Общ отдел

- 1 -

Ч1/069.01/А 92ЦБ 37205
 Асоциация по антропология, етнология и фолклористика Онгъл. Пролетни четения. Русе. 2009 

   Визии за музеологията и етнологията : Сб. с материали от ХI Пролетни четения на Асоц. по антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" и Регионален ист. музей - Русе /  Състав. Николай Ненов ; Ред. колегия Николай Ненов и др . - [В. Търново] : Фабер, 2011 . - 260 с. : с ил. ; 24 см

   Други ред. : Р. Малчев, К. Рангочев. - Изд. на Регионален ист. музей - Русе, Сдружение "Приятели на музея". - Имената на състав. и ред. са отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. статии и под линия ; Рез. и съдърж. на англ., бълг.

   ISBN 978-954-400-570-2 

  

Сист. No: 37661

Философия

- 2 -

СФ/133.52/Б 71ЦБ 37124

Бочева, Персида

   Речник по астрология / Персида Бочева . - София : Лира Принт, 2012 . - 288 с. : с ил. ; 22 см

   С Азб. показалец.

   ISBN 954-8610-89-6 

   ISBN 978-954-8610-89-6 

  

Сист. No: 37560

- 3 -

РВ/159.96/Д 13ЦБ 37153

Давич, Виктор

   Медитация за всеки : Успокойте ума си. Променете живота си / Виктор Давич ; Прев. от англ. Цветан Убенов . - София : Аратрон, 2012 . - 228 с. ; 20 см . -  (Сер. Духовно усъвършенстване ; 30)

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 207 - 222.

   ISBN 978-954-626-385-8 

  

Сист. No: 37592

- 4 -

РВ/159.9/Е 67ЦБ 37186

Енциклопедия по психология и поведенческа наука  /  Ред. Едуард У. Крейгхед, Чарлз Б. Немероф ; Предг. Реймънд Дж. Корсини ; Прев. от англ. Людмила Андреева и др ; Под ред. на Людмила Андреева, Христина Гъркова . - 2. доп. изд. . - София : Наука и изкуство, 2008 . - 1565 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Кор. загл. Енциклопедия Психология и поведенческа наука. - Други прев. : Н. Атанасов, Р. Ангелова, Б. Александрова. - Библиогр. след отд. статии ; Азб. показалец.

   ISBN 987-954-02-0310-2 

  

Сист. No: 37640

- 5 -

РВ/141.33/К 78ЦБ 37130

Колесов, Евгений

   [Тринайсетте] 13-те врати на езотериката : Кратко енцикл. изследване за езотеричните учения от дълбоката древност до наши дни / Евгений Колесов ; Прев. [от рус.] Георги Рачев . - София : НСМ Медиа, 2012 . - 255 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9913-29-3 

  

Сист. No: 37566

Религия. Теология

- 6 -

Ч1/291.6/В 64ЦБ 37212

Висарион Зографски, йеромонах

   Петър Дънов и Ванга - пророци и предтечи на антихриста : В 2 ч. / Йеромонах Висарион (Зографски) . - Света Гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, 2011 . - 24 см

   

   Ч. 1. П. Дънов - анализ на едно лъжеучение . - 2011 . - 246 с. : с ил.

   Библиогр. с. 241 - 244 и под линия.

   ISBN 978-954-770-343-8 (ч. 1)

  

Сист. No: 37668

- 7 -

Ч1/291.6/В 64ЦБ 37213

Висарион Зографски, йеромонах

   Петър Дънов и Ванга - пророци и предтечи на антихриста : В 2 ч. / Йеромонах Висарион (Зографски) . - Света Гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, 2011 . - 24 см

   

   Ч. 2. Ванга - портрет на една съвременна магьосница . - 2011 . - 171 с. : със снимки. 

   Библиогр. : с. 166-169 и под линия.

   ISBN 978-954-770-344-5 (ч. 2)

  

Сист. No: 37669

- 8 -

АТ/294.527:612.84/И 52ЦБ 37142

Илиев, Илия Панайотов

   Съвършено зрение с йога : Уникални техники за засилване на зрението, при преумора и работа с компютър / Илия Илиев . - София : Хомо Футурус, 2006 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Здраве XXI)

   

  

Сист. No: 37575

- 9 -

РВ/265/И 52ЦБ 37162

Илиева-Георгиева, Екатерина

   Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса / Екатерина Илиева-Георгиева ; [Предг.] Румен Леонидов . - София : Изток-Запад, 2012 . - 182 с. : със снимки ; 20 см

   Съдържа и Звезден буквар за напреднали / Р. Леонидов ; Другите за мен.

   ISBN 954-321-984-2 

   ISBN 978-954-321-984-1 

  

Сист. No: 37601

- 10 -

РВ/22.01/К 45ЦБ 37141

Касе, Етиен

   Ключът на Соломон : Кодът на световното господство / Етиен Касе ; Прев. [от рус.] Лиляна Мандаджиева . - [София] : Паритет, 2012 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-009-0 

  

Сист. No: 37579

Обществени науки

- 11 -

РВ/341.9(035)/Б 44ЦБ 37187

Бижев, Христо

   Практическо ръководство по международно частно право / Христо Бижев ; Прев. [от англ.] Радослав Белчев . - София : Албатрос, 2004 . - 328 с. ; 24 см

   Съдържа и За авт. ; Речник Търговски термини. - Библиогр. под линия ; Парал. текст на англ.

   ISBN 954-751-065-7 

  

Сист. No: 37639

- 12 -

Ч1/316.28/Б 87ЦБ 37215

Бурдийо, Пиер

   Размишления по Паскал / Пиер Бурдийо ; Прев. [от фр. и предг.] Мария Димитрова . - [София] : Панорама плюс, 2007 . - 379 с. ; 20 см

   Съдържа и Социалната философия на П. Бурдийо/ М. Димитрова . - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-8598-06-4 

  

Сист. No: 37671

- 13 -

РВ/338.124.4/В 11ЦБ 37202

В сянката на финансовата криза  : [Сборник] /  Състав. Петер Алтмикс ; Предг. Златин Съръстов ; Прев. [от нем.] Дороти Игнатова . - София : СиВас Консултинг, 2011 . - 191 с. : с диагр. ; 21 см . -  (Библ. Световният гамбит)

   Съдържа и За "лихвения процент" на световната политика ; За авт. - Библиогр. след отд. гл. и под линия.

   ISBN 978-954-92768-3-1 

  

Сист. No: 37657

- 14 -

РВ/327/В 24ЦБ 37201

Василев, Симеон Игнатов

   Десетилетието в сянката на лидери, избори, кризи и войни / Симеон Василев . - София : СиВас Консултинг, 2011 . - 342 с. ; 21 см . -  (Библ. Световният гамбит)

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92768-4-8 

  

Сист. No: 37656

- 15 -

АТ/328/М 31, ДБ/328/М 31, МС/328/М 31, РВ/328/М 31ЦБ 37191

Вицепрезидентът  /  Състав. Светла Тошкова ; [С предг. от състав.]  . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 736 с. : с факс., табл., диагр, [20] л. : снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0711-6 

  

Сист. No: 37646

- 16 -

РВ/316.27/Г 23ЦБ 37195

Гарфинкъл, Харолд

   Изследвания по етнометодология / Харолд Гарфинкъл ; Прев. [от англ.] Тодор Христов . - [София] : КХ - Критика и Хуманизъм, 2005 . - 304 с. : с табл., сх. ; 21 см . -  (Сер. Социооптики)

   Кн. е вкл. в проект "Преводи" на Сорос център за култ. политики и Next Page Found., София за подпомагане на прев. и изд. на трудове в обл. на хуманитарните науки. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-587-109-1 

  

Сист. No: 37650

- 17 -

РВ/355.48(497.2)(092)/Д 60ЦБ 37197

Димов, Димо Тотев

   Шуменска епоха 1878 - 1885 /  Авт.-[състав.] Димо Димов . - Шумен : Юни експрес, 2005 . - 311 с. : с ил., ноти, к. ; 21 см

   Съдържа и Спомени / М. Лазаров, Д. Ризов, Т. Икономов, Х. Попов, М. Цонков, Д. Обрешков, Й. Велчев, Н. Цветков, Т. Васильов ; Речник на воен. термини ; За авт. ; Рез. на рус., англ., нем. / Прев. Иванка Бончева, Mina Kancheva Ilieva, Milena Lyubenoba Vitliemova. - Библиогр. с. 304 - 305.

   ISBN 954-9454-09-6 

  

Сист. No: 37652

- 18 -

Ч1/316.7/Е 51ЦБ 37216

Елиас, Норберт

   Относно процеса на цивилизация : Социогенетични и психогенетични изследвания : Т. 1 - 2 / Норберт Елиас ; Прев. от нем. Мария Нейкова . - София : Атика, 1999 - 2000 . - 20 см

   

   Т. 1 /  Прев.  Борис Парашкевов, и др. . - 1999 . - 336 с.

   Други прев. на цитати от старонем., фр., англ., лат., староитал. : Б. Парашкевов, Р. Неделчева, А. Наумова, И. Атанасова, В. Писинова ; Прев. В. Писинова погрешно означена, истинското й име е Невена Димитрова Писинова.

   ISBN 954-729-052-5 (т. 1)

  

Сист. No: 37672

- 19 -

Ч1/316.7/Е 51ЦБ 37217

Елиас, Норберт

   Относно процеса на цивилизация : Социогенетични и психогенетични изследвания : Т. 1 - 2 / Норберт Елиас ; Прев. от нем. Мария Нейкова . - София : Атика, 1999 - 2000 . - 20 см

   

   Т. 2. Промени в обществото /  Прев. от фр. и англ.  Росица Неделчева . - 2000 . - 368 с.

   

   ISBN 954-729-075-4 (т. 2)

  

Сист. No: 37673

- 20 -

РВ/323.28/З-35ЦБ 37157

Заркова, Анна

   От Вапцаров до Живков и останалите : Тайните на старите полицейски досиета / Анна Заркова ; С предг. от авт.  . - [София] : Труд, 2012 . - 176 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 954-398-261-9 

  

Сист. No: 37596

- 21 -

Ч1/338.48/К 16ЦБ II 2612

Калинков, Борис Савов

   Туризмът във Варна и региона : Векове, пощи, традиции / Борис Калинков ; [Предг.] Спас Панчев и др ; Фотогр. Росен Донев, Боян Димитров . - Варна : ФИЛ, 2006 . - 129 с. : с цв. ил., факс. ; 30 см

   Други авт. на предг. : К. Йорданов, М. Ал-Джибури, М. Нешков . - Съдържа и Варненска туристическа камара / Д. Димитров ; Пътеписите на Виктор Тепляков Писма от България - Варна в периода 1828 - 1829 г. - Посвещава се на 125 г. туризъм във Варна и региона. - С парал. текст на англ. - Библиогр. с. 125 - 126.

   ISBN 954-91545-6-4 

   ISBN 978-954-91545-6-6 

  

Сист. No: 37641

- 22 -

РВ/316.45/.47/К 41ЦБ 37135

Карнеги, Дейл и др.

   Как да обогатим живота си / Дейл Карнеги & Associates ; Прев. от англ. Деян Кючуков ; Състав., ред. и предг. Артър Р. Пел . - София : Колибри, 2012 . - 152 с. ; 20 см . -  (Поредица [Дейл Карнеги & Associates])

   Съдържа и За Д. Карнеги, Dale Carnegie & Associates Inc. и състав. ; Принципите на Дейл Карнеги.

   ISBN 978-619-150-053-6 

  

Сист. No: 37570

- 23 -

ДБ/323.12/К 73, РВ/323.12/К 73ЦБ 37137

Коен, Леа Пепо

   Ти вярваш : 8 погледа върху Холокоста на Балканите / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2012 . - 256 с. : със снимки ; 24 см

   Съдържа и Швейц. дипломатически док. (прев. на бълг.). - Библиогр. с. 245 - 247 ; Рез. на англ.

   ISBN 978-619-164-005-8 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 37573

- 24 -

РВ/321.7(497.2)/Л 12ЦБ 37222

Лаверн, Достена Ангелова

   Експертите на прехода : Българските think-tanks и глобалните мрежи за влияние / Достена Лаверн ; Предг. Достена Лаверн, Марк Абелес ; Прев. от фр. Стилиян Деянов ; Ред. Вера Гьорева . - София : Изток-Запад, 2010 . - 616 с. ; 21 см.

   Съдържа и От Индиана Джоунс до гражданина-антрополог / М. Абелес. - Библиогр. с. 598 - 614 и под линия.

   ISBN 954-321-727-0 

   ISBN 978-954-321-727-4 

  

Сист. No: 37678

- 25 -

АТ/328/М 31, ДБ/328/М 31, МС/328/М 31, РВ/355/М 31ЦБ 37192

Марин, Ангел Иванов

   Рапорт / Ангел Марин . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 511 с., [20] л. : снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0710-9 

  

Сист. No: 37647

- 26 -

РВ/347.4(497.2)/М 32ЦБ 37171

Марков, Методи Марков

   Облигационно право : Помагало / Методи Марков . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2008 . - 416 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Съдържа и Доп. лит. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-526-7 

  

Сист. No: 37620

- 27 -

Ч1/371/Н 33ЦБ 37211
 Национална конф. Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование - история и съвременност. София. 2003 

   Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование - история и съвременност : Сб. с докл. /  Състав., науч. ред. Росица Пенкова, Захари Захариев . - София : Нац. институт по образование, 2003 . - 332 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Изд. на МОН. Нац. институт по образование, Община Шумен, Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Регионален ист. музей, Шумен. - Библиогр. след някои докл. ; Азб. показалец.

   ISBN 954-9783-55-3 

  

Сист. No: 37666

- 28 -

Ч1/330.59/Н 59ЦБ 37207

Неравенство и бедност  : Тенденции в съвр. България и европ. контекст / Васил Проданов и др ; Състав. Иван Кацарски ; Под общата ред. на Васил Проданов . - София : ИИОЗ-БАН, 2011 . - 284 с. : с табл., сх., диагр. ; 284 с.

   Други авт. : Р. Рангелова, Д. Минев, Ц. Златков, М. Желязкова, И. Кацарски, В. Златанова, М. Малинова, Г. Найденов, М. Мирчев, Е. Тодорова, М. Келиян, Н. Радев, Г. Колева, Т. Ракаджийска, Е. Ченгелова, В. Киров, Е. Маркова, В. Топалова, Ц. Давидков, М. Стоянова, Е. Петрова, Б. Градинаров, В. Вацев, Д. Ганов, Н. Буюклиев, М. Мизов. - Изд. на Инст. за изследване на обществата и знанието. БАН. - Съдържа и за авт. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8765-08-4 

  

Сист. No: 37662

- 29 -

Ч1/338.45/Р 30ЦБ 37151

Ракарова, Събина Борисова и др.

   Индустриална икономика : [Учебник] / Събина Ракарова, Анета Еленкова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 466 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-705-3 

  

Сист. No: 37590

- 30 -

РВ/347.2/С 61ЦБ 37189

Ставру, Стоян Андреас

   Човешкото тяло като предмет на вещни права / Стоян Ставру . - София : Сиби, 2008 . - 216 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 206-215 и под линия ; Рез. на англ., фр.

   ISBN 978-954-730-474-1 

  

Сист. No: 37644

- 31 -

РВ/347.2/С 61ЦБ 37190

Ставру, Стоян Андреас

   Вещноправно действие на смъртта : Мъртвото човешко тяло преди и след погребението / Стоян Ставру . - София : Сиби, 2008 . - 328 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 307 - 319 и под линия ; Рез. на англ., фр.

   ISBN 978-954-730-522-9 

  

Сист. No: 37645

- 32 -

РВ/347.91/.95/С 63ЦБ 37198

Сталев, Живко Стоянов

   Българско гражданско процесуално право : [Учебник] / Живко Сталев ; С предг. от авт.  . - 6. доп. и прераб. изд. . - София : Ciela, 2000 . - 960 с. ; 24 см

   Съдържа и Указ. на нормат. актове. - Библиогр. с. 943 - 959.

   ISBN 954-649-253-1 (Сиела)

  

Сист. No: 37653

- 33 -

РВ/340.11/Т 42ЦБ 37172

Ташев, Росен Владимиров

   Обща теория на правото : Осн. правни понятия / Росен Ташев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2007 . - 416 с. : със сх. и табл. ; 20 см

   С Рез. на англ. ; Предм. показалец. - Библиогр. с. 396 - 401.

   ISBN 978-954-730-463-5 

  

Сист. No: 37621

Математика. Естествени науки

- 34 -

РВ/57(079)/Д 71ЦБ 37206

Дойчинов, Александър и др.

   Сборник тестове по биология за кандидат-студенти / Александър Дойчинов, Дарина Бъчварова, Делчо Каменов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-287-5 

  

Сист. No: 37660

- 35 -

РВ/549/Л 58ЦБ 37144

Лили, Сю

   Библия на кристалолечението : Практ. техники, разкриващи живота, любовта и съдбата ви, използвайки силата на натрупваната с милиони години земна енергия / Сю Лили ; Прев. [от англ.] Румен Кулев . - София : Книгомания, 2012 . - 224 с. : с цв. ил. ; 21 см

   С Азб. показалец.

   ISBN 978-954-8432-42-9 

  

Сист. No: 37583

Медицина

- 36 -

РВ/615.322(035)/Б 81ЦБ 37150

Брифа, Джон

   Здраве от природата за най-малките : От А до Я / Джон Брифа ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 312 с. : с табл. ; 25 с.

   Съдържа и Полезни контакти и информ. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1155-4 

  

Сист. No: 37589

- 37 -

РВ/615.83/В 35ЦБ 37160

Ведич, Александър

   Целебната сила на свещите / Александър Ведич . - [София] : АБГ, [2012] . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8407-61-8 

  

Сист. No: 37599

- 38 -

РВ/611(075.8)/Г 96ЦБ 37175

Гълъбов, Георги Петров и др.

   Repetitorium anatomicum : [Уч. помагало за студентите по медицина и стоматология] / Георги Гълъбов, Васил Василев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 232 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 37624

- 39 -

РВ/615.015/И 21ЦБ 37138

Иванов, Мариян и др.

   Хомеопатия за деца и тийнеджъри / Мариян Иванов, Зорка Угринова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 400 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. и Мед. център Фитолек.

   ISBN 978-619-152-119-7 

  

Сист. No: 37577

- 40 -

РВ/613.2(035)/К 93ЦБ 37173

Куманова, Лиляна Стоянова

   Здравословно разделно хранене за деца / Лиляна Куманова . - София : Здраве и щастие, 2001 . - 224 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-8099-63-2 

  

Сист. No: 37622

- 41 -

РВ/613.2(035)/С 34ЦБ 37177

Сербина, Е. и др.

   Всичко за разделното хранене : [Ръководство] / Е. Сербина, Л. Макаров ; Прев. [от рус.] Татяна Иванова . - [София] : Здраве и щастие, [2001] . - 256 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-8099-42-X 

  

Сист. No: 37626

Приложни науки. Техника

- 42 -

Ч1/621.86/.87/С 55ЦБ 37152

Спасов, Викенти Петров

   Инженерна логистика : Подемно-транспортни машини, процеси и системи : [Учебник] / Викенти Спасов . - София : Техника, 2012 . - 360 с. : със сх., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 357 - 359.

   ISBN 978-954-03-0700-8 

  

Сист. No: 37591

Селско стопанство

- 43 -

РВ/633.88(035)/Г 37ЦБ 37174

Георгиев, Георги Христов и др.

   Отглеждане на лекарствени култури : [Ръководство] / Георги Христов Георгиев, Таня Дечева Костова . - София : Земиздат, 1982 . - 160 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Изд. на ЦКС.

  

Сист. No: 37623

Изкуства

Спорт. Игри

- 44 -

РВ/796.332.071(497.2)(092)/П 47ЦБ 37154

Петров, Стилиян и др.

   Наричайте ме Стан : Героичната история на Ст. Петров / Стилиян Петров, Марк Гуиди ; Предг. Мартин О'Нийл ; Прев. от англ. Мария Михайлова . - София : Enthusiast, 2012 . - 272 с., [4] л. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-003-4 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 37593

Езикознание

- 45 -

Ч1/808.67-02/В 95ЦБ 37220

Вълчев, Боян Йорданов

   От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици / Боян Вълчев . - София : Оксиарт, 2009 . - 312 с. : с табл. ; 21 см

   Кн. е ч. 1 от изслед. проект върху историята на книжовните ез. - Библиогр. с. 251 - 269 ; Именен показалец ; Рез. на бълг., англ., нем. и рус.

   ISBN 978-954-704-027-4 

  

Сист. No: 37676

Литературознание

- 46 -

РВ/886.7(092)/М 70ЦБ 37146

Митев, Венелин Иванов

   Големите любови на български поети и писатели : Тайният им живот от Възраждането насам / Венелин Митев ; Със снимки от авт.  . - София : Ciela, 2012 . - 304 с. : с портр., [8] л. : снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1191-6 (Сиела)

  

Сист. No: 37585

- 47 -

РВ/82.08/М 76ЦБ II 2605

Михова, Калина Динкова

   Творческо писане : Есе, разказ, стихотворение / Калина Михова . - София : Просвета, 2012 . - 120 с. ; 29 см

   Съдържа и Разкази и есета, писани от ученици. - Библиогр. с. 120.

   ISBN 978-954-01-2718-7 

  

Сист. No: 37581

- 48 -

Ч1/875.09/С 75ЦБ 37210

Стефанов, Орлин Стефанов

   Едип Тиранинът от Софокъл : Неразгаданите значения на една велика трагедия / Орлин Стефанов . - 2. изд. . - София : ЛИК, 2002 . - 184 с. ; 20 см

   Рез. на англ.

   ISBN 954-8945-06-1 

  

Сист. No: 37665

- 49 -

Ч1/886.7.09/С 75ЦБ 37204

Стефанов, Петър

   Време, жанр, смисъл : Литературни статии и студии / Петър Стефанов . - В. Търново : Фабер, 2006 . - 180 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Петър Стефанов Петров.

   ISBN 954-775-671-0 

   ISBN 978-954-775-671-7 

  

Сист. No: 37659

Чужда художествена литература

- 50 -

РВ/820(73)-1/А 61ЦБ 37129

Американска антология  /  Състав., [предг.], прев. от англ. Александър Тончев ; Прев. от англ. Спас Николов . - София : Intense, 2012 . - 216 с. ; 22 см

   На кор. и в библиогр. каре загл. е Амер. поезия.

   ISBN 978-954-783-175-9 (Интенс)

  

Сист. No: 37565

- 51 -

РВ/820(73)-31/Б 32ЦБ 37159

Бейкър, Джеймс

   Тайният дневник на Мерилин : Роман / Джеймс Бейкър ; Прев. от англ. Невена Кръстева . - София : Обсидиан, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-306-7 

  

Сист. No: 37597

- 52 -

РВ/830(494)-31/В 49ЦБ 37126

Вермут, Верена

   Забранената жена : Моите години с шейх Халид от Дубай : [Роман] / Верена Вермут ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - София : Емас, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Преживяно)

   

   ISBN 978-954-357-227-4 

  

Сист. No: 37562

- 53 -

РВ/820(73)-31/Г 92ЦБ 37132

Гулрик, Робърт

   Добрата съпруга : [Роман] / Робърт Гулрик ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2012 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1181-7 (Сиела)

  

Сист. No: 37568

- 54 -

РВ/882-31/Д 18ЦБ 37139

Данилова, Анна

   Зад гърба ми - вратите на ада : [Роман] / Анна Данилова ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-01-2 

  

Сист. No: 37576

- 55 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 37140

Джейкъбсън, Марк

   Абажурът : Детективска история за Холокоста от ''Бухенвалд'' до Ню Орлиънс / Марк Джейкъбсън ; Прев. от англ. Влади Райчинов . - София : ВАКОН, 2012 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9535-44-0 

  

Сист. No: 37578

- 56 -

РВ/860-31/Е 91ЦБ 37125

Еспиноса, Алберт

   Кажи ''ела'' и ще оставя всичко... но само ми кажи ''ела'' : [Роман] / Алберт Еспиноса ; Прев. [от исп.] Весела Ангелова . - София : Бард, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-354-6 

  

Сист. No: 37561

- 57 -

РВ/894.35-31/К 23ЦБ 37185

Камуран, Солмаз

   Естер : Една еврейка в османския двор : [Роман] / Солмаз Камуран ; Прев. от тур. Панайотка Панайотова . - [София] : Памет, 2009 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92472-1-3 

  

Сист. No: 37638

- 58 -

РВ/820-31/К 45ЦБ 37147

Касабова, Капка

   Вила Пасифика : [Роман] / Капка Касабова ; Прев. от англ. Лиляна Лакова . - София : Ciela, 2012 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1110-7 (Сиела)

  

Сист. No: 37586

- 59 -

РВ/820(73)-31/К 45ЦБ 37145

Касъл, Ричард

   Жега : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. [от англ.] Емануил Томов . - София : PRO BOOK, 2011 . - 272 с. ; 21 см . -  ([Поредица Дерик Сторм])

   

   ISBN 978-954-2928-36-2 (Про бук)

  

Сист. No: 37584

- 60 -

РВ/860(7/8)-31/К 73ЦБ 37155

Коелю, Паулу

   Ръкописът, намерен в Акра : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2012 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-307-4 

  

Сист. No: 37594

- 61 -

РВ/830-1/К 82ЦБ 37149

Константинов, Венцеслав Константинов

   Великите немски поети от XII до XX век : Антология /  Подб., състав., предг., прев. и биогр. бел. Венцеслав Константинов . - София : Ciela, 2012 . - 392 с. ; 21 см

   На загл. с. подзагл. е Антология на В. Константинов.

   ISBN 978-954-28-1128-2 (Сиела)

  

Сист. No: 37588

- 62 -

РВ/820-31/У 69ЦБ 37184

Уолъс, Едгар

   Червения кръг : [Роман] / Едгар Уолъс ; Прев. от англ. Димитър Стайков . - София : Милениум, 2007 . - 224 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Вечни криминалета)

   

   ISBN 978-954-340-052-2 

  

Сист. No: 37637

- 63 -

РВ/820(73)-31/Х 28ЦБ 37127

Хармел, Кристин

   Рим, моя любов : [Роман] / Кристин Хармел ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2012 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-329-7 

  

Сист. No: 37563

- 64 -

РВ/830-31/Х 49ЦБ 37156

Хилзенрат, Едгар

   Нацистът и фризьорът : [Роман] / Едгар Хилзенрат ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Колибри, 2012 . - 327 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-079-6 

  

Сист. No: 37595

- 65 -

РВ/820(73)-31/Х 71ЦБ 37133

Хофман, Алис

   Пазителките на гълъбиците : [Роман] / Алис Хофман ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2012 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-295-9 

  

Сист. No: 37569

- 66 -

РВ/820(73)-31/ЪЦБ 37131

Ъпдайк, Джон

   Заеко, бягай : [Роман] / Джон Ъпдайк ; Прев. [от англ.] Юлиана Касабова . - София : Ера, 2012 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-229-7 

  

Сист. No: 37567

Българска художествена литература

- 67 -

РВ/886.7-31/А 64ЦБ 37148

Ангелова, Радостина Ангелова

   Виенски апартамент : [Роман] / Радостина А. Ангелова . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-816-3 

  

Сист. No: 37587

- 68 -

РВ/886.7-31/В 93ЦБ 37194

Вълков, Калоян Петров

   Стъкленото ято : [Автобиогр. роман] / Калоян Вълков ; [С предг. от авт.]  . - [В. Търново] : [Фабер], 2011 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-449-1 

  

Сист. No: 37649

- 69 -

РВ/886.7-32/Г 37ЦБ I 3566

Георгиев, Людмил

   От местопрестъплението: Bulgaria : [Разкази] / Людмил Георгиев . - София : Атеа Букс, 2012 . - 243 с. ; 18 см

   Съдържа и Биогр. справка. - Библиогр. с. 240 - 242.

   ISBN 978-954-8999-45-8 

  

Сист. No: 37600

- 70 -

РВ/886.7-1/Д 91ЦБ 37193

Друмева, Даниела

   Кон от лунен седеф : Стихотворения / Даниела Друмева ; Худож. Красимир Атанасов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-435-5 

  

Сист. No: 37648

- 71 -

МС/886.7-1/И 83, РВ/886.7-1/И 83ЦБ 37183

Йорданов, Валентин

   Пеперудени коне : Любовна лирика / Валентин Йорданов ; Ред. Маргарита Петкова . - Силистра : Ковачев, 2010 . - 64 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Валентин Йорданов Иванов.

   ISBN 978-954-8198-15-8 

  

Сист. No: 37636

- 72 -

РВ/886.7-31/К 20ЦБ 37179

Калчев, Христо Константинов

   Цикълът на Месалина : [Роман] / Христо Калчев . - София : Нац. клуб на худ.-творч. интелигенция, 1996 . - 160 с. ; 20 см

   Романът е кн. 3 от трилогия, продълж. на Нерон Вълкът и Калигула Бесният.

  

Сист. No: 37628

- 73 -

РВ/886.7-1/М 74ЦБ I 3575

Михайлова, Мая

   Восъчна луна : Стихотворения / Мая Михайлова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 32 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-577-436-2 

  

Сист. No: 37642

- 74 -

РВ/886.7-7/С 38ЦБ 37161

Сиромахов, Иво Божанов

   Страшни дневници и нощници / Иво Сиромахов ; Худож. на кор. и ил. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2012 . - 180 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0862-6 (Сиела)

  

Сист. No: 37602

Литература за деца и юноши

- 75 -

РД/820-93-34/Д 53ЦБ 37123

Коледна магия с Чарлс Дикенс  : [Приказки] / Чарлс Дикенс ; Прев. [от англ.] Теодора Давидова, Юлия Чернева ; Ил. Даниъл Маклис и др . - София : Ера, 2012 . - 182 с. : с ил. ; 25Х22 см

   Съдържа : Щурец в огнището, Сделка с призрак. - Други ил. : К. Станфийлд, Р. Дойл, Д. Лийч, Ф. Стоун, Д. Тениъл.

   ISBN 978-954-389-232-7 

  

Сист. No: 37559

- 76 -

РД/886.7-93-91/И 85ЦБ 37136

Йотова, Христина

   Приказки на Шехерезада /  Подб. и лит. обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2012 . - 128 с. : с ил. ; 23 см . -  ([Поредица] 1001 нощ)

   Съдържа : Аладин и вълшебната лампа ; Али Баба и четирийсетте разбойници ; Вълшебният кон ; Рибарят и страшният дух ; Синдбад Мореплавателя ; Слепецът, въжарят и халифът.

   ISBN 978-619-151-029-0 

  

Сист. No: 37572

- 77 -

РД/886.7-93-31/Р 13ЦБ I 3565

Раденков, Иван

   Невероятните приключения на Унки Марлюнки : Кн. за татковци : [Роман] / Иван Раденков ; Худож. Лиляна Калнакова Ламер . - [София] : БГкниг@, [2012] . - 176 с. : с ил. ; 18 см

   Съдържа и Песнички и авт. музика от група ТРОЛИТЕ (Ив. Раденков, Д. Желев, А. Велинов, Ю. Механджийски) с код за даунлоуд от сайта на кн.
   http://www.knigazatatkovci.com 

   ISBN 978-954-8628-41-9 (БГКнига)

  

Сист. No: 37574

- 78 -

РД/820-93(079)/У 16ЦБ II 2604

Уат, Фиона

   Безброй коледни игри и забавления : Открий! Оцвети! / Фиона Уат ; Оформление и ил. Стела Багът ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Фют, 2012 . - 96 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-625-771-0 

  

Сист. No: 37580

- 79 -

РД/820-93-31/Х 17ЦБ I 3564

Хадън, Марк

   Бум! : Приключения на макс на планетата Пльок : Роман / Марк Хадън ; Прев. от англ. Михаела Михайлова . - София : Унискорп, 2012 . - 220 с. ; 19 см . -  (Поредица Хлапе)

   

   ISBN 978-954-330-378-6 

  

Сист. No: 37558

- 80 -

РД/886.7-93(081.2)/Я 29ЦБ 37134

Язова, Яна

   Таралеж се жени : Избрани творби за деца / Яна Язова ; Състав. Петър Величков . - София : Изток-Запад, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 23 см

   Я. Язова е псевд. на Люба Тодорова Ганчева. - Юбил. изд. по случай 100 години от рождението на Я. Язова. - Съдържа и Писмо на Яна Язова. - Библиогр. с. 216 - 219.

   ISBN 619-152-090-5 

   ISBN 978-619-152-090-9 

  

Сист. No: 37571

Отраслева литература за деца и юноши

- 81 -

РД/087.5:74/С 77ЦБ 37143

[Сто] 100 самолета от хартия  /  Худож. Анди Тюдор ; Оформление Хана Ахмед, Брайън Воукс . - [София] : Фют, 2012 . - [208] с. : цв. ил. ; 20 см

   Съдържа 100 л. за направата на 100 самолета.

  

Сист. No: 37582

География

- 82 -

СФ/912/С 25ЦБ 37128

Световен атлас  : Най-новият подробен пътеводител на съвр. свят /  Глав. картогр. ръководител Дейвид Робъртс ; Науч. ред. Климент Найденов ; Науч. консултант Инна Благоева . - София : Книгомания, 2012 . - 256 с. : с цв. ил, к. ; 22 см

   На гърба на загл. с. отбелязано 7. изд. от Дорлинг Киндърсли ООД, Великобритания. - С Речник на геогр. термини ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-8432-46-7 

  

Сист. No: 37564

История

- 83 -

РВ/908(497.2)/Г 41ЦБ 37188

Герчев, Христо

   Страници от стария Шумен / Христо Герчев ; Състав. Иван Сакелариев ; Снимки Ивайло Сакелариев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Шумен : Антос, 2006 . - 244 с., 8 л. : ил. ; 20 см

   Съдържа и По страниците на "Шуменски вести" ; Писма. - Азб. речник.

  

Сист. No: 37643

- 84 -

РВ/930.85/Д 97ЦБ 37196

Дюби, Жорж

   Времето на катедралите : Изкуство и общество 980 - 1420 / Жорж Дюби ; Прев. от фр. Недка Бъчварова, Георги Геров . - София : Агата-А, 2004 . - 448 с., [16] л. : ил. ; 22 см . -  (Поредица История, антропология, религии)

   Кн. е вкл. в проект "Преводи" на Сорос център за култ. политики и Next Page Found., София за подпомагане на прев. и изд. на трудове в обл. на хуманитарните науки. - Съдържа и Ж. Дюби и Времето на катедралите / Г. Геров ; Кратък справ.

   ISBN 954-540-037-4 

  

Сист. No: 37651

- 85 -

Ч1/947(092)/Н 72ЦБ 37221

Мартиниан, монах

   Свети Цар Николай II : Житие, чудеса и акатист /  Състав. Монах Мартиниан (Боянов) . - София : БЕТ ПРИНТ, 2010 . - 344 с. : с и цв. ил. и снимки ; 22 см . -  (Библ. Тържество на православието)

   Библиогр. с. 340 - 341.

   ISBN 954-9087-7-3 

  

Сист. No: 37677

- 86 -

Ч1/956.0/О-74ЦБ 37219

Ортайлъ, Илбер

   Преоткриване на Османската империя : [Сб. с беседи] / Илбер Ортайлъ ; С предисл. от авт.  ; Прев. от тур. Хюсеин Мевсим . - Пловдив : Жанет-45, 2007 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-418-9 

  

Сист. No: 37675

- 87 -

Ч1/949.72.043/П 19ЦБ 37218

Пантев, Андрей Лазаров и др.

   Европейски измерения на освободителната война 1877 - 1878 / Андрей Пантев, Христо Глушков . - В. Търново : Абагар, 2008 . - 240 с., [8] л. : ил., к. ; 22 см

   Съдържа и Прелиминарен договор, сключен между Русия и Турция на 19 февр. 1878 г. (3 март) в Сан Стефано ; Берлински договор, изготвен на конгреса в Берлин (13.VI. - 13.VII.1878). - Библиогр. с. 223 - 238.

   ISBN 978-954-427-777-2 

  

Сист. No: 37674

- 88 -

РВ/940.53/Р 60ЦБ 37158

Рийс, Лорънс

   Тайните на Втората световна война : Сталин, нацистите и Западът / Лорънс Рийс ; Прев. от англ. Красимир Желязков . - София : Ciela, 2012 . - 480 с. , [8] л. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1189-3 (Сиела)

  

Сист. No: 37598

- 89 -

Ч1/908(497.2)/С 71ЦБ 37203

Староселци  : Древно и съвременно, устремено в бъдещето / [Алекси Костов Патев... и др.] ; Под ред. на Димитър Цветков Костов . - [В. Търново] : Фабер, 2011 . - 184 с. : със снимки, табл. ; 21 см

   Други ред. : П. Д. Ганчев, П. Ц. Георгиев, К. В. Патев ; С биогр. данни за авт. отбелязани на с. 173 : А. К. Величков, А. К. Патев, Д. П. Тодоров, Д. Ц. Костов, К. В. Патев, Л. Х. Иванов, П. Г. Петков, П. Д. Ганчев, П. Ц. Георгиев, Р. Г. Иванова, Хр. Ц. Георгиев, Ц. А. Тодорова, Ц. И. Цеков. - Библиогр. с. 184.

   ISBN 978-954-400-460-6 

  

Сист. No: 37658

Краезнание - отраслева литература

- 90 -

Кр/К016:05/П 37, РВ/К016:05/П 37ЦБ 37214

Периодичен печат Стара Загора 1882 - 1944  : Своден библиогр. указ. /  Състав., предг. Мима Атанасова, Слава Драганова ; Ред. Надежда Груева . - Ст. Загора : Библ. Родина, 2010 (Хасково : печ. Полиграф Юг) . - 224 с. : с цв. факс. ; 23 см

   Изд. е посветено на 145-годишнината на библ. Родина, Ст. Загора.

   ISBN 978-954-91768-2-7 

  

Сист. No: 37670

Краезнание - художествена литература

- 91 -

Кр/К886.7-1/Д 77ЦБ 37163

Донева, Мария

   Перце от дим : [Стихотворения] / Мария Донева . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-868-2 

  

Сист. No: 37604

- 92 -

АТ/К886.7-1/П 47, ДБ/К886.7-1/П 47, Кр/К886.7-1/П 47, МС/К886.7-1/П 47, РВ/К886.7-1/П 47ЦБ I 3567

Петров, Никола

   Въжеиграч : Стихотворения / Никола Петров . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 44 с. ; 19Х16 см

   Авт. е спечелил първа награда на XXVІ Нац. конкурс за поезия "В. Ханчев", 2011.

   ISBN 978-954-491-869-9 

  

