Общ отдел

- 1 -

КО/024/025/Б 44, РВ/024/025/Б 44, Ч1/024/025/Б 44ЦБ 38805

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  : Учебник / Елена Янакиева и др ; Обща ред. и въвед. Ваня Грашкина-Минчева ; Ред. Красимира Папазова, Надежда Груева . - София : Бълг. библ.-информ. асоциация (ББИА), 2013 . - 276 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   С прил.

   ISBN 978-954-9837-26-1 

  

Сист. No: 39522

- 2 -

РД/028.6-053.2/Д 67ЦБ 38729

Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици  : Сб. със студии и статии по проблемите на читателската компетентност /  Състав. Добринка Стойкова, Любомира Парижкова ; С предг. от състав.  . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 288 с. : с ил. ; 24 см

   Авт. на статии : Д. Стойкова, Л. Парижкова, М. Нанкова, С. Станчева, М. Борисова, А. Асенова, В. Аврамова. - С рез. на бълг. и англ. - Библиогр. след отд. статии ; Лит. по въпроси, свързани с четенето и кн. с. 279 - 283.

   ISBN 978-954-2946-92-2 

  

Сист. No: 39430

- 3 -

КО/025/Д 78, РВ/025/Д 78, Ч1/025/Д 78ЦБ 38814

Дончева, Анета Дончева и др.

   Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт : Учебник / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева ; Обща ред. и въвед. Ваня Грашкина-Минчева . - София : Бълг. библ.-информ. асоц. (ББИА), 2014 . - 288 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Авт. на доп. материали : А. Попова, К. Папазова, Н. Терзиева. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9837-24-7 

  

Сист. No: 39531

- 4 -

СФ/016:92/К 63ЦБ 38634

Захариева, Райна Сергеева

   Елизабет Кляп Кларк : Био-библиогр. / Райна Захариева ; Рец. Румен Генов ; Ред. Габриела Каменова . - София : Изкуства, 2014 . - 132 с. : със снимки, факс. ; 24 см

   Съдържа и Библиогр. на трудовете и публ. на Е. К. Кларк ; С Именен, геогр. и тематичен показалци.

   ISBN 978-954-9463-94-1 

  

Сист. No: 39316

- 5 -

Ч1/069.02:82/К 92ЦБ 38604

Кръстева, Стефка Любомирова

   По следите на литературната памет : [Моногр.] / Стефка Кръстева ; Предг. Соня Пенкова ; Ред. Велин Кръстев . - София : Нац. военноист. музей, 2013 . - 360 с. : с ил. ; 24 см

   С бел. и библиогр. с. 313 - 355.

   ISBN 978-619-7039-02-3 

  

Сист. No: 39280

- 6 -

КО/025.8/М 55, РВ/025.8/М 55, Ч1/025.8/М 55ЦБ 38808

Миланова, Милена

   Библиотечни фондове и каталози : Учебник / Милена Миланова ; Обща ред. и въвед. Ваня Грашкина-Минчева ; Ред. Мария Капитанова . - София : Бълг. библ.-информ. асоц. (ББИА), 2013 . - 262 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   С прил.

   ISBN 978-954-9837-25-4 

  

Сист. No: 39525

- 7 -

Ч1/021(063)/Н 33ЦБ II 2704
 Нац. конф. на ББИА. ХХIII. София. 6 - 7 юни 2013 

   Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще : Докл. от Нац. конф.на ББИА. ХХIII. София. 6 - 7 юни 2013 г. . - София : Бълг. библ.-информ. асоциация (ББИА), 2014 . - 134 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   Авт. на статии : Е. Русинова, Е. Полякова, Р. Василева, Р. Велкова, П. Димитрова, А. Йорданова, Ю. Савова, С. Анева, Е. Димитров, Е. Дикова, Т. Тодорова, Е. Цветкова, Д. Димитрова, С. Илиева, А. Димитрова, Д. Атанасова, Р. Петков, Е. Личева, Е. Лозанова, В. Русева, В. Ангелова, Д. Чолакова, П. Рафаилова, С. Филипова, Е. Ангелова-Пенкова, Д. Иванова, Е. Попова, М. Зафирова, Н. Терзиева, Г. Раева, К. Няголова, Н. Дякова, Р. Марчева, Н. Поппетров. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-9837-27-8 

  

Сист. No: 39532

- 8 -

РВ/087.6/Х 68ЦБ I 3739

Хорн, Ричард и др.

   [Сто и едно] 101 неща, които трябва да направите преди да остареете и да се отегчите / Ричард Хорн, Хелън Сиртеш ; Ил. Ричард Хорн ; Прев. [от англ.] Димо Пешев . - София : Книгомания, 2009 . - [I - XI, 214] с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Сер. 101 неща за правене)

   Съдържа и За авт. ; С тематичен показалец.

   ISBN 978-954-9817-66-9 

  

Сист. No: 39353

Философия

- 9 -

РВ/159.923/Б 85ЦБ I 3759

Букай, Хорхе

   Пътят на самозависимостта / Хорхе Букай ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 206 с. ; 18 см . -  (Сер. Листа по пътя)

   

   ISBN 954-26-1273-7 

   ISBN 978-954-26-1273-5 

  

Сист. No: 39554

- 10 -

РВ/159.961/Л 58ЦБ 38666

Лиланд, Чарлс Годфри

   Цигански магии, вещерство и гадателство : Онагледена със заклинания, примери от знахарството, случки и разкази / Чарлс Годфри Лиланд ; Прев. от англ. Христианна Василева Василева . - [София] : Воен. изд., 2008 . - 352 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт. ; Кн. от Ч. Лиланд. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-509-405-7 

  

Сист. No: 39359

- 11 -

ДБ/133/М 48, РВ/133/М 48ЦБ 38619

Меонлина

   Нагоре по Спиралата : В 2 кн. / Меонлина . - [Шумен] : [Славчо Николов и сие], [2009] . - 20 см

   

   Кн. 1 . - 342 с. : с ил.

   Библиогр. с. 338 - 340.

   ISBN 978-954-25-0126-8  (кн. 1)

  

Сист. No: 39300

- 12 -

ДБ/133/М 48, РВ/133/М 48ЦБ 38623

Меонлина

   Нагоре по Спиралата : В 2 кн. / Меонлина . - [Шумен] : [Славчо Николов и сие], [2009] . - 20 см

   

   Кн. 2 . - 312 с. : с ил.

   Библиогр. с. 308 - 310.

   ISBN 978-954-25-0127-5  (кн. 2)

  

Сист. No: 39304

- 13 -

РВ/159.98/С 36ЦБ 38960

Как да получите помощ от Другата Страна с Метода Силва  / Хосе Силва, Робърт Стоун ; Прев. [от англ.] Стоян Лаловски, Евгения Маринова . - София : Нова епоха, 2013 . - 324 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92976-2-1 

  

Сист. No: 39685

- 14 -

РВ/141.33/Ч 67ЦБ 38636

Червенкова, Людмила Кирилова

   Паневритмия, здраве и благополучие : Един бълг. модел за двигателна активност : [Моногр.] / Людмила Червенкова ; Предг. Вержиния Боянова, Николина Колева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 295 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 186 - 201.

   ISBN 978-954-07-3575-7 

  

Сист. No: 39318

Религия. Теология

- 15 -

РВ/226/Б 44ЦБ I 3749
 Библия. Н. З. Евангелие от Юда. 2006. София 

   Евангелие от Юда /  [Прев. от коптски на фр.]  ; Прев. от фр. Веселин Гуторанов ; [Предг.]  . - София : Гуторанов и син, 2006 . - 80 с. ; 17 см . -  ([Поредица] Забранените евангелия)

   [Съставено през първата половина на II в. и е прев. на коптски от още по-отдавнашен гр. текст.]

   ISBN 954-507-185-0 

  

Сист. No: 39456

- 16 -

РВ/229:226/К 87ЦБ 38966

Кочев, Николай Цвятков

   Апокрифните евангелски текстове и истината за тях : Евангелията от Тома и Филип / Николай Цвятков Кочев ; С предг. от авт.  . - София : Фонд. Библейска лига - България, 2008 . - 143 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92166-4-6 

  

Сист. No: 39692

Обществени науки

- 17 -

Ч1/378/А 92ЦБ 38632

Аспекти на образованието в Благоевградски регион  : Сб. юбил. докл. 30 години ЮЗУ "Неофит Рилски" /  Състав. Иван Мирчев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006 . - 75 с. : с табл., сх., к., ил. ; 21 см

   Състав. отбелязан в библиогр. каре ; Авт. на статии : В. Димитров, И. Гюдженов, К. Чимев, О. Соколов.

  

Сист. No: 39314

- 18 -

РВ/32(470)/П 93ЦБ 38938

Белковски, Станислав Александрович

   Путин: цялата истина за стопанина на Кремъл / Станислав Белковски ; Прев. от рус. Стефан Върлаков . - София : Ciela, 2014 . - 255 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1479-5 (Сиела)

  

Сист. No: 39660

- 19 -

РВ/336.76:681.324(035)/Б 67ЦБ 38664

Боровиц, Анди

   Съседът ми трилионер : Наръчник на алчния инвеститор / Анди Боровиц ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Класика и Стил, 2002 . - 151 с. : със сх., диагр. ; 19 см . -  ([Поредица] Достъпно бизнес познание)

   

   ISBN 954-9964-45-0 

  

Сист. No: 39357

- 20 -

РВ/316.6/Г 53ЦБ 38745

Гладуел, Малкълм

   Повратна точка : Как малките неща могат да доведат до големи промени / Малкълм Гладуел ; Прев. [от англ.] Борис Делирадев и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2010 . - 288 с. ; 20 см . -  (Поредица Шеста кохорта)

   Други прев. : Манол Пейков, Мая Милева, Людмила Верих ; Пълното име на Л. Верих е Людмила Владимирова Верих-Шомова ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и за авт. - Азбучно-предметен показалец с. 282 - 287.

   ISBN 978-954-491-662-6 

  

Сист. No: 39448

- 21 -

Ч1/323.28/Г 57ЦБ 38975

Гнет и стоицизъм  : Антология : Сб. от спомени на живи свидетели и архивни док. /  Анкети, ред., състав. Надежда Любенова ; Предг. Дянко Марков . - [Пловдив] : Макрос, [2013] . - 396 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Пълното име на състав. е Надежда Любенова Петрова.

   ISBN 978-954-561-310-4 

  

Сист. No: 39702

- 22 -

РВ/340.12(73)/К 89, Ч1/340.12(73)/К 89ЦБ 38773

Кратка история на правната система на САЩ  /  Ред. Розали Таргонски, Милдред Сола Нийли ; Прев. [от англ.] Петьо Ангелов . - Б. м. : Бюро за междунар. информ. прогр. към Държ. департамент на САЩ, Б. г. . - 224 с. : със снимки, факс. ; 21 см

   Съдържа и Конституция на САЩ и поправки към нея ; С Речник ; Азб. показалец. - Библиогр. с. 208 - 209.

  

Сист. No: 39484

- 23 -

РВ/342.1/К 89, Ч1/342.1/К 89ЦБ 38769

Кратко описание на държавното устройство на Съединените щати  /  Ред. Розали Таргонски ; Подб. на ил. Маги Джонсън Сликър ; Прев. на бълг. Цвета Цанева . - Б. м. : Агенция за междунар. информ. прогр., Държ. департамент на САЩ, Б. г. . - 126 с. : с ил. ; 21 см

   Авт. на статии : Н. Глик, Р. Тартонски, Р. Л. Тейлър и др. ; Авт. на 1. изд. Р. С. Шроудер. - Библиогр. с. 124 - 126.

  

Сист. No: 39480

- 24 -

Ч1/347/Л 14ЦБ 38616

Лазаров, Георги Игнатов и др.

   Наръчник превенция на грешки при договаряне с контрагенти, персонал, партньори / Георги Лазаров, Красимира Атанасова, Александър Лазаров . - София : Резон-България, дек. 2013 - ян. 2014 . - 272 с. ; 21 см + 1 CD

   Съдържа и Диск с примерни образци на док. при договаряния. - Съкр., използвани в кн. с. 270 - 271.

   ISBN 978-619-90167-1-8 

  

Сист. No: 39294

- 25 -

Ч1/316.356.2/П 85ЦБ II 2710

Превенция на ранните бракове  / Деян Колев и др . - Пловдив : Астарта, 2011 . - 176 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 29 см

   Други авт. : Т. Крумова, А. Пампоров, Р. Сечкова, С. Енаке, Ю. Качо, К. Сикзай, Н. Арапиду ; Авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. Изд. на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе - В. Търново.

   ISBN 978-954-350-118-2 

  

Сист. No: 39681

- 26 -

РВ/327/С 89ЦБ 38643

Суворов, Виктор Богданович

   Тя се казваше Татяна / Виктор Суворов ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Факел експрес, 2013 . - 376 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Хроника на Великото десетилетие ; Кн. 1)

   Виктор Суворов - псевд. на Владимир Богданович Резун.

   ISBN 978-954-9772-83-8 

  

Сист. No: 39326

- 27 -

РВ/341.17/Х 12ЦБ 38968

Хабермас, Юрген

   За конституцията на Европа : Опит / Юрген Хабермас ; Прев. [от нем.] Стилиян Йотов ; С предг. от авт.  . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2011 . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 183 и под линия.

   ISBN 978-954-587-161-0 

  

Сист. No: 39694

- 28 -

РВ/323(497.2)/Ч 90ЦБ 38670

Чолакова, Надя

   Живей бързо : [Васил и Георги Илиеви] : Кн. 1 - / Надя Чолакова . - София : Millenium, 2007 - . - 21 см

   

   [Кн.] 3. Време за разстрели /  С предг. от авт.   . - 2008 . - 240 с.

   На загл. с. и в библиогр. каре отбелязана Ч. 3.

   ISBN 978-954-515-013-5 (кн. 3) (Ню медиа груп)

  

Сист. No: 39365

Математика. Естествени науки

- 29 -

Ч1/551.46/К 99ЦБ 38969

Кюркчиева, Диана Петрова

   Океанология : Физика на океаните : [Учебник за ВУЗ] / Диана Кюркчиева ; С предг.  . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 177 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 174.

   ISBN 954-577-368-5 

   ISBN 978-954-577-368-6 

  

Сист. No: 39695

- 30 -

РВ/504.03/Л 87ЦБ 38964

Лулис, Константинос Н.

   Накрая ще кажем...хлябът..."хлебчето" : Екологични и икон. последици върху хранителните продукти / Константинос Н. Лулис . - Волос, 2009 . - 80 с. : с цв. ил. ; 19Х23 см

   Съдържа и За авт. - С речник.

  

Сист. No: 39690

- 31 -

РВ/524/С 30ЦБ 38860

Сейгън, Карл

   Бледа синя точица : Поглед към космическото бъдеще на човека / Карл Сейгън ; Прев. от англ. Милена Боринова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 328 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 301 - 306 ; Показалец.

   ISBN 619-152-320-3 

   ISBN 978-619-152-320-7 (меки кор.)

  

Сист. No: 39580

Медицина

- 32 -

Ч1/618.19/Г 20ЦБ II 2709

Ганева, Зорница Радева

   Още нещо за рака на гърдата / Зорница Ганева ; Предг. Рафаел Мешулам, Ирина Тодорова . - [София] : Елестра, 2013 . - 320 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 291 - 317.

   ISBN 978-619-90129-1-8 

  

Сист. No: 39680

Приложни науки. Техника

- 33 -

РВ/655/Г 37ЦБ 38774

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоизд. / Лъчезар Георгиев . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 . - 160 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа : Метафизиката на И. Кант, А. Шопенхауер, Ф. Ницше и Т. Масарик в кн. на проф. С. Казанджиев "Знание и вяра" и архетиповете в бълг. книгоизд. традиция ; Ф. Симидов - издател и писател-мемоарист ; Петко Р. Славейков в контекста на бълг. книгоизд. през 60-те и 70-те години на XIX в. ; Следосвобожденска кореспонденция на Ботевите четници С. Пенев и Н. Обретенов за разпространение на вестници и кн. ; Изд. и издатели на В. Юго в България (1878-1944) ; Етика и нормативност. В контекста на философията на книгоизд. процес през Възраждането ; Кн. и реклама ; Е. Пелин - взаимоотношения и творчески контакти с издатели между двете световни войни. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-524-367-8 

  

Сист. No: 39485

- 34 -

Ч1/656.62/Д 71ЦБ 38976

Дойков, Васил Георгиев

   Българско дунавско корабоплаване : Поява, развитие, проблеми и перспективи / Васил Дойков ; Снимки Николай Генчев, Васил Дойков . - В. Търново : Faber, 2002 . - 147 с. : със снимки, к., табл. ; 20 см . -  ([Поредица] География на транспорта)

   Библиогр. с. 75 и след отд. гл.

   ISBN 954-775-077-1 (Фабер)

  

Сист. No: 39704

Селско стопанство

- 35 -

РВ/633.1/Е 54ЦБ 38879

Елмазов, Емил Генчев

   Изначалният хляб : [В 2 кн.] / Емил Елмазов . - София : Хелиопол, 2012 - 2013 . - 20 см

   [Според данни от интернет, кн. е замислена като двутомник с общо загл. Изначалният хляб : Кн. 1. Лимец, дивото жито на древността ; Кн. 2. Възкресението на лимеца].

   [Кн. I.]. Лимец, дивото жито на древността . - 2012 . - 93 с. : с ил., табл.

   Съдържа и Уникалната глутенова структура на бълг. лимец. - На загл. с. г. на изд. е 2009 [1. изд.]. - Бел. и библиогр. с. 75 - 78.

   ISBN 978-954-578-230-5  (кн. 1)

  

Сист. No: 39598

Изкуства

- 36 -

РД/75.071.1(492)(092)/Р 51ЦБ II 2695

Егорова, Ксения Сергеевна

   Портрет в творчестве Рембрандта : [Альбом] / К. С. Егорова ; Ред. И. А. Шкирич . - Москва : Искусство, 1975 . - 236 с. : с репрод. ; 29 см . -  ([Сер.] Из истории мирового искусства)

   Портр. Гос. музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

  

Сист. No: 39429

- 37 -

Ч1/75.056/С 62ЦБ II 2693

Стайков, Антон Петров

   Кратка история на българския комикс / Антон Стайков ; С предг. от авт.  ; Ред. Анна Топалджикова, Сотир Гелев . - София : Кибеа, 2013 . - 240 с. : с цв. ил. ; 26Х22 см

   Съдържа и Списък на участниците в Първа нац. изложба на бълг. комикс ; Азб. показалец. - Комикс библиогр. с. 235 ; Библиогр. с. 236 - 237.

   ISBN 978-954-474-640-7 

  

Сист. No: 39330

- 38 -

РВ/792.2.071.2/К 77ЦБ 38813

Тошев, Георги

   Невена Коканова. Коя съм аз / Георги Тошев . - София : Ciela, 2013 . - 160 с. : със снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1436-8 (Сиела)

  

Сист. No: 39530

- 39 -

ДБ/791.44.071/Ш 43, РВ/791.44.071/Ш 43ЦБ 38868

Шварценегер, Арнолд и др.

   Зов за завръщане : Моята невероятна история : [Автобиогр.] / Арнолд Шварценегер, Петер Петре ; Прев. от англ. Калина Лазарова, Павлина Миткова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 527 с., 32 л. : цв. и черно-бели снимки ; 24 см

   Съавт. не е отбелязан на кор. и в библиогр. каре.

   ISBN 954-26-1257-5 

   ISBN 978-954-261257-5 

  

Сист. No: 39587

Спорт. Игри

- 40 -

Ч1/796.332.09/М 74ЦБ 38676

Михайлов, Валентин и др.

   Световното първенство по футбол САЩ' 94 / Валентин Михайлов, Петър Тодоров . - Враца : Еврика, 1994 . - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Съдържа и кратка статистика от световните първенства от 1930 до 1990.

   ISBN 954-8654-01-6 

  

Сист. No: 39371

Езикознание

- 41 -

РВ/808.67(079)(075.3)/Г 37ЦБ 38988

Георгиев, Светлозар

   Цялостна подготовка по български език: правила и упражнения по правопис, граматика и пунктуация : [За кандидат-гимназисти, зрелостници и кандидат-студенти] / Светлозар Георгиев ; Ред. Пламен Тотев . - [София] : Персей, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-1610-15-0 

  

Сист. No: 39716

- 42 -

Ч1/808.67-085/Е 37ЦБ 38972

Език, морал, отговорност  : Сб. в чест на 70-годишнината на проф. доктор на филол. науки Василка Радева /  Състав. и науч. ред. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 235 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

   Изд. на СУ, Център за анализ на полит. и журналистическата реч. - Съдържа статии от : В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова, П. Пашов, В. Радева, И. Савова, В. Маровска, И. Мавродиева, Б. Георгиев, П. Осенова, К. Симов, П. Крейчи, А. Личева, К. Чакърова, Х. Холиолчев, М. Георгиева, Р. Железарова, Ц. Аврамова, А. Ефтимова, И. Генев-Пухалева, Ю. Стоянова, Л. Трайкова, Б.Тодорова, Г. Падарева, Е. Крейчова ; За авт. - Библиогр. след отд. статии и под линия.

   ISBN 978-954-07-3187-2 

  

Сист. No: 39698

- 43 -

РВ/801.323.2=867=84/С 43ЦБ I 3737

Славски, Францишек

   Наръчен българско-полски речник / Францишек Славски ; С предг. от авт.  . - Варшава : Ведза Повшехна, 1963 . - I - XII, 1260 с. ; 17 см

   На загл. с. местоизд. и изд. : Warszawa : Wiedza powszeczechna.

   ISBN  (Wiedza powszeczechna)

  

Сист. No: 39350

Литературознание

- 44 -

Ч1/886.7(091)/Ж 46ЦБ 38979

Вечните страсти български  : Почит към Тончо Жечев /  Състав., ред. Магда Карабелова ; Прев. [от рус., пол., фр.] Магда Карабелова ; Биогр. справка Иванка Томова-Манова . - София : Изд. център Боян Пенев ; Корпорация Развитие, 2004 . - 600 с. ; 24 см

   Др. състав., ред. : Р. Дамянова, П. Ватова, Г. Цанков, И. Томова-Мантова ; Др. прев. : З. Димов, К. Михайлов, Н. Пътова, Р. Илчева, отбелязани в библиогр. каре. - Текст и на англ. - Съдържа и Биогр. данни за чл.-кор. проф. дфн Т. Жечев ; Библиогр. / И. Томова-Манова. - Изд. на БАН. Институт за литература. - Библиогр. след отд. статии.

  

Сист. No: 39707

Чужда художествена литература

- 45 -

ДБ/820-31/А 31ЦБ 38830

Адлър, Елизабет

   Скрити страсти : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Рада Цанева . - 2. изд. . - София : Kalpazanov, 2014 . - 640 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0287-1 (Калпазанов)

  

Сист. No: 39548

- 46 -

РВ/820-31/А 31ЦБ 38852

Адлър, Елизабет

   Право на щастие : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - София : Kalpazanov, 2014 . - 320 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0285-7 (Калпазанов)

  

Сист. No: 39571

- 47 -

ДБ/894.35-31/А 58ЦБ 38831

Алтънйелеклиоглу, Демет

   Михримах - Дъщерята на наложницата : [Роман] / Демет Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Хубавинка Филипова . - Пловдив : Летера, 2013 . - 580 с. ; 21 см . -  (Поредица Султанатът на жените)

   Кн. е продълж. на Хюрем - Московската наложница на същата авт.

   ISBN 978-619-179-007-4 

  

Сист. No: 39549

- 48 -

РВ/840-31/А 62ЦБ 38778

Амлен, Мишел

   [Сто и двадесет] 120 мин. до смъртта : [Роман] / Мишел Амлен ; Прев. от фр. Боряна Цонева, Никифор Цонев . - София : Нов Златорог, 2001 . - 104 с. ; 21 см . -  (Поредица Моето първо криминале)

   

   ISBN 954-492-167-2 

  

Сист. No: 39489

- 49 -

РВ/820(73)-31/А 66ЦБ 38884

Андрюс, Анди

   Проницателят се завръща : [Роман] / Анди Андрюс ; Прев. [от англ.] Златка Паскалева . - [София] : Skyprint, 2014 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-105-0 (Скайпринт)

  

Сист. No: 39603

- 50 -

РВ/820-31/А 91ЦБ 38875

Арчър, Джефри

   Хрониките на Клифтън : [Роман] : Т. 1 - / Джефри Арчър . - София : Бард, 2011 - . - 20 см

   

   Т. 4. Внимавай какво си пожелаваш /  Прев. [от англ.]  Венцислав Божилов . - 2014 . - 432 с.

   

   ISBN 978-954-655-468-0 (т. 4)

  

Сист. No: 39594

- 51 -

РВ/840-31/Б 31ЦБ 38869

Бегбеде, Фредерик

   Един френски роман : [Роман] / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-263-9 

  

Сист. No: 39588

- 52 -

РВ/820(73)-31/Б 35ЦБ 38880

Белфърт, Джордан

   Залавянето на Вълка от Уолстрийт : [Роман] / Джордан Белфърт ; Прев. [от англ.] Венцеслав Венков . - София : Intense, 2014 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-783-203-9 (Интенс)

  

Сист. No: 39599

- 53 -

ДБ/860-31/Б 48, РВ/860-31/Б 48ЦБ 38984

Бласко Ибанес, Висенте

   Четиримата конници на Апокалипсиса : Роман / В. Бласко Ибанес ; Прев. [от исп.] Румен Руменов . - [София] : Персей, 2013 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световна класика)

   

   ISBN 978-619-161-004-4 

  

Сист. No: 39712

- 54 -

РВ/820(73)-31/Б 80ЦБ 38848

Бредфорд, Барбара Тейлър

   Непозволени игри : [Роман] / Барбара Тейлър Бредфорд ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2014 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-452-9 

  

Сист. No: 39567

- 55 -

РВ/840-31/Б 81ЦБ 38779

Бризу-Пелен, Евлин

   В часа на кучетата : [Роман] / Евлин Бризу-Пелен ; Прев. от фр. Боряна Цонева, Никифор Цонев . - София : Нов Златорог, 2001 . - 152 с. ; 21 см . -  (Поредица Моето първо криминале)

   

   ISBN 954-492-166-4 

  

Сист. No: 39490

- 56 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 38877

Бушков, Александър Александрович

   Наглите призраци : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2014 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Пираня ; 13)

   

   ISBN 978-619-161-023-5 (грешен)

  

Сист. No: 39596

- 57 -

РВ/820(73)-31/Г 23ЦБ 38820

Гарсия, Ками и др.

   Прелестно изкупление : [Роман] / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2013 . - 296 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Хроники на чародейците ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-954-771-313-0 

  

Сист. No: 39538

- 58 -

РВ/820(73)-31/Г 23ЦБ 38776

Гаруд, Джули

   Списък с убийства : [Роман] / Джули Гаруд ; Прев. [от англ.] Дори Габровска . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2011 . - 264 с. ; 20 см . -  (Поредица Кралиците на трилъра)

   

   ISBN 978-954-8186-67-4 

  

Сист. No: 39487

- 59 -

РВ/820(73)-31/Г 63ЦБ 38785

Голдсмит, Оливия

   Да омъжим мама : [Роман] / Оливия Голдсмит ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2011 . - 160 с. ; 20 см . -  (Поредица Световни бестселъри ; 10)

   1. изд. 1997.

   ISBN 978-954-8186-72-8 

  

Сист. No: 39497

- 60 -

РВ/820-31/Г 79ЦБ 38840

Грегъри, Филипа

   Бялата принцеса : [Ист. роман] / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2013 . - 512 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. на авт. - Библиогр. с. 509 - 511.

   ISBN 978-954-365-142-9 

  

Сист. No: 39558

- 61 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 38897

Грийн, Джон

   Хартиени градове : [Роман] / Джон Грийн ; Прев. от англ. Гергана Дечева . - София : Егмонт България, 2013 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1075-2 

  

Сист. No: 39618

- 62 -

РД/820(73)-31/Г 82ЦБ 38898

Грийн, Джон

   Къде си, Аляска? : [Роман] / Джон Грийн ; Прев. [от англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 239 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-0961-9 

  

Сист. No: 39619

- 63 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 38854

Гришам, Джон

   Време да убиваш : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Божидар Стойков . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2014 . - 576 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-345-6 

  

Сист. No: 39573

- 64 -

ДБ/820(73)-31/Г 84, РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 38861

Гришам, Джон

   Сянката на чинара : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2014 . - 576 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-346-3 

  

Сист. No: 39579

- 65 -

ДБ/839.6-31/Г 98, РВ/839.6-31/Г 98ЦБ 38981

Гюлбрансен, Трюгве

   Бьорндал : Романна трилогия / Трюгве Гюлбрансен ; Прев. [от норв.] Неда Димова-Бренстрьом . - [София] : Персей, 2013 . - 640 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световна класика)

   Съдържа : Отвъд пеят горите ; Полъх от Планината на мъртвите ; Път заобиколен няма.

   ISBN 978-619-1610-20-4 

  

Сист. No: 39709

- 66 -

РВ/886.3-1/Д 31ЦБ 38687

Дебеляк, Алеш

   Край на носталгията : Избрани стихотворения / Алеш Дебеляк ; Състав. и прев. от словен. Людмила Миндова ; [Крит. есе] Георги Господинов ; Ред. Силвия Чолева, Калоян Игнатовски . - София : Изд. за поезия Да, 2013 . - 96 с. ; 19Х19 см

   Съдържа и За авт. ; Речник ; В републиката на буквите / Г. Господинов.

   ISBN 978-619-7082-03-6 

  

Сист. No: 39381

- 67 -

РВ/820(73)-31/Д 37ЦБ 38850

Делински, Барбара

   Завръщане на острова : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 440 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1270-2 

  

Сист. No: 39569

- 68 -

РВ/820(73)-31/Д 40ЦБ 38846

Демил, Нелсън

   Черният манастир : [Роман] / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2013 . - 480 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-445-1 

  

Сист. No: 39563

- 69 -

МС/820-31/Д 53, РВ/820-31/Д 53ЦБ 38932

Дийн, А. М.

   Изчезналата библиотека : [Роман] / А. М. Дийн ; Прев. от англ. Мариана Христова . - София : Enthusiast, 2014 . - 496 с. ; 21 см

   А. М. Дийн е литературен псевд.

   ISBN 978-619-164-077-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 39654

- 70 -

ДБ/820(417)-31/Е 53, РВ/820(417)-31/Е 53ЦБ 38985

Елис, Уолтър

   Конспирацията Караваджо : Роман / Уолтър Елис ; Прев. [от ирл.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2014 . - 384 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-034-1 

  

Сист. No: 39713

- 71 -

РВ/820(73)-31/К 47ЦБ 38660

Каултър, Катрин

   Съдби в окови : [Роман] / Катрин Каултър ; Прев. от англ. Августина Николова . - София : Бард, 1994 . - 366 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 39348

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38821

Кларк, Мери Хигинс

   Безбожен час : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2013 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-438-3 

  

Сист. No: 39539

- 73 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38782

Клас, Дейвид

   Корпорация "Самурай" : [Роман] / Дейвид Клас ; Прев. от англ. Петко Петков . - София : Атика, 1994 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Ченге)

   

  

Сист. No: 39493

- 74 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 38872

Клейпас, Лайза

   Тайните на една лятна нощ : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба)

   На кор. : [Сер.?] Сезони на любовта - 1.

   ISBN 978-619-165-017-0 

  

Сист. No: 39591

- 75 -

РВ/820-31/К 78ЦБ 38833

Колинс, Джаки

   Тузарско пътешествие : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - [София] : Прозорец, 2012 . - 384 с. ; 20 см . -  (Кол. Джаки Колинс)

   

   ISBN 978-954-733-793-0 

  

Сист. No: 39551

- 76 -

ДБ/820(73)-31/К 78, РД/820(73)-31/К 78ЦБ 38873

Колинс, Сюзан

   Грегор Горноземеца : [Роман] / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - [София] : Екслибрис, 2013 . - 287 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Подземните хроники ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-7115-03-1 

  

Сист. No: 39592

- 77 -

ДБ/820(73)-31/К 78, РД/820(73)-31/К 78ЦБ 38874

Колинс, Сюзан

   Грегор и гибелното пророчество : [Роман] / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - [София] : Екслибрис, 2014 . - 283 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Подземните хроники ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-7115-06-2 

  

Сист. No: 39593

- 78 -

ДБ/820(73)-31/К 84, РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 38857

Конъли, Майкъл

   Боговете на вината : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - [София] : Бард, 2014 . - 400 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-458-1 

  

Сист. No: 39576

- 79 -

ДБ/820(73)-31/К 88, РВ/820(73)-31/К 88ЦБ 38853

Крайтън, Майкъл

   Пясък през пръстите : [Роман] / Джон Ленг ; Прев. [от англ.] Мария Панева . - [София] : Бард, 2014 . - 272 с. ; 20 см

   Дж. Ленг е псевд. на М. Крайтън.

   ISBN 978-954-655-477-2 

  

Сист. No: 39572

- 80 -

ДБ/820(73)-31/К 89ЦБ 38847

Крауч, Блейк

   Пайнс : Живи или мъртви : [Роман] / Блейк Крауч ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-475-8 

  

Сист. No: 39566

- 81 -

РВ/839.6-1/К 90ЦБ 38696

Кристенсен, Ларш Собю

   Таралежово слънце : [Стихотворения] / Ларш Собю Кристенсен ; Прев. [от норв. и крит. есе] Анюта Качева ; Ред. Силвия Чолева, Калоян Игнатовски . - София : Изд. за поезия Да, 2013 . - 84 с. ; 21 см

   Съдържа и Речник ; За авт. ; Буквите помнят по-дълго от хората / А. Качева.

   ISBN 978-619-7082-02-9 

  

Сист. No: 39390

- 82 -

РВ/820-31/К 90ЦБ 38789

Кристи, Агата

   Възмездието : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Абагар Холдинг, 1993 . - 224 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Абагар крими ; 14)

   

   ISBN 954-584-014-5 

  

Сист. No: 39501

- 83 -

РД/820-32/К 90ЦБ 38791

Кристи, Агата

   Три слепи мишлета и други разкази / Агата Кристи ; Прев. от англ. [и предг.] Борис Миндов . - София : Абагар Холдинг, 1996 . - 190 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Абагар крими ; 50)

   Кор. загл. : Три слепи мишлета.

   ISBN 954-584-170-2 

  

Сист. No: 39506

- 84 -

РД/820-31/К 90ЦБ 38792

Кристи, Агата

   Илюзия с огледала : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Абагар Холдинг, 1993 . - 176 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Абагар крими ; 18)

   Съдържа и За авт. и кн.

   ISBN 954-584-045-5 

  

Сист. No: 39508

- 85 -

РД/820-31/К 90ЦБ I 3757

Кристи, Агата

   Имението Холоу : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Маргарита Найденова . - Бургас : Селекта, 1992 . - 227 с. ; 18 см . -  ([Поредица] Агата Кристи : Кралицата на детективския роман ; 4)

   

  

Сист. No: 39515

- 86 -

ДБ/820(73)-31/К 93, МС/820(73)-31/К 93ЦБ 38827

Куик, Аманда

   Реката знае : [Роман] / Аманда Куик ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2014 . - 296 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-340-2 

  

Сист. No: 39545

- 87 -

РВ/820-31/К 93ЦБ 38784

Куна, Мишел

   Изповедта на една серийно необвързана дама : [Роман] / Мишел Куна ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2010 . - 224 с. ; 20 см

   1. изд. 2006 със загл. : Мъж и обувки по мярка.

   ISBN 978-954-8186-33-9 

  

Сист. No: 39496

- 88 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 38657

Кунц, Дийн Р.

   Непознати : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Плеяда, 2000 . - 574 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Трилър)

   

   ISBN 954-409-208-0 

  

Сист. No: 39342

- 89 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 38659

Кунц, Дийн Р.

   Обсебване : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Плеяда, 2002 . - 591 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Трилър)

   

   ISBN 954-409-202-1 

  

Сист. No: 39346

- 90 -

РВ/820(73)-31/К 97ЦБ 38886

Къслър, Клайв и др.

   Мираж : [Роман] / Клайв Къслър, Джак Дю Брул ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - София : Бард, 2014 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-473-4 

  

Сист. No: 39605

- 91 -

ДБ/820(73)-31/Л 84, РВ/820(73)-31/Л 84ЦБ 38824

Лоуел, Елизабет

   Опасно убежище : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - София : Хермес, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1306-7 

  

Сист. No: 39542

- 92 -

РВ/882-31/Л 86ЦБ 38817

Лукин, Евгений Юриевич

   Младостта на магьосника : [Роман] / Евгений Лукин ; Прев. от рус. Владимир Райчев . - София : Колибри, 2013 . - 384 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Фентъзи галактики ; 9)

   

   ISBN 978-619-150-184-7 

  

Сист. No: 39535

- 93 -

РВ/820(73)-94/М 19ЦБ 38961

Маклейн, Шърли

   Ами ако... : Въпроси, размисли, предложения и няколко неща, които знам със сигурност / Шърли Маклейн ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Обсидиан, 2013 . - 248 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Шърли Маклейн Бийти.

   ISBN 978-954-769-340-1 

  

Сист. No: 39686

- 94 -

РВ/882-31/М 31ЦБ 38864

Маринина, Александра

   Бой на тигри : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 512 с. ; 21 см

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 954-26-1295-8 

  

Сист. No: 39583

- 95 -

РВ/850-1/М 54ЦБ I 3762

Микеланджело Буонароти

   Копие, захвърлено с любов : Любовта на гения в стихове и писма, фрески и скулптури / Микеланджело ; Предг., състав. и прев. на доп. материали Пламен Тотев ; Прев. на стиховете [от итал.] Драгомир Петров . - [София] : Персей, 2014 . - 160 с. : с цв. ил., 1 л. : портр. ; 17 см

   Изд. е в памет на 450 г. от смъртта на Микеланджело и 80 г. от рождението на прев. Д. Петров.

   ISBN 978-619-161-033-4 

  

Сист. No: 39703

- 96 -

РВ/882-31/М 95ЦБ 38822

Му, Глория

   Ангелина спасява света : [Роман] / Глория Му ; По сценарий на Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко . - София : Еднорог, 2013 . - 384 с. ; 20 см

   Б. Акунин е псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили.

   ISBN 978-954-365-138-2 

  

Сист. No: 39540

- 97 -

ДБ/820(417)-31/М 95, РВ/820(417)-31/М 95ЦБ 38973

Мур, Джордж Огъстъс

   Естер Уотърс : Роман / Джордж Мур ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2014 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световна класика)

   

   ISBN 978-619-1610-29-7 

  

Сист. No: 39700

- 98 -

РВ/840-31/М 98ЦБ 38856

Мюсо, Гийом

   Повикът на ангела : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Георги Цанков ; Ред. Зоя Захариева-Цанкова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 328 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Magica)

   Пълното име на прев. е Георги Цанков Цанев.

   ISBN 619-152-353-Х 

  

Сист. No: 39575

- 99 -

РВ/840-31/Н 87ЦБ 38781

Нозиер, Жан-Пол

   Възкръсналият убиец : [Роман] / Жан-Пол Нозиер ; Прев. от фр. Васил Стоев . - София : Нов Златорог, 2001 . - 176 с. ; 21 см . -  (Поредица Моето първо криминале)

   

   ISBN 954-492-168-0 

  

Сист. No: 39492

- 100 -

РВ/840(493)-31/Н 92ЦБ 38855

Нотомб, Амели

   Форма на живот : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска . - София : Колибри, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-293-6 

  

Сист. No: 39574

- 101 -

РВ/894.35-31/Н 96ЦБ 38816

Нури, Решат

   Гнездото на окаяните : [Роман] / Решат Нури ; Прев. [от тур.] Хубавинка Филипова . - София : Слънце, 2014 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Магията на Босфора ; [8])

   Пълното име на авт. е Решат Нури Гюнтекин.

   ISBN 978-954-742-203-2 

  

Сист. No: 39534

- 102 -

РВ/820(73)-31/О-46ЦБ 38783

О'Конъл, Джек

   Сама и опасна : [Роман] / Джек О'Конъл ; Прев. от англ. Стефан Величков . - София : Атика, 1994 . - 318 с. ; 20 см . -  (Сер. Ченге)

   

  

Сист. No: 39495

- 103 -

РВ/894.35-31/П 16ЦБ 38843

Памук, Орхан

   Безмълвният дом : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Розия Самуилова . - София : Еднорог, 2013 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-141-2 

  

Сист. No: 39562

- 104 -

РВ/840-31/П 17ЦБ 38845

Панкол, Катрин

   Любов, огромна като катедрала : [Роман] / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2013 . - 167 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-272-1 

  

Сист. No: 39565

- 105 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 38826

Патерсън, Джеймс и др.

   Време за умиране : Роман / Джеймс Патерсън, Майкъл Ледуидж ; Прев. от англ. Стоянка Лазарова-Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 303 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   На гърба на загл. с. името на прев. е Стоянка Христова Карачанова.

   ISBN 954-26-1243-5 

  

Сист. No: 39544

- 106 -

ДБ/820-31/П 33, МС/820-31/П 33, РВ/820-31/П 33, РД/820-31/П 33ЦБ 38950

Пейвър, Мишел

   Клетвата : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 256 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Сер. Хроники на древния мрак ; 5)

   С бел. на авт.

   ISBN 954-26-0844-6 

   ISBN 978-954-26-0844-8 

  

Сист. No: 39672

- 107 -

ДБ/820-31/П 33, МС/820-31/П 33, РВ/820-31/П 33, РД/820-31/П 33ЦБ 38952

Пейвър, Мишел

   Странстващият дух : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 288 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Сер. Хроники на древния мрак ; 2)

   

   ISBN 954-26-0583-8 

   ISBN 978-954-26-0583-6 

  

Сист. No: 39674

- 108 -

ДБ/820-31/П 33, МС/820-31/П 33, РВ/820-31/П 33, РД/820-31/П 33ЦБ 38955

Пейвър, Мишел

   Прокуденият : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 269 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Хроники на древния мрак ; 4)

   

   ISBN 954-26-0775-Х 

   ISBN 978-954-26-0775-5 

  

Сист. No: 39677

- 109 -

ДБ/820-31/П 33, МС/820-31/П 33, РВ/820-31/П 33, РД/820-31/П 33ЦБ 38956

Пейвър, Мишел

   Душеядците : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 288 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Хроники на древния мрак ; 3)

   

   ISBN 954-26-0710-5 

   ISBN 978-954-26-0710-6 

  

Сист. No: 39678

- 110 -

РВ/820-2/П 52ЦБ 38641

Пинтър, Харолд

   Пиеси : Т. 1 - / Харолд Пинтър . - Пълно изд. . - [София] : Еквус Арт, 2006 - . - 24 см

   Авт. е носител на Нобелова награда за лит. 2005.

   Т. 2 /  Прев. [от англ.]  Галина Томова-Станкева . - 2006 . - 352 с. : с портр.

   Съдържа и Х. Пинтър : Хронология ; Да пишеш за театъра. - С биогр. данни, сценарии и награди.

   ISBN 954-8029-62-6  (т. 2)

   ISBN 978-954-8029-62-9  (т. 2)

  

Сист. No: 39324

- 111 -

РВ/820-31/П 84ЦБ I 3755

Пратчет, Тери

   Глинени крака : Истории от Света на Диска : [Роман] / Тери Пратчет ; Прев. [от англ.] Владимир Зарков . - София : Вузев, 2000 . - 406 с. ; 18 см . -  (Сер. Света на Диска)

   

   ISBN 954-422-059-3 

  

Сист. No: 39494

- 112 -

РВ/820(73)-31/П 93ЦБ 38885

Пул, Сара

   Измяната на Борджиите : [Роман] / Сара Пул ; Прев. от англ. Мариана Христова . - София : Enthusiast, 2014 . - 400 с. ; 21 см

   Продълж. на Отровителката на Борджиите. - Библиогр. с. 396.

   ISBN 978-619-164-103-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 39604

- 113 -

РВ/820(94)-31/Р 27ЦБ 38858

Райли, Матю

   Турнирът : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2014 . - 352 с. : с ил., к. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-465-9 

  

Сист. No: 39577

- 114 -

ДБ/820(71)-31/Р 66ЦБ 38823

Рич, Роберта

   Акушерката от Харема : Роман / Роберта Рич ; Прев. от англ. Мария Демирева . - София : Хермес, 2014 . - 256 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1307-5 

  

Сист. No: 39541

- 115 -

ДБ/820(73)-31/Р 70ЦБ 38819

Робъртс, Нора

   Далас в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Нина Руева . - София : Хермес, 2014 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1301-6 

  

Сист. No: 39537

- 116 -

ДБ/882-31/Р 96, РВ/882-31/Р 96ЦБ 38867

Русов, Александър

   Аз убих Луканов : [Роман] / Александър Русов . - София : Йона 777, 2013 . - 360 с. : със снимки ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90146-1-5 

  

Сист. No: 39586

- 117 -

МС/820-31/С 20ЦБ 38927

Сасердоти, Даниела

   Отведи ме у дома : [Роман] / Даниела Сасердоти ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ера, 2014 . - 279 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-283-9 

  

Сист. No: 39649

- 118 -

РВ/820(73)-31/С 37ЦБ 38878

Симсис, Мери

   Боровинков пай и солени целувки : [Роман] / Мери Симсис ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2014 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-320-8 

  

Сист. No: 39597

- 119 -

МС/820(73)-31/С 55, РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 38851

Спаркс, Никълъс

   Най-дългото пътуване : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-270-9 

  

Сист. No: 39570

- 120 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 38832

Стийл, Даниел

   Майчин грях : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2013 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-442-0 

  

Сист. No: 39550

- 121 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 38862

Стийл, Даниел

   Заедно завинаги : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Диана Кутева, Стамен Стойчев . - София : Бард, 2014 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-463-5 

  

Сист. No: 39581

- 122 -

ДБ/839.6-31/С 82ЦБ 38871

Столесен, Гюнар

   Нощем вълците са черни : [Роман] / Гюнар Столесен ; Прев. от норв. Петър Драшков . - София : Ciela, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1362-0 (Сиела)

  

Сист. No: 39590

- 123 -

ДБ/820-31/Т 65ЦБ 38859

Тойн, Саймън

   Ключът : [Роман] / Саймън Тойн ; [Прев.] от англ. Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2013 . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-440-6 

  

Сист. No: 39578

- 124 -

ДБ/820-31/У 38ЦБ 38829

Уилкинсън, Кери

   Жената в черно : [Роман] / Кери Уилкинсън ; Прев. от англ. Росица Златанова . - София : Ера, 2014 . - 327 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-281-5 

  

Сист. No: 39547

- 125 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 38849

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2010 - . -  (Поредица Братството на черния кинжал ; 10)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 10. Преродена любов /  Прев. [от англ.]  Надя Баева . - 2013 . - 571 с.

   С терминологичен речник.

   ISBN 978-619-157-062-1 (кн. 10)

  

Сист. No: 39568

- 126 -

РВ/820-31/Ф 34ЦБ 38727

Фей, Уелдън

   Животът и любовта на жената - демон : [Роман] / Уелдън Фей ; Прев. [от англ.] Теодора Игнатова . - Варна : Алекс Принт, 1994 . - 298 с. ; 20 см . -  (Поредица Избрани романи за жени)

   Кн. съдържа и първите 16 с. на предстоящата за изд., към 1994 г., кн. Индийското ветрило / Виктория Холт на изд. Алекс Принт.

  

Сист. No: 39426

- 127 -

РВ/820(73)-31/Ф 47ЦБ 38865

Фийст, Реймънд Е.

   Войната на хаоса : [Роман] : Кн. 1 - / Реймънд Фийст . - София : Бард, 2014 - . - 22 см

   

   Кн. 1. Кралство под обсада /  Прев. [от англ.]  Валерий Русинов . - 2014 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-655-457-4  (кн. 1)

  

Сист. No: 39584

- 128 -

РВ/820(73)-31/Ф 47ЦБ 38866

Фийст, Реймънд Е.

   Войната на хаоса : [Роман] : Кн. 1 - / Реймънд Фийст . - София : Бард, 2014 - . - 22 см

   

   Кн. 2. Застрашена корона /  Прев. [от англ.]  Валерий Русинов . - 2014 . - 400 с.

   

   ISBN 978-954-655-470-3  (кн. 2)

  

Сист. No: 39585

- 129 -

МС/820(73)-31/Ф 50ЦБ 38931

Филипс, Кристи

   Дневникът на Девлин : [Роман] / Кристи Филипс ; Прев. [от англ.] Паулина Минчева . - София : Кръгозор, 2014 . - 472 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-322-2 

  

Сист. No: 39653

- 130 -

МС/820(73)-31/Ф 50, РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 38837

Филипс, Сюзън Елизабет

   Капризите на сърцето : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2013 . - 379 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-054-6 

  

Сист. No: 39555

- 131 -

МС/820(73)-31/Ф 50, РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 38893

Филипс, Сюзън Елизабет

   Идеалната половинка : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2014 . - 360 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-064-5 

  

Сист. No: 39614

- 132 -

РВ/820-31/Ф 55ЦБ 38838

Фиорато, Марина

   Венецианският договор : [Роман] / Марина Фиорато ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2013 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-316-1 

  

Сист. No: 39556

- 133 -

РВ/820(73)-31/Х 25ЦБ 38870

Хана, Кристин

   Алеята на светулките : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - София : Калпазанов, 2014 . - 480 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0288-8 

  

Сист. No: 39589

- 134 -

РВ/820-31/Ч 16ЦБ 38839

Чайлд, Лий

   Не се връщай : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-343-2 

  

Сист. No: 39557

- 135 -

РВ/840-31/Ш 37ЦБ 38780

Шарл, Франсоа

   Убиецът призрак : [Роман] / Франсоа Шарл ; Прев. от фр. Маргарита Несторова . - София : Нов Златорог, 2001 . - 159 с. ; 21 см . -  (Поредица Моето първо криминале)

   

   ISBN 954-492-169-9 

  

Сист. No: 39491

- 136 -

РВ/894.35-31/Ш 41ЦБ 38828

Шафак, Елиф

   Светецът на неизбежната лудост : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2013 . - 303 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-27-1079-0 

  

Сист. No: 39546

- 137 -

АЦ/820(73)-32/O-37ЦБ 38777

O'Henry

   The Gift of the Magi and Other Stories : For student of Engl. as a Foreign Lang. : A Ladder Ed. at the 1000-word lev. : [Stories] / O'Henry ; Adapt. by Elinor Chamberlain . - Washington, D.C. : United States Department of State, 2005 . - 92 p. ; 23 cm + 1 CD . -  (Ser. American Literary Classics)

   Glossary p. 91 - 92.

  

Сист. No: 39488

- 138 -

АЦ/820(73)-32/P 78ЦБ 38790

Edgar Allan Poe: Storyteller  : Seven Srories Adapt. from E. A. Poe : For student of Engl. as a Foreign Lang. : A Ladder Ed. at the 4000-word lev. : [Adapt.] / Edgar Allan Poe . - 2. ed. . - Washington, D.C. : United States Department of State, 2013 . - 80 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD . -  (Ser. American Literary Classics)

   Glossary p. 73 - 80.

   ISBN 978-1-624-25060-6 

  

Сист. No: 39503

- 139 -

АЦ/820(73)-31/T 98ЦБ 38786

Twain, Mark

   The Adventures of Huckleberry Finn : For student of Engl. as a Foreign Lang. : A Ladder Ed. at the 2000-word lev. : [Novel] / Mark Twain ; Adapt. by Ellen Smith . - Washington, D.C. : United States Department of State, 2010 . - 158 p. ; 23 cm + 1 CD . -  (Ser. American Literary Classics)

   Glossary p. 158.

  

Сист. No: 39498

- 140 -

АЦ/820(73)-31/T 98ЦБ 38787

Twain, Mark

   The Autobiography : For student of Engl. as a Foreign Lang. : A Ladder Ed. at the 3000-word lev. / Mark Twain ; Ed. Charles Neider ; Adapt. by Ruth B. Murray . - Washington, D.C. : United States Department of State, 2006 . - 100 p. ; 23 cm + 1 CD . -  (Ser. American Literary Classics)

   Glossary p. 98 - 100.

  

Сист. No: 39499

Българска художествена литература

- 141 -

РВ/886.7-31/А 64ЦБ 38818

Ангелова, Керана Вълчева

   Слънчогледи за Мария : Роман / Керана Ангелова ; Предг. Катя Зографова . - София : ICU, 2013 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92864-8-9 (ИКУ)

  

Сист. No: 39536

- 142 -

АТ/886.7-31/Б 13, ГК/886.7-31/Б 13, ДБ/886.7-31/Б 13, РВ/886.7-31/Б 13ЦБ 38933

Баева, Антоанета Георгиева

   Стъпки в пясъка : Роман / Антоанета Баева ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1001-7 

   ISBN 978-954-26-1001-4 

  

Сист. No: 39655

- 143 -

РВ/886.7-1/Б 36ЦБ I 3761

Белчева, Мара Иванова

   Весталка, неразбулена мечта : Лирика / Мара Белчева ; Състав. и ред. Светлана Янчева ; [Предг.] Люсиена Крумова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, [2013] . - 128 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-7040-15-9 

  

Сист. No: 39699

- 144 -

РВ/886.7-1/Б 55ЦБ 38689

Бодаков, Марин Христов

   Северна тетрадка : [Стихотворения] / Марин Бодаков ; Худож. Кирил Златков ; Ред. Илко Димитров . - София : Изд. за поезия Да, 2013 . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. ; Речник.

   ISBN 978-619-7082-01-2 

  

Сист. No: 39383

- 145 -

РВ/886.7-32/Б 56ЦБ 38842

Божанов, Димитър

   На сбогуване будните се усмихват : Разкази / Димитър Божанов ; С предисл. от авт.  . - София : Бард, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-456-7 

  

Сист. No: 39561

- 146 -

РВ/886.7-1/Г 37ЦБ 38957

Георгиев, Иван Николов

   Книга на любовта / Принц Папа Жан ; Прев. на англ. Андрей Тодоров ; Прев. на исп. Румяна Лилова . - [София] : Арт Папа Жан 20013, 2013 . - 100 с., [8] л., 100 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

   Кн. е посветена на Лора Йордакиева (Махатмадеви). - Загл. на исп. : Libro del amor. - Принц Папа Жан е псевд. на Иван Николов Георгиев ; Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Парал. текстове на англ. и исп., отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

  

Сист. No: 39682

- 147 -

АТ/886.7-31/Г 38, ГК/886.7-31/Г 38, ДБ/886.7-31/Г 38, РВ/886.7-31/Г 38ЦБ 38934

Герджикова, Ина Любомирова

   Плажният дневник на една кифла : [Роман] / Ина Герджикова . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1002-5 

   ISBN 978-954-26-1002-1 

  

Сист. No: 39656

- 148 -

РВ/886.7-31/Д 29ЦБ 38892

Дворянова, Емилия Валтер

   При входа на морето : [Роман] / Емилия Дворянова . - София : Обсидиан, 2014 . - 340 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-348-7 

  

Сист. No: 39613

- 149 -

РВ/886.7-31/Д 60ЦБ 38836

Димова, Теодора Димитрова

   Влакът за Емаус : [Роман] / Теодора Димова . - 2. изд. . - София : Ciela, 2014 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1425-2 (Сиела)

  

Сист. No: 39560

- 150 -

РВ/886.7-31/З-34ЦБ 38834

Зарев, Владимир Пантелеев

   Лето 1850 : Роман / Владимир Зарев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1261-3 

  

Сист. No: 39552

- 151 -

РВ/886.7-31/З-34ЦБ 38844

Зарев, Владимир Пантелеев

   Хрътката ; Хрътката срещу хрътката : [Романи] / Владимир Зарев . - София : Ciela, 2013 . - 427 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1427-6 (Сиела)

  

Сист. No: 39564

- 152 -

РД/886.7-32/И 77ЦБ 38806

Йовков, Йордан Стефанов

   Разкази / Йордан Йовков ; Предг. Петър Динеков . - 15. изд. . - София : Бълг. писател, 1983 . - 344 с. ; 20 см . -  (Библ. за ученика)

   

  

Сист. No: 39523

- 153 -

РВ/886.7-31/К 22ЦБ 38971

Камбарев, Кирил

   Боилът от Панония : Роман / Кирил Камбарев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0766-6 

  

Сист. No: 39697

- 154 -

АТ/886.7-992/К 82, ГК/886.7-992/К 82, ДБ/886.7-992/К 82, РД/886.7-992/К 82ЦБ 38935

Константинов, Алеко Иваницов

   До Чикаго и назад : [Пътепис] ; Разни хора, разни идеали : [Фейлетони] / Алеко Константинов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 128 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   

   ISBN 954-26-1224-9 

   ISBN 978-954-26-1224-7 

  

Сист. No: 39657

- 155 -

ДБ/886.7-31/М 74, РВ/886.7-31/М 74ЦБ 38978

Михайлова, Надя

   Миражи : Роман / Надя Михайлова . - София : Бълг. книжница, 2009 . - 284 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-122-0 

  

Сист. No: 39706

- 156 -

АТ/886.7-992/О-33, ГК/886.7-992/О-33, ДБ/886.7-992/О-33, РВ/886.7-992/О-33ЦБ 38945

Овчаров, Николай Димитров и др.

   Пътешествие из страни на орли и замъци : С бълг. Индиана Джоунс и Ути Бъчваров из Западните Балкани : [Пътеписи] / Николай Овчаров, Ути Бъчваров ; С фотогр. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 144 с. : с к., ил., 12 л. : цв. ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Ути Бъчваров е псевдоним на Петър Петров Бъчваров.

   ISBN 954-26-1097-1 

   ISBN 978-954-26-1097-7 

  

Сист. No: 39667

- 157 -

РВ/886.7-1/Р 32ЦБ 38963

Ралчев, Георги Любенов

   Безсрамни стихове / Георги Ралчев ; Худож. Димитър Донев . - София : Рал Колобър, 2013 . - 82 с. : с портр. снимки, ил. ; 20Х22 см

   Със крит. статии от Т. Янчев, П. Чернаев, И. Николов, Я. Димов. - Юбил. изд.

