Общ отдел

- 1 -

РВ/061.22/Г 23ЦБ 35831

Гарабедян, Агоп Гарабед и др.

   Дружба Родина : Спомени за бъдещето / Агоп Гарабедян и др ; Предг. Георги Марков, Зоя Начева . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2009 . - 480 с. , 2 л. снимки ; 23 см . -  (Библ. Българска вечност ; 88)

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с. : А. Маринов, А. Митушев, В. Балканска, В. Пачилов, В. Болярова, Г. Бакалов, Г. Марков, Г. Пашов, Д. Димитров, Д. Севов, Д. Дойнов, Е. Калинова, Ж. Сахатчиев, З. Маринов, З. Начева, И. Ангелова, И. Баева, Й. Иванова, К. Ушев, Л. Спасов, М. Стоянова, Н. Петрова, Н. Дамянов, О. Загоров, П. Колев, П. Митев, П. Павлов, С. Казанджиев, С. Михайлов, С. Райчевски, Х. Матанов. - Изд. на БАН. Институт по история, Институт по балканистика, Институт по социология, СУ "Св. Климент Охридски". Ист. фак., Център за изследвания на българите. - Дружба "Родина" - идея за възраждане на българския дух / Зоя Начева ; Текст и на англ. ; Библиогр. с. 457 - 458.

   ISBN 978-954-378-052-5 (Тангра ТанНакРа)

  

Сист. No: 36044

- 2 -

РВ/001.9/К 44ЦБ 35985

Каръл, Лий

   Крион : Кн. 1 - / Лий Каръл . - София : Аратрон, 2003 - . - 20 см . -  (Сер. Послания от Космоса)

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с.

   Кн. 1.. Финалната епоха (Нова информация за вътрешния мир) : Предадени чрез ченълинг учения, споделени с любов /  Предг.  Барбра Дилънджър ; Прев. от англ.  Маргарита Спасова . - 2003 . - 200 с.

   

   ISBN 978-954-626-198-4  (кн. 1)

  

Сист. No: 36256

- 3 -

РВ/001.9/К 44ЦБ 35988

Каръл, Лий

   Крион : Кн. 1 - / Лий Каръл . - София : Аратрон, 2003 - . - 20 см . -  (Сер. Послания от Космоса)

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с.

   Кн. 2.. Не мисли като човек : Получени чрез ченълинг отговори на някои основни въпроси /  Предисл. от  Сюзан Коников ; С предг. от авт.   ; Прев. от англ.  Маргарита Спасова . - 2004 . - 331 с.

   

   ISBN 954-626-209-9  (кн. 2)

   ISBN 978-954-626-209-7  (кн. 2)

  

Сист. No: 36257

- 4 -

РВ/001.9/К 44ЦБ 36073

Каръл, Лий

   Крион : Кн. 1 - / Лий Каръл . - София : Аратрон, 2003 - . - 20 см . -  (Сер. Послания от Космоса)

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с.

   Кн. 11.. Повдигане на завесата /  Прев. от англ.  Цветан Убенов . - 2010 . - 402 с.

   

   ISBN 978-954-626-324-7 (кн. 11)

  

Сист. No: 36374

- 5 -

ДБ/001.9/К 53ЦБ 35968

Кийн, Лесли

   НЛО : Свидетелства на генерали, пилоти и правителствени лица / Лесли Кийн ; Прев. от англ. Димитър Добрев ; Предг. Джон Подеста . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 376 с. : с ил., 4 л. : със снимки ; 21 см . -  (Сер. Загадки)

   Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1075-5 

  

Сист. No: 36231

- 6 -

РВ/001.9/М 55ЦБ 36077

Миланов, Милан А.

   Тайните подземия на България : Ч. 1 - / Милан А. Миланов . - София : Везни-4, 2008 - . - 21 см

   

   Ч. 8.. Календарът на маите не завършва през 2012 година. Бог Тангра. Скалните ниши. Договор с извънземните. Разгадани чудеса . - [2011] . - 326 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9977-48-6  (т. 8)

  

Сист. No: 36378

- 7 -

СФ/001(497.2)(092)/М 74ЦБ 35825

Михайлов, Любомир Иванов

   Бележити българи на съвременна България : [Справ.] / Любомир Михайлов ; С предг. от авт.  . - В. Търново : Висша книжовна школа Сириус-4, 2012 . - 456 с. : с портр. ; 21 см

   С предг. и на англ. - С ист. справки и за ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ; ВУ по застраховане и финанси ; Унив. Проф. д-р Асен Златаров и Химикотехнол. и металургичен унив. - На гърба на кн. : Бележити българи на съвр. България 1.

   ISBN 978-954-8582-35-3 

  

Сист. No: 36038

- 8 -

Ч1/001.89/С 75ЦБ 35940

Стефанов, Нако Райнов

   Иновационното развитие на страните от Източна Азия : Япония, Република Корея и Китай / Нако Стефанов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 176 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 167 - 172.

   ISBN 978-954-321-964-3 

  

Сист. No: 36176

Философия

- 9 -

ДБ/159.922.1/А 82ЦБ 35809

Аргов, Шери

   Защо мъжете се женят за кучки : Нови 75 доказателства, че силната жена остава в мъжките сърца, а доброто момиче - с пръст в уста / Шери Аргов ; Прев. от англ. Невена Нанчева . - София : AMG Publishing, 2010 . - 220 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-26-4 (Ей Ем Джи Пъблишър)

  

Сист. No: 36022

- 10 -

РВ/159.961/В 19ЦБ 36056

Ван Хелсинг, Ян и др.

   Третата световна война : Сто ясновидци разкриват в своите видения събития от близкото бъдеще / Ян Ван Хелсинг, Франц Фон Щайн ; Прев. от нем. Антонио Маринов ; Ред. Йордан Димитров . - София : Дилок, 2012 . - 416 с. : с ил. ; 21 см

   Ян Ван Хелсинг е псевд. на Ян Удо Холей. - Съдържа Списък на цитираните в кн. ясновидци. - Библиогр. с. 407 - 414.

   ISBN 978-954-2902-12-6 

  

Сист. No: 36357

- 11 -

ДБ/159.922.1/Р 52ЦБ 35815

Ренар, Лариса

   Изворът на женската сила / Лариса Ренар ; Прев. [от рус.] Светла Евстатиева . - София : Кръгозор, 2009 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-191-4 

  

Сист. No: 36028

- 12 -

ДБ/159.922.1/Ф 73ЦБ 35808

Фостър, Джулиана

   Мъжете не стават за нищо : Голата истина за силния пол / Джулиана Фостър ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - [София] : Skyprint, 2010 . - 199 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-390-066-4 (Скайпринт)

  

Сист. No: 36021

- 13 -

ДБ/159.922/Х 38ЦБ 35989

Хей, Луиз Л.

   Вярвай в себе си! : Уверените жени могат всичко / Луиз Л. Хей ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова-Неделчева . - София : Слънце, 2010 . - 160 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Енергия на душата)

   

   ISBN 978-954-742-112-7 

  

Сист. No: 36261

- 14 -

РВ/159.923/Х 49ЦБ 36035

Хил, Наполеон

   Да прецакаш дявола : Тайната за постигане на свобода и успех / Наполеон Хил ; Ред. и комент. от Шарън Лехтър ; Прев. [от англ.] Силвия Пешева . - София : AMG Publishing, 2011 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-37-0 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 36336

- 15 -

Ч1/159.922.4/Х 78ЦБ 35810

Христов, Ивайло

   Българинът в глобалния свят : Медиите и нац. ни идентичност от края на ХХ и началото на ХХI в. / Ивайло Христов . - София : ЗОВ, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия и с. 219 - 221.

   ISBN 978-954-8772-23-5 

  

Сист. No: 36023

- 16 -

Ч1/159.925/Ш 43ЦБ 35939

Шварц, Теодор

   Физиогномика : Тайните на човешкото лице / Теодор Шварц ; Прев. [от рус.] Любомир Чолаков . - София : НСМ Медиа, 2011 . - 166 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9913-10-1 

  

Сист. No: 36174

Религия. Теология

- 17 -

Ч1/297/Т 86ЦБ 35993

Троева, Евгения Петкова

   Религия, памет, идентичност: Българите мюсюлмани / Евгения Троева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 187 с., 1 л. цв. снимки ; 21 см

   С рез. на англ. - Изд. на БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. с. 159 - 179.

   ISBN 978-954-322-425-8 

  

Сист. No: 36267

Обществени науки

- 18 -

ДБ/327.84/Ф 49ЦБ 35812

Ким Филби в спомените на генерал Тодор Бояджиев  / Тодор Костов Бояджиев . - София : СиВас Консултинг, 2012 . - 272 с., 12 л. : със снимки, факс. ; 22 см . -  (Библ. Световният гамбит)

   

   ISBN 978-954-92768-6-2 

  

Сист. No: 36025

- 19 -

Ч1/351.75:343.1(497.2)(094.4)/Б 92ЦБ 35996
 България. Закони и др. п. 

   Наказателен кодекс : [Сб. нормат. актове] . - София : Солотон, 2011 . - 196 с. ; 21 см . -  (Юридическа библ.)

   Съдържа : Закон за изм. и доп. на Наказателния кодекс.

  

Сист. No: 36270

- 20 -

РВ/331.2/Б 92ЦБ 36080

България. Закони и др. п.

   Управление на възнагражденията / Божидар Каменов ; Предг. Таня Бояджиева . - София : Ciela, 2011 . - 136 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0995-1 (Сиела)

  

Сист. No: 36381

- 21 -

Ч1/37.03/Г 70ЦБ 35806

Господинов, Владислав Динков

   (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите / Владислав Господинов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 248 с. ; 22 см

   Рез. на англ., рус., нем. и фр. - Библиогр. с. 215 - 219.

   ISBN 978-954-321-951-3 

  

Сист. No: 36019

- 22 -

ДБ/321.64(430)/И 63ЦБ 35814

Инграо, Кристиан

   Черните ловци : Бригадата Дирлевангер / Кристиан Инграо ; Прев. от фр. Галина Меламед . - София : Фама, 2012 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-431-1 

  

Сист. No: 36027

- 23 -

Ч1/347.9/И 85ЦБ 35994

Йотов, Борислав Генов

   Прокуратурата в Република България : Структура, функции, компетентност и правомощия на прокурора. Обвинителен акт и обвинителна реч. Протест на прокурора. Действия на прокурора по вътрешно убеждение / Борислав Йотов . - София : Фенея, 2010 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 192.

   ISBN 978-954-9499-42-1 

  

Сист. No: 36268

- 24 -

РВ/323(497.2)(092)/Л 58ЦБ 36072

Лилов, Григор Тодоров

   Топсекрет: Операция Президент / Григор Лилов . - София : Кайлас, 2012 . - 368 с. ; 20 см

   На кор. загл. : Top secret: Операция Президент.

   ISBN 978-954-92098-7-7 

  

Сист. No: 36373

- 25 -

Ч1/347.78/М 28ЦБ 35995

Манчев, Ангел Стефанов

   Авторско право. Договори / Ангел Манчев ; Предг. Георги Саракинов . - София : Ciela, 2012 . - 264 с. ; 21 см . -  (Поредица Издателско право ; [1])

   С рез. на бълг. и англ.

   ISBN 978-954-28-1054-4 (Сиела)

  

Сист. No: 36269

- 26 -

Ч1/364.07/С 37ЦБ 35816

Симеонова, Росица Илиева

   Ръководство и култура в организациите за социална работа / Росица Симеонова . - София : Ибис, 2011 . - 240 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Съдържа : Въпросници за проучване на орг. култура и стил на ръководство. - Библиогр. под линия и с. 225 - 228.

   ISBN 978-954-9321-68-5 

  

Сист. No: 36029

- 27 -

Ч1/32(81)/Ш 85ЦБ 35813

Шопов, Кирил

   Бразилия от Кастело Бранко до Дилма Русев : Външна политика и вътрешен напредък / Кирил Шопов ; Предг. Румен Стоянов ; Рец. Нина Дюлгерова, Владимир Чуков, Желязко Стоянов . - София : Рива, [2011] . - 240 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и Сравн. правопис на някои думи в португ. и бразил. португ. ; Държ. глави на Бразилия ; Биогр. данни за участници в полит., дипломатическата и икон. дейност на Бразилия. - Библиогр. с. 224 - 232. - Рез. на бразил.

   ISBN 978-954-320-372-7 

  

Сист. No: 36026

Математика. Естествени науки

Медицина

- 28 -

РВ/613.3/Б 28ЦБ 36055

Батманжелидж, Ферейдун

   Лечение на болките в ставите и гърба чрез пиене на вода / Ф. Батманжелидж ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] и ред. Лиляна Стоянова . - [София] : Здраве и щастие, 2009 . - 116 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9356-86-1 

  

Сист. No: 36356

- 29 -

РВ/613.3/Б 28ЦБ 36057

Батманжелидж, Ферейдун

   Водата - натурално лекарство срещу затлъстяването, рака и депресията / Ф. Батманжелидж ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] и ред. Лиляна Стоянова . - [София] : Здраве и щастие, 2009 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   Кор. загл. : Водата - натурално лекарство срещу затлъстяване, рак, диабет и депресия.

   ISBN 978-954-9356-81-6 

  

Сист. No: 36358

- 30 -

РВ/615.015/Б 85ЦБ 36054

Буле, Жак

   Речник по хомеопатия : Основи на хомеопатията. Заболявания и лекарства. Съветите на лекаря. Казуси / Жак Буле ; Прев. от фр. Юлияна Душева, Петьо Ангелов . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2012 . - 576 с. ; 22 см

   Съдържа : Речник А - Я ; Лекарства A - Z ; Домашна хомеопатична аптечка ; Задължителни лекарства за домашната аптечка. На загл. с. отбелязано ново доп. изд.

   ISBN 978-954-321-979-7 

  

Сист. No: 36355

- 31 -

РВ/613/Л 80ЦБ 36074

Лойд, Алекс и др.

   Лечебният код : Как да решим здравословните и личните си проблеми / Алекс Лойд, Бен Джонсън ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 287 с. ; 20 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1019-9 

  

Сист. No: 36375

- 32 -

РВ/615.89/М 49ЦБ 36039

Мермерски, Христо Минков и др.

   Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина : Т. 1 - 2 / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - 9. доп., разш. и напълно прераб. изд. . - София : Интерюнивърсити - Мермерски, 2011 . - 20 см

   Съдържа и Списък с имената и телефонните номера на лечителите и хората, които са се излекували от дадено заболяване.

   Т. I. . - 953 с.

   

   ISBN 978-954-92301-3-0 (т. 1)

  

Сист. No: 36340

- 33 -

РВ/615.89/М 49ЦБ 36044

Мермерски, Христо Минков и др.

   Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина : Т. 1 - 2 / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - 9. доп., разш. и напълно прераб. изд. . - София : Интерюнивърсити - Мермерски, 2011 . - 20 см

   Съдържа и Списък с имената и телефонните номера на лечителите и хората, които са се излекували от дадено заболяване.

   Т. II. . - 957 с.

   

   ISBN 978-954-92301-4-7 (т. 2)

  

Сист. No: 36345

- 34 -

РВ/615.82(035)/О-90ЦБ 36038

Отец Джошуа

   Лечение чрез енергийни точки : [Наръчник] / Отец Джошуа ; Прев. от англ. Александра Павлова . - София : Intense, 2011 . - 120 с. : със сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-783-147-6 (Интенс)

  

Сист. No: 36339

Приложни науки. Техника

- 35 -

СФ/657/Е 67ЦБ II 2445

Енциклопедия по счетоводство  : Т. І - /  Науч. ред. Стоян Дурин, Живко Б. Бонев . - София : Делова седмица Консулт, 2009 - . - 28 см

   

   Т. ІI.. Л - Я / Васил Божков, и др. . - 2011 . - 312 с.

   Други авт. : В. Божков, В. Райчев, Г. Илиев, Д. Дурина, Е. Рангелов, И. Дочев, И. Златков, Л. Дончева, Н. Костова, Р. Колева, С. Трифонова, С. Стоянов, Т. Рупска, Х. Колева.

   ISBN 978-954-91950-5-7  (т. 2)

  

Сист. No: 36173

Селско стопанство

- 36 -

РВ/633.3/И 52ЦБ 36079

Илиева, Борислава

   Нахут / Борислава Илиева . - София : Колхида, 2012 . - 68 с. ; 20 см

   С Азб. индекс на рецептите.

   ISBN 978-954-672-156-3 

  

Сист. No: 36380

- 37 -

РВ/631.8/К 86ЦБ 36041

Костадинова, Светла

   Справочник за торове с микроелементи / Светла Костадинова ; Рецензент Стефан Горбанов . - [София] : Еньовче, 2011 . - 208 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 199 - 206.

   ISBN 978-954-8372-20-6 

  

Сист. No: 36342

Изкуства

- 38 -

Ч1/747.017/Ц 36ЦБ 35821

Цветопсихология и интериор  /  Ред. Марта Сератс, Стефан Илиев ; Худож. ред. Мирея Касановас Солей ; Прев. Веселина Илиева . - София : Книгомания, 2011 . - 191 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8432-07-8 

  

Сист. No: 36034

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

- 39 -

ДБ/820-31/Б 31, РВ/820-31/Б 31ЦБ 35960

Бегшоу, Луиз

   Желание : Роман / Луиз Бегшоу ; Прев. от англ. Валерия Лозева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1063-2 

  

Сист. No: 36222

- 40 -

РВ/820(73)-31/Б 90ЦБ 36066

Бушнел, Кандис

   Лятото и градът : [Дневниците на Кари Брадшоу - 2] : [Роман] / Кандис Бушнел ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2011 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-261-4 

  

Сист. No: 36367

- 41 -

РВ/840-31/Г 14ЦБ 36053

Гавалда, Анна

   Заедно, това е : Роман / Анна Гавалда ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - 2. изд. . - София : Унискорп, 2012 . - 592 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературни звезди)

   ISBN 978-954-330-327-4 е на кн. Един прекрасен ден / А. Гавалда, 2011.

   ISBN 978-954-330-327-4 (сгрешен)

  

Сист. No: 36354

- 42 -

РВ/820(73)-31/Г 50ЦБ 36064

Гифин, Емили

   Въпросите на сърцето : [Роман] / Емили Гифин ; Прев. [от англ.] Мария Неделева . - София : ИнфоДАР, 2012 . - 461 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-761-505-2 

  

Сист. No: 36365

- 43 -

РВ/820(73)-31/Г 50ЦБ 36069

Гифин, Емили

   Нещо назаем / Емили Гифин ; Прев. [от англ.] Мария Неделева . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-761-482-6 

  

Сист. No: 36370

- 44 -

РВ/820(73)-31/Г 63ЦБ 36036

Голдбърг, Лий

   Г-н Монг и мръсното ченге : [Криминален роман] / Лий Голдбърг ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Intense, 2011 . - 328 с. ; 20 см . -  (Поредица Монк)

   По телевизионната поредица, създадена от Анди Брекман.

   ISBN 978-954-783-146-9 (Интенс)

  

Сист. No: 36337

- 45 -

РВ/820(73)-31/Г 63ЦБ 36037

Голдбърг, Лий

   Г-н Монг и златната треска : [Криминален роман] / Лий Голдбърг ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Intense, 2011 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Монк)

   По телевизионната поредица, създадена от Анди Брекман.

   ISBN 978-954-783-152-0 (Интенс)

  

Сист. No: 36338

- 46 -

РВ/820(73)-31/Д 37ЦБ 36046

Делински, Барбара

   Бягството : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 368 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1066-3 

  

Сист. No: 36347

- 47 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 36052

Джоунс, Даринда

   Вторият гроб отляво : [Роман] / Даринда Джоунс ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Ибис, 2012 . - 303 с. ; 21 см . -  ([Поредица Чарли Дейвидсън] ; Кн. 2)

   На загл. с. : Кн. 2.

   ISBN 978-954-9321-94-4 

  

Сист. No: 36353

- 48 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 36068

Дивър, Джефри Уилдс

   Твоята сянка : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : Ера, 2012 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   

   ISBN 978-954-389-202-0 

  

Сист. No: 36369

- 49 -

РВ/820-31/Д 83ЦБ 36045

Дохърти, Пол К.

   Песента на тъмния ангел : [Роман] / Пол Дохърти ; Прев. [от англ.] Борислава Велкова ; Худож. Христо Хаджитанев . - София : Еднорог, 2011 . - 256 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Средновековни загадки)

   

   ISBN 978-954-365-103-0 

  

Сист. No: 36346

- 50 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 36049

Клейпас, Лайза

   Любов на разсъмване : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2012 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   

   ISBN 978-954-9625-85-1 

  

Сист. No: 36350

- 51 -

ДБ/820(73)-31/К 84, РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 35961

Конъли, Майкъл

   Падане : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2012 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-298-3 

  

Сист. No: 36219

- 52 -

РВ/820(73)-31/Л 63ЦБ 36062

Линдзи, Джоана

   Пленници на страстта : [Роман] / Джоана Линдзи ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-320-4 

  

Сист. No: 36363

- 53 -

РВ/820-31/М 28ЦБ 36065

Мантел, Хилари

   Вълци : [Ист. роман] / Хилари Мантел ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2012 . - 656 с. ; 22 см

   Кн. е носител на наградата "Букър" 2009 и отличена с наградата за ист. романи "Сър Уолтър Скот".

   ISBN 978-954-365-104-7 

  

Сист. No: 36366

- 54 -

РВ/882-054.7-1/-9/Н 12ЦБ 36078

Набоков, Владимир Владимирович

   Прозрачни неща : [Роман] / Владимир Набоков ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2011 . - 127 с. ; 21 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-010-9 

  

Сист. No: 36379

- 55 -

РВ/894.35-4/П 16ЦБ 36063

Памук, Орхан

   Наивният и сантименталният писател / Орхан Памук ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска ; Худож. Христо Хаджитанев . - София : Еднорог, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-105-4 

  

Сист. No: 36364

- 56 -

ДБ/820/899-32/Р 23ЦБ 35966

Разкази за любов от знаменити писатели  /  Състав. Мария Коева ; Прев. Богдан Русев и др . - София : Фама, 2011 . - 392 с. ; 22 см

   Др. прев. : В. Молев, Г. Славов, Л. Минкова, Л. Люцканов, М. Загорчев, М. Коева, П. Боянов, С. Флорин. - Съдържа разкази на Стендал, П. Мериме, Едгар По, М. Твен, Г. Мопасан, О. Уайлд, Д. Джеръм, А. Чехов, Саки, У. Моъм, Г. Аполинер, А. Мороа, М. Булгаков, Ф. Фицджералд, И. Уо, Е. Станев, У. Сароян, Б. Виан, Ч. Буковски, Ф. Саган.

   ISBN 978-954-597-407-6 

  

Сист. No: 36228

- 57 -

РВ/820-31/Р 27ЦБ 36050

Райди, Джейми

   Любовта е опиат : [Роман] / Джейми Райди ; Прев. [от англ.] Албена Черелова-Желева . - София : Intense, 2011 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-138-4 (Интенс)

  

Сист. No: 36351

- 58 -

РВ/830-31/Р 51ЦБ 36040

Ремарк, Ерих Мария

   Триумфалната арка : [Роман] / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Невяна Розева . - София : Фама, 2011 . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-394-9 

  

Сист. No: 36341

- 59 -

РВ/840-31/С 13ЦБ 36051

Саган, Франсоаз

   Разхвърляното легло : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Елка Лазарова . - София : Фама, 2012 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597-408-3 

  

Сист. No: 36352

- 60 -

ДБ/820-31/С 40ЦБ 35964

Скот, Пол

   Перла в короната : [Роман] / Пол Скот ; Прев. от англ. Иванка Томова . - 2. изд. . - София : Апостроф, 2012 . - 516 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2958-50-5 

  

Сист. No: 36226

- 61 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 36059

Спаркс, Никълъс

   Пристан за двама : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - София : Ера, 2012 . - 335 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-142-9 

  

Сист. No: 36360

- 62 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 36067

Стийл, Даниел

   Втори шанс : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2011 . - 240 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   

   ISBN 978-954-655-302-7 

  

Сист. No: 36368

- 63 -

РВ/820(73)-31/С 89ЦБ 36058

Суейн, Джеймс

   Смешни пари : [Роман] / Джеймс Суейн ; Прев. от англ. Валери Шварц . - София : Панорама груп ЕООД, 2011 . - 336 с. ; 21 см . -  ([Поредица Романи за Тони Валънтайн])

   

   ISBN 978-954-867-216-0 

  

Сист. No: 36359

- 64 -

РВ/820(73)-31/С 89ЦБ 36060

Суейн, Джеймс

   Залог за глупаци : [Роман] / Джеймс Суейн ; Прев. от англ. Валери Шварц . - София : Панорама груп ЕООД, 2011 . - 312 с. ; 21 см . -  ([Поредица Романи за Тони Валънтайн])

   На загл. с. изд. е Панорама груп ООД.

   ISBN 978-954-867-217-7 

  

Сист. No: 36361

- 65 -

РВ/820(73)-31/С 89ЦБ 36061

Суейн, Джеймс

   Среднощен скитник : [Роман] / Джеймс Суейн ; Прев. от англ. Михаил Конярски . - София : Панорама груп ЕООД, 2011 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8672-15-3 

  

Сист. No: 36362

- 66 -

ДБ/820-31/У 67ЦБ 35962

Уо, Ивлин

   Елена : [Роман] / Ивлин Уо ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2012 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-106-1 

  

Сист. No: 36224

- 67 -

ДБ/820-31/У 67ЦБ 35963

Уо, Ивлин

   Упадък и падение : [Роман] / Ивлин Уо ; Прев. от англ. Зорница Христова . - София : Колибри, б. г. . - 208 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   

   ISBN 978-954-529-930-8 

  

Сист. No: 36225

- 68 -

РВ/820(73)-31/Ф 47ЦБ 36075

Фийст, Реймънд Е. и др.

   Сага за империята : [Роман] : [Кн.] 1 - / Реймънд Фийст, Джани Вурц . - София : Бард, 2012 - . - 21 см

   

   [Кн.] 1.. Дъщеря на империята /  Прев. [от англ.]  Красимир Вълков . - 432 с.

   

   ISBN 978-954-655-288-4 (кн. 1)

  

Сист. No: 36376

- 69 -

РВ/820(73)-31/Ф 47ЦБ 36076

Фийст, Реймънд Е. и др.

   Сага за империята : [Роман] : [Кн.] 1 - / Реймънд Фийст, Джани Вурц . - София : Бард, 2012 - . - 21 см

   

   [Кн.] 2.. Слуга на империята /  Прев. [от англ.]  Валерий Русинов . - 720 с.

   

   ISBN 978-954-655-301-0 (кн. 2)

  

Сист. No: 36377

- 70 -

РВ/820(73)-31/Х 25ЦБ 36043

Хана, Кристин

   Палитра от чувства : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. [от англ.] Мария Савова . - София : Kalpazanov, 2011 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Избрани романи)

   На кор. ISBN 978-954-17-0255-0 е грешен.

   ISBN 978-954-17-0265-9 (Калпазанов)

  

Сист. No: 36344

- 71 -

ДБ/894.35-31/Ш 41ЦБ 35992

Шафак, Елиф

   Чест : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. [от англ.] Емилия Л. Масларова . - София : Егмонт България, 2012 . - 432 с. ; 23 см

   Оригин. ез. на кн. е англ.

   ISBN 978-954-27-0756-1 

  

Сист. No: 36266

Българска художествена литература

- 72 -

РВ/886.7-31/А 51ЦБ 36070

Алексиева, Елена Алексиева

   Нобелистът : [Роман] / Елена Алексиева . - София : Ciela, 2011 . - 395 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1015-5 (Сиела)

  

Сист. No: 36371

- 73 -

РВ/886.7-31/Б 34ЦБ 36042

Беленски, Бойко Цветков

   Да те закука сокол : Роман / Бойко Беленски . - София : Сатори Ко, 2012 . - 296 с. ; 21 см . -  (Поредица Престъпни схеми)

   

   ISBN 978-954-8501-13-2 

  

Сист. No: 36343

- 74 -

РВ/886.7-94/В 24ЦБ 36048

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : Кн. 1 - / Йордан Василев . - София : Изток-Запад, 2012 . - 21 см

   

   Кн. 1.. България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма /  [Предг.]  Любомир Канов ; Послепис  Румен Леонидов . - 292 с. : със снимки, I - XVI с. цв. снимки

   В кн. са използвани части от интервюта, комент. и репортажи на журналистите Р. Таслакова, И. Йорданова, Л. Попова, С. Петрова, А. Грънчарова, Д. Чолакова, А. Андреев, В. Енчев, Г. Тодоров, Д. Божков, М. Бояджиева, С. Стефанова, Н. Копанданова, Ив. Ибришимов, Н. Стефанов, И. Беров, Г. Даскалов, Н. Петров, Ю. Велев.

   ISBN 978-954-321-983-4 (кн. 1)

  

Сист. No: 36349

- 75 -

ДБ/886.7-31/З-34ЦБ 35811

Зарев, Владимир Пантелеев

   Законът : [Роман] / Владимир Зарев . - София : Ciela, 2012 . - 692 с. ; 21 см

   Трилогията съдържа : Битието, Изходът и Законът.

   ISBN 978-954-28-1048-3 (Сиела)

  

Сист. No: 36024

- 76 -

ДБ/886.7-32/С 38ЦБ 35967

Сиромахов, Иво Божанов

   Очила : [Сб. разкази] / Иво Сиромахов ; Худож. Ива Сашева . - София : Ciela, 2012 . - 120 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1087-2 (Сиела)

  

Сист. No: 36229

- 77 -

РВ/886.7-32/Т 53ЦБ 36071

Терзийски, Калин Николов

   Имен ден за добрия човек : [Разкази] / Калин Терзийски . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 144 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-491-719-7 

  

Сист. No: 36372

- 78 -

РВ/886.7-6/Б 64ЦБ 36047

Тодоров, Евгений

   Тайни писма до Бойко Борисов и други явни и секретни писма и документи / Евгений Тодоров . - Пловдив : Летера, 2011 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-516-940-3 

  

Сист. No: 36348

- 79 -

РВ/886.7(081.1)/Т 64ЦБ 35997

Тодоров, Николай

   Преди да дойде зимата : Белетристика. Публицистика / Николай Тодоров ; Състав. Владимир Симеонов ; Предг. Матей Шопкин ; Худож. на ил. Сули . - София : Витраж, 2011 . - 335 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Николай Тодоров Иванов.