Сист. No: 37603


 Индекс по АВТОРИ

Абелес, Марк 24 
Ал-Джибури, Марио 21 
Александрова, Богдана 4 
Александрова, Богдана Крумова 4 
Алтмикс, Петер 13 
Ангелова, Весела 56 
Ангелова, Радослава 4 
Ангелова, Радослава Димитрова 4 
Ангелова, Радостина А. 67 
Ангелова, Радостина Ангелова 67 
Андреева, Людмила 4 
Андреева, Людмила Маринова 4 
Атанасов, Красимир 70 
Атанасов, Никола 4 
Атанасов, Никола Христов 4 
Атанасова, Искра Георгиева 18 
Атанасова, Мима 90 
Атанасова, Мима Василева 90 
Ахмед, Хана 81 
Багът, Стела 78 
Бейкър, Джеймс 51 
Белчев, Радослав 11 
Бижев, Христо 11 
Благоева, Инна 82 
Бончева, Иванка 17 
Бочева, Персида 2 
Брифа, Джон 36 
Бурдийо, Пиер 12 
Буюклиев, Николай 28 
Бъчварова, Дарина 34 
Бъчварова, Недка 84 
Бъчварова, Недка Иванова 84 
Василев, Васил 38 
Василев, Васил Асенов 38 
Василев, Симеон 14 
Василев, Симеон Игнатов 13 14 
Васильов, Тома 17 
Вацев, Валентин 28 
Ведич, Александър 37 
Велинов, Александър 77 
Величков, Алекси Костов 89 
Величков, Петър 80 
Велчев, Йордан Минчев 17 
Вермут, Верена 52 
Висарион Зографски, йеромонах 6 7 
Витлиемова, Милена Любенова 17 
Воукс, Брайън 81 
Вълков, Калоян 68 
Вълков, Калоян Петров 68 
Вълчев, Боян 45 
Вълчев, Боян Йорданов 45 
Ганов, Димитър 28 
Ганчев, Петко Димитров 89 
Ганчева, Люба Тодорова 80 
Гарфинкъл, Харолд 16 
Генчева, Цветана 53 
Генчева, Цветана Тодорова 53 
Георгиев, Георги Христов 43 
Георгиев, Людмил 69 
Георгиев, Петър Цветанов 89 
Георгиев, Христо Цветанов 89 
Геров, Георги 84 
Герчев, Христо 83 
Глушков, Христо 87 
Глушков, Христо Стефанов 87 
Градинаров, Борислав 28 
Груева, Надежда 90 
Груева, Надежда Петракиева 90 
Гуиди, Марк 44 
Гулрик, Робърт 53 
Гълъбов, Георги 38 
Гълъбов, Георги Петров 38 
Гъркова, Христина 4 
Гьорева, Вера 24 
Давидков, Цветан 28 
Давидова, Теодора 75 
Давич, Виктор 3 
Дамянов, Дамян 74 
Дамянов, Дамян Николов 74 
Данилова, Анна 54 
Дейл Карнеги & Associates 22 
Деянов, Стилиян 24 
Джейкъбсън, Марк 55 
Дикенс, Чарлс 75 
Димитров, Боян 21 
Димитров, Димитър 21 
Димитрова, Мария 12 
Димов, Димо 17 
Димов, Димо Тотев 17 
Дойл, Ричард 75 
Дойчинов, Александър 34 
Донев, Росен 21 
Донева, Мария 91 
Драганова, Слава 90 
Драганова, Слава Станкова 90 
Драгостинова, Жанина 64 
Драгостинова, Жанина Димитрова 64 
Друмева, Даниела 70 
Дубчак, Анна (Данилова) 54 
Дюби, Жорж 84 
Еленкова, Анета 29 
Елиас, Норберт 18 19 
Еспиноса, Алберт 56 
Желев, Димитър 77 
Желязков, Красимир 88 
Желязкова, Мария 28 
Заркова, Анна 20 
Захариев, Захари 27 
Захариев, Захари Величков 27 
Златанова, Валентина 28 
Златков, Цочо 28 
Иванов, Валентин Йорданов 71 
Иванов, Любомир Христов 89 
Иванов, Мариян 39 
Иванова, Райна Георгиева 89 
Иванова, Татяна 41 
Иванова, Татяна Григориевна 41 
Игнатова, Дороти 13 
Игнатова, Дороти Велизарова 13 
Икономов, Тодор Петров 17 
Илиев, Илия 8 
Илиев, Илия Панайотов 8 
Илиева, Екатерина 9 
Илиева, Катя 9 
Илиева, Мина Кънчева 17 
Илиева-Георгиева, Екатерина 9 
Йеромонах Висарион (Зографски) 6 7 
Йорданов, Валентин 71 
Йорданов, Кирил Петров 21 
Йотова, Христина 76 
Калинков, Борис 21 
Калинков, Борис Савов 21 
Калчев, Христо 72 
Калчев, Христо Константинов 72 
Каменов, Делчо 34 
Каменов, Делчо Антов 34 
Камуран, Солмаз 57 
Карнеги, Дейл 22 
Касабова, Капка 58 
Касабова, Юлиана 66 
Касе, Етиен 10 
Касъл, Ричард 59 
Кацарски, Иван 28 
Келиян, Мая 28 
Киркова-Жекова, Вера 60 
Киров, Васил 28 
Коелю, Паулу 60 
Коен, Леа 23 
Коен, Леа Пепо 23 
Колева, Галина 28 
Колесов, Евгений 5 
Константинов, Венцеслав 61 
Константинов, Венцеслав Константинов 61 
Корсини, Реймънд Дж. 4 
Костов, Димитър Цветков 89 
Костова, Таня Дечева 43 
Крейгхед, Едуард У. 4 
Кръстева, Невена 51 
Кръстева, Невена Венциславова 51 
Кулев, Румен 35 
Куманова, Лиляна 40 
Куманова, Лиляна Стоянова 40 
Кьолер, Екехард А. 13 
Кючуков, Деян 22 
Лаверн, Достена 24 
Лаверн, Достена Ангелова 24 
Лазаров, Манол Георгиев 17 
Лакова, Лиляна 58 
Ламер, Лиляна Калнакова 77 
Леонидов, Румен 9 
Леонидов, Румен Александров 9 
Лийч, Джон 75 
Лили, Сю 35 
Макаров, Л. 41 
Маклис, Даниъл 75 
Малинова, Мариана 28 
Малчев, Росен Х. 1 
Мандаджиева, Лиляна 10 
Манушева, Ирина 36 
Манушева, Ирина Борисова 36 
Марин, Ангел 15 25 
Марин, Ангел Иванов 15 25 
Марков, Методи 26 
Марков, Методи Марков 26 
Маркова, Екатерина 28 
Мартиниан, монах 85 
Мевсим, Хюсеин 86 
Механджийски, Юлиан 77 
Мизов, Максим 28 
Минев, Духомир 28 
Мирчев, Михаил 28 
Митев, Венелин 46 
Митев, Венелин Иванов 46 
Михайлова, Мария 44 
Михайлова, Мая 73 
Михайлова, Михаела 79 
Михова, Калина 47 
Михова, Калина Динкова 47 
Мичева, Паулина 65 
Мичева, Паулина Стойчева 65 
Монах Мартиниан (Боянов) 85 
Найденов, Георги 28 
Найденов, Климент 82 
Найденов, Климент Минев 82 
Наумова, Анна 18 
Неделчева, Росица 18 19 
Нейкова, Мария 18 19 
Нейкова, Мария Радева 18 19 
Немероф, Чарлз Б. 4 
Ненов, Николай 1 
Ненов, Николай Иванов 1 
Нешков, Марин Найденов 21 
Николов, Спас 50 
Николов, Спас Николов 50 
О'Нийл, Мартин 44 
Обрешков, Димитър Георгиев 17 
Ортайлъ, Илбер 86 
Панайотова, Панайотка 57 
Пантев, Андрей 87 
Пантев, Андрей Лазаров 87 
Панчев, Спас 21 
Парашкевов, Борис 18 
Парашкевов, Борис Димитров 18 
Патев, Коста Величков 89 
Пел, Артър Р. 22 
Пенкова, Росица 27 
Пенкова, Росица Александрова 27 
Петков, Петко Горанов 89 
Петкова, Маргарита 71 
Петкова, Мариана Петкова 71 
Петров, Мариян 54 
Петров, Мариян Петров 54 
Петров, Никола 92 
Петров, Петър Величков 80 
Петров, Петър Стефанов 49 
Петров, Стилиян 44 
Петрова, Емилия 28 
Писинова, Вера 18 
Писинова, Невена 18 
Писинова, Невена Димитрова 18 
Полайт, Торстен 13 
Попов, Христо Рачев 17 
Проданов, Васил 28 
Проданов, Васил Костадинов 28 
Радев, Начко 28 
Раденков, Иван 77 
Райчинов, Влади 55 
Райчинов, Владимир Николаев 55 
Ракаджийска, Теменуга 28 
Ракарова, Събина 29 
Ракарова, Събина Борисова 29 
Рангелова, Росица 28 
Рангочев, Константин 1 
Рачев, Георги 5 
Рашкова, Нина 63 
Рашкова, Нина Николаева 63 
Ризов, Димитър Христов 17 
Рийс, Лорънс 88 
Робъртс, Дейвид 82 
Сакелариев, Ивайло 83 
Сакелариев, Иван 83 
Селджин, Джордж 13 
Сербина, Е. 41 
Сиромахов, Иво 74 
Сиромахов, Иво Божанов 74 
Спасов, Викенти 42 
Спасов, Викенти Петров 42 
Ставру, Стоян 30 31 
Ставру, Стоян Андреас 30 31 
Стайков, Димитър 62 
Сталев, Живко 32 
Сталев, Живко Стоянов 32 
Станфийлд, Кларксън 75 
Стефанов, Орлин 48 
Стефанов, Орлин Стефанов 48 
Стефанов, Петър 49 
Стефанова, Величка 52 
Стоун, Франк 75 
Стоянова, Мария 28 
Съръстов, Златин 13 
Ташев, Росен 33 
Ташев, Росен Владимиров 33 
Тениъл, Джон 75 
Тепляков, Виктор Георгиевич 21 
Тодоров, Дамян Пенков 89 
Тодорова, Елка 28 
Тодорова, Цветанка Атанасова 89 
Томов, Емануил 59 
Тончев, Александър 50 
Топалова, Велина 28 
Тофал, Норберт Ф. 13 
Тошкова, Светла 15 
Тюдор, Анди 81 
Уайт, Лорънс Х. 13 
Уат, Фиона 78 
Убенов, Цветан 3 
Убенов, Цветан Ангелов 3 
Угринова, Зорка 39 
Угринова, Зорка Драгомирова 39 
Уолъс, Едгар 62 
Хадън, Марк 79 
Хармел, Кристин 63 
Хилзенрат, Едгар 64 
Хофман, Алис 65 
Хофман, Андреас 13 
Христов, Тодор 16 
Хюлзман, Йорг Гуидо 13 
Цветков, Нягул Цветков 17 
Цеков, Цеко Илонов 89 
Цоков, Тома Васильов 17 
Цонков, Марин Цонков 17 
