НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философия

- 1 -

РВ/159.923/А 66ЦБ 42535

Андрюс, Анди

   Седемте решения / Анди Андрюс ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Стефан Георгиев . - София : Skyprint, 2015 . - 221 с. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-390-119-7 (Скайпринт)

  

Сист. No: 43805

- 2 -

РВ/159.961/В 70ЦБ 42471

Владимирова, Наина

   [Триста шестдесет и пет] 365 магически ритуала за любов / Наина Владимирова ; Прев. от рус. Татяна Балова . - София : Гарант - 21, 2004 . - 192 с. ; 20 см . -  (Кол. Гранат 21)

   Истинското име на авт. е Нина Матвеева.

   ISBN 954-754-51-3 

  

Сист. No: 43742

- 3 -

РВ/159.954/Г 47ЦБ 42531

Гилбърт, Елизабет

   Магията да твориш / Елизабет Гилбърт ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2016 . - 208 с. ; 20 см

   Името на прев. e отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733- 869-2 

  

Сист. No: 43801

- 4 -

РВ/159.923/Л 94ЦБ 42556

Льокен, Силвия

   Тихи хора - силно въздействие : Как да бъдем успешни интроверти : [Наръчник] / Силвия Льокен ; Прев. от нем. Георги Кайтазов . - София : Лектор, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 275-278.

   ISBN 978-619-90023-3-9 

  

Сист. No: 43827

- 5 -

РВ/159.961/П 35ЦБ 42577

Пенков, Добромир Димитров

   Приказка за любовта и светлината / Добромир Пенков ; С въвед. от авт.  . - 2. доп. изд. . - Асеновград : Екобелан, 2014 . - 207 с. ; 21 см

   На кор. местоизд. означено Тетевен.

   ISBN 978-954-8812-93-1 

  

Сист. No: 43848

- 6 -

ДБ/159.923/С 82, РВ/159.923/С 82ЦБ 42530

Стойчев, Кирил Стойчев

   [Шест] 6 дни за да постигнеш всичко, което желаеш / Кирил Стойчев . - София : Локус Фортуна, 2010 . - 150 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Съдържа и За изгубването и ... намирането / Румяна Маринова. - На кор. ISBN 978-954-92509-1-6

   ISBN 978-954-92509-2-3 

  

Сист. No: 43798

- 7 -

Ч1/133.52/Ч 67ЦБ 42547

Червенков, Любомир Димитров

   Рождена карта на българския етнос : Интерпретация на българската народопсихология и съдбата на българите от астрологична гледна точка / Любомир Червенков . - София : Пропелер, 2016 . - 400 с., [9] л. : ил., сх., диагр., к. ; 25 см

   Съдържа и За авт. ; За кн. - Библиогр. с. 398.
   http://www.lubomir.name/bg http://lubomirtchervenkov.blogspot.com.au 

   ISBN 978-954-392-380-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43817

Религия. Теология

Обществени науки

- 8 -

Ч1/325.25/Д 87ЦБ 42491

Драндийски, Димитър

   Виена и българите : Из историята на българската общност в Австрия (1700-2000) / Димитър Драндийски ; С предг. от авт.  ; [Встъп. думи] Елена Шекерлетова, Борис Вангелов . - София : ИК Гутенберг, 2015 . - 423 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Загл. и на нем. ез. на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Списък на българи, учили и спец. в Австрия. - Библиогр. с.404 - 421.

   ISBN 978-619-176-053-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43765

- 9 -

РВ/339.13/К 87ЦБ 42533

Котлър, Филип

   Управление на маркетинга : Анализ, планиране, реализация и контрол : Т. 1 - / Филип Котлър ; Прев. [от англ.]  . - София : Графема, 2000 . - 24 см

   

   Т. 1 /  Прев.  Цвета Николова, Христо Драганджиков . - 2000 . - XII, 530 с. : с табл., сх., диагр.

   

   ISBN 954-8888--01-7 (т. 1)

  

Сист. No: 43803

- 10 -

РВ/339.13/К 87ЦБ 42534

Котлър, Филип

   Управление на маркетинга : Анализ, планиране, реализация и контрол : Т. 1 - / Филип Котлър ; Прев. [от англ.]  . - София : Графема, 2000 . - 24 см

   

   Т. 2 /  Прев.  Христо Драганджиков . - 2000 . - 460 с. : с табл., сх., диагр.

   Съдържа и Кратък речник на маркетинговите термини.

   ISBN 954-8888-02-5 (т. 2)

  

Сист. No: 43804

- 11 -

АТ/327.84/А 75, ДБ/327.84/А 75, Ло/327.84/А 75, МС/327.84/А 75, РВ/327.84/А 75ЦБ 42496

Кременлиев, Атанас Георгиев и др.

   Сергей Антонов - страдалецът от Рим / Атанас Кременлиев, Марин Петков . - Благоевград : Ирин-Пирин, 2016 . - 276 с., [8] л. : сн. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 273-274.

   ISBN 978-954-8505-63-5 

  

Сист. No: 43771

- 12 -

Ч1/338.2/Л 14ЦБ 42571

Лазаров, Георги Игнатов

   Наръчник защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи / Георги Лазаров ; С въвед. от авт.  . - София : Резон-България, юни 2013 . - 296 с. ; 21 см + 1 CD

   Съдържа и и CD с действащите нормат. актове. - Сп. на съкр. с. 293 - 295.

   ISBN 978-954-91801-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43842

Математика. Естествени науки

Медицина

- 13 -

МС/613.81/А 71, РВ/613.81/А 71ЦБ 42487

Анонимни алкохолици  : Историята на хиляди мъже и жени за това как са се възстановили от алкохолизма /  Прев. от англ.  . - София : Импера Принт, 2015 . - XXVIII, 171 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90471-1-8 

  

Сист. No: 43762

- 14 -

РВ/615.8/Е 67ЦБ 42528

Енциклопедия Алтернативна медицина  . - София : Световна библ., [2014] . - 21 см . -  ([Поредица] Здрави без лекарства)

   Ориг. загл. : The Gale encyclopedia of alternative medicine ; Прев. по 3. амер. изд. - Разпространява се с в. 24 ч., бр. 205 / 31.07.2014

   Т. 3. В - Г /  Прев. от англ.  Петя Абрашева, Тодор Кенов ; Консултант  Димитър Пашкулев, Петранка Попова . - 96 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-574-032-9 (т. 3)

  

Сист. No: 43800

- 15 -

РВ/613.84/М 19ЦБ 42549

Маккена, Пол

   Как да откажем цигарите завинаги, без да напълнеем : [Наръчник] / Пол Маккена ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Юлия Малеева . - София : СофтПрес, 2009 . - 144 с. : с ил., диагр. ; 21 см

   Прев. е отбелязана в библиогр. каре.
   http://www.paulmckenna.com 

   ISBN 978-954-685-768-2 

  

Сист. No: 43819

- 16 -

РВ/612.11/.14/П 91ЦБ 42548

Проданов, Петкан

   Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието / Петкан Проданов . - Хасково : ВИО-ФОРМ, 2010 . - 94 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Бел. под линия от авт.

   ISBN 978-954-9816-09-9 

  

Сист. No: 43818

Приложни науки. Техника

- 17 -

Ч1/621.31/Е 49ЦБ 42497

Електроенергетиката на България  /  Авт. колектив с ръководител Никита Набатов ; С предг. от авт.  . - 2. коригирано и доп. изд. . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2015 . - 800 с. : с ил., сх., диагр. ; 24 см

   Други авт. : Д. Тафров, Т. Христова, Кр. Кънев, Й. Попов, С. Симеонов, Н. Пеловски, Ив. Айолов, Е. Харитонова, М. Дичева, Й. Йовчев ; ; Имената на др. авт. отбелязани на с. 5. - Изд. е с нетърговска цел. - Библиогр. с. 787 - 788.

