Маратон на четенето 2022

Откриване на празника с нашите гости от Община Стара Загора, Държавен архив - Ст. Загора, Галина Димитрова и Искра Динева, гл. експерти в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, детският писател Никола Райков и доц. д-р Васил Хаджиилиев, преподавател в Тракийски университет, председател на Съюза на учените в Стара Загора и писател