  

Сист. No: 36271

- 80 -

ДБ/886.7-31/Ц 16ЦБ 35965

Цанев, Стефан Неделчев

   Мравки и богове : Хроника на XX век : Роман / Стефан Цанев . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-462-2 

  

Сист. No: 36227

Литература за деца и юноши

- 81 -

РД/839.8-93-34/А 65ЦБ 36014

Андерсен, Ханс Кристиан

   Приказна съкровищница / Ханс Кристиан Андерсен ; Подб. и литературна обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2011 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-697-5 

  

Сист. No: 36296

- 82 -

РД/820(73)-93-34/Б 24ЦБ 36024

Бамби  : [Приказка] /  Худож. Кирил Танев ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Пан, 2012 . - [10] с. : с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Поредица Моята първа приказка)

   

   ISBN 978-954-660-114-8 

  

Сист. No: 36320

- 83 -

РД/820-93-31/Б 93ЦБ 36015

Бърнет, Франсис Ходжсън

   Тайната градина : [Роман] / Франсис Бърнет ; [Прев. от англ.] Маргарита Месроб Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 240 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо)

   

   ISBN 978-954-26-1076-2 

  

Сист. No: 36297

- 84 -

РД/820/899-93-34/В 93ЦБ II 2502

Вълкът в овча кожа и други приказки  /  Худож. Кирил Танев ; [Прев.]  . - [София] : Пан, 2012 . - 16 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Приказки с поука)

   Съдържа и Двете кози ; Петлето, Котаракът и мишлето ; Маслиновото и смокиновото дърво ; Дъбът и тръстиката ; Децата и жабите ; Чаплата.

   ISBN 978-954-660-141-4 

  

Сист. No: 36317

- 85 -

РД/840(71)-93-91/Д 50ЦБ II 2500

Дженингс, Шарън

   Нощ без заспиване ; Пикникът /  Авт. на текста Шарън Дженингс ; Прев. [от фр.] Екатерина Латева ; Ил. Сийн Джефри и др . - [София] : Фют, [2011] . - 24 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Премеждията на Франклин)

   Други ил. : Ш. Саутърн, Д. Сисик, С. Макинтайър. - По епизоди от телевизионния анимационен сериал Франклин и поредицата Франклин на П. Буржоа и Б. Кларк.

   ISBN 978-954-625-691-1 

  

Сист. No: 36314

- 86 -

РД/830-93-32/Е 63ЦБ 36018

Енде, Михаел

   Училище за вълшебства и други истории : [Разкази] / Михаел Енде ; Ил. Регина Кен ; Прев. от нем. Лилия Рачева . - София : Дамян Яков, 2011 . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-512-8 

  

Сист. No: 36300

- 87 -

РД/087.5:58(031)/И 11ЦБ II 2495

Растенията  / И Куанг Унг ; Ил. Ким Пьонг Чхол ; Прев. София Елефтериу . - София : Световна библ., 2012 . - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Енциклопедия в комикси Манга ; [10]. Поредица Защо?)

   

   ISBN 978-954-754-075-6 

  

Сист. No: 36307

- 88 -

РД/087.5:568.1(031)/И 11ЦБ II 2494

Динозаврите  / И Ханг Сон ; Ил. Сон Хуе Сок ; Прев. Тодор Кенов . - София : Световна библ., 2011 . - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Енциклопедия в комикси Манга ; [4]. Поредица Защо?)

   

   ISBN 978-954-574-069-5 

  

Сист. No: 36306

- 89 -

РД/830-93-34/К 42ЦБ II 2503

Каролат, Грета и др.

   Мечето Бъди не иска да заспи : [Приказка] / Грета Каролат, Сузане Майс ; Прев. [от нем.] Рада Якова . - София : Дамян Яков, 2011 . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-527-507-4 

  

Сист. No: 36318

- 90 -

ДБ/820/899-93-34/К 53ЦБ 35991

Кехлибарени приказки  /  Състав. Валери Манолов ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2011 . - 256 с. : с ил. ; 24 см . -  (Кол. Приказна съкровищница ; [2])

   Пълното име на състав. е Валери Манолов Иванов.

   ISBN 978-954-657-817-4 

  

Сист. No: 36265

- 91 -

РД/087.5:608(031)/К 53ЦБ II 2496

Ким Мин Че

   Изобретения и открития / Ким Мин Че ; С ил. от авт.  ; Прев. Мая Горчева . - София : Световна библ., 2012 . - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Енциклопедия в комикси Манга ; [11]. Поредица Защо?)

   

   ISBN 978-954-574-076-3 

  

Сист. No: 36308

- 92 -

РД/820-93-31/К 53ЦБ 36011

Кимптън, Даяна

   Ейми разговаря с животните: Музикалната мишка : [Роман] / Даяна Кимптън ; Ил. Десидерия Гучардини ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - София : Фют, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Ейми разговаря с животните)

   

   ISBN 978-954-625-734-5 

  

Сист. No: 36293

- 93 -

РД/820-93-31/К 53ЦБ 36012

Кимптън, Даяна

   Ейми разговаря с животните: Вълшебната огърлица : [Роман] / Даяна Кимптън ; Ил. Десидерия Гучардини ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - София : Фют, [2012] . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Ейми разговаря с животните)

   

   ISBN 978-954-625-725-3 

  

Сист. No: 36294

- 94 -

РД/820-93-31/К 53ЦБ 36013

Кимптън, Даяна

   Ейми разговаря с животните: Загадъчният котарак : [Роман] / Даяна Кимптън ; Ил. Десидерия Гучардини ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - София : Фют, 2012 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Ейми разговаря с животните)

   

   ISBN 978-954-625-726-0 

  

Сист. No: 36295

- 95 -

РД/886.7-93-34/Л 17ЦБ II 2498

Лалев, Цанко

   Педя човек - Лакът брада и други приказки /  Преразк. Цанко Лалев ; Ил. Олег Топалов . - [София] : Пан, [2011] ; 28 см . -  (Поредица Бълг. вълшебни приказки)

   Пълното име на авт. е Цанко Лалев Дулев.

   ISBN 978-954-660-111-7 

  

Сист. No: 36310

- 96 -

ДБ/839.7-93-31/Л 63ЦБ 35969

Линдгрен, Астрид

   Расмус и скитникът : [Роман за деца] / Астрид Линдгрен ; Прев. [от нем.] Теодора Джебарова ; Ил. Ерик Палмквист . - София : Пан '96, 2011 . - 208 с. : с ил. ; 20 см . -  (Кол. Астрид Линдгрен)

   

   ISBN 954-657-449-Х 

  

Сист. No: 36233

- 97 -

РД/886.7-93-91/М 27ЦБ 36016

Манолов, Валери

   Приказки за Хитър Петър /  Адапт. Валери Манолов ; Худож. Александра Челебийска . - София : Пан, 2011 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Мога сам да чета)

   

   ISBN 978-954-660-084-4 

  

Сист. No: 36298

- 98 -

РД/820/899-93-31/М 52ЦБ 36020

Мечтана песен  : [Роман] /  Прев. Евдокия Златарова ; Ред. Евелина Банева . - София : Прес, 2012 . - 63 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Сер. Winx Club)

   На кор. загл. : Musa. Мечтана песен. - В библиогр. каре : Сер. създадена от И. Страфи.

   ISBN 978-954-308-322-0 

  

Сист. No: 36311

- 99 -

РД/820/899-93-31/М 79ЦБ 36021

Модно ревю с изненади  : [Роман] /  Прев. Евдокия Златарова ; Ред. Евелина Банева . - София : Прес, 2012 . - 63 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Сер. Winx Club)

   На кор. загл. : Stella. Модно ревю с изненади. - В библиогр. каре : Сер. създадена от И. Страфи.

   ISBN 978-954-308-321-3 

  

Сист. No: 36312

- 100 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 36008

Морпурго, Майкъл

   Сянка : [Роман] / Майкъл Морпурго ; [Прев. от англ.] Мария Пипева ; Ил. Биляна Господинова . - София : Фют, 2012 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-625-760-4 

  

Сист. No: 36290

- 101 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 36009

Морпурго, Майкъл

   Боен кон : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Прев. [от англ.] Станимир Йотов . - [София] : Пергамент прес, 2012 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-641-034-4 

  

Сист. No: 36291

- 102 -

РД/820-93-31/М 90ЦБ 36010

Морпурго, Майкъл

   Каспар котешкият принц : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; [Прев. от англ.] Мария Пипева . - София : Фют, 2011 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-625-727-7 

  

Сист. No: 36292

- 103 -

РД/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 2499

Норквист, Свен

   Как Финдъс пропъди петела Карузо : [Приказка] /  Текст и ил. Свен Норквист ; Прев. [от швед.] Цветелина Велчева . - [София] : Фют, [2011] . - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Петсън и котарачето Финдъс)

   

   ISBN 978-954-625-710-9 

  

Сист. No: 36313

- 104 -

РД/820/899-93-34/П 29ЦБ II 2501

Паунът и жеравът и други приказки  /  Худож. Кирил Танев ; [Прев.]  . - [София] : Пан, 2012 . - 16 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Приказки с поука)

   Съдържа и Кучето и неговият господар ; Майката и малкото раче ; Тлъстите и слабите кокошки ; Пътниците ; Козарят и козелът ; Двете магарета.

   ISBN 978-954-660-143-8 

  

Сист. No: 36316

- 105 -

РД/840-93-31/П 59ЦБ 36023

Плишота, Ан и др.

   Окса Полак: Невидимият свят : Роман / Ан Плишота, Сендрин Волф ; Прев. от фр. Радост Владимирова . - София : Рива, 2012 . - 488 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Окса Полак ; [1])

   

   ISBN 978-954-320-393-2 

  

Сист. No: 36319

- 106 -

РД/886.7-93-34/П 87ЦБ 36017

Приказки с поука  /  Подб. и литературна обраб. Албена Статева . - София : СофтПрес, 2011 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-865-8 

  

Сист. No: 36299

- 107 -

РД/886.7-93-1/Т 74ЦБ 36022

Топалова, Павлина

   Жаба жабурана : Джобни стихчета / Павлина Топалова ; Рис. Рада Пенева . - [София] : Колхида, [2012] . - [8] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   

   ISBN 978-954-672-141-9 

  

Сист. No: 36315

- 108 -

РД/087.5:53(031)/Ч 89ЦБ II 2492

Чо Йонг Сон

   Физика / Чо Йонг Сон ; Ил. И Йонг Хо ; Прев. Теодора Рангелова, Елиза Чакърова . - София : Световна библ., 2012 . - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Енциклопедия в комикси Манга ; [12]. Поредица Защо?)

   

   ISBN 978-954-574-077-0 

  

Сист. No: 36304

Отраслева литература за деца и юноши

- 109 -

РД/087.5:591.57/Н 91ЦБ 36019

Де ла Бедойер, Камила

   Смъртоносните животни / Камила Де ла Бедойер ; Прев. [от англ.] Живко Николчев . - [София] : Фют, 2011 . - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица 100 интересни неща за...)

   С Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-625-720-8 

  

Сист. No: 36301

- 110 -

РД/087.5:949.72/Л 17ЦБ II 2491

Лалев, Цанко

   Моята първа книга за създаването на България / Цанко Лалев ; Ил. Венцислав Кръстев и др . - София : Пан, 2012 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   Пълното име на авт. е Цанко Лалев Дулев. - Др. ил. : И. Пенчев, О. Топалов.