   ISBN 978-954-378-081-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43772

Селско стопанство

Изкуства

- 18 -

АТ/784.2/А 66, ДБ/784.2/А 66, Ло/784.2/А 66, РВ/784.2/А 66, Ч1/784.2/А 66ЦБ 42590

Андреев, Найден

   Моление : Оратория за духовно лице, солисти, смесен хор и симфоничен оркестър /  Състав. Найден Андреев ; Предг. Стефан Данаилов . - [Раднево] ; [София] : [Мини Марица-Изток] ; [Филм студио ФББ], 2007 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23Х 24 см + 1 DVD : MK 52649

   Съдържа : Обръщение от НС Максим Патриарх Български ; Увертюра, Верую, Благовещение, Рождество Христово, Молитва към Св. Троица, Достойно есть, Св. Йоан Рилски, Отче наш, Финал

 корица 

Сист. No: 43864

- 19 -

РВ/792.97/А 93, Ч1/792.97/А 93ЦБ 42489

Атанасова, Надежда

   За куклите и хората / Надежда Атанасова ; Със снимки  . - София : Перфект консулт, 2007 . - 80 с. : със снимки ; 23 см

   Фотогалерия с. 70 - 79.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43764

- 20 -

Ч1/792.97/А 93ЦБ 42490

Атанасова, Надежда Христова

   Вятърът замита стъпките : [Спомени] / Надежда Атанасова . - София : [ТАРА], 2012 . - 139 с., [2] л. : ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9723-13-7 

  

Сист. No: 43766

Спорт. Игри

Езикознание

- 21 -

МС/801.323.2=867=20/Б 74ЦБ 42536

Боянова, Снежана и др.

   Българско-английски речник / Снежана Боянова, Лена Илиева, Вакрилен Кильовски ; Отг. ред. Снежана Боянова . - [В. Търново] : Gaberoff, [1998] . - 1184 с. ; 24 см

   На кор. загл. е изписано и на англ. ез., посочено е 2. изд. . - На загл. с. изд. е Е - ООД . - Списък на съкр. с. 1171 - 1177, Библиогр. с. 1178 - 1179.

   ISBN 954-9607-01-7 (Габеров)

  

Сист. No: 43807

- 22 -

Ло/801.323.2=867=20/Б 74ЦБ 42544

Боянова, Снежана и др.

   Българско-английски речник / Снежана Боянова, Лена Илиева, Вакрилен Кильовски ; Отг. ред. Снежана Боянова . - 3. изд. . - [В. Търново] : Gaberoff, 2000 - 2001 . - 1179 с. ; 24 см

   На кор. загл. и на англ. ез., посочено е 3. прераб. изд. . - Списък на съкр. с. 1170 - 1177, Библиогр. с. 1178 - 1179.

   ISBN 954-9607-20-8 (Габеров)

  

Сист. No: 43814

Литературознание

- 23 -

РВ/886.7(092)/Н 32ЦБ 42584
 Науч. конф. 125 години от рождението на Чудомир. Чудомир и нашето съвремие. Казанлък. 2015 

   Чудомир и нашето съвремие : [Сб. докл.] /  Ред. кол. Яни Милчаков, Добрина Матова, Евдокия Борисова ; Встъпл. Галина Стоянова . - Казанлък : Рамита, 2015 ([В. Търново] : печ. Абагар АД) . - 192 с. : с ил. ; 24 см

   Авт. на докл. : Н. Георгиев, Р. Радев, Р. Шивачев, К. Йорданова, М. Добрев, М. Танева, Я. Милчаков, П. Шуликов, В. Чернокожев, Л. Димитрова, В. Бонева, Р. Пенчева, Л. Малинова, Х. Лазарова, Ц. Неделчева, Д. Чавдарова, М. Станева, Е. Борисова. - Библиогр. под линия и след отд. докл.

   ISBN 978-619-705-427-9 

  

Сист. No: 43858

Чужда художествена литература

- 24 -

РВ/820(73)-31/А 37ЦБ 42455

Айзъкс, Сюзан

   Разгневени съпруги : [Роман] / Сюзан Айзъкс ; Прев. от англ. Екатерина Мачева . - София : Санома Блясък България, 2014 . - 264 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-064-1 

  

Сист. No: 43726

- 25 -

РВ/820-31/А 49ЦБ 42453

Алдерсън, Маги

   Пари и чувства : [Роман] / Маги Алдерсън ; Прев. от англ. Саша Попова . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  (Кол. Лято ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-042-9 

  

Сист. No: 43724

- 26 -

РВ/820-1/Б 15ЦБ 42488

Байрон, Джордж Гордън

   Дон Жуан : [Роман в стихове] / Джордж Гордън Байрон ; Прев. от англ. Любен Любенов ; С предг. от Симеон Хаджикосев . - София : Нар. култура, 1986 . - 600 с. ; 20 см . -  (Библ. Световна класика)

   

  

Сист. No: 43763

- 27 -

РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 42537

Балдачи, Дейвид

   Виновните : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2017 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-419-4 

  

Сист. No: 43806

- 28 -

РВ/820(73)-31/Г 63ЦБ 42457

Голдсмит, Оливия

   Клуб "Първа съпруга" : [Роман] / Оливия Голдсмит ; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Елика Рафи . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 376 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-020-7 

  

Сист. No: 43729

- 29 -

РВ/820(73)-31/Д 52ЦБ 42451

Джонсън, Сюзън

   Грешница : [Роман] / Сюзън Джонсън ; Прев. от англ. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - София : СББ Медиа, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  (Поредица Ист. любовни романи ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-089-4 (SBB Media)

  

Сист. No: 43722

- 30 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 42458

Дивър, Джефри Уилдс

   Милост : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : СББ Медиа, 2015 . - 312 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 7)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с изд. на СББ Медиа. - Поредица на сп. Story.

   ISBN 978-954-399-151-8 

  

Сист. No: 43728

- 31 -

РВ/839.6-31/Е 23ЦБ 42538

Егеланд, Том

   Маската на дявола : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Ралица Тачева . - София : Персей, 2017 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Романи с Бьорн Белтьо)

   

   ISBN 978-619-161-125-6 

  

Сист. No: 43808

- 32 -

РВ/820(73)-31/И 85ЦБ 42499

Йохансен, Айрис и др.

   Буреносен цикъл : [Роман] / Айрис Йохансен, Рой Йохансен ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова . - София : Kalpazanov, 2010 . - 344 с. ; 20 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0268-0 (Калпазанов)

  

Сист. No: 43774

- 33 -

РВ/820-31/К 84ЦБ 42500

Конър, Алекс

   Паметта на костите : [Роман] / Алекс Конър ; Прев. [на англ.] Анна Василева . - София : Art Eternal, 2015 . - 409 с., [1] л. : портр. ; 21 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; Името на прев. е погрешно отпеч. в изд. каре Весела Динолова.

   ISBN 978-619-191-111-0 (Арт Етърнал)

  

Сист. No: 43775

- 34 -

РВ/820(73)-31/К 87ЦБ 42463

Коубън, Харлан

   Гората : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. [от англ.] Павел Главусанов . - София : СББ Медиа, 2015 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с изд. на СББ Медиа. - Поредица на сп. Story.

   ISBN 978-954-399-143-3 

  

Сист. No: 43734

- 35 -

РВ/830-31/К 90ЦБ 42505

Кристен, Габриеле Мари

   Мария Терезия : Между трона и любовта : [Роман] / Габриеле Мари Кристен ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - София : Емас, 2014 . - 412 с. ; 21 см . -  (Поредица Исторически романи. Известните жени в историята)

   

   ISBN 978-954-357-280-9 

  

Сист. No: 43780

- 36 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 42452

Куик, Аманда

   Красавицата и звярът : [Роман] / Аманда Куик ; Прев. от англ. Деница Попова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 280 с. ; 20 см . -  (Поредица Ист. любовни романи ; 2)

   Аманда Куик - псевд. на Джейн Ан Кренц. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-090-0 (SBB Media)

  

Сист. No: 43723

- 37 -

РВ/820-31/К 93ЦБ 42467

Кумсън, Дороти

   Момиченцето на Адел : [Роман] / Дороти Кумсън ; Прев. от англ. Мариана Христова . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 344 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 10)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-031-3 

  

Сист. No: 43738

- 38 -

РВ/820-31/К 97ЦБ 42498

Кърник, Саймън

   Тя отказва да умре : [Роман] / Саймън Кърник ; Прев. [от англ.] Милена Радева . - София : СофтПрес, 2014 . - 328 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-192-1 

  

Сист. No: 43773

- 39 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 42462

Лосън, Майк

   Двойни игри : [Роман] / Майк Лосън ; Прев. [от англ.] Веселин Лаптев . - София : СББ Медиа, 2015 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 9)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с изд. на СББ Медиа. - Поредица на сп. Story.

