НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч1/008(497.2)/Б 61ЦБ II 2749

Болгария: 7 цивилизации [в] 70 века  /  Авт. на текст и снимки Велиана Христова, Вилиана Семерджиева ; Състав. Илияна Захариева ; Прев. Мила Атанасова, Юлиана Бончева ; Рец. Валерия Фол . - [София] : Енира Медия, 2009 ([София] : печ. ИПК Родина) . - 96 с. : с цв. снимки ; 29 см

   Двуез. изд.

   ISBN 978-954-92176-1-2 

  

Сист. No: 40893

- 2 -

Ч1/002.19(497.2)/З-17ЦБ 39913

Загоров, Васил Йорданов

   Българската книга (1878 - 1912) : От възрожденския идеал до комерсиализацията / Васил Загоров . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 246 с. : с диагр., табл., сх., [10] л. : ил., факс ; 24 см

   Рез. на англ. ; Азб. показалец на термините. - Библиогр. с. 213 - 230.

   ISBN 978-619-185-002-0 

  

Сист. No: 40777

- 3 -

РВ/001.9/З-89ЦБ 40052

Зона 51: Свръхсекретният космодрум за НЛО  /  Подбор, прев., ред., написал Росица Тодорова, Пламен Григоров . - София : Распер, 2014 . - 92 с. : със снимки ; 21 см

   Кор. загл. : Area 51: Свърхсекретният космодрум за НЛО.

   ISBN 978-954-345-051-0 

  

Сист. No: 40964

- 4 -

РВ/091/К 50ЦБ II 2752

Кембъл, Джонатан

   Кумранската загадка : Разчитането на ръкописите от Мъртво море / Джонатан Кембъл ; Прев. от англ. Яна Арабаджиева, Иванка Мечкова . - 2. прераб. изд. . - София : Mipiaм, 2014 . - 204 с. : с ил. ; 26 см . -  (Библ. Философският камък)

   С бел. и прил. - Библиогр. с. 194 - 196.

   ISBN 978-954-787-101-4 (Мириам)

  

Сист. No: 40989

- 5 -

Ч1/069.1/М 95ЦБ 40013

Музейното дело в България 1954 - 1957  : Сб. док. /  Състав. Свобода Гюрова ; [С предг. от авт.]  . - [София] : Форум България-Русия, 2014 . - 848 с. : с табл. ; 24 см

   Изд. на Регион. ист. музей - Плевен.

   ISBN 978-954-92392-9-4 

  

Сист. No: 40889

- 6 -

РВ/061.12/О-83, Ч1/061.12/О-83ЦБ II 2750

Основатели и учени на Българската академия на науките  /  Състав. Люба Дашовска, Цветана Величкова ; Ред. Пенка Лазарова . - София : [Единен център за иновации на БАН], 2014 . - 28 с. : със снимки, факс. ; 30 см

   Брош. е подготвена по случай 145-годишнината от създаването на Бълг. книжовно д-во, чийто правоприемник е БАН ; Изд. се финансира по проект K-TRIO 2 за Европ. нощ на учените 2014, финансиран от Европ. комисия по дейностите М. Складовска-Кюри на прогр. Хоризонт 2020.

  

Сист. No: 40894

- 7 -

Ч1/027.54/С 83ЦБ 40025

Стоянов, Иван Илиев и др.

   Първият биограф на Апостола / Иван Стоянов, Ружа Симеонова ; Предисл. Иван Стоянов ; Първият уредник на музея на Апостола / Дора Чаушева . - В. Търново : Астарта, 2013 . - 1 - 102 с. ; 1 - 64 : с ил., факс., 1 л. : портр. ; 20 см

   Изд. на Нац. музей В. Левски - Карлово. - Двус. изд. - С библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-350-164-9 

  

Сист. No: 40912

Философия

- 8 -

РВ/159.923/А 49ЦБ 40114

Алгафари, Мадлен Николаева

   От ''Какво ще кажат другите?'' до ''Какво избирам аз?'' / Мадлен Алгафари ; Предг. Мадлен Алгафари, Валдо Бернаскони . - София : Джуниър партнърс, 2014 . - 480 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90158-4-1 

  

Сист. No: 41058

- 9 -

РВ/159.942/Б 85ЦБ I 3818

Букай, Хорхе

   Пътят на срещата / Хорхе Букай ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 336 с. ; 18 см . -  (Сер. Листа по пътя)

   

   ISBN 954-26-1399-7 

   ISBN 978-954-26-1399-2 

  

Сист. No: 40876

- 10 -

РВ/141.33/Б 93ЦБ I 3823

Бърг, Майкъл

   Тайната : Да открием източника на радостта и удовлетворението / Майкъл Бърг ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2008 . - 78 с. ; 14Х14 см . -  (Сер. Познай себе си)

   

   ISBN 954-474-461-4 

   ISBN 978-954-474-461-8 

  

Сист. No: 41024

- 11 -

РВ/159.923.2/Б 93ЦБ I 3820

Бърн, Ронда

   Героят / Ронда Бърн ; Прев. [от англ.] Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2014 . - 228 с. : с ил. ; 18 см

   Съдържа и биогр. бел. за М. А. Смит, Л. Бийчли, П. Бъруош, П. Керъл, Д. П. Деджория, П. Фойо, Л. Хамилтън, М. Кип, Л. Мъри, П. Орфала, Г. М. Рао, А. Соаре. - Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-152-555-3 

  

Сист. No: 40945

- 12 -

РВ/159.922.7/Д 83ЦБ 40076

Доусън, Пег и др.

   Умни, но разсеяни : Как да помогнем на децата да развият пълния си потенциал / Пег Доусън, Ричард Гуеър ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 399 с. : с табл. ; 21 см . -  (Сер. Психология за всеки ден)

   

   ISBN 954-26-1415-2 

   ISBN 978-954-26-1415 9 

  

Сист. No: 40992

- 13 -

РВ/159.961/В 19ЦБ 40056

Методиева, Здравка

   Ванга каквато я познавах : Снахата на пророчицата разказва / Здравка Методиева . - София : Факел, 2015 . - 272 с. : с 4 л. : цв. снимки ; 20 см

   Пълното име на авт. е Здравка Методиева Янева.

   ISBN 978-954-411-211-0 

  

Сист. No: 40968

- 14 -

РВ/159.922:133/Н 84ЦБ 40048

Ничева, Нина Иванова

   Искри от светлината : Техники за връзка с истинския ни Аз, за лечение и саморазвитие / Нина Ничева . - София : Аратрон, 2014 . - 343 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-626-445-8 

   ISBN 978-954-626-445-9 

  

Сист. No: 40959

- 15 -

РВ/159.961/С 30ЦБ 40004

Слава Севрюкова - оракулът на България  : Пророчества, рецепти, знамения /  Подбор и състав. Яна Борисова . - София : Millenium, 2014 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-270-2 (Милениум)

  

Сист. No: 40880

Религия. Теология

- 16 -

РВ/213/Б 48ЦБ 40092

Блек, Джонатан

   Свещената история : Великите мистерии на сътворението и еволюцията / Джонатан Блек ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2014 . - 486 с. : с ил. ; 21 см

   Бел. с. 453 - 484.

   ISBN 978-954-9913-48-4 

  

Сист. No: 41015

- 17 -

РВ/2(091)/Д 18ЦБ 40046

Данева, Никол

   Шифърът на кръста / Никол Данева . - [София] : Труд, 2014 . - 520 с. : с ил., сн. ; 21 см

   

   ISBN 954-398-380-1 

   ISBN 978-954-398-380-3 

  

Сист. No: 40957

Обществени науки

- 18 -

РВ/351.74/Д 58ЦБ 40101

Димитров, Божидар

   За кожата на едно ченге / Божидар Димитров ; С предг. от авт.  . - София : Unicart, 2015 . - 288 с. : с факс. ; 23 см

   Пълното име на авт. е Божидар Димитров Стоянов.

   ISBN 978-954-2953-39-5 (Уникарт)

  

Сист. No: 41029

- 19 -

Ч1/371.67/С 62ЦБ II 2757

Стайков, Антон Петров и др.

   Българският буквар : 200 г. в първи клас / Антон Стайков, Свобода Цекова ; [Предг.] Марин Гинев ; С въвед. от авт.  . - София : Просвета, 2015 . - 160 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Съдържа и Авт. материали на Н. Ц. Радулова-Дукова към гл. 6 и 7 ; Списък на букварите ; Ил. - Библиогр. с. 158 - 159.

   ISBN 978-954-01-3100-9 

  

Сист. No: 41082

Математика. Естествени науки

Медицина

- 20 -

РВ/615.89(470)(092)/М 20ЦБ 40082

Малахов, Генадий Петрович

   Тайната на естественото оздравяване : [Автобиогр.] / Генадий Малахов ; Прев. и ред. Лиляна Стоянова . - 2. изд. . - София : Здраве и щастие, 2014 . - 348 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8420-65-5 

  

Сист. No: 41001

- 21 -

РВ/615.85/М 95ЦБ 40137

Муранов, Владимир

   Знание, което лекува : Пътят към хармоничния живот / Владимир Муранов ; Прев. от рус. Весела Петрова . - София : НСМ Медиа, 2014 . - 156 с. ; 20 см . -  (Поредица Авангардни идеи за човека и Вселената)

   

   ISBN 978-954-9913-46-0 

  

Сист. No: 41083

- 22 -

РВ/615.322(083.1)/С 69ЦБ I 3822

Стануей, Пени

   Чудото на чесъна : [Практически съвети за здравето и дома] / Пени Стануей ; Прев. [от англ.] Антон Даскалов . - София : Бард, 2014 . - 208 с. ; 17 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-546-5 

  

Сист. No: 41000

- 23 -

РВ/615.89(083.1)/Т 64ЦБ 40049

Тодорова, Росица

   Газта за осветление (керосинът) - горивото на здравето / Росица Тодорова . - София : Распер, 2014 . - 76 с. ; 22 см

   В библиогр. каре г. на изд. е 2015.

   ISBN 978-954-345-077-0 

  

Сист. No: 40961

Приложни науки. Техника

- 24 -

Ч1/654.19/Р 17ЦБ 40014

Радославова-Дойчева, Антоанета

   Из историята на радио София / Антоанета Радославова-Дойчева ; С предисл. от авт.  . - В. Търново : ДАР-РХ, 2013 . - 240 с. : със снимки, рис., факс. ; 24 см

   Съдържа и Прил. ; Индекс на имената ; Рез. на англ.

   ISBN 978-954-9489-35-4 

  

Сист. No: 40890

- 25 -

РВ/641.568/Ш 72ЦБ 40113

Шкодрова, Албена

   Соц гурме : Куриозната история на кухнята в НРБ : [Изследване] / Албена Шкодрова ; С предисл. от авт.  . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 375 с. : с ил., снимки ; 24 см

   С бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-186-090-6 

  

Сист. No: 41056

Селско стопанство

Изкуства

- 26 -

Ч1/77.01/Б 73ЦБ 40010

Бояджиев, Цочо Христов

   Философия на фотографията : Лекционен курс / Цочо Бояджиев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 244 с., VIII с. : ил. ; 20 см . -  (Библ. ФО)

   ISBN : 978-954-321-461-7 отбелязан на гърба на пред загл. с. вероятно сгрешен. - Библиогр. с. 239 - 241 с.

   ISBN 978-619-152-461-7 

  

Сист. No: 40886

- 27 -

РВ/7.01/Л 47ЦБ 39831

Лерър, Джона

   Изкуството, сталкерът на ума / Джона Лерър ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : Изток-Запад, 2012 . - 288 с. : с ил., портр. ; 22 см . -  (Библ. Красив ум)

   Загл. на предзагл. с. : Пруст, мозъчният хирург. - Библиогр. с. 253 - 271.

   ISBN 619-152-115-4 

   ISBN 978-619-152-115-9 

  

Сист. No: 40647

Спорт. Игри

- 28 -

Ч1/796.332.085/Н 21ЦБ 39925

Нанев, Наньо

   От ЖСК и "Локомотив" до "Аристон" : История на футбола в русенския квартал "Цветница" (бивш "Локомотив") / Наньо Нанев . - Б. м., Б. г. . - 104 с. : с цв. и черно-бели снимки, табл., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 102.

  

Сист. No: 40793

Езикознание

Литературознание

- 29 -

РВ/839.7(092)/Я 67ЦБ 40090

Вестин, Буел

   Туве Янсон. Думи, образи, живот / Буел Вестин ; Прев. от швед. Анелия Петрунова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 512 с. : с рис., снимки, факс. ; 24 см

   Съдържа и Т. Янсон в дати ; Източници за справка ; Материали и науч. изследвания ; Използвани материали и лит. ; Ил. ; Показалец на загл. ; Показалец на личните имена.

   ISBN 978-619-186-045-6 

  

Сист. No: 41012

- 30 -

РВ/886.7(092)/З-84ЦБ 40034

Зографова, Катя

   Знаменити, забравени, забранени / Катя Зографова ; Предг. Йордан Евтимов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 488 с., I - XXIV с. : снимки, рис., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 482 - 487.

   ISBN 978-619-152-595-9 

  

Сист. No: 40938

- 31 -

РВ/886.7(092)/Б 13ЦБ 40035

Зографова, Катя

   Играещата със стихиите Елисавета Багряна / Катя Зографова ; С увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2013 . - 360 с. : със снимки, факс., 1 л. : портр. ; 21 см

   Съдържа : Митопоетика ; Биографика ; Малка епистоларно-поетична антология "Багряна" ; Из архива на вечната и святата.

   ISBN 978-619-152-307-8 

  

Сист. No: 40941

- 32 -

Ч1/881.09/С 44ЦБ 39864

Славяните. Общество, религия, култура  : Юбил. сб. в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов /  Ред. кол. Йоанна Гошчинска и др ; Състав. Калина Бахнева и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 606 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. и под линия.

   ISBN 978-954-07-3424-8 

  

Сист. No: 40704

- 33 -

РВ/886.7(092)(093.3)/Ч 81ЦБ 40127

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

   Спомени : Т. 1 - / Стилиян Чилингиров ; Състав., ред. и предг. Румяна Пенчева . - София : Кибеа, 2015 . - 24 см . -  (Сер. Личности)

   С бел. под линия.

   Т. 1. Моите съвременници . - 440 с. : с портр., снимки, факс.

   Съдържа : Спомени за Д. Благоев, И. Д. Шишманов, П. Славейков, П. Ю. Тодоров, П. К. Яворов, К. Христов, Д. Дебелянов, А. Старшимиров, Т. Г. Влайков, Г. П. Стаматов, С. Минчев, Ц. Б. Церковски, Н. В. Ракитин, Д. Подвързачов.

   ISBN 978-954-474-690-2  (т. 1)

  

Сист. No: 41071

Чужда художествена литература

- 34 -

РВ/860(83)-32/А 54ЦБ 40108

Алиенде, Исабел

   Любов / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Десислава Антова и др . - София : Колибри, 2015 . - 279 с. ; 20 см

   Др. прев. : Е. Делева, К. Диманова, М. Костова, В. Николов, Л. Петракиева, С. Франсез ; Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-150-505-0 (Colibri)

  

Сист. No: 41046

- 35 -

РВ/894.35-31/А 58ЦБ 40107

Алтънйелеклиоглу, Демет

   Ибрахим и Хатидже : [Роман] / Демет Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Хубавинка Филипова . - София : Летера, 2014 . - 580 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Великолепният век)

   

   ISBN 978-619-179-034-0 

  

Сист. No: 41045

- 36 -

РВ/869.0(81)-32/А 60ЦБ 40001

Амаду, Жоржи

   Старите моряци : Две истории от пристанищните кейове на Баия / Жоржи Амаду ; Прев. от португ. Тодор Ценков . - 2. изд. . - София : Колибри, 2015 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-386-5 (Colibri)

  

Сист. No: 40875

- 37 -

РВ/820-31/А 91ЦБ 40053

Арчър, Джефри

   Хрониките на Клифтън : [Роман] : Т. 1 - / Джефри Арчър . - София : Бард, 2011 - . - 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на пред загл. с.

   Т. 5. По-силно от мечта /  Прев. [от англ.]  Венцислав Божилов . - 2015 . - 464 с.

   

   ISBN 978-954-655-565-6 (т. 5)

  

Сист. No: 40965

- 38 -

ДБ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 39987

Балдачи, Дейвид

   Довършителката : [Роман] / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2014 . - 452 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1630-0 (Сиела)

  

Сист. No: 40859

- 39 -

ДБ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 39995

Балдачи, Дейвид

   Кинг и Максуел : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2015 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-370-8 

  

Сист. No: 40868

- 40 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 40080

Браун, Илай

   Канела и барут : [Роман] / Илай Браун ; Прев. [от англ.] Анна Христова, Елена Лорънс . - [София] : Smart books, [2014] . - 488 с. ; 21 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - На гърба на загл. с. ISBN 978-619-7120-04-2 е грешен.

   ISBN 978-619-7120-10-3 (Смарт букс)

  

Сист. No: 40997

- 41 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 40075

Браун, Пиърс

   Червен изгрев : [Роман] / Пиърс Браун ; Прев. от англ. Станислава Комогорова-Комата . - София : Ciela, 2015 . - 472 с. ; 21 см

   Прев. е известна като Светлана Николаева Комогорова-Комата. - По данни от Интернет, кн. е първа от трилогия.

   ISBN 978-954-28-1668-3 (Сиела)

  

Сист. No: 40990

- 42 -

АТ/820(73)-31/Б 78, ДБ/820(73)-31/Б 78, МС/820(73)-31/Б 78, РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 39989

Браун, Сандра

   Специална съботна нощ : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 360 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-028-6 

  

Сист. No: 40861

- 43 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 40031

Бушков, Александър Александрович

   Пираня: Войната на олигарсите : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - София : Персей, 2014 . - 416 с. ; 20 см . -  (Сер. Пираня ; 15)

   

   ISBN 978-619-161-040-2 

  

Сист. No: 40933

- 44 -

РВ/860(85)-4/В 22ЦБ 39848

Варгас Льоса, Марио

   Цивилизация на зрелището : [Есета] / Марио Варгас Льоса ; Прев. от исп. Людмила Петракиева . - София : Колибри, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-182-3 (Colibri)

  

Сист. No: 40674

- 45 -

РВ/840-31/В 47ЦБ 40109

Вербер, Бернар

   Революцията на мравките : [Роман] / Бернар Вербер ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2014 . - 592 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-489-3 (Colibri)

  

Сист. No: 41047

- 46 -

РВ/820(73)-31/Г 61ЦБ 40039

Годбърсън, Ана

   Полет към бъдещето : [Роман] / Ана Годбърсън ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Enthusiast, 2015 . - 272 с. ; 21 см . -  (Поредица Богати и красиви)

   

   ISBN 978-619-164-150-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 40947

- 47 -

РВ/820-31/Г 79ЦБ 40042

Грегъри, Филипа

   Проклятието на Краля : [Ист. роман] / Филипа Грегъри ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Еднорог, 2014 . - 688 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. на авт. - Библиогр. с. 685 - 687.

   ISBN 978-954-365-155-9 

  

Сист. No: 40950

- 48 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 40152

Грийн, Джон и др.

   Сняг вали : Три романтични истории / Джон Грийн, Морийн Джонсън, Лорън Миракъл ; Прев. от англ. Силвия Желева . - София : Егмонт България, 2014 . - 328 с. ; 20 см

   Съдържа : Историята на Джубили / М. Джонсън ; Мажоретно-фантастично коледно чудо / Д. Грийн ; Светецът-покровител на прасетата / Л. Миракъл.

   ISBN 978-954-27-1346-3 

  

Сист. No: 41101

- 49 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 40167

Грийн, Джон и др.

   Уил Гейсън, Уил Грейсън : [Роман] / Джон Грийн, Дейвид Левитан ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : Егмонт България, [2014] . - 375 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - [На гърба на задната кор. загл. е Уил Грейсън среща Уил Грейсън].

   ISBN 978-954-27-1291-6 

  

Сист. No: 41118

- 50 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 39997

Гришам, Джон

   Планината Грей : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2014 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-368-5 

  

Сист. No: 40870

- 51 -

РВ/820-31/Д 13ЦБ 40059

Даймънд, Луси

   Една нощ в Италия : [Роман] / Луси Даймънд ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : Кръгозор, 2015 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-336-9 

  

Сист. No: 40972

- 52 -

РВ/820(73)-31/Д 25ЦБ 39975

Дашнър, Джеймс

   Лабиринтът : [Роман : Кн. 1 - 3] / Джеймс Дашнър ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2014 . - 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   [Кн.] 2. В обгорените земи . - 336 с.

   На предната кор. отбелязано Поредица Лабиринтът ; Кн. 2.

   ISBN 978-954-655-507-6  (кн. 2)

  

Сист. No: 40847

- 53 -

РВ/820(73)-31/Д 25ЦБ 39977

Дашнър, Джеймс

   Лабиринтът : [Роман : Кн. 1 - 3] / Джеймс Дашнър ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2014 . - 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   [Кн.] 3. Последният кандидат . - 336 с.

   

   ISBN 978-954-655-527-4  (кн. 3)

  

Сист. No: 40849

- 54 -

АТ/820(73)-31/Д 32, РВ/820(73)-31/Д 32ЦБ 39993

Деверо, Джуд

   Неочакван любим : [Роман] / Джуд Деверо ; Прев. от англ. Весела Ангелова . - София : Плеяда, 2015 . - 312 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-348-8 

  

Сист. No: 40865

- 55 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 40062

Дей, Силвия

   Обсебена от теб : [Роман] / Силвия Дей ; Прев. [от англ.] Милена Радева, Цветомира Панчева . - София : СофтПрес, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Кросфайър ; Кн. 4)

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-198-3 

  

Сист. No: 40977

- 56 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 40067

Дивър, Джефри Уилдс

   Колекционерът на татуировки : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Ера, 2014 . - 407 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-325-6 

  

Сист. No: 40981

- 57 -

РВ/820(73)-31/Д 70ЦБ 40043

Дод, Кристина

   Почти влюбени : Роман / Кристина Дод ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-027-9 

  

Сист. No: 40951

- 58 -

РВ/820-31/Д 83ЦБ 40041

Дохърти, Пол К.

   Домът на Червения убиец : [Роман] / Пол Дохърти ; Прев. [от англ.] Мариана Димитрова . - София : Еднорог, 2014 . - 272 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Скръбните мистерии на брат Ателстан)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-153-5 

  

Сист. No: 40949

- 59 -

РВ/839.6-31/Е 23ЦБ 39979

Егеланд, Том

   Тринадесетият апостол : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2015 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-056-3 

  

Сист. No: 40852

- 60 -

РВ/820(73)-4/И 30ЦБ 40083

Игълман, Дейвид

   Сума : 40 истории от отвъдното / Дейвид Игълман ; Прев. от англ. Илка Чечова, Калин Ненов . - [В. Търново] : Faber, 2014 . - 116 с. ; 23 см

   На кн. означен грешен ISBN : 978-619-00-0046-4.

   ISBN [978-619-00-0204-8] (Фабер)

  

Сист. No: 41002

- 61 -

АТ/820(73)-31/К 45, РД/820(73)-31/К 45ЦБ 40147

Кас, Кийра

   Единствената : [Роман] / Кийра Кас ; Прев. [от англ.] Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2014 . - 327 с. ; 21 см

   Кн. 3 от поредицата Изборът.

   ISBN 978-954-27-1290-9 

  

Сист. No: 41096

- 62 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 40073

Касъл, Ричард

   Свирепа жега : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Илиана Велчева . - София : PRO BOOK, 2014 . - 352 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2928-67-6 (Про бук)

  

Сист. No: 40987

- 63 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 40054

Кинг, Стивън

   Мистър Мерцедес : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Даня Доганова, Павел Боянов . - София : Плеяда, 2014 . - 480 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-347-1 

  

Сист. No: 40966

- 64 -

РВ/820(73)-31/К 54ЦБ 40078

Кинг, Стивън

   Томичукалата : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Бард, 2014 . - 784 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-528-1 

  

Сист. No: 40994

- 65 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 40065

Клейпас, Лайза

   Дявол през зимата : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2015 . - 288 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   На кор. : Сезони на любовта - 3.

   ISBN 978-619-165-035-4 

  

Сист. No: 40980

- 66 -

АТ/820-31/К 78, МС/820-31/К 78, РВ/820-31/К 78ЦБ 40079

Колинс, Джаки

   Историята на една луда глава : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - [София] : Прозорец, 2015 . - 224 с. ; 20 см . -  (Кол. Джаки Колинс)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-834-0 

  

Сист. No: 40996

- 67 -

РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 40055

Конъли, Джон

   Скитник в непознати селения : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Диана Нешева . - [София] : Прозорец, 2015 . - 111 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-829-6 

  

Сист. No: 40967

- 68 -

РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 39974

Конъли, Майкъл

   Горящата стая : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-551-9 

  

Сист. No: 40846

- 69 -

РВ/820(73)-31/К 90ЦБ 40060

Кренц, Джейн Ан

   Ангел хранител : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1403-9 

   ISBN 978-954-26-1403-6 

  

Сист. No: 40973

- 70 -

РВ/820-32/К 90ЦБ 40058

Кристи, Агата

   Случаите на Паркър Пайн : [Разкази] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Ангелина Василева . - София : Ера, 2014 . - 215 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 58. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-389-324-9 

  

Сист. No: 40971

- 71 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 40069

Кристи, Агата

   Изпитание за невинните : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Веселин Кантарджиев . - София : Ера, 2015 . - 247 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 60)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-389-335-5 

  

Сист. No: 40983

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 40064

Кунц, Дийн Р.

   Ключът към полунощ : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2015 . - 391 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-487-9 (Colibri)

  

Сист. No: 40979

- 73 -

РД/839.3-93-34/Л 27ЦБ 39947

Лаурентин, принцеса холандска

   Мистър Фини и загадката сред дърветата : [Приказка] / Лаурентин Ван Оранйе ; [Ил.] Сиб Постхюма ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова . - [София] : Ciela, 2014 . - 39 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Кн. се изд. със съдействието на Фонд. The Reading & Writing, Фонд. The Missing Chapter, Фонд. Credo Bonum.

   ISBN 978-954-28-1510-5 (Сиела)

  

Сист. No: 40819

- 74 -

АТ/820(73)-31/Л 63, РВ/820(73)-31/Л 63ЦБ 39991

Линдзи, Джоана

   Любовта е приказка : [Роман] / Джоана Линдзи ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2014 . - 344 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-346-4 

  

Сист. No: 40863

- 75 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 40144

Маас, Сара Дж.

   Стъкленият трон : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2014 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1166-7 

  

Сист. No: 41092

- 76 -

РД/820(73)-31/М 11ЦБ 40145

Маас, Сара Дж.

   Огнената наследница : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2015 . - 560 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1351-7 

  

Сист. No: 41094

- 77 -

РВ/891.62-31/М 19ЦБ 39982

Мак Койл, Лиам

   Писмото : Роман / Лиам Мак Койл ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2015 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-057-0 

  

Сист. No: 40854

- 78 -

АТ/820(73)-31/М 19, РВ/820(73)-31/М 19ЦБ I 3821

Макгрегър, Кинли

   Да опитомиш планинец : [Роман] / Кинли Макгрегър ; Прев. от англ. Виктория Янкова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 368 с. ; 17 см . -  (Поредицата Братството на меча ; Кн. 4)

   Кинли Макгрегър е псевд. на Шерилин Кениън.

   ISBN 978-954-2969-35-8 

  

Сист. No: 40946

- 79 -

АТ/820(73)-31/М 19, РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 40050

Маклейн, Сара

   Негодник по неволя : [Роман] / Сара Маклейн ; Прев. [от англ.] Юлиана Петрова . - София : Ибис, 2015 . - 363 с. ; 21 см . -  (Кол. Златни ист. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-109-3 

  

Сист. No: 40962

- 80 -

РВ/840-31/М 33ЦБ 40072

Марс, Ема

   Хотели : [Роман] : [Кн.] 1 - 3 / Ема Марс . - София : Колибри, 2015 - . - 21 см

   

   [Кн.] I. Първа стая /  Прев. от фр.  Красимир Петров . - 2015 . - 496 с.

   

   ISBN 978-619-150-559-3  (кн. 1) (Colibri)

  

Сист. No: 40986

- 81 -

РВ/820(73)-31/М 34ЦБ 40068

Мартин, Джордж Р. Р.

   Леденият дракон : [Роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; Ил. Луис Ройо ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2015 . - 127 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Действието на романа се развива в света на Поредицата Песен за огън и лед.

   ISBN 978-954-655-566-3 

  

Сист. No: 40982

- 82 -

РВ/840-31/М 79ЦБ 40070

Модиано, Патрик

   Сватбено пътешествие : [Роман] / Патрик Модиано ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - 2. изд. . - София : Колибри, 2014 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-481-7 (Colibri)

  

Сист. No: 40984

- 83 -

РД/850-31/М 93ЦБ 40149

Моча, Федерико

   Три метра над небето : [Роман] / Федерико Моча ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - София : Skyprint, 2012 . - 335 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-390-100-5 (Скайпринт)

  

Сист. No: 41098

- 84 -

РД/850-31/М 93ЦБ 40150

Моча, Федерико

   Искам те : [Роман] / Федерико Моча ; Прев. [от итал.] Георги Георгиев . - София : Skyprint, 2014 . - 379 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-390-108-1 (Скайпринт)

  

Сист. No: 41099

- 85 -

РВ/820-31/М 93ЦБ 40015

Моъм, Уйлям Съмърсет

   Една Коледа в Париж : [Роман] / У. Съмърсет Моъм ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Фама, 2009 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-597-359-8 

  

Сист. No: 40892

- 86 -

РВ/895.6-31/М 95ЦБ 39999

Мураками, Харуки

   Кафка на плажа : [Роман] / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Людмил Люцканов . - 2. изд. . - София : Колибри, 2014 . - 612 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-529-470-1 (Colibri)

   ISBN 978-954-529-470-9 (Colibri)

  

Сист. No: 40873

- 87 -

РВ/886.3-1/О-85ЦБ 40096

Ости, Йосип

   Къща от език : Избрани стихотворения 1990 - 2005 / Йосип Ости ; Прев. от хърв. и словен. Людмила Миндова ; [Встъп. думи] Силвия Чолева . - София : Алтера, 2009 . - 264 с. ; 21 см . -  (Поредица Поет от поета)

   Съдържа и За авт. ; Кратки биогр. данни за : Д. Зайц, Ф. Прешерн, Т. Шаламун, С. Косовел, А. Сидран, Т. Уевич, Е. Коцбек, У. Зупан, В. Водник, М. Диздар, М. Холуб, З. Бенковски, Ю. Детела, М. Крашовец, А. Градник, С. Зец, Я. Бърдар. - На задната кор. ISBN : 978-954-9757-24-8 е грешен.

   ISBN 978-954-9757-25-5 

  

Сист. No: 41019

- 88 -

РВ/840-31/П 17ЦБ 40111

Панкол, Катрин

   [Мучачас] Muchachas 1 : [Роман] / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2014 . - 438 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-465-7 (Colibri)

  

Сист. No: 41052

- 89 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 40003

Патерсън, Джеймс и др.

   Втори меден месец : [Роман] / Джеймс Патерсън, Хауард Роуън ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2015 . - 382 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-420-6 (Colibri)

  

Сист. No: 40878

- 90 -

РВ/860-31/П 37ЦБ 40033

Перес Галдос, Бенито

   Тристана ; Назарин : Романи / Бенито Перес Галдос ; Прев. [от исп.] Румен Руменов . - [София] : Персей, 2014 . - 416 с. ; 20 см . -  (Поредица Световна класика)

   

   ISBN 978-619-161-036-5 

  

Сист. No: 40937

- 91 -

РВ/894.511-31/П 48ЦБ 40093

Петьоц, Андраш

   Чужденци : (Тридесет минути преди войната) : Роман / Андраш Петьоц ; Прев. от унг. Мартин Христов . - София : Ерго, 2014 . - 184 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Модерна европ. проза)

   

   ISBN 978-954-8689-61-8 

  

Сист. No: 41016

- 92 -

РВ/820(73)-31/П 86ЦБ 40077

Престън, Дъглас и др.

   По пътя на отмъщението : Два гроба : [Роман] / Дъглас Престън, Линкълн Чайлд ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2015 . - 528 с. . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-499-4 

  

Сист. No: 40993

- 93 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 39990

Пучков, Лев Николаевич

   Триумфатор : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Сер. СПЕЦНАЗ - ГРУ)

   На загл. с. сер. е СПЕЦНАЗ - ОТРЯД N 9.

   ISBN 954-26-1419-5 

   ISBN 978-954-26-1419-7 

  

Сист. No: 40862

- 94 -

РВ/820(71)-31/Р 48ЦБ 39980

Рейнард, Силвейн

   Изкуплението на Гейбриъл : [Роман] / Силвейн Рейнард ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2014 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-327-7 

  

Сист. No: 40851

- 95 -

РВ/820(71)-31/Р 48ЦБ 40051

Рейнард, Силвейн

   Екстазът на Гейбриъл : [Роман] / Силвейн Рейнард ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2013 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-315-4 

  

Сист. No: 40963

- 96 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 39983

Робъртс, Нора

   Родът О'Дуайър : Роман трилогия / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2014 - . - 20 см

   

   Кн. 2. Магията на сенките . - 2014 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-26-1393-0  (кн. 2)

  

Сист. No: 40855

- 97 -

РД/820(73)-31/Р 87ЦБ 40146

Рот, Вероника

   Фор : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Вида Делчева . - София : Егмонт България, 2014 . - 239 с. ; 20 см . -  (Поредица Дивергенти)

   

   ISBN 978-954-27-1297-8 

  

Сист. No: 41095

- 98 -

АТ/820(73)-31/С 36, МС/820(73)-31/С 36, РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 40040

Силва, Даниъл

   Английското момиче : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Иван Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 464 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1402-0 

   ISBN 978-954-26-1402-9 

  

Сист. No: 40948

- 99 -

РВ/820(417)-31/С 51ЦБ 39865

Сомърс, Иън

   Дарба за един милион долара : Роман / Иън Сомърс ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-11-1 

  

Сист. No: 40709

- 100 -

Ло/820(73)-31/С 62ЦБ 40000

Стайнбек, Джон

   На изток от рая : [Роман] / Джон Стайнбек ; Прев. от англ. Кръстан Дянков . - София : Колибри, 2013 . - 567 с. ; 21 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-105-2 (Colibri)

  

Сист. No: 40874

- 101 -

АТ/820(73)-31/С 76, МС/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 39973

Стийл, Даниел

   Игра на власт : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2015 . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-557-1 

  

Сист. No: 40845

- 102 -

РД/820-31/С 88ЦБ 40143

Стърлинг, Джос

   Мисти : [Роман] / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Силвия Желева . - София : Егмонт България, 2015 . - 360 с. ; 20 см

   Джос Стърлинг е псевд. на Джулия Голдинг.

   ISBN 978-954-27-1383-8 

  

Сист. No: 41091

- 103 -

РВ/820(73)-31/Т 86ЦБ 40044

Тропър, Джонатан

   Шантава седмица : Роман / Джонатан Тропър ; Прев. от англ. Здравка Славянова . - София : Обсидиан, 2014 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-369-2 

  

Сист. No: 40952

- 104 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 39978

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : [Роман] : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 12. Кралят /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2015 . - 587 с.

   С терминологичен речник.

   ISBN 978-619-157-097-3  (кн. 12)

  

Сист. No: 40850

- 105 -

РВ/839.6-31/Ф 19ЦБ 39866

Фалдбакен, Кнут

   Закъснели последствия : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Crime)

   

   ISBN 978-619-704-020-3 

  

Сист. No: 40711

- 106 -

РВ/839.6-31/Ф 19ЦБ 39867

Фалдбакен, Кнут

   Нощен мраз : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Crime)

   

   ISBN 978-619-7040-06-7 

  

Сист. No: 40712

- 107 -

РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 39981

Филипс, Сюзън Елизабет

   В името на любовта : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2014 . - 388 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-093-5 

  

Сист. No: 40853

- 108 -

АТ/820(73)-31/Ф 50, РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 40063

Филипс, Сюзън Елизабет

   Знойни сънища : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2015 . - 356 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-105-5 

  

Сист. No: 40978

- 109 -

РВ/840-31/Ю 19ЦБ 39976

Юисманс, Жорис-Карл

   Наопаки : Роман / Жорис-Карл Юисманс ; Прев. [от фр.] Румен Руменов ; Предг. Симеон Хаджикосев . - [София] : Персей, 2015 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-053-2 

  

Сист. No: 40848

Българска художествена литература

- 110 -

РВ/886.7-2/А 52ЦБ 40089

Алексиева, Елена Алексиева

   Ангелски огън : Пиеси / Елена Алексиева . - София : Black Flamingo Publishing, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2915-55-3 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 41010

- 111 -

РВ/886.7-31/А 65ЦБ 40100

Андонов, Симо

   Порнфолио : [Роман] / Симеон Илиев . - София : Ciela, 2014 . - 308 с. ; 21 см

   Авт. е известен като Симо Андонов.

   ISBN 978-954-28-1644-7 (Сиела)

  

Сист. No: 41027

- 112 -

РВ/886.7-31/А 75ЦБ 40104

Антонова, Неда Монова

   Съвършената : Преподобна Стойна, неканоничната светица : [Роман] / Неда Антонова . - София : Факел, 2014 . - 268 с., 4 л. : цв. снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-411-210-3 

  

Сист. No: 41040

- 113 -

АТ/886.7-31/Б 85, РВ/886.7-31/Б 85ЦБ 40084

Букова, Яна

   Пътуване по посока на сянката : Роман / Яна Букова . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-052-4 

  

Сист. No: 41003

- 114 -

РВ/886.7-31/В 70ЦБ 40081

Владимирова, Цветелина

   Вестители : [Роман] / Цветелина Владимирова . - София : Orange books, 2014 . - 464 с. ; 21 см . -  (Поредица Проклятието на Воронина ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-171-012-6 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 40998

- 115 -

РВ/886.7-1/Г 20ЦБ 40086

Ганев, Димитър

   Никол слиза по стълбите : [Стихотворения] / Димитър Ганев ; Ред. Георги Господинов . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 48 с. ; 20 см

   Пълно име на ред. е Георги Господинов Георгиев. - Авт. е спечелил втора награда на XXХ на Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 2013.

   ISBN 978-954-491-985-6 

  

Сист. No: 41006

- 116 -

ДБ/886.7-4/Д 60, РВ/886.7-4/Д 60ЦБ 40129

Димова, Теодора Димитрова

   Четири вида любов : Публицистика / Теодора Димова . - София : Ciela, 2014 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1506-8 (Сиела)

  

Сист. No: 41073

- 117 -

РВ/886.7-32/Е 64ЦБ 40087

Енев, Деян

   Внукът на Хемингуей : [Разкази] / Деян Енев . - София : Ciela, 2013 . - 87 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Майстори на разказа)

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов.

   ISBN 978-954-28-1315-6 (Сиела)

  

Сист. No: 41008

- 118 -

РВ/886.7-31/З-72ЦБ 40045

Златев, Захари Иванов

   Покръстването на Кубрат : [Ист. роман] / Захари Златев . - [София] : Труд, 2014 . - 551 с. ; 21 см . -  (Поредица Сказания за владетелите от рода Дуло ; [3])

   Съдържа и Обяснителни бел. с. 528 - 540 ; За авт. на тази кн. - Библиогр. с. 541 - 542.

   ISBN 954-398-386-0 

   ISBN 978-954-398-386-5 

  

Сист. No: 40954

- 119 -

АТ/886.7-8/И 92, ДБ/886.7-8/И 92, Ло/886.7-8/И 92, МС/886.7-8/И 92, РВ/886.7-8/И 92ЦБ 39956

Искри от пламъка  : Сборник /  Състав. и ред. Леда Милева, Никола Инджов ; Уводни думи Никола Инджов . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 288 с. : с портр., ил. ; 22 см

   Съдържа и кратки биогр. бел. за авт.

   ISBN 978-954-09-0587-7 

  

Сист. No: 40829

- 120 -

РВ/886.7-31/И 83ЦБ 40106

Йорданов, Недялко Асенов

   Любов по време на социализъм : Роман / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-273-3 (Милениум)

  

Сист. No: 41044

- 121 -

РВ/886.7-1/И 84ЦБ 40098

Йосифова, Екатерина Петрова

   Тази змия : Стихотворения / Екатерина Йосифова ; Ред. Божана Апостолова . - [Пловдив] : Жанет-45, 2010 . - [68] с. ; 21Х12 см

   

   ISBN 978-954-491-642-8 

  

Сист. No: 41022

- 122 -

РВ/886.7-31/Л 14ЦБ 40097

Лазар, Лора

   Огненото разпятие : [Роман] / Лора Лазар . - София : Ciela, 2014 . - 356 с. ; 21 см

   Лора Лазар псевдоним на бълг. авт.

   ISBN 978-954-28-1621-8 (Сиела)

  

Сист. No: 41021

- 123 -

Кр/886.7-1/Л 14ЦБ 40005

Лазаров, Лъчезар

   Покоят ме тревожи : Стихове / Лъчезар Лазаров ; Ред. и предг. Яна Кременска ; Худож. Цветан Сираков . - Враца, 2007 (Враца : печ. Полипринт) . - 40 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Авт. е спечелил първа награда на IIІ Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 1986.

  

Сист. No: 40881

- 124 -

РВ/886.7-32/М 32ЦБ 40094

Маркулиев, Филип

   Между стените : Разкази / Филип Маркулиев ; Ред. Силвия Чолева . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-048-7 

  

Сист. No: 41017

- 125 -

АТ/886.7-32/М 55, ДБ/886.7-32/М 55, Ло/886.7-32/М 55, РВ/886.7-32/М 55, РД/886.7-32/М 55ЦБ 39985

Миланов, Александър

   Детство без сълзи : [Разкази, основани на истински истории] / Александър Миланов ; [С предг. от авт.]  ; Ред. Ружка Василева ; Ил. Самуил Владимиров, Иван Бабаджанков . - 2. изд. . - София : [Бълг. стоп. камара], 2014 . - 152 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Кураж ти трябва читателю. После помагай / Х. Александров ; Кн. за децата, отгледани на конвейр / Г. Маркова ; Детство без сълзи, което провокира ярост / А. Алашка. - Имената на ред и ил. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-9636-54-3 

  

Сист. No: 40857

- 126 -

РВ/886.7-32/М 55ЦБ 40105

Миланов, Милен П.

   Спирала на мълчанието : [Разкази] / Милен П. Миланов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 160 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Срещу времето)

   

   ISBN 978-619-152-561-4 

  

Сист. No: 41043

- 127 -

РВ/886.7-31/М 68ЦБ 39868

Мирославова, Романьола

   Плашилото : Роман / Романьола Мирославова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2014 . - 159 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. Романьола Мирославова Павлова.

   ISBN 978-619-704-022-7 

  

Сист. No: 40713

- 128 -

РВ/886.7-1/М 74ЦБ 40091

Михайлова, Аксиния Тодорова

   Разкопчаване на тялото : Поезия / Аксиния Михайлова ; Ред. Екатерина Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 80 с. ; 21Х12 см

   

   ISBN 978-954-491-670-1 

  

Сист. No: 41013

- 129 -

Ло/886.7-1/М 74, РВ/886.7-1/М 74ЦБ 40099

Михайлова, Аксиния Тодорова

   Смяна на огледалата : Поезия / Аксиния Михайлова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 76 с. ; 21Х12 см

   А. Михайлова е първият български авт. носител на фр. отличие за поезия - наградата "Гийом Аполинер" 2014.

   ISBN 978-619-186-121-7 

  

Сист. No: 41026

- 130 -

РВ/886.7-32/М 77ЦБ 40095

Младенов, Радослав Димитров

   Готино е да си тъп : [Разкази] / Радослав Младенов . - [София] : Атеа Букс, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] 200% здрав смях ; 3)

   

   ISBN 978-954-8999-77-9 

  

Сист. No: 41018

- 131 -

РВ/886.7-31/Н 74ЦБ 39914

Николов - Торлака, Стоян

   Северозападен романь : [Роман] / Стоян Николов - Торлака . - [Бургас] : Дива 2007, 2014 . - 312 с. ; 21 см . -  (Библ. Резерват Северозапад)

   С Речник.

   ISBN 978-619-90314-1-4 

  

Сист. No: 40778

- 132 -

РВ/886.7-1(082.2)/С 88ЦБ 39939

Стъпки 5  : Стихове от бълг. учени : [Антология] /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [София] : [Сдружение Евроинтеграция и информ.], 2012 . - 92 с. ; 21 см

   Други състав. : И. Арсенова, П. Лазарова, Б. Цекова отбелязани на гърба на загл. с. ; На загл. с. : Европ. нощ на учените. - С кратки биогр. бел. за авт. под линия. - Сб. се изд. със съдействието на Съюза на учените в България и се финансира по проект IN-CLOSE в рамките на Подпрогр. Хора на 7 Рамкова прогр. на ЕС "Researchers Night 2012".

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 40809

- 133 -

ДБ/886.7-1(082.2)/С 88, Ло/886.7-1(082.2)/С 88, РВ/886.7-1(082.2)/С 88ЦБ 39929

Стъпки 7  : Стихове от бълг. учени : [Антология] /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [София] : [Сдружение Евроинтеграция и информ.], 2014 . - 111 с. ; 21 см

   Други състав. : И. Арсенова, П. Лазарова, Б. Цекова отбелязани на след загл. с. ; На загл. с. : Европ. нощ на учените. - С кратки биогр. бел. за авт. под линия. - Сб. се изд. със съдействието на Съюза на учените в България и се финансира по проект K-TRIO за европ. нощ на учените, финансиран от Европ. комисия по дейностите Мария Складовска-Кюри на прогр. Хоризонт 2020.

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 40799

- 134 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 40074

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бълг. бойно изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 11. Атли . - 2014 . - 584 с.

   На кор. е отбелязан Т. 11. ; На загл. с. е посочена 7523 бълг. година (2014).

  

Сист. No: 40988

- 135 -

РВ/886.7-31/Т 74ЦБ 40061

Топалов, Иво Руменов

   Докторът : [Роман] / Иво Топалов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 464 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 461 - 463.

   ISBN 978-954-26-1392-3 

  

Сист. No: 40974

- 136 -

РВ/886.7-31/Ф 95ЦБ 40006

Фучеджиева, Милена Дикова

   Сексът и комунизмът : Роман / Милена Фучеджиева . - София : Enthusiast, 2014 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-140-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 40884

- 137 -

РВ/886.7-1/Ц 16ЦБ 40085

Цанев, Иван

   Ранни стихотворения 1960 - 1967 / Иван Цанев ; С рис. от авт.  ; Състав., ред., предисл., крит. прил. Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб ; Нов бълг. унив. - Департамент Нова българистика ; Нац. литературен музей, 2014 . - 120 с. : с рис., снимки ; 20 см . -  (Кол. Неиздадените ; Кн. 2)

   Съдържа и Незавършеният, ранният И. Цанев / П. Дойнов. - Пълното име на авт. Иван Цанев Иванов ; Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Бел. под линия.

   ISBN 978-954-533-138-1 (Кралица Маб)

  

Сист. No: 41004

- 138 -

РВ/886.7-3/Ч 97ЦБ 40022

Чухов, Петър Любомиров

   Камуфлаж : [Разкази и роман] / Петър Чухов ; Ред. Митко Новков . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 168 с. ; 21 см

   Съдържа : Разкази и Снежни човеци : Роман. - 2. ред. изд.

   ISBN 978-619-186-093-7 

  

Сист. No: 40906

- 139 -

РВ/886.7-32/Ш 92ЦБ 40088

Шпатов, Александър Ламбринов

   #НаЖивоОтСофия : Кратки градски [разкази] / Александър Шпатов . - София : Колибри, 2014 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-416-9 (Colibri)

  

Сист. No: 41009

Литература за деца и юноши

- 140 -

РД/820-93-31/Г 23ЦБ 40151

Гарднър, Сали

   Най-силното момиче на света : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; [С ил. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Наоколо се случват чудеса)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-023-8 

  

Сист. No: 41100

- 141 -

РД/820-93-31/Г 23ЦБ 40154

Гарднър, Сали

   Момчето с крака като светкавици : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; Ил. Лидия Кори ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 88 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Наоколо се случват чудеса)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-030-6 

  

Сист. No: 41103

- 142 -

РД/820-93-31/Г 23ЦБ 40162

Гарднър, Сали

   Момчето, което можеше да лети : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; [С ил. от авт.]  ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 96 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  ([Поредица] Наоколо се случват чудеса)

   Съдържа и [За авт.] ; С. Гарднър за себе си ; Интервю с. 94 - 96. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-003-0 

  

Сист. No: 41113

- 143 -

РД/886.7-93-34/Г 37ЦБ II 2758

Георгиева, Любов Жонкова

   Приказки за Крали Марко и вълшебника Йоан-Боян / Любов Георгиева ; Худож. Венелин Вълканов . - [София] : ЖАР - Жанет Аргирова, 2014 . - 35 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Слънчеви вълшебства ; 11)

   Кор. опис. - Имената на авт. и худож. отбелязани на гърба на задната кор.

   ISBN 978-954-480-101-4 

  

Сист. No: 41090

- 144 -

РД/820(73)-93-31/Г 82ЦБ 39994

Грийнуолд, Томи

   Наръчник на Чарли Джо Джаксън как да не четеш : [Роман за деца] / Томи Грийнуолд ; Ил. Дж. П. Кувърт ; Прев. [от англ.] Ана Нанева . - София : Артлайн Студиос, 2015 . - 222 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Чарли Джо Джаксън] ; 1)

   

   ISBN 978-619-193-014-2 

  

Сист. No: 40867

- 145 -

РД/820-93-34/Д 14ЦБ II 2747

Дал, Роалд

   Огромният крокодил : [Приказка] / Роалд Дал ; Ил. Куентин Блейк ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-164-132-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 40883

- 146 -

РД/840-93-31/Д 97ЦБ 40168

Дюкесноа, Изабел

   Ли Мей : Придворна дама в Забранения град 1692 - 1693 г., Китай / Изабел Дюкесноа ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2015 . - 192 с. ; 19 см . -  (Поредица Моята история)

   Съдържа и За да научим повече : с. 183 - 187 ; За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-506-1 

  

Сист. No: 41119

- 147 -

РД/886.7-93-34/Е 53ЦБ 40140

Елин Пелин

   Приказки / Елин Пелин ; Състав. Светослав Илиев . - София : Скорпио, [2014] . - 192 с. : с ил., снимки, факс. ; 21 см . -  (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

   Пълно изд. - Съдържа и За авт. ; Статии от и за Е. Пелин.

   ISBN 954-792-613-6 (Skorpio)

   ISBN 978-954-792-613-4 

  

Сист. No: 41086

- 148 -

РД/820-93-31/И 15ЦБ 40164

Ибътсън, Ева

   Казанската звезда : [Роман] / Ева Ибътсън ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - [София] : Емас, [2014] . - 408 с. ; 20 см . -  (Поредица Европ. разказвачи на ХХ - ХХI в.)

   

   ISBN 978-954-357-266-3 

  

Сист. No: 41115

- 149 -

РД/820(73)-93-31/К 54ЦБ 40142

Кини, Джеф

   Дневникът на един Дръндьо: В плен на снега : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2014] . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 6)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8396-62-2 (Duo design)

  

Сист. No: 41089

- 150 -

РД/820(73)-93-31/К 78ЦБ 39996

Колинс, Тим

   Колин Космонавта: Извънземни кихавици : [Роман за деца] / Тим Колинс ; Прев. [от англ.] Весела Еленкова, Йосиф Маринов . - [София] : Прозорче, 2015 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Колин Космонавта ; 2)

   Прозорче запазена марка на изд. Прозорец.

   ISBN 978-954-733-830-2 (Прозорец)

  

Сист. No: 40869

- 151 -

РД/820(73)-93-31/К 78ЦБ 40016

Колинс, Тим

   Колин Космонавта: Миризливо пътуване из Космоса : [Роман за деца] / Тим Колинс ; Прев. [от англ.] Весела Еленкова, Йосиф Маринов . - [София] : Прозорче, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Колин Космонавта ; 1)

   Прозорче запазена марка на изд. Прозорец.

   ISBN 978-954-733-828-9 (Прозорец)

  

Сист. No: 40872

- 152 -

РД/886.7-93-4/К 81ЦБ 39915

Конрад, Емил

   Нещата, на които не ни учат в училище : [Есета] / Емил Конрад ; Ил. Стоян Атанасов . - София : Кубар Егмонт, 2015 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   Кубар Егмонт запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1381-4 (Егмонт България)

  

Сист. No: 40779

- 153 -

РД/840-93-31/Л 14ЦБ 39992

Лаза, Катрин дьо

   Сиси : Дневникът на Елизабет Баварска, бъдеща императрица на Австрия 1853 - 1855 г. / Катрин дьо Лаза ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2015 . - 192 с. : със снимки ; 19 см . -  (Поредица Моята история)

   Съдържа и За да научим повече : с. 175 - 187 ; За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-508-5 

  

Сист. No: 40864

- 154 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 40165

Маккейн, Кели

   Ягодово лято : [Роман] / Кели Маккейн ; Ил. Антония Милър ; Прев. [от англ.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2014 . - 303 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Под дъгата ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-950-9 

  

Сист. No: 41116

- 155 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 40166

Маккейн, Кели

   Ментова целувка : [Роман] / Кели Маккейн ; Ил. Антония Милър ; Прев. [от англ.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2014 . - 271 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Под дъгата ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-949-3 

  

Сист. No: 41117

- 156 -

РД/886.7-93-31/М 29ЦБ II 2748

Маргаритова, Нели

   Здравей, Рада! : [Роман] / Нели Маргаритова ; Худож. Валентина Радева-Лапчева . - В. Търново : Слово, 2012 . - 46 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Поредица Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" № 13 ; Кн. 1)

   Пълното име на авт. е Недялка Иванова Маргаритова. - Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-439-961-0 

  

Сист. No: 40891

- 157 -

РД/886.7-93-1/М 68ЦБ I 3803

Мирославова, Романьола

   Двадесет принцеси : Стихове за деца / Романьола Мирославова ; Худож. Иван Гонгалов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 64 с. : с ил. ; 17 см + 1 CD

   Пълното име на авт. Романьола Мирославова Павлова.

   ISBN 978-619-7040-05-0 

  

Сист. No: 40710

- 158 -

РД/886.7-93-193.1/Н 74ЦБ 39945

Николов, Любомир Славов

   Азбучни гатанки : Отгатни, оцвети, напиши! /  Стихове Любомир Николов ; Ил. Стелияна Донева . - София : СофтПрес, 2014 . - [64] с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-151-170-9 

  

Сист. No: 40817

- 159 -

РД/886.1-93-31/Н 97ЦБ 39998

Нушич, Бранислав

   [Седем] 7 хайдути и 1 магаре : Роман за деца / Бранислав Нушич ; [С встъп. статия от авт.]  ; Прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович . - София : Ciela, 2014 . - 200 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1641-6 (Сиела)

  

Сист. No: 40871

- 160 -

РД/820-93-32/О-65ЦБ I 3826

Орам, Хайауин

   Моята своенравна вещица прави Момичешки оркестър / Хайауин Орам ; Ил. Сара Уорбъртън ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2009 . - 99 с. : с ил. ; 18 см . -  ([Поредица] Дневниците на котарака Мърморан ; 2)

   В изд. на бълг. имената на авт. и ил. са представени като имена на авт. и съавт. ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-529-693-2 (Colibri)

  

Сист. No: 41110

- 161 -

РД/820-93-32/О-65ЦБ I 3827

Орам, Хайауин

   Моята своенравна вещица тръгва на балет / Хайауин Орам ; [Ил.] Сара Уорбъртън ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2009 . - 99 с. : с ил. ; 18 см . -  ([Поредица] Дневниците на котарака Мърморан ; 1)

   В изд. на бълг. имената на авт. и ил. са представени като имена на авт. и съавт. ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-529-692-5 (Colibri)

  

Сист. No: 41112

- 162 -

ДБ/839.6-93-31/П 22, РД/839.6-93-31/П 22ЦБ 39872

Пар, Мария

   Туне Глимердал : Роман за деца / Мария Пар ; Худож. Осхил Иргенс ; Прев. [от норв.] Калина Димитрова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2014 . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-023-4 

  

Сист. No: 40718

- 163 -

РД/840(493)-93(079)/П 98ЦБ II 2759

Пътешествие във времето  : [Кн. -игра] / [Идея и ил. Густаво Берардо] ; Прев. [от фр.] Весела Антонова . - [София] : Фют, 2012 . - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см + магическа лупа . -  ([Поредица] Приключенията на Ник, Ели и Джо)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-625-777-2 

  

Сист. No: 41121

- 164 -

РД/820-93-31/Р 69ЦБ 39984

Робинс, Холи

   НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Голямото училищно представление : [Роман] / Холи Робинс ; Текст Белинда Раплей ; Ил. Джо Бъргър ; Прев. [от англ.] Гергана Димитрова Стойчева . - [София] : Фют, 2014 . - 159 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] НДПЗ - най-добри приятелки завинаги ; [Кн. 2])

   Имената на авт. на текста, ил., и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Холи Робинс е псевд. на Белинда Раплей.

   ISBN 978-954-625-938-7 

  

Сист. No: 40856

- 165 -

РД/820-93-31/Р 69ЦБ 39986

Робинс, Холи

   НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Няма връщане назад : [Роман] / Холи Робинс ; Текст Белинда Раплей ; Ил. Джо Бъргър ; Прев. [от англ.] Гергана Димитрова Стойчева . - [София] : Фют, 2014 . - 159 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] НДПЗ - най-добри приятелки завинаги ; [Кн. 1])

   Имената на авт. на текста, ил., и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Холи Робинс е псевд. на Белинда Раплей.

   ISBN 978-954-625-937-0 

  

Сист. No: 40858

- 166 -

РД/820-93-31/Р 69ЦБ 40007

Робинс, Холи

   НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Непознатата сестра : [Роман] / Холи Робинс ; Текст Белинда Раплей ; Ил. Джо Бъргър ; Прев. [от англ.] Гергана Димитрова Стойчева . - [София] : Фют, 2015 . - 152 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] НДПЗ - най-добри приятелки завинаги ; [Кн. 3])

   Имената на авт. на текста, ил., и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Холи Робинс е псевд. на Белинда Раплей.

   ISBN 978-954-625-999-8 

  

Сист. No: 40882

- 167 -

РД/820(73)-93-31/Т 18ЦБ 40156

Тажиян, Дженет

   Животът ми като автор на комикси : [Роман за деца] / Дженет Тажиян ; Худож. Джейк Тажиян ; Прев. от англ. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2015 . - 256 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Историите на Дерек ; 3)

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-214-0 

  

Сист. No: 41105

- 168 -

РД/820(73)-93-31/Т 18ЦБ 40159

Тажиян, Дженет

   Животът ми като таен агент : [Роман за деца] / Дженет Тажиян ; Худож. Джейк Тажиян ; Прев. от англ. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Историите на Дерек ; [1])

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-180-8 

  

Сист. No: 41108

- 169 -

РД/820(73)-93-31/Т 18ЦБ 40160

Тажиян, Дженет

   Животът ми като екшън герой : [Роман за деца] / Дженет Тажиян ; Худож. Джейк Тажиян ; Прев. от англ. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2015 . - 256 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Историите на Дерек ; 2)

   Съдържа и За авт. и ил. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-204-1 

  

Сист. No: 41109

- 170 -

РД/820-93-34/У 13ЦБ 39869

Уайлд, Оскар

   Рибарят и неговата душа : Приказки / Оскар Уайлд ; Прев. [от англ.] Неда Маринова, Емил Минчев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2014 . - 192 с. : с ил., 1 л. : портр. ; 20 см

   Съдържа и Славеят и розата ; Звездното дете ; Младият крал ; Рожденият ден на инфантата ; Преданият приятел ; Щастливия принц ; Себелюбивият великан.

   ISBN 978-619-704-018-0 

  

Сист. No: 40714

- 171 -

РД/820-93-31/У 27ЦБ 40155

Уеб, Холи

   Снежното еленче : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-927-1 

  

Сист. No: 41104

- 172 -

РД/840-93-31/Ф 40ЦБ 39988

Фере-Фльори, Кристин

   Бризеида от Помпей : Дневникът на една робиня, 79 г. сл.Хр. / Кристин Фере-Фльори ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - София : Пан, 2015 . - 160 с. ; 19 см . -  (Поредица Моята история)

   Съдържа и За да научим повече : с. 147 - 159 ; За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-507-8 

  

Сист. No: 40860

- 173 -

РД/840-93-31/Ф 40ЦБ 40017

Фере-Фльори, Кристин

   SOS Титаник : Дневникът на Джулия Факини 1912 г. / Кристин Фере-Фльори ; Прев. [от фр.] Ваня Войнова . - София : Пан, 2015 . - 176 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица Моята история)

   Съдържа и За да научим повече : с. 153 - 168 ; За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-509-2 

  

Сист. No: 40866

- 174 -

РД/886.7-93-32/Ч 97ЦБ 40170

Чухов, Петър Любомиров

   Игри без играчки...и други закачки : Забавни правила за любими игри на открито / Петър Чухов ; Ил. Емил Първанов - Ementzо, Георги Кръстев . - [София] : ТРИВАС, 2012 . - 52 с. : с цв. ил. ; 21Х19 см . -  ([Поредица] Игри без играчки ; Кн. 3)

   Имената на авт. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Ementzo - псевд. на Е. Първанов.

   ISBN 978-954-929-203-9 

  

Сист. No: 41122

- 175 -

РД/886.7-93-32/Ч 97ЦБ 40172

Чухов, Петър Любомиров

   Игри без играчки...и други закачки : Забавни правила за любими игри на открито / Петър Чухов ; Ил. Емил Първанов - Ementzо, Георги Кръстев . - [София] : ТРИВАС, 2012 . - 52 с. : с цв. ил. ; 21Х19 см . -  ([Поредица] Игри без играчки ; Кн. 2)

   Имената на авт. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Ementzo - псевд. на Е. Първанов.

   ISBN 978-954-929-202-2 

  

Сист. No: 41124

- 176 -

РД/820(73)-93-31/Ш 56ЦБ 40148

Шепард, Сара

   Малки сладки лъжкини : Роман : Кн. 1 - / Сара Шепард . - София : Ергон, 2009 - . - 20 см

   

   Кн. 15. Отровени /  Прев. от англ.  Мирела Стефанова . - 2014 . - 288 с.

   

   ISBN 978-619-165-025-5  (кн. 15)

  

Сист. No: 41097

- 177 -

РД/886.7-93-31/Я 34ЦБ II 2756

Якова, Яна

   Лапи : [Роман за деца] / Т. Яна Якова ; С рис. от авт.  ; Ред. София Несторова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 148 с. : с рис. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-186-068-5 (меки кор.)

  

Сист. No: 41074

- 178 -

АЦ/820(73)-93-3/B 97, РД/820(73)-93-3/B 97ЦБ II 2744

Bush, Laura Welch et all.

   Read all about it! / Laura Bush, Jenna Bush ; Ill. by Denise Brunkus . - New York : HarperCollinsPublishers, 2008 . - [32] p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-06-156075-0 

  

Сист. No: 40797

- 179 -

РД/820(73)-93-3/O-12ЦБ II 2743

Obama, Barack

   Of thee i sing : A Letter to My Daughters / Barack Obama ; Ил. Loren Long . - New York : Alfred A. Knopf, 2010 . - [36] p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-0-375-83527-8 

  

Сист. No: 40796

Отраслева литература за деца и юноши

- 180 -

РД/087.5:330.16/П 92ЦБ 39949

Прошкова, Дениса

   Къде растат парите? : Първо четиво за финансите / Дениса Прошкова ; С ил. и въвед. от авт.  ; Прев. от чеш. Мая Христова ; [Предг.] Николай Стойков ; [Заключителна статия] Рената Мразова . - София : БГКнига, 2014 . - 100 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и речник. - Кн. се изд. със съдействието на NN България.

  

Сист. No: 40821

- 181 -

РД/087.5:808.67-06/П 41ЦБ I 3801

[Петдесет и пет] 55 начина да говорим добре  / Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12Х17 см . -  (Поредица [55 начина да ...])

   Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-145-7 

  

Сист. No: 40702

- 182 -

РД/087.5/С 77ЦБ I 3799

[Сто и една] 101 занимателни игри за ваканция  : [Кн. -играчка] . - София : Книгомания, 2012 . - 108 с. : с цв. ил. ; 15 см

   Комплектът съдържа : Карти, маркер и кърпичка.

   ISBN 978-954-8432-45-0 

  

Сист. No: 40664

География

- 183 -

Ч1/910.4/М 75ЦБ 40135

Михалев, Иван и др.

   [Сто и една] 101 отбивки : Идеи за пътешествия до малко познати места в България : [Пътеводител] / Иван Михалев, Елина Цанкова ; С фотогр. от авт.  . - София : Ciela, 2015 . - 256 с. : с цв. фотогр. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-1685-0 (Сиела)

  

Сист. No: 41080

История

- 184 -

РВ/930.85/Д 52ЦБ 40110

Джоузеф, Франк

   Забранената праистория : Цивилизациите от дълбока древност - митове, науч. хипотези или реалност, която сме забравили / Франк Джоузеф ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2014 . - 254 с. : със снимки, ил., портр. ; 22 см

   Библиогр. с. 244 - 252.

   ISBN 978-954-9913-47-7 

  

Сист. No: 41051

- 185 -

Ч1/949.72/К 96ЦБ 40018

Кънчев, Иван Георгиев и др.

   Българската история в 100 събития / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев ; Науч. ред. Христо Беров . - София : БГ Учебник Прес, 2015 . - 328 с. : със снимки, портр., к., факс. ; 21 см . -  (Поредица Бълг. история в 100... ; [2])

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре. - Библиогр. с. 323 - 325.

   ISBN 978-619-187-005-9 

  

Сист. No: 40895

- 186 -

Ч1/949.72(092)/К 96ЦБ 40057

Кънчев, Иван Георгиев и др.

   Българската история в 100 личности / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев ; Науч. ред. Христо Беров . - София : БГ Учебник Прес, 2014 . - 280 с. : с портр. ; 21 см . -  (Поредица Бълг. история в 100...)

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-187-001-1 

  

Сист. No: 40970

- 187 -

РВ/949.72.053(092)/Ц 17ЦБ 40112

Недев, Недю Тенев

   Александър Цанков : Легиона. Ратник. Правителството във Виена. Смърт в Аржентина / Недю Недев ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 272 с., 4 л. : ил., факс. ; 21 см

   С бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 954-26-1382-2 

   ISBN 978-954-26-1382-4 

  

Сист. No: 41054

- 188 -

РВ/949.72.05(092)/Т 64, Ч1/949.72.05(092)/Т 64ЦБ 39917

Тодоров, Иван

   Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. "Априлово", гр. Габрово) в освободителните борби на България / Свещеник Иван Тодоров ; С предг. от авт.  ; Ред. Цветана Попиванова . - София : Книгоизд. Асеневци, 2013 . - 242 с. : с портр., ил., к. ; 23 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълното име на ред. Цветана Попиванова Тодорова. - Рез. на бълг., рус. - Библиогр. с. 232 - 234. - [Кн. с инв. N 120000036720 съдържа и любителско CD с рез.]

   ISBN 978-954-8898-29-4 

  

Сист. No: 40781

- 189 -

РВ/949.72.042(092)/Л 36ЦБ 40009

Янков, Росен

   Предателите на Левски и безсмъртието на поп Кръстьо / Росен Янков ; С предг. от авт.  . - 3. доп. изд. . - София : Труд, 2014 . - 296 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см . -  (Библ. Разследване на 168 часа)

   Съдържа и Времето във В. Левски : Таймлайн : с. 247 - 293.

   ISBN 954-398-368-2 

   ISBN 978-954-398-368-1 

  

Сист. No: 40885

Краезнание - отраслева литература

- 190 -

Кр/К78.071.1/С 84, РВ/К78.071.1/С 84ЦБ 39922

Георгиева, Стефанка Ангелова

   Игор Стравински: Аспекти на творческата еволюция : Студии / Стефанка Георгиева ; Прев. на англ. Христина Здравчева . - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 . - 170 с. : с табл., сх., ноти ; 21 см

   Рез. на англ. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-338-065-7 

  

Сист. No: 40789

- 191 -

АТ/К886.7.09/М 57, ДБ/К886.7.09/М 57, Кр/К886.7.09/М 57, Ло/К886.7.09/М 57, МС/К886.7.09/М 57, РВ/К886.7.09/М 57ЦБ 39965

Гранитски, Иван

   Гео Милев и трагиката на националната съдба / Иван Гранитски ; [Худож. Гео Милев и др.]  . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 144 с. : с портр., рис. ; 22 см

   Други худож. : С. Скитник, Н. Дюлгеров, Н. Абрашев, И. Милев, М. Качулев, Н. Танев, В. Захариев, И. Бояджиев, П. Киселинчев, Ц. Лавренов, Б. Стефчев, Ж. Папазов, Б. Винарова, В. Димитров - Майстора, М. Мецгер. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров ; Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов.

   ISBN 978-954-09-0903-5 

  

Сист. No: 40838

- 192 -

Кр/К355.48(497.2)/Д 62, РВ/К355.48(497.2)/Д 62ЦБ 40024

Динев, Ангел Господинов

   Старозагорският регион във военноотбранителната политика и във войните на България (1878 - 1945 г.) / Ангел Динев ; С увод и заключение от авт.  . - Ст. Загора : Алфа Визия, 2014 . - 247 с. : със снимки, портр., факс., к. ; 21 см

   С прил. - Библиогр. с. 171 - 178 и под линия.

   ISBN 978-954-9483-32-1 

  

Сист. No: 40908

- 193 -

АТ/К929.5/Б 90, ДБ/К929.5/Б 90, Кр/К929.5/Б 90, Ло/К929.5/Б 90, МС/К929.5/Б 90, РВ/К929.5/Б 90ЦБ 39972

Маджарски, Стойчо Митев

   Любов и радост, и сълзи... : Предание за Бухчевия род / Стойчо Маджарски ; По спомени на Димо Бухчев . - Ст. Загора : [Литера принт], 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 104 с. : със снимки, факс. ; 21Х21 см

   На гърба на кор. : Бухчеви - историята на един род.

   ISBN 978-954-487-120-8 

  

Сист. No: 40844

- 194 -

АТ/К886.7(092)/М 57, ДБ/К886.7(092)/М 57, Кр/К886.7(092)/М 57, Ло/К886.7(092)/М 57, МС/К886.7(092)/М 57, РВ/К886.7(092)/М 57ЦБ 39958
 Науч. конф. Гео Милев - модернист, европеец, патриот. Ст. Загора. 2007 

   Научна конференция Гео Милев - модернист, европеец, патриот, Ст. Загора, септември 2007 г. : [Сб. докл.] /  Състав. Леда Милева ; Ред. кол. Леда Милева, Никола Инджов, Ружа Маринска ; С предг. от ред. кол.  . - София : Захарий Стоянов ; Междунар. фонд. Гео Милев, 2008 (Ямбол : печ. Светлина) . - 200 с. ; 20 см . -  (Сер. Нови изследвания ; 5)

   Съдържа докл. от : Г. Константинов, Б. Ламбовски, К. Николова, А. Цандер, Р. Маринска, Ф. Панайотов, И. Цветков, В. Янев, С. Каролев, П. Караангов, Д. Хронкова, С. Милев, Н. Петев, В. Дечева, Е. Фрай, П. Велчев. - Бел. под линия. - Истинското име на Г. Милев е Георги Милев Касабов.

   ISBN 978-954-09-0178-7 (Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 40831

- 195 -

АТ/К886.7(092)/М 57, ДБ/К886.7(092)/М 57, Кр/К886.7(092)/М 57, Ло/К886.7(092)/М 57, МС/К886.7(092)/М 57, РВ/К886.7(092)/М 57ЦБ 39963
 Науч. конф. Гео Милев. Два юбилея - деветдесет години сп. Везни и осемдесет години сп. Пламък. Ст. Загора. 2009 

   Научна конференция Гео Милев. Два юбилея - деветдесет години сп. Везни и осемдесет години сп. Пламък, Ст. Загора, октомври 2009 г. : [Сб. докл.] /  Състав. Леда Милева ; Ред. кол. Леда Милева, Никола Инджов ; С предг. от ред. кол.  . - София : Захарий Стоянов ; Междунар. фонд. Гео Милев, 2011 . - 95 с. ; 20 см . -  (Сер. Нови изследвания ; 6)

   Съдържа докл. от : Г. Янев, И. Гранитски, Г. Константинов, Й. Нанчев, В. Янев, Т. Клисуров. - Истинското име на Г. Милев е Георги Милев Касабов.

   ISBN 978-954-09-0621-8 (Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 40835

- 196 -

Кр/К886.7.09/М 57, РВ/К886.7.09/М 57ЦБ 39957
 Науч. конф. Гео Милев. Място и роля в бълг. култура. Ст. Загора. 1993 

   Научна конференция Гео Милев. Място и роля в българската култура, Стара Загора, 28 - 29 октомври 1993 г. : [Сб. докл.] /  [Науч. ръководител] [Светлозар Игов] ; [Въвед.] Петър Кралев . - [Ст. Загора], 1993 . - 80 с. ; 21 см

   Авт. на докл. : К. Васевски, М. Ловджиева, Х. Карастоянов, К. Горанов, Р. Димитрова, И. Овчаров, Е. Фурнаджиева, Р. Маринска, П. Кралев, С. Игов, В. Русева. - Кн. се изд. по повод 40 г. къща музей Г. Милев, Ст. Загора. - Библиогр. и бел. след някои докл.

  

Сист. No: 40830

- 197 -

Кр/К72/К 14ЦБ 39920
 Науч. конф. Никола Каишев възстановител на опожарена Стара Загора. Ст. Загора. 2015 

   Научна конференция Никола Каишев възстановител на опожарена Стара Загора, 3 октомври 2013 г., Стара Загора : [Сб. докл.] /  Състав. и отг. ред. Петра Мечева . - [Хасково] : Опонент, 2014 ([Хасково] : печ. Джи Ем принт) . - 111 с. : със снимки, портр., факс. ; 21 см

   Авт. на докл. : Ж. Кирчева, А. Печилков, З. Начева, П. Мечева, С. Кузманов-Захариева, Г. И. Стойнова. - Съдържа и отличени презентации от конкурса, изнесени на ученическата конф., проведена на 14 март 2014 г. - На загл. с. местоизд. Ст. Загора. - Библиогр. под линия и след някои докл.

   ISBN 978-954-2923-10-7 

  

Сист. No: 40787

- 198 -

ДБ/К613.98/П 53, Кр/К613.98/П 53, Ло/К613.98/П 53, МС/К613.98/П 53, РВ/К613.98/П 53ЦБ 39938

Пировски, Любомир Т. и др.

   Биорегулация на стареенето / Любомир Т. Пировски, Никола Л. Пировски ; Предг. Връбка Орбецова, Борислав Попов ; С увод от авт.  . - [Благоевград] : Бон, 2015 . - 206 с. : с табл. , факс. ; 20 см

   На загл. с. местоизд. Ст. Загора. - На загл. с. г. на изд. 2013. - Библиогр. с. 193 - 201.

   ISBN 978-954-395-124-6 

  

Сист. No: 40807

- 199 -

ДБ/К616.89-085/П 53, Кр/К616.89-085/П 53, Ло/К616.89-085/П 53, МС/К616.89-085/П 53, РВ/К616.89-085/П 53ЦБ 39934

Пировски, Любомир Тонев

   Фитопсихофармакология на човешкото поведение / Любомир Тонев Пировски ; Предг. Тодор Толев . - [Благоевград] : Бон, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   Рез. на бълг. и англ. - На загл. с. местоизд. Ст. Загора. - Библиогр. с. 148 - 155.

   ISBN 978-954-395-123-9 

  

Сист. No: 40804

- 200 -

ДБ/К613/П 53, Кр/К613/П 53, Ло/К613/П 53, МС/К613/П 53, РВ/К613/П 53ЦБ 39931

Пировски, Любомир Тонев и др.

   Искам, мога, трябва : Холистичен модел на здравето : [Моногр.] / Любомир Т. Пировски, Никола Л. Пировски, Йорданка Стайкова - Пировска ; Предг. Радослав Радев . - [Благоевград] : Бон, 2015 . - 343 с. : с табл. , сх. ; 20 см

   Съдържа и Кратки данни за авт. ; Рез. на бълг. и англ. - На загл. с. местоизд. Ст. Загора. - Библиогр. с. 329 - 336.

   ISBN 978-954-395-126-0 

  

Сист. No: 40802

Краезнание - художествена литература

- 201 -

Кр/К886.7-32/А 93ЦБ 40173

Атанасов, Йордан Цонев

   Пясъчни видения : Разкази, новели и пътеписи / Йордан Атанасов ; Рис. Белин Мартинов . - [Ст. Загора] : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2014 . - 192 с. : с рис. и снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2927-28-0 

  

Сист. No: 41125

- 202 -

Кр/К886.7-1/Д 77ЦБ 40023

Донева, Мария

   Чисти стихотворения / Мария Донева ; Ред. София Несторова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 68 с. ; 21Х12 см

   Пълното име на авт. е Мария Донева Петрова.

   ISBN 978-619-186-100-2 

  

Сист. No: 40907

- 203 -

Кр/К886.7-92/И 52ЦБ 39916

Илиев, Илиян Илиев

   Време е да полудеем : [Проза, публицистика, интервюта] / Илиян Илиев ; Предг. Петър Драгиев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 160 с. : със снимки ; 21 см . -  (Библ. Полемика)

   

   ISBN 978-954-09-0917-2 

  

Сист. No: 40780

- 204 -

Кр/К886.7-1/Л 14ЦБ 40008

Лазаров, Лъчезар

   Животът е самотна гара... : Стихове / Лъчезар Лазаров ; Ред. и предг. Яна Кременска ; Худож. Цветан Сираков . - Ст. Загора, 2011 (Ст. Загора : печ. Дъга+) . - 32 с. : с ил. ; 21 см

   Авт. е спечелил първа награда на IIІ Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 1986.

  

Сист. No: 40879

- 205 -

Кр/886.7-1/Л 14ЦБ 40011

Лазаров, Лъчезар

   До утре вечер : Стихове / Лъчезар Лазаров ; Ред. [и предг.] Райна Тошева ; Худож. Биляна Бъчварова . - Бяла Слатина ; Враца, 2014 (Враца : печ. Враца) . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Авт. е спечелил първа награда на IIІ Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 1986.

  

Сист. No: 40887

- 206 -

АТ/К886.7-1/М 57, ДБ/К886.7-1/М 57, Кр/К886.7-1/М 57, Ло/К886.7-1/М 57, МС/К886.7-1/М 57, РВ/К886.7-1/М 57ЦБ 39951

Милев, Гео

   Иконите спят : Пет вариации на нар. песни : Змей, Стон, Кръст, Гроб, Край / Гео Милев ; Предг. Иван Гранитски . - Фототип. изд. . - София : Гео Милев, 2010 . - 11, 20 с. ; 24 см . -  (Библ. Везни. Поредица Фототип. изд.)

   Съдържа и Мистичната енергия на нар. песен / И. Гранитски : с. 7 - 11. - Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Текст на стар правопис до 1944. - Фототип. на изд. : София : Т. Ф. Чипев,1922.

   ISBN 978-954-333-015-7 

  

Сист. No: 40824

- 207 -

АТ/К886.7-1/М 57, ДБ/К886.7-1/М 57, Кр/К886.7-1/М 57, Ло/К886.7-1/М 57, МС/К886.7-1/М 57, РВ/К886.7-1/М 57ЦБ 39955

Милев, Гео

   Жестокият пръстен : [Стихове] / Гео Милев ; Крит. студия и ред. Иван Гранитски . - Фототип. изд. . - София : Гео Милев, 2010 . - 11, [32] с., [1] л. : цв. ил. ; 24 см . -  (Библ. Везни. Поредица Фототип. изд.)

   Съдържа и Човекът е субстанция на отвъдни същности / И. Гранитски : с. 7 - 11. - Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов, Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Текст на стар правопис до 1944 г. - Фототип. изд. : София : Везни, 1920. - (Кн. за библиофили ; 3).

   ISBN 978-954-333-016-4 

  

Сист. No: 40828

- 208 -

Кр/К886.7-1/М 64ЦБ 40012

Минев, Миньо Дончев

   Блажени законотворци : [Стихове и епиграма] / Миньо Минев ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 36 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-346-074-8 

  

Сист. No: 40888

- 209 -

АТ/К886.7-1/С 83, ДБ/К886.7-1/С 83, Кр/К886.7-1/С 83, Ло/К886.7-1/С 83, МС/К886.7-1/С 83, РВ/К886.7-1/С 83ЦБ 40002

Стоянова, Марияна Димитрова

   Синева : Ч. 2. : [Стихове] / Марияна Стоянова ; Ред. Таня Иванова . - Ст. Загора : Изд. авт., 2013 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 40 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

  

Сист. No: 40877

- 210 -

Кр/К886.7-1/Х 79ЦБ 40128

Христова, Виолета

   Една ампула мрак : Стихове / Виолета Христова ; Худож. Ина Христова ; Ред. Валентина Радинска . - София : Литературен кръг Смисъл, 2015 . - 94 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Виолета Христова Гъркова.

   ISBN 978-619-90318-2-7 

  

Сист. No: 41072


 Индекс по АВТОРИ

Алашка, Анета 125 
Алгафари, Мадлен 8 
Алгафари, Мадлен Николаева 8 
Александров, Харалан 125 
Алексиева, Елена 110 
Алексиева, Елена Алексиева 110 
Алиенде, Изабела 34 
Алиенде, Исабел 34 
Алтънйелеклиоглу, Демет 35 
Амаду, Жоржи 36 
Ангелов, Петьо 27 
Ангелов, Петьо Димитров 27 
Ангелова, Весела 54 
Ангелова, Весела Ангелова 54 
Андонов, Симо 111 
Антова, Десислава 34 
Антонова, Весела 163 
Антонова, Весела Антонова 163 
Антонова, Неда 112 
Антонова, Неда Монова 112 
Апостолова, Божана 121 
Апостолова, Божана Георгиева 121 
Арабаджиева, Яна 4 
Арсенова, Искра Спасова 132 133 
Арчър, Джефри 37 
Атанасов, Иван 98 
Атанасов, Иван Димитров 98 
Атанасов, Йордан 201 
Атанасов, Йордан Цонев 201 
Атанасов, Стоян 152 
Атанасова, Мила 1 
Бабаджанков, Иван 125 
Баева, Надя 89 
Балабанов, Михаил 149 
Балабанов, Михаил Христов 149 
Балдачи, Дейвид 38 39 
Бахнева, Калина 32 
Бахнева, Калина Бахнева 32 
Берардо, Густаво 163 
Бернаскони, Валдо 8 
Беров, Христо 185 186 
Беров, Христо Анастасов 185 186 
Биолчев, Боян 32 
Биолчев, Боян Асенов 32 
Блейк, Куентин 145 
Блейк, Куентин Саксби 145 
Блек, Джонатан 16 
Божилов, Венцислав 37 68 92 
Божилов, Венцислав Божидаров 37 68 92 
Бончева, Юлиана 1 
Борисова, Яна 15 
Бояджиев, Цочо 26 
Бояджиев, Цочо Христов 26 
Боянов, Павел 63 
Боянов, Павел Валериев 63 
Браун, Илай 40 
Браун, Пиърс 41 
Браун, Сандра 42 
Букай, Хорхе 9 
Букова, Яна 113 
Бурова, Ани 32 
Бухчев, Димо 193 
Бухчев, Димо Димитров 193 
Бушков, Александър 43 
Бушков, Александър Александрович 43 
Бърг, Майкъл 10 
Бъргър, Джо 164 165 166 
Бърд, Джесика 104 
Бърн, Ронда 11 
Бъчварова, Биляна 205 
Ван Оранйе, Лаурентин 73 
Варгас Льоса, Марио 44 
Васевски, Камен 196 
Василева, Ангелина 70 
Василева, Ангелина Николова 70 
Василева, Ружка 125 
Величкова, Цветана 6 
Величкова, Цветана Иванова 6 
Велчев, Петър Велчев 194 
Велчева, Илиана 62 
Велчева, Илиана Георгиева 62 
Венков, Венцислав К. 72 
Венков, Венцислав Константинов 72 
Вербер, Бернар 45 
Вестин, Буел 29 
Владимиров, Самуил 125 
Владимирова, Цветелина 114 
Войнова, Ваня 173 
Вълканов, Венелин 143 
Вълканов, Венелин Димитров 143 
Ганев, Димитър 115 
Гарабедян, Илвана 96 
Гарабедян, Илвана Иванова 96 
Гарднър, Сали 140 141 142 
Генов, Кръстьо 147 
Генчева, Цветана 46 
Генчева, Цветана Тодорова 46 
Георгиев, Георги 84 
Георгиев, Георги Господинов 115 
Георгиева, Любов 143 
Георгиева, Любов Жонкова 143 
Георгиева, Стефанка 190 
Георгиева, Стефанка Ангелова 190 
Гинев, Марин 19 
Годбърсън, Ана 46 
Голдинг, Джулия 102 
Гонгалов, Иван 157 
Гонгалов, Иван Иванов 157 
Горанов, Кръстьо 196 
Господинов, Георги 115 
Гошчинска, Йоанна 32 
Гранитски, Иван 191 195 206 207 
Грегъри, Филипа 47 
Григоров, Добромир 32 
Григоров, Пламен 3 
Грийн, Джон 48 49 
Грийнуолд, Томи 144 
Гришам, Джон 50 
Гуеър, Ричард 12 
Гъркова, Виолета Христова 210 
Гюрова, Свобода 5 
Гюрова, Свобода Игнатова 5 
Даймънд, Луси 51 
Дал, Роалд 145 
Данева, Никол 17 
Данчева-Манолова, Анета 73 
Дараданова, Елена 32 
Даскалов, Антон 22 
Дашнър, Джеймс 52 53 
Дашовска, Люба 6 
Дашовска, Люба Ангелова 6 
Деверо, Джуд 54 
Дей, Силвия 55 
Делева, Екатерина 34 
Делева, Екатерина Христева 34 
Делчева, Вида 97 
Делчева, Вида Павлинова 97 
Дечева, Виолета Атанасова 194 
Дечева, Гергана 49 
Джонсън, Морийн 48 
Джоузеф, Франк 184 
Дивър, Джефри 56 
Дивър, Джефри Уилдс 56 
Диманова, Катя 34 
Димитров, Божидар 18 
Димитров, Иван Йорданов 191 206 207 
Димитрова, Евгения 1 
Димитрова, Калина 162 
Димитрова, Мариана 58 
Димитрова, Мариана Александрова 58 
Димитрова, Румяна 196 
Димитрова, Славея 32 
Димова, Теодора 116 
Димова, Теодора Димитрова 116 
Динев, Ангел 192 
Динев, Ангел Господинов 192 
Доганова, Даня 63 
Доганова, Даня Борисова 63 
Дод, Кристина 57 
Дойнов, Пламен 137 
Дойнов, Пламен Иванов 137 
Донева, Мария 160 161 202 
Донева, Мария Вичева 160 161 
Донева, Стелияна 158 
Дончева-Стаматова, Антоанета 16 184 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 16 184 
Доусън, Пег 12 
Дохърти, Пол 58 
Дохърти, Пол К. 58 
Драганов, Александър 75 76 
Драганов, Александър Иванов 75 76 
Драгиев, Петър 203 
Дюкесноа, Изабел 146 
Дянков, Кръстан 100 
Дянков, Кръстан Димитров 100 
Евтимов, Йордан 30 
Егеланд, Том 59 
Еленкова, Весела 150 151 
Еленкова, Весела Данчова 150 151 
Елин Пелин 147 
Енев, Деян 117 
Желева, Силвия 48 102 
Желева, Силвия Вангелова 48 102 
Загоров, Васил 2 
Загоров, Васил Йорданов 2 
Загорчев, Марин 56 85 
Загорчев, Марин Иванов 56 85 
Захариева, Илияна 1 
Здравчева, Христина 190 
Златев, Захари 118 
Златев, Захари Иванов 118 
Зографова, Катя 30 31 
Зографова, Катя Цветанова 30 31 
Ибътсън, Ева 148 
Иванов, Иван Цанев 137 
Иванова, Виктория 167 168 169 
Иванова, Виктория Благоева 167 168 169 
Иванова, Таня 209 
Игълман, Дейвид 60 
Илиев, Илиян 203 
Илиев, Илиян Илиев 203 
Илиев, Светослав 147 
Илиев, Симеон 111 
Инджов, Никола 119 194 195 
Инджов, Никола Иванов 119 194 195 
Иргенс, Осхил 162 
Йорданов, Недялко 120 
Йорданов, Недялко Асенов 120 
Йосифова, Екатерина 121 128 
Йосифова, Екатерина Петрова 121 128 
Йотова, Христина 181 
Кантарджиев, Веселин 71 
Кантарджиев, Веселин Г. 71 
Караангов, Петър Киров 194 
Караславова, Жечка 154 155 
Караславова, Жечка Ангелова 154 155 
Карастоянов, Христо 196 
Каролев, Свилен 194 
Кас, Кийра 61 
Касабов, Георги Милев 191 206 207 
Касъл, Ричард 62 
Кембъл, Джонатан 4 
Кениън, Шерилин 78 
Кинг, Стивън 63 64 
Кинг, Стивън Едуин 63 64 
Кини, Джеф 149 
Кирчева, Живка 197 
Китипова, Мариана 9 
Китипова, Мариана Георгиева 9 
Клейпас, Лайза 65 
Клисуров, Таньо Стоянов 195 
Колев, Ивомир 185 186 
Колинс, Джаки 66 
Колинс, Тим 150 151 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 41 
Комогорова-Комата, Станислава 41 
Конрад, Емил 152 
Константинов, Георги 195 
Конъли, Джон 67 
Конъли, Майкъл 68 
Кори, Лидия 141 
Костова, Маня 34 
Кралев, Петър 196 
Кременска, Яна 123 204 
Кременска, Яна Ненкова 123 204 
Кренц, Джейн Ан 69 
Кристи, Агата 70 71 
Кръстев, Георги 174 175 
Кувърт, Дж. П. 144 
Кузманова-Захариева, Светлана 197 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 30 31 
Куманова, Лиляна Стоянова 20 
Кунц, Дийн 72 
Кунц, Дийн Р. 72 
Кънчев, Иван 185 186 
Кънчев, Иван Георгиев 185 186 
Кючуков, Деян 38 
Лаза, Катрин дьо 153 
Лазар, Лора 122 
Лазаров, Лъчезар 123 204 205 
Лазарова, Пенка 6 
Лазарова, Пенка Георгиева 6 132 133 
Ламбовски, Бойко Панов 194 
Лаптев, Веселин 39 
Лаптев, Веселин Иванов 39 
Лаурентин, принцеса холандска 73 
Левитан, Дейвид 49 
Леонтиева, Татяна 32 
Лерър, Джона 27 
Линдзи, Джоана 74 
Ловджиева, Мария 196 
Лорънс, Елена 40 
Люцканов, Людмил 86 
Маас, Сара Дж. 75 76 
Маджарски, Стойчо 193 
Маджарски, Стойчо Митев 193 
Мак Койл, Лиам 77 
Макгрегър, Кинли 78 
Маккейн, Кели 154 155 
Маклейн, Сара 79 
Малахов, Генадий 20 
Малахов, Генадий Петрович 20 
Манова, Вихра 64 
Манова, Вихра Иванова 64 
Манушева, Ирина 10 
Манушева, Ирина Борисова 10 
Маргаритова, Недялка Иванова 156 
Маргаритова, Нели 156 
Маринов, Йосиф 150 151 
Маринова, Неда 170 
Маринска, Ружа 194 196 
Маринска, Ружа Лазарова 194 
Маркова, Галина 125 
Маркова, Румяна 82 88 
Маркова, Румяна Димитрова 82 88 
Маркулиев, Филип 124 
Марс, Ема 80 
Мартин, Джордж Р. Р. 81 
Мартинов, Белин 201 
Методиева, Здравка 13 
Мечева, Петра 197 
Мечева, Петра Филипова 197 
Мечкова, Иванка 4 
Миланов, Александър 125 
Миланов, Милен 126 
Миланов, Милен П. 126 
Миланова, Йолина 66 
Милев, Гео 191 206 207 
Милев, Светослав 194 
Милева, Леда 119 194 195 
Милева, Леда Гео 119 194 195 
Милър, Антония 154 155 
Минасян, Гаяне 11 
Минасян, Гаяне Гарабед 11 
Миндова, Людмила 87 
Миндова, Людмила Любомирова 87 
Минев, Миньо 208 
Минев, Миньо Дончев 208 
Минчев, Емил 77 99 170 
Минчев, Емил Георгиев 77 99 170 
Миракъл, Лорън 48 
Мирославова, Романьола 127 157 
Митев, Трифон 208 
Митев, Трифон Димитров 208 
Митренцева, Екатерина 140 141 142 171 
Митренцева, Екатерина Христева 140 141 142 171 
Митренцева, Екатерина Христова 140 141 142 171 
Михайлова, Аксиния 128 129 
Михайлова, Аксиния Тодорова 128 129 
Михалев, Иван 183 
Мичев, Ангелин 12 
Мичев, Ангелин Димитров 12 
Мичева, Паулина 94 95 
Мичева, Паулина Стойчева 94 95 
Мишев, Марио 185 186 
Младенов, Радослав 130 
Младенов, Радослав Димитров 130 
Модиано, Патрик 82 
Моча, Федерико 83 84 
Моъм, Съмърсет 85 
Моъм, У. Съмърсет 85 
Моъм, Уилям Съмърсет 85 
Моъм, Уйлям Съмърсет 85 
Мразова, Рената 180 
Мураками, Харуки 86 
Муранов, Владимир 21 
Нанев, Наньо 28 
Нанева, Ана 144 
Нанчев, Йордан 195 
Начева, Зоя 197 
Недев, Недю 187 
Недев, Недю Тенев 187 
Недкова, Ирена 190 
Ненов, Калин 60 
Несторова, София 177 202 
Несторова, София Ангелова 177 202 
Нешева, Диана 67 
Нешева, Диана Димитрова 67 
Николов - Торлака, Стоян 131 
Николов, Венцеслав 34 
Николов, Венцеслав Стефанов 34 
Николов, Любомир 158 
Николов, Любомир Славов 158 
Николов, Стоян Петров 131 
Николова, Ива 43 93 
Николова, Ива Митева 43 93 
Николова, Камелия 194 
Ничева, Нина 14 
Ничева, Нина Иванова 14 
Ничева-Карастойчева, Ема 148 
Ничева-Карастойчева, Емилия 148 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 148 
Новков, Митко 138 
Новков, Митко Георгиев 138 
Нушич, Бранислав 159 
Овчаров, Иван 196 
Орам, Хайауин 160 161 
Орбецова, Връбка 198 
Ости, Йосип 87 
Павлова, Романьола Мирославова 127 157 
Панайотов, Филип 194 
Панкол, Катрин 88 
Панчева, Цветомира 55 
Пар, Мария 162 
Патерсън, Джеймс 89 
Паунова, Вера 104 108 
Пенчева, Румяна 33 
Пенчева, Румяна Генчева 33 
Пенчева-Милушева, Румяна Генчева 33 
Перес Галдос, Бенито 90 
Пернишка, Емилия 132 133 
Пернишка, Емилия Илиева 132 133 
Перчинкова, Катя 145 
Перчинкова, Катя Христова 145 
Петев, Николай Василев 194 
Петракиева, Людмила 34 44 
Петракиева, Людмила Eвгениева 34 44 
Петров, Красимир 45 80 
Петров, Красимир Тодоров 45 80 
Петров, Ростислав 59 
Петрова, Весела 21 
Петрова, Весела Филипова 21 
Петрова, Мария Донева 202 
Петрова, Юлиана 79 
Петрунова, Анелия 29 
Петрунова, Анелия Георгиева 29 
Петьоц, Андраш 91 
Печилков, Андрей 197 
Пирова, Валентина 32 
Пировски, Любомир 199 
Пировски, Любомир Т. 198 200 
Пировски, Любомир Тонев 198 199 200 
Пировски, Никола Л. 198 200 
Пировски, Никола Любомиров 198 200 
Питърсън, Джеймс 32 
Попиванова, Цветана 188 
Попов, Борислав 198 
Попов, Деян Енчев 117 
Постхюма, Сиб 73 
Престън, Дъглас 92 
Прошкова, Весела 63 
Прошкова, Весела Богомилова 63 
Прошкова, Дениса 180 
Пучков, Лев 93 
Пучков, Лев Николаевич 93 
Първанов - Ementzо, Емил 174 175 
Раданова, Нели 83 
Раданова, Нели Николова 83 
Раданова-Кушева, Нели 83 
Раданова-Кушева, Нели Николова 83 
Радев, Радослав 200 
Радева, Милена 55 
Радева-Лапчева, Валентина 156 
Радева-Лапчева, Валентина Михайлова 156 
Радинска, Валентина 210 
Радинска, Валентина Димитрова 210 
Радославова, Антоанета Иванова 24 
Радославова-Дойчева, Антоанета 24 
Радулова-Дукова, Надежда Цветанова 19 
Райкова, Деница 47 
Райкова, Диана 42 57 
Райкова, Диана Христова 42 57 
Раплей, Белинда 164 165 166 
Рашкова, Нина 74 
Рашкова, Нина Николаева 74 
Рейнард, Силвейн 94 95 
Рикев, Камен 32 
Рихлик, Ян 32 
Робинс, Холи 164 165 166 
Робъртс, Нора 96 
Розова, Надежда 50 
Розова, Надежда Иванова 50 
Ройо, Луис 81 
Рот, Вероника 97 
Роуън, Хауард 89 
Руменов, Румен 90 109 
Руменов, Румен Иванов 90 
Русева, Виолета 196 
Русинов, Валерий 81 
Русинов, Валерий Любенов 81 
Свещеник Иван Тодоров 188 
Семерджиева, Вилиана 1 
Силва, Даниъл 98 
Симеонова, Ружа 7 
Симеонова, Ружа Андреева 7 
Сираков, Цветан 123 204 
Славянова, Здравка 103 
Славянова, Здравка Атанасова 103 
Сомърс, Иън 99 
Спасова, Маргарита 51 
Спасова, Маргарита Емилова 51 
Стайков, Антон 19 
Стайков, Антон Петров 19 
Стайкова - Пировска, Йорданка 200 
Стайкова - Пировска, Йорданка Атанасова 200 
Стайнбек, Джон 100 
Стануей, Пени 22 
Старирадева, Василена 105 106 
Стефанова, Мирела 65 176 
Стийл, Даниел 101 
Стоилова, Пепа 69 
Стоилова, Пепа Стоилова 69 
Стойков, Николай 180 
Стойнов, Юлиян 52 53 
Стойнов, Юлиян Иванов 52 53 
Стойчев, Стамен 107 
Стойчев, Стамен Димов 107 
Стойчева, Гергана Димитрова 164 165 166 
Стоянов, Божидар Димитров 18 
Стоянов, Димитър Иванов 147 
Стоянов, Иван 7 
Стоянов, Иван Илиев 7 
Стоянова, Лиляна 20 
Стоянова, Марияна 209 
Стоянова, Марияна Димитрова 209 
Стърлинг, Джос 102 
Тажиян, Джейк 167 168 169 
Тажиян, Дженет 167 168 169 
Тенекеджиева, Цветелина 61 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 61 
Терзийска, Лидия 32 
Тихинова-Йованович, Ася 159 
Тодоров, Иван 188 
Тодорова, Росица 3 23 
Тодорова, Цветана Попиванова 188 
Токораз Исто 134 
Толев, Тодор 199 
Топалов, Иво 135 
Топалов, Иво Руменов 135 
Тошева, Райна 205 
Троев, Петко 32 
Троев, Петко Енчев 32 
Тропър, Джонатан 103 
Уайлд, Оскар 170 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс 170 
Уеб, Холи 171 
Уорбъртън, Сара 160 161 
Уорд, Дж. Р. 104 
Фалдбакен, Кнут 105 106 
Фере-Фльори, Кристин 172 173 
Филипова, Хубавинка 35 
Филипова, Хубавинка Николова 35 
Филипс, Сюзън Елизабет 107 108 
Фол, Валерия 1 
Фол, Валерия Николова 1 
Фрай, Еви 194 
Франсез, Самуел 34 
Фурнаджиева, Елена 196 
Фучеджиева, Милена 136 
Фучеджиева, Милена Дикова 136 
Хаджикосев, Симеон 109 
Хаджикосев, Симеон Дoнчев 109 
Христов, Борис 146 153 172 
Христов, Борис Николов 172 
Христов, Мартин 91 
Христов, Мартин Василев 91 
Христова, Анна 40 
Христова, Велиана 1 
Христова, Виолета 210 
Христова, Ина 32 210 
Христова, Мая 180 
Хронкова, Дана 194 
Цандер, Анастасия 194 
Цанев, Иван 137 
Цанкова, Елина 183 
Цветкашки, Стоян 134 
Цветкашки, Стоян Любомиров 134 
Цветков, Иван 194 
Цекова, Божидара Атанасова 132 133 
Цекова, Свобода 19 
Цекова-Имдорф, Свобода Виолетова 19 
Ценков, Тодор 36 
Ценков, Тодор Петров 36 
Чайлд, Линкълн 92 
Чаушева, Дора 7 
Чаушева, Дора Анастасова 7 
Чечова, Илка 60 
Чизмарова, Елена 101 
Чилингиров, Стилиян 33 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев 33 
Чолева, Силвия 87 124 
Чолева, Силвия Николова 87 124 
Чухов, Петър 138 174 175 
Чухов, Петър Любомиров 138 174 175 
Шепард, Сара 176 
Шкодрова, Албена 25 
Шпатов, Александър 139 
Шпатов, Александър Ламбринов 139 
Юисманс, Жорис-Карл 109 
Якова, Т. Яна 177 
Якова, Теодора-Яна Тодорова 177 
Якова, Яна 177 
Янев, Владимир 194 
Янев, Владимир Атанасов 195 
Янев, Георги 195 
Янева, Здравка Методиева 13 
Янков, Росен 189 
Янкова, Виктория 78 
[Идея и ил. Густаво Берардо] 163 
[Светлозар Игов] 196 
Brunkus, Denise 178 
Bush, Jenna 178 
Bush, Laura 178 
Bush, Laura Welch 178 
Hager, Jenna Bush 178 
Long, Loren 179 
Obama, Barack 179 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Азбучни гатанки 158 
Александър Цанков 187 
Ангел хранител 69 
Ангелски огън 110 
Английското момиче 98 
Биорегулация на стареенето 198 
Блажени законотворци 208 
Болгария: 7 цивилизации [в] 70 века 1 
Братството на черния кинжал 104 
Бризеида от Помпей 172 
Българската история в 100 личности 186 
Българската история в 100 събития 185 
Българската книга (1878 - 1912) 2 
Българският буквар 19 
В името на любовта 107 
Ванга каквато я познавах 13 
Вестители 114 
Внукът на Хемингуей 117 
Време е да полудеем 203 
Втори меден месец 89 
Газта за осветление (керосинът) - горивото на здравето 23 
Гео Милев и трагиката на националната съдба 191 
Героят 11 
Горящата стая 68 
Готино е да си тъп 130 
Да опитомиш планинец 78 
Дарба за един милион долара 99 
Двадесет принцеси 157 
Детство без сълзи 125 
Дневникът на един Дръндьо: В плен на снега 149 
До утре вечер 205 
Довършителката 38 
Докторът 135 
Домът на Червения убиец 58 
Дявол през зимата 65 
Единствената 61 
Една ампула мрак 210 
Една Коледа в Париж 85 
Една нощ в Италия 51 
Екстазът на Гейбриъл 95 
Жестокият пръстен 207 
Животът е самотна гара... 204 
Животът ми като автор на комикси 167 
Животът ми като екшън герой 169 
Животът ми като таен агент 168 
За кожата на едно ченге 18 
Забранената праистория 184 
Закъснели последствия 105 
Здравей, Рада! 156 
Знаменити, забравени, забранени 30 
Знание, което лекува 21 
Знойни сънища 108 
Зона 51: Свръхсекретният космодрум за НЛО 3 
Ибрахим и Хатидже 35 
Игор Стравински: Аспекти на творческата еволюция 190 
Игра на власт 101 
Играещата със стихиите Елисавета Багряна 31 
Игри без играчки...и други закачки 174 175 
Из историята на радио София 24 
Изкуплението на Гейбриъл 94 
Изкуството, сталкерът на ума 27 
Изпитание за невинните 71 
Иконите спят 206 
Искам те 84 
Искам, мога, трябва 200 
Искри от пламъка 119 
Искри от светлината 14 
Историята на една луда глава 66 
Казанската звезда 148 
Камуфлаж 138 
Канела и барут 40 
Кафка на плажа 86 
Кинг и Максуел 39 
Ключът към полунощ 72 
Колекционерът на татуировки 56 
Колин Космонавта: Извънземни кихавици 150 
Колин Космонавта: Миризливо пътуване из Космоса 151 
Кумранската загадка 4 
Къде растат парите? 180 
Къща от език 87 
Лабиринтът 52 53 
Лапи 177 
Леденият дракон 81 
Ли Мей 146 
Любов 34 
Любов и радост, и сълзи... 193 
Любов по време на социализъм 120 
Любовта е приказка 74 
Малки сладки лъжкини 176 
Между стените 124 
Ментова целувка 155 
Мисти 102 
Мистър Мерцедес 63 
Мистър Фини и загадката сред дърветата 73 
Момчето с крака като светкавици 141 
Момчето, което можеше да лети 142 
Моята своенравна вещица прави Момичешки оркестър 160 
Моята своенравна вещица тръгва на балет 161 
Музейното дело в България 1954 - 1957 5 
На изток от рая 100 
Най-силното момиче на света 140 
Наопаки 109 
Наръчник на Чарли Джо Джаксън как да не четеш 144 
Научна конференция Гео Милев - модернист, европеец, патриот, Ст. Загора, септември 2007 г. 194 
Научна конференция Гео Милев. Два юбилея - деветдесет години сп. Везни и осемдесет години сп. Пламък, Ст. Загора, октомври 2009 г. 195 
Научна конференция Гео Милев. Място и роля в българската култура, Стара Загора, 28 - 29 октомври 1993 г. 196 
Научна конференция Никола Каишев възстановител на опожарена Стара Загора, 3 октомври 2013 г., Стара Загора 197 
НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Голямото училищно представление 164 
НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Непознатата сестра 166 
НДПЗ - Най-добри приятелки завинаги: Няма връщане назад 165 
Негодник по неволя 79 
Неочакван любим 54 
Нещата, на които не ни учат в училище 152 
Никол слиза по стълбите 115 
Нощен мраз 106 
Обсебена от теб 55 
Огнената наследница 76 
Огненото разпятие 122 
Огромният крокодил 145 
Основатели и учени на Българската академия на науките 6 
От ''Какво ще кажат другите?'' до ''Какво избирам аз?'' 8 
От ЖСК и "Локомотив" до "Аристон" 28 
Пираня: Войната на олигарсите 43 
Писмото 77 
Планината Грей 50 
Плашилото 127 
По пътя на отмъщението 92 
Покоят ме тревожи 123 
Покръстването на Кубрат 118 
Полет към бъдещето 46 
Порнфолио 111 
Почти влюбени 57 
Предателите на Левски и безсмъртието на поп Кръстьо 189 
Приказки 147 
Приказки за Крали Марко и вълшебника Йоан-Боян 143 
Проклятието на Краля 47 
Първият биограф на Апостола 7 
Пътешествие във времето 163 
Пътуване по посока на сянката 113 
Пътят на срещата 9 
Пясъчни видения 201 
Разкопчаване на тялото 128 
Ранни стихотворения 1960 - 1967 137 
Революцията на мравките 45 
Рибарят и неговата душа 170 
Родът О'Дуайър 96 
Сватбено пътешествие 82 
Свещената история 16 
Свирепа жега 62 
Северозападен романь 131 
Сексът и комунизмът 136 
Синева 209 
Сиси 153 
Скитник в непознати селения 67 
Слава Севрюкова - оракулът на България 15 
Славяните. Общество, религия, култура 32 
Случаите на Паркър Пайн 70 
Смяна на огледалата 129 
Снежното еленче 171 
Сняг вали 48 
Соц гурме 25 
Специална съботна нощ 42 
Спирала на мълчанието 126 
Спомени 33 
Старите моряци 36 
Старозагорският регион във военноотбранителната политика и във войните на България (1878 - 1945 г.) 192 
Стъкленият трон 75 
Стъпки 5 132 
Стъпки 7 133 
Сума 60 
Съвършената 112 
Тази змия 121 
Тайната 10 
Тайната на естественото оздравяване 20 
Тангра 134 
Томичукалата 64 
Три метра над небето 83 
Тринадесетият апостол 59 
Тристана 90 
Триумфатор 93 
Туве Янсон. Думи, образи, живот 29 
Туне Глимердал 162 
Уил Гейсън, Уил Грейсън 49 
Умни, но разсеяни 12 
Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. "Априлово", гр. Габрово) в освободителните борби на България 188 
Философия на фотографията 26 
Фитопсихофармакология на човешкото поведение 199 
Фор 97 
Хотели 80 
Хрониките на Клифтън 37 
Цивилизация на зрелището 44 
Червен изгрев 41 
Четири вида любов 116 
Чисти стихотворения 202 
Чудото на чесъна 22 
Чужденци 91 
Шантава седмица 103 
Шифърът на кръста 17 
Ягодово лято 154 
#НаЖивоОтСофия 139 
[Мучачас] Muchachas 1 88 
[Петдесет и пет] 55 начина да говорим добре 181 
[Седем] 7 хайдути и 1 магаре 159 
[Сто и една] 101 занимателни игри за ваканция 182 
[Сто и една] 101 отбивки 183 
Of thee i sing 179 
Read all about it! 178 
SOS Титаник 173 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Археология, библейска - популярна литература 4 
Архитекти, български - биографии - конференции 197 
Безсмъртие - популярна литература 60 
Биоенерготерапия - популярна литература 21 
Буквар, български - история 19 
Българи - бит и начин на хранене - история 25 
България - библиотечно дело - история - дейци 7 
България - история - биографии - популярна литература 186 
България - история - популярна литература 1 185 
България - история, нова - 1918 - 1939 - биографии 187 
България - история, османско владичество 189 
България - култура - популярна литература 1 
България - организации - история 6 
България - старини - популярна литература 1 
Българска академия на науките - биографии 6 
Българска литература - теми, образи, сюжети 30 31 137 191 196 
Български език - правоговор - детска и юношеска литература 181 
Внимание - при децата - популярна литература 12 
Военна история - Старозагорски регион - през капитализма - извори 192 
Възпитание - в семейството - популярна литература 12 
Географски пътешествия и експедиции - България - пътеводители 183 
Готварство - България - история 25 
Готварство - рецепти - популярна литература 22 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 12 
Детски игри - популярна литература 182 
Държавна сигурност - България - сътрудници - спомени 18 
Еволюция - популярна литература 16 
Емоции - психология - популярна литература 9 
Задгробен живот - популярна литература 60 
Здраве - хигиена - популярна литература 200 
Извънземни цивилизации - популярна литература 3 
Издателско дело - България - история 2 
Изкуство - теми, образи, сюжети 27 
Иисус Христос - популярна литература 17 
Икономическо поведение - детска и юношеска литература - романи 180 
Кабала - популярна литература 10 
Книга - България - история 2 
Композитори, руски - творчество 190 
Космология - популярна литература 184 
Краезнание - България - история - биографии 188 
Кулинария - България - история 25 
Лекарства - приложение - в психиатрията - популярна литература 199 
Личност - духовно усъвършенстване - езотерични проблеми 14 
Личност - психология - популярна литература 8 9 11 
Медитация - популярна литература 14 21 
Милев, Гео - творчество - конференции 194 195 
Митология, антична - популярна литература 184 
Музеи - България - история - дейци 7 
Музеи - Карлово - история - уредници 7 
Музейно дело - България - история 5 
Музика - България - история 24 
Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий - история - дейци 7 
Народна медицина - България - рецепти 15 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 22 23 
Народна медицина - Русия - биографии 20 
Народопсихология - на българина - популярна литература 8 
Наука и религия - популярна литература 16 
Национална кухня - България - история 25 
Националноосвободително движение - България - дейци 189 
Образование - България - история 19 
Общественици, български - биографии - спомени 33 
Общуване - психология - популярна литература 8 
Окултни учения - популярна литература 16 
Парапсихология - България - биографии 13 
Писатели, български - биографии 30 
Писатели, български - биографии - спомени 33 
Писатели, шведски - биографии 29 
Поведение - психология - популярна литература 8 
Поети и писатели, български - биографии 191 
Поети, български - биографии 30 31 
Поети, български - биографии - спомени 33 
Поети, български - творчество - конференции 194 
Политици, български - биографии 187 
Политици, български - биографии - спомени 33 
Природолечение - популярна литература 200 
Просветно движение - България - история 19 
Прочути личности, български - биографии - популярна литература 1 
Психични болести - лекарствено лечение - популярна литература 199 
Психосоматика - популярна литература 198 
Радиопредаватели и радиопредаване - България - история 24 
Радиостанции - България - история 24 
Революционери, български - биографии 188 
Религиозна философия - популярна литература 16 
Религия - история - популярна литература 17 
Родове, български - Стара Загора - история 193 
Ръкописи, староеврейски - популярна литература 4 
Световна литература - теми, образи, сюжети 27 
Села - България - история 188 
Славянски литератури - теми, образи, сюжет - сборници 32 
Словесна и безсловесна комуникация - детска и юношеска литература 181 
Списания, български - история - конференции 195 
Спортни отбори - Русе - история 28 
Стара история, световна - популярна литература 184 
Старост - хигиена - популярна литература 198 
Творчество - психологични проблеми 27 
Туризъм - България - пътеводители 183 
Успех - психологични проблеми - популярна литература 11 
Учебници, български - история 19 
Учени, български - биографии 6 
Фитотерапия - рецепти - популярна литература 22 
Фотография - философски проблеми - лекции 26 
Футбол - България - история 28 
Хигиена - популярна литература 21 200 
Християнство - история - популярна литература 4 
Художници, шведски - биографии 29 
Чесън - приложение - в медицината - популярна литература 22 
Човек - произход и развитие - популярна литература 184 
Юдаизъм - популярна литература 10 
Юноши - правоговор - детска и юношеска литература 181 
Ясновидци, български - биографии 13 15 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Авксентий, митроп. Велешки (1798 - 1865) 186 
Айер, Луи-Емил (17.11.1865 - 2.9.1916) 186 
Алекова, Елена 133 
Александров, Тодор (4.3.1881 - 31.8.1924) 186 
Александрова, Розалия 133 
Алексиева, Елена Алексиева (1975) 110 
Ангелов, Боян 133 
Асен, цар 186 
Аспарух, хан (640 - 701) 186 
Аспарухов, Георги=Гунди (4.5.1943 - 30.6.1971) 186 
Атанасов, Велчо (около 1778 - 1835) 186 
Атанасов, Джон Винсънт (4.10.1903 - 15.6.1995) 186 
Атанасов, Йордан (25.1.1943) 201 
Багряна, Ел.=Ел. Любомирова Белчева (1893 - 1991) 31 186 
Бакърджиева-Андреева, Владка 132 133 
Балевски, Ангел Тончев (4.3.1910 - 15.9.1997) 6 132 133 
Банова, Ирена 132 133 
Батенберг, Александър I, княз 186 
Баучер, Джеймс (18.12.1850 - 1920) 186 
Бачо Киро=Киро Петров Занев (1835 - 1876) 186 
Белчева, Лилия=Л. Тодорова 132 133 
Белчева, Янита Иванова 132 133 
Бенковски, Георги (1843 - 1876) 186 
Берон, Петър (между 1791/ 1800 - 1871) 186 
Бийчли, Лейн 11 
Благоев, Димитър (14.6.1856 - 7.5.1924) 33 
Богданов, Кирил 132 
Богомилова, Нонка 133 
Божинова, Канелия 132 133 
Бончев, Георги (1866 - 1955) 6 
Бончев, Неделчо (21.6.1917 - 1944) 186 
Борис I, княз 186 
Борис III, цар (30.1.1894 - 28.8.1943) 186 
Борисов, Веселин 132 
Босаков, Веселин Петков 133 
Ботев, Христо (6.1.1848 - 20.5.1876) 186 
Бояджиев, Златю (1903 - 1976) 186 
Боянов, Кирил Любенов (22.2.1935) 132 133 
Боянова, Стоянка 133 
Братанов, Кирил (1911 -1986) 6 
Букай, Хорхе (1949) 9 
Буреш, Иван (1885 - 1980) 6 
Буров, Атанас (1875 - 1954) 186 
Бърг, Майкъл 10 
Бърн, Ронда 11 
Бъруош, Питър 11 
Вазов, Владимир (14.5.1868 - 20.5.1945) - ген. 186 
Вазов, Иван Минчов (9.7.1850 - 22.9.1921) 186 
Ванга (31.1.1911 - 1996) 13 186 
Вапцаров, Никола Йонков (7.12.1909 - 23.7.1942) 186 
Василева, Ели 132 133 
Вербер, Бернар (1961) 45 
Вести, Буел (1951) 29 
Виденов, Михаил 133 
Витанова, Надежда 132 133 
Влайков, Тодор Генчов (1865 - 1943) 33 
Върбанова, Елена 132 
Гайдарова, Радка 133 
Ганев, Димитър (1992) 115 
Гарднър, Сали 142 
Гатева, Павлина 132 133 
Генов, Румен 133 
Георгиев, Евлогий (3.10.1819 - 1897) 186 
Георгиев, Кимон (11.8.1882 - 28.9.1969) 186 
Георгиева, Любов Жонкова 143 
Гешов, Иван Евстатиев (1849 - 1924) 6 186 
Горанова, Цветанка 133 
Гранитски, Иван=Иван Йорданов Димитров (1953) 119 
Грегъри, Филипа (1954) 47 
Григоров, Стамен (27.10.1878 - 27.10.1945) - д-р 186 
Гурко, Йосиф Владимирович (1828 - 1901) - ген. 186 
Дал, Роалд (1916 - 1990) 145 
Дебелянов, Димчо (28.3.1887 - 2.10.1916) 33 186 
Деджория, Джон Пол 11 
Делчев, Гоце (23.1.1872 - 1903) 186 
Демиревска, Климентина Николова 132 133 
Джаков, Емил (1908 - 1978) 6 
Джонев, Сава 132 133 
Диварова, Елена 132 133 
Димитров, Божидар (3.12.1945) 18 
Димитров, Владимир-Майстора (1.2.1882 -24.9.1960) 186 
Димитров, Георги (18.6.1882 - 2.7.1949) 186 
Димитров, Емил (23.12.1940 - 30.3.2005) 186 
Димитров, Страшимир (1892 - 1960) 6 
Димитрова, Гена Мачева (6.5.1941 - 11.6.2005) 186 
Димитрова, Тодорка 132 
Димова, Весела=Весела Димчева Томова 132 
Димова-Карагьозова, Евгения 132 
Динев, Ангел Господинов (10.6.1977) 192 
Добрева, Яна (1962) 119 
Дондуков-Корсаков, Александър, княз (1820 - 1893) 186 
Дрангов, Борис (15.3.1872 - 26.5.1917) 186 
Дринов, Марин (1838 - 1906) 6 
Друмев, Васил Н. (Митроп. Климент) (1840/1 - 1901) 6 
Душков, Живодар Иванов 132 133 
Дънов, Петър Константинов (11.7.1864 - 1944) 186 
Дюкесноа, Изабел 146 
Евтимий, патриарх 186 
Елин Пелин=Димитър Иванов (18.7.1877 - 3.12.1949) 147 
Ефтимов, Петър 132 133 
Желева-Мартинс, Добрина 133 
Желязкова - Тея, Таня 132 133 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 186 
Зидарова, Богдана 132 133 
Златарски, Васил Николов (1866 - 15.12.1935) 186 
Златев, Захари Иванов 118 
Ивайло, цар (? - 1280) 186 
Иван Александър, цар 186 
Иван Асен II, цар (ок.1195 - 1241) = Йоан Асен 186 
Иван Рилски, св. (ок.876 - 18.8.946) 186 
Иван Шишман, цар 186 
Иванов, Валери 132 133 
Иванов, Димитър (1894 - 1975) 6 
Иванов, Огнян 132 
Иванова, Димана 133 
Иванова, Снежана 133 
Игнатиев, Николай (1832 - 1908) - граф 186 
Игълман, Дейвид (1971) 60 
Илиев, Любомир Георгиев (1913 - 2000) 6 
Илиев, Сергей Димитров 132 133 
Илиев, Симеон=Симо Андонов (1975) 111 
Исус Христос (1 - 33) 17 
Йорданов, Асен (1896 - 1967) - авиоконструктор 186 
Йосиф I, екзарх (5.5.1840 - 20.6.1915) 186 
Каблешков, Тодор (1.1.1851 - 1876) 186 
Каишев, Никола Петков - гл. арх. (1863 - 1953) 197 
Каишев, Ростислав (1908 - 2002) 6 
Калайков, Йордан 132 133 
Калоян, цар (ок.1168 - 1207) 186 
Калоянчев, Георги (13.1.1925 - 18.12.2012) 186 
Каман, Камелия 132 133 
Каравелов, Любен Стойчев (1834 - 1879) 186 
Каравелов, Петко Стойчев (24.3.1843 - 24.1.1903) 186 
Карагьозов, Панайот Димитров (23.3.1952) 32 
Караиванова-Павлова, Антоанета 133 
Карастоянов, Александър 132 133 
Кашчиева, Елена 132 133 
Керъл, Пийт 11 
Кинг, Стивън Едуин(1947)=Ричард Бакман=Джон Суитъ 64 
Кип, Мастин 11 
Кирил, св.=Константин (ок. 826 - 14.2.869) 186 
Кирилов, Атанас 132 133 
Кирилов, Милчо=М. К. Цветков 132 133 
Кирков, Георги Яковлев (24.4.1848 - 14.4.1929) 7 
Киряков, Петко=Петко войвода (1844 - 1900) 186 
Кисов, Димо 132 
Климент Охридски, св. (ок. 840 - 916) 186 
Колев, Иван (15.9.1865 - 29.7.1917) - ген. 186 
Колев, Тодор (26.8.1939 - 15.2.2013) 186 
Колева-Балева, Стоянка 133 
Колов, Дан=Дончо Колев Данев(26.12.1892 - 1940) 186 
Колю Фичето=Никола Иванов Фичев (1800 - 1881) 186 
Константинов, Алеко Иваницов (1863 - 1897) 186 
Константинов, Георги (1943) 119 
Константинов, Георги Петров 132 133 
Костов, Иван (1913 - 2004) 6 133 
Костов, Кирил 132 
Крум, хан (неизв. - 814) 186 
Куцарова, Денка 133 
Кънева, Мариана 132 133 
Кънчева, Весела 132 133 
Лазаров, Лъчезар (5.9.1952) 123 205 
Лазаров, Цветан (25.2.1896 - 13.1.1961) 186 
Ламбовски, Бойко (13.3.1960) 119 
Левски, Васил (Дякона) (18.7.1837 - 18.2.1873) 186 189 
Лозанов, Георги 186 
Лучев, Детелин 133 
Любенова, Марияна 133 
Маджарски, Стойчо (22.2.1939) 193 
Максим, патриарх (29.10.1914 - 6.11.2012) 186 
Малиновски, Йордан (1923 - 1996) 6 
Манев, Андрей 132 
Манева, Светла 133 
Марков, Георги Иванов (1.3.1929 - 11.9.1978) 186 
Мартин, Джордж Р. Р. 81 
Марчева, Петя 132 133 
Методиева, Здравка (8.6.1954) 13 
Методий, слав. първоучител (ок. 815/20 - 885) 186 
Милев, Гео = Георги Милев Касабов (1895 - 1925) 191 194 195 196 
Милева, Дора 132 133 
Милетич, Любомир (1.1.1863 - 1.6.1937) 6 
Милчев, Александър 132 133 
Минева, Дарина 132 133 
Минчев, Стефан (1873 - 1912) 33 
Михалкова, Станка Лулчева 132 133 
Михалчев, Димитър (1880 - 1967) 6 
Модева-Нанкова, Мариела 132 133 
Модиано, Патрик (1945) 82 
Моъм, Уйлям Съмърсет (1874 - 1963/5) 85 
Муканова, Поли 133 
Мураками, Харуки (1949) 86 
Мутафчиев, Константин 133 
Мъри, Лиз 11 
Мърквичка, Иван (24.4.1856 - 16.6.1938) 186 
Наджаков, Георги - акад. (7/8.1.1896/7- 24.2.1981) 6 
Наумов, Александър 132 
Николов, Николай 133 
Николова, Милена 132 133 
Нурайрович, Алексей (1944 - 2010) 133 
Обретенова, Тонка=Баба Тонка(18.12.1812-27.3.1893) 186 
Обрешков, Никола (1896 - 1963) 6 
Омуртаг, хан 186 
Ораховац, Димитър (1892 - 1963) 6 
Орфала, Пол 11 
Ости, Йосип (1945) 87 
Павлов, Тодор Димитров (14.2.1890 - 8.5.1977) 6 
Паисий Хилендарски (1722 - 1773) 186 
Панев, Байчо Владимиров (13.4.1928) 132 
Панкол, Катрин (1954) 88 
Панчовска-Мочева, Мария 133 
Пар, Мария (1981) 162 
Парцалев, Георги Иванов (16.6.1925 - 31.10.1989) 186 
Паскалев, Добрин 132 133 
Паскалева, Уляна 132 133 
Патерсън, Джеймс (1947) 89 
Пеев, Георги 132 133 
Пенев, Иван Г. 132 133 
Петков, Орфей Николаев (24.4.1953) 132 133 
Петрова, Мария 132 
Петрова-Антонова, Десислава 133 
Петрунова, Анелия (1977) 29 
Петър, цар бълг. 186 
Петьоц, Андраш (1959) 91 
Пешев, Димитър (25.6.1894 - 1973) 186 
Пировски, Любомир Тонев (20.8.1950) 132 133 200 
Пировски, Никола Любомиров (14.9.1980) 200 
Подвързачов, Димитър Димитров (1881 - 1937) 33 
Поп Кръстьо Тотев Никифоров (1838 - 1881) 189 
Попов, Методий Атанасов (29.4.1881 - 19.4.1954) 6 
Преродобна Стойна (9.91883 - 22.12.1933) 112 
Прошек, Иржи (Георги) (25.12.1847 - 1905) 186 
Прошек, Теодор (Богдан) (1858 - 1905) 186 
Пъчев, Пламен 132 133 
Радева, Виктория 132 133 
Радославова-Дойчева, Антоанета Иванова 24 
Райна Княгиня (1856 - 1917) 186 
Райчева, Лиляна 133 
Ракитин, Никола Василев (6.6.1885 - 2.5.1934) 33 
Раковски, Георги Стойков (1821 - 1867) 186 
Ранева, Бистра=Б. Р. Маркова 132 133 
Ранков, Георги (1896 - 1968) 6 
Рао, Г. М. 11 
Ройо, Луис 81 
Росманов, Венци Бончев 132 133 
Руменов, Румен (11.1.1949) 109 
Русанов, Георги 133 
Савов, Михаил (14.11.1857 - 21.7.1928) - ген. 186 
Сакарева, Иванка 132 
Самуил, цар (ок. 945 - 1014) 186 
Севрюкова, Слава Р. (1903 - 1991) 15 
Сендова, Евгения=Жен-И-Сен 132 
Серафимов, Владимир (12.8.1960 - 1934) - полк. 186 
Симеон Велики, цар (ок. 863 - ок. 926) 186 
Симеонова, Катя Маринова 132 133 
Славейков, Пенчо Петков (27.4.1866 - 28.5.1912) 33 186 
Славейков, Петко Р. (17.11.1827 - 1.7.1895) 186 
Славчев (Ангелов), Никола (6.4.1880 - 12.5.1950) 7 
Смит, Майкъл Актън 11 
Соаре, Анастасия 11 
Софроний Врачански (1739 - 1813) 186 
Списаревски, Димитър Светозаров (1916 - 1943) 186 
Стайков, Антон Петров 19 
Стайкова-Пировска, Йорданка Атанасова (25.1.1982) 200 
Стайнбек, Джон (1902 - 1968) 100 
Стаматов, Георги П. (1869 - 1942) 33 
Стамболийски, Александър Стоименов (1879 - 1923) 186 
Стамболов, Стефан Николов (12.2.1854 - 6.7.1894/5) 186 
Станков, Валери (5.3.1956) 119 
Станчев, Никола (11.9.1930 -13.7.2009) 186 
Стефан Караджа (11.5.1840 -1868) 186 
Стоев, Антоний 133 
Стойков, Рашко (27.12.1934 - 4.7.2014) 119 
Столетов, Николай (14.11.1831 - 10.7.1912) - ген. 186 
Стоянов, Васил Д. (1839 - 1910) 6 
Стоянов, Захари(й) (1850 - 1889) 186 
Стоянов, Петър 132 
Стоянова, Марияна (23.8.1971) 209 
Стравински, Игор Фьодорович (17.6.1882 - 6.4.1971) 190 
Страшимиров, Антон (1872 - 1937) 33 
Тажиян, Джейк 167 168 169 
Тажиян, Дженет (1956) 167 168 169 
Танев, Минко 133 
Ташева, Стела Борисова 132 133 
Тервел, хан (695 - 714) 186 
Тодоров, Петко Юрданов (1879 - 1914/6) 33 
Тодоров, Свещеник Иван (5.1.1905 - ?) 188 
Тодорова, Людмила Павлова 132 133 
Тодорова-Трифонова, Ангелина 133 
Тороманов, Никола (5.12.1968) 119 
Тошев, Стефан Тошев (18.12.1859 - 27.11.1924) 186 
Трифонова, Ангелина Д. 132 
Уайлд, Оскар Фингъл О'Флеърти Уилс (1854 - 1900) 170 
Узунов, Атанас Маринов (1857 - 1887) - майор 186 
Фердинанд I, цар (26.2.1861 - 1948) 186 
Филов, Богдан (1883 - 1945) 6 
Фойо, Питър 11 
Хаджи Димитър=Д. Хаджиниколов Асенов (1840 -1868) 186 
Хамами, Надя 132 
Хамилтън, Леърд 11 
Хитова, Латинка 133 
Христов, Борис Кирилов (18.5.1914 - 28.6.1993) 186 
Христов, Иван Дочев 133 
Христов, Кирил (1875 - 1944) 33 
Христов, Христо 132 133 
Христова, Росица 132 133 
Цанев, Иван (1941) 137 
Цанев, Румен (1922 - 2007) 6 132 133 
Цанков, Александър Цолов (28/9.6.1879 - 27.7.1959) 186 187 
Цанкова, Николета 132 
Цекова, Свобода 19 
Церковски, Цанко (28.10.1869 - 2.5.1926) 33 
Цибранска, Ирен 132 133 
Цонев, Беню Стефанов (1863 - 1926) - проф. 186 
Черноземски, Владо=Керин, Величко (1897 - 1934) 186 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881 - 1962) 33 
Чухов, Петър (1961) 138 
Шишманов, Иван Д. (22.6.1862 - 23.6.1928) 33 
Юисманс, Жорис-Карл (1848 - 1907) 109 
Яворов, Пейо К. (1.1.1878 - 29.10.1914) 33 186 
Янева-Хайрабедян, Яна 132 133 
Янкова, Красимира Димитрова 132 133 
Янсон, Туве (9.8.1914 - 27.6.2001) 29 
Addams, Jane (1860 - 1935) 179 
Armstrong, Neil (1930) 179 
Chavez, Cesar (1927 - 1993) 179 
Einstein, Albert (14.3.1879 - 18.4.1955) 179 
Holiday, Billie (1915 - 1959) 179 
Keller, Helen (1880 - 1968) 179 
King, Martin Luther (15.1.1929 - 4.4.1968) 179 
Lin, Maya (1959) 179 
Lincoln, Abraham (12.2.1809 - 15.4.1865) 179 
Long, Loren 179 
O'Keeffe, Georgia (1887 - 1986) 179 
Obama, Barack 179 
Robinson, Jackie (1919 - 1972) 179 
Sitting bull (ок. 1831 - 1890) 179 
Washington, George (22.2.1732 - 14.12.1799) 179 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2 5 6 7 13 15 18 19 25 28 33 183 185 186 187 188 189 191 192 195 
Русе 28 
Русия 20 190 
София 24 
Стара Загора 192 193 196 197 
Швеция 29