Ченгелова, Емилия 28 
Чернева, Юлия 75 
Чернева, Юлия Недкова 75 
Шефлер, Франк 13 
Ъпдайк, Джон 66 
Язова, Яна 80 
[Алекси Костов Патев... и др.] 89 
Belchev, Radoslav 11 
Bijev, Hristo 11 
Ilieva, Mina Kanceva 17 
Vitliemova, Milena Ljubenova 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абажурът 55 
Американска антология 50 
Безброй коледни игри и забавления 78 
Библия на кристалолечението 35 
Бум! 79 
Българско гражданско процесуално право 32 
В сянката на финансовата криза 13 
Великите немски поети от XII до XX век 61 
Вещноправно действие на смъртта 31 
Виенски апартамент 67 
Визии за музеологията и етнологията 1 
Вила Пасифика 58 
Вицепрезидентът 15 
Восъчна луна 73 
Време, жанр, смисъл 49 
Времето на катедралите 84 
Всичко за разделното хранене 41 
Въжеиграч 92 
Големите любови на български поети и писатели 46 
Десетилетието в сянката на лидери, избори, кризи и войни 14 
Добрата съпруга 53 
Европейски измерения на освободителната война 1877 - 1878 87 
Едип Тиранинът от Софокъл 48 
Експертите на прехода 24 
Енциклопедия по психология и поведенческа наука 4 
Естер 57 
Жега 59 
Забранената жена 52 
Зад гърба ми - вратите на ада 54 
Заеко, бягай 66 
Здраве от природата за най-малките 36 
Здравословно разделно хранене за деца 40 
Изследвания по етнометодология 16 
Индустриална икономика 29 
Инженерна логистика 42 
Кажи ''ела'' и ще оставя всичко... но само ми кажи ''ела'' 56 
Как да обогатим живота си 22 
Ключът на Соломон 10 
Коледна магия с Чарлс Дикенс 75 
Кон от лунен седеф 70 
Медитация за всеки 3 
Наричайте ме Стан 44 
Нацистът и фризьорът 64 
Невероятните приключения на Унки Марлюнки 77 
Неравенство и бедност 28 
Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса 9 
Облигационно право 26 
Обща теория на правото 33 
От Вапцаров до Живков и останалите 20 
От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици 45 
От местопрестъплението: Bulgaria 69 
Отглеждане на лекарствени култури 43 
Относно процеса на цивилизация 18 19 
Пазителките на гълъбиците 65 
Пеперудени коне 71 
Периодичен печат Стара Загора 1882 - 1944 90 
Перце от дим 91 
Петър Дънов и Ванга - пророци и предтечи на антихриста 6 7 
Практическо ръководство по международно частно право 11 
Преоткриване на Османската империя 86 
Приказки на Шехерезада 76 
Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование - история и съвременност 27 
Размишления по Паскал 12 
Рапорт 25 
Речник по астрология 2 
Рим, моя любов 63 
Ръкописът, намерен в Акра 60 
Сборник тестове по биология за кандидат-студенти 34 
Свети Цар Николай II 85 
Световен атлас 82 
Староселци 89 
Страници от стария Шумен 83 
Страшни дневници и нощници 74 
Стъкленото ято 68 
Съвършено зрение с йога 8 
Тайните на Втората световна война 88 
Тайният дневник на Мерилин 51 
Таралеж се жени 80 
Творческо писане 47 
Ти вярваш 23 
Туризмът във Варна и региона 21 
Хомеопатия за деца и тийнеджъри 39 
Целебната сила на свещите 37 
Цикълът на Месалина 72 
Червения кръг 62 
Човешкото тяло като предмет на вещни права 30 
Шуменска епоха 1878 - 1885 17 
[Сто] 100 самолета от хартия 81 
[Тринайсетте] 13-те врати на езотериката 5 
Repetitorium anatomicum 38 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Анатомия - учебници за ВУЗ 38 
Астрология - терминология - речници 2 
Бедност - България - социологични проблеми 28 
Библиографии, сводни - на периодичен печат - Стара Загора 90 
Биология - тестове - учебници за средни общообразователни училища 34 
България - военна история 17 
България - вътрешна политика - извори - биографии 20 
България - социална политика 28 
Българска литература - теми, образи, сюжети 49 
Български език - история 45 
Български език - стилистика - история 45 
Вещно право - теория 30 31 
Вицепрезиденти, български - биографии 15 25 
Втора световна война, 1939 - 1945 г. - история 23 88 
География, световна - атласи 82 
Геополитика, световна - популярна литература 14 
Гимнастика на йогите - популярна литература 8 
Глобализация - икономически проблеми - популярна литература 14 
Градове, български - история 17 21 
Граждански процес - България - учебници за ВУЗ 32 
Гражданско общество - България - история 24 
Детски болести - терапия - наръчници и ръководства 39 
Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 36 
Евреи - в България - история 23 
Еврейски въпрос - Балкански полуостров - история 23 
Европа - култура - история 84 
Етнография - конференции 1 
Етнометодология - изследвания 16 
Жизнено равнище - България - социологични проблеми 28 
Зрение - физиология - популярна литература 8 
Изкуство, средновековно 84 
Императори, руски - биографии 85 
История - с. Староселци, Плевенска обл. 89 
Йога - физиология - популярна литература 8 
Комуникация - психологични проблеми - популярна литература 22 
Краезнание - България - история - биографии 83 
Кристали - лечебни свойства - справочници 35 
Култура - социологични проблеми 18 19 
Лечебно хранене - наръчници и ръководства 41 
Литературен език и стил - наръчници и ръководства 47 
Личност - духовно усъвършенстване - наръчници и ръководства 3 
Личност - психология - популярна литература 22 
Медитация - наръчници и ръководства 3 
Медицина - правни пролеми 31 
Медицински растения - агротехника - наръчници и ръководства 43 
Международни валутно-финансови отношения - популярна литература 13 
Международни политически отношения - популярна литература 14 
Международно частно право - наръчници и ръководства 11 
Минерали - лечебни свойства - справочници 35 
Музейно дело - конференции 1 
Народна медицина - популярна литература 37 
Неправителствени организации - България 24 
Облигационно право - България - учебници за ВУЗ 26 
Образование и просвета - България - история - конференции 27 
Окултизъм - популярна литература 6 7 
Окултни учения - в света - история 5 
Офицери, български - биографии 25 
Офицери, български - Шумен 17 
Периодичен печат - Стара Загора - история - библиографии 90 
Писатели, български - биографии 46 
Писатели, български - творчество 49 
Поведение - в обществото - популярна литература 22 
Подемно-транспортни машини - учебници за ВУЗ 42 
Поети, български - биографии 46 
Поети, български - творчество 49 
Поетика - наръчници и ръководства 47 
Политика - България 24 
Политици, български - биографии 25 
Политици, български - официални източници 15 
Политически убийства - България - извори - биографии 20 
Полиция - България - извори - биографии 20 
Право - теория 33 
Православна църква - популярна литература 9 
Преход от комунизъм към демокрация - България 24 
Приложно и декоративно изкуство - детска и юношеска литература 81 
Природолечение - справочници 35 
Промишлени предприятия - икономика - учебници за ВУЗ 29 
Промишленост - икономика - учебници за ВУЗ 29 
Психология - енциклопедии 4 
Психотерапия - популярна литература 37 
Религиозни обреди и тайнства - в християнството 9 
Религия - история - популярна литература 10 
Религия и култура - Европа 84 
Руско-турска освободителна война 1877-1878 - дипломация - история 87 
Светци, руски - жития 85 
Села - България - история 89 
Складови работи - механизация и автоматизация - учебници за ВУЗ 42 
Социология - съвременни теории 12 16 
