Общ отдел

- 1 -

РВ/001.9/Б 81ЦБ 36154

Брил, Мария

   Радиестезията : С какво да се започне? / Мария Брил ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - София : Паритет, 2012 . - 164 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9886-96-2 

  

Сист. No: 36479

- 2 -

РВ/001.9/К 44ЦБ 36271

Каръл, Лий

   Крион : Кн. 1 - / Лий Каръл . - София : Аратрон, 2003 - . - 20 см . -  (Сер. Послания от Космоса)

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с.

   Кн. 12.. 12-те слоя на ДНК /  Прев. от англ.  Цветан Убенов . - 2011 . - 343 с., 16 с. : цв. ил.

   

   ISBN 978-954-626-363-6 (кн.12)

  

Сист. No: 36612

- 3 -

РВ/001.9/К 44ЦБ 36152

Карън, Уйлям

   Големите загадки на последните векове / Уйлям Карън ; С ил. от авт.  ; Прев. [от англ.] Михаил Мишев . - София : Литера Прима, 2012 . - 216 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Тайни и загадки ; 145)

   

   ISBN 978-954-738-172-5 

  

Сист. No: 36477

- 4 -

Ч1/002.19(497.2)/П 44ЦБ 36206

Петков, Росен Кирчев

   За старите книги и компютърните изкуства / Росен Петков . - 2. доп. изд. . - София : СОКИ, 2012 . - 232 с. : с ил., факс. ; 24 см

   В библиогр. каре отбелязано : Съдържа над 120 снимки, от които 99 са на авт. - Библиогр. с. 226 - 229.

   ISBN 978-954-92311-6-8 

  

Сист. No: 36543

- 5 -

Ч1/07/Р 93ЦБ 36202

Рус-Мол, Щефан

   Въведение в журналистиката : [Учебник] / Щефан Рус-Мол ; С предг. от авт. и прев.  ; Прев. от нем. Иво Инджов ; Консултант на прев. Капка Тодорова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 416 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 389 - 413.

   ISBN 978-954-321-992-6 

  

Сист. No: 36538

- 6 -

Ч1/02.023/С 13ЦБ 36239

Савова, Юлия

   Информационни професии : Мястото на библиотекарите / Юлия Савова ; С увод  . - София : Авангард Прима, 2012 . - 101 с. : с ил. ; 20 см

   С именен показалец, списък на съкр. и рез. на рус. и англ. - Библиогр. с. 86 - 93.

   ISBN 978-619-160-002-1 

  

Сист. No: 36575

- 7 -

Ч1/07/С 37ЦБ 36188

Симеонов, Владимир Димитров

   Пресжурналистика / Владимир Симеонов ; [С предг. от авт.]  . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 319 с. ; 21 см

   С именен показалец. - Библиогр. с. 316 - 318.

   ISBN 978-954-07-3034-9 

  

Сист. No: 36524

Философия

- 8 -

РВ/159.942/Б 85ЦБ I 3520

Букай, Хорхе

   Пътят на сълзите / Хорхе Букай ; [С предг. от авт.]  ; Прев. от исп. Ева Тофтисова, Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 288 с. ; 18 см . -  (Сер. Листа по пътя)

   Библиогр. с. 284 - 286.

   ISBN 978-954-26-1108-0 

  

Сист. No: 36639

- 9 -

РВ/159.961/В 70ЦБ 36151

Владимирова, Наина

   Уроци по гледане на карти / Наина Владимирова ; Прев. от рус. Татяна Балова . - 2. изд. . - София : Панорама груп ЕООД, 2012 . - 208 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 36476

- 10 -

РВ/159.961/К 49ЦБ 36298

Грант, Робърт Дж.

   Едгар Кейси: За ангелите, архангелите и невидимите сили / Робърт Грант ; Предисл. Скот Спароу ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Снежана Милева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 296 с. ; 20 см . -  (Сер. Феникс)

   Библиогр. с. 290 - 293.

   ISBN 978-954-26-1073-1 

  

Сист. No: 36640

- 11 -

РВ/176/Г 79ЦБ 36159

Грей, Джон

   Марс и Венера в леглото : Как да запазим жива романтиката и вечна страстта / Джон Грей ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Венцислав Божилов . - София : Хомо Футурус, [1999] . - 160 с. ; 20 см . -  (Поредица Ключ към себе си)

   

  

Сист. No: 36486

- 12 -

РВ/159.923/Г 79ЦБ 36165

Грей, Джон

   Радостта от живота : Как да постигнеш това, което искаш, и да искаш това, което вече имаш : Практически и духовен пътеводител за личен успех / Джон Грей ; Прев. от англ. Магдалена Ташева . - София : Хомо Футурус, 2002 . - 253 с. ; 20 см . -  (Поредица Ключ към себе си)

   

   ISBN 978-954-8231-27-1 

  

Сист. No: 36494

- 13 -

СФ/159.98/К 45ЦБ 36195

Касянов, Сергей

   Енциклопедия Психологически тестове : Многостранно изследване на личността /  Състав. Сергей Касянов ; С послесл. от състав.  ; Прев. от рус. Светлозар Влайков . - В. Търново : Фабер, 2001 . - 447 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-9541-86-Х 

  

Сист. No: 36531

- 14 -

РВ/159.922/К 63ЦБ 36157

Клайдсдейл, Рут

   Трите пътеки към щастието : Живот в магическа хармония с практиките на древната мъдрост за здраве, любов и благополучие / Рут Клайдсдейл ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова-Неделчева . - София : AMG Publishing, 2012 . - 232 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Работилница за щастие)

   

   ISBN 978-954-9696-43-1 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 36482

- 15 -

РВ/159.96/К 88ЦБ 36295

Крайтън, Емили

   Разчитане на аурата и работа с чакрите : Пълен курс в 7 урока / Емили Крайтън ; С предг. от авт.  ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - София : Паритет, 2012 . - 148 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  ([Поредица] Експресни практики)

   На кор. поредицата е Практики за начинаещи.

   ISBN 978-619-153-002-1 

  

Сист. No: 36636

- 16 -

РВ/159.923/Л 60ЦБ 36270

Лин, Дениз

   Отключете тайните послания на тялото си : 28-дневна програма за здраве и жизненост / Дениз Лин ; Прев. от англ. Валентин Евстатиев . - София : Аратрон, 2012 . - 234 с. ; 22 см . -  ( ; 1)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-386-5 

  

Сист. No: 36611

- 17 -

РВ/159.961/С 30ЦБ 36256

Лозенски, Иво

   Дневниците ни със Слава Севрюкова / Иво Лозенски . - София : The World, 2012 . - 341 с. : със снимки ; 21 см . -  (Поредица Предсказанията ; кн. 1)

   

   ISBN 978-954-647-002-0 (Дъ уърлд)

  

Сист. No: 36596

- 18 -

РВ/159.922.8/М 19ЦБ 36172

Макферлейн, Ейдън и др.

   Тийнейджърите - агония и екстаз / Ейдън Макферлейн, Ан Макферсън ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова ; Предг. Весела Йорданова Банова . - София : Кръгозор, 2002 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-771-038-9 

  

Сист. No: 36503

- 19 -

РВ/159.922/М 37ЦБ 36174

Масами Сайонджи

   Златният ключ към щастието : Напътствия и мъдрости за живота, за щастието и за това, как да не ги пропуснем / Масами Сайонджи . - София : Хомо Футурус, 2002 . - 165 с. ; 20 см . -  (Поредица Ключ към себе си)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-8231-34-4 

  

Сист. No: 36504

- 20 -

РВ/159.96/М 46ЦБ 36155

Мелхизедек, Друнвало

   Нови интервюта и статии / Друнвало Мелхизедек ; Прев. от англ. Яна Стефанова и др . - София : Гуторанов и син, 2012 . - 167 с. : с ил. ; 20 см

   Др. прев. : Д. Сотирова, В. Гуторанов.

   ISBN 978-954-507-221-5 

  

Сист. No: 36480

- 21 -

РВ/133.6/Н 91ЦБ 36156

Норман, Джудит

   Хиромантията: Разгадаваме линията на съдбата / Джудит Норман ; Прев. [от англ.] Петя Талева . - София : Паритет, 2012 . - 174 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Практики за начинаещи)

   

   ISBN 978-954-9886-99-3 

  

Сист. No: 36481

- 22 -

РВ/159.961/П 97ЦБ 36278

Пърл, Ерик

   Възстановяване на връзката : Излекувай другите, излекувай себе си / Ерик Пърл ; Предг. Гари Е. Р. Шварц, Линда Г. С. Русък ; С увод от авт.  ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Аратрон, 2010 . - 320 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-336-0 

  

Сист. No: 36619

- 23 -

РВ/159.961/С 35ЦБ 36313

Сийгъл, Бърни С.

   Книга на чудесата / Бърни Сийгъл ; Предг. Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2012 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-280-5 

  

Сист. No: 36654

- 24 -

РВ/133.52/С 57ЦБ 36158

Спилър, Жан

   Астрология на душата / Жан Спилър ; Прев. от англ. Силвия Шкойнарова-Божкова . - София : Аратрон, 2000 . - 664 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-626-121-1 

  

Сист. No: 36484

- 25 -

Ч1/159.922.7/С 69ЦБ 36194

Станкова, Маргарита Димитрова

   Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст / Маргарита Станкова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 260 с. : с табл., сх. ; 21 см

   С речник на клиничните термини. - Библиогр. с. 228 - 255.

   ISBN 978-954-535-695-7 

  

Сист. No: 36530

- 26 -

РВ/159.961/Х 38ЦБ 36280

Хей, Луиз Л.

   Цветове на щастието и числа на късмета / Луиз Хей ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : СофтПрес, 2010 . - I - VIII, 96 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-685-742-2 

  

Сист. No: 36621

- 27 -

РВ/174.4/Х 49ЦБ 36264

Хил, Наполеон

   Магическа стълба към успеха : Комент. върху идеите и възгледите на световноизвестния авт. на Мисли и забогатявай / Наполеон Хил ; Прев. от англ. Симона Ангелова . - София : Кибеа, 2012 . - 200 с. ; 20 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа и За авт. и кн.

   ISBN 978-954-474-576-9 

  

Сист. No: 36605

- 28 -

РВ/159.923/Ш 79ЦБ 36168

Шнееталер, Андреас

   Кажи не, за да успееш в живота и любовта / Андреас Шнееталер ; Прев. [от нем.] Емил Друмев . - София : Здраве и щастие, 2000 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8099-58-6 

  

Сист. No: 36497

Религия. Теология

- 29 -

РВ/214/А 52ЦБ 36254

Алена

   Уроци по Карма / Светлана Тилкова - Алена ; С предг.  . - София : Арос, 2012 . - 432 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9873-63-4 

  

Сист. No: 36594

- 30 -

РВ/231/В 97ЦБ 36285

Върчу, Дорийн

   Божествени напъствия : Как да осъществите диалог с Бог и със своите ангели-пазители / Дорийн Върчу ; Предг. Ник Бъник ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Аратрон, 2011 . - 334 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-626-370-4 

  

Сист. No: 36626

- 31 -

АЦ/294.5/Y 55ЦБ 36345

Yogananda, Paramahansa

   Autobiography of a Yogi / Paramahansa Yogananda ; With a preface by W. Y. Evans-Wentz . - Los Angeles, California : Self-Realization Fellowship, [2010] . - xxv, 580 p. : ill., map ; 19 cm

   Съдържа Духовната биогр. на йогата Парамаханса Йогананда.

   ISBN 0-87612-079-6 

  

Сист. No: 36692

Обществени науки

- 32 -

Ч1/39-054.57(497.2)/Б 60ЦБ 36201

Бокова, Ирена Иванова и др.

   Културното разнообразие на България / Ирена Бокова, Валентина Ганева-Райчева ; Фотогр. Адриана Янкулова и др ; [Предг.] Деяна Данаилова, Вежди Рашидов . - Пловдив : Летера, 2012 . - 232 с. : с цв. снимки ; 25 см

   Други фотогр. : Б. Иванова, В. Петрова, В. Цветанова, В. Гюров, В. Янев, Г. Ангелов, Г. Кожухаров, Д. Стойчева, Е. Данаилов, И. Пеев, К. Петров, К. Юскеселиев, М. Каналян, О. Желева, П. Чуков, Р. Димитров, С. Франсез, Ст. Илиев, Ю. Ангелов ; Имената на фотогр. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 227 - 230.

   ISBN 978-954-516-963-2 

  

Сист. No: 36537

- 33 -

ДБ/343.3/.7/Б 80ЦБ 36232

Брегантини, Джанкарло

   Не можем да мълчим / Джанкарло Брегантини ; Прев. [от итал.] Таня Кольовска . - София : Ера, 2012 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-204-4 

  

Сист. No: 36570

- 34 -

Ч1/351:342.7(497.2)/В 39ЦБ 36207

Великов, Иво Великов

   Защита на личните данни : Сравнителен анализ на нац. и европ. законодателство. Защита на личните данни в МВР / Иво Великов . - София : Албатрос, 2011 . - 296 с. : с табл. и диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 234 - 236.

   ISBN 978-954-751-103-3 

  

Сист. No: 36544

- 35 -

ДБ/316.6/Г 46ЦБ 36217

Гиблин, Лес

   Как да общуваме уверено и успешно / Лес Гиблин ; Прев. [от англ.] Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Ciela, 2011 . - 188 с. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-0964-7 (Сиела)

  

Сист. No: 36555

- 36 -

РВ/355.426/Д 14ЦБ 36136

Далер, Ромео и др.