   ISBN 978-954-660-161-2 

  

Сист. No: 36303

- 111 -

РД/087.5:949.72/Л 17ЦБ II 2497

Лалев, Цанко

   Моята първа книга за народните будители : [Биогр.] / Цанко Лалев ; Ил. Пламена Тодорова, Димитър Стоянов . - София : Пан, 2011 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   Пълното име на авт. е Цанко Лалев Дулев.

   ISBN 978-954-660-089-9 

  

Сист. No: 36309

- 112 -

РД/087.5:914.972/Р 93ЦБ II 2490

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за природните феномени на България / Любомир Русанов ; Ил. Борис Стойнов и др . - София : Пан, 2012 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   Др. ил. : Д. Стоянов, В. Шахънов.

   ISBN 978-954-660-162-9 

  

Сист. No: 36302

- 113 -

РД/087.5:949.72/В 15ЦБ II 2493

Русанов, Любомир Кирилов

   Моята първа книга за Иван Вазов : [Биорг.] / Любомир Русанов ; Ил. Христо Хаджитанев и др . - София : Пан, 2011 . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Моята първа кн. за...])

   Др. ил. : П. Тодорова, М. Добрева, И. Магалинска.

   ISBN 978-954-660-079-0 

  

Сист. No: 36305

География

- 114 -

Ч1/911.3:32(497)/К 36ЦБ 35818

Карастоянов, Стефан Петров и др.

   Регионална и политическа география на Балканските страни : Ч. 1 - / Стефан Карастоянов и др ; Под общата ред. на Стефан Карастоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 24 см

   Други авт. : М. Контева, П. Петров, Н. Попов, К. Стойчев, Д. Полеганова.

   Ч. 1. /  Предг.  Георги Бакалов . - 223 с. : с диагр., сх., к.

   С увод от авт. на англ. ез. - Библиогр. след отд. глави.

   ISBN 978-954-07-3264-0 (ч. 1)

  

Сист. No: 36031

История

- 115 -

Ч1/949.72/О-37ЦБ 35807

Огнянов, Михаил

   България през ХХ век : [Сб. статии] / Михаил Огнянов ; С предг. от авт.  ; Пролог Васил Станилов . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2011 . - 388 с. ; 21 см

   С Именен и топогр. показалец.

   ISBN 978-954-8248-91-4 

  

Сист. No: 36020

Краезнание - отраслева литература

Краезнание - художествена литература

- 116 -

Кр/К886.7-1/Д 77ЦБ 35804

Донева, Мария

   Магазин за обли камъчета : Стихотворения / Мария Донева . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-745-6 

  

Сист. No: 36017

- 117 -

Кр/К886.7-1/К 66ЦБ 35805

Клисуров, Таньо

   Казано с очи : Стихотворения / Таньо Клисуров . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 127 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. поезия)

   

   ISBN 978-954-739-966-2 

  

Сист. No: 36018

- 118 -

Кр/К886.7-1/Р 94, РВ/К886.7-1/Р 94ЦБ 36129

Русев, Живко

   Равновесие : Лирика / Живко Русев ; Худож. Светлин Стоев ; [Предг.] Таньо Клисуров . - Ст. Загора : Глаголица, 2012 . - 56 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90627-8-6 

  

