НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

СФ/016:027.53(497.2)/Б 44ЦБ 43620

Библиографски справочник на изданията на Библиотека "Христо Смирненски" [Хасково] и публикациите за нея  /  Състав. Марушка Ангелова Петрунова, Мария Минчева Янчева, Виолета Димитрова Атанасова ; Предг. Стилиян Калдаръмов . - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2003 . - 52 с. ; 23 см

   Състав. отбелязани на гърба на загл. с . - Съдържа Изд. на библ. Хр. Смирненски - Хасково 1959-3003 ; Публикации за библ. Хр. Смирненски - Хасково 1954-2003. - Именен показалец.

  

Сист. No: 45002

- 2 -

РВ/00(100)(092)/Л 37ЦБ II 3009

Легендите, които ни напуснаха млади  : Иконите на ХХ в., които развълнуваха поколения /  Дизайн Гюнтер Зегерс ; Прев. [от англ.] Паолина Желева . - София : Книгомания, 2010 . - 224 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Прев. отбелязана на гърба на загл. с. - Парал. текст на англ. и итал. ез. ; Сп. на цитатите с. 224.

   ISBN 978-954-9817-90-4 

  

Сист. No: 44993

- 3 -

РВ/00(497.2)(092)/М 84ЦБ 43611

Момчилов, Делян

   Българите! : Забравените постижения / Делян Момчилов ; Ил. Стен Дамянов ; Предг. от Пламен Павлов . - София : Ciela, 2017 . - 276 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 272-275.
   f: Българите / забравените постижения 

   ISBN 978-954-28-2467-1 (Сиела)

  

Сист. No: 44985

Философия

- 4 -

ДБ/159.961/В 19ЦБ I 3957

Костадинова, Жени

   Ванга Пророчества и мъдрост : [Съвети за живота] / Жени Костадинова . - 2. изд. . - София : Озарение, 2013 . - 180 с. : с ил. ; 12Х12 см

   Пълното име на авт. e Жени Костадинова Цветанова. - Съдържа и Източници на пророчествата с.172-175.

   ISBN 978-954-92728-2-6 

  

Сист. No: 45036

- 5 -

РВ/159.961/В 19ЦБ 43651

Костадинова, Жени

   И остави Ванга следа... / Жени Костадинова . - София : Фонд. Ванга ; Озарение, 2017 . - 360 с. : със снимки ; 21 см

   Пълното име на авт. e Жени Костадинова Цветанова. - Съдържа и спомени от И. Наумов, Н. Дековски, А. Чопаков, П. Колев, Х. Мушков, М. Коева, Д. Томов, В. Цицелкова, И. Драмов, П. Баков, М. Грозданов, Владика Йоан Богослов, Л. Владинова, В. Дайреджиев, Г. Илиева, Н. Гигов, О. Стоянов, С. Стоянов, Б. Косатева, Н. Робева, С. Русев, Я. Такева, Т. Цонев, И. Янева, С. Вангелова, В. Петревска, Н. Велкова, К. Чапкънова, Р. Димитрова, Ц. Глуховска, Е. Деведжиев, И. Арменова, Н. Делев ; За авт. с. 359.

   ISBN 978-619-90096-8-0 (Фонд. Ванга)

   ISBN 978-619-90710-0-7 (Озарение)

  

Сист. No: 45037

- 6 -

РВ/159.961/В 19ЦБ 43652

Костадинова, Жени

   Ванга Пророчицата / Жени Костадинова ; Ил. Ромео Чолаков, Елена Спасова ; Предг. Светлин Русев . - София : Озарение, 2011 . - 287 с. : с ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. e Жени Костадинова Цветанова. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Изд. на Фонд. "Ванга". - Съдържа и Животопис ; Сп. на източниците с. 284-285 ; За авт.

   ISBN 978-954-92728-3-3 

  

Сист. No: 45039

- 7 -

Ч1/17.02:32/Н 64ЦБ 42587

Нешев, Кирил

   Политическа етика / Кирил Нешев . - София : СОФИ-Р, 1997 . - 272 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Кирил Нешев Михайлов.

   ISBN 954-638-038-5 

  

Сист. No: 38850

Религия. Теология

- 8 -

РВ/262/И 75ЦБ 43634

Карталов, Кирил Пламен

   Папска дипломация : Светият престол в международните отношения през понтификата на Йоан Павел II / Кирил Пламен Карталов ; С предг. от авт.  ; Прев. от итал. Симеон Тодоров ; Предисл. Масимо Де Леонардис . - София : За буквите - О писменехь, 2009 . - 584 с. : с ил. ; 25 см

   Загл. на итал. ез. Diplomazia pontificia. - Текст и на итал. ез. / Прев. С. Тодоров. - Съдържа и Поздравителен адрес / Дж. Леанца, архиепископ на Лилибеум ; Към тези, които работят в сферата на международните отношения / Йоан Павел II ; Хронология на понтификата на Йоан Павел II ; За авт. - Библиогр. с. 555-581 и под линия ; Рез. на англ. ез. / Л. Велкова.

   ISBN 978-954-8887-46-5 

  

Сист. No: 45018

- 9 -

РВ/244/М 52ЦБ 43633

Мечкова, Диана Христова

   Даровете на Светия Дух / Диана Мечкова ; С въвед. от авт.  . - София : Бъдеще БН, 2017 . - 376 с. : с 16 л. : цв. снимки ; 21 см . -  (Поредица Кн., които лекуват)

   

   ISBN 978-619-7305-05-0 

  

Сист. No: 45017

Обществени науки

- 10 -

Ч1/341.17/Б 92ЦБ II 3011

Национална програма за развитие: България 2020

   Национална програма за развитие: България 2020 . - София, [2014] . - 304 с. : с табл. ; 30 см

   

  

Сист. No: 44997

- 11 -

СФ/316.347.2/Б 92ЦБ 43617

Българският език на ново място по света  : [Карта] : Брой на българоез. по света по данни на ДАБЧ / Ана Кочева ; Дизайн Слав Кристиан . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, [2016] . - 1 карта : цв. ; 42Х60 см, сгъната до 21Х16 см

   Възприетата форма на името на Ана Кочева е Ана Иванова Кочева-Лефеджиева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин".

   ISBN 978-954-322-856-0 

  

Сист. No: 44992

- 12 -

ИЦХУ/342.7/Е 20ЦБ II 3017
 Европейски съюз. Европейска комисия 

   Напускане на институциите. Живот в общността : Доклад на ЕК : Правата на хората в институциите / Ян Яжаб, Силвио Греко, Ян Пфайфер ; Рис. Трейси Харисън . - [София] : Lumos publications, 2012 . - 40 с. : с ил. ; 29 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 45034

- 13 -

МС/338.124.4/О-90ЦБ 43640

Оте, Макс

   Кризата идва : Новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея / Макс Оте ; Предг. Камен Димитров ; Прев. от нем. Добринка Лазарова . - [София] : Еастра холдинг груп, 2008 . - 305 с.: с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 295-303.

   ISBN 978-954-92212-2-0 

  

Сист. No: 45023

- 14 -

Ч1/343.24/П 89ЦБ II 3012

Пробация  : [Бюлетин] : Кн. 2. /  Състав. Марина Манолчева, Димитър Русинов . - Пазарджик : Регионален фонд ИГА, 2003 . - 76 с. : с табл., сх. ; 29 см

   Изд. на Фонд. Регионален фонд - ИГА.

   ISBN 954-91015-7-6(42) 

  

Сист. No: 44998

- 15 -

Ч1/343.24/П 89ЦБ II 3013

Пробация  : [Бюлетин] : Кн. 3. /  Състав. Марина Манолчева, Димитър Русинов . - Пазарджик : Регионален фонд ИГА, 2004 . - 84 с. : с табл., сх. ; 29 см

   Изд. на Фонд. Регионален фонд - ИГА.

   ISBN 954-91398-4-0 

  

Сист. No: 44999

Математика. Естествени науки

Медицина

Приложни науки. Техника

- 16 -

РВ/641.568/Ф 82ЦБ II 3016

Френска кухня  : Стъпка по стъпка /  Прев. от исп. Татяна Хаджийска-Ангелова, Лада Петкова ; Фотогр. Кристина Рече . - [София] : Вестникарска група България, 2010 . - 120 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  ([Поредица] Шедьоври на световната кухня ; 8)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. се разпространява с в. Труд.

   ISBN 978-954-9976-57-1 

  

Сист. No: 45033

Селско стопанство

Изкуства

- 17 -

Ч1/75.052/М 87ЦБ 35489

Монументално-декоративно изкуство в Димитровград  : [Албум] /  Състав. и оформление Надежда Стойнева ; Фотогр. Милена Тодева . - Димитровград : Ист. музей Димитровград, 2008 . - [20] л. [в обложка] : цв. ил. ; 20 см

   Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 2680

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 18 -

ДБ/886.7.09/Д 66, РВ/886.7.09/Д 66ЦБ 43646

Добрев, Чавдар Атанасов

   Времето на разказвача : Бълг. белетристи от втората половина на ХХ век / Чавдар Добрев ; С увод от авт.  . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 370 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-309-210-9 

  

Сист. No: 45029

Чужда художествена литература

- 19 -

РВ/830-31/Б 39ЦБ 35490

Бернард, Каролине

   Рандеву в "Кафе дьо Флор" : [Роман] / Каролине Бернард ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - [София] : Емас, [2017] . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-357-361-5 

  

Сист. No: 35359

- 20 -

РВ/820(73)-31/Б 93ЦБ 43630

Бъруин, Марго

   Ухание на мрак : [Роман] / Марго Бъруин ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2013 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-303-1 

  

Сист. No: 45014

- 21 -

РВ/830-31/В 18ЦБ 35269

Валц, Ерик

   Марозия : Повелителката на папи : [Роман] / Ерик Валц ; Прев. от нем. Борис Парашкевов . - [София] : Емас, [2017] . - 592 с. ; 22 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   Ерик Валц пише и с псевд. Ерик Берг.

   ISBN 978-954-357-347-9 

  

Сист. No: 44989

- 22 -

РВ/830-31/В 18ЦБ 43614

Валц, Ерик

   Саломе : [Роман] / Ерик Валц ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - [София] : Емас, [2016] . - 632 с. ; 22 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   Съдържа и За кн. ; За авт. - Ерик Валц пише и с псевд. Ерик Берг.

   ISBN 978-954-357-331-8 

  

Сист. No: 44990

- 23 -

МС/869.0-32/Г 64, РВ/869.0-32/Г 64ЦБ 43642

Гонзалеш, Мария Тереза Майя

   Писмата на Биатриш : Повест / Мария Тереза Майя Гонзалеш ; Прев. от португ. Маргарита Дренска . - София : Светулка 44, 2012 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-309-133-1 

  

Сист. No: 45025

- 24 -

РВ/840-31/Д 77ЦБ 43631

Д'Оналия, Фредерик

   Буря над Прованс : [Роман] / Фредерик Д'Оналия ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2014 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-133-8 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 45015

- 25 -

МС/869.0-31/Д 30, РВ/869.0-31/Д 30ЦБ 43647

Де Кейрош, Еса

   Братовчедът Базилиу : Роман / Еса Де Кейрош ; Прев. от португ. Маргарита Дренска ; [Предг.] Яна Андреева . - София : Светулка 44, 2006 . - 382 с. ; 21 см

   Съдържа и Братовчедът Базилиу и критиката на обществените нрави / Яна Андреева

   ISBN 954-309-046-7 

   ISBN 978-954-309-046-4 

  

Сист. No: 45030

- 26 -

МС/869.0-3/Д 30, РВ/869.0-3/Д 30ЦБ 43648

Де Кейрош, Еса

   Кореспонденцията на Фрадик Мендеш : Спомени, бел. [и писма] / Еса Де Кейрош ; Прев. от португ. Маргарита Дренска . - София : Светулка 44, 2010 . - 216 с. ; 21 см

   Карлош Фрадик Мендеш - кол. псевд. на Еса де Кейрош, Антеру де Кентал, Рамалю Ортигау.

   ISBN 978-954-309-101-0 

  

Сист. No: 45031

- 27 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43628

Джеймс, Елоиза

   Три седмици с лейди Хикс : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Отчаяни херцогини)

   Елоиза Джеймс е псевд. на Мери Блай Ветори ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0302-1 (Калпазанов)

  

Сист. No: 45012

- 28 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 43629

Джеймс, Елоиза

   Красавицата и звяра : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2015 . - 320 с. ; 20 см

   Елоиза Джеймс е псевд. на Мери Блай Ветори ; Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0301-4 (Калпазанов)

  

Сист. No: 45013

- 29 -

РВ/820(73)-31/Д 51ЦБ 43627

Джефрис, Сабрина

   Опасна съблазън : [Роман] / Сабрина Джефрис ; Прев. [от англ.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Хората на херцога ; [Кн. 3])

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0303-8 (Калпазанов)

  

Сист. No: 45011

- 30 -

РВ/830-31/З-38ЦБ 38233

Зауер, Беате

   Теофания : Византийската принцеса на германския трон : [Роман] / Беате Зауер ; Прев. от нем. Величка Стефанова ; [Предг.] Богдан Мирчев . - [София] : Емас, [2016] . - 488 с. ; 22 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   Съдържа и Теофану - императрица, съпруга и майка на император / Богдан Мирчев: с. 5-11.

   ISBN 978-954-357-330-1 

  

Сист. No: 43860

- 31 -

РВ/820(73)-31/И 47ЦБ 35492

Ий, Сюзън

   Ангелско нашествие : [Роман] / Сюзън Ий ; Прев. от англ. Елена Павлова . - [София] : Емас, [2016] . - 359 с. ; 20 см

   Кн. I от трилогията "Пенрин и краят на дните".

   ISBN 978-954-357-333-2 

  

Сист. No: 35652

- 32 -

РВ/820(73)-31/И 47ЦБ 42112

Ий, Сюзън

   Ангелски свят : [Роман] / Сюзън Ий ; Прев. от англ. Елена Павлова . - [София] : Емас, [2016] . - 400 с. ; 20 см

   Кн. II от трилогията "Пенрин и краят на дните".

   ISBN 978-954-357-338-7 

  

Сист. No: 35653

- 33 -

РВ/820(73)-31/И 47ЦБ 38224

Ий, Сюзън

   Краят на дните : [Роман] / Сюзън Ий ; Прев. от англ. Елена Павлова . - [София] : Емас, [2017] . - 392 с. ; 20 см

   Кн. III от трилогията "Пенрин и краят на дните"

   ISBN 978-954-357-349-3 

  

Сист. No: 35654

- 34 -

РВ/820(73)-31/М 89ЦБ 35233

Моран, Мишел

   Мадам Тюсо : Живот между любовта и революцията : [Роман] / Мишел Моран ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - [София] : Емас, [2017] . - 447 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   

   ISBN 978-954-357-358-5 

  

Сист. No: 43357

- 35 -

РВ/830-31/М 98ЦБ 43615

Мюнцер, Хани

   Жило и мед : [Роман] / Хани Мюнцер ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - [София] : Емас, [2017] . - 463 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-357-351-6 

  

Сист. No: 44991

- 36 -

РВ/820(73)-31/Д 51ЦБ 43622

Спаркс, Керелин

   Как да се омъжиш за вампир милионер : [Роман] / Керелин Спаркс ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2012 . - 440 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Рискована любов ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-2969-04-4 

  

Сист. No: 45006

- 37 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 43623

Спаркс, Керелин

   Вампирите и градът : [Роман] / Керелин Спаркс ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2013 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Рискована любов ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-2969-10-5 

  

Сист. No: 45007

- 38 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 43624

Спаркс, Керелин

   Сърце на вампир : [Роман] / Керелин Спаркс ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Рискована любов ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-2969-16-7 

  

Сист. No: 45008

- 39 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 43625

Спаркс, Керелин

   Неочаквана любов : [Роман] / Керелин Спаркс ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2014 . - 440 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Рискована любов ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-954-2969-27-3 

  

Сист. No: 45009

- 40 -

РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 43626

Спаркс, Керелин

   Тайният живот на един Казанова : [Роман] / Керелин Спаркс ; Прев. [от англ.] Гергана Мазганова . - София : Тиара Букс, 2015 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Рискована любов ; Кн. 6)

   

   ISBN 978-954-2969-47-1 

  

Сист. No: 45010

- 41 -

РВ/839.7-31/Х 13ЦБ 43621

Хаг, Мартина

   Нашата история : [Роман] / Мартина Хаг ; Прев. от швед. Меглена Боденска . - София : Ера, 2017 . - 199 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-434-5 

  

Сист. No: 45005

Българска художествена литература

- 42 -

РВ/886.7-1/А 64ЦБ 43654

Ангелова, Росица

   Морфология на въртенето : [Поезия] / Росица Ангелова ; Ред. Виолета Христова . - София : Литературен кръг Смисъл, 2017 . - 130 с. ; 20 см

   Пълното име на В. Христова е Виолета Христова Гъркова.

   ISBN 978-619-90-318-5-8 

  

Сист. No: 45042

- 43 -

РВ/886.7-8/В 15ЦБ 43655

Вазова, Галя

   Дневник на галактическия колоездач : [Поезия] / Галя Вазова ; Ред. Виолета Христова ; Дизайн и предпечат Ина Христова . - София : Литературен кръг Смисъл, 2017 . - 132 с. : със сн. ; 19 см

   Пълното име на В. Христова е Виолета Христова Гъркова. - Съдържа и Прелетни бележки / В. Христова : с. 7-8.

   ISBN 978-619-90318-3-4 

  

Сист. No: 45043

- 44 -

РВ/886.7-1/Д 42ЦБ 43653

Денева, Елена

   Благословени върхове на пръстите : Стихове / Елена Денева ; Ред., [предг.] Виолета Христова ; Ред. Камелия Кондова ; Графично оформление и ил. Ина Христова . - София : Литературен кръг Смисъл, 2017 . - 96 с. ; 19 см

   Пълното име на В. Христова е Виолета Христова Гъркова.

   ISBN 978-619-90318-4-1 

  

Сист. No: 45041

- 45 -

РВ/886.7-1/К 86ЦБ I 3958

Костадинова, Жени

   Черна котка, мак червен : Лирика / Жени Костадинова ; Снимки Силвия Кацарска и др . - София : Озарение, 2016 . - 132 с. : с цв. ил. ; 17Х16 см

   Пълното име на авт. e Жени Костадинова Цветанова. - Други ил. : Г. Байчев, В. Петров, П. Янков, С. Стоянов, С. Василев. - С кратки биогр. данни за авт. на гърба на кор.

   ISBN 978-954-92728-0-2 

  

Сист. No: 45038

- 46 -

РВ/886.7-31/П 76ЦБ 43610

Попов, Алек Василев

   Сестри Палавееви по пътя към Новия свят : [Роман] / Алек Попов . - София : Ciela, 2017 . - 432 с. ; 20 см

   Кн. е продължение на Сестри Палавееви в бурята на историята.
   www.alekpopov.net 

   ISBN 978-954-28-2465-7 (Сиела)

  

Сист. No: 44984

- 47 -

ДБ/886.7-31/С 48ЦБ I 3955

Сноу, Аня

   Забранено изкушение : Роман / Аня Сноу . - София : МОНТ, 2014 . - 448 с. ; 13 см . -  (Сер. Грехове)

   Аня Сноу - псевд. на бълг. автор.

   ISBN 978-619-169-028-2 

  

Сист. No: 45003

- 48 -

АТ/886.7-31/С 48ЦБ I 3956

Сноу, Аня

   Огнен копнеж : [Роман] / Аня Сноу . - София : МОНТ, 2014 . - 512 с. ; 13 см . -  (Сер. Грехове)

   Аня Сноу - псевд. на бълг. автор.

   ISBN 978-619-169-071-8 

  

Сист. No: 45004

- 49 -

АТ/886.7-32/Т 39, ДБ/886.7-32/Т 39, РВ/886.7-32/Т 39ЦБ 43644

Тахиров, Мюмюн Мюмюнов

   Високо, зелено и нежно : Разкази и есета / Мюмюн Тахир . - София : Светулка 44, 2012 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-309-124-9 

  

Сист. No: 45027

- 50 -

РВ/886.7-1/Т 84ЦБ 43656

Трифонов, Гриша

   Архипелаг : [Поезия] / Гриша Трифонов ; Състав. и ред. Виолета Христова ; Худож. Светла Георгиева . - София : Литературен кръг Смисъл, 2017 . - 108 с. ; 23 см

   Пълното име на В. Христова е Виолета Христова Гъркова.