   Ръкуване с дявола : Руанда - провалът на човечеството / Ромео Далер, Брент Бирдзли ; Прев. от англ. Людмила Верих . - София : Hermes Publ. Ltd. Canada, 2005 (София : печ. Балкан прес) . - 639 с. ; 24 см

   С прил. и бел. - Съдържа и За авт.

   ISBN 0-9736515-9-8 (Хермес Пъблишер Лимитед Канада)

  

Сист. No: 36460

- 37 -

РВ/339.1/Д 60ЦБ 36247

Димова, Надежда Йорданова

   Дистрибуционна политика : [Учебник] / Надежда Димова . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 288 с. ; 21 см . -  ([Сер.] Икономика)

   Съдържа и Конспект - въпросник ; Задачи ; Казуси ; Примерен тест по Дистрибуционна политика. - Библиогр. след отд. гл. и с. 275 - 276.

   ISBN 978-954-535-658-2 

  

Сист. No: 36587

- 38 -

РВ/327(497.2:47+57)/И 64ЦБ 36262

Инджев, Иво Любомиров и др.

   Ядреналин / Иво Инджев, Георги Котев . - София : Enthusiast, 2012 . - 236 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2958-64-2 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 36603

- 39 -

Ч1/336.2.000.34/М 66ЦБ 36209

Минкова, Ганета Минкова

   Данъчни задължения / Ганета Минкова ; [С предг. от авт.]  . - София : Ciela, 2012 . - 396 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1086-5 (Сиела)

  

Сист. No: 36546

- 40 -

Ч1/316/П 47ЦБ 36198

Петрова, Мария

   Въведение в социологията : Уч. помагало / Мария Петрова ; С предг.  . - София : Албатрос, 2012 . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-954-751-108-8 

  

Сист. No: 36534

- 41 -

Ч1/330.8/П 76ЦБ 36197

Попов, Тодор Костадинов и др.

   Институционална икономика: възможности и неизползван потенциал / Тодор Попов, Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 380 с. ; 24 см

   С рез. на англ. - Библиогр. с. 349 - 377.

   ISBN 978-954-07-3124-7 

  

Сист. No: 36533

- 42 -

Ч1/364.07/С 37ЦБ 36196

Симеонова, Росица Илиева

   Управление на социална работа като дейност и система / Росица Симеонова ; С предг.  . - София : Ибис, 2011 . - 240 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 157 - 160.

   ISBN 978-954-9321-91-3 

  

Сист. No: 36532

- 43 -

СФ/378.14(035)/С 59ЦБ 36204

Справочник за кандидатстване във всички висши училища в България  /  Състав. Пламен Паскалев . - [София] : Архимед, 2012 . - 320 с. ; 23 см

   С Азб. на специалностите.

  

Сист. No: 36540

- 44 -

РВ/336.76/У 70ЦБ 36144

Уочтъл, Хауърд М.

   Улица на мечтите - булевард на разбитите сърца : Първият век на Уолстрийт / Хауърд М. Уочтъл ; Прев. от англ. Нейчо Нейчев . - София : Арго Пъблишинг, 2005 . - 350 с. : с ил. ; 24 см

   Библиог. с. 339 - 350.

   ISBN 954-328-052-5 

  

Сист. No: 36468

- 45 -

РВ/330.16/Ф 77ЦБ 36170

Франкъл, Лоуис П.

   Добрите момичета не забогатяват : 75 предотвратими грешки, които жените допускат по отношение на парите / Лоуис Франкъл ; Прев. от англ. Диана Велкова . - София : Изток-Запад, 2007 . - 267 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-362-7 

  

Сист. No: 36500

- 46 -

РВ/376.5/.6/Ф 91ЦБ 36300

Фулър, Андрю

   Трудните деца / Андрю Фулър ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 288 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см . -  ([Сер.] Психология за всеки ден)

   Съдържа и Помагало за учители на трудни деца. - Прев. известна като Валентина Борисова Рашева. - Азб. показалец.

   ISBN 954-26-1052-1 

  

Сист. No: 36642

- 47 -

РВ/327/Х 61ЦБ 36283

Холей, Йоханес

   Стига вече! Докога ще търпим това? : Лъжите в икономиката, медицината, храненето и религията / Йоханес Холей ; С предг. от Ян Ван Хелсинг ; Прев. от нем. Камелия Вълчева ; Ред. Йордан Димитров . - София : Дилок, 2010 . - 382 с. : с ил. ; 22 см

   Авт. е баща на Ян ван Хелсинг. - Именен показалец. - Библиогр. с. 375 - 380.

   ISBN 978-954-2902-14-0 

  

Сист. No: 36624

- 48 -

РВ/37.018.1/Ю 20ЦБ 36288

Юл, Йеспер

   Твоето компетентно дете : Към нови ценности в семейството / Йеспер Юл ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Жанет-45, 2011 . - 245 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-736-4 

  

Сист. No: 36629

Математика. Естествени науки

- 49 -

Ч1/572.087/Б 25ЦБ II 2538
 БАН. Институт по експерим. морфология, патология и антропология с музей 

   Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век : [Моногр.] /  Под ред. на Йордан Ал. Йорданов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 420 с. : с табл., сх., диагр., ил. ; 29 см

   Авт. : А. Начева, Я. Жечева, И. Янкова, З. Филчева, З. Митова, Й. Йорданов. - Рез на бълг. и англ. с. 115 - 128 ; Библиогр. с. 129 ; С показалец.

   ISBN 978-954-322-444-9 

  

Сист. No: 36691

Медицина

- 50 -

Ч1/613.88/В 29ЦБ II 2537

Ватсаяна Маланага

   Камасутра / Ватсаяна Маланага ; Прев. [от рус. и англ.] Красимира Николова ; Под ред. на Красимир Мирчев ; Заключителни бел. Ричард Бъртън . - София : Труд, 2002 . - 200 с. : с ил. ; 29 см

   Прев. от академичния рус. прев. на А. Я. Сиркин, съчетан с класическия англ. прев. на Р. Бъртън и Ф. Арбътнот.

   ISBN 954-528-303-3 

  

Сист. No: 36690

- 51 -

Ч1/61/Г 37ЦБ 36208

Георгиев, Минчо

   Старобългарската медицина / Минчо Георгиев ; Предг. Маргарета Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 182 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Минчо Георгиев Атанасов. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - С рез. на англ. ; Библиогр. с. 168 - 176.

   ISBN 978-954-322-412-8 

  

Сист. No: 36545

- 52 -

Ч1/615.89(497.2)(083.1)/Д 59ЦБ 36352

Рецептите на Петър Димков за диабета, затлъстяването и сенната хрема  /  [Предг.] Николай Москов . - [София] : 168 часа, [2008] . - 94 с. : с 1 портр. ; 22 см . -  (Поредица Докторе, кажи!. [Сер.] 500 билки за 50 болести ; 7)

   Изд. на в. 24 часа. - На гърба на загл. с. е публ. ISSN 0861-4067 на в. 24 часа.

  

Сист. No: 36698

- 53 -

РВ/615.89(470)(092)/М 20ЦБ 36161

Малахов, Генадий

   Борба за здраве : Автобиография : Опит в оздравяването и духовното усъвършенстване / Генадий Малахов ; Прев. [от рус.] Лиляна Стоянова . - София : Здраве и щастие, 2006 . - 350 с. : с ил., сх. ; 20 см

   Пълното има на прев. е Лиляна Стоянова Куманова.

   ISBN 954-9356-32-9 

  

Сист. No: 36488

- 54 -

РВ/613(035)/Ф 73ЦБ 36163

Фостър, Върнън У.

   Едно ново начало : Ново здраве, нова енергия, нова радост / Върнън У. Фостър ; Прев. от англ. Кремен Кръстев . - [2. изд.] . - София : Нов живот, 1998 . - 296 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-719-007-5 

  

Сист. No: 36491

Приложни науки. Техника

- 55 -

Ч1/69/А 64ЦБ 36190

Ангелов, Чавдар Иванов

   Сградостроителството в България : В 2 т. / Чавдар Ангелов ; С предг.  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 - 2012 . - 20 см

   С рез. на англ.

   Т. 1.. 681 - 1940 . - 2011 . - 252 с. : със снимки, сх., ил.

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-322-460-9  (т. 1)

  

Сист. No: 36526

- 56 -

Ч1/69/А 64ЦБ 36192

Ангелов, Чавдар Иванов

   Сградостроителството в България : В 2 т. / Чавдар Ангелов ; С предг.  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 - 2012 . - 20 см

   С рез. на англ.

   Т. 2.. 1945 - 1989 . - 2012 . - 196 с. : със снимки, сх., ил.

   Библиогр. с. 184 - 192.

   ISBN 978-954-322-492-0  (т. 2)

  

Сист. No: 36528

- 57 -

РВ/656.7/Н 46, Ч1/656.7/Н 46ЦБ 36210

Недялков, Димитър Илиев

   История на българската военна авиация / Димитър Недялков ; Худож. на карт. и графики Марий Чернев ; Рис. Пеньо Пенев . - [София] : Воен. изд., 2012 . - 528 с. : с рис., карт., графики и снимки ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-471-2 

  

Сист. No: 36547

- 58 -

Ч1/693/Р 51ЦБ II 2529

Ремонти в дома  : Ч. 1 - /  Прев. [от англ.] Димитър Дренски . - София : Прес, 2007 - . - 29 см . -  (Поредица Ремонти в дома ; 2)

   

   Ч. 2.. Интериорни подобрения : Електричество, ВиК, отопление ; Боядисване, тапети, плочки ; Сигурност в дома ; Паразити, гниене, влага ; Топлинна изолация и вентилация . - 2011 . - 293 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-308-269-8  (т. 2.)

  

Сист. No: 36541

Селско стопанство

Изкуства

- 59 -

РВ/791.44.071.2(497.2)(092)/В 31ЦБ 36260

Вачкова, Силвия и др.

   Пратеник на мъжки времена : Спомени за Григор Вачков / Силвия Вачкова, Мартина Вачкова, Юрий Дачев . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 204 с., [26] л. : със снимки ; 20 см + 1 DVD

   Съдържа и Фотоархив, Театрални роли в Държ. сатиричен театър и Филмови роли ; DVD съдържа : Ние, духовата музика : Мюзикъл, 1973.

   ISBN 978-954-491-793-7 

  

Сист. No: 36601

- 60 -

Ч1/791.43/Г 85ЦБ II 2530

Грозев, Александър Димитров

   Киното в България : Ч. 1 - / Александър Грозев . - В. Търново : Фабер, 2011 - . - 26Х21 см

   

   Ч. 1.. 1897 - 1956 /  С увод от авт.   . - 2011 . - 488 с. : със снимки

   С рез. на англ. ; Именен показалец и показалец на филмите.

   ISBN 978-954-400-390-3  (ч. 1)

  

Сист. No: 36548

- 61 -

ДБ/784.7.071.2(497.2)(092)/И 22ЦБ 36235

Тайните на Лили Иванова  : Медиен дайджест /  [Авт.-]състав. Марин Петров ; С предг.  . - София : Интермедиа, 2009 . - 96 с., 15 л. : ил. ; 20 см

   Пълното име на Л. Иванова е Л. Иванова Петрова.

   ISBN 978-954-92389-1-4 

  

Сист. No: 36573

Спорт. Игри

Езикознание

- 62 -

СФ/808.67-316.3(038)/М 57ЦБ 36200

Милев, Александър и др.

   Речник на чуждите думи в българския език / Александър Милев и др ; Доп. и осн. прераб., [с предг.] от Емилия Пернишка . - 5 доп. и осн. прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 2007 . - 904 с. ; 24 см

   Др. авт. : Б. Николов, Й. Братков ; Пълното име на А. Милев е Александър Милев Иванов, а на Б. Николов е Божил Николов Иванов . - Съдържа и изрази и цитати на лат. и др. ез.

   ISBN 954-02-0263-9 

  

Сист. No: 36536

Литературознание

- 63 -

РВ/82.08/Н 85ЦБ 36301

Новакович, Йосип

   Курс по творческо писане : Стъпка по стъпка / Йосип Новакович ; Прев. от англ. Борис Делирадев, Петя Петкова . - София : Ciela, 2012 . - 300 с. ; 21 см

   Съдържа : Показалец към упражненията ; Показалец на авт. и загл. ; Показалец на загл., посочени в оригинал ; За авт.

   ISBN 978-954-28-1124-4 (Сиела)

  

Сист. No: 36643

Чужда художествена литература

- 64 -

ДБ/892.4-84/А 16ЦБ 36230

Авад, Джериес

   Не всичко, което блести е злато : 101 араб. поговорки от извора / Джериес Авад ; С предг. от авт.  ; Прев. от араб. Божана Хадад . - София : AMG Publishing, 2012 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9696-40-0 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 36568

- 65 -

МС/820(73)-31/А 37, РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 36281

Айзъкс, Сюзан

   Разгневени съпруги : Роман / Сюзан Айзъкс ; Прев. от англ. Екатерина Мачева . - София : Обсидиан, 2010 . - 284 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-245-9 

  

Сист. No: 36622

- 66 -

АТ/820(73)-31/А 45ЦБ 36318

Актар, Аяд

   Американски дервиш : Роман / Аяд Актар ; Прев. от англ. Здравка Славянова . - София : Обсидиан, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-293-0 

  

Сист. No: 36659

- 67 -

АТ/820-31/А 91, РВ/820-31/А 91ЦБ 36251

Арчър, Джефри

   Хрониките на Клифтън : [Роман] : Т. 1 - / Джефри Арчър . - София : Бард, 2011 - . - 20 см

   

   Т. 2.. Греховете на бащата /  Прев. [от англ.]  Венцислав Божилов . - 2012 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-655-309-6 (т. 2.)

