Общ отдел

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 48410

ПРИНЦИПИТЕ на музейната мрежа и образованието. Учебният музей - функции и стратегии : Науч. конф. уъркшоп, РИМ Хасково и Музей Александровска гробница, 5 и 6 юни 2009 г. / Глав. ред. Татяна Шалганова ; Ред. кол. Иван Маразов и др. - София : Захарий Стоянов, 2010. - 240 с. : със снимки, някои цв. ; 24 см

Др. ред.: И. Маразов, Ч. Попов, О. Минаева, В. Ганева, Е. Тодорова. - Текст и на рус. ез. ; Библиогр. след отд. докл. ; Верният ISBN е 978-954-09-0516-7.

ISBN 954-978-954-09-0516-7 (грешен)

Сист. N: 160087

Корица   Съдържание   

Обществени науки

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3484

СТО години Национална музикална академия = Centenery of the National Academy of Music / Състав. и ред. Наташа Япова, Илия Граматиков ; Прев. на англ. Мария Змийчарова ; Снимки Василка Балевска и др. ; [С думи от] Румен Радев и др. ; [С думи от] Сава Димитров. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2021. - 283 с. : със снимки, факс. ; 30 см

Други фотогр.: В. Викторов, ДА Архиви, ЦДА, ДА София, лични арх. ; С думи и от: Н. Денков, В. Минеков, Й. Фандъкова, С. Димитров. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-7566-07-9

Сист. N: 159751

Корица   Съдържание   

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 48418

СТАНКОВ, Валентин Кръстев

Балкански етюди / Валентин Станков ; Рец. Дончо Градев ; Встъп. статия Андрей Пантев. - София : Фонд. Потенциал, 2001. - 240 с. : с табл., к. ; 20 см

Съдържа и: Балканите и хората / А. Пантев ; Библиогр.: с 236-240 ; Бел. под линия.

ISBN 954-763-008-3

Сист. N: 160139

- 4 -

Тъмбнейл

ЦБ 48442

ХРИСТОВ, Христо Станев

Тодор Живков : Биография / Христо Христов. - 2. изд.- София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010. - 640 с., [20] с. : ил. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

С рез. на англ. - Библиогр. с. 617 - 623 ; Азб. индекс.

ISBN 978-954-28-0586-1 (Сиела)

Сист. N: 160448

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 48443

ХРИСТОВ, Христо Станев

Империята на задграничните фирми : Създаване, дейност и източване на дружествата с бълг. участие зад граница 1961-2007 / Христо Христов. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2009. - 364 с., [32] с. : ил. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Съдържа и Сп. на задграничните дружества в периода 1962-1995 г. - Библиогр. с. 347-349 ; Азб. индекс.

ISBN 978-954-28-0540-3 (Сиела)

Сист. N: 160469

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 48446

БЕЛЕНЕ - място на памет? : Антропологична анкета / Състав., предг. Даниела Колева. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010. - 281 с. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-28-0714-5 (Сиела)

Сист. N: 160480

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 48449

НАРОДНА култура на балканджиите : Т. 1 - / Науч. ръководител, състав. и ред. Ангел Гоев. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 1996 -.- 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. А. Гоев е Ангел Гоев Ангелов. - Изд. на Архит.-етногр. музей Етър - Габрово.

Т. 9. / Стефка Боева и др. - 2012. - 232 с. : с ил., портр.

Съдържа материали и от: Анюта П. Каменова-Борин, Йордан Николов Касабов, Дарина Илиева, Милена Николова, Даниела Ганчева, Мирослав Йорданов, Венелина Илиева, Галя Йорданова, Величка Илиева, Надка Василева, Росица Бинева, Теодора Василева, Георги Георгиев, Мая Джамбазова, Юлияна Шулекова, Мирослав Тошев, Ангел Гоев, Румяна Денчева, Тодорка Стефанова, Марияна Ибришимова-Петрова, Вела Лазарова. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-400-788-1 (т. 9)

Сист. N: 160739

Математика. Естествени науки

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ 48430

НАЙДЕНОВ, Янчо Стоянов

Екология и основи на опазване на жизнената дейност / Янчо Найденов. - София : Слав. култура и образование, 2002. - 144 с. : с фиг., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 141-144.

ISBN 954-90687-9-X

Сист. N: 160178

- 9 -

Тъмбнейл

ЦБ 48432

ФИЗИКА : [Учебник за ВУЗ] / Страхил Д. Тошев и др. ; Под ред. на [и с предг. от] Нено Иванчев. - София : Наука и изкуство, 1987. - 642 с. : с фиг. ; 22 см

Др. авт.: И. Баев, М. Маринов, Л. Бончев.

Сист. N: 160216

Медицина

- 10 -

Тъмбнейл

ЦБ 48363

ДВИГАТЕЛНИ и кожни проблеми : Уникален наръчник, събрал мъдростта и безценния опит на нар. медицина / Състав. Елена Ковачева. - [София] : Муузон, 2016. - 160 с. ; 21 см

Кн. е част от поредицата Да преборим без лекарства.

ISBN 978-619-158-027-9

Сист. N: 159672

Изкуства

- 11 -

Тъмбнейл

ЦБ 48354

КОНЧАЛОВСКИ, Андрей

Долни истини / Андрей Кончаловски ; Прев. от рус. София Бранц. - София : Колибри, 2004. - 464 с. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Съдържа и: Филмогр. и награди: с. 431-446 ; Показалец: с. 447-461.

ISBN 954-529-295-4 (Colibri)

Сист. N: 159639

- 12 -

Тъмбнейл

ЦБ 48355

КОНЧАЛОВСКИ, Андрей

Възвисяваща лъжа / Андрей Кончаловски ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Колибри, 2004. - 444 с. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Съдържа и: Филмогр. и награди: с. 407-422 ; Показалец: с. 423-441. - Кн. е продълж. на Долни истини / А. Кончаловски.

ISBN 954-529-296-2 (Colibri)

Сист. N: 159643

- 13 -

Тъмбнейл

ЦБ 48357

КАРИЕР, Жан-Клод

Невидимият филм / Жан-Клод Кариер ; Прев. от фр. Антоанета Овчарова. - София : Колибри, 2003. - 260 с. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Съдържа и: Показалец: с. 220-225 ; Филмогр. и награди: с. 226-257.

ISBN 954-529-275-Х (Colibri)

Сист. N: 159645

- 14 -

Тъмбнейл

ЦБ 48359

ВЕНДЕРС, Вим

Логиката на образите : [Есета и разговори] / Вим Вендерс ; Състав. Владимир Н. Трифонов ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Колибри, [2003]. - 372 с. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Вим Вендерс е псевд. на Ернст Вилхелм Вендерс. - Съдържа и: Показалец: с. 288-296 ; Филмогр. и награди: с. 297-310.

ISBN 954-529-254-7 (Colibri)

Сист. N: 159651

Литературознание

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 48444

ДОЙНОВ, Пламен Иванов

Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" : Казуси в лит. поле на НРБ / Пламен Дойнов. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2017. - 372 с. : с табл. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 363-371 и под линия.

ISBN 978-954-28-2279-0 (Сиела)

Сист. N: 160470

Корица   Съдържание   

Чужда художествена литература

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБ 48358

ЛЕСКРОАРТ, Джон

Под подозрение : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : СББ Медиа, 2015. - 296 с. ; 20 см. - (Поредица Майсторите на трилъра : Поредица на Story ; 6)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

ISBN 978-954-399-121-1 (SBB Media)

Сист. N: 159649

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 48360

ВОРОНИН, Андрей

Товар за слепия : [Роман] / Андрей Воронин ; Прев. от рус. Розалина Евдокимова. - 2. изд.- София : Труд, 2011. - 271 с. ; 20 см. - ([Поредица] Крале на криминалния роман ; 10)

ISBN 978-954-398-116-8

Сист. N: 159654

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4186

ШЕГОВИТИ истини: хумор, ирония, каламбури, сатира : (Сб. мисли и афоризми) / Състав. Веселина Ганева, Любен Атанасов. - София : Наука и изкуство, 1985. - 467 с. ; 17 см

Именен показалец на авт.: с. 423-453.

Сист. N: 159677

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 48364

ДЕ Силва, Ренита

Под небето на Индия : [Роман] / Ренита Де Силва ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : СББ Медиа, 2021. - 360 с. ; 20 см. - (Поредица Световни бестселъри)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-410-6 (SBB Media)

Сист. N: 159678

- 20 -

Тъмбнейл

ЦБ 48367

КРЕНЦ, Джейн Ан

Дим в огледалата : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Таня Танева-Гарабедян. - 2. изд.- София : Санома Блясък България, 2011. - 240 с. ; 20 см. - (Поредица Кралиците на трилъра)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Разпространява се с изд. на СББ.

ISBN 978-954-8186-66-7

Сист. N: 159685

- 21 -

Тъмбнейл

ЦБ 48368

ЛОУЕЛ, Елизабет

Да бягаш от страх : [Роман] / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : СББ Медиа, 2014. - 304 с. ; 20 см. - (Поредица Майсторите на трилъра : Поредица на Story)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с изд. на СББ.

ISBN 978-954-399-100-6 (SBB Media)

Сист. N: 159686

- 22 -

Тъмбнейл

ЦБ 48369

ДОЙЛ, Артър Конан

Палецът на инженера : [Сб. с 5 разказа] / Артър Конан Дойл ; Прев. [от англ.] Илия Азанов, Милена Трандева. - София : Millenium, 2014. - 192 с. ; 20 см. - (Поредица Златни криминални разкази и романи)

С биогр. данни за авт. на кор. - Имената на прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-515-256-6 (Милениум)

Сист. N: 159689

- 23 -

Тъмбнейл

ЦБ 48381

МАРС, Джим

Сестри на розата : Спомените на Селест Левеск / Джим Марс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : Ciela, 2010. - 472 с. ; 21 см. - ([Поредица] CLIO исторически романи)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-0731-5 (Сиела)

Сист. N: 159724

- 24 -

Тъмбнейл

ЦБ 48384

КУИН, Джулия

Предложение от джентълмен : [Роман] : [Историята на Бенедикт] / Джулия Куин ; Прев. [от англ.] Диана Кутева. - София : Ибис, 2022. - 428 с. ; 20 см. - (Поредица Бриджъртън ; 3)

Джулия Куин - псевд. на авт. Джули Котлър Потингър.

ISBN 978-619-157-373-8

Сист. N: 159746

- 25 -

Тъмбнейл

ЦБ 48385

СИМЕНОН, Жорж Жозеф Кретиен

Коледата на Мегре : [3 криминални разказа] / Жорж Сименон ; Прев. [от фр.] Гриша Атанасов. - София : Ера, 2018. - 216 с. ; 20 см

С кратки биогр. данни за авт. на кор. ; Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-492-5

Сист. N: 159759

- 26 -

Тъмбнейл

ЦБ 48388

КЛЕЙПАС, Лайза

Дявол под прикритие : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2021. - 320 с. ; 20 см. - (Библ. Любов и съдба)

ISBN 978-619-165-110-8

Сист. N: 159781

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБ 48392

ХАУЪРД, Линда

Мисията на Макензи : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ.] Милена Бояджиева. - София : Коломбина, 2001. - 222 с. ; 20 см. - ([Поредица] Арлекин Бестселър ; 59)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-732-033-5

Сист. N: 159786

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 48394

РОБЪРТС, Нора

Ирландско сърце : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Галина Курчатова. - София : Коломбина, 2000. - 254 с. ; 20 см. - ([Поредица] Арлекин Супер Романс ; 47)

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-706-075-9

Сист. N: 159821

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 48395

ЛИНДЪН, Каролайн

Цената на един скандал : [Роман] / Каролайн Линдън ; Прев. [от англ.] Валентина Рашева-Джейвънс. - София : СББ Медиа, 2016. - 264 с. ; 20 см. - (Поредица Ист. любовни романи. Кол. Любов и страст)

К. Линдън е псевд. на авт. Фийби Белсей ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се продава само с изд. на СББ Медиа.

ISBN 978-954-399-186-0 (SBB Media)

Сист. N: 159828

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 48411

ХИЛТЪН, Л. С.

Маестра : Роман / Л. С. Хилтън ; Прев. от англ. Калина Лазарова. - Пловдив : Хермес, 2016. - 288 с. ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор. - Сл. кн. е със загл. Домина.

ISBN 978-954-26-1604-7

Сист. N: 160098

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБ 48412

ХИЛТЪН, Л. С.

Домина : Роман / Л. С. Хилтън ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2017. - 288 с. ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор. - Сл. кн. е със загл. Ултима, а Ч. 1. от трилогията е Маестра.

ISBN 978-954-26-1723-5

Сист. N: 160123

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБ 48413

ХИЛТЪН, Л. С.

Ултима : Роман / Л. С. Хилтън ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2019. - 264 с. ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор. - Ч. 1. и Ч. 2. от трилогията са със загл. Маестра и Домина.

ISBN 978-954-26-1885-0

Сист. N: 160126

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБ 48419

ХЪРБЪРТ, Франк

Дюн : [Романи] : Т. 1 - 3 / Франк Хърбърт ; [Прев. от англ.]. - София : Бард, 2004.- 21 см. - ([Поредица] Велики майстори на фентъзи и фантастика)

Ориг. загл. Dune / Frank Herbert.

Т. 1. Дюн ; Месията на Дюн / Прев. Виолета Чушкова, Любомир Николов. - 2004. - 752 с.

Съдържа и Терминология на империята.

ISBN 978-954-584-009-8 (т. 1)

Сист. N: 160140

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБ 48421

ХОБ, Робин

Придворният убиец : Кн. 1 - 3 / Робин Хоб ; Прев. [от англ.]. - [София] : Амбър, 2001.- 21 см

Амбър е търговска марка на Бард.

Кн. 1. Тайните на занаята / Прев. Юлиян Стойнов. - 448 с.

ISBN 954-585-231-3 (кн. 1)

Сист. N: 160141

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБ 48422

ХОБ, Робин

Придворният убиец : Кн. 1 - 3 / Робин Хоб ; Прев. [от англ.]. - [София] : Амбър, 2001.- 21 см

Амбър е търговска марка на Бард.

Кн. 2. Кралска поръчка / Прев. Крум Бъчваров. - 592 с.

ISBN 954-585-260-7 (кн. 2)

Сист. N: 160143

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБ 48423

МОНИНГЪР, Дж. П.

Карта към теб : Роман / Дж. П. Монингър ; Прев. [от англ.] Габриела Кожухарова. - София : СофтПрес, 2019. - 360 с. ; 20 см

Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-473-1

Сист. N: 160147

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБ 48424

ХОБ, Робин

Придворният убиец : Кн. 1 - 3 / Робин Хоб ; Прев. [от англ.]. - [София] : Амбър, 2001.- 21 см

Амбър е търговска марка на Бард.

Кн. 3. Тронът / Прев. Крум Бъчваров. - 752 с.

ISBN 954-585-276-3 (кн. 3)

Сист. N: 160152

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБ 48427

ИЙСТЪН, Биби

[Четиридесет и четири] 44 глави за четирима мъже : [Мемоар] / Биби Ийстън ; Прев. от англ. Николина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2020. - 304 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 303-304.

ISBN 978-954-27-2479-7

Сист. N: 160168

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБ 48429

САЙМЪНСЪН, Хелън

Последната битка на майор Петигрю : Роман / Хелън Саймънсън ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - Пловдив : Хермес, 2016. - 400 с. ; 21 см

За авт.: с. 399.

ISBN 978-954-26-1600-9

Сист. N: 160173

Българска художествена литература

- 40 -

Тъмбнейл

ЦБ 48391

ДОНЧЕВ, Антон Николов

Сянката на Александър Велики : [Ист. роман] / Антон Дончев. - София : Захарий Стоянов, 2016. - 352 с. ; 22 см

Съдържа: Кн. 1: с. 7-125 ; Кн. 2: с. 129-233 и Кн. 3: с. 237-349.

ISBN 978-954-09-1010-9

Сист. N: 159784

- 41 -

Тъмбнейл

ЦБ 48414

ЛАЗАРОВА, Ружа

Дълбоко в деколтето : Роман / Ружа Лазарова. - София : Ciela, 2014. - 164 с. ; 21 см

С биогр. данни за авт. на кор.

ISBN 978-954-28-1484-9 (Сиела)

Сист. N: 160127

- 42 -

Тъмбнейл

ЦБ 48428

ПЕНЕВ, Пенчо

Нагоре по обратния път : [Автобиография] / Пенчо Пенев ; Худож. Васил Докев-Вадо. - София : Светулка 44 Атеней, 2021. - 420 с. ; 22 см

ISBN 978-954-309-306-9

Сист. N: 160169

- 43 -

Тъмбнейл

ЦБ 48434

МАРКОВ, Марко Иванов

Събрани съчинения : В 8 [9] т. / Марко Марков ; Състав. Георги Ангелов. - Пловдив : КСИ, 2020 -.- 20 см

На 1 и 2 т. отбелязано Събр. съчинения в 8 тома, от т. 3 - в 9 т.

Т. 6. Преводи. - 2021. - 520 с.

Биогр. данни за авт.: с. 5-6.

ISBN 978-954-2942-48-1 (т. 6)

Сист. N: 160283

- 44 -

Тъмбнейл

ЦБ 48435

МАРКОВ, Марко Иванов

Събрани съчинения : В 8 [9] т. / Марко Марков ; Състав. Георги Ангелов. - Пловдив : КСИ, 2020 -.- 20 см

На 1 и 2 т. отбелязано Събр. съчинения в 8 тома, от т. 3 - в 9 т.

Т. 7. Преводи. - 2022. - 454 с.

Биогр. данни за авт.: с. 5-6.

ISBN 978-954-2942-50-4 (т. 7)

Сист. N: 160287

- 45 -

Тъмбнейл

ЦБ 48438

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) : Т. 1 - 4. / Състав., въвед. Ивайло Знеполски. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010 - 2021.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Т. 1. - 2010. - 440 с.

Съдържа статии от: И. Знеполски, А. С. василева, А. Е. Лихарски, Б. М. Дживодерова, Б. И. Христова, Б. Д. Кънев, Б. Н. Йолов, В. П. Цанкова, В. Е. Генова, Г. Б. Недялков, Е. К. Тенева-Сапунджиева, И. В. Гуляшки, И. Г. Минчев, И. А. Хаджииванов, Й. В. Съев, К. А. Цветанска, К. Азарян, М. Б. Вучева, М. Х. Райкова, М. Х. Сивкова. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-28-0716-2 (т. 1. Сиела)

Сист. N: 160424

- 46 -

Тъмбнейл

ЦБ 48439

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) : Т. 1 - 4. / Състав., въвед. Ивайло Знеполски. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010 - 2021.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Т. 2. - 2010. - 426 с.

Съдържа статии от: М. Бойрикова, М. Г. Абаджиева-Елисеева, М. К. Караковалева, М. Г. Неделчева, М. Д. Гечев, М. А. Даскалов, Н. Драгова, Н. Мочкова, П. Ванчев, П. Стоянов, П. П. Ангелова, Р. Т. кацарова, Р. Г. Нейков, Р. И. Дживодерова, С. С. Дамянова, С. Македонски, С. И. Богданов, С. И. Попиванова, С. Хр. Ковачев, Т. А. Санкева, Х. Б. Авксентиев, Ц. С. Тодоров, Ц. Т. Пацина.

ISBN 978-954-28-0717-9 (т. 2. Сиела)

Сист. N: 160431

- 47 -

Тъмбнейл

ЦБ 48440

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) : Т. 1 - 4. / Състав., въвед. Ивайло Знеполски. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010 - 2021.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Т. 3. - 2015. - 388 с., [40] с. : ил., портр., факс.

Съдържа статии от: И. Знеполски, С. М. Майер, Ц. Джерманова, И. Апостолов, А. Николов,, П. Неделкин, Н. Киселкова, С. А. Узунова, Р. Тренкова, Х. Мандев-Хижар, Н. Б. Начев, С. Атанасов.

ISBN 978-954-28-1691-1 (т. 3. Сиела)

Сист. N: 160432

- 48 -

Тъмбнейл

ЦБ 48441

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) : Т. 1 - 4. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2010 - 2021.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Т. 4. / Състав. Михаил Груев, Димитър Щ. Димов ; Предг. Димитър Щ. Димов. - 2021. - 504 с. : с ил.