   ISBN 978-954-399-140-2 

  

Сист. No: 43733

- 40 -

АТ/820(73)-31/М 19ЦБ 42474

Макнот, Джудит

   Ад и Рай : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : СББ Медиа, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Ист. любовни романи ; 7)

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-150-1 (SBB Media)

  

Сист. No: 43747

- 41 -

РВ/820(73)-31/М 60ЦБ 42464

Милн, Кевин Алан

   Горчив шоколад : [Роман] / Кевин Алан Милн ; Прев. от англ. Лидия Шведова . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Името на авт. в библиогр. каре. е Кевин Алън Милн. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-029-0 

  

Сист. No: 43735

- 42 -

РВ/820-31/П 22ЦБ 42466

Паркс, Адел

   Краят на играта : [Роман] / Адел Паркс ; Прев. от англ. Весела Еленкова . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 9)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-048-1 

  

Сист. No: 43737

- 43 -

РВ/820-31/П 33ЦБ 42454

Пелегрино, Ники

   Италианско изкушение : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. от англ. Дора Радева . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 256 с. ; 20 см . -  (Кол. Лято)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-059-7 

  

Сист. No: 43725

- 44 -

РВ/820-31/П 33ЦБ 42456

Пелегрино, Ники

   Някъде в Рим : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : СББ Медиа, 2014 . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-065-8 (SBB Media)

  

Сист. No: 43727

- 45 -

РВ/820(73)-31/Р 45ЦБ 42468

Рединг, Джаклин

   Втори шанс : [Роман] / Джаклин Рединг ; Прев. от англ. Мишела Христова . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 12)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-030-6 

  

Сист. No: 43739

- 46 -

РВ/820(73)-31/С 33ЦБ 42502

Сенейт, Мелиса

   Рецепти за любов : [Роман] / Мелиса Сенейт ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 6)

   Името на прев. е отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. е Татяна Атанасова Виронова. - Разпространява се със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-067-2 

  

Сист. No: 43777

- 47 -

РВ/882-31/С 51ЦБ 42518

Солженицин, Александър Исаевич

   Архипелаг ГУЛАГ : Пълно издание в 3 т. / Александър Солженицин ; Ред. Едвин Сугарев . - 3. доп. изд. . - София : Фонд. Комунитас, 2015 . - 22 см

   

   Т. 1 /  Прев. от рус.  Татяна Ваксберг . - 686 с.

   

   ISBN 978-954-9992-74-8 (т. 1)

  

Сист. No: 43786

- 48 -

РВ/882-31/С 51ЦБ 42519

Солженицин, Александър Исаевич

   Архипелаг ГУЛАГ : Пълно издание в 3 т. / Александър Солженицин ; Ред. Едвин Сугарев . - 3. доп. изд. . - София : Фонд. Комунитас, 2015 . - 22 см

   

   Т. 2 /  Прев. от рус.  Зоя Котева . - 688 с.

   

   ISBN 978-954-9992-75-5 (т. 2)

  

Сист. No: 43787

- 49 -

РВ/882-31/С 51ЦБ 42520

Солженицин, Александър Исаевич

   Архипелаг ГУЛАГ : Пълно издание в 3 т. / Александър Солженицин ; Ред. Едвин Сугарев . - София : Фонд. Комунитас, 2015 . - 22 см

   

   Т. 3 /  Прев. от рус.  Зоя Котева . - 768 с.

   Именен показалец.

   ISBN 978-954-9992-76-2 (т. 3)

  

Сист. No: 43788

- 50 -

РВ/840-32/С 75ЦБ 42486

Стендал

   Избрани творби : Новели / Стендал ; Прев. от фр. Теодор Михайлов . - София : Муузон, 2016 . - 136 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Стендал - псевд. на Анри Мари Бейл. - Съдържа: Херцогиня ди Палиано ; Прекалената благосклонност е гибелна. - Спец. изд. [на сп.] Биограф.

   ISBN 978-619-158-030-9 

  

Сист. No: 43761

- 51 -

РВ/820-31/Т 69ЦБ 42501

Томас, Роузи

   Кашмиреният шал : [Роман] / Роузи Томас ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : СББ Медиа, 2015 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 3)

   Името на прев. e отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-116-7 

  

Сист. No: 43776

- 52 -

РВ/820-31/У 27ЦБ 42461

Уеб, Катрин

   Наследството : [Роман] / Катрин Уеб ; Прев. от англ. Лидия Шведова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 328 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-066-5 

  

Сист. No: 43732

- 53 -

РВ/820(73)-31/Ф 49ЦБ 42504

Филдинг, Джой

   Мрежата на Чарли : [Роман] / Джой Филдинг ; Прев. [от англ.] Снежинка Вакрилова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-101-3 

  

Сист. No: 43779

- 54 -

РВ/820(73)-32/Ф 57ЦБ 42559

Фицджералд, Франсис Скот

   Избрани разкази : [Сборник] / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 160 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph ; [3])

   

   ISBN 978-619-158-022-4 

  

Сист. No: 43829

- 55 -

РВ/820(73)-31/Ф 83ЦБ 42460

Фрийти, Барбара

   Безмълвно : [Роман] / Барбара Фрийти ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 280 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-082-5 (SBB Media)

  

Сист. No: 43731

- 56 -

РВ/820(73)-31/Х 42ЦБ 42532

Хендрикс, Гай и др.

   Първото правило на Тензинг : [Роман] / Гай Хендрикс, Тинкър Линдзи ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 304 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Мистериите на Дхарма ; Кн. 1.)

   

   ISBN 954-26-1135-8 

   ISBN 978-954-26-1135-6 

  

Сист. No: 43802

- 57 -

РВ/820(73)-31/Х 50ЦБ 42459

Хименес, Марк

   Най-важният клиент : [Роман] / Марк Хименес ; Прев. [от англ.] Тодор Стоянов . - София : СББ Медиа, 2015 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 10)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с изд. на СББ Медиа. - Поредица на сп. Story.

   ISBN 978-954-399-154-9 

  

Сист. No: 43730

Българска художествена литература

- 58 -

РВ/886.7-1/Б 55ЦБ 42541

Бодаков, Марин Христов

   Битката за теб : [Стихотворения] / Марин Бодаков ; Худож. Кирил Златков . - София : Изд. за поезия Да, 2016 . - 68 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. ; Речник.

   ISBN 978-619-7082-13-5 

  

Сист. No: 43811

- 59 -

МС/886.7-31/Г 31, РВ/886.7-31/Г 31ЦБ 42551

Генова, Весела Йотова

   Мистерии и загадки в пещерата Прохория : [Роман] /  Авт. и ил. Весела Василия . - София : Фонд. Потенциал, 2015 . - 184 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Весела Василия е псевд. на Весела Йотова Генова.

   ISBN 978-954-763-065-9 

  

Сист. No: 43822

- 60 -

РВ/886.7-31/Г 37ЦБ 42540

Георгиев, Виден Иванов

   По-силна от смъртта : Роман / Виден Георгиев . - София : Фабер, 2013 . - 396 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-400-919-9 

  

Сист. No: 43810

- 61 -

РВ/886.7-32/К 82ЦБ 42492

Константинова, Кинка

   Дъх на горчиви бадеми : Разкази / Кинка Константинова . - София : Световит, 2007 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 43767

- 62 -

РВ/886.7-1/К 82ЦБ 42493

Константинова, Кинка

   Ех, сърцето : Стихове / Кинка Константинова ; Предг. Благовеста Константинова . - София : Никола Вапцаров, 2011 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9326-23-9 

  

Сист. No: 43768

- 63 -

РВ/886.7-32/К 82ЦБ 42494

Константинова, Кинка

   Спомени... спомени... : [Повест] / Кинка Константинова ; Предг. Благовеста Константинова . - София : WINI - 1837, 2014 . - 55 с., [6] л. : снимки ; 20 см

   Библиогр. с. 53 - 54.