  

Сист. No: 36591

- 68 -

РВ/839.6-31/А 93ЦБ 36296

Ауст, Курт

   Невидимото братство : Роман / Курт Ауст ; Прев. [от норв.] Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2012 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-95-3 

  

Сист. No: 36637

- 69 -

ДБ/820(73)-31/Б 21ЦБ 36213

Балдачи, Дейвид

   Ден нула : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2012 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-298-5 

  

Сист. No: 36551

- 70 -

ДБ/860-31/Б 26ЦБ 36214

Барио, Кристина Лопес

   Къщата на невъзможните любови : [Роман] / Кристина Лопес Барио ; Прев. [от исп.] Елена Дичева . - София : Бард, 2012 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-317-1 

  

Сист. No: 36552

- 71 -

АТ/820(73)-31/Б 28ЦБ 36259

Бати, Уилям Питър

   Заклинателят : Роман / Уилям Питър Бати ; Прев. от англ. Любомир Николов ; [Предг.] Любомир Николов-Нарви . - 2. разш. изд. . - София : Изток-Запад, 2012 . - 312 с. ; 21 см

   На загл. с. изд. е разш. и ревизирано.

   ISBN 978-619-152-059-6 

  

Сист. No: 36600

- 72 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 36189

Браун, Сандра

   Лятна буря : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 272 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-0938-8 

  

Сист. No: 36525

- 73 -

МС/820(73)-31/Б 78, РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 36191

Браун, Сандра

   Смъртоносно : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян, Валентина Рашева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1054-8 

  

Сист. No: 36527

- 74 -

МС/820(73)-31/Б 78ЦБ 36269

Браун, Сандра

   Последният ден на карнавала : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Пенка Стефанова . - 3. изд. . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-0671-0 

  

Сист. No: 36610

- 75 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 36266

Бушков, Александър Александрович

   Платина: Правосъдие в "Кръстовете" : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2012 . - 320 с. ; 20 см . -  (Поредица Платина ; [4])

   

   ISBN 978-954-8308-92-2 

  

Сист. No: 36607

- 76 -

ДБ/820(73)-31/В 49ЦБ 36212

Вердън, Джон

   Затвори очи : [Роман] / Джон Вердън ; Прев. от англ. Яна Маркова . - София : СофтПрес, 2012 . - 560 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   

   ISBN 978-619-151-002-3 

  

Сист. No: 36550

- 77 -

РВ/820-31/В 60ЦБ 36193

Винченци, Пени

   Решението : [Роман] / Пени Винченци ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2012 . - 840 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1109-1 (Сиела)

  

Сист. No: 36529

- 78 -

АТ/820(73)-31/Г 46, ДБ/820(73)-31/Г 46, МС/820(73)-31/Г 46ЦБ 36211

Гидиън, Мелъни

   Омъжените не говорят за любов : [Роман] / Мелъни Гидиън ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2012 . - 383 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-210-5 

  

Сист. No: 36549

- 79 -

РВ/820(73)-31/Г 69ЦБ 36287

Гортнър, Кристъфър

   Тайната на Тюдорите : [Ист. роман] / Кристъфър Гортнър ; Прев. от англ. Мариана Христова . - София : Enthusiast, 2011 . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 358 - 358.

   ISBN 978-954-8657-99-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 36628

- 80 -

РВ/820(73)-31/Г 91ЦБ 36309

Гудкайнд, Тери

   Машина за знамения : [Роман] / Тери Гудкайнд ; Прев. [от англ.] Невена Дишлиева-Кръстева . - [София] : Прозорец, 2011 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-716-9 

  

Сист. No: 36651

- 81 -

ДБ/820(73)-31/Д 71ЦБ 36221

Дойч, Ричард

   Крадците на мрака : [Роман] / Ричард Дойч ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2012 . - 544 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-315-7 

  

Сист. No: 36559

- 82 -

РВ/820-31/Д 83ЦБ 36294

Дохърти, Пол К.

   Пеещата галерия : [Роман] / Пол Дохърти ; Прев. [от англ.] Борислава Велкова ; Худож. Христо Хаджитанев . - София : Еднорог, 2012 . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Скръбните мистерии на брат Ателстан)

   

   ISBN 978-954-365-108-5 

  

Сист. No: 36635

- 83 -

РВ/820-31/Д 96ЦБ 36302

Дъфи, Стела

   Теодора : Актриса, императрица, куртизанка : [Роман] / Стела Дъфи ; Прев. [от англ.] Елисавета Ничева-Карастойчева . - София : Ciela, 2011 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0981-4 (Сиела)

  

Сист. No: 36644

- 84 -

АТ/840-31/Д 96ЦБ 36320

Дьо Роне, Татяна

   Ключът на Сара : Роман / Татяна Дьо Роне ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2011 . - 350 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-260-2 

  

Сист. No: 36661

- 85 -

РВ/820(73)-31/Е 93ЦБ 36263

Есълмонт, Иън Камерън

   Нощ на ножове : Роман за Малазанската империя / Иън К. Есълмонт ; Въвед. Стивън Ериксън ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - София : Артлайн Студиос, 2012 . - 352 с. ; 22 см

   С речник.

   ISBN 978-954-2908-33-3 

  

Сист. No: 36604

- 86 -

АТ/830(494)-31/З-96ЦБ 36321

Зутер, Мартин

   Готвачът : Роман / Мартин Зутер ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Унискорп, 2011 . - 272 с. ; 21 см . -  (Поредица Литературни звезди)

   

   ISBN 978-954-330-347-2 

  

Сист. No: 36662

- 87 -

МС/820(73)-31/К 49ЦБ 36276

Кейн, Джеймс М.

   Милдред Пиърс : [Роман] / Джеймс М. Кейн ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - [София] : Пергамент прес, 2012 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-641-038-2 

  

Сист. No: 36617

- 88 -

РД/820(73)-31/К 52ЦБ 36332

Кер, Филип

   Децата на лампата : [Роман] : Кн. 1 - / Филип Кер . - София : Бард, 2008 - . - 20 см

   

   Кн. 1.. Приключението Ехнатон /  Прев. [от англ.]  Мариана Христова . - 2008 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-585-976-2  (кн. 1)

  

Сист. No: 36673

- 89 -

МС/820-31/К 53, РВ/820-31/К 53ЦБ 36265

Кийс, Мариан

   Нов мъж за разкош : [Роман] / Мариан Кийс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2012 . - 528 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-320-1 

  

Сист. No: 36606

- 90 -

ДБ/820(73)-31/К 63, РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 36219

Кланси, Том

   Срещу всички врагове : [Роман] / Том Кланси ; Прев. [от англ.] Венцислав Градинаров . - [София] : Прозорец, 2012 . - 552 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-733-6 

  

Сист. No: 36557

- 91 -

МС/820-31/К 78, РВ/820-31/К 78ЦБ 36267

Колинс, Джаки

   Богиня на отмъщението : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - [София] : Прозорец, 2011 . - 384 с. ; 20 см . -  (Кол. Джаки Колинс)

   

   ISBN 978-954-733-724-4 

  

Сист. No: 36608

- 92 -

АТ/820-31/К 86, МС/820-31/К 86, РВ/820-31/К 86ЦБ 36245

Костело, Джейн

   Бягащото момиче : Роман / Джейн Костело ; Прев. от англ. Павлина Миткова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  (Кол. Ева ; [9])

   

   ISBN 978-954-26-1064-9 

  

Сист. No: 36585

- 93 -

РВ/830-31/К 94ЦБ 36291

Кутнер, Сара

   Дефектен екземпляр : [Роман] / Сара Кутнер ; Прев. [от нем.] Александра Попова . - София : Ера, 2010 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-110-8 

  

Сист. No: 36632

- 94 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 36252

Къслър, Клайв и др.

   Джунглата : [Роман] / Клайв Къслър, Джак Дю Брул ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2012 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-307-2 

  

Сист. No: 36592

- 95 -

РД/839.7-93-32/Л 63ЦБ 36338

Линдгрен, Астрид

   Карлсон, който живее на покрива ; Карлсон от покрива отново лети ; Ето го пак Карлсон от покрива : [Повести] / Астрид Линдгрен ; Прев. [от швед.] Вера Ганчева ; Ил. Илун Викланд . - София : Пан, 2011 . - 448 с. : с ил. ; 21 см

   На кор. загл. е Три повести за Карлсон ; В библиогр. каре са отбелязани прев. В. Ганчева и Ран Босилек. - С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-660-057-8 

  

Сист. No: 36681

- 96 -

ДБ/820(73)-31/Л 93, РВ/820(73)-31/Л 93ЦБ 36224

Лъдлъм, Робърт и др.

   Решението "Арес" : [Роман] / Робърт Лъдлъм, Кайл Милс ; Прев. [от англ.] Милена Григорова . - [София] : Прозорец, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-740-4 

  

Сист. No: 36562

- 97 -

РВ/820-31/М 19ЦБ I 3511

Макстед, Анна

   Да погледнеш живота в очите : [Роман] / Анна Макстед ; Прев. [от англ.] Виолета Ненова . - София : Санома Блясък България, 2008 . - 344 с. ; 17 см . -  ([Поредица] COSMO лято 2008 ; 2)

   

   ISBN 978-954-8186-04-9 

  

Сист. No: 36492

- 98 -

МС/820(73)-31/М 45, РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 36244

Мейсън, Кони

   Да укротиш вятъра : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2010 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 25 десетка 2010 : 4)

   

   ISBN 978-954-455-069-1 

  

Сист. No: 36584

- 99 -

МС/820(73)-31/М 45, РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 36268

Мейсън, Кони

   Последният женкар : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2010 . - 272 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 24 десетка 2009)

   

   ISBN 978-954-455-065-9 

  

Сист. No: 36609

- 100 -

РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 36289

Мейсън, Кони

   Честта на рицаря : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2009 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 24 десетка 2009 : 3)

   

   ISBN 954-455-057-0 

  

Сист. No: 36630

- 101 -

АТ/840-31/М 95, ДБ/840-31/М 95ЦБ 36231

Мурад, Кенизе

   Градината на Бадалпур : Роман / Кенизе Мурад ; Прев. от фр. Златко Стайков . - София : Емас ; Кралица Маб, 2011 . - 512 с. ; 20 см . -  (Поредица Преживяно)

   

   ISBN 978-954-533-112-1 (Кралица Маб)

  

Сист. No: 36569

- 102 -

РВ/882-31/Н 86ЦБ 36286

Нових, Анастасия

   Сенсей / Анастасия Нових ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - София : Бард, 2011 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Изконният от Шамбала ; 1)

   

   ISBN 978-954-655-268-6 

  

Сист. No: 36627

- 103 -

РВ/820(73)-31/О-69ЦБ 36292

Оринджър, Джули

   Невидимият мост : [Роман] / Джули Оринджър ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2012 . - 704 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2958-65-9 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 36633

- 104 -

РВ/820(73)-31/П 13ЦБ 36308

Павоун, Крис

   Чужденците : Роман / Крис Павоун ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2012 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-296-1 

  

Сист. No: 36650

- 105 -

ДБ/850-31/П 29ЦБ 36226

Паци, Роберто

   Конклав : Роман / Роберто Паци ; Прев. от итал. Велимира Костова-Върлакова . - София : Унискорп, 2010 . - 220 с. ; 21 см . -  (Поредица Избрано за вас)

   

   ISBN 978-954-330-279-6 

  

Сист. No: 36564

- 106 -

МС/830-31/П 49, РВ/830-31/П 49ЦБ 36279

Пец, Моника

   Дамски вторници : [Роман] / Моника Пец ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2012 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8657-66-2 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 36620

- 107 -

РВ/820-31/П 84ЦБ I 3519

Пратчет, Тери

   Шапка пълна с небе : [Роман] / Тери Пратчет ; Ил. Пол Кидби ; Прев. [от англ.] Катя Анчева . - София : Вузев, 2012 . - 346 с. ; 18 см . -  (Сер. Света на Диска)

   

   ISBN 978-954-422-099-0 

  

Сист. No: 36597

- 108 -

МС/820(73)-31/П 86, РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 36249

Престън, Дъглас и др.

   Трупът на Гедеон : [Роман] / Дъглас Престън, Линкълн Чайлд ; Прев. от англ. Венцислав Божилов . - София : Бард, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-290-7 

  

Сист. No: 36589

- 109 -

РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 36250

Престън, Дъглас и др.

   [Двадесет и четири] 24 черни птици : [Роман] / Дъглас Престън, Линкълн Чайлд ; Прев. от англ. Тинко Трифонов . - 2. изд. . - София : Ергон, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  (Библ. Трилъри)

   1. изд. 2003 със загл. Натюрморт с гарвани.

   ISBN 978-954-9625-86-8 

  

Сист. No: 36590

- 110 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 36299

Пучков, Лев Николаевич

   Бойно поле - Москва : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 344 с. ; 20 см . -  (Сер. СПЕЦНАЗ - ГРУ)

   На загл. с. сер. е СПЕЦНАЗ - ОТРЯД N 9.