Сист. No: 36449


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Елена 72 
Алексиева, Елена Алексиева 72 
Ангелов, Петьо 30 
Ангелов, Петьо Димитров 30 
Ангелова, Иванка 1 
Андерсен, Ханс Кристиан 81 
Аполинер, Гийом 56 
Аргов, Шери 9 
Баева, Искра 1 
Баева, Надя 47 
Бакалов, Георги 1 114 
Балканска, Валя 1 
Банева, Евелина 98 99 
Батманжелидж, Ф. 28 29 
Батманжелидж, Фарудин 28 29 
Батманжелидж, Ферейдун 28 29 
Бегшоу, Луиз 39 
Беленски, Бойко 73 
Беленски, Бойко Цветков 73 
Божилов, Венцислав 51 
Божилов, Венцислав Божидаров 51 
Божков, Васил 35 
Болярова, Венета 1 
Бонев, Живко Б. 35 
Бонев, Живко Бонев 35 
Бояджиев, Тодор Костов 18 
Бояджиева, Таня 20 
Бояджиева, Таня Койчева 20 
Боянов, Павел Валериев 56 
Буковски, Чарлс 56 
Булгаков, Михаил 56 
Буле, Жак 30 
Бушнел, Кандис 40 
Бърнет, Франсис 83 
Бърнет, Франсис Ходжсън 83 
Ван Хелсинг, Ян 10 
Василев, Йордан 74 
Василев, Йордан Асенов 74 
Василева, Иглика 54 
Василева, Иглика Илиева 54 
Велкова, Борислава 49 
Велчева, Цветелина 103 
Виан, Борис 56 
Владимирова, Радост 105 
Волф, Сендрин 105 
Вурц, Джани 68 69 
Вълков, Красимир 68 
Вълков, Красимир Вълков 68 
Гавалда, Анна 41 
Гарабедян, Агоп 1 
Гарабедян, Агоп Гарабед 1 
Генчева, Цветана 62 
Генчева, Цветана Тодорова 62 
Гифин, Емили 42 43 
Голдбърг, Лий 44 45 
Горбанов, Стефан 37 
Горчева, Мая 91 
Господинов, Владислав 21 
Господинов, Владислав Динков 21 
Господинова, Биляна 100 
Господинова, Биляна Тодорова 100 
Гучардини, Десидерия 92 93 94 
Дамянов, Никола 1 
Де ла Бедойер, Камила 109 
Делински, Барбара 46 
Джанабетска, Боряна 53 55 66 
Джанабетска, Боряна Ангелова 53 55 66 
Джебарова, Теодора 96 
Джебарова, Теодора Иванова 96 
Дженингс, Шарън 85 
Джеръм, Джеръм К. 56 
Джефри, Сийн 85 
Джонсън, Бен 31 
Джоунс, Даринда 47 
Джошуа, отец 34 
Дивър, Джефри 48 
Дивър, Джефри Уилдс 48 
Дилънджър, Барбра 2 
Димитров, Димитър М. 1 
Димитров, Йордан 10 
Добрев, Димитър 5 
Добрев, Димитър Димитров 5 
Добрева, Магдалена 113 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 83 
Дойнов, Дойно 1 
Донева, Мария 116 
Дончева, Людмила 35 
Дончева-Стаматова, Антоанета 40 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 40 
Дончева-Стаматова, Антоанета Дончева 40 
Дохърти, Пол 49 
Дохърти, Пол К. 49 
Дочев, Иван 35 
Дулев, Цанко Лалев 95 110 111 
Дурин, Стоян 35 
Дурин, Стоян Иванов 35 
Дурина, Даниела 35 
Душева, Юлияна 30 
Дюлгерова, Нина 27 
Евстатиева, Светла 11 
Евстатиева, Светла Маринова 11 
Елефтериу, София 87 
Енде, Михаел 86 
Загоров, Орлин 1 
Загорчев, Марин 48 
Загорчев, Марин Иванов 48 56 
Зарев, Владимир 75 
Зарев, Владимир Пантелеев 75 
Златарова, Евдокия 98 99 
Златков, Иван 35 
И Йонг Хо 108 
И Куанг Унг 87 
И Ханг Сон 88 
Иванов, Валери Манолов 90 
Иванов, Николай Тодоров 79 
Иванова, Йорданка 1 
Илиев, Георги 35 
Илиев, Стефан 38 
Илиева, Борислава 36 
Илиева, Веселина 38 
Инграо, Кристиан 22 
Йотов, Борислав 23 
Йотов, Борислав Генов 23 
Йотов, Станимир 101 
Йотова, Христина 81 
Казанджиев, Светозар 1 
Калинова, Евгения 1 
Каменов, Божидар 20 
Канов, Любомир 74 
Карастоянов, Стефан 114 
Карастоянов, Стефан Петров 114 
Каролат, Грета 89 
Каръл, Лий 2 3 4 
Кен, Регина 86 
Кенов, Тодор 88 
Кенов, Тодор Кенов 88 
Кийн, Лесли 5 
Ким Мин Че 91 
Ким Пьонг Чхол 87 
Кимптън, Даяна 92 93 94 
Клейпас, Лайза 50 
Клисуров, Таньо 117 118 
Коева, Мария 56 
Коева, Мария Христова 56 
Колев, Петко 1 
Колева, Росица 35 
Колева, Христина 35 
Коников, Сюзан 3 
Контева, Мимоза 114 
Конъли, Майкъл 51 
Конярски, Михаил 65 
Костадинова, Светла 37 
Костова, Надя 35 
Кръстев, Венцислав 110 
Куманова, Лиляна Стоянова 28 29 
Лазарова, Елка 59 
Лалев, Цанко 95 110 111 
Латева, Екатерина 85 
Латева, Екатерина Иванова 85 
Леонидов, Румен 74 
Леонидов, Румен Александров 74 
Лехтър, Шарън 14 
Лилов, Григор 24 
Лилов, Григор Тодоров 24 
Линдгрен, Астрид 96 
Линдзи, Джоана 52 
Лозева, Валерия 39 
Лозева, Валерия Славчева 39 
Лойд, Алекс 31 
Лойд, Александър 31 
Люцканов, Людмил 56 
Магалинска, Ингрид 113 
Майс, Сузане 89 
Макинтайър, Саша 85 
Манолов, Валери 90 97 
Мантел, Хилари 53 
Манушева, Ирина 31 
Манушева, Ирина Борисова 31 
Манчев, Ангел 25 
Манчев, Ангел Стефанов 25 
Маринов, Александър 1 
Маринов, Антонио 10 
Маринов, Зарко 1 
Марков, Георги 1 
Масларова, Емилия Л. 71 
Масларова, Емилия Любенова 71 
Матанов, Христо 1 
Меламед, Галина 22 
Меламед, Галина Нисим 22 
Мериме, Проспер 56 
Мермерски, Йонко 32 33 
Мермерски, Йонко Христов 32 33 
Мермерски, Христо 32 33 
Мермерски, Христо Минков 32 33 
Миланов, Милан А. 6 
Минкова, Лиляна Тодорова 56 
Митев, Пламен 1 
Митренцева, Екатерина 92 93 94 
Митушев, Александър 1 
Михайлов, Любомир 7 
Михайлов, Любомир Иванов 7 
Михайлов, Стоян 1 
Молев, Владимир Георгиев 56 
Мопасан, Ги дьо 56 
Мороа, Андре 56 
Морпурго, Майкъл 100 101 102 
Моъм, У. Съмърсет 56 
Мундрова-Неделчева, Славянка 13 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 13 
Набоков, Владимир 54 
Набоков, Владимир Владимирович 54 
Нанчева, Невена 9 
Начева, Зоя 1 
Неделева, Мария 42 43 
Неделева, Мария Неделева 42 43 
Николова, Мирослава 90 
Николова, Мирослава Йорданова 90 
Николчев, Живко 109 
Норквист, Свен 103 
Огнянов, Михаил 115 
Отец Джошуа 34 
Павлов, Пламен 1 
Павлова, Александра 34 
Палмквист, Ерик 96 
Памук, Орхан 55 
Пачилов, Величко 1 
Пашов, Георги 1 
Пенева, Рада 107 
Пенчев, Исай 110 
Петров, Петър Цоков 114 
Петрова, Нели 1 
Пешева, Силвия 14 
Пипева, Мария 100 102 
Пипева, Мария Емилова 102 
Плишота, Ан 105 
По, Едгар Алан 56 
Подеста, Джон 5 
Полеганова, Десислава 114 
Попов, Николай 114 
Прошкова, Весела 12 
Прошкова, Весела Богомилова 12 
Райди, Джейми 57 
Райкова, Деница 44 45 
Райкова, Диана 50 
Райкова, Диана Христова 50 
Райчев, Васко 35 
Райчевски, Стоян 1 
Рангелов, Евгени 35 
Рангелова, Теодора 108 
Рачева, Лилия 86 
Рачева, Лилия Желязкова 86 
Рашкова, Нина 52 
Рашкова, Нина Николаева 52 
Ремарк, Ерих Мария 58 
Ренар, Лариса 11 
Розева, Невяна 58 
Розева, Невяна Любенова 58 
Розова, Надежда 61 
Розова, Надежда Иванова 61 
Рупска, Теодора 35 
Русанов, Любомир 112 113 
Русанов, Любомир Кирилов 112 113 
Русев, Богдан 56 
Русев, Богдан Бориславов 56 
Русев, Живко 118 
Русинов, Валерий 69 
Русинов, Валерий Любенов 69 
Савова, Мария 70 
Савова, Мария Тодорова 70 
Саган, Франсоаз 56 59 
Саки 56 
Саракинов, Георги 25 
Саракинов, Георги Георгиев 25 
Сароян, Уилям 56 
Саутърн, Шели 85 
Сахатчиев, Живко 1 
Сашева, Ива 76 
Севов, Димитър 1 
Сератс, Марта 38 
Симеонов, Владимир 79 
Симеонова, Росица 26 
Симеонова, Росица Илиева 26 
Сиромахов, Иво 76 
Сиромахов, Иво Божанов 76 
Сисик, Джелена 85 
Скот, Пол 60 
Славов, Георги 56 
Солей, Мирея Касановас 38 
Сон Хуе Сок 88 
Спаркс, Никълъс 61 
Спасов, Людмил 1 
Спасова, Маргарита 2 3 
Спасова, Маргарита Емилова 2 3 
Станев, Емилиян 56 
Станилов, Васил 115 
Станилов, Васил Павлов 115 
Статева, Албена 106 
Стендал 56 
Стефанов, Нако 8 
Стефанов, Нако Райнов 8 
Стийл, Даниел 62 
Стоев, Светлин 118 
Стоилова, Пепа 46 
Стоилова, Пепа Стоилова 46 
Стойнов, Борис 112 
Стойчев, Косьо 114 
Стоянов, Димитър 111 112 
Стоянов, Желязко 27 
Стоянов, Румен 27 
Стоянов, Стоян 35 
Стоянова, Лиляна 28 29 
Стоянова, Мая 1 
Страфи, Иджинио 98 99 
Суейн, Джеймс 63 64 65 
Сули 79 
Танев, Кирил 82 84 104 
Твен, Марк 56 
Терзийски, Калин 77 
Терзийски, Калин Николов 77 
Тодоров, Евгений 78 
Тодоров, Николай 79 
Тодорова, Пламена 111 113 
Томова, Иванка 60 
Томова, Иванка Василева 60 
Топалов, Олег 95 110 
Топалова, Павлина 107 
Трифонова, Силвия Т. 35 
Троева, Евгения 17 
Троева, Евгения Петкова 17 
Троева-Григорова, Евгения Петкова 17 
Уайлд, Оскар 56 
Убенов, Цветан 4 
Убенов, Цветан Ангелов 4 
Уо, Ивлин 56 66 67 
Ушев, Костадин 1 
Фийст, Реймънд 68 69 
Фийст, Реймънд Е. 68 69 
Фицджералд, Ф. Скот 56 
Флорин, Сидер Петров 56 
Фон Щайн, Франц 10 
Форман, Майкъл 102 
Фостър, Джулиана 12 
Хаджитанев, Христо 49 55 113 
Хана, Кристин 70 
Хей, Луиз 13 
Хей, Луиз Л. 13 
Хил, Наполеон 14 
Холей, Ян Удо 10 
Христов, Ивайло 15 
Христова, Зорница 67 
Христова, Зорница Борисова 67 
Цанев, Стефан 80 
Цанев, Стефан Неделчев 80 
Чакърова, Елиза 108 
Челебийска, Александра 97 
Черелова-Желева, Албена 57 
Чехов, Антон Павлович 56 
Чо Йонг Сон 108 
Чолаков, Любомир 16 
Чуков, Владимир 27 
Шафак, Елиф 71 
Шахънов, Веселин 112 
Шварц, Валери 63 64 
Шварц, Теодор 16 
Шопкин, Матей 79 
Шопкин, Матей Любенов 79 
Шопов, Кирил 27 
Шумакова, Весела 41 
Якова, Рада 89 
Якова, Рада Дамянова 89 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторско право. Договори 25 
Бамби 82 
Бележити българи на съвременна България 7 
Боен кон 101 
Бразилия от Кастело Бранко до Дилма Русев 27 
Българинът в глобалния свят 15 
България през ХХ век 115 
Бягството 46 
Водата - натурално лекарство срещу затлъстяването, рака и депресията 29 
Втори шанс 62 
Вторият гроб отляво 47 
Вълкът в овча кожа и други приказки 84 
Вълци 53 
Въпросите на сърцето 42 
Вярвай в себе си! 13 
Г-н Монг и златната треска 45 
Г-н Монг и мръсното ченге 44 
Да прецакаш дявола 14 
Да те закука сокол 73 
Динозаврите 88 
Дружба Родина 1 
Ейми разговаря с животните: Вълшебната огърлица 93 
Ейми разговаря с животните: Загадъчният котарак 94 
Ейми разговаря с животните: Музикалната мишка 92 
Елена 66 
Енциклопедия по счетоводство 35 
Жаба жабурана 107 
Желание 39 
Заедно, това е 41 
Законът 75 
Залог за глупаци 64 
Защо мъжете се женят за кучки 9 
Изворът на женската сила 11 
Изобретения и открития 91 
Имен ден за добрия човек 77 
Иновационното развитие на страните от Източна Азия 8 
Казано с очи 117 
Как Финдъс пропъди петела Карузо 103 
Каспар котешкият принц 102 
Кехлибарени приказки 90 
Ким Филби в спомените на генерал Тодор Бояджиев 18 
Крион 2 3 4 
Лечебният код 31 
Лечение на болките в ставите и гърба чрез пиене на вода 28 
Лечение чрез енергийни точки 34 
Любов на разсъмване 50 
Любовта е опиат 57 
Лятото и градът 40 
Магазин за обли камъчета 116 
Мечето Бъди не иска да заспи 89 
Мечтана песен 98 
Модно ревю с изненади 99 
Моята първа книга за Иван Вазов 113 
Моята първа книга за народните будители 111 
Моята първа книга за природните феномени на България 112 
Моята първа книга за създаването на България 110 
Мравки и богове 80 
Мъжете не стават за нищо 12 
Наивният и сантименталният писател 55 
Наказателен кодекс 19 
Нахут 36 
Нещо назаем 43 
НЛО 5 
Нобелистът 72 
Нощ без заспиване 85 
Окса Полак: Невидимият свят 105 
Очила 76 
Падане 51 
Палитра от чувства 70 
Паунът и жеравът и други приказки 104 
Педя човек - Лакът брада и други приказки 95 
Перла в короната 60 
Песента на тъмния ангел 49 
Пленници на страстта 52 
Преди да дойде зимата 79 
Приказки за Хитър Петър 97 
Приказки с поука 106 
Приказна съкровищница 81 
Пристан за двама 61 
Прозрачни неща 54 
Прокуратурата в Република България 23 
Равновесие 118 
Разкази за любов от знаменити писатели 56 
Разхвърляното легло 59 
Расмус и скитникът 96 
Растенията 87 
Регионална и политическа география на Балканските страни 114 
Религия, памет, идентичност: Българите мюсюлмани 17 
Речник по хомеопатия 30 
Ръководство и култура в организациите за социална работа 26 
Сага за империята 68 69 
Смешни пари 63 
Смъртоносните животни 109 
Справочник за торове с микроелементи 37 
Среднощен скитник 65 
Сянка 100 
Тайната градина 83 
Тайни писма до Бойко Борисов и други явни и секретни писма и документи 78 
Тайните подземия на България 6 
Твоята сянка 48 
Това се случи пред очите ми 74 
Топсекрет: Операция Президент 24 
Третата световна война 10 
Триумфалната арка 58 
Упадък и падение 67 
Управление на възнагражденията 20 
Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина 32 33 
Училище за вълшебства и други истории 86 
Физика 108 
Физиогномика 16 
Цветопсихология и интериор 38 
Черните ловци 22 
Чест 71 
(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите 21 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право - България - правни въпроси 25 
Балкански полуостров - история - ХХ век 115 
Билколечение - учебници - рецепти 32 33 
Бобови растения - популярна литература 36 
Българи - народопсихология 15 
Българи - социална психология 15 
България - вътрешна политика - очерци 24 
България - вътрешна политика - след 9. IX. 1944 - биографии - спомени 74 
България - история 1 
България - история, най-нова - ХХ век 115 
България - политика - ХХ век 115 
Българомохамедани - изследване 1 
Висши учебни заведения - България 7 
Вода - лечебно действие - популярна литература 28 29 
Вселена - популярна литература 5 
Възпитание - на юношите 21 
Геополитика, регионална - изследвания 114 
Германия - история - нова 22 
Дизайн, интериорен - цветови решения - популярна литература 38 
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 88 
Договори - България - правни въпроси 25 
Жени - психология и поведение - популярна литература 9 11 13 
Жени - роля в семейството и обществото - популярна литература 13 
Животни, многообразие на видовете - детска и юношеска литература 109 
Журналисти, български - спомени 74 
Журналистика, българска - влияние върху общественото мнение 15 
Извънземни цивилизации - популярна литература 2 3 4 5 6 
Издателско дело - България - правни въпроси 25 
Изобретения - енциклопедии - детска и юношеска литература 91 
Източна Азия - социално-икономическо положение 8 
Иновации - Източна Азия 8 
Интернет - приложение - при юношите 21 
История - България - древна - детска и юношеска литература 110 
Комуникация - използване на информационни технологии - социологични проблеми 21 
Космология - популярна литература 5 
Културно-просветни дружества - Родопски край - история 1 
Личност - психология 38 
Личност - психология - популярна литература 14 
Любов - популярна литература 11 
Масаж, лечебен - наръчници и ръководства 34 
Медитация - наръчници и ръководства 34 
Микроелементи - в селското стопанство - наръчници и ръководства 37 
Микроторове - наръчници и ръководства 37 
Мъже - психология и поведение - популярна литература 9 12 
Мюсюлмани - България - религиозни проблеми 17 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 19 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 19 
Народна медицина - учебници - рецепти 32 33 
Наука и окултизъм - популярна литература 6 
Научни работници - България - биографии 7 
Нахут - рецепти - популярна литература 36 
Национален въпрос и национална политика - България - социологични проблеми 17 
Нрави и обичаи - на българските мюсюлмани - социологични проблеми 17 
Общуване - психология - популярна литература 14 
Организационна култура - популярна литература 26 
Открития - енциклопедии - детска и юношеска литература 91 
Парапсихология - популярна литература 6 10 
Писатели, български - биографии - детска и юношеска литература 113 
Поведение - в бизнеса - психология 14 
Поведение - популярна литература 9 
Поети, български - биографии - детска и юношеска литература 113 
Политика - Бразилия - история - дейци 27 
Политици, български - биографии 78 
Политици, български - биографии - очерци 24 
Политическа география - на Балканите 114 
Почва - състав и свойства - наръчници и ръководства 37 
Предсказания - популярна литература 10 
Природа - на България - изучаване и опазване - детска и юношеска литература 112 
Природни забележителности - България - детска и юношеска литература 112 
Природолечение - популярна литература 31 
Прокуратура - България - структура, функции, компетентност 23 
Просветители, български - биографии - детска и юношеска литература 111 
Работна заплата - управление и организация 20 
Разузнаване - Русия - биографии 18 
Разузнавачи, руски - биографии 18 
Растения - енциклопедии - детска и юношеска литература 87 
Родопски край - организации 1 
Романи - теми, образи, сюжети 55 
Световна политика - популярна литература 10 
Служби за сигурност - в Третия райх - история 22 
Социална психология - популярна литература 14 
Социална работа - управление и организация - популярна литература 26 
Стара история - популярна литература 6 
Счетоводство - енциклопедии 35 
Технически прогрес - Източна Азия - икономически проблеми 8 
Турска литература - теми, образи, сюжети 55 
Учени, български - биографии 7 
Феномени, природни - детска и юношеска литература 112 
Физика - енциклопедии - детска и юношеска литература 108 
Физиогномия - популярна литература 16 
Хигиена - популярна литература 31 
Хомеопатия - речници 30 
Хранене - хигиена - популярна литература 28 29 
Хранене - хигиена - учебници - рецепти 32 33 
Цветове [багри] - психология 38 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алексиев, Борис Василев (23.9.1929) 7 
Ананощев, Никола (1942) 7 
Ангелов, Ангел (1929) 7 
Андерсен, Ханс Кристиан (1805 - 1875) 81 
Арабаджиян, Артеник Агоп (16.2.1930) 7 
Аргирова, Радка Младенова (4.11.1944) 7 
Арнаудов, Петко 7 
Аспарух, хан (668 - 695) 110 
Астор = Арабаджиян, Антраник Шаварш (18.11.1943) 7 
Атанасова, Добрина 7 
Багдасаров, Милко Петров (21.10.1957) 7 
Бадински, Николай (19.12.1937) 7 
Байкушев, Стоян Василев (1929) 7 
Бакалова, Росица (5.8.1941) 7 
Бакалчева, Блага Борисова (03.03.1939) 7 
Балева, Пенка Йосифова (03.06.1935) 7 
Балтаджиева, Мария Ангелова (18.8.1932) 7 
Баровски, Николай Донков (08.09.1947) 7 
Баръмова, Гергана Стоянова (9.12.1989) 7 
Батманжелидж, Ферейдун (1931) 28 29 
Бачо Киро = Киро Петров (1835 - 1876) 111 
Бекирски, Тодор Райков (13.04.1947) 7 
Белоев, Христо Иванов (15.08.1958) 7 
Белчев, Иван Манев (11.08.1945) 7 
Берон, Петър (1795, 1800? - 1871) 111 
Бешков, Венко Николаев (6.12.1946) 7 
Божков, Николай Лилов (30.4.1938) 7 
Бойчев, Георги Иванов (12.1.1936) 7 
Бонов, Петър Дончев (5.1.1946) 7 
Борис III, цар (30.1.1894 - 28.8.1943) 111 
Борисов, Бойко Методиев (13.6.1959) 24 78 
Борисов, Борислав Михайлов (1949) 7 
Боровска, Пламенка Иванова (24.9.1954) 7 
Бошнаков, Дико Драганов (18.6.1944) 7 
Бояджиев, Тодор Костов (10.10.1939) 18 
Брайков, Димитър (1937) 7 
Брънекова-Мартинова, Фани Георгиева (20.12.1947) 7 
Бусарски, Венцеслав Асенов (11.9.1948) 7 
Вазов, Григорий Цветанов 7 
Вазов, Иван Минчов (1850 - 1921) 113 
Ван Хелсинг, Ян (Ян Удо Холей) (1967) 10 
Василев, Венцеслав Стефанов (26.12.1949) 7 
Василев, Йордан Асенов (26.09.1935) 74 
Василев, Кольо 7 
Василев, Костадин Василев (29.11.1947) 7 
Василева, Петя (1940) 7 
Вачкова, Кина Атанасова (7.4.1943) 7 
Велев, Григор Петров (22.1.1935) 7 
Велчев, Николай Борисов (1940) 7 
Велчева, Ирена Василева 7 
Венински, Васил Иванов (1954) 7 
Високов, Георги Петров (1939) 7 
Вичева, Венета Томова (7.4.1931) 7 
Владимиров, Борислав Йорданов (19.7.1939) 7 
Гагов, Валентин Иванов (1.6.1949) 7 
Газдов, Иван (1945) 7 
Галев, Андрей Рангелов (12.1.1963) 7 