   ISBN 978-954-9437-46-1 

  

Сист. No: 43769

- 64 -

РВ/886.7-1/К 92ЦБ 42481

Кръстев, Стефан Димитров

   Еротично по коприна : Еротична лирика / Стефан Кръстев . - Асеновград : Екобелан, 2007 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8812-01-6 

  

Сист. No: 43756

- 65 -

РВ/886.7-32/К 92ЦБ 42483

Кръстев, Стефан Димитров

   Порочна връзка : [Разкази] / Стефан Кръстев . - София : [Китира], 2008 . - 96 с. ; 20 см

   Съдържа За авт.

   ISBN 978-954-8900-22-5 

  

Сист. No: 43757

- 66 -

РВ/886.7-32/С 35ЦБ I 3909

Сивов, Коста Атанасов

   Хубави неща, лоши неща : Разкази / Коста Сивов ; [Предг.] Сибин Майналовски . - [Русе] : Gaiana book&art studio, [2015] . - 200 с. ; 17 см . -  (Кол. Дракус ; 3)

   

   ISBN 978-954-8633-54-3 (Гаяна бук енд арт студио)

  

Сист. No: 43750

- 67 -

РВ/886.7-32/С 68ЦБ 42485

Станев, Людмил

   Рязко : Разкази / Людмил Станев . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-112-5 

  

Сист. No: 43760

- 68 -

РВ/886.7-1/С 82ЦБ 42576

Стойчев, Желязко

   Опит за прогноза на времето : [Поезия] / Желязко Стойчев . - София : Авангард Прима, 2015 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-423-4 

  

Сист. No: 43847

- 69 -

ДБ/886.7-1/Т 64, Ло/886.7-1/Т 64, РВ/886.7-1/Т 64ЦБ 42495

Тодоров, Вили

   Понякога : Избрана поезия / Вили Тодоров ; Предг. Маргарита Петкова . - София : Труд, 2015 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-398-396-8 

   ISBN 978-954-398-396-4 

  

Сист. No: 43770

- 70 -

РВ/886.7-32/Ц 16ЦБ 42479

Цанев, Явор Богомилов

   Слънчогледите : Разкази / Явор Цанев . - [Русе] : Gaiana book&art studio, [2014] . - 182 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-8633-40-6 

  

Сист. No: 43754

- 71 -

РВ/886.7-32/Ц 76ЦБ I 3907

Цолов, Димитър Петров

   Пет приключения на Витек Диман : Роман в разкази ; Космическото пиле / Димитър Цолов ; Худож. Емилия Богданова ; Послесл. Емилия Ралчева . - София : Рал Колобър, 2013 . - 112, 48 с. ; 17 см

   Второто загл. отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Съдържа и За Д. Цолов и първите му опити в прозата / Е. Ралчева.

   ISBN 978-954-2948-39-1 

  

Сист. No: 43746

- 72 -

РВ/886.7-17/Ц 76ЦБ I 3908

Цолов, Димитър Петров

   Сръбнати съчинения : Т. 1. - / Пияният Бард ; Худож. Емилия Богданова . - [Русе] : Gaiana book&art studio, [2015] . - 17 см

   

   Т. 1 . - 94 с. : с ил.

   Пияният Бард - псевд. на Димитър Петров Цолов.

   ISBN 978-954-8633-66-6 (т. 1) (Гаяна бук енд арт студио)

  

Сист. No: 43748

- 73 -

АТ/886.7-32/Ч 21, ДБ/886.7-32/Ч 21, Ло/886.7-32/Ч 21, МС/886.7-32/Ч 21, РВ/886.7-32/Ч 21ЦБ 42585

Чамов, Илко Василев

   Родов нишан : Разкази и пътеписи / Илко Чамов . - Димитровград : Авт. изд, 2016 (Димитровград : печ. М и С Компания) . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 43857

- 74 -

РВ/886.7-992/Ш 85ЦБ 42510

Шопова, Изабела

   На юг от разума : [Пътеписи] / Изабела Шопова ; Встъп. думи Христо Пимпирев ; Със снимки от авт. и др.  . - София : Колибри, 2016 . - 534 с. : със снимки ; 20 см

   Със снимки от авт., Иглика Трифонова, Цветелина Атанасова, Живко Константинов, Юрий Кучев, Благой Момчилов.

   ISBN 978-619-150-959-1 

  

Сист. No: 43781

Литература за деца и юноши

- 75 -

Ло/886.7-93-1/Л 95, РД/886.7-93-1/Л 95ЦБ II 2910

Любенова, Надежда

   Чудеса : Стихове за деца / Надежда Любенова ; С ил. от авт.  ; С предг. от ред. Петко Огойски ; Музика Петко Кръстев . - 4. доп. изд. . - Пловдив : Макрос, 2008 . - 102 с. : с ил., ноти ; 28 см

   В кн. отбелязано: Допуснати грешки от печ. на загл. с. да се чете: Пловдив, 2013, на последна с. да се чете: 4. доп. изд. - Съдържа и Песни. Музиката към всички стихотворения е на композитора Петко Кръстев - Библиогр. с. 102.

   ISBN 978-954-561-225-1 

  

Сист. No: 43830

- 76 -

Кр/К886.7-93-1/У 98ЦБ I 3910

Ушев, Иван Цветков

   С песен, четка и перо, за едно момче добро / Иван Ушев ; Музика и текст Валентина Хаджипетрова-Ушева ; Худож. Калинка Влаевска . - Ст. Загора : Авт. изд, 2015 (Ст. Загора : печ. Непедони) . - 44 с. : с цв. ил., ноти ; 15Х21 см

   

   ISBN 978-619-90539-0-4 

  

Сист. No: 43853

Отраслева литература за деца и юноши

География

История

- 77 -

РВ/351.74/А 92, Ч1/351.74/А 92ЦБ 42506

Асенов, Бончо Станоев

   Творческите личности в Държавна сигурност : Алманах / Бончо Асенов ; Предг. от авт.  ; Въвед. Лазар Мурджев . - София : Парадокс, 2015 . - 168 с. ; 24 см

   Съдържа и Структура на Държавна (Национална) сигурност. - Институционален указател ; Азб. указател.

   ISBN 978-619-90432-1-9 

  

Сист. No: 43783

- 78 -

Ч1/949.72.043/Х 79ЦБ 42591

Христова, Елена Алекова

   По пътя на труповете от Плевен до Бристол : [Сб. материали] /  [Състав.] Елена Алекова ; [Прев. от англ.] Адриана Момчилова . - София : Център за изследвания на българите ; ТАНГРА ТанНакРа, 2015 . - 288 с. : с портр., факс. ; 24 см . -  (Библ. Бълг. вечност ; 112)

   Пълното име на състав. е Елена Алекова Христова. - Библиогр. под линия ; Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-124-9 (ТАНГРА ТанНакРа)

  

Сист. No: 43861

- 79 -

Ч1/949.72.053(092)/Б 89ЦБ 42478

Цветков, Жоро Драганов

   Атанас Буров : Живот за България / Жоро Цветков . - 4. изд. . - София : Фонд. Атанас Буров, 2016 . - 472 с. : със снимки, факс. ; 24 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-91113-2 3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43753

Краезнание - отраслева литература

- 80 -

ИЦХУ/К364/Д 15, Кр/К364/Д 15, РВ/К364/Д 15ЦБ 42514

Дамянов, Калоян Иванов

   Методика за социално включване на хората с увреден слух / Калоян Дамянов ; Рецензент Дора Левтерова . - [Ст. Загора] : [Литера принт], [2014] . - 144 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Методиката е разработена от СТМ-Експерт ООД - Ст.Загора по задание на Съюз на глухите в България, 2013. - Библиогр. с. 129 - 130.