   ISBN 978-954-2948-37-7 

  

Сист. No: 39689

- 158 -

РВ/886.7-31/Р 32ЦБ 38835

Ралчевски, Мартин Атанасов

   Измама : [Роман] / Мартин Ралчевски . - София : Ciela, 2013 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1393-4 (Сиела)

  

Сист. No: 39553

- 159 -

РВ/886.7-31/С 17ЦБ 38863

Самуилова, Ивинела Вескова

   Жената, която търсеше любовта : [Роман] / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1230-3 

   ISBN 978-954-26-1230-8 

  

Сист. No: 39582

- 160 -

АТ/886.7-31/С 43, ГК/886.7-31/С 43, ДБ/886.7-31/С 43, РВ/886.7-31/С 43ЦБ 38941

Славов, Недялко Славов

   Портрет на поета като млад : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1275-3 

   ISBN 978-954-26-1275-9 

  

Сист. No: 39663

- 161 -

АТ/886.7-31/С 77, ДБ/886.7-31/С 77, МС/886.7-31/С 77, РВ/886.7-31/С 77ЦБ 38948

Стоева, Красимира Тодорова

   Уроци по грим и горчив шоколад : Роман / Красимира Стоева . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 320 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-26-0812-8 

   ISBN 978-954-26-0812-7 

  

Сист. No: 39670

- 162 -

РВ/886.7-1/С 82ЦБ 38626

Стойчев, Желязко

   Кръчма за чудаци : [Поезия] / Желязко Стойчев ; Ред. Иван Николов . - [София] : Св. Климент Охридски, 2011 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9384-20-8 

  

Сист. No: 39307

- 163 -

РВ/886.7-31/Т 53ЦБ 38825

Терзийски, Калин Николов

   Любовта на 45-годишния мъж : Роман / Калин Терзийски ; Под ред. на Мира Баджева . - София : Ciela, 2013 . - 356 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1386-6 (Сиела)

  

Сист. No: 39543

- 164 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 38881

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 6. Атила . - 2013 . - 598 с.

   На кор. е отбелязан Т. 6. ; На загл. с. е посочена 7522 бълг. година (2013).

  

Сист. No: 39600

- 165 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 38882

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 7. Етцел . - 2013 . - 600 с.

   На кор. е отбелязан Т. 7. ; На загл. с. е посочена 7522 бълг. година (2013).

  

Сист. No: 39601

- 166 -

РВ/886.7-31/Т 65ЦБ 38883

Токораз Исто

   Тангра : Бълг. ист. роман : Ч. 1 - / Токораз Исто . - Пловдив : Оренда, 2012 - . - 20 см

   Токораз Исто е псевд. на ренсей Стоян Цветкашки, основоположник на бойното изкуство за улична самоотбрана Да Дао. Псевд. означава ТОзи, КОйто РАЗказва ИСТОрии - ТОКОРАЗ ИСТО.

   Ч. 8. Туки . - 2013 . - 624 с. 

   На кор. е отбелязан Т. 8. ; На загл. с. е посочена 7522 бълг. година (2013).

  

Сист. No: 39602

- 167 -

РВ/886.7-2/Х 21ЦБ I 3743

Хайтов, Николай

   Пътеки : Едноактни пиеси / Николай Хайтов ; Режисьорски бел. Николай Люцканов ; С предг. от авт.  . - София : Профиздат, 1968 . - 104 с. ; 17 см

   Съдържа и Лодка в гората ; Кучета ; За авт., пиесите и героите ; Режисьорски бел. / Н. Люцканов.

  

Сист. No: 39396

- 168 -

РВ/886.7-1/Х 78ЦБ 38693

Христов, Иван

   Американски поеми / Иван Христов ; Ред. Владимир Левчев ; Transl. Angela Rodel . - [двуез. изд.] . - София : Изд. за поезия Да, 2013 . - 82 с. : 1 л. : портр. ; 21 см

   Съдържа и За авт. ; Речник.

   ISBN 978-619-7082-04-3 

  

Сист. No: 39388

- 169 -

РВ/886.7-1/Ч 21ЦБ 38482

Чамов, Илко Василев

   Пепел от сънища : Стихотворения / Илко Чамов ; Ред. Кръстю Кръстев ; Худож. Стоян Терзиев . - б. м. : [Изд. авт.], 2013 (Печ. МиС компания) . - 56 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 39138

- 170 -

АТ/886.7-31/Ч 89, ГК/886.7-31/Ч 89, ДБ/886.7-31/Ч 89, РВ/886.7-31/Ч 89ЦБ 38942

Чобанов, Александър Красимиров

   Хлапета : Роман / Александър Чобанов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1276-1 

   ISBN 978-954-26-1276-6 

  

Сист. No: 39664

- 171 -

АТ/886.7-31/Ш 49, ДБ/886.7-31/Ш 49, Ло/886.7-31/Ш 49, РВ/886.7-31/Ш 49ЦБ 38940

Шейтанова-Лекова, Десислава Илиева

   Диагноза: изгубена : Роман / Десислава Шейтанова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-1226-5 

   ISBN 978-954-26-1226-1 

  

Сист. No: 39662

Литература за деца и юноши

- 172 -

РД/886.7-93-1/А 51ЦБ 38751

Александрова, Петя

   Може би съм рибка, мамо? : Стихотворения за деца / Петя Александрова ; Ил. Радостина Нейкова ; Ред. Янко Тодоров . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова.

   ISBN 978-954-491-954-2 

  

Сист. No: 39454

- 173 -

АТ/886.7-93-31/Б 56, ГК/886.7-93-31/Б 56, ДБ/886.7-93-31/Б 56, РД/886.7-93-31/Б 56ЦБ 38944

Божилова, Ванина Иванова и др.

   Ръката на съдбата : [Роман] / Ванина Божилова, Евгения Танева . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 184 с. ; 20 см . -  (Поредица Господарката на седемте камъка ; 1)

   С прил.

   ISBN 954-26-1309-1 

   ISBN 978-954-26-1309-1 

  

Сист. No: 39666

- 174 -

РД/886.7-93-32/В 15ЦБ II 2707

Вазов, Иван Минчов

   Три разказа за Васил Левски : [Разкази] / Иван Вазов ; Худож. Димитър Келбечев . - София : Пан, 2014 . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - Съдържа : Из кривините, Апостолът в премеждие, Чистият път.

   ISBN 978-954-660-392-0 

  

Сист. No: 39621

- 175 -

РД/820-93(079)/Г 55ЦБ 38916

Глоувър, Дейвид

   Замъкът на лабиринтите : Кн.-игра / Дейвид Глоувър ; Ил. Тим Хътчинсън ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - София : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   

   ISBN 978-954-625-883-0 

  

Сист. No: 39637

- 176 -

РД/820-93(079)/Г 55ЦБ 38917

Глоувър, Дейвид

   Музеят на загадките : Кн.-игра / Дейвид Глоувър ; Ил. Тим Хътчинсън ; Прев. [от англ.] Даниела Захариева Рашкова . - София : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   

   ISBN 978-954-625-884-7 

  

Сист. No: 39639

- 177 -

РД/820-93(079)/Г 55ЦБ 38918

Глоувър, Дейвид

   Загадъчната планета : Кн.-игра / Дейвид Глоувър ; Ил. Тим Хътчинсън ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - София : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   

   ISBN 978-954-625-885-4 

  

Сист. No: 39640

- 178 -

РД/820-93(079)/Г 55ЦБ 38919

Глоувър, Дейвид

   Тайнствената пещера : Кн.-игра / Дейвид Глоувър ; Ил. Тим Хътчинсън ; Прев. [от англ.] Даниела Захариева Рашкова . - София : Фют, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приключения и загадки)

   

   ISBN 978-954-625-882-3 

  

Сист. No: 39641

- 179 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ II 2705

Госини, Рьоне

   Астерикс - Галският герой : [Разказ в карт.] /  Текст Рьоне Госини ; Рис. Албер Юдерзо ; Прев. [от фр.] Венелин Пройков . - София : Артлайн Студиос, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица] Астерикс ; 1)

   На загл. с. : Госини и Юдерзо представят едно приключение на Астерикс.

   ISBN 978-954-2908-56-2 (Atline Studios)

  

Сист. No: 39606

- 180 -

РД/840-93-32/Г 70ЦБ II 2706

Госини, Рьоне

   Златният сърп : [Разказ в карт.] /  Текст Рьоне Госини ; Рис. Албер Юдерзо ; Прев. [от фр.] Венелин Пройков . - София : Артлайн Студиос, 2013 . - 46 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  ([Поредица] Астерикс ; 2)

   На загл. с. : Госини и Юдерзо представят едно приключение на Астерикс.

   ISBN 978-954-2908-75-3 (Atline Studios)

  

Сист. No: 39607

- 181 -

РД/830-93-34/Г 83ЦБ 38807

Грим, Вилхелм и др.

   Пепеляшка : Нем. дет. и семейни приказки / Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Прев. [от нем.] Димитър Стоевски ; [Предг.] Ангел Каралийчев . - София : Пан, 1999 . - 304 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Майстори на приказката ; 4)

   

  

Сист. No: 39524

- 182 -

РД/820(73)-93-91/З-30ЦБ 38954

Замръзналото кралство  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - 1. допеч. . - София : Егмонт България, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-1051-6 

  

Сист. No: 39676

- 183 -

РД/820(73)-93-91/З-44ЦБ 38902

Защо нещата не падат нагоре?  : [Повест-приказка] /  [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22Х23 см . -  ([Поредица] Кътчето за размисли на Пух ; 3)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0487-4 

  

Сист. No: 39624

- 184 -

РД/820(73)-93-91/З-44ЦБ 38901

Защо ръмжи коремчето ми?  : [Повест-приказка] /  [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Боряна Стоянова . - София : Егмонт България, 2013 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22Х23 см . -  ([Поредица] Кътчето за размисли на Пух ; 2)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0471-3 

  

Сист. No: 39623

- 185 -

РД/820(73)-93-91/З-44ЦБ 38903

Защо трябва да вали?  : [Повест-приказка] /  [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22Х23 см . -  ([Поредица] Кътчето за размисли на Пух ; 4)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0486-7 

  

Сист. No: 39625

- 186 -

РД/886.7-93-91/З-69ЦБ 38890

Златарева, Миглена

   Вълшебната флейта : Нем. нар. приказка /  Адапт. Миглена Златарева ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2011] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис. - Имената на адапт. и худож. отбелязани на задната кор.

   ISBN 978-954-431-725-6 

  

Сист. No: 39611

- 187 -

РД/886.7-93-34/З-73ЦБ II 2700

Златина, Галина

   Заровеното съкровище : [Приказка] / Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, [2011] . - [12] с. : с цв. ил. ; 32Х17 см . -  ([Поредица] Случки в "Слънчевата ферма" ; [2])

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-788-1 

  

Сист. No: 39502

- 188 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ 38889

Златина, Галина

   [Шестдесет и две] 62 приказки с мъдрост и поука /  По Езоп и др ; Адапт. Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева ; Ред. Звезден Златарев . - София : Златното пате, 2013 . - 108 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Магията на приказките)

   Други авт. : Лафонтен, И. Крилов, С. Михайловски. - Имената на адапт., ил. и ред. отбелязани в библиогр. каре ; Галина Златина е псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-619-181-024-6 

  

Сист. No: 39610

- 189 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ 38891

Златина, Галина

   Жабокът - цар : [Приказка] /  [По] Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2011] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис. - Имената на адапт. и худож. отбелязани на задната кор. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-710-2 

  

Сист. No: 39612

- 190 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ 38894

Златина, Галина

   Малката млекарка : Басни /  [По] Жан дьо Лафонтен ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2011] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис. - Съдържа : Гарванът и лисицата ; Малката млекарка ; Двете козлета. - Имената на адапт. и худож. отбелязани на задната кор. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-573-3 

  

Сист. No: 39615

- 191 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ 38895

Златина, Галина

   Басни от Езоп /  [По] Езоп ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2009] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис. - Съдържа : Кокошката със златните яйца ; Царят на жабите ; Старият лъв. - Имената на адапт. и худож. отбелязани на задната кор. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-512-2 

  

Сист. No: 39616

- 192 -

РД/886.7-93-91/З-73ЦБ 38896

Златина, Галина

   Огнивото : [Приказка] /  [По] Ханс Кристиан Андерсен ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2012] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис. - Имената на авт., адапт. и худож. отбелязани на задната кор. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-954-431-764-5 

  

Сист. No: 39617

- 193 -

РД/820(73)-93-91/К 22ЦБ 38953

Камбанка и тайната на крилете  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - 1. допеч. . - София : Егмонт България, 2013 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-0830-8 

  

Сист. No: 39675

- 194 -

РД/886.7-93-1/К 77ЦБ 38750

Кокудева, Петя

   Малки Същества : Дет. стихотворения за възрастни / Петя Кокудева ; Худож. Ромина Беневенти ; Ред. Екатерина Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 19Х19 см

   

   ISBN 978-619-186-003-6 

  

Сист. No: 39453

- 195 -

РД/886.7-93-34/К 82ЦБ 38799

Константинов, Константин Илиев

   Приказки за тебе / Константин Константинов ; С предг. от авт.  ; Състав. Цанко Лалев ; Ил. Георги Атанасов, Вадим Лазаркевич . - София : Пан, 2002 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. класика за деца ; 11)

   Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-207-1 

  

Сист. No: 39514

- 196 -

РД/820(73)-93-31/К 93ЦБ 38812

Кулидж, Сюзан

   Кейти на училище : [Роман] / Сюзан Кулидж ; Прев. [от англ.] Антония Радкова ; Ил. Светлана Кисьова . - София : Пан, 1998 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Вечните дет. романи ; 48)

   С. Кулидж е псевд. на Сара Чанси Уолси. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-199-7 

  

Сист. No: 39529

- 197 -

РД/820(73)-93-31/К 93ЦБ 38815

Кулидж, Сюзан

   Какво направи Кейти : [Роман] / Сюзан Кулидж ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева ; Прев. на стиховете Пламен Дойнов ; Ил. Светлана Кисьова . - София : Пан, 1997 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Вечните дет. романи ; 30)

   С. Кулидж е псевд. на Сара Чанси Уолси. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-117-2 

  

Сист. No: 39533

- 198 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 38924

Ленк, Фабиан

   Маската на маите : [Роман] / Фабиан Ленк ; Прев. [от нем.] Десислава Михайлова Лазарова . - [София] : Фют, 2014 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Търсачи на съкровища ; 1)

   

   ISBN 978-954-625-853-3 

  

Сист. No: 39646

- 199 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 38925

Ленк, Фабиан

   Скелет в леда : [Роман] / Фабиан Ленк ; Прев. [от нем.] Александра Станимирова Попова . - [София] : Фют, 2014 . - 168 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Търсачи на съкровища ; 2)

   

   ISBN 978-954-625-900-4 

  

Сист. No: 39647

- 200 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 38929

Ленк, Фабиан

   Детективи с машина на времето : [Роман] : Кн. 1 - / Фабиан Ленк ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2007 - ] . - 20 см . -  (Поредица Детективи с машина на времето ; 17)

   

   Кн. 17. Мнимият крал /  Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2013 . - 159 с. : с ил.

   С Речник с. 152 - 159. - На задната кор. : Кн. 17. Криминална история от Англия.

   ISBN 978-954-625-850-2  (кн. 17)

  

Сист. No: 39651

- 201 -

РД/830-93-31/Л 45ЦБ 38930

Ленк, Фабиан

   Детективи с машина на времето : [Роман] : Кн. 1 - / Фабиан Ленк ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2007 - ] . - 20 см . -  (Поредица Детективи с машина на времето ; 18)

   

   Кн. 18. Смъртоносното багрило /  Прев. [от нем.]  Ирена Патулова . - 2013 . - 159 с. : с ил.

   С Речник с. 151 - 159. - На задната кор. : Кн. 18. Криминална история в Рим през Ренесанса.

   ISBN 978-954-625-851-9  (кн. 18)

  

Сист. No: 39652

- 202 -

РД/839.7-93-31/Л 63ЦБ 38802

Линдгрен, Астрид

   Кати в Италия : [Роман] / Астрид Линдгрен ; Прев. [от швед.] Десислава Лазарова ; Ил. Лабе Вернер . - София : Пан, 2002 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. дет. романи ; 12)

   Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-657-361-2 (еднакъв с ISBN на : Кати в Америка / А. Линдгрен. - С. : Пан, 2002)

  

Сист. No: 39519

- 203 -

АТ/820-93-31/Л 84, ГК/820-93-31/Л 84, ДБ/820-93-31/Л 84, РД/820-93-31/Л 84ЦБ 38937

Лофтинг, Хю

   Пътешествията на Доктор Дулитъл : [Роман] / Хю Лофтинг ; Прев. от англ. Иванка Савова . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 256 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика. Препоръчително четиво за ученика)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-26-0453-Х 

   ISBN 978-954-26-0453-2 

  

Сист. No: 39659

- 204 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 38920

Маккейн, Кели

   Мистерията с кученцето на скалата : [Роман] / Кели Маккейн ; Ил. Кати Джаксън ; Прев. [от англ.] Даниела Захариева Рашкова . - [София] : Фют, 2013 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] SOS Животни в беда)

   

   ISBN 978-954-625-893-9 

  

Сист. No: 39642

- 205 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 38921

Маккейн, Кели

   Случаят с тайнственото пони : [Роман] / Кели Маккейн ; Ил. Кати Джаксън ; Прев. [от англ.] Даниела Захариева Рашкова . - [София] : Фют, 2014 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] SOS Животни в беда)

   

   ISBN 978-954-625-928-8 

  

Сист. No: 39643

- 206 -

РД/820-93-31/М 19ЦБ 38922

Маккейн, Кели

   Котенцата в призрачната къща : [Роман] / Кели Маккейн ; Ил. Кати Джаксън ; Прев. [от англ.] Даниела Захариева Рашкова . - [София] : Фют, 2013 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] SOS Животни в беда)

   

   ISBN 978-954-625-894-6 

  

Сист. No: 39644

- 207 -

РД/820(73)-93-91/М 23ЦБ 38800

Малката русалка Ариел  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Лили Илиева . - 4. допеч. . - София : Егмонт България, 2009 . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт чародейства)

   Пълното име на прев. е Лилия Христова Илиева. - Изд. на Disney's.

   ISBN 978-954-446-235-2 

  

Сист. No: 39517

- 208 -

РД/886.7-93-1/М 31ЦБ 38752

Маринова, Мария Маринова

   Рисунки без лилаво : Стихотворения за деца / Мария Маринова ; Ил. Теодор Чавдаров ; Ред. Виктор Самуилов . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-491-973-3 

  

Сист. No: 39455

- 209 -

Кр/886.7-93-34/М 34, РД/886.7-93-34/М 34ЦБ 38477

Мартин, Мария

   Боб и падащите звезди : [Приказка] / Мария Мартин ; Худож. Ива Груева . - София : Eco Kids, 2013 . - [32] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Поредица Градът на скейтбордовете ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-7133-01-1 (Еко Кидс)

  

Сист. No: 39132

- 210 -

Кр/886.7-93-34/М 34, РД/886.7-93-34/М 34ЦБ 38958

Мартин, Мария

   Как дядо Желе откри пътя на усмивките : [Приказка] / Мария Мартин ; Худож. Ива Груева . - София : Eco Kids, 2014 . - [40] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Поредица Градът на скейтбордовете ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-7133-02-8 (Еко Кидс)

  

Сист. No: 39683

- 211 -

РД/886.7-93-34/М 57ЦБ 38683

Милева, Леда Гео и др.

   Приказки любими в рими / Леда Милева, Любомир Николов ; Ил. Стелияна Донева, Христо Димитров, Георги Марков . - София : СофтПрес, 2013 . - 94 с. : с цв. ил. ; 23Х25 см

   Съдържа : Зайченцето бяло, Белоснежка и Червенорозка, Маша и Мечока, Красавицата и Звяра, Зайовата къщичка, Тримата братя и златната ябълка, Работната Мецана, Косе Босе.