   ISBN 978-619-90318-6-5 

  

Сист. No: 45044

Литература за деца и юноши

- 51 -

АТ/869.0-93-32/Г 64, Ло/869.0-93-32/Г 64, РД/869.0-93-32/Г 64ЦБ 43643

Гонзалеш, Мария Тереза Майя

   Пътуване към себе си : Повест / Мария Тереза Майя Гонзалеш ; Прев. от португ. Маргарита Дренска . - София : Светулка 44 Атеней, 2015 . - 107 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-309-187-4 

  

Сист. No: 45026

- 52 -

ДБ/869.0-93-32/Г 64, Ло/869.0-93-32/Г 64, РД/869.0-93-32/Г 64ЦБ 43645

Гонзалеш, Мария Тереза Майя

   Дядо ми отиде на небето : Повест / Мария Тереза Майя Гонзалеш ; Прев. от португ. Маргарита Дренска . - София : Светулка 44 Атеней, 2014 . - 79 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-309-164-5 

  

Сист. No: 45028

- 53 -

РД/839.7-93-31/Г 84ЦБ 35491

Грипе, Мария

   Деца на сенки : [Роман за деца] / Мария Грипе ; Прев. от швед. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2017] . - 368 см ; 20 см . -  (Поредица Европ. разказвачи на ХХ - ХХI в.)

   Мария Грипе е псевдоним на Мая Стина Валтер.

   ISBN 978-954-357-367-7 

  

Сист. No: 35651

Отраслева литература за деца и юноши

- 54 -

МС/087.5:39/П 44ЦБ 43650

Петкова, Виктория

   Българознайко и Българознайка : [Кн.-игра] : бр. 2 / Виктория Петкова ; Ил. Неда Малчева . - [София] : bulgaroznaiko, [2017] . - [36] с. : с цв. ил ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-2944-13-3 

  

Сист. No: 45035

География

История

Краезнание - отраслева литература

- 55 -

СФ/К351/354/Б 92ЦБ II 3010

Български административен указател  . - Ст. Загора : Домино, 2015 (Пловдив : Жанет 45) . - XII, 464 с. : с к., снимки, ил. ; 28 см . -  (Домино указател)

   Съдържа : Важни телефонни постове и справ. информ. ; Административна к. на Р България ; 28 000 институции и организации. - Азб. указател.

   ISBN 978-954-651-056-3 

  

Сист. No: 44996

- 56 -

Кр/К712/В 58ЦБ II 3014

Визия за развитие и управление на Парк Аязмото  : Пета рамкова програма на ЕС Качество на живота и управление на живите ресурси QLK5-2001-00165 / Ан Ван Херзиле, Диана Искрева-Идиго, Фабио Салбитано ; Прев. [от англ.] Руслан Велков ; Ред. Диана Искрева-Идиго . - [Ст. Загора] : Фонд. Земя завинаги, януари 2004 . - 29 с. : със снимки ; 1 см

   Кор. опис. - Библиогр. с. 36.

  

Сист. No: 45000

- 57 -

Ч1/К339.923:061.1 ЕС/Г 37ЦБ II 3008

Георгиева, Христослава

   Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, за периода 2014 - 2020 / Христослава Георгиева . - Ст. Загора : Домино, 2016 . - 152 с. : с табл., сх. ; 28 см + 1 л. к. : 21Х29 см

   Кор. загл. : Как да кандидатстваме по оперативните програми 2014 - 2020 + 2 разработени примерни проекта.

   ISBN 978-954-651-284-0 

  

Сист. No: 44986

- 58 -

Кр/К75/М 45ЦБ 43618

Международен пленер по живопис "Дружба", Ст. Загора 2004  : [Каталог] /  Състав. и предг. Димо Генов ; Фотограф Цветан Четъшки . - Ст. Загора, 2004 (Ст. Загора : печ. ДЪГА+) . - [20] с. : фотогр. ; 21Х23 см

   Изд. на Община Стара Загора, Представителство на СБХ Стара Загора. - Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 44994

- 59 -

Кр/К75/М 45ЦБ 43619

Международен пленер по живопис "Дружба", Ст. Загора 2009  : [Каталог] /  Състав., фотогр. и предг. Димо Генов . - Ст. Загора, 2009 (Ст. Загора : печ. ДЪГА+) . - [20] с. : фотогр. ; 21Х23 см

   Изд. на Община Стара Загора, Представителство на СБХ Стара Загора. - Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 44995

- 60 -

Кр/К949.72.042(092)/П 44, РВ/К949.72.042(092)/П 44ЦБ 43612

Милев, Христо Иванов

   Димитър Петков: От опълченец на Шипка до министър-председател : [Биогр.] / Христо Ив. Милев ; Ред. Георги Й. Георгиев ; С предг. от състав.  . - 2. доп. изд. . - София : Книгоизд. МИР, 2017 (София : печ. МИГ Принт) . - 184 с. : с портр., снимки, ил. ; 20 см

   Съдържа и Похвално слово за Хр. Милев / Г. Георгиев: с. 5-23.

   ISBN 978-619-7333-04-6 

  

Сист. No: 44987

- 61 -

Кр/К324/О-25ЦБ II 3015
 Община Стара Загора 

   Избори 2009 за Народно събрание : 5 юли 2009 : Информ. изд. . - [Ст. Загора], 2009 . - 35 с. ; 29 см

   Кор. опис. - Съдържа обхват на избирателните секции с места за гласуване по адреси, адм. бюра и населени места.

  

Сист. No: 45001

Краезнание - художествена литература

- 62 -

АТ/К886.7-93-8/М 57, ДБ/К886.7-93-8/М 57, Кр/К886.7-93-8/М 57, Ло/К886.7-93-8/М 57, МС/К886.7-93-8/М 57, РД/К886.7-93-8/М 57ЦБ 42586

Милев, Гео и др.

   Сребърно звънче : Избрани творби за деца / Гео Милев, Леда Милева ; Худож. Маглена Константинова ; [Послесл.] Леда Милева . - София : Гео Милев, 2017 . - 96 с. : с цв. ил. ; 24Х20 см

   Съдържа Борко и Бърборка : Стихотв. и приказки, Хитрата мравка / Г. Милев ; под ред. Леда Милева ; Зайченцето бяло : Стихотв. / Л. Милева

   ISBN 978-954-333-021-8 

  

Сист. No: 35400

- 63 -

Кр/К886.7-1/Х 79, РВ/К886.7-1/Х 79ЦБ I 3959

Христова, Виолета

   Господарят на гледката : Умозрения и фрагменти / Виолета Христова ; Графично оформление Ина Христова ; Ред. Грета Дерменджиева . - София : Литературен кръг Смисъл, 2017 . - 188 с. ; 16Х11 см

   Пълното име на авт. е Виолета Христова Гъркова.

