НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/02/Д 61ЦБ 41693

Димчев, Александър Георгиев

   Глобална информационна инфраструктура : Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Димчев ; Прев. [от англ.] Анна Джалева-Чонкова и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 479 с. : с табл. ; 24 см . -  (Университетска библ. ; 509)

   Др. прев. : А. Попова, М. Петрова, А. Дипчикова, Д. Велкова, П. Костова, Р. Радулова ; Авт. на статии : Н. Болт, В. Грашкина, Д. Лару, К. Зикур, Л. Рейни, К. Пърсел, У. Еко. - Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-07-3719-5 

  

Сист. No: 42897

Философия

- 2 -

РВ/159.938/З-52ЦБ 41653

Зеланд, Вадим

   Практически курс по транссърфинг за 78 дни / Вадим Зеланд ; С предг. от авт.  ; Прев. от рус. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2008 . - 141 с. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и Вселената)

   С Речник на термините.

   ISBN 978-954-8477-70-3 

  

Сист. No: 42854

- 3 -

РВ/159.922.1/С 38ЦБ 41651

Сираков, Асен

   Как да живеем с изтрещялата си половинка. Когато е Той : Полезно четиво / Асен Сираков ; С предг. от авт.  ; Худож. Румен Статков . - [София] : Атеа Букс, 2015 . - 116 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Изтрещял зодиак с. 99 - 113.

   ISBN 978-954-8999-92-2 

  

Сист. No: 42852

Религия. Теология

- 4 -

СФ/22(038.1)/Н 85ЦБ 41699

Нов библейски речник  /  Прев. от англ. Паулина Николова и др . - София : Нов човек, 2007 . - XIV, 1602 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см + CD-ROM

   Прев. по 3. изд. на IVP - Други прев. : Е. Л. Масларова, К. Симеонов, Е. Симеонова. - Съдържа и Събирателни понятия ; Списък на имената и понятията, които не се срещат в библията. - Кн. е деп. без CD-ROM.

   ISBN 978-954-407-268-1 

  

Сист. No: 42903

- 5 -

РВ/23/28/Н 91ЦБ 41657

Норман, Джудит

   Пазители на Свещения граал / Джудит Норман ; Прев. [от рус.] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2015 . - 174 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-087-8 

  

Сист. No: 42858

- 6 -

РВ/231/У 69ЦБ 41649

Уолш, Нийл Доналд

   У дома при Бога : В живот без край / Нийл Доналд Уолш ; Прев. от англ. Снежана Милева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 672 с. ; 24 см . -  ([Поредица Разговори с Бога])

   Съдържа : Новите откровения ; Бог на утрешния ден ; У дома при Бога. - С биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

   ISBN 954-26-1498-5 

   ISBN 978-954-26-1498-2 

  

Сист. No: 42850

Обществени науки

- 7 -

Ч1/316.77:681.324/Д 53ЦБ 41734

Дигиталният гражданин  /  Състав., науч. ред., [предг.] Анна Кръстева, Анна Кръстева и др . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 296 с. : с ил., табл., к. ; 24 см . -  (Поредица Нови граждани, нови мобилизации, нови политики)

   Други авт. : Б. Ламизе, С. Сасен, Ж. Руе, М. Розати, М. Бурдон, Е. Стайкова, И. Отова, И. Тодорова, С. Милачич, А. Тодоров, А. Маринов, К. Христова, Д. Бошнакова, И. Мавродиева, В. Георгиева, Д. Каменова. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-771-8 

  

Сист. No: 42939

- 8 -

РВ/327(497.2)/Б 30ЦБ 41702

Иван Башев : политик, държавник, дипломат  : [Сборник] /  Състав. Соня Бакиш и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 408 с. : със снимки ; 24 см

   Други състав. : А. Янков, Л. Петров, И. Д. Спасов, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. А. Янков е Александър Янков Димов. - Съдържа : И. Башев в съвр. бълг. дипломация : кратък ист. обзор ; Речи, докл., изказвания, интервюта и предложения по въпросите на бълг. външна политика и междунар. отношения ; И. Башев в спомените на неговите съвременници ; И др. за него ; Съдържа и На баща ми / М. Башева ; С. Башева за И. Башев ; На И. Башев / П. Матев.

   ISBN 978-954-07-2947-3 

  

Сист. No: 42906

- 9 -

Ч1/330.8/И 50ЦБ 41689

Икономически теории  : Антология : Т. 1 - /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 - . - 24 см

   

   Т. 1 /  С предг. от авт.   . - 2016 . - 423 с.

   Съдържа текстове от : А. Смит, Д. Рикардо, Д. Стюарт Мил, К. Маркс, както и статии върху тях от : Л. Кирев, В. Стоянов, В. Тодоров, Б. Мунтян, П.-Е. Митев, И. Балабанов. - С бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-4057  (т. 1)

  

Сист. No: 42891

- 10 -

Ч1/376/М 19ЦБ 41674

Макинтайър, Кристин и др.

   Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности : Поглед отвъд етикета, или как да оценим детето в неговата цялост / Кристин Макинтайър, Памела Депонио ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад ; Център за приобщаващо образование, 2015 . - 168 с. ; 22 см

   С речник и показалец ; Библиогр. с. 157 - 160.

   ISBN 978-619-152-699-4 (Изток-Запад)

  

Сист. No: 42875

- 11 -

Ч1/351.74/М 51ЦБ 41735

Методиев, Момчил Николаев и др.

   Държавна сигурност - предимство по наследство : Проф. биогр. на водещи офицери / Момчил Методиев, Мария Дерменджиева . - София : Ciela, 2015 . - 959 с., [8] л. : снимки ; 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   Изд. на Инст. за изследване на близкото минало. - Библиогр. с. 933 - 939 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-1937-0 (Сиела)

  

Сист. No: 42940

- 12 -

Ч1/351/354/Н 64ЦБ 41698

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова

   История на стопанските и административните институции : Към обща теория и история на институциите / Нинел Нешева-Кьосева ; Рец. Георги Ганев, Румен Аврамов, Марчо Марков . - София : Нов бълг. унив., 2007 . - 267 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. под линия и с. 265 - 267.

   ISBN 978-954-535-465-6 

  

Сист. No: 42902

- 13 -

Ч1/342.7/О-83ЦБ 41710

Основни права на човека  / Нено Неновски и др ; Състав. и науч. ред. Евгени Танчев . - София : Юриспрес ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002 . - 284 с. ; 21 см

   Други авт. : Е. Танчев, Г. Бойчев, И. Мулешкова, А. Гочев, П. Киров, В. Панова, Ж. Петева, М. Караджова, М. Ангелов. - Библиогр. под линия.

   ISBN 954-632-063-3 (Юриспрес)

  

Сист. No: 42915

- 14 -

РВ/32(497.2)(092)/К 86ЦБ 41700

Тодоров, Антон Динев

   Иван Костов : В 3 т. / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2014 - . - 22 см . -  ([Поредица] Задкулисието на прехода ; [Кн. 3])

   

   Т. 1. 1949 - 1991 /  С въвед. от авт.   . - 2014 . - 424 с. : с ил., факс., снимки. 

   

   ISBN 978-619-152-560-7 (т. 1)

  

Сист. No: 42904

- 15 -

РВ/32(497.2)(092)/К 86ЦБ 41701

Тодоров, Антон Динев

   Иван Костов : В 3 т. / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2014 - . - 22 см . -  ([Поредица] Задкулисието на прехода ; [Кн. 3])

   

   Т. 2. 1991 - 2001 . - 2015 . - 452 с. : с ил., факс., снимки. 

   Библиогр. с. 440 - 451

   ISBN 978-619-152-643-7 (т. 2, ч. 1)

  

Сист. No: 42905

- 16 -

РВ/331.102/Ф 70, Ч1/331.102/Ф 70ЦБ 41748
 Фондация Герои на времето. Проект Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО 

   Работа с доброволци : Наръчник за НПО и активни граждани / Екип на TimeHeroes ; Ил. Ася Колева . - [София] : Фонд. Герои на времето, [2016] (www.timeheroes.org) . - 96 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 42953

- 17 -

Ч1/316.72/Х 79ЦБ 41666

Христова, Наталия Цветанова

   Българският случай : Култура, власт, интелигенция 1944 - 1989 г. / Наталия Христова ; Рец. Иван Еленков, Пламен Дойнов ; Науч. ред. Евгения Калинова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 358 с. : със снимки ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-535-878-4 

  

Сист. No: 42868

- 18 -

Ч1/339.923:061.1 ЕС/Ш 63ЦБ 41681

Шикова, Ингрид Симеонова

   Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020 / Ингрид Шикова . - София : Минерва, 2015 . - 272 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 269 - 271.

   ISBN 978-954-8702-33-1 

  

Сист. No: 42883

- 19 -

Ч1/327:911.3/Ю 13ЦБ 41687

Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност  : Сб. с материали от междунар. конф., 2 - 3 юни 2015 г. /  Състав. и науч. ред. Тодор Коларов ; Предг. Христо Георгиев . - София : Нов бълг. унив. - Департамент Нац. и междунар. сигурност, 20016 . - 576 с. ; 24 см . -  (Поредица Наука, образование, сигурност ; Т. 3)

   Библиогр. след отд. статии и под линия.

   ISBN 978-954-535-907-1 

  

Сист. No: 42889

Математика. Естествени науки

Медицина

- 20 -

Ч1/615.89(497.2)/А 64ЦБ 41677

Ангелова, Лили

   Лечителите на България : Съвети, рецепти, контакти : Ч. 2. / Лили Ангелова ; С предг. от авт.  . - София : Труд, 2015 . - 128 с. : с портр. ; 21 см . -  (Поредица Лечителите на България ; Кн. 2)

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С прил.

   ISBN 978-954-398-420-6 

  

Сист. No: 42879

- 21 -

Ч1/615.89(497.2)/А 64ЦБ 41675

Ангелова, Лили и др.

   Лечителите на България : Съвети, рецепти, контакти / Лили Ангелова, Борислав Радославов ; С предг. от авт.  . - София : Труд, 2015 . - 192 с. : с портр. ; 21 см . -  ([Поредица Лечителите на България] ; [Кн. 1])

   Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - С прил.

   ISBN 978-954-398-399-5 

  

Сист. No: 42877

- 22 -

Ч1/616.89-053.2/Е 13ЦБ 41679

Еванс, Кати и др.

   Отвъд думите : Арт терапия с деца от аутистичния спектър / Кати Еванс, Янек Дубовски ; Прев. [от англ.] Катерина Занкова . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Практики / Отг. ред. Диана Циркова ; 14)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Тематичен и именен показалец ; Библиогр. с. 117 - 120.

