Общ отдел

- 1 -

РВ/001.9/Б 62ЦБ I 3769

Бон, Селин

   Фън шуй за успех в кариерата и бизнеса : 125 съвета / Селин Бон ; Прев. [от англ.] Рая Йотова . - София : ICON, 2010 . - 128 с. ; 12Х10 см

   

   ISBN  ИКОН

  

Сист. No: 39805

- 2 -

РВ/061.23/В 19ЦБ 39001

Ван Хелсинг, Ян

   Тайните общества : Т. 1 - / Ян Ван Хелсинг . - София : Orgon, 2009 - . - 20 см

   Ориг. загл. Geheim Gesellschaften 2 / Jan van Helsing. - Кн. е замислена като двутомна ; Т. 1. Властта на тайните общества през ХХ век или защо човек не управлява света. - 2009.

   Т. 2. Тайните общества 2 : Интервю с Ян ван Хелсинг /  С въвед. от авт.   ; Прев. от нем.  Светослав К. Коев . - 2009 . - 352 с.

   Съдържа : Връзките на Тайното правителство с Третата световна война, Черната аристокрация, Римския клуб, СПИН, НЛО, Каспар Хаузер, Германския райх, Проекта Галилео, Проекта Монтаук, Обществото Язон, Проекта Исус, Антихриста и мн. др.

   ISBN 978-954-90339-2-2  (т. 2)(Оргон)

  

Сист. No: 39731

- 3 -

РВ/001.9/В 19ЦБ 39002

Ван Хелсинг, Ян

   Начинанието Алдебаран : Контакти с хора от друга слънчева система. Сензационните преживявания на семейство Файстле / Ян Ван Хелсинг ; Прев. от нем. Милица Ениманева ; Ред. Антонио Маринов . - София : Дилок, 2014 . - 296 с. : с ил., 6 л. : снимки ; 21 см

   Библиогр. с. 294 - 295.

   ISBN 978-954-2902-19-5 

  

Сист. No: 39733

Философия

- 4 -

РВ/159.923/Б 85ЦБ 39181

Букай, Хорхе

   [Двадесет] 20 стъпки напред : По пътя на израстването / Хорхе Букай ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1333-4 

   ISBN 978-954-26-1333-6 

  

Сист. No: 39924

- 5 -

РВ/159.961/З-52ЦБ 39152

Зеланд, Вадим

   Няма невъзможни неща / Вадим Зеланд ; Прев. от рус. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2014 . - 171 с. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и природата)

   

   ISBN 978-954-9913-42-2 

  

Сист. No: 39895

- 6 -

РВ/159.922.8/К 20ЦБ 39183

Калчев, Пламен Петров

   Психично благополучие в юношеската възраст : Кратка версия на скалата на К. Риф : Моногр. / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 188 с. : с табл. и фиг. ; 21 см

   С прил. и рез. на англ. - Библиогр. с. 169 - 179.

   ISBN 978-619-152-411-2 

  

Сист. No: 39926

- 7 -

РВ/159.923/Н 91ЦБ 39160

Норбеков, М.

   Философия на "Черната дупка" : Търсете вход, ако не сте намерили изход / М. Норбеков ; Прев. [от рус.] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-041-0 

  

Сист. No: 39903

- 8 -

РВ/159.923/С 91ЦБ 39212

Суюндик, Шухрат

   Статус на истината / Шухрат Суюндик ; Прев. [от рус.] Владимир Мечкаров . - София : Жануа-98, 2010 . - 167, ХХХI с. ; 20 см

   Прев. отбелязан на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-376-034-3 

  

Сист. No: 39956

- 9 -

ДБ/159.922.4/Т 70, РВ/159.922.4/Т 70ЦБ 39197

Томов, Александър Александров

   Робският синдром на българите... / Александър Томов . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 104 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0071-6 

  

Сист. No: 39940

- 10 -

РВ/159.923/Ч 91ЦБ 39141

Чопра, Дийпак

   Седемте духовни закона на успеха / Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Йорданка Пенкова ; Седемте духовни правила за родители : [Как да напътстваме децата си към успех и удовлетворение] / Прев. [от англ.] Мария Панева . - София : Бард, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   Възприета форма на името на прев. : Мария Иванова Тотоманова, пълно име : Мария Иванова Тотоманова-Панева.

   ISBN 978-954-655-460-4 

  

Сист. No: 39884

- 11 -

РВ/159.923/Ч 91ЦБ 39148

Чопра, Дийпак

   За какво сте гладни? / Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Бард, 2014 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-479-6 

  

Сист. No: 39891

Религия. Теология

- 12 -

РВ/22/В 19ЦБ 39158

Ван Луун, Хендрик Уилем

   История на Библията / Хендрик Уилем Ван Луун ; Нарис. Хендрик Уилем Ван Луун ; С предисл. от авт.  ; Прев. от англ. Илия Божилов . - София : WINI - 1837, 2014 . - 260 с. : с рис. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9437-43-0 (Уини - 1837)

  

Сист. No: 39901

- 13 -

РВ/294.527(035)/С 20ЦБ 39067

Сата, Прити

   Красиви и стройни с йога : Йога за младост и красота / Прити Сата . - София : Хомо Футурус, 2013 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Здраве XXI)

   Прити Сата - псевд. на Мария Петрова Василева.

   ISBN 978-619-7047-23-3 

  

Сист. No: 39804

- 14 -

РВ/231/У 69ЦБ 39161

Уолш, Нийл Доналд

   Приятелство с Бога / Нийл Доналд Уолш ; Прев. от англ. Снежана Цветанова Милева, Мария Кръстева Георгиева . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 560 с. ; 24 см

   Съдържа и Единение с Бога ; Разговори с Бога за младите. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на втория прев. - Мария Кръстева.

   ISBN 978-954-26-1315-2 

  

Сист. No: 39904

- 15 -

РВ/299.513/Ф 78ЦБ 39177

Францис, Брус

   Дао на освобождаването : Медитация на съвр. живот : Водната традиция на дао, предадена от Лао-дзъ / Брус Францис ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Здраве)

   Съдържа и За авт. и кн. - Библиогр. с. 191.

   ISBN 978-954-474-657-5 

  

Сист. No: 39920

Обществени науки

- 16 -

ДБ/327.84/Б 73, РВ/327.84/Б 73ЦБ 39216

Бояджиев, Тодор Костов

   Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана : Интервюта / Тодор Бояджиев ; [Предг.] Лазар Мурджев . - София : Ciela, 2014 . - 464 с. : със снимки, факс. ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   На кор. и предзагл. с. : Един откраднат филм... : Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана.

   ISBN 978-954-28-1509-9 (Сиела)

  

Сист. No: 39960

- 17 -

СФ/312(497.2)/Б 92ЦБ 39221
 България. Нац. статист. институт 

   България 2014 . - [София] : Нац. статист. институт, 2014 . - 64 с. : с цв. диагр., табл. ; 20 см

   С текст и на англ.

  

Сист. No: 39964

- 18 -

РВ/343.3/.7(497.2)/В 24ЦБ 39156

Василев, Георги Христов

   Райко Кръвта: Убиецът на Георги Илиев / Георги Василев . - София : Millenium, 2014 . - 104 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-247-4 (Милениум)

  

Сист. No: 39899

- 19 -

РВ/323/Д 13ЦБ 39176

Дайнов, Евгений Александров

   Записки по революцията : В България и другаде : Т. 1 - / Евгений Дайнов . - София : Millenium, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 1. 1962 - 1989 . - 2014 . - 400 с. : със снимки, факс.

   

   ISBN 978-954-515-251-1  (т. 1)(Милениум)

  

Сист. No: 39919

- 20 -

СФ/341/Д 62ЦБ 39029

Дипломатическа енциклопедия  : Т. 1 - /  Състав. Димитър Романов ; Под ред. на Любен Гоцев и др . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 - . - 21 см

   Др. ред. : А. Янков, А. Пантев, Е. Александров, В. Златев, К. Гергинов, Р. Ралчев, Д. Романов.

   Т. 1. Международно право . - 2014 . - 417 с.

   

   ISBN 978-954-423-909-1  (т. 1)

  

Сист. No: 39762

- 21 -

СФ/341/Д 62ЦБ 39030

Дипломатическа енциклопедия  : Т. 1 - /  Състав. Димитър Романов ; Под ред. на Любен Гоцев и др . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 - . - 21 см

   Др. ред. : А. Янков, А. Пантев, Е. Александров, В. Златев, К. Гергинов, Р. Ралчев, Д. Романов.

   Т. 2. Протокол . - 2014 . - 426 с.

   

   ISBN 978-954-423-920-6  (т. 2)

  

Сист. No: 39763

- 22 -

РВ/355.40/Е 68ЦБ 39218

Енчев, Велизар Пенков

   Аз бях в разузнаването : Първата мемоарна кн. на офицер от НРС с пълното му работно дело зад граница / Велизар Енчев . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 400 с. : с ил., снимки, факс. ; 21 см + 1 CD с пълното работно дело на капитан В. Енчев

   

   ISBN 978-619-152-450-1 

  

Сист. No: 39961

- 23 -

РВ/327(497.2:470)/И 64ЦБ 39206

Инджев, Иво Любомиров

   Течна дружба 2 : 2011 - 2014 / Иво Инджев . - София : Ciela, 2014 . - 552 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1533-4 (Сиела)

  

Сист. No: 39949

- 24 -

РВ/323(497.2)/К 74ЦБ 39050

Кожухаров, Кънчо Иванов

   Превратът срещу ГЕРБ и войната срещу демокрацията / Кънчо Кожухаров . - София : Лингея, 2014 . - 151 с. ; 21 см

   На гърба на загл. с. ISBN 978-954-92471-6-10 (вероятно грешен), а на задната кор. 978-954-92471-7-6. - Бел. с. 146 - 151.

   ISBN 978-954-92471-6-10 (грешен)

   ISBN 978-954-92471-7-6 

  

Сист. No: 39784

- 25 -

РВ/323(497.2)(092)/Л 58ЦБ 38998

Лилов, Григор Тодоров

   Политиците : Парите! Мръсните им тайни! / Григор Лилов . - София : Кайлас, 2013 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Най-богатите българи)

   Кн. е замислена като многотомно изд. - на с. 416 е изписано : Край на Кн. 1.

   ISBN [978-954-92098-9-1] 

  

Сист. No: 39726

- 26 -

РВ/351.74/Г 45ЦБ 39185

Минкова, Петя и др.

   Секретните досиета доказват: Гешев остава жив след 9.IX.1944 г. / Петя Минкова, Иван Бутовски . - София : Труд, 2014 . - 184 с. : със снимки, ил., факс. ; 21 см . -  (Поредица Библ. разследвания на "168 часа")

   

   ISBN 978-954-398-370-4 

  

Сист. No: 39928

- 27 -

РВ/339.9/П 56ЦБ 39066

Пицути, Марко

   Скрити манипулации : Забранената революция : Отвъд офиц. истина / Марко Пицути ; С предг.  ; Прев. [от итал.] Таня Цанева-Борси . - [София] : Атеа Букс, 2014 . - 368 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Какво скриха от нас ...)

   Бел. и библиогр. с. 276 - 367.