   ISBN 978-619-90318-7-2 

  

Сист. No: 45040

- 64 -

АТ/К886.7-4/Я 54, ДБ/К886.7-4/Я 54, Кр/К886.7-4/Я 54, Ло/К886.7-4/Я 54, МС/К886.7-4/Я 54, РВ/К886.7-4/Я 54ЦБ 43613

Янев, Георги Георгиев

   Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце : Откъси от първа и втора част : [Публицистика] / Георги Янев ; Ред. Снежана Маринова . - Ст. Загора : Кота, 2017 (Ст. Загора : печ. КОТА Принт) . - 232 с. : с факс., ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. са отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-305-454-1 

  

Сист. No: 44988


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Росица 42 
Андреева, Яна 25 
Арменова, Ирина 5 
Атанасова, Виолета Димитрова 1 
Байчев, Георги Георгиев 45 
Баков, Петър 5 
Берг, Ерик 21 22 
Бернард, Каролине 19 
Богослов, Йоан 5 
Боденска, Меглена 41 
Бъруин, Марго 20 
Вазова, Галя 43 
Валтер, Мая Стина 53 
Валц, Ерик 21 22 
Вангелова, Спаска 5 
Василев, Симеон 45 
Велков, Руслан 56 
Велкова, Наташа 5 
Ветори, Мери Блай 27 28 
Владинова, Лили 5 
Генов, Димо 58 59 
Георгиев, Георги Й. 60 
Георгиев, Георги Йорданов 60 
Георгиева, Светла 50 
Георгиева, Христослава 57 
Гигов, Никола 5 
Глуховска, Ценка 5 
Гонзалеш, Мария Тереза Майя 23 51 52 
Греко, Силвио 12 
Грипе, Мария 53 
Грозданов, Марин 5 
Гъркова, Виолета Христова 42 50 63 
Д'Оналия, Фредерик 24 
Дайреджиев, Владимир 5 
Дамянов, Стен 3 
Де Кейрош, Еса 25 26 
Де Леонардис, Масимо 8 
Деведжиев, Емануил 5 
Дековски, Никола 5 
Делев, Никола 5 
Денева, Елена 44 
Дерменджиева, Грета 63 
Джеймс, Елоиза 27 28 
Джефрис, Сабрина 29 
Димитров, Камен 13 
Димитрова, Роза 5 
Добрев, Чавдар 18 
Добрев, Чавдар Атанасов 18 
Драмов, Иван 5 
Дренска, Маргарита 23 25 26 51 52 
Дренска, Маргарита Владимирова 23 25 26 51 52 
Еса де Кейрош, Жузе Мария 26 
Желева, Паолина 2 
Зауер, Беате 30 
Зегерс, Гюнтер 2 
Ий, Сюзън 31 32 33 
Илиева, Гинка 5 
Искрева, Диана 56 
Искрева-Идиго, Диана 56 
Калдаръмов, Стилиян 1 
Карталов, Кирил Пламен 8 
Касабов, Георги Милев 62 
Кацарска, Силвия 45 
Коева, Мария 5 
Колев, Петко 5 
Колева, Силвия 24 
Кондова, Камелия 44 
Константинова, Маглена 62 
Константинова, Маглена Иванова 62 
Косатева, Богомила 5 
Костадинова, Жени 4 5 6 45 
Кочева, Ана 11 
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова 11 
Кристиан, Слав 11 
Кънева, Ева 53 
Кънева, Ева Димитрова 53 
Лазарова, Добринка 13 
Лазарова, Добринка Йовчева 13 
Леанца, Джузепе 8 
Мазганова, Гергана 40 
Малчева, Неда 54 
Манолчева, Марина 14 15 
Маринова, Снежана 64 
Маринова, Снежана Тодорова 64 
Мечкова, Диана 9 
Мечкова, Диана Христова 9 
Милев, Гео 62 
Милев, Христо Ив. 60 
Милев, Христо Иванов 60 
Милева, Леда 62 
Милева, Леда Гео 62 
Мирчев, Богдан 30 
Михайлов, Кирил Нешев 7 
Мичева, Паулина 20 
Мичева, Паулина Стойчева 20 
Момчилов, Делян 3 
Моран, Мишел 34 
Мушков, Христо 5 
Мюнцер, Хани 35 
Наумов, Илия 5 
Нешев, Кирил 7 
Ничева-Карастойчева, Ема 34 
Ничева-Карастойчева, Емилия 34 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 34 
Оте, Макс 13 
Павлов, Пламен 3 
Павлова, Елена 31 32 33 
Павлова, Елена Павлова 31 32 33 
Парашкевов, Борис 21 
Парашкевов, Борис Димитров 21 
Пенева, Ваня 19 22 
Пенева, Ваня Илиева 19 22 
Петкова, Виктория 54 
Петкова, Лада 16 
Петкова, Лада Иванова 16 
Петревска, Витка 5 
Петров, Венцислав Тошев 45 
Петрова, Димитрия 36 37 38 39 
Петрунова, Марушка Ангелова 1 
Попов, Алек 46 
Попов, Алек Василев 46 
Пфайфер, Ян 12 
Рече, Кристина 16 
Робева, Нешка 5 
Русев, Светлин 5 6 
Русинов, Димитър 14 15 
Салбитано, Фабио 56 
Сноу, Аня 47 48 
Спаркс, Керелин 36 37 38 39 40 
Спасова, Елена 6 
Стефанова, Величка 30 35 
Стойнева, Надежда 17 
Стоянов, Огнян 5 
Стоянов, Сашко 45 
Стоянов, Стоян 5 
Такева, Янка 5 
Тахир, Мюмюн 49 
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов 49 
Тодева, Милена 17 
Тодоров, Симеон 8 
Тодоров, Симеон Георгиев 8 
Томов, Димитър 5 
Трифонов, Гриша 50 
Хаг, Мартина 41 
Хаджийска-Ангелова, Татяна 16 
Хаджийска-Ангелова, Татяна Найденова 16 
Харисън, Трейси 12 
Херзиле, Ан Ван 56 
Христова, Виолета 42 43 44 50 63 
Христова, Ина 43 44 63 
Христова, Мариана 27 28 29 
Христова, Мариана Тошкова 27 28 
Цветанова, Жени Костадинова 4 5 6 45 
Цицелкова, Веска 5 
Цонев, Тодор 5 
Чапкънова, Катя 5 
Четъшки, Цветан 58 
Чолаков, Ромео 6 
Чопаков, Андон 5 
Яжаб, Ян 12 
Янев, Георги 64 
Янев, Георги Георгиев 64 
Янева, Иванка 5 
Янков, Пламен 45 
Янчева, Мария Минчева 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ангелски свят 32 
Ангелско нашествие 31 
Архипелаг 50 
Библиографски справочник на изданията на Библиотека "Христо Смирненски" [Хасково] и публикациите за нея 1 
Благословени върхове на пръстите 44 