   ISBN 978-619-7037-07-4 

  

Сист. No: 42881

- 23 -

СФ/615.8/Е 67ЦБ II 2872

Енциклопедия Алтернативна медицина  : Здрави без лекарства /  Консултант Атанас Михайлов, Димитър Пашкулев, Петранка Попова ; Прев. [от англ.] Грета Керемидчиева и др . - София : Световна библ., 2010 . - 592 с. : с ил. ; 28 см

   Други прев. : И. Манушева, К. Йорданова, Н. Розова, П. Абрашева, Т. Кенов ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Ориг. загл. : The Gale encyclopedia of alternative medicine ; Прев. по 3. амер. изд.

   ISBN 978-954-574-172-2 

  

Сист. No: 42894

Приложни науки. Техника

- 24 -

Ч1/681.3/Д 43ЦБ 41688

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Информиране и информационно брокерство / Стоян Денчев, Димитър Христозов ; Уводни думи Илай Бойд Коен . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 383 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

   Загл. на англ. ез.: Informing & information brokering погрешно отпеч. на с. 2 : Informing & informaton brokering. - Изд. на БАН, УниБИТ. - Библиогр. : с. 369 - 381 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-497-5 

  

Сист. No: 42890

- 25 -

СФ/621.38/Е 67ЦБ 41691

Енциклопедия на електрониката  : [Т. 1 -] / Йордан Тренков ; Предг. от авт.  . - София : Техника, 2010 - . - 24 см

   

   Т. ІV. Комуникации : Принципи, системи и мрежи . - 2014 . - 848 с. : с ил., сх., диагр.

   Съдържа За авт. - Прил. (хронологии, кратки биогр., съкр.) 781 - 847.

   ISBN 978-954-03-0706-0  (т. 4)

  

Сист. No: 42895

- 26 -

РВ/657/Н 35ЦБ 41709

Начева, Райна Желева

   Обща теория на счетоводството : [Учебник за ВУЗ] / Райна Начева . - 2. изд. . - София : Тракия - М, 2004 . - 208 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 207 - 208.

   ISBN 954-8401-30-4 

  

Сист. No: 42914

Селско стопанство

Изкуства

- 27 -

Ч1/792.54(497.2)/Б 92ЦБ 41667

Български музикален театър 1890 - 2001  : Опера, балет, оперета, мюзикъл. Театри, трупи, постановки / Розалия Бикс и др ; Предг. Кристина Петрова Япова, Кристина Димитрова Тошева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005 . - 406 с. : с табл., [18] л. : ил., портр., факс. ; 24 см

   В предг. отбелязано т. 2. - продълж. на изд. от 1999 ([Т. 1.] : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 ; [Т. 2.] : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005). - Други авт. : А. Д. Янева, Р. Л. Каракостова, М. М. Ценова. - Съдържа и Хронология на муз.-сценичното дело в България ; Играно в България ; За авт. - Библиогр. с. 384 - 393 / М. Иванова ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-322-012-3 

  

Сист. No: 42869

- 28 -

Ч1/792.54(497.2)/Б 92ЦБ II 2871

Български музикален театър 1890 - 2010  : Опера, балет, оперета, мюзикъл : Т. 1 - / Розалия Бикс и др . - София : Гея-Либрис ; Институт за изследване на изкуствата БАН . - 29 см

   Др. авт. : А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева, Е. Жунич ; Възприетата форма на името на Миглена Ценова-Нушева е Миглена Михайлова Ценова.

   Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари /  [Предг.]  Кристина Петрова Япова, Александър Янакиев ; Прев. на англ.  Цветелина Геновска . - 2015 . - 768 с. : с табл.

   В предг. отбелязано т. 4. финален на изд. от 1999 ([Т. 1.] : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 ; [Т. 2.] : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005). - Съдържа и За авт. : с. 767. - Рез. на англ. ез. ; Азб. показалци.

   ISBN 978-954-300-149-1 (т. 4) (Гея-Либрис)

   ISBN 978-954-8594-54-7 (т. 4) (Институт за изследване на изкуствата БАН)

  

Сист. No: 42892

- 29 -

Ч1/791.44.071.2(497.2)(092)/К 72ЦБ 41729

Ковачев, Пенчо Златанов

   [Двадесет и пет] 25 звезди на българското кино : [Творчески портр.] / Пенчо Ковачев . - София : Litus, 2016 . - 328 с. : с портр., [8] л. : снимки ; 22 см

   

   ISBN 978-619-209-014-2 (Литус)

  

Сист. No: 42934

- 30 -

РВ/791.44.071.2(497.2)(092)/К 60ЦБ 41673

Сбогом, нощ!  : Кн. за Венцислав Кисьов /  Състав. Тодор Коруев ; [Предисл.] Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 196 с. : със снимки ; 22Х20 см

   Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Отвъдната усмивка на Венци / И. Гранитски ; Из Лист неотронен, Будни нощи, Усмивката на бога : [Стихосб.] / В. Кисьов.

   ISBN 978-954-09-0957-8 

  

Сист. No: 42876

- 31 -

Ло/73/76:061.4/У 58, РВ/73/76:061.4/У 58ЦБ II 2874
 Унгарски майстори в България. Изложба. София. 2012 

   Унгарски майстори в България : Изложба, Нац. галерия за чуждестранно изкуство, 12.09.2012 - 15.10.2012 / Ирина Мутафчиева и др ; Прев. Никола Георгиев и др ; Фотогр. Тодор Митов ; Худож. Калин Николов ; Пространствено оформление на изл. Светлин Русев . - София : Нац. галерия за чуждестранно изкуство ; Институт Балаши. Унг. култ. институт, 2012 . - 104 с. : с репрод. ; 30 см

   Друго парал. загл. : Hungarian Masters in Bulgaria : Exhibition, National Gallery for Foreign Art, 12.09.2012 - 15.10.2012 / I. Mutafcsieva et al. ; Transl. N. Georgiev et al. - Албум. - Други авт. : Т. Дончев, А. Ташнади, Я. Бубнова ; Други прев. : Н. Димова, Ю. Крумова, С. Мишкеди, Д. Пападопулос. - Имената на авт. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Парал. текст на унг. и англ. ез.

  

Сист. No: 42966

- 32 -

СФ/791.43/Я 51ЦБ 41692

Янакиев, Александър Милков

   Българско кино : 800 личности, 1272 загл.: игрални, анимационни, научнопопул. филми, серии, новели, миниатюри : Енциклопедия А - Я /  Състав. и авт. на комент. Александър Янакиев . - София : Титра, 2000 . - 784 с. ; 24 см

   Съдържа и Англ.-бълг. и Бълг.-англ. речник на загл. на филмите ; Хронология на представените филми. - Именен показалец ; Показалец на загл. на филмите.

   ISBN 954-90486-2-4 

  

Сист. No: 42896

- 33 -

Ч1/784.7(497.2)/Я 54ЦБ 41668

Янев, Румен Георгиев и др.

   Цветя от края на 80-те : BG рок - история, поезия : Интервюта, репортажи и снимки от една незабравима епоха / Румен Янев, Емил Братанов ; Под ред. на Доротея Монова ; Фотогр. Стоян Гребенаров, Нели Недева-Воева . - София : Paradox, 2014 . - 608 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Сдържа и Тази кн. създадоха. - Имената на фотогр. отбелязани на гърба на загл. с. - Показалци.

   ISBN 978-954-553-144-6 (Парадокс)

  

Сист. No: 42870

Спорт. Игри

- 34 -

РВ/794.3/Л 46, Ч1/794.3/Л 46ЦБ 41730

Леонидов, Людмил

   Табла за незнаещи : [Ръководство] / Людмил Леонидов ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 72 с. : със сх. ; 22Х17 см

   

   ISBN 978-954-09-1026-0 

  

Сист. No: 42935

Езикознание

- 35 -

КО/808.67-1(038)/Г 16, СФ/808.67-1(038)/Г 16ЦБ 41680

Гайдарова, Теофана Николова

   Новото в новия български правописен речник : Съвр. проблеми на книжовната норма и анализ на развитието и в нормативните правописни речници 1983 - 2012 г. / Теофана Гайдарова . - Пловдив : Контекст, 2015 . - 287 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 283 - 287.

   ISBN 978-954-8238-54-0 

  

Сист. No: 42882

Литературознание

- 36 -

РВ/886.7(092)/П 25ЦБ 41676

Балада за Виктор Пасков  /  Състав. Тодор Коруев ; [Предг.] Петър Маринков . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 247 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бляскав талант / Петър Маринков ; Мисирките сияеха над Берн : Стихтв. закачи / В. Пасков.

   ISBN 978-954-09-0876-2 

  

Сист. No: 42878

- 37 -

Ло/82.03/Б 27ЦБ 41760

Басат, Емил Аврамов

   Българо-унгарски двуглас : [Интервюта] / Емил Басат ; С въвед. от авт.  . - София : Гутенберг, 2015 . - 212 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-176-054-1 

  

Сист. No: 42965

Чужда художествена литература

- 38 -

РВ/820(73)-31/А 59ЦБ 41655

Алън, Сара Адисън

   Ябълково вълшебство : [Роман] / Сара Адисън Алън ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Ера, 2015 . - 271 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-345-4 

  

Сист. No: 42856

- 39 -

РВ/820(73)-31/Б 75ЦБ 41658

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Писмо от Истанбул : [Роман] / Барбара Тейлър Брадфорд ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2016 . - 360 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-357-0 

  

Сист. No: 42859

- 40 -

Ло/820(73)-32/Л 82ЦБ 41746

Лондон, Джек

   Избрани разкази / Джек Лондон ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 176 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Съдържа : Жажда за живот ; Бялото мълчание ; Синът на Вълка ; Северна одисея ; Жената на един крал.

   ISBN 978-619-158-026-2 

  

Сист. No: 42951

- 41 -

Ло/894.511-31/М 39ЦБ 41752

Мате, Анги

   Бабка : Роман / Анги Мате ; Прев. от унг. Светла Кьосева . - [София] : Сонм, 2015 . - 79 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8523-71-4 

  

Сист. No: 42957

- 42 -

РВ/840-31/М 79ЦБ 41654

Модиано, Патрик

   Хоризонтът : Роман / Патрик Модиано ; Прев. от фр. Анита Николова . - София : Делакорт, 2015 . - 120 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Върхове на европ. белетристика)

   Нобелова награда за лит., 2014.

   ISBN 978-954-690-057-9 

  

Сист. No: 42855

- 43 -

Ло/894.511-31/Н 14ЦБ 41750

Над, Михай Золтан

   Копелето на сатаната : Роман / Михай Золтан Над ; Прев. от унг. Нели Димова . - София : Ерго, 2015 . - 196 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна европ. проза)

   Пълното име на прев. е Нели Димова Недялкова.

   ISBN 978-954-8689-76-2 

  

Сист. No: 42955

- 44 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 41652

Патерсън, Джеймс и др.

   Берлин : [Роман] / Джеймс Патерсън, Марк Съливан ; Прев. от англ. Гергана Стойчева-Нуша . - София : Enthusiast, 2015 . - 368 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Детективска агенция Private)

   

   ISBN 978-619-164-189-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 42853

- 45 -

ДБ/820(73)-31/П 35, Ло/820(73)-31/П 35, РВ/820(73)-31/П 35ЦБ 41722

Пенков, Мирослав

   Щъркелите и планината : Роман / Мирослав Пенков ; Прев. от англ. Мирослав Пенков . - София : Ciela, 2016 . - 392 с. ; 21 см

   Загл. на англ. : Stork Mountain / Miroslav Penkov.

   ISBN 978-954-28-2057-4 (Сиела)

  

Сист. No: 42927

- 46 -

Ло/894.511-1/Т 37ЦБ 41754

Татар, Шандор

   Чужда клетка : Стихове / Шандор Татар ; Подб. и прев. от унг. Стефка Хрусанова ; Предисл. Ласло Бедеч . - София : Гутенберг, 2015 . - 50 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-176-056-5 

  

Сист. No: 42959

- 47 -

РВ/820(73)-31/Ч 22ЦБ 41705

Чандлър, Реймънд

   Големият сън : [Роман] / Реймънд Чандлър ; Прев. от англ. Михаил Грънчаров . - [2. изд.] . - София : Унискорп, 2011 . - 239 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Крале на криминалния роман)

   Кн. се разпространява с в. Труд или в. 24 часа.

   ISBN 978-954-330-190-4 

  

Сист. No: 42909

Българска художествена литература

- 48 -

РВ/886.7-31/А 49ЦБ 41733

Алгафари, Нидал

   Аллах, милост нямаш ли? : [Роман] : Т. 2. / Нидал Алгафари ; [С предг. от авт.]  . - София : Джуниър партнърс, 2015 . - 480 с. ; 22 см

   Кн. е продълж. на Боже, защо Господ лъже?.

   ISBN 978-619-90158-6-5 

  

Сист. No: 42938

- 49 -

АТ/886.7-31/А 78, ДБ/886.7-31/А 78, Ло/886.7-31/А 78, МС/886.7-31/А 78, РВ/886.7-31/А 78ЦБ 41749

Апостолова, Стана

   Третото око : Криминален роман : Кн. I - / Мери Апос . - Бургас : Звезда, [2003 -] . - 20 см

   Мери Апос - псевд. на Станка Пръвчева Апостолова.

   Кн. I. Случай "Пеперудата" . - [2003] . - 231 с.

   

   ISBN 954-91260-1-3  (кн. 1)

  

Сист. No: 42954

- 50 -

РВ/886.7-31/А 78ЦБ 41751

Апостолова, Стана

   Случай "Червена пандела" : Криминален роман / Мери Апос . - 2. изд. . - Б. м., Б. г. . - 134 с. ; 22 см . -  (Поредица Третото око ; [Кн. 2])

   Мери Апос - псевд. на Станка Пръвчева Апостолова.

   ISBN 151-862-083-3 

   ISBN 978-151-862-083-6 

  

Сист. No: 42956

- 51 -

РВ/886.7-31/А 78ЦБ 41753

Апостолова, Стана

   Приятелка на своя убиец : [Криминален] роман / Мери Апос ; Ред. Юлиан Жилиев . - Бургас : СтелаПро, 2014 . - 497 с. ; 22 см . -  (Поредица Третото око)

   Мери Апос - псевд. на Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7127-02-7 

  

Сист. No: 42958

- 52 -

РВ/886.7-31/А 78ЦБ 41755

Апостолова, Стана

   Княжевна Лада : [Ист.] роман / Стана Апостолова ; Ред. Бояна Апостолова . - 2. изд. . - Б. м., 2015 . - 288 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 151-431-455-Х 

   ISBN 978-151-431-455-5 

  

Сист. No: 42960

- 53 -

РВ/886.7-31/А 78ЦБ 41756

Апостолова, Стана

   Смиреност : Роман / Стана Апостолова . - Б. м., 2015 . - [194 с.] ; 22 см . -  (Поредица Блаженства ; Кн. 1)

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова.

   ISBN 151-171-274-0 

   ISBN 978-151-171-274-3 

  

Сист. No: 42961

- 54 -

РД/886.7-31/А 78ЦБ 41757

Апостолова, Стана

   Облог : Тийнейдж роман / Стана Апостолова ; [Предг.] Георги Николов ; Ред. Борис Събев . - [София] : Дайрект Сървисиз, 2015 . - 268 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7171-17-4 

  

Сист. No: 42962

- 55 -

РВ/886.7-1/А 78ЦБ 41758

Апостолова, Стана

   Всичко и нищо : Стихосбирка / Стана Апостолова ; Ред. Борис Събев . - Бургас : StellaPro, 2013 . - 60 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. - Станка Пръвчева Апостолова ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7127-01-0 (СтелаПро)

  

Сист. No: 42963

- 56 -

РВ/886.7-32/Б 34ЦБ 41723

Белева, Йорданка Иванова

   Ключове : [Разкази] / Йорданка Белева ; Ред. Деян Енев . - София : Пергамент, 2015 . - 88 с. ; 20 см

   Пълното име на ред. е Деян Енчев Попов.

   ISBN 978-954-367-050-5 

  

Сист. No: 42928

- 57 -

РВ/886.7-31/Б 56ЦБ 41721

Божинов, Георги Петров

   Калуня-каля : [Ист.] роман / Георги Божинов ; Послесл. Деян Енев . - 9. изд. . - София : Хермес, 2016 . - 352 с. ; 21 см

   Пълното име на Д. Енев е Деян Енчев Попов. - Съдържа и Калуня-каля - забравеният роман шедьовър за Априлското въстание / Д. Енев ; Биогр. справка.

   ISBN 954-26-1529-9 

   ISBN 978-954-26-1529-3 

  

Сист. No: 42926

- 58 -

ДБ/886.7-31/Б 93, Ло/886.7-31/Б 93, РВ/886.7-31/Б 93ЦБ 41726

Бърдаров, Георги

   Аз още броя дните : [Роман] / Георги Бърдаров . - София : Ciela, 2016 . - 184 с. ; 21 см

   Романът е победител в риалити формата Ръкописът на БНТ1.

   ISBN 978-954-28-2071-0 (Сиела)

  

Сист. No: 42931

- 59 -

РВ/886.7-1/В 44ЦБ 41706

Велчев, Иля Борисов

   Ако си дал : Изгарящи стихове / Иля Велчев ; Рис. Милена Велчева . - София : Ciela, 2011 . - 240 с. : с рис. ; 22 см

   Съдържа и И. Велчев - книги, филми, спектакли, песни.

   ISBN 978-954-28-0922-7 (Сиела)

  

Сист. No: 42910

- 60 -

РВ/886.7-1/Г 22ЦБ 41727

Ганчев, Марко

   Догонване на света : Нови стихове / Марко Ганчев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 280 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Марко Ганчев Маринов. - Съдържа : Добавки към кн. на природата ; Добавки към кн. на жените ; Добавки към кн. на властта ; Добавки към кн. на поета ; Добавки към кн. на битието ; Добавки към кн. на басните ; Добавки към кн. на епиграмите ; Добавки към кн. на децата ; Добавки към кн. на поемите.

   ISBN 978-954-26-1493-7 

  

Сист. No: 42932

- 61 -

РВ/886.7-31/Г 37ЦБ 41725

Георгиев, Васил Христов

   Екс орбита : Роман / Васил Георгиев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 280 с. ; 21 см

   В библиогр. каре загл. : Екс-орбита.

   ISBN 978-954-26-1567-5 

  

Сист. No: 42930

- 62 -

АТ/886.7-1/Г 70, ДБ/886.7-1/Г 70, РВ/886.7-1/Г 70ЦБ 41715

Господинов, Георги

   Там, където не сме : [Стихове] / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   Съдържа циклите: Малки сутрешни престъпления ; Неделите на света ; Подир езиците на Рая. - Пълно име на авт. е Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-619-186-242-9 

  

Сист. No: 42920

- 63 -

ДБ/886.7-32/Е 64, Ло/886.7-32/Е 64, РВ/886.7-32/Е 64ЦБ 41718

Енев, Деян

   Гризли : Нови разкази / Деян Енев . - София : Рива, 2015 . - 120 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Съдържа и За авт. и библиогр. с 118 - 119.

   ISBN 978-954-320-537-0 

  

Сист. No: 42923

- 64 -

РВ/886.7-312.6/И 83ЦБ 41704

Йорданов, Недялко Асенов

   Историята на една любов : Роман / Недялко Йорданов ; [С думи на авт.]  . - София : Жанет-45, 2002 . - 244 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 954-491-127-8 

  

Сист. No: 42908

- 65 -

РВ/886.7-4/К 48ЦБ 41737

Кацарска, Красимира

   Стълбата : Есета / Красимира Кацарска ; [Предг.] Валентин Караманчев . - 2. изд. . - Благоевград : БОН, 2003 . - 488 с. ; 20 см . -  ( ; Т. 1)

   

   ISBN 954-8118-03-3 

  

Сист. No: 42942

- 66 -

РВ/886.7-4/К 48ЦБ 41739

Кацарска, Красимира

   Спирала : Есета / Красимира Щерева Кацарска-Тасева ; Ред. Борислав Владиков ; Рец. и [предг.] Митко Димитров . - Благоевград : БОН, 2015 . - 416 с. ; 20 см . -  ( ; Т. 2)

   Съдържа и За К. Кацарска. - Библиогр. 410 - 412.

   ISBN 978-954-395-131-4 

  

Сист. No: 42944

- 67 -

РВ/886.7-4/К 48ЦБ 41740

Кацарска, Красимира

   Светлосенки : [Есета] / Красимира Щерева Кацарска-Тасева ; Рец. и [предг.] Елена Алекова ; Худож. Огнян Георгиев . - Благоевград : БОН, 2015 . - 526 с. : с ил. ; 20 см . -  ( ; Т. 3)

   Съдържа и К. Кацарска в оценката на литературната критика.

   ISBN 978-954-395-140-6 

  

Сист. No: 42945

- 68 -

РВ/886.7-8/К 48ЦБ 41741

Кацарска, Красимира

   Експерименти / Красимира Щерева Кацарска-Тасева ; С предг. от авт.  . - Благоевград : БОН, 2015 . - 464 с. ; 20 см . -  ( ; Т. 4)

   Съдържа : Мигове : Тристишия ; Калейдоскоп : Лиризирана проза ; Завръщане : Есета ; Стъпала : Нони ; Литературната критика за К. Кацарска.

   ISBN 978-954-395-141-3 

  

Сист. No: 42946

- 69 -

РВ/886.7-1/К 48ЦБ 41742

Кацарска, Красимира

   Южнячка : Лирика / Красимира Щерева Кацарска-Тасева ; С предг. от авт.  . - Благоевград : БОН, 2015 . - 432 с. ; 20 см . -  ( ; Т. 5)

   Съдържа : Южнячка : Лирика ; Път : Стихотворения ; Кръговрат : Стихотворения ; Сезони : Интимна лирика ; Литературната критика за К. Кацарска.