   ISBN 978-954-487-118-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43785

- 81 -

Кр/К374.2/С 11ЦБ 42484

С мирис на теменуги  : Десет години Народно читалище "Ахинора - 2006 г." с. Яворово, община Стара Загора : Сб. /  Подб. на материалите Пенка Иванова, Стефка Антонова ; Ред. Пенка Иванова . - Яворово : НЧ Ахинора, 2016 (Ст. Загора : печ. 2М) . - 164 с. : със снимки ; 20 см

   Др. авт. : К. Делчева, Т. Бакалова, С. Бакалова, Ж. Тодоров, Г. Дончев, П. Огойски, В. Дойчева, И. Москов, А. Петров, П. Павлова, Й. Василева, М. Генчева, Г. Евтимов, Б. Савов, Р. Танева, А. Илиев, Е. Калинов, Д. Генчева, Р. Гочева, Н. Л. Стоянова, И. Иванова, И. Аяров, М. Димитрова, К. Костова, В. Бонева, М. Колева, Х. Христов, К. Георгиев, Р. Стоев.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43759

- 82 -

Кр/К347.96/Т 93ЦБ 42552

Туртуриков, Георги Гаврилов

   История на хасковската адвокатура 1879 - 2015 : [Моногр.] / Георги Туртуриков . - В. Търново : Абагар, 2015 . - XII, 596 с. : със снимки ; 25 см

   Посвещава се на 136-годишнината на Хасковската адвокатура и на 90-годишнината от създаването на първия Адвокатски съвет към АК - Хасково. - Съдържа и Председатели на САК - Хасково ; Кратка хронология на по-важните събития в летописа на Хасковската адвокатура. - Библиогр. с. 580 - 596 и под линия ; Рез. на рус., англ. ,нем., фр. ез. ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-168-130-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43821

- 83 -

Кр/К949.72.042(092)/Т 93ЦБ 42525

Туртуриков, Георги Гаврилов и др.

   Юначните дъщери на българската бойна слава : XV - нач. на ХХ в. : Епопея на забравените... българки - жени по природа и войни по дух / Георги Туртуриков, Тоня Туртурикова ; Ред. Мариана Кръстева . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 272 с., [15 ] л. : цв. снимки ; 23 см

   Съдържа и хронологична табл. на бълг. жени - хайдути (ХV - ср. на ХIХ в.) ; хронологична табл. на бълг. жени, взели въоръжено участие в проявите на револ. движение по време и след Освобождението и последвалите войни за нац. обединенение. - Библиогр с. 260 - 271 и под линия.

   ISBN 978-619-168-176-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43795

Краезнание - художествена литература

- 84 -

Кр/К886.7-1/Д 15, РВ/К886.7-1/Д 15ЦБ 42473

Дамянов, Иван

   Залеза негаснещ : Стихотворения / Иван Дамянов ; С ил. и снимки от авт.  . - Ст. Загора : Изд. авт., 2017 . - 28 с. : с рис. и снимки ; 21 см

   Наив Виан - псевд. на И. Дамянов.

  

Сист. No: 43744

- 85 -

Кр/К886.7-31/Д 62, РВ/К886.7-31/Д 62ЦБ 42574

Динев, Стойчо Иванов

   Далече от земята : [Роман] : Ч. 1 - / Стойчо Динев . - Ст. Загора : Авангард Дизайн - М. М., 2015 . - 21 см

   

   Ч. 3 . - 2015 . - 354 с.

   

   ISBN 978-619-90258-2-6  (ч. 3)

  

Сист. No: 43845

- 86 -

Кр/К886.7-92/Е 68, РВ/К886.7-92/Е 68ЦБ 42573

Енчев, Милан Вълев

   По следите на времето / Милан Енчев ; Ред. и предг. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 164 с. : със снимки ; 24 см

   

   ISBN 978-954-346-088-5 

  

Сист. No: 43844

- 87 -

АТ/К886.7-94/И 29, Кр/К886.7-94/И 29, РВ/К886.7-94/И 29ЦБ 42476

Игнатов, Таньо

   Из моя живот : [Мемоари] / Таньо Игнатов ; [Предг.] Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера принт) . - 128 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Съдържа и Из моя живот - спокойна човешка изповед / Трифон Митев : с. 3 ; Другарите за Таньо Игнатов ; Сп. на партизаните от с. Долно Ново село - 1941 - 1944. - Библиогр. с.127.

   ISBN 978-954-346-098-4 

  

Сист. No: 43751

- 88 -

Кр/К886.7-1/П 97ЦБ 42575

Първанов, Симеон

   Закъсняло завръщане : Стихове / Симеон Първанов ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 52 с. : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-093-9 

  

Сист. No: 43846

- 89 -

ДБ/К886.7-1/Р 16, Кр/К886.7-1/Р 16, РВ/К886.7-1/Р 16ЦБ 42579

Радомирова, Христина Христова

   Да бъде обич : Стихове / Христина Радомирова ; С ил. от авт.  ; Предг. Николай Милчев, Павлина Йосева . - Варна : Color Print, 2015 . - 60 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-760-378-3 (Колор Принт)

  

Сист. No: 43850

- 90 -

АТ/К882/С 13, Кр/К882/С 13, РВ/К882/С 13ЦБ 42545

Савицкая, Светлана

   Балканът : Стара Загора, война, любов : Роман / Светлана Савицкая ; Прев. от рус. Румен Шомов ; [Предг.] Бисер Киров . - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 336 с. : с ил. ; 24 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-346-067-0 

  

Сист. No: 43815

- 91 -

Кр/К886.7-1/С 68ЦБ I 3906

Станев, Димо Иванов

   Плебейски помисли : Стихотворения / Димо Станев . - Ст. Загора, 2016 . - 96 с. ; 14,5 см

   Псевд. на авт. Димо Иванов Станев: Хризантем Безцветников, Ечемик Хмелников, Засечен Бельоф.

  

Сист. No: 43745

- 92 -

Кр/К886.7-93-1/У 98ЦБ I 3911

Ушев, Иван Цветков

   С песен, четка и перо, за животните - с любов! / Иван Ушев ; Музика и текст Валентина Хаджипетрова-Ушева ; Худож. Калинка Влаевска . - Ст. Загора : Авт. изд, 2015 (Ст. Загора : печ. Непедони) . - 64 с. : с цв. ил., ноти ; 15Х21 см

   

   ISBN 978-619-90539-1-1 

  

Сист. No: 43854

- 93 -

РВ/К886.7-93-34/P 90, РД/К886.7-93-34/P 90ЦБ 42557

Prangov, Chris

   The last swan : [Children's story] /  Author Chris Prangov ; Afterword by Chris Prangov, Jan Halls : Авт. изд . - 51 p. : ill. ; 21 s.

   ISBN 978-153-082-382-6 не е открит в нац. база данни.

   ISBN 978-153-082-382-6 

  

