Маратон на четенето 2020

Алтея Стоева на 11 години ще Ви прочете Доналд Бисет "Забравеният рожден ден".

https://www.facebook.com/LibraryRodina/videos/240742883706937/