Ганчев, Галин Николаев (17.12.1954) 7 
Гарабед, Хаджи Снежана (17.8.1948) 7 
Генов, Красимир Розенов (24.11.1958) 7 
Георгиев, Евлогий (1819 - 1897) 111 
Георгиев, Иван Гаврилов (29.04.1955) 7 
Георгиев, Константин Светославов (26.3.1948) 7 
Георгиев, Христо (1824 - 1872) 111 
Георгиева, Цветана 7 
Гецов, Петър Стефанов (10.10.1950) 7 
Гечев, Георги Йорданов (28.1.1934) 7 
Гигов, Иван Григоров (1949) 7 
Гифин, Емили (1972) 43 
Гладилов, Стефан Несторов (17.12.1944) 7 
Гозманов, Георги Петров 7 
Горанов, Христо Борисов (19.2.1939) 7 
Грамадски, Венелин Георгиев (26.9.1947) 7 
Григорова, Валентина Димитрова (26.2.1954) 7 
Грудев, Стоян Николов (18. 2. 1941) 7 
Гълъбов, Ангел Симеонов (15.2.1939) 7 
Гюрова, Димитрина (9.10.1943) 7 
Дамянов, Дамян Николов (24.2.1946) 7 
Данова, Вержиния Илиева (1.4.1935) 7 
Делчев, Янчо Стефанов (6.9.1962) 7 
Денева, Иванка 7 
Денков, Николай Денков (3.9.1962) 7 
Дечев, Стоян Иванов (2.5.1943) 7 
Джурова, Аксиния Добрева 7 
Димитраков, Димитър Йорданов (1941) 7 
Димитров, Валентин Димитров (30.6.1946) 7 
Димитров, Димитър Кирилов (15.2.1952) 7 
Димитров, Любен Йоакимов (8.4.1936) 7 
Димитров, Петър Димитров (1.5.1953) 7 
Димов, Дичо Пенчев (15.9.1935) 7 
Димов, Сава Христов (13.1.1960) 7 
Диомов, Стефан Георгиев (16.2.1945) 7 
Дишовски, Николай Тодоров (3.12.1953) 7 
Дойчев, Кирил Ангелов (1.4.1935) 7 
Дринов, Марин (1838 - 1906) 111 
Дънов, Петър Константинов (1864 - 1944) 111 
Енчев, Добромир Димитров (5.9.1954) 7 
Желева-Мартинс Виана, Добрина 7 
Живкова, Евгения (7.11.1965) 7 
Живондов, Аргир Тодоров (10.12.1956) 7 
Жилбер, Жан 7 
Занев, Румян 7 
Захарий Зограф = Захарий Христович Димитров 111 
Златанова, Тихомира Златанова (14.4.1976) 7 
Златарски, Александър Николов 7 
Златева, Снежа Златева (26. 2. 1958) 7 
Иванова, Венета Боянова (5.4.1944) 7 
Илиев, Атанас (2.10.1940) 7 
Йорданов, Стоян Младенов (7.10.1929) 7 
Казалиев, Георги Щильонов (5.9.1927) 7 
Калиник, Врачански митроп. (Димитър Райчев Алекс) 7 
Калфин, Ивайло (1964) 24 
Каменов, Божидар (1968) 20 
Каменов, Камен (3.5.1950) 7 
Капрелян, Ара Гарабед (7.6.1961) 7 
Карадимов, Димитър Драгомиров (7.4.1949) 7 
Карайотов, Иван Димитров (20. 12. 1941) 7 
Карапетрова, София Василева (27.7.1935) 7 
Касабян, Пюзант Ованес (12.1.1941) 7 
Кацарска, Венетка Иванова (4.5.1949) 7 
Кашукеев, Александър Иванов (10.11.1941) 7 
Келеведжиева, Соня Тенева (1960) 7 
Кийн, Лесли 5 
Клисарова, Анелия Димитрова (13.12.1961) 7 
Ковачева, Ралица 7 
Колев, Йордан 7 
Колева, Ивет=Ивет Борисова Колева-Йошинова (1962) 7 
Колю Фичето (Никола Иванов Фичев) (1800 - 1881) 111 
Костадинова, Стефка (25.3.1965) 7 
Костов, Георги Костов (1943) 7 
Кременски, Иво Маринов (1.1.1943) 7 
Крумова-Цветкова, Лилия (1942) 7 
Кръстев, Виктор Петков (23.6.1960) 7 
Кубрат, хан (605 - 665 г.) 110 
Куманова, Александра Венкова (13. 2. 1956) 7 
Кунева, Меглена Щилянова (1957) 24 
Куртев, Атанас Стефанов 7 
Куцаров, Иван Костадинов (4.2.1942) 7 
Кършиков, Андрей Димитров (8.9.1952) 7 
Лазаров, Кино Давидов (1933) 7 
Лазаров, Симо Леонов (9.3.1948) 7 
Лазарова-Мавродиева, Тодорка Георгиева 7 
Лалов, Иван Христов (3.10.1942) 7 
Лалчев, Здравко Иванов (1948) 7 
Ламбов, Кирил Минков (4.7.1955) 7 
Лилов, Александър (31.8.1933) 7 
Лилов, Григор 24 
Линдгрен, Астрид (1907 - 2002) 96 
Лисичков, Тошко Желев (14.4.1938) 7 
Льондев, Петър Стефанов (12. 7. 1936) 7 
Манолев, Петър Димитров (18.9.1915) 7 
Манчев, Иван Николов (30.3.1950) 7 
Маргаритов, Веселин Желязков (2.12.1960) 7 
Мардиросян, Гаро Хугасов (10.10.1944) 7 
Маринов, Вергил (6.8.1947) 7 
Маринова, Пенка Ангелова (17. 12. 1950) 7 
Мекушинов, Красимир Димитров (12.7.1952) 7 
Милев, Иван Владов (2.3.1945) 7 
Милошев, Георги Николов (27.4.1933) 7 
Минков, Тодор Христов (1928) 7 
Минчев, Минчо Асенов (16.7.1942) 7 
Митев, Ваньо Иванов (26.3.1954) 7 
Митева, Мариана Йонова (1945) 7 
Митева, Стойка Маринова (18.6.1944) 7 
Митков, Атанас Лешков (7.10.1938) 7 
Митов, Петър (1933) 7 
Михайлов, Борислав Бисеров (12.2.1963) 7 
Михайлова, Параскева Владимирова (1947) 7 
Михов, Валентин Пенчев (18.1.1954) 7 
Младенов, Константин Иванов (18.1.1941) 7 
Младенова, Мария (2.8.1945) 7 
Мурджев, Красимир Атанасов (10.1.1964) 7 
Мутафова, Стоянка Константинова (2.2.1922) 7 
Нанкинов, Димитър Николов (5.9.1942) 7 
Недялков, Михаил Енчев (21.9.1943) 7 
Недялкова, Анна Манолова (29.9.1947) 7 
Ненов, Ненчо Георгиев (17.9.1958) 7 
Неофит Рилски (1793 - 4.1.1881) 111 
Николов, Емил Костов (1950) 7 
Николова, Мима Иванова (7.11.1943) 7 
Нойков, Светослав Атанасов (2.9.1965) 7 
Нурикян, Норайр Арам (26.7.1948) 7 
Обретенов, Валентин Славов (2. 7. 1950) 7 
Овчаров, Владимир Атанасов (2.10.1940) 7 
Огнянов, Михаил (25.6.1927) 115 
Павлов, Дечко Дечков (9.9.1930) 7 
Павлов, Димитър Христов (8.11.1949) 7 
Павлов, Павел Георгиев (3.12.1945) 7 
Пазова, Лета Първанова (4.9.1925) 7 
Паисий Хилендарски (1722 - 1773) 111 
Панделиев, Славчо Георгиев (15.5.1945) 7 
Панев, Симеон Белчев (3.11.1949) 7 
Панчев, Недялко Иванов (5. 7. 1941) 7 
Панчовска-Мочева, Мария 7 
Папуров, Ганчо Димитров (4.5.1928) 7 
Пейкова, Величка Велянова (3.3.1943) 7 
Петков, Божидар Стефанов (29.7.1940) 7 
Петров, Георги Божков (3.6.1935) 7 
Петров, Гинко Василев (26.5.1951) 7 
Петров, Красимир (13.4.1943) 7 
Петров, Михаил Динев (15.12.1935) 7 
Петров, Петър Христов (22.6.1978) 7 
Петрунов, Богдан Николов 7 
Печилков, Андрей Василев (1.11.1936) 7 
Плевнелиев, Росен (1964) 24 
Попиванова, Цветана=Цветана Попиванова Тодорова 7 
Попов, Георги Стефанов (14.6.1937) 7 
Попов, Георги Тодоров (9.5.1951) 7 
Попов, Константин Веселинов (28.8.1961) 7 
Попова, Мария Тодорова (6.12.1932) 7 
Порязов, Делчо Радев (14.11.1932) 7 
Пулев, Тервел Венков (10.1.1983) 7 
Радев, Радко Николов (24.8.1944) 7 
Радев, Стефан Петров (25.9.1942) 7 
Райков, Райко Генчев (10.3.1934) 7 
Райнова, Добринка Анастасова (30.3.1939) 7 
Рачев, Румен Стефанов (6.2.1953) 7 
Рибарова, Нели Христова (7.2.1945) 7 
Рилец, Алекси 111 
Русев, Живко (1957) 118 
Русев, Чавдар (8.10.1956) 7 
Русеф, Дилма Вана (14. 12. 1947) 27 
Савинова-Семова, Анастасия Иванова 7 
Савов, Енчо Запрянов (23.11.1950) 7 
Саган, Франсоаз (1935 - 2004) 59 
Сачев, Евгений Иванов (9.12.1952) 7 
Сгурев, Васил Стоянов (3.5.1936) 7 
Сенгалевич, Георги Михайлов (1.6.1931) 7 
Симеонов, Симеон (25.1.1955) 7 
Славков, Бисер Йорданов (16.12.1945) 7 
Спасов, Стоян Цоков (30.1.1932) 7 
Ставрев, Димитър Сотиров (20.7.1945) 7 
Стайкова, Жени 7 
Стамболов, Стефан Николов (1854 - 6. 7. 1894/5) 111 
Станишев, Сергей 24 
Станчев, Стефан Иванов (17.2.1958) 7 
Статев, Стати Васил (19.6.1955) 7 
Стефанова, Пенка Пенева (7.6.1958) 7 
Стойков, Николай Иванов (1936) 7 
Стойчева, Величка Иванова (4.4.1959) 7 
Стоянов, Димитър Василев (2.9.1944) 7 
Стоянов, Захари(й) (1850 - 1889) 111 
Стоянов, Петър Стефанов - президент (1952) 74 
Съботинов, Никола Василев (13.9.1941) 7 
Сълов, Иван Захариев (8.6.1950) 7 
Танчев, Светлин Генов (31.5.1953) 7 
Теодосиева, Маргарита Стефанова (22.9.1952) 7 
Тервел, хан (695 - 714) 110 
Титянова, Екатерина 7 
Тодораков, Николай Иванов (20.11.1973) 7 
Тодоров, Николай Александров (1934) 7 
Тодорова, Елица Тодорова 7 
Тодоровски, Димитър Стефанов (20.2.1944) 7 
Топалов, Йовчо Боянов (15.6.1931) 7 
Тянева, Жанета Георгиева (17.1.1951) 7 
Узунов, Димо Иванов (1.9.1950) 7 
Узунов, Иван Митев (24.4.1956) 7 
Файтонджиева-Радевска, Ирина Михайлова (19.7.1947) 7 
Филби, Ким (1912 - 1988) 18 
Филипов, Живко Филипов 7 
Финков, Божидар Тодоров (30.1.1948) 7 
Хаджиева, Татяна Димитрова (31.1.1948) 7 
Хаджихристев, Аргир Кирков 7 
Ханджиев, Светослав 7 
Харалампиев, Иван (11.11.1946) 7 
Хил, Наполеон (1883 - 1970) 14 
Хинковски, Цено Стоянов (29.8.1927) 7 
Хинов, Христо Петков (17.9.1941) 7 
Христов, Александър Нейков (27.6.1936) 7 
Христов, Ивайло 15 
Цалев, Димитър Любомиров (10.12.1943) 7 
Цанков, Николай Константинов (8.2.1942) 7 
Цветанов, Цветан 24 
Цветков, Кирил Радев (11.9.1947) 7 
Цекова, Мария Любомирова (20.7.1953) 7 
Ценков, Ценко Димитров (1968) 7 
Ценов, Димитър (1852 - 1932) 111 
Цонев, Владимир Йорданов (3.6.1958) 7 
Цонков, Атанас 7 
Черкезов, Тодор Димитров (12.5.1956) 7 
Чернев, Константин Георгиев (23.3.1944) 7 
Чернева-Попова, Здравка Тодорова (24.11.1935) 7 
Чирков, Александър Асенов (27.1.1938) 7 
Чобанова, Росица Добрева (2.12.1956) 7 
Чоролеева, Мария Георгиева (19.11.1941) 7 
Чубриков, Илия Димитров (8.1.1935) 7 
Шехтов, Христо Константинов (14.09.1935) 7 
Шишенков, Милко Цандев (13.10.1953) 7 
Шопов, Кирил (1967) 27 
Щукина-Янбастиева, Таисия Владимировна (4.1.1947) 7 
Яблански, Цанко Василев (9.09.1944) 7 
Якимова, Красимира Симеонова (24.3.1949) 7 
Янакиев, Георги Харалампиев (10.6.1941) 7 
Янбастиев, Димитър Любенов (31.5.1942) 7 
Янев, Емил Илиев (11.4.1935) 7 
Янев, Иван Пенев (24.08.1932) 7 
Янков, Васил Николов (9.3.1944) 7 
Яръмов, Николай Кирилов 7 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 114 115 
Белоградчишките скали 112 
Босна и Херцеговина 114 
Бразилия 27 
България 1 7 15 17 23 24 25 74 110 111 112 113 115 
Връх Мусала 112 
Германия 22 
Ждрелото на Ерма 112 
Китай 8 
Корея 8 
Косово 114 
Кръстова гора, Смолянско 17 
Побитите камъни 112 
Райското пръскало 112 
Родопи 1 17 
Седемте Рилски езера 112 
Ягодинска пещера 112 
Япония 8