Братовчедът Базилиу 25 
Буря над Прованс 24 
Българите! 3 
Българознайко и Българознайка 54 
Български административен указател 55 
Българският език на ново място по света 11 
Вампирите и градът 37 
Ванга Пророчества и мъдрост 4 
Ванга Пророчицата 6 
Визия за развитие и управление на Парк Аязмото 56 
Високо, зелено и нежно 49 
Времето на разказвача 18 
Господарят на гледката 63 
Даровете на Светия Дух 9 
Деца на сенки 53 
Димитър Петков: От опълченец на Шипка до министър-председател 60 
Дневник на галактическия колоездач 43 
Дядо ми отиде на небето 52 
Жило и мед 35 
Забранено изкушение 47 
И остави Ванга следа... 5 
Избори 2009 за Народно събрание 61 
Как да се омъжиш за вампир милионер 36 
Кореспонденцията на Фрадик Мендеш 26 
Красавицата и звяра 28 
Краят на дните 33 
Кризата идва 13 
Легендите, които ни напуснаха млади 2 
Мадам Тюсо 34 
Марозия 21 
Международен пленер по живопис "Дружба", Ст. Загора 2004 58 
Международен пленер по живопис "Дружба", Ст. Загора 2009 59 
Монументално-декоративно изкуство в Димитровград 17 
Морфология на въртенето 42 
Напускане на институциите. Живот в общността 12 
Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, за периода 2014 - 2020 57 
Национална програма за развитие: България 2020 10 
Нашата история 41 
Неочаквана любов 39 
Огнен копнеж 48 
Опасна съблазън 29 
Папска дипломация 8 
Писмата на Биатриш 23 
Политическа етика 7 
Пробация 14 15 
Пътуване към себе си 51 
Рандеву в "Кафе дьо Флор" 19 
Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце 64 
Саломе 22 
Сестри Палавееви по пътя към Новия свят 46 
Сребърно звънче 62 
Сърце на вампир 38 
Тайният живот на един Казанова 40 
Теофания 30 
Три седмици с лейди Хикс 27 
Ухание на мрак 20 
Френска кухня 16 
Черна котка, мак червен 45 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно-териториални единици - България 55 
Библиотеки, регионални - България - библиографии 1 
Библиотеки, регионални - България - история 1 
България - история - биографии 3 
България и Европейския съюз - международни икономически отношения 10 
Българска литература - XX в. - теми, образи, сюжети 18 
Български език - по света - карти 11 
Български език - социолингвистика 11 
Ватикан - дипломация 8 
Готварство - Франция - рецепти 16 
Европейски съюз - програми - 2014 - 2020 10 57 
Европейски съюз - финанси - 2014 - 2020 57 
Етнография - България - детска и юношеска литература 54 
Живопис, българска - каталози 58 59 
Избори, парламентарни - България - бюлетини 61 
Изобразително изкуство, българско - пленери 58 59 
Изцеления [религия] - популярна литература 9 
Исторически паметници - Стара Загора 64 
История - България - древна - детска и юношеска литература 54 
Йоан Павел II, папа - дейност 8 
Местно управление - България 55 
Откриватели, световни 3 
Паркове и градини - проектиране и изграждане - Стара Загора 56 
Писатели, български - творчество 18 
Политика - етични проблеми 7 
Политици, български - история - биографии 60 
Права на човека - Европа 12 
Права на човека - защита 12 
Пробация - България 14 15 
Пророци - популярна литература 4 5 6 
Прочути личности - биографии 2 
Скулптура, монументална - България - албуми 17 
Социални услуги - в общността 12 
Стара Загора - архитектура 56 
Стопански кризи - в света - популярна литература 13 
Феномени, български - биографии 4 5 6 
Финанси, корпоративни - управление 13 
Фирми - България 55 
Художници, български 58 59 
Ясновидци, български - биографии 4 5 6 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абаджиев, Васко Николов (14.01.1926-14.12.1978) 3 
Адамс, Дъглас Ноел (11.03.1952-11.05.2001) 2 
Адорно, Теодор (1903 - 1969) 7 
Аквински, Тома (1225 - 1274) 7 
Анчева, Антоанета 58 
Баския, Жан-Мишел (22.12.1960-12.08.1988) 2 
Батенберг, Александър I, княз 5.04.1857-23.10.1893 60 
Белуши, Джон Адам (24.01.1949-05.03.1982) 2 
Бернард, Каролине(1961) 19 
Богоров, Иван Андреев (1818-1.11.1892) 3 
Боден, Жан (1529/30-1596) 7 
Болан, Марк (30.09.1947-16.09.1977) 2 
Бончев, Георги (6.08.1866-7.03.1955) 3 
Бонъм, Джон (31.05.1948-25.09.1980) 2 
Борис III, цар (18/30.1.1894 - 28.8.1943) 4 6 
Ботев, Христо (6.01.1848-20.05.1876) 54 
Боян Мага (Баян Магесник) = Венеамин (ок.910-970 54 
Браун,Юл=ИлияГеоргиевВълков 16.04.1922-22.05.1998 3 
Брел, Жак (08.04.1929-09.10.1978) 2 
Брод, Херман (05.11.1946-11.07.2001) 2 
Бурвил=Андре Рембур (27.07.1917-23.09.1970) 2 
Бучекчиев, Христо Станчев (14.02.1875-1941) 3 
Бъкли, Джефри Скот (17.11.1966-29.05.1997) 2 
Вагенщайн, Анжел Раймонд (17.10.1922) 18 
Вазова, Галя (1966-2016) 43 
Вазова, Съба Николова (1834-12.11.1912) 3 
Валенс, Ричард=Ричард Валенсуела(13.05.1941-1959) 2 