   ISBN 978-619-151-137-2 

  

Сист. No: 39377

- 212 -

АТ/820/899-93-34/М 72, ГК/820/899-93-34/М 72, ДБ/820/899-93-34/М 72, РД/820/899-93-34/М 72ЦБ 38939

Митове за сътворението от цял свят  /  Състав. Младен Цветанов Влашки . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   Библиогр. с.126.

   ISBN 954-26-1279-6 

   ISBN 978-954-26-1279-7 

  

Сист. No: 39661

- 213 -

РД/850-93-31/М 95ЦБ 38906

Мур, Юлисес

   Къщата на огледалата : Трета тетрадка : [Роман] / Юлисес Мур ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2013 . - 216 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1077-6 

  

Сист. No: 39628

- 214 -

РД/850-93-31/М 95ЦБ 38907

Мур, Юлисес

   Островът на маските : Четвърта тетрадка : [Роман] / Юлисес Мур ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2014 . - 295 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1136-0 

  

Сист. No: 39629

- 215 -

РД/839.6-93-31/П 22ЦБ 38908

Пар, Мария

   Вафлено сърце : Роман за деца / Мария Пар ; Худож. Бу Гаустад ; Прев. [от норв.] Калина Димитрова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-17-3 

  

Сист. No: 39630

- 216 -

РД/820(73)-93-31/П 28ЦБ 38912

Патерсън, Джеймс

   Максимум Райд: Ангелският експеримент : [Роман] / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 383 с. ; 21 см . -  ([Поредица Максимум Райд] ; [Кн. 1])

   

   ISBN 978-954-27-1147-6 

  

Сист. No: 39634

- 217 -

РД/820(73)-93-31/П 28ЦБ 38913

Патерсън, Джеймс

   Максимум Райд: Училището свърши завинаги : [Роман] / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 383 с. ; 21 см . -  (Поредица Максимум Райд ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-27-1201-5 

  

Сист. No: 39635

- 218 -

РД/886.7-93-31/Р 13ЦБ I 3760

Раденков, Иван

   Унки пътешества в Космоса : Отново кн. за татковци : [Роман] / Иван Раденков ; Худож. Лили Ламер . - София : Ciela, 2013 . - 184 с. : с ил. ; 18 см + Аудио кн. (CD) . -  (Поредица Кн. за татковци ; 2)

   Съдържа и Песнички и авт. музика от група ТРОЛИТЕ (Ив. Раденков, Д. Желев, А. Велинов, Ц. Цветанов).

   ISBN 978-954-28-1413-9 (Сиела)

  

Сист. No: 39687

- 219 -

РД/820(73)-93-91/Р 37ЦБ 38951

Рапунцел и разбойникът  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - 2. допеч. . - София : Егмонт България, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-0550-5 

  

Сист. No: 39673

- 220 -

РД/830-93(079)/Р 60ЦБ 38926

Рийкхоф, Сибиле

   Тайната на капитан Агли : [Кн.-игра] /  Текст Сибиле Рийкхоф ; Ил. Фолкер Фредрих ; Прев. [от нем.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2013 . - 95 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Страхотните 5 ; 1)

   

   ISBN 978-954-625-877-9 

  

Сист. No: 39648

- 221 -

РД/830-93(079)/Р 60ЦБ 38928

Рийкхоф, Сибиле

   Граф Морой и замъкът на мрака : [Кн.-игра] /  Текст Сибиле Рийкхоф ; Ил. Фолкер Фредрих ; Прев. [от нем.] Жечка Ангелова Караславова . - [София] : Фют, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Страхотните 5 ; 2)

   

   ISBN 978-954-625-876-2 

  

Сист. No: 39650

- 222 -

РД/820(73)-93-91/С 17ЦБ 38949

Самолети  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2013 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-0954-1 

  

Сист. No: 39671

- 223 -

АТ/830(494)-93-31/С 57, ГК/830(494)-93-31/С 57, ДБ/830(494)-93-31/С 57, РД/830(494)-93-31/С 57ЦБ 38936

Спири, Йохана

   Хайди ; Хайди и Клара : [Романи] / Йохана Спири ; Прев. от нем. Емилия Драганова ; Прев. на стиховете Петя Александрова Иванова-Кандиларова . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 256 с. ; 20 см . -  (Сер. Дет.-юнош. класика Златно перо. Препоръчително четиво за ученика)

   

   ISBN 954-26-1174-9 

   ISBN 978-954-26-1174-5 

  

Сист. No: 39658

- 224 -

РД/886.7-93-31/Т 80ЦБ 38841

Траянова, Биляна

   Хариша в подземния град : [Eпизод 5] / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков, Валери Белчински, Биляна Траянова ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - [София] : Арт Уинар, 2013 . - 67 с. : цв. ил. ; 25Х22 см . -  (Поредица Хариша ; [Кн.] 5)

   От създателите на поредицата за пътешествия "Без багаж" по БНТ.

   ISBN 978-619-7032-07-9 (art winner)

  

Сист. No: 39559

- 225 -

РД/820(73)-93-91/Ф 35ЦБ 38915

Фелдман, Тиа

   Портрет на приятел : [Повест-приказка] / Тиа Фелдман ; [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приказки за приятелството от Голямата гора ; 1)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0937-4 

  

Сист. No: 39638

- 226 -

РД/820(73)-93-91/Ф 35ЦБ 38946

Фелдман, Тиа

   Най-добри приятели : [Повест-приказка] / Тиа Фелдман ; [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приказки за приятелството от Голямата гора ; 3)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0857-5 

  

Сист. No: 39668

- 227 -

РД/820(73)-93-91/Х 25ЦБ 38923

Хапка, Катрин

   Скачай с мен! : [Повест-приказка] / Катрин Хапка ; [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приказки за приятелството от Голямата гора ; 2)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0861-2 

  

Сист. No: 39645

- 228 -

РД/820(73)-93-91/Х 25ЦБ 38947

Хапка, Катрин

   Криеница с Пух : [Повест-приказка] / Катрин Хапка ; [Адапт. по] А. А. Милн, Ърнст Шепард ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Приказки за приятелството от Голямата гора ; 4)

   Изд. на Disney - Мечо Пух.

   ISBN 978-954-27-0859-9 

  

Сист. No: 39669

- 229 -

РД/886.7-93-34/Я 54ЦБ 38888

Янева, Калина

   Приключенията на мечето Терлилик : Истории от Старата гора /  Написа Калина Янева ; Нарис. от Силвия Калоянова, Красимира Милева, Десислава Ганева . - [София] : Ciela, [2013] . - 35 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки от старата гора ; Кн. 1)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-28-1424-5 (Сиела)

  

Сист. No: 39609

Отраслева литература за деца и юноши

- 230 -

РД/087.5:938/Д 44ЦБ 38911

Деревенски, Борис Георгиевич

   Древна Гърция /  Текст Б. Г. Деревенски ; Ил. П. Л. Журавльов ; Прев. [от рус.] Д. Димчева . - София : Златното пате, 2012 . - 80 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света : В помощ на ученика)

   Авт. отбелязан в библиогр. каре. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-431-780-5 

  

Сист. No: 39633

- 231 -

РД/087.5:932/Д 44ЦБ 38914

Деревенски, Борис Георгиевич

   Древен Египет /  Текст Б. Г. Деревенски ; Ил. Ф. Ф. Аминов ; Прев. [от рус.] М. Златарева . - София : Златното пате, 2013 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Опознай света : В помощ на ученика)

   Авт. отбелязан в библиогр. каре. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-431-779-9 

  

Сист. No: 39636

- 232 -

РД/087.5:949.72/К 36ЦБ II 2702

Караславова, Радостина Иванова

   Детска илюстрована история на България /  Текст Радостина Караславова ; Ил. Виктор Паунов . - 6. изд. . - София : Земя, 2001 . - 116 с. : с цв. ил. ; 28 см

   На загл. и предзагл. с. изд. означено Европреса - Изд. Земя.

   ISBN 954-8345-39-0 

  

Сист. No: 39505

- 233 -

РД/087.5:72/К 87ЦБ 38905

Коуп, Роберт

   Знаменити сгради / Робърт Коуп ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Алекс Кидс, [2011] . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица TopReaders. Ниво 3 - Чета сам(а) : Наука)

   Съдържа и Тест, Речник и Индекс.

   ISBN 954-656-206-8 [Алекс Софт]

   ISBN 978-954-656-206-7 [Алекс Софт]

  

Сист. No: 39627

- 234 -

РД/087.5:551.1/К 87ЦБ 38909

Коуп, Роберт

   Вулкани / Робърт Коуп ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Алекс Кидс, [2011] . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица TopReaders. Ниво 4 - Чета с лекота : Земята)

   Съдържа и Тест, Речник и Индекс.

   ISBN 954-656-209-2 [Алекс Софт]

   ISBN 978-954-656-209-8 [Алекс Софт]

  

Сист. No: 39631

- 235 -

РД/087.5:523/К 87ЦБ 38910

Коуп, Роберт

   Слънчевата система / Робърт Коуп ; [Прев. от англ.]  . - [София] : Алекс Кидс, [2012] . - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица TopReaders. Ниво 3 - Чета сам(а) : Земя)

   Съдържа и Тест, Речник и Индекс.

   ISBN 954-656-219-Х [Алекс Софт]

   ISBN 978-954-656-219-7 [Алекс Софт]

  

Сист. No: 39632

- 236 -

РД/087.5:551.46/О-50ЦБ 38900

Оливър, Клеър

   Океаните / Клеър Оливър ; Прев. [от англ.] и науч. ред. Златозар Боев . - [София] : Фют, [2013] . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица 100 интересни неща за...)

   С Азб. показалец и Речник.

   ISBN 978-954-625-888-5 

  

Сист. No: 39622

- 237 -

РД/087.5:597.1/.5/П 22ЦБ 38899

Паркър, Стив

   Акулите / Стив Паркър ; Прев. [от англ.] и науч. ред. Златозар Боев . - [София] : Фют, [2013] . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица 100 интересни неща за...)

   С Азб. показалец и Речник.

   ISBN 978-954-625-854-0 

  

Сист. No: 39620

- 238 -

РД/087.5:599.5/П 22ЦБ 38904

Паркър, Стив

   Делфините и китовете / Стив Паркър ; Прев. [от англ.] и науч. ред. Златозар Боев . - [София] : Фют, [2013] . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица 100 интересни неща за...)

   С Азб. показалец и Речник.

   ISBN 978-954-625-879-3 

  

Сист. No: 39626

- 239 -

РД/087.5:001/П 97ЦБ I 3758

Първи стъпки в науката  : Синя книга : [Енциклопедия] /  Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2008] . - 240 с. раздр. паг. : с цв. ил. ; 17Х17 см . -  (Поредица Първи стъпки в науката)

   Съдържа : Какво има в тялото ни? / С. Тахта ; Ил. А. Робинсън, Т. Гоф, Г. Смит ; Защо се хранят хората? / С. Тахта ; Ил. А. Робинсън, Т. Гоф, Г. Смит ; Откъде идват бебетата? / С. Тахта ; Ил. А. Робинсън, Т. Гоф, Г. Смит ; Защо растат цветята? / С. Мейс ; Ил. Бр. Едуърдс, М. Прингъл ; Какво има под земята? / С. Мейс ; Ил. М. Прингъл, Бр. Едуърдс, Дж. Скори ; Как разговарят животните? / С. Мейс ; Ил. А. Харгрийвс, Ф. Худ, К. Кинг ; Защо нощта е тъмна? / С. Тахта ; Ил. Г. Смит, Дж. Макевън, Бр. Едуърдс ; От какво е направена земята? / С. Мейс ; Ил. Ст. Тротър, Кр. Шийлдс ; Какво има в морето? / С. Тахта ; Ил. Ст. Тротър ; Как се движат автомобилите? / С. Мейс ; Ил. Ст. Тротър ; С тематични кръстословици след 7, 8 и 9 гл. - Прев. е известна като Екатерина Иванова.

   ISBN 978-954-625-461-0 (твърди кор.)

  

Сист. No: 39516

- 240 -

РД/087.5:930.85/С 37ЦБ 38887

Симон, Филип и др.

   Чудесата на света : Ил. енциклопедия /  Текст Филип Симон, Мари-Лор Буе ; Ил. М. Капоне ; Състав. Емили Бомон ; Прев. [от фр.] Борис Христов . - [София] : Пан, 2013 . - 125 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Е. Бомон - псевд. на Janine Boudineau. - Др. ил. : М. Фавили, Дж. Сбраги, Ч. Скути, Ф. Венсан. - С речник.

   ISBN 978-954-660-243-5 

  

Сист. No: 39608

- 241 -

РД/087.5:611/У 67ЦБ II 2701

Уокър, Ричард

   Човешкото тяло / Ричард Уокър ; Предг. Нанси Ротуел ; Прев. [от англ.] Михаела Михайлова и др . - София : Прес, 2007 . - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Библ. Знание ; 20)

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с. на лат. - Др. прев. : Ц. Пулева, М. Василева, В. Нинов, П. Чухов ; Пълното име на първата прев. е Михаела Михайлова Димитрова, а на М. Василева - Мария Василева Латева. - Съдържа и Речник ; Азб. показалец с. 62 - 63.

   ISBN 978-954-308-176-9 

  

Сист. No: 39504

География

- 242 -

АЦ/917.3/A 47, РД/917.3/A 47ЦБ II 2698

USA (The United States of America)

   USA (The United States of America) : The 50 States : [Folder with maps] /  Ill.  . - S. l. : Embassy of The United States of America, [2013] . - 4 p. folded : colorful ; 33Х23 cm (еxpanded 64Х84 сm)

   Contain : The 50 States ; Facts & Figures ; Landmarks & Industry ; Note : Alaska and Hawaii are not to scale. - (Папката съдържа : 3 л. к. сгънати : мнцв. и 1 л. сгънат ключ : мнцв. с локации и статист. данни за обл. и градове, адм. центрове, нац. и щатски столици, природни, геогр. обекти, икономика, промишленост, селско стопанство... Преглед на населението по региони и контури на сложната система от магистрали.)

  

Сист. No: 39473

История

- 243 -

АТ/973/А 44, ДБ/973/А 44, Ло/973/А 44, МС/973/А 44, РВ/973/А 44, РД/973/А 44, Ч1/973/А 44ЦБ 38797

Аксълрод, Алън

   [Хиляда и едно] 1001 събития, които създадоха Америка / Алън Аксълрод ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Дана Иванова . - София : Стигмати, 2013 . - 192 с. ; 22Х22 см . -  (Поредица Зубър)

   

   ISBN 978-954-336-148-9 

  

Сист. No: 39513

- 244 -

РВ/949.72.041/М 32ЦБ 38804

Димов, Недялко и др.

   Нестор Марков : От Криво поле до Париж / Недялко Димов, Тянко Вълчинов ; Състав. Недялко Димов . - 2. изд. . - Хасково : [Изд. авт.], 2013 (Хасково : печ. Полиграфюг) . - 288 с. : с ил., факс. ; 20 см

   С рез. на бълг., фр., англ. - Библиогр. под линия и с. 218.

  

Сист. No: 39521

- 245 -

РВ/949.72(092)/Д 85ЦБ 38943

Драганов, Боян

   Зад завесата на големите скандали 3 / Боян Драганов ; Ред. Руси Русев, Велислава Донева ; Хроники от Русчук / Боян Драганов ; Ред. Велислава Донева . - [Русе] : Ахат, 2013 . - I - XXX, 1 - 297, 1 - 97 с. : със снимки, факс. ; 24 см

   Съдържа и Кн. в кн. : Из московския живот на Петко Каравелов ; Глосове / Е. Евтимов ; Думи на ред. д-р В. Донева ; Съдържание на Т. 1 и 2 ; За авт. ; 290 уникални и редки фотогр. и ретро реклами.

   ISBN 978-954-9664-21-8 

  

Сист. No: 39665

- 246 -

РВ/949.72.052.2/И 82, Ч1/949.72.052.2/И 82ЦБ 38977

Йончев, Димитър Александров

   Апостолът ни завеща... / Димитър Ал. Йончев . - София : Дирум - Д. А. Й., 2011 . - 400 с. : с к. ; 24 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92810-1-9 

  

Сист. No: 39705

- 247 -

ДБ/973/К 89, Ло/973/К 89, РД/973/К 89ЦБ 38775

Кратка история на Америка  /  Прераб. и осъвр. изд. Алонзо Л. Хамби ; Прев. от англ. Иванка Томова ; Ред. Огняна Иванова . - Б. м. : Бюро за междунар. информ. прогр. към Държ. департамент на САЩ, 2001, '11 . - 376 с. : със снимки, к. ; 21 см

   Съдържа и История в снимки ; С азб. показалец. - Препоръчителна библиогр. с. 364 - 366.

  

Сист. No: 39486

- 248 -

Ч1/949.72.052.3/М 70ЦБ 38967

Митев, Трендафил Атанасов

   Македоно-българският централен комитет в САЩ 1918 - 1919 / Трендафил Митев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992 . - 338 с. ; 20 см

   Рез. на англ. и рус. ; Библиогр. и бел. след отд. гл.

  

Сист. No: 39693

- 249 -

ДБ/908(497.2)/М 97, МС/908(497.2)/М 97, РВ/908(497.2)/М 97, Ч1/908(497.2)/М 97ЦБ 38753

Мъглиж и мъглижани през ХХ век  / Ангел Костадинов Христов и др ; Предг. Мими Христова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 312 с. : със снимки, табл., факс., 8 л. : цв. ил. ; 22 см

   Други авт. : Г. Готев, Д. Азманов, М. Костова-Лолова, М. Герганова-Христова, М. Инджов, Н. Стрешкова, Н. Вапирев, П. Павлова, Р. Топоркова, С. Йовчев. - В кн. е поместено стихотворение от Т. Клисуров. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-07-3609-9 

  

Сист. No: 39458

- 250 -

Ч1/949.72.04/Н 61ЦБ 38965

Несторова, Татяна Христова

   Американски мисионери сред българите 1858 - 1912 / Татяна Несторова ; Прев. от англ. Велислава Димитрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991 . - 123 с. : с табл., 8 л. : портр. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 39691

- 251 -

Ч1/949.72.03/С 75ЦБ 38970

Степанов, Цветелин Йорданов

   Власт и авторитет в ранносредновековна България : VII - ср. IX в. : [Моногр.] / Цветелин Степанов ; Предг. от авт.  . - София : Агато, 1999 . - 206 с. : с ил. ; 23 см . -  (Поредица История и култура)

   Рез. на англ. - Библиогр. с.177 - 202 и след отд. гл.

   ISBN 954-8761-43-2 

  

Сист. No: 39696

- 252 -

Ч1/904(497.2)/Т 76ЦБ II 2708

Тотев, Тотю Косев

   Дворцовият манастир в Преслав / Тотю Тотев ; Фотогр. Марк Маркарян, Нъшан Карагьозян . - Шумен : Антос, 1998 . - 139 с. : с ил., 29 л. : ил., 1 л. сгънат : сх. ; 29 см . -  (Поредица Култ.-ист. наследство на Североизточна България)

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 110 - 112 ; Рез. на рус., англ.

   ISBN 954-8901-29-3 

  

Сист. No: 39679

Краезнание - отраслева литература

- 253 -

Кр/К949.72.043/С 98, РВ/К949.72.043/С 98ЦБ 38734

Кънев, Нейчо Маринов

   Процесът срещу Сюлейман паша : Воен. сб., година 21-ва, Т. СХХV, N 1 (с. 308 - 352) : Боевете за Шипченския проход по док. на тур. воен. съд / Нейчо Кънев ; С предг. от авт.  ; Прев. на англ. Мариана Стоилова ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 96 с. : със снимки ; 20 см

   С бел. под линия и с. 79 - 84 ; С рез. на бълг. и англ. - Библиогр. с. 14 - 15 ; Кн. и публ. с участието на Н. Кънев с. 94 - 95.

   ISBN 978-954-345-064-9 

  

Сист. No: 39435

- 254 -

ДБ/К782.1.071.2/М 90, Кр/К782.1.071.2/М 90, РВ/К782.1.071.2/М 90ЦБ 38541

Лечева, Румяна Георгиева

   Истинската история на Христина Морфова : [Биогр.] / Румяна Лечева . - София : Ciela, 2013 . - 488 с., 8 л. : цв. снимки, факсим. ; 20 см . -  ([Сер.] Historia incognita)

   Съдържа и Животът на Хр. Морфова в дати ; Песента на душата : Съкровен житиепис за съдбата на Хр. Морфова / И. Матев. - Библиогр. с. 483 - 486.

   ISBN 978-954-28-1403-0 (Сиела)

  

Сист. No: 39209

- 255 -

РВ/К159.961/Н 75ЦБ 38478

Николова, Йорданка

   Съкровищата на тракийските царе : Из дневника на Ченелинг : Кн. 1 - / Йорданка Николова . - Ст. Загора . - 20 см

   

   Кн. 4. Преходът започна /  С предисл. от авт.   . - 2008 . - 215 с.

   

  

Сист. No: 39133

Краезнание - художествена литература

- 256 -

Кр/К886.7-7/Г 22ЦБ 38627

Ганчев, Иван

   Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки / Иван Ганчев ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2011 . - 113 с. ; 21 см

   Съдържа : Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки / Иван Ганчев ; Предг. Евтим Кънчев. - Ст. Загора, 1994 ; Средата, в която се роди хуморът на Алипи Матеев / Любомир Илиев. - София, 1997.

   ISBN 978-954-680-750-2 

  

Сист. No: 39308

- 257 -

Кр/К886.7-1/Д 77, РВ/К886.7-1/Д 77ЦБ 38544

Донева, Мария

   Шепа лъскави череши : Стихотворения / Мария Донева . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-983-2 

  