Сист. No: 43826


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Петя 14 
Айзъкс, Сюзан 24 
Айолов, Иван 17 
Алдерсън, Маги 25 
Алекова, Елена 78 
Андреев, Найден 18 
Андрюс, Анди 1 
Антонова, Стефка 81 
Асенов, Бончо 77 
Асенов, Бончо Станоев 77 
Атанасова, Надежда 19 20 
Атанасова, Надежда Христова 20 
Аяров, Иван 81 
Аяров, Иван Нанев 81 
Байрон, Джордж Гордън 26 
Бакалова, Симона 81 
Бакалова, Таня 81 
Балдачи, Дейвид 27 
Балова, Татяна 2 
Балова, Татяна Кузманова 2 
Бейл, Анри Мари 50 
Богданова, Емилия 71 72 
Бодаков, Марин 58 
Бодаков, Марин Христов 58 
Бонева, Венета 81 
Бонева, Вера 23 
Борисова, Евдокия 23 
Бошнаков, Иван 87 
Бошнакова, Златка 87 
Боянова, Снежана 21 22 
Вакрилова, Снежинка 53 
Ваксберг, Татяна 47 
Вангелов, Борис 8 
Вангелова, Силвия 32 
Василева, Анна 33 
Василева, Йонка 81 
Весела Василия 59 
Виронова, Таня 46 
Виронова, Татяна Атанасова 46 
Владимирова, Наина 2 
Влаевска, Калинка 76 92 
Генова, Весела Йотова 59 
Генчева, Динка 81 
Генчева, Минка 81 
Генчева, Цветана 44 
Генчева, Цветана Тодорова 44 
Георгиев, Виден 60 
Георгиев, Виден Иванов 60 
Георгиев, Крум 81 
Георгиев, Никола 23 
Георгиев, Стефан 1 
Гилбърт, Елизабет 3 
Главусанов, Павел 34 
Главусанов, Павел Грозданов 34 
Голдсмит, Оливия 28 
Гочева, Радка 81 
Дамянов, Иван 84 
Дамянов, Калоян 80 
Дамянов, Калоян Иванов 80 
Данаилов, Стефан 18 
Данаилов, Стефан Ламбов 18 
Даракчиева, Боряна 51 
Делчева, Катя 81 
Джонсън, Сюзън 29 
Дивър, Джефри 30 
Дивър, Джефри Уилдс 30 
Димитрова, Лилия 23 
Димитрова, Маргарита 81 
Динев, Стойчо 85 
Динев, Стойчо Иванов 85 
Дичева, Мариана 17 
Добрев, Марин 23 
Дойчева, Василка 81 
Дончев, Генчо 81 
Дочева, Пепа 54 
Драганджиков, Христо 9 10 
Драндийски, Димитър 8 
Евтимов, Георги 81 
Егеланд, Том 31 
Еленкова, Весела 42 
Еленкова, Весела Данчова 42 
Енчев, Милан 86 
Енчев, Милан Вълев 86 
Загорчев, Марин 30 
Загорчев, Марин Иванов 30 
Захариев, Георги 87 
Златев, Златко 87 
Златков, Кирил 58 
Иванова, Иванка 81 
Иванова, Пенка 81 
Игнатов, Таньо 87 
Илиев, Асен 81 
Илиева, Лена 21 22 
Йовчев, Йовчо 17 
Йорданова, Кристина 23 
Йосева, Павлина 89 
Йохансен, Айрис 32 
Йохансен, Рой 32 
Кайтазов, Георги 4 
Кайтазов, Георги Асенов 4 
Калинов, Евтим 81 
Кенов, Тодор 14 
Кенов, Тодор Кенов 14 
Кильовски, Вакрилен 21 22 
Киров, Бисер 90 
Колева, Мария 81 
Константинова, Благовеста 62 63 
Константинова, Кинка 61 62 63 
Конър, Алекс 33 
Конър, Александра 33 
Костова, Катя 81 
Котева, Зоя 48 49 
Котева, Зоя Георгиева 48 49 
Котлър, Филип 9 10 
Коубън, Харлан 34 
Кременлиев, Атанас 11 
Кременлиев, Атанас Георгиев 11 
Кренц, Джейн Ан 36 
Кристен, Габриеле Мари 35 
Кръстев, Петко 75 
Кръстев, Стефан 64 65 
Кръстев, Стефан Димитров 64 65 
Кръстева, Мариана 83 
Куик, Аманда 36 
Кумсън, Дороти 37 
Кутева, Диана 29 
Кънев, Иван 87 
Кънев, Красимир 17 
Кърник, Саймън 38 
Лазаров, Георги 12 
Лазаров, Георги Игнатов 12 
Лазарова, Калина 56 
Лазарова, Калина Иванова 56 
Лазарова, Христина 23 
Лаптев, Веселин 39 
Лаптев, Веселин Иванов 39 
Левтерова, Дора 80 
Линдзи, Тинкър 56 
Лосън, Майк 39 
Льокен, Силвия 4 
Любенов, Любен 26 
Любенова, Надежда 75 
Майналовски, Сибин 66 
Маккена, Пол 15 
Макнот, Джудит 40 
Максим, Патриарх български 18 
Малеева, Юлия 15 
Малинова, Людмила 23 
Манушева, Ирина 3 
Манушева, Ирина Борисова 3 
Маринова, Румяна 6 
Матвеева, Нина 2 
Матова, Добрина 23 
Мачева, Екатерина 24 
Милн, Кевин Алан 41 
Милн, Кевин Алън 41 
Милчаков, Яни 23 
Милчев, Николай 89 
Митев, Трифон 86 87 88 
Митев, Трифон Димитров 86 87 88 
Михайлов, Теодор 50 
Момчилова, Адриана 78 
Момчилова, Адриана Николова 78 
Москов, Илия 81 
Мурджев, Лазар 77 
Мурджев, Лазар Димитров 77 
Набатов, Никита 17 
Наив Виан 84 
Неделчева, Цветана 23 
Николова, Цвета 9 
Огойски, Петко 75 81 
Огойски, Петко Георгиев 75 
Павлова, Пенка 81 
Панайотов, Иван 87 
Паркс, Адел 42 
Пашкулев, Димитър 14 
Пелегрино, Ники 43 44 
Пеловски, Невян 17 
Пенков, Добромир 5 
Пенков, Добромир Димитров 5 
Пенчева, Радка 23 
Петков, Марин 11 
Петкова, Маргарита 69 
Петкова, Мариана Петкова 69 
Петров, Анатолий 81 
Пимпирев, Христо 74 
Пимпирев, Христо Цанев 74 
Пияният Бард 72 
Попов, Йордан 17 
Попова, Деница 36 
Попова, Петранка 14 
Попова, Саша 25 
Прангов, Христо Петков 93 
Проданов, Петкан 16 
Първанов, Симеон 88 
Радев, Радослав 23 
Радева, Дора 43 
Радева, Милена 38 
Радомирова, Христина 89 
Радомирова, Христина Христова 89 
Ралчева, Емилия 71 
Рафи, Елика 28 
Рашкова, Нина 40 55 
Рединг, Джаклин 45 
Савицкая, Светлана 90 
Савов, Божидар 81 
Сенейт, Мелиса 46 
Сивов, Коста 66 
Сивов, Коста Атанасов 66 
Симеонов, Симеон 17 
Солженицин, Александър 47 48 49 
Солженицин, Александър Исаевич 47 48 49 
Спасова, Маргарита 28 
Спасова, Маргарита Емилова 28 
Станев, Димо 91 
Станев, Димо Иванов 91 
Станев, Людмил 67 
Станева, Мариета 23 
Стендал 50 
Стефанова, Величка 35 
Стоев, Райчо 81 
Стоименов, Милко 27 
Стоименов, Милко Христов 27 
Стойчев, Желязко 68 
Стойчев, Кирил 6 
Стойчев, Кирил Стойчев 6 
Стойчев, Стамен 29 
Стоянов, Тодор 57 
Стоянов, Тодор Стоянов 57 
Стоянова, Галина 23 
Стоянова, Николина Л. 81 
Сугарев, Едвин 47 48 49 
Сугарев, Едвин Стефанов 47 48 49 
Танева, Мария 23 
Танева, Румяна 81 
Тафров, Данаил 17 
Тачева, Ралица 31 
Тенев, Кольо 87 
Тодоров, Вили 69 
Тодоров, Живко 81 
Тодоров, Живко Веселинов 81 
Томас, Роузи 51 
Туртуриков, Георги 82 83 
Туртуриков, Георги Г. 83 
Туртуриков, Георги Гаврилов 82 83 
Туртурикова, Тоня 83 
Туртурикова, Тоня Г. 83 
Уеб, Катрин 52 
Ушев, Иван 76 92 
Ушев, Иван Цветков 76 92 
Филдинг, Джой 53 
Фицджералд, Ф. Скот 54 
Фицджералд, Франсис Скот 54 
Фрийти, Барбара 55 
Хаджикосев, Симеон 26 
Хаджикосев, Симеон Дoнчев 26 
Хаджипетрова-Ушева, Валентина 76 92 
Харитонова, Евгения 17 
Хендрикс, Гай 56 
Хименес, Марк 57 
Христо, Христов 81 
Христова, Елена Алекова 78 
Христова, Мариана 37 
Христова, Мариана Тошкова 37 
Христова, Мишела 45 
Христова, Тотка 17 
Цанев, Явор 70 
Цанев, Явор Богомилов 70 
Цветков, Жоро 79 
Цветков, Жоро Драганов 79 
Цолов, Димитър 71 72 
Цолов, Димитър Петров 71 72 
Чавдарова, Дечка 23 
Чамов, Илко 73 
Чамов, Илко Василев 73 
Червенков, Любомир 7 
Червенков, Любомир Димитров 7 
Черковска, Донка 87 
Чернокожев, Вихрен 23 
Шведова, Лидия 41 52 
Шведова, Лидия Михайлова 41 52 
Шекерлетова, Елена 8 
Шивачев, Румен 23 
Шомов, Румен 90 
Шомов, Румен Христов 90 
Шопова, Изабела 74 
Шуликов, Пламен 23 
Halls, Jan 93 
Prangov, Chris 93 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ад и Рай 40 
Анонимни алкохолици 13 
Архипелаг ГУЛАГ 47 48 49 
Атанас Буров 79 
Балканът : Стара Загора, война, любов 90 
Безмълвно 55 
Битката за теб 58 
Буреносен цикъл 32 
Българско-английски речник 21 22 
Виена и българите 8 
Виновните 27 
Втори шанс 45 
Вятърът замита стъпките 20 
Гората 34 
Горчив шоколад 41 
Грешница 29 
Да бъде обич 89 
Далече от земята 85 
Двойни игри 39 
Дон Жуан 26 
Дъх на горчиви бадеми 61 
Електроенергетиката на България 17 
Енциклопедия Алтернативна медицина 14 
Еротично по коприна 64 
Ех, сърцето 62 
За куклите и хората 19 
Закъсняло завръщане 88 
Залеза негаснещ 84 
Из моя живот 87 
Избрани разкази 54 
Избрани творби 50 
История на хасковската адвокатура 1879 - 2015 82 
Италианско изкушение 43 
Как да откажем цигарите завинаги, без да напълнеем 15 
Кашмиреният шал 51 
Клуб "Първа съпруга" 28 
Красавицата и звярът 36 
Краят на играта 42 
Магията да твориш 3 
Мария Терезия 35 
Маската на дявола 31 
Методика за социално включване на хората с увреден слух 80 
Милост 30 
Мистерии и загадки в пещерата Прохория 59 
Моление 18 
Момиченцето на Адел 37 
Мрежата на Чарли 53 
На юг от разума 74 
Най-важният клиент 57 
Наръчник защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи 12 
Наследството 52 
Някъде в Рим 44 
Опит за прогноза на времето 68 
Паметта на костите 33 
Пари и чувства 25 
Пет приключения на Витек Диман 71 
Плебейски помисли 91 
По пътя на труповете от Плевен до Бристол 78 
По следите на времето 86 
По-силна от смъртта 60 
Понякога 69 
Порочна връзка 65 
Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието 16 
Приказка за любовта и светлината 5 
Първото правило на Тензинг 56 
Разгневени съпруги 24 
Рецепти за любов 46 
Родов нишан 73 
Рождена карта на българския етнос 7 
Рязко 67 
С мирис на теменуги 81 
С песен, четка и перо, за едно момче добро 76 
С песен, четка и перо, за животните - с любов! 92 
Седемте решения 1 
Сергей Антонов - страдалецът от Рим 11 
Слънчогледите 70 
Спомени... спомени... 63 
Сръбнати съчинения 72 
Творческите личности в Държавна сигурност 77 
Тихи хора - силно въздействие 4 
Тя отказва да умре 38 
Управление на маркетинга 9 10 
Хубави неща, лоши неща 66 
Чудеса 75 
Чудомир и нашето съвремие 23 
Юначните дъщери на българската бойна слава 83 
[Триста шестдесет и пет] 365 магически ритуала за любов 2 
[Шест] 6 дни за да постигнеш всичко, което желаеш 6 
The last swan 93 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Адвокатура - България - история - биографии 82 
Административно-управленска дейност 12 
Алкохолизъм - методи за преодоляване 13 
Алтернативна медицина - енциклопедии 14 
Астрология - България - популярна литература 7 
Астрология - популярна литература 6 
България - външна политика 11 
България - история - биографии 79 
Вокална музика - оратории 18 
Държавна сигурност - България - история - биографии 77 
Езотерика - популярна литература 5 
Електроенергетика - България - история 17 
Емиграция, българска - в Австрия - история 8 
Кръвни групи - популярна литература 16 
Куклен театър - България - история 20 
Куклен театър - методика 19 
Личност - психология - наръчници и ръководства 4 
Личност - психология - популярна литература 1 6 
Маркетинг - управление и организация 9 10 
Националноосвободително движение - България - дейци 83 
Нумерология - популярна литература 2 
Парапсихология - популярна литература 2 5 
Писатели, български - конференции 23 
Политици, български - биографии 79 
Природолечение - енциклопедии 14 
Речници, двуезични 21 22 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 - България 78 
Самоусъвършенстване - популярна литература 1 3 4 
Стопанство - България - управление и организация 12 
Творчество - психология - популярна литература 3 
Театроведи, български - спомени 20 
Терапия - нетрадиционни методи - енциклопедии 14 
Тероризъм - популярна литература 11 
Тютюнопушене - наръчници и ръководства 15 
Управление - фирми 9 10 
Фирми - управление 9 10 
Хайдутство - България 83 
Хипноза - популярна литература 15 
Хора с увреждания - социални проблеми 80 
Църковна музика - CD ROM 18 
Читалища - България 81 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Агджа, Мехмед Али 11 
Александров, Ангел(1949) 77 
Александров, Емил Ангелов (1934 - 2012) 77 
Александров, Иван(1930-1997) 77 
Александров, Стефан(1946) 77 
Алексиев, Емил(1941) 77 
Ананиев, Коста(1924-2009) 77 
Ангелов, Веселин(1953) 77 
Ангелов, Петко(1940) 77 
Ангелов, Христомил(1944-2010) 77 
Антонов, Сергей (1948 - 2007) 11 
Апостолов, Светлин(1952) 77 
Арнаудов, Никола(1942) 77 
Асенов, Бончо Станоев (проф. д-р, о. р. подпо 77 
Аспарухов, Бриго (Бригадир) Христофоров (1945) 77 
Атанасов, Атанас(1942) 77 
Атанасов, Владимир(1961) 77 
Байрактаров, Михаил(1946) 77 
Балабанов, Делчо(1937) 77 
Бекяров, Анчо(1928) 77 
Благоев, Пламен(1952-2014) 77 
Богданов, Илия (1.10.1938) 77 
Богданов, Стефан(1910-1986) 77 
Бодаков, Марин Христов (1971) 58 
Боев, Иван(1939) 77 
Божков, Веселин(1934) 77 
Божков, Илия(1929-2011) 77 
Божков, Никола(1938) 77 
Бойчев, Петър(1942) 77 
Бояджиев, Тодор Костов (10.10.1939) 77 
Боянов, Георги(1930-2008) 77 
Буров, Атанас Димитров (1875 - 1954) 79 
Бъзовски, Димитър(1927-2012) 77 
Бързашки, Цветан(1926-2012) 77 
Вандов, Димитър(1927) 77 
Величков, Йордан(1940) 77 
Велков, Славчо(1950) 77 
Виденов, Любен(1947) 77 
Владимиров, Павел(1940) 77 
Воденски, Петър(1951) 77 
Вълов, Пламен(1962) 77 
Габровски, Любомир(1945-2009) 77 
Гайдаров, Йордан(1950) 77 
Гайтанджиев, Иван(1945) 77 
Гарелов, Иван (6.2.1943) 77 
Гелеменов, Александър(1938) 77 
Гелков, Димитър(1928-2013) 77 
Генджев, Недим(1945) 77 
Генова, Весела Йотова (2.12.1956) 59 
Георгиев, Виден Иванов (1925) 60 
Георгиев, Георги(1946) 77 
Георгиев, Юлий(1951) 77 
Готев, Горан Георгиев (7.12.1934) 77 
Гоцев, Любен(1930) 77 
Гочев, Господин(1915-1975) 77 
Грозев, Тодор(1940-2000) 77 
Грозева, Невена(1937-1994) 77 
Гурбалов, Костадин(1938-1978) 77 
Делибалтов, Иван(1935-2008) 77 
Джамалов, Васил(1946) 77 
Джигански, Цветан(1958) 77 
Диков, Ангел(1920) 77 
Дончев, Антон(1945-1995) 77 
Драганов, Ангел(1939) 77 
Драндийски, Димитър 8 
Дунчев, Стоян(1940) 77 
Дунчев, Христо(1943) 77 
Дънков, Крум(1925-2010) 77 
Дячки, Славчо(1945) 77 
Енев, Пламен(1953) 77 
Енчев, Велизар Пенков(1953) 77 
Енчев, Милан Вълев (1928) 86 
Железов, Желез(1924-1999) 77 
Желязков, Кирил(1951) 77 
Зикулов, Васил(1923-2015) 77 
Иванов, Димитър Христов (1951) 77 
Иванов, Саво(1942) 77 
Иванова, Петрана(1922-2000) 77 
Игнатов, Таньо - кмет (1927) 87 
Илиев, Илия(1948) 77 
Йоан Павел II, папа (1920 - 2005) 11 
Йонов, Горан(1947) 77 
Йорданов, Николай(1935-2014) 77 
Калитин, Павел Петрович 90 
Калъпова, Наталия(1933) 77 
Касабов, Йордан(1928) 77 
Кипров, Петко Господинов (1937) 77 
Кирилов, Кирил(1940-1995) 77 
Киров, Михаил(1931) 77 
Ковачев, Цено(1941-1991) 77 
Коев, Николай(1951) 77 
Коев, Станислав(1958) 77 
Кожухаров, Тодор(1931-2014) 77 
Козловски, Тодор(1933) 77 
Колев, Бисер(1930-1999) 77 
Колев, Тенчо(1953) 77 
Колев, Христо(1921-2013) 77 
Константинова, Кинка (1928 - 2011) 61 62 63 
Копрински, Георги(1942) 77 
Косев, Константин (1937) 77 
Костов, Владимир(1932) 77 
Кременлиев, Атанас (7.8.1934) 11 77 
Крушков, Евгени(1945) 77 
Кръстанов, Сава(1940) 77 
Кръстев, Стефан Димитров (1969) 65 
Кусев, Методий=Кусев, Тодор Йовчев (1838 - 1922) 90 
Кюлюмов, Костадин Спасов (1925-1998) 77 
Лалев, Стефан(1946) 77 
Леви, Соломон(1921-2000) 77 
Лулчев, Лулчо(1947) 77 
Любенова, Надежда 75 
Ляпчев, Симеон(1945-2007) 77 
Машев, Димитър(1932-2010) 77 
Междуречки, Петър Александров (2.5.1934) 77 
Милушев, Анчо(1928) 77 
Милушев, Георги Стефанов (1937) 77 
Минчев, Чавдар(1951) 77 
Миронов, Георги(1945) 77 
Мисайлов, Георги(1950) 77 
Митев, Пламен(1956) 77 
Михайлов, Манол(1959) 77 
Младенов, Младен(1946) 77 
Мурджев, Димитър(1938) 77 
Мусаков, Антон Кръстев (1932 - 1998) 77 
Начев, Йордан(1945) 77 
Начев, Цветан(1958) 77 
Ников, Тодор(1941) 77 
Николов, Валентин(1955) 77 
Николов, Райко Маринов (1925) 77 
Николов, Стефан(1949) 77 
Николов-Албански, Иван(1924) 77 
Ничев, Георги(1929) 77 
Орманков, Йордан(1937-2002) 77 
Охридски, Иван Костов (1924 - 1981) 77 
Павлов, Павел(1955) 77 
Павлов, Павлин(1952) 77 
Панайотов, Любен(1950) 77 
Панталеев, Захари(1933) 77 
Пеев, Димитър(1935-2000) 77 
Пенев, Михо(1926-2005) 77 
Пенев, Пеньо(1926-2015) 77 
Пенчев, Диню(1926-1997) 77 
Петков, Марин (17.2.1945 - 26.9.2015) 11 
Петришки, Георги(1953) 77 
Петров, Веселин(1927-1990) 77 
Петров, Райко(1930-2011) 77 
Писарски, Иван(1931-2010) 77 
Попов, Валери(1954) 77 
Попов, Ив. 77 
Попов, Иван Димитров(1930-2011) 77 
Прангов, Христо Петков 93 
Проданов, Петкан (1931 - 2016)) 16 
Радев, Радослав(1943) 77 
Радулов, Николай(1956) 77 
Райдовски, Красимир(1946) 77 
Ракаджиев, Красен(1926) 77 
Ралчев, Георги(1958) 77 
Рангелов, Минчо(1926-2004) 77 
Русев, Илия(1945) 77 
Симеонов, Стефан(1954) 77 
Славов, Пейко(1916-1997) 77 
Славов, Слави(1929) 77 
Славчев, Славчо(1933-1997) 77 
Солаков, Ангел(1922-1998) 77 
Солаков, Стефан(1942) 77 
Сотиров, Георги(1946) 77 
Спасов, Владимир(1949) 77 
Спасова, Нина(1955) 77 
Стаменкова, Надежда(1940) 77 
Стаменов, Любомир(1948) 77 
Стаменов, Светослав(1938) 77 
Станев, Людмил (1959) 67 
Станков, Валентин(1955) 77 
Станков, Димо Вангелов (1924) 77 
Станчев, Станислав(1944) 77 
Стендал=Анри Мари Бейл (23.1.1783 - 23.3.1842) 50 
Стефанов, Румен (1954) 77 
Стоев, Ангел(1957) 77 
Стоев, Максим(1952) 77 
Стойчев, Кирил Стойчев (14.11.1970) 6 
Стоянов, Георги(1959-2004) 77 
Стоянов, Димитър(1928-1999) 77 
Стоянов, Желязко(1941) 77 
Стоянов, Кирил(1938) 77 
Стоянов, Петър Христов (1925 - 1993) 77 
Тасев, Стоян(1932-2014) 77 
Тахир, Мюмюн(1957) 77 
Тенев, Теньо(1930) 77 
Тепешанов, Чавдар(1946) 77 
Тодоров, Коста(1930-2000) 77 
Тодоров, Тодор Радулов(1926-2000) 77 
Тодоров, Тодор(1958) 77 
Тодоров, Тодор(Боса)(1942-1995) 77 
Тодоров, Тодор(Червения) (1926-2005) 77 
Топалов, Петър(1935-2005) 77 
Тотев, Милен(1956) 77 
Трендафилов, Анастас(Нако)(1925) 77 
Трифонов, Тодор(1959) 77 
Туев, Кирил(1938) 77 
Туртуриков, Георги Гаврилов (1963) 82 
Търкаланов, Юрий(1957) 77 
Узунов, Любомир(1950) 77 
Хаджиев, Йордан(1934) 77 
Хараламбиев, Иван(1932) 77 
Хинчев, Хинко(1938) 77 
Христов, Валери(1956) 77 
Христов, Даниел(1961) 77 
Христов, Иван(1937) 77 
Христов, Колю(1925-2008) 77 
Христов, Петър(1956) 77 
Хубавенски, Христо(1940) 77 
Цанев, Явор Богомилов (1971) 70 
Цанков, Найден(1938) 77 
Цветков, Жоро Драганов (1935) 79 
Цветков, Цветко(1943-2011) 77 
Ценов, Христо(1932-2000) 77 
Цолов, Димитър Петров (1977) 71 72 
Цолов, Марин(1957) 77 
Червенков, Любомир Димитров 7 
Чобанов, Иван(1951) 77 
Чудомир (25.3.1890 - 26.12.1967) 23 
Чуков, Боян(1952) 77 
Шопов, Любомир(1942) 77 
Шопова, Изабела (1971) 74 
Янев, Владимир(1921) 77 
Янков, Александър (22.6.1924) 77 
Янков, Митрю(1936) 77 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 8 
Австро-Унгария 8 
Балкански страни 78 
Бристол 78 
България 7 11 12 17 18 20 23 77 78 79 82 83 
Плевен 78 
Русия 78 
с. Яворово 81 
Старозагорска област 81 87 
Турция 78 
Хасково 82 
Хасковска област 82