Гостите от 4. клас на II ОУ „П. Р. Славейков” представиха драматизации на любими детски приказки, а учениците от 2. клас при IV ОУ „Кирил Христов” четоха на децата от трета подготвителна група.