НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

РВ/028/Б 97ЦБ 37337

Бюзан, Тони

   Как да чета бързо и да постигам повече / Тони Бюзан ; Предг. Ан Джонс ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : СофтПрес, 2013 . - 240 с. : с ил., сх. ; 20 см . -  (Поредица BBC)

   Съдържа и Отговори на тестовете ; Отговори на упражненията за обогатяване на речника ; Табл. за проследяване на успеха.

   ISBN 978-619-151-043-6 

  

Сист. No: 37804

- 2 -

Ч1/001(091)/М 19ЦБ 37394

Макнийли, Иън и др.

   От Александрия до Интернет : Да преоткриваш знанието / Иън Макнийли, Лиза Улвъртън ; Прев. от англ. Юлиян Антонов . - София : Изток-Запад, 2012 . - 304 с. : с ил. ; 21 см

   С Азб. показалец. - Библиогр. с. 265 - 288.

   ISBN 978-619-152-001-5 

  

Сист. No: 37864

- 3 -

Ч1/002.19/Ц 34ЦБ 37401

Цветкова, Милена Иванова

   Книгата като медия / Милена Цветкова ; Рец. Христо Кафтанджиев, Орлин Спасов ; Науч. консултант Александър Омарчевски . - София : Enthusiast, 2012 . - 600 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и SWOT анализ на хартията като медия. - Библиогр. с. 581 - 590 и под линия ; Индекс на табл., фиг. и ил.

   ISBN 978-954-2958-68-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 37871

- 4 -

РД/03/G 94ЦБ II 2614

Guiness world records 2008

   Guinness world records 2008 /  Глав. ред. Крег Гленди ; Фотогр. Ричард Брадсбъри и др ; Худож. Йън Бул, Труди Уеб . - б. м. : Guinness World Recods Ltd, 2007 . - 286 с. : цв. ил. ; 30 см

   Изд. на Guinness World Records Ltd, a HIT Entertainment Ltd company. - С Индекс.
   http://www.guinnesworldrecords.com 

  

Сист. No: 37721

Философия

- 5 -

РВ/159.923/А 64ЦБ 37369

Ангелов, Еленко

   Рецепти за лично щастие и мотивация / Еленко Ангелов . - 2. изд. . - София : ОКНЕЛЕ, 2012 . - 204 с. : с цв. ил. ; 20 см

   В библиогр. каре отбелязана Ч. 1.
   http://www.thespiritofoknele.org 

   ISBN 978-954-92950-1-6 

  

Сист. No: 37836

- 6 -

РВ/159.961/А 92ЦБ 37367

Астра Луна

   Билки против уроки /  Състав. Астра Луна . - София : Millenium, 2012 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-195-9 

  

Сист. No: 37834

- 7 -

РВ/159.923/Б 85ЦБ I 3583

Букай, Хорхе

   Пътят на щастието / Хорхе Букай ; [С предг. от авт.]  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 269 с. ; 18 см . -  (Сер. Листа по пътя)

   Библиогр. с. 265 - 266.

   ISBN 954-26-1165-Х 

  

Сист. No: 37803

- 8 -

Ч1/159.964.2/И 21ЦБ 37406

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психоанализа : Пълно енцикл. ръководство в 3 т. / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2010 - . - 20 см

   

   Т. III. Клинична практика . - 2012 . - 520 с.

   Съдържа и Указ. на проблемите и страданията. - Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ.

   ISBN 978-954-9664-29-4 (т. 3)

  

Сист. No: 37876

- 9 -

РВ/159.942/Р 58ЦБ 37263

Рибо, Теодюл

   Гневът : Същина, прояви, причини, лекуване : Психоанализа / Теодюл Рибо ; Прев. К. Матова ; Предг. Атанас Илиев ; Ред. Ивелин Михайлов . - В. Търново : Сириус-4, 1998 . - 71 с. ; 20 см . -  (Библ. Природно лекуване ; Кн. 11)

   Загл. на предг. : Психологията на Рибо / Атанас Илиев.

  

Сист. No: 37726

- 10 -

Ч1/159.91/С 13ЦБ 37398

Савова, Захарина Ангелова

   Превенция на стрес и професионално изчерпване / Захарина Савова ; Рец. Цекомир Воденичаров . - София : Симолини 94, 2012 . - 152 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 150 - 152.

   ISBN 978-954-9493-53-5 

  

Сист. No: 37868

- 11 -

РВ/113/119/Ч 91ЦБ 37356

Чопра, Дийпак и др.

   Големият сблъсък / Дийпак Чопра, Ленард Млодинов ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Анета Макариева . - София : Бард, 2013 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-655-366-9 

  

Сист. No: 37824

- 12 -

РВ/159.923/Ш 37ЦБ 37363

Шарма, Робин С.

   Тайните писма на Монаха, който продаде своето ферари / Робин Шарма ; Прев. [от англ.] Неза Михайлова . - София : Екслибрис, 2013 . - 223 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8208-96-3 

  

Сист. No: 37830

Религия. Теология

- 13 -

РВ/21/Т 66ЦБ 37317

Толев, Ваклуш

   Духовните дарове на България : Т. 1 - / Ваклуш Толев . - Пловдив : Общество Път на Мъдростта, 2010 - . - 24 см

   

   Т. 2. Историзмът в българските земи . - 2012 . - 192 с.

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-90016-1-5 (т. 2)

  

Сист. No: 37783

Обществени науки

- 14 -

Ч1/352/Б 65ЦБ 37382

Борисов, Борислав Димитров

   Иновативни модели за управление на общините / Борислав Борисов ; Рец. Иван Стойков, Георги Шопов . - [Перник] : Европ. полетхн. унив., 2012 . - 270 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 267 - 269.

   ISBN 978-954-2983-07-1 

  

Сист. No: 37852

- 15 -

Ч1/329(497.2)СДС/Б 70ЦБ 37384

Ботева, Донка

   История на СДС 07.12.1989 - 07.12.2009 : Дати, събития, личности : [Сб.] /  Състав. Донка Ботева ; С предг. от състав.  ; Науч. ред. Михаил Груев ; Консултант Цоньо Ботев . - София : Хри100, 2012 . - 306 с. : с портр. ; 22 см

   Съдържа и Кратки биогр. бел. ; Именен показалец ; Прил. : Министри, Избирателни райони, Нар. представители, Обл. управители. - Библиогр. с. 255 - 256.

   ISBN 978-954-92722-3-9 

  

Сист. No: 37854

- 16 -

РВ/351:347.4(497.2)(094.5)/Б 92ЦБ 37308
 България. Закони и др. п. 

   Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите . - София : Паралакс, 1999 . - 508 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Бълг. законодателство)

   Извлечение от компютърната информ. система НОРМА.

   ISBN 954-741-009-1 

  

Сист. No: 37774

- 17 -

Ч1/331.5/В 31ЦБ 37376

Вачкова, Елизабета Кирилова и др.

   Практикум по управление на човешките ресурси : За студенти, обучаващи се в спец. Туризъм в образователно-квалификационни степени Бакалавър и Магистър / Елизабета Вачкова, Красимира Качармазова . - 2. изд. . - София : Интел Ентранс, 2012 . - 166 с. : със сх., табл. ; 25 см

   Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-954-2910-20-6 

  

Сист. No: 37843

- 18 -

Ч1/330.5/И 21ЦБ 37381

Иванов, Мартин

   Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г. / Мартин Иванов ; Прев. на англ. Мария Попковачева . - София : Ciela, 2012 . - 560 с. : със сх., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 204 - 210 и под линия ; Парал. текст на англ. ; С прил.

   ISBN 978-954-28-1198-5 (Сиела)

  

Сист. No: 37851

- 19 -

РВ/316.45/.47/К 41ЦБ 37362

Карнеги, Дейл и др.

   Общуването като път към успеха / Дейл Карнеги & Associates ; Прев. от англ. Деян Кючуков ; Състав., ред. и предг. Артър Р. Пел . - София : Колибри, 2012 . - 152 с. ; 20 см . -  (Поредица [Дейл Карнеги & Associates])

   Съдържа и Принципите на Дейл Карнеги ; За Dale Carnegie & Associates Inc. ; За състав.

   ISBN 978-954-529-928-5 

  

Сист. No: 37829

- 20 -

Ч1/330.16/К 53ЦБ 37397

Кийосаки, Робърт Т. и др.

   Бизнесът на XXI век / Робърт Т. Кийосаки, Джон Флеминг, Ким Кийосаки ; Прев. [от англ.] Красимира Матева . - София : Анхира, 2012 . - 184 с. ; 23 см . -  ([Поредица Rich dad])

   

   ISBN 978-954-2929-26-0 

  

Сист. No: 37867

- 21 -

РВ/323.28/Л 58ЦБ 37328

Лилов, Григор Тодоров

   Дуел / Григор Лилов . - София : Кайлас, 2012 . - 368 с. ; 20 с.

   Кн. е маркирана на кор. за автентичност и срещу ментета с цензурирано съдърж., с мокър печат на изд., надпис "Да!" и саморъчни подписи на авт. и изд. - блестащо-релефни, както и с др. защити.

   ISBN 978-954-92098-8-4 

  

Сист. No: 37795

- 22 -

Ч1/316.77:681.324/М 31ЦБ 37400

Маринов, Руси

   Интерактивни стратегически комуникации : Информ. и познавателни аспекти / Руси Маринов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 344 с. : с ил. ; 22 см . -  ([Сер.] PR)

   Библиогр. с. 300 - 303 ; Рез. на англ. ; Прил.

   ISBN 978-954-535-733-6 

  

Сист. No: 37870

- 23 -

РВ/351.82:347.7(497.2)(094.9)/Н 17ЦБ 37310

Найденов, Борислав Иванов

   Особени залози : Комент. и текст на Закона за особените залози и подзаконовите нормат. актове към него / Борислав Найденов ; Предг. Елена Петкова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Фенея, 2000 . - 232 с. ; 20 см

   Съдържа и образци на док.

  

Сист. No: 37776

- 24 -

РВ/347.1/П 13ЦБ 37309

Павлова, Мария

   Гражданско право : Обща част : [Учебник за ВУЗ] / Мария Павлова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Софи-Р, 2002 . - I - XVIII, 682 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 675 - 679 и под линия.

   ISBN 954-638-118-7 

  

Сист. No: 37775

- 25 -

РВ/330.1(075.8)/С 30, Ч1/330.1(075.8)/С 30ЦБ 37389

Седларски, Теодор Венков

   Нова институционална икономика : [Учебник] / Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 392 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 351 - 391.

   ISBN 978-954-07-3428-6 

  

Сист. No: 37858

- 26 -

СФ/378.14(035)/С 59ЦБ 37386

Справочник за кандидат-студенти 2013/ 2014  : [Пълен списък на] всички висши учебни заведения . - София : Скорпио, 2013 . - 224 с. : с табл. ; 21 см

   С Азб. показалец на унив. - На гърба на загл. с. и на задната кор. ISSN 1313-0234.

  

Сист. No: 37856

- 27 -

Ч1/342.1/С 83ЦБ 37383

Стоянов, Лъчезар Стоянов

   Нация, държава, институции : Студии и статии / Лъчезар Стоянов ; С предг. от авт.  . - София : Гутенберг, 2012 . - 455 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия и след отд. статии.

   ISBN 978-954-617-131-3 

  

Сист. No: 37853

Математика. Естествени науки

- 28 -

Ч1/502:338/Б 49ЦБ 37403

Близнаков, Атанас Емилов и др.

   Екология и икономика : (единство или несъвместимост) / Атанас Близнаков, Здравко Гъргаров, Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., [2012] . - 316 с. : с табл. ; 21 см . -  ([Сер.] Икономика)

   Библиогр. с. 312 - 316.

   ISBN 978-954-535-677-3 

  

Сист. No: 37873

Медицина

- 29 -

РВ/616.15/А 75ЦБ 37358

Антонова, Мария

   Как да си повишим хемоглобина / Мария Антонова ; Прев. [от рус.] Петя Талева . - София : Паритет, 2012 . - 96 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-008-3 

  

Сист. No: 37826

- 30 -

РВ/616.37/.38/А 95ЦБ 37351

Ахманов, Михаил С.

   Диабет : Тип 2 / Михаил Ахманов ; Прев. [от рус.] Галина Чекурова ; Под науч. ред. на Владимир Христов . - София : Скорпио ви, 2005 . - 176 с. : с ил. ; 17 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   

   ISBN 954-792-162-2 

  

Сист. No: 37818

- 31 -

РВ/613.26/.27/И 52ЦБ 37338

Илиева, Борислава

   Веганство / Борислава Илиева . - София : Колхида, 2013 . - 180 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Здравословен живот)

   

   ISBN 978-954-672-148-8 

  

Сист. No: 37805

- 32 -

РВ/615.825.1/Л 54ЦБ 37390

Ли Хонгджъ

   Фалун Гонг / Ли Хонгджъ ; [С предг. от авт.]  . - София : Гуторанов и син, 2004 . - 160 с. : с протр., ил. ; 20 см

   Съдържа и Изисквания към Фалун Дафа асистентните центрове ; Напътствия за учениците на Фалун Дафа при разпространяването на Дафа и преподаването на упражненията ; Изисквания към Фалун Дафа асистентите. - На загл. с. отб. като изд. и Бълг. Фалун Дафа асоц. - Терминологичен речник.

   ISBN 954-507-161-3 

  

Сист. No: 37859

- 33 -

РВ/615.89(083.1)/М 49ЦБ 37334

Мермерски, Йонко Христов и др.

   Природна медицина през зимата / Йонко Мермерски, Христо Мермерски . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 152 с. ; 20 см

   Кн. се продава със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-8186-21-6 

  

Сист. No: 37801

- 34 -

Ч1/615.851/М 76ЦБ 37405

Михова, Златка Михова

   Емоционални процеси в семейството и системна терапия / Златка Михова ; С предг. Тома Томов . - Варна : Стено, 2012 . - 240 с. ; 20 см

   С Индекс. - Библиогр. с. 225 - 232.

   ISBN 978-954-449-636-4 

  

Сист. No: 37875

- 35 -

Ч1/61:159.9/Н 33ЦБ 37378
 Национален конгр. по клинична и консултативна психология, I. София. 2012 

   Сборник по клинична и консултативна психология : Първи нац. конгр. по клин. и консултативна психология 29.VI - 01.VII.2012 г., гр. София / Пламен Димитров и др ; Под науч. ред. на Ваня Матанова . - Варна : Стено, 2012 . - 468 с. : табл., сх., диагр. ; 24 см

   На загл. с. отбелязано : СУ "Св. Кл.Охридски" - Магистърска прогр. по клин. и консултативна психология ; Бълг. асоц. по клин. и консултативна психология ; Институт за психично здраве и развитие - София ; ВСУ "Ч. Храбър" - Институт за психологично консултиране. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ.

   ISBN 978-954-449-598-5 

  

Сист. No: 37847

- 36 -

РВ/613.952/.953/С 13ЦБ 37340

Савко, Лилия

   Моето бебе ден след ден : Дневник за развитието на бебето от раждането до една година / Лилия Савко ; Прев. от рус. Мария Василева ; Науч. ред. Любомир Субев . - София : Хомо Футурус, 2013 . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-704-710-3 

  

Сист. No: 37807

- 37 -

РВ/615.838/С 20ЦБ 37374

Сата, Прити

   Сребърна вода за здраве / Прити Сата ; Под науч. ред. на Димитър Пашкулев . - София : Хомо Футурус, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Здраве XXI)

   

   ISBN 978-619-704-709-7 

  

Сист. No: 37841

- 38 -

Ч1/61(37)(092)/Ц 45ЦБ 37402

Станкова, Ирена

   Античното лечебно изкуство : Според De Medicina на Авъл Корнелий Целз : Рецепция на гр. мед. практики и създаване на лат. мед. терминология / Ирена Станкова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 264 с. ; 22 см

   С рез. на англ. ; Текст на гр., лат., англ. ; Речник. - Библиогр. с. 251 - 260, след отд. глави и под линия.

   ISBN 978-619-152-048-0 

  

Сист. No: 37872

- 39 -

РВ/615.89/Т 64ЦБ 37385

Тодорова, Росица

   Чесънът - вълшебникът, който може всичко / Росица Тодорова . - София : Распер, 2013 . - 112 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-046-6 

  

Сист. No: 37850

Приложни науки. Техника

- 40 -

Ч1/662.7/З-40ЦБ 37388

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми : Екологични биотехнологии за производство на биогаз и оползотворяване на биошлам / Ботьо Захаринов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 559 с. : с ил., сх., табл., диагр. ; 24 см . -  ([Поредица] Екология)

   Библиогр. с. 540 - 559.

   ISBN 978-954-535-742-8 

  

Сист. No: 37857

- 41 -

РВ/621.1.016/К 59ЦБ 37329

Киров, Димитър Георгиев

   Топлинно стопанство : [Учебник] / Димитър Киров . - София : Техника, 2012 . - 408 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-03-0701-5 

  

Сист. No: 37794

- 42 -

ДБ/641/С 84ЦБ 37258

Странджев, Александър Ив.

   Плодовете и зеленчуците през всички сезони : [Наръчник] / Александър Странджев . - 2. изд. . - [София] : Дионис, 2002 . - 222 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8496-40-2 

  

Сист. No: 37719

Селско стопанство

Изкуства

- 43 -

РВ/75.046/Г 41ЦБ II 2615

Геров, Георги Петков и др.

   Стенописите на Роженския манастир / Георги Геров, Бисерка Пенкова, Румен Божинов ; [Прев.] Никола Аспарухов Георгиев . - София : Бълг. художник, 1993 . - 180 с. : с ил. ; 29 см

   Парал. текст и рез. на англ. Н. Георгиев.

   ISBN 954-406-029-4 

  

Сист. No: 37722

- 44 -

Ч1/791.44/М 46ЦБ 37380

Мелтев, Михаил Босилков

   Кино и електронни медии : [Учебник за ВУЗ] / Михаил Мелтев . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 312 с. : със сх. ; 21 см . -  ([Сер.] Визуални изкуства)

   Съдържа и Точкова система за оценяване на бълг. елементи ; Структурна сх. на тв станция ; Структурна сх. на радиостанция ; Обобщена сх. на честотния спектър ; Форматен кръг на муз. радиостанция ; Форматен кръг на новинарска радиостанция. - Библиогр. с.299 - 301 ; Рез. на англ.

   ISBN 978-954-535-697-1 

  

Сист. No: 37849

- 45 -

Ч1/73/76.03/М 54ЦБ 37379

Миков, Любомир Петров

   Османска архитектура и изкуство в България : Т. 1 - / Любомир Миков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 - . - 25 см

   Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Eтногр. музей.

   Т. 1. Избрани студии . - 2012 . - 398 с. : с цв. ил., сх.

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ.

   ISBN 978-954-322-504-0 (т. 1)

  

Сист. No: 37848

Спорт. Игри

Езикознание

- 46 -

СФ/808.67-08(038)/И 31ЦБ 37377

Идеографски диалектен речник на българския език  : Т. I - /  Глав. ред. Василка Радева . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2012 - . - 25 см

   

   Т. I. А - Д / Тодор Бояджиев, и др. ; Предг.  Василка Радева . - 2012 . - 1056 с.

   Други авт. : В. Жобов, Г. Колев, М. Младенов, Д. Младенова, В. Радева. - Съдържа и Проект за Идеографски диалектен речник на бълг. ез. / Ст. Стойков, М. Сл. Младенов. На предзагл. с. отбелязан СУ "Св. Кл. Охридски. Фак. по слав. филологии". - Библиогр. с. 17 - 24 / Т. Бояджиев.

   ISBN 978-954-463-165-9 (т. 1)

  

Сист. No: 37844

- 47 -

СФ/808.67-316.3/К 92ЦБ 37375

Кръстева, Весела Георгиева

   Речник на турцизмите в българския език / Весела Кръстева ; С предг. от Константин Попов . - 2. прераб. изд. . - София : МАРЕ - Марчо Кръстев, 2013 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7045-03-1 

  

Сист. No: 37842

Литературознание

- 48 -

СФ/886.7(035)/Я 54ЦБ II 2618

Янев, Симеон Янакиев и др.

   Атлас на българската литература 1740 - 1877 : Ръкоп., кн., авт., из ръкоп., из кн., нови период. изд., отзиви и оценки, времето - събития и факти / Симеон Янев, Елена Налбантова ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 512 с. ; 30 см

   Прил. : Авт. с неизестна год. на раждане и смърт ; Списък на използваните библиогр. източници, хронографии и енциклопедии ; Списък на използваните мемоари, док. и изследвания ; Списък на използваните период. изд. ; Показалец на имената ; Показалец на авт. и произведенията им с рецепция ; Показалец на период. изд.

   ISBN 978-954-491-812-5 

  

Сист. No: 37846

Чужда художествена литература

- 49 -

РВ/820(73)-31/А 65ЦБ 37323

Анджелини, Джоузефин

   Любов под гибелна звезда : [Роман] / Джоузефин Анджелини ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2011 . - 416 с. ; 21 см

   Изд. Intense (Интенс) е част от Локус Пъблишинг ЕООД.

   ISBN 978-954-783-159-9 (Интенс)

  

Сист. No: 37789

- 50 -

РВ/820-31/А 91ЦБ 37321

Арчър, Джефри

   Хрониките на Клифтън : [Роман] : Т. 1 - / Джефри Арчър . - София : Бард, 2011 - . - 20 см

   

   Т. 3. Най-добре да си остане тайна /  Прев. [от англ.]  Венцислав Божилов . - 2013 . - 400 с.

   

   ISBN 978-954-655-378-2 (т. 3.)

  

Сист. No: 37787

- 51 -

АТ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 37366

Балдачи, Дейвид

   Невинните : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-315-9 

  

Сист. No: 37833

- 52 -

АТ/820(73)-31/Б 78, ДБ/820(73)-31/Б 78, РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 37342

Браун, Сандра

   Ниско налягане : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2012 . - 384 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-002-6 

  

Сист. No: 37809

- 53 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 37355

Бушков, Александър Александрович

   Съкровището на антикваря : [Роман] / А. Бушков ; Прев. [от рус.] Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2011 . - 256 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър. Сер. Антикварят ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-685-945-7 

  

Сист. No: 37822

- 54 -

РВ/820(73)-31/Г 23ЦБ 37332

Гаруд, Джули

   Сладки приказки : [Роман] / Джули Гаруд ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1189-7 

  

Сист. No: 37798

- 55 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 37268

Госини, Рьоне и др.

   Малкият Никола си има неприятности : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; [Худож.] Жан-Жак Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2012 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. и библиогр. с. 139 - 149.

   ISBN 978-954-529-988-9 

  

Сист. No: 37731

- 56 -

РВ/820-31/Г 79ЦБ 37364

Грегъри, Филипа

   Пленница на короната : [Роман] / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2012 . - 464 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 461 - 463.

   ISBN 978-954-365-117-7 

  

Сист. No: 37831

- 57 -

АТ/820(73)-31/Г 84, РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 37341

Гришам, Джон

   Рекетьорът : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2012 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-313-5 

  

Сист. No: 37808

- 58 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 37352

Дей, Силвия

   Отразена в теб : [Роман] / Силвия Дей ; Прев. [от англ.] Милена Радева . - София : СофтПрес, 2013 . - 336 с. ; 20 см . -  (Поредица Кросфайър ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-151-045-0 

  

Сист. No: 37819

- 59 -

РВ/820(73)-31/Д 34ЦБ 37391

Дей, Силвия

   Открита пред теб : [Роман] / Силвия Дей ; Прев. [от англ.] Милена Радева . - София : СофтПрес, 2012 . - 352 с. ; 20 см . -  (Поредица Кросфайър ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-151-039-9 

  

Сист. No: 37860

- 60 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 37339

Джоунс, Даринда

   Третият гроб отсреща : [Роман] / Даринда Джоунс ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Ибис, 2013 . - 323 с. ; 21 см . -  ([Поредица Чарли Дейвидсън] ; Кн. 3)

   На загл. с. : Кн. 3.

   ISBN 978-619-157-038-6 

  

Сист. No: 37806

- 61 -

РВ/820(73)-31/Д 95ЦБ 37354

Дъглас, Джеймс

   Жестокият пръстен : [Роман] / Джеймс Дъглас ; Прев. [от англ.] Анна Христова . - София : Бард, 2013 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-369-0 

  

Сист. No: 37821

- 62 -

РВ/820(73)-31/И 30ЦБ 37399

Игън, Дженифър

   Жестокото присъствие на времето : [Роман] / Дженифър Игън ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - София : Millenium, 2012 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-196-5 (Милениум)

  

Сист. No: 37869

- 63 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 37360

Касъл, Ричард

   Убийствена жега : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Илиана Велчева . - София : PRO BOOK, 2013 . - 336 с. ; 21 см . -  ([Поредица Дерик Сторм])

   

   ISBN 978-954-2928-43-0 (Про бук)

  

Сист. No: 37827

- 64 -

РВ/820(73)-31/К 50ЦБ 37371

Кенеди, Дъглас

   Моментът : [Роман] / Дъглас Кенеди ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева . - София : Колибри, 2012 . - 423 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-092-5 

  

Сист. No: 37838

- 65 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 37365

Кланси, Том

   Без правила : [Роман] / Том Кланси ; Прев. [от англ.] Венцислав Градинаров . - [София] : Прозорец, 2012 . - 512 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-750-3 

  

Сист. No: 37832

- 66 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 37327

Клейпас, Лайза

   Женени до сутринта : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-619-165-005-7 

  

Сист. No: 37793

- 67 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 37322

Клеър, Касандра

   Град на изгубени души : [Роман] / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2012 . - 488 с. ; 21 см . -  (Поредица Реликвите на смъртните ; Кн. 5)

   

   ISBN 978-619-157-030-0 

  

Сист. No: 37788

- 68 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 37359

Кристи, Агата

   Проклятието на огледалото : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Венелин Мечков . - София : Ера, 2012 . - 271 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 44. Разследва г-ца Марпъл)

   

   ISBN 978-954-389-231-0 

  

Сист. No: 37825

- 69 -

РВ/820(73)-31/К 94ЦБ 37370

Купър, Глен

   Ще дойде дяволът : [Роман] / Глен Купър ; Прев. [от англ.] Мария Панева . - София : Бард, 2013 . - 368 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-363-8 

  

Сист. No: 37837

- 70 -

РВ/886.7-992/Л 79ЦБ 37353

Лозев, Георги

   По пътя на маите : В търсене на една изгубена цивилизация / Георги Лозев ; Фотогр. Георги Райков, Ален Бурдон . - София : Ciela, 2012 . - 131 с. : със снимки, 8 л. : цв. снимки ; 23 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Имената на фотогр. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-28-1157-2 (Сиела)

  

Сист. No: 37820

- 71 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 37348

Макнот, Джудит

   Кралството на мечтите : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. Адриан Лазаровски . - София : Плеяда, 2004 . - 360 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-207-8 

  

Сист. No: 37815

- 72 -

РВ/882-31/М 31ЦБ 37346

Маринина, Александра

   Градска тарифа : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 954-26-1166-8 

  

Сист. No: 37814

- 73 -

РВ/895.6-31/М 95ЦБ 37361

Мураками, Харуки

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] [1984] 1Q84 : [Роман] : Кн. 1 - / Харуки Мураками ; Прев. [от англ.] Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2012 - . - 20 см

   [Загл. е препратка към романа на Джордж Оруел „1984“, а цифрата 9 на япон. се произнася и изписва като буквата Q].

   Кн. 3. [Октомври - декември] . - 2012 . - 448 с.

   

   ISBN 978-619-150-009-3 (кн. 3)

  

Сист. No: 37828

- 74 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 37326

Пучков, Лев Николаевич

   Обратно броене : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. СПЕЦНАЗ - ГРУ ; [18])

   На загл. с. сер. е СПЕЦНАЗ - ОТРЯД N 9.

   ISBN 954-26-1193-5 

  

Сист. No: 37792

- 75 -

РВ/820(94)-31/Р 27ЦБ 37372

Райли, Матю

   Летящ старт : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2012 . - 448 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-344-7 

  

Сист. No: 37839

- 76 -

РД/820(73)-31/Р 48ЦБ 37407

Рейбърн, Триша

   Черни води : [Роман] / Триша Рейбърн ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт, 2012 . - 360 с. ; 21 см

   Кн. 3. от трилогията Сирена.

   ISBN 978-954-27-0815-5 

  

Сист. No: 37877

- 77 -

РВ/820(73)-31/Р 82ЦБ 37350

Ролинс, Джеймс и др.

   Кървавото евангелие : [Роман] / Джеймс Ролинс, Ребека Кантрел ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2013 . - 592 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Дж. Ролинс и Дж. Клемън са псевд. на Джим Чайковски.

   ISBN 978-954-655-376-8 

  

Сист. No: 37817

- 78 -

РВ/840-31/С 13ЦБ 37344

Саган, Франсоаз

   Обвързан : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Фама, 2012 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-597-449-6 

  

Сист. No: 37811

- 79 -

РВ/860-31/С 20ЦБ 37324

Сафон, Карлос Руис

   Сянката на вятъра : [Роман] / Карлос Руис Сафон ; Прев. от исп. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2007 . - 464 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Бестселърите на ХХІ век)

   [Кн. е Ч. 1. от замислената тетралогия - Ч. 2. Играта на ангела, Ч. 3. Затворникът на рая]

   ISBN 954-321-309-7 

  

Сист. No: 37790

- 80 -

РВ/860-31/С 20ЦБ 37325

Сафон, Карлос Руис

   Играта на ангела : [Роман] / Карлос Руис Сафон ; Прев. от исп. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2009 . - 472 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Бестселърите на ХХІ век)

   [Кн. е Ч. 2. от замислената тетралогия - Ч. 1. Сянката на вятъра, Ч. 3. Затворникът на рая]

   ISBN 954-321-633-9 

  

Сист. No: 37791

- 81 -

РВ/840-31/С 33ЦБ 37319

Сен Шама, Еманюел дьо и др.

   Стром : Т. 1 - / Еманюел дьо Сен Шама, Беноа дьо Сен Шама ; Прев. [от фр.] Веселина Илиева . - София : Ciela, 2012 - . - 21 см

   

   Т. 2. Порталите на отвъдното време . - 2012 . - 272 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1153-4 (т. 2) (Сиела)

  

Сист. No: 37784

- 82 -

РВ/840-31/С 33ЦБ 37320

Сен Шама, Еманюел дьо и др.

   Стром : Т. 1 - / Еманюел дьо Сен Шама, Беноа дьо Сен Шама ; Прев. [от фр.] Веселина Илиева . - София : Ciela, 2012 - . - 21 см

   

   Т. 3. [Тридесет и седмото] 37-ото пророчество . - 2012 . - 212 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1203-6 (т. 3) (Сиела)

  

Сист. No: 37786

- 83 -

РД/820-31/С 35ЦБ 37264

Сийгъл, Джан

   Децата на Просперо : [Роман] : В 3 кн. / Джан Сийгъл ; Прев. [от англ.] Невена Кръстева . - [София] : Прозорец, [2006 -] . - 20 см

   Д. Сийгъл е псевд. на Аманда Джейн Хемингуей ; Данните за авт. са взети от : http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Siegel.

   Кн. 2. Укротителят на дракони . - 2006 . - 415 с.

   

   ISBN 954-733-455-7 (кн. 2)

   ISBN 978-954-733-455-7 (кн. 2)

  

Сист. No: 37727

- 84 -

РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 37333

Силва, Даниъл

   Портретът на един шпионин : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Владимир Райчинов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 448 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1192-7 

  

Сист. No: 37799

- 85 -

РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 37349

Силва, Даниъл

   Английският убиец : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Иванка Савова . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 383 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-0267-7 

  

Сист. No: 37816

- 86 -

ДБ/820(73)-31/С 55, РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 37335

Спаркс, Никълъс

   Светлинка в нощта : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Маргарита Терзиева . - София : Ера, 2013 . - 335 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-237-2 

  

Сист. No: 37800

- 87 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 37331

Стийл, Даниел

   Чарлс Стрийт 44 : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2013 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-375-1 

  

Сист. No: 37797

- 88 -

ГК/885.0-31/Т 69, ДБ/885.0-31/Т 69, Ло/885.0-31/Т 69, МС/885.0-31/Т 69, Р11/885.0-31/Т 69ЦБ 37259

Томан, Йозеф

   След нас и потоп : [Роман] / Йозеф Томан ; Прев. от чеш. Катя Витанова . - София : Нар. култура, 1979 . - 727 с. ; 21 см. . -  (Библ. Избрани романи ; 2)

   

  

Сист. No: 37720

- 89 -

РВ/830-31/Т 86ЦБ 37336

Троянов, Илия

   Ледовете се топят : Роман / Илия Троянов ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Ciela, 2013 . - 140 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1223-4 (Сиела)

  

Сист. No: 37802

- 90 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37311

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 1)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 1. Тъмна любов /  Прев. [от англ.]  Красимира Христовска . - 2010 . - 371 с.

   

   ISBN 978-954-9321-28-9 (кн. 1)

  

Сист. No: 37777

- 91 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37312

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 2)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 2. Вечна любов /  Прев. [от англ.]  Силвия Желева . - 2010 . - 383 с.

   

   ISBN 978-954-9321-39-5 (кн. 2)

  

Сист. No: 37778

- 92 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37313

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 3)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 3. Пробудена любов /  Прев. [от англ.]  Силвия Желева . - 2010 . - 399 с.

   

   ISBN 978-954-9321-46-3 (кн. 3)

  

Сист. No: 37779

- 93 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37314

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 4)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 4. Споделена любов /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2011 . - 448 с.

   

   ISBN 978-954-9321-57-9 (кн. 4)

  

Сист. No: 37780

- 94 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37315

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 6)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 6. Свещена любов /  Прев. [от англ.]  Надя Баева . - 2011 . - 475 с.

   

   ISBN 978-954-9321-89-0 (кн. 6)

  

Сист. No: 37781

- 95 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 37318

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 5)

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 5. Освободена любов /  Прев. [от англ.]  Надя Баева . - 2011 . - 463 с.

   

   ISBN 978-954-9321-65-4 (кн. 5)

  

Сист. No: 37785

- 96 -

РВ/820-31/Х 38ЦБ 37343

Хейнс, Елизабет

   Флирт с мрака : [Роман] / Елизабет Хейнс ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2012 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-347-8 

  

Сист. No: 37810

- 97 -

РВ/820-31/Ч 16ЦБ 37347

Чайлд, Лий

   Джак Ричър. Един изстрел : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2012 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-314-2 

  

Сист. No: 37813

- 98 -

РВ/894.541-32/Я 67ЦБ 37393

Янсон, Туве

   Пътуване с лек багаж : [Сб. разкази] / Туве Янсон ; Прев. от швед. Анелия Петрунова . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 163 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кратки разкази завинаги)

   

   ISBN 978-954-491-815-6 

  

Сист. No: 37863

- 99 -

РД/894.541-31/Я 67ЦБ 37396

Янсон, Туве

   Лятна книга : [Роман] / Туве Янсон ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Дамян Яков, 2012 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-527-520-3 

  

Сист. No: 37866

Българска художествена литература

- 100 -

РВ/886.7(081.2)/В 23ЦБ I 3584

Васевски, Камен Василев

   Избрани съчинения : В 10 т. / Камен Васевски . - София : Бълг. писател, 2003 - . - 18 см

   Истинското име на авт. е Георги Василев Георгиев.

   Т. 4. Колекционери на картини 9 имена : Девет анкети /  Ред.  Георги Костов ; Худож.  Атанас Веселинов Василев ; Предг.  Максимилиян Киров . - 2010 . - 466 с. : с цв. ил.

   Съдържа и Епиграф / С. Цанев ; Пророк / Хр. Ганов ; Отблясъци ; Неразлъчни страници ; Биогр. сведения и анкети с Б. Райнов, С. Русев, А. Божков, Б. Радев, А. Лилов, Д. Инджов, И. Радев, А. Кръстев - Начо Културата, Я. Братанов - Библиогр. с. 461 - 465 ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-443-811-1 (т. 4)

  

Сист. No: 37900

- 101 -

РВ/886.7(081.2)/В 23ЦБ I 3585

Васевски, Камен Василев

   Избрани съчинения : В 10 т. / Камен Васевски . - София : Бълг. писател, 2003 - . - 18 см

   Истинското име на авт. е Георги Василев Георгиев.

   Т. 5. Неосветени светове : Анкети с живописци /  С встъп. от авт.   ; Ред.  Петко Абаджиев ; Худож.  Атанас Веселинов Василев . - 2010 . - 496 с. : с портр.

   Марк Шагал - псевд. на Мойше Захарович Шагалов. - Съдържа и Картината / М. Шагал ; Прев. Н. Вълчев ; Биогр. сведения и анкети с В. Стоилов, Л. Гайдаров, З. Александров, П. Абаджиев, А. Поплилов, О. Вълнарова, Н. Петков, Г. Баев, М. Столарова, Н. Цонев, П. Дочев, Н. Дабов, Р. Неделчев, Т. Трифоновски, В. Урумов, Д. Буюклийски - Мичи, Й. Кацамунски, Н. Майсторов. - Библиогр. с. 491 - 495 ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-443-825-8 (т. 5)

  

Сист. No: 37901

- 102 -

РВ/886.7-31/Г 46ЦБ 37417

Гизгинджиев, Радослав

   Рай : [Роман] / Радослав Гизгинджиев ; Предг. Стефан Кръстев . - 2. изд. . - София : БГКнига, 2012 . - 214 с. ; 21 см

   На кор. авт. отб. Радослав Гизгинджиев Hemiceratoides Hieroglyphica. - Съдържа и "Рай" - красотата, от която боли и горчи / С. Кръстев.

   ISBN 978-954-8628-44-0 

  

Сист. No: 37888

- 103 -

РВ/886.7-4/Д 17ЦБ 37373

Данаилов, Георги Христов

   Цената на безсмислието / Георги Данаилов ; Ред. Иван Петров . - В. Търново : Абагар, 2012 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-427-992-2 

  

Сист. No: 37840

- 104 -

РВ/886.7-31/Д 39ЦБ 37419

Делчев, Петър

   Кастинг за месия : [Роман] / Петър Делчев . - София : Ciela, 2012 . - 540 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1236-4 (Сиела)

  

Сист. No: 37889

- 105 -

РВ/886.7-31/Т 53ЦБ 37345

Терзийски, Калин Николов

   Войник или Упование за обезсърчените : Роман / Калин Терзийски ; Под ред. на Деяна Драгоева . - София : Ciela, 2012 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1213-5 (Сиела)

  

Сист. No: 37812

- 106 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 37316

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 5. Виктор . - 2012 . - 632 с.

   На кор. е отбелязан Т. 5. ; На загл. с. е посочена 7521 бълг. година (2012).

   ISBN 978-954-317-167-5 (ч. 5) (ИМН)

  

Сист. No: 37782

- 107 -

РВ/886.7-31/Т 82ЦБ 37330

Тренев, Иван Александров

   Пепел от чемшир : Роман / Иван Тренев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Световна библ., 2013 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-574-113-5 

  

Сист. No: 37796

- 108 -

РВ/886.7-31/Х 82ЦБ 37368

Христозов, Петър

   Изборът : [Роман] / Петър Христозов . - София : Водолей, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   Петър Христозов е литературния псевд. на Христо Димитров Вълчев.

   ISBN 978-954-9415-68-1 

  

Сист. No: 37835

Литература за деца и юноши

- 109 -

РД/830-93-31/Б 32ЦБ 37269

Бекер, Алфред

   Тайната на алхимика : [Роман] / Алфред Бекер ; Прев. [от нем.] Десислава Лазарова . - [София] : Фют, 2012 . - 159 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Криминалните загадки на Леонардо ; [3])

   

   ISBN 978-954-625-782-6 

  

Сист. No: 37733

- 110 -

РД/820(73)-93-31/Б 82ЦБ 37416

Броуди, Джесика

   Моят живот - в интернет : [Роман] / Джесика Броуди ; Прев. от англ. Мануела Манолова . - София : Пан, 2012 . - 288 с. ; 20 см . -  (Поредица Топ тийн)

   

   ISBN 978-954-660-233-6 

  

Сист. No: 37886

- 111 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 37418

Госини, Рьоне и др.

   Малкият Никола пътува : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков ; [Худож.] Жан-Жак Семпе . - София : Колибри, 2012 . - 164 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и за авт. - Библиогр. с 159 - 163.

   ISBN 978-619-150-042-0 

  

Сист. No: 37887

- 112 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ 37420

Госини, Рьоне и др.

   Изненадите на малкия Никола : [Разкази за деца] / Госини & Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков ; [Худож.] Жан-Жак Семпе . - София : Колибри, 2012 . - 172 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и за авт. - Библиогр. с 167 - 171.

   ISBN 978-619-150-043-7 

  

Сист. No: 37890

- 113 -

РД/820-93-31/Д 53ЦБ 37267

Дибън, Деймиън

   Стражи на историята : [Роман] : В 3 кн. / Деймиън Дибън . - София : Егмонт България, 2012 - . - 21 см

   

   [Кн. 2.]. Битката за империята /  Прев. [от англ.]  Александър Маринов . - 2013 . - 391 с.

   

   ISBN 978-954-27-0908-4  (кн. 2)

  

Сист. No: 37730

- 114 -

РД/840(71)-93-91/Е 63ЦБ 37429

Ендрюлът, Хари

   Франклин отстъпва на приятел : По кн. от поредицата Франклин на Полет Буржоа и Бренда Кларк /  Адапт. Хари Ендрюлът ; Прев. [от фр.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, 2013 . - [24] с. : с цв. ил. ; 21Х19 см . -  (Поредица Франклин и неговите приятели)

   

   ISBN 978-954-625-827-4 

  

Сист. No: 37899

- 115 -

ДБ/820(73)-93-31/К 54, РД/820(73)-93-31/К 54ЦБ 37266

Кини, Джеф

   Дневникът на един Дръндьо: Горещници : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, б. г. . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 4)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8396-54-7 (Duo design)

  

Сист. No: 37729

- 116 -

РД/820(73)-93-31/К 66ЦБ 37415

Клиъри, Бевърли

   Мич и Ейми : [Роман] / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2012 . - 296 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-515-203-0 (Милениум)

  

Сист. No: 37885

- 117 -

ДБ/886.7-93-1/К 77, РД/886.7-93-1/К 77ЦБ 37392

Кокудева, Петя

   Лулу : Дет. стихотворения за възрастни / Петя Кокудева ; Ил. Ромина Беневенти . - [Пловдив] : Жанет-45, 2011 . - 39 с. : с цв. ил. ; 19Х19 см

   Името на ил. и изд. данни са отбелязани на задната кор. на кн.

   ISBN 978-954-491-718-0 

  

Сист. No: 37862

- 118 -

РД/820-93-31/К 94ЦБ 37410

Купър, Катрин

   Приключенията на Джак Бренин : [Роман] : В 3 кн. / Катрин Купър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2013 . - 20 см

   Трите кн. са в общ футляр.

   Кн. 1. Златният жълъд . - 320 с. : с ил.

   Романът е удостоен с наградата "Брит" за 2010 г.

   ISBN 978-954-625-830-4 (кн. 1)

  

Сист. No: 37880

- 119 -

РД/820-93-31/К 94ЦБ 37412

Купър, Катрин

   Приключенията на Джак Бренин : [Роман] : В 3 кн. / Катрин Купър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2013 . - 20 см

   Трите кн. са в общ футляр.

   Кн. 2. Гласруенската порта . - 272 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-625-831-1 (кн. 2)

  

Сист. No: 37882

- 120 -

РД/820-93-31/К 94ЦБ 37413

Купър, Катрин

   Приключенията на Джак Бренин : [Роман] : В 3 кн. / Катрин Купър ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2013 . - 20 см

   Трите кн. са в общ футляр.

   Кн. 3. Сребърният хълм . - 304 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-625-832-8 (кн. 3)

  

Сист. No: 37883

- 121 -

РД/886.7-93-91/М 27ЦБ 37428

Манолов, Валери

   Празник на буквите с приказни герои за всяка буква от азбуката /  Литературна адапт. Валери Манолов ; Състав. и ред. Костадин Костадинов ; Ил. Кирил Танев и др . - София : Пан, 2013 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Други ил. : О. Топалов, Н. Вукадинова, П. Тодорова, И. Магалинска, И. Кавалова. - Съдържа адапт. и откъси от Алиса в страната на чудесата, Бамби, Вълкът и седемте козлета, Пътешествията на Гъливер, Двойната Лотхен, Емил от Льонеберя, Житената питка, Златокоска и трите мечки, Цветята на малката Ида, Мечо Пух, Карлсон, който живее на покрива, Приключенията на Лукчо, Мери Попинз, Неродена мома, Оле-затвори очички, Пипи Дългото чорапче, Рапунцел, Снежанка, Тошко Африкански, Питър Пан, Феите, Хитър Петър и сянката му, Цар Дроздобрад, Червената шапчица, Шарколия, Щъркелът и лисицата, Юначното петле, Ян Бибиян.

   ISBN 978-954-660-252-7 

  

Сист. No: 37898

- 122 -

РД/886.7-93-1/М 57ЦБ 37422

Милева, Леда

   По пътечките на дъгата : [Стихотворения, приказки, гатанки] / Леда Милева ; [С предг. от авт.]  ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2012 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика за деца ; 37)

   

   ISBN 978-954-660-178-0 

  

Сист. No: 37892

- 123 -

РД/820(73)-93-31/О-46ЦБ 37411

Оклър, Сара

   Къщата на тайните : [Роман] / Сара Оклър ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова . - София : Пан, 2012 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Топ тийн)

   

   ISBN 978-954-660-246-6 

  

Сист. No: 37881

- 124 -

ДБ/886.7-93-1/П 22, РД/886.7-93-1/П 22ЦБ II 2621

Парижков, Петър

   Дъга : [Стихотворения] / Петър Парижков ; Худож. Мария Йончева ; Ред. Любомира Парижкова . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 22 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8887-58-8 

  

Сист. No: 37916

- 125 -

РД/820(73)-93-31/Р 67ЦБ 37265

Риърдън, Рик

   Знакът на Атина : [Роман] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2012 . - 576 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Героите на Олимп ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-27-0866-7 

  

Сист. No: 37728

- 126 -

РД/820(73)-93-32/Р 67ЦБ 37414

Риърдън, Рик

   Дневниците на героя : [Нови разкази, игри и ил.] / Рик Риърдън ; Прев. [от англ.] Александър Драганов . - София : Егмонт, 2012 . - 231 с. : с ил., [4] л. цв. ил. ; 19 см . -  ([Поредица] Героите на Олимп ; [Кн. 4])

   Съдържа и За авт. ; Отговори на загадките.

   ISBN 978-954-27-0848-3 

  

Сист. No: 37884

- 127 -

РД/820(73)-93-31/Р 98ЦБ 37426

Ръсел, Рейчъл Рене

   Дневниците на загубенячката : Истории от един не толкова прекрасен живот / Рейчъл Рене Ръсел ; Прев. [от англ.] Надя Златкова . - София : Артлайн Студиос, 2012 . - 282 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Дневниците на загубенячката] ; [Кн.] 1)

   

   ISBN 978-954-2908-49-4 

  

Сист. No: 37896

- 128 -

РД/820-93-31/С 40ЦБ 37260

Скот, Уолтър

   Роб Рой : Роман / Уолтър Скот ; Прев. от англ. Теодора Атанасова ; Худож. Никифор Русков ; [Заключителна статия] Огняна Иванова . - 3. изд. . - София : Отечество, 1983 . - 384 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Избрани кн. за деца и юноши)

   Съдържа и За "Роб Рой" и неговия авт. / О. Иванова.

  

Сист. No: 37723

- 129 -

РД/886.7-93-31/Т 80ЦБ 37421

Траянова, Биляна

   Хариша и Анаитис : [Eпизод 2] / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков, Биляна Траянова, Валери Белчински ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : art winner, 2012 . - 71 с. : цв. ил. ; 25Х22 см . -  (Поредица Хариша ; [Кн.] 2)

   От създателите на поредицата за пътешествия "Без багаж" по БНТ.
   http://www.harisha-adventures.com 

   ISBN 978-619-7032-01-7 (Арт Уинар)

  

Сист. No: 37891

- 130 -

РД/886.7-93-31/Т 80ЦБ 37423

Траянова, Биляна

   Хариша в дъждовната гора : [Eпизод 3] / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков, Биляна Траянова, Валери Белчински ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : art winner, 2013 . - 67 с. : цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Хариша ; [Кн.] 3)

   От създателите на поредицата за пътешествия "Без багаж" по БНТ.
   http://www.harisha-adventures.com 

   ISBN 978-619-7032-05-5 (Арт Уинар)

  

Сист. No: 37893

- 131 -

РД/886.7-93-31/Т 80ЦБ 37424

Траянова, Биляна

   Хариша Царят на маймуните : [Eпизод 1] / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков, Биляна Траянова, Калина Радичева ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : art winner, 2012 . - [67] с. : цв. ил. ; 25Х22 см . -  (Поредица Хариша ; [Кн.] 1)

   От създателите на поредицата за пътешествия "Без багаж" по БНТ.
   http://www.harisha-adventures.com 

   ISBN 978-619-7032-01-7 (Арт Уинар)

  

Сист. No: 37894

- 132 -

РД/820(73)-93-31/Ф 34ЦБ 37427

Фейгън, Тринити

   Изкуплението на Кирос : [Роман] / Тринити Фейгън ; Прев. [от англ.] Елка Виденова . - София : Егмонт, 2013 . - 424 с. ; 21 см . -  (Поредица Заветът Мефисто)

   

   ISBN 978-954-27-0926-8 

  

Сист. No: 37897

- 133 -

РД/820(73)-93-31/Ш 56ЦБ 37408

Шепард, Сара

   Две истини и една лъжа : Роман / Сара Шепард ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2012 . - 240 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Игра на лъжи ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-9625-97-4 

  

Сист. No: 37878

- 134 -

РД/820(73)-93-31/Ш 56ЦБ 37409

Шепард, Сара

   Малки сладки лъжкини : Роман : Кн. 1 - / Сара Шепард . - София : Ергон, 2009 - . - 20 см

   

   Кн. 10. Безпощадно /  Прев. от англ.  Мирела Стефанова . - 288 с.

   

   ISBN 978-954-9625-99-8 (кн. 10)

  

Сист. No: 37879

- 135 -

РД/886.7-93-193.1/Т 83ЦБ 37425

[Триста] 300 гатанки  /  Състав. Мария Банова . - София : Бан Мар, [2012] . - 140 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-9797-30-9 

  

Сист. No: 37895

Отраслева литература за деца и юноши

География

- 136 -

СФ/910(038.1)=867/Г 34ЦБ 37404

Географски терминологичен речник  /  Под ред. Тодор Николов, Борис Колев ; С предг. от ред.  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 299 с. ; 25 см

   Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география. - Библиогр. : с. 296 - 297.

   ISBN 978-954-322-217-9 

  

Сист. No: 37874

История

- 137 -

Ч1/940.5/В 38ЦБ 37395

Велева-Ефтимова, Мирела Велкова

   История на Европа - ХХ век : Въвед. / Мирела Велева-Ефтимова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 456 с. : с табл., диагр. ; 21 см . -  (Библ. Европ. изследвания)

   Библиогр. : с. 449 - 454.

   ISBN 978-954-07-3282-4 

  

Сист. No: 37865

- 138 -

СФ/949.72/Р 29ЦБ II 2617

Райчевски, Стоян Чилов

   Братята в българската история : [Енцикл. сб.] / Стоян Райчевски ; Предг. Димитър Томов . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и поли, 2013 . - 616 с. : с ил. ; 28 см

   Библиогр. с. 588 - 598 ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-463-029-4 

  

Сист. No: 37845

- 139 -

Ч1/957/Ш 99ЦБ 37387

Шювен, Пиер и др.

   История на съвременна Централна Азия / Пиер Шювен, Рьоне Летол, Себастиен Пейруз ; Прев. от фр. Георги Цанков ; Въвед. Пиер Шювен . - София : Рива, 2011 . - 272 с. : с табл., [4] л. к. ; 24 см

   Съдържа и Хронология. - Библиогр. с. 256 - 269 и под линия.

   ISBN 978-954-320-359-8 

  

Сист. No: 37855

Краезнание - отраслева литература

- 140 -

Кр/К003/Д 53ЦБ 37277

Диамандиев, Светослав Димитров

   Защита на българската писменост от преди 870 г. : Моногр. / Светослав Диамандиев . - Ст. Загора : Кота, 2013 (Ст. Загора : печ. Кота принт) . - 144 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 139 - 142.

   ISBN 978-954-305-344-5 

  

Сист. No: 37739

- 141 -

Кр/К641.55(031)/К 93ЦБ II 2616

Кулинарна библия  : 500 изпитани готварски рецепти и полезни съвети /  Глав. ред. Надя Николова ; Ред. Евгени Тончев ; Фотогр. Петър Желязков . - Ст. Загора : Алба Трейдинг, б. г. . - 248 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-9362-02-7 

  

Сист. No: 37724

Краезнание - художествена литература

- 142 -

Кр/К886.7-1/Д 77, РВ/К886.7-1/Д 77ЦБ 37430

Донева, Мария

   Заекът и неговата мечта : Поема за живота / Мария Донева ; Ил. Мила Попнеделева-Генова . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-912-2 

  

Сист. No: 37902

- 143 -

ДБ/К886.7-93-34/Д 95, Кр/К886.7-93-34/Д 95, РД/К886.7-93-34/Д 95ЦБ II 2619

Дългъчева, Мая Георгиева

   Приказки от оная гора / Мая Дългъчева ; Ил. Петър Станимиров . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 28Х26 см

   

   ISBN 978-954-491-885-9 

  

Сист. No: 37861


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Петко 101 
Александров, Здравко 101 
Алексеева, Марина Анатолиевна 72 
Ангелов, Еленко 5 
Анджелини, Джоузефин 49 
Антонов, Юлиян 2 
Антонов, Юлиян Щилянов 2 
Антонова, Мария 29 
Арчър, Джефри 50 
Астра Луна 6 
Атанасов, Гриша 62 
Атанасова, Теодора 128 
Атанасова, Теодора Пантелеева 128 
Ахманов, Михаил 30 
Ахманов, Михаил С. 30 
Баев, Георги 100 101 
Баева, Надя 60 94 95 
Балабанов, Михаил 115 
Балабанов, Михаил Христов 115 
Балдачи, Дейвид 51 
Банова, Мария 135 
Банова, Мария Петрова 135 
Бекер, Алфред 109 
Белчински, Валери 129 130 
Белчински, Валери-Михаил 129 130 131 
Беневенти, Ромина 117 
Близнаков, Атанас 28 
Близнаков, Атанас Емилов 28 
Божанова, Ивайла 87 96 
Божанова, Ивайла Русева 87 96 
Божилов, Венцислав 50 77 
Божилов, Венцислав Божидаров 50 77 
Божинов, Румен 43 
Божков, Атанас 100 
Борисов, Борислав 14 
Борисов, Борислав Димитров 14 
Ботев, Цоньо 15 
Ботева, Донка 15 
Бояджиев, Тодор 46 
Брадсбъри, Ричард 4 
Братанов, Янко 100 
Браун, Сандра 52 
Броуди, Джесика 110 
Букай, Хорхе 7 
Бул, Йън 4 
Бурдон, Ален 70 
Буржоа, Полет 114 
Бушков, А. 53 
Бушков, Александър Александрович 53 
Буюклийски-Мичи, Димитър 101 
Бърд, Джесика 90 91 92 93 94 95 
Бюзан, Тони 1 
Васевски, Камен 100 101 
Васевски, Камен Василев 100 101 
Василев, Атанас 100 
Василев, Атанас Веселинов 100 101 
Василева, Мария 36 
Вачкова, Елизабета 17 
Вачкова, Елизабета Кирилова 17 
Велева-Евтимова, Мирела 137 
Велева-Ефтимова, Мирела 137 
Велева-Ефтимова, Мирела Велкова 137 
Велчева, Илиана 63 
Велчева, Илиана Георгиева 63 
Венков, Венцислав 73 
Венков, Венцислав К. 73 
Виденова, Елка 132 
Виденова, Елка Йорданова 132 
Витанова, Катя 88 
Воденичаров, Цекомир 10 
Вукадинова, Ники 121 
Вълнарова, Олга 101 
Вълчев, Христо Димитров 108 
Габровска, Дори 54 
Габровска, Дори Генадиева 54 
Гайдаров, Любен 101 
Ганов, Христо 100 
Гаруд, Джули 54 
Георгиев, Асен 75 
Георгиев, Георги Василев 100 101 
Георгиев, Никола Аспарухов 43 
Геров, Георги 43 
Геров, Георги Петков 43 
Гизгинджиев - Hemiceratoides Hieroglyphica, Радослав 102 
Гизгинджиев, Радослав 102 
Гленди, Крег 4 
Госини & Семпе 55 111 112 
Госини, Рьоне 55 111 112 
Градинаров, Венцислав 65 
Градинаров, Венцислав Тренев 65 
Грегъри, Филипа 56 
Гришам, Джон 57 
Груев, Михаил 15 
Груев, Михаил Иванов 15 
Гъргаров, Здравко 28 
Гъргаров, Здравко Борисов 28 
Дабов, Николай 101 
Дамянов, Боян 97 
Дамянов, Боян Стефанов 97 
Данаилов, Георги 103 
Данаилов, Георги Христов 103 
Дей, Силвия 58 59 
Дейл Карнеги & Associates 19 
Делчев, Петър 104 
Джонс, Ан 1 
Джоунс, Даринда 60 
Диамандиев, Светослав 140 
Диамандиев, Светослав Димитров 140 
Дибън, Деймиън 113 
Димитров, Пламен 35 
Димитров, Пламен Луков 35 
Дишлиева-Кръстева, Невена 64 
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 64 
Докрей, Трейси 116 
Донева, Мария 142 
Дочев, Петър 101 
Драганов, Александър 125 126 
Драганов, Александър Иванов 126 
Драгоева, Деяна 105 
Дъглас, Джеймс 61 
Дългъчева, Мая 143 
Дългъчева, Мая Георгиева 143 
Ендрюлът, Хари 114 
Желева, Силвия 91 92 
Желязков, Петър 141 
Жобов, Владимир 46 
Загорчев, Марин 1 
Загорчев, Марин Иванов 1 
Захаринов, Ботьо 40 
Захаринов, Ботьо Станимиров 40 
Златкова, Надя 127 
Иванов, Мартин 18 
Иванов, Петър 8 
Иванов, Петър Иванов 8 
Иванова, Огняна 128 
Иванова, Огняна Начева 128 
Игън, Дженифър 62 
Илиев, Атанас 9 
Илиева, Борислава 31 
Илиева, Веселина 81 82 
Илиева, Веселина Георгиева 81 82 
Инджов, Димитър 100 
Йончева, Мария 124 
Йотова, Христина 53 
Кавалова, Ирина 121 
Кантрел, Ребека 77 
Карнеги, Дейл 19 
Касъл, Ричард 63 
Кафтанджиев, Христо 3 
Кацамунски, Йордан 101 
Качармазова, Красимира 17 
Качармазова, Красимира Тодорова 17 
Кенеди, Дъглас 64 
Кийосаки, Ким 20 
Кийосаки, Робърт Т. 20 
Кини, Джеф 115 
Киров, Димитър 41 
Киров, Димитър Георгиев 41 
Киров, Максимилиян 100 
Китипова, Мариана 7 
Китипова, Мариана Георгиева 7 
Кланси, Том 65 
Кларк, Бренда 114 
Клейпас, Лайза 66 
Клеър, Касандра 67 
Клиъри, Бевърли 116 
Кокудева, Петя 117 
Колев, Борис 136 
Колев, Борис Тодоров 136 
Колев, Георги 46 
Костадинов, Костадин 121 
Костов, Георги 100 
Кристи, Агата 68 
Кръстев, Атанас Василев 100 
Кръстев, Стефан 102 
Кръстева, Весела 47 
Кръстева, Весела Георгиева 47 
Кръстева, Невена 83 
Кръстева, Невена Венциславова 83 
Купър, Глен 69 
Купър, Катрин 118 119 120 
Кючуков, Деян 19 
Лазарова, Десислава 109 
Лазарова, Десислава Михайлова 109 
Лазаровски, Адриан 71 
Лазаровски, Адриан Николаев 71 
Лаптев, Веселин 51 
Лаптев, Веселин Иванов 51 
Латева, Екатерина 114 
Латева, Екатерина Иванова 114 
Летол, Рьоне 139 
Ли Хонгджъ 32 
Лилов, Александър 100 
Лилов, Григор 21 
Лилов, Григор Тодоров 21 
Лозанова, Корнелия 123 
Лозев, Георги 70 
Магалинска, Ингрид 121 
Майсторов, Николай 101 
Макариева, Анета 11 
Макнийли, Иън 2 
Макнот, Джудит 71 
Манолов, Валери 121 
Манолова, Мануела 110 
Манушева, Ирина 118 119 120 
Манушева, Ирина Борисова 118 119 120 
Маринина, Александра 72 
Маринов, Александър 113 
Маринов, Руси 22 
Маринова, Надя 28 
Матанова, Ваня 35 
Матанова, Ваня Лукова 35 
Матева, Красимира 20 
Матева, Красимира Иванова 20 
Матова, К. 9 
Меламед, Галина 78 
Меламед, Галина Нисим 78 
Мелтев, Михаил 44 
Мелтев, Михаил Босилков 44 
Мермерски, Йонко 33 
Мермерски, Йонко Христов 33 
Мермерски, Христо 33 
Мермерски, Христо Минков 33 
Мечков, Венелин 68 
Мечков, Венелин Генчев 68 
Миков, Любомир 45 
Миков, Любомир Петров 45 
Милева, Леда 122 
Михайлов, Ивелин 9 
Михайлова, Неза 12 
Михова, Златка 34 
Михова, Златка Михова 34 
Младенов, М. Сл. 46 
Младенов, Максим 46 
Младенова, Дарина 46 
Млодинов, Ленард 11 
Мураками, Харуки 73 
Мурдаров, Владко 89 
Мурдаров, Владко Данаилов 89 
Найденов, Борислав 23 
Найденов, Борислав Иванов 23 
Налбантова, Елена 48 
Налбантова, Елена Колева 48 
Начо Културата 100 
Неделчев, Ради 101 
Николов, Тодор 136 
Николов, Тодор Георгиев 136 
Николова, Ива 74 
Николова, Ива Митева 74 
Николова, Мирослава 122 
Николова, Мирослава Йорданова 122 
Николова, Надя 141 
Нишков, Александър 129 130 131 
Оклър, Сара 123 
Омарчевски, Александър 3 
Павлова, Мария 24 
Павлова, Мария Николова 24 
Панева, Мария 69 
Парижков, Петър 124 
Парижкова, Любомира 124 
Паунова, Вера 67 93 
Пашкулев, Димитър 37 
Пашкулев, Димитър Любенов 37 
Пейруз, Себастиен 139 
Пел, Артър Р. 19 
Пенкова, Бисерка 43 
Пенкова, Бисерка Димитрова 43 
Петков, Найден 101 
Петкова, Елена 23 
Петров, Иван 103 
Петрова, Здравка 72 
Петрова, Здравка Станчева 72 
Петрова, София 116 
Петрова, София Ивайлова 116 
Петрунова, Анелия 98 99 
Попковачева, Мария 18 
Поплилов, Александър 101 
Попнеделева-Генова, Мила 142 
Попов, Константин 47 
Пройков, Венелин 55 111 112 
Пройков, Венелин Йовков 55 111 112 
Пучков, Лев 74 
Пучков, Лев Николаевич 74 
Радев, Боян 100 
Радев, Иван 100 
Радева, Василка 46 
Радева, Милена 58 59 
Радичева, Калина 131 
Райков, Георги 70 
Райкова, Деница 49 56 
Райкова, Диана 52 66 
Райкова, Диана Христова 52 66 
Райли, Матю 75 
Райнов, Богомил Николаев 100 
Райчевски, Стоян 138 
Райчевски, Стоян Чилов 138 
Райчинов, Владимир 84 
Райчинов, Владимир Николаев 84 
Рейбърн, Триша 76 
Рибо, Теодюл 9 
Риърдън, Рик 125 126 
Розова, Надежда 57 
Розова, Надежда Иванова 57 
Ролинс, Джеймс 77 
Русев, Светлин 100 
Русков, Никифор 128 
Ръсел, Рейчъл Рене 127 
Савко, Лилия 36 
Савова, Захарина 10 
Савова, Захарина Ангелова 10 
Савова, Иванка 85 
Савова, Иванка Савова 85 
Саган, Франсоаз 78 
Сата, Прити 37 
Сафон, Карлос Руис 79 80 
Седларски, Теодор 25 
Седларски, Теодор Венков 25 
Семпе, Жан-Жак 55 111 112 
Сен Шама, Беноа дьо 81 82 
Сен Шама, Еманюел дьо 81 82 
Сийгъл, Джан 83 
Силва, Даниъл 84 85 
Скот, Уолтър 128 
Спаркс, Никълъс 86 
Спасов, Орлин 3 
Станимиров, Петър 143 
Станимиров, Петър Георгиев 143 
Станкова, Ирена 38 
Стефанова, Мирела 133 134 
Стийл, Даниел 87 
Стоилов, Васил 101 
Стойков, Иван 14 
Стойков, Ст. 46 
Столарова, Мария 101 
Стоянов, Лъчезар 27 
Стоянов, Лъчезар Стоянов 27 
Странджев, Александър 42 
Странджев, Александър Ив. 42 
Субев, Любомир 36 
Талева, Петя 29 
Танев, Кирил 121 
Терзиева, Маргарита 86 
Терзийски, Калин 105 
Терзийски, Калин Николов 105 
Тодорова, Пламена 121 
Тодорова, Росица 39 
Токораз Исто 106 
Толев, Ваклуш 13 
Томан, Йозеф 88 
Томас, Вивиан 129 130 
Томов, Димитър 138 
Томов, Петър Делчев 104 
Томов, Тома 34 
Тончев, Евгени 141 
Топалов, Олег 121 
Траянов, Валентин 131 
Траянова, Биляна 129 130 131 
Тренев, Иван 107 
Тренев, Иван Александров 107 
Трифоновски, Тома 101 
Троянов, Илия 89 
Уеб, Труди 4 
Улвъртън, Лиза 2 
Уорд, Дж. Р. 90 91 92 93 94 95 
Урумов, Ванко 101 
Фейгън, Тринити 132 
Флеминг, Джон 20 
Хейнс, Елизабет 96 
Хемингуей, Аманда Джейн 83 
Христов, Владимир 30 
Христова, Анна 61 
Христова, Светла 79 80 
Христова, Светла Костова 79 80 
Христовска, Красимира 90 
Христовска, Красимира Любомирова 90 
Христозов, Петър 108 
Цанков, Георги 139 
Цветкашки, Стоян 106 
Цветкова, Милена 3 
Цонев, Никифор 101 
Чайлд, Лий 97 
Чекурова, Галина 30 
Чекурова, Галина Борисова 30 
Чопра, Дийпак 11 
Шагал, Марк 101 
Шарма, Робин 12 
Шарма, Робин С. 12 
Шепард, Сара 133 134 
Шопов, Георги 14 
Шювен, Пиер 139 
Янев, Симеон 48 
Янев, Симеон Янакиев 48 
Янева, Анелия 76 
Янева, Анелия Димитрова 76 
Янсон, Туве 98 99 
Ivanov, Martin 18 
Mikov, Lyubomir 45 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Английският убиец 85 
Античното лечебно изкуство 38 
Атлас на българската литература 1740 - 1877 48 
Без правила 65 
Бизнесът на XXI век 20 
Билки против уроки 6 
Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми 40 
Братството на черния кинжал 90 91 92 93 94 95 
Братята в българската история 138 
Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г. 18 
Веганство 31 
Войник или Упование за обезсърчените 105 
Географски терминологичен речник 136 
Гневът 9 
Големият сблъсък 11 
Град на изгубени души 67 
Градска тарифа 72 
Гражданско право 24 
Две истини и една лъжа 133 
Децата на Просперо 83 
Джак Ричър. Един изстрел 97 
Диабет 30 
Дневникът на един Дръндьо: Горещници 115 
Дневниците на героя 126 
Дневниците на загубенячката 127 
Дуел 21 
Духовните дарове на България 13 
Дъга 124 
Екология и икономика 28 
Емоционални процеси в семейството и системна терапия 34 
Женени до сутринта 66 
Жестокият пръстен 61 
Жестокото присъствие на времето 62 
Заекът и неговата мечта 142 
Защита на българската писменост от преди 870 г. 140 
Знакът на Атина 125 
Играта на ангела 80 
Идеографски диалектен речник на българския език 46 
Изборът 108 
Избрани съчинения 100 101 
Изкуплението на Кирос 132 
Изненадите на малкия Никола 112 
Иновативни модели за управление на общините 14 
Интерактивни стратегически комуникации 22 
История на Европа - ХХ век 137 
История на СДС 07.12.1989 - 07.12.2009 15 
История на съвременна Централна Азия 139 
Как да си повишим хемоглобина 29 
Как да чета бързо и да постигам повече 1 
Кастинг за месия 104 
Кино и електронни медии 44 
Книгата като медия 3 
Кралството на мечтите 71 
Кулинарна библия 141 
Кървавото евангелие 77 
Къщата на тайните 123 
Ледовете се топят 89 
Летящ старт 75 
Лулу 117 
Любов под гибелна звезда 49 
Лятна книга 99 
Малки сладки лъжкини 134 
Малкият Никола пътува 111 
Малкият Никола си има неприятности 55 
Мич и Ейми 116 
Моето бебе ден след ден 36 
Моментът 64 
Моят живот - в интернет 110 
Нация, държава, институции 27 
Невинните 51 
Ниско налягане 52 
Нова институционална икономика 25 
Обвързан 78 
Обратно броене 74 
Общуването като път към успеха 19 
Османска архитектура и изкуство в България 45 
Особени залози 23 
От Александрия до Интернет 2 
Открита пред теб 59 
Отразена в теб 58 
Пепел от чемшир 107 
Пленница на короната 56 
Плодовете и зеленчуците през всички сезони 42 
По пътечките на дъгата 122 
По пътя на маите 70 
Портретът на един шпионин 84 
Празник на буквите с приказни герои за всяка буква от азбуката 121 
Практикум по управление на човешките ресурси 17 
Превенция на стрес и професионално изчерпване 10 
Приказки от оная гора 143 
Приключенията на Джак Бренин 118 119 120 
Приложна психоанализа 8 
Природна медицина през зимата 33 
Проклятието на огледалото 68 
Пътуване с лек багаж 98 
Пътят на щастието 7 
Рай 102 
Рекетьорът 57 
Рецепти за лично щастие и мотивация 5 
Речник на турцизмите в българския език 47 
Роб Рой 128 
Сборник по клинична и консултативна психология 35 
Светлинка в нощта 86 
Сладки приказки 54 
След нас и потоп 88 
Справочник за кандидат-студенти 2013/ 2014 26 
Сребърна вода за здраве 37 
Стенописите на Роженския манастир 43 
Стражи на историята 113 
Стром 81 82 
Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите 16 
Съкровището на антикваря 53 
Сянката на вятъра 79 
Тайната на алхимика 109 
Тайните писма на Монаха, който продаде своето ферари 12 
Тангра 106 
Топлинно стопанство 41 
Третият гроб отсреща 60 
Убийствена жега 63 
Фалун Гонг 32 
Флирт с мрака 96 
Франклин отстъпва на приятел 114 
Хариша в дъждовната гора 130 
Хариша и Анаитис 129 
Хариша Царят на маймуните 131 
Хрониките на Клифтън 50 
Цената на безсмислието 103 
Чарлс Стрийт 44 87 
Черни води 76 
Чесънът - вълшебникът, който може всичко 39 
Ще дойде дяволът 69 
[Триста] 300 гатанки 135 
[Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] [1984] 1Q84 73 
Guinness world records 2008 4 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Адаптация - психологични проблеми - популярна литература 10 
Анемия - рецепти - популярна литература 29 
Архитектура, мохамеданска - България - история 45 
Астрономия - популярна литература 11 
Бизнес - психологични и етични проблеми - популярна литература 20 
Билки - наръчници и ръководства 6 
Билколечение - рецепти 33 
Биоенергетика - учебници за ВУЗ 40 
Биотехнологии - в енергетиката - учебници за ВУЗ 40 
Брутен вътрешен продукт - България - история 18 
Будизъм - наръчници и ръководства 32 
България - външна политика - популярна литература 21 
България - икономика - история 18 
България - история 13 27 
България - история - биографии - енциклопедии 138 
България - история - средни векове 140 
България - обществено управление 16 23 
Българска литература - история - 1740 - 1877 - справочници 48 
Български език - диалекти - речници 46 
Български език - речници, терминологични 136 
Български език - чужди думи - речници 47 
Вегетарианска храна - рецепти - популярна литература 31 
Вегетарианство - рецепти - популярна литература 31 
Взаимоотношения - психология и поведение - етични проблеми 12 
География - терминология - речници 136 
Геополитика - Централна Азия 139 
Готварство - рецепти - енциклопедии 141 
Готварство - рецепти - популярна литература 39 
Гражданско право - България - учебници за ВУЗ 24 
Джамии - България - история 45 
Диабет - наръчници и ръководства 30 
Договори - България - законодателни и директивни материали 16 
Духовна култура - философия 13 
Европа - история, нова и най-нова - учебници за ВУЗ 137 
Екология - социално-икономически проблеми 28 
Електронни медии - учебници за ВУЗ 44 
Емоции - психология - популярна литература 7 
Енергийни източници, възобновяеми - учебници за ВУЗ 40 
Енциклопедии, общи 4 
Задължения - България - законодателни и директивни материали 16 
Залог - България - законодателни и директивни матерали 23 
Зеленчуци - запазване и преработка - наръчници и ръководства 42 
Изобразително изкуство, мохамеданско - България - история 45 
Икономически науки - теория - учебници за ВУЗ 25 
Икономическо поведение - популярна литература 20 
Интернет - социологични и културологични проблеми 22 
Информационни и комуникационни технологии - социологични проблеми 22 
Исторически личности - България - биографии - енциклопедии 138 
Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ 17 
Кино и медийни индустрии - учебници за ВУЗ 44 
Клинична психология, консултативна - конференции 35 
Книга - социологични проблеми 3 
Книгознание - социологични проблеми 3 
Колекционери, български - на живопис - интервюта 100 
Комуникация - психологични проблеми - популярна литература 19 
Комуникация - социологични проблеми 22 
Космология - популярна литература 11 
Култура - история 2 
Кърмачета - грижи и хигиена - наръчници и ръководства 36 
Кърмачета - отглеждане - наръчници и ръководства 36 
Кърмачета - хранене - наръчници и ръководства 36 
Лечебна физкултура - Китай - наръчници и ръководства 32 
Лечебно хранене - рецепти - популярна литература 29 
Литературоведи, български - биографии 48 
Личност - психология - популярна литература 5 7 12 
Магични ритуали и обреди - наръчници и ръководства 6 
Маи - история, религия и култура 70 
Манастири, български - стенописи 43 
Медитация - наръчници и ръководства 32 
Медицина, антична - биографии 38 
Местно управление - България 14 
Надписи, древнобългарски - история 140 
Народна медицина - рецепти 33 
Народна медицина - рецепти - популярна литература 39 
Наука - история 2 
Национален въпрос - България - философско-исторически изследвания 27 
Нация, българска - философско-исторически изследвания 27 
Облигационно право - България 16 
Общини - България - управление и организация 14 
Писатели, български - биографии 48 
Писменост - България - история 140 
Плодове - запазване и преработка - наръчници и ръководства 42 
Поведение - в обществото - популярна литература 19 
Поведение - етични проблеми - популярна литература 12 
Поведение - психология - популярна литература 5 9 
Поети, български - биографии 48 
Познание - теория - история 2 
Политически партии и движения - България - история 15 
Предприемачество - популярна литература 20 
Престъпление и престъпници - България - популярна литература 21 
Природа и общество - социално-икономически проблеми 28 
Психоанализа - направления, школи и разновидности - енциклопедии 8 
Психоанализа - популярна литература 9 
Психология - на личността - популярна литература 9 
Психотерапия - на семейните отношения - популярна литература 34 
Психотерапия - направления, школи и разновидности - енциклопедии 8 
Психотерапия - принципи, типове и действие - енциклопедии 8 
Рекорди - енциклопедии 4 
Религии - в България - история 13 
Религия и наука - популярна литература 11 
СДС - история - дейци 15 
Семейство и брак - психология - популярна литература 34 
Сребърна вода - наръчници и ръководства 37 
Средства за масова информация - социология 3 
Стенописи - Роженски манастир 43 
Стрес - психологични проблеми - популярна литература 10 
Студенти - приемане във ВУЗ 26 
Тероризъм - България - популярна литература 21 
Топлообмен и топлопренасяне - учебници за ВУЗ 41 
Топлотехника - учебници за ВУЗ 41 
Трудови ресурси - организация и управление - учебници за ВУЗ 17 
Университети - България - справочници 26 
Успех - психологични проблеми - популярна литература 19 
Философия, религиозна - в България 13 
Фитотерапия - наръчници и ръководства 39 
Хидротерапия - наръчници и ръководства 37 
Хранене - хигиена - рецепти 33 
Храни - рецепти - енциклопедии 141 
Художници, български - биографии 101 
Централна Азия - държави - история 139 
Чесън - лечебно действие - рецепти 39 
Четене - социологични проблеми 3 
Четене - техника - наръчници и ръководства 1 
Чужди думи - в българския език - речници 47 
Щастие - популярна литература 5 7 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абаджиев, Петко Стефанов (28.2.1913 - 2006) 101 
Александров, Здравко (9.3.1911 - 16.12.1998 ) 101 
Баев, Георги Димитров (9.11.1924 - 18.2.2007) 101 
Богданов, Иван (3.5.1910 - 6.8.1992) 27 
Божков, Атанас Димитров (15.3.1929 - 12.3.1995) 100 
Борисов, Борислав Димитров (11.2.1957) 14 
Ботева, Донка (22.9.1948) 15 
Братанов, Янко Иванов (10.6.1952) 100 
Бурдон, Ален (д-р) 70 
Буюклийски-Мичи, Димитър Кирилов (7.9.1943) 101 
Вачкова, Елизабета Кирилова 17 
Вълнарова-Оцетова, Олга Петрова (3.7.1918) 101 
Гайдаров, Любен Тодоров (12.7.1906 - 2004 ) 101 
Госини, Рьоне (14. 8. 1926 - 5. 11. 1977) 55 111 112 
Грегъри, Филипа (1954) 56 
Дабов, Николай Тимофеев (11.4.1936) 101 
Диамандиев, Светослав Димитров (1936) 140 
Дибън, Деймиън (23.12.1965) 113 
Дочев, Петър (П.Д.Стоев) (6.10.1934 - 9.9.2005) 101 
Игън, Дженифър (1962) 62 
Инджов, Димитър (1963) 100 
Карнеги, Дейл (1888 - 1955) 19 
Кацамунски, Йордан Парашкевов (30.5.1943) 101 
Качармазова, Красимира Тодорова 17 
Кенеди, Дъглас (1955) 64 
Кийосаки, Робърт Т. 20 
Кини, Джеф 115 
Киров, Димитър Георгиев (21.2.1944) 41 
Китанчев, Трайко Цветков (Даскалетина) (1858-1895) 27 
Клейпас, Лайза 66 
Клиъри, Бевърли (1916) 116 
Кръстев, Атанас Василев (17.9.1922 - 25.11.2003) 100 
Лилов, Александър Василев (31.8.1933 - 20.7.2013) 100 
Майсторов, Николай Лазаров (7.8.1943) 101 
Миков, Любомир Петров 45 
Милева, Леда (5.2.1920 - 5.2.2013) 122 
Мураками, Харуки (1949) 73 
Неделчев, Ради Неделчев (1.4.1938) 101 
Петков, Найден Стефанов (16.5.1918 - 2.12.1989) 101 
Петрунова, Анелия (1977) 98 
Поплилов, Александър(А.П.Йончев)(12.5.1916 - 2001) 101 
Радев, Боян (Б. Р. Александров) (25.2.1942) 100 
Радев, Иван (И. Р. Русев)(6.1.1921 - 2009) 100 
Райков, Георги (д-р) 70 
Райнов, Богомил Николаев (19.6.1919 - 8.6.2007) 100 
Рейбърн, Триша 76 
Риърдън, Рик (1964) 126 
Русев, Светлин (Св. Р. Вълчев)(14.6.1933) 100 
Саган, Франсоаз (1935 - 2004) 78 
Сафон, Карлос Руис (1964) 79 80 
Седларски, Теодор Венков 25 
Семпе, Жан-Жак (17. 8. 1932) 55 111 112 
Сен Шама, Беноа дьо (1970) 81 82 
Сен Шама, Еманюел дьо (1973) 81 82 
Скот, Уолтър (1771 - 1832) 128 
Стоилов, Васил (В. С. Антонов)(29.2.1904-3.2.1990) 101 
Столарова-Калчева, Мария Стефанова (1.10.1925) 101 
Стоянов, Лъчезар 27 
Тренев, Иван (2.11.1931) 107 
Трифоновски, Тома Ахил (17.2.1939 - 27.12.2010) 101 
Троянов, Илия (1965) 89 
Урумов, Ванко Георгиев (21.12.1941) 101 
Фейгън, Тринити 132 
Целз, Авъл Корнелий (25 г.пр.н.е. - 50 г.сл.н.е.) 38 
Цонев, Никифор(Н.Ц.Никифоров)(9.10.1928- 8.8.2003) 101 
Шарма, Робин С. 12 
Янсон, Туве (9.8.1914 - 27.6.2001) 98 99 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азия 139 
Бургас 21 
България 13 14 15 16 18 21 23 26 27 43 45 48 138 140 
Гватемала 70 
Древен Рим 38 
Европа 137 
Кавказ 139 
Казахстан 139 
Кашмир 139 
Киргизстан 139 
Латинска Америка 70 
Мексико 70 
Никарагуа 70 
Роженски манастир 43 
Самарканд, Узбекистан 139 
Сарафово 21 
Таджикистан 139 
Туркменистан 139 
Узбекистан 139