Сист. No: 39212


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 136 197 
Абаджиева, Красимира Светославова 136 197 
Аврамова, Ваня 2 
Адлър, Елизабет 45 46 
Азманов, Добри Минчев 249 
Аксълрод, Алън 243 
Акунин, Борис 96 
Александрова, Петя 172 
Алексеева, Марина Анатолиевна 94 
Алтънйелеклиоглу, Демет 47 
Аминов, Ф. Ф. 231 
Амлен, Мишел 48 
Ангелов, Георги 51 
Ангелов, Георги Николаев 51 
Ангелов, Петьо 22 
Ангелов, Петьо Димитров 22 
Ангелова, Керана 141 
Ангелова, Керана Вълчева 141 
Андерсен, Ханс Кристиан 192 
Андрюс, Анди 49 
Арапиду, Наташа 25 
Арчър, Джефри 50 
Асенова, Ася 2 
Асенова, Ася Любенова 2 
Атанасов, Георги 195 
Атанасов, Георги Петров 195 
Атанасова, Красимира 24 
Баджева, Мира 163 
Баева, Антоанета 142 
Баева, Антоанета Георгиева 142 
Баева, Надя 93 125 
Бегбеде, Фредерик 51 
Белковски, Станислав 18 
Белковски, Станислав Александрович 18 
Белфърт, Джордан 52 
Белчева, Мара 143 
Белчева, Мара Иванова 143 
Белчински, Валери 224 
Белчински, Валери-Михаил 224 
Беневенти, Ромина 194 
Бийти, Шърли Маклейн 93 
Бласко Ибанес, В. 53 
Бласко Ибанес, Висенте 53 
Бодаков, Марин 144 
Бодаков, Марин Христов 144 
Боев, Златозар 236 237 238 
Боев, Златозар Николаев 236 237 238 
Божанов, Димитър 145 
Божанова, Ивайла 72 
Божанова, Ивайла Русева 72 
Божилов, Венцислав 50 80 113 
Божилов, Венцислав Божидаров 50 80 113 
Божилова, Ванина 173 
Божилова, Ванина Иванова 173 
Бомон, Емили 240 
Боринова, Милена 31 
Борисова, Марчела 2 
Боровиц, Анди 19 
Боянова, Вержиния 14 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 181 189 
Бредфорд, Барбара Тейлър 54 
Бризу-Пелен, Евлин 55 
Буе, Мари-Лор 240 
Букай, Хорхе 9 
Бушков, Александър 56 
Бушков, Александър Александрович 56 
Бърд, Джесика 125 
Бъчваров, Крум 68 
Бъчваров, Крум Ернстов 68 
Бъчваров, Петър Петров 156 
Бъчваров, Ути 156 
Вазов, Иван 174 
Вазов, Иван Минчов 174 
Вапирев, Николай Емилов 249 
Василева, Мария 241 
Василева, Христианна 10 
Василева, Христианна Василева 10 
Велинов, Александър 218 
Величков, Стефан 102 
Венков, Венцеслав 52 
Венков, Венцислав Константинов 52 
Верих, Людмила 20 
Верих, Людмила Владимирова 20 
Верих-Шомова, Людмила Владимирова 20 
Вернер, Лабе 202 
Влашки, Младен Цветанов 212 
Вълчинов, Тянко 244 
Върлаков, Стефан 18 
Върлаков, Стефан Василев 18 
Габровска, Дори 58 
Габровска, Дори Генадиева 58 
Ганева, Десислава 229 
Ганева, Зорница 32 
Ганева, Зорница Радева 32 
Ганчев, Иван 256 
Гарсия, Ками 57 
Гаруд, Джули 58 
Гаустад, Бу 215 
Гелев, Сотир 37 
Генов, Румен 4 
Генов, Румен Луизов 4 
Генчев, Николай 34 
Генчева, Цветана 87 117 120 
Генчева, Цветана Тодорова 87 117 120 
Георгиев, Асен 90 
Георгиев, Асен Георгиев 90 
Георгиев, Галин 186 187 188 189 190 191 192 
Георгиев, Галин Георгиев 188 
Георгиев, Галин Николаев 186 187 189 190 191 192 
Георгиев, Иван Николов 146 
Георгиев, Лъчезар 33 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 33 
Георгиев, Светлозар 41 
Георгиева, Елена 3 
Герганова-Христова, Мими Стоянова 249 
Герджикова, Ина 147 
Герджикова, Ина Любомирова 147 
Германов, Владимир 59 82 84 
Германов, Владимир Милчев 59 82 84 
Гладуел, Малкълм 20 
Глик, Нейтън 23 
Глоувър, Дейвид 175 176 177 178 
Голдсмит, Оливия 59 
Госини, Рьоне 179 180 
Господинов, Георги 66 
Готев, Горан Георгиев 249 
Гоф, Тони 239 
Грашкина-Минчева, Ваня 1 3 6 
Грашкина-Минчева, Ваня Ангелова 1 3 6 
Грегъри, Филипа 60 
Грийн, Джон 61 62 
Грим, Вилхелм 181 189 
Грим, Якоб 181 189 
Гришам, Джон 63 64 
Груева, Ива 209 210 
Груева, Ива Илкова 209 210 
Груева, Надежда 1 
Груева, Надежда Петракиева 1 
Гуторанов, Веселин 15 
Гуторанов, Веселин Георгиев 15 
Гьошев, Александър Василев 156 
Гюдженов, Илия 17 
Гюлбрансен, Трюгве 65 
Гюнтекин, Решат Нури 101 
Дворянова, Емилия 148 
Дворянова, Емилия Валтер 148 
Дебеляк, Алеш 66 
Делински, Барбара 67 
Делирадев, Борис 20 
Демил, Нелсън 68 
Демирев, Нестор Марков 244 
Демирева, Мария 114 
Демирева, Мария Петрова 114 
Деревенски, Б. Г. 230 231 
Деревенски, Борис Георгиевич 230 231 
Дечева, Гергана 61 
Джаксън, Кати 204 205 206 
Дийн, А. М. 69 
Димитров, Владимир 17 
Димитров, Илко 144 
Димитров, Илко Димитров 144 
Димитров, Христо 211 
Димитрова, Велислава 250 
Димитрова, Велислава Вълчева 250 
Димитрова, Калина 215 
Димов, Недялко 244 
Димов, Янко 157 
Димова, Теодора 149 
Димова, Теодора Димитрова 149 
Димова-Бренстрьом, Неда 65 
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева 65 
Димчева, Д. 230 
Динеков, Петър 152 
Динеков, Петър Николов 152 
Дограмаджян, Маргарита 106 107 108 109 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 106 107 108 109 
Дойков, Васил 34 
Дойков, Васил Георгиев 34 
Дойнов, Пламен 197 
Дойнов, Пламен Иванов 197 
Донев, Димитър 157 
Донев, Димитър Ангелов 157 
Донев, Иван Ганчев 256 
Донева, Велислава 245 
Донева, Мария 257 
Донева, Стелияна 211 
Дончева, Анета 3 
Дончева, Анета Дончева 3 
Дончева-Стаматова, Антоанета 118 132 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 118 132 
Драганов, Боян 245 
Драганова, Емилия 223 
Драганова, Емилия Владимирова 223 
Драшков, Петър 122 
Дю Брул, Джак 90 
Евтимов, Деян Илиев 252 
Егорова, К. С. 36 
Егорова, Ксения Сергеевна 36 
Едуърдс, Брин 239 
Езоп 188 191 
Елис, Уолтър 70 
Елмазов, Емил 35 
Елмазов, Емил Генчев 35 
Енаке, Смаранда 25 
Желев, Димитър 218 
Желева, Силвия 46 133 
Желева, Силвия Вангелова 46 133 
Журавльов, П. Л. 230 
Загорчев, Марин 89 
Загорчев, Марин Иванов 89 
Зарев, Владимир 150 151 
Зарев, Владимир Пантелеев 150 151 
Зарков, Владимир 111 
Зарков, Владимир Владимиров 111 
Захариева, Райна 4 
Захариева, Райна Сергеева 4 
Захариева-Цанкова, Зоя 98 
Златанова, Росица 124 
Златарев, Звезден 188 
Златарева, Галина Йорданова 187 188 189 190 191 192 
Златарева, М. 231 
Златарева, Миглена 186 231 
Златина, Галина 187 188 189 190 191 192 
Златков, Кирил 144 
Зографова, Катя 141 
Зографова, Катя Цветанова 141 
Зографова-Кузманова, Катя 141 
Иванова, Дана 243 
Иванова, Екатерина 239 
Иванова, Огняна 247 
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 172 223 
Игнатова, Красимира 1 
Игнатова, Теодора 126 
Игнатовски, Калоян 66 81 
Игнатовски, Калоян Първанов 66 81 
Илиева, Лили 207 
Илиева, Лилия Христова 207 
Инджов, Митко Чернев 249 
Йовков, Йордан 152 
Йовков, Йордан Стефанов 152 
Йовчев, Смил Руев 249 
Йончев, Димитър Ал. 246 
Йончев, Димитър Александров 246 
Йосифова, Екатерина 194 
Йосифова, Екатерина Петрова 194 
Йотов, Стилиян 27 
Йотов, Стилиян Йотов 27 
Калоянова, Силвия 229 
Калоянова, Силвия Добринова 229 
Камбарев, Кирил 153 
Каменова, Габриела 4 
Капитанова, Мария 6 
Капоне, М. 240 
Карабелова, Магда 44 
Карагьозян, Нъшан 252 
Каралийчев, Ангел 181 
Караславова, Жечка Ангелова 220 221 
Караславова, Радостина 232 
Караславова, Радостина Иванова 232 
Карастойчева, Емилия 119 
Карастойчева, Емилия Станимирова 119 
Карачанова, Стоянка Христова 105 
Каултър, Катрин 71 
Качева, Анюта 81 
Качева, Анюта Бойкова 81 
Качо, Юдит 25 
Келбечев, Димитър 174 
Кинг, Колинг 239 
Кисьова, Светлана 196 197 
Кисьова, Светлана Иванова 196 197 
Китипова, Мариана 9 
Китипова, Мариана Георгиева 9 
Китипова-Пеловска, Мариана Георгиева 9 
Кларк, Мери Хигинс 72 
Клас, Дейвид 73 
Клейпас, Лайза 74 
Клисуров, Таньо 249 
Клисуров, Таньо Стоянов 249 
Князева, Светлана 186 187 188 189 190 191 192 
Князева, Светлана Ангелова 186 187 188 189 190 191 192 
Кодинова, Елена 78 
Кодинова, Елена Любенова 78 
Кокудева, Петя 194 
Колев, Деян 25 
Колев, Деян Димитров 25 
Колева, Николина 14 
Колинс, Джаки 75 
Колинс, Сюзан 76 77 
Константинов, Алеко 154 
Константинов, Алеко Иваницов 154 
Константинов, Константин 195 
Константинов, Константин Илиев 195 
Конъли, Майкъл 78 
Корисян, Варта Торком 11 12 
Корисян, Вартануш Торком 11 12 
Коробко, Денис 96 
Костова-Лолова, Марийка Щерева 249 
Коуп, Роберт 233 234 235 
Коуп, Робърт 233 234 235 
Кочев, Николай Цвятков 16 
Крайтън, Майкъл 79 
Крауч, Блейк 80 
Крилов, Иван 188 
Кристенсен, Ларш Собю 81 
Кристи, Агата 82 83 84 85 
Крумова, Люсиена 143 
Крумова, Теодора Сивкова 25 
Кръстев, Велин 5 
Кръстев, Кръстю 169 
Кръстева, Стефка 5 
Кръстева, Стефка Любомирова 5 
Куик, Аманда 86 
Кулидж, Сюзан 196 197 
Куна, Мишел 87 
Кунерт, Алмут 200 201 
Кунц, Дийн 88 89 
Кунц, Дийн Р. 88 89 
Кутева, Диана 121 
Кутева, Диана Янакиева 121 
Кънев, Нейчо 253 
Кънев, Нейчо Маринов 253 
Къслър, Клайв 90 
Кюркчиева, Диана 29 
Кюркчиева, Диана Петрова 29 
Лазаркевич, Вадим 195 
Лазаркевич, Вадим Вадимов 195 
Лазаров, Александър 24 
Лазаров, Георги 24 
Лазаров, Георги Игнатов 24 
Лазарова, Десислава 202 
Лазарова, Десислава Михайлова 198 202 
Лазарова, Калина 39 
Лазарова, Калина Иванова 39 
Лазарова-Карачанова, Стоянка 105 
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова 105 
Лалев, Цанко 195 
Лалев, Цанко Дулев 195 
Лаловски, Стоян 13 
Ламер, Лили 218 
Ламер, Лиляна Калнакова 218 
Лаптев, Веселин 19 134 
Лаптев, Веселин Иванов 19 134 
Латева, Екатерина 239 
Латева, Екатерина Иванова 239 
Лафонтен 188 
Лафонтен, Жан дьо 190 
Левчев, Владимир 168 
Левчев, Владимир Любомиров 168 
Ледуидж, Майкъл 105 
Лекарска, Светла 100 
Ленг, Джон 79 
Ленк, Фабиан 198 199 200 201 
Лечева, Румяна 254 
Лечева, Румяна Георгиева 254 
Лиланд, Чарлс Годфри 10 
Лилова, Румяна 146 
Линдгрен, Астрид 202 
Лоуел, Елизабет 91 
Лофтинг, Хю 203 
Лукин, Евгений 92 
Лукин, Евгений Юриевич 92 
Лулис, Константинос Н. 30 
Любенова, Надежда 21 
Люцканов, Николай 167 
Макариева, Анета 54 
Макариева-Лесева, Анета 54 
Макевън, Джоузеф 239 
Маккейн, Кели 204 205 206 
Маклеин, Шърли 93 
Маклейн, Шърли 93 
Манушева, Ирина Борисова 175 177 
Маринина, Александра 94 
Маринов, Александър 62 216 217 
Маринов, Александър Валентинов 62 
Маринов, Александър Георгиев 216 217 
Маринова, Евгения 13 
Маринова, Мария 208 
Маринова, Мария Маринова 208 
Маркарян, Марк 252 
Марков, Георги 211 
Марков, Дянко 21 
Марков, Нестор 244 
Маркова, Румяна 104 
Маркова, Румяна Димитрова 104 
Мартин, Мария 209 210 
Матев, Иван 254 
Мейс, Сюзън 239 
Меонлина 11 12 
Мешулам, Рафаел 32 
Микеланджело 95 
Микеланджело Буонароти 95 
Миланов, Владислав 42 
Миланов, Владислав Огнянов 42 
Миланова, Йолина 75 
Миланова, Милена 6 
Милева, Красимира 229 
Милева, Леда 211 
Милева, Леда Гео 211 
Милева, Мая 20 
Милн, А. А. 183 184 185 225 226 227 228 
Милн, Алън А. 183 184 185 225 226 227 228 
Миндов, Борис 83 
Миндов, Борис Иванов 83 
Миндова, Людмила 66 
Минчев, Емил 70 97 
Минчев, Емил Георгиев 70 97 
Минчева, Паулина 129 
Минчева, Паулина Стойчева 129 
Мирчев, Иван 17 
Митев, Трендафил 248 
Митев, Трендафил Атанасов 248 
Митев, Трифон 253 
Митев, Трифон Димитров 253 
Миткова, Павлина 39 
Миткова, Павлина Николова 39 
Михайлов, Валентин 40 
Михайлова, Михаела 241 
Михайлова, Надя 155 
Михайлова-Сталянова, Надежда 42 
Михайлова-Сталянова, Надежда Иванова 42 
Михайловски, Стоян 188 
Мичева, Паулина 57 
Мичева, Паулина Стойчева 57 
Модева-Нанкова, Мариела Тодорова 2 
Му, Глория 96 
Мур, Джордж 97 
Мур, Джордж Огъстъс 97 
Мур, Юлисес 213 214 
Мюсо, Гийом 98 
Найденова, Маргарита 85 
Нанкова, Мариела 2 
Нанкова, Мариела Тодорова 2 
Нейкова, Радостина 172 
Несторова, Маргарита 135 
Несторова, Татяна 250 
Несторова, Татяна Христова 250 
Нийли, Милдред Сола 22 
Николов, Иван 162 
Николов, Иванко 157 
Николов, Любомир 211 
Николов, Любомир Славов 211 
Николова, Августина 71 
Николова, Ива 56 
Николова, Ива Николова 56 
Николова, Ирина 239 
Николова, Йорданка 255 
Нинов, Владислав 241 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 119 
Нишков, Александър 224 
Нозиер, Жан-Пол 99 
Нотомб, Амели 100 
Нури, Решат 101 
О'Конъл, Джек 102 
Овчаров, Николай 156 
Овчаров, Николай Димитров 156 
Оливър, Клеър 236 
Павлова, Петкана Тотева 249 
Пампоров, Алексей Владимиров 25 
Памук, Орхан 103 
Панева, Мария 79 
Панкол, Катрин 104 
Панчева, Цветанка 1 
Папа Жан 146 
Папазова, Красимира 1 3 
Пар, Мария 215 
Парижкова, Любомира 2 
Парижкова, Любомира Петрова 2 
Паркър, Стив 237 238 
Паскалева, Златка 49 
Паскалева, Златка Паскалева 49 
Патерсън, Джеймс 105 216 217 
Патулова, Ирена 200 201 
Патулова, Ирена Стоянова 200 201 
Паунов, Виктор 232 
Паунов, Виктор Вертер 232 
Пейвър, Мишел 106 107 108 109 
Пейков, Манол 20 
Пенкова, Соня 5 
Петков, Петко 73 
Петре, Петер 39 
Петров, Драгомир 95 
Петрова, Здравка 94 
Петрова, Здравка Станчева 94 
Петрова, Надежда Любенова 21 
Пешев, Димо 8 
Пинтър, Харолд 110 
Попова, Александра Станимирова 199 
Попова, Анна 3 
Портър, Уилям Сидни 137 
Пратчет, Тери 111 
Прингъл, Майк 239 
Принц Папа Жан 146 
Пройков, Венелин 179 180 
Пройков, Венелин Йовков 179 180 
Пул, Сара 112 
Пулева, Цветелина Валентинова 241 
Раденков, Иван 218 
Радкова, Антония 196 
Райкова, Деница 60 76 77 
Райкова, Диана 74 
Райкова, Диана Христова 74 
Райли, Матю 113 
Райчев, Владимир 92 
Райчев, Владимир Венцелов 92 
Ралчев, Георги 157 
Ралчев, Георги Любенов 157 
Ралчевски, Мартин 158 
Ралчевски, Мартин Атанасов 158 
Рашкова, Даниела Захариева 176 178 204 205 206 
Рашкова, Нина 86 
Рашкова, Нина Николаева 86 
Резун, Виктор Богданович 26 
Рийкхоф, Сибиле 220 221 
Рич, Роберта 114 
Робинсън, Андрю 239 
Робъртс, Нора 115 
Розова, Надежда 64 
Розова, Надежда Иванова 64 
Ротуел, Нанси 241 
Руева, Нина 115 
Руева, Нина Стоянова 115 
Руменов, Румен 53 
Русев, Руси 245 
Русев, Руси Стоянов 245 
Русинов, Валерий 127 128 
Русинов, Валерий Любенов 127 128 
Русов, Александър 116 
Савова, Иванка 203 
Савова, Иванка Савова 203 
Самуилов, Виктор 208 
Самуилов, Виктор Исак 208 
Самуилова, Ивинела 159 
Самуилова, Ивинела Вескова 159 
Самуилова, Розия 103 
Сасердоти, Даниела 117 
Сейгън, Карл 31 
Сечкова, Ралица Димитрова 25 
Сикзай, Каталин 25 
Силва, Хосе 13 
Симон, Филип 240 
Симсис, Мери 118 
Сиртеш, Хелън 8 
Скори, Джон 239 
Славов, Недялко 160 
Славов, Недялко Славов 160 
Славски, Францишек 43 
Сликър, Маги Джонсън 23 
Смит, Гай 239 
Соколов, Огнян 17 
Спаркс, Никълъс 119 
Спири, Йохана 223 
Стайков, Антон 37 
Стайков, Антон Петров 37 
Станчева, Силвия 2 
Станчева, Силвия Станчева 2 
Степанов, Цветелин 251 
Степанов, Цветелин Йорданов 251 
Стийл, Даниел 120 121 
Стоев, Васил 99 
Стоева, Красимира 161 
Стоева, Красимира Тодорова 161 
Стоевски, Димитър 181 
Стоилова, Мариана 253 
Стоилова, Пепа 67 91 
Стоилова, Пепа Стоилова 67 91 
Стоименов, Милко 123 
Стоименов, Милко Христов 123 
Стойков, Божидар 63 
Стойков, Божидар Христов 63 
Стойкова, Добринка 2 
Стойкова, Добринка Атанасова 2 
Стойчев, Желязко 162 
Стойчев, Стамен 121 130 131 
Стойчев, Стамен Димов 121 130 131 
Столесен, Гюнар 122 
Стоун, Робърт 13 
Стоъл, Маргарет 57 
Стоянова, Боряна 184 
Стрешкова, Недка Танчева 249 
Суворов, Виктор 26 
Суворов, Виктор Богданович 26 
Танева, Евгения 173 
Танева, Евгения Павлова 173 
Таргонски, Розали 22 23 
Тахта, Софи 239 
Тейлър, Робърт Л. 23 
Терзиев, Стоян 169 
Терзиева, Надя 3 
Терзийски, Калин 163 
Терзийски, Калин Николов 163 
Тодоров, Андрей 146 
Тодоров, Петър 40 
Тодоров, Янко 172 
Тодорова, Ирина 32 
Тойн, Саймън 123 
Токораз Исто 164 165 166 
Томова, Иванка 247 
Томова-Манова, Иванка 44 
Томова-Станкева, Галина 110 
Томова-Станкева, Галина Михайлова 110 
Топалджикова, Анна 37 
Топалджикова, Анна Стефанова 37 
Топоркова, Радка Станчева 249 
Тотев, Пламен 41 95 
Тотев, Пламен Стефанов 41 
Тотев, Тотю 252 
Тотев, Тотю Косев 252 
Тотоманов, Иван 26 
Тотоманов, Иван Димитров 26 
Тошев, Георги 38 
Траянова, Биляна 224 
Траянова, Биляна Владимирова 224 
Тротър, Стюарт 239 
Уилкинсън, Кери 124 
Уокър, Ричард 241 
Уолси, Сара Чанси 196 197 
Уорд, Дж. Р. 125 
Фей, Уелдън 126 
Фелдман, Тиа 225 226 
Фийст, Реймънд 127 128 
Фийст, Реймънд Е. 127 128 
Филипова, Хубавинка 47 101 
Филипова, Хубавинка Николова 47 101 
Филипс, Кристи 129 
Филипс, Сюзън Елизабет 130 131 
Фиорато, Марина 132 
Фредрих, Фолкер 220 221 
Хабермас, Юрген 27 
Хайтов, Николай 167 
Хайтов, Николай Александров 167 
Хамби, Алонзо Л. 247 
Хана, Кристин 133 
Хапка, Катрин 227 228 
Харгрийвс, Анджела 239 
Хорн, Ричард 8 
Христов, Ангел Костадинов 249 
Христов, Борис 240 
Христов, Борис Иванов 240 
Христов, Иван 168 
Христова, Мариана 69 112 
Христова, Мариана Тошкова 69 112 
Христова, Мими 249 
Худ, Филип 239 
Хътчинсън, Тим 175 176 177 178 
Цалова, Весела Лулова 213 214 
Цанев, Георги Цанков 98 
Цанева, Рада 45 
Цанева, Рада Иванова 45 
Цанева, Цвета 23 
Цанков, Георги 98 
Цветанов, Цветелин 218 
Цветкашки, Стоян 164 165 166 
Цветкашки, Стоян Любомиров 164 165 166 
Цонев, Никифор 48 55 
Цонева, Боряна 48 55 
Чавдаров, Теодор 208 
Чайлд, Лий 134 
Чамов, Илко 169 
Чамов, Илко Василев 169 
Червенкова, Людмила 14 
Червенкова, Людмила Кирилова 14 
Чернаев, Пенчо 157 
Чернева, Юлия 88 183 185 225 226 227 228 
Чернева, Юлия Недкова 88 183 185 225 226 227 228 
Чимев, Кирил 17 
Чобанов, Александър 170 
Чобанов, Александър Красимиров 170 
Чолакова, Надя 28 
Чолева, Силвия 66 81 
Чолева, Силвия Николова 66 81 
Чухов, Петър Любомиров 241 
Чхартишвили, Григорий Шалвович 96 
Шарл, Франсоа 135 
Шафак, Елиф 136 
Шварценегер, Арнолд 39 
Шейтанова, Десислава 171 
Шейтанова-Лекова, Десислава Илиева 171 
Шепард, Ърнст 183 184 185 225 226 227 228 
Шийлдс, Крис 239 
Шкирич, И. А. 36 
Шроудер, Ричард С. 23 
Юдерзо, Албер 179 180 
Янакиева, Елена 1 
Янева, Калина 229 
Янкова, Венета 182 193 219 222 
Янкова, Венета Стоева 182 193 219 222 
Янчев, Тодор 157 
Янчева, Светлана 143 
Chamberlain, Elinor 137 
Harlan, Wood Ronsaville 242 
Hristov, Ivan 168 
Milne, A. A. 183 184 185 225 226 227 228 
Murray, Ruth B. 140 
Neider, Charles 140 
O'Henry 137 
Poe, Edgar Allan 138 
Rodel, Angela 168 
Shepard, E. H. 183 184 185 225 226 227 228 
Slawski, Franciszek 43 
Smith, Ellen 139 
Steccati, Eve 242 
Twain, Mark 139 140 
Walker, Richard 241 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз убих Луканов 116 
Акулите 237 
Акушерката от Харема 114 
Алеята на светулките 133 
Американски мисионери сред българите 1858 - 1912 250 
Американски поеми 168 
Ами ако... 93 
Ангелина спасява света 96 
Апокрифните евангелски текстове и истината за тях 16 
Апостолът ни завеща... 246 
Аспекти на образованието в Благоевградски регион 17 
Астерикс - Галският герой 179 
Басни от Езоп 191 
Безбожен час 72 
Безмълвният дом 103 
Безсрамни стихове 157 
Библиотечни фондове и каталози 6 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 1 
Бледа синя точица 31 
Боб и падащите звезди 209 
Боговете на вината 78 
Боилът от Панония 153 
Бой на тигри 94 
Боровинков пай и солени целувки 118 
Братството на черния кинжал 125 
Българско дунавско корабоплаване 34 
Бьорндал 65 
Бялата принцеса 60 
В часа на кучетата 55 
Вафлено сърце 215 
Венецианският договор 132 
Весталка, неразбулена мечта 143 
Вечните страсти български 44 
Влакът за Емаус 149 
Власт и авторитет в ранносредновековна България 251 
Войната на хаоса 127 128 
Време да убиваш 63 
Време за умиране 105 
Вулкани 234 
Възкръсналият убиец 99 
Възмездието 82 
Вълшебната флейта 186 
Глинени крака 111 
Гнездото на окаяните 101 
Гнет и стоицизъм 21 
Граф Морой и замъкът на мрака 221 
Грегор Горноземеца 76 
Грегор и гибелното пророчество 77 
Да омъжим мама 59 
Далас в смъртта 115 
Дворцовият манастир в Преслав 252 
Делфините и китовете 238 
Детективи с машина на времето 200 201 
Детска илюстрована история на България 232 
Диагноза: изгубена 171 
Дневникът на Девлин 129 
До Чикаго и назад 154 
Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици 2 
Древен Египет 231 
Древна Гърция 230 
Душеядците 109 
Евангелие от Юда 15 
Един френски роман 51 
Език, морал, отговорност 42 
Елизабет Кляп Кларк 4 
Естер Уотърс 97 
Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще 7 
Жабокът - цар 189 
Жената в черно 124 
Жената, която търсеше любовта 159 
Живей бързо 28 
Животът и любовта на жената - демон 126 
За конституцията на Европа 27 
Завръщане на острова 67 
Загадъчната планета 177 
Зад завесата на големите скандали 3 245 
Заедно завинаги 121 
Залавянето на Вълка от Уолстрийт 52 
Замръзналото кралство 182 
Замъкът на лабиринтите 175 
Заровеното съкровище 187 
Защо нещата не падат нагоре? 183 
Защо ръмжи коремчето ми? 184 
Защо трябва да вали? 185 
Златният сърп 180 
Знаменити сгради 233 
Зов за завръщане 39 
Идеалната половинка 131 
Измама 158 
Измяната на Борджиите 112 
Изначалният хляб 35 
Изповедта на една серийно необвързана дама 87 
Изчезналата библиотека 69 
Илюзия с огледала 84 
Имението Холоу 85 
Истинската история на Христина Морфова 254 
Как да получите помощ от Другата Страна с Метода Силва 13 
Как дядо Желе откри пътя на усмивките 210 
Какво направи Кейти 197 
Камбанка и тайната на крилете 193 
Капризите на сърцето 130 
Кати в Италия 202 
Кейти на училище 196 
Клетвата 106 
Ключът 123 
Книга на любовта 146 
Книговедски студии и статии 33 
Конспирацията Караваджо 70 
Копие, захвърлено с любов 95 
Корпорация "Самурай" 73 
Котенцата в призрачната къща 206 
Край на носталгията 66 
Кратка история на Америка 247 
Кратка история на българския комикс 37 
Кратка история на правната система на САЩ 22 
Кратко описание на държавното устройство на Съединените щати 23 
Криеница с Пух 228 
Кръчма за чудаци 162 
Къде си, Аляска? 62 
Къщата на огледалата 213 
Лето 1850 150 
Любов, огромна като катедрала 104 
Любовта на 45-годишния мъж 163 
Майчин грях 120 
Македоно-българският централен комитет в САЩ 1918 - 1919 248 
Максимум Райд: Ангелският експеримент 216 
Максимум Райд: Училището свърши завинаги 217 
