Гостите от 4. клас на II ОУ „П. Р. Славейков” представиха драматизации на любими детски приказки, а учениците от 2. клас при IV ОУ „Кирил Христов” четоха на децата от трета подготвителна група.

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора