НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/061.2(497.2)/Ю 38ЦБ 43740

Юхновски, Иван Николов

   За българската наука, за Българската академия на науките и нещо лично : Публични текстове на авт. и документи 2003 - 2017 / Иван Юхновски ; Състав. Велиана Гаврилова Христова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 400 с., [16] л. : цв. ил. ; 25 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-322-903-1 

  

Сист. No: 45148

Философия

- 2 -

РД/159.923/Л 75ЦБ 43695

Ловато, Деми

   Бъдете силни 365 дни в годината / Деми Ловато ; С въвед. от Кейти Коурик ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Егмонт България, 2013 . - [400] с. ; 19 см

   Пълното име на авт. е Деметрия Девон Ловато.
   www.demilovato.com 

   ISBN 978-954-27-1134-6 

  

Сист. No: 45086

- 3 -

РВ/159.923/М 48ЦБ 43683

Менсън, Марк

   Тънкото изкуство да не ти пука : [Наръчник на страданието и как да боравим с него по-добре] / Марк Менсън ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 223 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1730-5 

   ISBN 978-954-26-1730-3 

  

Сист. No: 45073

- 4 -

РВ/159.923/Р 70ЦБ I 3962

Ровира, Алекс

   Думи, които лекуват / Алекс Ровира ; Рис. Анри Матис ; Прев. от исп. Лора Атанасова . - [София] : Хеликон, Б. г. . - 152 с. ; 16 см

   С кратки биогр. данни за авт. с.152.
   www.alexrovira.com 

   ISBN 978-954-2984-17-7 

  

Сист. No: 36009

- 5 -

РВ/159.923/Р 70ЦБ I 3964

Ровира, Алекс

   Седемте сили / Алекс Ровира ; С въвед. от авт.  ; Прев. от исп. Лора Атанасова . - [София] : Хеликон, [2018] . - 152 с. ; 16 см

   Името на прев. e отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и: За авт. с. 152.
   www.alexrovira.com www.facebook.com/Alex.Rovira.Oficial 

   ISBN 978-954-2984-25-2 

  

Сист. No: 45107

Религия. Теология

Обществени науки

- 6 -

Ч1/396.9/Б 56ЦБ 43689

Божилов, Кирил Георгиев

   Забравени истории на София - първи българки в обществения живот : Кн. 1 - / Кирил Божилов . - София : Тара, 2013 - . - 23 см

   

   Кн. 1 . - 2013 . - 320 с. : с ил., портр., факс.

   Съдържа и: За кн.: с. 4 и За авт.: с. 7.

   ISBN 978-954-9723-16-8 (кн. 1)

  

Сист. No: 45081

- 7 -

Ч1/329.71/И 95ЦБ 43675

История на Отечествения фронт/съюз в България  : [70 години Отечествен фронт - съюз] : [В 2 т.] /  Състав. и науч. ред. Искра Баева ; Ред. кол. Искра Баева и др. ; Предг. Георги Марков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 24 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: С. Симеонов, Д. Вечев, С. Сираков, Е. Кандиларов.

   Т. 1 / Евгения Калинова, и др. . - 419 с.

   Други авт. : Е. Кандиларов, С. Миланова, И. Марчева, И. Баева. - Съдържа и Хроника на историята на Отечествения фронт/съюз: с. 395-409. - Библиогр.: с. 411-419 и под линия.

   ISBN 978-954-07-3417-0 (т. 1)

  

Сист. No: 45065

- 8 -

Ч1/329.71/И 95ЦБ 43676

История на Отечествения фронт/съюз в България  : [70 години Отечествен фронт - съюз] : [В 2 т.] /  Състав. и науч. ред. Искра Баева ; Ред. кол. Искра Баева и др. ; Предг. Георги Марков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 24 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: С. Симеонов, Д. Вечев, С. Сираков, Е. Кандиларов.

   Т. 2 . - 428 с., [9] с. : ил., факс., портр.

   Съдържа Отечественият фронт в Старозагорско / Н. Гайдарова, Т. Митев с.395 - 399 ; Материали от: С. Симеонов, В. Вълканов, Н. Недев, Г. Анастасов, Д. Атанасов, И. Марчева, П. Писарев, Д. Дойнов, А. Пантев, И. Вандов, Н. Караджов, К. Манчев, С. Илиева, М. Калонкин, М. Минчев, Н. Брадинов, Ц. Петрова, С. Ляхов, Т Мишев, Е. Лазарова, М. Иванова, В. Русев, Я. Стаменова, Н. Нешев, Г. Гаджев, В. Бочева, М. Палазов, М. Любчева, Т. Мурджева, П. Трифонова, Ж. Душков, Ц. Иванова, И. Славов, Т. Хандъров, Б. Тодоров Маринов, Т. Марков, К. Стоянов, Д. Найденова, Т. Ив. Ингилизов, Г. Михайлов, Й. Минкова, В. Янкулова, В. Ликарова, Т. Георгиев, Н. Гъжева, И. Велкова, Н. Гайдарова, Т. Митев, М. Минчева, Н. Стефанова, П. Янков, М. Кърова, М. Нейчева, З. Златев. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3418-7 (т. 2)

  

Сист. No: 45066

- 9 -

РВ/32(497.2)(092)(093.3)/И 83ЦБ 35798

Йорданов, Георги

   Притаени мигове : Кн. 1 - / Георги Йорданов ; Под общата ред. на Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; Светулка 44 Атеней, 2017 -

   Пълното име на авт. е Георги Йорданов Момчев. - Иван Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   Кн. 1. Срещи /  Крит. статия  Петър Анастасов . - 2017 . - 360 с., [16] л. : снимки. 

   Съдържа и: Словото като памет и надежда / П. Анастасов.

   ISBN 978-954-09-1129-8 (кн. 1) (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-309-243-7 (кн. 1) (Светулка 44 Атеней)

  

Сист. No: 45051

- 10 -

РВ/32(497.2)(092)(093.3)/И 83ЦБ 43666

Йорданов, Георги

   Притаени мигове : Кн. 1 - / Георги Йорданов ; Под общата ред. на Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; Светулка 44 Атеней, 2017 -

   Пълното име на авт. е Георги Йорданов Момчев. - Иван Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   Кн. 2. Откровения /  Крит. статия  Тодор Коруев . - 2017 . - 344 с., [8] л. : снимки. 

   Съдържа и: Свидетелство за времето / Т. Коруев.

   ISBN 978-954-09-1130-4 (кн. 2) (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-309-245-1 (кн. 2) (Светулка 44 Атеней)

  

Сист. No: 45054

- 11 -

Ч1/338.2/Л 14ЦБ 43736

Лазаров, Георги Игнатов

   Наръчник защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи / Георги Лазаров ; С въвед. от авт.  . - Акт. и доп. изд. . - София : Резон-България, януари 2018 . - 452 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-7236-23-1 

  

Сист. No: 45144

- 12 -

РВ/32(44)(092)/М 19ЦБ 35729

Макрон, Еманюел

   Революция : Битката ни за Франция / Еманюел Макрон ; Прев. от фр. Венелин Митев . - София : Слънце, 2017 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-242-1 

  

Сист. No: 36013

- 13 -

РВ/32(497.2)(091)(092)/Ж 48ЦБ 43749

Чалъкова, Екатерина

   Незабравимата Людмила : [Биография] / Екатерина Чалъкова . - София : Труд, 2016 . - 336 с. : със снимки, факс. ; 21 см

   Съдържа и 8 стихотворения от Л. Живкова с.: 190-204.

   ISBN 954-398-430-1 

   ISBN 978-954-398-430-5 

  

Сист. No: 45157

- 14 -

Ч1/374.28(497.2)/С 77ЦБ 43677

[Сто и шестдесет] 160 години общонародно читалищно дело  : [Юбилеен] сборник /  Състав. и отг. ред. Николай Дойнов . - София : WINI - 1837, 2016 . - 460 с. : със снимки, факс. ; 23 см

   Името на състав. и отг. ред. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Съюза на нар. ч-ща. - Съдържа материали от: Р. Плевнелиев, Неофит Патриарх Бълг., В. Рашидов, М. Кунева, Н. Дойнов, С. Атанасов, С. Денчев, Н. Трайкова, П. Александров, Н. Николов, В. Спасова, М. Колева, М. Цонев, И. Пелтекова, П. Митев, С. Байракова, Х. Гиневски, А. Николов, К. Гергицов, В. Велев, С. Колева, А. Тарасевич, С. Налбантян-Хачерян, Е. Върбанов, Д. Стойкова, Н. Христова, К. Далакманска, Д. Милов, М. Григоров, А. Димчева, М. Попова, П. Стоянович, О. Златев, Б. Серафимова, Г. Константинов, В. Маринов, Б. Борисов.

   ISBN 978-954-9437-69-0 (грешен)

  

Сист. No: 45067

Математика. Естествени науки

- 15 -

Ч1/52/Д 18ЦБ 43673

Данкова, Надка Стоянова

   Методическо ръководство за извънкласна работа по астрономия / Надка Данкова . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 116 с. : с табл., черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 112-113.

   ISBN 978-619-00-0222-2 

  

Сист. No: 45063

Медицина

- 16 -

РВ/616-006/К 63ЦБ 35794

Кларк, Хулда Регер

   Лечението на всички видове рак / Хулда Регер Кларк ; Прев. [от англ.] и науч. ред. Станислава Дойчева . - София : Доктор Натура, 2009 . - 621 с. : със снимки, табл. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-772-005-3 

  

Сист. No: 35765

- 17 -

ДБ/616.89-008.44-053.2/Л 95, РВ/616.89-008.44-053.2/Л 95ЦБ 43730

Людмилова, Людмила

   Болестта на пеперудата : Моята анорексия / Людмила Людмилова . - София : ICU, 2017 . - 160 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7153-29-3 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45138

- 18 -

РВ/615.8/М 26ЦБ 37224

Маникантан, Ниша

   Въведение в Аюрведа : Комплексът ум - тяло / Ниша Маникантан ; Прев. от англ. Елвира Дерменджиева ; Ред. Петя Бенямин . - София : The art of living, 2012 . - 163 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.
   www.artofliving.org/bg-bg 

   ISBN 978-946-081-150-0 (Изкуството да живееш)

  

Сист. No: 36015

Приложни науки. Техника

- 19 -

РД/681.3/Д 52ЦБ 43691

Кейни, Леандър

   В бизнеса със Стийв Джобс : [Биография] / Леандър Кейни ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ.] Ирена Стойчева . - София : България, 2009 . - 184 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-9485-48-6 

   ISBN 978-954-9485-48-6 

  

Сист. No: 45082

- 20 -

Кр/К622/М 65ЦБ 43723
 Мини Марица-Изток ЕАД. Раднево 

   Изземването на целика - мащаби и ефективност : Мини Марица-Изток ЕАД : [Брошура] . - [Раднево], Б. г. . - 14 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Кор. опис. На кор. отб. изд. Мини Марица-Изток ЕАД.

  

Сист. No: 45132

- 21 -

Кр/К622/М 65ЦБ I 3458

[Шестдесет] 60 години "Мини Марица-Изток" ЕАД

   [Шестдесет] 60 години "Мини Марица-Изток" ЕАД : 60 години Енергийна стабилност на България : [Юбил. албум] . - Раднево, [2012] . - 31 с. : със снимки ; 16Х23 см

   Парал. текст на англ. и нем. ез.

  

Сист. No: 45133

- 22 -

Кр/К622/М 65ЦБ 43726

[Шестдесет] 60 години "Мини Марица-Изток" ЕАД

   [Шестдесет] 60 години "Мини Марица-Изток" ЕАД : 60 години Енергийна стабилност на България : [Юбил. албум] /  Снимки Кирил Николов . - [Раднево], [2012] (Ст. Загора : печ. Акром) . - 240 с. : със снимки ; 23Х29 см

   Сн.: Архив на ММИ ЕАД и К. Николов. - Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 45134

- 23 -

Кр/К622/М 65ЦБ 43728
 Мини Марица-Изток ЕАД. Раднево 

   Мини Марица-Изток ЕАД : [Албум] . - Раднево, Б. г. . - 23 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 45136

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

Езикознание

- 24 -

РВ/801.323.2=867=774/Б 92ЦБ I 3961

Българско-гръцки разговорник  : Над 4000 израза и думи /  Прев. Снежанка Спасова Атанасова . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 192 с. ; 17 см . -  (Сер. Разговорници Хермес ; [3])

   

   ISBN 954-459-829-4 

   ISBN 978-954-459-829-7 

  

Сист. No: 45050

Литературознание

- 25 -

РВ/82-1/-9.01/Г 53ЦБ 43772

Гласовете на българския диаболизъм  : Сборник [със статии] /  Състав. и науч. ред. Десислава Узунова и др. ; Рецензент Бойко Пенчев, Амелия Личева . - София : Парадигма, 2018 . - 258 с. ; 24 см

   Съдържа и За авт.: 246-257 на бълг. и на англ. ез. - С бел. под линия, с библиогр. след някои статии.

   ISBN 978-954-326-340-0 

  

Сист. No: 45201

- 26 -

РВ/850-992/Д 19ЦБ 43739

Данова, Пенка Стилиянова

   Джовани Киаромани и неговото пътуване от Виена до Бурса през 1659 г. : [Писма] /  Състав., [предг.], прев. [от итал.] Пенка Данова ; Ил. С. Хинковски . - София : Парадигма, 2017 . - 258 с. : с к., табл., факс. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на с. 257. - Изд. на БАН. Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол". - Библиогр. с. 245 253 и под линия ; Именен, геогр. показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-326-329-5 

  

Сист. No: 45147

- 27 -

РВ/886.7.09/З-34ЦБ 43756

Димитров, Николай Стойчев

   Владимир Зарев : Лит. анкета / Николай Димитров ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 288 с., [6] л. : ил., портр. ; 20 см

   В. Зарев е псевд. на Владимир Пантелеев Пантев. - Библиогр. с. 280-287.

   ISBN 978-954-26-1728-0 

  

Сист. No: 45164

- 28 -

РВ/886.7.09/Д 66ЦБ 43665

Добрев, Чавдар Атанасов

   Български разпятия / Чавдар Добрев . - София : Светулка 44 Атеней, 2017 . - 364 с. ; 21 см

   Съдържа Епос на бълг. живот : Време разделно ; Пророк на бълг. дух : Гео Милев ; Поемата Септември като театър ; Смисълът на поезията : Атанас Далчев ; Двойното дъно на истината : Никола Вапцаров и Бойка Вапцарова ; Изкусителят : Георги Джагаров. - Библиогр. след отд. глави.

   ISBN 978-954-309-249-9 

  

Сист. No: 45053

- 29 -

РД/886.7(079)/П 47ЦБ 35718

Петрова, Лиляна

   [Двадесет] 20 примерни теста за "матурата" по български език и литература след 7. клас : [Сборник] / Лиляна Петрова . - София : Светулка 44 Атеней, 2017 . - 112 с. : с табл., сх. ; 25 см

   Съдържа и Отговори на примерните тестове.

   ISBN 978-954-309-244-4 

  

Сист. No: 45052

Чужда художествена литература

- 30 -

РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 43685

Айслър, Бари

   Рейн-сан: Сеч : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2018 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-812-1 

  

Сист. No: 45076

- 31 -

РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 43706

Балдачи, Дейвид

   Ширината на света : [Фентъзи роман] / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2017 . - 352 с. ; 21 см

   Съдържа и: Речник за Горчилище и отвъд с. 344-349 ; За авт. с. 351. - Кн. е продълж. на романите за Вега Джейн.
   www.davidbaldacci.com 

   ISBN 978-954-28-2496-1 (Сиела)

  

Сист. No: 45102

- 32 -

РВ/820-31/Б 75ЦБ 43670

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Многото лица на любовта : Следващото поколение : [Роман] / Барбара Тейлър Брадфорд ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2018 . - 376 с. ; 20 см . -  (Поредица Пеперуда : Съвр. романтична проза)

   [Роман от поредицата за Имението Кавендън]

   ISBN 978-954-409-381-5 

  

Сист. No: 45060

- 33 -

РД/820(73)-93-31/Б 76ЦБ 43692

Бракен, Александра

   Пасажер : [Фентъзи роман] / Александра Бракен ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Егмонт България, 2017 . - 528 с. ; 21 см

   
   www.alexandrabracken.com 

   ISBN 978-954-27-1920-5 

  

Сист. No: 45083

- 34 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 43684

Гришам, Джон

   Бар "Петлите" : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2017 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-441-5 

  

Сист. No: 45075

- 35 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 43687

Гришам, Джон

   Ударът : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Любомир Николов . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2018 . - 544 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The rainmaker / John Grisham.

   ISBN 978-954-769-445-3 

  

Сист. No: 45078

- 36 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 43754

Дейвис, Фиона

   Момичетата от хотел "Барбизон" : [Роман] / Фиона Дейвис ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Кръгозор, 2017 . - 344 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на гърба на кор.
   www.fionadavis.net 

   ISBN 978-954-771-375-8 

  

Сист. No: 3274

- 37 -

РВ/820-31/К 45ЦБ 43748

Касабова, Капка

   Любов в земята на Мидас : [Роман] / Капка Касабова ; Прев. от англ. Лиляна Лакова . - София : Ciela, 2011 . - 275 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с. - С биогр. данни за авт. на гърба на кор.

   ISBN 978-954-28-0873-2 (Сиела)

  

Сист. No: 45156

- 38 -

РВ/820-32/К 69ЦБ 43735

Книга за другите  : Разкази / Дейвид Мичъл и др. ; Под ред. на и [с предг. от] Зейди Смит ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева и др. . - София : ICU, 2016 . - 320 с. ; 19 см

   Др. авт.: А. Л. Кенеди, Зи Зи Пакър, А. О'Хейгън, З. Смит, А. М. Хоумс, Н. Хорнби, П. Симъндс, Т. Лит, Е. Дантика, А. Хемон, Х. Кунзру, А. Търлуел, Д. Егърс, Х. Джулавиц, Д. Сондърс, Д. С. Фоер, В. Вида, М. Джулай, Д. Летъм, К. Тойбин, А. Ш. Гриър. ; Др. прев.: Н. Розова, Е. Виденова, Б. Андреева. - Съдържа и За прев.: с. 314-315.

   ISBN 978-619-7153-20-0 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45143

- 39 -

РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 43752

Конъли, Джон

   Отмъщение от отвъдното : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - [София] : Прозорец, 2009 . - 319 с. ; 20 см . -  ([Поредица Чарли Паркър])

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.johnconnollybooks.com 

   ISBN 978-954-733-634-6 

  

Сист. No: 45160

- 40 -

РВ/894.511-31/К 86ЦБ 43660

Костолани, Дежьо

   Нерон, кървавият поет : [Роман] / Дежьо Костолани ; Прев. от унг. Нели Димова . - София : Колибри, 2015 . - 311 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-447-3 (Colibri)

  

Сист. No: 45049

- 41 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 43710

Къслър, Клайв и др.

   Черно море : [Роман] / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2018 . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.clive-cussler-books.com 

   ISBN 978-954-655-818-3 

  

Сист. No: 45106

- 42 -

РВ/820(73)-31/М 38ЦБ 43734

Матар, Хишам

   Мъжка страна : [Роман] / Хишам Матар ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : ICU, 2018 . - 240 с. ; 21 см

   Съдържа и За прев.: с. 237.

   ISBN 978-619-7153-34-7 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45142

- 43 -

РВ/820(73)-31/Р 66ЦБ 43662

Ричман, Алисън

   Ритъмът на спомените : Роман / Алисън Ричман ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1324-5 

   ISBN 978-954-26-1324-4 

  

Сист. No: 36001

- 44 -

РВ/820(73)-31/Р 87ЦБ 43753

Роуз, М. Дж.

   Загадъчни ухания : [Роман] / М. Дж. Роуз ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - София : Слънце, 2013 . - 432 с. ; 20 см

   М. Дж. Роуз е псевд. на Мелис Дж. Шапиро. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   http://mjrose.com/content/ 

   ISBN 978-954-742-195-0 

  

Сист. No: 45161

- 45 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 43671

Стийл, Даниел

   Дарба : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Ралица Ботева . - [София] : Бард, 2018 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.daniellesteel.com 

   ISBN 978-954-655-810-7 

  

Сист. No: 45061

- 46 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 43708

Стийл, Даниел

   Приказка : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.
   www.daniellesteel.com 

   ISBN 978-954-655-821-3 

  

Сист. No: 45104

- 47 -

Ло/820-94/С 85ЦБ 11046

Стрейчи, Литън Джайлс

   Кралица Елизабет : [Биогр. роман] / Литън Стрейчи ; Прев. от англ. Невена Розева . - София : Пейо Яворов, 1994 . - 216 с. ; 20 см

   Съдържа и биогр. данни за авт.: с. 213.

   ISBN 954-525-019-4 

  

Сист. No: 45162

- 48 -

РВ/820(417)-32/Т 65ЦБ 43733

Тойбин, Колъм

   Празното семейство : Разкази / Колъм Тойбин ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : ICU, 2017 . - 312 с. ; 19 см

   Съдържа и За авт.: с. 5 и За прев.: с. 6.

   ISBN 978-619-7153-26-2 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45141

- 49 -

РВ/820-31/Т 83ЦБ 43724

Тримейн, Роуз

   Американският любовник : Разкази / Роуз Тримейн ; Прев. [от англ.] Невена Дишлиева-Кръстева . - София : ICU, 2017 . - 240 с. ; 19 см

   Съдържа и: За авт. на гърба на кор. ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7153-31-6 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 35694

- 50 -

РВ/882-31/У 52ЦБ 43711

Улицка, Людмила Евгениевна

   Казусът Кукоцки : [Роман] / Людмила Улицка ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Колибри, 2017 . - 462 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-723-8 (Colibri|

  

Сист. No: 45108

Българска художествена литература

- 51 -

РВ/886.7-3/А 64ЦБ 43727

Ангелова, Керана Вълчева

   Един след полунощ : Фрагменти, миниатюри, есета / Керана Ангелова . - София : ICU, 2013 . - 120 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92864-6-5 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45135

- 52 -

РВ/886.7-311.6/Е 49ЦБ 43667

Антонова, Неда Монова

   Царица Елеонора Българска : Документален роман / Неда Антонова . - 2. доп. изд. . - София : Факел, 2017 . - 224 с. : с портр., [4] л. : снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-411-203-5 

  

Сист. No: 45055

- 53 -

ДБ/886.7-311.6/Б 70, РВ/886.7-311.6/Б 70ЦБ 43668

Антонова, Неда Монова

   Неговата любима : [Ботев и Венета - баладата на века] : Роман / Неда Антонова . - София : Факел, 2015 . - 283 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-411-221-9 

  

Сист. No: 45056

- 54 -

ДБ/886.7-32/Б 56, РВ/886.7-32/Б 56ЦБ 43674

Божилова, Петя Иванова

   Авторът и Автора : [Разкази] / Петя Божилова . - София : Сдружение ХуЛите, 2014 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7068-11-5 

  

Сист. No: 45064

- 55 -

МС/886.7-31/В 23, РВ/886.7-31/В 23ЦБ 43737

Васевски, Камен Василев

   Оцеляла любов : Роман : Ч. 2. / Камен Васевски ; Худож. Василен Каменов Васевски . - София : Бълг. писател, 2017 . - 372 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и От дъб до роза - стихотв. от Петър Караангов ; Лична карта ; Кн. от К. Васевски ; Видяно от зрящи очи.

   ISBN 978-619-204-108-3 

  

Сист. No: 45145

- 56 -

РВ/886.7-31/В 53ЦБ 43686

Вешим, Михаил

   Оксиморон : Нечовешки роман / Михаил Вешим ; С ил. от Иван Газдов . - София : Ciela, 2018 . - 156 с. : с ил. ; 21 см

   М. Вешим е псевд. на Михаил Георгиев Мишев.

   ISBN 978-954-28-2521-0 (Сиела)

  

Сист. No: 45077

- 57 -

ДБ/886.7-32/Г 33, МС/886.7-32/Г 33, РВ/886.7-32/Г 33ЦБ 43775

Генчева, Габи и др.

   Рокля за двама : Разкази : Кн. 2. / Габи Генчева, Владо Любенов . - София : Артграф, 2017 . - 196 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. са Гълъбина Генчева и Владимир Любенов Петров.

   ISBN 978-619-7368-05-5 

  

Сист. No: 45204

- 58 -

РВ/886.7-31/З-34ЦБ 43755

Зарев, Владимир Пантелеев

   Разруха : Роман / Владимир Зарев . - 12. изд. . - Пловдив : Хермес, 2018 . - 400 с. ; 21 см

   В. Зарев е псевд. на Владимир Пантелеев Пантев.

   ISBN 978-954-26-1311-4 

  

Сист. No: 45163

- 59 -

РВ/886.7-31/К 73ЦБ 43751

Коен, Леа Пепо

   Преследвачът на звуци : [Роман] / Леа Коен . - София : Ciela, 2008 . - 358 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0355-3 (Сиела)

  

Сист. No: 45159

- 60 -

РВ/886.7-32/К 91ЦБ 43741

Крумов, Никола

   Малка каменна топка : [Разкази] / Никола Крумов . - [София] : Пощенска кутия за приказки, 2018 . - 140 с. ; 21 см

   
   f: Nikola Krumov Пощенска кутия за приказки 

   ISBN 978-619-90828-5-0 

  

Сист. No: 45149

- 61 -

ДБ/886.7-1/Л 95, РВ/886.7-1/Л 95ЦБ 43776

Любенов, Владо

   Неравноделни тактове : Нови стихове / Владо Любенов . - София : Ръжана - Ю, 2012 . - 48 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Владимир Любенов Петров.

   ISBN 978-954-92527-2-9 

  

Сист. No: 45205

- 62 -

РВ/886.7-32/М 66ЦБ 43742

Минков, Звезделин Цонев

   Стенание : Къси разкази / Звезделин Минков . - София : Лексикон, 2018 . - 144 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   

   ISBN 978-619-220-125-8 

  

Сист. No: 45150

- 63 -

РВ/886.7-1/М 72ЦБ 43757

Митов, Иван Спасов

   Живот и любов : Кн. 2. : Поеми, стихотворения, песни / Иван Митов . - Благоевград : Изд. авт., 2017 . - 164 с. : с портр. ; 21 см . -  (Поредица Влюбените птици летят по две ; т. 5)

   Ив Ван Смит - псевд. на Иван Спасов Митов.

   ISBN 978-619-90403-7-9 

  

Сист. No: 45165

- 64 -

РВ/886.7-1/М 72ЦБ 43758

Митов, Иван Спасов

   Октомврийски рози : Кн. 2. : Стихотворения, прозa [повест и разкази] / Иван Митов ; Ред. Красимира Щерева . - Благоевград : Изд. авт., 2017 . - 224 с. ; 21 см . -  (Поредица Повеите на любовта ; т. 4)

   Ив Ван Смит - псевд. на Иван Спасов Митов.

   ISBN 978-619-90403-8-6 

  

Сист. No: 45166

- 65 -

РВ/886.7-31/М 77ЦБ 43729

Младенова, Радмила

   Бялата ни спалня : Рамон : [Лирическа автобиогр. с елементи на пътепис] / РадМила МЛАДеNova . - София : ICU, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-92864-9-6 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 45137

- 66 -

РВ/886.7-4/С 30ЦБ 43682

Седларска, Веселина Стоянова

   България за начинаещи : Джаз от сюжети и портрети / Веселина Седларска . - София : Ciela, 2017 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2446-6 (Сиела)

  

Сист. No: 45074

- 67 -

РВ/886.7-1/С 78ЦБ 35497

Стойкова, Катерина

   Втора кожа : Стихотворения / Катерина Стойкова ; Ред. Невена Дишлиева-Кръстева . - София : ICU, 2018 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7153-33-0 (Ай Си Ю)

  

Сист. No: 35679

- 68 -

РВ/886.7-32/Т 33ЦБ 43765

Таня Мир

   Откритие : Фантастична повест / Таня Мир . - [София] : Libra Scorp, 2018 . - 114 с. ; 20 см

   Таня Мир е псевд. на Таня Юлиянова Мирчева.

   ISBN 978-954-471-428-4 (Либра Скорп)

  

Сист. No: 45187

- 69 -

РВ/886.7-94/Ч 67ЦБ 43709

Червенкова, Ваня Димитрова

   Кодово име: Живот : [Автобиогр. роман] / Ваня Червенкова . - София : Алианс Прес, 2017 . - 352 с. : със снимки ; 21 см

   Съдържа и: За авт.
   www.vaniachervenkova.com 

   ISBN 978-619-188-154-3 

  

Сист. No: 45105

- 70 -

РВ/886.7-1/Ю 12ЦБ 43750

Юбилеен сборник  : Поезия & проза /  Редкол. Марин Кадиев и др. . - София : Фараго, 2015 . - 464 с. ; 21 см

   Съдържа и: 25 години Съюз на независимите български писатели / Марин Кадиев: с. 5-7. - Изд. на Съюз на независимите български писатели.

   ISBN 978-619-206-005-3 

  

Сист. No: 45158

- 71 -

РД/886.7-84/П 47ЦБ 43688

[Петстотин] 500 мисли на бележити българи  : [Сб. с 500 цитата на знакови българи] /  Състав. Мартин Чорбаджийски, Нели Великова, Петър Ангелов . - София : БИ 93, 2017 . - 128 с. : с ил. ; 19Х16 см

   Кн. е изд. на Сдружение "Бълг. история". - Имената на състав. са отбелязани на гърба на загл. с.
   www.bulgarianhistory.org 

   ISBN 978-619-90711-1-3 

  

Сист. No: 45079

Литература за деца и юноши

- 72 -

АТ/886.7-93-1/А 51, ДБ/886.7-93-1/А 51, Ло/886.7-93-1/А 51, МС/886.7-93-1/А 51, РД/886.7-93-1/А 51ЦБ 43777

Александрова, Петя

   Как да порасна : [Стихотворения за деца] / Петя Александрова ; Худож. Петър Станимиров . - София : Ина, 2017 . - 24 с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова.

   ISBN 978-954-9328-9-4 

  

Сист. No: 45206

- 73 -

Ло/886.7-93-34/А 78, РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 43713

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и тайните : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - [32] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-117-0 

  

Сист. No: 45110

- 74 -

АТ/886.7-93-34/А 78, РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 43714

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и венчавката на гугутките : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - [32] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-133-0 

  

Сист. No: 45111

- 75 -

АТ/886.7-93-34/А 78, ДБ/886.7-93-34/А 78, Ло/886.7-93-34/А 78, РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 43715

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и дяволчето Тук : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-079-1 

  

Сист. No: 45112

- 76 -

АТ/886.7-93-34/А 78, ДБ/886.7-93-34/А 78, Ло/886.7-93-34/А 78, РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 43716

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и една приказка от живота : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-094-4 

  

Сист. No: 45113

- 77 -

АТ/886.7-93-34/А 78, ДБ/886.7-93-34/А 78, Ло/886.7-93-34/А 78, МС/886.7-93-34/А 78, РД/886.7-93-34/А 78ЦБ 43717

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана когато времето спря : (Какво се случи с двете Божани) : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - [20] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-619-186-229-0 

  

Сист. No: 45114

- 78 -

МС/886.7-93-34/А 78ЦБ 43718

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в подводния свят : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова.

   ISBN 978-954-491-908-5 (твърди кор.)

  

Сист. No: 45119

- 79 -

АТ/886.7-93-34/А 78ЦБ 43719

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Божана в нощта на чудесата : [Приказка] / Божана Апостолова ; Нарис. Костадин Костадинов ; Ред. Костадин Чонов . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - [68] с. : с цв. ил. ; 24Х25 см

   

   ISBN 978-954-491-776-0 (твърди кор.)

  

Сист. No: 45120

- 80 -

РД/820(73)-93-34/Б 16ЦБ II 3037

Бакман, Бет

   Ужасни, непоносими, кошмарни маниери! : [Аз се уча да чета - 4-7] / Бет Бакман ; Ил. Ричард Уотсън ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева . - София : Клевър Бук, 2016 . - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Ставам по-добър)

   

   ISBN 978-954-9749-95-3 

  

Сист. No: 45171

- 81 -

РД/820(73)-93-31/Б 26ЦБ 43693

Бардуго, Лий

   Престол и щурм : [Фентъзи роман] / Лий Бардуго ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2013 . - 399 с. : с ил. ; 21 см

   [Кн. е Ч. 2. от трилогията Гриша].
   www.leighbardugo.com 

   ISBN 978-954-27-0989-3 

  

Сист. No: 45084

- 82 -

РД/820-93(079)/Б 82ЦБ II 3044

Брокълхърст, Рут

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш по света : [Илюстрована книга с игри] / Рут Брокълхърст ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - София : Клевър Бук, 2016 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-59-5 

  

Сист. No: 45181

- 83 -

Ло/820-93(079)/Д 34, РД/820-93(079)/Д 34ЦБ II 3042

Дейнс, Кейт

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в морето : [Илюстрована книга-игра] / Кейт Дейнс ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Свилена Стоянова . - София : Клевър Бук, 2015 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-68-7 

  

Сист. No: 45179

- 84 -

РД/886.7-93-193.1/Д 55ЦБ I 3963

Дим, Дим К.

   [Четиридесет и пет] 45 гатанки не стигат : Шарено детство : [Отгатни, оцвети, попълни] / Дим К. Дим ; Худож. Ириен Трендафилов . - [Пловдив] : Акад. изд. Талант, 2017 . - 60 с. : с ил., 2 портр. ; 17Х23 см . -  (Поредица Шарено детство ; Кн. 3)

   Дим К. Дим е псевд. на Димитър Кирилов Димитров. - Името на худож. е отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. и худож. на с. 54-55.

   ISBN 978-619-203-195-4 

  

Сист. No: 45096

- 85 -

АТ/820-93(079)/Д 83, РД/820-93(079)/Д 83ЦБ II 3040

Дохърти, Гилиан

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в древността : [Илюстрована книга-игра за деца над 4 г.] / Гилиан Дохърти ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - 2. изд. . - София : Клевър Бук, 2012 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Възприетата форма на името на авт. e Джилиан Дохърти. - Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-12-0 

  

Сист. No: 45176

- 86 -

ДБ/820-93(079)/Д 83, РД/820-93(079)/Д 83ЦБ II 3041

Дохърти, Гилиан

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш на село : [Илюстрована книга-игра за деца над 2 г.] / Гилиан Дохърти ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - София : Клевър Бук, 2012 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Възприетата форма на името на авт. e Джилиан Дохърти. - Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-22-9 

  

Сист. No: 45177

- 87 -

РД/820(73)-93-31/К 54ЦБ 43705

Кини, Джеф

   Дневникът на един Дръндьо: Доброто старо време : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2017] . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 10)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: За авт. с. 218.
   www.wimpykid.com 

   ISBN 978-954-8396-81-3 (Duo Design)

  

Сист. No: 45099

- 88 -

РД/820-93(079)/Л 56ЦБ II 3046

Лий, Сузана

   Реши загадките на тайнствения остров : [Илюстрована книга с игри] / Сузана Лий ; Ил. Бренда Хоу ; Дизайн Ким Бландъл ; Прев. [от англ.] Свилена Стоянова . - София : Клевър Бук, 2016 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица Реши загадките])

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-86-1 

  

Сист. No: 45184

- 89 -

РД/820-93(079)/Л 56ЦБ II 3048

Лий, Сузана

   Реши загадките в града : [Илюстрована книга-игра за деца над 5 г.] / Сузана Лий ; Ил. Бренда Хоу ; Прев. [от англ.] Свилена Стоянова . - София : Клевър Бук, 2015 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица Реши загадките])

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-72-4 

  

Сист. No: 45188

- 90 -

РД/820-93(079)/Л 56ЦБ II 3049

Лий, Сузана

   Реши загадките в училище : [Илюстрована книга-игра за деца над 5 г.] / Сузана Лий ; Ил. Бренда Хоу ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - София : Клевър Бук, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица Реши загадките])

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-50-2 

  

Сист. No: 45189

- 91 -

РД/820-93(079)/Л 56ЦБ II 3050

Лий, Сузана

   Реши загадките в замъка : [Илюстрована книга-игра] / Сузана Лий ; Ил. Бренда Хоу ; Дизайн Пол Грийнлийф ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - София : Клевър Бук, 2011 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица Реши загадките])

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-21-2 

  

Сист. No: 45190

- 92 -

АТ/820-93(079)/М 37, ДБ/820-93(079)/М 37, РД/820-93(079)/М 37ЦБ II 3039

Маскел, Хейзъл

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш през ваканцията : [Илюстрована книга с игри] / Хейзъл Маскел ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева . - София : Клевър Бук, 2016 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-9749-87-8 

  

Сист. No: 45175

- 93 -

РД/820-93(079)/М 56ЦБ II 3043

Милбърн, Ана

   [Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в града : [Илюстрована книга с игри за деца над 4 г.] / Ана Милбърн ; Ил. от Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - 2. изд. . - София : Клевър Бук, 2012 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица 1001 неща])

   Името на прев. е отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-03-8 

  

Сист. No: 45180

- 94 -

РД/820-93(079)/П 88ЦБ II 3052

Принцеса Тиара - фантастична и бляскава  : Занимателна кн. със стикери . - София : Клевър Бук, 2013 ([Отпеч. в Индия]) . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см + [1] л. цв. стикери, [2] л. фигури

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-9749-41-0 

  

Сист. No: 45193

- 95 -

РД/886.7-93-34/Р 40ЦБ 43725

Рахнев, Елин Христов

   Кукувицата : [По едноименната пиеса на Елин Рахнев] / Елин Рахнев ; Адапт. Невена Дишлиева-Кръстева ; Оформление и ил. Андрей Кулев, Ася Кованова . - София : ICU, 2012 . - [40] с. : с цв. ил. ; 20 см

   Сведения за авт. отг. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-92864-5-8 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 35695

- 96 -

АТ/886.7-93-34/Р 88, ДБ/886.7-93-34/Р 88, Ло/886.7-93-34/Р 88, МС/886.7-93-34/Р 88, РД/886.7-93-34/Р 88ЦБ II 3023

Роянова, Нуша

   Джак и Ема : [Приказка] /  Текст, ил., декупаж Нуша Роянова . - Варна : Дъбови листа, 2015 . - [20] с. : с . цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица Джак и Ема])

   

   ISBN 978-619-7268-00-3 

  

Сист. No: 45115

- 97 -

АТ/886.7-93-34/Р 88, ДБ/886.7-93-34/Р 88, Ло/886.7-93-34/Р 88, МС/886.7-93-34/Р 88, РД/886.7-93-34/Р 88ЦБ II 3024

Роянова, Нуша

   Джак и Ема на хотел - надпреварата : [Приказка] /  Текст, ил., колажи Нуша Роянова . - Варна : Дъбови листа, 2016 . - [20] с. : с . цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица Джак и Ема])

   

   ISBN 978-619-7268-03-4 

  

Сист. No: 45116

- 98 -

АТ/886.7-93-34/Р 88, ДБ/886.7-93-34/Р 88, Ло/886.7-93-34/Р 88, МС/886.7-93-34/Р 88, РД/886.7-93-34/Р 88ЦБ II 3025

Роянова, Нуша

   Джак и Ема на хотел : [Приказка] /  Текст, ил., декупаж Нуша Роянова . - Варна : Дъбови листа, 2015 . - [18] с. : с цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица Джак и Ема])

   

   ISBN 978-619-7268-02-7 

  

Сист. No: 45117

- 99 -

АТ/886.7-93-34/Р 88, ДБ/886.7-93-34/Р 88, Ло/886.7-93-34/Р 88, МС/886.7-93-34/Р 88, РД/886.7-93-34/Р 88ЦБ II 3026

Роянова, Нуша

   Лекът на баба : [Приказка] /  Текст, ил., декупаж Нуша Роянова . - Варна : Дъбови листа, 2015 . - [18] с. : с цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица Джак и Ема])

   

   ISBN 978-619-7268-01-0 

  

Сист. No: 45118

- 100 -

РД/820(73)-93-31/С 47ЦБ 43697

Смит, Л. Дж.

   Нощен свят : [Фентъзи] : Кн. 1 - / Л. Дж. Смит ; Прев. [от англ.] Станимир Йотов . - София : Ибис, 2010 - . - 20 см

   Пълното име на авт. е Лиса Джейн Смит. - Кн. 2. Дъщери на мрака.
   www.ljanesmith.net 

   Кн. 1. Таен вампир . - 2010 . - 216 с.

   

   ISBN 978-954-9321-31-9 (кн. 1)

  

Сист. No: 45088

- 101 -

РД/820-93-34/С 48ЦБ II 3053

Снежанка и седемте джуджета  : Двуез. кн. [за деца] /  Прев. от англ.  . - [София] : Клевър Бук ; Miles Kelly, Б. г. . - [24] с. : с цв. ил. ; 29 см

   Кор. опис. - С парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-9749-85-4 (Клевър Бук)

  

Сист. No: 45195

- 102 -

РД/820-93-34/С 59ЦБ II 3054

Спящата красавица  : Двуез. кн. [за деца] /  Прев. от англ.  . - [София] : Клевър Бук ; Miles Kelly, Б. г. . - [24] с. : с цв. ил. ; 29 см

   Кор. опис. - С парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-9749-84-7 (Клевър Бук)

  

Сист. No: 45196

- 103 -

ДБ/820-93-34/Т 71, РД/820-93-34/Т 71ЦБ II 3038

Томсън, Кейти

   Корабът на Ной : [Приказка с картинки - прочетете и разиграйте историята] / Кейти Томсън ; Ил. Бен Мантел ; Прев. от англ.  . - София : Клевър Бук, 2013 ([Отпеч. в Китай]) . - [14] с. : цв. ил. ; 26Х26 см + 3D фигурки за игра

   Името на авт. е отбелязано на гърба на кор.

   ISBN 978-954-9749-43-4 

  

Сист. No: 45172

- 104 -

РД/820-93-34/Т 71ЦБ II 3045

Томсън, Кейти

   Долината на динозаврите : [Приказка с картинки - прочетете и разиграйте историята] / Кейти Томсън ; Ил. Бен Мантел ; Прев. [от англ.]  . - София : Клевър Бук, 2013 ([Отпеч. в Китай]) . - [14] с. : с цв. ил. ; 26Х26 см + 3D фигурки за игра

   Името на авт. е отбелязано на гърба на кор.

   ISBN 978-954-9749-42-7 

  

Сист. No: 45182

- 105 -

РД/820-93(079)/Ф 59ЦБ II 3047

Фишел, Ема

   Приключения в омагьосания град : [Илюстрована книга-игра за деца над 4 г.] / Ема Фишел ; Ил. Тери Гоуър ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - 2. изд. . - София : Клевър Бук, 2011 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-13-7 

  

Сист. No: 45185

- 106 -

РД/820-93(079)/Ф 59ЦБ II 3051

Фишел, Ема

   Страната на изгубените мечета : [Илюстрована книга-игра за деца над 4 г.] / Ема Фишел ; Ил. Даниел Хоуърт ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - 2. изд. . - София : Клевър Бук, 2011 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на прев. e отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-9749-02-1 

  

Сист. No: 45192

- 107 -

РД/820(73)-93-34/Д 63ЦБ 43707

[Дисни] Disney Pixar Тайната на Коко  /  Прев. [от англ.] Габриела Каменова . - София : Егмонт България, 2017 . - [64] с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   По филма на Disney Pixar Coco Movie.

   ISBN 978-954-27-1980-9 

  

Сист. No: 45103

Отраслева литература за деца и юноши

- 108 -

АТ/087.5:611/Б 36, ДБ/087.5:611/Б 36, Ло/087.5:611/Б 36, МС/087.5:611/Б 36, РВ/087.5:611/Б 36ЦБ 43773

Белчева, Цвета Бойкова

   Тялото говори : Тетрадка по биология на Михаил Л. Атанасов / Цвета Белчева ; Ил. Радостина Пенева . - София : Изд. авт., 2017 . - 86 с. ; 23 см

   Загл. и на англ. ез. на кор.: Body talks. - Името на ил. е отбелязано в изд. каре.
   tsveta.belcheva@gmail.com 

   ISBN 978-619-90488-1-8 

  

Сист. No: 45202

- 109 -

РД/087.5:59(031)/З-37ЦБ II 3019

Застрашените животни  : [Ил. eнциклопедия с 3D очила] /  Прев. от англ. и науч. ред Златозар Боев . - [София] : Фют, 2018 . - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3 D очила . -  ([Сер. 3D ил. 3D очила])

   Името на прев. отбелязано в изд. каре. - С Речник.

   ISBN 978-619-199-302-4 

  

Сист. No: 45097

- 110 -

РД/087.5:59(031)/М 90ЦБ II 3020

Морските животни  : [Ил. eнциклопедия с 3D очила] /  Прев. от англ. и науч. ред Златозар Боев . - [София] : Фют, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3 D очила . -  ([Сер. 3D ил. 3D очила])

   Името на прев. отбелязано в изд. каре на предзагл. с.. - С Речник.

   ISBN 978-619-199-218-8 

  

Сист. No: 45098

- 111 -

РД/087.5:597.1/.5/Р 28ЦБ II 3021

Райхенщетер, Фридерун

   Как порастват малките делфини : Разказ за делфините и удивителния свят на морето / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-308-6 

  

Сист. No: 45100

- 112 -

РД/087.5:599/Р 28ЦБ II 3022

Райхенщетер, Фридерун

   Как порастват малките таралежи : Разказ за живота на таралежите и други горски животни / Фридерун Райхенщетер ; С ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; Прев. [от нем.] Ирена Стоянова Патулова . - София : Фют, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Да се запознаем!)

   Името на прев. отбелазано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-309-3 

  

Сист. No: 45101

География

История

- 113 -

Ч1/904(497.2)/К 96ЦБ 43690

Кънчев, Иван Георгиев и др.

   Българската история в 100 дестинации / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев . - София : БГ Учебник Прес, 2016 . - 224 с. : с цв. ил. ; 21 см + 1 л. стикери . -  (Поредица Бълг. история в 100... ; [3])

   

   ISBN 978-619-187-010-3 

  

Сист. No: 45080

- 114 -

РВ/940.53/С 51ЦБ 43659

Солонин, Марк

   [Двадесет и втори] 22 юни 1941 : Анатомия на катастрофата / Марк Солонин ; Прев. Петя Талева . - София : Прозорец, 2013 . - 368 с. : с к., табл. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-774-9 

  

Сист. No: 36011

Краезнание - отраслева литература

- 115 -

Кр/К235/К 75ЦБ 43731

Житие на Преподобни Козма Зографски  . - [Раднево], [2008] . - 9 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кор. опис. - Изд. с покрепата на Мини Марица-Изток ЕАД.

  

Сист. No: 45139

- 116 -

Кр/К908/К 14ЦБ II 2425

Кайряков, Тенчо Стефанов

   Обручище [Старозагорска обл.] : История, събития, личности / Тенчо Кайряков ; [С предг. от авт.]  . - Обручище ; [В. Търново] : Абагар, 2015 (В. Търново : печ. Абагар) . - 202 с. : със снимки, факс., к. ; 31 см

   Съдържа и: Биогр. данни за авт.: с. 179 ; Песен за Обручище: с. 199 ; Библиогр.: с. 201.

   ISBN 978-619-168-135-8 

  

Сист. No: 45057

- 117 -

ДБ/К949.72.042.21/К 14, Кр/К949.72.042.21/К 14, РД/К949.72.042.21/К 14ЦБ II 2613

Кайряков, Тенчо Стефанов

   Старозагорското въстание - 1875 : По-известните му дейци и още нещо от епохата / Тенчо Кайряков ; [С предг. от авт.]  . - Обручище ; [В. Търново] : Абагар, 2017 (В. Търново : печ. Абагар) . - 164 с. : със снимки, факс., к. ; 31 см

   Кор. загл.: Старозагорско въстание. - В изд. каре отб. Дизайн и предпеч. подготовка Акром - Ст. Загора. - Съдържа и: Библиогр. с.: 161 ; Нови и стари имена на по-често срещани села с.: 162.

   ISBN 978-619-168-187-7 

  

Сист. No: 45058

- 118 -

Кр/К622/К 78ЦБ 43732

Колев, Кольо и др.

   Минно-енергиен комплекс "Марица-Изток" : 1951-2001 / Кольо Колев, Динко Стоянов, Райно Чипилев ; Снимки Цветан Четъшки . - Ст. Загора : Мини Марица-Изток ЕАД, 2004 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 256 с., [32] с. : цв. ил. ; 23 см

   Снимки: Ц. Четъшки и архив ММИ. - Библиогр. с. 229 ; Рез. на англ. ез. ; За авт.

  

Сист. No: 45140

- 119 -

АТ/К028/П 97, ДБ/К028/П 97, Кр/К028/П 97, Ло/К028/П 97, МС/К028/П 97, РВ/К028/П 97ЦБ 43672
 Първа нац. среща на консултанти по библиотерапия. Ст. Загора. 2017 

   Първа национална среща на консултанти по библиотерапия : Стара Загора, 24 - 25 октомври 2017 : Сб. с доклади / Дончо Донев и др. ; Ред. Дончо Донев, Минчо Николов ; Ред. на библиорецептурници Петка Синкова, Димка Михайлова . - София : Фонд. Глобални библ. - България, 2017 ([Хасково] : печ. Полиграф Юг) . - 104 с. ; 21 см

   Пълното име на ред. Минчо Николов Минчев. Други авт. : В. Узунова, М. Николов, С. Илиева, С. Раянова, В. Вълчева, М. Марковска, М. Илиева, А. Антонова, М. Балдаранова, О. Клисурова, П. Трифонова, С. Божилова, Д. Михайлова, Е. Боянова-Ширкова, П. Стоянова, С. Калайджиева. - Библиогр. след отд. докл. ; Библиорецептурници с. 89 - 103.

   ISBN 978-619-7348-01-9 

  

Сист. No: 45062

- 120 -

Кр/К929.9/С 14, РВ/К929.9/С 14ЦБ 43704

Сакралните старозагорски знамена  : Научно-попул. сб. /  Авт. колектив Петър Калчев, Ваня Донева, Петър Драгиев ; Снимки Атанас Жеков, Жейна Желева . - Ст. Загора : Тракийски свят, 2018 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 64 с. : със снимки, факс. ; 24 см

   Кн. излиза по повод 140-год. от Освобождението на България и се разпространява безпл.

   ISBN 978-954-9848-01-4 

  

Сист. No: 45095

Краезнание - художествена литература

- 121 -

Кр/К886.7-1/А 93, МС/К886.7-1/А 93ЦБ 43721

Атанасов, Йордан Цонев

   Необясним захлас : 75 стихотворения и поеми / Йордан Атанасов ; Ред. Иван Енчев ; [Худож.] Татяна Полихронова . - [София] : Алфатрадо, 2018 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7175-06-6 

  

Сист. No: 45130

- 122 -

Кр/К886.7-1/Б 13, РВ/К886.7-1/Б 13ЦБ 43764

Баева, Радка

   Есенни графики : Лирика / Радка Баева ; Худож. Добрин Стефанов . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2018 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2927-39-6 

  

Сист. No: 45186

- 123 -

Кр/К886.7-31/Г 72ЦБ 43664

Гочев, Иван

   Самотният вълк : Историята на моя род : [Роман] / Иван Гочев . - София : Светулка 44 Атеней, 2017 . - 160 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на зад. кор.

   ISBN 978-954-309-257-4 

  

Сист. No: 37681

- 124 -

Кр/К886.7-1/И 22ЦБ 43722

Иванова, Снежана

   Повесма : Стихотворения / Снежана Иванова ; [Худож.] Татяна Полихронова . - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2018 . - 58 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2927-37-2 

  

Сист. No: 45131

- 125 -

Кр/К886.7-1/М 64ЦБ 43747

Минев, Миньо Дончев

   Христо Ботев - Месия за България ; Любов на Еверест : [Стихосбирки] / Миньо Дончев Минев . - Ст. Загора : Кота, 2018 (Ст. Загора : печ. [Кота]) . - 108 с. ; 21 см

   Съдържа и библиогр.: с. 108.

   ISBN 978-954-305-457-2 

  

Сист. No: 45155

- 126 -

Кр/К886.7-7/М 68ЦБ 43720

Мирчева, Стефанка Владимирова

   Върхът на срамотата : Сатира и хумор[,] стихове[,] хумористични разкази / Стефанка Мирчева ; [Крит. статия] Станислав Марашки ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2017 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 176 с. ; 20 см

   Съдържа и "Срамотата", открила своя литературен връх / С. Марашки. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-346-106-6 

  

Сист. No: 45123

- 127 -

Кр/К886.7-31/Н 69ЦБ 43759

Никленов, Димитър Йорданов

   Любов с вкус на лимон : Роман / Димитър Никленов ; Ред. Палмира Никленова . - 2. доп. изд. . - [Ст. Загора] : Палмира, 2018 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9376-53-1 

  

Сист. No: 45167


 Индекс по АВТОРИ

Айслър, Бари 30 
Александрова, Петя 72 
Алтънчев, Огнян 3 
Алтънчев, Огнян Иванов 3 
Анастасов, Георги 8 
Анастасов, Петър 9 
Анастасов, Петър Кирилов 9 
Ангелов, Петър 71 
Ангелов, Петър Тодоров 71 
Ангелова, Керана 51 
Ангелова, Керана Вълчева 51 
Андреева, Бистра 38 
Антонова, Антоанета 119 
Антонова, Неда 52 53 
Антонова, Неда Монова 52 53 
Апостолова, Божана 73 74 75 76 77 78 79 
Апостолова, Божана Георгиева 73 74 75 76 77 78 79 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 73 74 75 76 77 78 79 
Атанасов, Дамян 8 
Атанасов, Йордан 121 
Атанасов, Йордан Цонев 121 
Атанасова, Лора 4 5 
Атанасова, Снежанка Спасова 24 
Баева, Искра 7 8 
Баева, Искра Василева 7 8 
Баева, Радка 122 
Бакалски, Дилян 119 
Бакман, Бет 80 
Балабанов, Михаил 87 
Балабанов, Михаил Христов 87 
Балдаранова, Мира 119 
Балдачи, Дейвид 31 
Бардуго, Лий 81 
Белчева, Цвета 108 
Белчева, Цвета Бойкова 108 
Бенямин, Петя 18 
Бландъл, Ким 88 
Боев, Златозар 109 110 
Боев, Златозар Николаев 109 110 
Божилов, Кирил 6 
Божилов, Кирил Георгиев 6 
Божилова, Петя 54 
Божилова, Петя Иванова 54 
Божилова, Светла 119 
Ботева, Ралица 45 
Бочева, Валя 8 
Боянова-Ширкова, Елена 119 
Брадинов, Недялко 8 
Брадфорд, Барбара Тейлър 32 
Бракен, Александра 33 
Брокълхърст, Рут 82 
Буров, Рачо 70 
Бъчваров, Крум 30 
Бъчваров, Крум Ернстов 30 
Вандов, Иван Николов 8 
Васевски, Василен 55 
Васевски, Василен Каменов 55 
Васевски, Камен 55 
Васевски, Камен Василев 55 
Великова, Нели 71 
Великова, Нели Стоянова 71 
Велкова, Иванка 8 
Вечев, Димитър 7 8 
Вешим, Михаил 56 
Вида, Вендела 38 
Виденова, Елка 2 33 48 
Виденова, Елка Йорданова 2 33 38 48 
Вълканов, Велко 8 
Вълчева, Валентина 119 
Габровска, Дори 43 
Габровска, Дори Генадиева 43 
Гаджев, Георги 8 
Газдов, Иван 56 
Гайдарова, Невена 8 
Генчева, Габи 57 
Генчева, Гълъбина 57 
Генчева, Цветана 36 
Генчева, Цветана Тодорова 36 
Георгиев, Асен 41 
Георгиев, Титко 8 
Герджиков, Никола 70 
Гоуър, Тери 82 83 85 86 92 93 105 
Гочев, Иван 123 
Гранитски, Иван 9 10 
Грийнлийф, Пол 91 
Гришам, Джон 34 35 
Гриър, Андрю Шон 38 
Гъжева, Надежда 8 
Данкова, Надка 15 
Данкова, Надка Стоянова 15 
Данова, Пенка 26 
Данова, Пенка Стилиянова 26 
Дантика, Едуидж 38 
Дейвис, Фиона 36 
Дейнс, Кейт 83 
Дерменджиева, Елвира 18 
Джулавиц, Хайди 38 
Джулай, Миранда 38 
Дим, Дим К. 84 
Димитров, Димитър Кирилов 84 
Димитров, Иван Йорданов 9 10 
Димитров, Николай 27 
Димитров, Николай Стойчев 27 
Димова, Нели 40 
Дишлиева-Кръстева, Невена 38 49 67 95 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 38 49 67 95 
Добрев, Чавдар 28 
Добрев, Чавдар Атанасов 28 
Дойнов, Дойно Христосков 8 
Дойнов, Николай 14 
Дойнов, Николай Георгиев 14 
Дойчева, Станислава 16 
Дойчева, Станислава Петрова 16 
Донев, Дончо 119 
Донев, Дончо Стоянов 119 
Донева, Ваня 120 
Дохърти, Гилиан 85 86 
Дохърти, Джилиан 85 86 
Драгиев, Петър 120 
Драгиев, Петър Драгиев 120 
Душков, Живодар 8 
Дьоринг, Ханс-Гюнтер 111 112 
Егърс, Дейв 38 
Енчев, Иван 121 
Жеков, Атанас 120 
Желева, Жейна 120 
Живкова, Людмила Тодорова 13 
Зарев, Владимир 58 
Зарев, Владимир Пантелеев 27 58 
Златев, Златко 8 
Ив Ван Смит 63 64 
Иванова, Виктория 82 85 86 90 91 93 105 106 
Иванова, Миглена 8 
Иванова, Снежана 124 
Иванова, Цветанка 8 
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 72 
Илиева, Виктория 80 92 
Илиева, Милена 119 
Илиева, Славка 8 
Илиева, Стефка 119 
Ингилизов, Тодор Ив. 8 
Йорданов, Георги 9 10 
Йорданова, Кристина 25 
Йотов, Станимир 100 
Йотов, Станимир Ботев 100 
Кадиев, Марин 70 
Кадиев, Марин Стоянов 70 
Кайряков, Тенчо 116 117 
Кайряков, Тенчо Стефанов 116 117 
Калайджиева, Стойна 119 
Калинова, Евгения 7 
Калинова, Мария 25 
Калонкин, Марин 8 
Калчев, Петър 120 
Каменова, Габриела 107 
Кандиларов, Евгений 7 8 
Караджов, Никола 8 
Касабова, Капка 37 
Кацарска, Красимира Щерева 64 
Кейни, Леандър 19 
Кенеди, А. Л. 38 
Кини, Джеф 87 
Кларк, Хулда Регер 16 
Клисурова, Олга 119 
Кованова, Ася 95 
Коен, Леа 59 
Коен, Леа Пепо 59 
Колев, Ивомир 113 
Колев, Кольо 118 
Конъли, Джон 39 
Коруев, Тодор 10 
Коруев, Тодор Борисов 10 
Костадинов, Костадин 73 74 75 76 77 78 79 
Костадинов, Костадин Петров 79 
Костолани, Дежьо 40 
Коурик, Кейти 2 
Крумов, Никола 60 
Кулев, Андрей 95 
Кулев, Андрей Анри 95 
Кунзру, Хари 38 
Кънчев, Иван 113 
Кънчев, Иван Георгиев 113 
Кърова, Мария 8 
Къслър, Дърк 41 
Къслър, Клайв 41 
Кючуков, Деян 31 
Лазаров, Георги 11 
Лазаров, Георги Игнатов 11 
Лазарова, Емилия 8 
Лакова, Лиляна 37 
Летъм, Джонатан 38 
Лий, Сузана 88 89 90 91 
Ликарова, В. 8 
Лит, Тоби 38 
Личева, Амелия 25 
Ловато, Деметрия Девон 2 
Ловато, Деми 2 
Любенов, Владо 57 61 
Любчева, Маруся 8 
Людмилова, Людмила 17 
Ляхов, Стоян 8 
Макрон, Еманюел 12 
Маникантан, Ниша 18 
Мантел, Бен 103 104 
Манчев, Кръстю 8 
Марашки, Станислав 126 
Марашки, Станислав Димитров 126 
Маринов, Боян Тодоров 8 
Марков, Георги 7 8 
Марков, Тодор 8 
Марковска, Милена 119 
Марчева, Илияна 7 8 
Маскел, Хейзъл 92 
Матар, Хишам 42 
Матис, Анри 4 
Менсън, Марк 3 
Миланова, Сашка 7 
Милбърн, Ана 93 
Милбърн, Анна 93 
Минев, Миньо Дончев 125 
Минков, Звезделин 62 
Минков, Звезделин Цонев 62 
Минкова, Йорданка 8 
Минчев, Минчо 8 
Минчев, Минчо Николов 119 
Минчева, Маргарита 8 
Мирчева, Стефанка 126 
Мирчева, Стефанка Владимирова 126 
Мирчева, Таня Юлиянова 68 
Митев, Венелин 12 
Митев, Венелин Иванов 12 
Митев, Трифон 126 
Митев, Трифон Димитров 8 126 
Митов, Иван 63 64 
Митов, Иван Спасов 63 64 
Михайлов, Георги 8 
Михайлова, Димка 119 
Мичъл, Дейвид 38 
Мишев, Марио 113 
Мишев, Михаил Георгиев 56 
Мишев, Тодор 8 
МЛАДеNova, РадМила 65 
Младенова, Радмила 65 
Момчев, Георги Йорданов 9 10 
Мурджева, Тодорка 8 
Найденова, Данка 8 
Недев, Недю 8 
Нейчева, Марина 8 
Нешев, Нешо 8 
Никленов, Димитър 127 
Никленов, Димитър Йорданов 127 
Никленова, Палмира 127 
Николов, Кирил 22 
Николов, Любомир 35 
Николов, Любомир Гергов 35 
Николов, Минчо 119 
О'Хейгън, Андрю 38 
Пакър, Зи Зи 38 
Палазов, Марин 8 
Пантев, Андрей Лазаров 8 
Пантев, Владимир Пантелеев 27 58 
Патулова, Ирена Стоянова 111 112 
Пенева, Радостина 108 
Пенушлиева, Виолета 70 
Пенчев, Бойко 25 
Перчинкова, Катя 44 
Перчинкова, Катя Христова 44 
Петров, Владимир Любенов 57 61 
Петрова, Лиляна 29 
Петрова, Цвета 8 
Писарев, Павел Николаев 8 
Полеганов, Владимир 25 
Полихронова, Татяна 121 124 
Райхенщетер, Фридерун 111 112 
Рахнев, Елин 95 
Рахнев, Елин Христов 95 
Рашкова, Нина 32 
Рашкова, Нина Николаева 32 
Раянова, Станислава 119 
Ричман, Алисън 43 
Ровира, Алекс 4 5 
Розева, Невена 47 
Розева, Невена Любенова 47 
Розова, Надежда 34 39 42 
Розова, Надежда Иванова 34 38 39 42 
Роуз, М. Дж. 44 
Роянова, Нуша 96 97 98 99 
Русев, Васил 8 
Седларска, Веселина 66 
Седларска, Веселина Стоянова 66 
Седларска-Анастасиу, Веселина Стоянова 66 
Симеонов, Симеон 7 8 
Симъндс, Поузи 38 
Синкова, Петка 119 
Сираков, Станьо 7 8 
Славов, Иван 8 
Смит, Зейди 38 
Смит, Л. Дж. 100 
Смит, Лиса Джейн 100 
Солонин, Марк 114 
Солонин, Марк Семенович 114 
Сондърс, Джордж 38 
Спасова, Камелия 25 
Стаменова, Янка 8 
Станимиров, Петър 72 
Станимиров, Петър Георгиев 72 
Стефанов, Добрин 122 
Стефанова, Невена 8 
Стийл, Даниел 45 46 
Стойкова, Катерина 67 
Стойчева, Ирена 19 
Стоянов, Динко 118 
Стоянов, Косю 8 
Стоянова, Свилена 83 88 89 
Стрейчи, Литън 47 
Стрейчи, Литън Джайлс 47 
Талева, Петя 114 
Таня Мир 68 
Тойбин, Колм 48 
Тойбин, Колъм 38 48 
Томсън, Кейти 103 104 
Тотоманов, Иван 50 
Тотоманов, Иван Димитров 50 
Трендафилов, Ириен 84 
Трендафилов, Ириен Георгиев 84 
Тримейн, Роуз 49 
Трифонова, Пенка 8 
Трифонова, Петя 119 
Търлуел, Адам 38 
Узунова, Венета 119 
Узунова, Десислава 25 
Узунова, Десислава Бориславова 25 
Улицка, Людмила 50 
Улицка, Людмила Евгениевна 50 
Уотсън, Ричард 80 
Фишел, Ема 105 106 
Фоер, Джонатан Сафран 38 
Хандъров, Тотьо 8 
Хемон, Александър 38 
Хинковски, С. 26 
Хинковски, Симеон Валентинов 26 
Хорнби, Ник 38 
Хоу, Бренда 88 89 90 91 
Хоумс, А. М. 38 
Хоуърт, Даниел 106 
Христова, Велиана Гаврилова 1 
Цветкова, Адриана 119 
Чалъкова, Екатерина 13 
Червенкова, Ваня 69 
Червенкова, Ваня Димитрова 69 
Четъшки, Цветан 118 
Четъшки, Цветан Стефанов 118 
Чизмарова, Елена 46 
Чипилев, Райно 118 
Чонов, Костадин 73 74 75 76 77 78 79 
Чорбаджийски, Мартин 71 
Чорбаджийски, Мартин Георгиев 71 
Шапиро, Мелис Дж. 44 
Щерева, Красимира 64 
Юхновски, Иван 1 
Юхновски, Иван Николов 1 
Янева, Анелия 81 
Янева, Анелия Великова 81 
Янков, Петър 8 
Янкулова, В. 8 
Danova, Penka 26 
Juchnovski, Ivan 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторът и Автора 54 
Американският любовник 49 
Бар "Петлите" 34 
Болестта на пеперудата 17 
Бъдете силни 365 дни в годината 2 
България за начинаещи 66 
Българската история в 100 дестинации 113 
Български разпятия 28 
Българско-гръцки разговорник 24 
Бялата ни спалня 65 
В бизнеса със Стийв Джобс 19 
Владимир Зарев 27 
Втора кожа 67 
Въведение в Аюрведа 18 
Върхът на срамотата 126 
Гласовете на българския диаболизъм 25 
Дарба 45 
Джак и Ема 96 
Джак и Ема на хотел 98 
Джак и Ема на хотел - надпреварата 97 
Джовани Киаромани и неговото пътуване от Виена до Бурса през 1659 г. 26 
Дневникът на един Дръндьо: Доброто старо време 87 
Долината на динозаврите 104 
Думи, които лекуват 4 
Един след полунощ 51 
Есенни графики 122 
Живот и любов : Кн. 2. 63 
Житие на Преподобни Козма Зографски 115 
За българската наука, за Българската академия на науките и нещо лично 1 
Забравени истории на София - първи българки в обществения живот 6 
Загадъчни ухания 44 
Застрашените животни 109 
Изземването на целика - мащаби и ефективност 20 
История на Отечествения фронт/съюз в България 7 8 
Казусът Кукоцки 50 
Как да порасна 72 
Как порастват малките делфини 111 
Как порастват малките таралежи 112 
Книга за другите 38 
Кодово име: Живот 69 
Корабът на Ной 103 
Кралица Елизабет 47 
Кукувицата 95 
Лекът на баба 99 
Лечението на всички видове рак 16 
Любов в земята на Мидас 37 
Любов с вкус на лимон 127 
Малка каменна топка 60 
Малката Божана в нощта на чудесата 79 
Малката Божана в подводния свят 78 
Малката Голяма Божана и венчавката на гугутките 74 
Малката Голяма Божана и дяволчето Тук 75 
Малката Голяма Божана и една приказка от живота 76 
Малката Голяма Божана и тайните 73 
Малката Голяма Божана когато времето спря 77 
Методическо ръководство за извънкласна работа по астрономия 15 
Мини Марица-Изток ЕАД 23 
Минно-енергиен комплекс "Марица-Изток" 118 
Многото лица на любовта 32 
Момичетата от хотел "Барбизон" 36 
Морските животни 110 
Мъжка страна 42 
Наръчник защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи 11 
Неговата любима 53 
Незабравимата Людмила 13 
Необясним захлас 121 
Неравноделни тактове 61 
Нерон, кървавият поет 40 
Нощен свят 100 
Обручище [Старозагорска обл.] 116 
Оксиморон 56 
Октомврийски рози : Кн. 2. 64 
Откритие 68 
Отмъщение от отвъдното 39 
Оцеляла любов 55 
Пасажер 33 
Повесма 124 
Празното семейство 48 
Преследвачът на звуци 59 
Престол и щурм 81 
Приказка 46 
Приключения в омагьосания град 105 
Принцеса Тиара - фантастична и бляскава 94 
Притаени мигове 9 10 
Първа национална среща на консултанти по библиотерапия 119 
Разруха 58 
Революция 12 
Рейн-сан: Сеч 30 
Реши загадките в града 89 
Реши загадките в замъка 91 
Реши загадките в училище 90 
Реши загадките на тайнствения остров 88 
Ритъмът на спомените 43 
Рокля за двама 57 
Сакралните старозагорски знамена 120 
Самотният вълк 123 
Седемте сили 5 
Снежанка и седемте джуджета 101 
Спящата красавица 102 
Старозагорското въстание - 1875 117 
Стенание 62 
Страната на изгубените мечета 106 
Тънкото изкуство да не ти пука 3 
Тялото говори 108 
Ударът 35 
Ужасни, непоносими, кошмарни маниери! 80 
Христо Ботев - Месия за България 125 
Царица Елеонора Българска 52 
Черно море 41 
Ширината на света 31 
Юбилеен сборник 70 
[Двадесет и втори] 22 юни 1941 114 
[Двадесет] 20 примерни теста за "матурата" по български език и литература след 7. клас 29 
[Дисни] Disney Pixar Тайната на Коко 107 
[Петстотин] 500 мисли на бележити българи 71 
[Сто и шестдесет] 160 години общонародно читалищно дело 14 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в града 93 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в древността 85 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш в морето 83 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш на село 86 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш по света 82 
[Хиляда и едно] 1001 неща, които да откриеш през ваканцията 92 
[Четиридесет и пет] 45 гатанки не стигат 84 
[Шестдесет] 60 години "Мини Марица-Изток" ЕАД 21 22 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно-управленска дейност 11 
Анорексия 17 
Астрономия - методика на преподаването 15 
Бозайници - детска и юношеска литература 112 
България - история 26 
България - политически партии и движения 7 8 
Българска академия на науките 1 
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 25 28 
Българска литература - критика 27 
Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища 29 
Български език - речници и разговорници 24 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 29 
Втора световна война, 1939 - 1945 г. - популярна литература 114 
Гръцки език - разговорници и речници 24 
Делфини - детска и юношеска литература 111 
Европа - история, нова 114 
Електроенергетика - България - история 118 
Енергетика - България - история 118 
Жени - България - участие в обществено-политическия живот - история - биографии 6 
Животни - в света - детска и юношеска литература 109 110 
Застрашени видове, животински 109 
Знамена и флагове - Стара Загора - история 120 
Знамена и флагове, български - история 120 
Информационни технологии - САЩ - биографии 19 
Италианска литература 26 
Книга - приложение - в психотерапията 119 
Културно-историческо наследство - България - пътеводители 113 
Личност - психология и развитие 4 5 
Медицина, индийска - популярна литература 18 
Мини "Марица изток" 20 21 22 23 118 
Минно дело - България - история 20 21 22 23 
Морска фауна - енциклопедии - детска и юношеска литература 110 
Наука - България 1 
Националноосвободително движение - България - дейци 117 
Отечествен фронт - България 7 8 
Писатели, български - конференции 25 
Писатели, български - творчество 25 28 
Поети и писатели, български - интервюта 27 
Политика - България - история - спомени 9 10 
Политици, български - биографии 13 
Политици, френски - биографии 12 
Психология - на личността - популярна литература 3 
Пътешественици, италиански - биографии 26 
Рак - лечебно хранене - популярна литература 16 
Рак - профилактика и лечение - популярна литература 16 
Рудни находища - България 20 21 22 23 118 
Самоусъвършенстване - популярна литература 2 
Светци, български 115 
Села - България - история 116 
СССР - история - популярна литература 114 
Стара Загора [област] - история - биографии 116 
Старозагорско въстание, 1875 г. - история 117 
Стопанство - България - управление и организация 11 
Терапия - нетрадиционни методи - популярна литература 18 
Четене - психологични проблеми 119 
Читалища - България - история 14 
Човешко тяло - анатомия - детска и юношеска литература 108 
Човешко тяло - физиология - детска и юношеска литература 108 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ангелова, Керана Вълчева (1948) 51 
Андонов, Иван (28.06.1854-1937) 117 
Андреева, Бистра (1978) 38 
Антонова, Неда Монова (1940) 53 
Апостолов, Георги (юни 1853-21.05.1876) 117 
Аргов, Руси (Клепалото) (ок.1848-?) 117 
Аретов, Николай Аретов (14.03.1954) 25 
Атанасов, Джон Винсънт (4.10.1903-15.06.1995) 9 
Бабалов, Захари (Братя Бабалови) (ок.1845/50-?) 117 
Бабалов, Манол (Братя Бабалови) (ок.1845/50-?) 117 
Багряна, Елисавета (29.04.1893-23.03.1991) 9 
Балдачи, Дейвид (5.08.1960) 31 
Балевски, Ангел Тончев (4.03.1910-15.09.1997) 9 
Баров, Александър Георгиев (8.08.1931-10.11.1999) 9 
Белчева, Цвета Бойкова (1978) 108 
Бенев, Георги (1843-25.09.1909) 117 
Бенковски,Георги=ГаврилХлътев21.09.1843-12.05.1876 117 
Божилов, Кирил Георгиев (1932) 6 
Ботев, Христо (Петков) (6.01.1848-20.05.1876) 53 117 
Ботева, Венета (1847 - 1919) 53 
Бракен, Александра (27.02.1987) 33 
Вапцаров, Никола Йонков (7.12.1909-23.07.1942) 28 
Вапцарова, Бойка 28 
Васевски, Камен Василев (13.2.1935) 55 
Василев, Владимир (4.11.1883-27.12.1963) 9 
Вида, Вендела (1971) 38 
Виденова, Елка Йорданова (1975) 38 48 
Владева, Марина Йорданова (1979) 25 
Волов, Панайот (23.01.1850-26.05.1876) 117 
Върбев, Върбан Йорданов (1849-1875) 117 
Ганчев, Кольо (5.02.1843-19.05.1876) 117 
Генчев, Христаки (ок. 1835-1904) 117 
Георгиев, Кимон (11.8.1882 - 28.9.1969) 8 
Георгиев, Койчо (1843-10.03.1894) 117 
Гецов, Стефан Йорданов (3.07.1932-10.09.1996) 9 
Готев, Горан Георгиев (7.12.1934-7.07.2014) 9 
Гочев, Иван (14.08.1954) 123 
Григорович, Юрий Николаевич, акад. (2.01.1927) 9 
Гриър, Андрю Шон (1970) 38 
Гъркова, Зорница Тодорова 25 
Гяуров, Николай Георгиев (13.09.1929-2.06.2004) 9 
Даков, Мако Петров, акад. (5.12.1920-18.05.2006) 9 
Далчев, Атанас Христов (12.06.1904-17.01.1978) 9 28 
Далчев, Любомир Христов (27.12.1902-11.07.2002) 9 
Дамянов, Дамян Петров (18.01.1935-6.06.1999) 9 
Дантика, Едуидж (1969) 38 
Данчов-Зографина, Георги Попгеоргиев (1846-1908) 117 
Делев, Илия Иванов (1921-19.11.2012) 9 
Джагаров, Георги Георгиев (14.07.1925-30.11.1995) 9 28 
Джобс, Стийв (24.02.1955-5.10.2011) 19 
Джулавиц, Хайди (1968) 38 
Джулай, Миранда (1974) 38 
Димитров, Георги (18.6.1882 - 2.7.1949) 8 
Димитров, Георги Георгиев (1838-1906) 117 
Димитров, Димитър Кирилов (15.02.1952) 84 
Димитров, Еньо, поп (8.09.1826-9.08.1876) 117 
Димов, Димо Грозев=Д. Канатлъ Терфелията Куйруклу 117 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова (1971) 38 
Добрев, Чавдар Атанасов (21.08.1933) 9 
Дойнов, Николай Георгиев (1963) 14 
Дончев, Антон (3.4 1943) 28 
Дончо Фесчията=Андон Йовков Лулчов (1850-1876) 117 
Драгойчева, Цола (18.8.1898 - 25.5.1993) 8 
Драгостинов, Иларион Иванов (ок. 1852-10.05.1876) 117 
Егърс, Дейв (1970) 38 
Елеонора Българска, царица (1860 - 1917) 52 
Жеков, Георги (Братя Жекови) (1854-20.09.1875) 117 
Жеков, Михаил (Братя Жекови) (ок .1845-20.09.1875) 117 
Желязков, Станчо Петров (1838-16.07.1877) 117 
Живкова, Людмила Тодорова (26.07.1942-21.07.1981) 13 
Заимов, Стоян Стоянов (12.08.1853- 9.09.1932) 117 
Зарев, Владимир Пантелеев (5.10.1947) 27 58 
Златев, Георги Тонев (11.02.1960) 116 
Иванов, Атанас (даскал) (12.02.1810-5.07.1897) 117 
Иванов, Георги (1927-2010) 9 
Иванов, Марко (Кожухаря) (1851-7.12.1923) 117 
Иванов, Петър Иванов (1847-2.02.1927) 117 
Икономов, Георги Поптодоров 20.04.1846-26.05.1876 117 
Илиев, Атанас Трифонов (2.02.1852-12.02.1927) 117 
Ильо войвода=Илия Марков Попгеоргиев (1805-1888) 117 
Йорданов, Георги (29.05.1934) 9 10 
Кайряков, Тенчо Стефанов (18.08.1958) 116 117 
Касабова, Капка (1973) 37 
Кенеди, А. Л. (1965) 38 
Киаромани, Джовани (1633-1683) 26 
Кини, Джеф (19.02.1971) 87 
Ковачев, Огнян Борисов (1961) 25 
Коев, Павли 117 
Коен, Леа Пепо (29.06.1942) 59 
Колев, Кольо (1944) 118 
Константинов,КонстантинИлиев (3.08.1890-3.01.1970) 9 
Конъли, Джон (31.05.1968) 39 
Костолани, Дежьо (1885-1936) 40 
Кубадински, Пенчо Пенев (1918 - 1995) 8 
Кузманов, Ради Трайков (22.05.1927) 9 
Кунзру, Хари (1969) 38 
Кутев, Филип (13.06.1903-27.11.1982) 9 
Кънев, Руси (Обруклията) (1850-1875) 117 
Кънчев, Минчо (Стоянов), поп (6.08.1836-2.10.1904) 117 
Къслър, Дърк (1.01.1961) 41 
Къслър, Клайв (15.07.1931) 41 
Кюмюрев,Георги Иванов,кмет 26.01.1854/5-22.02.1921 117 
Левски, Васил (Дякона) (18.07.1837-18.02.1873) 117 
Ленова-Димитрова, Яна 25 
Летъм, Джонатан (1964) 38 
Лит, Тоби (1968) 38 
Лихачов, Дмитрий Сергеевич (28.11.1906-30.09.1999) 9 
Ловато, Деметрия (Деми) Девон (20.08.1992) 2 
Лункова, Наталия 25 
Макрон, Еманюел (21.12.1977) 12 
Манолов, Васил (1850-?) 117 
Марков, Иван (3.08.1949) 116 
Марковска, Филимена (14.01.1920-26.08.2012) 9 
Матар, Хишам (1970) 42 
Матеев, Димитър (ок. 1845-след Освобождението) 117 
Милев, Гео=Георги МилевКасабов 15.1.1895-15.5.1925 28 
Минев, Минко Атанасов (4.02.1848-7.01.1932) 117 
Минев, Миньо Дончев (1.10.1940) 125 
Минков, Звезделин Цонев (10.11.1959) 62 
Минчев, Стефан 117 
Митеран, Франсоа (26.10.1916-8.01.1996) 9 
Михайловски, Господин (22.09.1843-19.05.1876) 117 
Мичъл, Дейвид (1969) 38 
Младенова, Радмила (1977) 65 
Ненова, Дима 25 
Никленов, Димитър (1949) 127 
Николов, Желязко (Джамджията) (1850-23.12.1928) 117 
Николов, Никола, нар. арх., (26.01.1924-1996) 9 
Николчина, Миглена Илиева (1955) 25 
О'Хейгън, Андрю (1968) 38 
Обретенов, Георги Тихов (ок. 1849-10.05.1876) 117 
Обретенов, Никола Тихов (28.05.1849-10.10.1939) 117 
Обретенова, Петрана (?-7.03.1932) 117 
Обретенова, Тонка=Баба Тонка 18.12.1812-27.03.1893 117 
Осинин, Димитър (10.02.1891-18.04.1981) 9 
Пакър, Зи Зи (1973) 38 
Петков, Никола Димитров (1893 - 1947) 8 
Полеганов, Владимир (1979) 25 
Попов, Иван Николов (9.12.1907-16.01.2000) 9 
Попов, Саша (Сашо) (11.07.1899-18.08.1976) 9 
Попова, Теофано (20.03.1856-17.01.1929) 117 
Радев, Въло (1.01.1923-28.03.2001) 9 
Радева, Яница (21.01.1977) 25 
Райков, Господин (Братя Райкови) 117 
Райков, Стайко (Братя Райкови) 117 
Райков, Христо (Братя Райкови) 117 
Райна Княгиня=Р.Попгеоргиева 18.01.1856-29.06.1917 117 
Райнов, Кольо (Пантата) (1825-05.1876) 117 
Раковски, Георги Стойков (1821-21.10.1867) 117 
Ровира, Алекс (1.03.1969) 5 
Розова, Надежда Иванова (1968) 38 42 
Роуз, М. Дж.=Мелис Дж. Шапиро (1953) 44 
Силов, Сава (1840-1868) 117 
Славейков, Петко Рачов (17.11.1827-1.07.1895) 117 
Славов, Господин (Хаджи) - кмет (1811-10.05.1893) 117 
Смит, Зейди (1975) 38 
Сондърс, Джордж (1958) 38 
Спасова, Камелия Светлинова (1982) 25 
Стамболов, Стефан Николов (12.02.1854-18.07.1895) 117 
Станев, Емилиян (28.02.1907-15.03.1979) 9 
Станчев, Никола (1851-?) 117 
Стефан Караджа (11.05.1840-31.07.1868) 117 
Стефанов, Валери Стоилов (1958) 25 
Стефанов, Кирил (28.03.1933-14.11.2005) 9 
Стийл, Даниел (14.08.1947) 45 46 
Стойчев, Владимир Димитров (24.02.1892-27.04.1990) 9 
Стоянов, Динко (1956) 118 
Стоянов,Захарий=ДжендоСтояновДжедев 1850-2.09.1889 117 
Стрейчи, Литън Джайлс (1.03.1880-21.01.1932) 47 
Стъпова, Иванка Георгиева 25 
Сяров, Христо (1848-21.03.1917) 117 
Тенев, Дарин Войнов (1978) 25 
Теодосиева, Христина Константинова (1992) 25 
Тойбин, Колъм (30.05.1955) 38 48 
Трендафилов, Ириен Георгиев (12.02.1955) 84 
Тримейн, Роуз (2.08.1943) 49 
Трифонова, Лилия 25 
Търлуел, Адам (1978) 38 
Узунов, Атанас Цветков (1851-26.06.1907) 117 
Узунов, Дечко Христов (22.02.1899-26.04.1986) 9 
Узунов, Димитър (10.12.1922-11.12.1985) 9 
Узунова, Десислава Бориславова (1988) 25 
Улицка, Людмила Евгениевна (1943) 50 
Филип Тотю=Тодор Тодоров Станчев (10.04.1830-23.03 117 
Фоер, Джонатан Сафран (1977) 38 
Фон Караян, Херберт Ритер (5.04.1908-16.07.1989) 9 
Фурнаджиев,Никола Йорданов (27.05.1903-26.01.1968) 9 
Хаджигенчев (Бечу), Димитър (1850-10.03.1932) 117 
Хаджидечев, Георги (1837-1899) 117 
Хаджидечев, Димитър 117 
ХаджиДимитър=Д.НиколовАсенов10.05.1840-18.07.1868 117 
Хаджиславов, Пенчо Господинов (1842-1917) 117 
Хайтов, Николай (15.09.1919-30.06.2002) 9 
Хамър, Арманд (21.05.1898-10.12.1990) 9 
Хемон, Александър (1964) 38 
Хитов, Панайот Иванов (11.11.1830-22.03.1918) 117 
Хорнби, Ник (1957) 38 
Хоумс, А. М. (1961) 38 
Христов, Александър 25 
Христов, Борис Кирилов (18.05.1914-28.06.1993) 9 
Чакъров, Емил (29.06.1948-4.08.1991) 9 
Червенкова, Ваня Димитрова (27.03.1967) 69 
Чешмеджиев, Григор (1879-1945) 8 
Чипилев, Райчо (1958) 118 
Чирков, Александър Асенов (27.01.1938) 9 
Шиваров, Христо Стойнов (1850-1933) 117 
Шолце, Венцеслав Стефанов 25 
Юхновски, Иван Николов (12.08.1937) 1 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 26 
България 1 6 7 8 9 10 11 13 14 20 21 22 23 26 27 113 115 116 117 118 
Европа 114 
Обручище 116 
Раднево 20 21 22 23 118 
САЩ 19 
София 6 
Стара Загора 117 118 120 
Турция 26 
Франция 12