   ISBN 978-954-8999-63-2 

  

Сист. No: 39803

- 28 -

РВ/323(497.2)(092)/Т 64ЦБ 39052

Тодоров, Антон Динев

   Шайка 2 - Сергей, Гоце и другите / Антон Тодоров . - София : Millenium, 2014 . - 368 с. : със снимки и факс. ; 21 см

   Бел. след отд. гл.

   ISBN 978-954-515-248-1 (Милениум)

  

Сист. No: 39786

- 29 -

РВ/323(497.2)/Ч 90ЦБ 39217

Чолакова, Надя

   Живей бързо : [Васил и Георги Илиеви] : Кн. 1 - / Надя Чолакова . - 2. изд. . - София : Enthusiast . - 21 см

   

   Кн. 3. Време за разстрели /  С предг. от авт.   . - 2014 . - 224 с.

   

   ISBN 978-619-164-108-6  (кн. 3)(Ентусиаст)

  

Сист. No: 39950

- 30 -

Ч1/371.1(497.2)(092)/С 20ЦБ 39229

Чомакова, Кръстина

   Учителката Васила Саръиванова Йонова 1875 - 1963 : Съдбата на една необикновена жена от с. Габарево / Кръстина Чомакова . - [Казанлък] : Янита - Я С, 2008 . - 48 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Съдържа и За родата на Васила, За другите жени на Габарево.

   ISBN 978-954-343-047-5 

  

Сист. No: 39973

Математика. Естествени науки

Медицина

- 31 -

РВ/615.85/Г 23ЦБ 39134

Гарбузов, Генадий Алексеевич

   Антиоксидантно лечение на рака / Генадий Гарбузов ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - София : Бард, 2014 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-485-7 

  

Сист. No: 39876

- 32 -

РВ/615.015/Д 78ЦБ 39207

Дончева, Силва

   Вербална хомеопатия : Здравето ви е безплатно / Силва Дончева . - София : Бард, 2014 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-491-8 

  

Сист. No: 39951

- 33 -

Ч1/615.838/К 32ЦБ 39031

Караколев, Димо Иванов

   [Шестдесет] 60 години с лековити минерални води (1950 - 2010) : Научнопопул. и автобиогр. повест / Димо Караколев . - Пловдив : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 56 с. : със снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 54.

   ISBN 978-954-07-3639-6 

  

Сист. No: 39764

- 34 -

РВ/616.89/К 93ЦБ 39186

Куманова, Лиляна Стоянова

   Аз излекувах неврози [и] страхови неврози / Лиляна Куманова . - София : Здраве и щастие, 2014 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 144.

   ISBN 978-954-8420-64-8 

  

Сист. No: 39929

- 35 -

РВ/615.89/П 50ЦБ 39227

Пешева, Ани

   Лечение с мокса : Моксотерапия и китайска медицина / Джао Ан . - [София] : Ханлин, 2014 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   Джао Ан е псевд. на Ани Пешева.

   ISBN 978-619-90249-1-1 (Hanlin)

  

Сист. No: 39971

- 36 -

РВ/61:608.1/П 56ЦБ 39014

Пицути, Марко

   Забранените ЛЕК-АРСТВА, които лукуват. Търговци със здравето : Опасностите на съвр. медицина ; Забранените мед. открития ; Задкулисните игри на Биг Фарма... / Марко Пицути ; Прев. [от итал.] Таня Цанева-Борси . - [София] : Атеа Букс, 2013 . - 272 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Какво скриха от нас ...)

   Бел. с. 207 - 266.

   ISBN 978-954-8999-54-0 

  

Сист. No: 39745

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

- 37 -

РВ/633.1/Е 54ЦБ 39058

Елмазов, Емил Генчев

   Изначалният хляб : [В 2 кн.] / Емил Елмазов . - София : Хелиопол, 2012 - 2013 . - 20 см

   [Според данни от интернет, кн. е замислена като двутомник с общо загл. Изначалният хляб : Кн. 1. Лимец, дивото жито на древността ; Кн. 2. Възкресението на лимеца].

   Кн. II. Възкресението на лимеца . - 2013 . - 140 с. : с ил., табл.

   Библиогр. с. 126 - 128.

   ISBN 978-954-8501-22-4  (кн. 2)

  

Сист. No: 39792

Изкуства

- 38 -

РВ/791.44.071.2(497.2)(092)/П 74ЦБ 39063

Попйорданов, Иван

   Писма до сина ми Чочо : [Спомени] / Иван Попйорданов ; С фотогр. от личния арх. на авт.  . - София : Ciela, 2014 . - 108 с. : със снимки ; 23 см

   Съдържа и Филмография с. 102 - 103 ; Театрални роли с. 104 - 105 ; Награди и отличия с. 107. - На гърба на предзагл. с. ISBN е непълен.

   ISBN 978-954-28-1485-6 

  

Сист. No: 39800

- 39 -

РВ/791.44.071.2(497.2)(092)/К 96ЦБ 39191

Стайков, Димитър Антонов

   И рибите заплакаха за Велко Кънев : Живот и изкуство : [Биогр.] / Димитър Стайков . - [София] : Труд, 2014 . - 136 с. : със снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 132 - 134.

   ISBN 978-954-398-354-4 

  

Сист. No: 39934

Спорт. Игри

- 40 -

РВ/796.332.09/Б 93ЦБ 39184

Бърдаров, Георги Костадинов

   [Двадесет и седем] велики футболни истории / Георги Бърдаров . - София : Ciela, 2014 . - 232 с. : с факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1538-9 (Сиела)

  

Сист. No: 39927

- 41 -

РВ/796.012.6/Р 85ЦБ II 2714

Рос, Джонатан

   Коремни мускули : Цялостна фитнес стратегия за стягане на мускулите и изгаряне на мазнините / Джонатан Рос ; Прев. [от англ.] Мартина Китанова ; С предг.  . - София : AMG Publishing, 2014 . - 200 с. : с ил., табл., диагр. ; 26 см

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-9696-62-2 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 39966

Езикознание

Литературознание

- 42 -

Ч1/82.01:681.324/Б 56ЦБ 39033

Божанкова, Ренета Ванкова

   Хоризонти на дигиталната литература : Моногр. / Ренета Божанкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 319 с. ; 24 см

   С Индекс ; Рез. на рус. и англ. - Библиогр. с. 281 - 299.

   ISBN 978-954-07-3574-0 

  

Сист. No: 39766

- 43 -

Ч1/886.7.09/С 75ЦБ 39028

Стефанов, Петър

   Детска литература : От Възраждането до края на Втората световна война / Петър Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2013 . - 455 с. ; 21 см

   На гърба на кн. означено : Дет. лит. I. - Пълното име на авт. : Петър Стефанов Петров. - Библиогр. след отд. разд.

   ISBN 978-619-168-051-1 

  

Сист. No: 39761

- 44 -

РВ/886.7.01:32/С 89ЦБ 39060

Сугарев, Едвин Стефанов

   Подлите времена : [Публицистика] / Едвин Сугарев . - 2. доп. изд. . - София : Фонд. Литературен вестник ; Изток-Запад, 2013 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9602-34-0 (Фонд. Литературен вестник)

   ISBN 978-619-152-291-0 (Изток-Запад )

  

Сист. No: 39794

Чужда художествена литература

- 45 -

РВ/860(83)-31/А 54ЦБ 39159

Алиенде, Исабел

   Игра на Изкормвач : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Даниела Радичкова . - София : Колибри, 2014 . - 470 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-309-4 (Colibri)

  

Сист. No: 39902

- 46 -

РВ/820(73)-31/Б 38ЦБ 39220

Бери, Стив

   Легендата за Линкълн : Роман / Стив Бери ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Обсидиан, 2014 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-357-9 

  

Сист. No: 39963

- 47 -

РВ/820-31/Б 48ЦБ 39042

Блейк, Фани

   Какво искат жените : [Роман] / Фани Блейк ; Прев. [от англ.] Мариана Николова . - София : Прес, 2014 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-308-380-0 

  

Сист. No: 39776

- 48 -

РВ/820-312.6/Б 70ЦБ 39192

Боуен, Джеймс

   Светът в очите на Боб : Как един човек и неговият котарак намериха спасение в приятелството си / Джеймс Боуен ; Прев. от англ. Анелия Янева . - София : Книгопис, 2013 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7067-15-6 

  

Сист. No: 39935

- 49 -

РВ/820(73)-31/Б 80ЦБ 39208

Бредбъри, Рей

   Зелени сенки, бял кит : [Роман] / Рей Бредбъри ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2013 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1461-0 (Сиела)

  

Сист. No: 39952

- 50 -

РВ/820-31/Б 93ЦБ 39193

Бърли, Кей

   Първите дами : [Роман] / Кей Бърли ; Прев. от англ. Весела Ангелова . - София : Плеяда, 2014 . - 360 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-338-9 

  

Сист. No: 39936

- 51 -

РВ/820(73)-31/В 19ЦБ 39053

Ван Буй, Саймън

   Всичко красиво започна после : [Роман] / Саймън Ван Буй ; Прев. от [англ.] Мария Михайлова . - София : Enthusiast, 2014 . - 336 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-100-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 39787

- 52 -

РВ/820(73)-31/В 49ЦБ 39167

Вердън, Джон

   Питър Пан трябва да умре : [Роман] / Джон Вердън ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2014 . - 512 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-161-7 

  

Сист. No: 39910

- 53 -

РВ/820(73)-31/Г 23ЦБ 39182

Гаруд, Джули

   Сензацията : [Роман] / Джули Гаруд ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1341-5 

   ISBN 978-954-26-1341-1 

  

Сист. No: 39925

- 54 -

РВ/820(73)-31/Г 70ЦБ 39147

Гоудж, Айлин

   Дневникът : [Роман] / Айлин Гоудж ; Прев. [от англ.] Теофана Светозарова Гошева-Стойнова . - София : Kalpazanov, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0289-5 (Калпазанов)

  

Сист. No: 39890

- 55 -

РВ/820-31/Г 82ЦБ 39037

Грийн, Сали

   Полулош : [Роман] / Сали Грийн ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2014 . - 351 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-334-6 (Colibri)

  

Сист. No: 39771

- 56 -

РВ/820(73)-31/Д 32ЦБ 39036

Деверо, Джуд

   Съкровени желания : [Роман] / Джуд Деверо ; Прев. от англ. Росица Златанова . - София : Плеяда, 2014 . - 352 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-342-6 

  

Сист. No: 39770

- 57 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 39040

Джойс, Лидия

   Гласовете на нощта : [Роман] / Лидия Джойс ; Прев. [от англ.] Христина Владимирова . - София : Ирис, 2014 . - 224 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 26 десетка 2011/2: 9)

   

   ISBN 978-954-455-078-1 (на гърба на предзагл. с.)

   ISBN 978-954-455-080-6 (на задната кор.)

  

Сист. No: 39774

- 58 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 39039

Дивър, Джефри

   Списъкът "Октомври" : [Роман] / Джефри Дивър ; Със снимки от авт.  ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Ера, 2014 . - 375 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-284-6 

  

Сист. No: 39773

- 59 -

РВ/839.6-31/Е 23ЦБ 39203

Егеланд, Том

   Лъжите на бащите : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Диляна Йорданова, Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2014 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-038-9 

  

Сист. No: 39946

- 60 -

РВ/820(73)-31/Е 62ЦБ 39057

Енгелман, Карън

   Стокхолмската октава : [Роман] / Карън Енгелман ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2014 . - 399 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-197-7 (Colibri)

  

Сист. No: 39791

- 61 -

РД/820(73)-31/К 45ЦБ 11203

Кас, Кийра

   Изборът : [Роман] / Кийра Кас ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2014 . - 327 с. ; 21 см

   Кн. 1 от трилогия.

   ISBN 978-954-27-1139-1 

  

Сист. No: 3547

- 62 -

РД/820(73)-31/К 45ЦБ 10902

Кас, Кийра

   Елитът : [Роман] / Кийра Кас ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2014 . - 327 с. ; 21 см

   Кн. 2 от трилогия.

   ISBN 978-954-27-1207-7 

  

Сист. No: 39843

- 63 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 39142

Кинг, Стивън Едуин

   Куджо : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Адриан Лазаровски . - София : Ибис, 2014 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-071-3 

  

Сист. No: 39885

- 64 -

РВ/820(73)-293.7/К 54ЦБ 39143

Кинг, Стивън Едуин

   Бурята на века : Оригинален сценарий / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Адриан Лазаровски . - София : Ибис, 2014 . - 423 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-069-0 

  

Сист. No: 39886

- 65 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 39144

Кинг, Стивън Едуин

   Доктор Сън : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - София : Плеяда, 2014 . - 560 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-344-0 

  

Сист. No: 39887

- 66 -

РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 39157

Конъли, Джон

   Ангелите на гнева : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Вергил Немчев . - [София] : Прозорец, 2014 . - 407 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-808-1 

  

Сист. No: 39900

- 67 -

РВ/820(73)-31/К 87ЦБ 39131

Коубън, Харлан

   Остани : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Колибри, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-350-6 (Colibri)

  

Сист. No: 39873

- 68 -

РВ/820(73)-31/К 88ЦБ 39187

Крайтън, Майкъл

   Дрога : [Роман] / Джон Ленг ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Бард, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   Дж. Ленг е псевд. на М. Крайтън.

   ISBN 978-954-655-496-3 

  

Сист. No: 39930

- 69 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 39200

Кристи, Агата

   Черно кафе : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Десислава Главева, Божидар Илиев . - София : Ера, 2014 . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 51. Разследва Поаро)

   Имената на прев. са отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-389-292-1 

  

Сист. No: 39943

- 70 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 39190

Куин, Джулия

   Тайните дневници на мис Миранда Чийвър : [Роман] / Джулия Куин ; Прев. [от англ.] Юлиана Петрова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 368 с. ; 20 см . -  (Поредица Бевълстоук ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-2969-22-8 

  

Сист. No: 39933

- 71 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 39044

Кунц, Дийн Р.

   Шадоу Стрийт 77 : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-288-2 (Colibri)

  

Сист. No: 39778

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 39210

Кунц, Дийн Р.

   Отвъдни очи : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 472 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Magica)

   

   ISBN 978-619-152-449-5 

  

Сист. No: 39954

- 73 -

РВ/820(73)-31/К 94ЦБ 39034

Купър, Глен

   Възкресителят : [Роман] / Глен Купър ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2014 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-486-4 

  

Сист. No: 39768

- 74 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 39155

Къслър, Клайв и др.

   Навигаторът : [Роман] / Клайв Къслър, Пол Кемпрекос ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : PRO BOOK, 2014 . - 544 с. ; 21 см . -  (Поредица Архивите на НАМПД® : Приключенията на Кърт Остин)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-61-4 (Про бук)

  

Сист. No: 39898

- 75 -

РВ/820(73)-31/Л 50ЦБ 39213

Лескроарт, Джон

   Ловецът : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2014 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1528-0 (Сиела)

  

Сист. No: 39957

- 76 -

РВ/820(73)-31/Л 60ЦБ 39202

Лин, Джей

   Ще те чакам : [Роман] / Джей Лин ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 405 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Съвр. романтика)

   Джей Лин е псевдоним на Дженифър Армантроут.

   ISBN 978-954-27-1245-9 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39945

- 77 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 39064

Лорен, Кристина

   Красив негодник : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2013 . - 287 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика)

   

   ISBN 978-954-27-1178-0 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39801

- 78 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 39179

Лорен, Кристина

   Красив непознат : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 344 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика)

   

   ISBN 978-954-27-1212-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39922

- 79 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 39219

Лорен, Кристина

   Красив играч : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 416 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтика и еротика)

   

   ISBN 978-954-27-1244-2 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39962

- 80 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 39140

Лорън, Джилиан

   Някои момичета : Моят живот в харема на Бруней / Джилиан Лорън ; Прев. от англ. Ема Ничева-Карастойчева . - София : Емас, 2011 . - 264 с. ; 20 см . -  (Поредица Преживяно)

   

   ISBN 978-954-357-213-7 

  

Сист. No: 39883

- 81 -

РВ/820-31/Л 85ЦБ 39038

Луис, Сюзън

   Италианска афера : Роман / Сюзън Луис ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1308-4 

  

Сист. No: 39772

- 82 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ I 3767

Макгрегър, Кинли

   Покоряването на шотландеца : [Роман] / Кинли Макгрегър ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2013 . - 384 с. ; 17 см . -  (Поредицата Братството на меча ; Кн. 2)

   Кинли Макгрегър е псевд. на Шерилин Кениън.

   ISBN 978-954-2969-11-2 

  

Сист. No: 39797

- 83 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ I 3768

Макгрегър, Кинли

   Роден в грях : [Роман] / Кинли Макгрегър ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 432 с. ; 17 см . -  (Поредицата Братството на меча ; Кн. 3)

   Кинли Макгрегър е псевд. на Шерилин Кениън.

   ISBN 978-954-2969-21-1 

  

Сист. No: 39798

- 84 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ I 3773

Макгрегър, Кинли

   Господар на желанието : [Роман] / Кинли Макгрегър ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2012 . - 432 с. ; 17 см . -  (Поредицата Братството на меча ; Кн. 1)

   Кинли Макгрегър е псевд. на Шерилин Кениън.

   ISBN 978-954-2969-05-1 

  

Сист. No: 39878

- 85 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 39224

Макгуайър, Джейми

   Ходещо бедствие : [Роман] / Джейми Макгуайър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2014 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-812-8 

  

Сист. No: 39968

- 86 -

РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 39170

Мейсън, Кони

   Нещо повече от скандал : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 26 десетка 2011-2012)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-078-2 

  

Сист. No: 39913

- 87 -

РВ/820(73)-31/М 45ЦБ 39226

Мейсън, Кони

   Цената на удоволствието : [Роман] / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2013 . - 272 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 26 десетка 2011-12/7)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-077-0 

  

Сист. No: 39970

- 88 -

РД/820(73)-31/М 45ЦБ 39100

Мейър, Мариса

   Крес : [Роман] / Мариса Мейър ; Прев. [от англ.] Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2014 . - 288 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Лунните хроники ; Кн. 3)

   Авт. не е отб. на загл. с. - На гърба на загл. с. ISBN 978-954-27-1143-8 (грешен).

   ISBN 978-954-27-1148-3 

  

Сист. No: 39841

- 89 -

РВ/820-31/М 79ЦБ 39048

Мойс, Джоджо

   Последното писмо от любимия : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 431 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1325-1 

  

Сист. No: 39782

- 90 -

РВ/820(73)-31/М 87ЦБ 39198

Монинг, Карън Мари

   Мистерията на изчезналия амулет : [Роман] / Карън Мари Монинг ; Прев. от англ. Ирина Ценкова . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 320 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-27-1211-4 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39941

- 91 -

РВ/894.35-31/Н 96ЦБ 39043

Нури, Решат

   Клеймото : [Роман] / Решат Нури ; Прев. [от тур.] Хубавинка Филипова . - София : Слънце, 2013 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Магията на Босфора ; [7])

   Пълното име на авт. е Решат Нури Гюнтекин.

   ISBN 978-954-742-199-8 

  

Сист. No: 39777

- 92 -

РВ/839.59-31/О-48ЦБ 39041

Олавсдотир, Ойдур Ава

   Осемлистната роза : [Роман] / Ойдур Ава Олавсдотир ; Прев. от исл. Стефан Паунов . - София : Колибри, 2014 . - 224 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-307-0 (Colibri)

  

Сист. No: 39775

- 93 -

РВ/820(73)-31/П 13ЦБ 39129

Павоун, Крис

   Инцидентът : Роман / Крис Павоун ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2014 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-353-1 

  

Сист. No: 39871

- 94 -

РВ/820(73)-31/П 22ЦБ 39096

Паркър, Оливия

   Брачен капан : [Роман] / Оливия Паркър ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2013 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2969-15-0 

  

Сист. No: 39837

- 95 -

РД/840-93-91/П 36ЦБ II 2711

Пепеляшка  : [Приказка] . - [София] : Фют, 2011 ((отпеч. в Китай)) . - [12] с. : с цв. ил. ; 26Х25 см . -  ([Поредица] Панорамна кн.)

   

  

Сист. No: 39749

- 96 -

РВ/820(73)-31/Р 28ЦБ 39214

Райс, Ан

   Царицата на прокълнатите : [Роман] / Ан Райс ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - София : Изток-Запад, 2014 . - 512 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Magica)

   

   ISBN 978-619-152-439-6 

  

Сист. No: 39958

- 97 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 39188

Робъртс, Нора

   Родът О'Дуайър : Роман трилогия / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2014 - . - 20 см

   

   Кн. 1. Тъмната вещица . - 2014 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-26-1355-8  (кн. 1)

  

Сист. No: 39931

- 98 -

ДБ/820(73)-31/Р 82, РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 39035

Ролинс, Джеймс и др.

   Невинна кръв : Орденът на сангвинистите : [Роман] / Джеймс Ролинс, Ребека Кантрел ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2014 . - 528 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Дж. Ролинс и Дж. Клемън са псевд. на Джим Чайковски.

   ISBN 978-954-655-480-2 

  

Сист. No: 39769

- 99 -

РВ/850-31/С 71ЦБ 39065

Стаси, Фабио

   Последният танц на Чарли Чаплин : Роман / Фабио Стаси ; Прев. от итал. Иво Йонков . - София : Обсидиан, 2014 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-352-4 

  

Сист. No: 39802

- 100 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 39045

Стийл, Даниел

   Хотел Вандом : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-481-9 

  

Сист. No: 39779

- 101 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 39171

Стийл, Даниел

   От пръв поглед : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-502-1 

  

Сист. No: 39914

- 102 -

РД/820-31/С 88ЦБ 39105

Стърлинг, Джос

   Феникс : [Роман] / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 303 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1026-4 

  

Сист. No: 39847

- 103 -

РД/820-31/С 88ЦБ 39106

Стърлинг, Джос

   Кристал : [Роман] / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2013 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1030-1 

  

Сист. No: 39848

- 104 -

РД/820-31/С 88ЦБ 39107

Стърлинг, Джос

   Скай : [Роман] / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 351 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1012-7 

  

Сист. No: 39849

- 105 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 39049

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 11)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 11. Сбъдната любов /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2013 . - 591 с.

   С терминологичен речник.

   ISBN 978-619-157-067-6  (кн. 11)

  

Сист. No: 39783

- 106 -

РВ/820-31/Ф 47ЦБ 39225

Фийдър, Джейн

   Съпружески премеждия : [Роман] / Джейн Фийдър ; Прев. [от англ.] Ваня Пенева . - София : Ирис, 2013 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Ирис. Поредица Ист. любовни романи ; 26 десетка 2011-12/8)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-455-077-0 

  

Сист. No: 39969

- 107 -

РВ/820-31/Ф 47ЦБ 39046

Фийни, Пени

   Апартамент в Рим : [Роман] / Пени Фийни ; Прев. [от англ.] Мария Михайлова . - София : Слънце, 2014 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-204-9 

  

Сист. No: 39780

- 108 -

РВ/820-31/Ф 49ЦБ 39153

Филдинг, Хелън

   Бриджет Джоунс: На ръба на разума : [Роман] / Хелън Филдинг ; Прев. от англ. Савина Манолова . - София : Колибри, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-529-171-0 (Colibri)

   ISBN 978-954-529-171-5 (Colibri)

  

Сист. No: 39896

- 109 -

РВ/820-31/Ф 49ЦБ 39154

Филдинг, Хелън

   Бриджет Джоунс: Луда по онова момче : [Роман] / Хелън Филдинг ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2014 . - 391 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-336-0 (Colibri)

  

Сист. No: 39897

- 110 -

РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 39146

Филипс, Сюзън Елизабет

   Сладки мечти : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2014 . - 363 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-076-8 

  

Сист. No: 39889

- 111 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 39145

Фолкс, Себастиан

   Птича песен : [Роман] / Себастиан Фолкс ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - [София] : Пергамент прес, 2014 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-641-026-9 

  

Сист. No: 39888

- 112 -

РВ/820(73)-31/Ф 73ЦБ 39201

Фостър, Лори

   Да поемеш риска : [Роман] / Лори Фостър ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 424 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Романтичен трилър)

   

   ISBN 978-954-27-1246-6 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39944

- 113 -

РВ/820(73)-31/Ф 87ЦБ 39180

Фрост, Джанин

   Принц на нощта : [Роман] / Джанин Фрост ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2014 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-078-2 

  

Сист. No: 39923

- 114 -

РВ/820(73)-31/Х 24ЦБ 39169

Хамет, Дашиъл

   Проклятието на Дейн : [Роман] / Дашиъл Хамет ; Прев. от англ. Жечка Георгиева . - София : Колибри, 2014 . - 279 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-285-1 (Colibri)

  

Сист. No: 39912

- 115 -

РВ/820(73)-31/Х 42ЦБ 39175

Хенри, Пати Калахан

   Да отвориш сърцето си : [Роман] / Пати Калахан Хенри ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова-Неделчева . - София : Слънце, 2014 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-202-5 

  

Сист. No: 39918

- 116 -

РВ/820(73)-31/Х 93ЦБ 39199

Хувър, Колийн

   Да изгубиш Хоуп : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Уо Егмонт, 2014 . - 304 с. ; 19 см . -  ([Поредица] Съвр. романтика)

   

   ISBN 978-954-27-1209-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 39942

- 117 -

РВ/820(73)-32/Ч 49ЦБ 39135

Чеймбърс, Робърт У.

   Кралят в жълто : [Сб. разкази] / Робърт У. Чеймбърс ; Прев. от англ. Радин Григоров . - София : Deja Book, 2014 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2989-64-6 (Дежа бук)

  

Сист. No: 39877

- 118 -

РВ/820(73)-31/Ш 51ЦБ 39163

Шелдън, Сидни и др.

   Приливът на тайните : [Роман] / Сидни Шелдън, Тили Багшоу ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2014 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-488-8 

  

Сист. No: 39906

- 119 -

РВ/891.58/Ю 35ЦБ 39139

Юсафзаи, Малала и др.

   Аз съм Малала : Момичето, което надигна глас в защита на образованието и беше простреляно от талибаните / Малала Юсафзаи, Кристина Лам ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2014 . - 336 с., I - XVI с. : цв. снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-349-4 

  

Сист. No: 39882

Българска художествена литература

- 120 -

РВ/886.7-31/В 43ЦБ 39137

Велков, Андрей

   Български психар : [Роман] / Андрей Велков . - София : Колибри, 2012 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-072-7 

  

Сист. No: 39880

- 121 -

РВ/886.7-31/В 43ЦБ 39138

Велков, Андрей

   Хрониките на звеното : Бълг. психар II : [Роман] / Андрей Велков . - София : Колибри, 2014 . - 286 с. ; 20 см

   Кн. е продълж. на Бълг. психар.

   ISBN 978-619-150-331-5 

  

Сист. No: 39881

- 122 -

РВ/886.7-191/Г 22ЦБ 39162

Ганчев, Марко

   Басни в сегашно време : Басни, баснограми / Марко Ганчев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 152 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Марко Ганчев Маринов.

   ISBN 978-954-26-1336-7 

  

Сист. No: 39905

- 123 -

РВ/886.7-32/Д 39ЦБ 39054

Делчев, Петър

   Трънски разкази ; Балканска сюита : Новели по легенди / Петър Делчев . - София : Ciela, 2013 . - 236 с. ; 21 см

   Пълно име на авт. - Петър Делчев Томов.

   ISBN 978-954-28-1394-1 (Сиела)

  

Сист. No: 39788

- 124 -

РВ/886.7-31/К 73ЦБ 39168

Коен, Леа Пепо

   Събирачът на дневници : Роман / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2014 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-121-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 39911

- 125 -

РВ/886.7-31/Л 97ЦБ 39211

Люцканова, Весела Иванова

   Живот наяве и насън : Роман / Весела Люцканова . - София : Весела Люцканова, 2014 . - 160 с. ; 20 см . -  (Кол. Автограф)

   Продълж. на Вампирска терапия.

   ISBN 978-954-311-128-2 

  

Сист. No: 39955

- 126 -

РВ/886.7-31/М 31ЦБ 39209

Маринов, Мартин

   Булото : [Роман] / Мартин Маринов ; Предг. Христо Блажев . - 2. прераб. изд. . - София : Deja Book, 2014 . - 176 с. ; 21 см . -  (Библ. Гравитация)

   

   ISBN 978-954-2989-62-2 (Дежа Бук)

  

Сист. No: 39953

- 127 -

ДБ/886.7-992/О-33, РВ/886.7-992/О-33ЦБ 39196

Овчаров, Николай Димитров

   Търсачът на минало открива света : От Гроба Господен до Гибралтар и от пустинята Гоби до фиордите на Норвегия : [Пътеписи] / Николай Овчаров ; С фотогр. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 296 : с ил., снимки, [8] л. : цв. снимки ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-26-1258-2 

  

Сист. No: 39939

- 128 -

РВ/886.7(082)/П 81ЦБ 39016

Пощенска кутия за приказки  : Сборник : Ч. 1 - /  Състав. Гери Турийска . - Б. м. : Artishock Publishing, 2013 - . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 2013 . - 130 с.

   Авт. : Й. Мирчева, Я. Димитров, Р. Бимбалов, Н. Йорданова, Б. Стефанова, Н. Станчева, Ю. Дивизиева, С. Петкова, Н. Станилова, П. Славов, В. Русев, С. Георгиев, Т. Михайлов, В. Димитрова, Е. Джасим, И. Генова, Й. Лозанов, Н. Рачев, Д. Симеонов, Г. Иванов, А. Вълева, Т. Денолюбова, В. Русев, Л. Петрова, Б. Стоименова, К. Христов, Х. Трифонов, И. Манчев, В. Катинчаров.

   ISBN 978-619-7139-02-0  (ч. 1)(Артишок)

  

Сист. No: 39748

- 129 -

РВ/886.7-31/Р 94ЦБ 39178

Русев, Богдан Бориславов

   Стаята : [Роман] / Богдан Русев . - София : Обсидиан, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-354-8 

  

Сист. No: 39921

- 130 -

РВ/886.7-31/Р 94ЦБ 39204

Русев, Калофер

   Знаците : Роман / Калофер Русев . - София : Делакорт, 2014 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-690-048-7 

  

Сист. No: 39947

- 131 -

РВ/886.7-31/С 17ЦБ 39223

Самуилова, Ивинела Вескова

   Къде отиваш, пътнико? : Роман / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1349-7 

  

Сист. No: 39967

- 132 -

РВ/886.7-32/С 26ЦБ 39132

Свинтила, Владимир

   Хоризонтално слънце : Разкази / Владимир Свинтила ; [Крит. студия] Красимир Делчев . - София : Лектон, 2014 . - 224 с. ; 22 см

   В. Свинтила - псевд. на Владимир Георгиев Николов.

   ISBN 978-619-90054-3-9 

  

Сист. No: 39874

- 133 -

РВ/886.7-7/С 38ЦБ 39059

Сиромахов, Иво Божанов

   Български работи / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2014 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1489-4 (Сиела)

  

Сист. No: 39793

- 134 -

РВ/886.7-4/С 83ЦБ 11422

Стоянов, Христо Недков

   България, писана с Бойко на шията : Народопсихологии / Христо Стоянов . - [София] : Хри100, [2014] . - 211 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-4-6 

  

Сист. No: 1322

- 135 -

РВ/886.7-4/С 83ЦБ 39172

Стоянов, Христо Недков

   Протестните деца на България : Народопсихологии / Христо Стоянов . - [София] : Хри100, 2014 . - 224 с. ; 21 см

   Съдържа и творческа биогр. на авт., на англ. с. 222 - 224.

   ISBN 978-954-92722-5-3 

  

Сист. No: 39915

- 136 -

РВ/886.7-32/С 83ЦБ 39173

Стоянов, Христо Недков

   Разкази по България : Безделия / Христо Стоянов . - 2. изд. . - [София] : Хри100, [2014] . - 233 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92196-7-8 

  

Сист. No: 39916

- 137 -

РВ/886.7-31/С 83ЦБ 39174

Стоянов, Христо Недков

   Другият В. Левский : Роман / Христо Стоянов . - [София] : Хри100, [2011] . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92196-9-2 

  

Сист. No: 39917

- 138 -

РВ/886.7-31/Т 12ЦБ 39097

Табаков, Николай Филипов

   Византия : Роман / Николай Табаков ; [Предг.] Цочо Бояджиев ; [Заключителна статия] Иван Божилов . - София : Изток-Запад, 2013 . - 456 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Срещу времето)

   

   ISBN 978-619-152-314-6 

  

Сист. No: 39838

- 139 -

РВ/886.7-32/Т 53ЦБ 39051

Терзийски, Калин Николов

   Аскетът в мола и други разкази / Калин Терзийски ; Худож. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2014 . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1499-3 (Сиела)

  

Сист. No: 39785

- 140 -

РД/886.7-31/Х 98ЦБ 39103

Хюбнер, Бени

   Игра на маски : [Роман] / Бени Хюбнер . - София : Ибис, 2013 . - 376 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-157-052-2 

  

Сист. No: 39845

- 141 -

РД/886.7-31/Х 98ЦБ 39104

Хюбнер, Бени

   Преобразяване : [Роман] / Бени Хюбнер . - София : Ибис, 2014 . - 363 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-157-072-0 

  

Сист. No: 39846

- 142 -

РВ/886.7-31/Щ 38ЦБ 39164

Щерева, Ваня Стоянова

   Образцов дом : Десет години по-късно : [Роман] / Ваня Щерева . - 5. доп. изд. . - София : Ciela, 2014 . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1521-1 (Сиела)

  

Сист. No: 39907

Литература за деца и юноши

- 143 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 39112

Бърчет, Джан и др.

   Двойна игра : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   

   ISBN 978-954-625-919-6 

  

Сист. No: 39854

- 144 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 39113

Бърчет, Джан и др.

   Приятели в беда : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2014 . - 110 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   

   ISBN 978-954-625-922-6 

  

Сист. No: 39855

- 145 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 39114

Бърчет, Джан и др.

   Огънят на дракона : [Роман за деца] / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Сам Силвър тайният пират)

   

   ISBN 978-954-625-918-9 

  

Сист. No: 39856

- 146 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 39115

Госини, Рьоне

   Коледа с малкия Никола : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Предг. Ан Госини ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2013 . - 154 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 149 - 153.

   ISBN 978-619-150-273-8 

  

Сист. No: 39857

- 147 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 39116

Госини, Рьоне

   Малкият Никола се забавлява : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Предг. Ан Госини ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2014 . - 156 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 151 - 155.

   ISBN 978-619-150-315-5 

  

Сист. No: 39858

- 148 -

РД/820-93-31/Д 53ЦБ 39098

Дибън, Деймиън

   Стражи на историята : [Роман] : В 3 кн. / Деймиън Дибън ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2012 - . - 21 см

   

   [Кн. 3.]. Нощният кораб за Китай . - 2014 . - 368 с.

   

   ISBN 978-954-27-1219-0  (кн. 3)

  

Сист. No: 39839

- 149 -

РД/820-93-31/К 87ЦБ 39126

Коуел, Кресида

   Как да станеш пират : От Хълцук Кръвожадни Херингски III : [Роман за деца] / Кресида Коуел ; [С ил. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2011 . - 227 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Хълцук])

   На загл. с. като авт. отбелязан Хълцук Кръвожадни Херингски III, а Кресида Коуел като прев. от старонорв.

   ISBN 978-954-529-941-4 

  

Сист. No: 39868

- 150 -

РД/820-93-31/К 87ЦБ 39165

Коуел, Кресида

   Как да си дресираш дракон : От Хълцук Кръвожадни Херингски III : [Роман за деца] / Кресида Коуел ; [С ил. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2010 . - 227 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Хълцук])

   На загл. с. като авт. отбелязан Хълцук Кръвожадни Херингски III, а Кресида Коуел като прев. от старонорв.

   ISBN 978-954-529-808-0 

  

Сист. No: 39908

- 151 -

РД/820-93-31/К 87ЦБ 39166

Коуел, Кресида

   Как да избегнеш драконово проклятие : От Хълцук Кръвожадни Херингски III : [Роман за деца] / Кресида Коуел ; [С ил. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2014 . - 244 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Хълцук])

   На загл. с. като авт. отбелязан Хълцук Кръвожадни Херингски III, а Кресида Коуел като прев. от старонорв.

   ISBN 978-619-150-344-5 

  

Сист. No: 39909

- 152 -

РД/820-93-31/Л 21ЦБ 39109

Ланди, Дерек

   Скълдъгъри Плезънт: Царството на злото : [Роман] / Дерек Ланди ; Прев. [от англ.] Златка Паскалева . - София : Артлайн Студиос, 2013 . - 592 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Скълдъгъри Плезънт ; [8])

   

   ISBN 978-954-2908-77-7 (Artline Studios)

  

Сист. No: 39851

- 153 -

РД/840-93-91/Л 94ЦБ 39119

Льопти, Еманюел

   Малкият Никола: Татко ми подарява колело : [Уч. помагало по четене за дет. предучилищни подготвителни групи] /  По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 . - 31 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-619-150-357-5 

  

Сист. No: 39861

- 154 -

РД/840-93-91/Л 94ЦБ 39122

Льопти, Еманюел

   Малкият Никола: Ама че са странни момичетата! : [Уч. помагало по четене за дет. предучилищни подготвителни групи] /  По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 . - 31 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-619-150-356-8 

  

Сист. No: 39864

- 155 -

РД/840-93-91/Л 94ЦБ 39123

Льопти, Еманюел

   Малкият Никола: Снимка на класа : [Уч. помагало по четене за дет. предучилищни подготвителни групи] /  По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 . - 31 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-150-323-0 

  

Сист. No: 39865

- 156 -

РД/840-93-91/Л 94ЦБ 39124

Льопти, Еманюел

   Малкият Никола: Смелчага : [Уч. помагало по четене за дет. предучилищни подготвителни групи] /  По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 . - 31 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-150-322-3 

  

Сист. No: 39866

- 157 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 39125

Морпурго, Майкъл

   Черният призрак : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; [С предг. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, 2014 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-625-892-2 

  

Сист. No: 39867

- 158 -

РД/850-93-31/М 95ЦБ 39099

Мур, Юлисес

   Каменните пазачи : Пета тетрадка : [Роман] / Юлисес Мур ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2014 . - 303 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1216-9 

  

Сист. No: 39840

- 159 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 39110

Стивънсън, Стийв

   Престъпление в Айфеловата кула : [Роман] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2014 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 5)

   Ориг. загл. Omicidio sulla Tour Eiffel / Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-954-625-912-7 

  

Сист. No: 39852

- 160 -

РД/850-93-31/С 76ЦБ 39111

Стивънсън, Стийв

   Обир край Ниагарския водопад : [Роман] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова . - [София] : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Детективите Агата и Лари ; 4)

   Ориг. загл. Furto alle cascate del Niagara / Mario Pasqualotto. - Стийв Стивънсън псевд. на Марио Паскуалото.

   ISBN 978-954-625-903-5 

  

Сист. No: 39853

- 161 -

РД/820/899-93-34/Ф 40ЦБ II 2713

Фермата  : [Приказки] . - София : Пан, [2010] . - [16] с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Голяма кн.)

   

   ISBN 978-954-657-900-3 

  

Сист. No: 39816

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 162 -

РВ/937/А 65ЦБ 39056

Анджела, Алберто

   [Империум] Imperium : Пътешествието на една монета из Римската империя / Алберто Анджела ; Прев. от итал. Юдит Филипова . - София : Колибри, 2014 . - 421 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-150-257-8 (Colibri)

  

Сист. No: 39790

- 163 -

РВ/949.72.053/Б 73ЦБ 39061

Бояджиев, Валентин Тодоров

   Завоите на българската история 2 / Валентин Бояджиев . - София : Ciela, 2014 . - 272 с. ; 23 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Съдържа и кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-28-1476-4 (Сиела)

  

Сист. No: 39796

- 164 -

РВ/949.72.042.22/Л 86ЦБ 39151

Луканов, Илия

   Премълчани истини за Ботевата чета / Илия Луканов ; С предг. от авт.  . - София : Изд. ателие Аб, 2012 . - 83 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. : Илия Луканов Илиев.

   ISBN 978-954-737-861-2 

  

Сист. No: 39894

- 165 -

РВ/930.9"19"/Л 86ЦБ 39195

Лукач, Джон Адалберт

   Кратка история на двайсети век / Джон Лукач ; Прев. от англ. Кольо Коев . - София : Обсидиан, 2014 . - 248 с. ; 20 см

   С Индекс.

   ISBN 978-954-769-356-2 

  

Сист. No: 39938

- 166 -

РВ/932/М 16ЦБ 39205

Майер, Георг

   Скритите съкровища на Египет : Съкровищата на фараоните, които тепърва трябва да се открият / Георг Майер ; Прев. [от нем.] Т. Стаменов . - София : Литера Прима, 2014 . - 160 с. : с табл., 43 снимки ; 20 см . -  (Поредица Тайни и загадки ; 152)

   С речник.

   ISBN 978-954-738-194-6 

  

Сист. No: 39948

- 167 -

РВ/949.72/Н 74ЦБ 39149

Николов, Григор

   Български загадки / Григор Николов . - София : Ciela, 2012 . - 312 с. : с портр., ил., факс. ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   Пълното име на авт. : Григор Николов Илиев.

   ISBN 978-954-28-1152-7 (Сиела)

  

Сист. No: 39892

- 168 -

РВ/949.72/Н 74ЦБ 39150

Николов, Григор

   Български загадки 2 / Григор Николов . - София : Ciela, 2013 . - 320 с. : с портр., ил., факс. ; 23 см . -  ([Поредица] Historia incognita)

   Пълното име на авт. : Григор Николов Илиев.

   ISBN 978-954-28-1350-7 (Сиела)

  

Сист. No: 39893

- 169 -

Ч1/949.72.052.2/П 79ЦБ 39032

Порязов, Делчо Радев

   Погромът над тракийските българи през 1913 г. : Разорение и етническо изтребление / Делчо Порязов ; Встъп. думи Георги Марков . - 2. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 63 с., 8 л. : снимки ; 20 см

   Изд. на Тракийски науч. институт. - Библиогр. с. 59 - 60.

   ISBN 978-954-322-498-2 

  

Сист. No: 39765

- 170 -

РВ/949.717/Р 12ЦБ 39062

Радев, Симеон Трайчев

   Македония и Българското възраждане : Т. І и ІІ / Симеон Радев ; Подг. за печ., предг. Красимир Каракачанов, Цочо Билярски . - София : Захарий Стоянов ; Фонд. ВМРО, 2013 . - 408 с., [8] л. : портр. ; 24 см + 1 л. сгънат : мнцв. к. ; 45Х60 см

   Съдържа : Т. 1. Борбите за народност и народна църква с. 15 - 188 ; Т. 2. Борба за народно единство и свобода с. 189 - 392, [8] л. : портр. - Библиогр. : с. 393 - 399.

   ISBN 978-954-09-0805-2 (Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 39799

- 171 -

РВ/903/Ц 80ЦБ 39189

Цонев, Киряк Цонев и др.

   Шифърът на древните българи / Киряк Цонев, Мирослава Цонева ; Въвед. Киряк Цонев . - [София] : Воен. изд., 2014 . - 352 с. : с ил., снимки, к. ; 24 см

   Съдържа и за авт. ; Указател на названия и термини, използвани в текста. - Библиогр. с. 350 - 351.

   ISBN 978-954-509-517-7 

  

Сист. No: 39932

Краезнание - отраслева литература

- 172 -

Кр/К949.72.03/В 80ЦБ II 2712

Войников, Живко Гочев

   Произход и преселения на древните българи. Кавказки и азиатски паралели : В търсене на нов поглед върху стария въпрос / Живко Войников . - София : Ciela, 2013 . - 388 с. : с ил. ; 29 см

   С бел. под линия ; Прил. : Думи от ез. на Алцековите българи / В. Д'Амико ; Думи от ез. на Баварските българи / [Карл] Фрицлер ; Думи от ез. на аварите. - Библиогр. с. 366 - 386.

   ISBN 978-954-28-1336 - 1 (Сиела)

  

Сист. No: 39767

- 173 -

Кр/К355.48(497.2)(092)/Г 85ЦБ 39222

Динев, Ангел Господинов

   Последният войн на Царя и Отечеството в Стара Загора : Генерал-майор Никола Грозданов - живот, дейност и трагична съдба 1894 - 1976 : [Биогр.] / Ангел Динев ; [Предг.] Станчо Станчев ; Ред. кол. Станчо Станчев и др . - [Кюстендил] : Иван Сапунджиев, 2014 . - 456 с. : със снимки, цв. факс. ; 23 см

   Други ред. : А. Прокопиев, Д. Бойков, Д. Минчев, Й. Баев, Р. Евтимов, Р. Николов, С. Елдъров, Т. Петров, И. Сапунджиев. - Изд. се посвещава на 100 г. военноист. комисия 1914 - 2014. - На загл. с. местоизд. е София. - С бел. под линия. - Библиогр. с. 387 - 392.

   ISBN 978-954-9971-79-8 

  

Сист. No: 39965

- 174 -

Кр/К886.7(092)/М 57ЦБ 39228

Книга за Леда  : Спомени и есета /  Състав. Боян Попов и др ; [Предг.] Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 188 с. : със снимки ; 24Х20 см

   Други състав. : В. Цонева, Н. Инджов ; Авт. на статии : Н. Вълчев, И. Христова, В. Стоименова, Е. Пеониду, А. Арамов, Н. Григорова, Н. Инджов, Л. Писарева-Инджова, Г. Константинов, Й. Пеев, В. Анишчук, Р. Маринска, Д. Касабов, Н. Попова, Б. Дамянов, И. Калапишев, Г. Янев, А. Цандер, Н. Луканов, С. Миленкова, М. Пелева-Касабова, А. Харитонофф, В. Николова, М. Константинова, М. Гуркова, П. Панчев, Б. Попов, М. Миланова, Д. Милушева, М. Караламбова, Е. Вертерова, К. Боянов, Н. К. Цанков, М. Тонева, Д. Пелев, А. Детев, Л. Петкова, К. Димитрова, Д. Метева, Н. Христова, Ц. Дамянова, Н. Тодорков, В. Цонева, Р. Бейкър, А. Пантев, Р. Б. Малиън, Б. Ламбовски, И. Гранитски, Р. Стойков.

   ISBN 978-954-09-0813-7 

  

Сист. No: 39972

Краезнание - художествена литература

- 175 -

РВ/К886.7-31/С 38ЦБ 39215

Колев, Павел

   Наско Сираков Единакът : Биогр. роман / Павел Колев . - София : Ciela, 2014 . - 384 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1630-3 (Сиела)(меки кор.)

  

Сист. No: 39959

- 176 -

Кр/К886.7-93-2/Н 69, РД/К886.7-93-2/Н 69ЦБ 39095

Никленов, Димитър Йорданов

   Пъстроцветна въртележка : Пиеси за деца / Димитър Никленов ; Ред. Палмира Никленова . - [Ст. Загора] : Палмира, 2014

   На гърба на загл. с. отбелязана 2013.

   ISBN 978-954-9376-24-1 

  