Валентино, Рудолфо (6.5.1895-23.8.1926) 2 
Валц, Ерик (29.03.1966) 21 22 
Ван Дам, Иво (21.02.1954-29.12.1976) 2 
Ванга (31.1.1911 - 1996) 4 5 6 
Вебер, Макс (1864 - 1920) 7 
Величков, Георги (1938) 18 
Велчев, Тодор (15.8.1935) 18 
Венкова,Тота=Чехларова,Тота Венкова1855-23.12.1921 3 
Версаче, Джани (2.12.1946 - 15.7.1997) 2 
Виан, Борис Пол (10.03.1920-23.06.1959) 2 
Вилньов, Жозеф Жил Енри (18.01.1950-08.05.1982) 2 
Витанов, Димитър 58 
Вишъс, Си=Джон Саймън Ричи(10.5.1957-2.2.1979) 2 
Войников, Добри Попвасилев (22.11.1833-27.03.1878) 3 
Вон, Стивън Рей (03.10.1954-27.08.1990) 2 
Вълев, Димитър (4.10.1929) 18 
Вълчев, Йордан Тодоров (24.6.1924-1998) 18 
Върбанов, Марин=Ван Ман (20.09.1932-22.07.1989) 3 
Гагарин, Юрий Алексеевич (09.03.1934-27.03.1968) 2 4 
Гарланд, Джуди=Франсис Етел Гъм(10.6.1922-1969) 2 
Гей, Марвин Пенц (02.04.1939-01.04.1984) 2 
Гендов(Хаджигендов),ВасилДимов24.11.1891-3.09.1970 3 
Георгиев, Георги - капитан (4.06.1930-13.05.1980) 3 
Георгиев, Кольо 18 
Георгиев-Коджакафалията,Александър 1830-15.07.1913 3 
Гериг, Хенри Луиз (19.06.1903-02.06.1941) 2 
Герова, Дарина (2.6.1934) 18 
Гершовиц, Яков (26.09.1898-11.07.1937) 2 
Гонзалеш, Мария Тереза Майя (1958) 23 
Горов (Теохаров), Димитър (28.06.1840-7.12.1881) 3 
Господинов, Георги (7.1.1968) 18 
Гресер, Пьотър Аполонович, ген.-лейт. (1833-1892) 60 
Григоров, Стамен Гигов, д-р 27.10.1878-27.10.1945 3 
Грифит, Флорънс Делорез (21.12.1959-21.09.1998) 2 
Гульова, Неделя Делюва (13.08.1826-1.01.1894) 3 
Данчов-Зографина, Георги Попгеоргиев (1846-1908) 3 
Дасен, Жозеф Айра (05.11.1938-20.08.1980) 2 
Даяна=Даяна Франсис Спенсър(01.07.1961-31.08.1997) 2 
Девер, Патрик=Жан-Мари Патрик Бурдо(26.1.1947-1982 2 
Денвър, Джон=Джон Дойчендорф(31.12.1943-12.10.1997 2 
Денкоглу, Иван Ненов (30.11.1781-13/16.05.1861) 3 
Джексън, Майкъл Джоузеф (29.08.1958-25.06.2009) 2 
Джоплин, Дженис Лин (19.01.1943-04.10.1970) 2 
Джоунс, Брайън=Люис Брайън Хопкин Джоунс(1942-1969 2 
Джурич, Миля 58 
Дийн, Джеймс Байрън (08.02.1931-30.09.1955) 2 
Дилинджър, Джон Хърбърт (22.06.1903-22.07.1934) 2 
Димитриев,РадкоРусков,ген. (24.09.1859-18.10.1918) 60 
Димитров, Иван (1945) 59 
Димитрова, Анастасия (12.05.1815-1898) 3 
Димков, Петър Иванов (18.12.1886-4.10.1981) 3 
Доброплодни, Сава Хаджиилиев(3.12.1820-19.04.1894) 3 
Доний, Игор 58 
Дончевски, Валентин (1958) 59 
Дрейк, Никълъс Родни (19.06.1948-25.11.1974) 2 
Духтев,Георги Михайлов,ботаник 7.08.1885-9.11.1955 3 
Дънкан, Дора (Айседора) Анжела (27.5.1877 -1927) 2 
Дънов, Петър Константинов (11.07.1864-27.12.1944) 4 6 
Едуардс, Дънкан (01.10.1936-21.02.1958) 2 
Екс, Малкълм=Малкълм Литъл (19.5.1925-21.2.1965) 2 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 4 6 
Живкова, Людмила Тодорова (26.7.1942 - 21.7.1981) 4 6 
Запа, Франк Винсънт (21.12.1940-04.12.1993) 2 
Зинин, Красимир (1951) 59 
Иванова, Димитрана Петрова (1.02.1881-29.05.1960) 3 
Илиев, Димитър (1950) 59 
Инджов, Никола (1935) 18 
Йорданов, Асен Христов (2.09.1896-18.10.1967) 3 
Калас, Мария=Мария Калогеропулос(2.12.1923-1977) 2 
Кало, Фрида(Кало и Калдерон, Магдалена)(1907-1954) 2 
Калчев, Йордан 58 
Карамихайлова,ЕлисаветаИванова3.09.1897-24.04.1968 3 
Каранджи, Джия Мари (29.01.1960-18.11.1986) 2 
Карастоянов, Атанас Николов (1822-1880) 3 
Карпентър, Карън Ан (02.03.1950-04.02.1983) 2 
Кауфман, Андрю Джефри (17.01.1949-16.05.1984) 2 
Кели, Грейс Патриша (12.11.1929-14.09.1982) 2 
Кенеди, Джон Фицджералд (29.05.1917- 22.11.1963) 2 
Кесяков, Константин Искров (14.07.1839-3.03.1900) 60 
Кинг, Мартин Лутер (15.1.1929 - 4.4.1968) 2 
Клайн, Патси=Вирджиния Патерсън Хенсли(1932-1963) 2 
Кобейн, Кърт Доналд (20.02.1967-05.04.1994) 2 
Коек, Людо (25.09.1955-09.10.1985) 2 
Колев,ПеньоАтанасов(Бомбето) (2.06.1902-9.06.1987) 3 
Колюш=Мишел Колучи(28.10.1944-19.06.1986) 2 
Консулова-Вазова,Елисавета Г. 4.12.1881-29.08.1965 3 
Костадинова, Жени (1971) 5 6 45 
Коулс, Натаниъл Адамс (17.03.1919-15.02.1965) 2 
Коцев,НиколаДимитров=НикДимКос15.11.1901-6.05.1983 3 
Куинтанила-Перез, Селена (16.04.1971-31.03.1995) 2 
Кук, Сам (22.01.1931-11.12.1964) 2 
Кутинчева, Люба Илиева (15.05.1910-20.09.1998) 3 
Къртис, Иън (15.07.1956-18.05.1980) 2 
Ламбрева, Анка Василева (22.02.1895-18.02.1976) 3 
Лапчев, Кристиян 58 
Ларсон, Карл Стиг-Ерланд (15.08.1954-9.11.2004) 2 
Леджър, Хийтклиф Андрю(04.04.1979-22.01.2008) 2 
Ленън, Джон Уинстън(09.10.1940-08.12.1980) 2 
Лий, Брендън Брус (01.02.1965-31.03.1993) 2 
Лий, Бру=Лий Джун Фан(27.11.1940-20.7.1973) 2 
Лиотар, Жан-Франсоа (10.8.1924 - 21.4.1998) 7 
Лозанов, Георги Кирилов (22.07.1926-6.05.2012) 3 
Лок, Джон (1632 - 1704) 7 
Ломбард, Карол=Джейн Алис Питърс(6.9.1908-1942) 2 