Възприетата форма на името на състав. Димитър Щ. Димов е Димитър Димов Димов ; Съдържа статии от: Христо Чобанов "Бай Ганчо", Макри Гюлева, Георги Гадючков, Велико Илиев, Петър Станковски, Тодор Гелев, Ангел Шишков, Петър Колев, Анастасия Яначкова, Минка Пионова, Филип Кутин, Огнян Димитров, Мария Поцева, Нонка Чардакова, Йордан Цанков, Мария Дочева.

ISBN 978-954-28-3702-2 (т. 4. Сиела)

Сист. N: 160433

- 49 -

Тъмбнейл

ЦБ 48452

ВРЪБЧЕВ, Георги

Акорди : Разкази / Георги Връбчев ; Ред. Явор Цанев. - [Пещера] : Планини, 2021. - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-619-92034-0-8

Сист. N: 160775

Литература за деца и юноши

- 50 -

Тъмбнейл

ЦБ 48353

ПЕНЧЕВ, Станчо

Седем приказки : Крилати истории от разни времена / Станчо Пенчев ; Худож. Петър Китински. - София : Рал Колобър, 2007. - 104 с. : с ил. ; 20 см

Кор. загл.: 7 приказки.

ISBN 978-954-9400-43-4

Сист. N: 159631

- 51 -

Тъмбнейл

ЦБ 48374

РУЕ, Анна

Магическата аптека. Тайната на града на Вечните : [Роман] / Анна Руе ; С ил. на Клаудия Карлс ; Прев. [от нем.] Евелина Банева. - София : Архипелаг, 2020. - 296 с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Магическата аптека ; Кн. 3)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Турнирът на хилядата таланта.

ISBN 978-954-456-040-9

Сист. N: 159708

- 52 -

Тъмбнейл

ЦБ 48375

РУЕ, Анна

Магическата аптека. Турнирът на хилядата таланта : [Роман] / Анна Руе ; С ил. на Клаудия Карлс ; Прев. [от нем.] Евелина Банева. - София : Архипелаг, 2021. - 272 с. : с ил. ; 22 см - (Поредица Магическата аптека ; Кн. 4.)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Градът на изкуственото време.

ISBN 978-954-456-050-8

Сист. N: 159711

- 53 -

Тъмбнейл

ЦБ 48376

РУЕ, Анна

Магическата аптека. Градът на изгубеното време : [Роман] / Анна Руе ; С ил. на Клаудия Карлс ; Прев. [от нем.] Евелина Банева. - София : Архипелаг, 2021. - 288 с. : с ил. ; 22 см - (Поредица Магическата аптека ; Кн. 5.)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сл. кн. е със загл. Посланието на вила "Еви".

ISBN 978-954-456-051-5

Сист. N: 159712

- 54 -

Тъмбнейл

ЦБ 48377

РУЕ, Анна

Магическата аптека. Посланието на вила "Еви" : [Роман] / Анна Руе ; С ил. на Клаудия Карлс ; Прев. [от нем.] Евелина Банева. - София : Архипелаг, 2021. - 280 с. : с ил. ; 22 см - (Поредица Магическата аптека ; Кн. 6.)

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-456-056-0

Сист. N: 159713

- 55 -

Тъмбнейл

ЦБ 48378

ЕМЕРСЪН, Маркъс

Дневникът на един нинджа 5 : Шок и ужас в деня на талантите : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. Коста Сивов. - Пловдив : Хермес, 2019. - 200 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Дневникът на един нинджа ; 5)

ISBN 978-954-26-1897-3

Сист. N: 159714

- 56 -

Тъмбнейл

ЦБ 48379

ДЕМЕРС, Доминик

Шантавата министърка : [Роман за деца] / Доминик Демерс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от фр.] Анета Пантелеева. - [София] : Прозорец, 2021. - 80 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Приключенията на госпожица Шарлот ; [Кн. 4])

Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - На предзагл. с. изд. е Прозорче.

ISBN 978-619-243-194-5

Сист. N: 159715

- 57 -

Тъмбнейл

ЦБ 48380

ЕМЕРСЪН, Маркъс

Дневникът на един нинджа 6 : Бандити в училище "Бюканън" : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. Коста Сивов. - Пловдив : Хермес, 2020. - 208 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Дневникът на един нинджа ; 6)

ISBN 978-954-26-1920-8

Сист. N: 159717

География

- 58 -

Тъмбнейл

ЦБ 48352

ГРАДИНАРОВА, Пламена

Косово : Моята 2007 година / Пламена Градинарова ; Фотогр. Пламена Градинарова, Едмундас Греймас. - София : Колхида, 2008. - 144 с. : със снимки.- 20 см

За авт.: с. 141.

ISBN 978-954-672-104-4

Сист. N: 159630

История

- 59 -

Тъмбнейл

ЦБ 48386

ГЕОРГИ С. Раковски - 200 години безсмъртие : 1821-1867 : [4 кн. във футляр]. - Пловдив : Нитон, 2021.- 20 см

На футляра отпеч. общ ISBN за комплекта от 4 кн.

ISBN 978-954-347-090-7 (на комплекта)

[Кн. 4.] Раковски - 200 години безсмъртие / Иван Тренев. - 159 с. : с факс., портр.

Ползвани изт.: с.159.

ISBN 978-954-347-089-1 (кн. 4)

Сист. N: 159766

Корица   

- 60 -

Тъмбнейл

ЦБ 48387

ГЕОРГИ С. Раковски - 200 години безсмъртие : 1821-1867 : [4 кн. във футляр] / Г. С. Раковски. - Пловдив : Нитон, 2021.- 20 см

На футляра отпеч. общ ISBN за комплекта от 4 кн.

ISBN 978-954-347-090-7 (на комплекта)

[Кн. 2.] Ключ българскаго языка. - Фототип. изд. - 179 с., XII с. : с портр.

На кор. : Ключъ Бьлгарскаго i-азыка отъ Г. С. Раковскаго : Написанъ въ Букурешть 1865 : Започнатъ же въ Одеса 1858 . - Одесса : Изд. гу Киро Стояновъ, племянникъ-тъ на Раковски, 1880. - С бел. под линия.

ISBN 978-954-347-087-7 (кн. 2)

Сист. N: 159779

Корица   

- 61 -

Тъмбнейл

ЦБ 48389

ГЕОРГИ С. Раковски - 200 години безсмъртие : 1821-1867 : [4 кн. във футляр] / Г. С. Раковски. - Пловдив : Нитон, 2021.- 20 см

На футляра отпеч. общ ISBN за комплекта от 4 кн.

ISBN 978-954-347-090-7 (на комплекта)

[Кн. 3.] Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч. : Ч. 1. - Фототип. изд. - XXIV с.,145 с.

На кор. : Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч. / отъ Г. С. Раковскаго : Ч. 1. - Одесса, въ Типографии П. Францова, 1859. - Бел. под линия.

ISBN 978-954-347-088-4 (кн. 3)

Сист. N: 159782

Корица   

- 62 -

Тъмбнейл

ЦБ 48390

ГЕОРГИ С. Раковски - 200 години безсмъртие : 1821-1867 : [4 кн. във футляр] / Г. С. Раковски. - Пловдив : Нитон, 2021.- 20 см

На футляра отпеч. общ ISBN за комплекта от 4 кн.

ISBN 978-954-347-090-7 (на комплекта)

[Кн. 1.] Българска старина : Повременно списание издаваемо въ неопределено време : Кн. 1. - Изд. 1. - Фототип. изд. - 208 с.

На кор. : Българска старина. Повременно списание издаваемо въ неопределено време / отъ .. : Кн. 1 - Изд. 1. - Месецъ Червенъ [Юлие] - Букурештъ, въ Книгопечатница та Стефана Расидеска, 1865. - Бел. под линия.

ISBN 978-954-347-086-0 (кн. 1)

Сист. N: 159783

Корица   

- 63 -

Тъмбнейл

ЦБ 48409

ХЕТЕРОТОПИЯ и природни ресурси : Междунар. науч. конф. / Състав. Татяна Шалганова ; Ред. Валентина Ганева. - София : Нов бълг. унив., 2012. - 280 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 279 и след отд. докл. ; Съдържа докл. и на англ. и рус. ез.

ISBN 978-954-535-751-0

Сист. N: 160074

Корица   Съдържание   

- 64 -

Тъмбнейл

ЦБ 48445

ВЕЗЕНКОВ, Александър Александров

9 септември 1944 г. / Александър Везенков. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2014. - 464 с., [16] с. : ил., факс. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.под линия.

ISBN 978-954-28-1199-2 (Сиела)

Сист. N: 160477

- 65 -

Тъмбнейл

ЦБ 48447

КОЛЕВА, Даниела Любенова

Памет и справедливост : Лични спомени и публични разкази за комунизма / Състав., предг. Даниела Колева. - София : Ciela ; Институт за изследване на близкото минало, 2020. - 366 с. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 341-365.

ISBN 978-954-28-3219-5 (Сиела)

Сист. N: 160564

Краезнание - отраслева литература

- 66 -

Тъмбнейл

ЦБ II 3483

ВЪЛЕВ, Емилиян и др.

Метаморфози : Графична новела / Емилиян Вълев, Станимир Вълев. - София : Ерго, 2020. - 52 с. : с ил. ; 30 см. - (Поредица Туш)

В изд. каре отбелязано: Сценарий, текст, ил., дизайн : Емилиян и Станимир Вълев ; Име и лого на поредицата : Емилиян и Станимир Вълев. - За авт. и за комикс тв.: с. 51.

ISBN 978-619-7392-57-9

Сист. N: 159740

Корица   

- 67 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4187

КЪДЕ, какво в града на малките творци : [Справочник с школите за деца в Стара Загора]. - [Ст. Загора] : Община Стара Загора ; Общински детски център, [2021]. - 23 с. : с цв. снимки ; 11Х23 см

Съдържа информация, адреси и телефони на школите за деца територията на община Ст. Загора.

Сист. N: 159807

Корица   Съдържание   

- 68 -

Тъмбнейл

ЦБ 48425

БОРИСОВ, Юрий Митков

Политически дневник : (декември 1997 - октомври 1998) / Юрий Борисов ; [Предг.] Атанас Иванов. - София : Светулка 44 Атеней, 2020. - 228 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-309-298-7

Сист. N: 160158

Корица   

- 69 -

Тъмбнейл

ЦБ 48433

ВАСИЛЕВА, Лиляна Иванова и др.

Развитие на регионалната икономика в условията на интеграция и глобализация / Лиляна Василева, Гена Велковска, Анна Манолова. - Ст. Загора : Тракийски университет, 2009. - 218 с. : с табл. ; 21 см

С бел. за авт. - Библиогр. с. 215 - 216.

Сист. N: 160244

Корица   Съдържание   

Краезнание - художествена литература

- 70 -

Тъмбнейл

ЦБ 48393

НАЦ. конкурс за авт. приказка, III. Ст. Загора, 2020

Гневът на морето и неговите пазители : Наградени приказки / Камелия Панайотова и др. ; Състав. Димитър Никленов ; Ред. и предг. Светлана Дичева. - Ст. Загора : Община Стара Загора ; Палмира, 2020 ([Ст. Загора : печ. Палмира]). - 40 с. ; 21 см

Др. авт. : В. Халтъкова, Л. Петрова, Д. Петров, Д. Воан, Р. Бошняшка- Организатори : Община Ст. Загора, НЧ " Родина 1860", клуб "Млад писател" ; С кратки биогр. данни за журито на 3. изд. на конкурса : Светлана Дичева, Васил Койнарев, Димитър Никленов.

ISBN 978-954-9376-82-1 (Палмира)

Сист. N: 159796

Корица   Съдържание   

- 71 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4188

НИКЛЕНОВ, Димитър Йорданов

Невероятното пътешествие на Пясъчко : Приказка / Димитър Никленов ; Ред. Палмира Никленова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2020 ([Ст. Загора]). - 18 с. : с цв. ил. ; 15Х15 см

ISBN 978-954-9376-85-2

Сист. N: 159974

Корица   

- 72 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4190

ПЕТРОВ, Димитър Петров

Щъркелът, Слънцето и надеждата : Приказка / Димитър Петров ; Ред. Палмира Никленова ; Техн. ред. Димитър Никленов. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([Ст. Загора]). - 16 с. : с цв. ил., портр. ; 18Х18 см

ISBN 978-619-7651-00-3

Сист. N: 159981

Корица   

- 73 -

Тъмбнейл

ЦБ I 4191

ПЕТРОВ, Димитър Петров

Седем приказки от полянката край реката и гората / Димитър Петров ; Ред. Благовеста Касабова ; Техн. ред. Димитър Никленов. - [Ст. Загора] : Палмира, 2022 ([Ст. Загора]). - 32 с. : с цв. ил., портр. ; 18Х18 см

ISBN 978-619-7651-08-9

Сист. N: 159993

Корица   Съдържание   

- 74 -

Тъмбнейл

ЦБ 48405

НИКЛЕНОВ, Димитър Йорданов

Пиеси / Димитър Никленов ; Ред. Васил Койнарев. - [Ст. Загора] : Палмира, 2022 ([Ст. Загора]). - 104 с. ; 21 см

Библиогр. данни за авт. на кор. - Съдържа: Двама мъже и мацка ; Подозрително, но е мама ; Мъжкаря ; Остани вкъщи, за да полудееш.