   ISBN 978-954-395-142-0 

  

Сист. No: 42947

- 70 -

РВ/886.7-1/К 48ЦБ 41743

Кацарска, Красимира

   Ако ... : [Лирика] / Красимира Щерева Кацарска-Тасева ; С предг. от авт.  . - Благоевград : БОН, 2016 . - 548 с. ; 20 см . -  ( ; Т. 6)

   Съдържа : Кръстопът ; Дъга ; Ако... : Лирика ; К. Кацарска в оценката на литературната критика.

   ISBN 978-954-395-153-6 

  

Сист. No: 42948

- 71 -

РД/886.7-4/К 81ЦБ 41645

Конрад, Емил

   [Хаштаг] #Сподели : [Eсета] / Емил Конрад ; Ил. Денислав Маринов . - София : Кубар Егмонт, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 19 см

   Кубар Егмонт е запазена марка на Егмонт България.
   http://https/:emil conrad 

   ISBN 978-954-27-1749-2 (Егмонт България)

  

Сист. No: 42846

- 72 -

РВ/886.7-1/К 88ЦБ 41724

Краевски, Петър Иванов

   Изгорени писма : Стихове / Петър Краевски . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа циклите : Думи в пепелник ; Опожарената градина ; Въглени в небето ; Дим над водата ; Снимки в огъня ; Малки клади ; Огнени езичета ; Вятър в пепелта.

   ISBN 978-619-186-152-1 

  

Сист. No: 42929

- 73 -

Ло/886.7-31/Л 95, РВ/886.7-31/Л 95ЦБ 41713

Любенов, Владо

   Адвокатът на лудите : [Роман] / Владо Любенов ; Ред. Митко Новков . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 471 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Владимир Любенов Петров.

   ISBN 978-619-186-216-0 

  

Сист. No: 42918

- 74 -

РВ/886.7-94/М 92ЦБ 41731

Москова, Рада Стефанова

   Почти живот : [Автобиогр. проза] / Рада Москова ; Снимки Иван Москов ; Ред. Румен Леонидов . - София : Факел, 2015 . - 176 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-411-214-1 

  

Сист. No: 42936

- 75 -

РВ/886.7-32/Н 77ЦБ 41714

Николчина, Миглена Илиева

   Билет за Вега : Разкази / Миглена Николчина ; Ред. Надежда Радулова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-182-8 

  

Сист. No: 42919

- 76 -

РВ/886.7-1/П 47ЦБ 41707

Петров, Валери

   Стихове 2008 / Валери Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 80 с. ; 21 см

   Валери Петров - псевд. на Валери Нисим Меворах.

   ISBN 978-954-09-0300-2 

  

Сист. No: 42911

- 77 -

РВ/886.7-31/С 31ЦБ 41717

Секулов, Александър Илиев

   Скитникът и синовете : Роман / Александър Секулов ; Худож. Димитър Келбечев . - София : Ciela, 2015 . - 224 с. ; 21 см

   Съдържа и Малък морски речник.

   ISBN 978-954-28-1942-4 (Сиела)

  

Сист. No: 42922

- 78 -

РВ/886.7-2/С 38ЦБ 41650

Сиромахов, Иво Божанов

   Любовни истории : Пиеси / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2016 . - 236 с. ; 21 см

   Съдържа пиесите : Клюки ; Интриги ; Страст ; Изневери.

   ISBN 978-954-28-1991-2 (Сиела)

  

Сист. No: 42851

- 79 -

РВ/886.7-1/С 66ЦБ 41744

Стаменова, Павлина

   Звезден кръстопът : Лирика / Павлина Стаменова ; С предг. от авт.  ; Худож. Васил Крадимов ; Ил. Радина D'Amore ; Ред. Недялко Йорданов . - София : Пропелер, 2014 . - 512 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа стихове от сб. Луда река, Сълзите на виното, Пътят на сърцето. - Имената на худож. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Името на ред. отбелязано в библиогр. каре ; Радина D'Amore - псевд. на Радина Василева.

   ISBN 978-954-392-273-4 

  

Сист. No: 42949

- 80 -

РВ/886.7(081.2)/С 83ЦБ 41669

Стоянов, Веселин Минчев

   Силуети пред огледалото / Веселин Стоянов ; Състав. Тодор Коруев ; Предг. Иван Гранитски ; Прил. Жеко Алексиев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 664 с., [8] л. : снимки ; 24 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Любов, сънища, думи и... други изображения на смъртта : [Разкази] ; Аутопсия на тялото : [Роман] ; Моделът и неговият художник : [Роман] ; Духовният пътешественик Веселин Стоянов / И. Гранитски ; Думи за Веселин Стоянов / И. Гранитски, В. Янев, Л. Котев.

   ISBN 978-954-09-0956-1 

  

Сист. No: 42871

- 81 -

РВ/886.7-32/С 83ЦБ 41695

Стоянов, Христо Недков

   Сериозно за България : Разкази / Христо Стоянов . - [София] : Хри100, 2015 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-6-0 

  

Сист. No: 42899

- 82 -

РВ/886.7-32/С 83ЦБ 41696

Стоянов, Христо Недков

   Ами това е : Носталгии по Габрово : [Сб. разкази] / Христо Стоянов ; С предг. от авт.  . - [София] : Хри100, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-7-7 

  

Сист. No: 42900

- 83 -

РВ/886.7-32/Т 64ЦБ 41720

Тодоров, Людмил Тодоров

   Скептици : [Повест] / Людмил Тодоров . - София : Ciela, 2013 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1437-5 (Сиела)

  

Сист. No: 42925

- 84 -

АТ/886.7-1/Т 70, МС/886.7-1/Т 70ЦБ 41711

Томов, Димитър Трайков

   Бягство : [Стихове] / Димитър Томов . - [Тополовград] : Амикум, 2015 . - 125 с. ; 21 см

   Изд. авт.

  

Сист. No: 42916

- 85 -

РВ/886.7-1/Т 82ЦБ 41719

Трендафилов, Константин

   За кого се сещаш, когато се сещаш за някого : Поезия / Константин Трендафилов ; Ред. Марин Бодаков . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 56 с. ; 20 см

   Авт. е лауреат на ХХХII НМКП Веселин Ханчев.

   ISBN 978-619-186-240-5 

  

Сист. No: 42924

- 86 -

РВ/886.7-1/Х 77ЦБ 41708

Христакуди, Даниела Иванова

   Сянка на роза : Лирика / Дела Раи ; Худож. Ромил Калинов . - София : Олимпия, 2004 . - 171 с. : с ил. ; 22 см

   Дела Раи - псевд. на Даниела Иванова Христакуди. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-91445-3-4 

  

Сист. No: 42912

- 87 -

РВ/886.7-1/Ч 90ЦБ 41716

Чолева, Силвия Николова

   От небето до земята : [Стихотворения] / Силвия Чолева . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 104 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-203-0 

  

Сист. No: 42921

Литература за деца и юноши

- 88 -

РД/820-93-34/А 64ЦБ 41684

Английски приказки  /  Прев. Веска Маринова ; Ред. [и предг.] Веселина Стоянова . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Златна кол. Приказната съкровищница на света ; 14)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Картинен речник на непознатите думи.

   ISBN 978-954-340-152-9 

  

Сист. No: 42886

- 89 -

РД/886.7-93-1/Б 13ЦБ 41648

Багряна, Елисавета

   За вас, деца любими : [Стихове за деца] / Елисавета Багряна ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 112 с. : с ил. ; 23 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   Елисавета Багряна - псевд. на Елисавета Любомирова Белчева.

   ISBN 954-26-1532-9 

   ISBN 978-954-26-1532-3 

  

Сист. No: 42849

- 90 -

РД/886.7-93-34/Г 70ЦБ II 2863

Господинова, Рая и др.

   Сватби на животни и неща /  Авт. и ил. Рая Господинова, Георги Господинов . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 44 с. : с ил. ; 27 см

   Пълното име на съавт. Георги Господинов Георгиев.

   ISBN 978-619-186-161-3 

  

Сист. No: 42837

- 91 -

РД/820(73)-93-91/Д 67ЦБ 41664

Добрият динозавър  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-1631-0 

  

Сист. No: 42865

- 92 -

РД/820(73)-93-91/З-89ЦБ 41660

Зоотрополис  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-1650-1 

  

Сист. No: 42861

- 93 -

АТ/897-93-34/И 64, Ло/897-93-34/И 64, РД/897-93-34/И 64ЦБ 41686

Индиански приказки  /  Прев. [от рус.] Веска Маринова ; Ред. [и предг.] Веселина Стоянова . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Златна кол. Приказната съкровищница на света ; 11)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Картинен речник на непознатите думи.

   ISBN 978-954-340-149-9 

  

Сист. No: 42888

- 94 -

Ло/850-93-34/И 96, РД/850-93-34/И 96ЦБ 41685

Италиански приказки  /  Прев. [от рус.] Веска Маринова ; Ред. [и предг.] Веселина Стоянова . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Златна кол. Приказната съкровищница на света ; 15)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Картинен речник на непознатите думи.

   ISBN 978-954-340-153-6 

  

Сист. No: 42887

- 95 -

РД/820(73)-93-91/К 22ЦБ 41663

Камбанка и легендата за приказния звяр  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-1480-4 

  

Сист. No: 42864

- 96 -

Ло/895-93-34/К 61, РД/895-93-34/К 61ЦБ 41683

Китайски и японски приказки  /  Прев. [от рус.] Веска Маринова . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 240 с. ; 21 см . -  (Златна кол. Приказната съкровищница на света ; 9)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Картинен речник на непознатите думи.

   ISBN 978-954-340-147-5 

  

Сист. No: 42885

- 97 -

РД/886.7-93-1/К 77ЦБ 41643

Кокудева, Петя

   Питанки : Дет. стихотворения / Петя Кокудева ; Худож. Ромина Беневенти ; Ред. Екатерина Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 80 с. : с цв. рис. ; 19Х19 см

   

   ISBN 978-619-186-213-9 

  

Сист. No: 42844

- 98 -

РД/820(73)-93-34/К 99ЦБ II 2867

Кюрито, Майк

   Малкият Елиът и голямото семейство / Майк Кюрито ; Прев. [от англ.] Анна Колева . - [София] : Прозорче, 2016 . - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Малкият Елиът)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-868-5 

  

Сист. No: 42841

- 99 -

РД/820(73)-93-34/К 99ЦБ II 2868

Кюрито, Майк

   Малкият Елиът и големият град / Майк Кюрито ; Прев. [от англ.] Петя Петкова . - [София] : Прозорче, 2015 . - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Малкият Елиът)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-833-3 

  

Сист. No: 42842

- 100 -

РД/820(73)-93-91/М 42ЦБ 41662

Маша и Мечока  : Истории за Маша и Мечока : [Приказка] /  Прев. Зоя Христова . - 2. допеч. . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Изд. на Disney.
   http://www.mashabear.com 

   ISBN 978-954-27-1192-6 

  

Сист. No: 42863

- 101 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 41647

Морпурго, Майкъл

   Костенурката Занзибар : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Кристиън Бърмингъм ; Прев. от [англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 111 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-199-041-2 

  

Сист. No: 42848

- 102 -

РД/820(73)-93-91/О-88ЦБ 41661

Отвътре навън  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-1522-1 

  

Сист. No: 42862

- 103 -

РД/886.7-93-34/П 47ЦБ 41728

Петров, Валери Нисимов

   Пет приказки / Валери Петров ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   Съдържа : Бяла приказка ; Копче за сън ; Меко казано ; В лунната стая ; Пук!

   ISBN 954-26-1505-1 

   ISBN 978-954-26-1505-7 

  

Сист. No: 42933

- 104 -

Ло/881-93-34/С 44, РД/881-93-34/С 44ЦБ 41682

Славянски приказки  /  Прев. [от рус.] Веска Маринова . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 240 с. ; 21 см . -  (Златна кол. Приказната съкровищница на света ; 12)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-340-150-5 

  

Сист. No: 42884

- 105 -

РВ/820-93-34/У 13ЦБ 41738

Уайлд, Оскар

   Избрани творби : Приказки / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 168 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Съдържа : Рожденият ден на инфантата ; Рибарят и неговата душа ; Звездното дете ; Себелюбивият великан.

   ISBN 978-619-158-028-6 

  

Сист. No: 42943

- 106 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 41665

Уеб, Холи

   Снежните леопарди : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, 2016 . - 127 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За тази история.

   ISBN 978-619-199-121-1 

  

Сист. No: 42866

Отраслева литература за деца и юноши

- 107 -

РД/087.5:001.9/А 94ЦБ 41644

Афонкин, С. Ю.

   Загадки на планетата земя /  Текст С. Ю. Афонкин ; Ил. В. Г. Шаблов ; Прев. [от рус.] А. Качин . - София : Златното пате, 2015 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-181-061-1 

  

Сист. No: 42845

- 108 -

РД/087.5:52/А 94ЦБ 41646

Афонкин, С. Ю.

   Космос /  Текст С. Ю. Афонкин ; Ил. Е. В. Доведова ; Прев. [от рус.] А. Качин . - София : Златното пате, 2015 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света)

   Авт. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-181-062-8 

  

Сист. No: 42847

- 109 -

РД/087.5:599.74/Б 60ЦБ II 2865

Бокадор, Сабин

   Хищниците /  Текст Сабин Бокадор ; Състав. Жак Бомон ; Ил. Бернар Алюни, Мари-Кристин Льомайор ; Науч. ред. Франсоа Муту ; Прев. [от фр.] Емилия Кючукова . - София : Пан, 2015 . - 24 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица [За животните])

   Името на прев. отб. в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-618-1 

  

Сист. No: 42839

- 110 -

РД/087.5:551.46(031)/Д 34ЦБ II 2870

Дейвис, Кейт

   Океаните и моретата : [Енциклопедия с капачета] /  Текст Кейт Дейвис ; Ил. Колин Кинг ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - София : Фют, 2014 . - 15 с. : с. цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Разгледайте отвътре!)

   Ориг. загл.: See inside: under the sea. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-954-625-975-2 

  

Сист. No: 42867

- 111 -

РД/087.5:59(031)/Д 53ЦБ II 2866

Дивите животни  /  Прев. от англ. Катерина Дойкова . - София : Мабопан, 2015 . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица 100% знание и забавление)

   

   ISBN 978-619-7276-00-8 

  

Сист. No: 42840

- 112 -

РД/087.5:03/М 19ЦБ II 2869

Маклейн, Джеймс и др.

   Знаете ли, че...? : Вижте отговора под капачето! : [Енциклопедия] / Джеймс Маклейн, Алекс Фрит ; Ил. Марко Палмиери ; Дизайн Хана Ахмед ; Прев. [от англ.] Катя Дионисиева Янева . - София : Фют, 2015 . - 15 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - С тест и отговори.

   ISBN 978-619-199-014-6 

  

Сист. No: 42843

- 113 -

РД/087.5:592/599/П 71ЦБ II 2864

Полярните животни  /  Състав. Емили Бомон, Рафаел Шовело ; Ил. Мари-Кристин Льомайор, Бернар Алюни ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2015 . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица [За животните])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-660-619-8 

  

Сист. No: 42838

- 114 -

РД/087.5:59/Р 93ЦБ 41659

Русанов, Любомир Кирилов

   Празник на буквите с животни за всяка буква от азбуката / Любомир Русанов ; Ред. Валери Манолов ; Ил. Кирил Танев, Венцислав Кръстев . - София : Пан, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Името на авт. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-649-5 

  

Сист. No: 42860

География

- 115 -

СФ/913/А 64ЦБ 41671

Ангелов, Чавдар Иванов

   География на зависимите страни и територии (XVІ - XXІ век) : Справ. / Чавдар Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 199 с. : с табл., к., цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 197.

   ISBN 978-954-322-558-3 

  

Сист. No: 42873

- 116 -

Ч1/911.3:32(497)/К 36ЦБ 41712

Карастоянов, Стефан Петров

   География и геополитика : [Сб. статии] : Кн. 1 - / Стефан Карастоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, [1992 -] . - 24 см

   

   Кн. 2. Балканите - политикогеографски анализи /  Предг.  Петър В. Петров . - 2002 . - 144 с. : с табл., сх., портр.

   Съдържа и Акад. проф. А. Иширков. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-07-1678-0 (кн. 2)

  

Сист. No: 42917

История

- 117 -

Ч1/904(497.2)/Б 26ЦБ 41690

Бараков, Венелин

   Градът във Второто българско царство. Раждане, типология и структура / Венелин Бараков . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 424 с. : с ил., к., черт. ; 24 см

   С бел. след отд. гл. - Библиогр. с. 392 - 424.

   ISBN 978-619-168-126-6 

  

Сист. No: 42893

- 118 -

Ло/949.72/Б 92ЦБ 41759

България - Унгария  : Политика, история, култура през XIX - XXI в. /  Състав., науч. ред., [предг.] Джени Маджаров ; Прев. от унг. Джени Маджаров, Юлия Крумова ; Прев. от бълг. Моника Барати Фаркаш . - София : Гутенберг, 2015 . - 332 с. : с ил., факс., сх. ; 24 см

   Библиогр. и рез. на унг., англ. ез. след отд. статии.

   ISBN 978-619-176-059-6 

  

Сист. No: 42964

- 119 -

Ч1/949.7/М 49ЦБ 41694

Мерджанова, Ина Несторова

   Мюсюлманските общности на Балканите : Посткомунистически трансформации / Ина Мерджанова . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2016 . - 308 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Социооптики)

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 294 - 307.

   ISBN 978-954-587-199-3 

  

Сист. No: 42898

- 120 -

РД/949.72/Н 74ЦБ 41678

Николов, Ивайло

   [Сто и една] 101 най-велики дати в българската история : Ист. хроники / Ивайло Николов . - София : Ню медиа груп, 2010 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-340-133-8 

  

Сист. No: 42880

- 121 -

ДБ/949.72.023/И 18, Ло/949.72.023/И 18, РВ/949.72.023/И 18, Ч1/949.72.023/И 18ЦБ 41672

Овчаров, Николай Димитров

   Цар Иван Шишман - защитникът на отечеството : Ист.-археол. изследване / Николай Овчаров ; Худож. Васил Горанов . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 160 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест ; 8)

   Библиогр. с. 151 - 157.

   ISBN 978-954-09-1030-7 

  

Сист. No: 42874

Краезнание - отраслева литература

- 122 -

АТ/К796.332.085/А 92, ДБ/К796.332.085/А 92, Кр/К796.332.085/А 92, Ло/К796.332.085/А 92, МС/К796.332.085/А 92, РВ/К796.332.085/А 92, РД/К796.332.085/А 92ЦБ II 2873

Асенова, Венета и др.

   Берое : 100 години футбол (1916 - 2016) / Венета Асенова, Емил Димов, Чавдар Златев ; Идейна концепция, ред., графичен дизайн Илко Груев ; Консултант Георги Белчев . - Ст. Загора : Инфоз, 2016 (София : печ. Дедракс) . - 192 с. : с цв. снимки ; 30 см

   С уводни думи от Ж. Тодоров Кмет на Ст. Загора и И. Русев Изпълн. директор на ПФК "Берое - Стара Загора" ЕАД. - Кн. е изработена по поръчка на Община Ст. Загора.

   ISBN 978-619-90597-0-8 

  

Сист. No: 42913

Краезнание - художествена литература

- 123 -

Кр/К886.7-32/И 22, РВ/К886.7-32/И 22ЦБ 41656

Иванова, Живка

   Плетачката : [Разкази] / Живка Иванова . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-220-7 

  

Сист. No: 42857

- 124 -

АТ/К886.7-93-8/К 57, ДБ/К886.7-93-8/К 57, Кр/К886.7-93-8/К 57, Ло/К886.7-93-8/К 57, МС/К886.7-93-8/К 57, РД/К886.7-93-8/К 57ЦБ 41745

Кирилова, Иванка Цонева

   Подслушано в класната стая : [Сб. разкази и стихове от деца] / Иванка Цонева Кирилова ; С увод от авт.  . - Ст. Загора : Библ. Родина, 2016 (Варна : печ. Max Creative (Макс Креатив)) . - 48 с. : със снимки и ил. ; 21 см

   
   http://ел. вариант на изд. : www.rodina-bg.org/pks 

   ISBN 978-954-91768-3-4 

  

Сист. No: 42950

- 125 -

Кр/К886.7-93-34/Н 69, РД/К886.7-93-34/Н 69ЦБ 41747

Никленов, Димитър Йорданов

   Две звездички от Иран : Приказка / Димитър Никленов ; [Предг.] Георги Н. Николов ; Ред. на бълг. текст Палмира Никленова ; Худож. оформление Атанас Иванов . - [Ст. Загора] : Палмира, 2016 . - 18, 15 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кн. се изд. с подкрепата на Култ. представителство към Посолството на Ислямска република Иран в България. - Съдържа и По трудния път към доброто / Г. Н. Николов. - Парал. текст на иран. ез.

   ISBN 978-954-9376-34-0 

  

Сист. No: 42952

- 126 -

Кр/К886.7-7/Р 28ЦБ 41697

Райнова, Донка

   Черно на бяло : Епиграми и тям подобни 1970 - 2000 г. / Донка Райнова ; Ред. Сергей Трайков ; Бяло на черно : За белите нощи след черните дни : Лирика 1950 - 1970 г. / Донка Райнова ; Ред. Копринка Д. Червенкова . - София : Стършел, 2015 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8134-38-5 

  

Сист. No: 42901

- 127 -

Кр/К886.7-1/Т 76, Ло/К886.7-1/Т 76, РВ/К886.7-1/Т 76ЦБ 41736

Тотева, Теодора

   Голи стихове / Теодора Тотева ; Ил. Момчил Доневски ; Ред. Калин Терзийски . - София : Ciela, 2014 . - 172 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа стихове от циклите Разкопчаване на тялото ; Истини преди заспиване ; Стръкче поезия ; Привидно вечността е спряла, за да подиша любовта. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1597-6 (Сиела)

  

Сист. No: 42941


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Петя 23 
Аврамов, Румен 12 
Алгафари, Нидал 48 
Алекова, Елена 67 
Алексиев, Жеко 80 
Алън, Сара Адисън 38 
Алюни, Бернар 109 113 
Ангелов, Мирослав 13 
Ангелов, Чавдар 115 
Ангелов, Чавдар Иванов 115 
Ангелова, Лили 20 21 
Андреева, Людмила 10 
Андреева, Людмила Маринова 10 
Апос, Мери 49 50 51 
Апостолова, Бояна 52 
Апостолова, Стана 49 50 51 52 53 54 55 
Апостолова, Станка Пръвчева 49 50 51 52 53 54 55 
Асенова, Венета 122 
Атанасова, Николина 37 
Афонкин, С. Ю. 107 108 
Ахмед, Хана 112 
Багряна, Елисавета 89 
Бакиш, Соня 8 
Бакиш, Соня Албертова 8 
Бараков, Венелин 117 
Басат, Емил 37 
Басат, Емил Аврамов 37 
Башева, Миряна 8 
Башева, Миряна Иванова 8 
Башева, София 8 
Бедеч, Ласло 46 
Белева, Дана 56 
Белева, Йорданка 56 
Белева, Йорданка Иванова 56 
Белчев, Георги 122 
Белчева, Елисавета Любомирова 89 
Беневенти, Ромина 97 
Бикс, Розалия 27 28 
Бикс, Розалия Александрова 27 28 
Бодаков, Марин 85 
Бодаков, Марин Христов 85 
Божинов, Георги 57 
Божинов, Георги Петров 57 
Бойков, Николай Павлов 37 
Бойчев, Георги 13 
Бокадор, Сабин 109 
Бомон, Емили 113 
Бомон, Жак 109 
Бонева, Венета 124 
Бошнакова, Десислава 7 
Брадфорд, Барбара Тейлър 39 
Братанов, Емил 33 
Бубнова, Яра 31 
Бурдон, Мюриел 7 
Бърдаров, Георги 58 
Бърмингъм, Кристиън 101 
Василева, Радина 79 
Велкова, Диана 1 
Велчев, Иля 59 
Велчев, Иля Борисов 59 
Велчева, Милена 59 
Владиков, Борислав 66 
Гайдарова, Теофана 35 
Гайдарова, Теофана Николова 35 
Ганев, Георги 12 
Ганчев, Марко 60 
Геновска, Цветелина 28 
Георгиев, Атанас Леонидов 9 
Георгиев, Васил 61 
Георгиев, Васил Христов 61 
Георгиев, Георги Господинов 62 90 
Георгиев, Никола 31 
Георгиев, Огнян 67 
Георгиев, Христо 19 
Георгиева, Валентина 7 
Горанов, Васил 121 
Господинов, Георги 62 90 
Господинова, Рая 90 
Гочев, Атанас 13 
Гранитски, Иван 30 34 80 
Гребенаров, Стоян 33 
Груев, Илко 122 
Груев, Илко Иванов 122 
Грънчаров, Михаил 47 
Грънчаров, Михаил Страшимиров 47 
Дейвис, Кейт 110 
Денчев, Стоян 24 
Денчев, Стоян Георгиев 24 
Депонио, Памела 10 
Дерменджиева, Мария 11 
Дерменджиева, Мария Христова 11 
Джалева-Чонкова, Анна 1 
Джалева-Чонкова, Анна Петрова 1 
Димитров, Иван Йорданов 34 
Димитров, Митко 66 
Димитрова, Юлия 37 
Димов, Александър Янков 8 
Димов, Емил 122 
Димова, Нели 31 37 43 
Димчев, Александър 1 
Димчев, Александър Георгиев 1 
Дипчикова, Александра 1 
Дипчикова, Александра Николаева 1 
Добрев, Чавдар Атанасов 37 
Доведова, Е. В. 108 
Дойкова, Катерина 111 
Дойнов, Пламен 17 
Дойнов, Пламен Иванов 17 
Доневски, Момчил 127 
Дончев, Тошо 31 
Дончев, Тошо Ангелов 37 
Дубовски, Янек 22 
Еванс, Кати 22 
Екип на TimeHeroes 16 
Еленков, Иван 17 
Еленков, Иван Еленков 17 
Енев, Деян 56 57 63 
Жеков, Константин 24 
Жеков, Константин Атанасов 24 
Жилиев, Юлиан 51 
Жилиев, Юлиан Стефанов 51 
Жунич, Емилия 28 
Жунич, Емилия Петрова 28 
Занкова, Катерина 22 
Занкова, Катерина Руменова 22 
Зеланд, Вадим 2 
Златев, Чавдар 122 
Иванов, Атанас 125 
Иванова, Живка 123 
Иванова, Маня 27 28 
Иванова, Мария 124 
Йорданов, Недялко 64 79 
Йорданов, Недялко Асенов 64 79 
Йорданова, Кристина 23 
Йосифова, Екатерина 97 
Йосифова, Екатерина Петрова 97 
Калинов, Ромил 86 
Калинова, Евгения 17 
Калинова, Евгения Иванова 17 
Каменова, Деница 7 
Караджова, Мариана 13 
Каракостова, Румяна 27 28 
Каракостова, Румяна Лазарова 27 28 
Караманчев, Валентин 65 
Караманчев, Валентин Стилянов 65 67 
Карастоянов, Стефан 116 
Карастоянов, Стефан Петров 116 
Кацарска, Красимира 65 66 67 68 69 70 
Кацарска, Красимира Щерева 65 66 67 68 69 70 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 65 66 67 68 69 70 
Качин, А. 107 108 
Качин, Александър 107 108 
Келбечев, Димитър 77 
Кенов, Тодор Кенов 23 
Керемидчиева, Грета 23 
Кинг, Колин 110 
Кирилова, Иванка 124 
Кирилова, Иванка Цонева 124 
Киров, Пламен 13 
Кисьов, Венцеслав 30 
Ковачев, Пенчо 29 
Ковачев, Пенчо Златанов 29 
Коен, Илай Бойд 24 
Кокудева, Петя 97 
Коларов, Тодор 19 
Коларов, Тодор Панайотов 19 
Колева, Анна 98 
Колева, Ася 16 
Конрад, Емил 71 
Коруев, Тодор 30 36 80 
Коруев, Тодор Борисов 30 36 
Костова, Полина 1 
Котев, Любомир 80 
Крадимов, Васил 79 
Краевски, Петър 72 
Краевски, Петър Иванов 72 
Крумова, Юлия 31 37 118 
Крумова, Юлия Георгиева 118 
Кръстев, Венцислав 114 
Кръстева, Анна 7 
Кръстева, Анна Славчева 7 
Кьосева, Светла 41 
Кьосева, Светла Стефанова 37 41 
Кюрито, Майк 98 99 
Кючукова, Емилия 109 
Ламизе, Бернар 7 
Леонидов, Атанас 9 
Леонидов, Людмил 34 
Леонидов, Румен 74 
Леонидов, Румен Александров 74 
Лондон, Джек 40 
Льомайор, Мари-Кристин 109 113 
Любенов, Владо 73 
Мавродиева, Иванка 7 
Маджаров, Джени 118 
Маджаров, Джени Маринов 118 
Макинтайър, Кристин 10 
Маклейн, Джеймс 112 
Мандаджиева, Лиляна 5 
Мандаджиева, Лиляна Дамянова 5 
Манолов, Валери 114 
Манушева, Ирина Борисова 23 
Маринков, Петър 36 
Маринков, Петър Димитров 36 
Маринов, Александър 7 
Маринов, Денислав 71 
Маринов, Марко Ганчев 60 
Маринова, Веска 88 93 94 96 104 
Марков, Марчо 12 
Масларова, Емилия Любенова 4 
Мате, Анги 41 
Матев, Павел 8 
Матев, Павел Христов 8 
Меворах, Валери Нисим 76 
Мерджанова, Ина 119 
Мерджанова, Ина Несторова 119 
Методиев, Момчил 11 
Методиев, Момчил Николаев 11 
Милачич, Слободан 7 
Милева, Снежана 6 
Милева, Снежана Цветанова 6 
Митов, Тодор 31 
Митренцева, Екатерина 101 106 
Митренцева, Екатерина Христева 101 106 
Митренцева, Екатерина Христова 101 106 
Михайлов, Атанас 23 
Мишкеди, Сандра 31 
Модиано, Патрик 42 
Монова, Доротея 33 
Монова, Доротея Иванова 33 
Морпурго, Майкъл 101 
Москов, Иван 74 
Москова, Рада 74 
Москова, Рада Стефанова 74 
Мулешкова, Ирина 13 
Мутафчиева, Ирина 31 
Муту, Франсоа 109 
Над, Михай Золтан 43 
Найденова, Йонка 37 
Начева, Райна 26 
Начева, Райна Желева 26 
Недева-Воева, Нели 33 
Недева-Воева, Нели Стоянова 33 
Недялкова, Нели Димова 43 
Неновски, Нено 13 
Нешева-Кьосева, Нинел 12 
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 12 
Никленов, Димитър 125 
Никленов, Димитър Йорданов 125 
Никленова, Палмира 125 
Николов, Георги 54 
Николов, Георги Н. 125 
Николов, Георги Николов 54 
Николов, Ивайло 120 
Николов, Калин 31 
Николова, Анита 42 
Николова, Паулина 4 
Николчина, Миглена 75 
Николчина, Миглена Илиева 75 
Новков, Митко 73 
Новков, Митко Георгиев 73 
Норман, Джудит 5 
Овчаров, Николай 121 
Овчаров, Николай Димитров 121 
Отова, Илдико 7 
Павлова, Иванка 37 
Палмиери, Марко 112 
Панова, Веселина 13 
Пападопулос, Дора 31 
Пасков, Виктор Маринов 36 
Патерсън, Джеймс 44 
Пашкулев, Димитър 23 
Пенков, Мирослав 45 
Петева, Женя 13 
Петкова, Петя 99 
Петкова, Петя Койчева 99 
Петров, Валери 76 103 
Петров, Валери Нисимов 76 103 
Петров, Владимир Любенов 73 
Петров, Любен 8 
Петров, Петър В. 116 
Петрова, Весела 2 
Петрова, Весела Филипова 2 
Петрова, Мая 1 
Попов, Деян Енчев 56 57 63 
Попова, Анна 1 
Попова, Петранка 23 
Радославов, Борислав 21 
Радулова, Надежда 75 
Радулова, Росица 1 
Раи, Дела 86 
Райнова, Донка 126 
Райт, Стивън 110 
Рашкова, Нина 39 
Рашкова, Нина Николаева 39 
Розати, Марчело 7 
Розова, Надежда 38 
Розова, Надежда Иванова 23 38 
Руе, Жил 7 
Русанов, Любомир 114 
Русанов, Любомир Кирилов 114 
Русев, Светлин 31 
Сасен, Саския 7 
Седларски, Теодор 9 
Седларски, Теодор Венков 9 
Секулов, Александър 77 
Секулов, Александър Илиев 77 
Симеонов, Кристиян 4 
Симеонова, Елена 4 
Сираков, Асен 3 
Сиромахов, Иво 78 
Сиромахов, Иво Божанов 78 
Спасов, Иван Д. 8 
Стайкова, Евелина 7 
