Библиотека "Родина", Къщата на Архитекта и Издателство "Парадигма" представиха сборника "Гласовете на българския диаболизъм" и среща с част от екипа му.

В рамките на XIII маратон "Четяща Стара Загора" своите изследвания представиха Яница Радева, Десислава Узунова, Владимир Полеганов и Яна Ленова-Димитрова. Сборникът включва текстове, четени на едноименната конференция, проведена на 2 и 3 декември 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Става дума за интересен научен проект, иницииран от група млади изследователи, който е първият опит за целенасочено и систематично изследване на явлението „български диаболизъм“. Както знаем, става дума за краткотрайно, но много динамично и продуктивно течение в литературата на 20-те години на XX в., фиксирано най-вече в ранните работи на Владимир Полянов, Светослав Минков и Георги Райчев.

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора