Д. Гишин, И. Божурин, И. Нейчев, И. Петров, М. Лозанова, Н. Радев, Н. Бояджиева, О. Дечев, П. Нейчев, П. Стайков, П. Иларионова, Р. Бонева, С. Гълъбов, Т. Тодев, Т. Тодоров, Х. Христов, Ч. Младенов. - Библиогр.: с. 63-66.

ISBN 978-954-92972-2-5

Сист. N: 161434

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБ 48620

ПЪРВАНОВА, Румяна Първанова

Индустрията в България - насърчение и предприятия (1894 - 1928) / Румяна Първанова. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 328 с. ; 24 см

За авт.: с. 2 ; Библиогр.: с. 303-320 и под линия.

ISBN 978-619-00-1409-6

Сист. N: 161836

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 48669

ПЪРЛРОТ, Никол

Кибервойната : Как започва. Какви са оръжията. Кои са световните киберсили. Кои са целите на кибератаките. Какви са пораженията. Възможно ли е да доведат до края на света. / Никол Пърлрот ; Прев. от англ. Камен Велчев. - София : Кръгозор, 2022. - 576 с. ; 24 см

С бел.

ISBN 978-954-771-455-7

Сист. N: 161989

Медицина

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ 48483

ТЕЙЛЪР, Майкъл и др.

Дескриптивна психопатология : Признаци и симптоми на поведенческите разстройства / Майкъл Тейлър, Нутан Вайдия ; Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2022. - 528 с. : с табл. ; 25 см

Съдържа и за авт. - Библиогр.: с. 451-508 и след отделните гл. ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-1017-0

Сист. N: 160965

Корица   Съдържание   

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 48510

ЙОАНА Йокко

[Петдесет] 50 здравословни рецепти / Йоана Йокко. - София : Ciela, 2021. - 196 с. : с цв. снимки ; 23 см

Йоана Йокко е псевд. Йоана Колева.

ISBN 978-954-28-3789-3 (Сиела)

Сист. N: 161046

- 20 -

Тъмбнейл

ЦБ 48509

ИВАНОВ, Петър Иванов

Специална психотерапия : Курс от 50 лекции / Петър Иванов. - 2. доп. изд.- [Русе] : Ахат, 2022. - 360 с. ; 20 см

Съдържа и: Психични и поведенски разстройства от Международната класификация на болестите МКБ-10.

ISBN 978-619-7620-15-3

Сист. N: 161047

Корица   Съдържание   

- 21 -

Тъмбнейл

ЦБ 48525

РЕН, Барбара

Клетъчно пробуждане : Как тялото задържа и създава светлина / Барбара Рен ; Предг. Анди Бегот ; Прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2013. - 240 с. : с табл., ил. ; 20 см. - (Сер. Здраве)

За авт.: с. 2 ; За кн.: с. 3 ; Речник на термините: с. 238-239.

ISBN 978-954-474-560-8

Сист. N: 161142

Приложни науки. Техника

- 22 -

Тъмбнейл

ЦБ 48638

ДАСКАЛОВ, Никола

Огнестрелни оръжия : За спорт, лов и отбрана / Никола Даскалов ; Фотогр. Владимир Алексеев, Евгени Димитров ; Сх. и рисунки Антон Радевски. - София : Изток-Запад, 2022. - 280 с. : със снимки, сх. и рисунки ; 25 см

ISBN 978-619-01-0970-9

Сист. N: 161896

Селско стопанство

- 23 -

Тъмбнейл

ЦБ 48484

ЩИЛИЯНОВА, Елена Георгиева

Цветарство с цветопроизводство : Втора специална част - цветопроизводство / Елена Щилиянова. - София : Дионис, 2022. - 664 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Цветарство и цветопроизводство (цветопроизводство). - Библиогр.: с. 660-661.

ISBN 978-954-2921-38-7

Сист. N: 160976

Изкуства

- 24 -

Тъмбнейл

ЦБ 48456

АПОСТОЛОВА, Румяна Петрова

Първата извънстолична опера / Румяна Апостолова ; Предг., сн. Румен Нейков. - София : Б. и., 2021 ([София] : печ. ЗИП). - 248 с., [32] с. : ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и: Кн. с необикновена съдба, или от Ст. Загора до Брюксел и обратно / Р. Нейков.

ISBN 978-619-188-671-5

Сист. N: 160832

- 25 -

Тъмбнейл

ЦБ 48459

МОРАТО, Кристина

Богините на Холивуд : Ава Гарднър, Рита Хейуърт, Грейс Кели, Елизабет Тейлър / Кристина Морато ; Прев. от исп. Светослава Славчева-Бонева. - София : Enthusiast, 2022. - 512 с. : със снимки ; 23 см

Библиогр.: с. 509-511.

ISBN 978-619-164-446-9 (Ентусиаст)

Сист. N: 160873

Литературознание

- 26 -

Тъмбнейл

ЦБ 48487

ТАХОВ, Росен Георгиев

Скандалните книги в българската литература / Росен Тахов ; С въвед. от авт. - [София] : Кралица Маб, 2022. - 324 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

В изд. каре загл. е Скандалните книги, без които не можем. - Показалец на личните имена: с. 305-317.

ISBN 978-954-533-201-2

Сист. N: 161013

Корица   Съдържание   

Чужда художествена литература

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3487

ЛЕНЪН, Джон

Представи си = Imagine / Джон Ленън ; Прев. от англ. Станислава Миланова ; Ил. Жан Жулиен ; Предг. Йоко Оно Ленън. - София : Кибеа, 2019. - [32] с. : с цв. ил. ; 28Х25 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Йоко Оно Ленън е Йоко Оно. - Биогр. данни за ил. отбелязани на с. 32 ; Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-474-836-4

Сист. N: 160830

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 48460

ХУВЪР, Колийн

Споменът за него : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2022. - 296 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-377-6

Сист. N: 160877

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 48461

РАЙЛИ, Лусинда

Дървото на ангелите : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : Хермес, 2022. - 479 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2098-3

Сист. N: 160885

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 48462

РОЛИНС, Джеймс

Царството на костите : [Роман] / Джеймс Ролинс ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022. - 528 с. ; 20 см. - ([Поредица] Кралете на трилъра. Поредица Сигма)

Джеймс Ролинс е псевд. на Джим Чайковски ; Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Науч. бел., Ист. бел.

ISBN 978-619-03-0132-5

Сист. N: 160890

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБ 48463

РОБЪРТС, Нора

Превръщане : Трилогия Сърцето на дракона : 2 / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 504 с. ; 20 см

Кн. 1. Пробуждане, кн. 3. Избор.

ISBN 978-954-26-2147-8

Сист. N: 160891

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБ 48465

МОРТЪН, Кейт

Дъщерята на часовникаря : [Роман] / Кейт Мортън ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Колибри, 2021. - 463 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-02-0661-3 (Colibri)

Сист. N: 160893

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБ 48467

МАРТИН, Холи

Мандариново небе : [Роман] / Холи Мартин ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2022. - 263 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-682-0

Сист. N: 160913

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБ 48470

КОНЪЛИ, Майкъл

Полунощ в Ел Ей : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Владимир Зарков. - [София] : Бард, 2022. - 384 с. ; 20 см. - ([Поредица] Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0128-8

Сист. N: 160917

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБ 48471

ПЕРЕН, Валери

Вода за цветята : [Роман] / Валери Перен ; Прев. от фр. Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2022. - 448 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

ISBN 978-619-01-0975-4

Сист. N: 160918

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБ 48472

СТИЙЛ, Даниел

Икономът : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022. - 256 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0124-0

Сист. N: 160919

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБ 48473

БАЛДАЧИ, Дейвид

Дневна светлина : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2022. - 400 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-533-7

Сист. N: 160920

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБ 48475

ТЕЙЛЪР, Мери Елън

Сезонът на цветята : [Роман] / Мери Елън Тейлър ; Прев. от англ. Мирела Стефанова. - София : Ергон, 2022. - 336 с. ; 20 см. - (Библ. Любов и съдба)

ISBN 978-619-165-113-9

Сист. N: 160924

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБ 48476

КЛАРК, Мери Хигинс

Присъдата : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Деян Кючуков. - [София] : Бард, 2022. - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-619-03-0134-9

Сист. N: 160927

- 40 -

Тъмбнейл

ЦБ 48477

СТИЙЛ, Даниел

Усложнения : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022. - 224 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0113-4

Сист. N: 160945

- 41 -

Тъмбнейл

ЦБ 48478

СТИЙЛ, Даниел

Летящите ангели : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022. - 256 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0135-6

Сист. N: 160946

- 42 -

Тъмбнейл

ЦБ 48479

БЛЕЙК, Лекси

Островът на пеперудите : [Роман] / Лекси Блейк ; Прев. [от англ.] Вера Паунова. - София : Ибис, 2022. - 316 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-378-3

Сист. N: 160947

- 43 -

Тъмбнейл

ЦБ 48491

МЮСО, Гийом

Непознатата от Сена : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Анета Тошева. - София : Изток-Запад, 2022. - 288 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

ISBN 978-619-01-1015-6

Сист. N: 161018

- 44 -

Тъмбнейл

ЦБ 48492

КЛЕЪР, Касандра

Верига от желязо : [Роман] / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова. - София : Ибис, 2022. - 628 с. ; 21 см - (Поредица Последните часове ; кн. 2.)

Касандра Клеър е псевд. Джудит Ромелт.

ISBN 978-619-157-374-5

Сист. N: 161019

- 45 -

Тъмбнейл

ЦБ 48493

СЕПЕТИС, Рута

Трябва да те предам : [Роман] / Рута Сепетис ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Ciela, 2022. - 384 с. : със снимки, к. ; 20 см

Библиогр.: с. 377-381.

ISBN 978-954-28-3856-2 (Сиела)

Сист. N: 161022

- 46 -

Тъмбнейл

ЦБ 48495

АКУНИН, Борис

Седмицата на Триокия : Роман-календарий / Борис Акунин ; Прев. [от рус.] Денис Коробко ; Худож. Христо Хаджитанев. - София : Еднорог, 2022. - 352 с. ; 20 см

Б. Акунин е псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили.

ISBN 978-954-365-266-2

Сист. N: 161024

- 47 -

Тъмбнейл

ЦБ 48496

ПРЕСТЪН, Дъглас и др.

Обезкървени : [Роман] / Престън & Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев. - София : Бард, 2022. - 432 с. ; 20 см. - ([Поредица] Кралете на трилъра)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0120-2

Сист. N: 161025

- 48 -

Тъмбнейл

ЦБ 48497

КРАЙТЪН, Майкъл

Отровен бизнес : [Роман] / Майкъл Крайтън под псевд. Джон Ленг ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2021. - 432 с. ; 20 см. - ([Поредица] Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0109-7

Сист. N: 161029

- 49 -

Тъмбнейл

ЦБ 48498

САНДЪРСЪН, Брандън

Към звездите : [Роман] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : Артлайн Студиос, 2021. - 412 с. : с ил. ; 21 см

На кор.: 2 ч. на Към небето. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-193-230-6

Сист. N: 161030

- 50 -

Тъмбнейл

ЦБ 48499

САНДЕРСЪН, Брандън

Към никъде : [Роман] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : Артлайн Студиос, 2021. - 392 с.: с ил. ; 21 см

Кн. е ч. 3 след Към небето и Към звездите. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-193-245-0

Сист. N: 161031

- 51 -

Тъмбнейл

ЦБ 48501

ГУНЕЛ, Лоран

Пробуждането : [Роман] / Лоран Гунел ; Прев. от фр. Росица Ташева. - София : Колибри, 2022. - 142 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1033-7 (Colibri)

Сист. N: 161033

- 52 -

Тъмбнейл

ЦБ 48502

ТОМАС, Джо

Ловецът на стриди : [Роман] / Джо Томас ; Прев. [от англ.] Мариана Христова. - София : Ера, 2022. - 328 с. ; 20 см

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-673-8

Сист. N: 161034

- 53 -

Тъмбнейл

ЦБ 48503

ПАТЕРСЪН, Джеймс

Отвличането на века : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 295 с. ; 20 см. - ([Поредица Отдел Специални клиенти])

Кн. е в съавт. с Маршъл Карп, но вторият авт. е отбелязан само в англ. каре и в биогр. бел. на с. 294.

ISBN 978-954-26-2114-0

Сист. N: 161035

- 54 -

Тъмбнейл

ЦБ 48505

КОНЪЛИ, Джон

Безименните : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева. - София : Прозорец, 2022. - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-211-9

Сист. N: 161038

- 55 -

Тъмбнейл

ЦБ 48506

КРЕНЦ, Джейн Ан

Цветовете на нощта : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2144-7

Сист. N: 161039

- 56 -

Тъмбнейл

ЦБ 48507

ФРЕНЧ, Ники

Денят на мъртвите : [Роман] / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG Publishing, 2022. - 472 с. ; 20 см. - ([Поредица Фрида Клайн])

Ники Френч е колективен псевд. на авт. Ники Джерард и Шон Френч.

ISBN 978-619-7494-38-9 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

Сист. N: 161041

- 57 -

Тъмбнейл

ЦБ 48511

КИНГ, Стивън

Годината на върколака : [Повест] / Стивън Кинг ; Ил. Бърни Райтсън ; Прев. [от англ.] Адриан Лазаровски. - 2. изд.- София : Ибис, 2022. - 140 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-157-375-2

Сист. N: 161051

- 58 -

Тъмбнейл

ЦБ 48514

ДЕВЕРО, Джуд

Езерото на тайните : [Роман] / Джуд Деверо ; Прев. [от англ.] Нина Рашкова. - София : Плеяда, 2022. - 320 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. романтична проза)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-448-5

Сист. N: 161097

- 59 -

Тъмбнейл

ЦБ 48515

МААС, Сара Дж.

Дом на небеса и дихания : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър, 2022. - 847 с. ; 22 см. - ([Поредица] Лунатион ; [2])

Анишър - запазена марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2745-3 (Егмонт)

Сист. N: 161098

- 60 -

Тъмбнейл

ЦБ 48516

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Корона от позлатени кости : [Роман] / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър, 2021. - 672 с. ; 21 см. - (Поредица Кръв и пепел ; [3])

Анишър - запазена марка на Егмонт България. - С кратки биогр. данни за авт.: с. 670.

ISBN 978-954-27-2671-5

Сист. N: 161100

- 61 -

Тъмбнейл

ЦБ 48517

СИЛВА, Даниъл

Челистката : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Коста Сивов. - Пловдив : Хермес, 2022. - 384 с. ; 20 см. - (Сер. Мегаселър. Сер. Габриел Алон)

ISBN 978-954-26-2151-5

Сист. N: 161103

- 62 -

Тъмбнейл

ЦБ 48523

ЛАРСЪН, Ерик

Дяволът в белия град : [Криминален роман] / Ерик Ларсън ; Прев. от англ. Яна Божинова. - София : Кибеа, 2012. - 568 с. : със снимки, портр. ; 20 см

За авт.: с. 3 ; Библиогр.: с. 560-565.

ISBN 978-954-474-578-3

Сист. N: 161137

- 63 -

Тъмбнейл

ЦБ 48524

ХОФМАН, Пол

Крилата на Икар : Алберто Сантос-Дюмон и мечтата на човека да полети / Пол Хофман ; Прев. от англ. Пейчо Кънев. - София : Кибеа, 2017. - 400 с. : със снимки, портр. ; 20 см. - (Сер. Личности)

Съдържа: За авт., за кн.: с. 2-3. - Библиогр. и бел. под линия.

ISBN 978-954-474-773-2

Сист. N: 161141

- 64 -

Тъмбнейл

ЦБ 48543

ФРАНСИС, Сюзан

[Дисни] Disney Енканто / Адапт. Сюзан Франсис ; Прев. [от англ.] Иванка Владимирова. - София : Егмонт, 2021. - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

По филм на Disney.

ISBN 978-954-27-2678-4

Сист. N: 161203

- 65 -

Тъмбнейл

ЦБ 48559

ПАРИШ, Самара

Как да преживеем скандала : [Роман] / Самара Париш ; Прев. от англ. Рая Делчева. - София : Ciela, 2022. - 332 с. ; 21 см

За авт.: с. 331.

ISBN 978-954-28-3804-3 (Сиела)

Сист. N: 161436

- 66 -

Тъмбнейл

ЦБ 48560

ХОАН, Хелън

Съпруга по поръчка : [Роман] / Хелън Хоан ; Прев. [от англ.] Мария Димитрова. - София : Ибис, 2022. - 304 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-376-9

Сист. N: 161437

- 67 -

Тъмбнейл

ЦБ 48564

СИЛВЪР, Джоузи

Една нощ на острова : [Роман] / Джоузи Силвър ; Прев. [от англ.] Анелия Петрунова. - София : Ера, 2022. - 319 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-685-1

Сист. N: 161587

- 68 -

Тъмбнейл

ЦБ 48566

ВАЛПИ, Фиона

Пазителката на пчелите : Роман / Фиона Валпи ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 343 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2163-8

Сист. N: 161589

- 69 -

Тъмбнейл

ЦБ 48567

КАР, Джак

Разяреният син : [Роман] / Джак Кар ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022. - 496 с. ; 20 см. - ([Поредица] Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0139-4

Сист. N: 161590

- 70 -

Тъмбнейл

ЦБ 48568

МОЙС, Джоджо

Сребърният залив : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : Хермес, 2022. - 399 с. ; 20 см

Пълното име на авт. е Паулин Сара Джо Мойс.

ISBN 978-954-26-2150-8

Сист. N: 161591

- 71 -

Тъмбнейл

ЦБ 48572

ФАРЛАНД, Дейвид

Даровете всечовешки : [Фентъзи роман] / Дейвид Фарланд ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов. - София : Бард, 2002. - 560 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Повелителите на Руните ; 1)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Вълчето братство.

ISBN 954-585-402-2

Сист. N: 161598

- 72 -

Тъмбнейл

ЦБ 48573

ФАРЛАНД, Дейвид

Вълчето братство : [Фентъзи роман] / Дейвид Фарланд ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов. - София : Бард, 2002. - 592 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Повелителите на Руните ; 2)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Родена магьосница.

ISBN 954-585-404-9

Сист. N: 161618

- 73 -

Тъмбнейл

ЦБ 48574

ФАРЛАНД, Дейвид

Родена магьосница : [Фентъзи роман] / Дейвид Фарланд ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов. - София : Бард, 2003. - 432 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Повелителите на Руните ; 3)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Леговище от кости.

ISBN 954-585-415-4

Сист. N: 161620

- 74 -

Тъмбнейл

ЦБ 48575

ФАРЛАНД, Дейвид

Леговище от кости : [Фентъзи роман] / Дейвид Фарланд ; Прев. [от англ.] Камен Костов. - София : Бард, 2003. - 416 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Повелителите на Руните ; 4)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 954-585-471-5

Сист. N: 161621

- 75 -

Тъмбнейл

ЦБ 48577

КЪСК, Рейчъл

Арлингтън парк : Роман / Рейчъл Къск ; Прев. [от англ.] Невена Дишлиева-Кръстева. - [София] : Прозорец, 2009. - 247 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. на кор. ; Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-647-6

Сист. N: 161651

- 76 -

Тъмбнейл

ЦБ 48605

МАРИНИНА, Александра

Безупречна репутация : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Наталия Христова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 512 с.- 20 см

А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

ISBN 978-954-26-2138-6

Сист. N: 161811

- 77 -

Тъмбнейл

ЦБ 48606

БРЕКЕ, Йорген

Братството на шлема : Роман / Йорген Бреке ; Прев. от норв. Ива Н. Николова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 416 с. ; 20 см. - (Поредица Скандинавски трилъри)

ISBN 978-619-235-090-1

Сист. N: 161814

- 78 -

Тъмбнейл

ЦБ 48607

ЕРИКСЪН, Стивън

Безучастният бог : Първо сказание от Свидетеля : Кн. от света на Малазан / Стивън Ериксън ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов. - [София] : Бард, 2022. - 528 с. ; 24 см - ([Поредица] Свидетеля ; кн. 1.)

На кор. и загл. с. : Първо сказание от Свидетеля. - Кн. от света на Малазан.

ISBN 978-619-03-0137-0

Сист. N: 161816

- 79 -

Тъмбнейл

ЦБ 48608

АЛИЕНДЕ, Исабел

Виолета : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Катя Диманова. - София : Колибри, 2022. - 365 с. ; 20 см

С кратки биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-619-02-1016-0 (Colibri)

Сист. N: 161818

- 80 -

Тъмбнейл

ЦБ 48609

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Войната на две кралици : [Роман] / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър, 2022. - 768 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Кръв и пепел ; [4])

Анишър - запазена марка на Егмонт България. - С кратки биогр. данни за авт.: с. 767.

ISBN 978-954-27-2800-9 (Егмонт)

Сист. N: 161819

- 81 -

Тъмбнейл

ЦБ 48611

АБЕ, Шана

Втората госпожа Астор : [Роман] / Шана Абе ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2022. - 320 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0121-9

Сист. N: 161821

- 82 -

Тъмбнейл

ЦБ 48618

ЛУНДБЕРГ, София

И дъбът още е там : Роман / София Лундберг ; Прев. от швед. Стефка Кожухарова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2124-9

Сист. N: 161832

- 83 -

Тъмбнейл

ЦБ 48619

ГИЛБЪРТ, Елизабет

Знакът на всички неща : [Роман] / Елизабет Гилбърт ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева. - [2 изд.]. - [София] : Прозорец, 2022. - 528 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-216-4

Сист. N: 161833

- 84 -

Тъмбнейл

ЦБ 48624

МЕТОС, Виктор

Кървава луна : [Роман] / Виктор Метос ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева. - София : Ера, 2022. - 319 с. ; 20 см. - (Поредица Ератрилър)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-684-4

Сист. N: 161844

- 85 -

Тъмбнейл

ЦБ 48626

ХЪНТИНГ, Хелена

Любов края съседната врата : [Роман] / Хелена Хънтинг ; Прев. от англ. Александра Банкова. - София : Уо Егмонт, 2022. - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-954-27-2794-1

Сист. N: 161851

- 86 -

Тъмбнейл

ЦБ 48627

ХЕЙЛ, Джени

Лято край морето : Роман / Джени Хейл ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2022. - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2175-1

Сист. N: 161856

- 87 -

Тъмбнейл

ЦБ 48630

МЪСТИАН, Кели

Момичетата от мочурището : [Роман] / Кели Мъстиан ; Прев. от англ. Лидия Шведова. - София : Лабиринт, 2022. - 260 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-08-0

Сист. N: 161862

- 88 -

Тъмбнейл

ЦБ 48631

МАРЛИ, Мишел

Мария Калас : Най-великата оперна певица на своето време и драмата на нейната любов : [Роман] / Мишел Марли ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - [София] : Емас, 2022. - 360 с. ; 20 см. - ([Кол.] Музи ; 18)

М. Марли - псевд. на Микаела Яри ; С кратки биогр. данни за авт. на кор. ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. е Величка Стефанова.

ISBN 978-954-357-555-8

Сист. N: 161866

- 89 -

Тъмбнейл

ЦБ 48632

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Море от алчност : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 384 с. ; 21 см. - (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7502-75-6 (Про бук)

Сист. N: 161870

- 90 -

Тъмбнейл

ЦБ 48634

СТИЙЛ, Даниел

Невидима : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022. - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0142-4

Сист. N: 161884

- 91 -

Тъмбнейл

ЦБ 48636

МЕЙ, Питър

Нощна порта : [Роман] / Питър Мей ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Колибри, 2022. - 431 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0973-7 (Colibri)

Сист. N: 161888

- 92 -

Тъмбнейл

ЦБ 48637

ЛАЙЛ, Дъглас П.

О.К. [Ориндж Каунти] : Роман / Д. П. Лайл ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2022. - 344 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Д. П. Лайл е Дъглас П. Лайл.

ISBN 978-954-769-534-4

Сист. N: 161894

- 93 -

Тъмбнейл

ЦБ 48639

МАНИКА, Рани

Оризовата майка : [Роман] / Рани Маника ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова. - [София] : Бард, 2022. - 464 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-585-439-2

Сист. N: 161901

- 94 -

Тъмбнейл

ЦБ 48640

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Океанът се надига : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - [София] : PRO BOOK, 2021. - 432 с. ; 21 см. - (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7502-27-5 (Про бук)

Сист. N: 161905

- 95 -

Тъмбнейл

ЦБ 48641

ЛЕМИ, Аша

Петдесет думи за дъжд : [Роман] / Аша Леми ; Прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2022. - 427 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3820-3 (Сиела)

Сист. N: 161925

- 96 -

Тъмбнейл

ЦБ 48642

ДЖЕФЕРИС, Дина

Преди дъждовете : [Роман] / Дина Джеферис ; Прев. от англ. Анета Пантелеева. - [София] : Прозорец, 2022. - 392 с. ; 20 см

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-207-2

Сист. N: 161926

- 97 -

Тъмбнейл

ЦБ 48643

ДЖЕЙМС, Ерика

Писма от миналото : [Роман] / Ерика Джеймс ; Прев. от англ. Петър Герасимов. - София : Труд, 2022. - 488 с. ; 21 см

Е. Джеймс е псевд. на Ерика Съливан.

ISBN 978-954-398-725-2

Сист. N: 161927

- 98 -

Тъмбнейл

ЦБ 48644

БАКМАН, Фредрик

Победителите : [Роман от трилогията Бьорнстад] / Фредрик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - София : Ciela, 2022. - 712 с. ; 21 см

Кн. е продълж. на Бьорнстад и Ние срещу всички.

ISBN 978-954-28-3927-9 (Сиела)

Сист. N: 161928

- 99 -

Тъмбнейл

ЦБ 48646

ДЖОНСЪН, Джейн

Пътят на солта : Приказна история за любов и страст / Джейн Джонсън ; Прев. [от англ.] Калина Бахчеванова. - София : Труд, 2022. - 412 с. ; 21 см

С кратки биогр. данни за авт. на с. 4. и на кор. - Библиогр.: с.408-409 ; Речник.

ISBN 978-954-398-702-3

Сист. N: 161930

- 100 -

Тъмбнейл

ЦБ 48648

ШЕН, Л. Дж.

Ракъс : [Sinners of Saint 2] : [Роман] / Л. Дж. Шен ; Прев. от англ. Евелина Пенева. - София : Ciela, 2022. - 408 с. ; 21 см. - ([Поредица] Sinners of Saint ; 2)

ISBN 978-954-28-3886-9

Сист. N: 161933

- 101 -

Тъмбнейл

ЦБ 48649

НЕСБЬО, Ю

Ревност и други истории / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2022. - 271 с.- 20 см. - (Сер. Криминале ; 56)

ISBN 978-954-357-554-1

Сист. N: 161934

- 102 -

Тъмбнейл

ЦБ 48651

МАРШ, Найо

Смърт в смокинг : Втора среща с инспектор Родерик Ален : [Роман] / Найо Марш ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева. - София : Ера, 2022. - 343 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-675-2

Сист. N: 161936

- 103 -

Тъмбнейл

ЦБ 48652

САВИДЖ, Томас

Силата на кучето : [Роман] / Томас Савидж ; С послесл. от Ани Пру ; Прев. от англ. Владимир Полеганов. - София : Лабиринт, 2022. - 256 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-00-4

Сист. N: 161937

- 104 -

Тъмбнейл

ЦБ 48653

ЕГЕЛАНД, Том

Сребърниците : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Евгения Кръстева. - София : Персей, 2022. - 448 с. ; 20 см. - ([Сер.] Романи с Бьорн Белтьо)

Съдържа и: Факти, худ. измислица и въображение (и един купопределения) с. 394-443 ; Източници: с. 445-446.

ISBN 978-619-161-262-8

Сист. N: 161938

- 105 -

Тъмбнейл

ЦБ 48655

АНДЕРСЪН, Попи

Тайната подправка на любовта : [Роман] / Попи Андерсън ; Прев. [от нем.] Ангелина Иробалиева. - София : Ибис, 2022. - 275 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

За авт.: с. 274.

ISBN 978-619-157-381-3

Сист. N: 161941

- 106 -

Тъмбнейл

ЦБ 48656

КУНЦ, Дийн Р.

Тихият ъгъл : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Стефан Георгиев. - София : Ибис, 2021. - 359 с. ; 21 см

ISBN 978-619-157-368-4

Сист. N: 161942

- 107 -

Тъмбнейл

ЦБ 48658

ПОЛ, Джил

Тайната съпруга : Обречените Романови : [Роман] / Джил Пол ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева. - [София] : Бард, 2022. - 416 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0140-0

Сист. N: 161945

- 108 -

Тъмбнейл

ЦБ 48659

ПЕНИ, Луиз

Царството на слепите : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от англ. Анелия Петрунова. - София : СофтПрес, 2021. - 432 с. ; 20 см. - ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; С биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-619-151-747-3

Сист. N: 161949

- 109 -

Тъмбнейл

ЦБ 48660

МОРИЙО, Жюлиет

Червените орхидеи на Шанхай : [Роман] / Жюлиет Морийо ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева. - София : Ciela, 2022. - 464 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3933-0 (Сиела)

Сист. N: 161950

- 110 -

Тъмбнейл

ЦБ 48661

ФАЛАЧИ, Ориана

Един мъж : Роман / Ориана Фалачи ; Прев. от итал. Росица Николова. - 2. изд.- София : Ciela, 2022. - 612 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3942-2 (Сиела)

Сист. N: 161952

- 111 -

Тъмбнейл

ЦБ 48664

БРАУН, Лорейн

Любов на релси : [Роман] / Лорейн Браун ; Прев. [от англ.] Яна Парашикова-Аролска. - София : СофтПрес, 2022. - 304 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-6-9-151-794-7

Сист. N: 161977

- 112 -

Тъмбнейл

ЦБ 48667

ПЕНИ, Луиз

По-добър човек : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от англ. Анелия Петрунова. - София : СофтПрес, 2022. - 464 с. ; 20 см. - ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; С биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-619-151-800-5

Сист. N: 161982

- 113 -

Тъмбнейл

ЦБ 48668

ГАЙ, Луиз

Златен дъжд : [Роман] / Луиз Гай ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2022. - 360 с. ; 20 см. - (Библ. Любов и съдба)

ISBN 978-619-165-114-6

Сист. N: 161984

- 114 -

Тъмбнейл

ЦБ 48670

ФРЕЙРЕ, Еспидо

Наричайте ме Александра : [Роман] / Еспидо Фрейре ; Прев. от исп. Ангелина Димитрова. - [София] : Тонипрес, 2022. - 312 с. ; 21 см

Съдържа и: Родословно дърво на императрица Александра ; Родословно дърво на Николай II.

ISBN 978-619-7002-24-9

Сист. N: 161993

- 115 -

Тъмбнейл

ЦБ 48671

ВОПЕНКА, Мартин

Новата планета : Прастара история от далечното бъдеще : Роман / Мартин Вопенка ; Прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 928 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за авт. ; Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-120-5

Сист. N: 162001

- 116 -

Тъмбнейл

ЦБ 48674

ХАРИС, Лиз

Изкуството на заблудата : [Роман] / Лиз Харис ; Прев. [от англ.] Камелия Христова. - София : Art Eternal, 2017. - 171 с. ; 21 см

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-191-412-8 (Арт Етърнал)

Сист. N: 162068

Българска художествена литература

- 117 -

Тъмбнейл

ЦБ 48474

ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова

Божият ген : [Роман] / Людмила Филипова. - София : Enthusiast, 2022. - 328 с.: с ил. ; 21 см

Съдържа и Прил. / Н. Симеонова, Л. Кендеров.

ISBN 978-619-164-453-7 (Ентусиаст)

Сист. N: 160922

- 118 -

Тъмбнейл

ЦБ 48490

БЪРДАРОВ, Георги Костадинов

До последната минута : Разкази / Бърдаров. - София : Мусагена, 2021. - 141 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7614-16-9

Сист. N: 161017

- 119 -

Тъмбнейл

ЦБ 48494

ТЕРЗИЙСКИ, Николай Йорданов

Звезди под клепачите : Роман / Николай Терзийски. - Пловдив : Жанет-45, 2022. - 332 с. ; 20 см

С биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-619-186-705-9

Сист. N: 161020

- 120 -

Тъмбнейл

ЦБ 48504

ЛОВ, Оура

Пчелата : Кн. 2 : Любов във времето и в пространството : [Роман] / Оура Лов. - [София] : Бард, 2022. - 448 с. ; 20 см

Оура Лов - псевд. на Радка Гочева Тишелова.

ISBN 978-619-03-0127-1

Сист. N: 161037

- 121 -

Тъмбнейл

ЦБ 48508

ТАБАКОВ, Николай Филипов

Синята гора : [Роман] / Николай Табаков. - София : Книгомания, 2020. - 208 с. ; 22 см

С библиогр. на авт. на кор.

ISBN 978-619-195-270-0

Сист. N: 161043

- 122 -

Тъмбнейл

ЦБ 48520

ЗАГОРОВ, Васил Йорданов

Призраци в библиотеката : Фантастични разкази / Васил Загоров ; Худож. Христо Христов. - София : Ерго, 2022. - 136 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Нулева зона)

Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-619-259-025-3

Сист. N: 161131

- 123 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4194

ВИСЕМА, Ханс

Защо обичам България : През погледа на един чужденец / Ханс Висема ; Прев. от англ. Ирина Манушева ; Фотогр. Иван Шишиев. - София : Кибеа, 2021. - 152 с. : с ил. ; 18 см + 1 отд. л. : с цв. ил., к. ; 27Х35 см

Съдържа: За авт., за кн. с. 2-3.

ISBN 978-954-474-900-2

Сист. N: 161150

- 124 -

Тъмбнейл

ЦБ 48544

ГОСПОДИНОВ, Георги

Избрани истории : [Разкази] / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет-45, 2022. - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-725-7

Сист. N: 161205

- 125 -

Тъмбнейл

ЦБ 48596

ГОСПОДИНОВ, Георги

Времеубежище : [Роман] / Георги Господинов ; С рис. от авт. - 3. изд.- Пловдив : Жанет-45, 2021. - 372 с. ; 20 см

Пълното име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

ISBN 978-619-186-605-2 (твърди кор.)

Сист. N: 161757

- 126 -

Тъмбнейл

ЦБ 48597

ЕВТИМОВА, Здравка Василева

Резерват за хора и вълци : [Роман] / Здравка Евтимова. - Пловдив : Жанет-45, 2022. - 296 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-720-2

Сист. N: 161758

- 127 -

Тъмбнейл

ЦБ 48629

БИМБАЛОВ, Радослав

Млък : Разкази / Радослав Бимбалов. - София : Ciela, 2022. - 184 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3944-6 (Сиела)

Сист. N: 161860

- 128 -

Тъмбнейл

ЦБ 48650

МАНТОВ, Димитър Стефанов

Родолюбецът : Романизирана биография на Христо Г. Данов / Димитър Мантов. - 2. изд.- Пловдив : Хермес, 2022. - 200 с. ; 21 см. - (Библ. Седемте хълма)

Азб. речник. - С кратки биогр. данни за авт. на с.199.

ISBN 978-954-26-2148-5

Сист. N: 161935

- 129 -

Тъмбнейл

ЦБ 48657

БОРИСОВА, Вилия

Тайната на Димана : [Роман] / Вилия Борисова. - [София] : Бард, 2022. - 592 с. ; 21 см

ISBN 978-619-03-0141-7

Сист. N: 161943

- 130 -

Тъмбнейл

ЦБ 48662

ТОМС, Жюстин

Clair de lune : На лунна светлина : Роман / Жюстин Томс. - София : Ерго, 2022. - 254 с. ; 20 см. - (Поредица Нова бълг. проза)

Пълното име на авт. е Жюстин Томс Джадала Мария.

ISBN 978-619-259-029-1

Сист. N: 161958

- 131 -

Тъмбнейл

ЦБ 48665

НИКОЛОВА, Румяна Христова и др.

Голяма книга за Китай : [Пътеписи] / Румяна Николова, Николай Генов ; Снимки Николай Генов. - София : Книгомания, 2022. - 800 с. : с цв. ил. ; 24 см

Азб. показалец.

ISBN 978-619-195-316-5

Сист. N: 161979

- 132 -

Тъмбнейл

ЦБ 48673

АНТОНОВА-МУРАТА, Юлияна

Моши моши, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата ; Ред. и предг. Мария Касимова-Моасе. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Книгомания, 2022. - 236 с. : с цв. снимки ; 21 см

С кратки биогр. данни за авт. на кор. - Бел. под линия.

ISBN 978-619-195-314-1

Сист. N: 162067

Литература за деца и юноши

- 133 -

Тъмбнейл

ЦБ 48453

САЛЧЕВА, Милена

Нетипичният принц Вичо Нетипичо и обърканите магии / Милена Салчева ; Ил. Мая Стайкова. - София : Изд. авт., 2021. - 40 с. ; 21Х21 см

ISBN 978-619-188-716-3

Сист. N: 160796

- 134 -

Тъмбнейл

ЦБ 48454

ДЕЛ Рио, Таня

Уорън 13-и и Всевиждащото око : [Кн. 1.] / Таня Дел Рио ; Ил. и дизайн Уил Стейли ; Прев. [от англ.] Милена Милева-Фено ; Ред. Янка Боянова. - [София] : Timelines, 2021. - 255 с. : с цв. ил. ; 22 см

За авт., ил.: с. 252-253.

ISBN 978-619-7455-20-5 (Таймлайнс)

Сист. N: 160801

- 135 -

Тъмбнейл

ЦБ 48455

ФАЛК, Малин

Северно сияние [:] Пътуване до долината на йотуните : [Комикс] : Кн. 1. / Малин Фалк ; Прев. от норв. Велислава Вълканова. - София : Егмонт България, 2021. - 168 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Северно сияние ; 1)

ISBN 978-954-27-2501-5

Сист. N: 160810

- 136 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3488

ТРОШАНОВ, Марин Петков

Роботът Чапек на планетата с трите слънца : Кн. 1. / Написа Марин Трошанов ; Нарис. Петър Станимиров. - София : Кибеа, 2019. - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Поредица Роботски приключения ; 1)

ISBN 978-954-474-843-2

Сист. N: 160899

- 137 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3489

ТРОШАНОВ, Марин Петков

Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката : Кн. 2. / Написа Марин Трошанов ; Нарис. Петър Станимиров. - София : Кибеа, 2019. - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Поредица Роботски приключения ; 2)

ISBN 978-954-474-853-1

Сист. N: 160906

- 138 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3490

ТРОШАНОВ, Марин Петков

Роботът Чапек и Лабиринтът на Сърдитото лигаво чудовище : Кн. 3. / Написа Марин Трошанов ; Нарис. Петър Станимиров. - София : Кибеа, 2020. - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Поредица Роботски приключения ; 3)

ISBN 978-954-474-860-9

Сист. N: 160907

- 139 -

Тъмбнейл

ЦБ 48521

РОДКИ, Джеф

Гости отдалеч : [Роман за деца] / Джоф Родки ; Прев. от англ. Елена Павлова ; Ил. Иван Коритарев. - София : Кибеа, 2019. - 256 с. : с ил. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Джоф Родки е Джеф Родки ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-474-852-4

Сист. N: 161134

- 140 -

Тъмбнейл

ЦБ 48522

ПУЪР, Майкъл

Две момичета, часовник и килната къща : [Роман за деца] / Майкъл Пуър ; Ил. Лука Тилингер ; Прев. от англ. Елена Павлова. - София : Кибеа, 2021. - 256 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-474-906-4

Сист. N: 161135

- 141 -

Тъмбнейл

ЦБ 48530

СТАНЕВ, Емилиян

Лакомото мече : [Приказки] / Емилиян Станев ; [С предг. от авт.] ; Ил. Ирина Кавалова. - София : Пан, 2016. - 80 с. : с ил. ; 23 см

Е. Станев е псевд. на Никола Стоянов Станев. - С кратки биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-954-660-681-5

Сист. N: 161156

- 142 -

Тъмбнейл

ЦБ 48532

УЛЕВА, Елена

Енциклопедия за любовта и приятелството : Приказки за деца / Елена Улева ; Прев. [от рус.] Николета Орлова. - Пловдив : ЕК, 2021. - 80 с. : с ил. ; 25 см - (Сер. Моята първа кн.)

ISBN 978-619-91986-1-2

Сист. N: 161159

- 143 -

Тъмбнейл

ЦБ 48533

ГЕОРГИЕВ, Стефан

Хапливите истории на Бари 2 / Стефан Георгиев ; Ил. Олга Паскалева. - София : Ciela, 2022. - 88 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3819-7 (Сиела)

Сист. N: 161175

- 144 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3493

АНТОНОВА, Катя

Принцеси наистина / Катя Антонова ; Ил. Кремена Ягодина ; Консултант Александър Николов. - София : Рибка, 2021. - 84 с.: с цв. ил. ; 29Х28 см

Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова, Кремена Ягодина - псевд. на ил. Кремена Сергеева Чолакова.

ISBN 978-619-7131-65-9

Сист. N: 161176

- 145 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3494

ПОЗНАНСКИ, Урсула

Най-прекрасната принцеса / Урсула Познански ; Ил. Сабине Бюхнер ; Прев. [от нем.] Анна Колчакова. - [София] : Миранда, 2022. - [42] с. : с цв. ил. ; 27Х24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7659-12-2

Сист. N: 161177

- 146 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3495

КОСТАДИНОВ, Костадин

[Сто и една] 101 български приказки / Състав. и лит. обраб. Костадин Костадинов ; Худож. Кирил Танев. - София : Пан, 2021. - 125 с. : с цв. ил ; 28 см

ISBN 978-619-240-501-4

Сист. N: 161178

- 147 -

Тъмбнейл

ЦБ 48535

ФЕЛДМАН, Елена

Щастливата къща / Елена Фелдман ; Рис. Ирина Августинович ; Прев. [от рус.] Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2022. - 32 с. : с цв. ил. ; 24Х23 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-01-0993-8

Сист. N: 161181

- 148 -

Тъмбнейл

ЦБ 48539

ГАЛЪНД, Ричард Улфрик

Загадки в Страната на чудесата : Славно предизвикателство, вдъхновено от приключенията на Алиса : [Сб. гатанки и главоблъсканици] / Р. У. Галънд ; По Луис Карол ; Прев. [от англ.] Кънчо Кожухаров. - София : Книгомания, 2016 (Отпеч. в Китай). - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-195-054-6

Сист. N: 161182

- 149 -

Тъмбнейл

ЦБ 48538

РАСПЕ, Рудолф Ерих

Приключенията на барон Мюнхаузен : [Роман за деца] / Рудолф Ерих Распе ; Преразк. Ангел Каралийчев ; Ил. Кирил Танев. - София : Пан, 2022. - 112 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и За кн. и авт.

ISBN 978-619-240-519-9

Сист. N: 161185

- 150 -

Тъмбнейл

ЦБ 48545

ФРАНСИС, Сюзан

[Дисни] Disney Мей [-] Червената панда : [От 2 до 10 г.] / Адапт. Сюзан Франсис ; Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2022. - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

По филм на Disney.

ISBN 978-954-27-2743-9

Сист. N: 161206

- 151 -

Тъмбнейл

ЦБ 48546

УЛФ, Тони

Малките тигърчета и други истории за животни от Азия / Ил. Тони Улф ; Текст Пиеранджела Фиорани ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Приказки за животни)

Името на ил. отбелязано на предната кор., а на авт. на текст и прев. в изд. каре.

ISBN 978-619-199-773-2

Сист. N: 161214

- 152 -

Тъмбнейл

ЦБ 48547

УЛФ, Тони

Малките мечета и други истории за животни от Европа / Ил. Тони Улф ; Текст Пиеранджела Фиорани ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Приказки за животни)

Името на ил. отбелязано на предната кор., а на авт. на текст и прев. в изд. каре.

ISBN 978-619-199-772-5

Сист. N: 161215

- 153 -

Тъмбнейл

ЦБ 48561

ЗЛАТИНА, Галина и др.

Зайко и неговите приятели / Галина Златина, Миглена Златарева ; Ил. Галин Георгиев. - София : Златното пате, 2021. - 62 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Сер. Подарък за малчугани)

Галина Златина е псевд. на Галина Йорданова Златарева ; Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-181-294-3

Сист. N: 161444

- 154 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4196

ДОНАЛДСЪН, Джулия Шийлдс

Защо си без чорапи, Лиско? : [Кн. с изненади и вълшебни капачета] / Джулия Доналдсън ; Ил. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Христина Петрова. - София : Фют, 2020, '21. - [12] с. : с цв. ил. ; 16Х20 см. - (Поредица Приказките на Стария дъб)

Кор. опис

ISBN 978-619-199-478-6

Сист. N: 161445

- 155 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3497

ЛИЧФИЙЛД, Дейвид

Тайнственият великан на дядо / Дейвид Личфийлд ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2021. - [39] с. : с цв. ил. ; 30 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Отпеч. в Китай.

ISBN 978-619-199-636-0

Сист. N: 161592

- 156 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3498

ДОНАЛДСЪН, Джулия Шийлдс

Болничното куче : [Приказка в рими] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Сара Огилви ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет-45, 2020 (Отпеч. в Китай). - [32] с. : с цв. ил.- 26Х29 см

Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-654-0

Сист. N: 161759

- 157 -

Тъмбнейл

ЦБ 48603

РИЪРДЪН, Рик

[Девет] 9 от деветте свята : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. [от англ.] Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2022. - 128 с. ; 20 см. - ([Поредица] Магнус Чейс и боговете на Асгард ; [4])

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Доп. изд. към трилогията Магнус Чейс и боговете на Асгард.

ISBN 978-954-27-2781-1

Сист. N: 161795

- 158 -

Тъмбнейл

ЦБ 48604

ЧОБАНОВ, Калоян

Баба Яга в Бургас и други истории : Кн. за деца и юноши / Калоян Чобанов ; Худож.-ил. Марина Цонева. - София : Екрие, 2022. - 232 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-59-1

Сист. N: 161809

- 159 -

Тъмбнейл

ЦБ 48610

БЪРДЖЕС, Стефани

Дракончето с шоколадово сърце : [Роман за деца] / Стефани Бърджес ; Прев. [от англ.] Преслава Колева. - София : Ибис, 2019. - 255 с. ; 20 см. - ([Поредица] Kids)

ISBN 978-619-157-329-5

Сист. N: 161820

- 160 -

Тъмбнейл

ЦБ 48612

ВАКАРИНО, Лучия

Престъпление на игрището за голф : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2020. - 190 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз ; [2])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-564-6

Сист. N: 161825

- 161 -

Тъмбнейл

ЦБ 48613

ВАКАРИНО, Лучия

Загадка от миналото : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2022. - 192 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз ; [12])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-682-7

Сист. N: 161826

- 162 -

Тъмбнейл

ЦБ 48614

ВАКАРИНО, Лучия

Обвинение в убийство : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2022. - 198 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз ; [11])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-681-0

Сист. N: 161827

- 163 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3501

КУБАЩА, Войтех

Златокоска и трите мечки : Панорамни ил. с подвижни елементи / Авт. и ил. Войтех Кубаща ; Прев. Екатерина Латева. - София : Фют, 2021. - [12] с. : с цв. ил. ; 20x27 см

Кор. опис. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-199-609-4

Сист. N: 161830

- 164 -

Тъмбнейл

ЦБ 48621

ВАКАРИНО, Лучия

Изчезналата брошка : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2021. - 191 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз ; [8])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-654-4

Сист. N: 161841

- 165 -

Тъмбнейл

ЦБ 48622

УСПЕНСКИ, Едуард

Крокодилът Гена и неговите приятели : Повест приказка / Едуард Успенски ; Прев. [от рус.] Таня Балова ; Худож. Рада Якова. - София : Дамян Яков, 2019. - 112 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-527-624-8

Сист. N: 161842

- 166 -

Тъмбнейл

ЦБ 48623

ЛЕГЕНДИТЕ говорят : Старинни легенди, преразк. за млади читатели / Преразк. В. Маркова, Н. Гарская, С. Прокофиева ; Прев. Желязка Купенова. - София : Плеяда, 2018. - 232 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа: Последната битка на Ролан, Крал Артур и рицарите на кръглата маса, Тристан и Изолда, Лоенгрин, Робин Худ, Томас Лермонт, Хамелнският ловец на плъхове, Вилхелм Тел, Дон Жуан, Летящият холандец, Доктор Фауст.

ISBN 978-954-409-386-0

Сист. N: 161843

- 167 -

Тъмбнейл

ЦБ 48625

КНИСТЕР 

Лили Чудото съживява приказни герои / Книстер ; Ил. Биргит Рийгер ; Прев. [от нем.] Марина Михова. - 2. изд.- [София] : A&T Publishing, 2020. - 86 с. : с цв. ил. ; 22 см. - ([Поредица Лили Чудото])

Книстер - псевд. на авт. Лудгер Йохман. Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7430-43-1 (Ей енд Ти Пъблишинг)

Сист. N: 161847

- 168 -

Тъмбнейл

ЦБ 48628

ДЕВЕДЖИЕВ, Илия Ангелов

Маргаритка и вежливите думички : [Приказка] / Илия Деведжиев ; Авт. на стиховете Росица Миновска-Деведжиева ; Худож. Веселка Велинова. - София : Ciela, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 21х21 см. - ([Поредица] Маргаритка)

Авт., ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-28-3923-1 (Сиела)

Сист. N: 161859

- 169 -

Тъмбнейл

ЦБ 48633

КИНИ, Джеф

Дневникът на един Дръндьо: На висота : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2021]. - 218 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 16)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: За авт.: с. 218.

ISBN 978-619-7560-17-6 (Duo Design)

Сист. N: 161878

- 170 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3507

МОРПУРГО, Майкъл

Песен на радостта / Майкъл Морпурго ; Ил. Емили Гравет ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [32] с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - С кратки биогр. данни за авт. и ил.: с. 32.

ISBN 978-619-199-786-2

Сист. N: 161908

- 171 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3508

НОРТ, Анна

Пет истории за нюнючета / Написа Анна Норт ; Нарис. Албена Каменова. - [София] : Фют, 2022. - 68 с. : с цв. ил. ; 29 см

Анна Норт - псевд. на Анна Пенкова ; Пълното име на Албена Каменова е Албена Каменова Йорданова.

ISBN 978-619-199-745-9

Сист. N: 161924

- 172 -

Тъмбнейл

ЦБ 48645

КИНИ, Джеф

Раули Джеферсън : Призрачните патила на един Дърдорко : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2022]. - 218 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7560-18-3 (Duo Design)

Сист. N: 161929

- 173 -

Тъмбнейл

ЦБ 48647

ВАКАРИНО, Лучия

Произшествия на снимачната площадка : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2020. - 181 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз ; [6])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-601-8

Сист. N: 161932

- 174 -

Тъмбнейл

ЦБ 48654

РИЪРДЪН, Рик

Строго секретно от лагер "Юпитер" : Дневник на новобранеца / Рик Риърдън ; Прев. [от англ.] Александър Драганов. - София : Егмонт, 2022. - 143 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-2441-4

Сист. N: 161940

- 175 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3509

КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел

Топлата ръкавичка : [Приказка] / Ангел Каралийчев ; Ил. Любен Зидаров. - 4. изд.- София : Enthusiast Children's Books, 2021. - [16] с. : с цв. ил. ; 26 i;

ISBN 978-619-164-437-7

Сист. N: 161947

- 176 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3510

КУБАЩА, Войтех

Трите златни косъма : Панорамни ил. с подвижни елементи / Авт. и ил. Войтех Кубаща ; Прев. Екатерина Латева. - София : Фют, 2021. - [12] с. : с цв. ил. ; 20Х27 см

Кор. опис. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-199-612-4

Сист. N: 161948

- 177 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3512

ДОНАЛДСЪН, Джулия Шийлдс

Чарли си има книга любима / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет-45, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-702-8

Сист. N: 162086

Отраслева литература за деца и юноши

- 178 -

Тъмбнейл

ЦБ 48534

КЕСИР-ЛЬОПТИ, Еманюел

Изобретенията / Текст Еманюел Кесир-Льопти ; Концепция Жак Бомон ; Ил. Бенедета Жофре, Енрика Русина ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - София : Пан, 2022. - 43 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Енциклопедия за деца)

ISBN 978-619-240-550-2

Сист. N: 161179

- 179 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3496

БЪЛГАРСКИТЕ букви : Оцветяване, рисуване, любопитни факти = The Bulgarian letters : colouring, painting, curious facts / Състав. Петя В. Димитрова ; Прев. от бълг. на англ. Албена Агасян ; Худож. Силвия Ганчева. - 2. изд.- [София] : БГкниг@, 2019. - [40] с. : с ил. ; 28 см. - (Поредица Съкровищата на България)

Имената на авт, худож. и прев. отбелязани в изд. каре. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-229-010-8

Сист. N: 161180

- 180 -

Тъмбнейл

ЦБ 48537

[СТО] 100 развиващи игри : Животни : [За деца 4+]. - София : СофтПрес, 2018. - [96 с.] : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-424-3

Сист. N: 161183

- 181 -

Тъмбнейл

ЦБ 48540

РЕДУЛЕ, Стефани

Нашата планета / Стефани Редуле ; Ил. Корали Валажа ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - [София] : Пан, 2022. - [22] с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Енциклопедия за най-малките)

Имената на авт., ил. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-522-9

Сист. N: 161192

- 182 -

Тъмбнейл

ЦБ 48541

ГОЛДСМИТ, Майк

Изобретенията в 30 секунди / Майк Голдсмит ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Крис Андерсън, Марта Мунос. - София : Enthusiast, 2015. - 96 с. : с цв. ил. ; 23 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - С Речник към отделните гл. ; Азб. показалец

ISBN 978-619-164-170-3 (Ентусиаст)

Сист. N: 161193

- 183 -

Тъмбнейл

ЦБ 48542

РЕНУ, Флоранс и др.

Рицарите : [За деца на възраст 3+] / Текст Флоранс Рену, Емили Бомон ; Ил. Кристел Демоано ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Енциклопедия за най-малките)

Името на прев. е отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-240-521-2

Сист. N: 161195

- 184 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3502

ДОРИОН, Кристиан

Изобретения, вдъхновени от животните / Кристиан Дорион ; Ил. Госия Херба ; Прев. [от англ.] Яна Грозева. - София : Пан, [2021]. - 77 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на прев. Яна Грозева е Яна Радостинова Маркова ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-373-7

Сист. N: 161834

- 185 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3503

МАНОЛОВ, Валери

Моята първа книга : Какво е дала България на света / Валери Манолов ; Ил. Олег Топалов и др. - [2. изд.]. - София : Пан, 2018, [2022]. - 16 с. : с цв. ил. ; 30 см. - ([Поредица Моята първа кн. за...])

Други ил. : В. Горанов, Д. Стоянов, Ис. Пенчев, Б. Богданов ; Пълната форма на името на авт. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов.

ISBN 978-619-240-444-4

Сист. N: 161871

- 186 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3504

МАНОЛОВ, Валери

Моята първа книга за Българските празници и обичаи / Валери Манолов. - София : Пан, 2015. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица Моята първа кн. за...])

Пълната форма на името на авт. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов.

ISBN 978-954-660-603-7

Сист. N: 161880

- 187 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3505

РУСАНОВ, Любомир Кирилов

Моята първа книга за Националните символи на България / Любомир Русанов. - София : Пан, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица Моята първа кн. за...])

ISBN 978-619-240-389-8

Сист. N: 161886

- 188 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3506

РУСАНОВ, Любомир Кирилов

Моята първа книга за Българските писатели : [Биогр.] / Любомир Русанов. - София : Пан, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица Моята първа кн. за...])

ISBN 978-954-660-514-6

Сист. N: 161895

- 189 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3511

ЛАЛЕВ, Цанко

Моята първа книга за Кирил и Методий : [Биогр.] / Цанко Лалев ; Ил. Олег Топалов, Исай Пенчев. - [София] : Пан, [2018]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица Моята първа кн. за...])

Пълното име на авт. е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-619-240-388-1

Сист. N: 161981

История

- 190 -

Тъмбнейл

ЦБ 48616

КРАСИМИРОВ, Искрен

Да убиеш Ботев : Мистерии, спомени, лъжи / Искрен Красимиров ; Предг. Пламен Митев. - София : Колибри, 2022. - 216 с. : със снимки ; 20 см

Библиогр.: с. 200-203 и под линия.

ISBN 978-619-02-1059-7 (Colibri)

Сист. N: 161829

Краезнание - отраслева литература

- 191 -

Тъмбнейл

ЦБ 48678

ЯНЕВА, Дияна Иванова

Летопис на просвещението в Мъглиж : История, написана с почерка на времето / Дияна Янева ; Ред. Палмира Никленова ; Техн. ред. Димитър Никленов ; Предг. Юлий Йорданов. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([Ст. Загора]). - 72 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-619-7651-06-5

Сист. N: 56991

Корица   Съдържание   

- 192 -

Тъмбнейл

ЦБ 48456

АПОСТОЛОВА, Румяна Петрова

Първата извънстолична опера / Румяна Апостолова ; Предг., сн. Румен Нейков. - София : Б. и., 2021 ([София] : печ. ЗИП). - 248 с., [32] с. : ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и: Кн. с необикновена съдба, или от Ст. Загора до Брюксел и обратно / Р. Нейков.

ISBN 978-619-188-671-5

Сист. N: 160832

- 193 -

Тъмбнейл

ЦБ 48592

СЪВМЕСТНОСТИ : [15] истории на неправителствени орг. и неформални групи / Лена Драголова и др. ; Състав. Илко Груев ; Худож. Камелия А. Станчева. - Ст. Загора : Инфоз, 2021 (София : печ. Булгед). - 76 с. : с цв. ил. ; 21 см

Др. авт.: Р. Димитрова, Д. Петков, И. Иванова-Попова, В. Сотирова, М. Христов, П. Бакърджиев, Б. Каниду, И. Матев, М. Николов, Д. Димитрова, К. Дянкова, Д. Матова, К. Каменова, М. Владимирова, Д. Кондратцева, З. Костова, О. Стоилов, З. Колева ; Имената на състав. и худож. са отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-90597-5-3

Сист. N: 161724

Корица   Съдържание   

Краезнание - художествена литература

- 194 -

Тъмбнейл

ЦБ 48676

НАЦ. конкурс за авт. приказка, V. Ст. Загора, 2022

Вихър, ковачът и белия палат : Наградени приказки : Сб. / Андрея Илиев и др. ; Предг. Мариана Желязкова ; С въвед. от Светлана Дичева. - [Ст. Загора] : НЧ Родина 1860 - Стара Загора ; Палмира, 2022 ([Ст. Загора : печ. Палмира]). - 88 с. ; 21 см

Др. авт. : С. Славова-Петкова, В. Г. Колева, А. С. Али, Д. Иванова, Д. К. Вачков, Д. Я. Павлова, К. Г. Ненчева, Х. И. Гложенска, В. Ведялкова-Верита, Д. Горанова, Д. Петров, Д. С. Фъртунова, Х. Хасанова. - Сб. излиза със съдействието на Община Ст. Загора. Организатори НЧ " Родина 1860", клуб "Млад писател" и в. "Teen's paper" ; С кратки биогр. данни за журито на 5. изд. на конкурса : Светлана Дичева, Васил Койнарев, Димитър Никленов.

ISBN 978-619-7651-15-7

Сист. N: 56989

Корица   Съдържание   

- 195 -

Тъмбнейл

ЦБ 48677

ЯНЕВ, Атанас Димитров

Среднощни откровения : Стихове / Атанас Янев ; Ред. Николая Янева. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7651-01-0

Сист. N: 56990

Корица   Съдържание   

- 196 -

Тъмбнейл

ЦБ 48466

БАЛДАРАНОВА, Мира Тодорова

Божие чедо : Поезия / Мира Балдаранова. - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2020 (Ст. Загора : печ. М&БМ). - 70 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91565-2-0

Сист. N: 160896

- 197 -

Тъмбнейл

ЦБ 48528

БАЛДАРАНОВА, Мира Тодорова

Дом : Поезия / Мира Балдаранова. - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2021 (Ст. Загора : печ. М&БМ). - 69 с. ; 21 см

Сист. N: 161148

- 198 -

Тъмбнейл

ЦБ 48548

БАЛКАНСКИ, Минко Минев

Устрем и воля : [Мемоари] / Минко Балкански ; Предг. от Желю Желев, Димитър Паница ; Прев. [от фр.] Николай Боцев, Станимир Делчев. - 2. изд.- София : Пулсио, 2010 ([София] : [печ. Д. Благоев]). - 304 с. : с портр., ил. ; 24 см

Биогр. данни: с. 299-300.

ISBN 978-954-9490-35-0

Сист. N: 161242

- 199 -

Тъмбнейл

ЦБ 48549

БАЛКАНСКИ, Минко Минев

Завет : Писмата на баща ми [Миню Балкански] / Миню Балкански ; Състав. и увод Минко Балкански. - [София] : Пулсио, [2016] ([София] : [печ. Д. Благоев]). - 360 с. : с портр., факс. ; 22 см

С биогр. данни за авт. и състав. на кор.

ISBN 978-954-9490-46-6 (Pulsio)

Сист. N: 161250

- 200 -

Тъмбнейл

ЦБ 48550

ПЕЕВА, Мина

Разказах за вас : (Калейдоскоп от думи) / Мина Пеева. - [Бургас] : Божич, 2015. - 440 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-7181-12-8

Сист. N: 161351

- 201 -

Тъмбнейл

ЦБ 48553

ПЕЕВА, Мина

Разказана обич : [Роман] / Мина Пеева. - [Бургас] : Божич, 2017. - 470 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-7181-41-8

Сист. N: 161364

- 202 -

Тъмбнейл

ЦБ 48554

ПЕЕВА, Мина

Разказът на спомените : [Мемоари] / Мина Пеева ; [Предг.] Стоян Георгиев. - [Бургас] : Божич, 2019. - 422 с. : с портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева ; Пълната форма на името на авт. на доп. материал Стоян Георгиев е Стоян Георгиев Стоянов. Съдържа и Семейният албум на Мина Пеева / Стоян Георгиев.

ISBN 978-619-7181-66-1

Сист. N: 161380

- 203 -

Тъмбнейл

ЦБ 48555

ПЕЕВА, Мина

Портретна галерия : Сборник / Мина Пеева. - Бургас : Балтика 2002, 2021. - 390 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-7353-40-2

Сист. N: 161389

- 204 -

Тъмбнейл

ЦБ 48556

ПЕЕВА, Мина

Годината : [Роман] / Мина Пеева. - Ст. Загора : Алфамаркет, 2021 ([София] : [печ. Принтбук]). - 356 с.- 21 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-90246-3-8

Сист. N: 161391

- 205 -

Тъмбнейл

ЦБ 48557

ЗАКЕФ, Драско

Опърничавите : Роман / Драско Закеф. - Ст. Загора : Кота, 2018 (Ст. Загора : печ. Кота). - 104 с. ; 20 см

Драско Закеф е псевд. на Младен Марчев Стоянов.

ISBN 978-954-305-473-2

Сист. N: 161414

- 206 -

Тъмбнейл

ЦБ 31849

ЗАКЕФ, Драско

Мечтател : Роман / Драско Закеф. - Ст. Загора : Кота, 2018 (Ст. Загора : печ. Кота). - 192 с. ; 20 см

Драско Закеф е псевд. на Младен Марчев Стоянов.

ISBN 978-954-305-479-4

Сист. N: 161421

Индекс 'АВТОРИ'

Абаджиева, Красимира 33
Абаджиева, Красимира Светославова 33
Абе, Шана 81
Августинович, Ирина 147
Агасян, Албена 179
Акунин, Борис 46
Алексеев, Владимир 22
Алексеева, Марина Анатолиевна 76
Али, Айше Сали 194
Алиенде, Исабел 79
Ангелова, Иванка 150
Андерсън, Крис 182
Андерсън, Попи 105
Андреева, Людмила 18
Антиста, Паола 160, 161, 162, 164, 173
Антонова, Катя 144
Антонова-Мурата, Юлияна 132
Апостолова, Румяна 24, 192
Апостолова, Румяна Петрова 24, 192
Арментраут, Дженифър Л. 60, 80
Атанасова, Венера 35
Атанасова, Венера Иванова 35
Баева, Надя 91
Баева, Надя Димитрова 91
Бакман, Фредрик 98
Бакърджиев, Петър 193
Балабанов, Михаил 169, 172
Балабанов, Михаил Христов 169, 172
Балдаранова, Мира 196, 197
Балдаранова, Мира Тодорова 196, 197
Балдаранова, Мирослава 196, 197
Балдачи, Дейвид 37
Балкански, Минко 198, 199
Балкански, Минко Минев 198, 199
Балкански, Миню 199
Балова, Таня 165
Банкова, Александра 85
Бахчеванова, Калина 99
Бахчеванова, Калина Светозарова 99
Бегот, Анди 21
Бенбасат, Алберт 3
Бенбасат, Алберт Нисим 3
Бимбалов, Радослав 127
Блейк, Лекси 42
Богданов, Богдан 185
Боевски, Иван 12
Божинова, Яна 62
Бомон, Емили 183
Бомон, Жак 178
Борисова, Вилия 129
Борисова, Екатерина Николова 144
Боцев, Николай 198
Боцев, Николай Георгиев 198
Бояджиева, Валентина 109
Бояджиева, Валентина Борисова 109
Боянова, Янка 134
Браун, Греъм 89, 94
Браун, Лорейн 111
Бреке, Йорген 77
Бърдаров 118
Бърдаров, Георги 118
Бърдаров, Георги Костадинов 118
Бърджес, Стефани 159
Бюхнер, Сабине 145
Вайдия, Нутан 18
Вакарино, Лучия 160, 161, 162, 164, 173
Валажа, Корали 181
Валпи, Фиона 68
Вачков, Деян Красимиров 194
Велинова, Веселка 168
Велчев, Васил 14
Велчев, Васил Константинов 14
Велчев, Камен 17
Велчев, Камен Петков 17
Висема, Ханс 123
Владимирова, Иванка 64
Владимирова, Милена 193
Вопенка, Мартин 115
Вълканова, Велислава 135
Вълканова, Велислава Славеева 135
Габровска, Дори 29
Габровска, Дори Генадиева 29
Гай, Луиз 113
Галънд, Р. У. 148
Галънд, Ричард Улфрик 148
Ганчева, Силвия 179
Гарабедян, Илвана 70
Гарабедян, Илвана Иванова 70
Гарская, Н. 166
Генов, Николай 131, 131
Генов, Николай Иванов 131
Генчева, Цветана 49, 50, 81
Генчева, Цветана Тодорова 49, 50, 81
Георгиев, Асен 47
Георгиев, Асен Георгиев 47
Георгиев, Галин 153
Георгиев, Георги Господинов 124, 125
Георгиев, Стефан 106, 143
Георгиев, Стоян 202
Георгиева, Мина Пеева 200, 201, 202, 203, 204
Герасимов, Петър 97
Герасимов, Петър Миронов 97
Гиздов, Любомир 98
Гиздов, Любомир Емилов 98
Гилбърт, Елизабет 83
Гложенска, Христина Иванова 194
Голдсмит, Майк 182
Горанов, Васил 185
Горанова, Дария 194
Господинов, Георги 124, 125
Гравет, Емили 170
Гроздин, Ангел 15
Гроздин, Ангел Илиев 15
Грозева, Яна 184
Груев, Илко 193
Груев, Илко Иванов 193
Гунел, Лоран 51
Даракчиева, Боряна 28, 89, 94
Даракчиева, Боряна Неделчева 28, 89, 94
Даскалов, Никола 22
Деведжиев, Илия 168
Деведжиев, Илия Ангелов 168
Деверо, Джуд 58
Дел Рио, Таня 134
Делчев, Станимир 198
Делчев, Станимир Борисов 198
Делчева, Рая 65
Демоано, Кристел 183
Джеймс, Ерика 97
Джерард, Ники 56
Джеферис, Дина 96
Джонсън, Джейн 99
Диманова, Катя 79
Диманова, Катя Томова 79
Димитров, Евгени 22
Димитрова, Ангелина 114
Димитрова, Даниела 193
Димитрова, Мария 66
Димитрова, Петя В. 179
Димитрова, Райна 193
Дичева, Светлана 194
Дишлиева-Кръстева, Невена 75
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 75
Доджсън, Чарлз Латуидж 148
Доналдсън, Джулия 154, 156, 177
Доналдсън, Джулия Шийлдс 154, 156, 177
Донева, Мария 156, 177
Дорион, Кристиан 184
Драганов, Александър 157, 174
Драганов, Александър Иванов 157
Драголова, Лена 193
Дулев, Цанко Лалев 189
Дянкова, Катя 193
Евтимова, Здравка 126
Евтимова, Здравка Василева 126
Егеланд, Том 104
Ериксън, Стивън 78
Желев, Желю 198
Желев, Желю Митев 198
Желязкова, Мариана 194
Жофре, Бенедета 178
Жулиен, Жан 27
Загоров, Васил 3, 122
Загоров, Васил Йорданов 3, 122
Закеф, Драско 205, 206
Зарков, Владимир 34
Зарков, Владимир Владимиров 34
Зидаров, Любен 175
Зидаров, Любен Христов 175
Златарева, Галина Йорданова 153
Златарева, Миглена 153
Златарева, Миглена Звезденова 153
Златарова, Евдокия 151, 152
Златарова, Евдокия Светозарова 151, 152
Златина, Галина 153
Златкова, Надя 95
Златкова, Надя Иванова 95
и др. 15, 185, 193, 194
Иванов, Валери Манолов 186
Иванов, Петър 20
Иванов, Петър Иванов 20
Иванова, Димитрина 194
Иванова-Попова, Иванка Р. 193
Икономова, Красимира 93
Илиев, Андрея 194
Илиев, Веселин 2
Илиев, Веселин Милчев 2
Илиева, Людмила Кирилова 13
Иробалиева, Ангелина 105
Йоана Йокко 19
Йорданов, Юлий 191
Йорданова, Албена Каменова 171
Йохман, Лудгер 167
Кавалова, Ирина 141
Кавалова, Ирина Георгиева 141
Каменова, Албена 171
Каменова, Красимира 193
Каниду, Боряна 193
Кар, Джак 69
Караджова, Катерина 9
Караджова, Катерина Каролова 9
Каралийчев, Ангел 149, 175
Каралийчев, Ангел Иванов 149, 175
Карачанова, Стоянка 31, 53
Карачанова, Стоянка Христова 31, 53
Карол, Луис 148
Карп, Маршъл 53
Касимова-Моасе, Мария 132
Керев, Стойчо 4
Керев, Стойчо Иванов 4
Кесир-Льопти, Еманюел 178
Кинг, Стивън 57
Кинг, Стивън Едуин 57
Кини, Джеф 169, 172
Кирилова, Людмила 13
Кларк, Мери Хигинс 39
Клеър, Касандра 44
Книстер 167
Кожухаров, Кънчо 148
Кожухаров, Кънчо Иванов 148
Кожухарова, Стефка 82
Кожухарова, Стефка Диянова 82
Колева, Весела Господинова 194
Колева, Златина 193
Колева, Йоана 19
Колева, Преслава 159
Колева, Преслава Лъчезарова 159
Колчакова, Анна 145
Кондратцева, Дарина 193
Конъли, Джон 54
Конъли, Майкъл 34
Коритарев, Иван 139
Коробко, Денис 46
Костадинов, Костадин 146
Костов, Камен 74
Костов, Камен Сотиров 74
Костова, Захарина 193
Крайтън, Майкъл 48
Красимиров, Искрен 190
Кренц, Джейн Ан 55
Крумова, Мария 7
Кръстева, Евгения 104
Кубаща, Войтех 163, 176
Куик, Аманда 55
Кунц, Дийн 106
Кунц, Дийн Р. 106
Купенова, Желязка 166
Курчаб-Редлих, Кристина 14
Кънев, Пейчо 63
Кънева, Ева 101
Кънева, Ева Димитрова 101
Къск, Рейчъл 75
Къслър, Клайв 89, 94
Кючуков, Деян 39
Кючуков, Деян Любомиров 39
Лазаровски, Адриан 57
Лазаровски, Адриан Николаев 57
Лайл, Д. П. 92
Лайл, Дъглас П. 92
Лалев, Цанко 189
Ларсън, Ерик 62
Латева, Екатерина 155, 163, 176
Латева, Екатерина Иванова 155, 163, 176
Леми, Аша 95
Ленг, Джон 48
Ленън, Джон 27
Личфийлд, Дейвид 155
Лов, Оура 120
Лундберг, София 82
Маас, Сара Дж. 59
Маас, Сара Джанет 59
Майкъл Крайтън под псевд. Джон Ленг 48
Макариева-Лесева, Анета 107
Маника, Рани 93
Манолов, Валери 185, 186
Мантов, Димитър 128
Мантов, Димитър Стефанов 128
Манушева, Ирина 5, 6, 54, 83, 123
Манушева, Ирина Борисова 5, 6, 54, 83, 123
Маринина, Александра 76
Маринова, Цветелина 12
Маринова, Цветелина Иванова 12
Маркова, В. 166
Маркова, Яна Радостинова 184
Марли, Мишел 88
Мартин, Холи 33
Марш, Найо 102
Матев, Иван 193
Матова, Добрина 193
Мей, Питър 91
Метос, Виктор 84
Миланова, Станислава 21, 27
Миланова, Станислава Александрова 21, 27
Милева-Фено, Милена 134
Милева-Фено, Милена Маринова 134
Миновска-Деведжиева, Росица 168
Митев, Пламен 190
Митев, Пламен Димитров 190
Михова, Марина 167
Мойс, Джоджо 70
Мойс, Паулин Сара Джо 70
Морато, Кристина 25
Морийо, Жюлиет 109
Морпурго, Майкъл 170
Мортън, Кейт 32
Мунос, Марта 182
Мъстиан, Кели 87
Мюсо, Гийом 43
Найденов, Димитър 10
Недялкова-Верита, Вера 194
Нейков, Румен 24, 192
Нейков, Румен Любомиров 24, 192
Неновски, Николай 12
Неновски, Николай Ненов 12
Ненчева, Катерина Георгиева 194
Несбьо, Ю 101
Никленов, Димитър 191
Никленов, Димитър Йорданов 191
Никленова, Палмира 191
Никленова, Палмира Илиева 191
Николов, Александър 144
Николов, Минчо 193
Николова, Ива Н. 77
Николова, Ива Николова 77
Николова, Росица 110
Николова, Румяна 131
Николова, Румяна Христова 131
Норт, Анна 171
Огилви, Сара 156
Оно Ленън, Йоко 27
Оно, Йоко 27
Орлова, Николета 142
Павлова, Диана Я. 194
Павлова, Елена 139, 140
Павлова, Елена Павлова 139, 140
Панайотов The Clashers, Слави 1
Панайотов, Слави 1
Паница, Димитрий-Иван (Дими) Евстатиев 198
Паница, Димитър 198
Пантелеева, Анета 96
Пантелеева, Анета Димитрова 96
Парашикова-Аролска, Яна 111
Париш, Самара 65
Паскалева, Олга 143
Патерсън, Джеймс 53
Паунова, Вера 42, 44
Паунова, Вера Христова 42, 44
Пеева, Мина 200, 201, 202, 203, 204
Пенева, Ваня 88
Пенева, Евелина 100
Пенева, Евелина Венциславова 100
Пени, Луиз 108, 112
Пенкова, Анна 171
Пенчев, Исай 185, 189
Перен, Валери 35
Перчинкова, Катя 182
Перчинкова, Катя Христова 182
Петков, Дарин 193
Петров, Димитър 194
Петрова, Мария Донева 156, 177
Петрова, Христина 154
Петрунова, Анелия 67, 108, 112
Петрунова, Анелия Георгиева 67, 108, 112
Пигулева, Нели 147
Познански, Урсула 145
Пол, Джил 107
Полеганов, Владимир 103
Полеганов, Владимир Христов 103
Полихронов, Даниел 11
Полихронов, Даниел Петров 11
Престън & Чайлд 47
Престън, Дъглас 47
Проданов, Красимир 115
Проданов, Красимир Йорданов 115
Прокофиева, С. 166
Пру, Ани 103
Пуър, Майкъл 140
Първанова, Румяна 16
Първанова, Румяна Първанова 16
Пърлрот, Никол 17
Раданова, Нели Николова 160, 161, 162, 164, 173
Радевски, Антон 22
Райкова, Диана 113
Райкова, Диана Христова 113
Райли, Лусинда 29
Райли, Лусинда Едмънс 29
Райтсън, Бърни 57
Раленкова, Албена 170
Раленкова, Албена Василева 170
Распе, Рудолф Ерих 149
Рашкова, Нина 58
Рашкова, Нина Николаева 58
Редуле, Стефани 181
Рен, Барбара 21
Рену, Флоранс 183
Рийгер, Биргит 167
Риърдън, Рик 157, 174
Робинс, Антъни 7
Робъртс, Нора 31
Родки, Джеф 139
Родки, Джоф 139
Розова, Надежда 32
Розова, Надежда Иванова 32
Ролинс, Джеймс 30
Ромелт, Джудит 44
Русанов, Любомир 187, 188
Русанов, Любомир Кирилов 187, 188
Русев, Богдан 92
Русев, Богдан Бориславов 92
Русина, Енрика 178
Русинов, Валерий 71, 72, 73, 78
Русинов, Валерий Любенов 71, 72, 73, 78
Савидж, Томас 103
Салчева, Милена 133
Сандерсън, Брандън 49, 50
Сандърсън, Брандън 49, 50
Сепетис, Рута 45
Сербезова-Леви, Стоянка 45
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 45
Сивов, Коста 61
Сивов, Коста Атанасов 61
Силва, Даниъл 61
Силвър, Джоузи 67
Слави от The Clashers 1
Славова-Петкова, Станислава 194
Славчева, Светослава 25
Славчева-Бонева, Светослава 25
Сотирова, Валя 193
Стайкова, Мая 133
Станев, Емилиян 141
Станев, Никола Стоянов 141
Станимиров, Петър 136, 137, 138
Станимиров, Петър Георгиев 136, 137, 138
Станчева, Камелия А. 193
Стейли, Уил 134
Стефанова, Мирела 38
Стефанова, Мирела Стефанова 38
Стийл, Даниел 36, 40, 41, 90
Стоилов, Олег 193
Стоилова, Пепа 86
Стоилова, Пепа Стоилова 86
Стоименов, Милко 37
Стоименов, Милко Христов 37
Стоянов, Димитър 185
Стоянов, Младен Марчев 205, 206
Стоянов, Стоян Георгиев 202
Съливан, Ерика 97
Табаков, Николай 121
Табаков, Николай Филипов 121
Танев, Кирил 146, 149
Тахов, Росен 26
Тахов, Росен Георгиев 26
Ташева, Росица 51
Тейлър, Майкъл 18
Тейлър, Мери Елън 38
Тенекеджиева, Цветелина 59, 60, 80
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 59, 60, 80
Терзийски, Николай 119
Терзийски, Николай Йорданов 119
Тилингер, Лука 140
Тишелова, Радка Гочева 120
Томас, Джо 52
Томс Джадала Мария, Жюстин 130
Томс, Жюстин 130
Топалов, Олег 185, 189
Тошева, Анета 43
Тошева, Анета Илиева 43
Тошева, Антоанета 56
Трошанов, Марин 136, 137, 138
Трошанов, Марин Петков 136, 137, 138
Туайман, Джеймс 5, 6
Улева, Елена 142
Улф, Тони 151, 152
Уолш, Нийл Доналд 5
Успенски, Едуард 165
Фалачи, Ориана 110
Фалк, Малин 135
Фарланд, Дейвид 71, 72, 73, 74
Фелдман, Елена 147
Филипова, Людмила 117
Филипова, Людмила Орлинова 117
Фиорани, Пиеранджела 151, 152
Франсис, Сюзан 64, 150
Франсис, Сюзън 64, 150
Фрейре, Еспидо 114
Френч, Ники 56
Френч, Шон 56
Фъртунова, Диана Славчева 194
Хаджитанев, Христо 46
Харис, Лиз 116
Хасанова, Хелин 194
Хейл, Джени 86
Херба, Госия 184
Хоан, Хелън 66
Хофман, Пол 63
Христов, Борис 178, 181, 183
Христов, Мирчо 193
Христов, Радослав 30, 48, 69
Христов, Радослав Христов 69
Христов, Христо 122
Христова, Бистра 7
Христова, Бистра Крумова 7
Христова, Камелия 116
Христова, Мариана 52
Христова, Мариана Тошкова 52
Христова, Наталия 76
Христова, Наталия Василева 76
Хубенова-Делисивкова, Татяна 12
Хубенова-Делисивкова, Татяна Стефанова 12
Хувър, Колийн 28
Хънтинг, Хелена 85
Цонева, Марина 158
Чайлд, Линкълн 47
Чернева, Юлия 84, 102
Чернева, Юлия Недкова 84, 102
Чизмарова, Елена 36, 40, 41, 90
Чизмарова, Елена Николова 36, 40, 41, 90
Чобанов, Калоян 158
Чолакова, Кремена Сергеева 144
Чхартишвили, Григорий Шалвович 46
Шведова, Лидия 87
Шведова, Лидия Михайлова 87
Шен, Л. Дж. 100
Шефлър, Аксел 154, 177
Шишиев, Иван 123
Шишиев, Иван Ангелов 123
Щерева, Данка 9
Щилиянова, Елена 23
Щилиянова, Елена Георгиева 23
Ягодина, Кремена 144
Якова, Рада 165
Янев, Атанас 195
Янев, Атанас Димитров 195
Янева, Дияна 191
Янева, Дияна Иванова 191
Янева, Николая 195
Янева-Китанова, Дафина 55, 68
Янева-Китанова, Дафина Янкова 55, 68
Янкулова, Данка Щерева 9
Яри, Микаела 88