Стаменова, Павлина 79 
Статков, Румен 3 
Статков, Румен Илиев 3 
Стоилов, Борис Николов 89 103 
Стойчева, Гергана Димитрова 44 
Стойчева-Нуша, Гергана 44 
Стоянов, Веселин 80 
Стоянов, Веселин Минчев 80 
Стоянов, Христо 81 82 
Стоянов, Христо Недков 81 82 
Стоянова, Веселина 88 93 94 
Събев, Борис 54 55 
Съливан, Марк 44 
Танев, Кирил 114 
Танчев, Евгени 13 
Татар, Шандор 46 
Татаров, Антон 110 
Татаров, Антон Златаров 110 
Ташнади, Атила 31 
Терзийски, Калин 127 
Терзийски, Калин Николов 127 
Тодоров, Антон 14 15 
Тодоров, Антон Динев 14 15 
Тодоров, Антоний Тодоров 7 
Тодоров, Людмил 83 
Тодоров, Людмил Тодоров 83 
Тодорова, Ирена 7 
Томов, Димитър 84 
Томов, Димитър Трайков 84 
Тотева, Теодора 127 
Тошева, Кристина Димитрова 27 
Трайков, Сергей 126 
Трендафилов, Константин 85 
Тренков, Йордан 25 
Уайлд, Оскар 105 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс 105 
Уеб, Холи 106 
Уолш, Нийл Доналд 6 
Фаркаш, Моника Барати 118 
Флорин, Сидер 40 105 
Флорин, Сидер Петров 40 105 
Фрит, Алекс 112 
Хаджикостова, Габриела 37 
Христакуди, Даниела Иванова 86 
Христов, Борис 113 
Христов, Мартин 37 
Христова, Зоя 100 
Христова, Катя 7 
Христова, Наталия 17 
Христова, Наталия Цветанова 17 
Христозов, Димитър 24 
Христозов, Димитър Грозданов 24 
Хрусанова, Стефка 46 
Хрусанова, Стефка Рускова 37 46 
Ценова, Миглена 27 28 
Ценова, Миглена Михайлова 27 28 
Ценова-Нушева, Миглена 28 
Чандлър, Реймънд 47 
Червенкова, Копринка 126 
Червенкова, Копринка Д. 126 
Чолева, Силвия 87 
Чолева, Силвия Николова 87 
Шаблов, В. Г. 107 
Шикова, Ингрид 18 
Шикова, Ингрид Симеонова 18 
Шовело, Рафаел 113 
Янакиев, Александър 28 32 
Янакиев, Александър Милков 32 
Янев, Владимир 80 
Янев, Владимир Атанасов 80 
Янев, Румен 33 
Янев, Румен Георгиев 33 
Янева, Анелия 27 28 
Янева, Анелия Димитрова 27 28 
Янева, Катя Дионисиева 112 
Янков, Александър 8 
Янкова, Венета 91 92 95 102 
Янкова, Венета Стоева 91 92 95 102 
Япова, Кристина Петрова 27 28 
D'Amore, Радина 79 
Mutafcsieva, Irina 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адвокатът на лудите 73 
Аз още броя дните 58 
Ако ... 70 
Ако си дал 59 
Аллах, милост нямаш ли? 48 
Ами това е 82 
Английски приказки 88 
Бабка 41 
Балада за Виктор Пасков 36 
Берлин 44 
Берое 122 
Билет за Вега 75 
България - Унгария 118 
Българо-унгарски двуглас 37 
Български музикален театър 1890 - 2001 27 
Български музикален театър 1890 - 2010 28 
Българският случай 17 
Българско кино 32 
Бягство 84 
Всичко и нищо 55 
География и геополитика 116 
География на зависимите страни и територии (XVІ - XXІ век) 115 
Глобална информационна инфраструктура 1 
Големият сън 47 
Голи стихове 127 
Градът във Второто българско царство. Раждане, типология и структура 117 
Гризли 63 
Две звездички от Иран 125 
Дивите животни 111 
Дигиталният гражданин 7 
Добрият динозавър 91 
Догонване на света 60 
Държавна сигурност - предимство по наследство 11 
Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020 18 
Екс орбита 61 
Експерименти 68 
Енциклопедия Алтернативна медицина 23 
Енциклопедия на електрониката 25 
За вас, деца любими 89 
За кого се сещаш, когато се сещаш за някого 85 
Загадки на планетата земя 107 
Звезден кръстопът 79 
Знаете ли, че...? 112 
Зоотрополис 92 
Иван Башев : политик, държавник, дипломат 8 
Иван Костов 14 15 
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности 10 
Избрани разкази 40 
Избрани творби 105 
Изгорени писма 72 
Икономически теории 9 
Индиански приказки 93 
Информиране и информационно брокерство 24 
История на стопанските и административните институции 12 
Историята на една любов 64 
Италиански приказки 94 
Как да живеем с изтрещялата си половинка. Когато е Той 3 
Калуня-каля 57 
Камбанка и легендата за приказния звяр 95 
Китайски и японски приказки 96 
Ключове 56 
Княжевна Лада 52 
Копелето на сатаната 43 
Космос 108 
Костенурката Занзибар 101 
Лечителите на България 20 21 
Любовни истории 78 
Малкият Елиът и големият град 99 
Малкият Елиът и голямото семейство 98 
Маша и Мечока 100 
Мюсюлманските общности на Балканите 119 
Нов библейски речник 4 
Новото в новия български правописен речник 35 
Облог 54 
Обща теория на счетоводството 26 
Океаните и моретата 110 
Основни права на човека 13 
От небето до земята 87 
Отвъд думите 22 
Отвътре навън 102 
Пазители на Свещения граал 5 
Пет приказки 103 
Писмо от Истанбул 39 
Питанки 97 
Плетачката 123 
Подслушано в класната стая 124 
Полярните животни 113 
Почти живот 74 
Празник на буквите с животни за всяка буква от азбуката 114 
Практически курс по транссърфинг за 78 дни 2 
Приятелка на своя убиец 51 
Работа с доброволци 16 
Сбогом, нощ! 30 
Сватби на животни и неща 90 
Светлосенки 67 
Сериозно за България 81 
Силуети пред огледалото 80 
Скептици 83 
Скитникът и синовете 77 
Славянски приказки 104 
Случай "Червена пандела" 50 
Смиреност 53 
Снежните леопарди 106 
Спирала 66 
Стихове 2008 76 
Стълбата 65 
Сянка на роза 86 
Табла за незнаещи 34 
Там, където не сме 62 
Третото око 49 
У дома при Бога 6 
Унгарски майстори в България 31 
Хищниците 109 
Хоризонтът 42 
Цар Иван Шишман - защитникът на отечеството 121 
Цветя от края на 80-те 33 
Черно на бяло 126 
Чужда клетка 46 
Щъркелите и планината 45 
Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност 19 
Южнячка 69 
Ябълково вълшебство 38 
[Двадесет и пет] 25 звезди на българското кино 29 
[Сто и една] 101 най-велики дати в българската история 120 
[Хаштаг] #Сподели 71 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Администрация - история - учебници за ВУЗ 12 
Актьори, български - биографии 29 
Алтернативна медицина - България - интервюта 20 21 
Алтернативна медицина - енциклопедии 23 
Аутизъм - при децата 22 
Балет - България - история - справочници 27 28 
Балкански страни - история - религия 119 
Библиотеки - управление и организация 1 
Библия - терминология - речници 4 
Благотворителност - наръчници и ръководства 16 
Бог - популярна литература 6 
България - външна политика - история - спомени 8 
България - политика - история - сборници 118 
Българо-унгарски отношения - история 118 
Български език - правопис - речници 35 
Вътрешна политика - България - история 11 17 
География - справочници 115 
Геополитика - Европа - конференции 19 
Геополитика, регионална - изследвания 116 
Градове, средновековни - България 117 
Градоустройство - България - история - средни векове - Втора българска държава 117 
Деца - с дефектологична недостатъчност - възпитание и обучение 10 
Диви животни - детска и юношеска литература 109 
Дипломати, български - биографии - спомени 8 
Държавен апарат - история - учебници за ВУЗ 12 
Държавна сигурност - България - история - биографии 11 
Европа - история - средни векове 5 
Европейска безопасност - конференции 19 
Европейски съюз - програми - 2014 - 2020 18 
Европейски съюз - финанси - 2014 - 2020 18 
Електроника - енциклопедии 25 
Енциклопедии, детски 112 
Животни - географско разпределение - в океаните и моретата - енциклопедии - детска и юношеска литера 110 
Животни - географско разпределение - детска и юношеска литература 109 113 
Животни - детска и юношеска литература 114 
Животни - Полярни области - детска и юношеска литература 113 
Животни, диви - енциклопедии - детска и юношеска литература 111 
Животни, хищни - детска и юношеска литература 109 
Земя (планета) - детска и юношеска литература 107 
Изкуство и медицина 22 
Изобразително изкуство - Унгария - изложби - албуми 31 
Икономически учения - история 9 
Интелигенция - България - история 17 
Интернет - социологични и културологични проблеми 7 
Информационни и комуникационни технологии - енциклопедии 25 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в библиотечното дело 24 
Информационно общество - социологични проблеми 7 
Информация - управление, организация и достъп 24 
Ислям - балкански страни 119 
История - България - средни векове - Втора българска държава 117 121 
История - България - хронология - справочници 120 
Кино, българско - биографии 29 
Кино, българско - енциклопедии 32 
Киноактьори, български - биографии 30 
Киноактьори, български - биографии - енциклопедии 32 
Кинорежисьори, български - биографии - енциклопедии 32 
Колонии - история - справочници 115 
Космология - детска и юношеска литература 107 
Космология - популярна литература 6 
Космос - детска и юношеска литература 108 
Култура, социалистическа - България - история 17 