Манолова, Наташа 18 
Марков, Георги Иванов (1.3.1929 - 11.9.1978) 18 
Марли, Боб=Робърт Неста Марли(6.2.1945-11.05.1981) 2 
Меркюри, Фреди=Фарук Булсара(5.09.1946-24.11.1991) 2 
Милев, Христо Иванов (3.04.1867-1943) 60 
Мишев, Георги (3.11.1935) 18 
Монро, Мерилин=Норма Джийн Бейкър(1.6.1926-1962) 2 
Монсере, Жан-Пиер (08.09.1948-15.03.1971) 2 
Морисън, Джим=Джеймс Дъглас Морисън(8.12.1943-1971 2 
Мутев, Димитър Стефанов (4.09.1818-13.01.1864) 3 
Муун, Кийт Джон (23.08.1946-07.09.1978) 2 
Мюнцер, Хани (1965) 35 
Наковски, Атанас (1925-2014) 18 
Неофит Рилски=Никола Бенин (1793-4.01.1881) 3 
Николов, Христо 58 
Ницше, Фридрих (1844 - 1900) 7 
Обретенова, Тонка=Баба Тонка 18.12.1812-27.03.1893 60 
Ортвайн, Катерина (1946) 59 
Палавеев, Ненчо Дончев (1859/1861-18.09.1936) 3 
Палах, Ян (11.08.1948-19.01.1969) 2 
Панайотов, Симеон (1959) 59 
Пантани, Марко (13.01.1970-14.02.2004) 2 
Паркър, Чарли (29.08.1920-12.03.1955) 2 
Пасков,ДимитърСпасов-нивалин18.10.1914-24.04.1986 3 
Пейков, Асен Николов (28.06.1908-25.09.1973) 3 
Перон, Ева=Мария Ева Дуарте(07.05.1919-26.07.1952) 2 
Петков, Димитър Николов (2.11.1858-26.02.1907) 60 
Петков, Стефан 58 
Петров, Ивайло (1923 - 2005) - виж Кючуков, П. П. 18 
Пиаф, Едит=Едит Гасион(19.12.1915-10.10.1963) 2 
Полихронова, Татяна (5.9.1967) 58 
Попов, Алек Василев (16.01.1966) 46 
Попов, Ангел Иванов (8.02.1835-24.01.1920) 3 
Попов, Рачо/Рафаил Петров (27.08.1876-15.08.1940) 3 
Преродобна Стойна (9.91883 - 22.12.1933) 4 6 
Пресли, Елвис Аарън (08.01.1935-16.08.1977) 2 
Радичков, Йордан (16.10.1929 - 2004) 18 
Радославов, Цветан (19.04.1863-27.10.1931) 3 
Рамоун, Джоуи=Джефри Рос Хайман(19.5.1951-2001) 2 
Рединг, Отис Рей (09.09.1941-10.12.1967) 2 
Рийв, Кристофър (25.09.1952-10.10.2004) 2 
Русева, Даниела 58 
Сандс, Робърт Джерард (09.05.1954-05.05.1981) 2 
Селърс, Питър=Ричард Хенри Селърс(8.9.1925-1980) 2 
Семов, Пенчо Иванов (8.10.1873-10.07.1945) 3 
Сена да Силва, Айртон (21.03.1960-01.05.1994) 2 
Симпсън, Том (30.11.1937-13.07.1967) 2 
Скот, Бон=Роналд Белфорд Скот(9.7.1946-19.2.1980) 2 
Спартак (109 - 71 г. пр. Хр.) 54 
Стайнов, Петко Груев (1.12.1896-25.06.1977) 3 
Стамболов, Стефан Николов (12.02.1854-18.07.1895) 60 
Станоев, Янко (9.9.1944) 18 
Стефанова, Цветелина 58 
Стоев, Генчо (1925 - 2002) 18 
Стратиев, Станислав (1941 - 2000) 18 
Стръмър, Джо=Джон Грахам Мелър(21.8.1952-2002) 2 
Сътклиф, Стюарт Фъргюсън Виктор(23.06.1940-1962) 2 
Тайра, Астрид София Ловиса (17.11.1905-29.08.1935) 2 
Тейт, Шарън Мари (24.01.1943-09.08.1969) 2 
Теодоров-Балан, Александър (27.10.1859-12.02.1959) 3 
Теофану=Теофано Склирина (960-991) 30 
Тови, Франсис Джон (08.09.1956-03.04.2002) 2 
Тодоров, Тодор 58 
Томов, Димитър Георгиев (1957) 18 
Тошева, Анастасия Михова (18.01.1837-8.02.1919) 3 
Трифонов, Гриша (1955-2015) 50 
Троизи, Масимо (19.02.1953-04.06.1994) 2 
Трукайновик, Мирослава (1975) 59 
Тюсо, Мария=Мария Гросхолц (1971-1850) 34 
Уилямс, Хайрам Кинг (17.09.1923-01.01.1953) 2 
Ууд, Наталия=Наталия НиколаевнаЗахаренко(1938-1981 2 
Фасбиндер, Райнер Вернер (31.5.1945 - 10.6.1982) 2 
Финикс, Ривъ=Ривър Джуд Ботъм(23.8.1970-1993) 2 
Фокс, Терънс Стенли (28.07.1958-28.06.1981) 2 
Фортаун, Вилхелмус Симон Петрус(19.2.1948-6.5.2002 2 
Фотинов, Константин Георгиев (ок. 1800-29.11.1858) 3 
Франк, Ане (12.6.1929 - 31.3.1945) 2 
Франсоа, Клод (01.02.1939-11.03.1978) 2 
Фучеджиев, Дико (16.7.1928 - 2005) 18 
Хаджиберов,Иван=ИванБеровИванов(12.1858-5.03.1934) 3 
Хайтов, Николай (15.9.1919 - 30.6.2002) 18 
Харинг, Кийт (04.05.1958-16.02.1990) 2 
Харлоу, Джийн=Харлийн Харлоу Карпентър(1911-1937) 2 
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих (27.8.1770-14.11.1831 7 
Хендрикс, Джони Алън (27.11.1942-18.09.1970) 2 
Хобс, Томас (1588 - 1679) 7 
Холи, Бъди=Чарлс Хардинг Холи(7.9.1936-3.2.1959) 2 
Холидей, Били=Елинор Фейгън Гауз(7.4.1915-1959) 2 
Хоутън, Алия Дейна (16.01.1979-25.08.2001) 2 
Хранова, Христина (1852-14.11.1922) 3 
Хъчънс, Майкъл Келанд (22.01.1960-22.11.1997) 2 
Цончев, Дончо Стефанов (27.7.1933 - 23.7.2010 18 
Чальовски, Аврам Минов (1854-3.11.1943) 3 
Чапанов, Цончо (9.08.1930-16.06.1971) 3 
Че Гевара де ла Серна, Ернесто(14.6.1928-9.10.1967 2 
Шакур, Тупак Амару (16.06.1971-13.09.1996) 2 
Шнайдер, Роми=Розмари Магдалена Албах(1938-1982) 2 
Явашов,АнаниеИванов,археолог 1.10.1855-25.05.1934 3 
Янев, Георги Георгиев (1950) 64 
Янков, Людмил Стойов (11.08.1953-17.04.1988) 3 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Аязмо 56 
България 1 3 4 5 6 10 11 14 15 17 54 55 57 60 61 64 
Ватикан 8 
Димитровград 17 
Европа 10 12 57 
Стара Загора 56 61 64 
Франция 16 
Хасково 1