   ISBN 954-26-1086-6 

  

Сист. No: 36641

- 111 -

РД/840-93-34/Р 58ЦБ 36339

Ривар, Емили

   Брат ми е вампир : [Приказка] / Емили Ривар ; Ил. Мика ; Прев. [от фр.] Гергана Стойчева-Нуша . - София : Аделфи, 2009 . - 47 с. : с цв. ил. ; 19Х11 см . -  (Сер. Прочете ли ме? ; 1)

   Съдържа и тестовете Оплетен език и Внимателно ли ме прочете? ; След библиогр. каре Сер. Прочете ли ме? е изписана Кол. Прочете ли ме?.

   ISBN 978-954-9970-49-4 

  

Сист. No: 36684

- 112 -

РД/840-93-34/Р 58ЦБ 36340

Ривар, Емили

   Алиса е вещица : [Приказка] / Емили Ривар ; Ил. Мика ; Прев. [от фр.] Гергана Стойчева-Нуша . - София : Аделфи, 2009 . - 46 с. : с цв. ил. ; 19Х11 см . -  (Сер. Прочете ли ме? ; 2)

   Съдържа и тестовете Оплетен език и Внимателно ли ме прочете? ; След библиогр. каре Сер. Прочете ли ме? е изписана Кол. Прочете ли ме?.

   ISBN 978-954-9970-50-0 

  

Сист. No: 36685

- 113 -

ДБ/820(73)-31/Р 66ЦБ 36220

Рич, Роберта

   Акушерката от Венеция : [Роман] / Роберта Рич ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 272 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1122-6 

  

Сист. No: 36558

- 114 -

РВ/820(73)-31/С 18ЦБ 36297

Сандърсън, Брандън

   Елантрис : [Роман] / Брандън Сандърсън ; Прев. [от англ.] Красимир Вълков . - София : Бард, 2012 . - 592 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-310-2 

  

Сист. No: 36638

- 115 -

РВ/820(73)-31/С 47ЦБ 36261

Смит, Л. Дж.

   Дневниците на вампира: Ловците : [Роман : Кн. 1 -] / Л. Дж. Смит ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2009 - . - 20 см . -  (Поредица Дневниците на вампира: Ловците ; [1])

   

   Кн. 8.. Фантом . - 2012 . - 347 с.

   

   ISBN 978-619-157-018-8 (кн. 8)

  

Сист. No: 36602

- 116 -

МС/820(73)-31/С 57ЦБ 36246

Спиндлър, Ерика

   Докато аз умирах : Роман / Ерика Спиндлър ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1100-4 

  

Сист. No: 36586

- 117 -

ДБ/820(73)-31/С 59ЦБ 36228

Спраг, Марк

   Един незавършен живот : [Роман] / Марк Спраг ; Прев. от англ. Юрий Лучев . - София : Intense, 2008 . - 240 с. ; 21 см

   Изд. Intense е част от Локус Пъблишинг ЕООД.

   ISBN 978-954-783-083-7 (Интенс)

  

Сист. No: 36566

- 118 -

ДБ/820(73)-293.7/Т 34ЦБ 36227

Тарантино, Куентин

   Гадни копилета : [Оригинален сценарий на едноименния филм] / Куентин Тарантино ; Увод Дейвид Л. Робинс ; Прев. [от англ.] Христо Христов, Кирил Грозев . - София : Intense, 2010 . - 216 с. ; 20 см

   Изд. Intense е част от Локус Пъблишинг ЕООД.

   ISBN 978-954-783-112-4 (Интенс)

  

Сист. No: 36565

- 119 -

АТ/820(73)-31/Т 45ЦБ 36323

Тейлър, Брад

   Сурови мъже : [Роман] / Брад Тейлър ; Прев. [от англ.] Маргарита Терзиева . - София : СофтПрес, 2011 . - 448 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-685-972-3 

  

Сист. No: 36664

- 120 -

РВ/820-31/У 54ЦБ 36148

Улф, Вирджиния

   Между действията : Роман / Вирджиния Улф ; Прев. от англ. Иглика Василева ; Предг. Весела Кацарова . - София : Унискорп, 2011 . - 196 с. ; 20Х12 см . -  (Библ. Класика)

   

   ISBN 978-954-330-340-3 

  

Сист. No: 36472

- 121 -

АТ/820(73)-31/У 68ЦБ 36319

Уолс, Джанет

   Стъкленият замък : [Автобиогр. роман] / Джанет Уолс ; Прев. от англ. Светлозара Лесева . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1053-Х 

  

Сист. No: 36660

- 122 -

ДБ/820(73)-31/Ф 62ЦБ 36229

Флин, Винс

   Списъкът на обречените : [Роман] / Винс Флин ; Прев. [от англ.] Димитър Стоянов-Димо . - София : Ера, 2012 . - 384 с. ; 20 см

   Пълното име на прев. е Димитър Ненов Стоянов.

   ISBN 978-954-389-205-1 

  

Сист. No: 36567

- 123 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 36311

Фолет, Кен

   Устоите на земята : [Роман : В 2 ч.] / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Валери Русинов . - [София] : Студио Арт Лайн, 2010 . - 23 см

   

   [Ч.] 1. /  С предг. от авт.   . - 544 с.

   

   ISBN 978-954-92533-6-8 (ч. 1)

  

Сист. No: 36652

- 124 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 36312

Фолет, Кен

   Устоите на земята : [Роман : В 2 ч.] / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Валери Русинов . - [София] : Студио Арт Лайн, 2010 . - 23 см

   

   Ч. 2. . - 656 с.

   

   ISBN 978-954-92533-6-8 (ч. 2)

  

Сист. No: 36653

- 125 -

АТ/820-31/Х 20, МС/820-31/Х 20ЦБ 36317

Хайланд, Тара

   Дъщери на греха : [Роман] / Тара Хайланд ; Прев. от англ. Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 456 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1092-0 

  

Сист. No: 36658

- 126 -

АТ/820-31/Х 20ЦБ 36322

Хайланд, Тара

   Дъщери на съдбата : [Роман] / Тара Хайланд ; Прев. от англ. Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 480 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1025-4 

  

Сист. No: 36663

- 127 -

ДБ/820(73)-31/Х 25ЦБ 36216

Хана, Кристин

   Между сестри : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. [от англ.] Марияна Тушева . - София : Kalpazanov, 2012 . - 368 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Избрани романи)

   

   ISBN 978-954-17-0275-8 (Калпазанов)

  

Сист. No: 36554

- 128 -

МС/820(73)-31/Х 26ЦБ 36277

Харбисън, Бет

   Клубът на анонимните шопинг маниачки : Роман / Бет Харбисън ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 304 с. ; 20 см . -  (Кол. Ева ; [7])

   

   ISBN 978-954-26-1047-2 

  

Сист. No: 36618

- 129 -

МС/820(73)-31/Ч 49ЦБ 36284

Чеви, Стивънс

   Неочаквано : Роман / Стивънс Чеви ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Обсидиан, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-287-9 

  

Сист. No: 36625

Българска художествена литература

- 130 -

РВ/886.7-1/А 49ЦБ 36253

Алгафари, Мадлен Николаева

   Глад за истински неща : [Стихове, кратки отговори] / Мадлен Алгафари ; С предг. от авт.  . - София : Джуниър партнърс, 2011 . - 384 с. ; 21 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-91867-5-8 

  

Сист. No: 36593

- 131 -

РД/886.7-31/В 15ЦБ 36330

Вазов, Иван

   Под игото : [Роман] / Иван Вазов ; Литературна адапт. Димитрина Ковалакова . - Адапт. изд. . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 240 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   

   ISBN 954-459-880-4 

  

Сист. No: 36671

- 132 -

РВ/886.7-31/И 29ЦБ 36273

Игов, Светлозар Атанасов

   Там на Баканите : Романология / Светлозар Игов . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 264 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 262 - 263.

   ISBN 978-954-491-778-4 

  

Сист. No: 36614

- 133 -

ДБ/886.7-31/К 36ЦБ 36218

Карастоянов, Христо Тодоров

   Името : Роман-хроника / Христо Карастоянов . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-801-9 

  

Сист. No: 36556

- 134 -

РВ/886.7-31/Л 35ЦБ 36274

Леви, Ирен

   Последно повикване : [Роман] / Ирен Леви ; [Послесл.] Павел П. Антонов . - София : КИТО, 2012 . - 160 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

  

Сист. No: 36615

- 135 -

РВ/886.7-31/Л 95ЦБ 36290

Любенова, Елена Стоянова

   Приказки за едно пътуване към себе си : [Роман] / Елена Любенова . - София : Гея-Либрис, 2010 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-300-103-3 

  

Сист. No: 36631

- 136 -

РВ/886.7-1/Н 74ЦБ 36187

Николов, Васил

   В огледалото на твоите зеници : Стихове / Васил Николов ; Ред. Янчо Чолаков . - [Бургас] : Офир, б. г. . - 34 с. ; 22Х11 см

   

  

Сист. No: 36523

- 137 -

РВ/886.7-31/Н 74ЦБ 36303

Николов, Момчил Николов

   Кръглата риба : [Роман : В 3 кн.] / Момчил Николов . - София : Ciela, 2011 - . - 20 см

   

   Кн. 1.. Машини за любов . - 2011 . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-28-0914-2 (кн. 1) (Сиела)

  

Сист. No: 36645

- 138 -

РВ/886.7-31/Н 74ЦБ 36304

Николов, Момчил Николов

   Кръглата риба : [Роман : В 3 кн.] / Момчил Николов . - София : Ciela, 2011 - . - 20 см

   

   Кн. 3.. Горният етаж . - 2011 . - 196 с.

   На кор. отбелязано ред. изд.

   ISBN 978-954-28-1028-5 (кн. 3) (Сиела)

  

Сист. No: 36646

- 139 -

РВ/886.7-32/П 35ЦБ 36305

Пенков, Мирослав

   На Изток от Запада : [Сб. разкази] / Мирослав Пенков . - София : Ciela, 2011 . - 232 с. ; 21 см . -  ( ; 26)

   

   ISBN 978-954-28-1026-1 (Сиела)

  

Сист. No: 36647

- 140 -

РВ/886.7-32/П 76ЦБ 36153

Попов, Алек Василев

   Телесни плевели : Фантастични истории / Алек Попов . - София : Ciela, 2012 . - 236 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1022-3 (Сиела)

  

Сист. No: 36478

- 141 -

РВ/886.7-2/С 38ЦБ 36248

Сиромахов, Иво Божанов

   Българско криминале : Пиеси / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2012 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1088-9 (Сиела)

  

Сист. No: 36588

- 142 -

РД/886.7-1/С 42ЦБ 36333

Славейков, Пенчо Петков

   Лирика ; Поеми / Пенчо Славейков ; Предг., състав. и прил. Иван Радев . - 2. изд. . - В. Търново : Слово, 1999 . - 286 с. ; 20 см . -  (Малка ученическа библ.)

   1. изд. 1995 в Библ. Класиците в училище. - Съдържа и "Сън за щастие" и жанрът на лирическата миниатюра / Ал. Панов ; Един образ на творчеството на П. Славейков / О. Ковачев ; Баща ми в мен - imago paterna в поезията на Пенчо Славейков / М. Кирова ; "Кървава песен" като философия на бълг. история / Св. Игов ; Епическият разказ и неговите метатекстови аспекти в "Кървава песен"/ Иван Радев ; Островът библиотека ("На острова на блажените") / В. Стефанов ; Кратък животопис. - Препоръч. библиогр. с. 283.

   ISBN 978-954-439-585-8 

  

Сист. No: 36674

- 143 -

РВ/886.7-32/Т 53ЦБ 36306

Терзийски, Калин Николов

   Ной дава последни указания на животните : [Сб. разкази] / Калин Терзийски . - София : Ciela, [2012] . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1077-3 (Сиела)

  

Сист. No: 36648

- 144 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 36257

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - (Пловдив : печ. ИМН) . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 1.. Тохол . - 2012 . - 660 с.

   На кор. е отбелязан Т. 1. ; На загл. с. е посочена 7521 бълг. година (2012).

   ISBN 978-954-317-161-3 (ч. 1) (ИМН)

  

Сист. No: 36598

- 145 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 36258

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - (Пловдив : печ. ИМН) . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 2.. Ат . - 2012 . - 624 с.

   На кор. е отбелязан Т. 2. ; На загл. с. е посочена 7521 бълг. година (2012).

   ISBN 978-954-317-162-0 (ч. 2) (ИМН)

  

Сист. No: 36599

- 146 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 36149

Томов, Александър Александров

   Пурпур ; Византийският лабиринт ; Императрица Теофано : [Ист.] романи / Александър Томов . - София : Арго Пъблишинг, 2005 . - 592 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-328-047-9 

  

Сист. No: 36473

- 147 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 36255

Томов, Александър Александров

   Йешуа : [Роман] / Александър Томов . - София : Millenium, 2012 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-180-4 (Милениум)

  

Сист. No: 36595

- 148 -

ДБ/886.7-31/Ф 50, РВ/886.7-31/Ф 50ЦБ 36215

Филипова, Людмила Григорова

   Печатна грешка : [Роман] / Людмила Филипова ; Худож. на ил. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2012 . - 320 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1096-4 (Сиела)

  

Сист. No: 36553

- 149 -

РВ/886.7-31/Х 82ЦБ 36275

Христозов, Петър

   Подмяната : Полит. роман / Петър Христозов . - София : Водолей, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9415-67-4 

  

Сист. No: 36616

- 150 -

РВ/886.7-4/Ц 16ЦБ 36272

Цанев, Стефан Неделчев

   Да убиеш вярата : Есета / Стефан Цанев . - 2. доп. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0661-4 

  

Сист. No: 36613

- 151 -

РВ/886.7-1/Ч 67ЦБ 36186

Червилото на Пегас  : [Поезия] / Михаела Алексиева - Meiia и др ; [Предг.] Гергана Атанасова . - София : Изд. ателие Аб, 2007 . - 76 с. ; 20 см

   Авт. не са отбелязани на кор. ; Други авт. : М. Панайотова - Alfa_c, А. Соколова - Layla, Д. Господинова - Marta, Г. Ирикева - Estir, Ст. Бонева - Ufff, Г. Атанасова - Vitsavia.

   ISBN 978-954-737-691-5 

  

Сист. No: 36521

Литература за деца и юноши

- 152 -

РД/886.7-93-31/Б 78ЦБ 36337

Братя Мормареви

   Васко да Гама от село Рупча : [Роман] / Братя Мормареви [Мориц Алберт Йомтов и Марко Кънчев Стойчев] . - София : Труд, 2009 . - 295 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Златни дет. кн. ; 50)

   Братя Мормареви е псевд. на Марко Кънчев Стойчев и Мориц Алберт Йомтов.

   ISBN 978-954-528-917-0 

  

Сист. No: 36680

- 153 -

АТ/820(73)-93-31/Б 93ЦБ 36324

Бърнет, Франсис Ходжсън

   Малката принцеса : [Роман] / Франсис Бърнет ; Прев. [от англ.] А. Ангелов . - София : Пан, 2012 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица 12 романа за момичета ; 12)

   Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-140-7 

  

Сист. No: 36665

- 154 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 36326

Госини, Рьоне и др.

   Малкият Никола и приятелчетата : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2012 . - 136 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-983-4 

  

Сист. No: 36667

- 155 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 36327

Госини, Рьоне и др.

   Малкият Никола и съседите : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2012 . - 163 с. : с ил. ; 20 см

   С биогр. на авт. - Библиогр. с. 157 - 161.

   ISBN 978-619-150-012-3 

  

Сист. No: 36668

- 156 -

РД/886.7-93-31/Е 53ЦБ 36334

Елин Пелин

   Ян Бибиян : Невероятни приключения на едно хлапе : [Роман за деца] / Елин Пелин ; Ил. Минчо Никифоров . - София : Пан, 2012 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   Е. Пелин е псевд. на Димитър Иванов Стоянов.

   ISBN 978-954-660-182-7 

  

Сист. No: 36675

- 157 -

РД/820-93-31/К 53ЦБ 36331

Кимптън, Даяна

   Ейми разговаря с животните: Четириноги детективи : [Роман] / Даяна Кимптън ; Ил. Десидерия Гучардини ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - София : Фют, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Ейми разговаря с животните)

   

   ISBN 978-954-625-733-5 

  

Сист. No: 36672

- 158 -

ДБ/820(73)-93-31/К 54, РД/820(73)-93-31/К 54ЦБ 36225

Кини, Джеф

   Дневникът на един Дръндьо: Чашата преля : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, б. г. . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 3)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8396-52-3 (Duo design)

  

Сист. No: 36563

- 159 -

ДБ/820(73)-93-31/К 66ЦБ 36222

Клиъри, Бевърли

   Хенри и Бийзъс : [Роман] / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-176-7 (Милениум)

  

Сист. No: 36560

- 160 -

ДБ/820(73)-93-31/К 66, РД/820(73)-93-31/К 66ЦБ 36223

Клиъри, Бевърли

   Рамона Смелата : [Роман] / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2012 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-181-1 (Милениум)

  

Сист. No: 36561

- 161 -

РД/886.7-93-34/Л 17ЦБ 36343

Лалев, Цанко

   Библейски легенди : [Сборник] /  Литературна обраб. Цанко Лалев . - София : Пан, 2012 . - 144 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   

   ISBN 978-954-660-184-1 

  

Сист. No: 36688

- 162 -

РД/820(73)-93-31/Л 83ЦБ 36329

Лори, Дийн

   Войната : [Роман] / Дийн Лори ; Прев. [от англ.] Борис Христов . - София : Пан, 2010 . - 256 с. ; 20 см . -  (Поредица Академия Кошмари ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-657-993-5 

  

Сист. No: 36670

- 163 -

РВ/820-93-31/С 30ЦБ 36293

Седжуик, Маркъс

   Бялата врана : Готически трилър / Маркъс Седжуик ; Прев. от англ. Мариана Христова . - София : Enthusiast Teen'sBooks, 2012 . - 260 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2958-57-4 (Ентусиаст ТийнсБукс)

  

Сист. No: 36634

- 164 -

РД/886.7-93-31/С 57ЦБ 36328

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Макс : Всичко на макс! : [Роман] / Юлка . - София : Кръгозор, 2012 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-286-7 

  

Сист. No: 36669

- 165 -

АТ/820-93-31/С 98ЦБ 36325

Сюел, Ана

   Черния красавец / Ана Сюел ; Прев. [от англ.] Правда Митева ; Ил. Милада Краутман . - София : Пан, 2012 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Любими дет. романи ; 8)

   Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-083-4 

  

Сист. No: 36666

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 166 -

Ч1/908(497.2)/Г 75ЦБ 36145

Град Видин  : Кратък ист. очерк / Андрей Лазаров Пантев и др ; [Предг.] Андрей Пантев . - София : Анубис, 2008 . - 238 с. : с ил., портр., к. ; 25 см

   В библиогр. каре загл. Видин. - Други авт. : Ив. А. Божилов, Ил. Г. Илиев, Н. Ж. Илиев, З. Ив. Захариев, Т. Д. Диков . - Библиогр. с. 232 - 234.

   ISBN 978-954-426-800-8 

  

Сист. No: 36469

- 167 -

РВ/930.9/Д 66ЦБ 36307

Добрев, Петър Добрев

   Сензациите в историята : Преглед на най-нашумелите истински и фиктивни открития / Петър Добрев ; С предг. от авт.  . - София : Галик, 2011 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-582-039-7 

  

Сист. No: 36649

- 168 -

РВ/930.9/К 45ЦБ 36282

Касе, Етиен

   Фалшифицираната история / Етиен Касе ; С предг. от авт.  ; Прев. [от фр.] Мариян Петров . - София : Паритет, 2012 . - 215 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-153-003-8 

  

Сист. No: 36623

- 169 -

РВ/908(497.2)/П 52, Ч1/908(497.2)/П 52ЦБ 36348

Пиличев, Тодор

   Симеоновград : Кратка история на града и района : 9.IX.1944 - 10.XI.1989 / Тодор Пиличев ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - [София] : Земя, б. г. . - 44 с. : със снимки ; 21 см

   С кратки биогр. бел. от Д. Иванов.

   ISBN 978-954-92646-5-4 

  

Сист. No: 36695

- 170 -

РВ/942(092)/Е 51ЦБ 36176

Уиър, Алисън

   Кралица Елизабет I : Кралицата Дева / Алисън Уиър ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - [София] : Персей, 2011 . - 416 с. : с ил. и портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-12-0 

  

Сист. No: 36506

- 171 -

РВ/949.72.052.3/Х 60ЦБ 36142

Хол, Ричард

   България по пътя на Първата световна война / Ричард Хол ; Прев. от англ. Теменужка Тулева . - София : [Арго Пъблишинг], 2005 . - 399 с. ; 24 см

   На загл. с. изд. Hermes Publ. Ltd. Canada. - С именен показалец. - Библиогр. с. 367 - 389.

   ISBN 954-328-045-2 

  

Сист. No: 36466

Краезнание - отраслева литература

- 172 -

Кр/К619:616.9(075)/Е 64ЦБ 36203

Енев, Иван и др.

   Заразни болести по животните : [Учебник] : Ч. 1 - / Иван Енев Иванов, Диана Иванова Енева . - София : Матком . - 24 см

   [Учебникът не е замислен като многотомно изд., но през 2008 излиза Ч. 2., която е продълж. на изд. от 2005.]

   Ч. 2. . - [2008] . - 112 с. : с ил.

   Пълното име на И. Енев е Иван Енев Иванов, а на Д. Иванова е Диана Иванова Енева. - Библиогр. с. 111 - 112.

   ISBN 954-9930-43-2 (ч. 2)

   ISBN 978-954-9930-43-6 (ч. 2)

  

Сист. No: 36539

- 173 -

АТ/К882(092)/Н 51, ДБ/К882(092)/Н 51, Кр/К882(092)/Н 51, МС/К882(092)/Н 51, РВ/К882(092)/Н 51ЦБ 36346

Иванов, Любчо Николов

   Певецът на руския север / Любчо Иванов . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 120 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0684-3 

  

Сист. No: 36693

- 174 -

Кр/К886.7(092)/О-38ЦБ 36178

Иванова, Пенка Манолова

   Видях го със сърцето си : Високата кула на един човешки живот. Кн. за големия приятел на НЧ "Ахинора", видния писател и общественик П. Огойски / Пенка Иванова . - София : Бълг. писател, 2012 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 240 с. : със снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 222 - 236.

   ISBN 978-954-443-893-7 

  

Сист. No: 36509

- 175 -

ДБ/К949.72.04/К 76, Кр/К949.72.04/К 76, РВ/К949.72.04/К 76ЦБ 36135

Койчева, Величка Бончева

   Старозагорски хроники отпреди и след Освобождението / Величка Койчева . - Ст. Загора : Лаген, 2012 . - 328 с. : със снимки ; 21 см

   Кн. се изд. със съдействието на Регионален ист. музей и Регионална библ. "Захарий Княжески" - Ст. Загора.

   ISBN 978-954-346-048-9 

  

Сист. No: 36458

- 176 -

Кр/К949.72.04/К 69, РВ/К949.72.04/К 69ЦБ 36205

Минкова, Лиляна Тодорова

   Захари Княжески - един от първите / Лиляна Минкова . - София : Фама, 2012 . - 192 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-437-3 

  

Сист. No: 36542

- 177 -

Кр/К338.48(075.8)/С 67ЦБ 36199

Стамов, Стамен Николов и др.

   Специализирани видове туризъм : [Учебници] : В 2 ч. / Стамен Николов Стамов, Кремена Николаева Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2011 . - 24 см

   

   Ч. 2. . - 470 с. : с табл., к., сх. и цв. снимки

   Съдържа : V. Спортен туризъм ; VI. Ловен туризъм ; VII. Екологичен туризъм ; VIII. Селски туризъм ; IX. Кулинарен туризъм. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-305-320-9  (ч. 2)

  

Сист. No: 36535

- 178 -

Кр/К338.48(075.8)/С 67ЦБ 36344

Стамов, Стамен Николов и др.

   Специализирани видове туризъм : [Учебници] : В 2 ч. / Стамен Николов Стамов, Кремена Николаева Никовска ; С въвед.  . - Ст. Загора : Кота, 2011 . - 24 см

   

   Ч. 1. . - 426 с. : с табл., к., сх. и цв. снимки

   Съдържа : I. Специализирани видове туризъм - възникване и развитие; характеристика ; II. Културен туризъм ; III. Релегиозен туризъм ; IV. Лечебен туризъм. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-305-320-9  (ч. 1)

  

Сист. No: 36689

- 179 -

Кр/К378.4/Т 79ЦБ 36350
 Тракийски унив., Ветеринарномед. фак. Ст. Загора 

   [Осемдесет и пет] 85 години Ветеринарномедицински факултет (1923 - 2008) : Юбил. сб. /  Състав. Тонка Г. Иванова . - Ст. Загора : Кота, 2009 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 112 с. : със цв. снимки ; 24 см

   Библиогр. с. 109.

   ISBN 978-954-305-264-6 

  

Сист. No: 36697

Краезнание - художествена литература

- 180 -

ДБ/К886.7-1/Б 62, Кр/К886.7-1/Б 62, МС/К886.7-1/Б 62, РВ/К886.7-1/Б 62ЦБ 36177

Бонева, Станка

   Засей ми море : [Стихотворения] / Станка Бонева . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 64 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-400-684-6 

  

Сист. No: 36507

- 181 -

Кр/К886.7-1/Г 70ЦБ 36185

Господинова, Дора

   Друга луна : Стихове / Дора Господинова - Marta . - [София] : Сдружение Словото, 2008 (Ст. Загора : печ. Дъга+) . - 60 с. ; 21Х12 см

   

   ISBN 978-954-9337-24-2 

  

Сист. No: 36520

- 182 -

Кр/К886.7-054.7-1/-9/Д 52ЦБ 36131

Джонсън, Бистра

   Тракийската принцеса : [Роман] / Бистра Джонсън ; [Прев. от англ.]  . - б. м. : [Изд. авт.], [2008] . - 199 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 199.

  

Сист. No: 36452

- 183 -

Кр/К886.7-054.7-1/-9/Д 52ЦБ 36133

Джонсън, Бистра

   Приказки от бъдещето : [Роман] / Бистра Джонсън ; Прев. от англ. Тони Джонсън, Бистра Джонсън . - б. м. : [Изд. авт.], 2009 . - 156 с. ; 21 см

   Съдържа и за авт. - На задната кор. : ISBN 978-0-9556875-1-8.

  

Сист. No: 36454

- 184 -

Кр/К886.7-054.7-1/-9/Д 52ЦБ 36134

Джонсън, Бистра

   Тайните на долината на Лоара : Незаменим пътеводител при пътуванията из ренесансовата долина : Историята на кралската династия Валоа : 9 крале и 9 дами решават съдбините на Франция и строят приказни замъци : [Пътеписи] / Бистра Джонсън ; Прев. от англ. Тони Джонсън, Бистра Джонсън . - б. м. : [Изд. авт.], 2011 . - 199 с. ; 21 см

   Съдържа и кралска генеалогия.

  

Сист. No: 36456

- 185 -

АТ/К886.7-1/И 21, ДБ/К886.7-1/И 21, Кр/К886.7-1/И 21, МС/К886.7-1/И 21, РВ/К886.7-1/И 21ЦБ 36347

Иванов, Любчо Николов

   Притихване : Поезия и импресии : 1966 - 2011 / Любчо Иванов . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 447 с. : със снимки ; 21 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. поезия)

   На загл. с. : 1. пълно избрано изд. - С кратки биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-09-0606-5 

  

Сист. No: 36694

- 186 -

Кр/К886.7-94/И 22ЦБ 36316

Иванова, Тошка

   Позитивно : [Личен блог] / Тошка Иванова . - София : Бълг. писател, 2012 . - 152 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-443-898-2 

  

Сист. No: 36657

- 187 -

Кр/К886.7-31/И 32ЦБ 36314

Йекер, Евелина Ламбрева

   Обядът на семейство Щум : Роман / Евелина Ламбрева Йекер ; [Предг.] Милена Кирова . - София : Ciela, 2012 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1041-4 (Сиела)

  

Сист. No: 36655

- 188 -

Кр/К886.7/К 86ЦБ 36349

Костов, Любомир Димитров и др.

   [Кауда] Cauda equina (Конска опашка) : Антология на бълг. ветер. лекари - писатели и поети /  Състав. Любомир Костов, Тонка Иванова ; [С предг. от] Евстати Бурнаски ; Ред. Димка Кабаиванова . - [Ст. Загора] : Искра М-И, 2007 . - 160 с. : с портр., ил. ; 21 см

   Съдържа и Ветер. лекари - историографи на ветеринарномед. професия с. 155 - 158 ; С кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-9383-29-4 

  

Сист. No: 36696

- 189 -

АТ/К886.7-31/Ч 68, Кр/К886.7-31/Ч 68ЦБ 36315

Черепов, Евгени

   Добавено лято : [Роман] / Евгени Черепов . - София : Ciela, 2012 . - 156 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1080-3 (Сиела)

  