 ИНДЕКС "Заглавия"

[Девет] 9 от деветте свята 157 
[Дисни] Disney Енканто 64 
[Дисни] Disney Мей [-] Червената панда 150 
[Петдесет] 50 здравословни рецепти 19 
[Петдесет] 50 невероятни загадки 1 
[Сто и една] 101 български приказки 146 
[Сто] 100 развиващи игри 180 
Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности 9 
Арлингтън парк 75 
Баба Яга в Бургас и други истории 158 
Безименните 54 
Безупречна репутация 76 
Безучастният бог 78 
Богините на Холивуд 25 
Божие чедо 196 
Божият ген 117 
Болничното куче 156 
Братството на шлема 77 
Българските букви 179 
Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г. 15 
Верига от желязо 44 
Виолета 79 
Вихър, ковачът и белия палат 194 
Вова, Володя, Владимир Путин 14 
Вода за цветята 35 
Войната на две кралици 80 
Времеубежище 125 
Втората госпожа Астор 81 
Вълчето братство 72 
Въпрос на гледна точка 4 
Годината 204 
Годината на върколака 57 
Голяма книга за Китай 131 
Гости отдалеч 139 
Да убиеш Ботев 190 
Даровете всечовешки 71 
Две момичета, часовник и килната къща 140 
Денят на мъртвите 56 
Дескриптивна психопатология 18 
Дневна светлина 37 
Дневникът на един Дръндьо: На висота 169 
До последната минута 118 
Дом 197 
Дом на небеса и дихания 59 
Дракончето с шоколадово сърце 159 
Дървото на ангелите 29 
Дъщерята на часовникаря 32 
Дяволът в белия град 62 
Един мъж 110 
Една нощ на острова 67 
Езерото на тайните 58 
Енциклопедия за любовта и приятелството 142 
Завет 199 
Загадка от миналото 161 
Загадки в Страната на чудесата 148 
Зайко и неговите приятели 153 
Защо обичам България 123 
Защо си без чорапи, Лиско? 154 
Звезди под клепачите 119 
Златен дъжд 113 
Златокоска и трите мечки 163 
Знакът на всички неща 83 
И дъбът още е там 82 
Избрани истории 124 
Изгряващи изобретения и иновации 2 
Изкуството на заблудата 116 
Изобретения, вдъхновени от животните 184 
Изобретенията 178 
Изобретенията в 30 секунди 182 
Изчезналата брошка 164 
Икономът 36 
Индустрията в България - насърчение и предприятия (1894 - 1928) 16 
Как да преживеем скандала 65 
Кибервойната 17 
Клетъчно пробуждане 21 
Книга, книжовност, книгоиздаване 3 
Корона от позлатени кости 60 
Крилата на Икар 63 
Крокодилът Гена и неговите приятели 165 
Към звездите 49 
Към никъде 50 
Кървава луна 84 
Лакомото мече 141 
Легендите говорят 166 
Леговище от кости 74 
Летопис на просвещението в Мъглиж 191 
Летящите ангели 41 
Лили Чудото съживява приказни герои 167 
Ловецът на стриди 52 
Любов края съседната врата 85 
Любов на релси 111 
Лято край морето 86 
Малките мечета и други истории за животни от Европа 152 
Малките тигърчета и други истории за животни от Азия 151 
Мандариново небе 33 
Маргаритка и вежливите думички 168 
Мария Калас 88 
Мечтател 206 
Млък 127 
Момичетата от мочурището 87 
Море от алчност 89 
Моши моши, Япония 132 
Моята първа книга : Какво е дала България на света 185 
Моята първа книга за Българските писатели 188 
Моята първа книга за Българските празници и обичаи 186 
Моята първа книга за Кирил и Методий 189 
Моята първа книга за Националните символи на България 187 
Най-прекрасната принцеса 145 
Наричайте ме Александра 114 
Нашата планета 181 
Невидима 90 
Неограничена власт или изкуството да владеем себе си 7 
Непознатата от Сена 43 
Нетипичният принц Вичо Нетипичо и обърканите магии 133 
Новата планета 115 
Новият Завет [-] нов превод от оригиналните езици 8 
Нощна порта 91 
О.К. [Ориндж Каунти] 92 
Обвинение в убийство 162 
Обезкървени 47 
Огнестрелни оръжия 22 
Океанът се надига 94 
Опърничавите 205 
Оризовата майка 93 
Островът на пеперудите 42 
Отвличането на века 53 
Отровен бизнес 48 
Пазителката на пчелите 68 
Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда 11 
Песен на радостта 170 
Пет истории за нюнючета 171 
Петдесет думи за дъжд 95 
Писма от миналото 97 
По-добър човек 112 
Победителите 98 
Полунощ в Ел Ей 34 
Портретна галерия 203 
Посланията на новите деца 6 
Пратеник на любовта 5 
Превръщане 31 
Преди дъждовете 96 
Представи си 27 
Престъпление на игрището за голф 160 
Призраци в библиотеката 122 
Приключенията на барон Мюнхаузен 149 
Принцеси наистина 144 
Присъдата 39 
Пробуждането 51 
Произшествия на снимачната площадка 173 
Пчелата 120 
Първата извънстолична опера 24 
Първата извънстолична опера 192 
Пътят на солта 99 
Разказана обич 201 
Разказах за вас 200 
Разказът на спомените 202 
Разяреният син 69 
Ракъс 100 
Раули Джеферсън : Призрачните патила на един Дърдорко 172 
Ревност и други истории 101 
Резерват за хора и вълци 126 
Рицарите 183 
Роботът Чапек и Лабиринтът на Сърдитото лигаво чудовище 138 
Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката 137 
Роботът Чапек на планетата с трите слънца 136 
Родена магьосница 73 
Родолюбецът 128 
Северно сияние [:] Пътуване до долината на йотуните 135 
Седмицата на Триокия 46 
Сезонът на цветята 38 
Силата на кучето 103 
Синята гора 121 
Скандалните книги в българската литература 26 
Смърт в смокинг 102 
Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа 12 
Специална психотерапия 20 
Споменът за него 28 
Сребърниците 104 
Сребърният залив 70 
Среднощни откровения 195 
Строго секретно от лагер "Юпитер" 174 
Съвместности 193 
Съпруга по поръчка 66 
Тайната на Димана 129 
Тайната подправка на любовта 105 
Тайната съпруга 107 
Тайнственият великан на дядо 155 
Тенденции в развитието на онлайн обучението 13 
Тихият ъгъл 106 
Топлата ръкавичка 175 
Трите златни косъма 176 
Трябва да те предам 45 
Уорън 13-и и Всевиждащото око 134 
Усложнения 40 
Устрем и воля 198 
Фейк нюз 10 
Хапливите истории на Бари 2 143 
Царството на костите 30 
Царството на слепите 108 
Цветарство с цветопроизводство 23 
Цветовете на нощта 55 
Чарли си има книга любима 177 
Челистката 61 
Червените орхидеи на Шанхай 109 
Щастливата къща 147 
Clair de lune 130 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Автотренинг - популярна литература 7
Астрономия - популярна литература 1
Библиография - България 3
Букви, български - детска литература 179
България - икономика - история 16
Българска литература - теми, образи, сюжети 26
Български език - за начални училища 11
Войни - в интернет - популярна литература 17
Вселена - популярна литература 1
Деца със специални образователни потребности - образование и просвета 9
Държавни символи - България - детска и юношеска литература 187
Езотерика - популярна литература 1, 4
Жени - САЩ 25
Животни - детска и юношеска литература 184
Здравословен начин на живот - рецепти 19
Земя (планета) - детска и юношеска литература 181
Земя (планета) - енциклопедии 181
Изобретатели, български - биографии 185
Изобретения - детска и юношеска литература 184
Изобретения - енциклопедии - детска и юношеска литература 178
Изобретения - история - детска и юношеска литература 182
Изобретения - популярна литература 2
Изобретения, научни - България 185
Икономика - България - история 16
Икономика - Европа - история 12
Иновации - популярна литература 2
Информационни и комуникационни технологии - приложение в образованието 13
Информация - фалшификация - социални проблеми 10
Кибервойни - популярна литература 17
Киноактьори, американски - биографии 25
Китай - история 131
Клетка - биология 21
Книга - България - история 3
Книгоиздаване - България - история 3
Комуникация - социологични проблеми 10
Конспирации, световни 4
Литературни направления - в българската литература 26
Личност - психология 7
Медии - влияние върху човека 10
Методика на преподаването - в училищата 11
Мъглиж - история 191
Наука - история - детска и юношеска литература 182
Националноосвободително движение - България - дейци 190
Неправителствени организации - Стара Загора - биографии 193
Нов завет 8
Обучение, онлайн 13
Огнестрелно оръжие - популярна литература 22
Опера - Стара Загора - история 24, 192
Открития, научни - България 185
Парапсихология - популярна литература 5, 6
Писатели, български - биографии - детска и юношеска литература 188
Писменост - България - детска литература 179
Писменост - България - история 189
Поведение - психологични проблеми 18
Поети и писатели, български - биографии 190
Поети, български - биографии - детска и юношеска литература 188
Политици, руски - биографии 14
Празници, български - детска и юношеска литература 186
Предучилищно възпитание - методика - наръчници и ръководства 180
Природолечение - популярна литература 21
Промишлени предприятия - управление и организация 15
Промишленост - България - история 16
Просветители, български 189
Просветители, славянски 189
Психология, детска - популярна литература 5, 6
Психология, експериментална - популярна литература 5, 6
Психопатология - популярна литература 18
Психотерапевтична практика - методи - справочници 20
Психотерапия - наръчници и ръководства 20
Рицарство - детска и юношеска литература 183
Русия - политика - история 14
Славянска писменост - произход - история 189
Социално-икономическо положение - Китай - пътеписи 131
Средновековна история - детска и юношеска литература 183
Тайни общества - популярна литература 4
Учени, български - биографии 185
Училища - България - история 191
Финанси - история 12
Хигиена - популярна литература 21
Цветарство - справочници 23