Малката млекарка 190 
Малката русалка Ариел 207 
Малки Същества 194 
Маската на маите 198 
Мираж 90 
Миражи 155 
Мистерията с кученцето на скалата 204 
Митове за сътворението от цял свят 212 
Михримах - Дъщерята на наложницата 47 
Младостта на магьосника 92 
Може би съм рибка, мамо? 172 
Музеят на загадките 176 
Мъглиж и мъглижани през ХХ век 249 
На сбогуване будните се усмихват 145 
Наглите призраци 56 
Нагоре по Спиралата 11 12 
Най-добри приятели 226 
Най-дългото пътуване 119 
Накрая ще кажем...хлябът..."хлебчето" 30 
Наръчен българско-полски речник 43 
Наръчник превенция на грешки при договаряне с контрагенти, персонал, партньори 24 
Не се връщай 134 
Невена Коканова. Коя съм аз 38 
Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки 256 
Непозволени игри 54 
Непознати 88 
Нестор Марков 244 
Нощем вълците са черни 122 
Обсебване 89 
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт 3 
Огнивото 192 
Океаните 236 
Океанология 29 
Опасно убежище 91 
Островът на маските 214 
Отведи ме у дома 117 
Още нещо за рака на гърдата 32 
Пайнс 80 
Паневритмия, здраве и благополучие 14 
Пепел от сънища 169 
Пепеляшка 181 
Пиеси 110 
Плажният дневник на една кифла 147 
По следите на литературната памет 5 
Повикът на ангела 98 
Повратна точка 20 
Портрет в творчестве Рембрандта 36 
Портрет на поета като млад 160 
Портрет на приятел 225 
Право на щастие 46 
Превенция на ранните бракове 25 
Прелестно изкупление 57 
При входа на морето 148 
Приказки за тебе 195 
Приказки любими в рими 211 
Приключенията на мечето Терлилик 229 
Прокуденият 108 
Проницателят се завръща 49 
Процесът срещу Сюлейман паша 253 
Путин: цялата истина за стопанина на Кремъл 18 
Първи стъпки в науката 239 
Пътеки 167 
Пътешествие из страни на орли и замъци 156 
Пътешествията на Доктор Дулитъл 203 
Пътят на самозависимостта 9 
Пясък през пръстите 79 
Разкази 152 
Рапунцел и разбойникът 219 
Реката знае 86 
Рисунки без лилаво 208 
Ръката на съдбата 173 
Сама и опасна 102 
Самолети 222 
Светецът на неизбежната лудост 136 
Световното първенство по футбол САЩ' 94 40 
Северна тетрадка 144 
Скачай с мен! 227 
Скелет в леда 199 
Скрити страсти 45 
Случаят с тайнственото пони 205 
Слънчевата система 235 
Слънчогледи за Мария 141 
Списък с убийства 58 
Странстващият дух 107 
Стъпки в пясъка 142 
Съдби в окови 71 
Съкровищата на тракийските царе 255 
Съседът ми трилионер 19 
Сянката на чинара 64 
Тайната на капитан Агли 220 
Тайните на една лятна нощ 74 
Тайнствената пещера 178 
Тангра 164 165 166 
Таралежово слънце 81 
Три разказа за Васил Левски 174 
Три слепи мишлета и други разкази 83 
Тузарско пътешествие 75 
Турнирът 113 
Тя се казваше Татяна 26 
Убиецът призрак 135 
Унки пътешества в Космоса 218 
Уроци по грим и горчив шоколад 161 
Форма на живот 100 
Хайди 223 
Хариша в подземния град 224 
Хартиени градове 61 
Хлапета 170 
Хрониките на Клифтън 50 
Хрътката 151 
Цигански магии, вещерство и гадателство 10 
Цялостна подготовка по български език: правила и упражнения по правопис, граматика и пунктуация 41 
Черният манастир 68 
Четиримата конници на Апокалипсиса 53 
Човешкото тяло 241 
Чудесата на света 240 
Шепа лъскави череши 257 
[Сто и двадесет] 120 мин. до смъртта 48 
[Сто и едно] 101 неща, които трябва да направите преди да остареете и да се отегчите 8 
[Хиляда и едно] 1001 събития, които създадоха Америка 243 
[Шестдесет и две] 62 приказки с мъдрост и поука 188 
Edgar Allan Poe: Storyteller 138 
The Adventures of Huckleberry Finn 139 
The Autobiography 140 
The Gift of the Magi and Other Stories 137 
USA (The United States of America) 242 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автотренинг - популярна литература 13 
Актьори, български - биографии 38 
Акции - наръчници и ръководства 19 
Анатомия - на човека - детска и юношеска литература 241 
Апостолски послания и дела 15 
Археологически паметници - Преслав 252 
Археологични находки - в света - енциклопедии - детска и юношеска литература 240 
Архитектура - в света - история - детска и юношеска литература 233 
Балканска война, 1912 - 1913 г. 246 
Балкански страни - история 246 
Библиотекари - квалификация - конференции 7 
Библиотеки - връзки с обществеността - учебници 3 
Библиотеки - обслужване на читатели - учебници 1 
Библиотеки - роля и значение - за детското и ученическото четене 2 
Библиотеки - роля и значение - конференции 7 
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - учебници 1 
Библиотеки - управление и организация - учебници 3 
Библиотекознание - учебници 3 
Библиотечни каталози - учебници 6 
Библиотечни фондове - учебници 6 
Българи - произход 251 
България - история - детска и юношеска литература 232 
България - история - нова 250 
България - история - популярна литература 245 
Българска литература - история 44 
Българска литература - теми, образи, сюжети 5 44 
Български език - речници, бълг. -пол. 43 
Български език - стилистика 42 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 41 
Висше образование - България - история 17 
Висши учебни заведения - България - история 17 
Вселена - популярна литература 31 
Вулкани - детска и юношеска литература 234 
Възрожденци, български - биографии 244 
Външна политика - Русия - история 26 
Гностицизъм - в християнството - популярна литература 16 
Градове, български - история, ХХ в. - дейци 249 
Движение [биол.] - влияние върху организма - методика 14 
Делфини - детска и юношеска литература 238 
Демокрация - популярна литература 27 
Дипломация - Русия - история 26 
Древна Гърция - история - детска и юношеска литература 230 
Държава и право - САЩ - история 23 
Държавно управление - България - средни векове 251 
Евангелия, апокрифни - популярна литература 16 
Евангелия, християнски 15 
Европейска общност - популярна литература 27 
Египет, древен - история - детска и юношеска литература 231 
Електронна търговия - наръчници и ръководства 19 
Електронна търговия - правни проблеми - наръчници и ръководства 24 
Емиграция, българска - в САЩ - история 248 
Живот - произход и еволюция - популярна литература 31 
Зърнено-житни култури - хранителни и лечебни свойства - рецепти 35 
Издателско дело - България - история 33 
Икономическо поведение - популярна литература 20 
Интернет - приложение - в търговия - наръчници и ръководства 19 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в библиотечното дело - учебници 1 
История - Америка - популярна литература 247 
История - България - биографии 245 
История - България - нова 248 
История - България - средни векове 251 
История - на цивилизацията - енциклопедии - детска и юношеска литература 240 
Кино, българско - биографии 38 
Киноактьори, американски - биографии 39 
Кинорежисьори, американски - биографии 39 
Китове - детска и юношеска литература 238 
Книгоиздаване - България - история 33 
Книжна илюстрация, българска - история 37 
Концентрационни лагери - България - история - спомени 21 
Корабоплаване, речно - българско - история 34 
Космология - популярна литература 31 
Литература, популярна - със смесено съдържание 8 
Литературна история - България - връзка с музеологията 5 
Литературни историци и критици, български - спомени 44 
Литературознание, българско - история и връзка с музеологията 5 
Личност - духовно усъвършенстване - езотерични проблеми 93 
Личност - психология - популярна литература 9 32 
Магии и гадания - на циганските народи - популярна литература 10 
Манастири - България 252 
Мафия - в България 28 
Международни отношения - Русия - история 26 
Мисионерство, американско - в България - история 250 
Мислене - популярна литература 13 
Митове, световни - детска и юношеска литература 212 
Млечни жлези - рак - популярна литература 32 
Музеи - България - история 5 
Мъглиж - история, ХХ в. - дейци 249 
Народни вярвания - на циганските народи - популярна литература 10 
Народни обичаи и обреди - на циганските народи - популярна литература 10 
Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература 239 
Национален въпрос и национална политика - България 246 
Обществени поръчки - правни проблеми - наръчници и ръководства 24 
Общественици, български - през Възраждането - биографии 244 
Обществено-политически живот - България 28 
Океани и морета - детска и юношеска литература 236 
Океанография - учебници за ВУЗ 29 
Околна среда - опазване - социално-икономически проблеми 30 
Окултизъм - популярна литература 11 12 
Оперни артисти, български - биографии 254 
Паневритмия - влияние върху организма - методика 14 
Парапсихология - популярна литература 255 
Парламентарна реторика 42 
Педагози, български - библиографии 4 
Политици, американски - биографии 39 
Политици, руски - биографии 18 
Политически репресии - България - история 21 
Полови органи, женски - болести - популярна литература 32 
Право - САЩ - теория - история 22 
Президенти, руски - биографии 18 
Природа - защита - социално-икономически проблеми 30 
Психология - на личността - популярна литература 9 
Речен транспорт - България - история 34 
Риби, хищни - детска и юношеска литература 237 
Роми - Балкански полуостров - социални проблеми 25 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 - България 253 
Самовнушение - популярна литература 13 
САЩ - география - карти 242 
САЩ - държавно право и държавно устройство - история 23 
САЩ - история 248 
САЩ - история - популярна литература 243 247 
Семейство и брак - Балкански полуостров - социология 25 
Слънчева система - детска и юношеска литература 235 
Социална психология - популярна литература 20 
Социално-икономическо положение - САЩ - карти 242 
Средства за масова информация - социология 42 
Стара Загора - история - турско владичество - извори 253 
Стопанство - България - история 17 
Съдебни процеси - Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 - история - извори 253 
Трудови отношения и договори - правни проблеми - наръчници и ръководства 24 
Търговски договори - правни проблеми - наръчници и ръководства 24 
Учители, български - през Възраждането - биографии 244 
Физиология - на човека - детска и юношеска литература 241 
Футбол - световни първенства - участие на България - история - наръчници и ръководства 40 
Художници, български - творчество 37 
Художници, холандски - живопис - биографии 36 
Четене - при деца и ученици - културологични и социологични проблеми 2 
Шипченски боеве, 1877 - история - извори 253 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абдул Хамид II, тур. султан (1842 - 1918) 253 
Аврамова, Цветанка Димчова 42 
Азманов, Деньо Добрев (28.2.1946) 249 
Азманов, Деньо Неделчев (1880 - 1967) 249 
Азманов, Добри Минчев (8.3.1915 - 6.5.1992) 249 
Азманов, Минчо Неделчев (9.7.1933) 249 
Айер, Луи-Емил (17.11.1865 - 2.9.1916) 245 
Алабин, Пьотр Владимирович (1824 - 1896) 245 
Алавойдов, Иван Колев (20.1.1904 - 1992) 249 
Алавойдов, Кольо Трифонов (1927 - 1995) 249 
Алавойдова, Виделина Иванова (9.10.1939) 249 
Арабаджикова, Галина Куцарова (22.10.1958) 249 
Бакалов, Иван Стоянов (20.1.1910 - 4.1.1996) 249 
Бакалов, Кръстьо Стоянов (13.5.1914 - ?) 249 
Бакалов, Стоян Иванов (7.7.1942 - 5.11.2002) 249 
Бакалов, Христо Влазимиров (29.4.1918 - 7.1.1977) 249 
Балабанов, Петьо Иванов (ок. 1918 - ?) 249 
Баргазова, Мара Щерева (25.9.1903 - 25.4.1922) 245 
Белковски, Станислав Александрович (7.2.1971) 18 
Белчева, Мара Иванова (8.9.1868 - 16.3.1937) 143 
Богданов, Христо 249 
Богориди, Стефан (1779/ 1780 - 1859) 245 
Бодаков, Марин Христов (1971) 144 
Божилова, Ванина Иванова (2.8.1996) 173 
Болашиков, Смил Желев (4.10.1929) 249 
Бончева, Мария Денева (14.4.1944) 249 
Борисов, Борис Григоров (9.9.1951 - 25.12.2006) 249 
Ботев, Кирил 245 
Ботева, Иванка (1876 - 1906) 245 
Бъчваров, Ути (1970) 156 
Вейсел (Вейсал) паша 253 
Великсин, Димитър (ок. 1840 - 1896) 245 
Величков - Многострадалний, Константин 245 
Велкова, Гергана Велкова (9.8.1975) 249 
Винаров, Евстати 245 
Владев, Иван Николов (22.3.1897 - 22.3.1981) 249 
Гаргов, Георги Колев (7.4.1947 - 9.11.1996) 249 
Гаргов, Злати Иванов (1.6.1895 - 1968) 249 
Гаргов, Кольо Георгиев (15.10.1922 - 2007) 249 
Гевгалов, Райчо Иванов (1.10.1930 - 14.3.2011) 249 
Генев-Пухалева, Илияна 42 
Георгиев, Борислав Л. (1958) 42 
Георгиева, Иванка Денева (16.1.1944) 249 
Георгиева, Йовчо Денев (1931 - 14.11.2007) 249 
Георгиева-Бенчева, Мариана Василева (1961) 42 
Герганов, Стефан Стефанов (16.6.1911 - 25.8.1991) 249 
Герганов, Стефан Стоянов (10.5.1929) 249 
Герганов, Стоян Стефанов (2.4.1900 - 1965) 249 
Герганова-Христова, Мими Стоянова (17.10.1938) 249 
Геров, Найден (1823 - 1900) 245 
Гецов, Стефан Йорданов (3.7.1932 - 10.9.1996) 249 
Гладуел, Малкълм (3.9.1963) 20 
Гойчев, Иван Йовчев (24.2.1938) 249 
Гойчева-Робева, Пенка Йовчева(25.3.1930- 2.4.2010) 249 
Готев, Горан Георгиев (7.12.1934) 249 
Грегъри, Филипа (1954) 60 
Грим, Вилхелм (1786 - 1859) 181 
Грим, Якоб (1785 - 1863) 181 
Гурко, Йосиф Владимирович (1828 - 1901) 253 
Гънчев, Райчо (1953) 249 
Дайрова, Поля Петрова (20.7.1948) 249 
Дамаскинов, Тодор Иванов (29.4.1933 - 2012) 249 
Данчев, Иваница 245 
Дарадидов, Стоян (Стефан) Иванов (1873 - 1952) 249 
Дебеляк, Алеш (1961) 66 
Джавкарова-Петрова, Делка Иванова (1930) 249 
Димитров, Васко Минчев (16.1.1941) 249 
Димитров, Стойко Минчев (26.4.1945) 249 
Дончев, Дончо Смилов(29.10.1929) 249 
Дончева-Станева, Дафинка Смилова (10.12.1924) 249 
Драганов, Боян (1945) 245 
Елин Пелин=Димитър Иванов (18.7.1877 - 3.12.1949) 33 
Ефтимова, Андреана Борисова (1971) 42 
Железарова, Радост 42 
Желязков - Фабрикаджията, Добри (1800 - 1865) 245 
Жечев, Тончо (6.7.1929 - 23.2.2000) 44 
Загаров, Тодор Енчев (9.10.1929 - 4.4.2008) 249 
Иванов, Иван Минчев (13.11.1942 - 13.11.2009) 249 
Илиев, Васил Андреев (22.1.1965 - 25.4.1995) 28 
Илиев, Георги Андреев (22.7.1966 - 25.8.2005) 28 
Инджов, Митко Чернев (25.9.1957) 249 
Йовчев, Йовчо Смилов (15.7.1902 - 23.10.1990) 249 
Йовчев, Минчо Смилов (27.2.1942) 249 
Йовчев, Ренолд Йовчев (2.2.1930 - 23.8.2010) 249 
Йовчев, Смил Минев (6.6.1917 - 2001) 249 
Йовчев, Смил Руев (5.3.1938) 249 
Йовчев, Тенчо Смилов (22.7.1947) 249 
Йоргова, Стоянка Енчева (2.8.1941) 249 
Казанджиев, Спиридон (1882 - 1951) 33 
Калайджиев, Дончо Бончев (7.12.1920 - 2000) 249 
Калайджиев, Петър Бончев (11.1.1914 - 17.10.2007) 249 
Калайджиева, Мария Дончева (18.1.1894 - 1980) 249 
Калиник, Врачански митроп. (Димитър Райчев Алекс 249 
Каравелов, Петко Стойчев (1843 - 1903) 245 
Каравелова, Екатерина Великова Пенева(1860 - 1947 245 
Караиванов, Иван Петров (3.8.1937 - 25.5.2004) 249 
Карастоянов, Антон Митев (14.4.1939 - 21.12.2005) 249 
Кирева-Спасова, Тинка Велкова (28.8.1948) 249 
Кисимов, Владимир 245 
Кларк, Елисавета Кляп (1.6.1868 - 12.12.1942) 4 
Клисуров, Иван, Стоянов (1932 - 1987) 249 
Клисуров, Стоян Иванов (1905 - 1978) 249 
Клисуров, Таньо Стоянов (1944) 249 
Коджабашев, Ангел (17.9.1903 - 1977) 245 
Коев, Петър Христов (15.9.1926) 249 
Коканова, Невена Богданова (12.12.1938 - 3.6.2000) 38 
Колаксъзов, Кольо Атанасов (9.8.1932 - 1978) 249 
Колева, Райна Иванова (24.5.1937) 249 
Константинов, Константин (1890 - 1970) 195 
Кочев, Николай Цвятков (17.7.1939 - 30.11.2007) 16 
Крейчи, Павел 42 
Крейчова, Елена 42 
Кристенсен, Ларш Собю (1953) 81 
Кристи, Агата (1890 - 1976) 82 84 
Кръстева, Стефка Любомирова 5 
Кулидж, Сюзан (29.1.1835 - 9.4.1905) 196 197 
Кундурджиев, Митко Дечев (20.8.1938) 249 
Кундурджиев, Петър Митев (10.5.1933) 249 
Кунчева, Гина (1816/ 1820 - 27.1.1878) 245 
Кучков, Иван Петков (10.11.1923) 249 
Лангуров, Георги Колев (6.9.1934 - 2007) 249 
Лангуров, Иван Колев (1932) 249 
Лидарев, Димитър Иванов (25.11.1949) 249 
Лиланд, Чарлс Годфри (15.8.1824 - 20.3.1903) 10 
Личева, Амелия Веселинова (1968) 42 
Лофтинг, Хю (1886 - 1947) 203 
Лукин, Евгений Юриевич (5.3.1950) 92 
Лулис, Константинос Н. (1955) 30 
Мавродиева, Иванка 42 
Малаков, Неделчо Цанев (26.4.1926 - 21.3.2007) 249 
Малакова, Радка Митева (27.10.1930) 249 
Малешков, Рашо Тилчев (1878 - 1963) 249 
Манафов, Димитър Иванов (10.9. 1942) 249 
Манолов, Никола Манолов (8.3.1916 - 1994) 249 
Марков, Жельо Марков (9.11.1932 - ?) 249 
Марков, Марко Кръстев (10.5.1925 - 24.11.1993) 249 
Марков, Нестор=Н. Марков Демирев (1836-11.12.1916) 244 
Маровска, Вера Тервел (1954) 42 
Мартев, Богдан Иванов (24.8.1931) 249 
Мехмед Али (Карл Детроа) паша (1827 - 1878) 253 
Микеланджело Буонароти (6.3.1475 - 18.2.1564) 95 
Миланов, Владислав Огнянов 42 
Миларов, Илия (1859 - 1948) 245 
Миленкова, Елка 42 
Михайлов, Кръстьо Маринов (19.6.1939) 249 
Михайлова, Надя 155 
Михайлова-Сталянова, Надежда Иванова 42 
Михалев, Георги Иванов (1907 - 1992) 249 
Морфова, Христина Василева (24.4.1889 - 1.6.1936) 254 
Мур, Джордж Огъстъс (24.2.1852 - 21.1.1933) 97 
Мусевич-Бориков, Петър (8.6.1840 - 21.6.1914) 245 
Мухтаров, Иван Денев (18.6.1933) 249 
Мухтаров, Иван Петков (15.3.1904 - 1977) 249 
Мухтаров, Йовчо Иванов (10.7.1929) 249 
Мухтаров, Христо Иванов (13.1.1933 - 5.2.2004) 249 
Насев, Цанко Бакоев (13.2.1929) 249 
Несторова, Татяна Христова (1956) 250 
Обретенов, Никола (1849 - 1939) 33 
Обретенова, Тонка(Баба Тонка)(18.12.1812-27.3.1893 245 
Овчаров, Николай Димитров (1957) 156 
Огнянов, Сава Петров (24.5.1876 - 22.3.1933) 245 
Оджаков, Петър (15.10.1834 - 31.7.1906) 245 
Осенова, Петя 42 
Осман паша (1832 - 1900) 253 
Острешев, Иван Мирчев (6.9.1931) 249 
Павлов, Харалампи Илиев (14.9.1931) 249 
Павлова, Петкана Тотева (18.3.1955) 249 
Павлова, Танка Тошева (23.10.1940) 249 
Падарева-Илиева, Гергана Димитрова 42 
Папазов, Жорж (Георги) (2.2.1894 - 23.4.1972) 245 
Папазоглу, Димитър (15.1.1828 - 17.12.1902) 245 
Пар, Мария (1981) 215 
Партинов, Петър Денев (1931 - 2012) 249 
Пастърмов, Стефан Димитров (16.10.1915 - 1979) 249 
Петров, Георги Денев (1947) 249 
Петров, Кирил Костадинов (1929 - 2007) 249 
Петров, Петър Денев (3.4.1944) 249 
Пинтър, Харолд (10.10.1930) 110 
Писев, Влади Минчев (1938) 249 
Попов, Димитър Стефанов (1897 - 1963) 249 
Попов, Желю Иванов (5.5.1902 - 1975) 249 
Попов, Лев Желев (30.6.1930 - 1.4.1998) 249 
Попов, Минчо Стоянов (1.10.1900 - 15.7.1980) 249 
Попов, Стефан Димитров (23.1.1940) 249 
Попов, Стефан Минчев (15.6.1939 - 2011) 249 
Попова, Недка Иванова (19.5.1909 - 21.11.1987) 249 
Похлупаков, Станчо Рашев (1871 - ок. 1953) 249 
Прудкин, Антон Макарович (16.1.1880 - 1.8.1942) 245 
Путин, Владимир Владимирович (7.10.1952) 18 
Радева, Василка 42 
Рашев, Сава Пенев (1851 - 1916) 33 
Рембранд Харменсон ван Рейн (15.7.1606 - 4.10.1669 36 
Реуф паша 253 
Руев, Калчо Димитров (1910 - 17.5.1967) 249 
Савова, Ивелина Костова (1953) 42 
Самуилова, Ивинела Вескова (1971) 159 
Свинаров, Кръстьо Марков (22.5.1900 - 22.8.1991) 249 
Симеонов, Стефан (ок 1889-1899 - 25.2.1945) 245 
Симидов, Филип 33 245 
Симов, Кирил 42 
Славейков, Петко Р. (1827 - 1895) 33 245 
Слаников, Иван Петров (30.3.1937 - 15.9.2010) 249 
Смилов, Георги Йовчев (5.9.1936) 249 
Софийски, Стоян Велков (1842 - ?) 245 
Стамболов, Стефан Николов (1854 - 6.7.1894/5) 245 
Стоева, Красимира Тодорова (1984) 161 
Стоянов, Иван Трифонов (30.8.1933 - 27.5.2007) 249 
Стоянова, Юлияна Иванова 42 
Стрешков, Рашо Йоргов (22.2.1897 - 11.8.1966) 249 
Съргойчев, Стоян Иванов (3.8.1945) 249 
Сюлейман паша (1838 - 1883) 253 
Танев, Върбан Стефанов (29.1.1960) 249 
Танев, Христо Николов (21.9.1943) 249 
Танева, Евгения Павлова (11.10.1996) 173 
Тенев, Теньо Георгиев (28.3.1972) 249 
Тилчев, Тихомир Рашев (6.5.1908 - 1994) 249 
Тодоров, Никола (Странджата) (1834 - 25.3.1875) 245 
Тодорова, Биляна 42 
Топорков, Смил Денев (15.2.1954) 249 
Топоркова, Радка Станчева (16.5.1954) 249 
Топракчиев, Христо (16.12.1887 - 19.10.1912) 245 
Тотев, Тотю Косев 252 
Трифонов, Златко Иванов (16.3.1955 - 2012) 249 
Тянов, Стойко Златев (21.12.1920 . 1998) 249 
Узунов, Йовчо Райчев (25.6.1914 - ?) 249 
хаджи Славчо Паскалев (1807 - 27.5.1897) 245 
Хайтов, Николай (15.9.1919 - 30.6.2002) 167 
Холиолчев, Христо 42 
Христов, Ангел Костадинов (2.11.1953) 249 
Христов, Иван (1978) 168 
Цанев, Иван Стойчев (15.8.1915 - 1978) 249 
Цанев, Стойчо Иванов (14.3.1951 - 2013) 249 
Цанков, Драган (Димитър) Кирияков (1828 - 1911) 245 
Цигуларов, Николай Атанасов (13.2.1952) 249 
Цигуларов, Рую Тонев (11.3.1897 - 3.2.1989) 249 
Цигуларов, Тоньо Марков (1919) 249 
Чакърова, Красимира Ангелова 42 
Чалъков, Георги Стоянович (1807 - 1882) 245 
Челебиев, Райчо Трифонов (28.3.1913 - 14.8.1974) 249 
Червенкова, Людмила Кирилова 14 
Чернев, Минчо Йовчев (23.5.1915 - 7.8.2003) 249 
Чернев, Неделчо Борисов (1.3.1923 - 8.1.2000) 249 
Чернев, Петър Борисов (3.2.1934 - 14.3.1993) 249 
Чилов, Димитър Георгиев (30.10.1954) 249 
Шварценегер, Арнолд (30.7.1947) 39 
Шейтанов, Георги Василев (14.2.1896 - 26.5.1925) 245 
Шолев, Иван Теофанов (25.2.1928 - 20.11.2001) 249 
Шоселов, Рашо Тенев (14.12.1927 - 2006) 249 
Шукюрлиев, Димитър Георгиев (9.9.1913 - 11.6.1997) 249 
Шукюрлиев, Пламен Георгиев (22.7.1961) 249 
Юго, Виктор (26.2.1802 - 22.5.1885) 33 
Якова, Ана (1888 - 1971) 245 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Америка 247 
Балкански страни 25 246 
Белене 21 
Благоевград 17 
България 4 5 17 21 28 33 34 37 38 42 44 232 244 245 246 248 249 250 251 252 253 254 
Древен Египет 231 
Древна Гърция 230 
Европа 27 
Мъглиж 249 
Нидерландия 36 
Преслав 252 
р. Дунав 34 
Русия 18 
САЩ 22 23 39 242 243 247 248 
Стара Загора 253 254 
Турция 253 
Холандия 36