Старогръцка литература - теми, образи, сюжети 48 
Стилистика - методи - наръчници и ръководства 47 
Стопански кризи - популярна литература 13 
Съдебно следствие - България - извори - биографии 20 
Туризъм - България - история 21 
Турция - история - средни векове 86 
Фитотерапия - наръчници и ръководства 36 
Футболисти, български - биографии 44 
Херменевтика - история 5 
Хигиена - на храненето - при децата - наръчници и ръководства 36 40 
Хомеопатия - наръчници и ръководства 39 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 41 
Християнство - критика 10 
Християнство и суеверия - популярна литература 6 7 
Цивилизация - социологични проблеми 18 19 
Човешко тяло - правни проблеми 30 
Шумен - военно дело - краезнание 17 
Шумен - история 17 
Шумен - краезнание - история - биографии 83 
Ясновидци, български - популярна литература 7 
Ястия - рецепти - наръчници и ръководства 40 41 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Айхендорф, Йозеф фон (1788 - 1857) 61 
Ангелова, Радостина А. (1969) 67 
Андрейчин, Иван Ст. (1872-1934) 46 
Ауе, Хартман фон (1168 - 1210) 61 
Бал, Хуго (1886 - 1927) 61 
Балабанов, Александър (1879 - 1955) 46 
Балев, Милко Калев (1920 - 2002) 20 
Белов, Стефан Петров (1860 - 1931) 17 
Белчева, Мара Иванова (8. 9. 1868 - 16. 3. 1937) 46 
Ботев, Христо (06.01.1848 - 20.05.1876) 46 
Ботева, Венета (1847 - 1919) 46 
Ботева, Иванка (1876 - 1906) 46 
Бояджиев, Димитър (1880 - 1911) 46 
Брентано, Клеменс (1778 - 1842) 61 
Бурдийо, Пиер (1.8.1930 - 23.1.2002) 12 
Буров, Атанас (1875 - 1954) 20 
Вазов, Иван Минчов (1850 - 1921) 46 
Ванга (1911 - 1996) 7 
Вапцаров, Никола Йонков (1909 - 1942) 20 
Вапцарова, Бойка 46 
Василев, Орлин (Хр. П. Василев)(20. 11. 1904-2. 4 46 
Васильов, Тома (1855 - 1937) 17 
Вежинов, Павел (Никола Денчев Гугов)(1914 - 1983) 46 
Велчев, Йордан Минчев (1862 - 1935) 17 
Висарион Зографски, йеромонах 6 7 
Габе, Дора Петрова (1886 - 1983) 46 
Ганчев, Петко Димитров (18.10.1941) 89 
Георге, Стефан (1868 - 1933) 61 
Георгиев, Людмил (24.12.1960) 69 
Георгиев, Петър Цветанов (1.10.1933) 89 
Георгиев, Христо Цветанов (21.9.1939 - 2009) 89 
Герчев, Христо (10.12.1883 - 8.12.1966) 83 
Гешев, Никола Христов (1896 - 1964) 20 
Глушков, Христо Стефанов (1942) 87 
Грифиус, Андреас (1616 - 1664) 61 
Груев, Петър Димитров (1855 - 1942) 17 
Гьоте, Йохан Волфганг (1749 - 1832) 61 
Данаджиев, Васил Иванов (1.03.1858 - 5.11.1885) 17 
Дебелянов, Димчо (1887 - 1916) 46 
Демел, Рихард (1863 - 1920) 61 
Джуров, Добри Маринов (1916 - 2002) 20 
Диков, Вичо Дионисиев (1861-1928) 17 
Димов, Димитър Тодоров (1909 - 1966) 46 
Драгойчева, Цола (18. 8. 1898 - 25. 5. 1993) 20 
Дънов, Петър Константинов (1864 - 1944) 6 
Дюби, Жорж (1919 - 1996) 84 
Евтимов, Евтим 46 
Елин Пелин = Димитър Иванов(18.7.1877 - 3.12.1949) 46 
Ешенбах, Волфрам фон (1170 - 1220) 61 
Живков, Тодор Христов (7. 9. 1911 - 5. 8. 199 20 
Закс, Ханс (1494 - 1576) 61 
Иванов, Любомир Христов (4.5.1975) 89 
Иванова, Райна Георгиева (9.12.1983) 89 
Икономов, Тодор Петров (1838 - 1892) 17 
Илиев, Илия 8 
Илиева-Георгиева, Екатерина (11.11.1941) 9 
Исаев, Младен (7.6.1907 - 14.5.1991) 20 
Йовков, Йордан Стефанов (9.11.1880 - 1937) 46 
Каравелов, Любен Стойчев (1834 - 1879) 46 
Каравелова, Лора (8. 11. 1886 - 29/30. 11. 19 46 
Каралийчев, Ангел Иванов (21. 8. 1902 - 14. 12. 1 46 
Карнеги, Дейл (1888 - 1955) 22 
Касабова, Капка (1973) 58 
Кестнер, Ерих (1899 - 1974) 61 
Кирилов, Иван (21. 05. 1876 - 27. 12. 1936) 46 
Клопщок, Фридрих Готлиб (1724 - 1803) 61 
Коелю, Паулу (1947) 60 
Козаров, Илия Тодоров (1858 - 1891) 17 
Константинов, Алеко Иваницов (1863 - 1897) 46 
Костов, Димитър Цветков (8.9.1932) 89 
Кубадински, Пенчо Пенев (1918 - 1995) 20 
Лазаров, Манол Георгиев (1855/57-1912) 17 
Ленау, Николаус (1802 - 1850) 61 
Лилиенкрон, Детлев фон (1844 - 1909) 61 
Людсканов, Георги Кънчев (1857 - 1896) 17 
Марин, Ангел Иванов (8.1.1942) 15 25 
Марс, Евгения (1877 - 1945) 46 
Милев, Гео = Георги Милев Касабов (1895 - 1925) 20 
Михайловски, Стоян Николов (7. 1. 1856 - 3. 8. 19 46 
Моргенщерн, Кристиан (1871 - 1914) 61 
Мутафов, Чавдар (2. 10. 1889 - 10. 3. 1954) 46 
Мьорике, Едуард (1804 - 1875) 61 
Ненчева, Екатерина 46 
Николай II Романов (18. 5. 1868 - 17. 7. 1918) 85 
Новалис (1772 - 1801) 61 
Новалис (Георг Филип Фридрих фон Харденберг) 61 
Обрешков, Димитър Георгиев (1858 - ?) 17 
Огнянов, Сава 46 
Панов, Павел Спирдонов (1857 - 1890) 17 
Пантев, Андрей Лазаров (26. 3. 1939) 87 
Папанчев, Александър И. (27.02.1864 - 5.11.1885) 17 
Пасков, Виктор Маринов (1949 - 2009) 46 
Патев, Алекси Костов (28.10.1957) 89 
Патев, Коста Величков (19.5.1928) 89 
Пенев, Боян (1882 - 1927) 46 
Петков, Петко Горанов (24.7.1929) 89 
Петкова, Ваня 46 
Петров, Стефан (1859 - 1925) 17 
Подвързачов, Димитър (1881 - 1937) 83 
Попов, Христо Рачев (1859 - ?) 17 
Попова-Мутафова, Фани (1902 - 1977) 46 
Райнов, Богомил 46 
Раковски, Георги Стойков (1821 - 1867) 46 
Ралин, Радой (1923 - 2004) 46 
Ризов, Димитър Христов (1862 - 1818) 17 
Рийс, Лорънс (1957) 88 
Рилке, Райнер Мария (1875 - 2926) 61 
Ройентал, Найдхарт фон (1180 - 1246) 61 
Славейков, Пенчо Петков (27. 4. 1866 - 28. 5. 191 46 
Славейков, Петко Р. (1827 - 1895) 46 
Смирненски, Христо (29.11.1898 - 18.6.1923) 46 
Сталин (Джугашвили), Йосиф Висарионович 1878-1953 88 
Стаматов, Георги П. (1869 - 1942) 46 
Станев, Емилиян (15.2.1907 - 15.3.1979) 46 
Стефанов, Петър (1954) 49 
Стоилов, Васил (1904 - 1990) 46 
Стоянов, Захари(й) (1850 - 1889) 46 
Страшимиров, Антон (1872 - 1937) 46 
Таков, Пеко Петров (1909 - 2001) 20 
Талев, Димитър (1898 - 1966) 46 
Тодоров, Дамян Пенков (10.10.1924) 89 
Тодоров, Петко Юрданов (1879 - 1914/6) 46 
Тодорова, Мина (1890 - 1910) 46 
Тодорова, Цветанка Атанасова (23.4.1933) 89 
Тракл, Георг (1887 - 1914) 61 
Траянов, Теодор Василев (1882-1945) 46 
Тухолски, Курт (1890 - 1935) 61 
Узунов, Атанас Маринов (1857 - 1887) 17 
Уланд, Лудвиг (1787 - 1862) 61 
Фогелвайде, Валтер фон дер (1170 - 1230) 61 
Фотев, Христо (1934 - 2004) 46 
Хадлауб, Йоханес (1280 - 1340) 61 
Хайм, Георг (1887 - 1912) 61 
Хайне, Хайнрих (Хари) (1797 - 1856) 61 
Халер, Албрехт фон (1708 - 1777) 61 
Хилзенрат, Едгар (1926) 64 
Хитлер, Адолф (1889 - 1945) 88 
Холц, Арно (1863 - 1929) 61 
Хофманстал, Хуго фон (1874 - 1929) 61 
Христов, Кирил (1875 - 1944) 46 
Хьолдерлин, Фридрих (1770 - 1843) 61 
Цанев, Стефан (1936) 46 
Цветков, Нягул Цветков (1864 - ?) 17 
Цеков, Цеко Илонов (1945) 89 
Цончев, Иван Стефанов (10.9.1858 - 1910) 17 
Червенков, Вълко (6. 9. 1900 - 21. 10. 1980) 20 
Шамисо, Аделберт фон 61 
Шилер, Фридрих (1759 - 1805) 61 
Шишманов, Димитър 46 
Шопов, Григор 20 
Щадлер, Ернст (1883 - 1914) 61 
Югов, Антон Танев (15. 08. 1904 - 6. 07. 1991) 20 
Яворов, Пейо К. (1878 - 1914) 46 
Язова, Яна (1912-1974) 46 80 
Янев, Сотир (1891) 20 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 23 
България 6 7 15 17 20 21 23 24 25 26 27 28 32 44 45 46 83 87 89 90 
Вавилон 5 
Варна 21 
Древен Египет 5 
Древна Гърция 5 
Европа 84 
Индия 5 
Истанбул 86 
Китай 5 
Персия 5 
Русия 85 
с. Староселци 89 
Стара Загора 90 
Тибет 5 
Турция 86 
Шотландия 44 
Шумен 17 27 83 
Шумер 5