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

3D принтери 2
автомобили 178, 182
азбуки 179
актриси 25
акули 184
Алеко Константинов - фейлетони 26
аномалии 1
апостолски послания 8
арт терапия 9
архитектура 131
астрономия 1
астрофизика 1
аутизъм 20
балистика 22
банки 12
барут 22
бацилус булгарикус 185
бедност 12
безработица 12
безсмъртие 4
библейски канони 8
библиографи 3
библиографии 3
библиотекознание 3
Библия 8
биографии 144, 185, 189, 190
бит 182
битки 183
благосъстояния 15
бобри 184
Бог 8
боеприпаси 22
борби 190
Ботеви четници 190
бръмбари 184
будители 186
букви 179
българска история 190
българска литература 26
български език 11
български писатели 188
български поети 188
ваксини 182
Великден 186
виртуални класни стаи 13
вируси 17
високи технологии 15
влакна 182
влакове 178
води 181
водни кончета 184
войводи 190
Вселена 1
въстания 190
вътрешна политика 14
география 131
Георги Марков 26
гербове 187
гравитация 1
градове 131
данъци 16
делфини 184
детска психология 5, 6
деца 11, 179, 180
деца индиго 5, 6
деца със специални образователни потребности (СОП) 9
диагностика 18
диагностични методи 18
дигитална икономика 15
диети 19
диетично хранене 19
диетолечение 19
Димитър Димов - Тютюн 26
дислексия 20
добри практики 9
доспехи 183
дуално обучение 15
държава 187
Държавна опера 24, 192
държавни отличия 187
държавни символи 187
дяволи 8
евангелия 8
езикова грамотност 11
екологично възпитание 181
екологично образование 181
екскурзии 131
електрически крушки 178, 182
електромобили 2
енергия 181
ензими 21
жаби 184
животни 180, 181
забавления 180
забележителности 131
забранени книги 26
загадки 1, 4
заговори 4
заекване 20
закони 16
замърсявания 181
замъци 183
защита 17
звезди 25
здравословно хранене 19
земеродно рибарче 184
Земя (планета) 181
зловреден софтуер 17
змии 184
знамена 187
зоология 184
Иван Вазов - Под игото 26
игри 180
извънземен живот 1
извънземни цивилизации 1, 4
издателска дейност 3
издателства 3
изображения 180
изобразително изкуство 9
изобретатели 2, 185
изобретения 2, 178, 182, 184, 185
изследвания 18
изцеление 21
Иисус Христос 8
икономика 12, 16, 131
икономически растеж 15
импланти 182
индивидуалност 7
индигови деца 5, 6
индустриализация 15, 16
индустриална политика 16
индустрия 16
иновации 2, 15
интегрирано обучение 9
интелектуална недостатъчност 9
интернет 10, 182
информационна сигурност 17
информационни технологии 13
информация 10
история 131, 189, 190, 191
йод 21
Йордан Йовков - разкази 26
календар 186
калибър 22
калмари 184
карабини 22
КГБ 14
киберпрестъпления 17
киберпрестъпност 17
киберследене 17
кибертероризъм 17
кибершпионаж 17
кино 25, 178
киноактьори 25
киноизкуство 25
Кирил Христов 26
кирилица 185
китове 184
класифицирана информация 17
клетки (биол.) 21
климат 181
климатични промени 4
книга 3
книги-игри 180
книгознание 3
книгоиздаване 3
книгопис 3
книжовно наследство 3
когнитивни разстройства 18
Коледа 186
колела 182
колело 178
комари 184
компютри 17, 178, 182
компютърна защита 17
компютърни вируси 17
компютърни престъпления 17
комуникации 10, 182
комуникационни технологии 13
конкурентоспособност 15
конспирации 4
Константин Петканов - Морава звезда, кървава 26
конституции 187
Конфуций 131
концесии 16
кооперации 12
кораби 178, 182
корпорации 12
космически кораби 182
Космос 1
кралици 144
кралски фамилии 144
кръстоносни походи 183
ксерокс 185
куклено изкуство 9
култура 131
кучета 184
кълвачи 184
къща музей "Яворов" 193
лабиринти 180
лазери 182
лекарства 182
летописи 191
лечебни практики 21
лечение 20
литература 11
литературни скандали 26
литературознание 26
ловно оръжие 22
локомотиви 182
Луна 1
Мадарски конник 185
мании 20
масова информация 10
медийна грамотност 10
медицина 182
медузи 184
мемоари 198, 199
метаболизъм 19
мечки 184
мистерии 1
мнения 10
мономания (страст към самота) 20
морски кончета 184
мрежи 17
музика 9
мултикултурна среда 11
наблюдения 18
надарени деца 5, 6
наркомании 20
население 131
наука 182
научноизследователска работа 15
националноосвободително движение 190
начална училищна възраст 11
неравенства 12
нестинарство 1
Нивалин 185
Николай Хайтов 26
НЛО (неидентифициран летящ обект)=НВФ (неидентифициран въздушен феномен) 1
Нов завет 8
Нова година 186
НПО (Неправителствени организации) 193
обичаи 186
образование 11, 13, 179
обучения 9
Обществен дарителски фонд - Ст. Загора (фондация) 193
общуване 7
огнестрелно оръжие 22
ограмотяване 11
озеленяване 23
октоподи 184
олигарси 14
онлайн обучение 13
онлайн платформи 13
опери 24, 192
оперна музика 24, 192
оперни артисти 24, 192
оперни певци 24, 192
оперни постановки 24, 192
орел 184
оръжейно изкуство 183
оръжия 22
оси 184
основно образование 11
Отворено общество 193
откриватели 185
открития 185
откровения 8
отпадъци 181
официални празници 186
охлюви 184
оцветяване 180
пазаруване 131
Паисий Хилендарски - История славяноболгарская 26
паметници на културата 131
пандемии 12
парапсихология 5, 6
пари 178
парно 182
патрони 22
паяци 184
педагогически технологии 11
пеперуди 184
перални машини 178
печатарска преса 182
Пиеро - куклено-театрален фестивал 193
пингвини 184
писане 11, 179
писатели 190
писменост 178, 179, 182
пистолети 22
планети 1
поведение 20
поведенчески отклонения 18
поети 190
политика 14
политическа информация 10
политически убийства 14
постижения 185
прабългарски календар 185
празници 186
празничен календар 186
предатели 190
предучилищна възраст 180
преподаване 13
прилепи 184
принцеси 144
приобщаващо образование 9
природолечение 21
произход на живота 181
промишлени отпадъци 16
промишленост 15, 16, 182
пропаганда 10
просвета 11
просветители 189, 191
противозачатъчно хапче 185
псалми 8
психични болести 18
психични процеси и състояния 18
психични разстройства 18
психози 18, 20
психология 18, 20
психология на личността 5, 6, 7
психопатология 18
психопрофилактика 18
психотерапия 20
птици 184
пчели 184
пъзели 180
пътеводители 131
пътешествия 131
пътувания 131
работници 16
радио 178, 182
Радой Ралин 26
развитие 11, 180
развлечения 131
развойна дейност 15
Различният поглед 193
разстройства на личността 20
ракети 178
револвери 22
революционери 190
реиндустриализация 15
рекорди 185
религия 8
рентген 182
ресторанти 131
ресурси 181
рицари 183
роботи 182
родове 198, 199
Розетата от Плиска 1
романи 93
руска история 14
салати 19
самолети 178, 182
самообладание 7
самопомощ 7
сателити 182
сборници 3
светлина 21
семейна среда 11
синдром на Даун 20
скакалци 184
славянска писменост 189
смарт устройства 2
сметала 182
СНЦ (сдружения с нестопанска цел) 193
соколечение 19
социализъм 12
социална държава 12
социални медии 10
социални предприятия 12
социално изключване 12
социално положение 131
спам 17
специални образователни потребности (СОП) 9
специфични обучителни трудности (СОТ) 9
Средновековие 183
стан 182
страх 7
суеверия 20
сътрудничество 11
тайни общества 4
танци 21
творчество 188
театрално изкуство 9
текони 184
телевизия 178
телескопи 182
телефони 178, 182
теология 8
теория на Хаоса 1
терапевтични практики 9
терапии 9
технологии 2
ТПП (Търговско-промишлена палата) 193
транзистори 182
транспорт 182
тренинг 11
трудности в развитието 9
туризъм 131
туристически дестинации 131
туристически обекти 131
турнири 183
убийства 190
умствена изостаналост 9
уринолечение 21
ученици 11
училища 191
училище 13
фалшиви новини 10
финанси 12
финансиране 15
фобии 7, 20
фотография 178
хайдути 190
хакери 17
хакерство 17
хармония 7
химни 187
хиперактивност 20
хлебарки 184
Холивуд 25
хотели 131
цветарство 23
цветни култури 23
цветопроизводство 23
цветя 23
цивилизации 4
цифри 180
червеи 184
черни дупки 1
четене 11, 179
чети 190
числа (мат.) 180
човек 181
човешко тяло 21
Шамбала 1
щастие 7
щипалки 184
Яворов - лирика 26
ядрен реактор 182

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Алиенде, Исабел (2.08.1942) 79
Ангелов, Божан (1873 - 1958) 3
Антонов, Румен - автомобилен изобр. (21.1.1944) 185
Антонова-Мурата, Юлияна 132
Апостолова, Румяна Петрова (1947-2001) 24, 192
Атанасов, Джон Винсънт (4.10.1903-15.6.1995) 185
Багряна, Елисавета (29.4.1893-23.3.1991) 188
Балдаранова, Мира 196, 197
Балкански, Минко Минев (24.7.1927) 198, 199
Балкански, Миню (1894-2.2.1958) 199
Березовски, Борис Абрамович (23.1.1946-23.3.2013) 14
Бимбалов, Радослав (1973) 127
Боров, Тодор Цветанов (30.1.1901 - 27.5.1993) 3
Ботев (Ботйов),Христо (Петков) 6.1.1848-20.5.1876 188, 190
Вазов, Иван Минчов (9.7.1850-22.9.1921) 188
Вакарелски, Христо (1896-1979) 3
Вапцаров, Никола Йонков (7.12.1909-23.7.1942) 188
Василев, Васко Петров (14.10.1970) 185
Вопенка, Мартин (1963) 115
Гарднър, Ава (24.12.1922-25.1.1990) 25
Господинов, Георги (7.1.1968) 125
Григоров, Стамен Гигов, д-р 27.10.1878-27.10.1945 185
Груев, Илко 193
Гунел, Лоран (1966) 51
Данов, Христо Г. (27.8.1828-11.12.1911) 128
Дебелянов, Димчо Велев/Вельов 28.03.1887-2.10.1916 188
Джераси, Карл-хапчето антибебе (1923 - ?) 185
Димов, Димитър Тодоров (25.06.1909-01.04.1966) 188
Дичева, Светлана 194
Доналдсън, Джулия Шийлдс (16.9.1948) 156
Донкова, Йорданка (28.9.1961) 185
Дринов, Марин Стоянов (1838 - 1906) 3
Егеланд, Том (8.7.1959) 104
Елин Пелин=ДимитърИвановСтоянов 18.7.1877-3.12.1949 188
Елцин, Борис Николаевич (1.2.1931-23.4.2007) 14
Илиев, Веселин Милчев (1989) 2
Йорданов, Асен Христов (2.9.1896-18.10.1967) 185
Канети, Елиас (25.07.1905-14.08.1994) 185
Каравелов, Любен Стойчев (7.11.1834-21.1.1879) 188
Караславов, Георги Славов (12.01.1904-26.01.1980) 3
Карп, Маршъл 53
Кели, Грейс Патриша (12.11.1929-14.9.1982) 25
Керев, Стойчо Иванов (10.09.1965) 4
Кини, Джеф (19.2.1971) 169
Кирил, слав. първоучител (827 - 14.2.869) 189
Койнарев, Васил 194
Колов, Дан=Дончо Колев Данев(26.12.1892 - 1940) 185
Константинов, Алеко Иваницов (1.1.1863-11.5.1897) 188
Кръстев, Кръстьо (31.05.1866-5.04.1919) 3
Кръстев, Кръстьо - откр. ЕМП (12.7.1900-16.9.1969) 185
Къск, Рейчъл (8.2.1967) 75
Ларсън, Ерик (3.1.1954) 62
Ленън, Джон (9.10.1940-8.12.1980) 27
Лешников, Аспарух (16.06.1897-31.07.1978) 185
Литвиненко, Александър Валтерович (1962-23.11.2006) 14
Мантов, Димитър Стефанов (13.11.1930-29.7.2008) 128
Маринова, Цветелина Иванова (1981) 12
Марш, Найо (1895-1982) 102
Методий, слав. първоучител (ок. 815/20 - 885) 189
Милев, Гео=Георги МилевКасабов 15.1.1895-15.5.1925 188
Митев, Иван-откр. 6-ия сърдечен тон (1924 - 15. 185
Митов, Димитър Борисов (1898 - 1962) 3
Наджаков, Георги Стефанов - акад. (7/8.1.1896/7- 24.2.1981) 185
Накашев, Панчо (1881 - 1962) 185
Начов, Никола Енев (1859-1940) 3
Нейков, Румен Любомиров (15.11.1946) 24, 192
Немцов, Борис Ефимович (9.10.1959-27.2.2015) 14
Никленов, Димитър Йорданов (3.10.1949) 194
Ночев, Иван (23.9.1916 - 13.3.1991) 185
Орешков, Павел (1884-1953) 3
Орфей 185
Паскин, Жул (1885 - 1930) 185
Пасков, Димитър Спасов(18.10.1914-24.4.1986) 185
Патерсън, Джеймс (1947) 53
Петров, Петър-изобр. на ел. часовник (1919 - 2003) 185
Политковская, Анна Степановна (30.8.1958-07.10.2006) 14
Путин, Владимир Владимирович (7.10.1952) 14
Раев, Иван 185
Распе, Рудолф Ерих (26.03.1736-16.11.1794) 149
Рен, Барбара (20.11.1939) 21
Робинс, Антъни (29.2.1960) 7
Сантос-Дюмон, Алберто (1873-1932) 63
Славейков, Пенчо Петков (27.04.1866-28.05.1912) 188
Слави от The Clashers=Слави Панайотов (1986) 1
Спартак (109-71 г. пр. Хр.) 185
Станев, Емилиян (28.2.1907-15.3.1979) 141
Стоичков, Христо Стоичков=Камата (8.2.1966) 185
Стоянов,Захарий=ДжендоСтояновДжедев 1850-2.09.1889 188
Съселов, Димитър Димитров - проф. (1961) 185
Талев, Димитър (1.9.1898-20.10.1966) 188
Тейлър, Елизабет (1932 - 2011) 25
Теодоров-Балан, Александър Ст. (27.10.1859-1959) 3
Терзийски, Николай Йорданов (28.6.1983) 119
Филипова, Людмила Орлинова (10.04.1977) 117
Хейуърт, Рита (17.10.1918-14.5.1987) 25
Хофман, Пол (1956) 63
Чаушеску, Елена (7.1.1916-25.12.1989) 45
Чаушеску, Николае (26.1.1918-25.12.1989) 45
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (26.10.1881-23.11) 3
Явашев-Кристо, Христо (1935) 185
Яворов, Пейо Крачолов (13.01.1878-29.10.1914) 188

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Балкански страни 12
Боянската църква 185
България 3, 15, 16, 26, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 199
Великата китайска стена 131
Гуанджоу 131
Гуейлин 131
Дали 131
Джандзядзие 131
Джоуджуан 131
Дунхуан 131
Европа 12
Ивановски скални църкви 185
Казанлъшката гробница 185
Китай 131
Лидзян 131
Лхаса 131
Мадарският конник 185
Мъглиж 191
Несебър 185
Пекин 131
Рилски манастир 185
Русия 14
с. Оряховица 198, 199
САЩ (Съединени американски щати) 25
Свещарската гробница 185
Сиан (Си-ан) 131
Сишуанбанна 131
Стара Загора 24, 192, 193, 194
Суджоу 131
Съчуан 131
Сямън (Амой) 131
Франция 198, 199
Фънхуан 131
Хонконг 131
Шанхай 131
Япония 132