Сист. No: 39836


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Евгени 20 21 
Алиенде, Изабела 45 
Алиенде, Исабел 45 
Ан, Джао 35 
Ангелова, Весела 50 
Ангелова, Весела Ангелова 50 
Анджела, Алберто 162 
Армантроут, Дженифър 76 
Багшоу, Тили 118 
Баева, Надя 71 109 
Балова, Татяна 31 
Балова, Татяна Кузманова 31 
Бери, Стив 46 
Билярски, Цочо 170 
Билярски, Цочо Василев 170 
Бимбалов, Радослав 128 
Блажев, Христо 126 
Блейк, Фани 47 
Божанкова, Ренета 42 
Божанкова, Ренета Ванкова 42 
Божилов, Венцислав 73 98 
Божилов, Венцислав Божидаров 73 98 
Божилов, Иван 138 
Божилов, Иван Ангелов 138 
Божилов, Илия 12 
Божилов, Илия Димитров 12 
Бон, Селин 1 
Борси, Таня 27 36 
Боуен, Джеймс 48 
Бояджиев, Валентин 163 
Бояджиев, Валентин Тодоров 163 
Бояджиев, Тодор 16 
Бояджиев, Тодор Костов 16 
Бояджиев, Цочо 138 
Бояджиев, Цочо Христов 138 
Бредбъри, Рей 49 
Бредбъри, Реймънд Дъглас 49 
Букай, Хорхе 4 
Бутовски, Иван 26 
Бърд, Джесика 105 
Бърдаров, Георги 40 
Бърдаров, Георги Костадинов 40 
Бърли, Кей 50 
Бърчет, Джан 143 144 145 
Ван Буй, Саймън 51 
Ван Луун, Хендрик 12 
Ван Луун, Хендрик Вилем 12 
Ван Луун, Хендрик Уилем 12 
Ван Хелсинг, Ян 2 3 
Василев, Георги 18 
Василев, Георги Христов 18 
Василева, Мария Петрова 13 
Велков, Андрей 120 121 
Вердън, Джон 52 
Виденова, Елка 76 116 
Виденова, Елка Йорданова 76 116 
Владимирова, Христина 57 
Воглър, Сара 143 144 145 
Войников, Живко 172 
Войников, Живко Гочев 172 
Вълева, Алекс 128 
Габровска, Дори 53 
Габровска, Дори Генадиева 53 
Ганчев, Марко 122 
Гарабедян, Илвана 97 
Гарабедян, Илвана Иванова 97 
Гарбузов, Генадий 31 
Гарбузов, Генадий Алексеевич 31 
Гаруд, Джули 53 
Генова, Ива 128 
Георгиев, Стоян 128 
Георгиева, Жечка 114 
Георгиева, Жечка Димитрова 114 
Георгиева, Кристина 88 103 112 
Георгиева, Кристина Стефанова 88 103 112 
Георгиева, Мария Кръстева 14 
Гергинов, Кръстю 20 21 
Германов, Владимир 68 
Германов, Владимир Милчев 68 
Главева, Десислава 69 
Госини & Семпе 146 147 
Госини, Ан 146 147 
Госини, Рьоне 146 147 153 154 155 156 
Гоудж, Айлийн 54 
Гоудж, Айлин 54 
Гоцев, Любен 20 21 
Гошева, Теофана 54 
Гошева-Стойнова, Теофана 54 
Гошева-Стойнова, Теофана Светозарова 54 
Гранитски, Иван 174 
Григоров, Радин 117 
Грийн, Сали 55 
Гюнтекин, Решат Нури 91 
Д'Амико, В. 172 
Дайнов, Евгений 19 
Дайнов, Евгений Александров 19 
Дамянов, Боян 93 
Дамянов, Боян Стефанов 93 
Дамянов, Дамян 139 
Дамянов, Дамян Красимиров 133 139 
Деверо, Джуд 56 
Делчев, Красимир 132 
Делчев, Красимир Желев 132 
Делчев, Петър 123 
Денолюбова, Теа 128 
Дечева, Гергана 77 78 79 
Джасим, Емил 128 
Джойс, Лидия 57 
Дибън, Деймиън 148 
Дивизиева, Юлия 128 
Дивър, Джефри 58 
Димитров, Иван Йорданов 174 
Димитров, Яни 128 
Димитрова, Весела 128 
Динев, Ангел 173 
Динев, Ангел Господинов 173 
Дограмаджян, Маргарита 89 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 89 
Донева, Мария 67 149 150 151 
Донева, Мария Вичева 67 
Дончева, Силва 32 
Егеланд, Том 59 
Елмазов, Емил 37 
Елмазов, Емил Генчев 37 
Енгелман, Карън 60 
Ениманева, Милица 3 
Енчев, Велизар 22 
Енчев, Велизар Пенков 22 
Загорчев, Марин 58 
Загорчев, Марин Иванов 58 
Зеланд, Вадим 5 
Златанова, Росица 56 
Златарова, Евдокия Светозарова 159 160 
Златев, Валентин 20 21 
Иванов, Георги 128 
Илиев, Божидар 69 
Илиев, Григор Николов 167 168 
Илиев, Илия Луканов 164 
Инджев, Иво 23 
Инджев, Иво Любомиров 23 
Инджов, Никола 174 
Инджов, Никола Иванов 174 
Йонков, Иво 99 
Йорданова, Диляна 59 
Йорданова, Надежда 128 
Йотова, Рая 1 
Йотова, Рая Петрова 1 
Калчев, Пламен 6 
Калчев, Пламен Петров 6 
Кантрел, Ребека 98 
Каракачанов, Красимир 170 
Каракачанов, Красимир Дончев 170 
Караколев, Димо 33 
Караколев, Димо Иванов 33 
Кас, Кийра 61 62 
Катинчаров, Васко 128 
Кемпрекос, Пол 74 
Кениън, Шерилин 82 83 84 
Кинг, Стивън 63 64 65 
Кинг, Стивън Едуин 63 64 65 
Китанова, Мартина 41 
Китипова, Мариана 4 
Китипова, Мариана Георгиева 4 
Китипова, Марияна 4 
Кодинова, Елена 111 
Кодинова, Елена Любенова 111 
Коев, Кольо 165 
Коев, Кольо Видев 165 
Коев, Светослав К. 2 
Коен, Леа 124 
Коен, Леа Пепо 124 
Кожухаров, Кънчо 24 
Кожухаров, Кънчо Иванов 24 
Колев, Павел 175 
Комогорова-Комата, Светлана 96 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 96 
Конъли, Джон 66 
Коубън, Харлан 67 
Коуел, Кресида 149 150 151 
Крайтън, Майкъл 68 
Кристи, Агата 69 
Кръстева, Мария 14 
Куин, Джулия 70 
Куманова, Лиляна 34 
Куманова, Лиляна Стоянова 34 
Кунц, Дийн 71 72 
Кунц, Дийн Р. 71 72 
Купър, Глен 73 
Къслър, Клайв 74 
Кючуков, Деян 49 75 
Лазаровски, Адриан 63 64 
Лазаровски, Адриан Николаев 63 64 
Лам, Кристина 119 
Ланди, Дерек 152 
Ленг, Джон 68 
Лескроарт, Джон 75 
Лилов, Григор 25 
Лилов, Григор Тодоров 25 
Лин, Джей 76 
Лозанов, Йордан 128 
Лорен, Кристина 77 78 79 
Лорън, Джилиан 80 
Луис, Сюзън 81 
Луканов, Илия 164 
Лукач, Джон 165 
Лукач, Джон Адалберт 165 
Лукач, Янос Алберт 165 
Льопти, Еманюел 153 154 155 156 
Люцканова, Весела 125 
Люцканова, Весела Иванова 125 
Майер, Георг 166 
Макариева, Анета 101 
Макариева-Лесева, Анета 101 118 
Макгрегър, Кинли 82 83 84 
Макгуайър, Джейми 85 
Мандаджиева, Лиляна 7 
Манолова, Савина 108 
Манолова, Савина Аспарухова 108 
Манушева, Ирина 15 85 
Манушева, Ирина Борисова 15 85 143 144 145 
Манчев, Иван 128 
Маринов, Александър 148 
Маринов, Александър Валентинов 148 
Маринов, Антонио 3 
Маринов, Марко Ганчев 122 
Маринов, Мартин 126 
Марков, Георги 169 
Маркова, Румяна 153 154 155 156 
Маркова, Румяна Димитрова 153 154 155 156 
Мейсън, Кони 86 87 
Мейър, Мариса 88 
Мечкаров, Владимир 8 
Милева, Снежана Цветанова 14 
Минкова, Петя 26 
Мирчева, Йоана 128 
Митренцева, Екатерина 157 
Митренцева, Екатерина Христева 157 
Митренцева, Екатерина Христова 157 
Михайлов, Теодор 128 
Михайлова, Мария 51 107 
Мичева, Паулина 52 
Мичева, Паулина Стойчева 52 
Мойс, Джоджо 89 
Молев, Владимир 55 60 
Молев, Владимир Георгиев 55 60 
Монинг, Карън Мари 90 
Морпурго, Майкъл 157 
Мундрова, Славянка 86 87 115 
Мундрова, Славянка Димитрова 86 87 
Мундрова-Неделчева, Славянка 115 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 86 87 115 
Мур, Юлисес 158 
Мурджев, Лазар 16 
Немчев, Вергил 66 
Немчев, Вергил Бинков 66 
Никленов, Димитър 176 
Никленов, Димитър Йорданов 176 
Никленова, Палмира 176 
Николов, Владимир Георгиев 132 
Николов, Григор 167 168 
Николова, Мариана 47 
Николова, Мариана Георгиева 47 
Ничева-Карастойчева, Ема 80 
Ничева-Карастойчева, Емилия 80 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 80 
Норбеков, М. 7 
Нури, Решат 91 
Овчаров, Николай 127 
Овчаров, Николай Димитров 127 
Олавсдотир, Ойдур Ава 92 
Павлова, Елена 72 
Павлова, Елена Павлова 72 
Павоун, Крис 93 
Панева, Мария 10 
Панева, Мария Л. 10 
Пантев, Андрей Лазаров 20 21 
Паркър, Оливия 94 
Паскалева, Златка 152 
Паскалева, Златка Паскалева 152 
Паскуалото, Марио 159 160 
Паунов, Стефан 92 
Паунова, Вера 105 113 
Пенева, Ваня 106 
Пенева, Ваня Илиева 106 
Пенкова, Йорданка 10 
Пенкова, Йорданка Христова 10 
Петкова, Симона 128 
Петров, Петър Стефанов 43 
Петров, Ростислав 59 
Петрова, Весела 5 
Петрова, Весела Филипова 5 
Петрова, Димитрия 82 83 84 94 
Петрова, Любомира 128 
Петрова, Юлиана 70 
Пешева, Ана Цветанова 35 
Пешева, Ани 35 
Пицути, Марко 27 36 
Попйорданов, Иван 38 
Попов, Боян 174 
Попов, Боян Николаев 174 
Порязов, Делчо 169 
Порязов, Делчо Радев 169 
Пройков, Венелин 146 147 
Пройков, Венелин Йовков 146 147 
Прошкова, Весела 65 
Прошкова, Весела Богомилова 65 
Радев, Симеон 170 
Радев, Симеон Трайчев 170 
Радичкова, Даниела 45 
Райс, Ан 96 
Ралчев, Румен 20 21 
Рафи, Елика 11 
Рачев, Никола 128 
Робъртс, Нора 97 
Розова, Надежда 119 
Розова, Надежда Иванова 119 
Ролинс, Джеймс 98 
Романов, Димитър 20 21 
Рос, Джонатан 41 
Русев, Богдан 46 129 
Русев, Богдан Бориславов 46 129 
Русев, Васил 128 
Русев, Калофер 130 
Самуилова, Ивинела 131 
Самуилова, Ивинела Вескова 131 
Сата, Прити 13 
Свинтила, Владимир 132 
Свинтила, Владимир Николов 132 
Семпе, Жан-Жак 146 147 153 154 155 156 
Симеонов, Драгомир 128 
Сиромахов, Иво 133 
Сиромахов, Иво Божанов 133 
Славов, Петко 128 
Стайков, Димитър 39 
Стайков, Димитър Антонов 39 
Стаменов, Т. 166 
Станилова, Надежда 128 
Станчев, Станчо 173 
Станчев, Станчо Стойчев 173 
Станчева, Надя 128 
Стаси, Фабио 99 
Стефанов, Петър 43 
Стефанова, Борислава 128 
Стивънсън, Стийв 159 160 
Стийл, Даниел 100 101 
Стоименова, Борислава 128 
Стойчев, Стамен 110 
Стойчев, Стамен Димов 110 
Стоянов, Христо 134 135 136 137 
Стоянов, Христо Недков 134 135 136 137 
Стърлинг, Джос 102 103 104 
Сугарев, Едвин 44 
Сугарев, Едвин Стефанов 44 
Суюндик, Шухрат 8 
Табаков, Николай 138 
Табаков, Николай Филипов 138 
Тенекеджиева, Цветелина 61 62 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 61 62 
Терзийски, Калин 139 
Терзийски, Калин Николов 139 
Тодоров, Антон 28 
Тодоров, Антон Динев 28 
Томов, Александър 9 
Томов, Александър Александров 9 
Томов, Петър Делчев 123 
Тотоманова, Мария Иванова 10 
Тотоманова-Панева, Мария Иванова 10 
Трифонов, Християн 128 
Турийска, Гери 128 
Туркони, Стефано 159 160 
Уолш, Нийл Доналд 14 
Уорд, Дж. Р. 105 
Фийдър, Джейн 106 
Фийни, Пени 107 
Филдинг, Хелън 108 109 
Филипова, Хубавинка 91 
Филипова, Хубавинка Николова 91 
Филипова, Юдит 162 
Филипс, Сюзън Елизабет 110 
Фолкс, Себастиан 111 
Форман, Майкъл 157 
Фостър, Лори 112 
Францис, Брус 15 
Фритцлер, Карл 172 
Фрост, Джанин 113 
Хамет, Дашиъл 114 
Хартас, Лио 143 144 145 
Хенри, Пати Калахан 115 
Христов, Кирил 128 
Христова, Мариана 74 
Христова, Мариана Тошкова 74 
Хувър, Колийн 116 
Хюбнер, Бени 140 141 
Цалова, Весела Лулова 158 
Цанева-Борси, Таня 27 36 
Ценкова, Ирина 90 
Ценкова, Ирина Стефанова 90 
Цонев, Киряк 171 
Цонев, Киряк Цонев 171 
Цонева, Виолета 174 
Цонева, Мирослава 171 
Цонева, Мирослава Кириякова 171 
Чеймбърс, Робърт У. 117 
Чернева, Юлия 102 104 
Чернева, Юлия Недкова 102 104 
Чизмарова, Елена 100 
Чолакова, Надя 29 
Чомакова, Кръстина 30 
Чопра, Дийпак 10 11 
Шелдън, Сидни 118 
Щерева, Ваня 142 
Щерева, Ваня Стоянова 142 
Юсафзаи, Малала 119 
Янева, Анелия 48 
Янева, Анелия Великова 48 
Янева-Китанова, Дафина 81 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 81 
Янков, Александър 20 21 
Cernuschi, Claudio 161 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз бях в разузнаването 22 
Аз излекувах неврози [и] страхови неврози 34 
Аз съм Малала 119 
Ангелите на гнева 66 
Антиоксидантно лечение на рака 31 
Апартамент в Рим 107 
Аскетът в мола и други разкази 139 
Басни в сегашно време 122 
Братството на черния кинжал 105 
Брачен капан 94 
Бриджет Джоунс: Луда по онова момче 109 
Бриджет Джоунс: На ръба на разума 108 
Булото 126 
Бурята на века 64 
България 2014 17 
България, писана с Бойко на шията 134 
Български загадки 167 
Български загадки 2 168 
Български психар 120 
Български работи 133 
Вербална хомеопатия 32 
Византия 138 
Всичко красиво започна после 51 
Възкресителят 73 
Гласовете на нощта 57 
Господар на желанието 84 
Да изгубиш Хоуп 116 
Да отвориш сърцето си 115 
Да поемеш риска 112 
Дао на освобождаването 15 
Двойна игра 143 
Детска литература 43 
Дипломатическа енциклопедия 20 21 
Дневникът 54 
Доктор Сън 65 
Дрога 68 
Другият В. Левский 137 
Елитът 62 
Живей бързо 29 
Живот наяве и насън 125 
За какво сте гладни? 11 
Забранените ЛЕК-АРСТВА, които лукуват. Търговци със здравето 36 
Завоите на българската история 2 163 
Записки по революцията 19 
Зелени сенки, бял кит 49 
Знаците 130 
И рибите заплакаха за Велко Кънев 39 
Игра на Изкормвач 45 
Игра на маски 140 
Изборът 61 
Изначалният хляб 37 
Инцидентът 93 
История на Библията 12 
Италианска афера 81 
Как да избегнеш драконово проклятие 151 
Как да си дресираш дракон 150 
Как да станеш пират 149 
Какво искат жените 47 
Каменните пазачи 158 
Клеймото 91 
Книга за Леда 174 
Коледа с малкия Никола 146 
Коремни мускули 41 
Кралят в жълто 117 
Красив играч 79 
Красив негодник 77 
Красив непознат 78 
Красиви и стройни с йога 13 
Кратка история на двайсети век 165 
Крес 88 
Кристал 103 
Куджо 63 