Международна сигурност - конференции 19 
Методика на преподаването - в училищата 10 
Мъже - психология и поведение - популярна литература 3 
Мюзикъл - България - история - справочници 27 28 
Мюсюлмани - балкански страни 119 
Народна медицина - България - интервюта 20 21 
Национална сигурност - Европа - конференции 19 
Неавтономни територии - история - справочници 115 
Неправителствени организации - работа с доброволци - наръчници и ръководства 16 
Океани и морета, световни - енциклопедии - детска и юношеска литература 110 
Опера - България - история - справочници 27 28 
Оперета - България - история - справочници 27 28 
Писатели, български - интервюта 36 
Поведение - на децата - отклонения 10 
Политици, български - биографии 14 15 
Политици, български - биографии - спомени 8 
Политическа география - на Балканите 116 
Права на човека - в гражданското общество 13 
Преводачи, български - от унгарски - интервюта 37 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - биографии 14 15 
Природолечение - енциклопедии 23 
Психоенергетика - популярна литература 2 
Психология на пола - популярна литература 3 
Психотерапия 22 
Психофизика - популярна литература 2 
Растения, хищни - детска и юношеска литература 109 
Рокмузика, българска - история 33 
Семейни отношения - психология - популярна литература 3 
Социални мрежи - социологични и културологични проблеми 7 
Спортни отбори - Стара Загора - история 122 
Стара Загора - физическа култура и спорт - история 122 
Стопански предприятия - история - учебници за ВУЗ 12 
Счетоводство - учебници за ВУЗ 26 
Табла - наръчници и ръководства 34 
Тайни общества, религиозни - история 5 
Терапия - нетрадиционни методи - енциклопедии 23 
Труд, доброволен - наръчници и ръководства 16 
Унгария - политика - история - сборници 118 
Учители - педагогическо майсторство 10 
Футбол - Стара Загора - история 122 
Футболисти - Стара Загора - история - спомени 122 
Християнство - история 5 
Царе, български - биографии 121 
Четене - детска и юношеска литература 114 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александров, Емил Ангелов (1934-2012) 11 
Анастасов, Никола Стоянов (22.4.1932) 29 
Анастасова, Рени 21 
Аначков, Георги Методиев (1920-1995) 11 
Ангелов, Кръстю 20 
Ангелов, Чавдар Иванов (1930) 115 
Андреева, Надя 21 
Аспарухов, Бриго (Бригадир) Христофоров (1945) 11 
Атанасова, Добрина - д-р 21 
Атанасова, Николина (1925-2015) 37 
Балъкчъ, Севинч (25.1.1954) 20 
Бараков, Венелин (11.6.1974) 117 
Башев, Иван Христов (11(28).2.1916 - 13.12.1971) 8 
Белева, Йорданка (Дана) (1977) 56 
Бикс, Розалия (3.9.1933 - 6.11.2013) 27 28 
Билай, Катерина - д-р 20 
Божилов, Иван 20 
Божинов, Георги Петров (27.1.1924 - 25.5.2004) 57 
Бозаджиев, Пандали Димитров (1945) 11 
Бойков, Николай 37 
Ботева, Виолета - д-р 20 
Бошнаков, Владимир 20 
Бояджиев, Тодор Костов (10.10.1939) 11 
Бужов, Борян - д-р 20 
Варийски, Кирил (1954-1996) 29 
Вачков, Григор (26.5.1932 - 18.03.1980) 29 
Величков, Кирил Василев (1928-2001) 11 
Веселинов, Георги Цанков (1913-1990) 11 
Габерски, Благой (17.2.1954) 21 
Галили, Йаир - д-р 20 
Гарабитов, Иван 21 
Георгиев, Васил (5.7.1975) 61 
Георгиев-Гец, Георги (04.10.1926 - 02.09.1996) 29 
Геотенов, Атанас (13.1.1947) 21 
Господинов, Кирил Иванов (24.05.1934-2003) 29 
Гръбчев, Димитър Стоянов (1914-1968) 11 
Гръбчева, Митка Бочева (Огняна) (1916 - 1993) 11 
Данаилов, Стефан Ламбов (9.12.1942) 29 
Даскалова, Цонка 21 
Дерменджиева, Мария Христова (1965) 11 
Джендов, Сава Господинов (1933-2007) 11 
Димитров, Кирил - Кире Къдравия 20 
Димитров, Митко 20 21 
Димитрова, Юлия (1942) 37 
Димова, Нели (6.5.1974) 37 
Добрев, Чавдар Атанасов (21.8.1933) 37 
Дойнов, Стоян 21 
Дончев, Тошо Ангелов (1944) 37 
Драшков, Иван Иванов (1956) 11 
Елмазов, Емил 21 
Енев, Деян (11.8.1960) 63 
Жеков, Кольо 21 
Желев, Иван 20 
Желязкова, Росица 20 
Захариев, Боян Велинов (1921-1998) 11 
Иван Шишман, цар (1350 - 3.6.1395) 121 
Иванов, Димитър Христов (1951) 11 
Иванов, Иван (16.12.1951) 29 
Иванов, Йордан - акад. подп. 21 
Иванов, Михаил 21 
Иванова, Живка 123 
Иванова, Тодорка 21 
Игнат, Игнатов - проф. (1.1.1963) 21 
Илиев, Емил - д-р 21 
Илинова, Таня 21 
Иширков, Анастас Тодоров 116 
Йорданов, Недялко 64 
Калоянчев, Георги (13.1.1925 - 18.12.2012) 29 
Канчелов, Александър - д-р 21 
Каракостова, Румяна 27 28 
Карамитев, Апостол (17.10.23-09.11.1973) 29 
Карастоянов, Стефан Петров 116 
Кацаров, Ангел Стоянов (1942-2008) 11 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 69 70 
Кашев, Илия Симеонов (1922-1986) 11 
Кипров, Петко Господинов (1937) 11 
Кисьов, Венцеслав (17.7.1946 - 19.5.2014) 30 
Коканова, Невена Богданова (12.12.1938 - 3.6.2000) 29 
Колев, Тодор (26.8.1939 - 15.2.2013) 29 
Конуей, Нели 21 
Костов, Иван Йорданов (1949) 14 15 
Коцалиев, Костадин Георгиев (1939) 11 
Коцев, Васил Иванов (1922-1986) 11 
Краевски, Петър Иванов (1969) 72 
Крумова, Юлия 37 
Кръстев, Дончо 21 
Кушнер, Ефим (30.4.1940) 20 
Кьосев, Димитър Стоянов (1922-1973) 11 
Кьсева, Светла 37 
Кюлюмов, Костадин Спасов (1925-1998) 11 
Лазарова, Кармен 20 
Лечев, Иван 21 
Лингорски, Илия Ангелов (1924) 11 
Лолев, Христо 20 
Лондон, Джек (12.1.1876 - 22.11.1916) 40 
Манов, Борис Миланов (1922-2009) 11 
Манчев, Георги Савов (1941-1998) 11 
Маринчев, Христо Кирилов (1928-2000) 11 
Масленков, Кирил Захариев (1926) 11 
Мате, Анги (1971) 41 
Мермерски, Христо Минков - проф. (1934) 21 
Местанска, Ценка 21 
Методиев, Момчил Николаев (1969) 11 
Миланов, Еньо 21 
Милева, Валентина 20 
Милушев, Георги Стефанов (1937) 11 
Миндов, Мирослав (1924) 29 
Мирчев, Валентин 21 
Митев, Иван 20 
Митева, Стойка Маринова (18.6.1944) 21 
Младенова, Иванка 21 
Модиано, Патрик (1945) 42 
Москова, Рада Стефанова (3.5.1933) 74 
Мусаков, Антон Кръстев (1932-1998) 11 
Над, Михай Золтан (1949) 43 
Найденова, Йонка (23.7.1953) 37 
Начкова, Дания 21 
Нешева-Кьосева, Нинел 12 
Николов, Антон - д-р 21 
Николов, Владимир Тодоров (1925-1998) 11 
Николов, Райко Маринов (1925) 11 
Николова, Пепа (1946-2006) 29 
Новаков, Димо Дичев (1902-1982) 11 
Орбецова, Връбка - проф. д-р 20 
Охридски, Иван Костов (1924-1981) 11 
Павлова, Иванка (1.5.1941) 37 
Парушев, Димитър - д-р 20 
Парцалев, Георги Иванов (16.6.1925 - 31.10.1989) 29 
Паскалева, Катя (1945 - 2002) 29 
Пасков, Виктор Маринов (1949 - 2009) 36 
Пенков, Мирослав (1982) 45 
Пенкова, Светлана - д-р 20 
Петков, Георги 21 
Петкова, Галина 21 
Попйорданов, Петър Ив.(Чочо)(11.6.1964 - 5.5.2013) 29 
Радева, Емилия (23.05.1932) 29 
Райчев, Паско 21 
Русев, Георги (1928-2011) 29 
Савов, Стоян Генов (1924-1992) 11 
Саманджиев, Красимир Благоев (1936) 11 
Серкеджиева, Нанка Динчева (1925-2012) 11 
Сертов, Петко Гаврилов (1956) 11 
Симеонов, Богомил (1922-1991) 29 
Синенко, Юрий 20 
Слабаков, Петър (1923 - 2009) 29 
Солаков, Ангел Иванов (1922-1998) 11 
Стайков, Стайко 20 
Стаменова, Павлина (1955) 79 
Станев, Станчо 21 
Станков, Димо Вангелов (1924) 11 
Станчева, Гинка (1932) 29 
Стоядинова, Дора (11.1.1948) 20 
Стоянов, Веселин Минчев (13.4.1957 - 5.3.2014) 80 
Стоянов, Господин Гочев (1915-1975) 11 
Стоянов, Петър Христов (1925-1993) 11 
Стоянчев, Никола 21 
Сулева, Тера (1988) 21 
Татар, Шандор (1962) 46 
Тахиров, Алейдин 21 
Тодоров, Иван 20 
Тодорова, Вера Михайлова (22.11.1936) 20 
Тонев, Дончо 21 
Тошков, Румен Димитров (1939) 11 
Трифонов, Филип (1947) 29 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс (1854 - 1900) 105 
Уолш, Нийл Доналд (1943) 6 
Хадживелчев, Господин 21 
Хаджикостова, Габриела 37 
Христов, Мартин 37 
Христов, Мирчо Спасов (1911-1993) 11 
Христов, Хрисан Георгиев (1937) 11 
Христов, Христо 21 
Христова, Божидара 21 
Хрусанова, Стефка 37 
Цанев, Ангел Минев (1912-2003) 11 
Цанева, Диана (1976) 21 
Цанов, Калин - д-р 21 
Цветкова, Ваня (1958) 29 
Ценова, Миглена 27 28 
Цонев, Коста (1929 - 2012) 29 
Червенков, Чавдар Вельов (1941) 11 
Чергиланов, Петър Ненов (1924-2009) 11 
Черкелов, Георги Иванов (25.6.1930 - 19.2.2012) 29 
Чернев, Чавдар Антонов (1951) 11 
Шарански, Алиш 21 
Шикова, Ингрид Симеонова (1949) 18 
Шопов, Григор Велков (1916-1994) 11 
Шчербах, Зофия 20 
Янева, Анелия 27 28 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Антарктида 113 
Арктика 113 
Балкански страни 19 116 119 
България 8 11 14 15 17 19 20 21 27 28 29 30 32 33 36 37 116 117 118 120 122 
Европа 19 
Косово 116 
Македония 116 
Стара Загора 122 
Унгария 31 37 118