Книжарница "Приятели" - Символично откриване на общоградския Празник на книгата и четенето, част от програмата „Четяща Стара Загора”.

Откриване на празника с децата от 2.в клас на СУ „Иван Вазов” с класен ръководител Иванка Кирилова и деца от детските градини „Българче”, „Мечо Пух” и „Камбанка”