Къде отиваш, пътнико? 131 
Легендата за Линкълн 46 
Лечение с мокса 35 
Ловецът 75 
Лъжите на бащите 59 
Македония и Българското възраждане 170 
Малкият Никола се забавлява 147 
Малкият Никола: Ама че са странни момичетата! 154 
Малкият Никола: Смелчага 156 
Малкият Никола: Снимка на класа 155 
Малкият Никола: Татко ми подарява колело 153 
Мистерията на изчезналия амулет 90 
Навигаторът 74 
Наско Сираков Единакът 175 
Начинанието Алдебаран 3 
Невинна кръв 98 
Нещо повече от скандал 86 
Някои момичета 80 
Няма невъзможни неща 5 
Обир край Ниагарския водопад 160 
Образцов дом 142 
Огънят на дракона 145 
Осемлистната роза 92 
Остани 67 
От пръв поглед 101 
Отвъдни очи 72 
Пепеляшка 95 
Писма до сина ми Чочо 38 
Питър Пан трябва да умре 52 
Погромът над тракийските българи през 1913 г. 169 
Подлите времена 44 
Покоряването на шотландеца 82 
Политиците 25 
Полулош 55 
Последният войн на Царя и Отечеството в Стара Загора 173 
Последният танц на Чарли Чаплин 99 
Последното писмо от любимия 89 
Пощенска кутия за приказки 128 
Превратът срещу ГЕРБ и войната срещу демокрацията 24 
Премълчани истини за Ботевата чета 164 
Преобразяване 141 
Престъпление в Айфеловата кула 159 
Приливът на тайните 118 
Принц на нощта 113 
Приятели в беда 144 
Приятелство с Бога 14 
Произход и преселения на древните българи. Кавказки и азиатски паралели 172 
Проклятието на Дейн 114 
Протестните деца на България 135 
Психично благополучие в юношеската възраст 6 
Птича песен 111 
Първите дами 50 
Пъстроцветна въртележка 176 
Разговори за разузнаването 16 
Разкази по България 136 
Райко Кръвта: Убиецът на Георги Илиев 18 
Робският синдром на българите... 9 
Роден в грях 83 
Родът О'Дуайър 97 
Светът в очите на Боб 48 
Седемте духовни закона на успеха 10 
Секретните досиета доказват: Гешев остава жив след 9.IX.1944 г. 26 
Сензацията 53 
Скай 104 
Скрити манипулации 27 
Скритите съкровища на Египет 166 
Скълдъгъри Плезънт: Царството на злото 152 
Сладки мечти 110 
Списъкът "Октомври" 58 
Статус на истината 8 
Стаята 129 
Стокхолмската октава 60 
Стражи на историята 148 
Събирачът на дневници 124 
Съкровени желания 56 
Съпружески премеждия 106 
Тайните дневници на мис Миранда Чийвър 70 
Тайните общества 2 
Течна дружба 2 23 
Трънски разкази 123 
Търсачът на минало открива света 127 
Учителката Васила Саръиванова Йонова 1875 - 1963 30 
Феникс 102 
Фермата 161 
Философия на "Черната дупка" 7 
Фън шуй за успех в кариерата и бизнеса 1 
Ходещо бедствие 85 
Хоризонтално слънце 132 
Хоризонти на дигиталната литература 42 
Хотел Вандом 100 
Хрониките на звеното 121 
Царицата на прокълнатите 96 
Цената на удоволствието 87 
Черният призрак 157 
Черно кафе 69 
Шадоу Стрийт 77 71 
Шайка 2 - Сергей, Гоце и другите 28 
Шифърът на древните българи 171 
Ще те чакам 76 
[Двадесет и седем] велики футболни истории 40 
[Двадесет] 20 стъпки напред 4 
[Империум] Imperium 162 
[Шестдесет] 60 години с лековити минерални води (1950 - 2010) 33 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Актьори, български - биографии 39 
Актьори, български - биографии - спомени 38 
Антиоксиданти - влияние върху туморите - популярна литература 31 
Балнеотерапия - България - популярна литература 33 
Библия - история 12 
Бит и култура - Древен Рим - популярна литература 162 
Бог - популярна литература 14 
Ботева чета 1876 - история - популярна литература 164 
Българи - народопсихология - популярна литература 9 134 135 
България - външна политика - история - биографии 22 
България - външна политика - популярна литература 23 
България - вътрешна политика - биографии 26 
България - вътрешна политика - след 9. IХ.1944 19 
България - история 170 
България - история - нова - биографии 26 
България - история - популярна литература 167 168 
България - история, нова - биографии 173 
България - статистика - справочници 17 
Българска литература - теми, образи, сюжети 174 
Вода - лечебно действие - популярна литература 32 
Военна история - България - биографии 173 
Възраждане - България - история 170 
Вътрешна политика - България 24 
Вътрешна политика - България - биографии 28 
Вътрешна политика - Пакистан 119 
Генерали, български - от пехотата - биографии 173 
Геомантия - Древен Китай 1 
Гимнастика на йогите - наръчници и ръководства 13 
Готварство - рецепти - популярна литература 11 
Дейци на културата - история - биографии 163 
Детска и юношеска литература, българска - 1800 - 1945 г. - история 43 
Детска и юношеска литература, българска - 1800 - 1945 г. - теми, образи, сюжети 43 
Дипломатическо право - енциклопедии 20 21 
Египет - история - популярна литература 166 
Египет - старини - популярна литература 166 
Западна Тракия - население - история 169 
Зърнено-житни култури - хранителни и лечебни свойства - рецепти 37 
Извънземни цивилизации - популярна литература 3 
Източна Тракия - население - история 169 
Икономическа психология - популярна литература 1 
Икономическо поведение - България - биографии 25 
Информационни и комуникационни технологии - културологични и социологични проблеми 42 
История - България - нова 163 
История - България - средни векове 172 
История - Древен Рим - популярна литература 162 
История, нова - на света - популярна литература 165 
Йога - наръчници и ръководства 13 
Киноактьори, български - биографии - спомени 38 
Конституционно право - енциклопедии 20 
Корупция - България 24 28 
Лекарства - търговия - в света - популярна литература 36 
Литература, електронно-дигитална - философия и естетика 42 
Литературен живот - България - връзка с политиката - философско-естетически проблеми 44 
Личност - психология - популярна литература 4 7 8 10 11 
Мафия - България - биографии 18 
Мафия - в България 29 
Медитация - популярна литература 15 
Международни отношения, политически - влияние на религиите - енциклопедии 21 
Международни политически отношения - България и Русия - биографии 28 
Международни политически отношения - България и Русия - популярна литература 23 
Международни политически отношения - популярна литература 27 
Международно право - енциклопедии 20 
Народна медицина - Китай - наръчници и ръководства 35 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 31 
Научни открития, световни - в медицината - популярна литература 36 
Национален въпрос и национална политика - Македония - история 170 
Национална сигурност - енциклопедии 21 
Националноосвободително движение - България - история 164 
Неврози - диагностика и лечение - популарна литература 34 
Образование - Габарево, Старозагорска област - история 30 
Обреди и обичаи, погребални - при прабългарите - история 172 
Обществено-политически живот - България 29 
Организирана престъпност - България - популярна литература 18 
Парапсихология - популярна литература 5 
Партии, политически - България 24 
Партии, политически - България - биографии 28 
Писатели, български - на детска и юношеска литература - творчество 43 
Поведение - популярна литература 10 
Поети, български - спомени 174 
Политици, български - биографии 25 
Политици, български - история - биографии 163 
Полицаи, български - история - биографии 26 
Прабългари - произход и история - популярна литература 171 172 
Права на детето - Пакистан - нарушаване 119 
Преселение на народите - история 172 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - история 44 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - в света - популярна литература 19 
Психология - на юношите - популярна литература 6 
Психотерапия - популярна литература 34 
Разузнаване - България - история - биографии 22 
Разузнавачи, световни - на XXI в. - интервюта 16 
Рак - профилактика и лечение - популярна литература 31 
Режисьори, български - биографии 39 
Русия - външна политика - популярна литература 23 
Самоусъвършенстване - популярна литература 4 
Световна политика - популярна литература 19 
Световно стопанство - популярна литература 27 
Семейни отношения - психология - популярна литература 10 
Стара история, световна - популярна литература 171 
Стопански кризи - в света - популярна литература 27 
Страх - психологични проблеми - популярна литература 34 
Тайни общества - влияние върху обществения живот - история - интервюта 2 
Таоизъм - популярна литература 15 
Тракийски въпрос - история 169 
Тумори, злокачествени - популярна литература 31 
Успех - в бизнеса - популярна литература 1 
Учители, български - биографии 30 
Физически упражнения - наръчници и ръководства 41 
Фитотерапия - Китай - наръчници и ръководства 35 
Футбол, световен - история - популярна литература 40 
Футболисти, световни - биографии - популярна литература 40 
Хомеопатия - връзка с отделни моторни функции - популярна литература 32 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 41 
Хранене - хигиена - популярна литература 11 
Християнство - популярна литература 14 
Човек - връзка с околната среда - популярна литература 1 32 
Юноши - психология и поведение - популярна литература 6 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Адамс, Джеферсън 16 
Алиенде, Исабел (2.8.1942) 45 
Анджела, Алберто (1962) 162 
Бетс, Ричърд 16 
Блок, Лоурънс 16 
Бобков, Филип Денисович (1925) 16 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 164 
Бояджиев, Валентин Тодоров (1950) 163 
Бояджиев, Тодор Костов (10.10.1939) 16 
Браун, Ф. Рииз 16 
Валкорт, Ричард 16 
Вареников, Валентин Иванович (1923 - 2009) 16 
Василев (Арарски), Райко (Кръвта) (1970) 18 
Войников, Живко Гочев (24.12.1966) 172 
Гешев, Никола Христов (1896 - 1964) 26 
Годсън, Рой 16 
Грозданов, Никола Иванов (3.7.1894 - 24.10.1976) 173 
Гудман, Алън 16 
Гудман, Мелвин 16 
Дали, Пол 16 
Дибън, Деймиън (23.12.1965) 148 
Енчев, Велизар Пенков 22 
Илиев, Васил Андреев (22.1.1965 - 25.4.1995) 29 
Илиев, Георги Андреев (22.7.1966 - 25.8.2005) 18 29 
Илюхин, Виктор Иванович (1.3.1949 - 19.3.2011) 16 
Канторов, Валерий Федорович (1945) 16 
Караколев, Димо Иванов (24.12.1924 - 1998?) 33 
Кирпиченко, Вадим Алексеевич (1922 - 2005) 16 
Кобаладзе, Юрий Георгиевич (22.1.1949) 16 
Кондауров, Алексей Петрович (26.3.1949) 16 
Коубън, Харлан (1962) 67 
Крючков, Владимир Александрович (1924 - 2007) 16 
Кънев, Велко Христов (1948 - 2011) 39 
Леонов, Николай Сергеевич (22.8.1928) 16 
Лилов, Григор 25 
Лукин, Владимир Петрович (13.7.1937) 16 
Любимов, Александр Михайлович (23.6.1962) 16 
Майоров, Вадим Михаилович 16 
Майорова, Лариса Василиевна 16 
Макинтош, Елизабет 16 
Маргиота, Франк 16 
Мелтън, Кийт 16 
Милева, Леда (5.2.1920 - 5.2.2013) 174 
Милис, Джон (? - 4.6.2000) 16 
Наско Петков Сираков (26.4.1962) 175 
О'Мали, Едуард 16 
Овчаров, Николай Димитров (1957) 127 
Орешарски, Пламен Василев (21.2.1960) 28 
Пинкас, Уолтър 16 
Пицути, Марко (1971) 27 36 
Попйорданов, Петър Ив. (Чочо)(11.6.1964 - 5.5.201) 38 
Порязов, Делчо Радев (14.11.1932) 169 
Първанов, Георги Седефчов - президент (28.6.1957) 28 
Робъртс, Дъглас 16 
Рос, Джонатан 41 
Самуилова, Ивинела Вескова (1971) 131 
Саръиванова-Йонова, Васила Станчева (1875 - 1963) 30 
Сталин (Джугашвили), Йосиф Висарионович(1878-1953) 165 
Станишев, Сергей Дмитриевич (5.5.1966) 28 
Стоянов, Христо Недков 135 
Тенет, Джордж Джон (5.1.1953) 16 
Томов, Александър Александров (3.7.1944) 9 
Трубников, Вячеслав Иванович (25.4.1944) 16 
Труман, Хари С. (8.5.1884 - 26.12.1972) 165 
Уипъл, Дейвид 16 
Уолш, Нийл Доналд (1943) 14 
Филби, Ким (1912 - 1988) 16 
Фингър, Томас 16 
Фолкс, Себастиан (1953) 111 
Хаас, Ричард 16 
Хитлер, Адолф (1889 - 1945) 165 
Цонев, Киряк Цонев (1938) 171 
Цонева, Мирослава Кириякова 171 
Шебаршин, Леонид Владимирович (1935 - 2012) 16 
Юсафзаи, Малала 119 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Банкя 33 
Бургас 33 
България 9 17 18 22 23 24 25 26 28 29 30 33 38 39 43 44 134 135 163 164 167 168 170 171 172 173 174 
Горна баня 33 
Древен Египет 166 
Древен Рим 162 
Западна Тракия 169 
Източна Тракия 169 
кв. Овча купел, София 33 
Китай 35 
Македония 170 
Наречен 33 
Павел баня 33 
Пакистан 119 
Русия 23 
с. Габарево, общ. Павел баня 30 
с. Стефан Караджово, общ. Болярово, обл. Ямбол 33 
Стара Загора 173 174 
Хисаря 33