Сист. No: 36656


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 129 
Абаджиева, Красимира Светославова 129 
Авад, Джериес 64 
Айзъкс, Сюзан 65 
Актар, Аяд 66 
Алгафари, Мадлен 130 
Алгафари, Мадлен Николаева 130 
Алексиева - Meiia, Михаела 151 
Алексиева, Михаела 151 
Алена 29 
Ангелов, А. 153 
Ангелов, Чавдар 55 56 
Ангелов, Чавдар Иванов 55 56 
Ангелова, Симона 27 
Андонова, Евелина 22 30 
Антонов, Павел П. 134 
Анчева, Катя 107 
Анчева, Катя Драганова 107 
Арчър, Джефри 67 
Атанасов, Минчо Георгиев 51 
Атанасова - Vitsavia, Гергана 151 
Атанасова, Гергана 151 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 116 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 116 
Ауст, Курт 68 
Балабанов, Михаил 158 
Балабанов, Михаил Христов 158 
Балдачи, Дейвид 69 
Балова, Татяна 9 102 
Балова, Татяна Кузманова 9 102 
Банова, Весела Йорданова 18 
Барио, Кристина Лопес 70 
Бати, Уилям Питър 71 
Бирдзли, Брент 36 
Божилов, Венцислав 11 67 108 
Божилов, Венцислав Божидаров 11 67 108 
Божилов, Иван Ангелов 166 
Бокова, Ирена 32 
Бокова, Ирена Иванова 32 
Бонева - Ufff, Станка 151 
Бонева, Станка 151 180 
Братков, Йордан 62 
Братя Мормареви 152 
Братя Мормареви [Мориц Алберт Йомтов и Марко Кънчев Стойчев] 152 
Браун, Сандра 72 73 74 
Брегантини, Джанкарло 33 
Брил, Мария 1 
Букай, Хорхе 8 
Бурнаски, Евстати 188 
Бушков, Александър 75 
Бушков, Александър Александрович 75 
Бъник, Ник 30 
Бърнет, Франсис 153 
Бърнет, Франсис Ходжсън 153 
Бъртън, Ричард 50 
Бъртън, Ричард Франсис 50 
Вазов, Иван 131 
Ван Хелсинг, Ян 47 
Василева, Иглика 120 
Василева, Иглика Илиева 120 
Ватсаяна Маланага 50 
Вачкова, Мартина 59 
Вачкова, Мартина Григорова 59 
Вачкова, Силвия 59 
Великов, Иво 34 
Великов, Иво Великов 34 
Велкова, Борислава 82 
Велкова, Диана 45 
Вердън, Джон 76 
Верих, Людмила 36 
Верих, Людмила Владимирова 36 
Виденова, Елка 48 
Виденова, Елка Йорданова 48 
Викланд, Илун 95 
Винченци, Пени 77 
Владимирова, Наина 9 
Влайков, Светлозар 13 
Влайков, Светлозар Методиев 13 
Вълков, Красимир 114 
Вълков, Красимир Вълков 114 
Вълчева, Камелия 47 
Върчу, Дорийн 30 
Върчю, Дорийн 30 
Габровска, Дори 72 
Габровска, Дори Генадиева 72 
Ганева-Райчева, Валентина 32 
Ганева-Райчева, Валентина Георгиева 32 
Ганчева, Вера 95 
Ганчева, Вера Лалева 95 
Гарабедян, Илвана 73 
Гарабедян, Илвана Иванова 73 
Генчева, Цветана 77 89 
Генчева, Цветана Тодорова 77 89 
Георгиев, Асен 81 94 
Георгиев, Асен Георгиев 94 
Георгиев, Минчо 51 
Гиблин, Лес 35 
Гидиън, Мелъни 78 
Гортнър, Кристъфър 79 
Госини & Семпе 154 155 
Госини, Рьоне 154 155 
Господинова - Marta, Дора 151 181 
Господинова, Дора 151 181 
Градинаров, Венцислав 90 
Градинаров, Венцислав Тренев 90 
Грант, Робърт 10 
Грант, Робърт Дж. 10 
Грей, Джон 11 12 
Григорова, Милена 96 
Григорова, Милена Петрова 96 
Грозев, Александър 60 
Грозев, Александър Димитров 60 
Грозев, Кирил 118 
Гудкайнд, Тери 80 
Гуйнет, Женевиев 111 112 
Гуторанов, Веселин 20 
Гуторанов, Веселин Георгиев 20 
Гучардини, Десидерия 157 
Далер, Ромео 36 
Дамянов, Боян 104 
Дамянов, Боян Стефанов 104 
Дамянов, Дамян 148 
Данаилова, Деяна 32 
Дачев, Юрий 59 
Делирадев, Борис 63 
Джонсън, Бистра 182 183 184 
Джонсън, Тони 183 184 
Диков, Тодор Димитров 166 
Димитров, Йордан 47 
Димитрова, Маргарета 51 
Димков, Петър Иванов 52 
Димова, Надежда 37 
Димова, Надежда Йорданова 37 
Дичева, Елена 70 
Дичева, Елена Георгиева 70 
Дишлиева-Кръстева, Невена 80 
Добрев, Петър 167 
Добрев, Петър Добрев 167 
Дограмаджян, Маргарита 113 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 113 
Дойч, Ричард 81 
Докрей, Трейси 159 160 
Дончева-Стаматова, Антоанета 18 
Дончева-Стаматова, Антоанета Дончева 18 
Дохърти, Пол 82 
Дохърти, Пол К. 82 
Дренски, Димитър 58 
Друмев, Емил 28 
Дулев, Цанко Лалев 161 
Дъфи, Стела 83 
Дьо Роне, Татяна 84 
Дю Брул, Джак 94 
Евстатиев, Валентин 16 
Елин Пелин 156 
Енев, Иван 172 
Енева, Диана Иванова 172 
Ериксън, Стивън 85 
Есълмонт, Иън К. 85 
Есълмонт, Иън Камерън 85 
Жечева, Яница 49 
Захариев, Захарин Иванов 166 
Зутер, Мартин 86 
Иванов, Александър Милев 62 
Иванов, Божил Николов 62 
Иванов, Димитър 169 
Иванов, Иван Енев 172 
Иванов, Любчо 173 185 
Иванов, Любчо Николов 173 185 
Иванова, Диана 172 
Иванова, Лили 61 
Иванова, Пенка 174 
Иванова, Пенка Манолова 174 
Иванова, Тонка 188 
Иванова, Тонка Г. 179 
Иванова, Тонка Ганева 188 
Иванова, Тошка 186 
Игов, Светлозар 132 
Игов, Светлозар Атанасов 132 142 
Илиев, Илия Георгиев 166 
Илиев, Невен Желязков 166 
Инджев, Иво 38 
Инджев, Иво Любомиров 38 
Инджов, Иво 5 
Ирикева - Estir, Галина 151 
Ирикева, Галина Михайлова 151 
Йекер, Евелина Ламбрева 187 
Йомтов, Мориц Алберт 152 
Йорданов, Йордан 49 
Йорданов, Йордан Ал. 49 
Йорданов, Йордан Алексиев 49 
Кабаиванова, Димка 188 
Карастойчева, Емилия 26 78 
Карастойчева, Емилия Станимирова 26 35 78 
Карастоянов, Христо 133 
Карастоянов, Христо Тодоров 133 
Каръл, Лий 2 
Карън, Уйлям 3 
Касе, Етиен 168 
Касянов, Сергей 13 
Кацарова, Весела 120 
Кацарова, Весела Тодорова 120 
Кейн, Джеймс 87 
Кейн, Джеймс М. 87 
Кейси, Едгар 10 
Кер, Филип 88 
Кидби, Пол 107 
Кийс, Мариан 89 
Кимптън, Даяна 157 
Кини, Джеф 158 
Кирова, Милена 187 
Кирова, Милена Георгиева 142 187 
Китипова, Мариана 8 
Китипова, Мариана Георгиева 8 
Клайдсдейл, Рут 14 
Кланси, Том 90 
Клиъри, Бевърли 159 160 
Ковалакова, Димитрина 131 
Ковалакова, Димитрина Георгиева 131 
Ковачев, Огнян Борисов 142 
Кодинова, Елена 87 
Кодинова, Елена Любенова 87 
Койчева, Величка 175 
Койчева, Величка Бончева 175 
Колинс, Джаки 91 
Кольовска, Таня 33 
Кольовска, Таня Георгиева 33 
Костело, Джейн 92 
Костов, Любомир 188 
Костов, Любомир Димитров 188 
Костова, Людмила 106 
Костова, Людмила Константинова 106 
Костова-Върлакова, Велимира 105 
Котев, Георги 38 
Крайтън, Емили 15 
Краутман, Милада 165 
Кръстев, Кремен 54 
Кръстев, Кремен Младенов 54 
Куманова, Лиляна Стоянова 53 
Кутнер, Сара 93 
Къслър, Клайв 94 
Лалев, Цанко 161 
Лаптев, Веселин 69 
Лаптев, Веселин Иванов 69 
Леви, Ирен 134 
Лесева, Светлозара 121 
Лесева, Светлозара Илиева 121 
Лин, Дениз 16 
Линдгрен, Астрид 95 
Лозенски, Иво 17 
Лори, Дийн 162 
Лучев, Юрий 117 
Лучев, Юрий Величков 117 
Лъдлъм, Робърт 96 
Любенова, Елена 135 
Любенова, Елена Стоянова 135 
Макстед, Анна 97 
Макферлейн, Ейдън 18 
Макферсън, Ан 18 
Малахов, Генадий 53 
Малахов, Генадий Петрович 53 
Маркова, Яна 76 
Масами Сайонджи 19 
Матеева, Нина 9 
Мачева, Екатерина 65 
Мейсън, Кони 98 99 100 
Мелхизедек, Друнвало 20 
Мика 111 112 
Миланова, Йолина 91 
Милев, Александър 62 
Милева, Снежана 10 
Милева, Снежана Цветанова 10 
Милс, Кайл 96 
Минкова, Ганета 39 
Минкова, Ганета Минкова 39 
Минкова, Лиляна 176 
Минкова, Лиляна Тодорова 176 
Минчев, Емил 85 
Мирчев, Красимир 50 
Мирчев, Красимир Василев 50 
Митева, Правда 165 
Митева, Правда Илиева 165 
Миткова, Павлина 92 
Миткова, Павлина Николова 92 
Митова, Зорка 49 
Митренцева, Екатерина 157 
Мичева, Паулина 23 
Мичева, Паулина Стойчева 23 
Мишев, Михаил 3 
Москов, Николай 52 
Москов, Николай Атанасов 52 
Мундрова, Славянка 98 99 100 
Мундрова, Славянка Димитрова 98 99 100 
Мундрова-Неделчева, Славянка 14 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 14 98 99 100 
Мурад, Кенизе 101 
Начева, Анастасия 49 
Начева, Анастасия Желязкова 49 
Негенцов, Генчо Станчев 95 
Недялков, Димитър 57 
Недялков, Димитър Илиев 57 
Нейчев, Нейчо 44 
Ненова, Виолета 97 
Никифоров, Минчо 156 
Никовска, Кремена Николаева 177 178 
Николов, Божил 62 
Николов, Васил 136 
Николов, Любомир 71 
Николов, Любомир Гергов 71 
Николов, Момчил 137 138 
Николов, Момчил Николов 137 138 
Николов-Нарви, Любомир 71 
Николова, Ива 75 110 
Николова, Ива Митева 110 
Николова, Ива Николова 75 
Николова, Красимира 50 
Николова, Красимира Иванова 50 
Ничева-Карастойчева, Елисавета 83 
Ничева-Карастойчева, Емилия 35 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 35 
Новакович, Йосип 63 
Нових, Анастасия 102 
Норман, Джудит 21 
Оринджър, Джули 103 
Павоун, Крис 104 
Падалска, Силвия 84 
Падалска, Силвия Росимирова 84 
Панайотова - Alfa_c, Маргарита 151 
Панайотова, Маргарита 151 
Панов, Александър Асенов 142 
Пантев, Андрей 166 
Пантев, Андрей Лазаров 166 
Паскалев, Пламен 43 
Паци, Роберто 105 
Пенев, Пеньо 57 
Пенева, Ваня 86 
Пенева, Ваня Илиева 86 
Пенков, Мирослав 139 
Пернишка, Емилия 62 
Пернишка, Емилия Илиева 62 
Перчинкова, Катя 103 
Перчинкова, Катя Христова 103 
Петков, Росен 4 
Петков, Росен Кирчев 4 
Петкова, Петя 63 
Петкова, Петя Койчева 63 
Петров, Марин 61 
Петров, Мариян 1 15 168 
Петров, Мариян Петров 15 168 
Петрова, Лили Иванова 61 
Петрова, Мария 40 
Петрова, София 159 160 
Пец, Моника 106 
Пиличев, Тодор 169 
Попов, Алек 140 
Попов, Алек Василев 140 
Попов, Тодор 41 
Попов, Тодор Костадинов 41 
Попова, Александра 93 
Попова, Александра Станимирова 93 
Пратчет, Тери 107 
Престън, Дъглас 108 109 
Пройков, Венелин 154 155 
Пройков, Венелин Йовков 154 155 
Пучков, Лев 110 
Пучков, Лев Николаевич 110 
Пърл, Ерик 22 
Радев, Иван 142 
Радев, Иван Николов 142 
Ран Босилек 95 
Рашева, Валентина 73 
Рашева, Валентина Борисова 73 
Рашева-Джейвънс, Валентина 46 
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 46 
Рашидов, Вежди 32 
Рашидов, Вежди Летиф 32 
Ривар, Емили 111 112 
Рич, Роберта 113 
Робинс, Дейвид Л. 118 
Руева, Нина 125 126 
Руева, Нина Стоянова 125 126 
Рус-Мол, Щефан 5 
Русинов, Валери 123 124 
Русинов, Валери Любенов 123 124 
Русък, Линда Г. С. 22 
Савова, Юлия 6 
Сандърсън, Брандън 114 
Седжуик, Маркъс 163 
Седларски, Теодор 41 
Седларски, Теодор Венков 41 
Семпе, Жан-Жак 154 155 
Сийгъл, Бърни 23 
Сийгъл, Бърни С. 23 
Симеонов, Владимир 7 
Симеонов, Владимир Димитров 7 
Симеонова, Росица 42 
Симеонова, Росица Илиева 42 
Сиромахов, Иво 141 
Сиромахов, Иво Божанов 141 
Славейков, Пенчо 142 
Славейков, Пенчо Петков 142 
Славянова, Здравка 66 
Славянова, Здравка Атанасова 66 
Смит, Л. Дж. 115 
Соколова - Layla, Албена 151 
Соколова, Албена 151 
Сотирова, Диана 20 
Спароу, Скот 10 
Спилър, Жан 24 
Спиндлър, Ерика 116 
Спиридонова, Юлия Симеонова 164 
Спиридонова-Юлка, Юлия Симеонова 164 
Спраг, Марк 117 
Стайков, Златко 101 
Стамов, Стамен Николов 177 178 
Станкова, Маргарита 25 
Станкова, Маргарита Димитрова 25 
Стефанов, Валери Стоилов 142 
Стефанова, Пенка 74 
Стефанова, Пенка Георгиева 74 
Стефанова, Яна 20 
Стоилова, Пепа 128 
Стоилова, Пепа Стоилова 128 
Стойчев, Марко Кънчев 152 
Стойчев, Стамен 115 170 
Стойчев, Стамен Димов 115 170 
Стойчева-Нуша, Гергана 111 112 
Стоянов, Димитър Иванов 156 
Стоянов, Димитър Ненов 122 
Стоянов-Димо, Димитър 122 
Стоянова, Лиляна 53 
Сюел, Ана 165 
Талева, Петя 21 
Тарантино, Куентин 118 
Ташева, Магдалена 12 
Ташева, Магдалена Ламбова 12 
Тейлър, Брад 119 
Терзиева, Маргарита 119 
Терзиева, Маргарита Александрова 119 
Терзийски, Калин 143 
Терзийски, Калин Николов 143 
Тилкова - Алена, Светлана 29 
Тилкова, Светлана Тодорова 29 
Тодорова, Капка 5 
Токораз Исто 144 145 
Томов, Александър 146 147 
Томов, Александър Александров 146 147 
Тофтисова, Ева 8 
Тофтисова, Ева Младенова 8 
Трифонов, Тинко 109 
Трифонов, Тинко Илиев 109 
Тулева, Теменужка 171 
Тушева, Марияна 127 
Убенов, Цветан 2 
Убенов, Цветан Ангелов 2 
Уиър, Алисън 170 
Улф, Вирджиния 120 
Уолс, Джанет 121 
Уочтъл, Хауърд М. 44 
Филипова, Людмила 148 
Филипова, Людмила Григорова 148 
Филчева, Златка 49 
Флин, Винс 122 
Фолет, Кен 123 124 
Фостър, Върнън У. 54 
Франкъл, Лоуис 45 
Франкъл, Лоуис П. 45 
Фулър, Андрю 46 
Хадад, Божана 64 
Хаджитанев, Христо 82 
Хайланд, Тара 125 126 
Хана, Кристин 127 
Харбисън, Бет 128 
Хей, Луиз 26 
Хей, Луиз Л. 26 
Хил, Наполеон 27 
Хол, Ричард 171 
Холей, Йоханес 47 
Христов, Борис 162 
Христов, Борис Иванов 162 
Христов, Христо 118 
Христова, Мариана 79 88 163 
Христозов, Петър 149 
Цанев, Стефан 150 
Цанев, Стефан Неделчев 150 
Цветанова, Росица 68 
Цветкашки, Стоян 144 145 
Чайлд, Линкълн 108 109 
Чеви, Стивънс 129 
Черепов, Евгени 189 
Чернев, Марий 57 
Чолаков, Янчо 136 
Чопра, Дийпак 23 
Шварц, Гари Е. Р. 22 
Шкойнарова-Божкова, Силвия 24 
Шнееталер, Андреас 28 
Юл, Йеспер 48 
Юлка 164 
Янкова, Ивайла 49 
Янкулова, Адриана 32 
Evans-Wentz, W. Y. 31 
Paramahansa Yogananda 31 
Yogananda, Paramahansa 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акушерката от Венеция 113 
Алиса е вещица 112 
Американски дервиш 66 
Астрология на душата 24 
Библейски легенди 161 
Богиня на отмъщението 91 
Божествени напъствия 30 
Бойно поле - Москва 110 
Борба за здраве 53 
Брат ми е вампир 111 
България по пътя на Първата световна война 171 
Българско криминале 141 
Бягащото момиче 92 
Бялата врана 163 
В огледалото на твоите зеници 136 
Васко да Гама от село Рупча 152 
Видях го със сърцето си 174 
Войната 162 
Въведение в журналистиката 5 
Въведение в социологията 40 
Възстановяване на връзката 22 
Гадни копилета 118 
Глад за истински неща 130 
Големите загадки на последните векове 3 
Готвачът 86 
Град Видин 166 
Градината на Бадалпур 101 
Да погледнеш живота в очите 97 
Да убиеш вярата 150 
Да укротиш вятъра 98 
Дамски вторници 106 
Данъчни задължения 39 
Ден нула 69 
Дефектен екземпляр 93 
Децата на лампата 88 
Джунглата 94 
Дистрибуционна политика 37 
Дневникът на един Дръндьо: Чашата преля 158 
Дневниците на вампира: Ловците 115 
Дневниците ни със Слава Севрюкова 17 
Добавено лято 189 
Добрите момичета не забогатяват 45 
Докато аз умирах 116 
Друга луна 181 
Дъщери на греха 125 
Дъщери на съдбата 126 
Едгар Кейси: За ангелите, архангелите и невидимите сили 10 
Един незавършен живот 117 
Едно ново начало 54 
Ейми разговаря с животните: Четириноги детективи 157 
Елантрис 114 
Енциклопедия Психологически тестове 13 
За старите книги и компютърните изкуства 4 
Заклинателят 71 
Заразни болести по животните 172 
Засей ми море 180 
Затвори очи 76 
Захари Княжески - един от първите 176 
Защита на личните данни 34 
Златният ключ към щастието 19 
Името 133 
Институционална икономика: възможности и неизползван потенциал 41 
Информационни професии 6 
История на българската военна авиация 57 
Йешуа 147 
Кажи не, за да успееш в живота и любовта 28 
Как да общуваме уверено и успешно 35 
Камасутра 50 
Карлсон, който живее на покрива 95 
Киното в България 60 
Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст 25 
Клубът на анонимните шопинг маниачки 128 
Ключът на Сара 84 
Книга на чудесата 23 
Конклав 105 
Крадците на мрака 81 
Кралица Елизабет I 170 
Крион 2 
Кръглата риба 137 138 
Културното разнообразие на България 32 
Курс по творческо писане 63 
