Ученици от IX ОУ "Веселин Ханчев" четоха на малките си приятели от детската градина.