ISBN 978-619-7651-07-2

Сист. N: 159995

Корица   Съдържание   

- 75 -

Тъмбнейл

ЦБ 48406

ХАДЖИХРИСТОВ-СИН, Александър Александров

Балада за съдбата на душата : Стихове / Александър Хаджихристов-син ; Рец. Васил Койнарев ; Ил. Румен Сомов ; Ред. Палмира Никленова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([Ст. Загора]). - 48 с. : с ил., портр. ; 21 см

За авт.: с. 43.

ISBN 978-619-7651-05-8

Сист. N: 159997

Корица   Съдържание   

- 76 -

Тъмбнейл

ЦБ 48407

ХАДЖИХРИСТОВ-СИН, Александър Александров

Момичето, което говореше с делфините : Фантастичен драматургичен триптих : Втора пиеса / Александър Хаджихристов-син ; Ил. Ваня Петрова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2022 ([Ст. Загора]). - 112 с. : с цв. ил. ; 21 см

За авт.: с. 111.

ISBN 978-619-7651-09-6

Сист. N: 160004

Корица   

- 77 -

Тъмбнейл

ЦБ 48417

ПИРОВСКИ, Любомир Тонев

Животът се нарича жажда : Лирика : Авт. сб. / Любомир Т. Пировски ; Ред. и предг. Станислав Марашки. - Ст. Загора ; [Благоевград] : БОН, 2022. - 216 с. ; 20 см

Библиогр. с. 213-215.

ISBN 978-954-395-288-5

Сист. N: 160138

Корица   Съдържание   

- 78 -

Тъмбнейл

ЦБ 48426

ДОНЧЕВСКИ, Валентин

Извън ритъм : Поезия / Валентин Дончевски ; Худож. Валентин Дончевски. - София : Светулка 44 Атеней, 2018 (Ст. Загора : печ. Дъга +). - 92 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-3092-59-8

Сист. N: 160167

Корица   Съдържание   

- 79 -

Тъмбнейл

ЦБ 48448

БАРОВА, Живка

Перо от ангел : Лирика / Живка Барова ; С въвед. от авт. ; Ред. Йордан Атанасов. - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2022 (София : Огледало). - 120 с. : с ил. ; 20 см

Перо от ангел е втората поетична кн. на Ж. Барова, първата е със загл. Късчета душа.

ISBN 978-954-2927-69-3

Сист. N: 160737

- 80 -

Тъмбнейл

ЦБ 48450

МИНЕВ, Миньо Дончев

Изборна одисея - 2021 г. : Стихосбирка ; Селища преди 10 000 г. край село Лозен - обл. Стара Загора : Поетичен сценарий за екотуризъм / Миньо Минев ; Фотогр. Асен Калчев. - Ст. Загора : Кота, 2022 ([Ст. Загора] : [печ. Кота]). - 128 с. : с портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 126-127 ; Автобиогр. данни за авт.: с. 128.

ISBN 978-954-305-607-1

Сист. N: 160744

- 81 -

Тъмбнейл

ЦБ 48451

ГЛАСОВЕ от Тракия - 3 : Поетична антология / Предг., състав. Йордан Атанасов ; Худож. Ненчо Бакалски - Нено. - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2021. - 244 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2927-65-5

Сист. N: 160746

Корица   Съдържание   

Индекс 'АВТОРИ'

Азанов, Илия 22
Ангелов, Ангел Гоев 7
Ангелов, Георги 43, 44
Атанасов, Гриша 25
Атанасов, Гриша Александров 25
Атанасов, Йордан 79, 81
Атанасов, Йордан Цонев 79
Атанасов, Любен 18
Атанасов, Любен Димитров 18
Баев, Иван Александров 9
Бакалски - Нено, Ненчо 81
Балевска, Василка 2
Банева, Евелина 51, 52, 53, 54
Банева, Евелина Борисова 51, 52, 53, 54
Барова, Живка 79
Белсей, Фийби 29
Боева, Стефка 7
Бончев, Любомир Петров 9
Борисов, Юрий 68
Борисов, Юрий Митков 68
Бошняшка, Росица 70
Бояджиев, Александър Владимиров 33
Бояджиева, Милена 27
Бранц, София 11
Бранц, София Азариева 11
Бъчваров, Крум 35, 37
Бъчваров, Крум Ернстов 34, 35, 37
Василева, Лиляна 69
Василева, Лиляна Иванова 69
Везенков, Александър 64
Везенков, Александър Александров 64
Велковска, Гена 69
Велковска, Гена Цветкова 69
Вендерс, Вим 14
Вендерс, Ернст Вилхелм 14
Воан, Десислава 70
Воронин, Андрей 17
Връбчев, Георги 49
Вълев, Емилиян 66
Вълев, Станимир 66
Ганева, Валентина 63
Ганева, Валентина Иванова 1, 63
Ганева, Веселина 18
Ганева, Веселина Господинова 18
Гарабедян, Илвана 21
Гарабедян, Илвана Иванова 21
Генчева, Цветана 19, 23
Генчева, Цветана Тодорова 19, 23
Гоев, Ангел 7
Градев, Дончо 3
Градев, Дончо Николов 3
Градинарова, Пламена 58, 58
Граматиков, Илия 2
Греймас, Едмундас 58
Груев, Михаил 48
Груев, Михаил Иванов 48
Де Силва, Ренита 19
Демерс, Доминик 56
Денков, Николай 2
Димитров, Сава 2
Димов, Димитър Димов 48
Димов, Димитър Щ. 48, 48
Дичева, Светлана 70
Дойл, Артър Конан 22
Дойнов, Пламен 15
Дойнов, Пламен Иванов 15
Докев-Вадо, Васил 42
Дончев, Антон 40
Дончев, Антон Николов 40
Дончевски, Валентин 78, 78
Драгостинова, Жанина 14
Драгостинова, Жанина Димитрова 14
Евдокимова, Розалина 17
Емерсън, Маркъс 55, 57
Змийчарова, Мария 2
Знеполски, Ивайло 45, 46, 47, 48
Знеполски, Ивайло Боянов 45, 46, 47, 48
и др. 1, 2, 2, 7, 9, 70
Иванов, Атанас 68
Иванчев, Нено 9
Ийстън, Биби 38
Калчев, Асен 80
Кариер, Жан-Клод 13
Карлс, Клаудия 51, 52, 53, 54
Касабова, Благовеста 73
Касабова, Благовеста Йорданова 73
Китински, Петър 50
Китински, Петър Илиев 50
Клейпас, Лайза 26
Ковачева, Елена 10
Ковачева, Елена Тодорова 10
Кожухарова, Габриела 36
Кожухарова, Габриела Любомирова 36
Койнарев, Васил 74, 75
Колева, Даниела 6, 65
Колева, Даниела Любенова 6, 65
Кончаловски, Андрей 11, 12
Кренц, Джейн Ан 20
Куин, Джулия 24
Курчатова, Галина 28
Курчатова, Галина Михайлова 28
Кутева, Диана 24
Кутева, Диана Янакиева 24
Лазарова, Калина 30
Лазарова, Калина Иванова 30
Лазарова, Ружа 41
Лескроарт, Джон 16
Линдън, Каролайн 29
Лоуел, Елизабет 21
Манолова, Анна 69
Манолова, Анна Валериева 69
Маразов, Иван 1
Маразов, Иван Русев 1
Марашки, Станислав 77
Марашки, Станислав Димитров 77
Маринов, Марин Георгиев 9
Марков, Марко 43, 44
Марков, Марко Иванов 43, 44
Марс, Джим 23
Минаева, Оксана Михайлова 1
Минев, Миньо 80
Минев, Миньо Дончев 80
Минеков, Велислав 2
Михалков-Кончаловски, Андрей Сергеевич 11, 12
Мичева, Паулина 39
Мичева, Паулина Стойчева 39
Монингър, Дж. П. 36
Найденов, Янчо 8
Найденов, Янчо Стоянов 8
Никленов, Димитър 70, 71, 72, 73, 74
Никленов, Димитър Йорданов 71, 72, 73, 74
Никленова, Палмира 71, 72, 75
Никленова, Палмира Илиева 71, 72, 75
Николов, Любомир 33
Овчарова, Антоанета 13
Панайотова, Камелия 70
Пантев, Андрей 3
Пантев, Андрей Лазаров 3
Пантелеева, Анета 56
Пенев, Пенчо 42
Пенчев, Станчо 50
Петров, Димитър 70, 72, 73
Петров, Димитър Петров 72, 73
Петрова, Ваня 76
Петрова, Любомира 70
Пировски, Любомир Т. 77
Пировски, Любомир Тонев 77
Попов, Чавдар Иванов 1
Потингър, Джули Котлър 24
Радев, Румен 2
Райкова, Диана 26
Райкова, Диана Христова 26
Раковски, Г. С. 60, 61, 62
Раковски, Георги Стойков 59, 60, 61, 62
Рашева-Джейвънс, Валентина 29
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 29
Робъртс, Нора 28
Розова, Надежда 16
Розова, Надежда Иванова 16
Рос, Тони 56
Руе, Анна 51, 52, 53, 54
Саймънсън, Хелън 39
Сивов, Коста 55, 57
Сивов, Коста Атанасов 55, 57
Сименон, Жорж 25
Сименон, Жорж Жозеф Кретиен 25
Сомов, Румен 75
Станков, Валентин 3
Станков, Валентин Кръстев 3
Стойнов, Юлиян 34, 35, 37
Стойнов, Юлиян Иванов 34, 35, 37
Танева, Таня 20
Танева-Гарабедян, Таня 20
Танева-Гарабедян, Таня Михова 20
Тенекеджиева, Николина 38
Тенекеджиева, Николина Лукова 38
Тодорова, Ели Николаева 1
Тотоманов, Иван 12
Тотоманов, Иван Димитров 12
Тошев, Страхил Д. 9
Тошев, Страхил Димитров 9
Трандева, Милена 22
Трандева, Милена Петрова 22
Тренев, Иван 59
Трифонов, Владимир Н. 14
Фандъкова, Йорданка 2
Хаджихристов-син, Александър 75, 76
Хаджихристов-син, Александър Александров 75, 76
Халтъкова, Весела 70
Хауърд, Линда 27
Хилтън, Л. С. 30, 31, 32
Хилтън, Лиза 30, 31, 32
Хоб, Робин 34, 35, 37
Христов, Христо 4, 5
Христов, Христо Станев 4, 5
Хърбърт, Франк 33
Хърбърт, Франк Патрик 33
Цанев, Явор 49
Цанев, Явор Богомилов 49
Чушкова, Виолета 33
Шалганова, Татяна 1, 63
Шалганова, Татяна Кирилова 1, 63
Янева-Китанова, Дафина 31, 32
Янева-Китанова, Дафина Янкова 31, 32
Япова, Наташа 2

 ИНДЕКС "Заглавия"

9 септември 1944 г. 64 
[Четиридесет и четири] 44 глави за четирима мъже 38 
Акорди 49 
Балада за съдбата на душата 75 
Балкански етюди 3 
Белене - място на памет? 6 
Възвисяваща лъжа 12 
Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие 59 
Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие 60 
Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие 61 
Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие 62 
Гласове от Тракия - 3 81 
Гневът на морето и неговите пазители 70 
Да бягаш от страх 21 
Двигателни и кожни проблеми 10 
Дим в огледалата 20 
Дневникът на един нинджа 5 55 
Дневникът на един нинджа 6 57 
Долни истини 11 
Домина 31 
Дълбоко в деколтето 41 
Дюн 33 
Дявол под прикритие 26 
Екология и основи на опазване на жизнената дейност 8 
Животът се нарича жажда 77 
Изборна одисея - 2021 г. 80 
Извън ритъм 78 
Империята на задграничните фирми 5 
Ирландско сърце 28 
Карта към теб 36 
Коледата на Мегре 25 
Косово 58 
Къде, какво в града на малките творци 67 
Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" 15 
Логиката на образите 14 
Магическата аптека. Градът на изгубеното време 53 
Магическата аптека. Посланието на вила "Еви" 54 
Магическата аптека. Тайната на града на Вечните 51 
Магическата аптека. Турнирът на хилядата таланта 52 
Маестра 30 
Метаморфози 66 
Мисията на Макензи 27 
Момичето, което говореше с делфините 76 
Нагоре по обратния път 42 
Народна култура на балканджиите 7 
Невероятното пътешествие на Пясъчко 71 
Невидимият филм 13 
Палецът на инженера 22 
Памет и справедливост 65 
Перо от ангел 79 
Пиеси 74 
Под небето на Индия 19 
Под подозрение 16 
Политически дневник 68 
Последната битка на майор Петигрю 39 
Предложение от джентълмен 24 
Придворният убиец 34 
Придворният убиец 35 
Придворният убиец 37 
Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей - функции и стратегии 1 
Развитие на регионалната икономика в условията на интеграция и глобализация 69 
Седем приказки 50 
Седем приказки от полянката край реката и гората 73 
Сестри на розата 23 
Сто години Национална музикална академия 2 
Събрани съчинения 43 
Събрани съчинения 44 
Сянката на Александър Велики 40 
Това е моето минало 45 
Това е моето минало 46 
Това е моето минало 47 
Това е моето минало 48 
Товар за слепия 17 
Тодор Живков 4 
Ултима 32 
Физика 9 
Хетеротопия и природни ресурси 63 
Цената на един скандал 29 
Шантавата министърка 56 
Шеговити истини: хумор, ирония, каламбури, сатира 18 
Щъркелът, Слънцето и надеждата 72 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Археологически паметници - България 63
Балкански страни - геополитика 3, 58
Балкански страни - национален въпрос 3
БКП - дейци - биографии 4
България - история 65
България - история - нова - 1878-1944 64
България - история - нова - след 9. IX. 1944 64
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 15
Български език - произход и развитие 60, 61, 62
Вътрешна политика - България - спомени 6, 68
Графични творби - български 66
Двигателна система 10
Деветосептемврийско народно въоръжено въстание 64
Европейски съюз - интеграционни процеси 69
Екология - учебници за ВУЗ 8
Етнография - България - популярна литература 7
Занаяти - България - история 7
Киноактьори, френски - биографии 13
Кинорежисьори, немски - биографии 14
Кинорежисьори, руски - биографии 11, 12
Кожни болести - профилактика и лечение 10
Комикс - популярна литература - албуми 66
Косово 58
Косово - история 58
Културен туризъм - България 63
Музейно дело - конференции 1
Музикални академии - България - история 2
Музикално образование - България - история 2
Националноосвободително движение - България - дейци 59, 60, 61, 62
Обреди и обичаи, български 7
Писатели, български - отделни произведения 15
Политици, български - биографии 4
Регионално развитие - България и Европа 69
Социализъм - България - спомени 6
Стара Загора - справочници 67
Стопански предприятия - България 5
Стопански престъпления - България - при социализма 5
Тоталитаризъм - България 65
Физика - учебници за ВУЗ 9
Цензура - България - история 15

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

9 септември - преврат 64
автобиографии 14
академии 2
албуми 66
антропогенни фактори 8
археологически находки 63
археологически паметници 63
атмосфера 8
балкански народи 3
Белене (концлагер) 6, 65
биографии 4
бит 7
БКП (Българска комунистическа партия) 4, 5, 6, 64, 65
болести 10
българи 3
български език 60, 61, 62
валутни отношения 5
валутни режими 5
висше образование 2
време (астрономия) 9
вътрешна политика 58, 68
Г. С. Раковски 59, 60, 61, 62
география 58
геополитика 58
Георги Първанов 68
графични изкуства 66
графични изображения 66
гърци 3
двигателна активност 10
демокрация 68
Димитър Димов - Тютюн 15
дистрибуции 69
документалистика 14
древни цивилизации 63
държавници 4
европейски пространства 69
Европейски съюз 69
единен европейски пазар 69
езикознание 60, 61, 62
екология 8
емиграция 11, 12
ЕС - Европейски съюз 68
етнография 7
жизнена дейност 8
задгранични дружества 5
замърсявания 8
занаяти 7
затвори 6, 65
Ивайло Петров - Хайка за вълци 15
Иван Динков 15
Иван Костов 68
извори 61, 62
изкуство 11, 12, 13, 14
изобразително изкуство 67
икономика 5
икономическа география 3
икономическа интеграция 69
интеграция 69
интервюта 14
инфраструктура 69
истина 11, 12
исторически извори 45, 46, 47, 48
исторически свидетелства 45, 46, 47, 48
история 58, 65
КГБ 11, 12
кино 14
киноизкуство 11, 12, 13, 14
киноиндустрия 11, 12, 13, 14
кинорежисьори 11, 12, 14
киносценарии 13
киносценаристи 13
книги 67
кожни болести 10
комикс списания 66
комикси 66
комунисти 6, 64, 65
консерватории 2
Константин Павлов 15
коридор 69
критика 15
култура 58
лагери 6, 65
литература 15
литературна критика 15
македонци 3
мегалити 63
медицина 10
мемоари 45, 46, 47, 48
местна власт 69
местно управление 69
механика 9
молекулна физика 9
музеи 7
музейни сбирки 7
музейно дело 1
музика 2
музикални школи 2
музикално образование 2
наказания 6, 65
народна медицина 10
народни занаяти 7
населени места 3
НАТО (Североатлантически пакт) 68
национален въпрос 3
националноосвободително движение 59, 60, 61, 62
Нютон-сила 9
обичаи 7
обществени науки 3
опазване на природата 8
опорно-двигателен апарат 10
ОФ (Отечествен фронт) 64
памет 65
партизанско движение 64
Петър Стоянов - президент 68
политици 4
политическо лидерство 4
ПП БСП (Българска социалистическа партия) 68
предприсъединителни програми 69
природни науки 8
природни ресурси 8
природолечение 10
продуцентство 13
произход 61, 62
пространство 9
проучване 61, 62
профилактика 10
работилници 7
Радой Ралин 15
регионална политика 69
регионално развитие 69
ректори 2
репресии 6, 11, 12, 65
репресирани 6
рисунки 66
романи 21
светилища 63
селскостопанско производство 8
социализъм 45, 46, 47, 48
социалистически реализъм 15
социалистически строй 6, 15, 64, 65
справочници 67
Стара Загора 67
старини 61, 62
стопански предприятия 5
стопански престъпления 5
съветизация 64
съкровища 63
танци 67
театър 67
термодинамика 9
трансграничен коридор 69
трансгранично сътрудничество 69
турци 3
учебен процес 1
физика 9
филми 13, 14
фирми 5
фотография 13
хидросфера 8
хроники 45, 46, 47, 48
цензура 13, 15
четене 67
шипове 10
школи 67
школи по изкуства 67

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Барова, Живка 79
Борисов, Юрий (1956) 68
Василева, Лиляна Иванова 69
Велковска, Гена Цветкова 69
Вендерс, Вим=Ернст Вилхелм Вендерс (14.8.1945) 14
Дичева, Светлана 70
Дойл, Артър Конан (22.5.1859-7.7.1930) 22
Дончевски, Валентин (1958) 78
Живков, Тодор Христов (7.9.1911-5.8.1998) 4
Кариер, Жан-Клод (17.9.1931-8.2.2021) 13
Койнарев, Васил 70
Манолова, Анна Валериева 69
Марков, Марко Иванов (9.3.1945) 43, 44
Минев, Миньо Дончев (1.10.1940) 80
Михалков-Кончаловски, Андрей Сергеевич (20.8.1937) 11, 12
Никленов, Димитър Йорданов (3.10.1949) 70, 71, 74
Пенев, Пенчо (7.7.1947) 42
Пировски, Любомир Тонев (20.8.1950) 77
Раковски, Георги Стойков (1821-21.10.1867) 59, 60, 61, 62
Сименон, Жорж (13.2.1902-4.9.1989) 25
Хаджихристов-син, Александър Александров (26.8.1948) 75, 76
Хилтън, Л. С. (1974) 30, 31, 32
Хърбърт, Франк (1920 - 1986) 33

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Бегликташ 63
Белинташ 63
България 1, 2, 4, 5, 6, 15, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68
Германия 14
Етъра, етнографски музей на открито 7
Косово 58
Перперикон 63
Русия 11, 12
Стара Загора 67, 70, 80
Сърбия 58
Франция 13