Къщата на невъзможните любови 70 
Лирика 142 
Лятна буря 72 
Магическа стълба към успеха 27 
Макс 164 
Малката принцеса 153 
Малкият Никола и приятелчетата 154 
Малкият Никола и съседите 155 
Марс и Венера в леглото 11 
Машина за знамения 80 
Между действията 120 
Между сестри 127 
Милдред Пиърс 87 
На Изток от Запада 139 
Не всичко, което блести е злато 64 
Не можем да мълчим 33 
Невидимият мост 103 
Невидимото братство 68 
Неочаквано 129 
Нов мъж за разкош 89 
Нови интервюта и статии 20 
Ной дава последни указания на животните 143 
Нощ на ножове 85 
Обядът на семейство Щум 187 
Омъжените не говорят за любов 78 
Отключете тайните послания на тялото си 16 
Певецът на руския север 173 
Пеещата галерия 82 
Печатна грешка 148 
Платина: Правосъдие в "Кръстовете" 75 
Под игото 131 
Подмяната 149 
Позитивно 186 
Последният ден на карнавала 74 
Последният женкар 99 
Последно повикване 134 
Пратеник на мъжки времена 59 
Пресжурналистика 7 
Приказки за едно пътуване към себе си 135 
Приказки от бъдещето 183 
Притихване 185 
Пурпур 146 
Пътят на сълзите 8 
Радиестезията 1 
Радостта от живота 12 
Разгневени съпруги 65 
Разчитане на аурата и работа с чакрите 15 
Рамона Смелата 160 
Ремонти в дома 58 
Рецептите на Петър Димков за диабета, затлъстяването и сенната хрема 52 
Речник на чуждите думи в българския език 62 
Решението 77 
Решението "Арес" 96 
Ръкуване с дявола 36 
Сградостроителството в България 55 56 
Сензациите в историята 167 
Сенсей 102 
Симеоновград 169 
Смъртоносно 73 
Специализирани видове туризъм 177 178 
Списъкът на обречените 122 
Справочник за кандидатстване във всички висши училища в България 43 
Срещу всички врагове 90 
Старобългарската медицина 51 
Старозагорски хроники отпреди и след Освобождението 175 
Стига вече! Докога ще търпим това? 47 
Стъкленият замък 121 
Сурови мъже 119 
Тайната на Тюдорите 79 
Тайните на долината на Лоара 184 
Тайните на Лили Иванова 61 
Там на Баканите 132 
Тангра 144 145 
Твоето компетентно дете 48 
Телесни плевели 140 
Теодора 83 
Тийнейджърите - агония и екстаз 18 
Тракийската принцеса 182 
Трите пътеки към щастието 14 
Трудните деца 46 
Трупът на Гедеон 108 
Улица на мечтите - булевард на разбитите сърца 44 
Управление на социална работа като дейност и система 42 
Уроци по гледане на карти 9 
Уроци по Карма 29 
Устоите на земята 123 124 
Фалшифицираната история 168 
Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век 49 
Хенри и Бийзъс 159 
Хиромантията: Разгадаваме линията на съдбата 21 
Хрониките на Клифтън 67 
Цветове на щастието и числа на късмета 26 
Червилото на Пегас 151 
Черния красавец 165 
Честта на рицаря 100 
Чужденците 104 
Шапка пълна с небе 107 
Ядреналин 38 
Ян Бибиян 156 
[Двадесет и четири] 24 черни птици 109 
[Кауда] Cauda equina (Конска опашка) 188 
[Осемдесет и пет] 85 години Ветеринарномедицински факултет (1923 - 2008) 179 
Autobiography of a Yogi 31 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авиация - България - история 57 
Актьори, български - биографии 59 60 
Ангели - популярна литература 10 30 
Антропология - при деца и подрастващи - България 49 
Археологически паметници - факти и хипотези - популярна литература 3 
Астрология - популярна литература 24 
Атомни електрически централи - България - популярна литература 38 
Библиотекари, български - професионални аспекти 6 
Библия - детска и юношеска литература 161 
Бизнес - психологични и етични проблеми - популярна литература 27 
Биоенерготерапия - популярна литература 22 
Бог - явления и проявления - популярна литература 30 
Борса - Ню Йорк - история 44 
България - въздушен транспорт - военно дело 57 
България - външна политика - история 171 
България - етнография - популярна литература 32 
България - история 175 
България - население - популярна литература 32 
България - финанси 39 
Българска литература - теми, образи, сюжети 142 174 
Български език - чужди думи - речници 62 
Видин - история 166 
Военна история - България 171 
Военновъздушни сили - България - история 57 
Възпитание в семейството - популярна литература 18 
Възраждане - България - история в края - биографии 176 
Гадания - наръчници и ръководства 9 
Генеалогия - Великобритания - биографии 170 
Геноцид - в Африка - спомени 36 
География - на туризма - учебници за ВУЗ 177 178 
Градове, български - история 166 
Гражданска война - Руанда - спомени 36 
Данъци - България - правни въпроси 39 
Данъчно облагане - България - правни въпроси 39 
Дворци - Франция - история 184 
Девиантно поведение - при децата - популярна литература 46 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 25 46 48 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 46 
Диабет - терапия - популярна литература 52 
Екстрасенси, български - дейност - популярна литература 17 
Електронна търговия - учебници за ВУЗ 37 
Емоции - психология - популярна литература 8 
Жилища - ремонт - наръчници и ръководства 58 
Журналистика - популярна литература 7 
Журналистика - теория и практика - учебници 5 
Защита на личните данни - България и Европа - законодателни и директивни материали 34 
Здраве - хигиена - наръчници и ръководства 54 
Игри за развлечение - популярна литература 9 
Извънземни цивилизации - популярна литература 2 3 
Икономика, световна - популярна литература 47 
Икономически теории - учебници за ВУЗ 41 
Икономическо поведение - жени - популярна литература 45 
Инфекциозни болести - у селскостопанските животни - учебници 172 
История - България - популярна литература 169 
История - Великобритания - биографии 170 
История - Древна Тракия - популярна литература 182 
История - Франция - средни векове 184 
История, българска - популярна литература 167 
История, световна - популярна литература 47 167 168 
История, стара - популярна литература 3 
Йога - Индия - биографии 31 
Йога - наръчници и ръководства 15 
Кино, българско - история 60 
Класифицирана информация - България и Европа - законодателни и директивни материали 34 
Книга - оформление 4 
Книгоиздаване - България - история 4 
Комуникация - социалнопсихологични проблеми - популярна литература 35 
Личност - духовно усъвършенстване - езотерични проблеми 15 
Личност - духовно усъвършенстване - популярна литература 14 19 23 
Личност - психология - наръчници и ръководства 16 
Личност - психология - популярна литература 8 12 27 28 35 
Личност - психология - тестове - енциклопедии 13 
Личност - психология и етика - популярна литература 130 
Любов - популярна литература 11 50 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 37 
Масови комуникации - учебници 5 
Материално-техническо снабдяване - учебници за ВУЗ 37 
Мафия - Италия - популярна литература 33 
Машинна графика 4 
Медитация - наръчници и ръководства 15 
Медицина, средновековна - България - история 51 
Международни отношения, политически и икономически - влияние на тайните общества 47 
Международни политически отношения - България и Русия - популярна литература 38 
Народна медицина - България - рецепти 52 
Народна медицина - Русия - биографии 53 
Номерология - популярна литература 26 
Общуване - психология - популярна литература 12 28 35 
Окултизъм - популярна литература 20 
ООН - военни омиротворителни операции - в Африка - спомени 36 
Опорно-двигателен апарат - болести - лечение - популярна литература 52 
Организирана престъпност - Италия - популярна литература 33 
Парапсихология - България - популярна литература 17 
Парапсихология - наръчници и ръководства 16 
Парапсихология - популярна литература 3 10 20 23 30 
Писатели, български - биографии 174 
Поведение - в бизнеса - психология 27 
Поведение - популярна литература 14 19 
Поведение - психологични проблеми при децата - популярна литература 25 
Поведение - психология - популярна литература 12 28 
Поети, руски - биографии 173 
Полов живот - популярна литература 11 50 
Популярна музика, българска - певци - биографии 61 
Предсказания - наръчници и ръководства 9 
Предсказания - популярна литература 29 
Професии и видове труд - в областта на информацията - България 6 
Психология на литературното творчество - наръчници и ръководства 63 
Психология, експериментална - тестове - енциклопедии 13 
Психотерапия - наръчници и ръководства 16 
Психотерапия - популярна литература 22 
Психотехника - тестове - енциклопедии 13 
Пубертет - популярна литература 18 
Първа световна война - участие на България 171 
Радиестезия - теория и приложения - популярна литература 1 
Режисьори, български - биографии 60 
Руска литература - теми, образи, сюжети 173 
Сградостроителство - България - история 55 56 
Сексуалност - популярна литература 11 50 
Семейни отношения - психология - популярна литература 11 
Семейно възпитание - популярна литература 48 
Семейство - психология - популярна литература 130 
Социална работа - управление и организация - популярна литература 42 
Социално-икономическо положение - България 169 
Социология - учебници за ВУЗ 40 
Средства за масова информация - популярна литература 7 
Стара Загора - история - дейци 175 176 
Строителни материали - наръчници и ръководства 58 
Строителни работи - технология - наръчници и ръководства 58 
Студенти - приемане във ВУЗ 43 
Сценаристи, български - биографии 60 
Съдба - популярна литература 29 
Тайни общества, световни - история - популярна литература 168 
Творческо писане - наръчници и ръководства 63 
Тероризъм - в Италия - популярна литература 33 
Траки - история - популярна литература 182 
Туризъм - учебници за ВУЗ 177 178 
Търговия - управление и организация - учебници за ВУЗ 37 
Университети - България - история 179 
Университети - България - справочници 43 
Успех - в бизнеса - популярна литература 27 45 
Финансов пазар - Ню Йорк - история 44 
Хигиена - популярна литература 54 
Хиромантия - наръчници и ръководства 21 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 54 
Чужди думи - в българския език - речници 62 
Щастие - философски проблеми - популярна литература 14 19 
Юноши - психология и поведение - популярна литература 18 
Ядрена енергетика - политически спекулации - популярна литература 38 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Авад, Джериес (1956) 64 
Аврамов, Асен (1941) 188 
Александров, Дориян (1957) 188 
Ангелов, Митко (1944) 188 
Андреев, Андрей (1900 - 1964) 188 
Апостолов, Стамат (1928) 188 
Арнаудов, Христо (1936) 188 
Байданов, Георги (1853 - ?) 175 
Бачийски, Любомир (1930) 188 
Бенев, Георги 175 
Бикова, Татяна (1974) 188 
Богоров, Иван Андреев (1820 - 1892) 175 
Бонева, Станка 180 
Братанов, Иван Маринов (11.9.1920 - 30.1.1968) 60 
Брегантини, епископ Джанкарло 33 
Бурнаски, Евстати (1922) 188 
Бърнет, Франсис Ходжсън (1849 - 1924) 153 
Бъртън, Ричард Франсис (1821 - 1890) 50 
Вачков, Григор=Г.В.Григоров (26.5.1932-18.3.1980) 59 
Върчу, Дорийн 30 
Гаджев, Иван Илиев (1937) 188 
Гендов, Васил (24.11.1891 - 3.9.1970) 60 
Георгиев, Борис (1931) 188 
Георгиев, Минчо (1945) 51 
Георгиев, Никола (1933) 188 
Госини, Рьоне (14.8.1926 - 5.11.1977) 155 
Грежов, Борис Апостолов (4.4.1899 - 20.3.1968) 60 
Даковски, Дако Георгиев (7.8.1919 - 28.1.1962) 60 
Далер, Ромео 36 
Джонсън, Бистра (по баща Тангърова) 183 
Димитров, Кольо (1914 - 1993) 188 
Димков, Петър Иванов (1886 - 1981) 52 
Димов, Димитър Тодоров (1909 - 1966) 188 
Донев, Гео (1940 - 2004) 188 
Елизабет I (1533 - 1603) 170 
Есълмонт, Иън Камерън 85 
Ефремов, Юлий (1935) 188 
Жандов, Захари Костов (1.10.1911 - 1.2.1998) 60 
Заралията, Димитър Николов (Караибрахим) 175 
Заркова, Тяна (Стоянка Колева Ганева) 188 
Здравков, Георги (1920) 188 
Зутер, Мартин (1948) 86 
Иванов, Любчо Николов (11.10.1948) 185 
Иванова, Лили (24.4.1939) 61 
Иванова, Пенка Манолова (5.6.1940) 174 
Илиев, Атанас (1.12.1893 - 9.2.1985) - философ 175 
Илиев, Николай (1929) 188 
Инджов, Иво 5 
Йекер, Евелина Ламбрева (9.5.1963) 187 
Йомтов, Мориц Алберт (1921 - 1992) 152 
Кабаивански, Янчо (1907 - 1955) 188 
Карасимеонов, Пантелей Матеев (1898 - 1957) 60 
Карастоянов, Богдан (Бончо) Димитров (1899 - 1962) 60 
Касе, Етиен 168 
Кейси, Едгар Ивънс 10 
Кини, Джеф 158 
Княжески, Захари (Жеко Петров Русев)(1810 - 1877) 176 
Койчев, Крум (1927) 188 
Константинов, Христо 60 
Костов, Йончо (1940) 188 
Костов, Любомир Димитров (1928) 188 
Кръстева, Красимира (1959) 188 
Куртев, Илия (1858 - ?) 175 
Кутнер, Сара (1979) 93 
Ларин, Николай 60 
Леви, Ирен 134 
Левски, Васил (Дякона) (18. 7. 1837-18. 2. 1873) 175 
Лин, Дениз 16 
Линдгрен, Астрид (1907 - 2002) 95 
Маламов, Марко (1903 - 1986) 188 
Маринов, Недялко (1865 - 1945) 188 
Марков, Марко (1941) 188 
Маркова, Нина (1954) 188 
Методий Кусевич, митрополит Старозагорски 175 
Минкова, Лиляна Тодорова (1932) 176 
Найденов, Найден (1902 - 1965) 188 
Наумов, Димитър Михалев (1851 - 1884) 175 
Начов, Начо Анастасов 175 
Недялков, Димитър Илиев (1959) 57 
Некрасов, Николай Алексеевич (10.12.1821-8.1.1878) 173 
Новакович, Йосип 63 
Огойски, Петко Георгиев 174 
Пенков, Мирослав (1982) 139 
Петков, Константин (1925) 188 
Петров, Симеон (1911) 188 
Пиличев, Тодор (1935) 169 
поп Минчо Кънчев (6/18. 8. 1836 - 1901) 175 
Попов, Величко (ок. 1851 - ок. 1926) 175 
Попова, Теофано (20.3.1856 - 1929) 175 
Пучков, Лев (1965) 110 
Пърл, Ерик 22 
Рачев, Рачо (1923 - 2002) 188 
Рус-Мол, Щефан 5 
Св. прмчнк Игнатий Старозагорски = Иван Георгиев 175 
Севрюкова, Славка Р. (1903 - 1991) 17 
Семпе, Жан-Жак (17.8.1932) 155 
Сийгъл, Бърни С. 23 
Симеонова, Росица Илиева 42 
Славейков, Пенчо Петков (27.4.1866 - 28.5.1912) 142 
Спилър, Жан 24 
Стамболов, Стефан Николов (1854 - 6. 7. 1894/5) 175 
Станков, Георги (1902 - 1995) 188 
Стефанов, Любен (1950) 188 
Стойчев, Марко Кънчев (1931 - 2006) 152 
Сюел, Ана (1820 - 1878) 165 
Труфчев, Димчо (1958) 188 
Уиър, Алисън (1951) 170 
Улф, Вирджиния (25.1.1882 - 1941) 120 
Ушева, Елена (ок. 1866 - ?) 175 
х. Димитър х. Бончев 175 
х. Иван Стоянов (Иванчо Стоянович) 175 
хаджи Господин Славов 175 
Хей, Луиз Л. 26 
Хил, Наполеон (1883 - 8.11.1970) 27 
Холиолчев, Васил Натанаилов(12.12.1908-30.12.1974) 60 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881 - 1962) 60 
Yogananda, Paramahansa (5.1.1893 - 7.3.1952) 31 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Атлантида 3 
Африка 36 
България 4 6 32 34 38 39 49 51 55 56 57 59 61 167 169 171 176 
Великобритания 170 
Видин 166 
Древен Египет 167 
Древна Тракия 182 
Европа 34 
Индия 31 
Италия 33 
Лемурия 3 
Ню Йорк 44 
о. Авалон 3 
о. О'Бразил 3 
о. Сили 3 
р. Лоара 184 
Руанда 36 
Русия 38 173 
САЩ 44 
Симеоновград 169 
Стара Загора 175 176 179 
Тибет 3 
Тракия 167 
Франция 184